Modül 5. Proje ve Süreç Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Modül 5. Proje ve Süreç Yönetimi"

Transkript

1 Modül 5 Proje ve Süreç Yönetimi

2

3 Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar İçindekiler 1 Giriş M5-1 2 Başarılı Terminoloji Çalışmasının Önkoşulları M Küçük Başlamak, Sistemli Çalışmak ve Büyümek M Terminolojinin Yararının ve Uygulanmasının Anlatılması M Mevcut Terminoloji Kaynaklarının Bulunması ve Değerlendirilmesi M Müttefikler Bulunması M Anlamlı Kalite Ölçütleri Kullanılması M Hizmet Satın Alınması Konusunda Karar Verilmesi M5-4 3 Terminoloji Çalışmasında Proje Yönetimi M Projenin Tanımlanması ve Planlanması M Projenin Gerçekleştirilmesi M Projenin Sonlandırılması M Projenin Değerlendirilmesi M5-6 4 Terminoloji Çalışmasında Süreç Yönetimi M Üretim Süreçleri M Hazırlama ve Sunma Süreçleri M Kullanma ve Yararlanma Süreçleri M Kalite Kontrol ve Güvence Süreçleri M Kaynakça M5-12

4

5 Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi 1 Giriş Bu belgenin amacı, terminoloji çalışmasının nasıl organize edileceğine ilişkin bilgiler vermek ve bunların bir işletmede ya da kuruluşta uygulanması konusunda pratik tavsiyelerde bulunmaktır. Bu öneriler özellikle terminoloji çalışmasının stratejik ve uygulama yönüyle ilgilenen kişilere yöneliktir. Proje, tanımlanmış bir hedefi, kaynakları, süreçleri, süresi ve bütçesi bulunan bir kerelik olaydır. Süreç, önceden belirlenmiş sırayla meydana gelen ve ölçülebilen sonuçlara ulaşılmasını sağlayan tekrarlanabilir bir dizi etkinlikler ve önlemlerdir. M5-1

6 Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar 2 Başarılı Terminoloji Çalışmasının Önkoşulları İster proje ister süreç olsun, bir işletmenin ya da kurumun yönetimi, işletmenin hedeflerinin bir parçası olarak sistemli ve sonuca yönelik terminoloji çalışmasını destekleme konusunda stratejik bir karar vermek zorundadır. Bu karar olmaksızın terminoloji çalışması başarılı olamaz! Terminoloji çalışması, önceden belirlenmiş süreçler, bir kerelik proje ya da tekrarlanan projelerle işletmenin hedeflerini destekler. Terminoloji çalışması uzun süreli ve stratejik bir yatırım olarak görülmelidir. Aşağıdaki gereksinimler terminoloji çalışmasını gerekli kılabilir: Stratejik yönelimler (uluslararasılaşma, rekabet gücünün artırılması) Yeni pazarlara açılım Başka bir işletmeyle birleşme ya da satın alma Diğer işletmelerle / kurumlarla işbirliği Yasal zorunluluklar Terminoloji çalışması için önemli olabilecek diğer gerekçeler Modül 1 Gerekçelendirme Konusunda İpuçları altında listelenmiştir. Her işletme kendi ihtiyaçlarına, yapısına ve büyüklüğüne uygun olarak terminoloji çalışmasından hangi birimin ve hangi çalışanın sorumlu olacağına ve yetkilere karar verir. Bu kararın verilebilmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: Terminoloji ihtiyacının ve terminolojik mevcut durumun analizi Terminoloji çalışmasının masraf / yarar hesabının çıkartılması Terminoloji çalışmasının koordinasyonundaki merkezi rollerin belirlenmesi Zaman / kalite / kaynaklar gibi bazı etmenlerin çalışmanın beklenen sonuçları üzerindeki etkilerinin tahmin edilmesi Kullanılacak teknoloji, uygulama ve diğer araçlarla entegrasyonu hakkında karar verilmesi (bakınız Modül 4 Araçlar ve Teknikler ) Terminoloji Kılavuzu hazırlanması M5-2 - İşletmeye ait pilot projeden yararlanılarak belirtimler için kurallar belirlenmesi (bakınız Modül 3 Belirtimler ) - Çalışmaya katılacak kişilerin belirlenmesi (bakınız Modül 6 Meslek Profili ve Yeterlilikler ) - İş akışının belirlenmesi - Kalite kriterlerinin belirlenmesi - Veri tabanı modelinin hazırlanması (bakınız Modül 4 Araçlar ve Teknikler ) Her halükarda başlangıç aşaması için ek pratik yeterlilikler belirlenmelidir.

7 Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar 2.1 Küçük Başlamak, Sistemli Çalışmak ve Büyümek Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi İlk proje ya da başlangıç süreci çok fazla iddialı olmamalıdır. Küçük bir proje ve açık bir şekilde tanımlanmış gerçekçi hedeflerle işe başlamak daha kolaydır. Projenin kapsamına göre başlangıçta Top 100 (ya da Top 1.000, Top ) kavram derlenip değerlendirilerek normatif olarak belirlenebilir. Bu proje daha sonra başka projelerle genişletilebilir. 2.2 Terminolojinin Yararının ve Uygulanmasının Anlatılması Nihai hedef, terminoloji çalışmasında betimleyici çalışmadan kurum hedeflerini destekleyici normatif çalışmaya geçmektir. Terminoloji çalışması bir ürünün ya da hizmetin üretim sürecine ne kadar sıkı entegre edilirse o kadar iyidir. İlk projenin başarısı işletme içinde reklam amaçlı kullanılabilir. 2.3 Mevcut Terminoloji Kaynaklarının Bulunması ve Değerlendirilmesi Genellikle bir kurumdaki diğer çalışanlar ya da birimler başkalarıyla paylaşmasalar bile kendi terminoloji çalışmasını yapmış olurlar. Genellikle bu terminoloji varlıklarının ne bakımı yapılır ne de genişletilir. Bu listelerin değeri terminoloji sorumlusu tarafından belirlenmelidir. Bu amaçla aşağıdaki adımlar atılmalıdır: Terminoloji varlıklarının bulunması - Mevcut resmi ya da resmi olmayan listelerin (kurum içi ya da dışı) toplanması - Terminolojinin amacının ve hedef gruplarının belirlenmesi - Kalitenin değerlendirilmesi Terminoloji listelerinin işleme alınıp alınmayacağı konusunda karar verilmesi 2.4 Müttefikler Bulunması Mevcut terminoloji listeleri aranırken kurum içinde terminoloji çalışmasından yararlanacaklar, yani kurum içinde terminoloji üreten ya da terminolojiye ihtiyaç duyan birimler araştırılır. Terminoloji çalışmasını destekleyebilecek bütün düzeylerde kilit konumdaki yöneticiler ve anahtar kişiler sadece süren terminoloji projesi için önemli olmakla kalmaz, çalışmanın diğer birimlerde kabul görmesini de kolaylaştırır. 2.5 Anlamlı Kalite Ölçütleri Kullanılması Terminoloji çalışması asla % 100 tamamlanmış, mükemmel ve eksiksiz olmaz. Ama işletme bu hedefe ulaşmak için çalışır. Kalite güvencesi çerçevesinde niceliksel değerler üretkenliğin ve bir terminoloji veri bankasının ya da terminoloji varlığının kalitesi konusunda bilgi verebilir. Kullanılan araçlara bağlı olarak birçok niceliksel değer kullanılabilir, örneğin: M5-3

8 Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Aradığını bulan kullanıcıların sayısı Başarısız aramaların sayısı Belirli bir zaman dilimi içindeki yeni kayıtların ve belirtimlerin sayısı Eksik kayıtların sayısı Resimli, kaynak bilgileri ve tanımları bulunan kayıtların sayısı Uygulanan eğitimlerin sayısı İçerik ya da biçimle ilgili hata bildirimlerinin sayısı Mevcut kayıtlarla ilgili kurum içi ya da dışı soruların sayısı Belirli bir süre içinde elden geçirilen kayıtların sayısı Giderilen mükerrer kayıtların sayısı Çokdilli kayıtların sayısı 2.6 Hizmet Satın Alınması Konusunda Karar Verilmesi Eğer bir kurum değişik nedenlerle personelinden bazılarını bu iş için görevlendiremiyorsa terminoloji çalışması harici hizmet sağlayıcılara verilebilir. Bu durum şu hallerde söz konusu olabilir: Terminoloji ihtiyacı o anda mevcutsa, ama sürekli terminoloji çalışmasına ihtiyaç duyulmuyorsa gerekli dillerde uzman mevcut değilse terminoloji çalışması konusunda deneyim mevcut değilse ya da terminoloji çalışmasına başlamayı sağlayacak ve ona eşlik edecek stratejik bilgi eksikse. Kurum, terminoloji çalışmasının bir kerelik bir proje olarak mı uygulanacağı yoksa bir hizmet sağlayıcının kurumun terminoloji sürecinin ayrılmaz bir parçası mı olacağı konusunda karar vermelidir. Hizmet sağlayıcı ile müşteri arasındaki anlaşma çok önemlidir. Özellikle terminoloji varlığı üzerindeki telif hakkı konusunda anlaşılmalıdır. Telif hakkının kuruma mı yoksa hizmet sağlayıcıya mı ait olacağı projenin tanımları arasında yer almalıdır. İşi veren kurum, anlaşmayla belirlenen düzenlemenin kendi proje ya da süreç planlarına uygun olmasını sağlamalıdır. M5-4

9 Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi 3 Terminoloji Çalışmasında Proje Yönetimi Terminoloji çalışmalarındaki proje yönetimi normal proje yönetiminden pek farklı değildir. Proje yönetimindeki iyi uygulamalar herkes tarafından bilinmektedir ve uluslararası standartlarda ve kitaplarda bulunabilir (bakınız Kaynakça). 3.1 Projenin Tanımlanması ve Planlanması Bir projenin ilk adımlarından birisi de proje çerçevesinin belirlenmesidir: Proje sorumlusunun ve sponsorun bulunması Proje hedeflerine ulaşılması için yöntemlerin ve süreçlerin belirlenmesi Tek tek görevlerin ve aşamaların zaman planının çıkartılması İletişim, belgelendirme ve raporlama yöntemlerinin tespiti Tek tek görevlerin sorumlularının tespiti Kaynaklar ve personel için bütçe belirlenmesi Kaynakların ve personelin hizmete sunulması Beklenen sonuçlar, başarı ölçütleri ve niceliksel değerlerin belirlenmesi Eğer mevcutsa: Önceki projelerden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yeni proje planında ele alınması Terminoloji çalışması söz konusu olduğunda kurum içi ve dışı müşterilerle aşağıdaki konularda anlaşmaya varılmalıdır: Terminoloji çalışmasının türü (betimleyici ya da belirleyici) Konu alanı Özel alan dili (konuya ve hedef gruba bağlı olarak) Gerekli teknoloji Veri modeli Veri kategorileri Kaynak dil ya da erek diller Mevcut terminoloji listelerinin değerlendirilmesi Değerlendirilecek metinlerin hazırlanması Mevcut terim listelerinin ve tanımların hazırlanması Terminoloji üzerindeki telif haklarının düzenlenmesi Teslim formatı Teslim tarihi Kalite ve kabul kriterleri M5-5

10 Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi 3.2 Projenin Gerçekleştirilmesi Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Projenin gerçekleştirilmesinde aşağıdaki aşamalardan geçilir: Analiz, metinlerin değerlendirilmesi ve bir terminoloji varlığının oluşturulması ya da tanımların hazırlanması Terminolojilerin değerlendirilmesi ve onaylanması Hazırlanan terminolojilerin başka bir dile çevrilmesi / eşdeğerliklerinin bulunması ve bunların değerlendirilerek onaylanması Yukarıda tanımlanan adımlar Modül 2 Temel İlkeler ve Yöntemler içinde anlatılmıştır. Projenin değişik aşamalarında, kalite yönetimi ilkeleri uyarınca önemli gelişmeler kayıt altına alınmalıdır. Bunlar arasında aşağıdakiler yer alır: Projede içeriksel değişiklikler Proje tanımındaki değişiklikler Beklenmedik gelişmeler ya da olaylar (örneğin kaynak sorunları, teknik sorunlar) Gelişme aşamalarının ve/veya sürelerin yeniden düzenlenmesi 3.3 Projenin Sonlandırılması Projenin bitiminde resmi bir kabul işlemi yapılmalı ve proje sonuçları (burada: terminoloji) proje sahibi tarafından kabul edilmelidir. 3.4 Projenin Değerlendirilmesi Proje sonlandırıldıktan sonra hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı ve proje sürecinin gelişimi kontrol edilmelidir. Temel faktörlerin değerlendirilmesi: başarı kriterlerine erişilmesi, niceliksel değerlerin ve maliyetin analizi, kilometre taşlarına ve zaman planına uyulması Tali faktörlerin değerlendirilmesi: tahmin edilen tasarruf, öznel kalite faktörleri (metnin okunabilirliği, müşterilerin ya da proje ekibinin ifadeleri) Daha sonraki adımlar konusunda karar verilmesi ve muhtemel proje tavsiyeleri Proje bilgilerinin arşivlenmesi M5-6

11 Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi 4 Terminoloji Çalışmasında Süreç Yönetimi Terminoloji çalışmalarındaki süreçler bu çalışmayı kullanan bütün işletme için farklı farklıdır. Bazen bir işletmede bir teknik metin yazarı kendi ihtiyacı için terminoloji listesi hazırlar bir başka işletmede ise birçok terminoloji uzmanı tarafından beslenen çok dilli bir terminoloji sistemi kullanılır. Her süreçte birbirine benzer görevler yerine getirilir, ancak bunlar işletmeler tarafından kendilerine özgü biçimde adlandırılır ve işletme içinde farklı eğitim ve işleve sahip kişiler tarafından yürütülür. Bu görevlerden bazıları personelin pek azı tarafından gerekli görülür ve genellikle bazı çalışanlar kendi rolleriyle ilgili olarak birçok görev üstlenir. Süreçler iş adımlarından, yani sürece katılanlar tarafından yerine getirilmesi gereken eylemlerden oluşur. Belirli bir adımın tanımlanması için girdiler (kaynak, metin derlemi, gereklilikler, belirtim önerisi), katılanlar (sorumlular, yürütücüler, bilgisine başvurulanlar, bilgi alanlar), kaynaklar (araç, yöntem, kontrol listesi) ve beklenen sonuçlar (= çıktı) belirlenmelidir. Rollerin belirlenmesinde esnek ve sabit roller, görevler ve adımlar belirlenir. RACI ilkesine dayalı sorumluluk matrisi aracılığıyla adımlar rollere atanabilir. Responsible = belirli bir adımın yerine getirilmesinden sorumlu Accountable = bir adımı onaylayan kişi Consulted = adımla ilgili bilgisine başvurulacak kişi Informed = adıma ilişkin kendisine bilgi verilecek kişi Kalite güvencesiyle ilgili süreçler, mevcut veri kaynaklarının kalitesini güvence altına almak ve devam eden süreçleri ve iş adımlarını iyileştirmek amacıyla yapılır. Bu sayede kalite güvence süreçleri yeni veri kayıtlarının kalitesi üzerinde doğrudan etkide bulunur. Planlama sırasında terminoloji çalışmasının bütün süreç içinde nereye yerleştirileceği önemlidir. Bir işletmedeki terminoloji çalışmasının koordinasyonu için terminoloji sürecini başlatan, sürdüren ve yöneten bir sorumlu gerekir. Bu kişi terminoloji ile ilgili bütün soruların muhatabıdır ve işletmedeki terminoloji çalışmasını temsil eden kişidir. Görevleri arasında, gerektiğinde süreçlerin değiştirilmesi de yer alır. Bu rolü yerine getiren kişiye terminoloji yöneticisi, terim başuzmanı ya da terminoloji sorumlusu gibi adlar verilir. Genellikle bu görev terimbilim eğitimi almış bir terminoloji uzmanı, bir çevirmen ya da bir teknik metin yazarı tarafından yerine getirilir. İdeal olan durum, bu görevin eğitimli birden çok uzman tarafından dönüşümlü olarak yerine getirilmesi ve terminoloji çalışmasının hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin garanti altına alınması olurdu. Tüm terminoloji süreci aşağıdaki gibi dört aşamaya ayrılabilir (Şekil 1 deki şematik gösterime de bakınız): M5-7

12 Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Terminoloji üretimi Terminolojinin hazırlanması ve teslim edilmesi Terminolojinin kullanılması ve ondan yararlanılması Terminolojinin kalitesinin kontrolü Şekil 1 İşletmelerde Terminoloji Süreci 4.1 Üretim Süreçleri Terminolojinin çıkartılması Bir kişi ( talep eden ) bir terime ihtiyaç duyar ya da bir terminoloji uzmanı bir derlemden ya da bir araştırmadan elde ettiği terimleri ele alır. Terim adaylarının kontrolü Kaynak dildeki terminoloji çalışmasından sorumlu personel («terminoloji uzmanı») terim adaylarını mevcut benzer ya da kavram çakışması bulunan akraba kayıtlarla karşılaştırır. Söz konusu alandan bir uzman terimin içeriksel olarak doğru olup olmadığını ve kullanılabilirliğini kontrol eder ve geçerlilik alanı konusunda bilgiler verir. Terminolojinin hazırlanması ve tekleştirilmesi Terminolojinin hazırlanması uygulamada işletmenin özelliğine göre üretim sürecinin farklı bir aşamasında gerçekleşebi- M5-8

13 Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi lir. Terminoloji uzmanı kavramları birbirlerinden kesin sınırlarla ayırabilmek için kavrama ilişkin bilgileri (tanımları) kullanılan kavram sistemine göre hazırlar. Muhtemel belirtimleri derler ve bunları statülerine göre ( kullanılabilir, yasak vb) sınıflandırır. Ayrıca belirtimlere ait gerekli ek bilgileri ve uyarıları kaydeder. Terimin Oylanması / Onaylanması Terimin oylanması ve onaylanması değişik açılardan gerçekleşebilir: içeriksel (dilsel, özel alan, hukuksal) ve teknik (örn. bir terminoloji veri bankasındaki kayıtların teknik özelliklerine göre). Şekil 2 de gösterilen karar süreci değişik karar düzeyleri içermektedir. Etkisi büyük olacak terminoloji kararlarında bütün düzeyler kullanılmalıdır. En önemli tartışma, çoğu kez kullanılabilecek belirtimlerin seçiminde yaşanır. Şekil 2 İşletmelerde Karar Verme Süreci M5-9

14 Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi 4.2 Hazırlama ve Sunma Süreçleri Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar En kolay durumda (örn. yalnızca tek belirtim varsa) terminoloji yöneticisi tek başına karar verebilir. Diğer durumlarda terimi talep edenle onun ihtiyaçlarına cevap verip vermediği konusunda anlaşmalıdır. Bu aşamada herhangi bir sonuç alınamazsa ya da verilecek karardan birkaç birim etkilenecekse, karar terminoloji sorumlusunun ve terminoloji uzmanlarının yanısıra etkilenen bütün birimlerin ve gerekliyse dil uzmanlarının katıldığı bir komisyon ( Terminoloji Çevresi ) tarafından verilir. Terminoloji çevresi düzenli aralıklarla ya da gerektiğinde toplanır, toplantılarda her kayıt için belirli bir süre belirlenmesi tavsiye edilir. Bir sonraki karar düzleminde özel alan uzmanları ( Geliştiriciler Çevresi ) ve son düzlemde ise karar mercii olarak da yön verici kararlar alabilen ( Standartlaştırma Çevresi ) bir komisyon kararlara katılır. Çok dilli terminoloji çalışmasında aşağıdaki süreç adımları eklenir: Çokdilli eşdeğerlilerin belirlenmesi Dil uzmanı (genellikle bir çevirmen) kaynak dildeki terimin erek dildeki eşdeğerliklerini ve bunlarla ilgili ek bilgileri kaydeder. İçerik ile ilgili sorunlarda ilgili birimdeki alan uzmanlarına danışır. Eşdeğerli terimlerin oylanması / onaylanması Bu aşama ilke olarak kaynak dildeki terimin onaylanma süreciyle aynıdır (yukarıya ve Şekil 2 ye bakınız). Dil uzmanı eşdeğerli terimi kaynak dildeki gibi terim veri bankasına kaydeder, gerekirse onaylar ya da kalite kontrolünden sorumlu terminoloji uzmanının onayına sunar. 4.3 Kullanma ve Yararlanma Süreçleri Çıkış formatlarının belirlenmesi Bir terminoloji veri bankası uzmanı (kısaca TVB uzmanı ) hedef gruba uygun çıkış formatını tasarlar. Kullanıcıların taleplerine bağlı olarak, örneğin tek ya da çok dilli terimceler, çevirmenler için verilerin dışarıya verilmesi, terminoloji kontrolü gibi diğer araçlar için dışarıya verme formatları ya da internet ya da intranet veri bankası çözümleri için dışarıya verme formatları istenebilir. Erişim yetkilerinin belirlenmesi TVB uzmanı terminoloji kayıtlarına ya da veri kategorilerine rolüne göre artan ya da eksilen erişim yetkilerini yönetir ve hedef grupların özelliklerine uygun veri giriş ve çıkış formları oluşturur. Terminoloji dosyalarının değişilmesi Bir TVB uzmanı kurum içindeki ya da dışındaki hedefler için verilerin dışarıya verilmesi ve dışarıdan alınmasıyla görevlendirilir. Bu görev, örneğin terim çıkartma işleminden sonra elde edilen terminoloji listelerinin içeriye alınması ya da terminoloji kontrol programları için listelerin dışarıya verilmesi gibi işleri kapsar. Eğer istenirse ya da gerekli olursa, TVB uzmanı dış kurumlarla (kuruluşlar ya da işletmeler) özel veri aktarım formatlarıyla yapılacak veri değişimlerini destekler. Terminoloji veri bankasının yayımlanması TVB uzmanı kuruluşa terminoloji hizmetini sunar. M5-10

15 Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi 4.4 Kalite Kontrol ve Güvence Süreçleri Terminoloji veri bankasının içeriğinin kontrolü Terminoloji kayıtları dört göz ilkesine göre önceden belirlenmiş kalite ölçütlerine göre kontrol edilir. Bu işlemden sorumlu kişi: - yeni terminoloji kayıtlarında veri kategorilerinin ve kaynak bilgilerinin eksiz olup olmadığını, göndermelerin ve bağlantıların çalışıp çalışmadığını kontrol eder, - kullanıcılardan gelen geri bildirimlere ve kalite kontrol sonuçlarına göre mevcut terminoloji kayıtlarında iyileştirmeler yapar ve - mevcut terminoloji kayıtlarının bakımı yapar, yani eskiyen içerikleri günceller, ihtiyaç halinde eksik içerikleri tamamlar ve mevcut tanımları genişletir, geçerliliğini yitiren kavramları işaretler, içeriksel hataları giderir, yazım hatalarını düzeltir. Mükerrer kayıtların kontrolü Terim uzmanı birden çok kaydedilmiş, yani mükerrer kayıtları bir araya getirir ve mükerrer izlenimi yaratan kayıtlara uyarıcı bilgiler yerleştirir. Geri bildirimlerin değerlendirilmesi İhtiyaç olduğunda terminoloji yöneticisi biçimsel uyarlamalar yapmalıdır, örneğin yeni yazım kurallarının, kayıtların redaksiyonuyla ilgili değişen kurum içi kuralların uyarlanması, mevcut kayıtların değişen konu ağacına göre yeniden yapılandırılması vb. Raporlama Terminoloji yöneticisi terminoloji kayıtlarının kalitesiyle ve kaydedilen gelişmeyle ilgili olarak raporlar hazırlar. Kalite kontrolü ve güvencesiyle ilgili bu süreçlerden bazıları zaman ve kaynak gereksinimi açısından düzenli bakım çerçevesinde gerçekleştirilmeyecek kadar kapsamlı olduğunda bağımsız projeler şeklinde gerçekleştirilmelidir. Süreçler durağan değildir. Bunlar zamanla değişir, çünkü sürekli olarak iyileştirilmek, yeni adımlarla geliştirilmek ya da optimize etme amacıyla daraltılmak zorundadır. İşletmenin koşullarına düzenli olarak uyumlaştırılır. Bu nedenle bir süreç belirli bir süre sonra ilk uygulanışından tamamen farklı bir şekilde görünebilir. Bir işletmenin yapısının değiştirilmesi sırasında süreçlerin tamamen değiştirilmesi ve görevlerin yeniden tanımlanması gerekli olabilir. Bütün bu değişikliklerde zaman gereksinimi mutlaka göz önüne alınmalıdır. M5-11

16 Modül 5 - Proje ve Süreç Yönetimi Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar 5 Kaynakça [01] Arntz, R. / Picht, H. / Mayer, F. (2004): Einführung in die Terminologiearbeit. Hildesheim: Olms. [02] Deutsches Terminologieportal (Deuterm): [03] Deutscher Terminologie-Tag e.v. (DTT): [04] DIN (2009): Projektmanagement - Projektmanagementsysteme Teile 1-5. Berlin: Beuth. [05] DIN EN ISO 9000 (2005): Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe. Berlin: Beuth. [06] DIN EN ISO 9001 (2008): Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen. Berlin: Beuth. [07] DIN-Taschenbuch 472 (2009): Projektmanagement - Netzplantechnik und Projektmanagementsysteme. Berlin: Beuth. [08] Drews, G. / Hillebrand, N. (2007). Lexikon der Projektmanagement-Methoden. München: Rudolf Haufe-Verlag. [09] European Association for Terminology (EAFT): [10] Fischermanns, G. (2009): Praxishandbuch Prozessmanagement. Wettenberg: Verlag Dr. Götz Schmidt. [11] International Information Centre for Terminology (lnfoterm): [12] International Network for Terminology (Termnet): [13] ISO (2003): Quality management systems. Genf: lso. [14] ISO 15188(2001): Project management guidelines for terminology standardization. Genf: lso. [15] KÜDES = Konferenz der Übersetzungsdienste europäischer Staaten (2003): Empfehlungen für die Terminologiearbeit. Bern: Schweizerische Bundeskanzlei. [16] Project Management Institute: [17] Project Management Institute (2009): A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Newtown Square: Project Management Institute. [18] Projektmanagement und Qualitätsicherung. [19] Rat für Deutschsprachige Terminologie (RaDT): [20] Wright, S. E. / Budin, G. (2001): Handbook of Terminology Management. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. [21] Wüster, E. (1991): Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. (3. Baskı). Bonn: Romanistischer Verlag. M5-12

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9000 Mayıs 2007 ICS 01.040.03; 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - TEMEL ESASLAR, TERİMLER VE TARİFLER Quality management systems Fundamentals and vocabulary

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

İş Tanımı Hazırlama Rehberi

İş Tanımı Hazırlama Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri İş Tanımı Hazırlama Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:

Detaylı

D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI

D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI 510007-LLP-1-2010-1-CZ-LEONARDO-LMP ÇALIŞMA PAKETİ 2 Yenilikçi Metodoloji Geliştirme İK de DSK Gelişimi İletilecek Liderin Adı: Lysiane Lelue D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI YAZAR UNİVERSİTÉ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Gerekleri Hazırlayan:

Detaylı

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU...

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... 2 Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun Amacı... 2 Birimlerin Stratejik Aşamaları... 3 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 4 BİRİMLER İÇİN STRATEJİK PLANLAMA RAPOR

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

Program Yönetim Birimi 2011

Program Yönetim Birimi 2011 Program Yönetim Birimi 2011 www.karacadag.org.tr 1 2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Proje ve Program Nedir? 7 Bölüm II. Proje Döngüsü Yönetimi 13 2.1. Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi 16 2.2. Projenin

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) Bu el kitabının amacı tedarikçilere İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. Bu kapsamda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini

Detaylı

Altıncı Seminer. Standart 3: Planlama ve Yönetim. Standart 4: Işbirliği ve Etkileşimi

Altıncı Seminer. Standart 3: Planlama ve Yönetim. Standart 4: Işbirliği ve Etkileşimi Altıncı Seminer Proje Yönetimi Altıncı Seminer Okul müdürleri projesi bazı profesyonel pratik adreslere yön vermektedir. Seminer aşağıda belirtilen konularıyla doğrudan 3. ve 4. Standarlara yön göstermektedir:

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004*

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Programlama Değerlendirme & Denetim Tanımlama Uygulama Ön değ erlendirme Bölümler: Proje Çevrimi Yönetimi Operasyonel Kılavuzu Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kurumsal

Detaylı