Türkiye Büyük Millet Meclisi. 24. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Büyük Millet Meclisi. 24. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Türkiye Büyük Millet Meclisi 01 Ekim Eylül 2014

2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM 4. YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 01 Ekim 2013 / 10 Eylül 2014

3

4

5

6 ÖNSÖZ Türkiye Büyük Millet Meclisi (), milletimiz adına yasama ve denetim faaliyetlerini yürütmekte, temsil görevini yerine getirmekte, ülkemizin, demokrasimizin daha da gelişmesi hedefi doğrultusunda çalışmaktadır. Milli iradenin tecelli ettiği yer olan, demokrasimizin, çağdaşlaşmanın ve kalkınmanın en önemli güç kaynağıdır. Ülkemizin gelişen demokrasisi, kalkınma yolundaki dinamik yapısı ve her alandaki güçlü potansiyeliyle uluslararası alanda etkinliği ve ağırlığı her geçen gün artmaktadır. Ülkemiz, bugün dünyanın saygın ülkelerinden, önemli bölgesel güçlerinden biri haline gelmişse bunda Meclisimizin payı büyüktür. İnanıyorum ki Meclisimiz, milletvekillerimiz ve siyasi parti gruplarıyla birlikte yüksek sorumluluk bilinciyle hareket ederek, yasama ve denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmeye, milletimizin umudu olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımıza daha yüksek bir yaşam kalitesi sunmak amacıyla toplumsal, siyasal ve ekonomik yapıların iyileştirilmesi yönünde yoğun çalışmaların gerçekleştirildiği nda; Avrupa Birliği uyum süreciyle ilgili kanunlar, ekonomik ve sosyal açılardan ülkemizin tamamını etkileyecek düzenlemeler kabul edilmiştir. Şeffaflık anlayışımızın bir gereği olarak kamuoyunu bilgilendirme bilinci ve sorumluluğunu taşıyan Meclisimiz; önceki yıllarda olduğu gibi bu yasama yılında da yasama, denetim, temsil ve yönetim alanlarında gerçekleştirdiği hizmetleri ve devam eden çalışmalarını içeren bir faaliyet raporu hazırlamıştır. nın sona ermesi vesilesiyle, çatısı altında birlikte faaliyet yürüttüğümüz siyasi partilerin grup başkanlarına, başkanvekillerine, komisyon başkanları ve üyelerine, milletvekillerine ve İdari Teşkilatımızda görev yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Cemil ÇİÇEK Başkanı

7

8 SUNUŞ Başkanlığı İdari Teşkilatı olarak amacımız Genel Kurula, Başkanlık Divanına, komisyonlara, siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine her türlü bilgi desteği ile idari ve teknik desteği etkin bir şekilde sunmaktır. Milletvekillerine uygun bir çalışma ortamı sağlarken bilgi ve bilişim teknolojisinden azami derecede yararlanmaya, destek hizmetlerimizi en yüksek kalitede sunmaya ve tüm iş süreçlerimizde topluma ve çevreye yönelik duyarlılığımızı ön planda tutmaya özellikle önem veriyoruz. İdari Teşkilat olarak yi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, kurumsal imaj ve itibarımızı korumak ve yükseltmek amacıyla pek çok faaliyet yürütüyor, projelere imza atıyoruz. Sivil toplumun görüş ve önerilerinin yasama sürecine yansıtılmasını sağlamak üzere, ile kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşlarımızla iletişim kuruyor, bilgi ve deneyimlerimizden karşılıklı olarak yararlanıyoruz. Nitelikli hizmetin ancak nitelikli çalışanlar tarafından gerçekleştirileceğine olan inancımız doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın kişisel kapasitelerinin geliştirilmesi ve kurumsal bağlılıklarının güçlendirilmesi için de çalışmalar hayata geçiriyor, karar alma süreçlerinde etkin katılımı teşvik ediyoruz. Kurumsal hedefimiz vatandaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, dünya parlamentolarında görev yapan meslektaşlarımıza yürüttüğümüz faaliyetler ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla örnek olmak ve bu standardı sürdürülebilir kılmaktır. Göreve başladığımızda hedefimizi kamuya ve vatandaşa örnek kurum olmak, her alanda en iyi olmak için çalışmak olarak açıklamıştık. Bu konuda çok ciddi mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Örnek olmak ve en iyi olmak hedefine ulaşmamız için bizlere her zaman destek veren başta Sayın Başkanımız Cemil ÇİÇEK olmak üzere Başkanlık Divanı üyelerine, milletvekillerimize ve takım ruhuyla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter

9

10 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 SUNUŞ... 7 Başkanlık Divanı Başkanlığı İhtisas Komisyonları Anayasa Komisyonu Adalet Komisyonu Millî Savunma Komisyonu İçişleri Komisyonu Dışişleri Komisyonu Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Çevre Komisyonu Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Dilekçe Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Meclis Araştırması Komisyonları Haberleşme Özgürlüğüne Yönelik İhlalleri Araştırma Komisyonu Çözüm Sürecini Araştırma Komisyonu Sporda Doping Sorununu Araştırma Komisyonu Soma daki Maden Kazalarını Araştırma Komisyonu Meclis Soruşturması Komisyonları Genel Sekreterlik İdari Büro Bir Projem Var! Bir Önerim Var! Üniversite Hastanelerinden Sağlık Hizmeti Alımına İlişkin Protokoller İmzalanan İş Birliği Protokolleri Başkanlığı İdari Teşkilatına Verilen Ödüller... 53

11 Hukuk Hizmetleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Yasama Faaliyetleri Denetim Faaliyetleri Bütçe Başkanlığı Tutanak Hizmetleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığı İşletme ve Yapım Başkanlığı Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Yayınlar...196

12 Başkanlık Divanı Başkanlık Divanı 11 Başkanlık Divanı, nda 23 karar almıştır. Kabul edilen yönetmelik ve esaslar; revde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, şiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, ları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (C) fıkrasına Göre Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar,

13 12 Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik, torasyon ve İkmal İşlerinde Uygulanacak Esasların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Esas, Kapsamındaki Haberleşme Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esas, ma Yönetmeliği, yecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, rev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Hassa Arşivi Esaslarının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Esaslar, tırma Yönetmeliğine Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik, pılması Hakkında Yönetmelik. Başkanlık Divanında Yenilenme; Ağrı Belediye Başkanlığına seçilmesi nedeniyle İdare Amiri Sırrı SAKIK ın yerine İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER seçilmiştir. Başkanlık Divanı tarafından ülkemizi ziyaretine karar verilen heyetler: yeti,

14 kanı ve Moğolistan Meclis Başkanı ile beraberlerindeki Parlamento heyetleri, rindeki Parlamento heyeti, başkanlığındaki bir heyet, berinde Parlamento heyeti, ya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı ile beraberlerinde birer Parlamento heyeti, Komisyonu üyelerinden müteşekkil bir heyet, Parlamento heyeti, Dostluk Grubu Başkanı ile beraberlerindeki Dostluk Grubu heyeti, Kuveyt-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyeti, de bir Parlamento heyeti, heyeti, beraberlerinde birer Parlamento heyeti, berlerinde birer Parlamento heyeti. Genel Kurul Toplantısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılmasına da karar vermiştir. 13

15 14 Başkanlık Divanı ayrıca; olarak düzenlenmesine, Tarihi Müzesi olarak düzenlenmek üzere restorasyon çalışmaları için ödenek aktarılmasına, bat ofisi olarak kullanabilecekleri bir mekânın tahsis edilmesine, mesine, mesine, da meydana gelen ve milletimizi derin acı ve üzüntü içinde bırakan elim olay sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Genel Kurulda saygı duruşunda bulunulmasına, si yapılan adaylar arasından, Onur Ödülü verilmesi önerilen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner DEMİRER ile Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin KOÇAN a 2014 yılı Onur Ödülü verilmesine, karar vermiştir.

16 Başkanlığı Başkanı Cemil ÇİÇEK, nda 15 sivil toplum kuruluşu heyetini kabul etmiş, üniversiteler ve iş çevreleri gibi toplumun çeşitli kesimlerinden kişiyle görüşme yapmıştır. Başkanı, telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, davet edildiği 79 sosyal ve kültürel programa katılmış, katılamadığı 610 programa ise telgraf ve mesaj ile cevap vermiştir. Başkanı Cemil ÇİÇEK, nda dini ve milli bayramlar ve özel günlerin yanı sıra, tarihimizdeki önemli günleri anma törenlerinde yayımladığı mesajlar ile toplumsal sevinç yaratan başarılar, hüzne neden olan kaza ve vefatlar gibi çeşitli sebeplerle 75 mesaj yayımlamıştır. Başkanı ÇİÇEK, nda, de düzenlenen 11 tören programına katılmış ve 2 basın toplantısı düzenlemiştir. Bu dönemde ayrıca, ulusal televizyon kanallarında, 14 canlı yayına konuk olmuştur. 15

17 İhtisas Komisyonları 16 Anayasa Komisyonu Anayasa Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 12 ve nda 5 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 17 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 1 kanun tasarısı ve 41 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 8 kanun tasarısı ve 23 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 1 kanun tasarısını ve 8 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporunu Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak 5 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 4 kanun tasarısı ve 95 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 10 kanun tasarısı, 17 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 30 kanun hükmünde kararname ve 78 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 4 kanun tasarısı ve 11 kanun teklifini, görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 5 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 84 kanun teklifi; tali komisyon olarak da 10 kanun tasarısı, 17 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 30 kanun hükmünde kararname ve 78 kanun teklifi bulunmaktadır. Anayasa Komisyonu Toplantısı

18 Adalet Komisyonu Adalet Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 37 ve nda 24 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 61 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 3 kanun tasarısı ve 107 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 15 kanun tasarısı ve 38 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 3 kanun tasarısı ve 26 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla esas komisyon olarak Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 6 geri gönderme tezkeresi, 22 kanun tasarısı, 3 kanun hükmünde kararname (İçtüzük ün 77. maddesi uyarınca 2 adet) ve 430 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 70 kanun tasarısı, 15 kanun hükmünde kararname ve 166 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 1 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresini, 20 kanun tasarısı ve 60 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 1 kanun tasarısını ve 1 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. 17 Adalet Komisyonu

19 18 Komisyonda halen; esas komisyon olarak 5 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 2 kanun tasarısı, 5 kanun hükmünde kararname (İçtüzük ün 77. maddesi uyarınca 2 adet) ve 370 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 6 kanun tasarısı, 14 kanun hükmünde kararname ve 127 kanun teklifi bulunmaktadır. Komisyon; Başkan veya üyeler düzeyinde, görev alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla esas komisyon olarak 6 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 19 kanun tasarısı, 3 kanun hükmünde kararname (İçtüzük ün 77. Maddesi uyarınca 2 adet) ve 320 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 54 kanun tasarısı, 15 kanun hükmünde kararname ve 127 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu dönem içinde esas komisyon olarak 1 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresini, 15 kanun tasarısı ve 30 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 1 kanun tasarısını ve 1 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda halen; esas komisyon olarak 5 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 3 kanun tasarısı, 3 kanun hükmünde kararname (İçtüzük ün 77. Maddesi uyarınca 2 adet) ve 289 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 9 kanun tasarısı, 14 kanun hükmünde kararname ve 113 kanun teklifi bulunmaktadır. Komisyon; başkan veya üyeler düzeyinde, yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir. Millî Savunma Komisyonu Millî Savunma Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 11 ve 4. Yasama Yılında 3 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 14 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 1 kanun tasarısı ve 7 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 6 kanun

20 tasarısı ve 22 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 1 kanun tasarısını, tali komisyon olarak da 2 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak 5 kanun tasarısı, 9 kanun hükmünde kararname ve 39 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 39 kanun tasarısı ve 95 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 5 kanun tasarısı ve 5 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 7 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 34 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 3 kanun tasarısı, 9 kanun hükmünde kararname ve 88 kanun teklifi bulunmaktadır. Komisyon, askerî ve millî savunma konularında bilgilenme toplantıları yapmıştır. Ayrıca Komisyon; Başkan veya üyeler düzeyinde, görev alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir. 19 Millî Savunma Komisyonu

21 20 İçişleri Komisyonu İçişleri Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 18 ve nda 7 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 25 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 71 kanun teklifi ve 1 kanun tasarısı, tali komisyon olarak ise 13 kanun tasarısı ve 82 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 1 kanun teklifi ve 1 kanun tasarısını, tali komisyon olarak ise 1 kanun tasarısını ve 2 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak 5 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 4 kanun tasarısı, 8 kanun hükmünde kararname ve 379 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 59 kanun tasarısı, 26 kanun hükmünde kararname ve 297 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 3 kanun tasarısı ve 12 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 6 kanun tasarısı ve 4 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 1 kanun tasarısı, 8 kanun hükmünde kararname ve 291 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 6 kanun tasarısı, 26 kanun hükmünde kararname ve 207 kanun teklifi bulunmaktadır. Komisyon, Silah Kanunu Tasarısı ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı hakkında 2 bilgilenme toplantısı gerçekleştirmiştir. İçişleri Komisyonu

22 Dışişleri Komisyonu Dışişleri Komisyonu 1. ve 2. Yasama Yılında 35, 3. Yasama Yılında 26, nda 22 olmak üzere toplam 83 toplantı gerçekleştirilmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda esas komisyon olarak 127 kanun tasarısı ve 1 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 4 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 120 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibariyle; esas komisyon olarak 534 kanun tasarısı, 4 kanun hükmünde kararname ve 3 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 4 kanun tasarısı, 7 kanun hükmünde kararname ve 15 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 495 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda halen; esas komisyon olarak 33 kanun tasarısı, 4 kanun hükmünde kararname ve 3 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 7 kanun hükmünde kararname ve 13 kanun teklifi bulunmaktadır. 21 Dışişleri Komisyonu

23 nın 100. Yıldönümü Çerçevesinde Ülkemiz Aleyhinde Yürütülmekte Olan Faaliyetler ve Bunlara İlişkin İlgili Makamlarımızca Gerçekleştirilmekte Olan Çalışmalar brifing almıştır. Komisyon, kamuoyu tarafından da yakından takip edilen konularda görüşünü bildirmek üzere dört bildiri yayınlamıştır. Bunlar; Fransa Parlamentounda kabul edilen ve 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören kanun teklifi hakkında 19 Ocak 2012 tarihinde Komisyonda benimsenen bildiri ile Hocalı Katliamının 20 nci yılı münasebetiyle 22 Şubat 2012 tarihinde ve 22 nci yılı münasebetiyle 26 Şubat 2014 tarihinde Komisyonda kabul edilen bildirilerdir. Hocalı Katliamının 21 inci yılı münasebetiyle ise Başkanlık açıklaması yayınlanmıştır. Son olarak 19 Temmuz 2014 tarihinde Komisyonda İsrail in Gazze de gerçekleştirdiği sivil halka yönelik katliama ilişkin olarak bildiri yayınlanmıştır. Komisyonda 17 ülke parlamentosunun dışişleri komisyonları ile görüşmelerde bulunulmuştur. Komisyon tarafından 19 ülkeye ziyaret gerçekleştirilmiştir. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh RASMUSSEN ve AB nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan FÜLE dâhil 15 yabancı bakan Komisyonu ziyaret etmiştir. Ayrıca Komisyonda, Ankara da bulunan diplomatik misyon şefi 95 Büyükelçi kabul edilmiştir. Çeşitli ülkelerden gelen toplam 102 yabancı heyet ile temaslarda bulunulmuştur. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 18, nda 10 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 28 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 4 kanun tasarısı ve 31 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 26 ka-

24 nun tasarısı ve 35 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 3 kanun tasarısını, 3 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 4 geri gönderme tezkeresi, 13 kanun tasarısı, 10 kanun hükmünde kararname ve 144 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 81 kanun tasarısı ve 170 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 11 kanun tasarısı ve 14 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 13 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 4 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 10 kanun hükmünde kararname, 2 kanun tasarısı ve 135 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 15 kanun tasarısı, 10 kanun hükmünde kararname ve 154 kanun teklifi bulunmaktadır. Ayrıca Komisyon; Başkan veya üyeler düzeyinde, görev alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir. 23 Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

25 24 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 16 ve nda 4 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 20 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 13 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 24 kanun tasarısı ve 32 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 1 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 2 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak 5 kanun tasarısı, 10 kanun hükmünde kararname ve 37 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 107 kanun tasarısı, 18 kanun hükmünde kararname ve 77 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 5 kanun tasarısı ve 2 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 7 kanun tasarısını ve 4 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 10 kanun hükmünde kararname ve 37 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 13 kanun tasarısı, 17 kanun hükmünde kararname ve 61 kanun teklifi bulunmaktadır. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

26 Çevre Komisyonu Çevre Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 17 ve nda 4 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 21 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 1 kanun tasarısı ve 2 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 6 kanun tasarısı ve 9 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde tali komisyon olarak da 4 kanun tasarısı görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak, 5 kanun hükmünde kararname ve 10 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 1 kanun tasarısı, 5 kanun hükmünde kararname ve 22 kanun teklifi bulunmaktadır. Komisyon; Başkan veya üyeler düzeyinde, görev alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir. 25 Çevre Komisyonu

27 26 Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 21 ve 4. yasama yılında 5 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 26 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 2 kanun tasarısı, 50 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 11 kanun tasarısı ve 163 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 2 kanun tasarısı ve 6 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 2 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak 4 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 7 kanun tasarısı, 8 kanun hükmünde kararname ve 135 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 64 kanun tasarısı, 7 kanun hükmünde kararname ve 599 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 7 kanun tasarısı ve 18 kanun teklifini; tali komisyon olarak da 4 kanun tasarısını ve 3 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 4 geri gönderme tezkeresi, 8 kanun hükmünde kararname ve 117 kanun teklifi; tali komisyon olarak da 12 kanun tasarısı, 7 kanun hükmünde kararname ve 448 kanun teklifi bulunmaktadır. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

28 Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 12 ve nda 2 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 14 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 9 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 15 kanun tasarısı ve 37 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 1 kanun tasarısı ile 1 kanun teklifini tali komisyon olarak da 1 kanun tasarısını görüşmüş ve karara bağlamış, raporunu Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak 5 kanun tasarısı, 5 kanun hükmünde kararname ve 50 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 53 kanun tasarısı, 8 kanun hükmünde kararname ve 110 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 4 kanun tasarısı ve 12 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 21 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 1 kanun tasarısı, 5 kanun hükmünde kararname ve 38 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 5 kanun tasarısı, 8 kanun hükmünde kararname ve 91 kanun teklifi bulunmaktadır. 27 Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu

29 lık Kurumu ile TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) ve Sektörde Yaşanan Ürünleri Sanayicilerinin Sorunları konularında 8 bilgilenme toplantısı gerçekleştirmiştir. Ayrıca Komisyon; Başkan veya üyeler düzeyinde, görev alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir. 28 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 31 ve nda 7 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 38 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 3 kanun tasarısı ve 13 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 36 kanun tasarısı ve 44 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 1 kanun tasarısı ve 8 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 9 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 1 geri gönderme tezkeresi, 11 kanun tasarısı, 16 kanun hükmünde kararname ve 46 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 138 kanun tasarısı, 15 kanun hükmünde kararname ve 131 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 7 kanun tasarısı ve 13 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 14 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 4 kanun tasarısı, 1 Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 16 kanun hükmünde kararname ve 36 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 34 kanun tasarısı, 15 kanun hükmünde kararname ve 105 kanun teklifi bulunmaktadır. - -

30 - sektörüyle ilgili konularda olmak üzere toplam 12 bilgilenme toplantısı gerçekleştirmiştir. Ankara, Gaziantep, Adana Organize Sanayi Bölgelerine ve Rusya Federasyonu nun Novovoronezh Kentindeki Nükleer Enerji Santraline inceleme gezisi düzenlenmiştir. Ayrıca Komisyon; Başkan veya üyeler düzeyinde, görev alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir. 29 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Dilekçe Komisyonu 24. Yasama Dönemi nda Dilekçe Komisyonuna dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur. Dilekçe Komisyonuna yurt dışından gönderilen dilekçe sayısı 48 olup, başvuruların çoğu Almanya dan yapılmıştır. Bu başvurulardan bireysel olarak; i erkekler, i kadınlar tarafından yapılmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve girişimler tarafından 100, toplu imza atılarak verilen dilekçe sayısı ise dir, bu dilekçelerdeki toplam imza sayısı tür. Bu dönemde elektronik dilekçe sistemine kişi kayıt olmuştur.

31 30 Dilekçe Komisyonu Dilekçeler başvuru gönderim şekline göre sınıflandırıldığında; E-Dilekçe sistemi üzerinden gelen başvuru: , % 91,10, Posta yoluyla gelen başvuru: 833, % 6, E-Devlet üzerinden gelen başvuru: 260, % 1,87, Komisyona gelerek elden verilen dilekçe 97, % 0,70, Faksla gelen başvuru: 25, % 0,18, Kurum içinden havale ile gelen başvuru 13, % 0,09, Milletvekilleri aracılığıyla gelen başvuru 6, % 0,04 ve diğer Kurumlardan gelen 3, % 0,02 dir. Dilekçe Komisyonuna bu tarihler içerisinde en çok başvuru yapılan ilk beş il; İstanbul 4009, % 28,86, Ankara 1067, %7,68, Bursa 605, %4,36, İzmir 499, %3,59, ve Kocaeli 452, % 3,25. En az başvuru yapılan son beş il, Tunceli17, %0,12, Artvin 14, % 0,10, Ardahan 12, % 0,09, Kilis 9, %0,06, ve Bayburt 9, %0,06 dır. Yurt dışından yapılan başvuru sayısı 48 olup, bu başvuruların büyük çoğunluğu Almanya dan yapılmıştır. Almanya 16, Avusturya 7, KKTC 4, Hollanda 3, Çin 2, Kırgızistan 2, birer başvuru da; Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Avustralya, Belçika, Bosna Hersek, Danimarka, Liechtenstein, Irak, İngiltere, İsveç, İsviçre, Kanada ve Ukrayna dan yapılmıştır. Kültür hizmetleri, özellikle dershanelerin kapatılması ile ilgili şikâyetler %32,88, Kategori Dışı İstek ve Görüşler %14,02, Kişisel Özgürlük ve Hak

32 Talepleri % 11, Personel İşlemleri %8,09, Milli Savunma %5,49, Adalet ve Güvenlik %4,43, İş Talebi %3,64, Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Şikâyet % 3,51, Sosyal Güvenlik %3,47, Vatandaşlık Hizmetleri %3,29, Yükseköğretim %3,07, Mali Konular %1,82, Din Hizmetleri %1,34, Sağlık ve Spor İşlemleri %1,34, Kamulaştırma, Tapu-Kadastro, İmar, Arazi % 0,90, Altyapı % 0,64, Turizm ve Çevre % 0,27, Sanayi ve Ticaret %0,23, Konut İstekleri %0,19, Tarım % 0,14, Kooperatif-Vakıf-Dernek-STK % 0,11 ve 5233 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklanan şikâyetler % 0,09 ve diğerleri olduğu görünmektedir. DKGK nin gündemine alarak kurduğu ve 2. Yasama Yılı içerisinde sonuçlanan Alt Komisyonlar; 1. Okulların İç ve Dış Donanımları İle İlgili Standartlar Oluşturulmasını ve Öğrencilerin Güvenliğine Yönelik Gerekli Tedbirlerin Alınması Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyon, 2. Başkasına Ait Kaçak Elektrik Kullanım Bedelinin Tüketiciden Haksız Olarak Alındığı, Talebi Olmamasına Karşın Elektrik Sayaçlarının Değiştirildiği ve Maliyetinin Haksız Olarak Tüketiciye Yüklendiği İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyon, 3. Belediyelerce Toplanan Otopark Bedellerinin Akıbetinin Araştırılması ve Söz Konusu Bedellerin Amaç Dışı Kullanımının Önlenmesi Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyon, 4. (İçtüzük gereği 24. Yasama Dönemi başında yenilenen dosya) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkulleri Hakkında, İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresince Kamulaştırma İşlemi veya İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyon, 5. Ekmek İsrafının Önlenmesi ve İhtiyaç Fazlası Ekmeğin Değerlendirilmesi Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyon, 6. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kıyılardan Halkın Kullanımının Mevzuata Aykırı Olarak Sınırlandığını Belirterek Bu Sınırlamaların Kaldırılması ve Gerekli Önlemlerin Alınması Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyon, 31

Dilekçe Komisyonu çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevzuatta öngörülen, toplumsal boyutu olan ve genellik arz eden dilekçelerin birleştirilerek

Dilekçe Komisyonu çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevzuatta öngörülen, toplumsal boyutu olan ve genellik arz eden dilekçelerin birleştirilerek DILEKÇE KOMISYONU Dilekçe Komisyonu, yasama denetiminin bir parçası olarak dilekçe hakkı kapsamında vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar tarafından yapılan

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... XIII SUNUŞ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. I.GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON VE VİZYON... 1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta :

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : 2014 YILLIK RAPORU Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : iletisim@ombudsman.gov.tr. İnternet Adresi : www.ombudsman.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİ8İ 22. DÖNEM YASAMA, DENETİM ve YÖNETİM FAALİYETLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİ8İ 22. DÖNEM YASAMA, DENETİM ve YÖNETİM FAALİYETLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİ8İ 22. DÖNEM YASAMA, DENETİM ve YÖNETİM FAALİYETLERİ 19 Kasım 2002 / 3 Haziran 2007 İÇİNDEKİLER 22. Dönem/Yasama, Denetim ve Yönetim Faaliyetleri 1 22. Dönem l.yasama Yılı Yasama,

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 S a y f a 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu Günümüzde, gelişen ve farklılaşan iletişim ağları, teknoloji ve bilgi transferi ile bir yandan dünya ülkeleri arasında yakın bir ilişki tesisi

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Şubat 2015 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Sunuş Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı. 1856

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı