Modül 5. Proje ve Süreç Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Modül 5. Proje ve Süreç Yönetimi"

Transkript

1 Modül 5 Proje ve Süreç Yönetimi

2

3 Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar İçindekiler 1 Giriş M5-1 2 Başarılı Terminoloji Çalışmasının Önkoşulları M Küçük Başlamak, Sistemli Çalışmak ve Büyümek M Terminolojinin Yararının ve Uygulanmasının Anlatılması M Mevcut Terminoloji Kaynaklarının Bulunması ve Değerlendirilmesi M Müttefikler Bulunması M Anlamlı Kalite Ölçütleri Kullanılması M Hizmet Satın Alınması Konusunda Karar Verilmesi M5-4 3 Terminoloji Çalışmasında Proje Yönetimi M Projenin Tanımlanması ve Planlanması M Projenin Gerçekleştirilmesi M Projenin Sonlandırılması M Projenin Değerlendirilmesi M5-6 4 Terminoloji Çalışmasında Süreç Yönetimi M Üretim Süreçleri M Hazırlama ve Sunma Süreçleri M Kullanma ve Yararlanma Süreçleri M Kalite Kontrol ve Güvence Süreçleri M Kaynakça M5-12

4

5 Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi 1 Giriş Bu belgenin amacı, terminoloji çalışmasının nasıl organize edileceğine ilişkin bilgiler vermek ve bunların bir işletmede ya da kuruluşta uygulanması konusunda pratik tavsiyelerde bulunmaktır. Bu öneriler özellikle terminoloji çalışmasının stratejik ve uygulama yönüyle ilgilenen kişilere yöneliktir. Proje, tanımlanmış bir hedefi, kaynakları, süreçleri, süresi ve bütçesi bulunan bir kerelik olaydır. Süreç, önceden belirlenmiş sırayla meydana gelen ve ölçülebilen sonuçlara ulaşılmasını sağlayan tekrarlanabilir bir dizi etkinlikler ve önlemlerdir. M5-1

6 Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar 2 Başarılı Terminoloji Çalışmasının Önkoşulları İster proje ister süreç olsun, bir işletmenin ya da kurumun yönetimi, işletmenin hedeflerinin bir parçası olarak sistemli ve sonuca yönelik terminoloji çalışmasını destekleme konusunda stratejik bir karar vermek zorundadır. Bu karar olmaksızın terminoloji çalışması başarılı olamaz! Terminoloji çalışması, önceden belirlenmiş süreçler, bir kerelik proje ya da tekrarlanan projelerle işletmenin hedeflerini destekler. Terminoloji çalışması uzun süreli ve stratejik bir yatırım olarak görülmelidir. Aşağıdaki gereksinimler terminoloji çalışmasını gerekli kılabilir: Stratejik yönelimler (uluslararasılaşma, rekabet gücünün artırılması) Yeni pazarlara açılım Başka bir işletmeyle birleşme ya da satın alma Diğer işletmelerle / kurumlarla işbirliği Yasal zorunluluklar Terminoloji çalışması için önemli olabilecek diğer gerekçeler Modül 1 Gerekçelendirme Konusunda İpuçları altında listelenmiştir. Her işletme kendi ihtiyaçlarına, yapısına ve büyüklüğüne uygun olarak terminoloji çalışmasından hangi birimin ve hangi çalışanın sorumlu olacağına ve yetkilere karar verir. Bu kararın verilebilmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: Terminoloji ihtiyacının ve terminolojik mevcut durumun analizi Terminoloji çalışmasının masraf / yarar hesabının çıkartılması Terminoloji çalışmasının koordinasyonundaki merkezi rollerin belirlenmesi Zaman / kalite / kaynaklar gibi bazı etmenlerin çalışmanın beklenen sonuçları üzerindeki etkilerinin tahmin edilmesi Kullanılacak teknoloji, uygulama ve diğer araçlarla entegrasyonu hakkında karar verilmesi (bakınız Modül 4 Araçlar ve Teknikler ) Terminoloji Kılavuzu hazırlanması M5-2 - İşletmeye ait pilot projeden yararlanılarak belirtimler için kurallar belirlenmesi (bakınız Modül 3 Belirtimler ) - Çalışmaya katılacak kişilerin belirlenmesi (bakınız Modül 6 Meslek Profili ve Yeterlilikler ) - İş akışının belirlenmesi - Kalite kriterlerinin belirlenmesi - Veri tabanı modelinin hazırlanması (bakınız Modül 4 Araçlar ve Teknikler ) Her halükarda başlangıç aşaması için ek pratik yeterlilikler belirlenmelidir.

7 Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar 2.1 Küçük Başlamak, Sistemli Çalışmak ve Büyümek Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi İlk proje ya da başlangıç süreci çok fazla iddialı olmamalıdır. Küçük bir proje ve açık bir şekilde tanımlanmış gerçekçi hedeflerle işe başlamak daha kolaydır. Projenin kapsamına göre başlangıçta Top 100 (ya da Top 1.000, Top ) kavram derlenip değerlendirilerek normatif olarak belirlenebilir. Bu proje daha sonra başka projelerle genişletilebilir. 2.2 Terminolojinin Yararının ve Uygulanmasının Anlatılması Nihai hedef, terminoloji çalışmasında betimleyici çalışmadan kurum hedeflerini destekleyici normatif çalışmaya geçmektir. Terminoloji çalışması bir ürünün ya da hizmetin üretim sürecine ne kadar sıkı entegre edilirse o kadar iyidir. İlk projenin başarısı işletme içinde reklam amaçlı kullanılabilir. 2.3 Mevcut Terminoloji Kaynaklarının Bulunması ve Değerlendirilmesi Genellikle bir kurumdaki diğer çalışanlar ya da birimler başkalarıyla paylaşmasalar bile kendi terminoloji çalışmasını yapmış olurlar. Genellikle bu terminoloji varlıklarının ne bakımı yapılır ne de genişletilir. Bu listelerin değeri terminoloji sorumlusu tarafından belirlenmelidir. Bu amaçla aşağıdaki adımlar atılmalıdır: Terminoloji varlıklarının bulunması - Mevcut resmi ya da resmi olmayan listelerin (kurum içi ya da dışı) toplanması - Terminolojinin amacının ve hedef gruplarının belirlenmesi - Kalitenin değerlendirilmesi Terminoloji listelerinin işleme alınıp alınmayacağı konusunda karar verilmesi 2.4 Müttefikler Bulunması Mevcut terminoloji listeleri aranırken kurum içinde terminoloji çalışmasından yararlanacaklar, yani kurum içinde terminoloji üreten ya da terminolojiye ihtiyaç duyan birimler araştırılır. Terminoloji çalışmasını destekleyebilecek bütün düzeylerde kilit konumdaki yöneticiler ve anahtar kişiler sadece süren terminoloji projesi için önemli olmakla kalmaz, çalışmanın diğer birimlerde kabul görmesini de kolaylaştırır. 2.5 Anlamlı Kalite Ölçütleri Kullanılması Terminoloji çalışması asla % 100 tamamlanmış, mükemmel ve eksiksiz olmaz. Ama işletme bu hedefe ulaşmak için çalışır. Kalite güvencesi çerçevesinde niceliksel değerler üretkenliğin ve bir terminoloji veri bankasının ya da terminoloji varlığının kalitesi konusunda bilgi verebilir. Kullanılan araçlara bağlı olarak birçok niceliksel değer kullanılabilir, örneğin: M5-3

8 Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Aradığını bulan kullanıcıların sayısı Başarısız aramaların sayısı Belirli bir zaman dilimi içindeki yeni kayıtların ve belirtimlerin sayısı Eksik kayıtların sayısı Resimli, kaynak bilgileri ve tanımları bulunan kayıtların sayısı Uygulanan eğitimlerin sayısı İçerik ya da biçimle ilgili hata bildirimlerinin sayısı Mevcut kayıtlarla ilgili kurum içi ya da dışı soruların sayısı Belirli bir süre içinde elden geçirilen kayıtların sayısı Giderilen mükerrer kayıtların sayısı Çokdilli kayıtların sayısı 2.6 Hizmet Satın Alınması Konusunda Karar Verilmesi Eğer bir kurum değişik nedenlerle personelinden bazılarını bu iş için görevlendiremiyorsa terminoloji çalışması harici hizmet sağlayıcılara verilebilir. Bu durum şu hallerde söz konusu olabilir: Terminoloji ihtiyacı o anda mevcutsa, ama sürekli terminoloji çalışmasına ihtiyaç duyulmuyorsa gerekli dillerde uzman mevcut değilse terminoloji çalışması konusunda deneyim mevcut değilse ya da terminoloji çalışmasına başlamayı sağlayacak ve ona eşlik edecek stratejik bilgi eksikse. Kurum, terminoloji çalışmasının bir kerelik bir proje olarak mı uygulanacağı yoksa bir hizmet sağlayıcının kurumun terminoloji sürecinin ayrılmaz bir parçası mı olacağı konusunda karar vermelidir. Hizmet sağlayıcı ile müşteri arasındaki anlaşma çok önemlidir. Özellikle terminoloji varlığı üzerindeki telif hakkı konusunda anlaşılmalıdır. Telif hakkının kuruma mı yoksa hizmet sağlayıcıya mı ait olacağı projenin tanımları arasında yer almalıdır. İşi veren kurum, anlaşmayla belirlenen düzenlemenin kendi proje ya da süreç planlarına uygun olmasını sağlamalıdır. M5-4

9 Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi 3 Terminoloji Çalışmasında Proje Yönetimi Terminoloji çalışmalarındaki proje yönetimi normal proje yönetiminden pek farklı değildir. Proje yönetimindeki iyi uygulamalar herkes tarafından bilinmektedir ve uluslararası standartlarda ve kitaplarda bulunabilir (bakınız Kaynakça). 3.1 Projenin Tanımlanması ve Planlanması Bir projenin ilk adımlarından birisi de proje çerçevesinin belirlenmesidir: Proje sorumlusunun ve sponsorun bulunması Proje hedeflerine ulaşılması için yöntemlerin ve süreçlerin belirlenmesi Tek tek görevlerin ve aşamaların zaman planının çıkartılması İletişim, belgelendirme ve raporlama yöntemlerinin tespiti Tek tek görevlerin sorumlularının tespiti Kaynaklar ve personel için bütçe belirlenmesi Kaynakların ve personelin hizmete sunulması Beklenen sonuçlar, başarı ölçütleri ve niceliksel değerlerin belirlenmesi Eğer mevcutsa: Önceki projelerden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yeni proje planında ele alınması Terminoloji çalışması söz konusu olduğunda kurum içi ve dışı müşterilerle aşağıdaki konularda anlaşmaya varılmalıdır: Terminoloji çalışmasının türü (betimleyici ya da belirleyici) Konu alanı Özel alan dili (konuya ve hedef gruba bağlı olarak) Gerekli teknoloji Veri modeli Veri kategorileri Kaynak dil ya da erek diller Mevcut terminoloji listelerinin değerlendirilmesi Değerlendirilecek metinlerin hazırlanması Mevcut terim listelerinin ve tanımların hazırlanması Terminoloji üzerindeki telif haklarının düzenlenmesi Teslim formatı Teslim tarihi Kalite ve kabul kriterleri M5-5

10 Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi 3.2 Projenin Gerçekleştirilmesi Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Projenin gerçekleştirilmesinde aşağıdaki aşamalardan geçilir: Analiz, metinlerin değerlendirilmesi ve bir terminoloji varlığının oluşturulması ya da tanımların hazırlanması Terminolojilerin değerlendirilmesi ve onaylanması Hazırlanan terminolojilerin başka bir dile çevrilmesi / eşdeğerliklerinin bulunması ve bunların değerlendirilerek onaylanması Yukarıda tanımlanan adımlar Modül 2 Temel İlkeler ve Yöntemler içinde anlatılmıştır. Projenin değişik aşamalarında, kalite yönetimi ilkeleri uyarınca önemli gelişmeler kayıt altına alınmalıdır. Bunlar arasında aşağıdakiler yer alır: Projede içeriksel değişiklikler Proje tanımındaki değişiklikler Beklenmedik gelişmeler ya da olaylar (örneğin kaynak sorunları, teknik sorunlar) Gelişme aşamalarının ve/veya sürelerin yeniden düzenlenmesi 3.3 Projenin Sonlandırılması Projenin bitiminde resmi bir kabul işlemi yapılmalı ve proje sonuçları (burada: terminoloji) proje sahibi tarafından kabul edilmelidir. 3.4 Projenin Değerlendirilmesi Proje sonlandırıldıktan sonra hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı ve proje sürecinin gelişimi kontrol edilmelidir. Temel faktörlerin değerlendirilmesi: başarı kriterlerine erişilmesi, niceliksel değerlerin ve maliyetin analizi, kilometre taşlarına ve zaman planına uyulması Tali faktörlerin değerlendirilmesi: tahmin edilen tasarruf, öznel kalite faktörleri (metnin okunabilirliği, müşterilerin ya da proje ekibinin ifadeleri) Daha sonraki adımlar konusunda karar verilmesi ve muhtemel proje tavsiyeleri Proje bilgilerinin arşivlenmesi M5-6

11 Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi 4 Terminoloji Çalışmasında Süreç Yönetimi Terminoloji çalışmalarındaki süreçler bu çalışmayı kullanan bütün işletme için farklı farklıdır. Bazen bir işletmede bir teknik metin yazarı kendi ihtiyacı için terminoloji listesi hazırlar bir başka işletmede ise birçok terminoloji uzmanı tarafından beslenen çok dilli bir terminoloji sistemi kullanılır. Her süreçte birbirine benzer görevler yerine getirilir, ancak bunlar işletmeler tarafından kendilerine özgü biçimde adlandırılır ve işletme içinde farklı eğitim ve işleve sahip kişiler tarafından yürütülür. Bu görevlerden bazıları personelin pek azı tarafından gerekli görülür ve genellikle bazı çalışanlar kendi rolleriyle ilgili olarak birçok görev üstlenir. Süreçler iş adımlarından, yani sürece katılanlar tarafından yerine getirilmesi gereken eylemlerden oluşur. Belirli bir adımın tanımlanması için girdiler (kaynak, metin derlemi, gereklilikler, belirtim önerisi), katılanlar (sorumlular, yürütücüler, bilgisine başvurulanlar, bilgi alanlar), kaynaklar (araç, yöntem, kontrol listesi) ve beklenen sonuçlar (= çıktı) belirlenmelidir. Rollerin belirlenmesinde esnek ve sabit roller, görevler ve adımlar belirlenir. RACI ilkesine dayalı sorumluluk matrisi aracılığıyla adımlar rollere atanabilir. Responsible = belirli bir adımın yerine getirilmesinden sorumlu Accountable = bir adımı onaylayan kişi Consulted = adımla ilgili bilgisine başvurulacak kişi Informed = adıma ilişkin kendisine bilgi verilecek kişi Kalite güvencesiyle ilgili süreçler, mevcut veri kaynaklarının kalitesini güvence altına almak ve devam eden süreçleri ve iş adımlarını iyileştirmek amacıyla yapılır. Bu sayede kalite güvence süreçleri yeni veri kayıtlarının kalitesi üzerinde doğrudan etkide bulunur. Planlama sırasında terminoloji çalışmasının bütün süreç içinde nereye yerleştirileceği önemlidir. Bir işletmedeki terminoloji çalışmasının koordinasyonu için terminoloji sürecini başlatan, sürdüren ve yöneten bir sorumlu gerekir. Bu kişi terminoloji ile ilgili bütün soruların muhatabıdır ve işletmedeki terminoloji çalışmasını temsil eden kişidir. Görevleri arasında, gerektiğinde süreçlerin değiştirilmesi de yer alır. Bu rolü yerine getiren kişiye terminoloji yöneticisi, terim başuzmanı ya da terminoloji sorumlusu gibi adlar verilir. Genellikle bu görev terimbilim eğitimi almış bir terminoloji uzmanı, bir çevirmen ya da bir teknik metin yazarı tarafından yerine getirilir. İdeal olan durum, bu görevin eğitimli birden çok uzman tarafından dönüşümlü olarak yerine getirilmesi ve terminoloji çalışmasının hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin garanti altına alınması olurdu. Tüm terminoloji süreci aşağıdaki gibi dört aşamaya ayrılabilir (Şekil 1 deki şematik gösterime de bakınız): M5-7

12 Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Terminoloji üretimi Terminolojinin hazırlanması ve teslim edilmesi Terminolojinin kullanılması ve ondan yararlanılması Terminolojinin kalitesinin kontrolü Şekil 1 İşletmelerde Terminoloji Süreci 4.1 Üretim Süreçleri Terminolojinin çıkartılması Bir kişi ( talep eden ) bir terime ihtiyaç duyar ya da bir terminoloji uzmanı bir derlemden ya da bir araştırmadan elde ettiği terimleri ele alır. Terim adaylarının kontrolü Kaynak dildeki terminoloji çalışmasından sorumlu personel («terminoloji uzmanı») terim adaylarını mevcut benzer ya da kavram çakışması bulunan akraba kayıtlarla karşılaştırır. Söz konusu alandan bir uzman terimin içeriksel olarak doğru olup olmadığını ve kullanılabilirliğini kontrol eder ve geçerlilik alanı konusunda bilgiler verir. Terminolojinin hazırlanması ve tekleştirilmesi Terminolojinin hazırlanması uygulamada işletmenin özelliğine göre üretim sürecinin farklı bir aşamasında gerçekleşebi- M5-8

13 Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi lir. Terminoloji uzmanı kavramları birbirlerinden kesin sınırlarla ayırabilmek için kavrama ilişkin bilgileri (tanımları) kullanılan kavram sistemine göre hazırlar. Muhtemel belirtimleri derler ve bunları statülerine göre ( kullanılabilir, yasak vb) sınıflandırır. Ayrıca belirtimlere ait gerekli ek bilgileri ve uyarıları kaydeder. Terimin Oylanması / Onaylanması Terimin oylanması ve onaylanması değişik açılardan gerçekleşebilir: içeriksel (dilsel, özel alan, hukuksal) ve teknik (örn. bir terminoloji veri bankasındaki kayıtların teknik özelliklerine göre). Şekil 2 de gösterilen karar süreci değişik karar düzeyleri içermektedir. Etkisi büyük olacak terminoloji kararlarında bütün düzeyler kullanılmalıdır. En önemli tartışma, çoğu kez kullanılabilecek belirtimlerin seçiminde yaşanır. Şekil 2 İşletmelerde Karar Verme Süreci M5-9

14 Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi 4.2 Hazırlama ve Sunma Süreçleri Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar En kolay durumda (örn. yalnızca tek belirtim varsa) terminoloji yöneticisi tek başına karar verebilir. Diğer durumlarda terimi talep edenle onun ihtiyaçlarına cevap verip vermediği konusunda anlaşmalıdır. Bu aşamada herhangi bir sonuç alınamazsa ya da verilecek karardan birkaç birim etkilenecekse, karar terminoloji sorumlusunun ve terminoloji uzmanlarının yanısıra etkilenen bütün birimlerin ve gerekliyse dil uzmanlarının katıldığı bir komisyon ( Terminoloji Çevresi ) tarafından verilir. Terminoloji çevresi düzenli aralıklarla ya da gerektiğinde toplanır, toplantılarda her kayıt için belirli bir süre belirlenmesi tavsiye edilir. Bir sonraki karar düzleminde özel alan uzmanları ( Geliştiriciler Çevresi ) ve son düzlemde ise karar mercii olarak da yön verici kararlar alabilen ( Standartlaştırma Çevresi ) bir komisyon kararlara katılır. Çok dilli terminoloji çalışmasında aşağıdaki süreç adımları eklenir: Çokdilli eşdeğerlilerin belirlenmesi Dil uzmanı (genellikle bir çevirmen) kaynak dildeki terimin erek dildeki eşdeğerliklerini ve bunlarla ilgili ek bilgileri kaydeder. İçerik ile ilgili sorunlarda ilgili birimdeki alan uzmanlarına danışır. Eşdeğerli terimlerin oylanması / onaylanması Bu aşama ilke olarak kaynak dildeki terimin onaylanma süreciyle aynıdır (yukarıya ve Şekil 2 ye bakınız). Dil uzmanı eşdeğerli terimi kaynak dildeki gibi terim veri bankasına kaydeder, gerekirse onaylar ya da kalite kontrolünden sorumlu terminoloji uzmanının onayına sunar. 4.3 Kullanma ve Yararlanma Süreçleri Çıkış formatlarının belirlenmesi Bir terminoloji veri bankası uzmanı (kısaca TVB uzmanı ) hedef gruba uygun çıkış formatını tasarlar. Kullanıcıların taleplerine bağlı olarak, örneğin tek ya da çok dilli terimceler, çevirmenler için verilerin dışarıya verilmesi, terminoloji kontrolü gibi diğer araçlar için dışarıya verme formatları ya da internet ya da intranet veri bankası çözümleri için dışarıya verme formatları istenebilir. Erişim yetkilerinin belirlenmesi TVB uzmanı terminoloji kayıtlarına ya da veri kategorilerine rolüne göre artan ya da eksilen erişim yetkilerini yönetir ve hedef grupların özelliklerine uygun veri giriş ve çıkış formları oluşturur. Terminoloji dosyalarının değişilmesi Bir TVB uzmanı kurum içindeki ya da dışındaki hedefler için verilerin dışarıya verilmesi ve dışarıdan alınmasıyla görevlendirilir. Bu görev, örneğin terim çıkartma işleminden sonra elde edilen terminoloji listelerinin içeriye alınması ya da terminoloji kontrol programları için listelerin dışarıya verilmesi gibi işleri kapsar. Eğer istenirse ya da gerekli olursa, TVB uzmanı dış kurumlarla (kuruluşlar ya da işletmeler) özel veri aktarım formatlarıyla yapılacak veri değişimlerini destekler. Terminoloji veri bankasının yayımlanması TVB uzmanı kuruluşa terminoloji hizmetini sunar. M5-10

15 Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi 4.4 Kalite Kontrol ve Güvence Süreçleri Terminoloji veri bankasının içeriğinin kontrolü Terminoloji kayıtları dört göz ilkesine göre önceden belirlenmiş kalite ölçütlerine göre kontrol edilir. Bu işlemden sorumlu kişi: - yeni terminoloji kayıtlarında veri kategorilerinin ve kaynak bilgilerinin eksiz olup olmadığını, göndermelerin ve bağlantıların çalışıp çalışmadığını kontrol eder, - kullanıcılardan gelen geri bildirimlere ve kalite kontrol sonuçlarına göre mevcut terminoloji kayıtlarında iyileştirmeler yapar ve - mevcut terminoloji kayıtlarının bakımı yapar, yani eskiyen içerikleri günceller, ihtiyaç halinde eksik içerikleri tamamlar ve mevcut tanımları genişletir, geçerliliğini yitiren kavramları işaretler, içeriksel hataları giderir, yazım hatalarını düzeltir. Mükerrer kayıtların kontrolü Terim uzmanı birden çok kaydedilmiş, yani mükerrer kayıtları bir araya getirir ve mükerrer izlenimi yaratan kayıtlara uyarıcı bilgiler yerleştirir. Geri bildirimlerin değerlendirilmesi İhtiyaç olduğunda terminoloji yöneticisi biçimsel uyarlamalar yapmalıdır, örneğin yeni yazım kurallarının, kayıtların redaksiyonuyla ilgili değişen kurum içi kuralların uyarlanması, mevcut kayıtların değişen konu ağacına göre yeniden yapılandırılması vb. Raporlama Terminoloji yöneticisi terminoloji kayıtlarının kalitesiyle ve kaydedilen gelişmeyle ilgili olarak raporlar hazırlar. Kalite kontrolü ve güvencesiyle ilgili bu süreçlerden bazıları zaman ve kaynak gereksinimi açısından düzenli bakım çerçevesinde gerçekleştirilmeyecek kadar kapsamlı olduğunda bağımsız projeler şeklinde gerçekleştirilmelidir. Süreçler durağan değildir. Bunlar zamanla değişir, çünkü sürekli olarak iyileştirilmek, yeni adımlarla geliştirilmek ya da optimize etme amacıyla daraltılmak zorundadır. İşletmenin koşullarına düzenli olarak uyumlaştırılır. Bu nedenle bir süreç belirli bir süre sonra ilk uygulanışından tamamen farklı bir şekilde görünebilir. Bir işletmenin yapısının değiştirilmesi sırasında süreçlerin tamamen değiştirilmesi ve görevlerin yeniden tanımlanması gerekli olabilir. Bütün bu değişikliklerde zaman gereksinimi mutlaka göz önüne alınmalıdır. M5-11

16 Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar 5 Kaynakça [01] Arntz, R. / Picht, H. / Mayer, F. (2004): Einführung in die Terminologiearbeit. Hildesheim: Olms. [02] Deutsches Terminologieportal (Deuterm): [03] Deutscher Terminologie-Tag e.v. (DTT): [04] DIN (2009): Projektmanagement - Projektmanagementsysteme Teile 1-5. Berlin: Beuth. [05] DIN EN ISO 9000 (2005): Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe. Berlin: Beuth. [06] DIN EN ISO 9001 (2008): Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen. Berlin: Beuth. [07] DIN-Taschenbuch 472 (2009): Projektmanagement - Netzplantechnik und Projektmanagementsysteme. Berlin: Beuth. [08] Drews, G. / Hillebrand, N. (2007). Lexikon der Projektmanagement-Methoden. München: Rudolf Haufe-Verlag. [09] European Association for Terminology (EAFT): [10] Fischermanns, G. (2009): Praxishandbuch Prozessmanagement. Wettenberg: Verlag Dr. Götz Schmidt. [11] International Information Centre for Terminology (lnfoterm): [12] International Network for Terminology (Termnet): [13] ISO (2003): Quality management systems. Genf: lso. [14] ISO 15188(2001): Project management guidelines for terminology standardization. Genf: lso. [15] KÜDES = Konferenz der Übersetzungsdienste europäischer Staaten (2003): Empfehlungen für die Terminologiearbeit. Bern: Schweizerische Bundeskanzlei. [16] Project Management Institute: [17] Project Management Institute (2009): A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Newtown Square: Project Management Institute. [18] Projektmanagement und Qualitätsicherung. [19] Rat für Deutschsprachige Terminologie (RaDT): [20] Wright, S. E. / Budin, G. (2001): Handbook of Terminology Management. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. [21] Wüster, E. (1991): Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. (3. Baskı). Bonn: Romanistischer Verlag. M5-12

İÇİNDEKİLER. Terminoloji Çalışmasında En İyi Uygulamalar Terminoloji Çalışmasında En İyi Uygulamalar...13 Türkçe Baskıya Önsöz...

İÇİNDEKİLER. Terminoloji Çalışmasında En İyi Uygulamalar Terminoloji Çalışmasında En İyi Uygulamalar...13 Türkçe Baskıya Önsöz... İÇİNDEKİLER Terminoloji Çalışmasında En İyi Uygulamalar 2.0...11 Terminoloji Çalışmasında En İyi Uygulamalar...13 Türkçe Baskıya Önsöz...15 Modül 1 Gerekçelendirme 1. Giriş...19 2. Matris...20 3. Matris

Detaylı

Modül 2. Temel İlkeler ve Yöntemler

Modül 2. Temel İlkeler ve Yöntemler Modül 2 Temel İlkeler ve Yöntemler Modül 2: Temel İlkeler ve Yöntemler Terminoloji Çalışması - Uygulama Kılavuzu İçindekiler 1 Giriş... 1 2 Terminoloji Çalışmasının Temel İlkeleri... 2 3 Terminoloji Yönetimine

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

Doç. Dr. Ender ATEŞMAN

Doç. Dr. Ender ATEŞMAN Doç. Dr. Ender ATEŞMAN Hacettepe Üniversitesi AB Bakanlığı, 07.05.2015 Çeviride Kalite Kalite nedir? Kalite nasıl ölçülür? Ürün Standartları Hizmet Standartları TS EN 15038 ISO 17100 Sonuç Her şeyden önce

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 /5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, firmada ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine (GGYS) göre dokümante edilmiş bir Kalite ve Gıda Güvenlik Sistemi kurmak, bu sistemi uygulamak, tutulacak

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

PARDUS GÖÇ UZMANI VE FİRMA BELGELENDİRMELERİ. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANI Mariye Umay AKKAYA

PARDUS GÖÇ UZMANI VE FİRMA BELGELENDİRMELERİ. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANI Mariye Umay AKKAYA PARDUS GÖÇ UZMANI VE FİRMA BELGELENDİRMELERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANI Mariye Umay AKKAYA GÜNDEM PARDUS GÖÇ UZMANI VE FİRMA BELGELENDİRMESİ Yapılan Çalışmalar Pardus Göç

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

Pardus Yazılım Testleri ve Hata Takip Sistemi

Pardus Yazılım Testleri ve Hata Takip Sistemi Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü TÜBİTAK İstanbul Bilgi Üniversitesi 3 Nisan, 2010 Başlıklar 1 Yazılım Testi Nedir? Neden Önemlidir? 2 Test Türleri 3 Nedir? Hata Döngüsü 4 Özgür Yazılım

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu/Eşyetkilendirme (Akreditasyon) Altkurulu. Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programının İlkeleri*

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu/Eşyetkilendirme (Akreditasyon) Altkurulu. Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programının İlkeleri* Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu/Eşyetkilendirme (Akreditasyon) Altkurulu Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programının İlkeleri* Eğitim kalitesi, tıbbi bakım kalitesini artırmada en önemli belirleyicilerden

Detaylı

Madde 5- Yeni ya da Değişen Hizmetlerin Tasarlanması ve Dönüşümü

Madde 5- Yeni ya da Değişen Hizmetlerin Tasarlanması ve Dönüşümü ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Madde 5- Yeni ya da Değişen Hizmetlerin Tasarlanması ve Dönüşümü 5.1 Genel Hizmet sağlayıcı, hizmetler ve müşteri üzerinde önemli

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Hazırlayan: TALAT YAZICI

PROJE YÖNETİMİ. Hazırlayan: TALAT YAZICI PROJE YÖNETİMİ Hazırlayan: TALAT YAZICI PROJE KOORDİNASYONUNUN ORTAYA ÇIKIŞI Çeviri sektörünün küreselleşmeyle birlikte gelişmesi; Çevirinin artık birden fazla dile yapılması; Çeviri ekiplerinin sanal

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00Rev Tarihi:Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDARIN DETAYLARI... 2 Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

LOGO NETSİS 3 STANDARD FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

LOGO NETSİS 3 STANDARD FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. 1. 2. 3. 4. LOGO NETSİS 3 STANDARD FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel Açıklamalar Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Proje Yönetimi ve İş Analizi: Entegre İki Disiplin Proje yönetimi ve iş analizi şirketlerin daha stratejik olmasını sağlayan iki farklı disiplindir

Proje Yönetimi ve İş Analizi: Entegre İki Disiplin Proje yönetimi ve iş analizi şirketlerin daha stratejik olmasını sağlayan iki farklı disiplindir Proje Yönetimi ve İş Analizi: Entegre İki Disiplin Proje yönetimi ve iş analizi şirketlerin daha stratejik olmasını sağlayan iki farklı disiplindir 1 İçindekiler Önzsöz. 3 Tecrübe Aktarımı 4 İş ve Projeler..

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D. Dr. Şenay ÖZDEMIR Ph.D. İdeal İş sağlığı Ltd.şti. (HS(G)65 BAŞARILI SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİNİ (UK) TEMEL

Detaylı

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE TANIMI (methodik tanım): Gerçekleştirilmesi için etkin organizasyon yapısı gereken kapalı ve karmaşık görev paketleridir. Başlangıç ve bitiş zaman dilimleri belirli tüm görevlerdir.

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

Örnek Yol Haritası (Example roadmap)

Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Bu belge, katılım yol haritası için önerilen bir şablon sunmaktadır. Planın kurumun stratejik hedefleriyle ilgili olmasını ve bunların yol haritasında yansıtılmasını

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolunda AYÇ & ECVET BERLIN European Commission, DG EAC Unit A3

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolunda AYÇ & ECVET BERLIN European Commission, DG EAC Unit A3 Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolunda AYÇ & ECVET BERLIN 29-11-2006 European Commission, DG EAC Unit A3 2 Neden AYÇ? Sorun Eğitim ve öğretim sistemleri arasında iletişim ve işbirliği eksikliği Hayat boyu

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ. Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni

RİSK YÖNETİMİ. Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni RİSK YÖNETİMİ Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni İÇİNDEKİLER Giriş Bileşenler: Rol ve Sorumluluklar Bütçeleme Zamanlama Risk Değerlendirme Kriteri Eşik Değerler İletişim Takip ve Denetim Sonuç GİRİŞ : Risk

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 24.06.2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy

Detaylı

Yazılım Testine Bakış. Defne Şarlıoğlu

Yazılım Testine Bakış. Defne Şarlıoğlu Yazılım Testine Bakış Defne Şarlıoğlu Ajanda Yazılım Testine Bakış 1 2 3 4 Yazılım Testi Nedir? Yazılım Testi Neden Yapılır? Dinamik Test Süreçleri Test Sürecinin Aşamaları 5 Test Senaryo Tasarımları 6

Detaylı

ÇEVİRİ İŞLETMELERİNDE PROJE YÖNETİMİ

ÇEVİRİ İŞLETMELERİNDE PROJE YÖNETİMİ ÇEVİRİ İŞLETMELERİNDE PROJE YÖNETİMİ ÇEVİRİ DÜNYASINDA İŞLETMELERİN ORTAYA ÇIKIŞI Ticaretin uluslararası pazarlara açılmaya başlaması, Pazarların büyümesi, teknolojinin gelişmesi ve bu teknolojinin başka

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma

Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma STANDARD LME-12:001904 Utr Dzl. A İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 RF EMF Prosedürü... 4 4 Eğitim... 5 5 Kişisel Koruyucu Ekipman... 5

Detaylı

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Tetkik Gün Sayısı Tespiti 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte,

Detaylı

Woom Woom dünyasına hoşgeldiniz. www.woom.web.tr

Woom Woom dünyasına hoşgeldiniz. www.woom.web.tr Woom Woom dünyasına hoşgeldiniz. www.woom.web.tr Woom Woom nedir? Wide Object Oriented Manager Woom, belirlenmiş çalışma alanlarında, bilgisayar işlemleri yapan bir yazılım platformudur. Woom Woom çalışma

Detaylı

Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Performans Değerlendirme İşletmeler çalışanlarının iş performanslarını değerlendirmek ister. Bu ne sağlar?.. A) İşletmeye, B) Çalışana Neden her çalışanın yüksek performans göstermesi beklenir?. İK Bölümleri

Detaylı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Ancak etkin kullanılabilen bir proje ve portföy yönetim aracı proje ve program yönetimi sürecini destekleyebilir Proje ve program yönetimi,

Detaylı

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP standartlarını uygulama baskısı, verimli, pratik, güvenli ve uygulanabilir süreçlerin tasarımına engel olabilir. Birçok uygulama projesinde, iş süreçlerindeki verimlilik,

Detaylı

PROJEDE iletişim YöNETiMi

PROJEDE iletişim YöNETiMi 2013-2014 GÜZ YARIYILI PROJE YAPIM YÖNETİMİ DERSİ PROJEDE iletişim YöNETiMi 10071057 T.GAMZE ÇELİK Proje İletişim Yönetimi, proje bilgilerinin zamanında ve uygun şekilde üretilmesi, toplanması, dağıtılması,

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

11.DERS Yazılım Testi

11.DERS Yazılım Testi 11.DERS Yazılım Testi 1 Yazılım Testi Bir programda hata bulma amacıyla icra edilen bir süreçtir. İyi bir test koşulu henüz ortaya çıkarılmamış bir hatayı tespit eden test koşuludur. Yazılım testinin önemi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA PLANLAMA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA Planlama, düzenlenecek faaliyetin gerektirdiği bütün işlerin önceden dir. Bir kararlar sistemidir. Arş.Gör. Murat Uygurtaş Planlama, seçilen amaç/amaçlar

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri

Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri - 1 Kalite Kurumları American Society of Quality Control (ASC) Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) European Foundation of Quality Management

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: Madde 1: Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin sunumunda, görevli personel ve kullanıcıların görev

Detaylı

TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS

TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS B Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Tedavi planları,esas olarak mühendislik alanında geliştirilen ve kullanılan bir yöntemdir. * Sağlık hizmetlerinde

Detaylı

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 10 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Sunum İçeriği o İçeriği o Hazırlanması o Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları o Ziyaret Öncesi Aşaması o Kurum Ziyareti Aşaması

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Değerlendirme Süreci Kuralları

Değerlendirme Süreci Kuralları Değerlendirme Süreci Kuralları Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması Değerlendirme ekibi değerlendirici havuzunda yer alan değerlendiricilerden oluşturulur. Değerlendiriciler kendi il sınırlarında yapılacak

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Yaz.Müh.Ders Notları #3 1

Yaz.Müh.Ders Notları #3 1 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Şubat 2012 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK 1 NE GİRİŞ Üzerinde çalışılmaya başlanacak projenin amaçlarını, boyutlarını ve etkilerini belirlemeye yönelik çalışmalardır. Genel amaçlı proje

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014 1 Temmuz 2014 Ana Paket Fiyatı Saati Netsis Standard 2 Temel Set ( 1 Kullanıcı) Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Stok Yönetimi, Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Kalite Kontrol, Esnek yapılandırma, Dinamik

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

DOK-004 BGYS Politikası

DOK-004 BGYS Politikası DOK-004 BGYS Politikası 1/7 Hazırlayanlar İsim Şule KÖKSAL Ebru ÖZTÜRK Döndü Çelik KOCA Unvan Defterdarlık Uzmanı Defterdarlık Uzmanı Çözümleyici Onaylayan İsim Mustafa AŞÇIOĞLU Unvan Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı PwC Bankanıza özgü süreç iyileştirmeleri ve tasarımları ile sizi diğerlerinden farklılaştırmayı öneriyor... İhtiyacınız Değişen sektörel gereklilikler, yeni hizmet

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞMALARININ AKREDİTASYONUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİSİ Ocak 2016 TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi KURUMLAR İÇİN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ÖLÇME TESTİ DOKÜMANI Kurumlar İçin Siber Güvenlik Önlemlerini Ölçme Testi Dokümanı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin siber güvenlik adına

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29 Risk İzleme Süreci 2/29 Risk izleme süreci, planlanan bütün risk yönetim faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirildiğini güvence altına almak

Detaylı

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. SİSTEM VE YAZILIM o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. o Yazılım, bilgisayar sistemlerinin bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. o Yazılım yalnızca

Detaylı

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisi

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisi Nebim, firmaların Nebim V3'e geçmeye karar vermelerinden itibaren karşılaşacakları sorulara yanıt bulmalarına yardımcı olmakta ve anahtar kullanıcıların Nebim V3'e geçerken en ideal kararları vermelerini

Detaylı

Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1

Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1 Tarih: 28/9/2009 DOKÜMANTE EDİLMİŞ KALİTE PROSEDÜRLERİ Belgelerin kontrolü Bu prosedürün amacı, kalite yönetim sisteminde yer alan tüm belge ve verilerin geliştirme, inceleme, onay ve dağıtım işlemleriyle

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI -1

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI -1 PROJE BİLGİ ALANLARI 1 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi KAPSAM Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi ZAMAN MALİYET Projenin Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi Proje Çalışmalarının İzlenmesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır:

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır: İç Kontrol Nedir? İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir.

Detaylı

Ortak Zamanlılık ve Veri Hareketi (Data Transaction)

Ortak Zamanlılık ve Veri Hareketi (Data Transaction) Ortak Zamanlılık ve Veri Hareketi (Data Transaction) 1 Transaction (Hareket) nedir? Bazı durumlarda, birden fazla işlem bir bütünün parçasıdır. Bu işlemlerden biri bile gerçekleşmese bütün işlemler anlamsız

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü SIS (Students Information System) AKTS Kredi Değerleri Veri Girişi & Diploma Eki Belgesi Hazırlama Kullanıcı Kılavuzu Bilgi & Đletişim Teknolojileri

Detaylı