SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLİMLER LİSESİ"

Transkript

1 SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 2 YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5686 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ...: ?.Y Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metni, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör : Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÖZYURT Görsel Tasarım Uzmanı : Mehmet Fatih ŞELE Dil Uzmanı : Rehberlik Uzmanı : Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı : Program Geliştirme Uzmanı : Yusuf YILDIZ Mustafa KARA Ahmet CANSIZ Mustafa ÇALIŞKAN ISBN... Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 5700 sayılı yazısı ile eğitim aracı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve 3398 sayılı yazısı ile birinci defa 925 adet basılmıştır.

3

4

5

6

7 ORGANİZASYON ŞEMASI KAVRAMLARIMIZ Spor Spor sosyolojisi SPOR SOSYOLOJİSİ Aşağıdaki fotoğrafları inceleyerek soruları cevaplayınız. DERSE HAZIRLIK 1.Gözlemlerinizden hareketle ilgilendiğiniz ve çevrenizdeki insanların ilgilendikleri spor dalları nelerdir? Belirtiniz. 2.İlgilendiğiniz spor dallarından hareketle ülkemizdeki insanların bazı spor dallarıyla neden ilgilenmediklerini ve bunun toplum yapısıyla olan ilişkisini yorumlayınız. DİNİN İNANÇ BOYUTU Dine ruhsal bir olay, bir inanç ya da bu inancı birtakım kural, töre ve öğretiler yumağı biçiminde ortaya koyan kurumsal bir etkinlik olarak bakabiliriz. Bir inanç olarak din, insanın yaşamsal gereksinimini, dış dünyanın olumsuz ve acımasız koşulları karşısında sığınabileceği yetkin bir güç arayışında ulaştığı, tanrı düşüncesini ifade eder. Nitekim felsefe, bilim ve teknolojinin sağladığı tüm ussal ve nesnel olanaklara, yaşam güvencesini büyük ölçüde sağlayan devlet düzenine karşın kitlelerin günümüzde bile dinsel inançtan kopmamış olması dinin temel özelliklerin kalıtsallığını göstermektedir. Gerçi buna, kökü ilkel dönemlere uzanan, bilinçaltı bir saplantı, yerleşik bir koşullanma diye de bakılabilir. Ama kişisel bakış açımız ne olursa olsun, insanın Allah inancında, dünya olanaklarında bulamadığı, bulamayacağı gizemli bir erince ulaştığı da göz ardı edilemez. (Cemal Yıldırım, Bilim ve Ütopya, s. 26) İnsanın inanma ihtiyacı hakkındaki görüşlerinizi metinden de hareketle aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere yazınız İNANÇ ATLASI (Dünya nüfusuna oranla inananlar 2002) İNANAN SAYISINA GÖRE DİNLER (milyon) Toplam Hristiyan Yukarıdaki fotoğraflarda hangi spor dallarına yer verilmiştir? 2. Ülkemizde bu spor dallarından hangileri diğerlerine göre daha yaygındır? Nedenlerini düşününüz. DİNLER Katolik Protestan Diğer kilise inançları Ortadoks Doğu Avrupa Hristiyanları Mormon Müslüman (Sünniler) Müslüman (Şiiler) Yahudi Budist Japon Şintoist ve Budist Hindu Sıkh Çok tanrılı dinler Dinsizler/Mezhepsizler Nüfus Yok Agnostik Diğer İnançlar Protestan Ateist Ortadoks Hristiyan Yahudi Budist Diğer Hristiyan Kaynak:Encyclopedia Britannica(2003) 1.Yukarıda verilen inanç atlasına göre dinlerin dağılımı hakkında neler söylenebilir? 2.Aynı toplumda yaşadığı hâlde insanların inançları ya da ibadetleri neden farklılık göstermektedir? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Katolik tahmini tahmini Kaynak:World Christian Trends Budistler Hazırlık Sayfası: Kavramlarımız, derse hazırlık soruları, dikkat çekici görsel ve yazılı materyaller ile bunlara yönelik sorular Etkinlik Sayfası: Okuma metinleri, tartışma ve yorum soruları ile gerçekleştirilen etkinlikler. Aşağıdaki haber metinlerini okuyarak soruları cevaplayınız. Dünya Kaynakları Tükeniyor The World Watch Enstitüsü nün son raporu, tüm dünyanın gelişmiş toplumlar kadar fazla kaynak tüketmesi halinde, bir değil birkaç dünyaya ihtiyaç duyulacağını ortaya koyuyor. Dünya nüfusunun bize kaynak yetiştirmeye çalışan biçare gezegenimize bir değil birkaç beden büyük geldiğini kaydeden BM Çevre Programı Başkanı Achim Steiner şu açıklamayı yapıyor: 200 yıldan kısa bir sürede nüfusu 1,5 milyardan 6,5 milyara yükselen bir gezegende yaşıyoruz. Bundan yaklaşık 40 yıl sonra dünya üzerinde 9 milyar kişi olacağız. Gelecekte yaşayacağımız tek sıkıntının petrolle ilgili olmayacağını artık fark etmemiz gerekiyor. Tüm kaynaklar konusunda sıkıntı çekeceğimiz günler gelecek. ( İnternet haberi, ) Dünyada G ıda İhtiyac ı Art ıyor Dünya nüfusu arttıkça insanların en temel ihtiyaçlarından olan gıdaya talep de aynı ölçüde artış gösteriyor. Birleşmiş Milletlere göre, 2050 yılına gelindiğinde küresel gıda üretiminin yüzde 70 artması gerekiyor. İngiltere şimdilerde, daha az su ve enerji harcayarak gıda üretimini artırma yoluna gidilmesi gerektiği görüşünde. İngiltere de gıda maddelerinin yüzde 37 si ithal ediliyor. İngiliz yetkililere göre, geçen yıl dünyada gıda ve petrol fiyatlarında yaşanan ani artışın yanı sıra Avustralya da etkili olan kuraklık, gıda güvenliği planının hazırlanması gerektiğini ortaya koydu. Çöpe giden gıda maddelerinin miktarının azaltılması önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu yolla hem gıda ihtiyacının daha uygun şekilde karşılanacağı hem de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin bir miktar dengelenebileceği düşünülüyor. ( İnternet haberi, ) 1. Kaynakların tükenmesi ülkeleri ve toplumları nasıl etkilemektedir? Belirtiniz. 2. Artan nüfusun kaynak kullanımına etkileri nelerdir? Tartışınız? 3. Gıda ihtiyacı artışı ülkelerin ne gibi önlemler almalarını zorunlu kılıyor? Tartışınız. 4. Artan dünya nüfusuyla birlikte ihtiyaçlarımızın da arttığını düşünüyor musunuz? Tartışınız. Aşağıdaki şemayı inceleyerek sektörlerin hangi ihtiyaçlardan doğduğunu boş bırakılan yerlere yazınız. Başka hangi ihtiyaçlar hangi sektörleri doğurmuştur boş bırakılan yerlere yazınız. İHTİYAÇLAR SEKTÖRLER İnşaat Sektörü Bankacılık Sektörü Ticaret Sektörü Ulaştırma Sektörü Turizm Sektörü Eğitim Sektörü Enerji Sektörü Tarım Sektörü DEĞİŞEN BİR ŞEY VAR MI? Çok eski çağlardan beri kadın ve erkek kendine yönelik roller edinmiş ve bunları benimsemiştir. BİLİYOR MUYDUNUZ? Sümer de, tanrıçalar tanrılardan önce geliyordu. Bu durum Sümer toplumunda kadına verilen değeri Gazetecilerin 1/3 ü kadın olmasına göstermektedir. Sümer inanışına göre evreni ve insanı rağmen, bölüm şefi, editör ya da patronların yaratan, gökyüzüne, yeryüzüne sahip olan, sosyal sadece %1 inin kadın olduğunu, düzenin, adaletin, sağlığın, yazının, sanatın, tahılın, 1945 ila 1995 yılları arasında Dünya daki bereketin ve savaşın koruyucuları hep tanrıçalardır. Buna kadın milletvekili sayısının 4 kat arttığını, paralel olarak, siyasal yaşamda kadınlar kral eşleri olarak bazı ülkelerde meclisteki bayan milletvekili ülke yönetiminde önemli roller oynamışlardır. Çin ve sayısını artırmak için bayanlara pozitif Bizans kaynaklarından öğrendiğimiz kadarıyla milattan ayrımcılık uygulandığını biliyormuydunuz? önce ikiyüzlü yıllarda Orta Asya da göçebe yaşayan Türk kadınlarının erkekler yanında önemli bir rolü olduğu biliniyor. Eski Türklerde kadın, ailede ve toplumda saygın bir yere sahipti. Türk töresinin ve İslamî unsurların bir sentezinin oluşturduğu Osmanlı medeniyetinin üç kıtaya yayılmasında, devletin bir dünya devleti olmasında Osmanlı kadınının da erkeği kadar katkısı olmuştur. Devletin kuruluşundan itibaren başlayan, Osmanlı kadınlarının siyasî, askerî, hukukî ve sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlere katıldığı Osmanlı arşiv kaynaklarında ve seyahatnamelerde mevcuttur. Osmanlı da yükselmekte olan modern sosyal hayatta kadınların emeğine ihtiyaç hissedildiği için 1842 yılından itibaren kadınlar kamusal alanda devlet eliyle eğitim görmeye başlamıştır. Önce sağlık alanında, daha sonra sırasıyla sanayi ve eğitim alanlarında kadınlara eğitim imkânları devlet tarafından sunuldu. 2.Abdulhamid tarafından açılan Muallime Mekteplerinde yetişen kadınlar öğretmen olarak Osmanlı kadınlarını eğitmek üzere taşraya gönderildi. Kadın, toplumun temel taşı olan ailenin en önemli varlığı olmuştur. Bu yüzden aile hukuku üzerinde yapılan çalışmalar özellikle kadın ile ilgili olmuş ve kadın hakları adı altında birçok düzenlemeler yapılmıştır. Çağdaş toplumlar aileye ve kadına her zaman önem vermişler ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmışlardır. Batıda sanayi toplumuna paralel olarak şekillenen ortak kamusal alanda kadınlar başlangıçta yer alamamışlardı. Sanayileşmenin gelişmesi ve yeni iş gücü ihtiyacının doğmasıyla birlikte başta İngiltere de olmak üzere kadınlar ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşam alanlarında yer almaya başlamışlardır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye de de kadınlara birçok alanda haklar verilmiş ve kamusal yaşamda daha fazla görünür olmaya başlamışlardır. Dünyada ve ülkemizde kadına verilen bazı haklar aşağıdaki tabloda verilmiştir. DÜNYA DA KAD INLARA VERİLEN HAKLAR TÜRKİYE DE KAD INLARA VERİLEN HAKLAR 1962 yılında hemşireliğin kurucusu olan Florence 1843 yılında Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik Nightingale (Florans Naytingel) hemşirelik okulunu yılında eğitimi almaya başladı. Londra da açmıştır yılında Belediye kanunu çıkarıldı. Yasa ile kadınlara 1902 yılında Avusturalya da kadınlar seçme hakkı belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı. kazanmıştır yılında Türk kadını milletvekili seçme ve seçilme 1971 yılında İsviçre de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. hakkını kazandı yılında Finlandiya, dünyada 19 kadın milletvekilinin 1935 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem seçimleri sonucunda 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. meclise girdiği ilk ülkedir yılında kadınların ağır ve tehlikeli işlerde 1985 yılında Türkiye, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı çalıştırılması, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmesi ile yasaklandı. imzaladı ve sözleşme ertesi yıl yürürlüğe girdi. Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini (CEDAW) 1887 yılında Susanna Medora Salter, Kansas eyaletinin Argonia Belediye Başkanlığına seçildi yılında ilk kadın belediye başkanı Mersin den seçildi yılında Amerika Birleşik Devletleri nde yürürlüğe giren anayasa değişikliği ile ülke genelinde kadınlara oy 1989 yılında İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavlarına verme hakkı tanınmış, Kasım 1920 de kadınlar ilk kadınların da alınacağını açıkladı. parlamento seçimlerine katılmışlardır yılında, Seylan (Sri Lanka) da bayan Şirimavo 1993 yılında Türkiye nin ilk kadın başbakanı Türkiye Bandaranaike dünyanın ilk kadın başbakanı oldu. Cumhuriyeti nin 50. hükûmetini kurdu. Kadınların çalışma hayatındaki yeri ile ilgili görsel ve yazılı materyalleri toplayarak sınıf panosunda sergileyiniz? Etkinlik Sayfası: Gazete ve İnternetten alıntı metinlerle gerçekleştirilen etkinlikler. 36 Bilgi Sayfası: Konuyu özetleyen bilgiler, Biliyor muydunuz? köşesi ve sonraki derse hazırlık yönlendirmeleri. 7

8 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE TOPLUMSAL KURUMLAR Toplumsal Kurumların Maddi ve Manevi Unsurları...10 Farklı Toplumsal Kurumlar...13 Kurumlar - Örgütler...16 Tarihsel Süreçte Aile...19 Değişim ve Aile...22 Aile ve Evlilik Aile Türleri Boşanmanın Etkileri Geçmişten Günümüze Kadın Atatürk ün Kadına Verdiği Önem...37 Eğitimin Temel Kavramları Eğitimin Amacı ve İşlevleri...43 Eğitim Kurumunun Diğer Kurumlarla İlişkisi Eğitimde Fırsat Eşitliği...49 Eğitim ve Toplum...52 Atatürk ve Eğitim İhtiyaçlarımız ve Ekonomi Ekonomide Mal ve Hizmet...61 Ekonominin Temel Ögeleri Ekonomik Sistemler...68 Atatürk ün Ekonomiye Bakışı Toplumsal Düzen ve Hukuk...75 Hukukun Temel Kavramları Hukuk ve Değişme Sosyal Hukuk Devleti Siyaset Kurumu ve Toplumsal Düzen Siyasetin Temel Kavramları...90 Siyaset Kurumu ve Siyasi Partiler Seçim Sistemleri...96 Seçimde Etkili Olan Toplumsal Güçler...99 Devlet ve Hükûmet Siyasal Yönetim Şekilleri Atatürkçü Düşüncede Vatandaşlık, Hak ve Sorumluluk Geçmişten Günümüze Din Din ve Laiklik Atatürkçü Düşüncede Laiklik Ölçme ve Değerlendirme ÜNİTE TOPLUMSAL DEĞİŞME Toplumsal Değişme Kaçınılmazdır Müdahaleler Yoluyla Değişme Toplumsal Değişmeye Farklı Yaklaşımlar Doğal Çevrenin Toplumsal Yapıya Etkisi Bilgi Toplumu Millî Kültür Zenginliktir Nüfus Artış Hızının Toplumsal Değişmeye Etkileri..147 Ekonomik Faktörlerin Toplumsal Değişmeye Etkileri Toplumsal Değişme Tipleri Millî Gelirin Dengeli Dağılımı Toplumsal Gelişmede Orta Tabaka Genişlemesinin Rolü Toplumsal Bütünleşme ve Yaşantımız Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Toplumsal Bütünleşme Toplumsal Çözülme Nedenleri ve Sonuçları Toplumsal Değişme Sürecinde Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye de Toplumsal Değişmenin Dinamikleri Ölçme ve Değerlendirme ÜNİTE GÜNCEL SOSYOLOJİK KONULAR Güncel Kavramı ve Sosyolojik Bakış Açısıyla Güncel Vatandaşlık ve Sosyal Devlet Tarihsel Süreçte Modernite Küreselleşme - Yerellik İlişkisi Çevre Sorunlarının Toplumsal Boyutu İletişim Gerçeği ve Toplum Spor Sosyolojisi Boş Zamanları Değerlendirme Sanat Sosyolojisi Ölçme ve Değerlendirme ÜNİTE SOSYOLOJİK OLAY VE METİN ANALİZİ Sosyolojik Olayların Analizi Göçün Ortaya Çıkardığı Sorunlar Suç Sosyolojisi Modern Toplumlarda Yoksulluk ve İşsizlik Kentleşmenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar Savaş ve Terörizm Dünyamızı Tehdit Ediyor Sporun Toplumlar İçin Önemi Toplumsal Açıdan Kimsesiz Çocuklar Şiddetin Toplumsal Yapıya Etkileri Medyanın Toplum Üzerindeki Etkisi Ayrımcılığın Farklı Biçimleri Sosyolojik Metin Çözümlemeleri Ölçme ve Değerlendirme Sözlük Ölçme ve Değerlendirme Cevap Anahtarı Kaynakça

9 TOPLUMSAL KURUMLAR 9

10 TOPLUMSAL KURUMLARIN MADDÝ VE MANEVÝ UNSURLARI KAVRAMLARIMIZ DERSE HAZIRLIK Toplumsal kurum Kültür Toplumsal yapý 1.Toplumsal kurum kavramýndan ne anladýðýnýzý belirtiniz. 2.Kurumlarýn toplumsal yapý ve kültürle iliþkili olup olmadýðýný düþününüz. Düþüncelerinizi arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. Aþaðýdaki fotoðraflarý inceleyerek sorularý cevaplayýnýz. 1. Yukarýdaki fotoðraflarda hangi toplumsal kurumlara örnekler verilmiþtir? Belirtiniz. 2. Bu kurumlardan hangileri maddi ve manevi unsurlarý örneklendirmektedir? Düþüncelerinizi söyleyiniz. 10

11 Aþaðýdaki metinleri okuyarak sorularý cevaplayýnýz. Özlüceli Öðrenciler Okullarýna Kavuþtu Ders araç ve gereçleri Kelkit Kaymakamlýðý ve köylüler tarafýndan karþýlanan okula, eðitim öðretime baþlamasý nedeniyle ziyarette bulunan Gümüþhane Valisi, köy okullarýný önemsediklerini söyledi. Beraberinde Kelkit Kaymakamý ve Ýl Millî Eðitim Müdürü ile birlikte okulda eðitim ve öðrenim gören 17 ilköðretim okulu öðrencisi ile 10 ana sýnýfý öðrencisiyle sohbet eden Vali, öðrencilere ders araç ve gereçleri hediye etti. Aþaðý Özlüce Ýlköðretim Okulunun yeniden eðitim öðretime baþlamasý nedeniyle açýklamada bulunan Vali, Bir toplumun geliþmesinde en önemli itici güç eðitimdir. Özellikle okul öncesi eðitim, insan geliþiminin en hýzlý ve en duyarlý dönemini oluþturur. Yaþamýn ilk yýllarýnda alýnan eðitim ve geçirilen deneyimler, ileri yaþlardaki öðrenme yeteneði ve gelecekteki baþarý üzerinde de önemli etkilerde bulunuyor. dedi. (Ýnternet haberi, ) Türk Öðrencilerden Avrupa nýn En Ekonomik Aracý Öðrenciler, Uluslararasý Çevreci Araç yarýþmasýnda Avustralya daki 3000 km lik parkuru sadece 3 litre hidrojen tüketerek geçmek istiyor. Bir sitede yer alan habere göre, karbon fiber kafesten oluþtuðu için çok hafif bir araç olan Sahimo sadece 110 kg öðrenciler, yapýlacak geliþtirme çalýþmalarýyla ve özel ekipmanlarla 1000 km de 1 litre tüketir hâle getirmek için çalýþýyorlar. Sahimo nun tek problemiyse ucuz olmamasý. 170 bin dolar deðerindeki aracýn üretimi de uzun bir süre alýyor. (Ýnternet haberi, ) Medeni Kanun, Türk Kadýnlarýna Yenilikler Getirdi Türkiye Cumhuriyeti, hukuk birliðini saðlayan Medeni Kanun u 80 yýl önce kabul ederek çaðdaþ dünyadaki saygýn yerini aldý. Medeni Kanunun kabul edilmesiyle demokratik hukuk devleti tüm kurumlarýyla oluþturulmuþ, dil, din, ýrk ve cinsiyet ayrýmý ortadan kaldýrýlarak bütün vatandaþlarýn yasalar karþýsýnda eþit olmalarý saðlanmýþtýr. Kiþi ve kurumlar arasýndaki iliþkileri hukuk kurallarý çerçevesinde düzenleyerek kiþisel hak ve özgürlükleri güvence altýna alan Medeni Kanun, getirdiði yeniliklerle Türk kadýnlarýnýn toplumsal hayatta etkin bireyler olarak yer almalarýnýn önünü açmýþtýr. (Ýnternet haberi, ) 1.Haber metinlerinde hangi toplumsal kurumlar örneklendirilmiþtir? Bu toplumsal kurumlar hangi ihtiyaçlarýmýzý karþýlamaktadýr? 2.Metinden hareketle toplumsal kurumlarýn toplumsal yapý ile ilgili hangi bilgilere ulaþmamýzý saðladýðýný belirtiniz. TOPLUMSAL YAPI ÝÇÝNDE KURUMLAR Toplumsal yapý içerisinde kurumlar, bir saat gibi düþünülebilir. Bilindiði üzere saat; yapýsal ve fonksiyonel unsurlarýn karþýlýklý baðýmlýlýðýndan oluþan bir sistemdir. Saat örneðinde, saatin genel çevresi bir toplum olarak düþünüldüðünde aile kurumu, insanýn ilk karþýlaþtýðý toplumsal bir çevre veya merkez olarak, saatin hareket merkezine veya en önemli noktasýna yerleþtirilebilir. Eðitim, din, siyaset ve ekonomi gibi kurumlar ise saatin diðer ana yapýsal çarklarýna ve unsurlarýna benzetilebilir. Toplumsal yapý içerisinde kurumlar, birbiriyle iliþkili birçok temel ve alt kurumdan oluþan ve bir saat gibi iþleyen bir yapý veya sistem olarak görülebilir. Saatin çarklarýnýn birinde meydana gelen bir aksaklýk ya da arýza saatin zamaný doðru göstermemesine yol açtýðý gibi, toplumsal kurumlarýn kendi iç yapýsýnda ve diðer kurumlarla olan iliþkilerinde meydana gelen olumsuzluklar genel sosyal hayatýn iþleyiþinde bir takým düzensizliklere yani problemlere yol açar. Bu durum bize, genel toplumsal hayatýn saðlýklý bir biçimde iþlemesi ve yürümesi ile toplumun ana kurumlarýnýn fonksiyonlarý ve kurumlar arasý iliþkiler arasýnda doðru bir orantý olduðunu gösterir. ( Toplumsal yapýyý oluþturan kurumlar birbirlerini ve toplumsal sistemi nasýl etkilemektedir? Düþüncelerinizi açýklayýnýz. 11

12 TOPLUMSAL KURUMLARIN MADDÝ VE MANEVÝ UNSURLARI VE KÜLTÜRLE ÝLÝÞKÝSÝ Kurum terimi günlük yaþantýda çeþitli anlamlarda kullanýlmaktadýr. Örneðin, bir amacý gerçekleþtirmek üzere kurulan Kýzýlay, okul gibi örgütler, kurum olarak adlandýrýlýr. Burada kurum; kuruluþ, müessese, tesis gibi anlamlara gelmektedir. Sosyolojide ise kurum sözcüðü daha farklý bir anlamda kullanýlýr. Sosyolojik açýdan kurum, bir toplumda örgütlenmiþ, göreli bir bütün oluþturan, düþünceler, davranýþlar, deðerler, normlar, maddi ögeler (binalar, mallar vb.) ve iþaretler, bayrak, rozet gibi simgelerden oluþan bütündür. Kurumlarýn kendine özgü yapýsý vardýr. Buna göre toplumsal kurumlar, bir örgütü ifade eden somut ve özel yapýlardan farklý olarak toplumsal rolleri, iliþkileri ifade eden soyut ve genel bir anlama sahiptir. Her toplumsal kurum, kültürün bir ögesidir. Örneðin din, eðitim, aile, ekonomi, hukuk birer toplumsal kurumdur. Bu kurumlar, toplumsal gereksinimleri karþýlamak amacýyla çeþitli rollerin, iliþkilerin örgütlenmesiyle toplum genelinde bir bütün oluþturur. Toplumsal yapýyý oluþturan toplumsal kurumlar, aþaðýdaki þemada þöyle gösterilmektedir. TOPLUMSAL YAPI BÝLÝYOR MUYDUNUZ? Millî Eðitim Bakanlýðýna baðlý her derece ve türdeki resmî ve özel öðretim kurumlarýna verilecek adlarýn; kurumun amacýna, seviyesine, bulunduðu çevrenin özelliðine ve þartlarýna uygun olmasý, belli bir anlam taþýmasý, Millî Eðitimin temel amaçlarýna aykýrý düþmemesi ve Türkçe olmasý gerektiðini, Öðretim kurumlarýna; a) Kurumun bulunduðu yerleþim biriminin adý, b) Tarihimizde ün yapmýþ kiþilerin adlarý, c) Yurt içinde ve yurt dýþýnda önemli zaferlerin kazanýldýðý yerlerin adlarý, d) Savaþta veya diðer zamanlarda vatan hizmeti yaparken þehit olanlarýn adlarý, e) Memleket için önemli olan olaylarýn adlarý, f) Bilim ve teknoloji, kültür, eðitim, sanat, spor vb. alanlarda önemli baþarýlar kazanmýþ kiþilerin adlarý, g) Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplumlarýna ait kiþi ve yer adlarý, h) Eski cumhurbaþkanlarý, baþbakanlar ve millî eðitim bakanlarýnýn adlarýnýn verilebildiðini biliyor muydunuz? KÜLTÜR KURUMLAR Maddi Kültür Ögeleri Manevi Kültür Ögeleri Aile Eðitim Ekonomi Din Siyaset Hukuk Boþ zamanlarý deðerlendirme Konut Eðitim araçlarý Üretim araçlarý Cami, Kilise Parlamento Mahkemeler Medeni Kanun, örf, adet ve gelenekler Okul kurallarý Çalýþma yasalarý Dinsel kurallar Hukuk kurallarý Adalet, hak ve eþitlik Spor salonu Spor kurallarý 1. þema: Toplumsal yapý, kültür ve toplumsal kurumlarýn etkileþimi ile oluþmuþtur. Kültür toplumsal kurumlara kendine özgü bir yapý kazandýrýr. Toplumsal yapý, kendini oluþturan kurumlarýn toplamýný aþan, kültürel ögelerle þekillenen kendine özgü bir bütündür. Kurumlarý somutlaþmýþ nesnel bir gerçeklik yapan, bütünlüðe dönüþtüren temel faktör kültürdür. Kültür bir toplumsal yapýya anlam veren, onu kendine özgü yapan maddi ve manevi ögelerin oluþturduðu bir bütündür. Aile, eðitim, siyaset, ekonomi gibi kurumlar kültürün somutlaþmýþ göstergeleridir. Temel toplumsal kurumlar olan aile, ekonomi, din, eðitim, siyaset bir bütün olarak toplumsal sistemi oluþturur. Her toplumsal kurum içinde bulunduðu kültürel yapýnýn özelliklerine göre þekillendiðinden kültür toplumsal yapýyý etkileyen ve deðiþtiren önemli faktörlerden biridir. bilim teknoloji, ekonomi, siyasal geliþmeler ve benzeri nedenler kültürel yapýyý etkiler ve deðiþtirir. Bu durum toplumsal kurumlarýn ve tüm toplumsal yapýnýn zamanla deðiþmesine yol açar. 1.Karikatür:Kültürel yapý zamanla deðiþir. 12

13 KAVRAMLARIMIZ Aile kurumu Ekonomi kurumu Din kurumu Eðitim kurumu Siyaset kurumu Hukuk kurumu FARKLI TOPLUMSAL KURUMLAR DERSE HAZIRLIK 1. Kurumlarýn toplumsal yaþama etkileri neler olabilir? 2. Kurumlar arasýnda etkileþim var mýdýr? Örneklendiriniz. Aþaðýdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayýnýz. Size göre kurumlarýn toplumsal yaþamda üstlendiði iþlevler neler olabilir? Tartýþýnýz. 13

14 Aþaðýdaki fotoðraflarý ve metinleri inceleyerek sorularý cevaplayýnýz. 2. þema 1.Yukarýdaki fotoðraflar hangi toplumsal kurumlara örnektir? 2.Kurumlarýn eðitim kurumu ile iþ birliði içinde olmalarýnýn faydalarý neler olabilir? Okulda Fidan Dikme Eðitimi Millî Eðitim Bakanlýðý ile Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan, ormancýlýk eðitimi çerçevesinde okul öncesi, ilköðretim, ortaöðretim, meslekî eðitim alan tüm öðrencilere çevre ve ormancýlýk, aðaçlandýrma, fidan dikme eðitimi verileceðini bildirdi. (Ýnternet haberi, ) Aile Sevgisi Çocuk Zekâsýný Artýrýyor Yapýlan bilimsel araþtýrma sonucunda sunulan rapora göre; ailelerinin sevgi ortamý içinde yetiþtirdikleri çocuklarýn zihinsel ve fiziksel geliþiminin ötekilere oranla daha yüksek olduðu açýklandý. (Ýnternet haberi, ) Siyasetin Önemi Daha iyi bir yönetim arayýþý bugün uygar ve geliþmiþ ülkelerin hemen tümünün hedefi oldu. Demokratik bir yönetimde, iyi yönetim için siyasetin önemi inkâr edilemez. Siyaset, halkla devlet arasýndaki baðdýr. Halkýn siyaset, siyasetçi ve siyasetin kurumlarýna olan güveni ne kadar yüksekse siyaset o kadar iyi iþler. (Ýnternet haberi, ) 1. Yukarýdaki metinlerde adý geçen toplumsal kurumlarýn temel iþlevlerinin neler olduðunu metinlerden hareketle belirtiniz. 2. Aile kurumunun çocuklar üzerinde etkisi neler olabilir? 3. Siyaset kurumunun toplumsal faydalarý neler olabilir? Görüþlerinizi söyleyiniz. TOPLUMSAL HAYATIMIZDA DÝNÝN YERÝ Ýnsanlar akýl ve yeteneklerini kullanarak daima kendilerini ve çevrelerini geliþtirmektedir. Bu geliþme hem maddi hem de manevi alanda görülür. Toplumlarý birbirinden ayýran en önemli vasýflarýn baþýnda, dil ve din birliði gelmektedir. Bunun yanýnda coðrafi þartlar da toplumlarý birbirinden ayýran diðer özelliklerdendir. Toplumumuzun sahip olduðu ortak kültür mirasýna þöyle bir baktýðýmýzda dinin etkisini mutlaka görürüz. Ýnancýmýz bütün yaþantýmýzý etkilemiþ, sözlerimize ve davranýþlarýmýza yansýmýþtýr. (N. Yaþar Aþýkoðlu, Toplumsal Hayatýmýzda Dinin Yeri ve Din Eðitiminin Önemi, Toplumsal bir kurum olan din, toplumu nasýl etkiler? Görüþlerinizi belirtiniz. 14

15 TOPLUMSAL KURUM ÇEÞÝTLERÝ Toplumsal kurumlar (aile, eðitim, siyaset, din, ekonomi, hukuk ve boþ zamanlarý deðerlendirme), kendi içinde ve diðer kurumlarla karþýlýklý iliþkileri sonucunda toplumsal sistemleri oluþtururlar. Toplumsal kurumlar, insanlar arasý iliþkiler sonucu ortaya çýkan toplumsal bir olgudur ve bütün toplumlarýn kendilerine özgü yapýlarýna göre biçimlenir. Her toplumsal kurumun toplumsal yapýya baðlý olarak kendine özgü kurallar dizgesi, davranýþ örüntüleri, belirlenmiþ rol ve statüleri vardýr. Eðitim kurumu: Çocuklarýn ve gençlerin toplum yaþayýþýnda yerlerini almalarý için gerekli bilgi, beceri ve anlayýþlarý elde etmelerine, kiþiliklerini geliþtirmelerine yardým eden süreçlerin tümüdür. Kiþilerin içinde doðduklarý toplumun deðerlerini, bilgilerini, becerilerini, davranýþ kalýplarýný öðrenmeleri ve öðrendiklerini kendilerinden sonra gelecek kuþaklara aktarmasýný saðlar. Aile kurumu: Bütün toplumlarýn temel kurumu olan aile, diðer kurumlarýn kaynaðýný oluþturmasýnýn yanýnda, insan neslinin devamýný da saðlamaktadýr. Aile birbirine evlilik ve kan baðý ile baðlý, iki veya daha fazla sayýda üyeden meydana gelen bir kurumdur. Aile toplumsal kurumlar içinde en eski ve en küçük olanýdýr. Aile kurumunun içinde; niþanlýlýk, evlilik, çocuk bakýmý ve akrabalýk iliþkileri gibi alt kurumlar vardýr. Ekonomi kurumu: Toplumdaki mal ve hizmetlerin üretimi, bölüþümü ve tüketimini düzenleyen kurumdur. Ekonomi, sýnýrsýz insan gereksinimlerini karþýlamak amacýyla sýnýrlý kaynaklarýn üretim, tüketim ve bölüþümünü düzenler. Siyaset kurumu: Toplumun yönetimi ve kamu düzeni ile ilgili kurumdur. Siyaset, devleti ilgilendiren olaylarýn düzenli bilgisidir. Devlet iþlerini düzenleme yürütme anlamýna gelir. Siyaset, devleti idare etme sanatýdýr. Devlet, hükûmet, siyasi partiler, seçim, parlamento, yönetim gibi siyaset kurumlarý vardýr. Hukuk kurumu: Hukuk belli bir toplumda kiþiler arasý iliþkileri düzenleyen ve devletin yaptýrým gücüyle uyulmasý zorunlu kýlýnan davranýþ kurallarýnýn oluþturduðu yazýlý kurallarýn tümüdür. Din kurumu: Ýnsanlarýn inançlarý gereði birlikte yaptýklarý dinsel ayin ve ibadet þekillerini içine alan toplumsal kurumdur. Din toplumda dayanýþmayý güçlendirir. Toplumsal kontrolü saðlar. Kiþiyi ahlaklý davranmaya yönlendirir. Bireye güven duygusu saðlar. Bireyin ölüm konusundaki korku ve kaygýlarýný gidermesinde etkili olur. Sevgi, saygý, kardeþlik gibi deðerleri geliþtirir. Cami, kilise gibi alt kurumlarý vardýr. Boþ zamanlarý deðerlendirme kurumu: Bireylerin ve gruplarýn kendilerini geliþtirmesi amacýyla onlarý ilgi alanlarýna göre spor, eðlence, sanat, dinlenme gibi faaliyetlere yönlendiren kurumdur. Toplumsal Kurumlarýn Ýþlevleri Kurumlarýn iþlevleri; olumlu, olumsuz,açýk ve kapalý olmak üzere dörde ayrýlýr. Olumlu iþlev: Kurumlar kiþilere toplumsallaþma sürecinde davranýþ kalýplarýný öðretirler. Kurumlar denetim görevi ve toplumsal baský aracýlýðýyla topluma uygun olmayan davranýþlarý düzeltirler. Olumsuz iþlev: Kurumlar geleneksel yapýya baðlý olduklarýndan deðiþim ve geliþmeye kolay uyum saðlayamaz. Toplumsal kurumlar deðiþime karþý çýkarak ilerlemeyi güçleþtirir. Bireysel yeteneklerin ortaya çýkmasýný engelleyerek toplumsal sorumluluk duygusunu azaltýr. Açýk iþlev: Kurumlarýn amaçlanmýþ, herkesçe benimsenmiþ, kabul edilmiþ, yerine getirmesi beklenen iþlevidir. Örtülü iþlev: Kurumlarýn açýkça amaçlarý arasýnda yer almayan, yerine getirmeleri öngörülmediði hâlde ortaya çýkan iþlevidir. Örneðin eðitim kurumunun açýk iþlevi bireylere bilimsel ve meslekî bilgi aktarmak, beceri kazandýrmak ve onlarý meslek sahibi yapmak; gizli iþlevi ise uygun bir çevre, iþ ve eþ edindirmektir. TOPLUMSAL KURUMLAR BÝLÝYOR MUYDUNUZ? Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun Türkiye Cumhuriyeti de kamu yayýncýlýðý yapmakla görevli tek kuruluþ olduðunu, 1 Mayýs 1964 günü çýkan yasa ile kurulduðunu, 1990 larýn baþýnda ilk özel televizyon ve özel radyo kanalý yayýna baþlayana kadar Türkiye de radyo ve televizyon yayýncýlýðý yapan tek kurum olarak hizmet verdiðini biliyor muydunuz? Toplumsal iliþkiler Toplumsal gruplar Temel görevleri Aile Ekonomi Eðitim Siyaset Hukuk Din Anne Baba Çocuk Aile Aile birliðinin ve neslin devamýnýn saðlanmasý Alýcý-Satýcý Ýþçi Patron Þirket Sendika Üretim bölüþüm ve tüketimin düzenlenmesi Öðrenci Öðretmen Veli Ýlköðretim - Lise Üniversite Meslek edindirme ve toplumun temel deðerlerinin kazandýrýlmasý Yöneten Yönetilen Baský gruplarý Partiler Yasa ve yönetim iliþkilerinin düzenlenmesi Avukat Savcý Hakim Barolar Mahkemeler Toplumsal düzenin saðlanmasý Din görevlisi Cemaat Mezhepler Tarikatlar Toplumsal dayanýþmayý saðlamasý Boþ zamanlarý deðerlendirme kurumu Çalýþtýran Öðrenen Spor klübü Yüzme havuzu Üye kartý, Kupa verilmesi, Saðlýklý yaþam, Dinlenme, Eðlenme 1. Tablo: Temel toplumsal kurumlarýn toplumsal sistemi oluþturma biçimi 15

16 KURUMLAR - ÖRGÜTLER KAVRAMLARIMIZ Örgüt DERSE HAZIRLIK Aþaðýdaki þemalarý da dikkate alarak kurumlarýn örgütsel yapýsý hakkýnda neler söyleyebilirsiniz? Aþaðýdaki þemalarý inceleyerek soruyu cevaplayýnýz. SÝYASET ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Baþkan yardýmcýsý Baþkan yardýmcýsý Baþkan yardýmcýsý Baþkan yardýmcýsý Baþkan yardýmcýsý Yazý Ýþleri Md. Mali Hizmetler Md. Ýmar ve Ýnþaat Md. Zabýta Md. Saðlýk Ýþleri Md. Eðitim ve Kültür Md. Destek Hizmet Md. Plan ve Proje Md. Ruhsat ve Denetim Md. Basýn Yayýn Md. Hukuk Ýþleri Md. Emlak ve Ýstimlak Md. Çevre Kontrol Md. Kültür ve Sosyal Ýþler Md. Teftiþ Kurulu Md. Fen Ýþleri Md. Park ve Bahçe Md. Temizlik Ýþleri Md. 3.Þema Okul Öncesi Eðitimi Genel Müdürlüðü EÐÝTÝM Ýlköðretim Genel Müdürlüðü Millî Eðitim Eðitim Bakanlýðý Genel Liseler Yüksek Öðretim Genel Müdürlüðü Orta Öðretim Genel Müdürlüðü Meslek Liseleri 4.Þema Fen Liseleri Sosyal Bilimler Liseleri Anadolu Liseleri Yukarýdaki þemalardan yararlanarak kurum ve örgütün farkýný açýklayýnýz

17 Aþaðýdaki metinleri okuyarak sorularý cevaplayýnýz. KURUMLAR VE KURUMSAL DEÐÝÞÝM Kurumlar; günlük hayata kurallar koyarak belirsizliði azaltýrlar. Kurumlar, insan etkileþimi için bir rehberdir. Böylece; biz, sokakta arkadaþlarýmýzla selamlaþýrken, otomobil kullanýrken, portakal satýn alýrken, borç para isterken, bir iþ kurarken, ölülerimizi gömerken ya da benzeri durumlarda, bunlarý nasýl yapacaðýmýzý bilir ya da kolayca öðreniriz. Ayný iþlemleri baþka bir ülkede, örneðin Bangladeþ de yaparken bu kurumlarýn farklý olduðunu da gözlemleyebiliriz. Kurumsal sýnýrlamalar; bireylerin neleri yapmalarýnýn yasak olduðunu ve hangi koþullarda bazý bireylerin belirli bazý faaliyetleri yapabileceklerini içerir. Bu yüzden de kurumlar insan etkileþimlerinin meydana geldiði çerçevelerdir. Kurumlar, rekabete dayalý bir takým sporunun oyun kurallarýyla bire bir ayný niteliði taþýmaktadýrlar. Yani resmî ve yazýlý kurallarý içerdikleri gibi, bazý temel kurallarý oluþturan, rakip takým oyuncusunu kasten sakatlamamak gibi, yazýsýz kurallarý da içerir. Bu benzetmeden de anlayacaðýmýz üzere, kurallar ve resm î olmayan kodlar bazen uygulanmaz ve karþýlýðýnda ceza verilir. Bu yüzden; kurumlarýn iþlevi açýsýndan çok önemli bir özellik; ihlallerin belirlenmesi ve cezalarýn kesinliðidir. Örgütler; var olan sýnýrlar çerçevesinde bir amaca hizmet etmek maksadýyla oluþturulurlar. Hedeflerini gerçekleþtirme bakýmýndan kurumsal deðiþimin önemli bir uygulayýcýsýdýrlar. Örgütler siyasi kuruluþlarý (siyasi partiler, senato, þehir konseyi, düzenleyici kurum vb.), iktisadi kuruluþlarý (firmalar, ticaret odalarý, kooperatifler vb.), sosyal kuruluþlarý (camiler, kulüpler, atletik dernekler vb.) ve eðitim kuruluþlarýný (okullar, üniversiteler, meslek eðitim kamplarý vb.) kapsar. Örgütler; ortak bir hedefe ulaþmak amacýyla bir araya gelmiþ bireylerden oluþan gruplardýr. (Douglass C. North, Kurumlar, Kurumsal Deðiþim ve Ekonomik Performans, 1.Fotoðraf:Kürek takýmý yarýþlarý TAKIM ÇALIÞMASI Kürek takýmý yarýþlarýný izleyenler görmüþlerdir: Takýmý oluþturan sporculardan her birinin çektiði kürekler ayný anda suya dalmakta ve ayný anda sudan çýkmaktadýr. Uyum ve düzen gözlenmektedir. Takýmýn baþarýsý sporcularýn bireysel çabalarýnýn takým çalýþmasýna uyumunun sonucudur. Aralarýnda uyum saðlayamayan takýmlar yarýþý son sýralarda bitirirler. ( 1.Kurumlarýn deðiþme ve geliþmeye ayak uydurmasý ile kurumun örgütsel yapýsý arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Açýklayýnýz. 2.Kurumlar ve örgütler arasýndaki uyumun toplumsal faydalarý nelerdir? Düþüncelerinizi paylaþýnýz. Siyasi partiler, ticaret odalarý, dernekler, sosyal kulüpler, camiler, okullar, aile, eðitim, ekonomi, siyaset, din, boþ zamanlarý deðerlendirme. Yukarda sýralanan toplumsal kurum ve örgütleri tabloda uygun sütunlara yerleþtiriniz. TOPLUMSAL KURUMLAR TOPLUMSAL ÖRGÜTLER... Eðitim... Okul

18 TOPLUMSAL KURUM VE ÖRGÜT Bir toplumda gruplar, kurumlar, örgütler ve bireyler arasýndaki iliþkiler toplumsal yapýyý oluþturur. Çevremizde, günlük yaþantýmýzýn içinde olan okul, dernek, banka, karakol gibi birimleri toplumsal yapýnýn bir parçasý olan örgüte örnek gösterebiliriz. Örgütleri, diðer toplumsal birimlerden ayýran özellik, sosyal yapýlarýnýn belirlenmiþ bir amaca yönelik olarak planlanmýþ (organize edilmiþ) BÝLÝYOR MUYDUNUZ? Sivil toplum kuruluþlarýnýn; kamu yararýna çalýþan ve bu yönde kamuoyu oluþturan, kâr amacý gütmeyen, demokratik iþleyiþe sahip, bürokratik donanýmdan yoksun ve gönüllü olarak bir araya gelen bireylerden oluþan örgütlenmeler olduðunu biliyor muydunuz? olmasýdýr. Toplumsal örgütler; rol ve statülerin belirlendiði, amaca uygun iþ bölümünün yapýldýðý, yetki ve sorumluluklarýn basamaklandýrýldýðý, akýlcý ve resmî iliþkilerle oluþturulan yapýlanmalardýr. Toplumsal örgütler ortak bir amaç ya da eylemi gerçekleþtirmek için bir araya gelmiþ kiþilerin oluþturduðu birliklerdir. gerçekleþtirirler. Örgütler; siyasi kuruluþlarý (siyasi partiler, senato, þehir konseyi vb.), iktisadi kuruluþlarý (firmalar, ticaret odalarý, aile çiftlikleri, kooperatifler vb.), dinî kuruluþlarý (camiler, kiliseler vb.) ve eðitim kuruluþlarýný (okullar, üniversiteler, meslek eðitim kamplarý vb.) kapsar. Örgütler; kurumlarýn iþleyiþine hizmet etmek amacýyla oluþturulur ve bu amaçlarý gerçekleþtirirken de kurumsal deðiþimde önemli bir rol oynarlar. Toplum, çeþitli örgütlerden meydana gelen en büyük örgütlenmedir. Geliþmiþ toplumlarda örgüt sayýsý fazla geliþmemiþ toplumlarda azdýr. Toplumlarýn yapýsý karmaþýklaþtýkça artan toplumsal gereksinimleri karþýlamak için birbirleriyle iliþkili çok sayýda örgüt oluþur. Bu nedenle geliþmiþ toplumlarda örgütlerin iþlevi fazladýr. Toplumsal kurumlar toplumsal ihtiyaçlardan doðmuþtur. Kurumlar toplumsal yapýda yer alan norm ve deðerleri korur. Toplumsal kurallarý, insanlar arasý iliþkileri þekillendirir. Ýnsanlarýn siyasi, sosyal ya da ekonomik iliþkilerini yönlendirir. Özellikleri bakýmýndan insan davranýþlarýna düzenlilik ve tekrarlanabilirlilik kazandýrýr. Kurumlar, belli temel iþlevleri yerine getiren, süreklilik kazanmýþ iliþki sistemleri ve davranýþ örüntüleridir. Kurumun içeriðini insanlarýn birbirleriyle kurduklarý iliþkiler aðý belirler. Örneðin eðitim kurumu bir toplumda, eðitimle ilgili iþlevlerin düzenli þekilde yerine getirilmesini saðlar. Buna eðitim kurumu denilmekte ve (öðrenci öðretmen iliþkilerini, not sistemini, sýnav biçimlerini, disiplin süreçlerini vb. gibi) pek çok davranýþ örüntüsünü içerir. TOPLUMSAL KURUMLARIN ÖZELLÝKLERÝ 1. Toplumsal kurumlar toplumun bazý ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþýr. 2. Toplumsal kurumlar belli bir amaca yönelik temel davranýþ biçimlerini gösterir. 3. Toplumsal kurumlarýn açýk ve gizli iþlevleri vardýr. 4. Toplumsal kurumlarýn maddi ve maddi olmayan ögeleri vardýr. 5. Toplumsal kurumlar zamanla deðiþir. 6. Toplumsal kurumlar bireylere baský yapar. 7. Toplumsal kurumlar birbirleriyle uyum içindedir. 8. Toplumsal kurumlar çeþitli yardýmcý kurumlara sahiptir. 9. Toplumsal kurumlar ayný zamanda örgütlenmedir. TOPLUMSAL ÖRGÜTLERÝN ÖZELLÝKLERÝ 1.Bireylerin birbiriyle etkileþim hâlinde olmasý 2.Bireye örgütün ortak amaçlarýnýn benimsetilmesi ve bu amaçlar doðrultusunda bireyin yönlendirilmesi 3.Bireylerin, kendilerini örgütün bir parçasý olarak görmeleri ve örgütün amacýný gerçekleþtirmeye istekli olmalarý

19 TARÝHSEL SÜREÇTE AÝLE KAVRAMLARIMIZ Aile ve akrabalýk DERSE HAZIRLIK 1. Ailenin toplumsal yapýya etkileri nelerdir? Görüþlerinizi paylaþýnýz. 2. Sizce günümüzde akrabalýk iliþkileri nasýldýr? Düþüncelerinizi söyleyiniz. Aþaðýdaki fotoðraflarý inceleyerek soruyu cevaplayýnýz. Ülkemizde toplumsal deðiþim sürecinde ailenin yapýsýnda ve iþlevlerinde ortaya çýkan deðiþmeler nelerdir? Belirtiniz. 19

20 Aþaðýdaki metinleri okuyarak sorularý cevaplayýnýz. KAYBOLAN DEÐERLERÝMÝZ: KOMÞULUK VE AKRABALIK Bir komþunun oðluna veya kýzýna düðün yapýlýrken; tüm komþular ve akrabalar düðün evine gelir, evlenecek çifte taký takarlar. Bu takýlar, evlenen çiftin ekonomik yönden güçlü olmasýný saðlar. Bir komþu hasta olduðunda komþular ve hasta yakýnlarý hastalanan kiþi için seferber olurlar. Hasta hastanede yatýyorsa ziyaret edilir; hasta yakýnlarýnýn zor anlarý bu davranýþlarla hafifletilmeye çalýþýlýr Son yýllarda akrabalýk iliþkileri zayýflamýþ ve öyle bir noktaya gelmiþtir ki; ölenler, yaralananlar, kýzýný veya oðlunu evlendirenler, trafik kazasý geçirenler akrabalarýndan gerekli desteði görememektedirler. Oysa akrabalýk, kan baðý ile kurulan ve geniþleyen bir topluluktur. Bu yönüyle akrabalýk, komþuluktan daha ileri görülmelidir. Tüm sýkýntýlara raðmen, akrabalýk, arkadaþlýk ve komþuluk iliþkilerini diri tutmak zorundayýz. Çevremizi saran bu güzel topluluklar sosyal dayanýþmanýn en güçlü unsurlarýdýr. (Halit Durucan, Kaybolan Deðerlerimiz: Komþuluk, Arkadaþlýk Dostluk ve Akrabalýk, www. makalemarketi.com) 1.Toplumsal deðiþim, komþuluk ve akrabalýk iliþkilerimizi nasýl etkilemiþtir? 2.Sizce komþuluk ve akrabalýk iliþkilerini güçlendirmek için neler yapýlmalýdýr? AÝLE BÝRLÝÐÝNÝN ÖNEMÝ Bilinçli birlikteliðin ödülü genelde kendi içerisindedir. Ýlk ödül içimizde hissettiðimiz uyumdur. Ayný orkestrada olanlar; uyumlu olmanýn ayný müzik ahenginde titreþmek olduðunu bilirler. Bir orkestrada hiçbir enstrüman diðerlerinden üstün deðildir. Hepsi birbirini tamamlar. Bilinçli evlilik özel yetenek gerektirmez özel çaba gerektirir. Mutlu ve baþarýlý olmak için uyumun güzelliðini tatmak gerekir. Ýyi ev hanýmý, iyi iþ adamý olmak yeterli deðildir. Sorunlarla karþýlaþtýðýmýz zaman suçlamalarda bulunmak yerine ihtiyacýmýz olan bilgiyi edindikten sonra deðiþtirilebilir olaný düzeltmek, eksiklerimizi tamamlamak ve kendimizi gerçekleþtirmek bizim elimizdedir. (Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Boþanma ve Çocuk, Sizce aile içi dayanýþma ve uyumun bireye ve aileye kazandýrdýklarý neler olabilir? Þemada aile ve akrabalýk iliþkileri gösterilmektedir. Metinlerden ve tablodan faydalanarak aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz. Amca Hala Dayý Dede Aile - Akrabalýk Teyze Anneanne Anne - Baba Babaanne 5.Þema: Aile ve akrabalýk iliþkisini yansýtan kavramlar 1. Toplum yapýsýndaki deðiþimler aile ve akrabalýk iliþkilerini hangi yönde etkilemektedir? Tartýþýnýz. 2. Akrabalýðýn toplumsal yaþama faydalarý neler olabilir? Görüþlerinizi paylaþýnýz. 20

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Hiç Bitmeyen Destek. Örnek 100. Çözüm. Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte

Hiç Bitmeyen Destek. Örnek 100. Çözüm. Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte Hiç Bitmeyen Destek Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte de yapýlmasý için bazý þartlarla ve resmi bir yolla ayrýlarak, bir topluluk veya bir kimse tarafýndan býrakýlan mülk ya da paraya vakýf denir. 2.

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ İNSAN İLİŞKİLERİ... 1 İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KAVRAM VE İLKELER... 4 Temel Kavramlar... 5 Karşılıklı İlgi... 5 Kendine Özgü Olma... 6 Eyleme İsteklilik... 7 Onur... 7 İnsan

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 414-439 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý*

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI Genel Toplam Ders Adeti: 68 Teorik(T): 180 Uygulama (U): 2 Kredi: 181 ECTS: 240 Teori ve Uygulama: 182 I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER 1. YARIYIL 1

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı