T.C. . BAŞBAKANLlK. AILE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLlGI. Ailenin Diş Sağlığı. Prof. Dr. ilter UZEL. Ortodonti Uzmanı 1991 ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. . BAŞBAKANLlK. AILE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLlGI. Ailenin Diş Sağlığı. Prof. Dr. ilter UZEL. Ortodonti Uzmanı 1991 ANKARA"

Transkript

1

2 T.C.. BAŞBAKANLlK v AILE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLlGI Ailenin Diş Sağlığı Prof. Dr. ilter UZEL Ortodonti Uzmanı 1991 ANKARA

3 ÖNSÖZ Toplumun ruh ve beden sağlığı ülke kalkınmasının amaçları arasında yer almaktadır. Dünya sağlık organizasyonu tarafından sağlık şöyle tarif edilir: "Sağlık yalnız bir hastalığı olmamak değil, aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve sosyal bakımdan da sağlık içinde bulunmaktır." Bu neden le, sadece fiziksel yönden sıhhatli olmak yeterli değildir. Aynı zamanda zihinsel ve hissi yönden de tam sağlık içinde bulunmak gereklidir. Bunun için de en uygun ortam aile ortamıdır. Bir kimsenin beden ve ruh sağlığını yitirmesi, sadece o kişinin değil, aynı zamanda ailesinin bir problemidir. Bu gerçekten hareketle Aile Araştırma Kurumu, ailelere sağlık konusunda pratik bilgiler verecek yayınları da başlatmış bulunmaktadır. Bu seri içinde birinci yayınımız olan "Aile Sağlığı"ndan sonra, "Ailenin Diş Sağlığı" da ailelere ağız ve diş sağlığı konusunda rehber/ik edecek önemli bir başvuru kitabıdır. Dr. Neanettin lvrinay Aile Araştırma Kurumu Başkanı

4 Diş HEKiMLiGi NEDiR?

5 T.C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLı( H Genel Yayın No 20 Seri Eğitim Serisi IEI Kitapları ii ISBN X Teknik Yönetmen Tashih Kontrol Dizgi ve Baskı İrfan ÇA YBOYLU Altan TURAN Reyhan Basım Yayın Tanıtım Ltd. Şti.

6 ı. Protetik Diş Tedavisi 2. Konservatif Diş Tedavisi ve Endodonti 3. Pedodonti (Çocuk Dişleri), 4. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, 5. Periodontoloji, (Diş Eti Hastalıkları ve Tedavisi) 6. OrtodontL (Çene ve Diş Ortopedisi) Bir hekim için gerekli olan Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi, Farmakoloji, Patolojik Anatomi, Koruyucu Hekimlik, Adlt Tıp, Dahiliye, Psikiyatri, Deontoloji... gibi dersler yanında diş hekimi adayları, mezun olmadan önce bir yıl da staj yaparlar. Türkiye'de ilk diş hekimliği okulu "Dişçi Mektebi" adıyla istanbul Tıp Fakültesine bağlı olarak 22 Kasım 1909'da açılmıştır. Halen ülkemizde 9 diş hekimliği fakültesi ve dolayında dişhekimi vardır. Bu sayı, dünya standartlarına göre ihtlyaan üçte biridir Diş Teknisyenliği ve Diş Hekhninin Diğer YardımaIarı Diş hekiminin hasta ağzındaki çatışmalarını; (dolgu yapması, diş çekmesi, diş taşlarını temizlemesi gibi) onun klinik faaliyetlerini teşkil eder. Fakat hastasından aldığı diş ölcşüsü üzerinde diş protezi haz.1rlanacaksa bir laboratuvara ve yardımcı sağlık personeline; yani diş teknisyenine ihtiyacı vardır. Diş teknisyeni, diş hekimliği uygulamalarının laboratuvar bölümünü gerçekleştiren bir meslek adamıdır. Bu mesleği kazanabilmek için, en az lise seviyesinde -hatta yüksek öğrenim- yapmak gerekir. ilk diş teknisyenliği meslek yüksek okulu, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'ne bağlı olarak 1984 yılında öğretime başlamıştır. Silahlı Kuvvetlerin bünyesinde yetişen diş teknisyenleri ile Sağlık Bakanlığı'nca açılan diş teknisyenliği kurslarından geçirilen sağlık memurları dışında onbinlerce diş teknisyeni ustaçırak usulü ile yetişmiştir ve meslek uygulamaktadır. 3

7 YAZARıN ÖN SÖZÜ Günümüzde birçok ülkede, koruyucu diş hekimliği hizmetleri, toplumun diş sağlığı standartlarının yükseltilmesinde benimsenen yolların başında yer almıştır. Çünkü, bu yolla bireyler bir organ olan dişlerini kaybetmemekte; ayrıca yapılan tedaviler (devlete veya bireye) çok ucuza malolmaktadır. Koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin ilk basamağı ise ağız ve diş sağlığı eğitimldir. Dolayısıyle ağız ve diş sağlığı ile ilgili ilk bilgilerin aile ortamından edinilmesi bireye büyük yararlar sağlayacaktır. Bu nedenle; Ailenin Diş Sağlığı Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı'nca yeniden düzenlenip bastırılmıştır. Kurum'a mesleğim ve şahsım adına şükranlarımı sunarım. Kitabımın Türk ai/esine yararlı olması dileğiyle. Prof. Dr. İlter UZEL Ankoml991

8 AGIZ VE DişLER HAKKINDA GENEL BiLGiLER

9 Diş Hekimliği Nedir? Diş hekimliği, b.aş, yüz, çeneler ve dişlerin normal yapısını; görevlerini, hastalıklarını inceleyen; bu hastalıkların koruyucu ve iyileştirci tedavilerini kendine u raş edinen bir tıp alanıdır. Bu tanımdan da anlaşılacagı gibi diş sadece dişleri tedaviye ve eksik dişleri protezle tamamlamaya yönelik bir meslek değildir. Bu mesl i uygulayan kimseye de "diş hekimi" hekimli i denir. Türldye'de Kimler Diş Hekimliği Yapabilir? Diş hekimligi mesleginin hak ve yetkilerini, 1928 yılında yurürluge giren 1219 sayılı Kanun" "Tababet ve Şuabatı Sanatlannın Tarz-ı tcri1sına Dair düzenlemiştir. Buna göre, Türkiye'de, sadece diş hekimli i fakülteleri veya yüksek okullarından diplomalı kimseler diş hekimligi yapabi lir. Yabancı ülkelerin diş hekimligi fakültelerinden mezun olanlar ise Saglık Bakanlıgı ile Millı Egitim Bakanlıgı'nca yapılan gerekli inceleme ve sınavlardan sonra meslek icra etmek hak ve yetkisini kazanırlar. Dişçi mi? Diş Tabibi mi? Diş Doktoru mu? Günümüzde, halk arasında "Dişçi" deyimi, yüksek egitimden geçmeden ve kanunı yasaga ra men hasta agzında çalışan; sayıları onbinleri bulan kimseler için kullanılmaktadır. Asıl "Dişçi" unvanı ise 1219 sayılı yasanın geçici bir madde sine göre sınava göre sınava tabi tutulmuş ve başarılı olarak bir permi (çalışma izni) almış kimseler için kullanılmıştı. Bunlara "Pennili dişçi" adı da verilirdi. Yukarıda diş hekimi ve dişçinin ne anlama geldigini açıklamaya çalıştım. Diş tabibi de eskiden diş hekiminin yerine kullanılan bir terimdi. Diş Hekimliği Eğitimi Diş hekimligi egitimi, liseden sonra mezun olan diş hekimleri yüksek lisans 5 yıldır. Bu sürenin sonunda "Master" yapmış kabul edilirler. Diş hekimligi ögrencileri ilk iki yılda temel tıp ve klinik öncesi tıp bilgilerini edinirler. Daha sonra, diş hekimliginin aşagıdaki alanları üzerinde ders alırlar: 2

10 örtuludur. Mine ve sementin altında (kuron ve kökte) dentin yer alır. En içte diş özü (pulpa) vardır. Dişler DUYUmIanrU Hangi Sinirden Alır? Bilindigi gibi, agrı, sıcak, soguk duyumlarının algılanması sinir dokusu "Üçüz Sinir" adı ve "Beşinci Kafa Çifti" adıyla da ile gerçekleşir. Alt ve üst çenedeki dişlerin duyuı:nunu rilen saglı sollu bir çift sinir gerçekleştirir. anılan bu sinir, kafatasından çıkınca bir dugüm (ganglion) yapar ve oradan Bu dallann uçlan. dişle dişetlerine kadar uzanır; alt çenede arka dişlerin bir bölümunon duyurnu, yüz sinirinin bir dalı tarafından verilir. göze, üst çeneye ve alt çeneye giden üç dal verir. rin içine yani diş özü tabakasına ve Dişler Çene Kemiğine Nasd Tutunur? Dişler, çene kemigine ne kaynaşmıştır; ne de bir çivinin tahtaya girdigi gibi çakılmıştır. Dişlerle çene kemigi arasında Periodontal aralık de nilen; canlı, içinde el stik lifler, hücreler, kılcal damarlar bulunan bir bölüm vardır. Bu aralık : 1- Dişi alveole baglar. 2- İçinde el stik lifier bulundugundan çok küçük diş hareketlerine im n verir. 7

11 14 Haziran 1989 tarihinde T.B. M. M.'nde kabul edilen 3575 sayılı Kanunla Diş' Teknisyen1iği'nin yasal statüye kavuşmuştur. Diş hekiminin diğer yardımcıları; sağlık memurları yetiştirilmemektedir. eğitim ve uygulama alanları diş hekimliği hemşiresi "Dental Hygienist"ler, henüz ve diş ülkemizde DIf HeIdmJIöi be İIgUi Başlıca Yaylar Diş hekimliği uygulama alanında bilinmesi gereken başlıca yasa ve yönetmelikler - Anayasa, Medenı Kanun, Borçlar Kanunu vb. ilgili maddeleri dışında- şunlardır : saydı Tabibet ve Şuabatı Sanatlan Tarz-ı İaasma DaJr Kamm, 2- Tıbbi DeootolOji Nizamnamesi, saydı ürk Dlşhekimleri Birliği Kammu, sayıh Diş Telmisyenliği ile ilgili 1219 Saydı Kanwıa Ek Kanmı, Diş HekimIerinin Meslek örgütleri Diş hekimlerinin meslekı örgütlenmesini 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu düzenler. Bu kanuna uygun olarak Türkiye 'de 26 ilde Dişhekimliği Odaları kurulmuştur. Dışbekimleri Birl iği'nin merkezi Ankara'dadır. 4 Türk

12 diger zararlı etkenlere karşı, dişi koruyan kale muhafızlanna benzer. Her hangi bir nedenle oluşan çürüge karşı dentin yapıcı hücreler üstün gelirler se bu hücreler diş özü kalesini dentinle sıvarlar; yenik düşerlerse diş özü. açılır ve iltihaplanır. Bu etkinlik genç insanların diş özünde daha yogundur. Diş Minesinin Yapısı NaSıIdır? İnsan vücuunun en sert organı olan minenin % 97'si kalsiyum tuz larından oluşur. Diş minesi altıgen "apatit" kristalleri şeklinde Minenin yapısına giren kalsiyum tuziarı, organik diş taslağı üzerinde yavaş yavaş Mine, insan vücudunun en sert yapısıdır. çökeiemk birikir ve kristalleşir. Bu bi Minenin elektron mlkroskobunda görünilşil rikme, ana rahminde iken başlar. (4000 defa büyütülmüş olarak). Anne, gebe1ik süresince bazı ilaçlar alırsa veya mine teşekkülü sırasında bir hastabk geçirirse mine biri kimi aksaklığa uğrayabilir. O zaman dişler san, gri veya kahverengi olur. Bazen de eksik (hipopiazik) olarak teşekküi eder. düzenlenmiştir. sement Nedir? Sement diş, kökünün üzerini kaplayan kemiksi bir yapıdır. % 65'i inor ganik maddedir. Bazen kök etrafında ve kök ucunda aşırı sement birikir. Buna " Hipersemontoz" denir. Alt ve Üst Çenede Dişler Nam Dizilmişlerdir? Yukarıda, dişlerin anatomik yapısı ve çeneler hakkında kısa bilgiler verdim. Unutulmamalıdır ki, insanın iki dişi otuz- L- vardır. Acaba bu dişler kendi aralarında nasıl dizilirler? Bir çenede ve karşılıklı iki çene arasında dişlerin birbirleriyle ilişkileri nasıldır? ---J Alt ve üst çenede dişler kapanış anında BIR DIŞE IKI DIş kuralı ile ilişkiye girerler. Bu kural bozulunca çiğneme güçlükleri ortaya çıkar. 9

13 Ağız ve Dişler Hakkında Genel BiIgller Agız ve diş saglıgı ile ilgili açıklamalardan önce - dişler, çene kemikleri, baş ve yüz hakkında verilecek bilgilerde yer alan bazı teknik kavram ve te rimlerin iyi anlaşılabilmesi amacıyla -kısa açıklamalar yapmayı uygun bul dum. Ancak okuyucuyu sıkmamak için TOrkçe olmayan bilimsel terimleri kullanmaktan ve ayrıntıya girmekten momkon oldugunca kaçınmaya çalıştım. 1. BAŞIN ANATOMIK YAPıSı Baş, vücudun en karmaşık bölümüdür. Yaşam için gerekli birçok Ö!'l.eMli fizyolojik olay burada gerçekleşir. VOcudun komuta merkezi olan beyin orada yer alır. Başın kemik yapısını, birbiriyle kaynaşmış 14 ı------oıı:""""--..., kemikten meydana gelen kafatası ile bir hareketli kemik Kafatası; temel kemik, çeper kemiği, şakak kemiği ve alın kemiğinden teşekkül eder. Hareketli kemik olan alt çene kemigi ise; yatay oluşturur. ve dikey iki bölomden oluşur ve (V) harfi şeklindedir. Alt çene, başa ramus denilen alt çene eklemi aracılıgı ile baglanır. Parmağınızı kulak deliğinin biraz önüne hafifçe bastınp ağzınızı açıp kaparsaıuz bu hissedersiniz. Alt çene eklemi, alt çenenin haredikey böltimon ucunda yer alan '-- -L- ----' ketini saglar. Agzı açma, kapama ve yan tarafa alma hareketleri çiğneme kastan denilen bir grup kas tarafından gerçekleştirilir. 2. Dişlerin Anatomik Yapısı Her dişin bir kuron (taç) bir de kök kısmı vardır. Dişin kuron kısmı mine ile örtülüdür. Kök yüzeyi, kök ucu (Apeks) ve Boyun semenfle 6

14 4- Akıl Dişleri üçüncü Büyük Azdar Yınniyaş Dişleri - - Akıl dişleri ayrı bölumde incelen miştir. (Sayfa 51-54'e bakınız). Bura da, sadece şekillerinin ve kök sayıları nın çok degik oldugunu belirtmekle ye tiniyorum. Hangi Diş Kaç Köklüdür? Diş hekimleri, diş tedavisi yaptıran hastalarının hangi dişin kaç köklu oldugunu merak ettiklerine sık rastlar ıar. Aşagıda bunu özetleyen bir tablo yer almıştır. Çok ender olarak, dişlerin kök sayıları degişkenlik gösterebilir. Tek Köklü DiŞIer - TUm kesici dişler - Kaninler - Üst 2. küçük azılar ve alt küçük azılar. Dokuz yaşındaki bir çocukta çenedeki süt dişleri ile henüz ne içinde bulunan daimi dişierin yer ve konumları KALıCı DİŞLER ı Kesici dışler 2- Kaninler 3- Küçük azılar 4- Büyük azılar - iki Kökü DiŞIer - Alt 1. ve 2. büyük azılar - Üst 2. küçuk azılar 11

15 3- Dişi dış etkenlerden korur. (Eğer bakteriler bu engeli aşarıarsa, da ha sonraki bölümlerde görüleceği, gibi dişler sallanır ve kendi liğinden düşebilir). 4- Periodontal aralık dişe hayat verir. Diş özü alınmış olsa bile, diş, kendisini alveole bağlayan bu aralık sayesinde yaşar. Dentın'in elektron mikroskobunda görünüşü (8.000 defa büyütülmüş olarak). Dişin asıl kütlesini dentın oluşturur. Dentin Nedir? Dişin asıl kitlesini dentin (fildişi) tabakası oluşturur. Dentin, taç kısmında mine; kök kısmında da sement ile örtülüdür. Dentin canlı bir yapıdır ve % 70'i mineral tuzları; % 20'si organik madde ve % lo'u da sudan oluşur. Dentinde çok sayıda kanaleıklar vardır. Bu kanalcıkların içi diş özü sınırındaki dentin yapıcı hücrelerin uzantıları olan iplikçiklerle dolu "Odontoblast" denir. Dentin kanalcıklarının milimetre karede sayıları lo. OOO'e yaklaşır. Diş, dolgu veya kaplama yapılmak için oyt.ilur veya küçültülürse bu kanalaklar açığa çıkar ve o mman soğuk, SıCak, tath ve ekşiden ağrı duyuhır. dur. Dentin yapan hücrelere Diş Özü Nedir? "Pulpa" adı da verilen diş özü, dentin tarafından oluşturulan bir odacık içinde yerleşen kılcal atar ve toplar damarlar; duyu sinirleri ve bütün bu yapıları koruyan bir destek dokusundan oluşur. Diş özünün dış çevresi dentin yapıcı hücrelerle (odontoblast) kuşatılmıştır. Bu hücreler, çuruk ve 8

16 yönde taşar. Alt çenenin aşagıya kaymasıyla agız açılır ve lokma kesici dişlerin arasına girer. Agız kapat ınca, ısırına hareketi ile üst kesiciler alt kesi ciler Ozerinde bir makasın agzı gibi kayar ve yiyecekleri kopanro 2 'i Isırma ve Korarma işlemi ÖgUtme işlemi alt çene eklemi ve çigneme kaslarının koordineli çalışması ve yana hareketlerle aşagıdaki şekilde gördugunuz gibi gerçekleşir. Besinleri iyi öğütebdmek için diş dizilerinin düzgün ve eksiksiz olması şarttır. r r-- Öğütme Işlemi Diş Etinin Yapısı Bundan önceki bölümlerde dişlerin yapısı açıklandı. Bir dişin dışarıdan sadece taç kısmı görolür ve diger kısımları çene kemigi içinde gizlenmiştir; üzeri dişeti dokusu ile örtülüdür. Diş eti, sert, lifli ve kan dolaşımı ile iyi beslenen bir yapı olup; normal rengi uçuk pembedir. Sert ve kemige sıkı-sıkıya yapışan 4-5 mm.lik dişeti daha yumuşak bir baglantı ila-yanak ve dudak içini döşer; bu yapıya "Mu koza" denir. Yanak ve dudakların iç yuzü ile diş dizileri arasında "Vestibill " "Dahz" r alır. = 13

17 1-Dişler, alt ve üst çenede, yanyana dizilince elipse benzer birer yay oluştururlar.bir diş, ön ve arkasında yer alan öteki dişlere bir nok tada temas eder.bu ilişki, çi neme yaparken gıdaların dişler arasına takılmasını önler. 2-A1t ve üst dişler, birbirleriyle, çene kapanınca bir dişe iki diş kuralı ile (adeta iki çarkın dişlileri gibi) kenetlenerek ilişkiye girerler. Dişlerin Görevlerine Göre Farkh Yapılan Vardır 1 - Kesici Dişler Alt ve üst çenedeki ön dişler Diş" "Kesici olarak adlandırılır. Üst çenede genişıı i 9-10 mm. Olanlar orta kesici; 6-7 mm. olanlar ise üst yan kesiciler dir. Alt orta ve yan kesicilerin genişlikleri ise 6-7 mm. arasındadır. 2 - Kaninler (Köpek D işleri "Köpek dişi" ve "göz dişi" adı da ve rilen kaninler kesici dişlerden sonra gelir, alt ve üst çenede sa lı-soııu birer den dört tanedir. Uçları sivri olup ko parmaya yararlar. 3 - Azı Dişleri Kaninlerin arkasında, azı dişleri yer alır. Yapı olarak birbirinden farkit olan SÜT DışLERı azı dişleri, her bir yarım çenede, iki küçük azı, üç de büyük azı olmak üzere. beşer tane ve bir çenede toplam (LO) tanedir. (Sayfa l1'deki şekli inceleyiniz). BütOn küçük azıların çi neme ve kenetlenmeye yarayan ikişer tümsekcikleri vardır. Üst çenedeki büyük azıların dörder tümsekci i; alt çenedeki büyük azıların beşer tomsekci i vardır. Bu tümsekciklere ''Tüberküı'' adı verilmektedir. 10

18 ve dil ucunun da (kesiciler arasında bir oluk yapıp) hava borusu oluşturmasıyla gerçekleşir. ŞE ve JE sesleri de buna benzer bir işlemle gerçekleşir; fakat bu sırada dil ucu göreve katılmaz. DiŞIer; çene kemikleri, dişetleri, dil, damak, hepsi, çlğneme, tat ahna, ma ve konuşma ile ilgili görevlerini bir bütün halinde. Diş Hekimi NCBl Muayene Yapar? Hiçbir şi ohnasa bile, yılda iki defa kontrol için diş hekiminize gitmeniz gerekir. Ne yazık ki pek azarnızın bu alışkanlığı vardır. Çogı.muz ancak dişimiz agnyınca diş hekimine gideriz. Kontrol veya tedavi için, gittiginizde diş hekimi nasıl davranır? Aşa Ma bunu kısaca özetlemek is tiyorum: 1- Önce diş hekimi ziyaretin nedenini renir. Eger hekime agn ne deniyle gitmişseniz, agnnın : a) Ne zaman nasıl başladıgını, b) Tek dişin mi, yoksa yanm çenenin mi agndıgını, c) Agrının surekli mi, kesik kesik mi, soguk veya sıcaktan mı oldugunu ögreriir. 2- Daha sonra diş hekimi ağız dışı muayene yapar. YUzde simetri bo zuklugu var mı? Çene altındaki lenf bezleri şiş mi? gibi hususlan araştırır. 3- Agız dışı muayeneyi, ağız içi muayene izler. Bu sırada diş hekimi : a) Dişleri (sıralanması, renkleri, çorokleri(v. s.) b) Diş etlerini (renk, yokseklik, duzenlenme), c) Yanak ve dudak mukozasını (renk, dozgonluk, gibi) ve d) Dili muayene eder. 4- Diş hekimi muayene sonunda, radyografik muayene yapmaya da gerek duyabilir. Buna halk arasındq "Dişin röntgenini almak" denir. Radyografi, dişler ve çevre dokulan hakkında çok aydınlatıcı bilgiler verir, Böylece diş hekimi : - Agnya neden olan dişi kesin olarak teşhis eder. 15

19 üç Köklü DiŞIer - Üst 1. ve 2. büyok azılar süt Dişleri Nasıl Tanuur? Kitabın "Çocuk Dişleri" bölümünde süt dişlerinin sürmesi, süt dişlerinin düşmesi ve kalıcı dişlerin sürmesi konuları incelenecektir. Bu nedenle süt dişlerine burada kısaca deginecegim. Süt dişleri, çocuk altı aylıkken çıkmaya başlar ve 2.5 yaşında alt ve üst çenede to'ardan (20) tane ola rak tamamlanır. Süt kesicileri ve süt kaninleri, kalıcı dişlere göre daha küçüktür. Süt azılan da kalıcı azılara göre daha küçük yapıdadır. Çocuğunuz büyüdükçe, süt dişlerinin kökleri altında yer alan kalıcı dişbı kökü, sürme etkisiyle erimeye başlar; kök tamamen eriyip dişin yahm kuronu kaiuıca da diş kendiliğinden düşer. Hangi Diş Ne zaman Çıkar? ilk diş yaklaşık altı aylıkken çıkar. Akıı dişleri de yaşında... Demek ki diş Çıkarma süreci, insanın 20 yılını alır. Ama hangi diş kaç yaşında çıkar? Bunu özetleyen bir tablo haiırlanmış ve aşagıda veril miştir. Tablodaki yaşlann yaklaşık rakamlar oldugunu; 1-1,5 yıl önce veya sonra sürmesi gereken dişin vakitsiz sürebilecegini, bazen gecikmeler ola bilecegin! de belirbneliyim. DiŞLERiN SÜRME TABLOSU SORME Orta Kesieller Yan Kesldler II Kaııinler ıv ı. Sat Azılan V 2. Sat Azılan i D 6-12/Vy 6-12 Ay Ay Ay Ay DÜŞMEK 7 Yaş 8 Yaş LO Yaş 9 Yaş II Yaş KAUQ DIŞı.FR Orta Kesldler Yan Kesiciler Kaninler ı. Küçük Azılar 2. Küçük Azılar 1. BüyDk Azılar 2. BüyDk Azılar 3. Büyak Azılar 7 Yaş 8 Yaş Yaş Yaş 11 Yaş 6 Yaş 12 Yaş 18 Yaşından sonra LO 9 Isınna ve Öğütme Nasıl Gerçekleşir? Kesici dişler, kendi adlanna uygun olarak, yiyecekleri ısırmaya ve kes meye yararlar. Üst diş kavisi, alt diş kavisinden daha geniştir ve onu her 12

20 - Kanama zamanı, - Pıhtılaşma zamanı, Protrombin degeri Alyuvar sayısı, - Akyuvar sayısı, - Hemoglobin degeri, - Kan şekeri Panoramik radyografl tetkikleri olabilir. 8- Nihayet diş hekimi dişlerin ölçusunu alarak bunun yardımıyla alçı kalıbı "model" hazırlayıp bu kalıp üzerinde incelemeler yapabiur. 17

21 Tüküruğün Bileşimi ve Etkisi Nasıldır? Yeni dogan bebegin agzı sterildir (mikropsuzdur), fakat birkaç dakika sonra kirjenir ve yaşam boyu da mikroplu kalır. Öyleyse neden hasta lanmıyoruz? çünkü agızda bulunan bakterilenin çogu hastalık yapmayan türdendir. Ancak vücudun direnci kırılınca bu bakteriler hastalık etkeni ola bilir. Agızda bulunan bakterilerin hepsi "Ağız florası"m oluşturur. Diger yandan, agız boşlugunun çok önemli bir koruyucusu vardır : Tükürük. Kulak önü, çene altı ve dil altı bezleri tarafından üretilen renksiz, özel kıvamda, akıcı bir sıvı olan tükürük, üretildigi bezlerden kanalcıldar aracılıgı ile agız boşluguna taşınır. Bezler günde 5 litreye yakın tükürük üretirjer. Kulak önü tükürük bezinin kanalı, üst 1. büyük azı yakınında; diger tükürük bezlerinin kanaleıkiarı da dil altında agza açılırlar. TOkUrtlk içinde bakterilerin üremesini durduran ferment1er, fluor ve kalsiyum tuzian bulunur. Tüküriik kana1iannul açddığa yerde diş taşlannul fazla birikmesi. içinde bulundurduğu kalsiyum tuzlannan çökelmes. nedeniyledir. Tükürügün agız ve dişlere yararlı etkileri şöyle özetlenebilir : 1- TükUrOk, dişleri mekanik olarak temizler. 2- TükUrük, dişleri çürümekten korur. 3- Tükürük, içinde bulundurdugu mayalarla agız mukozasını korur. DiŞIerin Düzgün Konuşmaya Etkisi Konuşma, insanlar arası ilişkilerin en önemlilerindendir. Ayrıca, politi kacılık, aktörlük, spikerlik, şarkıcılık gibi bazı meslekler, buyük ölçüde düzgün konuşmaya dayanır. Düzgün konuşmada dişlerin önemli rolleri vardır. Aşagıda verecegim birkaç ömegin bu rolü vurgulayacagı kanısındayım: 1- DE ve TE sesleri, dil ucunurı, üst kesicilerin damak tarafındaki egiminden destek almasıyla çıkar. 2- FE ve VE sesleri ise, ait dudagın, üst kesiciierin kesici uçlarına temas etmesiyle çıkar. 3- SE sesi, karışık bir işlemle çıkar. Alt ve üst kesiciler birqlrlyle temas halindeyken, dilin, azılann dil tarafındaki yüzeyinden destek alması 14

22 Diş Çüriiğü Nedir? Diş çurü U dişin sert dokularını harap eden bir hastalıktır. İnsanlarda çok eski ça lardan beri görülmuştur. Çüriik Be1irtiIeri Nelerdir? Çürük ve oyulmuş bir diş, koyu renkli boşluguyla kolayca tanınır. Fakat bazen iki dlşte ara yozde gtzil çortık çurük çukurcugu gizli kalır ve diş hekimi ancak yardımcı teşhis vasıtalarıyla (mesel diş röntgeni gibi) teşhis koya bilir. Çogu zaman çurok, diş tuberkullerinin yani tumsekciklerin birbiriyle kesiştigi yerde veya. dişin boyun kısmında göruıür. İki diş arasında ka lan gizli çurukler uzun sure fark edilmez. Bu tur çurüklerde akşam yemek yerken dişime taş geldi zannet,tim bir de baidmı, dişirnin bir paıçag ağzımda.. " denildi ini sıkça duyanz. ".. Diş çürugunde diş hekimine başvurmayı gerektiren en önemli belirti ağrıdır. d_,i A rı, so uk, L- Sa_ _arn _ sıcak, tatlı veya ekşiden olur. Agrının şiddeti ' --,,.-- kişiden kişiye de işir ve etken ortadan kalkınca agn da geçer; fakat tedavi edilmeyen çuruklerde a rılar bir sure sonra sürekli olmaya başlarıar. Diş çürüğü Nasıl İlerler? ÇUrUk, daima dişin yüzeyinden başlar ve iler leyerek dentin tabakasına erişir. Dentin, mine den çok daha fazla organik madde içerir ve bu nedenle de çuruk bu tabakada daha çabuk yayılarak dentini adeta bir burgu gibi deler; fakat, çurugun ilerleme hızı, kişiden kişiye ve dişten dişe çok de işir. Abse ---i _...J L- Dış çurü tedavi edilmezse Ilerler. Unutulmaması gereken bir husus da, dentinin dişin bir savunma organı 19

23 - ÇOrUmuş, fakat henuz agrı yapaınayan bir dişi belirler. - ŞUpheli dişin kök ucunda bir ki st veya granulom varsa, sizi uyarabilir. - Çocukların henuz surmemiş dişleri ile çene kemikleri içinde yer alan dişlerin durumu hakkında bilgi verir. - Alveol yapısı ve sagiıgı hakkında size bilgi verebilir. 5- Diş heklmi bazen (panoramik veya sefalometrik gibi) daha özel radyografiler isteyebilir. 6- Diş hekimi buton bunları da yetersiz buıarak, bazı tamamlayıcı bilgiler isteyebilir: - Hamilelerde gebeligin kaçıncı ayında oldugunu, _. Kalp durumu, kalp hastaltgı varsa ilaç alınıp alınmadıgı, - Kanama durumu, - Tansiyon durumu, - Akut eklem romatizması geçiruip geçirllmedigi, - Şeker hastalıgı olup olmadıgı, - Allerji olup olmadıgı, - Sinir ilaçları alınıp alınınadıgı gibi. 7- Eger dişhekimi bir cerraht mudahale planlanmışsa, bazı laboratuvar incelemelerine de gerek duyabilir. Bunlar: ---- Sefalometrtk radyograf! 16

24 Bakteri pla!:i1 görülebilir mi? Evet görülebilir. Bunlar, dişlerin boyun kısmında ve iki diş arasında yer alan beyazımsı kirlerdir. (Farkedilmesini kolaylaştırmak için piyasada "Disclosing Tablet" veya "Disclosing solution" adıyla bilinen boyayıcı tablet ve eriyikler vardır.) Plak şöyle teşekkül eder : Diş plağındaki mikroplar (8000 defa büyütme ile) 1- Ö nce takürükle protein dişe yapışır. 2- Bu protein de bol miktarda bakteri vardır ve onlar, a!:ilz ortamında bulunan şekerden kimyasal yolla dekstran yaparlar. 3- Dekstran bu protein pla!:ima tutunur ve böylece diş pla!:i1 teşekkül eder. 4- Teşekkül eden plak artık yalnız a!:ilz çalkalamakla giderilemez. Buraya kadar oyunun-yani çüruk oluşumunun-piyonları (yani bakteriler) hazır olmuştur... ve bakteriler, mineye bir hamle yapacaklardır... Bakterller bu hamleyi iki kanattan yaparlar : 1- Bazı bakteriler şekerden asit yaparak, minenin inorganik örgüsünü bozarlar. 2- Bir kısmı da, minenin organik kısımlarını parçalayan enzimler yaparlar. İşte diş çüru!:iü oyununun senaryosu kısaca böyledir. Bu oyun nasıl bozulur ve çuruk nasıl önlenebilir? Bakteri - şeker işbirligi önlenirse oyun bozulur mu? Bu nasıl olabilir? Müttefiklerden birisini; örne!:iin şekeri ortadan kaldırarak... Şeker, çıkolata, pasta yemeden... Acaba olur mu? Şeker, organizma için kaçınılmaz gıdalardan birisidir ve hayvan deneyleri şekerden yoksun beslenmenin çüru!:iü durdurmadıgını, sadece biraz azalttıgmı göstermiştir. Evet, şeker bir çüruk etkenidir ama, ne tek başına ne de başlıca etken... Öyleyse, çürakten korunmak için ne yapmalıdır? Asıl korunma, ikinci saldırgana yani mikroplara karşı mücadele ile olur. Bu da dişleri farçaiayarak geıçekieştiriii. 21

25 Diş ÇÜRÜGÜ ve SONUÇLARI

26 geliştirilen buton macun, toz vb. gibi maddelerin dişlere zararı dokun dugudur. Bu tür temizlik maddelerinin en zararlısı da diş tozlarıdır. Şimdi tekrar hatırlayalım... Eczanede bulunan herhangi bir macunu satın alabilirsiniz. Reklamlardaki gibi yarım parmak degil; çok az macun kullanın. Agzınıza biraz ferahlık ve hoş koku versin yeter... Unutmayın ki... temi7jik dişiere fırça sünnekie gerçekleşir. FırçaIama Tekniği Nasıl Ohnabdır? + Diş fırçalamada kesin ve katı ku rallar yoktur. Ama temel prensip bütün dişlerin bütün yüzeylerini fırçalama şeklindedir. Ancak bu Akşam Sabah Dakika Dakika prensibi uygulayarak yapılacak fırçalama, dişleri gerçek anlamda temizleyebilir. İyi fırçalanan dişler agızda hoş bir etki bırakır. Ağız pmi pınl ve dişler kaygandır. Fırçalama teknigini açıklamadan önce, çok sık yapılan bir hatayı be lirtmek istiyorum. Çogu kimse, dişlerini yatay git-gel hareketi ile. fırçalar. Bu basit ve içgüdüsel temiz leme yöntemi hatalıdır. Çünkü, yatay fırçalama denilen bu yöntem le diş araları temizlenmez. Ayrıca uzun süre aynı yöntemle fırçalama, dişlerin boyun kısımlarında aşın maya da neden olur; bazı gıda artıklarının diş aralarına itilmesiyle. '--- tam bir temizlik saglanmamış olur. Bugün fuçaiamada tavsiye edilen yöntem, fırçayı uzun ekseni Yatay fırçalama diş aşınmalanna neden olur. etrafında döndürerek diş etinden dişe doğru kuralını uygulamaktır. Bu kural uygulanınca dişler arasındaki yüzeyler de temizlenir. Dişlerin çigneyici yüzleri,dil ve damak yüzleri de 23

27 oldugudur. Dentin içinde önceki bölumde tanımı yapılan kanaleıkiarın ucunda odontoblast denilen dentin yapım ve onanm hucreleri bulunur ve bunlar çuruk dentini tamir dokusu ile tıkayabilirler. Tıpkı kuşatılan bir ka leyi savunanların gullelerle açılan gedikleri onarmaları gibi... Kendiliginden olan bu savunma, bazen hızla ilerleyen çuruk karşısında yetersiz kalabilir. Çüriikten Korumnak İçin Ne Yapmalıdır? Hemen yapılması gereken şey diş hekimine gitmek ve onun tavsiyeleri ne uymak olmalıdır. Ashnda çiirükten konmma, bir kişisel irade konusudur ve hepimizin sağlam dişin ve sağhkh ağzm getireceği rahathğın bilincinde dınaıdz geıekir. Çüıük Nasd Meydana GeBr? Uzun yıllar, nedeni bilinmeyen bir hastalık gözuyle bakılan diş çurugu non gunomuzde "çok sebebe bağlı bir hastalık" oldugu anlaşılmıştır. Diş çurugunon 3 etkeni vardır: 1- Bakteri plağı (Diş plagı adı da verilir), Diş plağı, diş çürüğij ve diş eti hastalıklannın en önemli etkenidır. 2- Karbonhidrat'h 3- Bünyesel gıdalar (Şeker, un... gibi), etkenler (Dişin yapısı, tukurugon bileşimi... gibi). Diş saglıgı dengeli olan bir kimsede bu etkenlerden birisi degişiklige ugrarsa, çuruk ortaya çıkar. Diş Plağı ve Karbonhidrath Gıdalar Neden Çüıük Oluşturur? GUnUmUzde bakteri plagı ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmaktadır ve artık şekerle birlikte bakteri plagının, çurugun baş etkenlerinden birisi oldugu anlaşılmıştır. 20

28 Küıdan Yemek yerken diş arasına giren bir et par çasını kurdanla çıkarabilirsiniz; fakat yemek daima aynı yere kaçıyorsa bu, iki diş arasında normal temas olmadıgını gösterir. Böyle du rumlar kurdan kullanmayı gerektirir. Diş kur danlarının uçlarının özel olarak düzlenmiş ol ması, ayrıca sterilize edilmesi gerekir. Ülkemiz de henuz bu tip kurdanlar satılmadıgı için kur dan kullanımında dikkatli olunması yerinde olur. Çürük AşBI Var mıdır? Hayır... "Ama gazetelerde olwyoruz" diyeceksiniz. Biraz önce size çurugun çok sebebe baglı bir hastalık oldugunu söyledim. Neye karşı, hangi etkene karşı aşı hazırlanacak? Bu demektir ki çürok aşısı olmayacaktır da... Bütün di lerin Bütün yüzeyleri II Di<Şelinden di<şe dq ru... L- -" III Di leri çürüğe Karşı Anböiyotik Varmıdır? Hayır. çürügü durduracak bir antibiyotik yoktur. Üstelik, antibiyotikler çocuklarda oluşum döneminde dişlerin üzerine çökelerek onlan boyarlar \le gri-kahverengi, i monımtrak mnk almaiama neden oiudar. Aıüeptik GargaraIar KUDanahm nu? Hayır. Meslek hayatıma yeni başladıgırnda hastalarıma sık sık gargara tavsiye ederdim; fakat bunların çogu zaman yararlı olmadığını gördüm. Bugün birçok diş hekimi, il ç yerine dogal dengeyi oluşturmayı temin edecek yolla ra başvurmaktadır. Bazı ağız ve dişeti has talıkiaraıda belirli bir süre için belirli dozda anti septik gargara Veri1ebiIir; fakat şunu unutmayın ki, ağız sağhğı savapıda en eddn silah façadır. rçalama t Di çürümesine kar1'1 Di.şetlerini fırçalama 1 Di<Şeli hastalıklarına kar ı... A.'8IZ sa'8iı'81 için en etkin önlem di leri fırçalamakla alınır... 25

29 Dişler Nasd Fırçalarunahdır? Dişleri firçaiamaiı, sık firçarnaiı ve doğru fırçajamabdır. ÇLinkU fırçaiama, ş az önce açıkladıgım çürük oluşumunda, bakteri plağı ve ekerin etkisini or tadan kaldıracak tek etkendir. Evet... dişleri fırçalama alışkanlığınız yoksa... veya sık sık diş hekim, lerine bazı hastalann söylediği gibi "unutuyorsanız... " Dişlerinizi korumayı aklınıza koymuşsanız daha işin başında sorunu çözer ve savaşı kazanırınız. Aslında çözüm çok basittir: Alışkanlık edin mekle... Tıpkı traş olur, duş alır, makyaj yapar gibi... Zaten sonra 3 dakika, akşam yatmadan önce 4e 3 dakika... kahvaltıdan Diş Fırçası Nasd Ohnahdır? Diş fırçası, sentetik kıldan yapıl mış olmalıdır. Uçları düzgün sonlan malıdır. Sert veya yumuşak kıldan mı olmalı? Fazla sert fırçalar diş etini tahriş eder. Orta sertlikteki kıllar daha etkilidir ve diş eti bu kılla- Fırça kıllarının ucu düzgün sonlanmalıcjır. ra daha kolay tahammül gösterir. Kıl demetlerinin toplam boyu fazla uzun olmamalıdır. Fırça, kıiian aşınır aşınmaz (ortalama 6 ayda bir) mutlaka değiştiril ıne.ich. Diş Macununu Nasd...u..,?.,...,IDIZ Her şeyden önce şu iyi bilinmelidir ki, diş macunları, dişleri temizlemede, i i rekl mlarda sık sık rastlandığı gibi "harikalar yaratan il çlar" değildir. Muayenehanemde hastalarım "hangi macunu seçmeliyim?" diye sık sık sorarlar. Cevabım çok kısadır: 22 Hangisi olursa... L._ Bu kadar macun yeterlidir. Gerçek olan bir Y, şimdiye kadar

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir.

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız ve Diş Sağlığı Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız sağlığı: Dişler ve onları

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE Ağız ve diş sağlığı anne karnında başlar Doğum öncesi yeterli beslenen ve sağlam doğan bebeklerin 6 aylıktan itibaren ilk SÜT DİŞLERİ çıkar 2,5 3 yaşın sonuna kadar çocuğun

Detaylı

Ağız Ve Diş Sağlığı AMASYA DİŞ SAĞLIĞI

Ağız Ve Diş Sağlığı AMASYA DİŞ SAĞLIĞI Ağız Ve Diş Sağlığı AMASYA DİŞ SAĞLIĞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Ağız, sindirim sisteminin başlangıcıdır. Bütün besinler dişler yardımıyla sindirime hazırlanır. Bu nedenle dış o oldukça önemlidir. Ağız ve dişlerin

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Süt dişleri neden önemlidir? İlk dönemde süt dişlerinin bakımı nasıl yapılmalıdır?

Süt dişleri neden önemlidir? İlk dönemde süt dişlerinin bakımı nasıl yapılmalıdır? 1 2 Süt Dişleri Süt dişleri neden önemlidir? Sanılanın aksine, diş sağlığı açısından süt dişleri önemli dişlerdir. Bu dişler, daimi dişlerin oluşumu ve çenelerin gelişimi esnasında konuşma ve çiğneme açısından

Detaylı

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir:

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir: Laminate kaplama (Laminat Vener-dental veneer) nedir? (Laminey, Lamine ya da lamina olarak da bilinir.=yaprak Porselen) Görünüşünüzü olumsuz yönde etkileyen bir çok diş bozukluklarında mükemmel bir kozmetik

Detaylı

Dr. Benan Oğuz - Dr. Cem Caniklioğlu KARİKATÜRLER

Dr. Benan Oğuz - Dr. Cem Caniklioğlu KARİKATÜRLER AĞUSTOS 2014 www.ortonorm.com Dr. Benan Oğuz - Dr. Cem Caniklioğlu Ağız ve Dişler Hakkında Genel Bilgi Çocuk Diş Kulübümüz Açıldı Bilgi almak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Dişlerin

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği dalıdır. Periodontoloji,

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK EL YIKAMA AĞIZ VE DİŞ TEMİZLİĞİ VÜCUT TEMİZLİĞİ EL YIKAMA ELLERİMİZİ NİÇİN YIKARIZ? Ellerimizdeki mikropları uzaklaştırmak

Detaylı

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin 2 Dental İmplantlar Dental implant eksik olan dişlerin işlevini ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve kemikle uyumlu malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Köprü ve tam protezlere

Detaylı

Uykudan önce ASLA!!!

Uykudan önce ASLA!!! Uykudan önce ASLA!!! ŞEKER TÜKETİMİ-5 BAŞARAMAZSAN!!! Şekeri tükettikten hemen sonraki ALIŞKANLIĞI OTURTMAYA ÇALIŞ ; Macunlu ya da macunsuz fırçalasın, Ağzını suyla çalkalasın, Peynir-yoğurt yesin ya da

Detaylı

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media)

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media) Orta Kulak İltihabı (Otitis Media) Orta Kulak Neresidir : Kulak; Dış, Orta ve İç kulak olmak üzere 3 kısma ayrılarak incelenir.dış kulak yolunun sonunda kulak zarı bulunur. Kulak zarı dış ve orta kulağı

Detaylı

Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak. Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz

Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak. Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz Değerli hasta ve hasta yakınlarımız; bu kitapçıklar sizlere Hematoloji Uzmanlık Derneği tarafından hastalığınız sürecinde karşınıza

Detaylı

KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-YER TUTUCULAR-FLOR UYGULAMASI-FİSSÜR ÖRTÜCÜLER

KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-YER TUTUCULAR-FLOR UYGULAMASI-FİSSÜR ÖRTÜCÜLER KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-YER TUTUCULAR-FLOR UYGULAMASI-FİSSÜR ÖRTÜCÜLER Koruyucu Diş Hekimliği Çocuklarda koruyucu diş hekimliği yaklaşım ve tedavileri şu başlıklardan oluşur:» Fırçalama» Diş gelişiminin

Detaylı

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Boşaltım Sistemi

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Boşaltım Sistemi VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER Boşaltım Sistemi İNSANLARDA BOŞALTIMIN AMACI NEDİR? VÜCUDUMUZDAN HANGİ ATIK MADDELER UZAKLAŞTIRILIR? İDRAR SU TUZ KARBONDİOKSİT BESİN ATIKLARI ÜRE ATIK MADDELERİ VÜCUDUMUZDAN HANGİ

Detaylı

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 24.02.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ Yrd. Doç. Dr. Enhoş: Protez Yapıştırıcıları Dikkatli Kullanın Özellikle damak protezi kullanan hastalarda en sık karşılaşılan sorunlardan birisi tutuculuktur. Protezin

Detaylı

Hemoroid (Basur) Nedir?

Hemoroid (Basur) Nedir? Sindirim sisteminin giriş kapısını ağız ve dişler, çıkış kapısını ise anal kanal ve anüs oluşturur. İstemli olarak sağlanan dışkı ve gaz çıkışının kontrolü; hemoroitlerin de bir parçası olduğu bu anal

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI Canlılar hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ATP ye ihtiyaç duyarlar. ATP yi ise besinlerden sağlarlar. Bu nedenle

Detaylı

İŞİM M BEN 6 AYLIKKEN ÇIKTI

İŞİM M BEN 6 AYLIKKEN ÇIKTI DİŞLERİMİZ Z VE BİZB İLK DİŞİD İŞİM M BEN 6 AYLIKKEN ÇIKTI 3 YAŞIMA GELDİĞİ İĞİMDE AĞZIMDA A TAM 20 TANE SÜT S T DİŞİD İŞİM M VARDI ARTIK DİŞD İŞLERİN N TEMİZLENME ZAMANI GELMİŞ İŞTİ DİŞLERİMİ SAĞLIKLI

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ Müge ÜNAL Ağız ve diş sağlığı sektörü muayenehaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, diş poliklinikleri, diş protez laboratuarları ve diş depolarından oluşan oldukça geniş

Detaylı

DARICA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI BİLGİLERİ

DARICA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI BİLGİLERİ DARICA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI BİLGİLERİ 1. Diş Çürümesi Yapılan araştırmalar sonucunda çocukların çoğunda diş çürüğüne rastlanmıştır. Diş çürümesine ağızdaki bakteriler neden olur.

Detaylı

COUMADİN TEDAVİSİ. Cerrahi Servisler

COUMADİN TEDAVİSİ. Cerrahi Servisler COUMADİN TEDAVİSİ Cerrahi Servisler Coumadin tedavisi hakkında merak ettikleriniz Bu kitapçık Coumadin tedavinizin daha başarılı ve yaşamınızın olabildiğince normal hale gelmesine yardımcı olmak üzere

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

A BÖLÜMÜ NÜ DEĞERLENDİRELİM

A BÖLÜMÜ NÜ DEĞERLENDİRELİM A BÖLÜMÜ NÜ EĞERLENİRELİM A. Aşağıdaki resimde numaralar ile gösterilen bölümlerin neler olduğunu ve bu bölümlerin görevlerini noktalı yerlere kısaca yazınız. 1... 1 2 3............... 2 3...... B. Aşağıda

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

Diyabet ve diş-dişeti sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve diş-dişeti sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 13 Diyabet ve diş-dişeti sorunları

Detaylı

Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Baykal Ağız kokusunun nedenleri ve önlemenin yolları hakkında bilgi verdi.

Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Baykal Ağız kokusunun nedenleri ve önlemenin yolları hakkında bilgi verdi. Ağız Kokusuna Karşı Dilinizi de Fırçalayın Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Baykal Ağız kokusunun nedenleri ve önlemenin yolları hakkında bilgi verdi. İSTANBUL - Sağlıklı

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU 11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU DUYU ORGANLARI Canlının kendi iç bünyesinde meydana gelen değişiklikleri ve yaşadığı ortamda mevcut fiziksel, kimyasal ve mekanik uyarıları alan

Detaylı

09/11/2015 BEYAZ KAN HÜCRELERİ. Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir.

09/11/2015 BEYAZ KAN HÜCRELERİ. Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. BEYAZ KAN HÜCRELERİ Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. 1 Görevleri nelerdir? Bu hücreler vücudu bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı korur.

Detaylı

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar Verem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akkuş İlçe Sağlık Grup Başkanımız Dr. Mustafa AKDOĞAN 18/01/2010 tarihinde ilçemizde çalışan din adamları ve halka yönelik verem hastalığı ile ilgili çeşitli bilgiler

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

YANLIŞ İNANÇ VE DAVRANIŞLAR. Toplumda ağız ve diş sağlığı konusunda oluşan yanlış inanç ve alışkanlıkların en büyük etkeni, bilgi eksikliğidir.

YANLIŞ İNANÇ VE DAVRANIŞLAR. Toplumda ağız ve diş sağlığı konusunda oluşan yanlış inanç ve alışkanlıkların en büyük etkeni, bilgi eksikliğidir. YANLIŞ İNANÇ VE DAVRANIŞLAR Toplumda ağız ve diş sağlığı konusunda oluşan yanlış inanç ve alışkanlıkların en büyük etkeni, bilgi eksikliğidir. Halk arasında ağız diş sağlığına yönelik yanlış inanç ve davranışlar

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI ADIM ADIM YGS LYS 177. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI Hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık

Detaylı

ÇINLAMA KONUSUNDA EN SIK RASTLANAN SORULAR

ÇINLAMA KONUSUNDA EN SIK RASTLANAN SORULAR KULAK ÇINLAMASININ NEDENİ? Bazı zamanlar kulağımda zil sesi duyuyorum bu normal midir? Tamamiyle değil. Kafa içinde ki bu seslere genel olarak tinnitus denilir ve çok yaygındır. Tinnitus zaman zaman ortaya

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır.

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraftan

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine

Detaylı

HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR

HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Hedef kan basıncı değerlerine ulaşmak için başarılı bir tedaviye gerek vardır. Başarılı tedavi 2 kısımdan oluşur: 1.Yaşam düzeninin değiştirilmesi 2.İlaç

Detaylı

Karaciğer vücudun en büyük organıdır. Vücudun birçok fonksiyonu karaciğer tarafından idare edilir.

Karaciğer vücudun en büyük organıdır. Vücudun birçok fonksiyonu karaciğer tarafından idare edilir. KARACİĞER BİYOPSİSİ Karaciğer biyopsisi karaciğerden küçük bir parçanın alınıp mikroskopta incelenmesi ile hastalıkların karaciğere verdiği zararın tespit edilmesidir. Karaciğer biyopsisi genellikle ince

Detaylı

DÜŞÜK KAN ŞEKERİNİN BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

DÜŞÜK KAN ŞEKERİNİN BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ DÜŞÜK KAN ŞEKERİNİN BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ HİPOGLİSEMİ (KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİ) Tedavi planınız kan şekerinizi hedef değerler arasında tutmada daha etkili hale geldikçe, arada sırada hipoglisemi (düşük

Detaylı

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi MANİSA HABER Soğuklarla birlikte sinüzit vakalarında artış yaşanıyor Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ercan Pınar, havaların

Detaylı

Yüz Felci (Fasiyal Palsi)

Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci Ne Demektir: Yüz hareketlerini (dudak, yanak, kaş,göz çevresi) yapmamızı yüz siniri (fasial sinir) aracılığı ile sağlarız. Beyinden gelen hareket emirlerini yüz siniri,

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ. Çözümler

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ. Çözümler MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ Biyoloji dersinden 8.sınıflar için Belediye Yarışması TOPLAM PUAN 100 Çözümler 1. Verilen resimde insan vücuduna bulunan dokuz tane organik sistem gösterilmiştir. Her birinin

Detaylı

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ve ORTODONTİ

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ve ORTODONTİ Hayat gülümseyince güzel... ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ve ORTODONTİ Erken yaşta yapılan tedaviler yarının estetik sorununu önlüyor prodenta.com.tr Çocuk Diş Hekimliği Çocuk diş hekimine (Pedodontist) ilk olarak

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1. ADSG109 Ağız ve Diş Sağlığında Araç-Gereç Bilgisi - I SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Diş Hastalıkları

Detaylı

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ Kan Bağışı LİSELER İÇİN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Kahraman olmak için ne yapmak lazım? Sadece 15 dakikanızı ayırarak hiç tanımadığınız 3 insanın

Detaylı

Uygulama yirmi dakika sürüyor ve hemen normal yaşamınıza dönebiliyorsunuz. "Kaşlarımın arasındaki çizgi beni aslında olmasamda, kızgın gösteriyor.

Uygulama yirmi dakika sürüyor ve hemen normal yaşamınıza dönebiliyorsunuz. Kaşlarımın arasındaki çizgi beni aslında olmasamda, kızgın gösteriyor. Yüzümüzde aşırı çalışan mimik kasları dinamik yüz çizgilerine yol açıyor ve bizi olduğumuzdan daha yaşlı gösteriyor. Bu çizgilerin cerrahi ile giderilmesi çok zahmetli olabiliyor. Botoks maddesini yüzdeki

Detaylı

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI HĠJYEN NEDĠR? Bir sağlık bilimi olup,temel ilgi alanı sağlığın korunması ve sürdürülmesidi r. KĠġĠSEL HĠJYEN Kişilerin kendi sağlığını korudukları ve devam ettirdikleri öz

Detaylı

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir.

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. KULLANIM KILAVUZU KLORHEX ORAL JEL Birim Formülü Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. Tıbbi Özellikleri Klorheksidin

Detaylı

Hareketli Protezler BR.HLİ.008

Hareketli Protezler BR.HLİ.008 Hareketli Protezler Hareketli Protez Nedir? Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen ve eksik dişlerin yerini alan apareylerdir. Total protez, parsiyel protez, immediat protez ve diş üstü protezler olmak

Detaylı

Reflü Hastaları Ne Yapmalı?

Reflü Hastaları Ne Yapmalı? On5yirmi5.com Reflü Hastaları Ne Yapmalı? Reflü hastalarının, yaşam kalitelerini yükseltmek ve daha az sorun yaşamaları için yapabilecekleri basit çözümler var. Yayın Tarihi : 11 Ekim 2011 Salı (oluşturma

Detaylı

Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir!

Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir! On5yirmi5.com Burun tıkanıklığınızın sebebi sinüzit olabilir! Mevsim değişimlerinde geniz akıntısı, burnunuzda tıkanıklılık ve bağ ağrılarınızdan şikayetiniz varsa, üst solunum yolu enfeksiyonlarınız 10

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

3- Destek ve Hareket Sisteminin (Kasların) Çalışması :

3- Destek ve Hareket Sisteminin (Kasların) Çalışması : KAS SİSTEMİ İskelet sistemindeki kemiklerin üzerini örten, iç organların yapısına katılarak vücudun ve iç organların hareket etmesini sağlayan kasların oluşturduğu sisteme kas sistemi denir. a) Kasların

Detaylı

PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ

PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ PLASTİK CERRAHİ MEME KÜÇÜLTME VE DİKLEŞTİRME MEME KÜÇÜLTME Meme küçültme ameliyatı, kadının dış görünümünü düzeltmek amacıyla yapılan kozmetik bir ameliyat gibi bilinmekle

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SOLCOSERYL Adheziv Diş Patı Ağız boşluğunda ve dişeti üzerine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. SOLCOSERYL Adheziv Diş Patı Ağız boşluğunda ve dişeti üzerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI SOLCOSERYL Adheziv Diş Patı Ağız boşluğunda ve dişeti üzerine uygulanır. Etkin maddeler: 1 g adheziv diş patı, 2.125 mg solkoseril ve 10.000 mg polidokanol 600 içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

e-bülten İÇİNDEKİLER www.ortonorm.com Aralık 2008 21 AYIN VAKASI EĞLENCE KÖŞESİ Ortodontist Dr.Med.Dent. Benan OĞUZ Dr.Med.Dent.

e-bülten İÇİNDEKİLER www.ortonorm.com Aralık 2008 21 AYIN VAKASI EĞLENCE KÖŞESİ Ortodontist Dr.Med.Dent. Benan OĞUZ Dr.Med.Dent. Ortodontist Dr.Med.Dent. Benan OĞUZ Dr.Med.Dent. Cem CANİKLİOĞLU e-bülten Aralık 2008 21 Online randevu alabilmek için tıklayanız. Ortodontik tedavinizin,kurumumuz tarafından karşılanıp karşılanmadığını

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

Basiskele. Basiskele

Basiskele. Basiskele STOP DO NOT ENTER RESERVED PARKING Akılcı ilaç kullanımı; kişilerin hastalığına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun sürede, uygun dozda, uygun doz aralıklarında en düşük maliyetle

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GEROFEN jel %5 Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram jel etkin madde olarak 50 mg ibuprofen içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, karbopol (karbomer 940), trietanolamin,

Detaylı

Bir Tatlı Kaşığı Ortodonti (Önleyici Ortodontik Tedavi)

Bir Tatlı Kaşığı Ortodonti (Önleyici Ortodontik Tedavi) neye yarar sevilmek, hesapsız sevmedikçe; ya da öğrenmek, tek kelime öğretmedikçe... Bir Tatlı Kaşığı Ortodonti (Önleyici Ortodontik Tedavi) Türk Dişhekimleri Birliği nin 5. Ulusal Kongresi nde tanımıştım

Detaylı

VÜCUDUMUZDA SISTEMLER. Destek ve Hareket

VÜCUDUMUZDA SISTEMLER. Destek ve Hareket VÜCUDUMUZDA SISTEMLER Destek ve Hareket DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ Vücudun hareket etmesini sağlamak Vücutta bulunan organlara destek sağlamak Destek ve Hareket Sistemi İskelet Sistemi Kaslar Kemikler Eklemler

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2016 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ [MESLEK BAZINDA BÖLÜM UYUM REHBERİ] DYÖN RH03 Rev:0 Bu rehber kalite bilincinin temel alındığı fakültemizde mesleki olarak kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla

Detaylı

VivaStyle. Paint On Plus. Beyaza giden profesyonel yol. Diş beyazlatma ile ilgili sorular ve cevaplar

VivaStyle. Paint On Plus. Beyaza giden profesyonel yol. Diş beyazlatma ile ilgili sorular ve cevaplar Beyaza giden profesyonel yol Diş beyazlatma ile ilgili sorular ve cevaplar Gülümsemenizin nasıl olmasını istersiniz? Böyle mi... yoksa böyle mi? Bir gülümseme bağlar.. Hayat boyu sağlıklı dişler. Beyazlatmaya

Detaylı

Hepatit C ile Yaşamak

Hepatit C ile Yaşamak Hepatit C ile Yaşamak NEDİR? Hepatit C kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün(hcv) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 1 NEDİR? Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi ) bulunmaktadır. Ülkemizde

Detaylı

Yediklerimizde Neler Dişleriniz Çürüyebilir?

Yediklerimizde Neler Dişleriniz Çürüyebilir? Yediklerimizde Neler Dişleriniz Çürüyebilir? Diş hekimi Seyhan Ergin dişlerin çürümesine yol açan beslenme şekilleri ve diyetlerle ilgili soruları yanıtladı: 1 / 10 * Neler dişlerimizi çürütüyor? Besinlerden

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

Anatomik Sistemler. Hastalıklar Bilgisi Ders-2 İskelet-Kas-Sinir Sistemleri

Anatomik Sistemler. Hastalıklar Bilgisi Ders-2 İskelet-Kas-Sinir Sistemleri Anatomik Sistemler Hastalıklar Bilgisi Ders-2 İskelet-Kas-Sinir Sistemleri Anatomik Sistem İskelet Sistemi İskeletin Görevleri Vücuda şekil verir. Vücuda destek sağlar. Göğüs kafes ve kafatası kemikleri

Detaylı

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Farmakokinetik vücudun ilaca ne yaptığını inceler. İlaçlar etkilerini lokal veya sistematik

Detaylı

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU Anabilim Dalı / Klinik Adı: Hastanın Adı, Soyadı: Baba adı: Doğum tarihi: Ana adı: TC Kimlik No: Planlanan girişimin adı: MİRİNGOTOMİ (Kulak zarının çizilmesi) veya VENTİLASYON

Detaylı

Ortodonti. İlk Muayene zamanı:

Ortodonti. İlk Muayene zamanı: Ortodonti Ortodonti, diş, çeneler ve yüz bölgesinde oluşmuş bozukluk veya uyum sorunlarını tedavi eden branştır. Söz konusu bozuklukların önlenmesi ve ilerlemesinin önüne geçilmesi için de tedaviler yöntemleri

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir.

KULLANMA TALİMATI. ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. KULLANMA TALİMATI ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: DL-alfa tokoferol, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat,

Detaylı

Prostat kanserine karşı erken teşhis için

Prostat kanserine karşı erken teşhis için Prostat kanserine karşı erken teşhis için Prostat Erkeğin hassas noktasi Sayın Erkekler, Almanya da her yıl 40.000 den fazla erkek yeniden prostat kanserinden hastalanıyor. Ancak tüm erkeklerin % 15 ile

Detaylı

ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM. Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM

ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM. Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM SAĞLIK VE HİJYEN NEDİR? Sağlık; kişinin doğuştan getirdiği kalıtsal özellikleri ile fiziksel, biyolojik ve sosyal

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, DOCETAXEL TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, DOCETAXEL TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, DOCETAXEL TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Size bir antikanser ajan olan Docetaxel tedavisi önerildi. Tedavi yaklaşık 1,5 saat sürer ve üç hafta aralıklarla

Detaylı

Kalp Hastalıklarından Korunma

Kalp Hastalıklarından Korunma Kalp Hastalıklarından Korunma AsılRezzan Dr alt başlık Deniz stilini Acardüzenlemek için tıklatın Kalp- Damar hastalıkları (KDH) birçok Avrupa ülkesinde ve Türkiye de orta ve ileri yaş grubunda en önemli

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı