Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ VE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE GELİŞTİRİLEN UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJE METNİ 23 HAZİRAN 2010

10 I. PROJENİN ARKA PLANI Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2003 yılında yürürlüğe giren 4904 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda Kamu İstihdam Kurumlarının en temel işlevlerinden biri olan iş ve işçi bulmaya aracılık etmek görevinin yanı sıra işsizlere belirli bir gelir desteği sağlamayı amaçlayan pasif istihdam programları ile işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmayı ve istihdamda sürekliliği sağlamayı amaçlayan aktif istihdam programları yürütülmektedir. Aktif istihdam programları çerçevesinde; istihdamın korunması ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün yetiştirilebilmesi bağlamında Kurumumuza kayıtlı tüm işsizler ile özürlü ve eski hükümlülere yönelik olarak Kurumumuzca, işgücü yetiştirme faaliyetleri kapsamında, meslek edindirme, meslek değiştirme, meslek geliştirme eğitimlerini kapsayan kurs programları düzenlenmektedir. Kamuoyunda istihdam paketi olarak bilinen ve 2008 yılında yürürlüğe giren ve 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2009 yılı için işsizlere yönelik mesleki eğitim faaliyetlerinde kullanılmak ve ihtiyaç duyulması halinde artırılmak üzere Kurumumuza 250 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Ancak yaşanan gelişmeler neticesinde bu kaynak miktarı, Bakanlar Kurulu Kararı ile bir önceki yıl işsizlik sigortası fonuna aktarılan devlet katkı payının yüzde 50 si olan ,31 TL ye çıkarılmıştır. Ayrıca bahsi geçen Kanun ile işgücü piyasasının ihtiyaçlarının zamanında ve etkin bir biçimde karşılanabilmesi amacıyla, işgücü yetiştirme faaliyetlerinin hizmet alım usulünde kolaylık sağlayıcı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu bağlamda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde tüm eğitim hizmetlerini Doğrudan Temin Usulüyle karşılayabilme olanağı getirilmiştir. İşgücü yetiştirme faaliyetleri, her bir programın süresi altı ayı geçmemek üzere, illerin işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının onayını almış olan Yıllık İşgücü Eğitim Planları ile belirlenmektedir. Yıllık İşgücü Eğitim Planları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan kurs/programlar hizmet sağlayıcı kurum/kuruluşlardan hizmet satın alımı ya da işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir. Hizmet alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Doğrudan Temin Usulüyle yapılmaktadır. Söz konusu programlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları, Üniversiteler, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri, özel kesim işyerleri, eğitim veya rehabilitasyon amacıyla kurulmuş firmalar, eğitim için gerekli mekan ve donanıma sahip dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluşlar, Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı işyerlerinden Kurumumuzca eğitim hizmeti satın alınarak ya da bu kurum/kuruluşlarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri dışında diğer hizmet sağlayıcılardan tüm mesleklerde eğitim hizmeti alınabilecek olmasına karşın genel olarak bu kurum/kuruluşlarla Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Bilgisayar Programcısı, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı, Çocuk Bakıcısı, Dış Ticaret Meslek Elemanı, Grafik Tasarımcısı, Grafiker, Kameraman, Radyo ve Televizyon Spikeri, Satış Elemanı, Sekreter (Genel), Teknik Ressam (Genel), Video Montaj Elemanı (Televizyon), Web Tasarımcısı, Yönetici Sekreteri gibi teknik donanım ve altyapı gerektirmeyen alanlarda kolaylıkla hizmet sağlayıcı bulunabilirken ağır sanayie yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda MEB dışında hizmet sağlayıcı kurum/kuruluş bulunamamaktadır. Ancak 2 / 13

11 Milli Eğitim Bakanlığı na (MEB) bağlı okullarda ise teknik ve altyapı sorunları nedeniyle nitelikli düzeyde eğitim verilememektedir. İŞKUR tarafından düzenlenen kurs/programların nihai hedefinin, istihdamın korunması ve artırılması olduğu düşünüldüğünde, eğitim maliyeti ve istihdam olanağı düşük meslekler yerine maliyetinin yanı sıra istihdam olanağı da yüksek eğitim programlarını gerçekleştirmenin uygun olacağı söylenebilir. İşgücü piyasası ihtiyaçlarının karşılanabilmesi açısından bir diğer alternatif ise maliyeti yüksek olan eğitim programlarının MEB ile yapılacak işbirliği kapsamında gerçekleştirilmesidir. Özellikle maliyeti yüksek ancak istihdam olanağı daha fazla olan alanlarda düzenlenecek eğitimler için MEB e bağlı teknik eğitim veren okulların donanım ihtiyacının karşılanarak eğitim programlarının işbirliği içerisinde düzenlenmesiyle hem eğitim maliyetlerinin azaltılmasına hem de daha fazla işsizin istihdam olanağı yüksek kurslardan yararlandırılmasına olanak sağlanmış olacaktır. MEB ile yapılan görüşmeler sonucunda sürekli gelişen ve kendini yenileyen teknolojiye uygun eğitim alanları oluşturmak ve işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere hem örgün eğitim siteminde yer alanların hem de Kurumumuzca düzenlenmekte olan kurslara katılan işsizlerimizin daha nitelikli eğitim alabilmelerini sağlamak üzere ÇSGB, MEB, TOBB, TOBB Ekonomi Üniversitesi işbirliğinde proje çalışması başlatılmıştır. Proje ile beklenen en önemli çıktı TOBB a üye işyerlerinde eğitim alan işsizlerin tümünün staj görmesi, başarılı kursiyerlerin ise büyük çoğunluğunun bu işyerlerinde Odaların koordinesi ile istihdam edilmeleridir. Projenin diğer bir bileşeni olarak Kurumca yürütülen çalışmalara ilişkin farkındalığın artırılması ve mesleki eğitim faaliyetlerinin kalitesinin artırılmasına ve bu alanda yönetişimin sağlanmasına yönelik bir model önerisi elde edilmesini teminen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne (TOBB) yer verilmiştir. Belirlenen 81 ilde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının (İİMEK) etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilir bir model önerisi sunulması planlanan bu bileşenle, yerel Odaların mesleki eğitim faaliyetlerinin esaslı birer ortağı olarak sürece daha etkin katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır. II. PROJE TARAFLARI 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2. Millî Eğitim Bakanlığı - Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 4. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi III. PROJENİN GEREKÇESİ Projenin gerekçesi; 1. İşsizlik ve işgücü piyasasının mesleki ve teknik eğitim ihtiyacı, 2. Meslek edindirme hizmetlerinin genişlemesi ve eğitilmesi gereken kitlenin büyüklüğü, 3. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerin doğru tespit edilememesi, 4. İl istihdam ve mesleki eğitim kurulların etkin işletilememesi, 5. İşverenlerin, işsizlik sorununun yerel düzeyde çözümüne ve işgücü piyasası ihtiyaçlarının tespit edilmesine katılımının yetersiz kalması, 3 / 13

12 6. Mesleki eğitim kurslarına ilişkin uygulanabilir ve sürdürülebilir bir model olmaması, 7. Sanayie yönelik mesleki eğitime, yatırım maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle özel sektörün yönelmemesi ve bu alanda rekabetin oluşmaması, 8. MEB e bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının işgücü piyasası ihtiyaçlarına uygun eğitimi sağlayacak donanım eksikliklerinin olması, 9. MEB e bağlı okulların donanımlarının günümüz iş piyasası koşulları ile uyumlu olmaması, 10. MEB e bağlı okullarda eğitim veren öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncellenmesi ihtiyacıdır. IV. PROJENİN KAPSAMI Proje; a. ETÖGM e bağlı olarak 81 ilde faaliyet gösteren okullar arasından, İŞKUR ile ETÖGM işbirliği ile seçilen 111 okulun teknolojik gelişime uygun mesleki eğitim verilebilmesi için gerekli donanımın tedarik edilmesi; bu okullardaki eğiticilerin yenilenen teknolojik donanıma uygun hizmet içi eğitimlerden geçirilmesi ile ilgili okulların yerel bazdaki işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli, uzmanlaşmış meslek elemanlarının - İŞKUR a kayıtlı işsizler arasından- eğitilerek karşılanmasını, b. Programların uygulanmasına esas işgücü piyasası ihtiyaçlarının doğru şekilde tespitinin sağlanması, İİMEK lerin etkinliğinin sağlanmasına yönelik bir yönetişim modeli oluşturulmasını, yerel düzeyde Odaların sürece etkin katılımının ve eğitilen kişilerin büyük çoğunluğunun istihdamlarının sağlanmasını kapsamaktadır. V. PROJENİN AMAÇLARI A. Genel Amaç Bu projenin amacı, işgücü piyasası ihtiyaç analizlerini yaparak İŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, disipline edilmesi ve işgücü piyasanın ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulmasıdır. Proje çerçevesinde yaklaşık 1 milyon işsize Odaların belirlediği işyerlerinde staj imkanı ve başarılı kursiyerlerin büyük çoğunluğuna istihdam imkanı sağlanması ise projenin en önemli amacıdır. Ayrıca, işgücü piyasası analizine ilişkin kurumsal kapasitenin artırılması, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına işlevsellik kazandırılması ve işverenlerin yönetim süreçlerine katılımının sağlanması Projenin genel amaçları arasındadır. B. Özel Amaç 1. Sektörel ve bölgesel işgücü piyasası ihtiyaç analizlerini yapmak, 2. İşgücü piyasası ihtiyaçları ile uyumlu işgücü eğitim programları düzenlemek, 4 / 13

13 3. İşsizlere yönelik temel mesleki eğitim, mesleki gelişim ve meslekte yenileme eğitimleri vermek, 4. Proje kapsamındaki okulları günün gerektirdiği teknolojik gelişmelere göre donatmak, 5. Proje kapsamındaki okullarda uygulanacak mesleki eğitim programlarının etkinliğini artırmak amacıyla ilgili tarafların katılımını öngören Kurs Yönetimi adı altında yeni yönetişim modeli geliştirmek, 6. Yerel düzeyde Ticaret ve/veya Sanayi Odalarının, ulusal düzeyde ise TOBB un meslek edindirme kurslarının yönetimine etkin katılımını sağlamak, 7. Örgün eğitim mezunları ile meslek edindirme kurslarından yararlananların günümüz teknolojik gelişmelerine uygun eğitimler almasını sağlamak, 8. Meslek edindirme merkezlerinde görev alacak eğiticileri meslekte yenileme eğitimlerinden geçirerek eğitimin etkinliğini artırmak, 9. İşgücü piyasası analizine ilişkin olarak İİMEK lerin ve İl Müdürlüklerinin kurumsal kapasitelerini geliştirmek, 10. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına işlevsellik kazandırmak amacıyla yönetişim mekanizmaları tasarlamak 11. ETÖGM nin alt-yapı donanım anlamında desteklenerek kurumsal kapasitesini geliştirmek, 12. Mevcut meslek modüllerinin ihtiyacı karşılamaması durumunda yeni kurs programlarını hazırlamak ve kurs programlarını gözden geçirmek, 13. Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü eğitim kalitesini ve kapasitesini artırmak, 14. İŞKUR ca yürütülen mesleki eğitim hizmetlerine farkındalığı artırmak projenin özel amaçları arasındadır. VI. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ A- ÇSGB-İŞKUR 1. Odalardan gelen ihtiyaç talepleri ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluyla birlikte ilde, öncelikle sanayie yönelik mesleki eğitim ihtiyaçlarını ve düzenlenecek kursları belirlemek, 2. Proje kapsamında eğitim alacak kursiyerleri Kurs Yönetimi ile birlikte İŞKUR a kayıtlı işsizler arasından seçmek, 3. Kursiyerlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenmesi gereken İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderlerini karşılamak ve her yıl için İŞKUR Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda, kursiyerlere her fiili kurs günü için kursiyer zaruri gider ödemesi yapmak, 4. Proje kapsamında açılan kurslarda bir ders saatlik görevleri karşılığı cari yıldaki ek ders ücretinin iki katı tutarında eğitici ücreti ile temrinlik malzeme giderlerini hak edişler karşılığı ödemek, 5 / 13

14 5. Eğitimini tamamlayan kursiyerlerin Odaların eşleştirdiği işyerlerinde staj görmelerini sağlamak ve başarılı kursiyerlerin Odalar organizasyonu ile istihdam edilip edilmediklerinin takibini yapmak ve istihdamlarına yardımcı olmak. B- MEB-ETÖGM 1. Kurs müfredatları arasında birliktelik ve standardizasyonu sağlamak, 2. Kurslarda görevli öğretmenlerin Proje süresince, alanlarında uzmanlaşmaları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bilgilerini güncelleyebilmeleri için gerekli eğitimlerin verilmesi/verdirilmesini sağlamak, 3. Kurslarda, öncelikli olarak güncel teknolojiler konusunda proje kapsamında eğitim almış eğiticileri görevlendirmek, 4. Kursların verileceği okullardaki derslik, atölye ve laboratuarları hazır halde bulundurmak, bu mekânlardan sorumlu görevlileri Proje ve İŞKUR mevzuatı hakkında bilgilendirmek için periyodik eğitimler düzenlemek, 5. İŞKUR a kayıtlı işsizlerden seçilenler için kurs programlarının uygulanmasını sağlamak ve ilgili mevzuat kapsamında kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere İŞKUR la birlikte bitirme belgelerini hazırlamak, vermek, 6. Asgari beş yıl süreyle Proje kapsamındaki okullarda, belirlenen meslek alanlarında, örgün eğitimden sonra kalan zaman dilimlerinde İŞKUR tarafından talep edilen kursların açılmasına ve bu kurslarda proje kapsamında temin edilen donanımların kullanılmasına olanak sağlamak, 7. Eğitim düzenlenen mekânlarda iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemleri almak, bu hususta İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde olmak, 8. Eğitim sırasında İş Kazası meydana gelmesi halinde, durumu kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç üç gün içinde bildirmek ve İŞKUR a bilgi vermek. C- TOBB 1. Merkezi düzeyde İcra Kurulu ve Teknik Komitede; yerel düzeyde ise Odaları vasıtasıyla Kurs Yönetimlerinde yer almak, 2. Proje metni VIII. Maddesi (Kurs Süreci ve İşe Yerleştirme) çerçevesinde eğitilen ve başarılı olan kursiyerlerin asgari yüzde 90 ının üye işyerlerinde en az eğitim ve staj süresi kadar istihdam edilmelerini sağlamak, 3. Odaların projeye etkin katılımını; proje yönetiminde yer alma, işyeri düzeyinde işgücü talebinin saptanması, kursiyer ile staj yapılacak işyeri eşleştirmesinin yapılması ve başarılı kursiyerlerin istihdam edilecek işyerleri ile eşleştirilmesi faaliyetleri kapsamında sağlamak, 4. Odaları vasıtasıyla işgücü piyasası ihtiyaçlarının belirlenmesine aktif bir biçimde katılarak yerel ölçekte işgücü talebini ortaya çıkarmak, bu çerçevede ihtiyaçlara dayalı gerekli mesleki kurs talebini tespit etmek ve kurs içerikleri hakkında önerilerde bulunmak, 6 / 13

15 5. Dördüncü maddede belirtilen hususlarda Odalar bünyesinde analiz kapasite inşa sürecini gözlemlemek, 6. Sektör Meclisleri vasıtasıyla sektörel ölçekte işgücü talebini ortaya çıkarmak, bu çerçevede ihtiyaçlara dayalı gerekli mesleki kurs talebini tespit etmek ve kurs içerikleri hakkında önerilerde bulunmak, 7. Odalar ile TOBB-ETÜ çalışmalarında gereken uyum ve koordinasyonu sağlamak, 8. Projenin tanıtımı faaliyetlerini yürütmek ve TOBB-ETÜ danışmanlık hizmeti giderlerini karşılamak, 9. Proje kapsamında eğitim alan tüm kursiyerlerin staj eğitimlerine katılımlarını temin etmek, 10. Kursiyerler ve aldıkları eğitimler konusunda o yöredeki işyerlerini Odalar vasıtasıyla bilgilendirmek, 11. İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak ve bilgi edinmek isteyenlere Odalar nezdinde Kurum hizmetlerine erişim, danışmanlık ve bilgilendirme imkânı sağlamak. D- TOBB-ETÜ 1. TOBB-ETÜ Proje Metni kapsamındaki illerde ve sektörlerde istihdam piyasası analizleri yaparak beceri dönüşüm ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını İŞKUR ile birlikte belirlemek, 2. Yerel istihdam piyasası analizleri için bölgeler arası farklılıkların tespitine imkân sağlayan bir analiz çerçevesi oluşturmak, 3. TOBB-ETÜ Proje Metni kapsamındaki pilot illerde detaylı işgücü piyasası analizlerini uygulamak, 4. İşgücü piyasası analizlerin ülke genelinde gerçekleştirilebilmesi ve periyodik olarak tekrarlanabilmesi için İŞKUR da ve Odalarda kapasite tesis etmek, 5. Yerel ölçekte beceri dönüşümü ve mesleki eğitim ihtiyaçlarının düzenli olarak belirlenmesi için yönetişim mekanizması tasarlamak, 6. İl istihdam ve mesleki eğitim kurullarına işlerlik kazandırılması için politika önerileri geliştirmek, 7. Odaların işgücü piyasalarındaki rolünün kurumsallaştırılması için eylem planı hazırlamak, 8. Mesleki eğitim kurslarına ilişkin yeni sistem tasarımını gerçekleştirmek, bu kapsamda; a. Yapılan araştırma çıktılarının kurs müfredatlarına aktarılmasına yönelik öneriler geliştirmek, b. Hazırlanan kurs programını uygulayabilecek eğitmenlerin yeterlilikleri ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, c. Eğitimlerin denetiminin tasarımını hazırlamak, d. Eğitim sonucunda kursiyerlerin kazandıkları yetkinliklerin bağımsız bir şekilde belgelendirilmesine ilişkin öneriler sunmak, e. Kurs içeriklerinin sürekli güncellenmesine ilişkin işleyiş esaslarını önermek. 7 / 13

16 VII. PROJE YÖNETİMİ Proje Yönetimi merkezde İcra Kurulu ve Teknik Komite, illerde Kurs Yönetiminden oluşur. A- İcra Kurulu Protokol taraflarını temsilen İcra Kurulu istihdam projelerinden sorumlu ÇSGB Müsteşar Yardımcısı, İŞKUR Genel Müdürü, ETÖGM Genel Müdürü, TOBB Genel Sekreteri ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektöründen oluşur. 1. İcra Kurulunun başkanlığını sırasıyla birer yıllık dönemler halinde ÇSGB Müsteşar Yardımcısı, TOBB Genel Sekreteri, ETÖGM Genel Müdürü, TOBB-ETÜ Rektörü ve İŞKUR Genel Müdürü yapar. 2. İcra Kurulu ayda bir toplanır. İhtiyaç duyulması halinde daha kısa aralıklarla da toplanabilir. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu doğrultusunda karar alınır. 3. Kurul, Protokol imzalanmasından sonra en geç bir ay içinde ilk toplantısını gerçekleştirir. 4. Kurul, merkezi düzeyde; a. Protokol çerçevesindeki yükümlülüklerin gereğince yerine getirilmesinin takibi, b. Projenin etkin şekilde yürütülmesi, c. Genel yönetim ve koordinasyonun sağlanması, d. Karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulması, e. İhtiyaç duyulan değişiklikler konusunda karar verilmesi vb. konulardan sorumludur. 5. Kurulun sekretarya hizmetleri İŞKUR tarafından yerine getirilir. B- Teknik Komite 1. İcra Kurulunun görev alanına ilişkin hususlarda teknik düzeyde yapılacak çalışmaları yürütmek üzere, Kurul üyesi kurumları temsilen teknik düzeydeki Uzmanlardan oluşan bir Teknik Komite kurulabilir. Teknik Komite üye sayısı -her kurumu temsilen en az bir kişiden oluşmak kaydıyla- İcra Kurulunca belirlenir. 2. Komite çalışma ve toplantı yöntemi İcra Kurulunca belirlenir. 3. İcra Kurulunun kararına bağlı olarak Komitenin üyeleri ile üye sayıları değiştirilebilir. C- Kurs Yönetimi 1. Proje kapsamındaki her okulda, düzenlenecek mesleki eğitimlerin gereği şekilde yerine getirilmesi için Kurs Yönetimi oluşturulur. 2. Kurs Yönetimi; Okul Müdürü, İŞKUR İl Müdürlüğü temsilcisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi ve Ticaret ve Sanayi Odası veya Sanayi Odası temsilcisi 8 / 13

17 olmak üzere dört asil ve dört yedek üyeden oluşur. Kurs Yönetimine katılacak İŞKUR ve MEB temsilcisi en az Şube Müdürü; Ticaret ve Sanayi Odası veya Sanayi Odası temsilcisi ise Genel Sekreter veya Genel Sekreter tarafından belirlenecek temsile yetkili kişi olacaktır. Yedek üyeler ise asil üyelere vekalet etme yetkisine sahip kişilerden belirlenecektir. 3. Kurs Yönetimi Protokol imza tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kurularak ilk toplantısını gerçekleştirir. 4. Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler. Kararlar oy çokluğuyla alınır. 5. Üye Kurumlardan Sekreterya hizmetini yürütmek üzere personel görevlendirilebilir. Ancak bu personel(ler) Yönetim üyesi sayılmazlar. 6. Kurs Yönetimi okullarda düzenlenecek mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında; a. Kursların yönetimi ve planlanması, b. Kurs programlarının hazırlanması, (Kursiyerlere yönelik programlar, ilişkilendirilen okuldaki alan öğretmenleri ve sektör/işletme yetkili elemanlarınca birlikte hazırlanarak Kurs Yönetimi ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulacaktır), c. Kursa katılacak kursiyerlerin kriterlerinin belirlenmesi ve kursiyerlerin seçilmesi, d. Kurslarda eğitim verecek eğiticilerin belirlenmesi, eğitim sonuçlarının takip edilmesi, e. Eğiticilerin tespit ve temini (öncelikli olarak güncel teknolojiler konusunda eğitim almış eğiticilerden olmak üzere), performanslarının izlenmesi, f. Kursların takibi, g. Başarılı kursiyerlerin sertifikalandırılması, h. Okullarda kursların güvenli bir şekilde yapılması, makine ve donanımların korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınması gibi işlemleri yapmakla görevlidir. 7. Kursiyer seçimi ve takibi işlemleri için Kurs Yönetimince alt Komite(ler) oluşturulabilir. Oluşturulacak Komite(ler)in kararları Kurs Yönetiminin onayı ile yürürlük kazanır. 8. Kurs Yönetiminin sekretarya görevini İŞKUR yürütür. 9. Kurslar kapsamında yapılan tüm iş ve işlemler tutanağa bağlanır. 10. Kurs Yönetimi üçer aylık dönemler halinde düzenlenen kurslar, kursiyerler, kursiyerlerin başarı durumları, staj eğitimleri ve işe yerleştirilme oranlarına ilişkin istatistiki bilgileri içeren raporu İcra Kuruluna gönderir. VIII. KURS SÜRECİ VE İŞE YERLEŞTİRME 1. Bölgesel ve sektörel mesleki eğitim ihtiyaçları Odaların aktif katılımıyla TOBB- ETÜ tarafından belirlenecektir. Odalar yerel eğitimli işgücü talebi konusunda bir ön çalışma yapacaklardır. 9 / 13

18 Bu çalışma ile şirket talepleri konusunda bir ihtiyaç listesi belirlenecektir. 2. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları nca (İİMEK) gerekli kursların açılması için karar alınacaktır. Kurs içerikleri ihtiyaç analizine dayalı olarak belirlenecektir. Sadece ihtiyaç analizinde belirlenen alanlarda ve taleple orantılı olarak kursların açılması sağlanacaktır. 3. İŞKUR, Ticaret ve/veya Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ile Okul Müdürleri tarafından oluşturulan Kurs Yönetimlerince kurslara katılmaya hak kazanan kursiyerler belirlenecektir. Kurslar başlamadan önce işyerleri ile kursiyerler arasında eşleştirme yapılarak işyerlerinin önceliklerine göre kursiyer seçimi yapılacaktır. 4. Kurslar, teorik ve pratik eğitimden oluşan iki aşamalı olarak başlatılacaktır. 5. Teorik ve temel uygulama eğitimleri, daha önceden belirlenen ve modernize edilen Meslek Liselerinde gerçekleştirilecektir. 6. Pratik eğitimler (staj) ise eşleştirme yapılan özel sektör kuruluşlarında gerçekleştirilecektir. Pratik eğitim süresinin teorik eğitim süresine göre yeterli uzunlukta olması Kurs Yönetimi tarafından gözetilecektir. 7. Pratik eğitimler süresince kursiyerlere İŞKUR tarafından kursiyer zaruri gider ödemesi yapılması, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşın sigorta prim giderlerinin yine İŞKUR tarafından ödenmesi sağlanacaktır. 8. Kursları başarılı olarak tamamlamak için teorik ve temel uygulama eğitimleri ile pratik eğitimlerin (staj) her ikisinden başarılı olmak zorunludur. Teorik ve temel uygulama eğitimi sonrasında kursiyerlerin başarılarının değerlendirilmesi -ayrı bir Sınav Komisyonu oluşturulmaksızın- yapılacak sınavla belirlenir ve belgelendirilir. Pratik eğitimlere katılan kursiyerlerin başarısı ise işveren (veya temsilcisi) tarafından Kurs Yönetimi nin de uygun göreceği bir yöntemle değerlendirilir ve belgelendirilir. 9. Kursları başarılı olarak tamamlayan kursiyerlerin pratik eğitim aldıkları (staj yaptıkları) işyerlerinde veya diğer işyerlerinde asgari yüzde 90 ının en az eğitim ve staj süresi kadar istihdam edilmelerine yönelik faaliyetleri ilgili Oda koordine edecektir. IX. PROJE UYGULAMA ALANLARI Proje; 81 ildeki MEB-ETÖGM ye bağlı okullar arasından belirlenen 111 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile TOBB-ETÜ tarafından yürütülecek çalışmalara konu illerde uygulanacaktır. 10 / 13

19 X. UYGULAMA PLANI 1. İllerde yapılan mesleki eğitim ve istihdam çalışmalarını takip etmek ve değerlendirmek üzere, merkezde -yukarıda tanımlandığı üzere- Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi İcra Kurulunun oluşturulması, 2. İcra Kurulu kararına istinaden Teknik Komitenin oluşturulması, 3. Protokol taraflarınca kendi görev alanlarıyla ilgili olarak yerel düzeyde gerekli bilgilendirmenin yapılması, 4. İl düzeyinde Kurs Yönetimlerinin oluşturulması, 5. Okulların donanım ihtiyacının (Ek-1/a) da yer alan İş Paketine uygun şekilde karşılanması, 6. İşgücü piyasası ihtiyaç analiz çalışmasının başlatılması, 7. Eğiticilerin eğitiminin (EK-1/b) ye uygun şekilde gerçekleştirilmesi, 8. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nca -Odalar tarafından yapılan çalışma ve şirket ihtiyaç listesi ile TOBB-ETÜ nün yaptığı çalışma da dikkate alınarak- iş piyasasının nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik Yıllık İşgücü Eğitim Planının hazırlanması/revize edilmesi, 9. Eğitim düzenlenecek alan ve kişi sayılarına ilişkin bilgilerin Kurs Yönetimlerince İcra Kurulu na bildirilmesi, 10. Planlanan eğitimlere ilişkin kursiyer seçim işlemlerinin Kurs Yönetimi veya Kurs Yönetimince oluşturulan Komite tarafından yapılması ve işyerleri ile kursiyerler arasında eşleştirmenin gerçekleştirilmesi, 11. Eğitimlerin başlatılması, 12. Eğitimlere ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerinin Kurum mevzuatı ve Protokol uyarınca yerine getirilmesi, bu hususlara ilişkin bilgilerin İcra Kuruluyla paylaşılması, 13. Mesleki eğitim programlarının teorik ve temel uygulama eğitimleri ile pratik eğitimler (staj) şeklinde düzenlenmesi, 14. Teorik ve temel uygulama eğitimi sonrasında kursiyerlerin başarılarının -ayrı bir Sınav Komisyonu oluşturulmaksızın- yapılacak sınavla belirlenip, belgelendirilmesi, 15. Pratik eğitimlere katılan kursiyerlerin başarısının ise işveren (veya temsilcisi) tarafından Kurs Yönetimi nin de uygun göreceği bir yöntemle değerlendirilip, belgelendirilmesi. XI. BÜTÇE Projenin toplam maliyeti; 2010 yılı, 111 okulun donanım gideri: eğiticinin eğitim gideri: TL TL 11 / 13

20 TOBB-ETÜ danışmanlık hizmet gideri: TL 2011 Yılı TL Okulların yeni donanım ihtiyacı TL eğiticinin eğitim gideri: TL 2012 Yılı TL Okulların yeni donanım ihtiyacı TL eğiticinin eğitim gideri: TL Genel Toplam TL dir. XII. PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR Projenin birincil amacı işverenlerin taleplerine uygun olarak işsizlerin teorik ve temel uygulama eğitimleri ile işyeri stajından geçirilerek istihdam edilmesidir. Okulların donanım ihtiyacının giderilmesiyle bir yıl içinde -kapasitenin tam olarak kullanımı halinde kurs düzenlenebilecek ve bu kurslardan kişi yararlanabilecektir. Bu bağlamda her yıl yaklaşık 200 bin, 5 yılda 1 milyon işsiz işe yerleştirilecektir. İşletmelerin nitelikli işgücü istihdam imkânlarının artışı ülke sanayiinin rekabet gücünü olumlu etkileyecek, yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım kararları üzerinde belirleyici olacaktır. Bu anlamda Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri ülkemizde işgücü verimliliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Projenin diğer bir amacı, meslek edindirme hizmetlerinin kalitesini yükselterek işsizlerin istihdam edilebilirliğini ve işgücü verimliliğini artırmak ve dolayısıyla işletmelerin rekabet güçlerinin yükseltilerek, işsizliğin azaltılmasına hizmet etmektir. Kurs programlarında görev alacak eğiticinin güncel teknolojilere uygun olarak eğitimden geçirilmesi ile hem örgün hem yaygın eğitim kalitesinin artırılmasına olanak sağlanacaktır. Proje çerçevesinde oluşturulacak yönetişim mekanizmaları ile işgücü piyasasının aktörlerinden biri olan işverenlerin, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda yürütülmekte olan mesleki eğitim faaliyetlerine daha etkin katılımı sağlanmış olacaktır. Söz konusu Proje yönetim biçimi ile mesleki öğretime işverenlerin katılımını sağlayan bir pilot çalışma başlatılmış olacaktır. Gerçekleştirilecek olan işgücü piyasası ihtiyaç analizleri ve bu analizlerin yapılması konusunda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının kapasitelerinin geliştirilmesi mesleki eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayacaktır. Güncel teknolojilere sahip donanımların alınması yoluyla sanayi sektörüne yönelik eğitim veren kurumların eskiyen ya da eksik olan donanımlarının karşılanmasıyla mesleki eğitim ile işgücü piyasası ihtiyaçları arasında uyum sağlanmış olacak ve böylece eğitim kalitesi artırılmış olacaktır İşsizliğin önlenmesine yönelik politikaların saptanması ve uygulanmasına özel sektörün doğrudan katılımı sağlanmış olacaktır. 12 / 13

21 XIII. PROJENİN SÜRESİ Projenin süresi Protokolün imza tarihinden itibaren 5 (Beş) yıldır. XIV. UYGULAMA TAKVİMİ Projeye ilişkin ayrıntılı uygulama takvimi taraflarca daha sonra ortaklaşa veya taraflar arasında yapılacak ikili çalışmalarla belirlenecektir. TOBB-ETÜ tarafından yerine getirilecek işlerin zaman planı TOBB-ETÜ Proje Metninde yer almaktadır. Genel olarak uygulama planı: Haziran-Ağustos 2010 Haziran-Ekim 2010 Temmuz- Aralık 2010 Ağustos - Aralık 2010 Temmuz 2010 Kasım 2010 Ekim 2010 Aralık 2015 Ocak Mart 2011 Ocak Mart 2011 Ocak Mart 2012 Ocak Mart 2012 İcra Kurulunun oluşturulması Kurs Yönetimlerinin oluşturulması Tanıtım ve bilgilendirme yapılması Kurumsal tanıtım ve bilgilendirme yapılması Okulların donanım ihtiyacının (Ek-1/a) da yer alan İş Paketine uygun şekilde karşılanması Eğiticilerin eğitimi İşgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin ve şirket taleplerinin alınmaya başlanması İşgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin tamamlanması Kursların verilmesi Okulların ilave donanım ihtiyacının karşılanması Eğiticilerin eğitimi Okulların ilave donanım ihtiyacının karşılanması Eğiticilerin eğitimi XV. EKLER 1. İş Paketi 1 (Ek-1/a) (1 sayfa) 2. İş Paketi 2 (Ek-1/b) (1 sayfa) 3. MEB Okul Donanım Listesi (157 sayfa) 4. Okul Bazında Kurs-Kursiyer ve Eğitilecek Öğretmen Sayısı Listesi (3 sayfa) 5. TOBB-ETÜ Proje Metni (24 sayfa) bu Projenin ayrılmaz parçalarıdır. 13 / 13

22 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN "UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ" İLLERE ve OKULLARA GÖRE KURS, KURSİYER ve EĞİTİLECEK ÖĞRETMEN SAYILARI S. NO İLİ İLÇESİ OKULU EĞİTİME KATILACAK ÖĞRETMEN SAYISI KURS SAYISI KURSİYER SAYISI 1 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ADANA SEYHAN İsmet İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi AFYONKARAHİSAR MERKEZ Afyonkarahisar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi AĞRI MERKEZ Nurettin Dolgun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi AKSARAY MERKEZ Aksaray Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi AMASYA MERKEZ Amasya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA ALTINDAĞ İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA ALTINDAĞ Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA KEÇİÖREN Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA SİNCAN Sincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA YENİMAHALLE Mimarsinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA YENİMAHALLE Yenimahalle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANTALYA MURATPAŞA Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ARDAHAN MERKEZ Ardahan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ARTVİN MERKEZ Artvin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi AYDIN MERKEZ Aydın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BALIKESİR MERKEZ Balıkesir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BARTIN MERKEZ Bartın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi BATMAN MERKEZ Batman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BAYBURT MERKEZ Bayburt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BİLECİK BOZÜYÜK Bozüyük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BİLECİK MERKEZ Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BİNGÖL MERKEZ Bingöl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BİTLİS MERKEZ Bitlis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BOLU MERKEZ İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BURDUR MERKEZ Burdur Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BURSA NİLÜFER Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BURSA OSMANGAZİ Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BURSA OSMANGAZİ Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ÇANAKKALE MERKEZ Çanakkale Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ÇANKIRI MERKEZ Çankırı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ÇORUM MERKEZ Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi DENİZLİ MERKEZ Şehit Öğretmen Yusuf Batur Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi DİYARBAKIR YENİŞEHİR Diyarbakır Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi DÜZCE MERKEZ Düzce Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi EDİRNE MERKEZ Edirne Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Sayfa 1 / 3

UZMANLAŞMIŞ MEZLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ BECERİ

UZMANLAŞMIŞ MEZLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ BECERİ UZMANLAŞMIŞ MEZLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ BECERİ 10 1 UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) - BECERİ 10 PROJESİ Projenin Tanımı: Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ (UMEM/BECERİ 10): BURSA ÖRNEĞİ

UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ (UMEM/BECERİ 10): BURSA ÖRNEĞİ 22 ÖZLEM IŞIĞIÇOK TÜRKİYE DE İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE BİR AKTİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ (UMEM/BECERİ 10): BURSA ÖRNEĞİ Özlem IŞIĞIÇOK* ÖZET İşsizlik,

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu Yerel Desenler T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel

Detaylı

100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ

100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ 100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 1 Gelişen ve dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkemizde taşınmaz piyasasının önemi her geçen gün artmaktadır. Geniş bir taşınmaz portföyüne sahip bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü; Hazineye ait taşınmazları

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 13-26 Ekim 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ekim 2009 Sayı 427 İÇİNDEKİLER - Radyo,

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı