Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ VE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE GELİŞTİRİLEN UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJE METNİ 23 HAZİRAN 2010

10 I. PROJENİN ARKA PLANI Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2003 yılında yürürlüğe giren 4904 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda Kamu İstihdam Kurumlarının en temel işlevlerinden biri olan iş ve işçi bulmaya aracılık etmek görevinin yanı sıra işsizlere belirli bir gelir desteği sağlamayı amaçlayan pasif istihdam programları ile işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmayı ve istihdamda sürekliliği sağlamayı amaçlayan aktif istihdam programları yürütülmektedir. Aktif istihdam programları çerçevesinde; istihdamın korunması ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün yetiştirilebilmesi bağlamında Kurumumuza kayıtlı tüm işsizler ile özürlü ve eski hükümlülere yönelik olarak Kurumumuzca, işgücü yetiştirme faaliyetleri kapsamında, meslek edindirme, meslek değiştirme, meslek geliştirme eğitimlerini kapsayan kurs programları düzenlenmektedir. Kamuoyunda istihdam paketi olarak bilinen ve 2008 yılında yürürlüğe giren ve 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2009 yılı için işsizlere yönelik mesleki eğitim faaliyetlerinde kullanılmak ve ihtiyaç duyulması halinde artırılmak üzere Kurumumuza 250 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Ancak yaşanan gelişmeler neticesinde bu kaynak miktarı, Bakanlar Kurulu Kararı ile bir önceki yıl işsizlik sigortası fonuna aktarılan devlet katkı payının yüzde 50 si olan ,31 TL ye çıkarılmıştır. Ayrıca bahsi geçen Kanun ile işgücü piyasasının ihtiyaçlarının zamanında ve etkin bir biçimde karşılanabilmesi amacıyla, işgücü yetiştirme faaliyetlerinin hizmet alım usulünde kolaylık sağlayıcı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu bağlamda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde tüm eğitim hizmetlerini Doğrudan Temin Usulüyle karşılayabilme olanağı getirilmiştir. İşgücü yetiştirme faaliyetleri, her bir programın süresi altı ayı geçmemek üzere, illerin işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının onayını almış olan Yıllık İşgücü Eğitim Planları ile belirlenmektedir. Yıllık İşgücü Eğitim Planları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan kurs/programlar hizmet sağlayıcı kurum/kuruluşlardan hizmet satın alımı ya da işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir. Hizmet alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Doğrudan Temin Usulüyle yapılmaktadır. Söz konusu programlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları, Üniversiteler, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri, özel kesim işyerleri, eğitim veya rehabilitasyon amacıyla kurulmuş firmalar, eğitim için gerekli mekan ve donanıma sahip dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluşlar, Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı işyerlerinden Kurumumuzca eğitim hizmeti satın alınarak ya da bu kurum/kuruluşlarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri dışında diğer hizmet sağlayıcılardan tüm mesleklerde eğitim hizmeti alınabilecek olmasına karşın genel olarak bu kurum/kuruluşlarla Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Bilgisayar Programcısı, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı, Çocuk Bakıcısı, Dış Ticaret Meslek Elemanı, Grafik Tasarımcısı, Grafiker, Kameraman, Radyo ve Televizyon Spikeri, Satış Elemanı, Sekreter (Genel), Teknik Ressam (Genel), Video Montaj Elemanı (Televizyon), Web Tasarımcısı, Yönetici Sekreteri gibi teknik donanım ve altyapı gerektirmeyen alanlarda kolaylıkla hizmet sağlayıcı bulunabilirken ağır sanayie yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda MEB dışında hizmet sağlayıcı kurum/kuruluş bulunamamaktadır. Ancak 2 / 13

11 Milli Eğitim Bakanlığı na (MEB) bağlı okullarda ise teknik ve altyapı sorunları nedeniyle nitelikli düzeyde eğitim verilememektedir. İŞKUR tarafından düzenlenen kurs/programların nihai hedefinin, istihdamın korunması ve artırılması olduğu düşünüldüğünde, eğitim maliyeti ve istihdam olanağı düşük meslekler yerine maliyetinin yanı sıra istihdam olanağı da yüksek eğitim programlarını gerçekleştirmenin uygun olacağı söylenebilir. İşgücü piyasası ihtiyaçlarının karşılanabilmesi açısından bir diğer alternatif ise maliyeti yüksek olan eğitim programlarının MEB ile yapılacak işbirliği kapsamında gerçekleştirilmesidir. Özellikle maliyeti yüksek ancak istihdam olanağı daha fazla olan alanlarda düzenlenecek eğitimler için MEB e bağlı teknik eğitim veren okulların donanım ihtiyacının karşılanarak eğitim programlarının işbirliği içerisinde düzenlenmesiyle hem eğitim maliyetlerinin azaltılmasına hem de daha fazla işsizin istihdam olanağı yüksek kurslardan yararlandırılmasına olanak sağlanmış olacaktır. MEB ile yapılan görüşmeler sonucunda sürekli gelişen ve kendini yenileyen teknolojiye uygun eğitim alanları oluşturmak ve işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere hem örgün eğitim siteminde yer alanların hem de Kurumumuzca düzenlenmekte olan kurslara katılan işsizlerimizin daha nitelikli eğitim alabilmelerini sağlamak üzere ÇSGB, MEB, TOBB, TOBB Ekonomi Üniversitesi işbirliğinde proje çalışması başlatılmıştır. Proje ile beklenen en önemli çıktı TOBB a üye işyerlerinde eğitim alan işsizlerin tümünün staj görmesi, başarılı kursiyerlerin ise büyük çoğunluğunun bu işyerlerinde Odaların koordinesi ile istihdam edilmeleridir. Projenin diğer bir bileşeni olarak Kurumca yürütülen çalışmalara ilişkin farkındalığın artırılması ve mesleki eğitim faaliyetlerinin kalitesinin artırılmasına ve bu alanda yönetişimin sağlanmasına yönelik bir model önerisi elde edilmesini teminen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne (TOBB) yer verilmiştir. Belirlenen 81 ilde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının (İİMEK) etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilir bir model önerisi sunulması planlanan bu bileşenle, yerel Odaların mesleki eğitim faaliyetlerinin esaslı birer ortağı olarak sürece daha etkin katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır. II. PROJE TARAFLARI 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2. Millî Eğitim Bakanlığı - Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 4. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi III. PROJENİN GEREKÇESİ Projenin gerekçesi; 1. İşsizlik ve işgücü piyasasının mesleki ve teknik eğitim ihtiyacı, 2. Meslek edindirme hizmetlerinin genişlemesi ve eğitilmesi gereken kitlenin büyüklüğü, 3. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerin doğru tespit edilememesi, 4. İl istihdam ve mesleki eğitim kurulların etkin işletilememesi, 5. İşverenlerin, işsizlik sorununun yerel düzeyde çözümüne ve işgücü piyasası ihtiyaçlarının tespit edilmesine katılımının yetersiz kalması, 3 / 13

12 6. Mesleki eğitim kurslarına ilişkin uygulanabilir ve sürdürülebilir bir model olmaması, 7. Sanayie yönelik mesleki eğitime, yatırım maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle özel sektörün yönelmemesi ve bu alanda rekabetin oluşmaması, 8. MEB e bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının işgücü piyasası ihtiyaçlarına uygun eğitimi sağlayacak donanım eksikliklerinin olması, 9. MEB e bağlı okulların donanımlarının günümüz iş piyasası koşulları ile uyumlu olmaması, 10. MEB e bağlı okullarda eğitim veren öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncellenmesi ihtiyacıdır. IV. PROJENİN KAPSAMI Proje; a. ETÖGM e bağlı olarak 81 ilde faaliyet gösteren okullar arasından, İŞKUR ile ETÖGM işbirliği ile seçilen 111 okulun teknolojik gelişime uygun mesleki eğitim verilebilmesi için gerekli donanımın tedarik edilmesi; bu okullardaki eğiticilerin yenilenen teknolojik donanıma uygun hizmet içi eğitimlerden geçirilmesi ile ilgili okulların yerel bazdaki işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli, uzmanlaşmış meslek elemanlarının - İŞKUR a kayıtlı işsizler arasından- eğitilerek karşılanmasını, b. Programların uygulanmasına esas işgücü piyasası ihtiyaçlarının doğru şekilde tespitinin sağlanması, İİMEK lerin etkinliğinin sağlanmasına yönelik bir yönetişim modeli oluşturulmasını, yerel düzeyde Odaların sürece etkin katılımının ve eğitilen kişilerin büyük çoğunluğunun istihdamlarının sağlanmasını kapsamaktadır. V. PROJENİN AMAÇLARI A. Genel Amaç Bu projenin amacı, işgücü piyasası ihtiyaç analizlerini yaparak İŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, disipline edilmesi ve işgücü piyasanın ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulmasıdır. Proje çerçevesinde yaklaşık 1 milyon işsize Odaların belirlediği işyerlerinde staj imkanı ve başarılı kursiyerlerin büyük çoğunluğuna istihdam imkanı sağlanması ise projenin en önemli amacıdır. Ayrıca, işgücü piyasası analizine ilişkin kurumsal kapasitenin artırılması, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına işlevsellik kazandırılması ve işverenlerin yönetim süreçlerine katılımının sağlanması Projenin genel amaçları arasındadır. B. Özel Amaç 1. Sektörel ve bölgesel işgücü piyasası ihtiyaç analizlerini yapmak, 2. İşgücü piyasası ihtiyaçları ile uyumlu işgücü eğitim programları düzenlemek, 4 / 13

13 3. İşsizlere yönelik temel mesleki eğitim, mesleki gelişim ve meslekte yenileme eğitimleri vermek, 4. Proje kapsamındaki okulları günün gerektirdiği teknolojik gelişmelere göre donatmak, 5. Proje kapsamındaki okullarda uygulanacak mesleki eğitim programlarının etkinliğini artırmak amacıyla ilgili tarafların katılımını öngören Kurs Yönetimi adı altında yeni yönetişim modeli geliştirmek, 6. Yerel düzeyde Ticaret ve/veya Sanayi Odalarının, ulusal düzeyde ise TOBB un meslek edindirme kurslarının yönetimine etkin katılımını sağlamak, 7. Örgün eğitim mezunları ile meslek edindirme kurslarından yararlananların günümüz teknolojik gelişmelerine uygun eğitimler almasını sağlamak, 8. Meslek edindirme merkezlerinde görev alacak eğiticileri meslekte yenileme eğitimlerinden geçirerek eğitimin etkinliğini artırmak, 9. İşgücü piyasası analizine ilişkin olarak İİMEK lerin ve İl Müdürlüklerinin kurumsal kapasitelerini geliştirmek, 10. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına işlevsellik kazandırmak amacıyla yönetişim mekanizmaları tasarlamak 11. ETÖGM nin alt-yapı donanım anlamında desteklenerek kurumsal kapasitesini geliştirmek, 12. Mevcut meslek modüllerinin ihtiyacı karşılamaması durumunda yeni kurs programlarını hazırlamak ve kurs programlarını gözden geçirmek, 13. Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü eğitim kalitesini ve kapasitesini artırmak, 14. İŞKUR ca yürütülen mesleki eğitim hizmetlerine farkındalığı artırmak projenin özel amaçları arasındadır. VI. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ A- ÇSGB-İŞKUR 1. Odalardan gelen ihtiyaç talepleri ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluyla birlikte ilde, öncelikle sanayie yönelik mesleki eğitim ihtiyaçlarını ve düzenlenecek kursları belirlemek, 2. Proje kapsamında eğitim alacak kursiyerleri Kurs Yönetimi ile birlikte İŞKUR a kayıtlı işsizler arasından seçmek, 3. Kursiyerlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenmesi gereken İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderlerini karşılamak ve her yıl için İŞKUR Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda, kursiyerlere her fiili kurs günü için kursiyer zaruri gider ödemesi yapmak, 4. Proje kapsamında açılan kurslarda bir ders saatlik görevleri karşılığı cari yıldaki ek ders ücretinin iki katı tutarında eğitici ücreti ile temrinlik malzeme giderlerini hak edişler karşılığı ödemek, 5 / 13

14 5. Eğitimini tamamlayan kursiyerlerin Odaların eşleştirdiği işyerlerinde staj görmelerini sağlamak ve başarılı kursiyerlerin Odalar organizasyonu ile istihdam edilip edilmediklerinin takibini yapmak ve istihdamlarına yardımcı olmak. B- MEB-ETÖGM 1. Kurs müfredatları arasında birliktelik ve standardizasyonu sağlamak, 2. Kurslarda görevli öğretmenlerin Proje süresince, alanlarında uzmanlaşmaları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bilgilerini güncelleyebilmeleri için gerekli eğitimlerin verilmesi/verdirilmesini sağlamak, 3. Kurslarda, öncelikli olarak güncel teknolojiler konusunda proje kapsamında eğitim almış eğiticileri görevlendirmek, 4. Kursların verileceği okullardaki derslik, atölye ve laboratuarları hazır halde bulundurmak, bu mekânlardan sorumlu görevlileri Proje ve İŞKUR mevzuatı hakkında bilgilendirmek için periyodik eğitimler düzenlemek, 5. İŞKUR a kayıtlı işsizlerden seçilenler için kurs programlarının uygulanmasını sağlamak ve ilgili mevzuat kapsamında kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere İŞKUR la birlikte bitirme belgelerini hazırlamak, vermek, 6. Asgari beş yıl süreyle Proje kapsamındaki okullarda, belirlenen meslek alanlarında, örgün eğitimden sonra kalan zaman dilimlerinde İŞKUR tarafından talep edilen kursların açılmasına ve bu kurslarda proje kapsamında temin edilen donanımların kullanılmasına olanak sağlamak, 7. Eğitim düzenlenen mekânlarda iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemleri almak, bu hususta İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde olmak, 8. Eğitim sırasında İş Kazası meydana gelmesi halinde, durumu kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç üç gün içinde bildirmek ve İŞKUR a bilgi vermek. C- TOBB 1. Merkezi düzeyde İcra Kurulu ve Teknik Komitede; yerel düzeyde ise Odaları vasıtasıyla Kurs Yönetimlerinde yer almak, 2. Proje metni VIII. Maddesi (Kurs Süreci ve İşe Yerleştirme) çerçevesinde eğitilen ve başarılı olan kursiyerlerin asgari yüzde 90 ının üye işyerlerinde en az eğitim ve staj süresi kadar istihdam edilmelerini sağlamak, 3. Odaların projeye etkin katılımını; proje yönetiminde yer alma, işyeri düzeyinde işgücü talebinin saptanması, kursiyer ile staj yapılacak işyeri eşleştirmesinin yapılması ve başarılı kursiyerlerin istihdam edilecek işyerleri ile eşleştirilmesi faaliyetleri kapsamında sağlamak, 4. Odaları vasıtasıyla işgücü piyasası ihtiyaçlarının belirlenmesine aktif bir biçimde katılarak yerel ölçekte işgücü talebini ortaya çıkarmak, bu çerçevede ihtiyaçlara dayalı gerekli mesleki kurs talebini tespit etmek ve kurs içerikleri hakkında önerilerde bulunmak, 6 / 13

15 5. Dördüncü maddede belirtilen hususlarda Odalar bünyesinde analiz kapasite inşa sürecini gözlemlemek, 6. Sektör Meclisleri vasıtasıyla sektörel ölçekte işgücü talebini ortaya çıkarmak, bu çerçevede ihtiyaçlara dayalı gerekli mesleki kurs talebini tespit etmek ve kurs içerikleri hakkında önerilerde bulunmak, 7. Odalar ile TOBB-ETÜ çalışmalarında gereken uyum ve koordinasyonu sağlamak, 8. Projenin tanıtımı faaliyetlerini yürütmek ve TOBB-ETÜ danışmanlık hizmeti giderlerini karşılamak, 9. Proje kapsamında eğitim alan tüm kursiyerlerin staj eğitimlerine katılımlarını temin etmek, 10. Kursiyerler ve aldıkları eğitimler konusunda o yöredeki işyerlerini Odalar vasıtasıyla bilgilendirmek, 11. İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak ve bilgi edinmek isteyenlere Odalar nezdinde Kurum hizmetlerine erişim, danışmanlık ve bilgilendirme imkânı sağlamak. D- TOBB-ETÜ 1. TOBB-ETÜ Proje Metni kapsamındaki illerde ve sektörlerde istihdam piyasası analizleri yaparak beceri dönüşüm ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını İŞKUR ile birlikte belirlemek, 2. Yerel istihdam piyasası analizleri için bölgeler arası farklılıkların tespitine imkân sağlayan bir analiz çerçevesi oluşturmak, 3. TOBB-ETÜ Proje Metni kapsamındaki pilot illerde detaylı işgücü piyasası analizlerini uygulamak, 4. İşgücü piyasası analizlerin ülke genelinde gerçekleştirilebilmesi ve periyodik olarak tekrarlanabilmesi için İŞKUR da ve Odalarda kapasite tesis etmek, 5. Yerel ölçekte beceri dönüşümü ve mesleki eğitim ihtiyaçlarının düzenli olarak belirlenmesi için yönetişim mekanizması tasarlamak, 6. İl istihdam ve mesleki eğitim kurullarına işlerlik kazandırılması için politika önerileri geliştirmek, 7. Odaların işgücü piyasalarındaki rolünün kurumsallaştırılması için eylem planı hazırlamak, 8. Mesleki eğitim kurslarına ilişkin yeni sistem tasarımını gerçekleştirmek, bu kapsamda; a. Yapılan araştırma çıktılarının kurs müfredatlarına aktarılmasına yönelik öneriler geliştirmek, b. Hazırlanan kurs programını uygulayabilecek eğitmenlerin yeterlilikleri ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, c. Eğitimlerin denetiminin tasarımını hazırlamak, d. Eğitim sonucunda kursiyerlerin kazandıkları yetkinliklerin bağımsız bir şekilde belgelendirilmesine ilişkin öneriler sunmak, e. Kurs içeriklerinin sürekli güncellenmesine ilişkin işleyiş esaslarını önermek. 7 / 13

16 VII. PROJE YÖNETİMİ Proje Yönetimi merkezde İcra Kurulu ve Teknik Komite, illerde Kurs Yönetiminden oluşur. A- İcra Kurulu Protokol taraflarını temsilen İcra Kurulu istihdam projelerinden sorumlu ÇSGB Müsteşar Yardımcısı, İŞKUR Genel Müdürü, ETÖGM Genel Müdürü, TOBB Genel Sekreteri ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektöründen oluşur. 1. İcra Kurulunun başkanlığını sırasıyla birer yıllık dönemler halinde ÇSGB Müsteşar Yardımcısı, TOBB Genel Sekreteri, ETÖGM Genel Müdürü, TOBB-ETÜ Rektörü ve İŞKUR Genel Müdürü yapar. 2. İcra Kurulu ayda bir toplanır. İhtiyaç duyulması halinde daha kısa aralıklarla da toplanabilir. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu doğrultusunda karar alınır. 3. Kurul, Protokol imzalanmasından sonra en geç bir ay içinde ilk toplantısını gerçekleştirir. 4. Kurul, merkezi düzeyde; a. Protokol çerçevesindeki yükümlülüklerin gereğince yerine getirilmesinin takibi, b. Projenin etkin şekilde yürütülmesi, c. Genel yönetim ve koordinasyonun sağlanması, d. Karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulması, e. İhtiyaç duyulan değişiklikler konusunda karar verilmesi vb. konulardan sorumludur. 5. Kurulun sekretarya hizmetleri İŞKUR tarafından yerine getirilir. B- Teknik Komite 1. İcra Kurulunun görev alanına ilişkin hususlarda teknik düzeyde yapılacak çalışmaları yürütmek üzere, Kurul üyesi kurumları temsilen teknik düzeydeki Uzmanlardan oluşan bir Teknik Komite kurulabilir. Teknik Komite üye sayısı -her kurumu temsilen en az bir kişiden oluşmak kaydıyla- İcra Kurulunca belirlenir. 2. Komite çalışma ve toplantı yöntemi İcra Kurulunca belirlenir. 3. İcra Kurulunun kararına bağlı olarak Komitenin üyeleri ile üye sayıları değiştirilebilir. C- Kurs Yönetimi 1. Proje kapsamındaki her okulda, düzenlenecek mesleki eğitimlerin gereği şekilde yerine getirilmesi için Kurs Yönetimi oluşturulur. 2. Kurs Yönetimi; Okul Müdürü, İŞKUR İl Müdürlüğü temsilcisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi ve Ticaret ve Sanayi Odası veya Sanayi Odası temsilcisi 8 / 13

17 olmak üzere dört asil ve dört yedek üyeden oluşur. Kurs Yönetimine katılacak İŞKUR ve MEB temsilcisi en az Şube Müdürü; Ticaret ve Sanayi Odası veya Sanayi Odası temsilcisi ise Genel Sekreter veya Genel Sekreter tarafından belirlenecek temsile yetkili kişi olacaktır. Yedek üyeler ise asil üyelere vekalet etme yetkisine sahip kişilerden belirlenecektir. 3. Kurs Yönetimi Protokol imza tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kurularak ilk toplantısını gerçekleştirir. 4. Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler. Kararlar oy çokluğuyla alınır. 5. Üye Kurumlardan Sekreterya hizmetini yürütmek üzere personel görevlendirilebilir. Ancak bu personel(ler) Yönetim üyesi sayılmazlar. 6. Kurs Yönetimi okullarda düzenlenecek mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında; a. Kursların yönetimi ve planlanması, b. Kurs programlarının hazırlanması, (Kursiyerlere yönelik programlar, ilişkilendirilen okuldaki alan öğretmenleri ve sektör/işletme yetkili elemanlarınca birlikte hazırlanarak Kurs Yönetimi ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulacaktır), c. Kursa katılacak kursiyerlerin kriterlerinin belirlenmesi ve kursiyerlerin seçilmesi, d. Kurslarda eğitim verecek eğiticilerin belirlenmesi, eğitim sonuçlarının takip edilmesi, e. Eğiticilerin tespit ve temini (öncelikli olarak güncel teknolojiler konusunda eğitim almış eğiticilerden olmak üzere), performanslarının izlenmesi, f. Kursların takibi, g. Başarılı kursiyerlerin sertifikalandırılması, h. Okullarda kursların güvenli bir şekilde yapılması, makine ve donanımların korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınması gibi işlemleri yapmakla görevlidir. 7. Kursiyer seçimi ve takibi işlemleri için Kurs Yönetimince alt Komite(ler) oluşturulabilir. Oluşturulacak Komite(ler)in kararları Kurs Yönetiminin onayı ile yürürlük kazanır. 8. Kurs Yönetiminin sekretarya görevini İŞKUR yürütür. 9. Kurslar kapsamında yapılan tüm iş ve işlemler tutanağa bağlanır. 10. Kurs Yönetimi üçer aylık dönemler halinde düzenlenen kurslar, kursiyerler, kursiyerlerin başarı durumları, staj eğitimleri ve işe yerleştirilme oranlarına ilişkin istatistiki bilgileri içeren raporu İcra Kuruluna gönderir. VIII. KURS SÜRECİ VE İŞE YERLEŞTİRME 1. Bölgesel ve sektörel mesleki eğitim ihtiyaçları Odaların aktif katılımıyla TOBB- ETÜ tarafından belirlenecektir. Odalar yerel eğitimli işgücü talebi konusunda bir ön çalışma yapacaklardır. 9 / 13

18 Bu çalışma ile şirket talepleri konusunda bir ihtiyaç listesi belirlenecektir. 2. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları nca (İİMEK) gerekli kursların açılması için karar alınacaktır. Kurs içerikleri ihtiyaç analizine dayalı olarak belirlenecektir. Sadece ihtiyaç analizinde belirlenen alanlarda ve taleple orantılı olarak kursların açılması sağlanacaktır. 3. İŞKUR, Ticaret ve/veya Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ile Okul Müdürleri tarafından oluşturulan Kurs Yönetimlerince kurslara katılmaya hak kazanan kursiyerler belirlenecektir. Kurslar başlamadan önce işyerleri ile kursiyerler arasında eşleştirme yapılarak işyerlerinin önceliklerine göre kursiyer seçimi yapılacaktır. 4. Kurslar, teorik ve pratik eğitimden oluşan iki aşamalı olarak başlatılacaktır. 5. Teorik ve temel uygulama eğitimleri, daha önceden belirlenen ve modernize edilen Meslek Liselerinde gerçekleştirilecektir. 6. Pratik eğitimler (staj) ise eşleştirme yapılan özel sektör kuruluşlarında gerçekleştirilecektir. Pratik eğitim süresinin teorik eğitim süresine göre yeterli uzunlukta olması Kurs Yönetimi tarafından gözetilecektir. 7. Pratik eğitimler süresince kursiyerlere İŞKUR tarafından kursiyer zaruri gider ödemesi yapılması, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşın sigorta prim giderlerinin yine İŞKUR tarafından ödenmesi sağlanacaktır. 8. Kursları başarılı olarak tamamlamak için teorik ve temel uygulama eğitimleri ile pratik eğitimlerin (staj) her ikisinden başarılı olmak zorunludur. Teorik ve temel uygulama eğitimi sonrasında kursiyerlerin başarılarının değerlendirilmesi -ayrı bir Sınav Komisyonu oluşturulmaksızın- yapılacak sınavla belirlenir ve belgelendirilir. Pratik eğitimlere katılan kursiyerlerin başarısı ise işveren (veya temsilcisi) tarafından Kurs Yönetimi nin de uygun göreceği bir yöntemle değerlendirilir ve belgelendirilir. 9. Kursları başarılı olarak tamamlayan kursiyerlerin pratik eğitim aldıkları (staj yaptıkları) işyerlerinde veya diğer işyerlerinde asgari yüzde 90 ının en az eğitim ve staj süresi kadar istihdam edilmelerine yönelik faaliyetleri ilgili Oda koordine edecektir. IX. PROJE UYGULAMA ALANLARI Proje; 81 ildeki MEB-ETÖGM ye bağlı okullar arasından belirlenen 111 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile TOBB-ETÜ tarafından yürütülecek çalışmalara konu illerde uygulanacaktır. 10 / 13

19 X. UYGULAMA PLANI 1. İllerde yapılan mesleki eğitim ve istihdam çalışmalarını takip etmek ve değerlendirmek üzere, merkezde -yukarıda tanımlandığı üzere- Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi İcra Kurulunun oluşturulması, 2. İcra Kurulu kararına istinaden Teknik Komitenin oluşturulması, 3. Protokol taraflarınca kendi görev alanlarıyla ilgili olarak yerel düzeyde gerekli bilgilendirmenin yapılması, 4. İl düzeyinde Kurs Yönetimlerinin oluşturulması, 5. Okulların donanım ihtiyacının (Ek-1/a) da yer alan İş Paketine uygun şekilde karşılanması, 6. İşgücü piyasası ihtiyaç analiz çalışmasının başlatılması, 7. Eğiticilerin eğitiminin (EK-1/b) ye uygun şekilde gerçekleştirilmesi, 8. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nca -Odalar tarafından yapılan çalışma ve şirket ihtiyaç listesi ile TOBB-ETÜ nün yaptığı çalışma da dikkate alınarak- iş piyasasının nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik Yıllık İşgücü Eğitim Planının hazırlanması/revize edilmesi, 9. Eğitim düzenlenecek alan ve kişi sayılarına ilişkin bilgilerin Kurs Yönetimlerince İcra Kurulu na bildirilmesi, 10. Planlanan eğitimlere ilişkin kursiyer seçim işlemlerinin Kurs Yönetimi veya Kurs Yönetimince oluşturulan Komite tarafından yapılması ve işyerleri ile kursiyerler arasında eşleştirmenin gerçekleştirilmesi, 11. Eğitimlerin başlatılması, 12. Eğitimlere ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerinin Kurum mevzuatı ve Protokol uyarınca yerine getirilmesi, bu hususlara ilişkin bilgilerin İcra Kuruluyla paylaşılması, 13. Mesleki eğitim programlarının teorik ve temel uygulama eğitimleri ile pratik eğitimler (staj) şeklinde düzenlenmesi, 14. Teorik ve temel uygulama eğitimi sonrasında kursiyerlerin başarılarının -ayrı bir Sınav Komisyonu oluşturulmaksızın- yapılacak sınavla belirlenip, belgelendirilmesi, 15. Pratik eğitimlere katılan kursiyerlerin başarısının ise işveren (veya temsilcisi) tarafından Kurs Yönetimi nin de uygun göreceği bir yöntemle değerlendirilip, belgelendirilmesi. XI. BÜTÇE Projenin toplam maliyeti; 2010 yılı, 111 okulun donanım gideri: eğiticinin eğitim gideri: TL TL 11 / 13

20 TOBB-ETÜ danışmanlık hizmet gideri: TL 2011 Yılı TL Okulların yeni donanım ihtiyacı TL eğiticinin eğitim gideri: TL 2012 Yılı TL Okulların yeni donanım ihtiyacı TL eğiticinin eğitim gideri: TL Genel Toplam TL dir. XII. PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR Projenin birincil amacı işverenlerin taleplerine uygun olarak işsizlerin teorik ve temel uygulama eğitimleri ile işyeri stajından geçirilerek istihdam edilmesidir. Okulların donanım ihtiyacının giderilmesiyle bir yıl içinde -kapasitenin tam olarak kullanımı halinde kurs düzenlenebilecek ve bu kurslardan kişi yararlanabilecektir. Bu bağlamda her yıl yaklaşık 200 bin, 5 yılda 1 milyon işsiz işe yerleştirilecektir. İşletmelerin nitelikli işgücü istihdam imkânlarının artışı ülke sanayiinin rekabet gücünü olumlu etkileyecek, yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım kararları üzerinde belirleyici olacaktır. Bu anlamda Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri ülkemizde işgücü verimliliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Projenin diğer bir amacı, meslek edindirme hizmetlerinin kalitesini yükselterek işsizlerin istihdam edilebilirliğini ve işgücü verimliliğini artırmak ve dolayısıyla işletmelerin rekabet güçlerinin yükseltilerek, işsizliğin azaltılmasına hizmet etmektir. Kurs programlarında görev alacak eğiticinin güncel teknolojilere uygun olarak eğitimden geçirilmesi ile hem örgün hem yaygın eğitim kalitesinin artırılmasına olanak sağlanacaktır. Proje çerçevesinde oluşturulacak yönetişim mekanizmaları ile işgücü piyasasının aktörlerinden biri olan işverenlerin, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda yürütülmekte olan mesleki eğitim faaliyetlerine daha etkin katılımı sağlanmış olacaktır. Söz konusu Proje yönetim biçimi ile mesleki öğretime işverenlerin katılımını sağlayan bir pilot çalışma başlatılmış olacaktır. Gerçekleştirilecek olan işgücü piyasası ihtiyaç analizleri ve bu analizlerin yapılması konusunda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının kapasitelerinin geliştirilmesi mesleki eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayacaktır. Güncel teknolojilere sahip donanımların alınması yoluyla sanayi sektörüne yönelik eğitim veren kurumların eskiyen ya da eksik olan donanımlarının karşılanmasıyla mesleki eğitim ile işgücü piyasası ihtiyaçları arasında uyum sağlanmış olacak ve böylece eğitim kalitesi artırılmış olacaktır İşsizliğin önlenmesine yönelik politikaların saptanması ve uygulanmasına özel sektörün doğrudan katılımı sağlanmış olacaktır. 12 / 13

21 XIII. PROJENİN SÜRESİ Projenin süresi Protokolün imza tarihinden itibaren 5 (Beş) yıldır. XIV. UYGULAMA TAKVİMİ Projeye ilişkin ayrıntılı uygulama takvimi taraflarca daha sonra ortaklaşa veya taraflar arasında yapılacak ikili çalışmalarla belirlenecektir. TOBB-ETÜ tarafından yerine getirilecek işlerin zaman planı TOBB-ETÜ Proje Metninde yer almaktadır. Genel olarak uygulama planı: Haziran-Ağustos 2010 Haziran-Ekim 2010 Temmuz- Aralık 2010 Ağustos - Aralık 2010 Temmuz 2010 Kasım 2010 Ekim 2010 Aralık 2015 Ocak Mart 2011 Ocak Mart 2011 Ocak Mart 2012 Ocak Mart 2012 İcra Kurulunun oluşturulması Kurs Yönetimlerinin oluşturulması Tanıtım ve bilgilendirme yapılması Kurumsal tanıtım ve bilgilendirme yapılması Okulların donanım ihtiyacının (Ek-1/a) da yer alan İş Paketine uygun şekilde karşılanması Eğiticilerin eğitimi İşgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin ve şirket taleplerinin alınmaya başlanması İşgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin tamamlanması Kursların verilmesi Okulların ilave donanım ihtiyacının karşılanması Eğiticilerin eğitimi Okulların ilave donanım ihtiyacının karşılanması Eğiticilerin eğitimi XV. EKLER 1. İş Paketi 1 (Ek-1/a) (1 sayfa) 2. İş Paketi 2 (Ek-1/b) (1 sayfa) 3. MEB Okul Donanım Listesi (157 sayfa) 4. Okul Bazında Kurs-Kursiyer ve Eğitilecek Öğretmen Sayısı Listesi (3 sayfa) 5. TOBB-ETÜ Proje Metni (24 sayfa) bu Projenin ayrılmaz parçalarıdır. 13 / 13

22 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN "UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ" İLLERE ve OKULLARA GÖRE KURS, KURSİYER ve EĞİTİLECEK ÖĞRETMEN SAYILARI S. NO İLİ İLÇESİ OKULU EĞİTİME KATILACAK ÖĞRETMEN SAYISI KURS SAYISI KURSİYER SAYISI 1 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ADANA SEYHAN İsmet İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi AFYONKARAHİSAR MERKEZ Afyonkarahisar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi AĞRI MERKEZ Nurettin Dolgun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi AKSARAY MERKEZ Aksaray Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi AMASYA MERKEZ Amasya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA ALTINDAĞ İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA ALTINDAĞ Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA KEÇİÖREN Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA SİNCAN Sincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA YENİMAHALLE Mimarsinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA YENİMAHALLE Yenimahalle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANTALYA MURATPAŞA Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ARDAHAN MERKEZ Ardahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ARTVİN MERKEZ Artvin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi AYDIN MERKEZ Aydın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BALIKESİR MERKEZ Balıkesir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BARTIN MERKEZ Bartın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi BATMAN MERKEZ Batman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BAYBURT MERKEZ Bayburt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BİLECİK BOZÜYÜK Bozüyük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BİLECİK MERKEZ Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BİNGÖL MERKEZ Bingöl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BİTLİS MERKEZ Bitlis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BOLU MERKEZ İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BURDUR MERKEZ Burdur Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BURSA NİLÜFER Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BURSA OSMANGAZİ Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BURSA OSMANGAZİ Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ÇANAKKALE MERKEZ Çanakkale Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ÇANKIRI MERKEZ Çankırı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ÇORUM MERKEZ Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi DENİZLİ MERKEZ Şehit Öğretmen Yusuf Batur Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi DİYARBAKIR YENİŞEHİR Diyarbakır Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi DÜZCE MERKEZ Düzce Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi EDİRNE MERKEZ Edirne Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Sayfa 1 / 3

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ

UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ ANKARA 02.07 2010 1 TEMEL AMAÇLAR Projenin amacı; 1) İŞKUR tarafından yürütülmekte

Detaylı

UZMANLAŞMIŞ MEZLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ BECERİ

UZMANLAŞMIŞ MEZLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ BECERİ UZMANLAŞMIŞ MEZLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ BECERİ 10 1 UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) - BECERİ 10 PROJESİ Projenin Tanımı: Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 4 Ağustos 2010 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 07 Şubat 2011 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Beceri 10. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi

Beceri 10. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi Beceri 10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 20 Temmuz 2010 Beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği Slide 2 Çerçeve Türkiye de işsizlik sorununun dünü, bugünü Beceri 10: Beceri kazandırma

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI "Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)"

2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) 2015 YILI ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI "Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)" S. NO NO 1 2015000088 EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR YERİ Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Eğitici Eğitimi (Formatör)

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 290220001 13309 290220003 13310 291520001 13539 291520003

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı