Kalp Yetersizliği. Dr. Alp Aydınalp

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalp Yetersizliği. Dr. Alp Aydınalp"

Transkript

1 Kalp Yetersizliği Dr. Alp Aydınalp

2 Kalp Yetersizliği Sendrom Semptom; Nefes darlığı Halsizlik Belirti;Ödem Tetkik: EKO Nonspesifik Semptom tarifleyen hasta? 1) Tedavi altında asemptomatik (Kompanse kalp yetersizliği) 2) Asemptomatik ama yapısal kalp hastalığı var ( EF veya kapak)

3 Kalp yetersizliğinin tanımı Kalp Yapısal Fonksiyonel Mekanik Elektriksel Diğer organ ve sistem sek

4 Epidemiyoloji Tüm yetişkin popülasyonun % 2 si 65 yaş üzeri popülasyon % yaş üzeri 5 kişiden birinde K.Y gelişecek Hayat beklentisi prevalans 65 yaş üzerinde en sık hastaneye yatış sebebi.

5 Kalp yetersizliğinin 5 yıllık mortalitesi % kaçtır a) % b) % c) % d) % e) % 10

6 Mortalite Tanı konulduktan sonra: yıl içinde hastaların %30-40 ı X 5 yıl içinde % X 40 yaş üstünde 5 bireyden birinde kalp yetmezliği gelişecek ve kalp yetersizliği gelişen 3 hastadan biri 1 yıl içinde kaybedilecek. Hospitalizasyon gerektiren kalp yetmezlikli hastaların mortalitesi bir çok kanserden daha yüksek

7 Mortalite 1990 lı yıllar 5 yıl içinde % X 2000 li yıllarda patofizyoloji ve tedavide ilerlemeler sonucu mortalite 5 yıllık % 20-30

8 Mortalitenin azalmasında en önemli etken nedir? A) Koroner arter hastalıklarının daha iyi tedavisi B) Kalp pili ve defibrilatörlerin gelişmesi C) Cerahi tekniklerin ilerlemesi D) Kalp nakli E) Patofizyolojinin anlaşılması ve uygun ilaçların kullanılması

9 Aşağıdaki mortal hastalıklardan hangisi yetişkin nüfusda en fazla görülür A) Meme Ca B) Prostat Ca C) Kolon Ca D) Akciğer Ca E) Kalp yetersizliğ

10 5 yıllık mortalite hangi hastalıkta en yüksektir A) Meme Ca B) Prostat Ca C) Kolon Ca D) Akciğer Ca E) Kalp yetersizliğ

11

12

13 KALP YETERSİZLİĞİ EN SIK SEBEPLERİNİ SIRALAYIN; 1)Aterosklerotik koroner arter hastalıkları 2) HTN 3) Kapak hastalıkları AY,MY,AD,MD 4) Viral Miyokardit Gelişmiş ülkeler; A) 1,2,3,4 B) 3,4,1,2 3. Dünya ülkeleri A) 1,2,3,4 B) 3,4,1,2

14 Sebepler Aterosklerotik koroner arter hastalıkları HTN Dilate Kardiyomyopati Hipertrofik Kardiomiyopathy Peripartum Kardiomiyopathy- Son ay ve postpartum 5 ay. Kapak hastalıkları AY,MY,AD,MD Viral Miyokardit

15 Gelişmemiş ulkeler Gelişmiş ulkeler Diastolik yet D.M li hastalarda sık. Sebebi bilinmiyor

16 Patofizyoloji Sistolik fonksiyon daha net açıklanmış.(ör:mi) Asemptomatik semptomatik yetmezliğe gidişte etkili mekanizmalar.

17

18 Kalp Yetersizliği gelişmesinde 3 önemli patofizyolojik mekanizmayı sayınız?

19 Patofizyoloji Frank-Starling mekanizması Neurohumoral sistem aktivasyonu Myokardial Remodeling

20 Kalp Yetersizliği gelişmesi patofizyolojisinde en önemli 2 hormonal sistemi seçiniz? RAAS Adrenerjik Sistem Endotelinler Arginine,Vasopressin Sitokinler

21 Neurohumoral Sistemlerin Aktivasyonu RAAS Adrenerjik Sistem Endotelinler Arginine,Vasopressin Sitokinler Kanamaya benzer sekilde Vital organ perfüzyonunun sağlanması

22 Neurohumoral Sistem Aktivasyonu Natriuretic Peptidler: ANP BNP Nitric Oxide Olumlu Etkileri Antioxidative peptidler Endotelial fonksion artırıcılar

23 Ventriküler remodeling de rol alan 3 mekanizmayı sıralayın?

24 Ventriküler remodeling de rol alan 3 mekanizmayı sıralayın? Konsantrik hipertrofi Eksantrik hipertrofi MI a bağlı Eksantrik hipertrofi

25 Ventriküler Remodeling MI: Erken Ventrikuler Remodeling, Geç Progresif Ventrikuler Remodeling Myosit Hipertrofisi: Basınç Yükü Volüm Yükü.

26 Kons. Hipertrofi Paralel sarkomer eklenmesi, miyosit kesit alanı artması ( Ör: AD, HTN) Egzent. hipertrofi Seri olarak sarkomer eklenmesi, miyositin uzaması (Ör: AY, MY)

27

28 Diyastolik kalp yetersizliğinde (Normal Ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği) ne tür remodeling görürüz

29 Diyastolik kalp yetersizliğinde (Normal Ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği) ne tür remodeling görürüz Konsantrik hipertrofi

30 Sistolik v.s Diastolik Kalp Yetersizliği Miyokard Kasılma boz. X Miyokard Gevşeme boz Miyokard gevşemeside eneji gerektirir (iskemi)

31 Sol Vent. Diastolik Disfonk Diastolik abnormallik, diastolik disfonksion, Diastolik kalp yetmezliği Sol ventrikül gevşeme bozukluğu Doluş bozukluğu Pasif elastik özellikler: Ventrikül ve Myokard. Perikard

32 Restriktif kardiyomiyopati ve perikardiyal Konstriksiyon Miyokard veya perikard inflitratif hastalıkları. Ventrikül doluşunda azalma.

33 Kapak Hastalıkları Hacim veya basınç yuklenmesi Aort darlığı, yetmezliği Mitral darlık, yetmezlik Triküspit ve pulmoner darlık ve yetmezlikler Basınç yükü Konsantrik hipert. Diastolik y. Volüm Yükü Egzantrik hipert Sistolik y.

34 Sağ k.y v.s Sol k.y Sol- kapak hast,mi,htn Sağ-kapak hast. Pulmoner HTN, sağ vent MI

35 İleri v.s Geriye doğru k.y Kardiak debi azalması Ventrikül gerisinde kalın göllenmesi Boşalamayan boşluk gerisinde basınç ve volume artışı. Ör: Sol vent. Yetmezliği sonrası ileri dönemde sağ vent. Yetmezliği.

36 Düşük debi v.s Yüksek Debi Düşük debi: kalp yeterli kan pompalıyamıyor. Yüksek Debi: kalp yeterli kan pompalıyor ancak doku yeterli oksijen alamıyor Doku oksijen ihtiyacı artmış ( ör: hipertiroidi, hamilelik) Kanın oksijen taşıma kapasitesi azalmış (ör: Anemi.) cardiac output [2.2 to 3.5 (L/min)/m2],

37 Düşük debi v.s Yüksek Debi Yüksek Debili Kalp Yetersizliği Sebepleri Anemi Kazanılmış arteriovenöz fistül Konjenital arteriovenöz fistül Thirotoksikoz Beriberi Paget Hastalığı Fibröz displazi Multiple Myeloma Polistemia Vera Karsinoid Sendrom Gebelik

38 Kalp Yetersizliği Semptomları Dispnea Ortopne PND Yorgunluk Egzersiz intoleransı Sıvı retansiyonu Konfüzyon, Disoriyantasyon Oligüri

39 Kalp Yetersizliği Semptomları Majör Semptomlar Minör Semptomlar Dispnea Kilo kaybı Ortopnea Öksürük PND Noktüri Bacaklarda ödem Çarpıntı Pulmoner Ödem Periferal siyanoz Yorgunluk Depresyon Egzersiz İntoleransı Kaşeksi

40 Kalp Yetersizliği: Efor Kapasitesi

41 SINIFLAMA / NYHA Sınıf I Sınıf II Sınıf III Efor kısıtlılığı yok. Günlük hareket ve işlerde semptom yok. Hafif kısıtlılık, istirahatte rahat. Günlük işlerde semptomatik. Belirgin kısıtlılık, günlük işlerden daha azında semptomatik, istirahatte rahat Sınıf IV İstirahatte semptomatik

42 Görünüş: Kalp Yetersizliğinde Fizik Solunumu sıkıntılı Periferik Ödem Siyanoz Kaşeksi Muayne Kan p: Tanıda yüksek, ileri evrede düşük Nabız: Sinüs taşikardisi, Pulsus Alternans Periferik Vazokonstriksiyon: Siyanoz ve solukluk Periferik Ödem Boyun venöz dolgunluğu

43 Kalp Yetersizliği Belirtileri Hepatomegali ve/veya Splenomegali, Sarılık Abdominojuguler reflü Asit ve plevral effüzyon S3 (Sol ventrikül dilatasyonu ve sistolik disfonksiyon) ve S4 Pulmoner Raller: inspiratuar krepitan raller

44

45

46 EKG Kalp yettersizliğinde Normal EKG görülmez

47 Sol Ventrikül hipertrofisi

48 Kerley s A çizgileri (oklar) Periferden hila ya uzanan linear opasitelerdir ; Periferal ile santral anatomik kanalların arasındaki anastomozların distansiyonu veya genişlemesi sonucu oluşur Kerley s B çizgileri (Beyaz ok başları ) Akciğer bazalinde plevral yüzeye dik kısa yatay çizgilerdir ; İnterlobular septadaki ödemi gösterirler Kerley s C çizgileri ( Siyah ok başları) Akciğer bazalinde retiküler opasitelerdir Kerley B çizgilerinin karşıdan görünümü kabul edilir

49 X-Ray

50 A, Pulmoner kan akımı redistürbüsyon paterni; Pulmoner venöz basınç artışına bağlı olarak üst lob damarlarında genişleme. B, Pulmoner interstitial ödem. Damarlar genişlemiş ve bulanıklaşmıştır. Peribronşial cuffing C, Pulmoner alveoler ödem ; Yarasa kanadı denilen ödemin santral parahiler yayılımı

51 Peribronkovaskülar ödem (silinmiş vasküler sınırlar, cephalization üst zondaki vasküler yapılar hafif genişlemiş) Peribronşial cuffing (siyah ok)

52 Kalp Yetmezliğinde Biyokimya Na Ure, Kreatinin AST, ALT Anemi BNP, Pro-BNP,ANP

53 BNP

54 EKO Modifiye simpson metodu: EF < %40 Sistolik fonksiyon bozuk, EF>50 normal

55 EKO

56 EKO

57 EKO

58 Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Kardiyak Manyetik Rezonans

59 Framingam Majör kriterlleri Paroksismal nokturunal dispne Boyun ven dolgunluğu fizik muaynede akciğerlerde rallerin duyulması Rx Kardiyomegali Akut pulmoner ödem tablosu S3 duyulması Santral venöz basınç artması Hepatojugular reflu Otopside pulmoner ödem saptanması Ampirik Diüretik tedavisi ile 5 günde 4,5 kg'ın üstünde kilo kaybedilmesi

60 Framingam Minör Kriterler Billateral bacak ödemi Geceleri olan öksürük Eforla olan nefes darlığı Hepatomegali Plevral effüzyon Taşikardi (kalp hızı > 120 /dk) 2 major Veya 1 majör + 2 minör

61 Kalp yetersizliği; Tanı Konulması (ESC Kriteri) Sistolik kalp yetersizliği tanısı için alttaki 3 koşul sağlanmalı Kalp yetersizliği için tipik semptom* Kalp yetersizliği için tipik muayene bulguları Azalmış sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu Diyastolik kalp yetersizliği tanısı için alttaki 4 koşul sağlanmalı Kalp yetersizliği için tipik semptom* Kalp yetersizliği için tipik muayene bulguları Normal veya hafif azalmış sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, sol vent. dilate değil Açıklayan yapısal kalp bulguları (Sol vent hipertrofisi) ve/veya Eko diastolik disfonk. *Kalp yetersizliği erken evrelerinde ve diüretik alanlarda semptom olmaya bilir

62 Evre D; Son dönem Kalp Yetersizliği Evre C; Yapısal kalp hast var Semptom var Evre B; Yapısal kalp hast var Semptom yok Evre A; Yapısal kalp hast yok Semptom yok, Risk Faktörleri ; KAH, DM, HTN, Aile Kardiyomiyopati Kalp Yetersizliği Evrelemesi

63 AKUT KALP YETERSİZLİĞİ

64 Akut kalp yetersizliği Konjesyon bulgularının hakim olduğu nefes darlığı, ortopne, PND, periferik ödem, boyun venöz dolgunluğu, hepatosplenomegali,asit, tibial ödem, raller ve S3 hakim olduğu yaş kalp yetersizliği

65 Akut kalp yetersizliği doku perfuzyonunun azaldığı efor kapasitesinin ileri derecede azalması, yorgunluk, halsizlik, konfüzyon, multi organ yetersizliği semptomları fizik muayne de periferik siyanoz,kan basıncı düşüklüğünün eşlik kuru kalp yetersizliği

66 Akut kalp yetersizliği Dekompanse kronik kalp yetersizliği Akut pulmoner ödem Hipertansif kalp yetersizliği Kardiyojenik şok Sağ kalp yetersizliği Akut koroner sendrom a bağlı akut kalp yetersizliği

67 Akut Kalp Yetersizliğinde Tetikleyici Faktörler 1. Enfeksiyon Ateş,taşikardi ve hipoksi metabolik ihtiyacı artırır 2. Anemi Perifere giden oksijen miktarı azalır. 3. Tirotoksikoz ve hamilelik 4. Aritmi 5. Miyokardit. 6. Infective endokardit. 7. Fizik, diet, sıvı,çevresel, emesyonel stress. 8. Systemic hypertension. 9. MI. 10.Pulmoner Emboli.

68 TEDAVİ

69 TEDAVİ HEDEFLERİ 1. Prognoz Mortaliteyi azaltmak 2. Morbidite Semptom ve bulguları gidermek Yaşam kalitesini iyileştirmek Ödem ve sıvı retansiyonunu gidermek Egzersiz kapasitesini artırmak Hastaneye yatırılma gereksinimini azaltmak 3. Önleme Miyokartta hasar oluşumu Miyokart hasarının ilerlemesi Miyokartta yeniden biçimlenme Semptomların ve sıvı retansiyonunun yinelenmesi

70 Tedavinin ana prensipleri Presipitan faktörlerin düzeltilmesi Esas sebebin düzeltilmesi KKY tablosunun iyileştirilmesi

71 Esas sebebin tedavisi Hipertansiyon Diyabet Koroner iskemi Kapak hastalıklarının tedavisi 71

72 Tedavi yaklaşımı Farmakolojik olmayan tedavi Farmakolojik tedavi Diğer tedavi girişimleri

73 FARMAKOLOJİK OLMAYAN TEDAVİ Özbakım Fiziksel stabiliteyi sürdürme, tabloyu ağırlaştıracak davranışlardan kaçınma ve ağırlaşmaya işaret eden erken semptomları tanıma eğitimi Sağlık çalışanları tarafından kapsamlı kalp yetersizliği eğitimi ve danışmanlığı sunulması tavsiye edilmektedir Tedaviye uyumun morbidite ve mortaliteyi azalttığı ve genel sağlık durumunu iyileştirdiği gösterilmiştir

74 FARMAKOLOJİK OLMAYAN TEDAVİ Hastalığını tanıma Kronik hastalık Kendi sorumluluğu Semptomları tanıma Zamanında müdahale Kişisel diüretik ayarı Uygun eğitimden sonra, hastalar kendi ihtiyaçlarına göre, belirlenmiş sınırlarda olmak üzere, diüretik dozlarını düzenleyebilmeli

75 FARMAKOLOJİK OLMAYAN TEDAVİ Kilo takibi: Düzenli günlük kilo takibi 2-3 gün içinde beklenmedik artış olduğunda, sağlık ekibiyle iletişim ve diüretik dozu artırılmalı

76 FARMAKOLOJİK OLMAYAN TEDAVİ Tuz kısıtlaması: Semptomatik kalp yetmezliği hastalarında kısıtlama ve eğitimi Sıvı kısıtlaması: Ciddi semptomları olan hastalarda, günlük 1 2 l/gün ile kısıtlanmalıdır. Hafif ya da orta şiddette semptomları olan bütün hastalarda rutin sıvı kısıtlamasının klinik yarar sağlamadığı düşünülmektedir. Alkol tüketimi: Negatif inotropik etki, KB yükselebilir. Üst sınır gr/gün

77 FARMAKOLOJİK OLMAYAN TEDAVİ Kilo verilmesi: Tüm fazla kilolu hastalarda kilo verilmesi sağlanmalı. Semptomlarda ve hastalık seyrinde iyileşme mümkün Uygun beslenme Sigara bırakılması Bağışıklama: Pnömokok aşısı, yıllık influenza aşısı

78 FARMAKOLOJİK OLMAYAN TEDAVİ Uyku apne tedavisi: Non-invazif solunum desteği sağlanması Fizik aktivite: Vagal tonusu artırır, Sempatik aktivasyonu azaltır Kas gücünü artırır, Vazodilatör kapasiteyi artırır, Endotel disfonksiyonun azaltır, Oksidatif stresi azaltır.

79 FARMAKOLOJİK TEDAVİ Kardiyorenal Hemodinamik Nörohormonal Renal hipoperfüzyon Diüretikler Digitalis Ventrikül duvar stresinde artış Pozitif inotropik ajanlar, vazodilatörler Nörohormonal aktivasyon ACE inhibitörleri, β blokerler, Spironolakton

80 İlaç etkileri Mortaliteyi azaltan ilaçlar: ACE inh, Beta Blokörler, Aldest Antagonistleri (Spirinolakton, Epleronon) Semptomları azaltan ve hastanın fonksiyonel kapasitesini arttıran ilaçlar: ACE inh, Beta Blokörler, Aldest Antagonistleri (Spirinolakton,Epleronon) Diğer diüretikler, Pozitif inotropik ajanlar. Digoksin Hospitalizasyonu azaltan ilaçlar: Digoksin

81

82 β-blokerler Kontrendikasyon ya da tolerans sorunu yoksa, semptomatik KY bulunan veya semptomdan bağımsız LVEF %40 olan bütün hastalara β- bloker tedavisi uygulanmalıdır

83 Beta Blokörler k.i Akut kalp yetersizliğinde veya dekomanse kronik kalp yeterizlikli hastada (Stage D) başlanılmaz. Astım, Bronşial hastalıklar Bradikardi Hipotansiyon Daha önce ilacın tolere edilememiş olması Ciddi kalp yetersizliği semptomları (Belirgin raller)

84 β-blokerler ve KY ÇALIŞMALARI Plasebo kontrollü mortalite çalışmaları; Carvedilol ( CAPRICORN, US Carvedilol Heart Failure, ANZ Heart Failure ) Bisoprolol ( CIBIS-II) Metoprolol ( MERIT-HF, RESOLVD) Nebivolol (SENIORS) SONUÇLAR: 1. Toplam mortalite, kardiyovasküler mortalite, ani kardiyak ölüm, ve sınıf II-IV kalp yetmezliğinin ilerlemesine bağlı ölüm oranlarında azalma sağlanmıştır 2. Hastaneye yatışlarda (tüm nedenli, kardiyovasküler ve kalp yetmezliği) azalma, işlevsel sınıf iyileşmesinde, kalp yetmezliğinin ilerlemesinin önlenmesinde etkin 84

85 Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri(acei) Kontrendikasyon ya da tolerans sorunu yoksa, semptomatik KY bulunan veya semptomdan bağımsız LVEF %40 olan bütün hastalarda ACEI tedavisi uygulanmalıdır ACEI tedavisi ventrikül işlevini ve hastanın genel sağlık durumunu düzeltir, ağırlaşan KY nedeniyle hastaneye yatışları azaltır ve sağkalımı olumlu etkiler Hastaneye yatırılmış hastalarda ACEI tedavisi taburcu edilmeden önce başlatılmalıdır. 85

86 ACE I Kontrendikasyonları Anjiyoödem öyküsü Bilateral renal arter stenozu Serum potasyum konsantrasyonu >5.0 mmol/l Serum kreatinin >220 μmol/l (yaklaşık 2.5 mg/dl) Şiddetli aort stenozu

87 ANJİYOTENSİN RESEPTÖR BLOKERLERİ (ARB LER) Kontrendikasyon ya da tolerans sorunu olmayan, optimum ACEI ve β-bloker tedavisine rağmen semptomatik hastalarda ARB başlanması tavsiye edilmektedir (eşzamanlı aldosteron antagonisti almayan hastalarda) ACEI ları tolere edemeyen hastalarda alternatif olarak ARB önerilmektedir. 87

88 Kontrendikasyonlar Anjiyoödem dışında ACEI lardaki kontrendikasyonlar ACEI ve aldosteron antagonisti alan hastalar ARB ler böbrek işlev bozukluğu ve serum potasyum konsantrasyonu yüksek hastalarda dikkatli kullanılmalıdırlar ARB ler ACEI larla benzer bir insidansla böbrek işlevi, hiperpotasemi ve semptomatik hipotansiyonun neden olabilir 88

89 Minerokortikoid reseptörüne bağlanır Glukokortikoid reseptörüne kısmi afinite Karaciğerdeki P450 enzimlerini indükler Endokrin organlardaki P450 enzimlerini inhibe etme Minerokortikoid reseptörüne daha spesifik Çok zayıf antiandrojen ve antiöstrojen etki Karaciğerde P450 enzimlerine minimal etki 89

90 ALDOSTERON ANTAGONİSTLERİ Kontrendikasyon ya da tolerans sorunu yoksa, LVEF %35 olan ve semptomatik KY bulunan (NYHA sınıf III-IV) bütün hastaların tedavisine düşük doz eklenmelidir. 90

91 Aldosteron antagonisti uygulanması gereken hastalar LVEF %35 Orta ya da şiddetli semptomlar (NYHA işlevsel sınıf III-IV) Optimal β-bloker ve ACEI ya da ARB dozu (ama ACEI ve ARB kombinasyonu uygulanmamak kaydıyla). 91

92 Kontrendikasyonlar Serum potasyum konsantrasyonu >5.0 mmol/l Serum kreatinin >220 μmol/l (yaklaşık 2.5 mg/dl) Eşzamanlı potasyum tutucu diüretik ya da potasyum desteği uygulaması yapılan hastalar ACEI ve ARB kombinasyonu alan hastalar

93 Hidralazin ve izosorbid dinitrat 93

94 HİDRALAZİN VE İZOSORBİD DİNİTRAT (H-ISDN) LVEF %40 olan semptomatik hastalarda hem ACEI lar, hem de ARB ler tolere edilemiyorsa, alternatif olarak H-ISDN kombinasyonu kullanılabilir ACEI, β-bloker ve ARB ya da aldosteron antagonisti tedavisine rağmen semptomların devam ettiği hastalarda tedaviye H-ISDN kombinasyonunun eklenmesi düşünülebilir

95 H-ISDN YAN ETKİLERİ Semptomatik hipotansiyon Baş ağrısı Bulantı Artralji (%5-10) ANA pozitifliği(%2-3) H-ISDN KONTRENDİKASYONLAR Semptomatik hipotansiyon Lupus sendromu Şiddetli böbrek yetersizliği

96 Digoksin 96

97 DİGOKSİN Atriyal fibrilasyon varsa; Semptomatik KY ve AF bulunan hastalarda ventrikül hızını yavaşlatmak için digoksin kullanılabilir. Ventrikül hızının dinlenme sırasında >80 bpm, egzersiz sırasında ise > bpm olması durumunda başlanır 97

98 Digoksin uygulanması gereken kalp yetersizliği hastaları Sinüs ritmi LV sistolik işlev bozukluğu (LVEF %40) ACEI veya/ve ARB, β-bloker ve endikasyon varsa aldosteron antagonisti dozu optimum düzeyde Hafiften şiddetliye kadar semptomlar varsa (NYHA işlevsel sınıf II-IV) ventrikül işlevini ve genel sağlık durumunu iyileştirmekte, KY nin ağırlaşması nedeniyle hastaneye yatışları azaltmaktadır. Mortalite üzerine etkisi saptanmamıştır.

99 Digoksin Yaşlı hastalarda ve böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda bu dozlar yarıya düşürülür Düzenli digoksin konsantrasyonu ölçümleriyle daha iyi sonuç alındığını gösteren kanıt bulunmamaktadır Amiodaron, diltiazem,verapamil, bazı antibiyotikler, kinidin plazma digoksin düzeyini artırabilir

100 DİÜRETİKLER KY ve klinik konjesyon bulgu ya da semptomları olan hastalarda diüretikler tavsiye edilmektedir. Diüretikler hafif KY semptomları bulunan hastalarda RAAS aktivasyonuna neden olur.bu nedenle bir ACEI/ARB ile kombinasyon halinde kullanılmalıdır. Dirençli ödemde kıvrım diüretikleriyle kombinasyon halinde tiazid diüretikler kullanılabilir

101 Diüretik dozu 101

102 Diüretikler Düşük dozla başlanıp semptom ve bulgular düzelene kadar doz arttırılır Böbrek işlev bozukluğu ve dehidratasyon riskini önlemek için, özellikle kuru vücut ağırlığı geri kazanıldıktan sonra mümkün olan en düşük doza geçilmeli KY hastalarının ayaktan tedavisinde, diüretik dozunun günlük ağırlık ölçümleri ile hasta tarafından ayarlanması teşvik edilmelidir. 102

103

104 Diüretik dozu 104

105 Stage D

106

107 Defibrilator İlaç dışındaki tedaviler

108 Resenkronizasyon tedavisi

109 Destek Cihazları

110

111

112

113

114

115

116

117 Kalp Nakli

118

119

120

121 Diysatolik kalp yetersizliği tedavi Sol ventrikül sistolik işlevleri korunmuş kalp yetersizliği

122 Diysatolik kalp yetersizliği tedavi Tüm kalp yetersizlikleri 1/3 75 yaş üstü prevelansı artıyor. Sistolik kalp yetersizliğinde yıllık mortalite % 15 Diyastolik kalp yetersizliğinde % 5 Prespite edici faktörler benzer

123 Diysatolik kalp yetersizliği tedavi Konjesyon tedavisi Tansiyon düşürülmesi Taşikardinin baskılanması İskeminin tedavisi Sol ventrikül hipertrofisinin tedavisi

124 Hipertansif, sol ventrikülü kalın, gevşeme bozukluğu olan hasta semptomatik olursa Diyastolik kalp yetersizliği

125

126 Konjesyonun tedavisi Tuz kısıtlaması Diüretik ACE inh ATII blokajı Na günde 2 gr altında alınması Furosemide, Hidroklortiazid Enalapril Lisinopril Candesartan Losartan

127 Atriyum kasılmasının düzenlenmesi ve taşikardinin önlenmesi Kardiyoversiyon Eş zamanlı atrial paceing Beta blokörler Kalsiyum kanal blokörleri Atenolol Metoprolol Verapamil Diltiazem Ablasyon çift odacıklı pace

128 Miyokard iskemisinin tedavisi ve engellenmesi Nitrat Beta blokör Kalsiyum k.b İsosorbide dinitrat, mononitrat Atenolol Metaprolol Diltiazem Verapamil BYPASS PCI

129 Hipertansiyon tedavisi; Antihipertansif ilaçlar Klortalidon Hidroklortiazid Atenolol Metoprolol Amlodipine Fenolodipin Enalapril Lisinopril Candesartan Losartan

130 Teorik olarak faydası olduğu düşünülen ilaçlar ACE inh ATII blokörü Aldesteron blokajı Enalapril Lisinopril Ramipril Kaptoril Kandesartan Losartan Spironolakton

131 Diysatolik kalp yetersizliği tedavi Pozitif inotropik ajanlar (ör: Digoksin) diyastolik kalp yetersizliğinde kullanılmaz

132 AKUT KALP YETERSİZLİGİ

133 Akut kalp yetersizliği Konjesyon bulgularının hakim olduğu nefes darlığı, ortopne, PND, periferik ödem, boyun venöz dolgunluğu, hepatosplenomegali,asit, tibial ödem, raller ve S3 hakim olduğu yaş kalp yetersizliği

134 Akut kalp yetersizliği doku perfuzyonunun azaldığı efor kapasitesinin ileri derecede azalması, yorgunluk, halsizlik, konfüzyon, multi organ yetersizliği semptomları fizik muayene de periferik siyanoz,kan basıncı düşüklüğünün eşlik kuru kalp yetersizliği

135 Akut Kalp Yetersizliğinde Tetikleyici Faktörler 1. Enfeksiyon Ateş,taşikardi ve hipoksi metabolik ihtiyacı artırır 2. Anemi Perifere giden oksijen miktarı azalır. 3. Tirotoksikoz ve hamilelik 4. Aritmi 5. Miyokardit. 6. Infective endokardit. 7. Fizik, diet, sıvı,çevresel, emesyonel stress. 8. Systemic hypertension. 9. MI. 10.Pulmoner Emboli.

136 Akut kalp yetersizliği Dekompanse kronik kalp yetersizliği Akut pulmoner ödem Hipertansif kalp yetersizliği Kardiyojenik şok Sağ kalp yetersizliği Akut koroner sendrom a bağlı akut kalp yetersizliği Tüm bu durumlarda öncelikli tedavi oksijen saturasyonu % 95 üzerinde tutulacak şekilde oksijen verilmesidir, yetersiz kalırsa invaziv olmayan ventilatör desteği önerilir.

137 Dekompanse kronik kalp yetersizliği konjesyon bulguları var ise ve kan basıncı 90 mmhg uzerinde ise vazodilatörler ve loop diüretikleri önerilir. Hipotansiyon veya organ perfüzyon bozukluk semptomları varsa pozitif inotrop ajanlar önerilir

138 Akut pulmoner ödem nefes darlığına ağrı ve anksiyete eşlik ediyorsa Morfin Kan basıncı yuksek veya normal ise vazodilatörler ve loop diüretikleri, Organ hipoperfüzyonu var ise inotropik ajanlar Eğer oksijen ve invaziv olmayan ventilasyon desteği ile yeterli oksijenizasyon sağlanamıyorsa hasta entübe edilmelidir.

139 Hipertansif kalp yetersizliği Vazodilatörler Pulmoner ödem eşlik ediyorsa loop diüretikleri verilmelidir.

140 Kardiyojenik şok Hastaya az miktarda (250 ml /10 dakkika) sıvı yüklenip kan basıncı yanıtı bakıla bilir Uygun yanıt alınmıyorsa ( kan basıncı 90 mmhg altında) inotrop ajanlar verilir. Dobutamin ve dopamine gibi inotrop ajanlar ile tedaviye rağmen doku hipopefüzyonu var ise dikkatli olarak norepinefrin tedaviye eklene bilir Girişimsel olarak veya cerrahi ile hastanın toparlayacağı düşünülüyor ise intraaortik balon pompası, asist devicelar kullanıla bilir.

141 Sağ kalp yetersizliği Konjesyon bulguları varsa diüretikler, durum düzelmez ise veya hasta kuru ise inotrop ajanlar kullanılabilir

142 Akut koroner hadiseye bağlı akut kalp yetersizliği Öncelikle hastanın yaş veya kuru olmasına göre ve kan basıncına göre vasodilatör ajanlar (sağ MI yoksa öncelikle nitratlar) Diüretikler Şok tablosunda ise intraaortik balon Revaskülarizasyon düşünülmeli, MI komplikasyonları gelişmiş ise acil cerrahi düşünülmelidir.

143 Akut dönem sırasında ve sonrasında alevlendirici faktörler tanınıp tedavi edilmeli ve yatış süresinde kronik tedaviye geçilmelidir.

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ ANİ ÖLÜMLE İLİŞKİLİ YAPISAL KALP HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SON GELİŞMELER HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ Dr. Murat Sucu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. Tanım Eko, MR veya CT ile Herhangi

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

AKUT AKCİĞER ÖDEMİ. Seda Özkan. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri

AKUT AKCİĞER ÖDEMİ. Seda Özkan. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri AKUT AKCİĞER ÖDEMİ Seda Özkan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri Akut Kalp Yetmezliği Sendromu ACC/AHA Kılavuzu Akut dekompanse kalp yetmezliği Hipertansif akut kalp yetmezliği

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kombinasyon tedavisi Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kan basıncı (KB) kontrolünde güncel yaklaşım: Daha iyi etki mekanizması Tedavide KB kontrolünün ötesi fayda Daha iyi tedavi uyumu (motive hasta,

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Dr. Serkan Topaloğlu 3. Atriyal Fibrilasayon Zirvesi 2014 Hız ve Ritm Kontrolü Hastanın tercihi Semptomatik durum (EHRA skoru) AF nin süresi

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

Kalp Yetmezlikli Hasta. Serap Erdine

Kalp Yetmezlikli Hasta. Serap Erdine Kalp Yetmezlikli Hasta Serap Erdine Epidemiyoloji (ESC Kılavuzu) Avrupa da 10 milyon hasta Prevalans: % 0.4 -% 2 (erkeklerde daha yüksek) Prevalans yaşla artar (55-64 yaşlarında % 0.9 dan >85 yaş %17.4)

Detaylı

AKUT KALP YETMEZLİĞİ. Dr. Ahmet Burak ERDEM

AKUT KALP YETMEZLİĞİ. Dr. Ahmet Burak ERDEM AKUT KALP YETMEZLİĞİ Dr. Ahmet Burak ERDEM TANIM Kalbin 2 önemli fonksiyonu vardır. Vücudun ihtiyacı olan debiyi sağlamak, Organların perfüzyonunu devam ettirecek arteriyal basıncı oluşturmaktır. TANIM

Detaylı

Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Yetmezliği Önemli bir sağlık sorunu ABD verileri: Yaklaşık 6 milyon hasta İnsidans: 2-12 yeni vaka/1000 kişi Yıllık ölüm: 300 bin Yüksek

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

Maximal. Normal LV Hafif LVD Ciddi LVD. Normal İstirahat. Düşük-Debi Semptomları

Maximal. Normal LV Hafif LVD Ciddi LVD. Normal İstirahat. Düşük-Debi Semptomları SOL VE KARDİYOJENİK ÖDEM : Dr.Necmi DEĞER Kalbin dokulara metabolik ihtiyaçlarına uygun miktarda kanı pompalayamadığı veya bunu ancak yüksek kardiyak dolum basınçları ile gerçekleştirebildiği patolojik

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Tedavisinde Kıvrım Diüretiklerinin Dozunu Belirleyen Faktörler

Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Tedavisinde Kıvrım Diüretiklerinin Dozunu Belirleyen Faktörler Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Tedavisinde Kıvrım Diüretiklerinin Dozunu Belirleyen Faktörler Deniz Kaya, Atike Gül, Damlasu Selcen Bağcaz, Ezgi Sümer, Mehmet Emre Peker, Ceren Yapar Danışman: Doç.

Detaylı

Kardiyomyopatiler. Dilate kardiyomiyopati. Dr. Faruk Güngör. Spesifik Kardiyomiyopatiler. Dilate kardiyomiyopati

Kardiyomyopatiler. Dilate kardiyomiyopati. Dr. Faruk Güngör. Spesifik Kardiyomiyopatiler. Dilate kardiyomiyopati Kardiyomyopatiler Dr. Faruk Güngör Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kardiyomiyopati Kalbin yapısını doğrudan değiştiren ve miyokard fonksiyonunda bozulmaya yol açan bir grup hastalıktır

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

Konjestiv Kalp Yetmezliği. Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Konjestiv Kalp Yetmezliği. Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Konjestiv Kalp Yetmezliği Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Kalbin pompa fonksiyonundaki dengesizlik sonucunda yeterli kan dolaşımını sağlayamaması Değişik gruplandırmalar

Detaylı

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ Dr. Mürvet YILMAZ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADINLARDA HT Yaşlanma ile birlikte kan basıncında artış görülür. Erişkin kadınların %25 Postmenopozal

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Dr. Ali Düzova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,

Detaylı

KRONİK ve AKUT KALP YETERSİZLİĞİ (ESC-HFA) KILAVUZU-2016: Genel Bakış ve Önceki Yıl Kılavuzlarla Karşılaştırması

KRONİK ve AKUT KALP YETERSİZLİĞİ (ESC-HFA) KILAVUZU-2016: Genel Bakış ve Önceki Yıl Kılavuzlarla Karşılaştırması KRONİK ve AKUT KALP YETERSİZLİĞİ (ESC-HFA) KILAVUZU-2016: Genel Bakış ve Önceki Yıl Kılavuzlarla Karşılaştırması Prof. Dr. Mehdi Zoghi Ege Üniversitesi, Kardiyoloji AD Dünya Kalp Yetersizliği Derneği Başkan

Detaylı

7 Mayıs, 2015 - Antalya

7 Mayıs, 2015 - Antalya 7 Mayıs, 2015 - Antalya Dernekler Uzlaşı Raporu Kurulu Dernek Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Türk Nefroloji

Detaylı

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ Hangi antihipertansifler kullanılmalı? Dr. Celalettin USALAN JNC-8 HT KILAVUZU JNC-7; 2003.. And then we wait and wait JNC kılavuzları JNC7 Non-sistematik analiz

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA NABIZ BASINCI İLE KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA NABIZ BASINCI İLE KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA NABIZ BASINCI İLE KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ Dr. TANSEL YILDIRAN UZMANLIK TEZİ

Detaylı

AKCİĞER ÖDEMİ. Dr. Yücel YAVUZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Acil Tıp AD.

AKCİĞER ÖDEMİ. Dr. Yücel YAVUZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Acil Tıp AD. AKCİĞER ÖDEMİ Dr. Yücel YAVUZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Acil Tıp AD. 1 Giriş Pulmoner ödem, pulmoner kapiler basınçtaki artışa ikincil olarak pulmoner kapiller membranda geçirgenlikte artış sonucu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ. Prof. Dr. Tufan Tükek

KALP YETERSİZLİĞİ. Prof. Dr. Tufan Tükek KALP YETERSİZLİĞİ Prof. Dr. Tufan Tükek İlk tanımlama Thomas Lewis tarafından; Kalbin muhteviyatının yeterince boşalamaması durumudur Paul Wood, Kalbin vücudun ihtiyacı için gereken yeterli dolaşımı sağlayamaması

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Mİ Sonrası Tedavi ve Takip

Mİ Sonrası Tedavi ve Takip Mİ Sonrası Seyir Mİ Sonrası Tedavi ve Takip Prof. Dr. Adnan Abacı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 25 2 15 1 5 Ölüm/1 hasta ta/ayay Akut Mİ Unstabil angina Stabil angina 1 2 3

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

c- Ventriküler fibrilasyondaki hastaya 300 joule ile defibrilasyon yapılır

c- Ventriküler fibrilasyondaki hastaya 300 joule ile defibrilasyon yapılır 1- Resusitasyon ile ilgili hangisi doğrudur? a- Temel yaşam desteğinde solunumun süresi 1 saniyeyi geçmez. b- Masaj sayısı 80/dak. olmalıdır c- Ventriküler fibrilasyondaki hastaya 300 joule ile defibrilasyon

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ

KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ Konjestif kalp yetersizliği (KKY), organizmanın metabolik ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli kardiyak debinin sağlanamaması halidir. Kalp kendine gelen kanın hepsini perifere

Detaylı

Kalp yetersizliği, kalbin yapısal veya fonksiyonel bozukluğundan kaynaklanan

Kalp yetersizliği, kalbin yapısal veya fonksiyonel bozukluğundan kaynaklanan DERLEME Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:69-81 Kalp yetersizli i tedavisi Alper Kepez 1, Giray Kabakc 2 1Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 2Prof.

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Aritmini başlamasını veya devamını sağlayan lokalize kardiyak dokunun tahrip edilmesi Odak İleti yolları Anatomik substrat Direk

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4 DÖNEM-4 KARDİYOLOJİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Kalp hastalarından medikal öykü alır ve fizik muayenesini yapar. (Psikomotor) 2-Kalp hastalıklarında, tanıya götürecek temel laboratuvar yöntemlerini

Detaylı

Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi

Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 02.10.2006 Konuşma planı Bu konuda anlatılacak ilaçların toplu tanıtımı Kalp kasılmasının

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Mahmut Şahin Düzenleme, Gözden

Detaylı

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hipertansiyon İnmelerin ¾ ü Myokard İnfarktüslerinin ½ ü Son dönem

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

MİTRAL DARLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ

MİTRAL DARLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ MİTRAL DARLIĞI Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ Mitral darlığı Kaç yaprakçık var? Anterior Posterior Anüler çevresi 10 cm Kapak alanı 5-6 cm2 NORMAL MİTRAL KAPAK ANATOMİ Mitral anülüs fibröz ve müsküler dokunun

Detaylı

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakım Prensipleri Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakımda Bakımda Takip Edilen Parametreler EKG (ritm, ST değişiklikleri) Arteriyel

Detaylı

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon Birincilik Ödülü İkincilik Ödülü Üçüncülük Ödülü Soru 1 Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon EKMEK DANİMARKA FİNLANDİYA

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm (SCD)

Ani Kardiyak Ölüm (SCD) Ani Kardiyak Ölüm (SCD) VI. Acil Tıp Kış Sempozyumu /Afyon Dr. Melek Güryay Kent Hastanesi Acil Servis Kasım Ani Kardiyak Ölüm Kardiyak hastalığı bilinen veya bilinmeyen olgularda, kalple ilgili semptomların

Detaylı

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN Biyomarkırlar (Tanı) Sınıf 1: Faydalı (Kanıt seviyesi:a) Kardiak spesifik troponin (troponin I veya T hangisi kullanılıyorsa) ACS semptomları

Detaylı

Hipertansiyonda Güncel Tedaviler

Hipertansiyonda Güncel Tedaviler Hipertansiyonda Güncel Tedaviler Yağız Üresin Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD. İlaç Araştırmaları Birimi Aged under 55 years A Aged over 55 years or black

Detaylı

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri Dr Erdal YILMAZ Tanı yöntemlerinin gelişmesi Kardiyak cerrahi sonrası aritmilerin sık görülmesi Disritmi : Ritm düzensizliği Aritmi : Ritm yokluğu

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

YAŞLILARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE HASTALIKLARI

YAŞLILARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE HASTALIKLARI YAŞLILARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE HASTALIKLARI Dr. Sabri DEMIRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD Slide 1 Slide 2 Yaş ve cinsiyete göre iskemik kalp hastalığı için hospitalizasyon

Detaylı

Asistan Oryantasyon Eğitimi

Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi ST YÜKSELMESİZ Akut Koroner Sendrom SOAP/NSTEMI Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 02.04.2011 Sunumu Hazırlayan Dr. Mehmet Mahir KUNT Hacettepe

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım Bileşenler KORONER YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK REHABİLİTASYON NASIL OLMALIDIR? Prof. Dr. Mehmet Uzun GATA Haydarpaşa Hastanesi Psikososyal yaklaşım 1 4 Tanım Koroner yoğun bakım merkezi = coronary care unit

Detaylı

Gebelikte kardiyovasküler hastalıklar (2014-Kasım) Prof. Dr. Hüseyin Oflaz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Gebelikte kardiyovasküler hastalıklar (2014-Kasım) Prof. Dr. Hüseyin Oflaz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Gebelikte kardiyovasküler hastalıklar (2014-Kasım) Prof. Dr. Hüseyin Oflaz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Engin-Üstün Y, Çelen Ş, Özcan A, Sanisoğlu S, Karaahmetoğlu

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Statik Testlerin tanıda kısıtlayıcı özellikleri: İstirahat

Detaylı

Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır

Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır Öğrenim Hedefleri; Şokun genel tanımını Şoktaki genel fizyopatoloji ve kompanzasyon

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi. Prof. Dr. Oktay Ergene

Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi. Prof. Dr. Oktay Ergene Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi Prof. Dr. Oktay Ergene Yeni Hipertansiyon Kılavuzları ESC/ESH 2013 JNC-8 ASH/ISH 2014 CHEP 2014 NICE 2011 Kan BasıncıDüzeylerine İlişkin Tanımlar

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDİYOLOJİ Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 402 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi:2 Yıl ve Dönemi 4. sınıf & 7. ya da 8. sömestr AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri

Detaylı

İSKEMİK KALP YETMEZLİKLİ HASTALARDA MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİM DEĞERİNİN MORTALİTE ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

İSKEMİK KALP YETMEZLİKLİ HASTALARDA MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİM DEĞERİNİN MORTALİTE ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖGÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İSKEMİK KALP YETMEZLİKLİ HASTALARDA MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİM DEĞERİNİN MORTALİTE ÜZERİNE OLAN ETKİSİ (UZMANLIK

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ Kardiyoloji Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 607 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi: Yıl ve Dönemi 011-01 6. SINIF AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Abdurrahman

Detaylı

Çocuklarda Kalp Yetersizliği. Doç. Dr MEKİ BİLİCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ

Çocuklarda Kalp Yetersizliği. Doç. Dr MEKİ BİLİCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ Çocuklarda Kalp Yetersizliği Doç. Dr MEKİ BİLİCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ Konjestif Kalp Yetersizliği Konjestif kalp yetmezliği (KKY), kalbin dokuların metabolik gereksinimlerini

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

ANİ KARDİAK ÖLÜM.

ANİ KARDİAK ÖLÜM. ANİ KARDİAK ÖLÜM TANIM Tanı almış kardiyak hastalığı olan veya olmayan kişilerde, kardiyak sebebe bağlı kısa sürede gelişen ölüm Genellikle 1 saat içinde GİRİŞ Amerika da; Her yıl 250.000 kişi ani kardiak

Detaylı