Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Dili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Dili"

Transkript

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin İngilizce Adı Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Kod AİT 161 Anabilim Dalı / Gençlerimizin devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve bu anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine sahip çıkan, millî değerlerine bağlı, hür, demokratik ve lâik devlet düzenine saygılı, Cumhuriyet ve Cumhuriyet in getirdiği niteliklere sadık olarak yetiştirmektir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi yüksek öğretimde iki yarıyıl olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II okutulmakta ve ders geçme açısından birbirinden bağımsız iki ders niteliği taşımaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkmasıyla başlayan ve yurdun işgallerden kurtarılmasından sonra ülkenin çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılmasını amaçlayan inkılâplar dönemini ve Atatürk ilkelerini içerir. 1. Hafta Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin Amacı tanımlar ve dersin işleniş şekli, Osmanlı Devleti nin Son Dönemleri ve Devleti Kurtarma Çabaları 2. Hafta I.Dünya Savaşı nın Provaları Trablusgarp ve Balkan Savaşları 3. Hafta I.Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti Topraklarının Paylaşılması, Gizli Anlaşmalar 4. Hafta Mondros Ateşkes Anlaşması, Uygulanışı ve İşgallerin Başlaması 5. Hafta Paris Barış Görüşmeleri ve Osmanlı Topraklarının Paylaşılması 6. Hafta İşgallere Karşı İlk Tepkiler, Osmanlı Devleti nin Çöküşünü Amaçlayan Kuruluşlar, Milli Bilincin Oluşumuna Zemin Hazırlayan Dernekler 7. Hafta Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkışı, Havza ve Amasya Genelgeleri 8. Hafta Kongreler Dönemi (Ara Sınav) 9. Hafta Kuva-yı Milliye Dönemi 10. Hafta Sivas Kongresi Sonrasından TBMM nin Açılışına 11. Hafta TBMM nin Açılışı, TBMM Yapısı ve Niteliği 12. Hafta Türk Kurtuluş Savaşı nda Cepheler 13. Hafta Büyük Taarruz 14. Hafta Mudanya Mütarekesinden Lozan Barış Antlaşmasına 1. TATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk ( ), ( Hazırlayan: Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara Atatürk ün Söylev Demeçleri, C. I-II-III, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara Atay Falih Rıfkı, Çankaya, Bateş Yayınları, İstanbul, A Abadan Yavuz, Atatürk ve İlkeleri, Varlık Yayınları, İstanbul, İNAN, Afet, Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk ün El yazıları, Ankara 1969

2 Yabancı Dil (İngilizce) II Dersin İngilizce Adı Foreign Language (English) II Kod YDİ 166 Bahar İngilizce deki temel dil ve iletişim becerisinin geliştirilmesi. İngilizce deki temel dil yapılarını öğretme, öğrencinin dil yetisini geliştirme, dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme. Gramer ek bilgileri verilerek, dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama; okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme. 1. Hafta İngilizce deki temel dil yapılarını öğretme 2. Hafta Öğrencinin dil yetisini geliştirme 3. Hafta Dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme 4. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 5. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 6. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 7. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 8. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 9. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 10. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 11. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 12. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 13. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 14. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 1. Ders Notları.

3 Yabancı Dil (İngilizce) I Dersin İngilizce Adı Foreign Language (English) I Kod YDİ 165 İngilizce deki temel dil ve iletişim becerisinin geliştirilmesi. İngilizce deki temel dil yapılarını öğretme, öğrencinin dil yetisini geliştirme, dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme. Gramer ek bilgileri verilerek, dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama; okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme. 1. Hafta İngilizce deki temel dil yapılarını öğretme 2. Hafta Öğrencinin dil yetisini geliştirme 3. Hafta Dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme 4. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 5. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 6. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 7. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 8. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 9. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 10. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 11. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 12. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 13. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 14. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 1. Ders Notları.

4 Türk II Dersin İngilizce Adı Turkis Language II Kod TÜD 164 Anabilim Dalı / Bahar Öğrencilere nin tarihi ve bugünkü durumu hakkında bilgi verip yle yazılmış metinler üzerinde çalışmalar yapmak. Yazılı ve sözlü anlatımda başarılı olabilmek için retorik bilgisi (belagat), yazılı anlatım biçimleri ve teknikleri, sözlü anlatım biçimleri ve teknikleri, yazılı ve sözlü anlatımda üslup, tartışma türleri. 1. Hafta Yazılı kompozisyon; yazı türleri 2. Hafta nin yapısı, sözcük türleri 3. Hafta Retorik çalışma (metin çalışması). 4. Hafta Roman incelemesi 5. Hafta Cümle 6. Hafta Sözlü kompozisyon çalışması 7. Hafta Şiir incelemesi 8. Hafta Gramatikal çözümleme çalışması 9. Hafta Gramatikal çözümleme çalışması 10. Hafta nin güncel sorunları 11. Hafta Hikâye incelemesi 12. Hafta İletişim nedir? Yazılı ve sözlü iletişimin hayatımızdaki yeri 13. Hafta Retorik çalışma (metin çalışması) 14. Hafta Yazılı kompozisyon çalışması 1. Muharrem Ergin, Türk, Bayrak Yayınları, İstanbul. 2. Güncel Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara. 3. Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara. 4. Şerif Aktaş- Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara.

5 Türk I Dersin İngilizce Adı Turkis Language I Kod TÜD 163 Anabilim Dalı / Öğrencilere nin tarihi ve bugünkü durumu hakkında bilgi verip yle yazılmış metinler üzerinde çalışmalar yapmak. n toplum ve insan hayatındaki yeri ve önemi, nin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihî gelişimi, nin bugünkü durumu; ses ve biçim özellikleri ve anlatım zenginliği; noktalama işaretleri ve yazım kuralları. 1. Hafta İstiklal Marşı ve Atatürk ün Gençliğe Hitabesi 2. Hafta Dil nedir? Türk dili ve kültürü; kültürün unsurları 3. Hafta Yeryüzündeki diller, nin dünya dilleri arasındaki yeri ve yayılma alanları 4. Hafta Eser incelemesi: Şiir 5. Hafta nin ses yapısı 6. Hafta nin heceleri, vurgu, ses olayları, ses uyumları 7. Hafta nin heceleri, vurgu, ses olayları, ses uyumları 8. Hafta nin tarihsel dönemleri 9. Hafta Yazılı anlatım türleri 10. Hafta Eser incelemesi: Hikâye 11. Hafta nin güncel sorunları I 12. Hafta Yazı türleri, form yazılar 13. Hafta Yazım kuralları 14. Hafta Noktalama işaretleri 1. Muharrem Ergin, Türk, Bayrak Yayınları, İstanbul. 2. Güncel Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara. 3. Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara. 4. Şerif Aktaş- Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara.

6 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Dersin İngilizce Adı Fundamentals of Information Technology Kod TBK 179 Ders Saati / Kredisi 4/0 Temel teknoloji okur-yazarlığı öğrencilere kazandırılmaya çalışılacaktır. Temel klavye becerileri, Donanım Bilgileri, Bilgisayar ve İnternet Güvenliği, Eğitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi, Temel Formül İşlemleri ve Grafikler, Tablolar ve Grafikler Üzerinde Çalışma 1. Hafta Temel klavye becerileri 2. Hafta Donanım Bilgileri (Klavye,Fare, Monitör) 3. Hafta Donanım Bilgileri (Bilgisayar Kasası ) 4. Hafta Bilgisayarla ve Internet İlgili Genel Kavramlar 5. Hafta Bilgisayar ve İnternet Güvenliği 6. Hafta Kelime İşlem ına Giriş 7. Hafta Metinler Üzerinde Düzenlemeler 8. Hafta Tablolar ve Grafikler Üzerinde Çalışma 9. Hafta Ara Sınav 10. Hafta Grafik, elektronik tablo (spreadsheets) 11. Hafta Temel Formül İşlemleri ve Grafikler 12. Hafta Sunum larıyla Çalışma; 13. Hafta Eğitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi 14. Hafta Sınıfta bilgisayarla çalışma. 1. Halaç, Ali; Microsoft Office 2000 Temel Kullanım Klavuzu; Alfa Yayınevi, İstanbul 2. Yanık, Memik; Office 200 Pro; Beta Yayınevi; İstanbul

7 Lineer Cebir Dersin İngilizce Adı Linear Algebra Kod MAT 106 Anabilim Dalı / Vektör uzayları ve matrislerin özelliklerini lineer dönüşüm kavramıyla ilişkilendirmek ve determinant ve özdeğer- özvektör kavramlarıyla reel kuadratik formları sınıflandırmasında kullanma. Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler; matris işlemleri, özel matrisler, elemanter satır ve sütun işlemleri, echelon form, elemanter matrisler, ters matris, lineer denklem sistemlerinin çözümü.vektör Uzayları; vektör uzayları, alt uzaylar, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, bir matrisin rangı. İç Çarpım Uzayları; standart iç çarpım, ortogonal taban, Gram- Schmidt Metodu.Lineer Dönüşümler; lineer dönüşümün çekirdeği ve rangı, lineer dönüşümün matrisi, lineer dönüşümler uzayı, dual uzay, benzerlik. Determinantlar; determinant özellikleri, kofaktör ve bir matrisin eki, ters matrisin bulunması, Cramer Kuralı. Özdeğer ve Özvektörler; köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi. Kuadratik Formlar; kuadratik formun matrisi, temel eksen teoremi, kuadratik formların sınıflandırılması, Diferansiyel denklem sistemlerine uygulama. 1. Hafta Lineer dönüşümler ve matrisler 2. Hafta Lineer dönüşümler ve matrisler 3. Hafta Bir lineer dönüşümün matrisi 4. Hafta Lineer dönüşümlerin vektör uzayı ve matrislerin vektör uzayı 5. Hafta Benzerlik, 6. Hafta Determinantlar ve özellikleri 7. Hafta Determinantlar ve özellikleri 8. Hafta Kofaktör açılımlar 9. Hafta Bir matrisin tersi, 10. Hafta Determinantların diğer uygulamaları 11. Hafta Öz değer ve öz vektörler 12. Hafta Köşegenleştirme 13. Hafta Simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, Reel kuadratik formlar 14. Hafta Lineer dönüşümler ve matrisler 1. Göksel Ağargün, Hülya Özdağ, Lineer Cebir ve Çözümlü Problemler, Steven, J. Leon, Linear Algebra with Applications, Prentice Hall, Bernard Kolman, David, R, Hill, Uygulamalı Lineer Cebir Prof.Dr. Ömer Akın, Palme, 2002.

8 Matematik I Dersin İngilizce Adı Mathematics I Kod MAT 104 Ders Saati / Kredisi 4/3 Bahar Mühendislik matematiğine yönelik temel kavramların anlaşılması Kesın ıntegral. Kesın ıntegralın özellıklerı. Integrasyonun baska teknıklerı. Parçalayarak ıntegrasyon. Trıgometrık ıntegraller. Trıgometrık yerlestırme. Kısmı bölüm. Ikıncı derece ıfadeler. Belırlı ıntegral uygulamaları. Alan. Dönen cısımler. Sılındırık kabuk kullanan hacımler. Dılımleyere hacımler. Ark(egrı) uzunlugu. Üs serılerı. Fonksıyonların üs serılerı olarak gösterımı. Taylor ve maclaurın serılerı. Vektör çarpımı. Vektörler ve skalar sabıtler. Vektör cebrı. Bırım vektörler. Bırım vektörlerın bılesenlerı. Nokta ve cross çarpımı. Vektör türevlerı. Gradyan ayımı ve curl. Komplex sayı sıstemı. Polar form ve komplex sayılar. 1. Hafta Kesın ıntegral. Kesın ıntegralın özellıklerı 2. Hafta Integrasyonun baska teknıklerı 3. Hafta Parçalayarak ıntegrasyon 4. Hafta Trıgometrık ıntegraller, Trıgometrık yerlestırme, Kısmı bölüm 5. Hafta Ikıncı derece ıfadeler. 6. Hafta Belırlı ıntegral uygulamaları 7. Hafta Alan. Dönen cısımler 8. Hafta Sılındırık kabuk kullanan hacımler. Dılımleyere hacımler 9. Hafta Ark(egrı) uzunlugu 10. Hafta Üs serılerı. Fonksıyonların üs serılerı olarak gösterımı. Taylor ve maclaurın serılerı. 11. Hafta Vektör çarpımı. Vektörler ve skalar sabıtler. Vektör cebrı. Bırım vektörler 12. Hafta Bırım vektörlerın bılesenlerı 13. Hafta Nokta ve cross çarpımı. Vektör türevlerı. Gradyan ayımı ve curl. 14. Hafta Polar form ve komplex sayılar. 1. Ders Notları.

9 Matematik I Dersin İngilizce Adı Mathematics I Kod MAT 103 Ders Saati / Kredisi 4/3 Mühendislik matematiğine yönelik temel kavramların anlaşılması Ön Bilgiler (Kümeler, Sayilar, Üslü ve Köklü Çokluklar, İkinci dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler, Doğrunun Analitik İncelemesi, Çemberin Analitik Incelemesi), Tek Değişkenli Fonksiyonlar (Fonksiyon Kavrami, Bazi Özel Fonksiyonlar, Bazi Pratik Çizimler, Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritma Fonksiyonlari, Hiperbolik Fonksiyonlar ve Tersleri), Limit ve Süreklilik (Limit kavrami, Sagdan ve Soldan Limitler, Bazi Trigonometrik Limitler, Süreklilik, Kapali aralikta Sürekli Fonksiyonlarin Özellikleri), Türev Hesabi (Türev Kavrami, Türev Almada genel kurallar, Ters Fonksiyonun Türevi, trigonometrik Fonksiyonlarin Türevi, Ters Trigonometrik Fonksiyonlarin Türevi, Logaritmik Fonksiyonun Türevi, Üstel Fonksiyonun Türevi, Parametrik Denklemler verilen Fonksiyonlarin Türevleri, Kapali Fonksiyonlarin Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler), Türevin Uygulamalari (Türevin Geometrik anlami, Türevin Fiziksel Anlami, Maksimum-Minimum Hesaplamalari, Türevle Ilgili Teoremler, Konveks Fonksiyonlar, Belirsizlikler içeren Limitlerin Hesabi, Egri Çizimleri) 1. Hafta Ön Bilgiler (Kümeler, Sayilar, Üslü ve Köklü Çokluklar, Ikinci dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler, Dogrunun Analitik Incelemesi, Çemberin Analitik Incelemesi) 2. Hafta Ön Bilgiler (Kümeler, Sayilar, Üslü ve Köklü Çokluklar, Ikinci dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler, Dogrunun Analitik Incelemesi, Çemberin Analitik Incelemesi) 3. Hafta Değişkenli Fonksiyonlar (Fonksiyon Kavrami, Bazi Özel Fonksiyonlar, Bazi Pratik Çizimler, Trigonometrik Fonksiyonlar) 4. Hafta Değişkenli Fonksiyonlar (Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritma Fonksiyonlari, Hiperbolik Fonksiyonlar ve Tersleri) 5. Hafta Bazi Pratik Çizimler, Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar 6. Hafta Üstel ve Logaritma Fonksiyonlari, Hiperbolik Fonksiyonlar ve Tersleri) 7. Hafta Limit ve Süreklilik (Limit kavrami, Sagdan ve Soldan Limitler, Bazi Trigonometrik Limitler, Süreklilik, Kapali aralikta Sürekli Fonksiyonlarin Özellikleri), 8. Hafta Türev Hesabi (Türev Kavrami, Türev Almada Genel Kurallar), 9. Hafta Türev Hesabi (Ters Fonksiyonun Türevi, Trigonometrik Fonksiyonlarin Türevi) 10. Hafta Türev Hesabi (Ters Trigonometrik Fonksiyonlarin Türevi, Logaritmik Fonksiyonun Türevi, Üstel Fonksiyonun Türevi), 11. Hafta Türev Hesabi (Parametrik Denklemler verilen Fonksiyonlarin Türevleri, Kapali

10 Fonksiyonlarin Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler), 12. Hafta Türevin Uygulamalari (Türevin Geometrik anlami, Türevin Fiziksel Anlami, Maksimum 13. Hafta Türevin Uygulamalari (Türevin Geometrik anlami, Türevin Fiziksel Anlami, Maksimum 14. Hafta Tartışmalar ve değerlendirme 1. Ders Notları.

11 GPS ile Özel Ölçmeler Dersin İngilizce Adı Special Measurements with GPS Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 426 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Öğrencilere GPS ile Özel Ölçmeler için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak 1. Hafta Mühendislik uygulamaların sabit GPS istasyonlarının kullanılması 2. Hafta GPS ölçmelerinde farklı büyüklükteki değişimlerin ölçüm süresine etkisi 3. Hafta Sanal referans istasyonu sistemi VRS 4. Hafta GPS sabit istasyonlarında zaman serilerinin analizi 5. Hafta GPS ile Köprü Hareketlerinin incelenmesi 6. Hafta GPS meteorolojisi 7. Hafta Kinematik GPS destekli fotogrametrik nirengi 8. Hafta GPS ile hassas tarım 9. Hafta GPS gözlemleri ile tektonik hareketlerin izlenmesi 10. Hafta Uçakla dijital fotoğraf çekimi çalışmalarında GPS kullanımı 11. Hafta Mareograf ve sabit GPS ile uzun dönemli mutlak deniz seviyesi değişimlerinin izlenmesi 12. Hafta GPS e atmosferin etkileri 13. Hafta Seminer 14. Hafta Seminer 1. Ders Notları

12 Mobil Coğrafi Veri Üretimi Dersin İngilizce Adı Mobile Geographic Data Acquisition Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 424 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Anabilim Dalı / Mobil coğrafi veri edinimi ve mobil harita yapımı hakkında bilgi sahibi olmak. Çok algılamalı yöntemler ve entegrasyonu Yersel laser ölçme yöntemlerinin kullanımı Görüntü işleme ve nesne çıkartma. Temel Kavramlar Yersel mobil harita yapım yöntemleri. 1. Hafta Temel Kavramlar 2. Hafta Yersel mobil harita yapım yöntemleri. 3. Hafta Yersel mobil harita yapım yöntemleri. 4. Hafta Uzaktan algılamaya yönelik mobil harita yapım yöntemleri. 5. Hafta Uzaktan algılamaya yönelik mobil harita yapım yöntemleri. 6. Hafta Uzaktan algılamaya yönelik mobil harita yapım yöntemleri. 7. Hafta Çok algılamalı yöntemler ve entegrasyonu 8. Hafta Çok algılamalı yöntemler ve entegrasyonu 9. Hafta LIDAR verilerinin mobil haritalarda kullanımı 10. Hafta LIDAR verilerinin mobil haritalarda kullanımı 11. Hafta Yersel laser ölçme yöntemlerinin kullanımı 12. Hafta Yersel laser ölçme yöntemlerinin kullanımı 13. Hafta Görüntü işleme ve nesne çıkartma 14. Hafta Görüntü işleme ve nesne çıkartma 1. Advances in Mobile Mapping Technology: ISPRS Series, volume 4 (ISPRS Book Series) by C. Vincent Tao and Jonathan Li (Feb 2, 2007)

13 Madencilik Ölçmeleri Dersin İngilizce Adı Mining Surveying Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 421 Ders Saati / Kredisi 3/2 Öğrencilere nin açık ve kapalı maden sahalarındaki uygulamaları hakkında bilgi kazandırılması Giriş, genel tanımlar, Yeraltı noktaları, Yeraltında uzunluk ölçmeleri ve uygulanan yöntemler. Yeraltında kullanılan açı ölçme aletleri, yardımcı dürbünlü teodolitler, yeraltında açı ölçmeleri. Yeraltı poligonları. Yeraltında yönelme (oryantasyon), yatay, eğik galerilerle ve düşey kuyularda yönelme, yeraltında yükseklik ölçmeleri, kuyu derinliklerinin ölçülmesi, Yeraltında detay ve kesit ölçmeleri. Yeraltı ölçmelerinde karşılaşılan özel problemler 1. Hafta Giriş, genel tanımlar 2. Hafta Yeraltı noktaları, yeraltında uzunluk ölçmeleri ve uygulanan yöntemler 3. Hafta Yeraltında kullanılan açı ölçme aletleri 4. Hafta Yardımcı dürbünlü teodolitler, yeraltında açı ölçmeleri 5. Hafta Yeraltı poligonları. 6. Hafta Yeraltında yönelme (oryantasyon), 7. Hafta Yatay, eğik galerilerle ve düşey kuyularda yönelme 8. Hafta Yeraltında yükseklik ölçmeleri 9. Hafta Kuyu derinliklerinin ölçülmesi 10. Hafta Uygulamalar 11. Hafta Yeraltı ölçmelerinde karşılaşılan özel problemler 12. Hafta Uygulamalar 13. Hafta Yeraltında detay ve kesit ölçmeleri 14. Hafta Değerlendirmeler 1. Madencilik Ölçmeleri Ders Notları

14 3 Boyutlu Kent Modelleme Dersin İngilizce Adı 3 Dimensional City Modeling Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 418 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Anabilim Dalı / 3 Boyutlu Kent Modelleme özelliklerinin öğretilmesi, 3 boyutlu kent modelleme yöntemlerinin incelenmesi, 2 Boyutlu coğrafi verilerin 3 Boyuta kent modellemede kullanımı, CAD ve CBS verilerinin3 Boyutlu Kent modellemede kullanımının öğrenilmesi, LIDAR verilerinin 3 Boyutlu Kent Modellemede kullanımı, ayrıntı düzeylerine göre 3 Boyutlu kent modeli tasarımının yapılması. 3 Boyutlu Kent Modellemede temel kavramlar, 3 boyutlu kent modelleme yöntemleri, CAD ve CBS verilerinin3 Boyutlu Kent modellemede kullanımı ve karşılaşılan sorunlar, LIDAR verilerinin 3 Boyutlu Kent Modellemede kullanımı, ayrıntı düzeylerine göre 3 Boyutlu kent modellerinin özellikleri ve tasarımı. 1. Hafta 3 Boyutlu kent modellemede kullnılan veri kaynakları ve özellikleri 2. Hafta 3 boyutlu kent modelleme yöntemleri 3. Hafta CAD ve CBS verilerinin3 Boyutlu Kent modellemede kullanımı ve karşılaşılan sorunlar 4. Hafta LIDAR verilerinin 3 Boyutlu Kent Modellemede kullanımı 5. Hafta 3 boyutlu arazi modeli oluşturm 6. Hafta Dinamik 3B arzi modellleri 7. Hafta 3 Boyutlu kent modellemede bina modeli ve arazi modelinin çakıştırılması 8. Hafta 3 Boyutlu kent modellemede raster ve vektör verilerin entegrasyonu ve karşılaşılan sorunlar 9. Hafta Ayrıntı düzeylerine göre 3 Boyutlu kent modellerinin özellikleri ve tasarımı 10. Hafta LOD0 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 11. Hafta LOD1 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 12. Hafta LOD2 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 13. Hafta LOD3 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 14. Hafta LOD4 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 1. Visualization of Digital Terrain and Landscape Data: A Manual by Rüdiger Mach and Peter Petschek (Jun 11, 2007) 2. Digital Modelling for Urban Design by Brian McGrath (Dec 9, 2008)

15 Ulaştırma Projesi Dersin İngilizce Adı Transportation Project Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 417 Ders Saati / Kredisi 3/2 Öğrencilere karayolu ve demiryolu gibi ulaşım projelerini tasarlama yeteneği kazandırılması Yolların önemi ve tarihçesi, Ulaşım sistemleri ve yolların sınıflandırılması, Karayolu ile ilgili tanımlar, Yol yapım aşamaları, yol geçkisinin etüdü, Kesin yol güzergahı araştırılması ve tespiti, Yol güzergah planın çizimi, Yatay kurp hesapları, Boy kesit ve en kesit çizimi, düşey kurp hesapları, Sanat yapılarının belirlenmesi ve çizimi, dever hesapları, Alan ve hacim hesapları, Brückner epürünün çizimi ve ortalama taşıma momentlerinin hesabı. 1. Hafta Yolların önemi ve tarihçesi 2. Hafta Ulaşım sistemleri ve yolların sınıflandırılması 3. Hafta Karayolu ile ilgili tanımlar 4. Hafta Yol yapım aşamaları, yol geçkisinin etüdü 5. Hafta Kesin yol güzergahı araştırılması ve tespiti, yol güzergah planın çizimi 6. Hafta Yatay kurp hesapları 7. Hafta Boy kesit ve en kesit çizimi 8. Hafta Düşey kurp hesapları 9. Hafta Sanat yapılarının belirlenmesi ve çizimi 10. Hafta Dever hesapları 11. Hafta Alan ve hacim hesapları 12. Hafta Brückner epürünün çizimi 13. Hafta Ortalama taşıma momentlerinin hesabı 14. Hafta Değerlendirmeler 1. Jeodezik Ağ Tasarımı Ders Notları 2. Faruk Umar, Nadir Yayla, Yol İnşaatı İ.T.Ü. 3. Yol Bilgisi, Ömer H. Tombaklar, Karayolu Tekniği, Selçuk Üniversitesi.

16 Deformasyon Analizi Dersin İngilizce Adı Deformation Analysis Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 416 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Öğrencilere deformasyon analizi için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak Deformasyon Kavramı. Yerkabuğu ve mühendislik yapılarında deformasyon. Deformasyon ağları. Deformasyon ağlarının tasarımı (Duyarlılık Analizi). Doğrusal hipotez testleri. Deformasyon analizi modelleri. Statik modeller. Kinematik modeller. Strain Analizi (Yorum modelleri). 1. Hafta Deformasyon Kavramı 2. Hafta Yerkabuğu ve mühendislik yapılarında deformasyon 3. Hafta Yerkabuğu ve mühendislik yapılarında deformasyon 4. Hafta Deformasyon ağları 5. Hafta Deformasyon ağlarının tasarımı (Duyarlılık Analizi) 6. Hafta Deformasyon ağlarının tasarımı (Duyarlılık Analizi) 7. Hafta Uygulamalar 8. Hafta Doğrusal hipotez testleri 9. Hafta Deformasyon analizi modelleri 10. Hafta Deformasyon analizi modelleri 11. Hafta Statik modeller 12. Hafta Kinematik modeller 13. Hafta Strain Analizi (Yorum modelleri) 14. Hafta Uygulamalar 1. Deformasyon Analizi Ders Notları

17 Jeodezik Ağ Tasarımı Dersin İngilizce Adı Geodetic Network Design Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 415 Ders Saati / Kredisi 3/2 Öğrencilere Geomatik mühendisliği kapsamında her tür mühendislik projesinde kullanabilecekleri jeodezik ağ tasarlama yeteneğinin kazandırılması Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi, jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri, GPS, gravite ve nivelman ağların oluşturulması ve dolaylı ölçülere göre dengelenmesi. 1. Hafta Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 2. Hafta Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 3. Hafta Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 4. Hafta Jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri 5. Hafta Jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri 6. Hafta Jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri 7. Hafta GPS ağların oluşturulması 8. Hafta Dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 9. Hafta Dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 10. Hafta Gravite ağların oluşturulması 11. Hafta Dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 12. Hafta Nivelman ağların oluşturulması 13. Hafta Dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 14. Hafta Değerlendirmeler 1. Jeodezik Ağ Tasarımı Ders Notları 2. Güncel Gelişmeler Işığında Mekansal Bilgi Sistemleri İçin Jeodezik Altyapı ve Problemler, A. Aksoy, T. Ayan, R. N. Çelik, H. Demirel, R. Deniz, O. Gürkan, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mesleki Tanıtım Yayın Komisyonu, Eğitim Dizisi 2, 28 Mayıs Geodesy, G. Bomford, Third Edition,Oxford University Press Amen House, London

18 Jeodezik Astronomi Dersin İngilizce Adı Geodetic Astronomy Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 414 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Öğrencilere jeodezik astronomi için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak Tanım ve kısa tarihçe. Küresel üçgen ve trigonometrik bağıntılar. Enterpolasyon hesabı. Gök cisimlerinin genel özellikleri. Güneş sistemi. Koordinat sistemleri. Yıldız koordinatlarında değişim. Zaman. Koordinat sistemleri; Koordinat değişimi. Zaman; Yıldız katalogları ve astronomik yıllıklar; Enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi 1. Hafta Tanım ve kısa tarihçe 2. Hafta Küresel üçgen ve trigonometrik bağıntılar 3. Hafta Enterpolasyon hesabı 4. Hafta Gök cisimlerinin genel özellikleri 5. Hafta Güneş sistemi 6. Hafta Koordinat sistemleri 7. Hafta Yıldız koordinatlarında değişim 8. Hafta Zaman 9. Hafta Uygulamalar 10. Hafta Yıldız katalogları ve astronomik yıllıklar; 11. Hafta Uygulamalar 12. Hafta Enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi 13. Hafta Enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi 14. Hafta Uygulamalar 1. Jeodezik Astronomi Ders Notları 2. Spherical Astronomy, Woolard and Clemence 3. Spherical and Pratical Astronomy, I.I. Mueller 4. Geodezik Astronomi,M. Erbudak, A. Tuğluoğlu 5. Jeodezik Astronominin Temel Bilgileri (Küresel Astronomi), A. Aksoy 6. Küresel Astronomi, N. Gökdoğan 7. Astronomik Gözlemler ile Yer, Zaman ve Azimut Tayini, G. Özgen, A. Aksoy

19 Bilgisayar Destekli Harita Çoğaltımı Dersin İngilizce Adı Computer Aided Map Reproduction Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 413 Ders Saati / Kredisi 3/2 Anabilim Dalı / Topografik veya tematik haritaların (büyük ölçekli, orta ve küçük ölçekli, renkli) çoğaltılmasına ilişkin teknikleri (kartografik reprodüksiyon tekniğini) öğretmeyi amaçlamaktadır. Reprodüksiyon tekniğinin temelleri, çoğaltma teknikleri ve özellikleri, donanım ve malzemenin tanıtımı, baskı aşamaları, renkli bir harita çoğaltmasında baskı orijinallerinin hazırlanması, sayısal çoğaltma tekniği. 1. Hafta Reprodüksiyona giriş, harita çoğaltmasındaki önemi 2. Hafta Çoğaltma teknikleri ve özellikleri 3. Hafta Reprodüksiyon malzemeleri film türleri ve özellikleri 4. Hafta Harita çoğaltılmasına uygun olan malzemeler 5. Hafta Orijinal türleri ve özellikleri 6. Hafta Tek (tire) ve çok tonlu (yarımton) ve renkli) ve harita orijinalleri ve özellikleri 7. Hafta Tram ve türleri, önemi ve özellikleri 8. Hafta Tramlı reproduksiyonda pozlama yöntemleri ve nedenleri 9. Hafta Çok renkli harita reproduksiyonu için bir akış diagramı hazırlanması 10. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 11. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 12. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 13. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 14. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 1. Selçuk, M., (1997), Kartografik Reprodüksiyon Tekniği Ders. 2. Thematic Cartography and Geovisualization (3rd Edition) by Terry A. Slocum, Robert B McMaster, Fritz C Kessler and Hugh H Howard (Apr 14, 2008).

20 Hidrografik Ölçmeler Dersin İngilizce Adı Hydrographic Surveying Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 412 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Öğrencilere hidrografik ölçmeler ile ilgili temel kavramları açıklamak, mühendislikteki yeri ve önemini anlatmak, hidrografik ölçmelerin konularını içeren özel ölçme yöntemleri anlatmak, ilgili problemlerinin çözümü için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak Giriş, fiziki çevre, hidrografik çalışmaların planlanması, konum ölçmeleri, derinlik ölçmeleri, uygulama alanları 1. Hafta Giriş 2. Hafta Fiziki çevre 3. Hafta Hidrografik ölçme çalışmaları 4. Hafta Hidrografik çalışmaların planlanması 5. Hafta Hidrografik çalışmaların planlanması 6. Hafta Uygulama Alanları 7. Hafta Konum ölçmeleri 8. Hafta Konum ölçmeleri 9. Hafta Konum ölçmeleri 10. Hafta Uygulama Alanları 11. Hafta Derinlik ölçmeleri 12. Hafta Derinlik ölçmeleri 13. Hafta Uygulama Alanları 14. Hafta Uygulama Alanları 1. Ders Notları 2. Özgen, G., Algün, E., Mühendislik Ölçmeleri- Hidrografik ölçmeler, İ.T.Ü.Kütüphanesi sayı:1086, 1976,İstanbul.Alkan Y., Hidrografik Ölçmeler, İ.T.Ü. Ders notları.

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Mehmet Zeki COŞKUN Y. Doç. Dr. İnşaat Fak., Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ölçme Tekniği Anabilim Dalı (212) 285-6573 coskunmeh@itu.edu.tr http://atlas.cc.itu.edu.tr/~coskun Adres Öğrenci görüşme

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ JFM 601 Sayısal Çözümleme 3-0-3 Sayı sistemleri, sayıların yuvarlatılması, hesaplamalarda anlamlı basamak, hesaplama hataları, lineer denklem

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİN KODU PM 327 DERSİN TÜRÜ Seçmeli (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ Sonbahar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi ( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (x) Bağıl Değerlendirme Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %

Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi ( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (x) Bağıl Değerlendirme Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı % Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ölçme Bilgisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: JFM 611- Coğrafi Bilgi Sisteminde Veri Kalitesi Ve Güvenilirliği Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri Teknikleri Ders Notları, 2013 Doç. Dr. Fevzi Karslı Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 08 Ekim 2013 Salı 1 Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, temel kavramlar, kaynaklar.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI Ek:1 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI HARİTA MÜH. BÖLÜM DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T P K AKTS HRT101 Matematik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri

Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri TKD 103 Türk Dili I (2.0.2) AKTS 2 H.Ü. 2012-2013 ÖĞRETİM YILI KUR TANIMLARI 626 HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Türkçe) AİT 103 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I (2.0.2) AKTS 2 İNG 127

Detaylı

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ LIDAR (Light Detection and Ranging) bir hava taşıtı ya da yersel tarayıcılar tarafından elde edilir. Bazı uygulamalarda sayısal kamera görüntüleri ile birlikte

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) SDÜ, Orman Fakültesi, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) SDÜ, Orman Fakültesi, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) 1 Yrd. Doç. Dr. H. Oğuz Çoban Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı Telefon : 2113944 E-posta

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER II Sayfa No: ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...III ŞEKİLLER LİSTESİ...VIII ÇİZELGELER LİSTESİ...XII EKLER LİSTESİ...XIII BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ 1. ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Lineer Cebir ve Vektörler EEE118 2 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Lineer Cebir ve Vektörler EEE118 2 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Lineer Cebir ve Vektörler EEE118 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

Öğr. Gör. Barış Alpaslan

Öğr. Gör. Barış Alpaslan Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Matematik I Dersin Kodu ECO 05/04 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

Fotogrametriye Giriş

Fotogrametriye Giriş ye Giriş 2013-2014, BAHAR YY Fevzi Karslı (Doç. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü 23 Mart 2014 Pazar Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar, kaynaklar. 2. Hafta nin tanımı ve uygulama

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Ders Adı Adi Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 262 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Fotogrametriye Giriş

Fotogrametriye Giriş Fotogrametriye Giriş 2014-2015, Bahar YY Fevzi Karslı (Doç. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 7 Mart 2015 Cumartesi Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar,

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS ÖNERİ FORMU Dersin Adı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS ÖNERİ FORMU Dersin Adı Jeodezik Ölçme I Dersin İngilizce Adı Geodetic Surveying I Kod GEO 103 Ders Saati / Kredisi 2/3 Güz Öğrencilere jeodezik ölçme ile ilgili temel kavramların aktarılması. Ölçme bilgisinin tanımı, tarihçesi

Detaylı

Sayılar, cebir, denklem ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma, trigonometri karmaşık sayılar,katı cisimlerde alan ve hacim hesaplamaları.

Sayılar, cebir, denklem ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma, trigonometri karmaşık sayılar,katı cisimlerde alan ve hacim hesaplamaları. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2009-2010 DÖNEMİ 1.YARIYIL MATEMATİK-I Sayılar,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II EEE112 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 015-01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE: MANTIK(30) ÖNERMELER VE BİLEŞİK ÖNERMELER(18) 1. Önermeyi, önermenin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA. (Photointerpretation and Remote Sensing)

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA. (Photointerpretation and Remote Sensing) FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 COĞRAFİ BİLGİ BİLGİSİSTEMİ İÇİN İÇİN ÖNEMLİ VERİ VERİTOPLAMA YÖNTEMLERİ YATAY YATAY ÖLÇMELER (X,Y) (X,Y) YATAY YATAY AÇILAR

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II GİRİŞ ve HATIRLATMA Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ DERSİN

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK ÖNSÖZ Madencilik çalışmalarının yapıldığı maden sahalarında; yeraltı ve yerüstü ölçümlerinin yapılması, topoğrafik haritaların ve konum planlarının çıkartılması, sübsidans(tasman) gibi zemin ve şev hareketlerinin

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu AKTS Kredisi 5 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI Dersin adı: 2013-14 Güz Yarıyılı Genel Matematik I Dersin Kodu emat 151 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 3 s/hafta

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI HARİTA VE KADASTRO EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 2 DERSİN

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Otoma Teorisi Ve Biçimsel Diller BIL445 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA DİLLERİ BG-324 3/2 3+0+0 3+0 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu FOTOGRAMETRİ I Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi İçerik Tanımlar

Detaylı

İleri Analiz I (MATH 251) Ders Detayları

İleri Analiz I (MATH 251) Ders Detayları İleri Analiz I (MATH 251) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Analiz I MATH 251 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math122 Analitik Geometri

Detaylı

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG )

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü HARİTA ve KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk İlkeleri

Detaylı

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Data Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Veri toplama -Yersel Yöntemler Optik kamera ve lazer tarayıcılı ölçme robotu Kameradan gerçek zamanlı veri Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Madencilik Ölçmeleri (MDM238) Maden Müh. Böl. Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr DERSİN AMACI Öğrencilere jeodezikölçme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı Temel Harita Bilgisi Harita, yeryüzünün ölçeklendirilmiş ve düzleme aktarılmış bir sunumudur.

Detaylı

Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları

Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Ders Kodu COMPE 107 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLIK ve ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS MÜFREDATI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLIK ve ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS MÜFREDATI HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLIK ve ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL HRPO 101 GENEL MATEMATİK 4 0 4 5 Sayılar,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI M. Yakar

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı MBM 101 Genel Matematik-I Zorunlu DERS SAATİ: 3 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Malzeme Bilimi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Veri Toplama, Yönetme ve Değerlendirme. MAN 363 5 Güz 3+0+0 3 6.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Veri Toplama, Yönetme ve Değerlendirme. MAN 363 5 Güz 3+0+0 3 6. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Veri Toplama, Yönetme ve Değerlendirme MAN 363 5 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 16:00-17:50 : ÖLÇME BİLGİSİ I ANS Eğitim 6 Blok - 204 Ölçme bilgisinin tanımı, tarihçesi 18:00-20:50 : TRİGONOMETRİ ANS Eğitim

Detaylı

M. Taner Aktaş, GISP : mtaktas@yahoo.com

M. Taner Aktaş, GISP : mtaktas@yahoo.com Technical Workshops 25.Mayıs.2012 Taşkın Risk Haritası Oluşturmada LiDAR Yöntemi ve ArcHydro 2.0 Araçları M. Taner Aktaş, GISP Gündem Giriş LiDAR Yöntemi ArcGIS ile LiDAR ArcHydro Araçları Taşkın Risk

Detaylı

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Deprem Mühendisliği CE 440 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321- Yapı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hukuku BIL411 7 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş Ders Kodu COMPE 105 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati

Detaylı

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu TOPOĞRAFYA Topoğrafya, bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerinin

Detaylı

Sayılar, sayı sistemleri, cebir, polinomlar, denklem sistemleri ve çözümü, matris, doğrusal denklem sistemleri, türev, integral ve uygulamaları

Sayılar, sayı sistemleri, cebir, polinomlar, denklem sistemleri ve çözümü, matris, doğrusal denklem sistemleri, türev, integral ve uygulamaları SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (İ K M E P) 1.YARIYIL HRT-101 Ölçme I 4 0 0 5

Detaylı

Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları

Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Kesikli Programlama IE 506 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI İçindekiler ÖNSÖZ SUNUŞ GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI I 1 - GİRİŞ 1 2 - TÜRKİYE SÜRECİ 3 3 - İDARİ YAPILANMA 4 4 - MEVZUAT YAPILANMASI 4 5 - PERSONEL YAPILANMASI 5 6 - KAMU YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BG-411 4/1 3+0+0 3+0 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

Uzaktan Alg ılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü O t r orektifikasyonu

Uzaktan Alg ılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü O t r orektifikasyonu Uzaktan Algılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü Ortorektifikasyonu Ortorektifikasyon Uydu veya uçak platformları ile elde edilen görüntü verisi günümüzde haritacılık ve CBS için temel girdi kaynağını oluşturmaktadır.

Detaylı