Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri"

Transkript

1 Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Açıklama -Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Sermaye blokajları, Garanti Fonu ve piyasa teminatları nedeniyle aracı kuruluşlar tarafından Bankamıza teslim edn teminat mektuplarından alınan hizmet bedeli Teminat Mektubu tutarı %0,01 (Onbinde bir) -Aysonları itibariyle tahakkuk ettirilir. -Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. -Döviz keşide edn teminat mektuplarının komisyonu TCMB döviz alış kuru kullanılarak TL ye dönüştürülür. -Takasbank tarafından işletn piyasa teminatları için alınmaz. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Nakit Türü Karşılıklar Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası işlem limiti karşılığı ve Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçları teminatı olarak alınan vadeli,nakit (TL, EUR, USD) vadesiz altın, altın deposu tutarları hesaplanan hizmet bedeli Nakit teminat tutarı % 0,01 (Onbinde bir) Borsa tarafından alınan altın saklama komisyonu aylık % 0,04 (Onbinde dört) ayrıca tahsil edilir. -BİAŞ mevzuat gereği vadeli hesaplar ayrıca tahsil edilir. -Altın olarak vern karşılıklar için komisyona ek olarak saklama komisyonu aylık (Onbinde 4) ayrıca üyelere yansıtılacaktır. -Yatırım Fon/Ortaklıklarından alınır. -Fon Ortaklık Hizmet Bedeli alınan hesaplardan, Hesap İşlemleri ve Raporlama i alınmaz. Fon/Ortaklık Hizmet Bedeli Kurumsal yatırımcılara vern değerleme, mutabakat ve raporlama hizmeti bu hizmetlere ilişkin alt yapı maliyetlerine ait hizmet bedeli Günlük fon toplam değeri (Yıllık) % 0,001 (Onbinde 0,1) Max: TL (2013 yılı için) -Günlük fon toplam değeri hesaplama yapılır. -Üyenin bildirimi baz alınır. -İlgili güne ait bildirim bulunamaması halinde en son bildirn güne ait değer kullanılarak komisyon hesaplanacaktır. -Uygulama tarihi = komisyon tarihi olacaktır yılı için fon/ortaklık başına hizmet bedeli maksimum 25,000 TL olarak sınırlandırılmıştır. -Aysonları itibariyle tahakkuk ettirilir. -Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.

2 Ekspertiz Takasbank'tan uzman personelin yapacağı ekspertiz i Kişi ve Gün Sayısı USD Zırhlı Araç Kira Takasbank'ın mevcut zırhlı araçlarının kiralanması halinde uygulanacak Sefer+İlave saat+günlük Sefer Başına 150 USD; İlave her saat için 40 USD; Günlük USD Kıymetli Evrak Saklama Türk Ticaret Kanunu na göre kıymetli evrak niteliğinde olan belgelerin saklanmasından alınan Evrak üzerinde yazılı tutar (Yıllık) %0,01 (Onbinde 1) Ödeme içerikli mesajlar TETS göndernler: Tutar % 0,005 (Yüzbinde beş + BSMV) (66,000.- /660,000.- TL arasındaki tutarlar) -İşlem anında tahsil edilir. TCMB tarafından EFT resmi kapanış saatinden sonra (saat 17:30) EFT Sistemine göndern tüm mesajlardan tarifede belirtn lerin 10 katı alınır. - Gelen iade mesajları da aynı tarife lendirme yapılır. -Elektrik Piyasası katılımcılarının işlemlerinde Yazılı ve Elektronik Talimat Göndernler tarifesi geçerlidir. EFT İşlemleri Takasbank aracılığı göndern EFT mesajları alınan komisyon EFT Tutarı Asgari: 3,30 TL + BSMV (66,000.- TL'den az olan tutarlar için) Azami: 33 TL+ BSMV (660,000.- TL'yi aşan tutarlar için) Yazılı ve elektronik talimat göndernler: Tutar % 0,010 (Yüzbinde on + BSMV) ( 66,000.- /660,000.- TL arasındaki tutarlar)

3 Asgari: 6,60 TL + BSMV (66,000.- TL'den az olan tutarlar için) Azami: 66 TL + BSMV (660,000.- TL'yi aşan tutarlar için) Gelen iade mesajlarında yukarıdaki tarife lendirme yapılır. EFT İşlemi Başına EMKT Mesajları Fon Aktarımları Ödeme İçerikli Mesajlardan alınan tarifesi uygulanacaktır. Kıymet Aktarımları (değişiklik yapılmamıştır) TETS Üzerinden Göndernler 1 TL + BSMV Yazılı ve Elektronik Talimat Göndernler 2 TL + BSMV (*) TCMB tarafından EFT resmi kapanış saatinden sonra (saat: 17:30) göndern tüm mesajlardan tarifede belirtn lerin 10 katı alınmaktadır. Gecikmeli EFT Komisyonu EFT işlemlerinde belirlenmiş olan son saatlerden sonra talep edn EFT işlemlerinden alınan EFT Tutarı Saat 17:00 a kadar: TPP Ort. O/N faizinin %25 i Saat 17:00 sonrası: TPP Ort. O/N faizinin %50 si -İşlem anında tahsil edilir.

4 TETS Üyelik Aidatı Aracı kuruluşların TCMB EFT sistemine Bankamız sistemi katılımını sağlayan Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) ne üye olmaları nedeni alınan giriş aidatı ve yıllık aidat Sabit tutar Üyelik : TL + BSMV Aidat: TL + BSMV (Yıllık) -Üyelik i, TETS e üyelik sırasında alınır. -Yıllık aidat, TETS'e üye olan kurumlardan her yıl Ekim ayında tahsil edilir. Tahsil-Tediye İşlemleri Takasbank veznesine teslim edn ve çekn nakit tutarlar alınan komisyon İşlem tutarı % 0,025 (Onbinde 2,5) -Nakit çekme işlemlerinin tamamına uygulanır. -Nakit yatırma işlemlerinde saat 14:00-14:30 arası gerçekleştirn işlemlere uygulanır. Masraf Karşılıkları Komisyon tahakkuk işlemleri nedeni her bir üye kodu için alınan sabit Dekont adedi 2 TL -Düzenlenen her bir komisyon ekstresi için 2 TL alınmaktadır. Takasbank Para Piyasası İşlemleri Takasbank Para Piyasası nda gerçekleşen işlemler alınan Takasbank komisyonu olup vadesi bir haftaya kadar (7 gün dahil) olan işlemler ve diğer vadeler için farklı oranlar kullanılarak anapara hesaplanıp işlem günü tahsil edilir İşlem tutarı Vadesi 1 haftaya kadar olanlar: Anapara X %0,002 (Yüzbinde 2) Diğer vadeler için: Anapara X %0,00025 X Gün Sayısı (yüzbinde 0,25 x Gün Sayısı) -Alıcı ve satıcı üyelerden alınır. -Takasbank komisyonu emrin gerçekleşen adedi işlem gününde hem ödünç alan hem ödünç veren taraftan tahsil edilir. -Vadesi bir haftaya kadar olan işlemlerde %0,005 (yüzbinde 5) Ödünç Pay Piyasası Komisyonu Takasbank Ödünç Pay Piyasası nda vern emirlerin gerçekleşen kısımlarının piyasa değeri işlem gününde alınır Piyasa değeri İşlemin vadesine göre %0,005 (yüzbinde 5) %0,48 (onbinde 48) arasında değişen oranlar uygulanır. -Vadesi bir hafta olan işlemlerde %0,01 (onbinde 1 ) -Vadesi iki hafta olan işlemlerde %0,02 (onbinde 2) -Vadesi üç hafta olan işlemlerde %0,03 (onbinde 3) -Vadesi bir ay olan işlemlerde %0,04 (onbinde 4) -Vadesi iki ay olan işlemlerde %0,08 (onbinde 8) -Vadesi üç ay olan işlemlerde %0,12 (onbinde 12)Vadesi altı ay olan işlemlerde %0,2(onbinde 24)

5 -Vadesi dokuz ay olan işlemlerde %0,36 (onbinde 36) -Vadesi bir yıl olan işlemlerde %0,48 (onbinde 48) Ödünç Pay Piyasası Nakit TL işlem teminatları nemalandırma komisyonu Üyelerin nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan İşlem Teminatı Brüt Nema Tutarı % 3 (yüzde üç) Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. Ödünç Pay Piyasası Garanti Fonu nakit TL katkı payları nemalandırma komisyonu Üyelerin garanti fonu nakit Türk Lirası katkı paylarının nemalandırılmasından alınan Garanti Fonu brüt nema tutarı % 4 (yüzde dört) Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. Raporlama Uzun Vadeli Araçlar için Kısa Vadeli Araçlar için Elektronik Ürün Sertifikası (ELÜS) TCMB, Borsa Istanbul ve Hazine Müsteşarlığı İhraçları Yeni tahsis edn ISIN kod listesi bildirimi İhraçta 400 TL + BSMV -Hisse Senedi ve bir yıldan uzun vadeli özel sektör araçları İhraçta İhraçta 100 TL + BSMV 75 TL + BSMV Haftalık 10 TL + BSMV -ISIN kodu başına -Bir yıldan kısa vadeli özel sektör araçları (yerli/yabancı borçlanma araçları, rüçhan hakkı kuponu, makbuz, yerli/yabancı varant/sertifika, vb.) - Yerli ve yabancı varant/sertifika için bir ihraç limiti dâhilindeki ihraçlarda ödenecek azami 300 adetle sınırlıdır. - Raporlama Yerli Aboneler için Web sitesi günlük Türkiye ISIN veri seti aboneliği Aylık TL + BSMV -Veri seti abonesi olanlardan alınmaktadır. Raporlama Yabancı Aboneler için Web sitesi günlük Türkiye ISIN veri seti aboneliği Aylık 600 USD -Veri seti abonesi olanlardan alınmaktadır. LEI ilk Tahsis İlk defa Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) almak için Takasbank a yapılan başvuralara uygulanır. Her kod için bir defaya mahsus sabit 350 TL+ BSMV -Kodun tahsisinde peşinen

6 LEI Yıllık Bakım Tahsis edn veya başka bir yerel işletim biriminden Takasbank a taşınan kodlara uygulanır. Her kod için yıllık sabit 200 TL+ BSMV -Takip eden yıllarda yenme dönemlerinde peşinen. -Ücret ödemesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır; -Takasbank tarafından tahsis edn ve taşınan kodlar için takip eden yıllarda ilk tahsis tarihinden (gün/ay bazında) önceki 10 iş günü LEI Kodu Taşıma Başka bir kurumdan tahsis edilmiş LEI kodu taşıma başvurularına uygulanır. Her kod için bir defaya mahsus sabit 150 TL + BSMV -Kodun taşınmasında peşinen Tatil Günü Sistem Erişim Üyelerimizin tatil günlerinde sistemlerimize erişimlerinin sağlanması karşılığı alınan Her gün için USD/Gün -Üyelerimizin çeşitli amaçlarla tatil günlerinde sistemlerimize erişim sağlamak istemeleri halinde üyeden her gün için 1,000 Amerikan Doları tahsil edilir. Teminat Vekilliği Dosya Teslim Komisyonu Adet Karşılıklı anlaşma belirlenmektedir. -Diğer komisyonlar (nakit transfer, EFT) ilgili tarife tahsil edilmektedir. Teminat Vekilliği Dosya Saklama Komisyonu Kredi tutarı Karşılıklı anlaşma belirlenmektedir. -Diğer komisyonlar (nakit transfer, EFT) ilgili tarife tahsil edilmektedir. Teminat Vekilliği Nakit TL Teminat Nemalandırma Komisyonu Brüt nema Karşılıklı anlaşma belirlenmektedir. -Diğer komisyonlar (nakit transfer, EFT) ilgili tarife tahsil edilmektedir. Giriş (talimat USD 6 Dolar - Çıkış(talimat USD 7 Dolar Yabancı Para Hizmet Transferi Citi NY ve Citi Frankfurt yapılan işlemlere ilişkin tarifesi Yazılı Talimatla 14 Dolar Giriş (talimat EUR 3 Euro Çıkış(talimat EUR 4 Euro Yazılı Talimatla 8 Euro

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınır. Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar,

Detaylı

TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/43 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak...

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün

Detaylı

TPP nda işlem yapmak isteyen Aracı Kuruluşların, TPP Taahhütnamesi ni imzalamaları gerekmektedir.

TPP nda işlem yapmak isteyen Aracı Kuruluşların, TPP Taahhütnamesi ni imzalamaları gerekmektedir. 22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) Takasbank Para Piyasası (TPP) ; kısa dönemli nakit fazlası olup, bunu organize bir şekilde plase edemeyen Aracı Kuruluşlar ile kısa dönemli nakit ihtiyacı bulunup, bu

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 07/08/2014 TARİH VE EYF 730

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999 SAYI

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 27/05/2014 TARİH VE EYF

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak... 5 MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Yönergenin

Detaylı

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000 1 Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz sermaye artırımı için kullanılabilecek kaynaklardan biri değildir? A) Emisyon primi B) İştirakler satış kârı C) Yeniden değerleme değer artışı D) Ortaklardan sermaye

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 13/11/2013 TARİH

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN

Detaylı

22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP)

22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) 22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) Takasbank Para Piyasası (TPP) ; kısa dönemli nakit fazlası olup, bunu organize bir şekilde plase edemeyen Aracı Kuruluşlar ile kısa dönemli nakit ihtiyacı bulunup, bu

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 18.11.2003 TARİH

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 13/11/2013 TARİH VE EYF

Detaylı

19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI

19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI 19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası (YMKP); Türk sermaye piyasasının uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılması çerçevesinde,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002 SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER -2002 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002 BAKANLAR KURULU KARARLARI 07.12.2001 Tarih ve 2001/3463 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.10.1984 tarih ve 84/8581 sayılı Bakanlar

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER,SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03.10.2003 TARİH VE EYF.23.1/1159

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 13/11/2013 TARİH VE EYF 1031 SAYI

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI : FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. BankEuropa Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 27/02/2004 Kayıt Belge No : EYF.74-1/102 Kayıt Nedeni : İlk Kayda Alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER,SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25.06.2009 TARİH VE B.02.1.SPK.015-522

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. BankEuropa Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu İstanbul, Şubat 2014 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 2 PAZARLAR... 2 2.1 ANA PAZARLAR... 2 2.1.1 PAY OPSİYON ANA PAZARI... 2 2.1.2 ENDEKS OPSİYON ANA PAZARI...

Detaylı

İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net

İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net varlık değeri değişim tablosu Finansal tablolara ilişkin

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 07/08/2014 TARİH

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999

Detaylı