ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi İstanbul Şubat 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi İstanbul 18-19 Şubat 2014"

Transkript

1 ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi İstanbul Şubat 2014

2 Program Gün Konu AB Dış yardım sözleşme usülleri uygulama Rehberinin tanıtımı Hibe sözleşmesi: Özel koşullar ve ekler Sözleşme değişiklikleri 1 2 Zeyilname, Bildirim hazırlama Harcamaların uygunluğu genel koşullar, her bütçe başlığı için özel koşullar Hibe faydalanıcıları tarafından (ikincil) satın alma; mal ve hizmet alımları Teknik ve mali dokümantasyon Raporlama

3 PRAG AB Dış yardım sözleşme usülleri uygulama rehberi Pratik rehber, AB tarafından finanse edilen tüm AB dış yardım sözleşmelerine ilişkin tek çalışma aracıdır. guide/index_en.htm Pratik rehber (gövde) Temel kurallar Hizmet sözleşmeleri Tedarik sözleşmeleri Yapım işi sözleşmeleri Hibe sözleşmeleri Ekler Genel ekler Hizmetlere ilişkin ekler Tedariğe ilişkin ekler Yapım işlerine ilişkin ekler Hibeye ilişkin ekler

4 Özel koşullar ve ekleri; Hibe Sözleşmesi Ek I : Ek II : Ek III: Ek IV: Ek V: Ek VI: Ek VII: Ek VIII: Ek IX : Projenin tanıtımı (Başvuru formu) Hibe sözleşmeleri için Genel koşullar Proje bütçesi Satınalma prosedürleri Standart formlar: ödeme talebi, finansal kimlik, tüzel kişilik Şablon: Teknik ve mali raporlar Şablon: Harcama doğrulama raporu Ön ödeme garanti formu ( Bu programda yok) Demirbaşların transferi

5 Article 1 Purpose/Amaç Özel Koşullar Article 2 - Implementation period of the Action/Proje uygulama süresi Article 3 - Financing the Action/Projenin finansmanı Article 4 - Reporting and payment arrangements/raporlama ve ödemeler Article 5 - Contact addresses / Adresler Article 6 Annexes / Ekler Article 7 - Other specific conditions applying to the Action (supplements and derogations to the General Conditions) /Projeye uygulanacak diğer koşullar (Genel şartlara yapılan eklemeler ve istisnai değişiklikler)

6 Öncelik-Üstünlük Özel Koşullar ve eklerinde sözleşmedeki sıra gözetilir.

7 Başlangıç Sözleşmenin başlangıcı: Sözleşmenin JMA ile Hibe Faydalanıcı arasında imzalandığı tarihtir. Uygulamanın başlaması: Özel Koşullar madde 2.2 de belirtilen tarih Son (ENPI sözleşmesi) imzanın atılmasından bir gün sonra, VEYA Sözleşmede belirtilen daha sonraki bir tarih Sadece uygulamanın başlamasından sonraki harcamalar uygun maliyet kabul edilir! (Satınalma prosedürleri daha önce başlatılabilir ancak bu tarihten önce sonuçlandırılamaz)

8 Uygulama Süresi Uygulama süresi sonu: Başlama tarihinden XX (Ek I de belirtilen süre) ay sonra (Ö.K. madde 2.3) Sözleşme süresi sonu: Sözleşme Makamı tarafından son ödemenin yapıldığı tarih Her halükarda uygulama süresinin bitiminden 18 ay sonra Sadece uygulama süresi içinde yapılan harcamalar uygun maliyet kabul edilir. Son aya ait vergi ve sigorta ödemeleri, denetçi raporu istisnadır. Uygulama süresinin bitmesinden en az 2 ay önce (Finansman Anlaşmasındaki kısıtlar da dikkate alınarak) HF süre uzatımı talebinde bulunabilir.

9 Hibe Faydalanıcısının Sorumlulukları Projenin uygulanması, Proje dokümanlarının sözleşmede belirtilen şekilde hazırlanması ve saklanması, İzleme ile ilgili tüm verilerin Sözleşme Makamına sağlanması, Sözleşmede belirtilen tüm raporların hazırlanması,

10 Ortakların Sorumlulukları Kendi uhdesinde olan proje faaliyetlerinin faaliyet planı ve ortaklık anlaşması çerçevesinde uygulanması, Projenin uygulanması, raporlanması ve izlenmesinde işbirliği yapılması; dönemsel teknik ve mali raporlar ile tüm destekleyici belgelerin sağlanması

11 Ortakların Sorumlulukları Herhangi bir harcamasında usulsüzlük tespit edilmesi halinde, söz konusu miktarın Hibe Faydalanıcısına geri ödenmesi

12 Hibe sözleşmelerinde değişiklik

13 Sözleşmede değişiklik: Temel Kurallar (1) Değişikliğin gerekçesi Sözleşme Makamına bildirilmelidir. Değişiklik hiç bir şekilde, projeye hibe verilmesi kararının yeniden sorgulanmasına veya hibe için başvuran adayların eşit muameleye tabi tutulma şartının ihlal edilmesine yol açabilecek şekilde sözleşmenin değiştirilmesi amacı ve etkisine yönelik olmamalıdır.

14 Sözleşmede değişiklik: Temel Kurallar (2) Hibe sözleşmesinde sadece sözleşme süresi içinde değişiklik yapılabilecek olup, geçmişe dönük değişiklik yapılamayacaktır. Azami hibe tutarı hiç bir suretle arttırılmamalıdır. Yapılmasına ihtiyaç duyulan büyük değişikliğe ilişkin işlemler, sözleşme sona ermeden tamamlanmış olmalıdır. Değişiklik talebi, Hibe Faydalanıcısının imzaya yetkilisi (yetkilileri) tarafından imzalanmalıdır.

15 Küçük Değişiklik (Bildirim) Küçük ölçekli değişikliklerdir. Sözleşmede değişiklik türleri (1) Değişikliğin hayata geçirilmesinden önce veya en fazla 7 gün sonra bildirilmek kaydıyla, MFİB nin önceden onayı alınmaksızın yapılabilecektir. (Genel Koşullar madde 9.2). (Yine de uygulamadan önce ABB ve MFİB nin görüşünü almakta fayda vardır)

16 Sözleşmede değişiklik türleri (2) Büyük değişiklik (Zeyilname) Hibe sözleşmesinde yapılan büyük ölçekli ve önemli değişikliklerdir. Değişikliğin hayata geçirilmesinden önce MFİB den ve EUD den onay alınması zorunludur. Bu onay, aynen sözleşmenin kendisi gibi, karşılıklı imza gerektiren bir zeyilnamedir (Özel Şartlar 7.2.3). Zeyilname talebi uygulamadan en az 2 ay önce sunulmalıdır.

17 Sözleşmede Küçük Değişiklik (1) Faaliyetlerde, bütçe üzerinde etkisi olmayan, küçük değişiklikler Aynı bütçe başlığı altında yer alan bütçe kalemleri arasında, var olan bir bütçe kalemini sıfırlamak ya da yeni bir bütçe kalemini oluşturmak da dahil, aktarma Bir bütçe kalemine ilişkin, ayrılan bütçe miktarında değişikliğe neden olmayacak şekilde, birim adedi veya birim fiyatında değişiklik

18 Sözleşmede Küçük Değişiklik (2) Farklı ana bütçe başlıkları arasında, artırılan ve eksiltilen ana bütçe başlıklarına %15 den daha az etki yapacak aktarma (İdari giderler ve yedek akçe bütçe başlıkları için geçerli değildir) Adres bilgilerinde değişiklik Banka hesabında değişiklik Denetçide (YMM) değişiklik Koordinatör, eğitici vs. gibi kilit-uzmanlarda değişiklik Daha yeni tekolojiye / versiyona yönelik değişiklik

19 Bildirimle sunulacak belgeler Küçük Değişiklik Bütçe kaleminin birim fiyatında değişiklik Bildirim ekinde sunulacak ek belgeler Birim fiyatı değişikliğinin ilgili rayiçler doğrultusunda yapıldığını kanıtlayan belge Denetçi değişikliği Uzman değişikliği Yetkili kişi değişikliği (yeni atanacak kişi tüzüğe uygun olarak belirlenmelidir) Faaliyet değişikliği Banka Hesap değişikliği Adres değişikliiği Yeni denetçinin Yeminli Mali Müşavir (YMM) tescil belgesi Yeni uzmanın özgeçmişi STK, Oda, vb; Yönetim Kurulu Kararı ( temsil ve ilzama yetkilidir ), imza sirküsü veya kararda imzası aşağıdadır denir, Özel Üniversite; Mütevelli Heyeti Kararı, imza sirküsü fotokopisi, Devlet Üniversitesi; Rektör ataması, imza sirküsü Belediye / yerel yönetimler; Meclis Kararı, imza sirküsü Yapılan değişikliğin faaliyetin verimliliğini, çıktılarını ve sonucunu olumsuz etkilemeyeceğini kanıtlayıcı bilgi ve/veya belgeler Yeni hesap detaylarına ait mali kimlik formu (Financial Identification Form) Bildirim yazısında yeni adresin verilmesi yeterlidir

20 Sözleşmede Büyük Değişiklik Sözleşmenin uzatılması veya erken kapatılması Önerilen değişikliklerin herhangi bir şekilde hibe verme kararını etkilememesi ve başvuranlara karşı eşit muamele şartını ihlal etmemesi kaydıyla, projenin temel amacını etkileyen faaliyetlere ilişkin önemli değişiklik yapılması Farklı ana bütçe başlıkları arasında, artırılan ve eksiltilen ana bütçe başlıklarına %15 den daha fazla etki yapacak bir aktarma yapılması Proje ortaklarının değiştirilmesi / ilavesi (ENPI ortak değişikliği dahil) HF Kurum ismi veya yasal statüsüyle ilgili değişiklik yapılması

21 Zeyilname talebiyle sunulacak belgeler Büyük Değişiklik Proje süresi Bütçe Ortak Zeyilname talebi ekinde sunulacak ek belgeler Faaliyet planı (paraflı) Bütçe (paraflı) + 3 tablo eki Yönetim Kurulu Kararı, Ortağı temsil ve ilzama yetkili kişinin ataması Ortaklık anlaşması (yetkili kişi imzalı) Ortaklık tüzüğü (ilgili alanda olmalı, tüzükten alan anlaşılmıyorsa o alanda gerçekleştirilen faaliyetler) Faaliyet değişikliği Faaliyet Planı, Proje dokümanı (DoA)

22 Hibe Faydalanıcıları tarafından satınalma

23 Satınalma Satın alma, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda mal, hizmet veya yapım işinin temin edilmesidir; İlgili kurumun amaçları Rekabet ile eşit muamele, bütünlük ve şeffaflık Ekonomi ve etkinlik Paranın karşılığının alınması

24 Satınalma Terminolojisi Satınalma: Hibe Faydalanıcısı tarafından zamanında ve AB kural ve prosedürlerine uygun şekilde mal, hizmet ya da yapım işinin teminidir. Sözleşme Makamı: Hibe Faydalanıcısı İstekli/Teklif Sahibi: Hibe Faydalanıcısı tarafında açılan ihaleyle ilgilenen ve ihaleye davete cevap veren tüzel kişilik. Sözleşme: Hibe Faydalanıcısı tarafından kararı verilen ve imzalanan hizmet/mal/yapım işi temin sözleşmesidir. Hibe Sözleşmesi ile karıştırılmamalıdır. Yüklenici/Alt-Yüklenici: İmzalanan Sözleşme kapsamında mal tedariğini, hizmet sunumunu ya da yapım işini taahhüt eden tüzel kişilik.

25 Temel kurallar: 1. Tabiyet kuralı Hibe Faydalanıcısı tarafından açılacak ihaleler, belli ülkelerde kurulu olması şartıyla tüm tüzel kişiliklere açıktır. Bu ülkelerin listesi Bilgilendirme dokümanı 5. maddede görülebilir; Bu kural yükleniciler tarafından teklif edilen uzmanlar için geçerli değildir.

26 Temel kurallar: 2. Menşe kuralı Alınan malzeme / ekipmanların menşei uygun bir ülke olmalıdır. Tüm kalemlere uygulanır. Birim fiyatı üzeri tüm kalemler için menşe belgelendirmesi zorunludur. (Menşe şehadetnamesi veya Yerli Malı Belgesi )

27 Menşe Kuralı İstisnası Bir mal veya hizmetin belli bir ülkeye özgü olması ve uygun ülkelerin pazarlarından temin edilememesi durumunda istisna yapılabilir (Derogasyon) Hibe Faydalanıcısı tarafından detaylı bir pazar araştırmasına dayandırılarak yapılacak istisna talepleri de, uygun bulunması halinde, MFİB ve EUD tarafından kabul edilebilecektir.

28 Ayrım gözetmeme Adil rekabet Satınalmanın temel ilkeleri Kolay anlaşılabilir şartname Etkin yayım (duyuru) Yeterli zaman tanınması İlgili ve objektif kriterlerin kullanımı Kayıt tutma

29 Satınalma Türleri Hizmet alımı: Teknik destek, araştırma, eğitim, pazarlama, promosyon, danışmanlık, basım ve yayın, vb. Mal alımı: Ekipman, malzeme veya araç alımı vb. Yapım işleri: Altyapı, bina inşaat ve tadilat işleri.

30 Satınalma prosedürleri Hizmet sözleşmeleri Mal Alım Sözleşmeleri Yapım işi Sözleşmeleri Euro veya üzerindeki sözleşmeler Uluslararası kısıtlı ihale usulü Euro arasındaki sözleşmeler Çerçeve Sözleşme Pazarlık usulü (En az 3 teklif alınır) Euro veya daha düşük tutarlı sözleşmeler Tek teklif Euro veya üzerindeki sözleşmeler Uluslararası açık ihale usulü Euro arasındaki sözleşmeler Yerel açık ihale usulü Euro arasındaki sözleşmeler Pazarlık usulü (En az 3 teklif alınır) Euro veya daha düşük tutarlı sözleşmeler Tek teklif Euro veya üzerindeki sözleşmeler Uluslararası açık ihale usulü Euro arasındaki sözleşmeler Yerel açık ihale usulü Euro arasındaki sözleşmeler Pazarlık usulü (En az 3 teklif alınır) Euro veya daha düşük tutarlı sözleşmeler Tek teklif

31 Satınalma planlama Proje kapsamında yapılması gereken satın alımların listesi Sözleşme türleri (mal, hizmet, yapım işi) Satın almalarda kullanılacak usuller (doğrudan temin, pazarlık usulü, açık ihale) Her bir satın alma sürecindeki basamaklara ilişkin planlanan tarihler

32 Sözleşme No: İhale dosyasının hazırlanması İhale dosyasının MFİB tarafından Kontrolü (yerel açık ihalelerde) Tahmini İhale tarihininyayımlanması (uygun olduğu durumlarda) İhale ilanının yayımlanması Son teslim tarihi Açılış oturumu Değerlendirme Oturumu Değerlendirme raporunun incelenmesi için MFİB ye haber verileceği /gönderileceği tarih Sözleşmenin imzalanması Beklenen teslim tarihi (mal alımı için teslim tarihi, hizmet alımı için işin bitiş tarihi) Geçici kabul tarihi (mal alımı için) Satınalma Planı 1. İhalenin Adı Tarihler 2. İhalenin Adı Tarihler 3. İhalenin Adı Tarihler

33 1. Şartnamenin hazırlanması Satınalma aşamaları ( üstü sözleşmeler için zorunlu 2. Kullanılacak prosedür doğrultusunda ihaleye davet dosyasının hazırlanması 3. İhaleye davetin yapılması 4. Tekliflerin toplanması 5. Tekliflerin değerlendirilmesi 6. İhalenin sonuçlandırılması 7. Sözleşmenin imzalanması

34 Hizmet alımı prosedürleri Üç farklı hizmet alımı prosedürü mevcuttur.: üzeri hizmet alımı (Bu programda uygulama alanı yoktur) ile arası hizmet alımı: Davet usulü; arası: İlansız davet usulü, basit prosedür (örn ya kadar araç kiralanması veya uzman/eğitmen kullanımı). Basitleştirilmiş usul uyulması gerekli asgari şartları verir. Bu usule normal prosedürden gerekli eklemeler yapılabilir veya altında hizmet alımı

35 Mal alımı süreci Mal alım ihaleleri çerçevesinde uygulanabilecek, tutara göre değişen dört farklı ihale usulü bulunmaktadır. 150,000 ve üzerindeki bedellerde mal alım ihaleleri ihale ilanının yayınlanmasını takiben uluslararası açık ihale usulü ile verilir. (Bu programda uygulanma ihtimali yoktur) 150,000 altında, 60,000 ve üzerindeki bedellerde mal alım ihaleleri ilanın yerel olarak yayınlanmasından (= Türkiye de ulusal olarak yapılan ihale) sonra yerel açık ihale usulü ile verilir. 60,000 altında fakat 10,000 dan daha fazla değerde mal alım ihaleleri satın alma ilanı yayınlanmaksızın basitleştirilmiş usul ile verilir. 10,000 ve altındaki bedellerde mal alım ihaleleri sipariş, tek bir teklif temel alınarak verilebilir.

36 Kontroller Ön kontroller ihaleye davet yapılmadan önce ve sözleşme imzalanmadan önce Son kontroller izleme ziyaretleri sırasında Ara/nihai raporlarda

37 Ön kontroller MFİB tarafından yerine getirilecektir Euro üzeri alımlardaki ihalelerde; ihale ilanına çıkılmadan veya ihaleye davet mektubu göndermeden önce, tüm ihale dosyaları ve sözleşme imzalanmadan önce ise ihaleye gelen tekliflerle beraber ihale değerlendirme raporları, ABB tarafından ve nihai olarak da MFİB tarafından kontrol edilecektir. Doğrudan yapılan alımlara ilişkin belgeler izleme ziyaretleri esnasında kontrol edilecektir.

38 Harcamaların Uygunluğu

39 Harcamaların uygunluğu neden önemli? Bütçe (Maliyet tahmini) Uygun harcamalar toplamı Hibe hesaplaması ve ön ödemesi Hibenin yeniden hesaplanması ve nihai ödemesi

40 Harcamaların uygunluğu Genel Koşullar (GK/14.1) Sözleşme süresi içinde gerçekleşmeli, Bütçelendirilmiş olmalı (Hibe Sözleşmesi, EK III de yer alan proje bütçesinde var olmalı), Projenin yürütülmesi için gerekli ve proje kapsamında yer alan faaliyetlerle ilişkili olmalı (Hibe Sözleşmesi, Ek I), Gerçek, kayıtlı (muhasebe kayıtlarında) ve doğrulanabilir (kanıtlanabilir) olmalı, Mantıklı, maliyet-etkin, gerekçelendirilebilir ve sağlıklı mali yönetim ilkeleriyle uyumlu olmalıdır

41 Harcamaların uygunluğu Her bir bütçe başlığına özel koşullar

42 Expenses BÜTÇE TOTAL Year 1 2 Annex B2. Table 1 - IPA Budget 1 - Overall budget by year and cost categories Expense is incurred by n. of Unit rate (in Unit Costs (in EUR) 3 n. of Unit rate (in Unit partner: units EUR) units EUR) Costs (in EUR) 1. Human Resources (gross amount) Technical staff Project coordinator Per month 0,00 Per month 0, (please specify) Per month 0,00 Per month 0, (please specify) - please add as many rows as you need Per month 0,00 Per month 0, Administrative and support staff Financial manager Per month 0,00 Per month 0, (please specify) Per month 0,00 Per month 0, (please specify) - please add as many rows as you Per month 0,00 Per month 0,00 need Subtotal Human Resources 0,00 0,00 2. Travel Travel 6 Per travel 0,00 Per travel 0, Per diem 7 Per day 0,00 Per day 0, Other travel expenditures Per day 0,00 Per day 0,00 Subtotal Travel 0,00 0,00 3. Equipment and supplies Purchase of vehicles Per vehicle 0,00 Per vehicle 0, Rent of vehicles Per month 0,00 Per month 0, Computer hardware/software Per item 0,00 Per item 0, Machines, tools, spare parts/equipment (please Per item 0,00 Per item 0,00 specify) 3.5 Other (please specify) - please add as many rows as 0,00 0,00 you need Subtotal Equipment and supplies 0,00 0,00 4. Offices Vehicle costs Per month 0,00 Per month 0, Office rent Per month 0,00 Per month 0, Furniture and office supplies Per month 0,00 Per month 0, Other services (tel/fax, electricity/heating, Per month 0,00 Per month 0,00 maintenance) Subtotal Offices 0,00 0,00 5. Subcontracted services External experts (please specify) - please add as many Per expert 0,00 Per expert 0,00 rows as you need 5.2 Publications, studies, research Per item 0,00 Per item 0, Costs for expenditure verification 11 Per service 0,00 Per service 0, Evaluation costs Per service 0,00 Per service 0, Translation, interpreters Per page/per day 0,00 Per page/per day 0, Financial services (bank Per service 0,00 Per service 0,00 guarantee costs etc.) 5.7 Costs of conferences/seminars Per event 0,00 Per event 0, Visibility actions 12 Per action 0,00 Per action 0, Other (please specify) - please add as many rows as 0,00 0,00 you need Subtotal Subcontracted services 0,00 0,00 6. Other (please specify) 0,00 0,00 (please specify) - please add as many rows as you need ` 0,00 0,00 Subtotal Other 0,00 0,00 7. Subtotal direct eligible costs of the Action (1-6) 0,00 0,00 8. Provision for contingency reserve (maximum 2% of 7.Subtotal direct eligible costs of the Action) 13 0,00 9. Total direct eligible costs of the Action (7+8) 0,00 0, Administrative costs (maximum 7% of 9. Total direct eligible costs of the Action) 14 0, Total eligible costs (9+10) 0,00 0,00

43 Harcamaların uygunluğu: 1. İnsan Kaynakları Maaş ve ücretler Hibe Faydalanıcısı ve/veya proje ortakları tarafından tam ya da kısmi zamanlı olarak işe alınan / görevlendirilen kişilerin maaş ve ücretleridir Tüzel kişiliklerden yapılan hizmet satın alımı bu başlık altında uygun gider sayılmamaktadır. Birim fiyatlar; fiili maaş, sosyal sigorta, vergi ve diğer ücret sayılan ödemelere ilişkin giderleri içermelidir. Birim fiyatlar, Hibe Faydalanıcısı veya ortakları tarafından normalde gerçekleştirilenin üzerinde olmamalıdır.

44 Harcamaların uygunluğu: 1. İnsan Kaynakları: Kamu görevlileri Aşağıda belirtilen koşullar dışında kamu görevlileri proje kapsamında istihdam edilemez ve kamu görevlilerine herhangi bir maaş ödenemez: Kurumlarından ücretsiz izin alırlarsa, Diğer kamu görevlileri, kurumlarının ve kendilerinin tabi oldukları mevzuat çerçevesinde

45 Harcamaların uygunluğu: 2.1. Seyahat Yerel ulaşım Hibe Faydalanıcının ülkesindeki şehirlerarası seyahat giderleri karşılanabilecektir. Uluslararası ulaşım Proje aktiviteleri gereği, aktivite uygulama ülkesine gidiş geliş karşılanabilecektir.

46 Harcamaların uygunluğu: 2.2. Harcırahlar Harcırahlar Proje bütçesinde yer alması şartıyla, sadece projede görevli personel ve proje faaliyetleri ile ilgili kişiler için kullanılabilir. Her türlü yiyecek, konaklama ve şehir içi ulaşım giderini kapsar. Sadece geceleme yapılması durumunda geçerlidir ve gecelik bazda hesaplanır. Belge karşılığı gerçekleşen maliyet veya sabit tutarlar bazında kullanılabilir. Kamu personelinin harcirahı gerçek giderler üzerinden hesaplanır. Birim fiyatlar, projenin imzalandığı tarihteki, AB tarafından belirlenen azami tutarlardan yüksek olamaz. (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_di ems/index_en.htm)

47 Harcamaların uygunluğu: 3. Ekipman ve malzemeler Satın alımlarda hibe sözleşmesinin Ek IV ünde tanımlanan kurallara uyulması gerekmektedir. Ayrıca kullanımınız için gerekli ihale dosyaları sizlere verilmiştir. Bütçede yer almalı ve birim fiyatları piyasa rayicinde olmalıdır.

48 Harcamaların uygunluğu: 4. Yerel Ofis Sadece hibe projesinin uygulanması için özel olarak açılan mekan (ofis, eğitim tesisi gibi) giderleri için kullanılabilir. Faydalanıcının (ve ortaklarının) hali hazırda kullandıkları merkezi ofislerine ilişkin masraflar bu başlıktan karşılanamaz.

49 Harcamaların uygunluğu: 5. Diğer giderler, hizmetler 6. Diğer Satın alma kuralları doğrultusunda satın alınan hizmet / yapım işi maliyetlerini kapsar (Yayınlar, çeviriler, toplantılar, konferanslar, kültürel etkinlikler, bina inşaat ve tadilat işleri, denetim giderleri, kontrolörlük hizmeti, vb.). Proje personeline maaş / ücret ödemeleri bu başlıklardan karşılanamaz.

50 Harcamaların uygunluğu: 8. Yedek akçe Bütçenin hazırlanması sırasında öngörülemeyen ancak projenin uygulanması sırasında ihtiyaç duyulan giderleri karşılamak üzere, önceden MFİB ve EUD onayının alınması şartıyla, kullanılabilecektir.

51 Harcamaların uygunluğu: 10. İdari giderler Kullanım, projenin nihai uygun bulunan doğrudan giderleri toplamının %7 sini aşmamalıdır. Kullanım yeri, bütçedeki doğrudan giderler kapsamında bütçelendirilmemiş olmalıdır. Başvuru sahibi/ortaklarının, proje için yaptıkları; ağırlama, ulaşım, konaklama, iletişim vb masraflar bu kalemden karşılanabilir. İdari giderlerin uygunluğuna ilişkin ayrıntılı bilgi: MFİB web sitesinde Kaynaklar bölümünde yer alan referans dokümanlardan edinilebilir.

52 Uygun olmayan giderler Ayni katkılar Borçlar ve borçlarla ilgili masraflar, Gelecekte oluşabilecek zararlara karşı ayrılan karşılıklar, Faiz borçları, Hâlihazırda başka bir proje kapsamında finanse edilen maliyetler, Arazi ve binaların satın alınması; Döviz kuru dönüşüm masrafları, Vergiler, HF ve ortakları tarafından geri alınmasının mümkün olmadığı kanıtlanan KDV hariç. Üçüncü taraflara verilen krediler. Hibe sözleşmesinin imzalanmasından önceki harcamalar (başvurunun hazırlanması için HF nin yapmış olduğu harcamalar dahil)

53 Hesap hareketleri HF ve ortaklarının proje hesabından sadece projede yer alan giderlere ilişkin proje personeli, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler gibi kişilere transfer yapabilir. Bütün ödemler proje hesabından başka bir banka hesabınaa transfer şeklinde gerçekleştirilmeli, elden ödeme kesinlikle yapılmamalıdır.

54 Döviz kurları Proje giderlerinin beyanı (mali rapor) Euro bazında yapılmalıdır. Harcamanın TL (veya Euro dışında herhangi bir başka para birimi) cinsinden gerçekleştirilmesi ve ödenmesi durumunda, kullanılması gereken kur;

55 Dokümantasyon; - Teknik - Mali

56 Proje Faaliyeti Anket / Araştırmalar Yayınlar Seminerler, konferanslar, çalışma toplantıları Eğitim Teknik Dokümantasyon Örnek anketler Raporlar Örnek Doküman Yayınların suretleri (kitaplar, haber yazıları, kitapçıklar, posterler vs.) Program / gündem Sunumlar / konferans raporları listesi Bildiriler Katılımcılar listesi Konuşmacılar listesi Tutanaklar (olması halinde) Gazete kupürleri, fotoğraflar Geri bildirim soru formları (olması halinde) Çalışma ziyaretleri Çalışma ziyareti raporu Uzmanlar Eğitim eğitim modüllerinin detaylı tanımı, ders başına eğitim saati, yöntemler, vs Eğitim çizelgesi Katılımcı listesi/katılım föyleri Eğitimci listesi Geri besleme soru formları Eğitim değerlendirme raporu Zaman çizelgeleri (her gün için açıklamalı) Görev sonucu elde edilen çıktılar Faaliyet raporları Uzman CV leri

57 Mali Dokümantasyon - Tüm Harcamalar için Satın almanın gerçekleştiğine ilişkin kanıt (fatura, fiş gibi) Ödemenin yapıldığına ilişkin kanıt (makbuz, dekont gibi) Onaylı raporlar, seminerler, konferanslar ve eğitim kurslarına katılım kanıtı gibi hizmetlerin ifasına ilişkin kanıt Muhasebe kaydı (muhasebe defterleri, bordro hesapları, demirbaş kayıtları ve diğer ilgili muhasebe bilgileri gibi)

58 Mali Dokümantasyon 1. İnsan Kaynakaları İş sözleşmeleri Özgeçmişler Personel ve bordro kayıtları Ücret pusulaları Bu başlıkta listelenen tüm personel için; aylık zaman çizelgeleri (uzman ve hibe faydalanıcısı tarafından imzalı) Ücretlerin ödendiğine dair dekont / makbuzlar Harcırah tahakkukuna ilişkin kanıtlar (harcirah bildirim)

59 BORDRO Hibe Faydalanıcısına İlişkin Bilgiler Hibe Faydalanıcısı Sözleşme No. Ait Olduğu Dönem Proje Personel Bilgileri Adı Soyadı T.C. Kimlik No Çalıştığı Kurum ve Görevi Tlf. No. Adresi ÜCRET BORDROSU (Projede Görevli Diğer Personel İçin) Hibe Faydalanıcısına İlişkin Bilgiler Hibe Faydalanıcısı Sözleşme No. Ait Olduğu Dönem Proje Personel Bilgileri Adı Soyadı T.C. Kimlik No. Sosyal Güvenlik No. Tlf. No. Adresi Tahakkuk Bilgileri İstihdam Şekli (Tam/Yarı Zamanlı) Birim Ücreti (Günlük / Saatlik- TL) ÜCRET BORDROSU (Projede Sigortalı Çalışanlar İçin) Tahakkuk Bilgileri İstihdam Şekli (Tam/Yarı Zamanlı) Birim Ücreti (Günlük / Saatlik) Çalışılan Gün/Saat TOPLAM ÜCRET TAHAKKUKU (İşçi+İşveren Maliyeti) 0,00 0 0,00 Çalışılan Gün/Saat TOPLAM ÜCRET TAHAKKUKU (İşçi+İşveren Maliyeti) İŞVEREN MALİYETİ (TL) AÇIKLAMALAR ORAN (%) TUTAR (TL) İşveren Sigorta Primi % ,5 0,00 İşveren İşsizlik Sigortası Primi % 2 2 0,00 BRÜT ÜCRET TOPLAMI 0,00 AÇIKLAMALAR ORAN(%) TUTAR (TL) BRÜT ÜCRET 0,00 Gelir Vergisi % ,00 Damga Vergisi % ,00 VERGİ KESİNTİ TOPLAMI 0,00 NET ÜCRET 0,00 Proje Personeli: İŞÇİ MALİYETİ (TL) Proje Sorumlusu (Onay Makamı): İŞÇİ MALİYETİ (TL) AÇIKLAMALAR ORAN (%) TUTAR (TL) BRÜT ÜCRET 0,00 İşçi Sigorta Primi % ,00 İşçi İşsizlik Sigortası Primi %1 1 0,00 SİGORTA KESİNTİ TOPLAMI 0,00 Gelir Vergisi Matrahı 0,00 Gelir Vergisi % ,00 Asgari Geçim İndirimi 0,00 Damga Vergisi %06 0,6 0,00 VERGİ KESİNTİ TOPLAMI 0,00 KESİNTİLER TOPLAMI 0,00 NET ÜCRET 0,00 Adı Soyadı :... Adı Soyadı :... Proje Personeli: Proje Sorumlusu (Onay Makamı): Tarih :... Tarih :... İmzası :... İmzası :... Adı Soyadı :... Adı Soyadı :... Tarih :... Tarih :... İmzası :... İmzası :...

60 Mali Dokümantasyon 2. Seyahat Toplu Taşım: Seyahat Biletleri (uçak kullanılması durumunda ek olarak biniş kartları) Kiralama: Tedarikçi faturası ve katedilen mesafeyi de gösteren Yakıt bildirim çizelgesi, Araba: Yakıt ve benzin giderleri için katedilen mesafeye ilişkin yakıt bildirim çizelgesi, kullanılan araçların ortalama yakıt tüketimi, yakıt gider belgeleri

61 Mali Dokümantasyon Alt sözleşmelerle mal, hizmet veya yapım işleri alımı İhale dokümanları, teklif sahiplerinin teklifleri ve değerlendirme raporları gibi satın alma prosedürlerine ilişkin kanıtlar Sözleşmeler ve sipariş formları gibi taahhüt kanıtları Tedarikçilerin irsaliyeleri gibi malların teslim alındığında dair kanıt Kabul belgeleri gibi işlerin tamamlandığına dair kanıt Menşe şahadetnamesi veya Yeminli Beyanlı Yerli Üretim Belgesi

62 Raporlama

63 Raporlama Yönetim ve karar vermeye ilişkin olarak; bilginin sistematik olarak toplanması, analizi ve kullanımıdır. Önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda; mevcut gerçekleşmelerin, planlanan / beklenen bazında takip edilmesidir. Proje uygulamasındaki güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarabilmeli, proje yöneticilerinin uygulamadaki sorunlarla başa çıkabilmesine, çözüm alternatiflerini değerlendirmesine, ve proje performansının artırılmasına yönelik olarak değişen şartlara uyum sağlamasına olanak sağlamalıdır.

64 Önemli Tavsiyeler Proje başlangıcında ortaklarınızla aşağıdaki hususlarda anlaşın: Herbir ortağın raporlamadaki sorumlulukları ve rapor verme tarihleri, Ortaklar tarafından kullanılacak rapor formatları Dokümanların toplanması ve saklanması Raporlamayı idari rutininizin bir parçası haline getirin, Proje faaliyetleri konusunda ABB yi sürekli bilgilendirin, Raporlarınızı kolay okunur şekilde hazırlayın, önemli konular üzerine odaklanın, Raporlarınızı zamanında gönderin!

65 HF tarafından hazırlanacak raporlar İlerleme Raporu (Her 4 ayda bir) Ara rapor: Teknik rapor Mali rapor Nihai rapor Teknik rapor Mali rapor Model mali rapor Ödeme talebi Harcama doğrulama raporu,

66 Teknik ve Mali Raporlar Teknik raporlar, proje faaliyetlerinin uygulanması, proje yönetimi, ortakların katılımı, başlıca paydaşlarla ilişkiler (yerel makamlar), görünürlük, satınalma ve performans göstergeleri bazında ilerleme, projenin genel değerlendirmesini içerir. Bu raporlar aynı zamanda teknik uygulamadan sorumlu ABB nin, projenin hedeflerine ulaşma performansını ölçmesine yardımcı olur. Raporlar İngilizce hazırlanmalıdır. Mali raporlar ise, raporun kapsadığı dönemde gerçekleşen proje harcamalarını ve bu harcamaların dayandığı verileri kapsar.

67 HF tarafından hazırlanacak raporlar Rapor türü Raporlama dönemi İçerik 4 aylık ilerleme raporu Proje süresince her 4 ayda bir 1 ay içinde Projedeki ilerlemeye ilişkin bilgiler ve sonraki 4 aylık dönem için planlanan faaliyetler Ara rapor Nihai rapor Proje süresi 12 aydan az Proje süresi 12 aydan fazla ise Harcama doğrulama raporu Gerekli değildir. (Bu programda yok) Orta dönemde (Ön ödemenin %70 i harcandığında) Proje süresinin sonunda 1 ay içinde Proje süresinin sonunda nihai rapor ekinde - Teknik rapor + Mali rapor + YMM raporu+ 2.ödeme talebi Teknik rapor + Mali rapor + Tüm destekleyici dokumanlar (teknik ve mali) + Nihai ödeme talebi Doğrulama raporu şartnamesi YMM onaylı harcama doğrulama raporu

68 Ödemeler (Örnek) Toplam Bütçe: Hibe (%90): Öngörülen ödeme şekli ve zamanı İlk ön ödeme (avans) Hibe nin %30 u, imzadan sonraki 45 gün içinde Tahmini 2. Avans (ara ödeme) Azami (%50) İlk ön ödemenin asgari %70 inin harcanması/ Ara raporun onaylanmasından sonraki 45 gün içinde Tahmini nihai ödeme Azami Nihai raporun onaylanmasından sonraki 45 gün içinde

69 Nihai Rapor Kontrol listesi Başarılar dileriz..

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

YENİ YMM RAPORU FORMATI

YENİ YMM RAPORU FORMATI YENİ YMM RAPORU FORMATI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) SÜRECİNDE FAYDALANICI HARCAMASINI YAPTIĞI TUTAR KADAR ÖDEME ALABİLECEKTİR BELİRLENEN SÜREDE KULLANILMAYAN TUTAR AB BÜTÇESİNE İADE EDİLECEKTİR MALİ

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı TRAKYA KALKINMA AJANSI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı Gündem Mali Destek Yasal Çerçeve 5449 Sayılı Kanun Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Destek Yönetim Kılavuzu

Detaylı

Proje Bütçelendirme. Rıfat Ünal Sayman. www.rec.org.tr

Proje Bütçelendirme. Rıfat Ünal Sayman. www.rec.org.tr Proje Bütçelendirme Rıfat Ünal Sayman Bütçe - Tanım Mali kaynakları planlanan hedeflere sistematik olarak bağlamanın aracı. En basit anlamıyla bütçe, belli bir gelecek dönem için beklenen gelir ve giderleri

Detaylı

İlk Ödeme (Pre-financing)

İlk Ödeme (Pre-financing) Kaynak Aktarımı İlk Ödeme (Pre-financing) Hibe Sözleşmesi yürürlüğe girdikten 30 gün içinde veya projenin başlangıç tarihinden 10 gün önce koordinatörün hesabına gönderiliyor. Proje bütçesinin %5 i ilk

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi BÜTÇE 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Detaylı

H.Cem ÇELİKÖZ, SMMM AB Hibe Denetçisi, İzleme Uzmanı

H.Cem ÇELİKÖZ, SMMM AB Hibe Denetçisi, İzleme Uzmanı H.Cem ÇELİKÖZ, SMMM AB Hibe Denetçisi, İzleme Uzmanı FİNANSAL RİSK NEDİR? PROJE belirli bir AMAÇ için belirli bir AMAÇ için amaca uygun ve önceden belirlenmiş bir SÜRE içinde mevcut yada dış kaynaklardan

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY Proje Uygulama Rehberi Sözleşme yönetimi Sözleşme yükümlülükleri Satın alma kuralları Projelerin izleme çerçevesi Sözleşmelerin Yönetimi Sözleşme; Tarafların yükümlülükleri Raporlama Maliyetlerin uygunluğu

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI UYGULAMA EĞİTİMLERİ 28-29 Mart, 2011 EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ - SÖZLEŞMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ - RAPORLAMA - İZLEME SÜRECİ VE BİLGİ SİSTEMİ - UYGUN MALİYETLER

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014 2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi 18 Temmuz 2014 2/45 Harcamalarımızda hangi kurallara tabiyiz? SATIN ALMA YÖNTEMİ Harcamaları bir kanuna bağlanmış yararlanıcılar Harcamaları hiçbir kanun

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA SUNUM İÇERİĞİ Satın Alma Nedir? Genel Çerçeve Genel Süreç Satın Alma Stratejisi/Planı Satın Alma Usulleri Doğrudan Temin Pazarlık Usulü Açık İhale Usulü Satın Alma Süreçlerinin

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı

2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı 2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı SODES Programı SODES programı; 2008 yılında GAP illerinde uygulanmaya konulmuş 2010 DAP illerini ve 2013 yılında ilimizi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ LER MALİ DESTEK PROGRAMI - BÜTÇE Bütçe formları doldurulurken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir; 1. Bütçeye yazılan tüm

Detaylı

İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI

İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI HAZİNE VE MUHASEBE DAİRESİ KKTC MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL BÖLÜMÜNDEKİ KONTROL AKTİVİTELERİ MB-HMD-ĠK 1 MB-HMD-ĠK 2 MB-HMD-ĠK 3 MUHASEBE İŞLEM FİŞİ KONTROLÜ HARCAMA BELGESİ

Detaylı

Proje Uygulama Süreci

Proje Uygulama Süreci Proje Uygulama Süreci Sunum İçeriği İzleme Kapsamı İzleme Araçları ve Faaliyetleri Risk Değerlendirmesi 25.05.2015 İzleme ve Değerlendirme Birimi 2 İzlemenin Kapsamı İzlemenin temel amacı, mali desteklerin

Detaylı

BİGG. 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

BİGG. 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) BİGG 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) İş Planı Tahmini Maliyet Formları Teknogirişim Sermaye Desteği Sermaye Desteği + Proje Desteği

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ SLAYT 1 (Proje Bütçesi) BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan AB Hibe Programları için Bütçe Hazırlama Eğitim Modülüne Hoş geldiniz. Bu eğitim modülü çerçevesinde

Detaylı

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama 11 Haziran 2013 Ankara Belgeler Bilgiler Harcamalar Hatırlatmalar Sunu İçeriği Nihai Rapor Belgeleri 1. Proje bitiminden sonra gönderilecek belgeler

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1

Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1 Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1 Giderler 0 1. İnsan Kaynakları 0 1.1 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar, yerel personel)3 0 1.1.1 Teknik Aylık 12 700

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B)

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) GÜNDEM Maliyetlerin Uygunluğu Bütçe Formu (EK B) Faaliyet Bütçesi (EK B-1) Beklenen Finansman Kaynakları (EK B-2) Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (EK B-3) 2 MALĠYETLERĠN

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI 2020 SEYAHAT DESTEĞİ 1. Desteğin Tanımı ve Kapsamı U2020 Seyahat Desteği,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI TR82-2011-KOBİ TR82-2011-ÇTA SUNUM İÇERİĞİ Yasal Çerçeve 2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Dönemi Sözleşme

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TMŞ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi (aslı),

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır EK 4 - TEKLİF SUNUM FORMU Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Satınalma no Satınalma adı : 2014/ :.. alımı < Yer ve tarih > 1 TEKLİF SAHİBİ Tüzel kişiliğin

Detaylı

PRAG. Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi. Esin Seitters March 2011

PRAG. Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi. Esin Seitters March 2011 PRAG Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi Esin Seitters March 2011 Prag Nedir AB ihale prosedürlerini ve kurallarını içeren ana kaynak AB genel bütçesi ve

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZLEME VE DESTEK FAALİYETLERİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZLEME VE DESTEK FAALİYETLERİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZLEME VE DESTEK FAALİYETLERİ 2 SUNUM İÇERİĞİ İzleme Kapsamı İzleme Araçları ve Faaliyetleri Yararlanıcının İzleme Kapsamındaki Yükümlülükleri Risk

Detaylı

Soru 1 : Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi?

Soru 1 : Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi? Soru 1 : Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi? Ajansın toplam uygun maliyetinizin kayda bağlanmış mali destek oranından (%) daha fazlasını

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi Bölüm 1. İzleme ve Değerlendirme - İzleme & Değerlendirme Unsurları - Süreç ve İçerik - Araçlar Bölüm 2. Proje Uygulama Süreci

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 90 gün 45 gün 10 Adet 7 gün 800 Adet 7 gün 1000 Adet 1250 Adet SIRA NO ADI TANIMI KAMU HİZMET ENVANTERİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNMAKLA SUNUM

Detaylı

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi Doğrudan temin İhale yönteminin

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ EK - C A- SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ONAY BAŞVURU BELGELERİ 1. Sektörel Ticaret Heyeti Desteği Onay Başvuru Formu (EK C-1) 2. Sektörel Ticaret Heyeti

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014

WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014 WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014 İDARİ ŞARTNAME 3.1 Maddesi ç) Hizmet Alımı son başvuru tarihi: 06.06.2014 d) Hizmet Alımı son başvuru saati: 17:00 ç) Hizmet Alımı son

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde bulunmaktadır.

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde bulunmaktadır. UZMAN VE PROJE ASİSTANI İSTİHDAM DUYURUSU 05.06.2013 ve 10.02.2014 tarihlerinde internet sayfalarımızda yayınlanan iş ilanları iptal edilmiş olup geçerli olan son ilanımız aşağıdaki gibidir: T.C. Çevre

Detaylı

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI. HĠBE BAġVURU FORMU

MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI. HĠBE BAġVURU FORMU Bütçe kalemi : İlgi: EuropeAid MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI Son başvuru tarihi : HĠBE BAġVURU FORMU BaĢvuru Sahibinin Adı: Dosya No I. PROJE 1. TANIM 1 1.1. PROJENĠN ADI 1.1.1. ÖNCELĠK ALANI 1.2. YER 1.3

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ Proje Uygulama Süreci İDB 1

PROJE UYGULAMA SÜRECİ Proje Uygulama Süreci İDB 1 PROJE UYGULAMA SÜRECİ 29.01.2014 Proje Uygulama Süreci İDB 1 SUNUM PLANI 1. Bölüm GENEL HATLARIYLA PROJE UYGULAMA SÜRECİ Genel Hususlar Proje Yönetimi Görünürlük İlkeleri Tecrübeler Satın Alma Rehberi

Detaylı

1... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL DAYANAKLAR... 2 1.3 DESTEK HAKKINDA B... 2 1.4 KURUMSAL... 2 2... 4 2.1 S TEMEL B... 4 2.2 S D... 5 2.2.1...

1... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL DAYANAKLAR... 2 1.3 DESTEK HAKKINDA B... 2 1.4 KURUMSAL... 2 2... 4 2.1 S TEMEL B... 4 2.2 S D... 5 2.2.1... 1... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL DAYANAKLAR... 2 1.3 DESTEK HAKKINDA B... 2 1.4 KURUMSAL... 2 2... 4 2.1 S TEMEL B... 4 2.2 S D... 5 2.2.1... 6 2.2.2... 7 2.2.2.1... 8 2.3 UYGUN M... 8 2.4 PROJE D M...

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMA VE SEYAHAT DESTEĞİ (1)Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler,

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde Makine İmalatçılarının Eğitimi ve Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Tarih: 05/08/2015

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde Makine İmalatçılarının Eğitimi ve Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Tarih: 05/08/2015 Tarih: 05/08/2015 DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF FORMU Sayın;.. Aşağıda İş Tanımı olan Mal/Hizmetler için teklifinizi sunmanızı rica ederiz. Saygılarımızla, S.NO MALZEMENİN/İŞİN CİNSİ MİKTARI 1 * Elmas Freze Normal

Detaylı

BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü

BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Teknoloji Transfer Ofisi 2017 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması

Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması NİHAİ FORMU Destek Programı: Destek Sözleşme : Proje Adı: Yararlanıcının Adı: Rapor Adı: Rapor Dönemi: Yararlanıcının Adresi: Doğrudan Faaliyet Desteği TR82/16/DFD/0009 İSTANBUL VE BURSA' DA İLİMİZİ TANITALIM,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /121-1

Sirküler Rapor Mevzuat /121-1 Sirküler Rapor Mevzuat 129.06.2015/121-1 TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3) YAYIMLANDI

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ. 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1

PROJE UYGULAMA SÜRECİ. 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1 PROJE UYGULAMA SÜRECİ 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1 İlinde Yürütülecek Projeler İçin Sorumlu İzleme Uzmanı: İzleme ve Değerlendirme Birimi Tel: (274) 271 77 61 113, 114, 116, 117, 136 E-posta:

Detaylı

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli E cetvelinin 52 inci maddesinin birinci paragrafındaki; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

Detaylı

KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı

KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Bütçe ve Yönetimi Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı Genel Görünüm 1. Bütçe Kalemleri 2. Bütçe Kalemleri Hibe Hesaplama ve Destekleyici Belgeler 3.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi

Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi Hayatboyu Öğrenme Programı - 2007-2013 Leonardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi 2009 Ankara NOT: Bu rehber, Yenilik Transferi (TOI) proje sahibi kurumlarımıza, projelerine

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Kampanya Fiyatı Eğitim Saati BİLANÇO USULÜ MUHASEBE Ek Mali Tablolar

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN F BENDİ HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN 1.12.2003 TARİHLİ 2003/6554 SAYILI KARARNAME HÜKÜMLERİ

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi,

Detaylı

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK ii PROJE YAZIM KILAVUZU iii ÖNCÜ Fon & Proje Danışmanlık AB Fonları için Proje Yazım Kılavuzu Birinci Basım: Mart 2007, İstanbul Derleyen: Fatih

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi ISTANBUL UNIVERSITY Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi Bundan böyle kurum olarak adlandırılacak taraf : Gönderen kurumun adı : Açık adresi : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS

2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS 2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS KAYNAK 1 Sözleşmede iş günü olarak ayrıca belirtilmeyen sürelerin hesabı nasıl yapılacaktır? 2 Proje

Detaylı

Projelerin Görünürlüğü

Projelerin Görünürlüğü Projelerin Görünürlüğü ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi İstanbul 18-19 Şubat 2014 Görünürlük Kaynakları Görünürlük faaliyetlerinde başvurulması gereken kaynaklar:

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN DİĞER (ÖZEL SEK. VB.) BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN DİĞER (ÖZEL SEK. VB.) BELGELER İÇ 1 Sosyal Güvenlik Kapsamında Yapılan İşler Personel Maaş İşleri ve sgk.gov.tr adresinden sosyal güvenlik primi onaylama 25477 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Kanun, 4857 Sayılı İş KHK 'de çalışanlar Nakil

Detaylı