BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül 2013. LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00"

Transkript

1 BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ Eylül 2013 LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00

2

3 Koru Hastaneleri Klinik oratuvarları oratuvarlarımız; Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Seroloji ve Hematoloji dallarında kendilerini sürekli yenileyen ve yeni gelişmeleri takip eden tecrübeli uzman doktorlar ve personeli ile hizmet vermektedir. oratuvarlarımız test sonuçları uluslararası standartlara uygun olacak şekilde, en kısa zamanda ve en doğru biçimde sizlere ulaştırmaktayız. Klinik oratuvarımız; hastanemizin poliklinik, yatan hasta, acil servis ve yoğun bakım birimlerinin kurum dışı hekimlere de hizmet vermektedir. oratuvarlarımız 24 saat süreklilik esasına göre hizmet vermektedir. oratuvarımızda ihtiyaç duyulan tüm klinik biyokimya, hormon tümör markerleri, alerji testleri ve uyuşturucu madde aranması yapılmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda idrar, dışkı ve kan numuneleri yanısıra vajinal ve boğaz sürüntü gibi insan vücudunun çeşitli örnekleri analiz edilmektedir. oratuvarlarımız günlük internal kalite kontrolün yanı sıra uluslararası kalite kontrol güvencesi altındadır. Dış kalite kontrol sistemi olarak Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan EQAS (External Quality Assessment) ve CAP (College of American Pathologists) kalite kontrol programına dahildir. 1

4 KISALTMALAR AAS BOS ECLIA EDTA EIA ELFA FEIA FIA FPIA GC/MS HCl HPLC IFA IHA ISE LC-MS/MS PCR RT-PCR Real PCR-CCP PEG RIA Atomic absorption spectrometry Beyin omurilik sıvısı Electro Chemilummescent Immun Sorbent Assay Ethylenediaminetetraacetic acid Enzyme Immunassay Enzyme-linked fluorescent assay Fluorescent enzyme immunoassay Fluorescent immunoassay Fluorescence polarization immunoassay Gas chromatography mass spectrometry Hidroklorik asit High-performance liquid chromatography Immunofluorescent antibody assay Indirect hemagglutination Ion selective electrode Liquid chromatography-mass spectrometry Polymerase chain reaction Time Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction Single Spesific Phmer Polyethylene glycol Radioimmunoassay D* Dış laboratuvar B* Koru Balgat oratuvarı S* Koru Sincan oratuvarı 2

5 oratuvarda mevcut olan numune alma kapları Düz Tüp Sitrat lı Tüp EDTA lı Tüp Heparin li Tüp Okzalat lı Tüp Sitrat lı Tüp Serum) (Plazma) (Plazma) (İonize Kalsiyum) (Glukoz) (Sedimentasyon) Tam kan Idrar tahlili ve Idrar Kültürü Steril kap 24 saatlik idrar toplama kabı Pediatrik Anaerob ve Aerob Kan Kültür Şişeleri Anaerobik kültür için eküvyon Kan alma seti 3 Steril eküvyon

6 Örnek Tipleri Serum: Test çalışması için gereken miktarda serum elde edebilmek için yeterli miktarda kan alındıktan sonra bir sure oda ısısında pıhtılaşmanın tamamlanması beklenmelidir. Daha sonra dakika içinde santrifüj ile serum ayrılmalı ve ayrı bir tüpe alınmalıdır. Ayrılan serumda hemoliz bulunmamasına dikkat edilmelidir. Plazma: Test çalışması için gereken miktarda ve tipte (EDTA'lı, heparinli, sitratlı) plazma elde edebilmek için uygun tüpe, yeterli miktarda kan alındıktan sonra tup 6-10 defa hafifçe alt üst edilerek antikoagulan ile kanın tam olarak karışması sağlanmalıdır. Daha sonra dakika içinde santrifüj ile plazma ayrılmalı ve plazma ayrı bir tüpe alınmalıdır. Tam kan: Test çalışması için gereken miktarda ve tipte (EDTA'lı, heparinli, sitratlı) tam kan elde edebilmek için uygun tüpe, yeterli miktarda kan alındıktan sonra tüp 6-10 defa hafifçe alt üst edilerek antikoagulan ile kanın tam karışması sağlanmalıdır. Idrar: Testin calışması için gereken miktarda idrar steril idrar kaplarına çalışılacak teste uygun olarak hemşire talimatları doğrultusunda alınmalıdır. BOS: Numune steril ve jelsiz düz tüpe alınmalı ve ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Vücut sıvıları: Numuneler steril jelsiz düz tüpe alınmalı ve ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Metal analizi için alınacak örnekler: Her türlü metal analizi için örnek alınırken metal Kontaminasyonunu ortadan kaldırmak için kullanılmamış vakumlu tüplerle örnek alınmalıdır. Metal analizi için jelli tüpler kullanılmamalıdır. Serum ayrılacak ise santrifüj sırasında tüp kapaklı olarak santrifüj edilmelidir. Idrar örnekleri de toplanırken metal kontaminasyonu olmamasına dikkat edilmelidir. 4

7 5

8 6

9 D* ,25-Dihidroksi Vitamin D S* Dihidroksi Vitamin D Vitamin D3'ün vücuttaki aktif formudur. Hiperkalseminin ayırıcı tanısında, kronik böbrek yetmezliği, hipo ve hiperparatiroidizmde, sarkoidozis, malignitelerde Vitamin D3'ün vücuttaki aktif formudur. Hiperkalseminin ayırıcı tanısında, kronik böbrek yetmezliği, hipo ve hiperparatiroidizmde, sarkoidozis, malignitelerde D* Hidroksitriptamin (Serotonin) Karsinoid tümörlerin tanı ve takibinde Serum (Oda ısısında 3 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş Serum (Oda ısısında 3 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş Serum, Plazma (Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 24 Saat, donmuş 1 ml RIA ZAMANI Salı Saat 12:00 (Saat 11:00'den Sonra gelen 1 ml ECLİA Hergün Saat 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 1 ml HPLC Perşembe (Saat 11:00'den Sonra gelen 8 Gün Sonra Saat 10:00 D* Deoksikortizol Hipotalamik-hipofiz adrenal aksın ve hipofiz ACTH rezervinin değerlendirilmesinde. 11-p hidroksilaz eksikliğine bağlı olarak gelişen adrenokortikal hiperplazi adrenal karsinomlar ve ACTH düzeyinin arttığı durumlarda Serum (Buzdolabında 1 hafta, donmuş Not: Oda ısısnda beklemiş örnekler kabul edilmez 1 ml RIA Cuma (Saat 11:00'den Sonra gelen D* OH-Progesteron Konjenital adrenal hiperplazilerde tarama testi D* Acetaminophen Tedavi takibi, ilaç intoksikasyonu D* ACE (Angiotensin Converting Enzyme) D* ACE, BOS Nörosarkoidoz D* ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) Sarkoidozis tanısında. Ayrıcakronik bronşit, pulmoner fibrozis, romatoid artrit, servikal adenit Gaucher hastalığı Pitiuter bez fonksiyonunu gösterir. Hiperkotizolizm, hipokortizolizm, konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomaların ayırıcı tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş Serum (Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 45 Gün) Not: Plazma örnekleri kabul edilmez Serum (Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay) NOT: EDTA veya heparinli plazma kabul edilmez BOS (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş EDTA'lı plazma (Numune alındıktan Sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir. Plazma ACTH düzeyi teferans aralığı sabah Saat 07:00-10:00 arasında alınan kan örnekleri için geçerlidir.oda ısısında 2 Saat, donmuş D* Açil karnitin Profili Bkz. Karnitin / Açilkarnitin Analizi Bkz. Karnitin/Açil Karnitin Analizi 1 ml RIA 1 ml LC / MS MS 1 ml Fotometrik Salı, Cuma Pazartesi, Çarşamba, (Saat 11:00'den Sonra alınır) Salı Perşembe Pazartesi Saat 10:00 1 ml Fotometrik Salı 1 ml ECLİA Hergün Salı, Perşembe (Saat 11:00'den Sonra gelen 6 Gün Sonra Saat 10:00 D* Adacık Hücre Antikoru (ICA) Tip I Diabetes Mellitusta. Ayrıca DM Tip 1-2 ayırımında 1 ml RIA B*/S* Adenovirüs Antijeni Akut diyare oluşturan adenovirüs saptanmasında D* Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) D* ADH (Antidiüretik Hormon, Vazopressin) D* Adrenalin (Epinefrin) Plazma D* Adrenalin (Epinefrin) İdrar B*/S* Adenovirüs + Rotavirüs Antijeni Hepatit, siroz,hemokromatozis, prostat ve mesane karsinomları, hemolitik anemi, gut, talasemi majör, tüberküloz, otoimmun hastalıklar Gaita (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 3 Gün, donmuş halde 1 hafta) NOT : Formailin ve diğer koruyucu içeren kaplara alınmış gaita örnekleri kabul edilmez Serum, plevra mayi (Oda ısısında 24 Saat,buzdolabında 3 Gün, donmuş Ektopoik ADH salgılayan tümörler, pnömoni, pulmoner EDTA'lı plazma (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 6 Saat, tüberküloz, Guillain-Barre sendromu, Diabetes insipidus, nefrotik donmuş sendrom Hipertansiyon, Feokromositoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde Hipertansiyon, Feokromositoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde Akut diyare oluşturan adenovirüs ve Rota virüs saptanmasında Heparinli Plazma (Numune alındıktan Sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) (buzdolabında 2 Gün, donmuş 24 sattlik İdrar (Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır.) (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 1 ay, donmuş Gaita (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 3 Gün, donmuş halde 1 hafta) NOT : Formailin ve diğer koruyucu içeren kaplara alınmış gaita örnekleri kabul edilmez 10 gr İmmünokromatogra fik 1 ml Fotometrik 2 ml RIA 3 ml HPLC Min. 10 ml 10 gr HPLC İmmünokromatogra fik Hergün Salı (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) Salı (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) Hergün 1 Saat Sonra 1 Saat Sonra B*/S* AKSİLLER KÜLTÜR MRSA Tarama için Aksiler Sürüntü Eküvyon Kromojen Agar Hergün B*/S* Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aptt) İntrensek koagülasyon sisteminin değerlendirilmesi, heparin tedavisinin takibi Sitratlı plazma Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 4 Saat, donmuş 1 ml Koagülometrik Hergün Aynı Gün 1,30 Saat Sonra D* Aktive Protein C Rezistansı (APC Rezistansı) Tromboz riskinin değerlendirilmesi, pozitif aile öyküsü Sitratlı plazma (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 4 ssat, donmuş halde 2 hafta) 5 1,5 ml Koagülometrik Pazartesi - Çarşamba

10 B*/S* Albumin Karaciğer ve böbrek hastalıkları, kalp yetmezliği, hipertiroidizm, yanıklar ve nutrisyonel durum hakkında bilgi verir. Serum, Mayi(Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş ZAMANI B*/S* Albumin(BOS) Bakteriyel menenjiit, Guillain-Barre Sendromu,Demiyelinizan hastalıklar,subaraknoid kanama,sss inflamasyonu BOS(Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş B*/S* Albumin (Mayi) Karaciğer ve böbrek hastalıkları, kalp yetmezliği, hipertiroidizm, yanıklar ve nutrisyonel durum hakkında bilgi verir. Serum, Mayi(Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş D* Aldolaz Miyopati, miyokard infarktüsü, megaloblastik anemi, akut hepatitler ve diğer karaciğer hastalıklarında yükselir Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 5 Gün, donmuş Not : Hemolizili örnekler kabul edilmez 1 ml Fotometrik Hergün D* Aldosteron Adrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır. D* Aldosteron (İdrar) D* Alfa-1 Antitripsin S* Alfa-Fetoprotein (AFP) Adrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle hipertansiyonun değerlendirilmesi ve renal hipertansiyon tanısında Enfeksiyon, doku nekrozu, travmalarda artar. Eksikliğinde Neonetal hepatosiroz, amfizem, kronik bronşite eğilim Hepatoselüler ve germ hücreli karsinomlarda, pankreas, mide, kolon ve akciğer gibi diğer bazı kanserlerde ve gebelerde fetal anomalilerin araştırılmasında D* Alfa-Fetoprotein (Gebelik) Gebelerde fetal anomalilerin (nöral tüp defekti) araştırılmasında D* Alfa-2 makroglobülin Membran geçirgenliğinin indikatörü. İnflamasyon, enfeksiyon, DIC'te artar, karaciğer hastalıkları ve diyabette azalır. Serum (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 1 Gün, donmuş Not : EDTA'lı örnekler kabul edilmez 24 Saatlik İdrar (Örnekler soğuk ortamda gönderilmelidir) (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında (koruyuculu) 1 hafta donmuş Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 5 Gün, donmuş Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş Serum (Üçlü tarama testi formu doldurulmalıdır) (Oda ısısında 1 Gün, buzdolabında 12 hafta, donmuş Not : Plazma kabul edilmez Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş 1 ml RIA Pazartesi 5 ml RIA Pazartesi 1 ml Nefelometrik Salı Cuma Ertesi Gün Saat 10:00 1 ml ECLİA Hergün Ertesi Gün 10:00 1 ml ECLİA Hergün Ertesi Gün Saat 10:00 1 ml Nefelometrik Hergün D* Alfa-galaktosidaz Lipid depo hastalıklarının araştırılması EDTA'lı tam kan(buzdolabında 1 hafta)not : Donmuş örnekler kabul edilmez 20 ml Flourometrik Hergün 2 hafta Sonra Saat 18:00 B*/S* Alkalen Fosfataz (ALP) Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde Serum (Oda ısısında 4 Gün, buzdolabında 4 Gün, donmuş halde 2 ay) Not : Donmuş örnekler kabul edilmez D* Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik) Osteoporoz, kemik metastazları, hiperparatiroidizmde D* Alkalen fosfataz izoenzimleri Alkalen fosfataz artışının nedenini belirlemek amacıyla D* Alüminyum B*/S* Amilaz B*/S* Amilaz (Mayi) Mesleki maruziyet, aluminyum tedavisi ve hemodiyaliz hastalarının takibinde Akut veya kronik pankreatit, safra yolu hastalıkları, böbrek yetmezliği, parotitis Akut veya kronik pankreatit, safra yolu hastalıkları, böbrek yetmezliği, parotitis B*/S* Amilaz (İdrar) Akut veya kronik pankreatitli hastaların takibinde, D* Amilaz (Pankreatik) Pankreas hastalıklarının değerlendirilmesinde D* Aminoasitler (Edtalı Plazma) Amino asit metabolizması bozukluklarında D* Aminoasit (İdrar) Amino asit metabolizması bozukluklarında Serum (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 2 Gün, donmuş Serum (Oda ısısında 1 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş Serum, 24 Saatlik idrar, spot idrar BOS, Diyaliz mayii Bkz. Bölüm numune alma ve transportu. Not: Örnek uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez Serum (Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş Serum (Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş Spot idrar, zamanlı idrar (Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay,donmuş halde kabul edilmez) NOT: İdrar ph'sı < 6:0 ise amilaz aktivitesi % 30 azalır. Bu durumda2 ml/l % 5 NaOH ekelenerek ph'nın > 6.0 olması sağlanır. Serum (Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş Edtalı Plazma (En az 12 Saatlik açlıktan Sonra kan numunesi alınmalıdır ve 45 dk içinde serum ayrılmalıdır) (Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 Gün, donmuş 24 Saatlik idrar (30 ml -çocuklarda 15 ml- 6 N HCl üzerine idrar toplanır)(oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 Gün, donmuş 6 1 ml RIA 1 ml Elektroforez 2 ml ICP-MS Salı (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) oratuvara danışınız (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) oratuvara danışınız 1 ml Enzimatik Hergün 2 ml HPLC Hergün 5 iş Günü Sonra Saat 10:00 10 ml HPLC Hergün 5 iş Günü Sonra Saat 10:00

11 ZAMANI D* Amip Antijeni Bkz. Entamoeba histolyica adezin antijeni D* Amip Antikoru Bkz. Entamoeba histolyica antikoru D* Amonyak Karaciğer yetmezliği, Reye Sendromu, Hepatik Koma D* ANCA Profil (c-anca, p- ANCA) Sistemik vaskülitlerin ayırıcı tanısında (Wegener Granulomatozis, Mikroskopik poliangitis) Gaita (Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 48 Saat, donmuş halde 1 hafta) Heparinli plazma (Numune alındıktan Sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) 5 gr EIA Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra kalır) 1 ml Fotometrik Hergün Cuma D* Androstenedion Androjen bozukluklarının tanı ve takibinde. Hirsutizm, polikistik over, Konjenital adrenal hiperplazi, Cushing sendromu. Serum (Oda ısısında 24 Saat,buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml RIA Salı Perşembe D* Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması 1 ml EIA D* Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması 1 ml EIA D* Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması 1 ml EIA D* Anti-CCP ( Cyclic citrulinated peptid) Romatoid artrit tanısında Serum(Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş Hergün(Saat 11:00'den Sonra gelen D* Anti-Centromere B Crest sendromu 1 ml İmmunobloting Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra alınır) D* Anti ds-dna Sistemik lupus eritematoz (SLE) tanı ve takibinde Cumartesi (Saat 11:00'den Sonra gelen 6 Gün Sonra Saat 10:00 D* Anti düz kas antikoru (ASMA) Kronik aktif hepatit nedeninin araştırılmasında 1 ml İFA D* Anti-ENA RNP Antikoru SLE, Sjögren sendromu, skleroderma, mixed konnektif doku hastalığı 1 ml İmmünoblotting Salı D* Anti-ENA Scl-70 Antikoru Skleroderma, Progressif sistemik skleroz D* Anti-ENA Sm Antikoru Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) tanı ve takibinde D* Anti Endomisyum Antikor IgA Celiac hastalığı ve dermatitis herpetiformis 1 ml İmmünoblotting Salı 1 ml İmmünoblotting Salı 1 ml IFA Perşembe 1 Gün Sonra Saat 10:00 S* Antibiyotik duyarlılık testi Üretilen bakterinin antimikroniyel hassasiyetinin tespitinde Genç bakteri suşu Otomatize Hergün D* Anti Faktör II a Heparin kullanımı esnasında ilaç düzeyinin takibi D* Anti- Faktör Xa Aktivitesi Kanama diyatezinin araştırılması D* Anti-Fosfatidilserin IgG Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi D* Anti-Fosfatidilserin IgM Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi D* Anti-Fosfolipid IgG Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi Sitratlı plazma(oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 4 Saat, donmuş halde 2 hafta) Sitratlı plazma (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 24 Saat, donmuş 7 2 ml Koagülometrik Hafta içi Hergün 1 ml Koagülometrik Hafta içi Hergün Hafta içi Hergün (Saat 11:00'den Sonra alınır) Hafta içi Hergün (Saat 11:00'den Sonra alınır) Perşembe

12 D* Anti-Fosfolipid IgM Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi ZAMANI Perşembe D* Antifungal duyarlılık (E test) herbiri Fungusların antimikrobiyel hassasiyetinin tespitinde Genç bakteri suşu Otomatize Hergün 2 Gün Saat 10:00 D* Anti-GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikorları) Tip I diabetes mellitus, otoimmün endokrin hastalıklar ve ensefalomyopatilerin tanısında Serum (Oda ısısında 1 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml RIA D* Anti Gliadin lga Gluten duyarlı enteropatiler, celiac hastalığı, sprue D* Anti Gliadin lgg Gluten duyarlı enteropatiler, celiac hastalığı, sprue Serum(Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml IFA Perşembe 8 Gün Sonra Saat 10:00 1 ml IFA Perşembe 8 Gün Sonra Saat 10:00 D* Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti- GBM) Glomerulonefrit, Goodpasture sendromu D* Anti-Histone İlaçla indüklenmiş Lupus Eritematozusta D* Anti-HBc IgM Akut Hepatit B Enfeksiyonunun takibinde Serum (Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz) 1 ml ECLİA 2 Gün Saat 10:00 D* Anti-HBc Total (IgG) Hepatit B Enfeksiyonu geçirilip geçirilmediği hakkında Serum (Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz) 1 ml ECLİA 2 Gün Saat 10:00 D* Anti-Hbe HBV Enfeksiyonunun takibinde Serum (Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz) 1 ml ECLİA 2 Gün Saat 10:00 B*/S* Anti-HBs Geçirilmiş Hepatit B Enfeksiyonu veya aşı Sonrası immunite tespitinde Serum (Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz) 1 ml ECLİA Hergün 2,5 Saat Sonra B*/S* Anti-HBs Geçirilmiş Hepatit B Enfeksiyonu veya aşı Sonrası immunite tespitinde Serum (Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz) 2 ml EIA Pazartesi,Çarşamba, Cuma 2,5 Saat Sonra B*/S* Anti-HCV Akut veya kronik Hepatit C Enfeksiyonu Serum (Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz) 1 ml ECLİA Hergün 2,5 Saat Sonra D* Anti Hepatit E (HEV) Hepatit E nfeksiyonu Tanısında Serum (Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş 2 ml EIA Perşembe (Saat 11:00'den Sonra gelen D* Anti-İnsülin Antikoru İmmun insülin rezistansı, Tip I diabetes mellitus, poliendokrin otoimmun sendromlarda Serum (Oda ısısında 1 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay) 1 ml RIA D* Anti-JO-1 Dermatomiyozit, polimiyozit 1 ml İmmünoblotting Salı D* Anti-Kardiyolipin Antikoru IgM (ACA IgM) SLE, Lupus benzeri hastalıklar, Maligniteler, Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi Pazartesi(Saat 11:00'den Sonra gelen 2 Gün Saat 10:00 D* Anti-Kardiyolipin Antikoru IgG (ACA IgG) SLE, Lupus benzeri hastalıklar, Maligniteler, Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi Pazartesi(Saat 11:00'den Sonra gelen 2 Gün Saat 10:00 D* Anti-Kardiyolipin Tarama (ACA) SLE, Lupus benzeri hastalıklar, Maligniteler, Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi S* Anti mikrozomal antikor (Anti TPO) D* Anti-Mitokondrial Antikor Tip M-2 (AMA Tip M-2) Primer bilier siroz D* Anti-Nükleer Antikor (ANA) Otoimmun tiroid hastalıklarının (Hashimato tiroiditi, iidiopatik miksödem, Graves hastalığı vb.) tanısında Kollajen doku hastalığı şüphesinde, Otoimmun hastalıkların tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş Serum(Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 1 ml IFA 1 ml IFA Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra alınır) Pazartesi (Saat 10'a kadar gelen numuneler aynı Gün analize alınır) 8

13 D* Anti-Parietal Hücre Antikoru Tip A Otoimmun Gastrit tanısında ZAMANI D* Anti Ribozomal P Protein SLE, Sjögren sendromu, skleroderma, mixed konnektif doku hastalığı 1 ml İmmünoblotting D* Anti-RNP -70 SLE, Sjögren sendromu, skleroderma, mixed konnektif doku hastalığı 1 ml İmmünoblotting Salı D* Anti Ro (SS-A) Antikoru Sjögren sendromu, SLE ve romatoit artrit D* Anti-Scl-70 Skleroderma D* Anti skin antikor Pemfigus vakalarının araştırılması D* Anti-Sm Antikoru (smith) SLE, miks bağ dokusu hastalığı, sjögren ve skleroderma 1 ml İmmünoblotting Salı 2 ml İmmünoblotting Salı 1 ml İmmünoblotting Salı 1 ml İmmünoblotting Salı D* Anti Sperm Antikoru (ASA) İnfertilite nedeni otoantikorların araştırılmasında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş Perşembe (Saat 11:00'den Sonra gelen S* Anti-Tiroglobulin Otoimmun tiroid hastalıklarının (Hashimato tiroiditi, idiopatik miksödem, Graves hastalığı vb.) tanısında Serum(Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 2 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 S* Anti-TPO (Tiroid peroksidaz antikorları) Otoimmun tiroid hastalıklarının (Hashimato tiroiditi, iidiopatik miksödem, Graves hastalığı vb.) tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 D* Antitrombin III Tromboz riskinin değerlendirilmesi, pozitif aile öyküsü, karaciğer hastalığı, protein kaybı, oral kontraseptif kullanımı Sitratlı plazma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml Nefelometrik Salı, Cuma D* Apolipoprotein A-I Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde. Dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş 1 ml Nefelometrik D* Apolipoprotein B-100 Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde. Dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş 1 ml Nefelometrik S* Apse Kültürü Apse oluşumuna neden olacak mikroorganizmlerin izolasyonu Apse materyali Kültür Hergün D* ARB Aranması Tüberküloz tanısında D* Aril Sülfataz A Metakromatik lökodistrofi (lipid depo hastalıkları) D* Arsenik Arsenik maruziyeti ve zehirlenmesi Balgam, BAL, İdrar, BOS eklem sıvısı, plevra sıvısı (Oda ısısında 3 Gün, buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez) EDTA'lı Tam kan (buzdolabında 1 hafta, Oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez) Serum (Kan laboratuvarımız tarafından temin edilen K2 EDTA'lı tüplere alınır ve gönderilir). NOT: Örnek uygun tüpe alınırsa eser element düzeyi zamanla değişmez İdrar 40 ml, diğerleri 5 ml Mikroskopi Hergün 5 ml Kolorimetrik 2 ml ICP-MS 2 haftada bir Perşembe Günü (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) 6 Gün Sonra Saat 10:00 D* Arsenik (idrar) Arsenik maruziyeti ve zehirlenmesi 24 Saatlik idraroda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta (tercih edilir), donmuş halde 1 yıl 2 ml ICP-MS Hergün(Saat 11:00'den Sonra gelen D* ASCA IgG Crohn's hastalığı, Ülseratif kolit Her cuma (Saat 11:00'den Sonra gelen D* ASCA IgA Crohn's hastalığı, Ülseratif kolit Her cuma (Saat 11:00'den Sonra gelen D* Asetilkolin reseptör antikoru Myastenia Gravis'te hastalığın remisyonu ve immunsupressif tedavinin takibinde Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml RIA Salı(Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) D* Asit fosfataz Prostat kanseri, kemik metastazları Serum (Oda ısısında 3 Saat, buzdolabında 24 Saat,donmuş 1 ml Fotometrik 9

14 Heparinli çöktürülmüş plazma (oratuvarla D* Askorbik asit (Vitamin C) C vitamini eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesinde görüşünüz)oda ısısnda kabul edilmez, buzdolabında 24 Saat,donmuş halde 2 ay B*/S* ASO (Antistreptolizin O) A Grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarının (Akut romatizmal ateş, post streptokoksik glomerulonefrit) tanısında Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş 1 ml HPLC ZAMANI Cumartesi (Saat 11:00'den Sonra gelen 8 Gün Sonra Saat 10:00 1 ml Nefelometrik Hergün Aynı Gün 1,30 Saat Sonra D* Aspergillus antijeni Bkz. Galaktomannan antijeni Bkc. Galaktomannan antijeni Salı(Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) D* Bakır Bakır yetersizliği (besinsel), Wilson hastalığı Serum(Not: Jelli tüplere alınan kan örnekleri kabul edilmez. Örnek uygun tüpe alınırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez) 2 ml AAS Hergün(Saat 11:00'den Sonra gelen D* Bakır (İdrar) Wilson hastalığı 24 Saatlik idrar, spot idrar(oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş 10 ml AAS B*/S* Balgam Kültürü Patojen mikroorganizmlerin belirlenmesi D* Baryum Baryum maruziyeti, baryum toksisitesi D* Bence-Jones Proteini Multiple Myelomanın değerlendirilmesinde (İdrarda Lamda ve kappa hafif zincir ölçümü yapılır) ( ve kodları üzerinden fatura edilir) D* Berilyum Berilyum maruziyeti, berilyum toksisitesi D* Beta Galaktosidaz Krabbe hastalığı (lipid depo hastalığı) B*/S* Beta-hCG (Kantitatif) Gebelik tanısı, mol hidatiform, koryonik epitelyoma, testiküler tümörler Balgam (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 24 Saat,donmuş halde kabul edilmez) halde 2 haftal) 24 Saatlik idrar (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş Not: İdrar toplanırken soğuk ortamda saklayın halde 2 haftal) EDTA lı Kan Fibroblast Kültürü Buzdolabında 1 hafta, Oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 2 Gün, donmuş NoT: Plazma örnekleri kabul edilmez 5 ml Kültür Hergün 1 ml ICP-MS 5 ml Nefelometrik 1 ml ICP-MS 10 ml Kolorimetrik Ayın 2. ve 4. Perşembe Günü (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) 6 Gün Sonra Saat 10:00 1 ml ECLİA Hergün 2 Saat Sonra D* Beta-2 Mikroglobulin Multiple myeloma, İnflamasyon, otoimmun hastalıklar, viral enfeksiyonlar Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 3 Gün, donmuş 1 ml Nefelometrik Hergün D* Beta-2 Mikroglobulin (İdrar) Multiple myeloma, İnflamasyon, otoimmun hastalıklar, viral enfeksiyonlar Serum, 24 Saatlik idrar (idrar ph'ı < 6,0 ise 1 M NaOH ilave edilmelidir, soğuk ortamda saklanmalıdır)(oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 14 Gün, donmuş 1 ml serum10 ml Nefelometrik Hergün idrar D* Bikarbonat (HCO3 - ) Asit baz dengesinin değerlendirimesinde. Tüm ciddi hastalıklar, dehidrasyon Serum (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş NOT: Serum kapaklı tüpte saklanmalıdır 1 ml Fotometrik Hergün Ertesi Gün 10:00 B*/S* Bilirubin (Total) Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde B*/S* Bilirubin (Direk) Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde D* Biotinidaz Aktivitesi D* Birinci Trimester Tarama Testi (İkili Tarama Testi) (Free p-hcg, PAPP-A) Yeni doğanlarda biyotin eksikliği semptomlarının (epilepsi,solunum problemleri, deri) Down sendromlu gebelik riski. Gebeliğin erken döneminde (11 hafta - 13 hafta 6 Gün) yapılan prenatal tarama testi. D* Bizmut (Bi) Tedavi takibinde ve mesleki maruziyette Serum (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 6 ay Serum (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 6 ay Serum (Oda ısısında 1 Saat, buzdolabında 4 Saat, donmuş Serum (PAPP-A ve free beta-hcg ölçümü ve NT [nuchal translucency] dikkate alınarak yapılan kantitatif risk tayini. 11 hafta-13 hafta 6 Gün arasındaki gebeliklerde uygulanabilir.) EDTA'lı tam kan (lacivert kapaklı tüpe kan örneği alınır ve gönderilir) 1mL Fotometrik Hergün 2 ml ECLİA HerGün 2 Gün Saat 10:00 5 ml ICP-MS D* YANLIŞ BNP (Brain natriüretic peptide) Konjestif kalp yetmezliğinin tanı, evrelendirme, prognoz tayini ve takibinde Heparin'li plazma (Numune alındıktan Sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 4 Saat, donmuş halde 4 ay) 1 ml ECLİA Hergün B*/S* Boğaz Kültürü A Grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarının tanısında Boğaz sürüntüsü Kültür Hergün Ertesi Gün Saat 10:00 D* Bor(B) Mesleki maruziyet ve bor toksisitesi Serum(Oda ısısında 1 ay, buzdolabında 1 ay, donmuş 10 4 ml ICP-MS Hergün(Saat 11:00'den Sonra gelen

15 D* Borrelia Burgdorferi IgG Lyme hastalığının tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml IFA ZAMANI Salı (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) D* Borrelia Burgdorferi IgM Lyme hastalığının tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml IFA Salı (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) D* BOS İmmunelektroforez Multiple skleroz BOS (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml Elektroforez Pazartesi (Saat 11:00'den Sonra gelen B*/S* BOS Kültürü Menenjit etkeninin izolasyon ve identifikasyonu BOS (Oda ısısında 24 Saat, buzdolabında bekletilmiş ve donmuş haldeki örnekler kabul edilmez) 1 ml Kültür Hergün B*/S* Boyalı mikrosobik inceleme B*/S* Boyasız direkt mikroskobik inceleme Gram, Metilen mavisi, Giemza, Wright, Ziehl Nielsen vb. yöntemler ile mikrobiyolojik ve hematolojik inceleme Mikolojik, bakteriyolojik, parazitolojik ve biyokimyasal amaçlı inceleme Sürüntü örnekleri Mikroskopi Hergün Aynı Gün 1,30 Saat Sonra Her türlü materyal Eküvyon Mikroskopi Hergün 1 Saat Sonra D* Böbrek taşı analizi Üriner sistem taşlarının yapısının belirlenmesi Taş (İdrar kültür kabında ağzı kapalı gönderilir. Dayanıklılık süresi belirlenmemiştir) Kolorimetrik Kalitatif Salı Perşembe D* Brucella aglütinasyon testi (Coombs antiserumu ile) (Wright) Brucellozis (Malta ateşi) tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml Aglütinasyon Hergün D* Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal) Brucellozis (Malta ateşi) tanısında Serum(Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml Aglütinasyon Hergün Aynı Gün 1,30 Saat D* Brucella IgG Brucellozis (Malta ateşi) tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş Perşembe(Saat 11:00'den Sonra gelen 2 Gün Saat 10:00 D* Brucella IgM Brucellozis (Malta ateşi) tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay) Perşembe(Saat 11:00'den Sonra gelen 2 Gün Saat 10:00 B*/S* Burun Akıntısı Kültürü Burun akıntısında patojen mikroorganizmlerin izolasyonu Burun Akıntısı Oda ısısında 24 Saat, Buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez Eküvyon Kültür Hergün D* Büyüme Hormonu (Growth hormon, STH) Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde. Gigantizm ve Akromegalinin tanı ve tedavisinin takibinde Serum (Oda ısısında 3 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml ECLİA Hergün S* C-Peptid İnsülinoma, tip I diabet, endojen insülin salınımının araştırılması Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 2 Gün, donmuş 1 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 D* C1q esteraz inhibitörü Herediter anjioödem, SLE, lenfoma ve diğer lenfoproliferatif hastalıklar Serum (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 6 Saat, donmuş 1 ml Nefelometrik Hergün D* C3 (Kompleman 3) Akut inflamatuar hastalıklar, Atopik dematit, bilier obstrüksiyon, otoimmün hastalıklar, nefrit, kronik hepatit Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 24 Saat, donmuş halde 2 hafta) 1 ml Nefelometrik Hergün D* C4 (Kompleman 4) Akut inflamatuar hastalıklar, maligniteler akut glomerülonefrit, otoimmün hastalıklar, nefrit, kronik hepatit Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 24 Saat, donmuş halde 2 hafta) 1 ml Nefelometrik Hergün S* CA 125 Özellikle over maligniteli hastaların takibinde Serum(Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 5 Gün, donmuş 1 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 S* CA 15-3 Meme kanserli hastaların tanı, rekürrens tedavilerinin takibinde Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 5 Gün, donmuş 1 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 S* CA 19-9 Tüm gastrointestinal sistem kanserleri ve diğer adenokarsinomalarda Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 5 Gün, donmuş 1 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 D* CA 72-4 Gastrointestinal sistem, over ve meme dokusu primer adenokarsinomlarının rekürrens ve tedavi takibinde Serum (Oda ısısında 24 Saat buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay) 1 ml ECLİA Hergün Ertesi Gün Saat 10:00 B*/S* Candida Kültürü Candida izolasyonu ve tür ayırımında Her türlü materyal Kültür Hergün 11

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEST KATALOĞU Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEK TK 01 Rev.No Rev.Tarihi 02 09.06.2015 Doğru tanı ve başarılı bir tedavide

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

Test Kataloğu 2012-2013

Test Kataloğu 2012-2013 Test Kataloğu 2012-2013 Referans M-B Sağlık Lab. iz. San. Tic. Ltd. Şti. şref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A 06170 Yenimahalle Ankara Telefon: (312) 327 30 30 Faks: (312) 327 54 06 www.ankalab.com İnsanımızın

Detaylı

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir.

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Test Kataloğu Referans MB Sağlık Lab. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Eşref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A 06170 Yenimahalle

Detaylı

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Doküman no GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Sayfa No SUT KODU TEST ADI NUMUNE TÜRÜ KAP BİLGİSİ MİKTAR TAŞIMA YÖNTEM ÇALIŞMA GÜNÜ RAPORLAMA TARİHİ 900.010

Detaylı

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 01 OCAK 2014)

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 01 OCAK 2014) 1,4-DELTA ANDROSTENEDİON Cuma,Lipemi Perşembe 11-DEOKSİKORTİZOL Cuma,Lipemi 10 gün 18.00 17-HİDROKSİ PROGESTERON,Lipemi 17-KETOSTEROİD Perşembe 24 S idrar 6 N HCL üzerine toplanmış idrar Asetik ya da borik

Detaylı

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay 1 901.120 1.TRİMESTER TARAMA TESTİ (10 HAFTA 3 GÜN-14 HAFTA 0 GÜN ARASI) 2 900.100 11-DEOKSİKORTİZOL 3 17-KETOSTEROİD 4 900.120 17-OH PROGESTERON 5 900.135 5-HIAA (5-OH-INDOL ASETİK ASİT) (Kan örneği,

Detaylı

Test Bilgi Kataloğu İÇERİK

Test Bilgi Kataloğu İÇERİK Test Bilgi Kataloğu İÇERİK Bölgesinde ilk ve tek referans kuruluş olan ÖZEL AVICENNA TIBBİ LABORATUVARI akademisyen ortakları ve donanımlı kadrosu ile doğru, hızlı ve güvenilir sonuç vermeyi kendisine

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR TEST REHBERİ BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR Yapılan testlerden doğru sonuç elde edebilmemiz için burada belirtilenleri tümüyle okumamız çok

Detaylı

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI)

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine Aittir YAYIN TARİHİ 01.11.2008 BÖLÜM

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ 2011-Düzce Hazırlayanlar: Doç. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI Dr. M. Engin ÖZCAN ( Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

LABORATUVAR TEST REHBERİ

LABORATUVAR TEST REHBERİ Sayfa No 1/41 1. GİRİŞ Laboratuar Test Rehberi laboratuarımızda çalışılan testler ve çalışma düzeni hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rehber ile testlerin istenmesinden, sonuçların

Detaylı

BİYOKİMYA TEST REHBERİ

BİYOKİMYA TEST REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA TEST REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler...4-5 Testlerin minimum tekrarlama aralıkları.

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ

GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ GİRİŞ Hastanemizde Biyokimya Laboratuvarı tüm biyolojik numunelerde klinik biyokimya testlerinin yapılmasını

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi LABORATUVAR REHBERİ Uzm.Dr. Seçil ŞİMŞEK Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Detaylı

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı TEST REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Zeynep Giniş Kim. Müh. Ayhan Onat Ankara-2010 Klinik Biyokimya Laboratuvarı

Detaylı

MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ

MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 6 1.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI... 7 2.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA YAPILAN TETKĠKLER... 8 2.1 SEROLOJĠ LABORATUVARI... 8 2.1.1 Testin Adı:... 8 ASO... 8 2.1.2 Testin Adı:... 8 CRP...

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Doküman No: Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1/1 Hazırlayanlar Uzm. Dr. Zeynep Giniş Kimya Yüksek Mühendisi Ayhan Onat Ankara-2013 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ÖRNEKLERİN

Detaylı

T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ

T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ REVĠZYON YAPILAN SAYFA REVĠZYON YAPILAN TARĠH REVĠZYON NO REVĠZYON AÇIKLAMASI ĠÇĠNDEKĠLER: 1.GENEL BĠLGĠLER a) Laboratuar Testlerini Etkileyen

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2 İ Ç İ N D E K İ L E R DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ 7 A -B- C-Ç- D -E-F -G- H-I-İ K 7-8 L-M-N-Ö -P-Q-R- S-T U-Ü-V-W-Y 9 MİKROBİYOLOJİK TESTLER 10 B -E-F-G K L M-N-O-Ö P-Q-R S U-Ü-V-W-Y 10 ULUSAL VİROLOJİ

Detaylı

MERKEZ VE HASTANE LABORATUVARLARI

MERKEZ VE HASTANE LABORATUVARLARI MERKEZ VE HASTANE LABORATUVARLARI ANALİTİK EVRELER Mart 2014 Ahmet Rıza Uras Merkez Laboratuvarı Hastane Laboratuvarları Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH Haydarpaşa Numune EAH Ümraniye EAH Fatih Sultan

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR TEST REHBERİ

MERKEZ LABORATUVAR TEST REHBERİ GİRİŞ Bu rehber çalışanların laboratuvar hizmetlerinden daha etkin yaralanabilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar laboratuvar hatalarının yaklaşık % 65 nin preanalitik evrede (Örneklerin

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2015 İÇİNDEKİLER sayfa 1. Giriş 6 2. Genel Laboratuvar Bilgileri 7 2.1.Örnek

Detaylı

Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU

Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU Dahiliye Yeni Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ ÖNSÖZ Dahiliye tıbbın temel taşlarından biridir ve içinde birçok yan dalı barındırır.

Detaylı

NUMUNE ALMA EL KİTABI

NUMUNE ALMA EL KİTABI NUMUNE ALMA EL KİTABI TIP-YTL-009 GİRİŞ Bu el kitabında Ankalab laboratuvarında yapılan testler için alınacak numunelerin uygunluğunu sağlamak ve analiz sonuçlarını etkileyecek istenmeyen durumları ortadan

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI Hastane kodu Tetkik Kodu (SUT Kodu) Tetkik Adı 24492 704620 Sperm yıkama İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI Numune Kabul Koşulları Doktor isteği olmalıdır. Semen

Detaylı