BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül 2013. LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00"

Transkript

1 BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ Eylül 2013 LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00

2

3 Koru Hastaneleri Klinik oratuvarları oratuvarlarımız; Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Seroloji ve Hematoloji dallarında kendilerini sürekli yenileyen ve yeni gelişmeleri takip eden tecrübeli uzman doktorlar ve personeli ile hizmet vermektedir. oratuvarlarımız test sonuçları uluslararası standartlara uygun olacak şekilde, en kısa zamanda ve en doğru biçimde sizlere ulaştırmaktayız. Klinik oratuvarımız; hastanemizin poliklinik, yatan hasta, acil servis ve yoğun bakım birimlerinin kurum dışı hekimlere de hizmet vermektedir. oratuvarlarımız 24 saat süreklilik esasına göre hizmet vermektedir. oratuvarımızda ihtiyaç duyulan tüm klinik biyokimya, hormon tümör markerleri, alerji testleri ve uyuşturucu madde aranması yapılmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda idrar, dışkı ve kan numuneleri yanısıra vajinal ve boğaz sürüntü gibi insan vücudunun çeşitli örnekleri analiz edilmektedir. oratuvarlarımız günlük internal kalite kontrolün yanı sıra uluslararası kalite kontrol güvencesi altındadır. Dış kalite kontrol sistemi olarak Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan EQAS (External Quality Assessment) ve CAP (College of American Pathologists) kalite kontrol programına dahildir. 1

4 KISALTMALAR AAS BOS ECLIA EDTA EIA ELFA FEIA FIA FPIA GC/MS HCl HPLC IFA IHA ISE LC-MS/MS PCR RT-PCR Real PCR-CCP PEG RIA Atomic absorption spectrometry Beyin omurilik sıvısı Electro Chemilummescent Immun Sorbent Assay Ethylenediaminetetraacetic acid Enzyme Immunassay Enzyme-linked fluorescent assay Fluorescent enzyme immunoassay Fluorescent immunoassay Fluorescence polarization immunoassay Gas chromatography mass spectrometry Hidroklorik asit High-performance liquid chromatography Immunofluorescent antibody assay Indirect hemagglutination Ion selective electrode Liquid chromatography-mass spectrometry Polymerase chain reaction Time Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction Single Spesific Phmer Polyethylene glycol Radioimmunoassay D* Dış laboratuvar B* Koru Balgat oratuvarı S* Koru Sincan oratuvarı 2

5 oratuvarda mevcut olan numune alma kapları Düz Tüp Sitrat lı Tüp EDTA lı Tüp Heparin li Tüp Okzalat lı Tüp Sitrat lı Tüp Serum) (Plazma) (Plazma) (İonize Kalsiyum) (Glukoz) (Sedimentasyon) Tam kan Idrar tahlili ve Idrar Kültürü Steril kap 24 saatlik idrar toplama kabı Pediatrik Anaerob ve Aerob Kan Kültür Şişeleri Anaerobik kültür için eküvyon Kan alma seti 3 Steril eküvyon

6 Örnek Tipleri Serum: Test çalışması için gereken miktarda serum elde edebilmek için yeterli miktarda kan alındıktan sonra bir sure oda ısısında pıhtılaşmanın tamamlanması beklenmelidir. Daha sonra dakika içinde santrifüj ile serum ayrılmalı ve ayrı bir tüpe alınmalıdır. Ayrılan serumda hemoliz bulunmamasına dikkat edilmelidir. Plazma: Test çalışması için gereken miktarda ve tipte (EDTA'lı, heparinli, sitratlı) plazma elde edebilmek için uygun tüpe, yeterli miktarda kan alındıktan sonra tup 6-10 defa hafifçe alt üst edilerek antikoagulan ile kanın tam olarak karışması sağlanmalıdır. Daha sonra dakika içinde santrifüj ile plazma ayrılmalı ve plazma ayrı bir tüpe alınmalıdır. Tam kan: Test çalışması için gereken miktarda ve tipte (EDTA'lı, heparinli, sitratlı) tam kan elde edebilmek için uygun tüpe, yeterli miktarda kan alındıktan sonra tüp 6-10 defa hafifçe alt üst edilerek antikoagulan ile kanın tam karışması sağlanmalıdır. Idrar: Testin calışması için gereken miktarda idrar steril idrar kaplarına çalışılacak teste uygun olarak hemşire talimatları doğrultusunda alınmalıdır. BOS: Numune steril ve jelsiz düz tüpe alınmalı ve ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Vücut sıvıları: Numuneler steril jelsiz düz tüpe alınmalı ve ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Metal analizi için alınacak örnekler: Her türlü metal analizi için örnek alınırken metal Kontaminasyonunu ortadan kaldırmak için kullanılmamış vakumlu tüplerle örnek alınmalıdır. Metal analizi için jelli tüpler kullanılmamalıdır. Serum ayrılacak ise santrifüj sırasında tüp kapaklı olarak santrifüj edilmelidir. Idrar örnekleri de toplanırken metal kontaminasyonu olmamasına dikkat edilmelidir. 4

7 5

8 6

9 D* ,25-Dihidroksi Vitamin D S* Dihidroksi Vitamin D Vitamin D3'ün vücuttaki aktif formudur. Hiperkalseminin ayırıcı tanısında, kronik böbrek yetmezliği, hipo ve hiperparatiroidizmde, sarkoidozis, malignitelerde Vitamin D3'ün vücuttaki aktif formudur. Hiperkalseminin ayırıcı tanısında, kronik böbrek yetmezliği, hipo ve hiperparatiroidizmde, sarkoidozis, malignitelerde D* Hidroksitriptamin (Serotonin) Karsinoid tümörlerin tanı ve takibinde Serum (Oda ısısında 3 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş Serum (Oda ısısında 3 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş Serum, Plazma (Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 24 Saat, donmuş 1 ml RIA ZAMANI Salı Saat 12:00 (Saat 11:00'den Sonra gelen 1 ml ECLİA Hergün Saat 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 1 ml HPLC Perşembe (Saat 11:00'den Sonra gelen 8 Gün Sonra Saat 10:00 D* Deoksikortizol Hipotalamik-hipofiz adrenal aksın ve hipofiz ACTH rezervinin değerlendirilmesinde. 11-p hidroksilaz eksikliğine bağlı olarak gelişen adrenokortikal hiperplazi adrenal karsinomlar ve ACTH düzeyinin arttığı durumlarda Serum (Buzdolabında 1 hafta, donmuş Not: Oda ısısnda beklemiş örnekler kabul edilmez 1 ml RIA Cuma (Saat 11:00'den Sonra gelen D* OH-Progesteron Konjenital adrenal hiperplazilerde tarama testi D* Acetaminophen Tedavi takibi, ilaç intoksikasyonu D* ACE (Angiotensin Converting Enzyme) D* ACE, BOS Nörosarkoidoz D* ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) Sarkoidozis tanısında. Ayrıcakronik bronşit, pulmoner fibrozis, romatoid artrit, servikal adenit Gaucher hastalığı Pitiuter bez fonksiyonunu gösterir. Hiperkotizolizm, hipokortizolizm, konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomaların ayırıcı tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş Serum (Oda ısısında 2 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 45 Gün) Not: Plazma örnekleri kabul edilmez Serum (Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay) NOT: EDTA veya heparinli plazma kabul edilmez BOS (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş EDTA'lı plazma (Numune alındıktan Sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir. Plazma ACTH düzeyi teferans aralığı sabah Saat 07:00-10:00 arasında alınan kan örnekleri için geçerlidir.oda ısısında 2 Saat, donmuş D* Açil karnitin Profili Bkz. Karnitin / Açilkarnitin Analizi Bkz. Karnitin/Açil Karnitin Analizi 1 ml RIA 1 ml LC / MS MS 1 ml Fotometrik Salı, Cuma Pazartesi, Çarşamba, (Saat 11:00'den Sonra alınır) Salı Perşembe Pazartesi Saat 10:00 1 ml Fotometrik Salı 1 ml ECLİA Hergün Salı, Perşembe (Saat 11:00'den Sonra gelen 6 Gün Sonra Saat 10:00 D* Adacık Hücre Antikoru (ICA) Tip I Diabetes Mellitusta. Ayrıca DM Tip 1-2 ayırımında 1 ml RIA B*/S* Adenovirüs Antijeni Akut diyare oluşturan adenovirüs saptanmasında D* Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) D* ADH (Antidiüretik Hormon, Vazopressin) D* Adrenalin (Epinefrin) Plazma D* Adrenalin (Epinefrin) İdrar B*/S* Adenovirüs + Rotavirüs Antijeni Hepatit, siroz,hemokromatozis, prostat ve mesane karsinomları, hemolitik anemi, gut, talasemi majör, tüberküloz, otoimmun hastalıklar Gaita (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 3 Gün, donmuş halde 1 hafta) NOT : Formailin ve diğer koruyucu içeren kaplara alınmış gaita örnekleri kabul edilmez Serum, plevra mayi (Oda ısısında 24 Saat,buzdolabında 3 Gün, donmuş Ektopoik ADH salgılayan tümörler, pnömoni, pulmoner EDTA'lı plazma (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 6 Saat, tüberküloz, Guillain-Barre sendromu, Diabetes insipidus, nefrotik donmuş sendrom Hipertansiyon, Feokromositoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde Hipertansiyon, Feokromositoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde Akut diyare oluşturan adenovirüs ve Rota virüs saptanmasında Heparinli Plazma (Numune alındıktan Sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) (buzdolabında 2 Gün, donmuş 24 sattlik İdrar (Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır.) (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 1 ay, donmuş Gaita (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 3 Gün, donmuş halde 1 hafta) NOT : Formailin ve diğer koruyucu içeren kaplara alınmış gaita örnekleri kabul edilmez 10 gr İmmünokromatogra fik 1 ml Fotometrik 2 ml RIA 3 ml HPLC Min. 10 ml 10 gr HPLC İmmünokromatogra fik Hergün Salı (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) Salı (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) Hergün 1 Saat Sonra 1 Saat Sonra B*/S* AKSİLLER KÜLTÜR MRSA Tarama için Aksiler Sürüntü Eküvyon Kromojen Agar Hergün B*/S* Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aptt) İntrensek koagülasyon sisteminin değerlendirilmesi, heparin tedavisinin takibi Sitratlı plazma Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 4 Saat, donmuş 1 ml Koagülometrik Hergün Aynı Gün 1,30 Saat Sonra D* Aktive Protein C Rezistansı (APC Rezistansı) Tromboz riskinin değerlendirilmesi, pozitif aile öyküsü Sitratlı plazma (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 4 ssat, donmuş halde 2 hafta) 5 1,5 ml Koagülometrik Pazartesi - Çarşamba

10 B*/S* Albumin Karaciğer ve böbrek hastalıkları, kalp yetmezliği, hipertiroidizm, yanıklar ve nutrisyonel durum hakkında bilgi verir. Serum, Mayi(Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş ZAMANI B*/S* Albumin(BOS) Bakteriyel menenjiit, Guillain-Barre Sendromu,Demiyelinizan hastalıklar,subaraknoid kanama,sss inflamasyonu BOS(Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş B*/S* Albumin (Mayi) Karaciğer ve böbrek hastalıkları, kalp yetmezliği, hipertiroidizm, yanıklar ve nutrisyonel durum hakkında bilgi verir. Serum, Mayi(Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş D* Aldolaz Miyopati, miyokard infarktüsü, megaloblastik anemi, akut hepatitler ve diğer karaciğer hastalıklarında yükselir Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 5 Gün, donmuş Not : Hemolizili örnekler kabul edilmez 1 ml Fotometrik Hergün D* Aldosteron Adrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır. D* Aldosteron (İdrar) D* Alfa-1 Antitripsin S* Alfa-Fetoprotein (AFP) Adrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle hipertansiyonun değerlendirilmesi ve renal hipertansiyon tanısında Enfeksiyon, doku nekrozu, travmalarda artar. Eksikliğinde Neonetal hepatosiroz, amfizem, kronik bronşite eğilim Hepatoselüler ve germ hücreli karsinomlarda, pankreas, mide, kolon ve akciğer gibi diğer bazı kanserlerde ve gebelerde fetal anomalilerin araştırılmasında D* Alfa-Fetoprotein (Gebelik) Gebelerde fetal anomalilerin (nöral tüp defekti) araştırılmasında D* Alfa-2 makroglobülin Membran geçirgenliğinin indikatörü. İnflamasyon, enfeksiyon, DIC'te artar, karaciğer hastalıkları ve diyabette azalır. Serum (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 1 Gün, donmuş Not : EDTA'lı örnekler kabul edilmez 24 Saatlik İdrar (Örnekler soğuk ortamda gönderilmelidir) (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında (koruyuculu) 1 hafta donmuş Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 5 Gün, donmuş Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş Serum (Üçlü tarama testi formu doldurulmalıdır) (Oda ısısında 1 Gün, buzdolabında 12 hafta, donmuş Not : Plazma kabul edilmez Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş 1 ml RIA Pazartesi 5 ml RIA Pazartesi 1 ml Nefelometrik Salı Cuma Ertesi Gün Saat 10:00 1 ml ECLİA Hergün Ertesi Gün 10:00 1 ml ECLİA Hergün Ertesi Gün Saat 10:00 1 ml Nefelometrik Hergün D* Alfa-galaktosidaz Lipid depo hastalıklarının araştırılması EDTA'lı tam kan(buzdolabında 1 hafta)not : Donmuş örnekler kabul edilmez 20 ml Flourometrik Hergün 2 hafta Sonra Saat 18:00 B*/S* Alkalen Fosfataz (ALP) Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde Serum (Oda ısısında 4 Gün, buzdolabında 4 Gün, donmuş halde 2 ay) Not : Donmuş örnekler kabul edilmez D* Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik) Osteoporoz, kemik metastazları, hiperparatiroidizmde D* Alkalen fosfataz izoenzimleri Alkalen fosfataz artışının nedenini belirlemek amacıyla D* Alüminyum B*/S* Amilaz B*/S* Amilaz (Mayi) Mesleki maruziyet, aluminyum tedavisi ve hemodiyaliz hastalarının takibinde Akut veya kronik pankreatit, safra yolu hastalıkları, böbrek yetmezliği, parotitis Akut veya kronik pankreatit, safra yolu hastalıkları, böbrek yetmezliği, parotitis B*/S* Amilaz (İdrar) Akut veya kronik pankreatitli hastaların takibinde, D* Amilaz (Pankreatik) Pankreas hastalıklarının değerlendirilmesinde D* Aminoasitler (Edtalı Plazma) Amino asit metabolizması bozukluklarında D* Aminoasit (İdrar) Amino asit metabolizması bozukluklarında Serum (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 2 Gün, donmuş Serum (Oda ısısında 1 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş Serum, 24 Saatlik idrar, spot idrar BOS, Diyaliz mayii Bkz. Bölüm numune alma ve transportu. Not: Örnek uygun tüpe alınır ve saklanırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez Serum (Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş Serum (Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş Spot idrar, zamanlı idrar (Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay,donmuş halde kabul edilmez) NOT: İdrar ph'sı < 6:0 ise amilaz aktivitesi % 30 azalır. Bu durumda2 ml/l % 5 NaOH ekelenerek ph'nın > 6.0 olması sağlanır. Serum (Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay, donmuş Edtalı Plazma (En az 12 Saatlik açlıktan Sonra kan numunesi alınmalıdır ve 45 dk içinde serum ayrılmalıdır) (Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 Gün, donmuş 24 Saatlik idrar (30 ml -çocuklarda 15 ml- 6 N HCl üzerine idrar toplanır)(oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 7 Gün, donmuş 6 1 ml RIA 1 ml Elektroforez 2 ml ICP-MS Salı (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) oratuvara danışınız (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) oratuvara danışınız 1 ml Enzimatik Hergün 2 ml HPLC Hergün 5 iş Günü Sonra Saat 10:00 10 ml HPLC Hergün 5 iş Günü Sonra Saat 10:00

11 ZAMANI D* Amip Antijeni Bkz. Entamoeba histolyica adezin antijeni D* Amip Antikoru Bkz. Entamoeba histolyica antikoru D* Amonyak Karaciğer yetmezliği, Reye Sendromu, Hepatik Koma D* ANCA Profil (c-anca, p- ANCA) Sistemik vaskülitlerin ayırıcı tanısında (Wegener Granulomatozis, Mikroskopik poliangitis) Gaita (Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 48 Saat, donmuş halde 1 hafta) Heparinli plazma (Numune alındıktan Sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) 5 gr EIA Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra kalır) 1 ml Fotometrik Hergün Cuma D* Androstenedion Androjen bozukluklarının tanı ve takibinde. Hirsutizm, polikistik over, Konjenital adrenal hiperplazi, Cushing sendromu. Serum (Oda ısısında 24 Saat,buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml RIA Salı Perşembe D* Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması 1 ml EIA D* Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması 1 ml EIA D* Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılması 1 ml EIA D* Anti-CCP ( Cyclic citrulinated peptid) Romatoid artrit tanısında Serum(Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş Hergün(Saat 11:00'den Sonra gelen D* Anti-Centromere B Crest sendromu 1 ml İmmunobloting Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra alınır) D* Anti ds-dna Sistemik lupus eritematoz (SLE) tanı ve takibinde Cumartesi (Saat 11:00'den Sonra gelen 6 Gün Sonra Saat 10:00 D* Anti düz kas antikoru (ASMA) Kronik aktif hepatit nedeninin araştırılmasında 1 ml İFA D* Anti-ENA RNP Antikoru SLE, Sjögren sendromu, skleroderma, mixed konnektif doku hastalığı 1 ml İmmünoblotting Salı D* Anti-ENA Scl-70 Antikoru Skleroderma, Progressif sistemik skleroz D* Anti-ENA Sm Antikoru Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) tanı ve takibinde D* Anti Endomisyum Antikor IgA Celiac hastalığı ve dermatitis herpetiformis 1 ml İmmünoblotting Salı 1 ml İmmünoblotting Salı 1 ml IFA Perşembe 1 Gün Sonra Saat 10:00 S* Antibiyotik duyarlılık testi Üretilen bakterinin antimikroniyel hassasiyetinin tespitinde Genç bakteri suşu Otomatize Hergün D* Anti Faktör II a Heparin kullanımı esnasında ilaç düzeyinin takibi D* Anti- Faktör Xa Aktivitesi Kanama diyatezinin araştırılması D* Anti-Fosfatidilserin IgG Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi D* Anti-Fosfatidilserin IgM Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi D* Anti-Fosfolipid IgG Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi Sitratlı plazma(oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 4 Saat, donmuş halde 2 hafta) Sitratlı plazma (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 24 Saat, donmuş 7 2 ml Koagülometrik Hafta içi Hergün 1 ml Koagülometrik Hafta içi Hergün Hafta içi Hergün (Saat 11:00'den Sonra alınır) Hafta içi Hergün (Saat 11:00'den Sonra alınır) Perşembe

12 D* Anti-Fosfolipid IgM Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi ZAMANI Perşembe D* Antifungal duyarlılık (E test) herbiri Fungusların antimikrobiyel hassasiyetinin tespitinde Genç bakteri suşu Otomatize Hergün 2 Gün Saat 10:00 D* Anti-GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikorları) Tip I diabetes mellitus, otoimmün endokrin hastalıklar ve ensefalomyopatilerin tanısında Serum (Oda ısısında 1 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml RIA D* Anti Gliadin lga Gluten duyarlı enteropatiler, celiac hastalığı, sprue D* Anti Gliadin lgg Gluten duyarlı enteropatiler, celiac hastalığı, sprue Serum(Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml IFA Perşembe 8 Gün Sonra Saat 10:00 1 ml IFA Perşembe 8 Gün Sonra Saat 10:00 D* Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti- GBM) Glomerulonefrit, Goodpasture sendromu D* Anti-Histone İlaçla indüklenmiş Lupus Eritematozusta D* Anti-HBc IgM Akut Hepatit B Enfeksiyonunun takibinde Serum (Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz) 1 ml ECLİA 2 Gün Saat 10:00 D* Anti-HBc Total (IgG) Hepatit B Enfeksiyonu geçirilip geçirilmediği hakkında Serum (Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz) 1 ml ECLİA 2 Gün Saat 10:00 D* Anti-Hbe HBV Enfeksiyonunun takibinde Serum (Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz) 1 ml ECLİA 2 Gün Saat 10:00 B*/S* Anti-HBs Geçirilmiş Hepatit B Enfeksiyonu veya aşı Sonrası immunite tespitinde Serum (Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz) 1 ml ECLİA Hergün 2,5 Saat Sonra B*/S* Anti-HBs Geçirilmiş Hepatit B Enfeksiyonu veya aşı Sonrası immunite tespitinde Serum (Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz) 2 ml EIA Pazartesi,Çarşamba, Cuma 2,5 Saat Sonra B*/S* Anti-HCV Akut veya kronik Hepatit C Enfeksiyonu Serum (Oda ısısında 1 haftaya kadar kabul edilebilir fakat önerilmez, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz) 1 ml ECLİA Hergün 2,5 Saat Sonra D* Anti Hepatit E (HEV) Hepatit E nfeksiyonu Tanısında Serum (Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş 2 ml EIA Perşembe (Saat 11:00'den Sonra gelen D* Anti-İnsülin Antikoru İmmun insülin rezistansı, Tip I diabetes mellitus, poliendokrin otoimmun sendromlarda Serum (Oda ısısında 1 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay) 1 ml RIA D* Anti-JO-1 Dermatomiyozit, polimiyozit 1 ml İmmünoblotting Salı D* Anti-Kardiyolipin Antikoru IgM (ACA IgM) SLE, Lupus benzeri hastalıklar, Maligniteler, Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi Pazartesi(Saat 11:00'den Sonra gelen 2 Gün Saat 10:00 D* Anti-Kardiyolipin Antikoru IgG (ACA IgG) SLE, Lupus benzeri hastalıklar, Maligniteler, Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi Pazartesi(Saat 11:00'den Sonra gelen 2 Gün Saat 10:00 D* Anti-Kardiyolipin Tarama (ACA) SLE, Lupus benzeri hastalıklar, Maligniteler, Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesi S* Anti mikrozomal antikor (Anti TPO) D* Anti-Mitokondrial Antikor Tip M-2 (AMA Tip M-2) Primer bilier siroz D* Anti-Nükleer Antikor (ANA) Otoimmun tiroid hastalıklarının (Hashimato tiroiditi, iidiopatik miksödem, Graves hastalığı vb.) tanısında Kollajen doku hastalığı şüphesinde, Otoimmun hastalıkların tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş Serum(Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 1 ml IFA 1 ml IFA Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra alınır) Pazartesi (Saat 10'a kadar gelen numuneler aynı Gün analize alınır) 8

13 D* Anti-Parietal Hücre Antikoru Tip A Otoimmun Gastrit tanısında ZAMANI D* Anti Ribozomal P Protein SLE, Sjögren sendromu, skleroderma, mixed konnektif doku hastalığı 1 ml İmmünoblotting D* Anti-RNP -70 SLE, Sjögren sendromu, skleroderma, mixed konnektif doku hastalığı 1 ml İmmünoblotting Salı D* Anti Ro (SS-A) Antikoru Sjögren sendromu, SLE ve romatoit artrit D* Anti-Scl-70 Skleroderma D* Anti skin antikor Pemfigus vakalarının araştırılması D* Anti-Sm Antikoru (smith) SLE, miks bağ dokusu hastalığı, sjögren ve skleroderma 1 ml İmmünoblotting Salı 2 ml İmmünoblotting Salı 1 ml İmmünoblotting Salı 1 ml İmmünoblotting Salı D* Anti Sperm Antikoru (ASA) İnfertilite nedeni otoantikorların araştırılmasında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş Perşembe (Saat 11:00'den Sonra gelen S* Anti-Tiroglobulin Otoimmun tiroid hastalıklarının (Hashimato tiroiditi, idiopatik miksödem, Graves hastalığı vb.) tanısında Serum(Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 2 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 S* Anti-TPO (Tiroid peroksidaz antikorları) Otoimmun tiroid hastalıklarının (Hashimato tiroiditi, iidiopatik miksödem, Graves hastalığı vb.) tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 D* Antitrombin III Tromboz riskinin değerlendirilmesi, pozitif aile öyküsü, karaciğer hastalığı, protein kaybı, oral kontraseptif kullanımı Sitratlı plazma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml Nefelometrik Salı, Cuma D* Apolipoprotein A-I Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde. Dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş 1 ml Nefelometrik D* Apolipoprotein B-100 Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde. Dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş 1 ml Nefelometrik S* Apse Kültürü Apse oluşumuna neden olacak mikroorganizmlerin izolasyonu Apse materyali Kültür Hergün D* ARB Aranması Tüberküloz tanısında D* Aril Sülfataz A Metakromatik lökodistrofi (lipid depo hastalıkları) D* Arsenik Arsenik maruziyeti ve zehirlenmesi Balgam, BAL, İdrar, BOS eklem sıvısı, plevra sıvısı (Oda ısısında 3 Gün, buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez) EDTA'lı Tam kan (buzdolabında 1 hafta, Oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez) Serum (Kan laboratuvarımız tarafından temin edilen K2 EDTA'lı tüplere alınır ve gönderilir). NOT: Örnek uygun tüpe alınırsa eser element düzeyi zamanla değişmez İdrar 40 ml, diğerleri 5 ml Mikroskopi Hergün 5 ml Kolorimetrik 2 ml ICP-MS 2 haftada bir Perşembe Günü (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) 6 Gün Sonra Saat 10:00 D* Arsenik (idrar) Arsenik maruziyeti ve zehirlenmesi 24 Saatlik idraroda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta (tercih edilir), donmuş halde 1 yıl 2 ml ICP-MS Hergün(Saat 11:00'den Sonra gelen D* ASCA IgG Crohn's hastalığı, Ülseratif kolit Her cuma (Saat 11:00'den Sonra gelen D* ASCA IgA Crohn's hastalığı, Ülseratif kolit Her cuma (Saat 11:00'den Sonra gelen D* Asetilkolin reseptör antikoru Myastenia Gravis'te hastalığın remisyonu ve immunsupressif tedavinin takibinde Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml RIA Salı(Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) D* Asit fosfataz Prostat kanseri, kemik metastazları Serum (Oda ısısında 3 Saat, buzdolabında 24 Saat,donmuş 1 ml Fotometrik 9

14 Heparinli çöktürülmüş plazma (oratuvarla D* Askorbik asit (Vitamin C) C vitamini eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesinde görüşünüz)oda ısısnda kabul edilmez, buzdolabında 24 Saat,donmuş halde 2 ay B*/S* ASO (Antistreptolizin O) A Grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarının (Akut romatizmal ateş, post streptokoksik glomerulonefrit) tanısında Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş 1 ml HPLC ZAMANI Cumartesi (Saat 11:00'den Sonra gelen 8 Gün Sonra Saat 10:00 1 ml Nefelometrik Hergün Aynı Gün 1,30 Saat Sonra D* Aspergillus antijeni Bkz. Galaktomannan antijeni Bkc. Galaktomannan antijeni Salı(Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) D* Bakır Bakır yetersizliği (besinsel), Wilson hastalığı Serum(Not: Jelli tüplere alınan kan örnekleri kabul edilmez. Örnek uygun tüpe alınırsa eser element düzeyleri zamanla değişmez) 2 ml AAS Hergün(Saat 11:00'den Sonra gelen D* Bakır (İdrar) Wilson hastalığı 24 Saatlik idrar, spot idrar(oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş 10 ml AAS B*/S* Balgam Kültürü Patojen mikroorganizmlerin belirlenmesi D* Baryum Baryum maruziyeti, baryum toksisitesi D* Bence-Jones Proteini Multiple Myelomanın değerlendirilmesinde (İdrarda Lamda ve kappa hafif zincir ölçümü yapılır) ( ve kodları üzerinden fatura edilir) D* Berilyum Berilyum maruziyeti, berilyum toksisitesi D* Beta Galaktosidaz Krabbe hastalığı (lipid depo hastalığı) B*/S* Beta-hCG (Kantitatif) Gebelik tanısı, mol hidatiform, koryonik epitelyoma, testiküler tümörler Balgam (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 24 Saat,donmuş halde kabul edilmez) halde 2 haftal) 24 Saatlik idrar (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş Not: İdrar toplanırken soğuk ortamda saklayın halde 2 haftal) EDTA lı Kan Fibroblast Kültürü Buzdolabında 1 hafta, Oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 2 Gün, donmuş NoT: Plazma örnekleri kabul edilmez 5 ml Kültür Hergün 1 ml ICP-MS 5 ml Nefelometrik 1 ml ICP-MS 10 ml Kolorimetrik Ayın 2. ve 4. Perşembe Günü (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) 6 Gün Sonra Saat 10:00 1 ml ECLİA Hergün 2 Saat Sonra D* Beta-2 Mikroglobulin Multiple myeloma, İnflamasyon, otoimmun hastalıklar, viral enfeksiyonlar Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 3 Gün, donmuş 1 ml Nefelometrik Hergün D* Beta-2 Mikroglobulin (İdrar) Multiple myeloma, İnflamasyon, otoimmun hastalıklar, viral enfeksiyonlar Serum, 24 Saatlik idrar (idrar ph'ı < 6,0 ise 1 M NaOH ilave edilmelidir, soğuk ortamda saklanmalıdır)(oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 14 Gün, donmuş 1 ml serum10 ml Nefelometrik Hergün idrar D* Bikarbonat (HCO3 - ) Asit baz dengesinin değerlendirimesinde. Tüm ciddi hastalıklar, dehidrasyon Serum (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş NOT: Serum kapaklı tüpte saklanmalıdır 1 ml Fotometrik Hergün Ertesi Gün 10:00 B*/S* Bilirubin (Total) Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde B*/S* Bilirubin (Direk) Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde D* Biotinidaz Aktivitesi D* Birinci Trimester Tarama Testi (İkili Tarama Testi) (Free p-hcg, PAPP-A) Yeni doğanlarda biyotin eksikliği semptomlarının (epilepsi,solunum problemleri, deri) Down sendromlu gebelik riski. Gebeliğin erken döneminde (11 hafta - 13 hafta 6 Gün) yapılan prenatal tarama testi. D* Bizmut (Bi) Tedavi takibinde ve mesleki maruziyette Serum (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 6 ay Serum (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 6 ay Serum (Oda ısısında 1 Saat, buzdolabında 4 Saat, donmuş Serum (PAPP-A ve free beta-hcg ölçümü ve NT [nuchal translucency] dikkate alınarak yapılan kantitatif risk tayini. 11 hafta-13 hafta 6 Gün arasındaki gebeliklerde uygulanabilir.) EDTA'lı tam kan (lacivert kapaklı tüpe kan örneği alınır ve gönderilir) 1mL Fotometrik Hergün 2 ml ECLİA HerGün 2 Gün Saat 10:00 5 ml ICP-MS D* YANLIŞ BNP (Brain natriüretic peptide) Konjestif kalp yetmezliğinin tanı, evrelendirme, prognoz tayini ve takibinde Heparin'li plazma (Numune alındıktan Sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 4 Saat, donmuş halde 4 ay) 1 ml ECLİA Hergün B*/S* Boğaz Kültürü A Grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarının tanısında Boğaz sürüntüsü Kültür Hergün Ertesi Gün Saat 10:00 D* Bor(B) Mesleki maruziyet ve bor toksisitesi Serum(Oda ısısında 1 ay, buzdolabında 1 ay, donmuş 10 4 ml ICP-MS Hergün(Saat 11:00'den Sonra gelen

15 D* Borrelia Burgdorferi IgG Lyme hastalığının tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml IFA ZAMANI Salı (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) D* Borrelia Burgdorferi IgM Lyme hastalığının tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml IFA Salı (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) D* BOS İmmunelektroforez Multiple skleroz BOS (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml Elektroforez Pazartesi (Saat 11:00'den Sonra gelen B*/S* BOS Kültürü Menenjit etkeninin izolasyon ve identifikasyonu BOS (Oda ısısında 24 Saat, buzdolabında bekletilmiş ve donmuş haldeki örnekler kabul edilmez) 1 ml Kültür Hergün B*/S* Boyalı mikrosobik inceleme B*/S* Boyasız direkt mikroskobik inceleme Gram, Metilen mavisi, Giemza, Wright, Ziehl Nielsen vb. yöntemler ile mikrobiyolojik ve hematolojik inceleme Mikolojik, bakteriyolojik, parazitolojik ve biyokimyasal amaçlı inceleme Sürüntü örnekleri Mikroskopi Hergün Aynı Gün 1,30 Saat Sonra Her türlü materyal Eküvyon Mikroskopi Hergün 1 Saat Sonra D* Böbrek taşı analizi Üriner sistem taşlarının yapısının belirlenmesi Taş (İdrar kültür kabında ağzı kapalı gönderilir. Dayanıklılık süresi belirlenmemiştir) Kolorimetrik Kalitatif Salı Perşembe D* Brucella aglütinasyon testi (Coombs antiserumu ile) (Wright) Brucellozis (Malta ateşi) tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml Aglütinasyon Hergün D* Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal) Brucellozis (Malta ateşi) tanısında Serum(Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml Aglütinasyon Hergün Aynı Gün 1,30 Saat D* Brucella IgG Brucellozis (Malta ateşi) tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş Perşembe(Saat 11:00'den Sonra gelen 2 Gün Saat 10:00 D* Brucella IgM Brucellozis (Malta ateşi) tanısında Serum (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay) Perşembe(Saat 11:00'den Sonra gelen 2 Gün Saat 10:00 B*/S* Burun Akıntısı Kültürü Burun akıntısında patojen mikroorganizmlerin izolasyonu Burun Akıntısı Oda ısısında 24 Saat, Buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez Eküvyon Kültür Hergün D* Büyüme Hormonu (Growth hormon, STH) Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde. Gigantizm ve Akromegalinin tanı ve tedavisinin takibinde Serum (Oda ısısında 3 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml ECLİA Hergün S* C-Peptid İnsülinoma, tip I diabet, endojen insülin salınımının araştırılması Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 2 Gün, donmuş 1 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 D* C1q esteraz inhibitörü Herediter anjioödem, SLE, lenfoma ve diğer lenfoproliferatif hastalıklar Serum (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 6 Saat, donmuş 1 ml Nefelometrik Hergün D* C3 (Kompleman 3) Akut inflamatuar hastalıklar, Atopik dematit, bilier obstrüksiyon, otoimmün hastalıklar, nefrit, kronik hepatit Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 24 Saat, donmuş halde 2 hafta) 1 ml Nefelometrik Hergün D* C4 (Kompleman 4) Akut inflamatuar hastalıklar, maligniteler akut glomerülonefrit, otoimmün hastalıklar, nefrit, kronik hepatit Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 24 Saat, donmuş halde 2 hafta) 1 ml Nefelometrik Hergün S* CA 125 Özellikle over maligniteli hastaların takibinde Serum(Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 5 Gün, donmuş 1 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 S* CA 15-3 Meme kanserli hastaların tanı, rekürrens tedavilerinin takibinde Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 5 Gün, donmuş 1 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 S* CA 19-9 Tüm gastrointestinal sistem kanserleri ve diğer adenokarsinomalarda Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 5 Gün, donmuş 1 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 D* CA 72-4 Gastrointestinal sistem, over ve meme dokusu primer adenokarsinomlarının rekürrens ve tedavi takibinde Serum (Oda ısısında 24 Saat buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay) 1 ml ECLİA Hergün Ertesi Gün Saat 10:00 B*/S* Candida Kültürü Candida izolasyonu ve tür ayırımında Her türlü materyal Kültür Hergün 11

16 D* canca (PR3 ANCA) Wegener hastalığı ve sistemik vaskülitlerin tanı ve tedavi takibinde ZAMANI Cuma D* CD4 / CD8 analizi (CD4, CD8, CD14, CD45 sonuçlar ile birlikte verilir) HIV virüsü taşıyan hastalarda AIDS Tanı ve takibi ile tedavinin yönlendirilmesinde (4 adet monoklonal antikor sonucu rapor edilir ve x4 şeklinde fatura edilir. EDTA'lı tam kan (Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında veya donmuş halde kabul edilmez) 5 ml Akım sitometri Hergün D* CD34 analizi (CD45, CD14, CD34 sonuçları ile birlikte verilir) Kök hücre nakli (3 adet monoklonal antikor sonucu rapor edilir ve x4 şeklinde fatura edilir.) EDTA'lı tam kan kemik iliği aferez ürünü 2'şer ml Akım sitometri Hergün S* CEA (Karsinoemriyonik Antijen) Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, mide ve over kanserli hastaların tedavi takibinde D* CH 50 Kompleman Aktivitesi Klasik yol kompleman defekti şüphesinde D* Chlamydia Antijeni (Card Test) Ürogenital enfeksiyonlarda D* Chlamydia PCR Chlamydia Trachomatis enfeksiyonunun hızlı tespitinde D* Chlamydia pneumoniae IgG Respiratuvar enfeksiyonların ayırıcı tanısında Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş Serum(Oda ısısında 24 Saat, buzdolabında kabul edilmez, donmuş halde 2 hafta) Servikal veya üretral sürüntü veya ön idrar (erkek) (Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde kabul edilmez) Endoserviks veya erkek üretrasından elde edilen swab örnekleri veya idrar (Oda ısısında 6 Gün, buzdolabında 6 Gün, donmuş halde kabul edilmez) 1 ml ECLİA HerGün 14 ten Sonra Ertesi Gün 10:00 2 ml idrar 2 ml idrar PCR İmmünokromatogra fik Ayın 2. ve 4. cuma Günü(Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) Hergün Pazartesi (Saat 11:00'den Sonra gelen Cuma (Saat 11:00'den Sonra gelen D* Chlamydia pneumoniae IgM Respiratuvar enfeksiyonların ayırıcı tanısında Cuma (Saat 11:00'den Sonra gelen D* Chlamydia trachomatis IgG Klamydial enfeksiyonların (pelvik inflamatuvar hastalıklar, trahom, pneumoni vb.) incelenmesinde Cuma (Saat 11:00'den Sonra gelen D* Chlamydia trachomatis IgM Klamydial enfeksiyonların (pelvik inflamatuvar hastalıklar, trahom, pneumoni vb.) incelenmesinde Cuma (Saat 11:00'den Sonra gelen D* Civa Mesleki maruziyet, intoksikasyon EDTA'lı tam kan Cıva uçucu olduğundan 7 Günden uzun süreli saklamalarda konsantrasyonu azalabilir 5 ml ICP-MS D* Civa (İdrar) Mesleki maruziyet, intoksikasyon 24 Saatlik İdrar Bkz. Numune alma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş 10 ml ICP-MS B*/S* CK (Total Kreatin Kinaz ) Miyokard infarktüsü tanısı, iskelet kası hastalıkları, travmatik kas hasarı, yanıklar, travma, ağır egzersiz Serum(Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 5 Gün, donmuş B*/S* CK-MB Akut miyokard infarktüsü tanısında. Ayrıca kardiyak travmalar, myokardit, konjestif kalp yetmezliği vb. Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 2 Gün, donmuş D* CK-MB (Mass ölçümü) Akut miyokard infarktüsü tanısında. Ayrıca kardiyak travmalar, myokardit, konjestif kalp yetmezliği vb. Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 2 Gün, donmuş 1 ml ECLİA Hergün Ertesi Gün 10:00 D* Clostridium Difficile Toksin A Diyare, özellikle antibiyotik tedavisi esnasında veya Sonrasında (antibiyotikle ilişkili psödomembranöz kolit) Gaita (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 3 Gün, donmuş halde 1 hafta) 5 gr İmmunokromatogra fik Hergün D* Clostridium Difficile Toksin A ve B Diyare, özellikle antibiyotik tedavisi esnasında veya Sonrasında (antibiyotikle ilişkili psödomembranöz kolit) Gaita (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 3 Gün, donmuş halde 1 hafta) 5 gr İmmunokromatogra fik S* CMV IgM Akut CMV Enfeksiyonu tanımlanmasında 1 ml ECLİA 5 Saat Sonra S* CMV IgG Geçirilmiş CMV Enfeksiyonu tanımlanmasında 1 ml ECLİA 5 Saat Sonra D* CMV IgG Avidite Testi CMV enfeksiyonunda immünizasyon zamanının tahmini belirlenmesi Serum(Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml ELFA Hergün(Saat 11:00'den Sonra gelen 12

17 D* CMV DNA, Kantitatif CMV enfeksiyonunun tanımlanmasında Serum, EDTA'lı tam kan, BOS, Amniyotik sıvı, İdrar, Biyopsi materyali 1 ml Real Time PCR ZAMANI 8 Gün Sonra Saat 10:00 B*/S* Cross Match Tam kan ve eritrosit transfüzyonu öncesinde hasta ile verilecek eritrositlerin uyumunu gösterir bir testtir. EDTA'lı tam kan 3 ml Aglütinasyon HerGün 45 DAKİKA (KAN ÜRÜNÜ TEMİN EDİLDİKTEN Sonra) B*/S* CRP (C Reaktif Protein) Enfeksiyon ve enflamasyonların değerlendirilmesinde D* Cryptosporidium antijen Diyare nedenin araştırılmasında Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 8 Gün, donmuş halde 3 yıl) Gaita (Toplandıktan Sonra 1 Saat içinde % 10'luk formalin solüsyonunun içine konur) (Oda ısısında 9 ay, buzdolabında 9 ay, donmuş halde kabul edilmez) 1 ml Nefelometrik Hergün Aynı Gün 1,30 Saat Sonra 5 ml İmmünokromatogra fik Hergün D* CYP2C9 (Cytochrom p450) Bireyler arasında ilaca olan yanıtın farklılığını tespit etmek. EDTA'LI tam kan 3 ml PCR Multiplex Hergün 8 Gün Sonra Saat 10:00 D* CYP2C19 (Cytochrom p450) Bireyler arasında ilaca olan yanıtın farklılığını tespit etmek. EDTA'LI tam kan 3 ml PCR Multiplex Hergün 8 Gün Sonra Saat 10:00 D* CYP2D6 (Cytochrom p450) Bireyler arasında ilaca olan yanıtın farklılığını tespit etmek. EDTA'LI tam kan 3 ml PCR Multiplex Hergün 8 Gün Sonra Saat 10:00 D* Çinko (serum) Mesleki maruziyet, eksikliğinin tespiti Serum (Örnek uygun tüpe alınırsa eser element sonuçları zamanla değişmez) 1 ml Fotometrik Hergün Ertesi Gün Saat 10:00 D* çinko eritrosit (hergün çalışılır,ertesi Gün Saat da rapor edilir D* Çinko (İdrar) Mesleki maruziyet, eksikliğinin tespiti D* Çok uzun zincirli yağ asitleri Yağ asidi oksidasyon defektleri Mesleki maruziyet, eksikliğinin tespiti EDTA'LI tam kan 3 ml Atomik absorbsiyon Hergün 24 Saatlik İdrar, spot idrar (soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.) (Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, donmuş Serum, Plazma(Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 2 Saat, donmuş 10 ml Fotometrik Hergün Ertesi Gün Saat 10:00 1 ml GC- MS Hergün(Saat 11:00'den Sonra gelen 12 Gün Sonra Saat 18:00 B*/S* D-Dimer Dissemine intravasküler koagülasyon, derin ven trombozu, pulmoner emboli şüphesinde Sitratlı Plazma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 8 Saat, donmuş 1 ml ECLİA Hergün 45 dakika Sonra B*/S* Dansite (Mayi) 2-3 ml Sansitometre Hergün Aynı Gün 1,30 Saat Sonra D* Delta Antikoru (Hepatit D virüs antikoru) HDV enfeksiyonunun tanısında, Stabil Kronik Hepatit B enfeksiyonlularda ani alevlenmelerinde 1 ml ELİSA Salı (11:00 a kadar gelen numuneler) 2 Gün Saat 10:00 D* Delta Antijeni (Hepatit D virüs antikoru) Hepatit B vakalarında delta virüsle süper enfeksiyon şüphesi B*/S* Demir B*/S* TIBC (Total Demir Bağlama Kapasitesi) Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, demir malabsorpsiyonu Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısı, demir yüklenmesi, demir malabsorpsiyonu D* Deoksipiridinolin-Piridinolin Kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde Serum (Numune sabah Saat açlık Sonrası alınmalıdır) (Oda ısısında 4 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 yıl) Serum (Numune sabah Saat açlık Sonrası alınmalıdır) (Oda ısısında 4 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 yıl) 24 Saatlik idrar (Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml ELİSA Salı 11:00 a kadar 2 Gün Saat 10:00 10 ml HPLC Pazartesi (Saat 11:00'den Sonra gelen 8 Gün Sonra Saat 10:00 B*/S* Deri Lezyon Kültürü Cilt enfeksiyonlarında etken mikroorganizmanın izolasyonu Kültür Materyali Eküvyon Kültür Hergün D* DHEA-S (dehidroepiandrosteron sülfat) Hirsutizm, polikistik over sendromu, adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomların değerlendirilmesinde D* Difenilhidantoin İlaç düzeyinin belirlenmesinde D* Digoksin İlaç düzeyinin takibinde Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 2 ay) Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 4 Gün, donmuş Not: Jelli tüpe alınan kan örnekleri kabul edilmez Serum(Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml ECLİA Hergün Ertesi Gün Saat 10:00 1 ml ECLİA 1 ml ECLİA Hergün 13

18 D* Dihidrotestosteron (DHT) Hipogonadizm, hirsutizm D* Direkt Coombs (polispesifik) Eritrositlerin yüzeyindeki antikorların varlığıının araştırılması, otoimmun hemolitik anemi, ilaçla indüklenen hemolitik anemi, hemolitik transfüzyon reaksiyonları Serum (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 24 Saat, donmuş 1 ml RIA EDTAlı Tam Kan 3 ml Jel Santrifügasyon ZAMANI oratuvara danışınız (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) B*/S* Direkt Coombs (Yenidoğan) Rh uyuşmazlığı ve Hemolitik anemilerin tanısında EDTAlı Tam Kan 2 ml Jel Santrifügasyon HerGün 2,5 Saat Sonra D* Doku transglutaminaz Ig A Celiac hastalığı, dermatitis herpetiformis Perşembe (Saat 11:00'den Sonra gelen D* Doku transglutaminaz Ig G Celiac hastalığı, dermatitis herpetiformis Perşembe (Saat 11:00'den Sonra gelen D* Domuz Gribu (Swine flu) Gripal enfeksiyon etkeni influenza virusunun ve H1N1 suşunun saptanması Boğaz Burun sürüntüsü Eküvyon PCR Çarşamba D* Dopamin, Plazma Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma ve hipertansiyonun değerlendirilmesinde Heparinli Plazma (Numune alındıktan Sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.) (buzdolabında 2 Gün, donmuş HPLC Salı (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) D* Dopamin, İdrar Katekolamin üretiminin değerlendirilmesinde D* Down Sendromu Birinci Trimester Tarama Testi (İkili Tarama Testi) (Free ß-hCG, PAPP-A) Down sendromlu gebelik riski. Gebeliğin erken döneminde (11 hafta - 13 hafta 6 Gün) yapılan prenatal tarama testi. D* EBV EA IgG EBV enfeksiyonunun değerlendirilmesinde 24 Saatlik idrar (Koruyucu olarak 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır) (Oda ısısında 24 Saat, buzdolabında 1 ay, donmuş Serum (PAPP-A ve free beta-hcg ölçümü ve NT [nuchal translucency] dikkate alınarak yapılan kantitatif risk tayini. 11 hafta-13 hafta 6 Gün arasındaki gebeliklerde uygulanabilir.) Serum(Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş HPLC 2 ml ECLİA 1 ml IFA Salı (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) Çarşamba(Saat 11:00'den Sonra gelen 2 Gün Saat 10:00 D* EBV EBNA IgG EBV enfeksiyonunun değerlendirilmesinde 1 ml IFA D* EBV VCA IgG EBV enfeksiyonunun değerlendirilmesinde 1 ml IFA D* EBV VCA IgM EBV enfeksiyonunun değerlendirilmesinde 1 ml IFA D* EBV Avidite EBV enfeksiyonunun değerlendirilmesinde 1 ml IFA D* EBV EA IgG EBV enfeksiyonunun değerlendirilmesinde D* EBV EA IgM EBV enfeksiyonunun değerlendirilmesinde D* EBV EBNA IgG EBV enfeksiyonunun değerlendirilmesinde D* EBV EBNA IgM EBV enfeksiyonunun değerlendirilmesinde D* EBV VCA IgG EBV enfeksiyonunun değerlendirilmesinde Serum(Oda ısısında 2 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş Çarşamba(Saat 11:00'den Sonra gelen D* EBV VCA IgM EBV enfeksiyonunun değerlendirilmesinde D* EBV DNA (PCR) EBV virüsünün belirlenmesinde Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 3 Gün, donmuş 1 ml PCR Pazartesi (Saat 11:00'den Sonra gelen D* Echinococcus (İHA) Echinococcus Granülosis enfeksiyon şüphesi 1 ml IHA 14

19 D* D* ENA tarama (6'lı Panel) [ RNP/Sm, Sm (Smith), SS-A (Anti-Ro), SS-B (Anti-La), Scl-70,Jo-1] ENA tarama (12'lı Panel) [ RNP/Sm, Sm (Smith), SS-A (Anti-Ro), SS-B (Anti-La), Ro-52, Scl-70, PM-ScL, Jo-1, CENP B, PCNA, dsdna, AMA-M2, Nucleozomlar, Histonlar, ribozomal P-Protein ] SLE, Sjögren sendromu, skleroderma, mixed konnektif doku hastalığı ( Panelede yer alan parametreler birlikte faturalandırılır) SLE, Sjögren sendromu, skleroderma, mixed konnektif doku hastalığı ( Panelede yer alan parametreler birlikte faturalandırılır) D* Endomisyum Antikor IgA Celiac hastalığı ve dermatitis herpetiformis Not : Plazma örnekleri kabul edilmez Not : Plazma örnekleri kabul edilmez 2 ml İmmunobloting 2 ml İmmunobloting ZAMANI Salı Cuma(Saat 11:00'den Sonra gelen Salı Cuma(Saat 11:00'den Sonra gelen 2 Gün Saat 10:00 2 Gün Saat 10:00 1 ml IFA Perşembe 8 Gün Sonra Saat 10:00 D* Entamoeba histolytica adezin antijeni (dışkı) Gaitada Entamoeba histolytica antijeninin araştırılması Gaita (Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 48 Saat, donmuş halde 1 hafta) 5 gr EIA B*/S* Endotrakeal Aspirasyon Kültürü Patojen mikroorganizmlerin belirlenmesi D* Entamoeba histolytica antikor (İHA) Ekstra-intestinal amebiasis (özellikle karaciğer absesi) B*/S* Eozinofil (Total) D* Eozinofil Katyonik Protein (ECP) Allerjik hastalıklarlar, parazitik enfeksiyonlar değerlendirilmesinde Atopik dermatit ve bronşiyal astım vakalarında infektif aktivitenin ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi Balgam (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 24 Saat,donmuş halde kabul edilmez) EDTA'lı tam kan(oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 24 Saat, donmuş halde kabul edilmez) Serum (Kanı normal kırmızı kapaklı tüplere aldıktan Sonra 60 dk oda ısısında bekletin. 10 dk yaklaşık 1000 rpm'de santrifüj edin, serumu temiz bir tüpe ayırın) (Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 5 Gün, donmuş 5 ml Kültür Hergün 1 ml İHA 1 ml Cell- CounterMikroskopi Pazartesi-Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra kalır) Hergün Aynı Gün 1 Saat Sonra 1 ml ECLİA Hergün D* Eritropoetin B*/S* Estradiol (E 2 ) Primer ve sekonder polisiteminin ayırıcı tanısında, renal anemi tedavi takibinde, eritroprotein üreten tümörlerde ve gebelikte Over fonksiyonlarının değerlendirilmesi, ovülasyon indüksiyonunun takibi ve erkeklerde jinekomastinin değerlendirilmesinde D* Estriol (E3) (Ankonjuge) İntrauterin fetüsün durumunun değerlendirilmesi D* Faktör II (Protrombin) Uzamış aptt ve PTZ'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması D* Faktör V (Proakselerin) Uzamış aptt ve PTZ'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması D* Faktör V Leiden mutasyonu Kalıtsal trombofililerde (pıhtılaşma bozukluğu) , , , ile birlikte fatura edilir D* Faktör VII (Prokonvertin) Kanamaya eğilim ve uzamış PTZ D* Faktör VIII D* Faktör VIII İnhibitörü D* Faktör IX (Christmas faktör) D* Faktör IX İnhibitörü Hemofili B tedavi takibi Uzamış aptt'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması, hemofili A, Von Willebrand hastalığı Faktör VIIII inhibitörlerinin varlığınının araştırılmasında (tedaviye bağlı veya spontan) Hemofili B, Oral antikoagülan kullanımı, şiddetli karaciğer hastalığı D* Faktör X (Stuart Faktör) Uzamış aptt ve PTZ'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması D* Faktör XI Uzamış aptt'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay) Serum (Oda ısısında 2 Saat, buzdolabında 2 Gün, donmuş Serum (Oda ısısında 24 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş Sitratlı plazma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 8 Saat, donmuş halde 2 hafta) Sitratlı plazma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 8 Saat, donmuş halde 2 hafta) EDTA'lı Tam Kan (Oda ısısında 3 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde kabul edilmez) Sitratlı plazma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 8 Saat, donmuş halde 2 hafta) Sitratlı plazma(oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 8 Saat, donmuş halde 2 hafta) Sitratlı plazma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 8 Saat, donmuş halde 2 hafta) Sitratlı plazma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 8 Saat, donmuş halde 2 hafta) Sitratlı plazma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 8 Saat, donmuş halde 2 hafta) Sitratlı plazma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 8 Saat, donmuş halde 2 hafta) Sitratlı plazma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 8 Saat, donmuş halde 2 hafta) 1 ml ECLİA Hergün 1 ml ECLİA Hergün 2,5 Saat Sonra 1 ml ECLİA Hergün 2 Gün Saat 10:00 1 ml Koagülometrik 1 ml Koagülometrik 5 ml Real Time PCR 1 ml Koagülometrik 1 ml Koagülometrik 1 ml Koagülometrik 1 ml Koagülometrik 1 ml Koagülometrik 1 ml Koagülometrik 1 ml Koagülometrik Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra kalır) Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra kalır) Salı (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya kalır) Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra kalır) Pazartesi, Çarşamba(Saat 11:00'den Sonra kalır) Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra kalır) Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra kalır) Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra kalır) Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra kalır) Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra kalır) 15

20 D* Faktör XII (Hageman Faktörü) D* Faktör XIII (Fibrin Stabilize Edici Faktör) Uzamış aptt'li hastalarda kanamaya eğilimin araştırılması,sürekli azalmış aktiviteli hastalarda orta dereceli artmış tromboz riski Eksikliği, doğumdan hemen Sonra umbilikal kord kanaması, gecikmiş kord ayrılması, sünnetten Sonra ciddi kanamalara neden olabilir D* Familial Akdeniz Ateşi (FMF) Mutasyon Analizi FMF'e neden olabilen bazı mutasyonların belirlenmesi Sitratlı plazma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 8 Saat, donmuş halde 2 hafta) Sitratlı plazma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 8 Saat, donmuş halde 2 hafta) EDTA'lı Tam Kan (Oda ısısında 3 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde kabul edilmez) 1 ml Koagülometrik 1 ml Koagülometrik 3 ml Striple Mutasyon Analizi ZAMANI Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra kalır) Pazartesi, Çarşamba (Saat 11:00'den Sonra kalır) oratuvara danışınız (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) oratuvara danışınız D* Fenilalanin Fenilketonüri Serum, Özel kağıda emdirilmiş topuk kanı LC-MS-MS Hergün D* Fenitoin İlaç düzeyinin belirlenmesinde D* Fenobarbital İlaç düzeyinin belirlenmesinde D* Fenol Mesleki maruziyet, toksisite semptomları Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 4 Gün, donmuş Not: Jelli tüpe alınan kan örnekleri kabul edilmez Sitratlı plazma (Oda ısısında 6 hafta, buzdolabında 6 hafta, donmuş Not: Jelli tüpe alınan kan örnekleri kabul edilmez İdrar (Oda ısısında 4 Gün, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 22 hafta) 1 ml ECLİA 1 ml ECLİA 10 ml HPLC Pazartesi, Salı, Perşembe 11 Gün Sonra Saat 18:00 B*/S* Ferritin Akut faz reaktanı. Demir eksikliği, anemilerin ayırıcı tanısında, demir yüklenme tedavisinin takibinde, Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 2 Gün, donmuş 1 ml ECLİA Hergün 2,5 Saat Sonra D* Fibrinojen D* Fitanik asit D* FK 506 (Takrolimus) İlaç düzeyinin takibinde Dissemine intravasküler koagülasyon, hiperfibrinoliz, akut pulmoner emboli, pankreatit ve ağır karaciğer yetmezliği Kalıtsal metabolik hastalıklarının ayırıcı tanısı, yağ asidi oksidasyon defektleri Sitratlı Plazma (Oda ısısında 4 Saat, buzdolabında 24 Saat, donmuş Serum, plazma (Oda ısısında kabul edilmez, buzdolabında 2 Saat, donmuş Not : Saatlik açlık Sonrası kan örneği alınmalı ve hasta son 24 Saat alkol almamalıdır. EDTA'lı tam kan (Oda ısısında 24 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş 1 ml Koagülometrik Hergün 2 ml GC-MS 2 ml LC - MS / MS Salı (Saat 11:00'den Sonra gelen numuneler bir Sonraki çalışmaya alınır) Salı, (Saat 11:00'den Sonra gelen 10 Gün Sonra Saat 18:00 B*/S* Folik Asit Megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesi, folat eksikliğinin tanı ve tedavisinin takibinde Serum (Numune alınması için 10 Saatlik açlık gerekir) (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 2 Gün, donmuş 1 ml ECLİA Hergün 2,5 Saat Sonra B*/S* Fosfor Fosfor metabolizması ve kalsiyum fosfor dengesinin değerlendirilmesinde Serum(Oda ısısında 8 Saat,buzdolabında 1 hafta,donmuş B*/S* Fosfor (idrar) Böbrek fonksiyonlarının ve kalsiyum- fosfor dengesinin değerlendirilmesinde 24 Saatlik idrar, spot idrar (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 2 Gün, donmuş B*/S* Fosfor 24 Saatlik İdrar Paneli Böbrek fonksiyonlarının ve kalsiyum- fosfor dengesinin değerlendirilmesinde 24 Saatlik idrar, spot idrar (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 2 Gün, donmuş B*/S* GFR (Glomerüler Filtrasyon Hızı) Glomerüler filtrasyon hızı (GFR), böbrek fonksiyonlarının ölçümünü gösterir. Kan Kreatinin, vücüt ağırlığı ve cinsiyet ile birlikte hesaplanır Hesaplamalı HerGün Aynı Gün 1,30 Saat Sonra B*/S* Fronkül Kültürü Patojen bakteri izolasyon ve identifikasyonu Kültür Materyali (Oda ısısında 24 Saat, buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez) Eküvyon Kültür Hergün D* Fruktozamin Diabet hastalarının kısa süre (2-3 hafta) önceki genel kan glukozunun değerlendirilmesi Serum (Oda ısısında 3 Gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 2 ay) 1 ml Fotometrik Hergün B*/S* FSH (Follikül Stimülan Hormon) Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde. Özellikle İnfertilite, menstruel siklus bozuklukları, menopoz başlangıcı Serum (Oda ısısında 8 Saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş 1 ml ECLİA Hergün 2,5 Saat Sonra B*/S* FT3 (Serbest Triiyodotironin) Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde B*/S* FT4 (Serbest Troksin) Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde B*/S* Gaita Kültürü Bakteriyel diyare etkenkerinin izolasyon ve identifikasyonunda Serum (Oda ısısında 24 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş Serum (Oda ısısında 24 Saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş Gaita ( Carry - blair transport besiyeri içinde gönderilmelidir) Koruyucu olmayan ortamda : Oda ısısında 24 Saat, buzdolabında ve donmuş halde kabulş edilmez. Koruyucu içeren ortamda : Oda ısısında 4 Gün, buzdolabında 4 Gün, donmuş halde kabul edilmez ml ECLİA Hergün 2,5 Saat Sonra 1 ml ECLİA Hergün 2,5 Saat Sonra 5 gr Kültür Hergün

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEST KATALOĞU Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEK TK 01 Rev.No Rev.Tarihi 02 09.06.2015 Doğru tanı ve başarılı bir tedavide

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Doküman no GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Sayfa No SUT KODU TEST ADI NUMUNE TÜRÜ KAP BİLGİSİ MİKTAR TAŞIMA YÖNTEM ÇALIŞMA GÜNÜ RAPORLAMA TARİHİ 900.010

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1188 REV.00 İçindekiler MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR BİRİMLERİ (DÂHİLİ TEL.)... 3 ÖRNEKLERİN

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

Test Kataloğu 2012-2013

Test Kataloğu 2012-2013 Test Kataloğu 2012-2013 Referans M-B Sağlık Lab. iz. San. Tic. Ltd. Şti. şref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A 06170 Yenimahalle Ankara Telefon: (312) 327 30 30 Faks: (312) 327 54 06 www.ankalab.com İnsanımızın

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR)

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR) Klinik Laboratuvar Testleri AMNO AST, KANTTATF (PLAZMA, DRAR) Kullanım amacı: Plazma ve idrarda kantitatif amino asit ölçümüne, amino asit metabolizma bozukluklarının araştırılması sırasında ihtiyaç duyulur.

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Atatürk Bulvarı No:237 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 426 99 56 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmeliğin "Tıbbi laboratuvarların

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Tıbbi Laboratuar Adresi :Bağdat Cd. No:28 Kızıltoprak - Kadıköy 34724 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 349 51 51 Faks : 0 216 418 13 47 E-Posta : gelisim@gelisimlab.com.tr

Detaylı

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER 1- Testlerle ilgili oluşturulmuş olan kişisel paneller eğer varsa kaldırılacaktır.(hastanenin özelliğine göre ve bilimsel gerekçeler

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ 09:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için Kreatinin yüksekliği genellikle böbrek yetmezliği göstergesi olarak bilinir ama birçok testte olduğu gibi farklı hastalıkların da tanısında kullanılır ve testi etkileyen faktörler yine her testte olduğu

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Tıbbi Laboratuar Adresi :Küçük Çamlıca Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 49 Üsküdar 34696 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 544 39 78 Faks : 0

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ LABPT P R O G R A M I GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ LABPT PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2015 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ LABPT P R O G R A M I GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ LABPT PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2014 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI Dok No: BİY.TL.23 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 11 01 AMAÇ : Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir.

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Test Kataloğu Referans MB Sağlık Lab. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Eşref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A 06170 Yenimahalle

Detaylı

TR MESTER DÖRT DÖR L T Ü L TA

TR MESTER DÖRT DÖR L T Ü L TA İKİNCİ İ İ TRİMESTER İ DÖRTLÜ TARAMA TESTİ Sinonim: Dörtlü tarama testi Test içeriği: AFP, hcg, ue 3 ve inhibin A ölçümü ve kantitatif risk tayini Çalışma ş zamanı: Hafta içi her gün Sonuç verme zamanı:

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA-1 BECERİ EĞİTİMİ Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Tıbbi biyokimya-1 dersinin bilgisi 20 Kişisel güvenlik önlemlerini alma 10 Biyokimyasal kan analizleri öncesi hazırlık Kan

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TEST ADI SONUÇ VERME ARB (Aside Dirençli Bakteri) Boyalı Direkt Bakı Erlich- Ziehl Neelsen boyamalı preparatta mikroskobik inceleme (acil ise her saat). Her gün 14:30,

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Su- sodyum Dengesizlikleri Potasyum Dengesizlikleri Kalsiyum Dengesizlikleri Magnezyum Dengesizlikleri

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer SN Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Emekli Sadığı GSS Diğer 1 520020 Acil poliklinik Muayenesi 2 520030 Normal poliklinik Muayenesi 3 520080 1. Basamak Poliklinik Muayenesi 4 530030 Apse/Hematom

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI 2012 Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2012 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde eksikliği hissedilen,

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER İmmun tolerans Organizmanın kendinden olan antijeni tanıyarak bunlara karşı reaksiyon vermemesi durumuna İMMUN TOLERANS denir Otoimmunitenin oluşum mekanizmaları

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2013 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV İnfeksiyonu Akut hepatit C Kronik hepatit C HCV İnfeksiyonu Akut Viral

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, UÜ-SK larına başvuran tüm hastalara laboratuvar tanı hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir.

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Test Kataloğu Referans MB Sağlık Lab. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Eşref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A 06170 Yenimahalle

Detaylı

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ)

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) Diğer adı ve kısaltma: α fetoprotein, AFP. Kullanım amacı: Primer karaciğer, testis ve over kanserlerinin araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla

Detaylı

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014) T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

Detaylı

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler!

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! VETERİNER TEŞHİS HİZMETLERİ Hassas ölçümler... Sağlıklı sonuçlar... Akılcı öneriler! 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Veteriner

Detaylı

OTO-ANTİKORLARIN TANISINDA YENİ YÖNTEMLER

OTO-ANTİKORLARIN TANISINDA YENİ YÖNTEMLER OTO-ANTİKORLARIN TANISINDA YENİ YÖNTEMLER Doç.Dr Orhan Cem AKTEPE Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Girne 7-11 Kasım 2010 ACR ANA Task Force önerileri ANA testlerinde

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

TESTOSTERON (TOTAL) Klinik Laboratuvar Testleri

TESTOSTERON (TOTAL) Klinik Laboratuvar Testleri TESTOSTERON (TOTAL) Kullanım amacı: Erkeklerde ve kadınlarda farklı kullanım amaçları vardır. Erkeklerde en çok, libido kaybı, erektil fonksiyon bozukluğu, jinekomasti, osteoporoz ve infertilite gibi belirti

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

DOWN SENDROMU TARAMA TESTİ (1. TRİMESTER)

DOWN SENDROMU TARAMA TESTİ (1. TRİMESTER) DOWN SENDROMU TARAMA TESTİ (1. TRİMESTER) Diğer adları: İkili tarama testi, İkili test. Kullanım amacı: Fetüste Down sendromu ve trizomi 18 bulunma olasılığının ve bu hastalıklar için ileri inceleme yaptırma

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III. DERS KURULU ( 15 ARALIK 2014 16 OCAK 2015 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Ġç Hastalıkları Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu

Detaylı

UÜ-SK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI İMMÜNOLOJİ BİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI İMMÜNOLOJİ BİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. : Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Immünoloji Bilim Dalı, UÜ-SK larına başvuran tüm hastalara laboratuvar tanı hizmetleri sunmaktadır. Laboratuvar hizmetleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ

KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ OVERYEN REZERV PREMATÜR OVARYEN YETMEZLİK POLİKİSTİK OVER SENDROMU Dr.MURAT ÖKTEM Menstrüel siklusların düzenli olması %95 ovülasyon olduğunu gösterir. Fakat yeterli

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014)

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 13 TEMMUZ 2015)

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 13 TEMMUZ 2015) 1,4-DELTA ANDROSTENEDİON Pazartesi,Lipemi 11-DEOKSİKORTİZOL,Lipemi 1 Ay 18.00 17-HİDROKSİ PROGESTERON,Lipemi 17-KETOSTEROİD Pazartesi Perşembe 24 S idrar 6 N HCL üzerine toplanmış idrar Asetik ya da borik

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Okuduğu Yarıyıl :... Staj Konusu :... Staj Yaptığı Kurum :... Kurumun Adı Staj Konusu Çalışma Süresi Tarihinden

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM. Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM. Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD devrim@ankara.edu.tr 2 Tümör Belirteçleri Tümör veya oluşan tümöre karşı vücudun diğer

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 01 OCAK 2014)

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 01 OCAK 2014) 1,4-DELTA ANDROSTENEDİON Cuma,Lipemi Perşembe 11-DEOKSİKORTİZOL Cuma,Lipemi 10 gün 18.00 17-HİDROKSİ PROGESTERON,Lipemi 17-KETOSTEROİD Perşembe 24 S idrar 6 N HCL üzerine toplanmış idrar Asetik ya da borik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Tıbbi Laboratuar Akreditasyon No: Adresi :Cemal Sahir Sok. No:14 Mecidiyeköy 34387 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 272 48 00 Faks : 0 212 272 48 04 E-Posta : kalite@duzen.com.tr

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

Proteinüri. Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD 11/6/2013 AECE 1

Proteinüri. Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD 11/6/2013 AECE 1 Proteinüri Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD AECE 1 Proteinüri Genellikle geçici ve selimdir Kalıcı proteinüri sistemik bir hastalık belirtisi olabilir Kronik böbrek hastalığı erken

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

Prof. Dr. Nuran Türkçapar İç Hastalıkları ABD-Romatoloji BD

Prof. Dr. Nuran Türkçapar İç Hastalıkları ABD-Romatoloji BD Prof. Dr. Nuran Türkçapar İç Hastalıkları ABD-Romatoloji BD Primer Sjögren Sendromu (pss) Göz yaşı ve tükrük bezinin lenfositik infiltrasyonuna bağlı ciddi ağız ve göz kuruluğunun yanı sıra sistemik bulgularla

Detaylı