Türkiye Büyük Millet Meclisi. 24. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Büyük Millet Meclisi. 24. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Türkiye Büyük Millet Meclisi 01 Ekim Eylül 2014

2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM 4. YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 01 Ekim 2013 / 10 Eylül 2014

3

4

5

6 ÖNSÖZ Türkiye Büyük Millet Meclisi (), milletimiz adına yasama ve denetim faaliyetlerini yürütmekte, temsil görevini yerine getirmekte, ülkemizin, demokrasimizin daha da gelişmesi hedefi doğrultusunda çalışmaktadır. Milli iradenin tecelli ettiği yer olan, demokrasimizin, çağdaşlaşmanın ve kalkınmanın en önemli güç kaynağıdır. Ülkemizin gelişen demokrasisi, kalkınma yolundaki dinamik yapısı ve her alandaki güçlü potansiyeliyle uluslararası alanda etkinliği ve ağırlığı her geçen gün artmaktadır. Ülkemiz, bugün dünyanın saygın ülkelerinden, önemli bölgesel güçlerinden biri haline gelmişse bunda Meclisimizin payı büyüktür. İnanıyorum ki Meclisimiz, milletvekillerimiz ve siyasi parti gruplarıyla birlikte yüksek sorumluluk bilinciyle hareket ederek, yasama ve denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmeye, milletimizin umudu olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımıza daha yüksek bir yaşam kalitesi sunmak amacıyla toplumsal, siyasal ve ekonomik yapıların iyileştirilmesi yönünde yoğun çalışmaların gerçekleştirildiği nda; Avrupa Birliği uyum süreciyle ilgili kanunlar, ekonomik ve sosyal açılardan ülkemizin tamamını etkileyecek düzenlemeler kabul edilmiştir. Şeffaflık anlayışımızın bir gereği olarak kamuoyunu bilgilendirme bilinci ve sorumluluğunu taşıyan Meclisimiz; önceki yıllarda olduğu gibi bu yasama yılında da yasama, denetim, temsil ve yönetim alanlarında gerçekleştirdiği hizmetleri ve devam eden çalışmalarını içeren bir faaliyet raporu hazırlamıştır. nın sona ermesi vesilesiyle, çatısı altında birlikte faaliyet yürüttüğümüz siyasi partilerin grup başkanlarına, başkanvekillerine, komisyon başkanları ve üyelerine, milletvekillerine ve İdari Teşkilatımızda görev yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Cemil ÇİÇEK Başkanı

7

8 SUNUŞ Başkanlığı İdari Teşkilatı olarak amacımız Genel Kurula, Başkanlık Divanına, komisyonlara, siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine her türlü bilgi desteği ile idari ve teknik desteği etkin bir şekilde sunmaktır. Milletvekillerine uygun bir çalışma ortamı sağlarken bilgi ve bilişim teknolojisinden azami derecede yararlanmaya, destek hizmetlerimizi en yüksek kalitede sunmaya ve tüm iş süreçlerimizde topluma ve çevreye yönelik duyarlılığımızı ön planda tutmaya özellikle önem veriyoruz. İdari Teşkilat olarak yi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, kurumsal imaj ve itibarımızı korumak ve yükseltmek amacıyla pek çok faaliyet yürütüyor, projelere imza atıyoruz. Sivil toplumun görüş ve önerilerinin yasama sürecine yansıtılmasını sağlamak üzere, ile kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşlarımızla iletişim kuruyor, bilgi ve deneyimlerimizden karşılıklı olarak yararlanıyoruz. Nitelikli hizmetin ancak nitelikli çalışanlar tarafından gerçekleştirileceğine olan inancımız doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın kişisel kapasitelerinin geliştirilmesi ve kurumsal bağlılıklarının güçlendirilmesi için de çalışmalar hayata geçiriyor, karar alma süreçlerinde etkin katılımı teşvik ediyoruz. Kurumsal hedefimiz vatandaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, dünya parlamentolarında görev yapan meslektaşlarımıza yürüttüğümüz faaliyetler ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla örnek olmak ve bu standardı sürdürülebilir kılmaktır. Göreve başladığımızda hedefimizi kamuya ve vatandaşa örnek kurum olmak, her alanda en iyi olmak için çalışmak olarak açıklamıştık. Bu konuda çok ciddi mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Örnek olmak ve en iyi olmak hedefine ulaşmamız için bizlere her zaman destek veren başta Sayın Başkanımız Cemil ÇİÇEK olmak üzere Başkanlık Divanı üyelerine, milletvekillerimize ve takım ruhuyla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter

9

10 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 SUNUŞ... 7 Başkanlık Divanı Başkanlığı İhtisas Komisyonları Anayasa Komisyonu Adalet Komisyonu Millî Savunma Komisyonu İçişleri Komisyonu Dışişleri Komisyonu Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Çevre Komisyonu Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Dilekçe Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Meclis Araştırması Komisyonları Haberleşme Özgürlüğüne Yönelik İhlalleri Araştırma Komisyonu Çözüm Sürecini Araştırma Komisyonu Sporda Doping Sorununu Araştırma Komisyonu Soma daki Maden Kazalarını Araştırma Komisyonu Meclis Soruşturması Komisyonları Genel Sekreterlik İdari Büro Bir Projem Var! Bir Önerim Var! Üniversite Hastanelerinden Sağlık Hizmeti Alımına İlişkin Protokoller İmzalanan İş Birliği Protokolleri Başkanlığı İdari Teşkilatına Verilen Ödüller... 53

11 Hukuk Hizmetleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Yasama Faaliyetleri Denetim Faaliyetleri Bütçe Başkanlığı Tutanak Hizmetleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığı İşletme ve Yapım Başkanlığı Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Yayınlar...196

12 Başkanlık Divanı Başkanlık Divanı 11 Başkanlık Divanı, nda 23 karar almıştır. Kabul edilen yönetmelik ve esaslar; revde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, şiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, ları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (C) fıkrasına Göre Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar,

13 12 Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik, torasyon ve İkmal İşlerinde Uygulanacak Esasların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Esas, Kapsamındaki Haberleşme Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esas, ma Yönetmeliği, yecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, rev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Hassa Arşivi Esaslarının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Esaslar, tırma Yönetmeliğine Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik, pılması Hakkında Yönetmelik. Başkanlık Divanında Yenilenme; Ağrı Belediye Başkanlığına seçilmesi nedeniyle İdare Amiri Sırrı SAKIK ın yerine İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER seçilmiştir. Başkanlık Divanı tarafından ülkemizi ziyaretine karar verilen heyetler: yeti,

14 kanı ve Moğolistan Meclis Başkanı ile beraberlerindeki Parlamento heyetleri, rindeki Parlamento heyeti, başkanlığındaki bir heyet, berinde Parlamento heyeti, ya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı ile beraberlerinde birer Parlamento heyeti, Komisyonu üyelerinden müteşekkil bir heyet, Parlamento heyeti, Dostluk Grubu Başkanı ile beraberlerindeki Dostluk Grubu heyeti, Kuveyt-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyeti, de bir Parlamento heyeti, heyeti, beraberlerinde birer Parlamento heyeti, berlerinde birer Parlamento heyeti. Genel Kurul Toplantısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılmasına da karar vermiştir. 13

15 14 Başkanlık Divanı ayrıca; olarak düzenlenmesine, Tarihi Müzesi olarak düzenlenmek üzere restorasyon çalışmaları için ödenek aktarılmasına, bat ofisi olarak kullanabilecekleri bir mekânın tahsis edilmesine, mesine, mesine, da meydana gelen ve milletimizi derin acı ve üzüntü içinde bırakan elim olay sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Genel Kurulda saygı duruşunda bulunulmasına, si yapılan adaylar arasından, Onur Ödülü verilmesi önerilen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner DEMİRER ile Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin KOÇAN a 2014 yılı Onur Ödülü verilmesine, karar vermiştir.

16 Başkanlığı Başkanı Cemil ÇİÇEK, nda 15 sivil toplum kuruluşu heyetini kabul etmiş, üniversiteler ve iş çevreleri gibi toplumun çeşitli kesimlerinden kişiyle görüşme yapmıştır. Başkanı, telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, davet edildiği 79 sosyal ve kültürel programa katılmış, katılamadığı 610 programa ise telgraf ve mesaj ile cevap vermiştir. Başkanı Cemil ÇİÇEK, nda dini ve milli bayramlar ve özel günlerin yanı sıra, tarihimizdeki önemli günleri anma törenlerinde yayımladığı mesajlar ile toplumsal sevinç yaratan başarılar, hüzne neden olan kaza ve vefatlar gibi çeşitli sebeplerle 75 mesaj yayımlamıştır. Başkanı ÇİÇEK, nda, de düzenlenen 11 tören programına katılmış ve 2 basın toplantısı düzenlemiştir. Bu dönemde ayrıca, ulusal televizyon kanallarında, 14 canlı yayına konuk olmuştur. 15

17 İhtisas Komisyonları 16 Anayasa Komisyonu Anayasa Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 12 ve nda 5 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 17 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 1 kanun tasarısı ve 41 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 8 kanun tasarısı ve 23 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 1 kanun tasarısını ve 8 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporunu Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak 5 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 4 kanun tasarısı ve 95 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 10 kanun tasarısı, 17 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 30 kanun hükmünde kararname ve 78 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 4 kanun tasarısı ve 11 kanun teklifini, görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 5 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 84 kanun teklifi; tali komisyon olarak da 10 kanun tasarısı, 17 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 30 kanun hükmünde kararname ve 78 kanun teklifi bulunmaktadır. Anayasa Komisyonu Toplantısı

18 Adalet Komisyonu Adalet Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 37 ve nda 24 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 61 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 3 kanun tasarısı ve 107 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 15 kanun tasarısı ve 38 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 3 kanun tasarısı ve 26 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla esas komisyon olarak Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 6 geri gönderme tezkeresi, 22 kanun tasarısı, 3 kanun hükmünde kararname (İçtüzük ün 77. maddesi uyarınca 2 adet) ve 430 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 70 kanun tasarısı, 15 kanun hükmünde kararname ve 166 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 1 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresini, 20 kanun tasarısı ve 60 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 1 kanun tasarısını ve 1 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. 17 Adalet Komisyonu

19 18 Komisyonda halen; esas komisyon olarak 5 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 2 kanun tasarısı, 5 kanun hükmünde kararname (İçtüzük ün 77. maddesi uyarınca 2 adet) ve 370 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 6 kanun tasarısı, 14 kanun hükmünde kararname ve 127 kanun teklifi bulunmaktadır. Komisyon; Başkan veya üyeler düzeyinde, görev alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla esas komisyon olarak 6 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 19 kanun tasarısı, 3 kanun hükmünde kararname (İçtüzük ün 77. Maddesi uyarınca 2 adet) ve 320 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 54 kanun tasarısı, 15 kanun hükmünde kararname ve 127 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu dönem içinde esas komisyon olarak 1 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresini, 15 kanun tasarısı ve 30 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 1 kanun tasarısını ve 1 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda halen; esas komisyon olarak 5 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 3 kanun tasarısı, 3 kanun hükmünde kararname (İçtüzük ün 77. Maddesi uyarınca 2 adet) ve 289 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 9 kanun tasarısı, 14 kanun hükmünde kararname ve 113 kanun teklifi bulunmaktadır. Komisyon; başkan veya üyeler düzeyinde, yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir. Millî Savunma Komisyonu Millî Savunma Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 11 ve 4. Yasama Yılında 3 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 14 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 1 kanun tasarısı ve 7 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 6 kanun

20 tasarısı ve 22 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 1 kanun tasarısını, tali komisyon olarak da 2 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak 5 kanun tasarısı, 9 kanun hükmünde kararname ve 39 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 39 kanun tasarısı ve 95 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 5 kanun tasarısı ve 5 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 7 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 34 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 3 kanun tasarısı, 9 kanun hükmünde kararname ve 88 kanun teklifi bulunmaktadır. Komisyon, askerî ve millî savunma konularında bilgilenme toplantıları yapmıştır. Ayrıca Komisyon; Başkan veya üyeler düzeyinde, görev alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir. 19 Millî Savunma Komisyonu

21 20 İçişleri Komisyonu İçişleri Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 18 ve nda 7 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 25 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 71 kanun teklifi ve 1 kanun tasarısı, tali komisyon olarak ise 13 kanun tasarısı ve 82 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 1 kanun teklifi ve 1 kanun tasarısını, tali komisyon olarak ise 1 kanun tasarısını ve 2 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak 5 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 4 kanun tasarısı, 8 kanun hükmünde kararname ve 379 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 59 kanun tasarısı, 26 kanun hükmünde kararname ve 297 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 3 kanun tasarısı ve 12 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 6 kanun tasarısı ve 4 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 1 kanun tasarısı, 8 kanun hükmünde kararname ve 291 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 6 kanun tasarısı, 26 kanun hükmünde kararname ve 207 kanun teklifi bulunmaktadır. Komisyon, Silah Kanunu Tasarısı ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı hakkında 2 bilgilenme toplantısı gerçekleştirmiştir. İçişleri Komisyonu

22 Dışişleri Komisyonu Dışişleri Komisyonu 1. ve 2. Yasama Yılında 35, 3. Yasama Yılında 26, nda 22 olmak üzere toplam 83 toplantı gerçekleştirilmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda esas komisyon olarak 127 kanun tasarısı ve 1 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 4 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 120 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibariyle; esas komisyon olarak 534 kanun tasarısı, 4 kanun hükmünde kararname ve 3 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 4 kanun tasarısı, 7 kanun hükmünde kararname ve 15 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 495 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda halen; esas komisyon olarak 33 kanun tasarısı, 4 kanun hükmünde kararname ve 3 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 7 kanun hükmünde kararname ve 13 kanun teklifi bulunmaktadır. 21 Dışişleri Komisyonu

23 nın 100. Yıldönümü Çerçevesinde Ülkemiz Aleyhinde Yürütülmekte Olan Faaliyetler ve Bunlara İlişkin İlgili Makamlarımızca Gerçekleştirilmekte Olan Çalışmalar brifing almıştır. Komisyon, kamuoyu tarafından da yakından takip edilen konularda görüşünü bildirmek üzere dört bildiri yayınlamıştır. Bunlar; Fransa Parlamentounda kabul edilen ve 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören kanun teklifi hakkında 19 Ocak 2012 tarihinde Komisyonda benimsenen bildiri ile Hocalı Katliamının 20 nci yılı münasebetiyle 22 Şubat 2012 tarihinde ve 22 nci yılı münasebetiyle 26 Şubat 2014 tarihinde Komisyonda kabul edilen bildirilerdir. Hocalı Katliamının 21 inci yılı münasebetiyle ise Başkanlık açıklaması yayınlanmıştır. Son olarak 19 Temmuz 2014 tarihinde Komisyonda İsrail in Gazze de gerçekleştirdiği sivil halka yönelik katliama ilişkin olarak bildiri yayınlanmıştır. Komisyonda 17 ülke parlamentosunun dışişleri komisyonları ile görüşmelerde bulunulmuştur. Komisyon tarafından 19 ülkeye ziyaret gerçekleştirilmiştir. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh RASMUSSEN ve AB nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan FÜLE dâhil 15 yabancı bakan Komisyonu ziyaret etmiştir. Ayrıca Komisyonda, Ankara da bulunan diplomatik misyon şefi 95 Büyükelçi kabul edilmiştir. Çeşitli ülkelerden gelen toplam 102 yabancı heyet ile temaslarda bulunulmuştur. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 18, nda 10 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 28 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 4 kanun tasarısı ve 31 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 26 ka-

24 nun tasarısı ve 35 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 3 kanun tasarısını, 3 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 4 geri gönderme tezkeresi, 13 kanun tasarısı, 10 kanun hükmünde kararname ve 144 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 81 kanun tasarısı ve 170 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 11 kanun tasarısı ve 14 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 13 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 4 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 10 kanun hükmünde kararname, 2 kanun tasarısı ve 135 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 15 kanun tasarısı, 10 kanun hükmünde kararname ve 154 kanun teklifi bulunmaktadır. Ayrıca Komisyon; Başkan veya üyeler düzeyinde, görev alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir. 23 Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

25 24 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 16 ve nda 4 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 20 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 13 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 24 kanun tasarısı ve 32 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 1 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 2 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak 5 kanun tasarısı, 10 kanun hükmünde kararname ve 37 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 107 kanun tasarısı, 18 kanun hükmünde kararname ve 77 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 5 kanun tasarısı ve 2 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 7 kanun tasarısını ve 4 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 10 kanun hükmünde kararname ve 37 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 13 kanun tasarısı, 17 kanun hükmünde kararname ve 61 kanun teklifi bulunmaktadır. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

26 Çevre Komisyonu Çevre Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 17 ve nda 4 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 21 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 1 kanun tasarısı ve 2 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 6 kanun tasarısı ve 9 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde tali komisyon olarak da 4 kanun tasarısı görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak, 5 kanun hükmünde kararname ve 10 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 1 kanun tasarısı, 5 kanun hükmünde kararname ve 22 kanun teklifi bulunmaktadır. Komisyon; Başkan veya üyeler düzeyinde, görev alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir. 25 Çevre Komisyonu

27 26 Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 21 ve 4. yasama yılında 5 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 26 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 2 kanun tasarısı, 50 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 11 kanun tasarısı ve 163 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 2 kanun tasarısı ve 6 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 2 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak 4 adet Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 7 kanun tasarısı, 8 kanun hükmünde kararname ve 135 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 64 kanun tasarısı, 7 kanun hükmünde kararname ve 599 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 7 kanun tasarısı ve 18 kanun teklifini; tali komisyon olarak da 4 kanun tasarısını ve 3 kanun teklifini görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 4 geri gönderme tezkeresi, 8 kanun hükmünde kararname ve 117 kanun teklifi; tali komisyon olarak da 12 kanun tasarısı, 7 kanun hükmünde kararname ve 448 kanun teklifi bulunmaktadır. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

28 Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 12 ve nda 2 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 14 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 9 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 15 kanun tasarısı ve 37 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 1 kanun tasarısı ile 1 kanun teklifini tali komisyon olarak da 1 kanun tasarısını görüşmüş ve karara bağlamış, raporunu Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak 5 kanun tasarısı, 5 kanun hükmünde kararname ve 50 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 53 kanun tasarısı, 8 kanun hükmünde kararname ve 110 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 4 kanun tasarısı ve 12 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 21 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 1 kanun tasarısı, 5 kanun hükmünde kararname ve 38 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 5 kanun tasarısı, 8 kanun hükmünde kararname ve 91 kanun teklifi bulunmaktadır. 27 Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu

29 lık Kurumu ile TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) ve Sektörde Yaşanan Ürünleri Sanayicilerinin Sorunları konularında 8 bilgilenme toplantısı gerçekleştirmiştir. Ayrıca Komisyon; Başkan veya üyeler düzeyinde, görev alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir. 28 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 1., 2., 3. Yasama Yıllarında 31 ve nda 7 olmak üzere 24. Yasama Döneminde toplam 38 toplantı gerçekleştirmiştir. Başkanlığınca Komisyona nda; esas komisyon olarak 3 kanun tasarısı ve 13 kanun teklifi, tali komisyon olarak ise 36 kanun tasarısı ve 44 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon içinde esas komisyon olarak 1 kanun tasarısı ve 8 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 9 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Başkanlığınca Komisyona 24. Yasama Dönemi itibarıyla; esas komisyon olarak Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 1 geri gönderme tezkeresi, 11 kanun tasarısı, 16 kanun hükmünde kararname ve 46 kanun teklifi; tali komisyon olarak ise 138 kanun tasarısı, 15 kanun hükmünde kararname ve 131 kanun teklifi havale edilmiştir. Komisyon bu Dönem içinde esas komisyon olarak 7 kanun tasarısı ve 13 kanun teklifini, tali komisyon olarak da 14 kanun tasarısını görüşerek karara bağlamış ve raporlarını Başkanlığına sunmuştur. Komisyonda hâlen; esas komisyon olarak 4 kanun tasarısı, 1 Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi, 16 kanun hükmünde kararname ve 36 kanun teklifi, tali komisyon olarak da 34 kanun tasarısı, 15 kanun hükmünde kararname ve 105 kanun teklifi bulunmaktadır. - -

30 - sektörüyle ilgili konularda olmak üzere toplam 12 bilgilenme toplantısı gerçekleştirmiştir. Ankara, Gaziantep, Adana Organize Sanayi Bölgelerine ve Rusya Federasyonu nun Novovoronezh Kentindeki Nükleer Enerji Santraline inceleme gezisi düzenlenmiştir. Ayrıca Komisyon; Başkan veya üyeler düzeyinde, görev alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı çeşitli organizasyonlara ve toplantılara katılmış, pek çok meslek ve sivil toplum kuruluşu ve yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirmiştir. 29 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Dilekçe Komisyonu 24. Yasama Dönemi nda Dilekçe Komisyonuna dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur. Dilekçe Komisyonuna yurt dışından gönderilen dilekçe sayısı 48 olup, başvuruların çoğu Almanya dan yapılmıştır. Bu başvurulardan bireysel olarak; i erkekler, i kadınlar tarafından yapılmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve girişimler tarafından 100, toplu imza atılarak verilen dilekçe sayısı ise dir, bu dilekçelerdeki toplam imza sayısı tür. Bu dönemde elektronik dilekçe sistemine kişi kayıt olmuştur.

31 30 Dilekçe Komisyonu Dilekçeler başvuru gönderim şekline göre sınıflandırıldığında; E-Dilekçe sistemi üzerinden gelen başvuru: , % 91,10, Posta yoluyla gelen başvuru: 833, % 6, E-Devlet üzerinden gelen başvuru: 260, % 1,87, Komisyona gelerek elden verilen dilekçe 97, % 0,70, Faksla gelen başvuru: 25, % 0,18, Kurum içinden havale ile gelen başvuru 13, % 0,09, Milletvekilleri aracılığıyla gelen başvuru 6, % 0,04 ve diğer Kurumlardan gelen 3, % 0,02 dir. Dilekçe Komisyonuna bu tarihler içerisinde en çok başvuru yapılan ilk beş il; İstanbul 4009, % 28,86, Ankara 1067, %7,68, Bursa 605, %4,36, İzmir 499, %3,59, ve Kocaeli 452, % 3,25. En az başvuru yapılan son beş il, Tunceli17, %0,12, Artvin 14, % 0,10, Ardahan 12, % 0,09, Kilis 9, %0,06, ve Bayburt 9, %0,06 dır. Yurt dışından yapılan başvuru sayısı 48 olup, bu başvuruların büyük çoğunluğu Almanya dan yapılmıştır. Almanya 16, Avusturya 7, KKTC 4, Hollanda 3, Çin 2, Kırgızistan 2, birer başvuru da; Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Avustralya, Belçika, Bosna Hersek, Danimarka, Liechtenstein, Irak, İngiltere, İsveç, İsviçre, Kanada ve Ukrayna dan yapılmıştır. Kültür hizmetleri, özellikle dershanelerin kapatılması ile ilgili şikâyetler %32,88, Kategori Dışı İstek ve Görüşler %14,02, Kişisel Özgürlük ve Hak

32 Talepleri % 11, Personel İşlemleri %8,09, Milli Savunma %5,49, Adalet ve Güvenlik %4,43, İş Talebi %3,64, Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Şikâyet % 3,51, Sosyal Güvenlik %3,47, Vatandaşlık Hizmetleri %3,29, Yükseköğretim %3,07, Mali Konular %1,82, Din Hizmetleri %1,34, Sağlık ve Spor İşlemleri %1,34, Kamulaştırma, Tapu-Kadastro, İmar, Arazi % 0,90, Altyapı % 0,64, Turizm ve Çevre % 0,27, Sanayi ve Ticaret %0,23, Konut İstekleri %0,19, Tarım % 0,14, Kooperatif-Vakıf-Dernek-STK % 0,11 ve 5233 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklanan şikâyetler % 0,09 ve diğerleri olduğu görünmektedir. DKGK nin gündemine alarak kurduğu ve 2. Yasama Yılı içerisinde sonuçlanan Alt Komisyonlar; 1. Okulların İç ve Dış Donanımları İle İlgili Standartlar Oluşturulmasını ve Öğrencilerin Güvenliğine Yönelik Gerekli Tedbirlerin Alınması Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyon, 2. Başkasına Ait Kaçak Elektrik Kullanım Bedelinin Tüketiciden Haksız Olarak Alındığı, Talebi Olmamasına Karşın Elektrik Sayaçlarının Değiştirildiği ve Maliyetinin Haksız Olarak Tüketiciye Yüklendiği İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyon, 3. Belediyelerce Toplanan Otopark Bedellerinin Akıbetinin Araştırılması ve Söz Konusu Bedellerin Amaç Dışı Kullanımının Önlenmesi Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyon, 4. (İçtüzük gereği 24. Yasama Dönemi başında yenilenen dosya) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkulleri Hakkında, İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresince Kamulaştırma İşlemi veya İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyon, 5. Ekmek İsrafının Önlenmesi ve İhtiyaç Fazlası Ekmeğin Değerlendirilmesi Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyon, 6. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kıyılardan Halkın Kullanımının Mevzuata Aykırı Olarak Sınırlandığını Belirterek Bu Sınırlamaların Kaldırılması ve Gerekli Önlemlerin Alınması Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyon, 31

Dilekçe Komisyonu çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevzuatta öngörülen, toplumsal boyutu olan ve genellik arz eden dilekçelerin birleştirilerek

Dilekçe Komisyonu çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevzuatta öngörülen, toplumsal boyutu olan ve genellik arz eden dilekçelerin birleştirilerek DILEKÇE KOMISYONU Dilekçe Komisyonu, yasama denetiminin bir parçası olarak dilekçe hakkı kapsamında vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar tarafından yapılan

Detaylı

Tablo:1 İllere Göre En Çok Başvuru Gelen İlk 5 İl ve Yüzdeleri İ l Dilekçe Sayısı Yüzde oranı

Tablo:1 İllere Göre En Çok Başvuru Gelen İlk 5 İl ve Yüzdeleri İ l Dilekçe Sayısı Yüzde oranı DİLEKÇE KOMİSYONU Dilekçe Komisyonu, dilekçe hakkı kapsamında ve yasama denetiminin bir parçası olarak vatandaşlardan ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye de ikamet eden yabancılardan gelen

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi. 24. Dönem 3. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi. 24. Dönem 3. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim 2012 13 Temmuz 2013 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM 3. YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 1 Ekim 2012 / 13 Temmuz 2013 ÖNSÖZ Türkiye Büyük

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ. 23. Dönem 2. Yasama Yılı Yasama-Denetim-Yönetim FAALİYETLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ. 23. Dönem 2. Yasama Yılı Yasama-Denetim-Yönetim FAALİYETLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2. Yasama Yılı Yasama-Denetim-Yönetim FAALİYETLERİ 1 Ekim 2007 / 31 Temmuz 2008 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 23. DÖNEM 2. YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 649 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1.1.1-Kolluk Gözetimi Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI SAYIN VOLKAN BOZKIR IN 1 YILLIK FAALİYETLERİNİ İÇEREN DEĞERLENDİRME RAPORU (1 EYLÜL 2011-1 TEMMUZ 2012)

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI SAYIN VOLKAN BOZKIR IN 1 YILLIK FAALİYETLERİNİ İÇEREN DEĞERLENDİRME RAPORU (1 EYLÜL 2011-1 TEMMUZ 2012) TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI SAYIN VOLKAN BOZKIR IN 1 YILLIK FAALİYETLERİNİ İÇEREN DEĞERLENDİRME RAPORU (1 EYLÜL 2011-1 TEMMUZ 2012) Yasama Faaliyetleri: Dışişleri Komisyonu 24 üncü Yasama Döneminde

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 481 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 677 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 394) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması Ankara da Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında,

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 205/3 Konu: Ödüllendirme. Evrak No: 3434 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü Derneği U-7 Futbol Takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. 02/03/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe DONEM ; 21 YASAMA YILI: 1 : 17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe - İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. -

Detaylı

SIRA SAYISI: 698 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 698 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 698 Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Sayı : 2004-1-A 16 Ş ubat 2004 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA Karar No : 1547 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar Komisyonların adları (*) MADDE 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır : 1. Anayasa Komisyonu; 2. Adalet Komisyonu;

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili Konu: Program Değişikliği. Toplantı : Mayıs Karar Sayısı : 101 mizin 30.11.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı İş Programında yapımı karara bağlanan Çatak

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

Uluslararası İlişkiler ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler ULUSLARARASI İLİŞKİLER 6 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Uluslararası İlişkiler 6. BÖLÜM ULUSLARARASI İLİŞKİLER Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu 2012-2014 dönemine ilişkin ilk toplantısını 28 Kasım 2012 tarihinde yapmış, toplantıda

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II DÖNEM: 22 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II 14.11.2002-1.8.2003 Tarihleri arasında komisyonlarda kalan işlerle birlikte 30.4.2004 tarihi neticelenen ve kalan işler 2004 -3-14.11.2002-1.8.2003 TARİHLERİ

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YAPI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı MECLİS İŞLEMLERİ - Meclis gündeminin oluşturulması, koordinasyonu - Meclis kararlarının kesinleşmesi için gerekli işlemlerin takibi - Meclis

Detaylı