Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Dili

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Dili"

Transkript

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin İngilizce Adı Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Kod AİT 161 Anabilim Dalı / Gençlerimizin devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve bu anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine sahip çıkan, millî değerlerine bağlı, hür, demokratik ve lâik devlet düzenine saygılı, Cumhuriyet ve Cumhuriyet in getirdiği niteliklere sadık olarak yetiştirmektir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi yüksek öğretimde iki yarıyıl olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II okutulmakta ve ders geçme açısından birbirinden bağımsız iki ders niteliği taşımaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkmasıyla başlayan ve yurdun işgallerden kurtarılmasından sonra ülkenin çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılmasını amaçlayan inkılâplar dönemini ve Atatürk ilkelerini içerir. 1. Hafta Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin Amacı tanımlar ve dersin işleniş şekli, Osmanlı Devleti nin Son Dönemleri ve Devleti Kurtarma Çabaları 2. Hafta I.Dünya Savaşı nın Provaları Trablusgarp ve Balkan Savaşları 3. Hafta I.Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti Topraklarının Paylaşılması, Gizli Anlaşmalar 4. Hafta Mondros Ateşkes Anlaşması, Uygulanışı ve İşgallerin Başlaması 5. Hafta Paris Barış Görüşmeleri ve Osmanlı Topraklarının Paylaşılması 6. Hafta İşgallere Karşı İlk Tepkiler, Osmanlı Devleti nin Çöküşünü Amaçlayan Kuruluşlar, Milli Bilincin Oluşumuna Zemin Hazırlayan Dernekler 7. Hafta Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkışı, Havza ve Amasya Genelgeleri 8. Hafta Kongreler Dönemi (Ara Sınav) 9. Hafta Kuva-yı Milliye Dönemi 10. Hafta Sivas Kongresi Sonrasından TBMM nin Açılışına 11. Hafta TBMM nin Açılışı, TBMM Yapısı ve Niteliği 12. Hafta Türk Kurtuluş Savaşı nda Cepheler 13. Hafta Büyük Taarruz 14. Hafta Mudanya Mütarekesinden Lozan Barış Antlaşmasına 1. TATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk ( ), ( Hazırlayan: Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara Atatürk ün Söylev Demeçleri, C. I-II-III, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara Atay Falih Rıfkı, Çankaya, Bateş Yayınları, İstanbul, A Abadan Yavuz, Atatürk ve İlkeleri, Varlık Yayınları, İstanbul, İNAN, Afet, Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk ün El yazıları, Ankara 1969

2 Yabancı Dil (İngilizce) II Dersin İngilizce Adı Foreign Language (English) II Kod YDİ 166 Bahar İngilizce deki temel dil ve iletişim becerisinin geliştirilmesi. İngilizce deki temel dil yapılarını öğretme, öğrencinin dil yetisini geliştirme, dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme. Gramer ek bilgileri verilerek, dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama; okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme. 1. Hafta İngilizce deki temel dil yapılarını öğretme 2. Hafta Öğrencinin dil yetisini geliştirme 3. Hafta Dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme 4. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 5. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 6. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 7. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 8. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 9. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 10. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 11. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 12. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 13. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 14. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 1. Ders Notları.

3 Yabancı Dil (İngilizce) I Dersin İngilizce Adı Foreign Language (English) I Kod YDİ 165 İngilizce deki temel dil ve iletişim becerisinin geliştirilmesi. İngilizce deki temel dil yapılarını öğretme, öğrencinin dil yetisini geliştirme, dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme. Gramer ek bilgileri verilerek, dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama; okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme. 1. Hafta İngilizce deki temel dil yapılarını öğretme 2. Hafta Öğrencinin dil yetisini geliştirme 3. Hafta Dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme 4. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 5. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 6. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 7. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 8. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 9. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 10. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 11. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 12. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 13. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 14. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 1. Ders Notları.

4 Türk II Dersin İngilizce Adı Turkis Language II Kod TÜD 164 Anabilim Dalı / Bahar Öğrencilere nin tarihi ve bugünkü durumu hakkında bilgi verip yle yazılmış metinler üzerinde çalışmalar yapmak. Yazılı ve sözlü anlatımda başarılı olabilmek için retorik bilgisi (belagat), yazılı anlatım biçimleri ve teknikleri, sözlü anlatım biçimleri ve teknikleri, yazılı ve sözlü anlatımda üslup, tartışma türleri. 1. Hafta Yazılı kompozisyon; yazı türleri 2. Hafta nin yapısı, sözcük türleri 3. Hafta Retorik çalışma (metin çalışması). 4. Hafta Roman incelemesi 5. Hafta Cümle 6. Hafta Sözlü kompozisyon çalışması 7. Hafta Şiir incelemesi 8. Hafta Gramatikal çözümleme çalışması 9. Hafta Gramatikal çözümleme çalışması 10. Hafta nin güncel sorunları 11. Hafta Hikâye incelemesi 12. Hafta İletişim nedir? Yazılı ve sözlü iletişimin hayatımızdaki yeri 13. Hafta Retorik çalışma (metin çalışması) 14. Hafta Yazılı kompozisyon çalışması 1. Muharrem Ergin, Türk, Bayrak Yayınları, İstanbul. 2. Güncel Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara. 3. Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara. 4. Şerif Aktaş- Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara.

5 Türk I Dersin İngilizce Adı Turkis Language I Kod TÜD 163 Anabilim Dalı / Öğrencilere nin tarihi ve bugünkü durumu hakkında bilgi verip yle yazılmış metinler üzerinde çalışmalar yapmak. n toplum ve insan hayatındaki yeri ve önemi, nin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihî gelişimi, nin bugünkü durumu; ses ve biçim özellikleri ve anlatım zenginliği; noktalama işaretleri ve yazım kuralları. 1. Hafta İstiklal Marşı ve Atatürk ün Gençliğe Hitabesi 2. Hafta Dil nedir? Türk dili ve kültürü; kültürün unsurları 3. Hafta Yeryüzündeki diller, nin dünya dilleri arasındaki yeri ve yayılma alanları 4. Hafta Eser incelemesi: Şiir 5. Hafta nin ses yapısı 6. Hafta nin heceleri, vurgu, ses olayları, ses uyumları 7. Hafta nin heceleri, vurgu, ses olayları, ses uyumları 8. Hafta nin tarihsel dönemleri 9. Hafta Yazılı anlatım türleri 10. Hafta Eser incelemesi: Hikâye 11. Hafta nin güncel sorunları I 12. Hafta Yazı türleri, form yazılar 13. Hafta Yazım kuralları 14. Hafta Noktalama işaretleri 1. Muharrem Ergin, Türk, Bayrak Yayınları, İstanbul. 2. Güncel Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara. 3. Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara. 4. Şerif Aktaş- Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara.

6 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Dersin İngilizce Adı Fundamentals of Information Technology Kod TBK 179 Ders Saati / Kredisi 4/0 Temel teknoloji okur-yazarlığı öğrencilere kazandırılmaya çalışılacaktır. Temel klavye becerileri, Donanım Bilgileri, Bilgisayar ve İnternet Güvenliği, Eğitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi, Temel Formül İşlemleri ve Grafikler, Tablolar ve Grafikler Üzerinde Çalışma 1. Hafta Temel klavye becerileri 2. Hafta Donanım Bilgileri (Klavye,Fare, Monitör) 3. Hafta Donanım Bilgileri (Bilgisayar Kasası ) 4. Hafta Bilgisayarla ve Internet İlgili Genel Kavramlar 5. Hafta Bilgisayar ve İnternet Güvenliği 6. Hafta Kelime İşlem ına Giriş 7. Hafta Metinler Üzerinde Düzenlemeler 8. Hafta Tablolar ve Grafikler Üzerinde Çalışma 9. Hafta Ara Sınav 10. Hafta Grafik, elektronik tablo (spreadsheets) 11. Hafta Temel Formül İşlemleri ve Grafikler 12. Hafta Sunum larıyla Çalışma; 13. Hafta Eğitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi 14. Hafta Sınıfta bilgisayarla çalışma. 1. Halaç, Ali; Microsoft Office 2000 Temel Kullanım Klavuzu; Alfa Yayınevi, İstanbul 2. Yanık, Memik; Office 200 Pro; Beta Yayınevi; İstanbul

7 Lineer Cebir Dersin İngilizce Adı Linear Algebra Kod MAT 106 Anabilim Dalı / Vektör uzayları ve matrislerin özelliklerini lineer dönüşüm kavramıyla ilişkilendirmek ve determinant ve özdeğer- özvektör kavramlarıyla reel kuadratik formları sınıflandırmasında kullanma. Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler; matris işlemleri, özel matrisler, elemanter satır ve sütun işlemleri, echelon form, elemanter matrisler, ters matris, lineer denklem sistemlerinin çözümü.vektör Uzayları; vektör uzayları, alt uzaylar, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, bir matrisin rangı. İç Çarpım Uzayları; standart iç çarpım, ortogonal taban, Gram- Schmidt Metodu.Lineer Dönüşümler; lineer dönüşümün çekirdeği ve rangı, lineer dönüşümün matrisi, lineer dönüşümler uzayı, dual uzay, benzerlik. Determinantlar; determinant özellikleri, kofaktör ve bir matrisin eki, ters matrisin bulunması, Cramer Kuralı. Özdeğer ve Özvektörler; köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi. Kuadratik Formlar; kuadratik formun matrisi, temel eksen teoremi, kuadratik formların sınıflandırılması, Diferansiyel denklem sistemlerine uygulama. 1. Hafta Lineer dönüşümler ve matrisler 2. Hafta Lineer dönüşümler ve matrisler 3. Hafta Bir lineer dönüşümün matrisi 4. Hafta Lineer dönüşümlerin vektör uzayı ve matrislerin vektör uzayı 5. Hafta Benzerlik, 6. Hafta Determinantlar ve özellikleri 7. Hafta Determinantlar ve özellikleri 8. Hafta Kofaktör açılımlar 9. Hafta Bir matrisin tersi, 10. Hafta Determinantların diğer uygulamaları 11. Hafta Öz değer ve öz vektörler 12. Hafta Köşegenleştirme 13. Hafta Simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, Reel kuadratik formlar 14. Hafta Lineer dönüşümler ve matrisler 1. Göksel Ağargün, Hülya Özdağ, Lineer Cebir ve Çözümlü Problemler, Steven, J. Leon, Linear Algebra with Applications, Prentice Hall, Bernard Kolman, David, R, Hill, Uygulamalı Lineer Cebir Prof.Dr. Ömer Akın, Palme, 2002.

8 Matematik I Dersin İngilizce Adı Mathematics I Kod MAT 104 Ders Saati / Kredisi 4/3 Bahar Mühendislik matematiğine yönelik temel kavramların anlaşılması Kesın ıntegral. Kesın ıntegralın özellıklerı. Integrasyonun baska teknıklerı. Parçalayarak ıntegrasyon. Trıgometrık ıntegraller. Trıgometrık yerlestırme. Kısmı bölüm. Ikıncı derece ıfadeler. Belırlı ıntegral uygulamaları. Alan. Dönen cısımler. Sılındırık kabuk kullanan hacımler. Dılımleyere hacımler. Ark(egrı) uzunlugu. Üs serılerı. Fonksıyonların üs serılerı olarak gösterımı. Taylor ve maclaurın serılerı. Vektör çarpımı. Vektörler ve skalar sabıtler. Vektör cebrı. Bırım vektörler. Bırım vektörlerın bılesenlerı. Nokta ve cross çarpımı. Vektör türevlerı. Gradyan ayımı ve curl. Komplex sayı sıstemı. Polar form ve komplex sayılar. 1. Hafta Kesın ıntegral. Kesın ıntegralın özellıklerı 2. Hafta Integrasyonun baska teknıklerı 3. Hafta Parçalayarak ıntegrasyon 4. Hafta Trıgometrık ıntegraller, Trıgometrık yerlestırme, Kısmı bölüm 5. Hafta Ikıncı derece ıfadeler. 6. Hafta Belırlı ıntegral uygulamaları 7. Hafta Alan. Dönen cısımler 8. Hafta Sılındırık kabuk kullanan hacımler. Dılımleyere hacımler 9. Hafta Ark(egrı) uzunlugu 10. Hafta Üs serılerı. Fonksıyonların üs serılerı olarak gösterımı. Taylor ve maclaurın serılerı. 11. Hafta Vektör çarpımı. Vektörler ve skalar sabıtler. Vektör cebrı. Bırım vektörler 12. Hafta Bırım vektörlerın bılesenlerı 13. Hafta Nokta ve cross çarpımı. Vektör türevlerı. Gradyan ayımı ve curl. 14. Hafta Polar form ve komplex sayılar. 1. Ders Notları.

9 Matematik I Dersin İngilizce Adı Mathematics I Kod MAT 103 Ders Saati / Kredisi 4/3 Mühendislik matematiğine yönelik temel kavramların anlaşılması Ön Bilgiler (Kümeler, Sayilar, Üslü ve Köklü Çokluklar, İkinci dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler, Doğrunun Analitik İncelemesi, Çemberin Analitik Incelemesi), Tek Değişkenli Fonksiyonlar (Fonksiyon Kavrami, Bazi Özel Fonksiyonlar, Bazi Pratik Çizimler, Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritma Fonksiyonlari, Hiperbolik Fonksiyonlar ve Tersleri), Limit ve Süreklilik (Limit kavrami, Sagdan ve Soldan Limitler, Bazi Trigonometrik Limitler, Süreklilik, Kapali aralikta Sürekli Fonksiyonlarin Özellikleri), Türev Hesabi (Türev Kavrami, Türev Almada genel kurallar, Ters Fonksiyonun Türevi, trigonometrik Fonksiyonlarin Türevi, Ters Trigonometrik Fonksiyonlarin Türevi, Logaritmik Fonksiyonun Türevi, Üstel Fonksiyonun Türevi, Parametrik Denklemler verilen Fonksiyonlarin Türevleri, Kapali Fonksiyonlarin Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler), Türevin Uygulamalari (Türevin Geometrik anlami, Türevin Fiziksel Anlami, Maksimum-Minimum Hesaplamalari, Türevle Ilgili Teoremler, Konveks Fonksiyonlar, Belirsizlikler içeren Limitlerin Hesabi, Egri Çizimleri) 1. Hafta Ön Bilgiler (Kümeler, Sayilar, Üslü ve Köklü Çokluklar, Ikinci dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler, Dogrunun Analitik Incelemesi, Çemberin Analitik Incelemesi) 2. Hafta Ön Bilgiler (Kümeler, Sayilar, Üslü ve Köklü Çokluklar, Ikinci dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler, Dogrunun Analitik Incelemesi, Çemberin Analitik Incelemesi) 3. Hafta Değişkenli Fonksiyonlar (Fonksiyon Kavrami, Bazi Özel Fonksiyonlar, Bazi Pratik Çizimler, Trigonometrik Fonksiyonlar) 4. Hafta Değişkenli Fonksiyonlar (Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritma Fonksiyonlari, Hiperbolik Fonksiyonlar ve Tersleri) 5. Hafta Bazi Pratik Çizimler, Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar 6. Hafta Üstel ve Logaritma Fonksiyonlari, Hiperbolik Fonksiyonlar ve Tersleri) 7. Hafta Limit ve Süreklilik (Limit kavrami, Sagdan ve Soldan Limitler, Bazi Trigonometrik Limitler, Süreklilik, Kapali aralikta Sürekli Fonksiyonlarin Özellikleri), 8. Hafta Türev Hesabi (Türev Kavrami, Türev Almada Genel Kurallar), 9. Hafta Türev Hesabi (Ters Fonksiyonun Türevi, Trigonometrik Fonksiyonlarin Türevi) 10. Hafta Türev Hesabi (Ters Trigonometrik Fonksiyonlarin Türevi, Logaritmik Fonksiyonun Türevi, Üstel Fonksiyonun Türevi), 11. Hafta Türev Hesabi (Parametrik Denklemler verilen Fonksiyonlarin Türevleri, Kapali

10 Fonksiyonlarin Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler), 12. Hafta Türevin Uygulamalari (Türevin Geometrik anlami, Türevin Fiziksel Anlami, Maksimum 13. Hafta Türevin Uygulamalari (Türevin Geometrik anlami, Türevin Fiziksel Anlami, Maksimum 14. Hafta Tartışmalar ve değerlendirme 1. Ders Notları.

11 GPS ile Özel Ölçmeler Dersin İngilizce Adı Special Measurements with GPS Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 426 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Öğrencilere GPS ile Özel Ölçmeler için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak 1. Hafta Mühendislik uygulamaların sabit GPS istasyonlarının kullanılması 2. Hafta GPS ölçmelerinde farklı büyüklükteki değişimlerin ölçüm süresine etkisi 3. Hafta Sanal referans istasyonu sistemi VRS 4. Hafta GPS sabit istasyonlarında zaman serilerinin analizi 5. Hafta GPS ile Köprü Hareketlerinin incelenmesi 6. Hafta GPS meteorolojisi 7. Hafta Kinematik GPS destekli fotogrametrik nirengi 8. Hafta GPS ile hassas tarım 9. Hafta GPS gözlemleri ile tektonik hareketlerin izlenmesi 10. Hafta Uçakla dijital fotoğraf çekimi çalışmalarında GPS kullanımı 11. Hafta Mareograf ve sabit GPS ile uzun dönemli mutlak deniz seviyesi değişimlerinin izlenmesi 12. Hafta GPS e atmosferin etkileri 13. Hafta Seminer 14. Hafta Seminer 1. Ders Notları

12 Mobil Coğrafi Veri Üretimi Dersin İngilizce Adı Mobile Geographic Data Acquisition Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 424 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Anabilim Dalı / Mobil coğrafi veri edinimi ve mobil harita yapımı hakkında bilgi sahibi olmak. Çok algılamalı yöntemler ve entegrasyonu Yersel laser ölçme yöntemlerinin kullanımı Görüntü işleme ve nesne çıkartma. Temel Kavramlar Yersel mobil harita yapım yöntemleri. 1. Hafta Temel Kavramlar 2. Hafta Yersel mobil harita yapım yöntemleri. 3. Hafta Yersel mobil harita yapım yöntemleri. 4. Hafta Uzaktan algılamaya yönelik mobil harita yapım yöntemleri. 5. Hafta Uzaktan algılamaya yönelik mobil harita yapım yöntemleri. 6. Hafta Uzaktan algılamaya yönelik mobil harita yapım yöntemleri. 7. Hafta Çok algılamalı yöntemler ve entegrasyonu 8. Hafta Çok algılamalı yöntemler ve entegrasyonu 9. Hafta LIDAR verilerinin mobil haritalarda kullanımı 10. Hafta LIDAR verilerinin mobil haritalarda kullanımı 11. Hafta Yersel laser ölçme yöntemlerinin kullanımı 12. Hafta Yersel laser ölçme yöntemlerinin kullanımı 13. Hafta Görüntü işleme ve nesne çıkartma 14. Hafta Görüntü işleme ve nesne çıkartma 1. Advances in Mobile Mapping Technology: ISPRS Series, volume 4 (ISPRS Book Series) by C. Vincent Tao and Jonathan Li (Feb 2, 2007)

13 Madencilik Ölçmeleri Dersin İngilizce Adı Mining Surveying Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 421 Ders Saati / Kredisi 3/2 Öğrencilere nin açık ve kapalı maden sahalarındaki uygulamaları hakkında bilgi kazandırılması Giriş, genel tanımlar, Yeraltı noktaları, Yeraltında uzunluk ölçmeleri ve uygulanan yöntemler. Yeraltında kullanılan açı ölçme aletleri, yardımcı dürbünlü teodolitler, yeraltında açı ölçmeleri. Yeraltı poligonları. Yeraltında yönelme (oryantasyon), yatay, eğik galerilerle ve düşey kuyularda yönelme, yeraltında yükseklik ölçmeleri, kuyu derinliklerinin ölçülmesi, Yeraltında detay ve kesit ölçmeleri. Yeraltı ölçmelerinde karşılaşılan özel problemler 1. Hafta Giriş, genel tanımlar 2. Hafta Yeraltı noktaları, yeraltında uzunluk ölçmeleri ve uygulanan yöntemler 3. Hafta Yeraltında kullanılan açı ölçme aletleri 4. Hafta Yardımcı dürbünlü teodolitler, yeraltında açı ölçmeleri 5. Hafta Yeraltı poligonları. 6. Hafta Yeraltında yönelme (oryantasyon), 7. Hafta Yatay, eğik galerilerle ve düşey kuyularda yönelme 8. Hafta Yeraltında yükseklik ölçmeleri 9. Hafta Kuyu derinliklerinin ölçülmesi 10. Hafta Uygulamalar 11. Hafta Yeraltı ölçmelerinde karşılaşılan özel problemler 12. Hafta Uygulamalar 13. Hafta Yeraltında detay ve kesit ölçmeleri 14. Hafta Değerlendirmeler 1. Madencilik Ölçmeleri Ders Notları

14 3 Boyutlu Kent Modelleme Dersin İngilizce Adı 3 Dimensional City Modeling Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 418 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Anabilim Dalı / 3 Boyutlu Kent Modelleme özelliklerinin öğretilmesi, 3 boyutlu kent modelleme yöntemlerinin incelenmesi, 2 Boyutlu coğrafi verilerin 3 Boyuta kent modellemede kullanımı, CAD ve CBS verilerinin3 Boyutlu Kent modellemede kullanımının öğrenilmesi, LIDAR verilerinin 3 Boyutlu Kent Modellemede kullanımı, ayrıntı düzeylerine göre 3 Boyutlu kent modeli tasarımının yapılması. 3 Boyutlu Kent Modellemede temel kavramlar, 3 boyutlu kent modelleme yöntemleri, CAD ve CBS verilerinin3 Boyutlu Kent modellemede kullanımı ve karşılaşılan sorunlar, LIDAR verilerinin 3 Boyutlu Kent Modellemede kullanımı, ayrıntı düzeylerine göre 3 Boyutlu kent modellerinin özellikleri ve tasarımı. 1. Hafta 3 Boyutlu kent modellemede kullnılan veri kaynakları ve özellikleri 2. Hafta 3 boyutlu kent modelleme yöntemleri 3. Hafta CAD ve CBS verilerinin3 Boyutlu Kent modellemede kullanımı ve karşılaşılan sorunlar 4. Hafta LIDAR verilerinin 3 Boyutlu Kent Modellemede kullanımı 5. Hafta 3 boyutlu arazi modeli oluşturm 6. Hafta Dinamik 3B arzi modellleri 7. Hafta 3 Boyutlu kent modellemede bina modeli ve arazi modelinin çakıştırılması 8. Hafta 3 Boyutlu kent modellemede raster ve vektör verilerin entegrasyonu ve karşılaşılan sorunlar 9. Hafta Ayrıntı düzeylerine göre 3 Boyutlu kent modellerinin özellikleri ve tasarımı 10. Hafta LOD0 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 11. Hafta LOD1 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 12. Hafta LOD2 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 13. Hafta LOD3 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 14. Hafta LOD4 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 1. Visualization of Digital Terrain and Landscape Data: A Manual by Rüdiger Mach and Peter Petschek (Jun 11, 2007) 2. Digital Modelling for Urban Design by Brian McGrath (Dec 9, 2008)

15 Ulaştırma Projesi Dersin İngilizce Adı Transportation Project Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 417 Ders Saati / Kredisi 3/2 Öğrencilere karayolu ve demiryolu gibi ulaşım projelerini tasarlama yeteneği kazandırılması Yolların önemi ve tarihçesi, Ulaşım sistemleri ve yolların sınıflandırılması, Karayolu ile ilgili tanımlar, Yol yapım aşamaları, yol geçkisinin etüdü, Kesin yol güzergahı araştırılması ve tespiti, Yol güzergah planın çizimi, Yatay kurp hesapları, Boy kesit ve en kesit çizimi, düşey kurp hesapları, Sanat yapılarının belirlenmesi ve çizimi, dever hesapları, Alan ve hacim hesapları, Brückner epürünün çizimi ve ortalama taşıma momentlerinin hesabı. 1. Hafta Yolların önemi ve tarihçesi 2. Hafta Ulaşım sistemleri ve yolların sınıflandırılması 3. Hafta Karayolu ile ilgili tanımlar 4. Hafta Yol yapım aşamaları, yol geçkisinin etüdü 5. Hafta Kesin yol güzergahı araştırılması ve tespiti, yol güzergah planın çizimi 6. Hafta Yatay kurp hesapları 7. Hafta Boy kesit ve en kesit çizimi 8. Hafta Düşey kurp hesapları 9. Hafta Sanat yapılarının belirlenmesi ve çizimi 10. Hafta Dever hesapları 11. Hafta Alan ve hacim hesapları 12. Hafta Brückner epürünün çizimi 13. Hafta Ortalama taşıma momentlerinin hesabı 14. Hafta Değerlendirmeler 1. Jeodezik Ağ Tasarımı Ders Notları 2. Faruk Umar, Nadir Yayla, Yol İnşaatı İ.T.Ü. 3. Yol Bilgisi, Ömer H. Tombaklar, Karayolu Tekniği, Selçuk Üniversitesi.

16 Deformasyon Analizi Dersin İngilizce Adı Deformation Analysis Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 416 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Öğrencilere deformasyon analizi için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak Deformasyon Kavramı. Yerkabuğu ve mühendislik yapılarında deformasyon. Deformasyon ağları. Deformasyon ağlarının tasarımı (Duyarlılık Analizi). Doğrusal hipotez testleri. Deformasyon analizi modelleri. Statik modeller. Kinematik modeller. Strain Analizi (Yorum modelleri). 1. Hafta Deformasyon Kavramı 2. Hafta Yerkabuğu ve mühendislik yapılarında deformasyon 3. Hafta Yerkabuğu ve mühendislik yapılarında deformasyon 4. Hafta Deformasyon ağları 5. Hafta Deformasyon ağlarının tasarımı (Duyarlılık Analizi) 6. Hafta Deformasyon ağlarının tasarımı (Duyarlılık Analizi) 7. Hafta Uygulamalar 8. Hafta Doğrusal hipotez testleri 9. Hafta Deformasyon analizi modelleri 10. Hafta Deformasyon analizi modelleri 11. Hafta Statik modeller 12. Hafta Kinematik modeller 13. Hafta Strain Analizi (Yorum modelleri) 14. Hafta Uygulamalar 1. Deformasyon Analizi Ders Notları

17 Jeodezik Ağ Tasarımı Dersin İngilizce Adı Geodetic Network Design Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 415 Ders Saati / Kredisi 3/2 Öğrencilere Geomatik mühendisliği kapsamında her tür mühendislik projesinde kullanabilecekleri jeodezik ağ tasarlama yeteneğinin kazandırılması Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi, jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri, GPS, gravite ve nivelman ağların oluşturulması ve dolaylı ölçülere göre dengelenmesi. 1. Hafta Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 2. Hafta Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 3. Hafta Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 4. Hafta Jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri 5. Hafta Jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri 6. Hafta Jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri 7. Hafta GPS ağların oluşturulması 8. Hafta Dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 9. Hafta Dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 10. Hafta Gravite ağların oluşturulması 11. Hafta Dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 12. Hafta Nivelman ağların oluşturulması 13. Hafta Dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 14. Hafta Değerlendirmeler 1. Jeodezik Ağ Tasarımı Ders Notları 2. Güncel Gelişmeler Işığında Mekansal Bilgi Sistemleri İçin Jeodezik Altyapı ve Problemler, A. Aksoy, T. Ayan, R. N. Çelik, H. Demirel, R. Deniz, O. Gürkan, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mesleki Tanıtım Yayın Komisyonu, Eğitim Dizisi 2, 28 Mayıs Geodesy, G. Bomford, Third Edition,Oxford University Press Amen House, London

18 Jeodezik Astronomi Dersin İngilizce Adı Geodetic Astronomy Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 414 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Öğrencilere jeodezik astronomi için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak Tanım ve kısa tarihçe. Küresel üçgen ve trigonometrik bağıntılar. Enterpolasyon hesabı. Gök cisimlerinin genel özellikleri. Güneş sistemi. Koordinat sistemleri. Yıldız koordinatlarında değişim. Zaman. Koordinat sistemleri; Koordinat değişimi. Zaman; Yıldız katalogları ve astronomik yıllıklar; Enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi 1. Hafta Tanım ve kısa tarihçe 2. Hafta Küresel üçgen ve trigonometrik bağıntılar 3. Hafta Enterpolasyon hesabı 4. Hafta Gök cisimlerinin genel özellikleri 5. Hafta Güneş sistemi 6. Hafta Koordinat sistemleri 7. Hafta Yıldız koordinatlarında değişim 8. Hafta Zaman 9. Hafta Uygulamalar 10. Hafta Yıldız katalogları ve astronomik yıllıklar; 11. Hafta Uygulamalar 12. Hafta Enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi 13. Hafta Enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi 14. Hafta Uygulamalar 1. Jeodezik Astronomi Ders Notları 2. Spherical Astronomy, Woolard and Clemence 3. Spherical and Pratical Astronomy, I.I. Mueller 4. Geodezik Astronomi,M. Erbudak, A. Tuğluoğlu 5. Jeodezik Astronominin Temel Bilgileri (Küresel Astronomi), A. Aksoy 6. Küresel Astronomi, N. Gökdoğan 7. Astronomik Gözlemler ile Yer, Zaman ve Azimut Tayini, G. Özgen, A. Aksoy

19 Bilgisayar Destekli Harita Çoğaltımı Dersin İngilizce Adı Computer Aided Map Reproduction Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 413 Ders Saati / Kredisi 3/2 Anabilim Dalı / Topografik veya tematik haritaların (büyük ölçekli, orta ve küçük ölçekli, renkli) çoğaltılmasına ilişkin teknikleri (kartografik reprodüksiyon tekniğini) öğretmeyi amaçlamaktadır. Reprodüksiyon tekniğinin temelleri, çoğaltma teknikleri ve özellikleri, donanım ve malzemenin tanıtımı, baskı aşamaları, renkli bir harita çoğaltmasında baskı orijinallerinin hazırlanması, sayısal çoğaltma tekniği. 1. Hafta Reprodüksiyona giriş, harita çoğaltmasındaki önemi 2. Hafta Çoğaltma teknikleri ve özellikleri 3. Hafta Reprodüksiyon malzemeleri film türleri ve özellikleri 4. Hafta Harita çoğaltılmasına uygun olan malzemeler 5. Hafta Orijinal türleri ve özellikleri 6. Hafta Tek (tire) ve çok tonlu (yarımton) ve renkli) ve harita orijinalleri ve özellikleri 7. Hafta Tram ve türleri, önemi ve özellikleri 8. Hafta Tramlı reproduksiyonda pozlama yöntemleri ve nedenleri 9. Hafta Çok renkli harita reproduksiyonu için bir akış diagramı hazırlanması 10. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 11. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 12. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 13. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 14. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 1. Selçuk, M., (1997), Kartografik Reprodüksiyon Tekniği Ders. 2. Thematic Cartography and Geovisualization (3rd Edition) by Terry A. Slocum, Robert B McMaster, Fritz C Kessler and Hugh H Howard (Apr 14, 2008).

20 Hidrografik Ölçmeler Dersin İngilizce Adı Hydrographic Surveying Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 412 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Öğrencilere hidrografik ölçmeler ile ilgili temel kavramları açıklamak, mühendislikteki yeri ve önemini anlatmak, hidrografik ölçmelerin konularını içeren özel ölçme yöntemleri anlatmak, ilgili problemlerinin çözümü için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak Giriş, fiziki çevre, hidrografik çalışmaların planlanması, konum ölçmeleri, derinlik ölçmeleri, uygulama alanları 1. Hafta Giriş 2. Hafta Fiziki çevre 3. Hafta Hidrografik ölçme çalışmaları 4. Hafta Hidrografik çalışmaların planlanması 5. Hafta Hidrografik çalışmaların planlanması 6. Hafta Uygulama Alanları 7. Hafta Konum ölçmeleri 8. Hafta Konum ölçmeleri 9. Hafta Konum ölçmeleri 10. Hafta Uygulama Alanları 11. Hafta Derinlik ölçmeleri 12. Hafta Derinlik ölçmeleri 13. Hafta Uygulama Alanları 14. Hafta Uygulama Alanları 1. Ders Notları 2. Özgen, G., Algün, E., Mühendislik Ölçmeleri- Hidrografik ölçmeler, İ.T.Ü.Kütüphanesi sayı:1086, 1976,İstanbul.Alkan Y., Hidrografik Ölçmeler, İ.T.Ü. Ders notları.

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL 1. YARIYIL ALINABİLMESİ İÇİN AKTS ÖNŞART OLAN DERSLERİN KODLARI VE MİN. BAŞARI NOTU HRT101 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3.5 6 Prof. Dr. İbrahim KALAYCI HRT103 Matematik-1 4+0+0 4 7 Fen/AKEF Öğretim Elemanı HRT105

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ 2017 2018 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1 ZORUNLU/

1. YARIYIL / SEMESTER 1 ZORUNLU/ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1206101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

Lineer Cebir (MATH275) Ders Detayları

Lineer Cebir (MATH275) Ders Detayları Lineer Cebir (MATH275) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lineer Cebir MATH275 Her İkisi 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Mehmet Zeki COŞKUN Y. Doç. Dr. İnşaat Fak., Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ölçme Tekniği Anabilim Dalı (212) 285-6573 coskunmeh@itu.edu.tr http://atlas.cc.itu.edu.tr/~coskun Adres Öğrenci görüşme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Diferansiyel Denklemler ve Lineer Cebir BIL271 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ JFM 601 Sayısal Çözümleme 3-0-3 Sayı sistemleri, sayıların yuvarlatılması, hesaplamalarda anlamlı basamak, hesaplama hataları, lineer denklem

Detaylı

Lineer Cebir II (MATH232) Ders Detayları

Lineer Cebir II (MATH232) Ders Detayları Lineer Cebir II (MATH232) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lineer Cebir II MATH232 Bahar 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 231 Lineer Cebir

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1009 Dersin Öğretim

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Ders Adı Genişletilmiş Kalkülüs I Ders Kodu MATH 157 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK 2017 4 0 6 6 Z HM 101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-I

Detaylı

Lineer Cebir (MATH 275) Ders Detayları

Lineer Cebir (MATH 275) Ders Detayları Lineer Cebir (MATH 275) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lineer Cebir MATH 275 Her İkisi 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİK FORMU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİK FORMU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİK FORMU 1.Yarıyıl Genel Fizik I 2 2 3 6 Fizik ve Ölçme, Vektörler, Kinematik-dinamik kavramlarına

Detaylı

Matris Analizi (MATH333) Ders Detayları

Matris Analizi (MATH333) Ders Detayları Matris Analizi (MATH333) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matris Analizi MATH333 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math 231 Linear Algebra

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİN KODU PM 327 DERSİN TÜRÜ Seçmeli (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ Sonbahar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

JEODEZİ. Şekil1: Yerin şekli YERİN ŞEKLİ JEOİD

JEODEZİ. Şekil1: Yerin şekli YERİN ŞEKLİ JEOİD JEODEZİ Jeodezi, üç boyutlu ve zaman değişkenli uzayda, çekim alanı ile birlikte, yeryuvarının ve öteki gök cisimlerinin ölçülmesi ve haritaya aktarılması ile uğraşan bilim dalıdır. Şekil1: Yerin şekli

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-II Ders No : 0690040050 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT 9 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

Haritacılık Bilim Tarihi

Haritacılık Bilim Tarihi Haritacılık Bilim Tarihi Tanışma - Giriş, Tanım ve Kavramlar - 1 Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi Sunu 1 http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Matematiksel Analiz (MATH101T) Ders Detayları

Matematiksel Analiz (MATH101T) Ders Detayları Matematiksel Analiz (MATH101T) Ders Detayları Ders Adı Matematiksel Analiz Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati MATH101T Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi ( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (x) Bağıl Değerlendirme Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %

Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi ( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (x) Bağıl Değerlendirme Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı % Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ölçme Bilgisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları

Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları Ders Adı Matematiksel Analiz III Ders Kodu MATH 235 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz 4 2 0 5 8 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik II BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik II BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matematik II BIL132 2. 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 3715055832012 Z Uzmanlık Alan Dersi 3715055702017 Z Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları

Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Analiz MATH381 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 135 Matematik Analiz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik I BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik I BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matematik I BIL131 1 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) FOTOGRAMETRİ FOTOGRAMETRİ Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) Buna göre ışık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri Teknikleri Ders Notları, 2013 Doç. Dr. Fevzi Karslı Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 08 Ekim 2013 Salı 1 Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, temel kavramlar, kaynaklar.

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS MATEMATİK-2 FM-121 1/ 2.YY 5 5+0+0 6 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans Dersin

Detaylı

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sistem Modelleme ve Simülasyon SE 360 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Yöntemler MFGE 301 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275 Lineer

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) SDÜ, Orman Fakültesi, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) SDÜ, Orman Fakültesi, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) 1 Yrd. Doç. Dr. H. Oğuz Çoban Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı Telefon : 2113944 E-posta

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: JFM 611- Coğrafi Bilgi Sisteminde Veri Kalitesi Ve Güvenilirliği Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI Ek:1 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2016-2017EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI HARİTA MÜH. BÖLÜM DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T P K AKTS HRT101 Matematik

Detaylı

Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları

Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tek Değişkenli Kalkülüs MATH 104 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i MATH

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Analitik Geometri (MATH172) Ders Detayları

Analitik Geometri (MATH172) Ders Detayları Analitik Geometri (MATH172) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Analitik Geometri MATH172 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ LIDAR (Light Detection and Ranging) bir hava taşıtı ya da yersel tarayıcılar tarafından elde edilir. Bazı uygulamalarda sayısal kamera görüntüleri ile birlikte

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

2. Hafta. Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN

2. Hafta. Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN 2. Hafta Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN Ders Tanıtımı Dersin kısa tanımı Geomatik Mühendisliği için gerekli olabilecek önemli madencilik terimleri ve yeraltı ve yer üstü maden sahalarında uygulanan jeodezik

Detaylı

Matematiksel Analiz II (MATH 136) Ders Detayları

Matematiksel Analiz II (MATH 136) Ders Detayları Matematiksel Analiz II (MATH 136) Ders Detayları Ders Adı Matematiksel Analiz II Ders Kodu MATH 136 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 4 2 0 5 10 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI Ek:1 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI HARİTA MÜH. BÖLÜM DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T P K AKTS HRT101 Matematik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matematik II MATH 102 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 101 Matematiksel Analiz

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Fizik Ders No : 0690040026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER II Sayfa No: ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...III ŞEKİLLER LİSTESİ...VIII ÇİZELGELER LİSTESİ...XII EKLER LİSTESİ...XIII BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ 1. ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Ders Adı Sayısal Yöntemler Ders Kodu COMPE 350 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 2 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Lineer Cebir ve Vektörler EEE118 2 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Lineer Cebir ve Vektörler EEE118 2 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Lineer Cebir ve Vektörler EEE118 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik (MATH102T) Ders Detayları

İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik (MATH102T) Ders Detayları İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik (MATH102T) Ders Detayları Ders Adı İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati MATH102T

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri

Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri TKD 103 Türk Dili I (2.0.2) AKTS 2 H.Ü. 2012-2013 ÖĞRETİM YILI KUR TANIMLARI 626 HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Türkçe) AİT 103 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I (2.0.2) AKTS 2 İNG 127

Detaylı

Öğr. Gör. Barış Alpaslan

Öğr. Gör. Barış Alpaslan Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Matematik I Dersin Kodu ECO 05/04 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları

Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makine Teorisi ME 307 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i ME 202, ME 210 Dersin Dili

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS FİBER OPTİK EE 426 7/

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS FİBER OPTİK EE 426 7/ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS FİBER OPTİK EE 426 7/8 3 + 0 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri EE426 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME / DERS GÜNCELLEME Dersin Kodu SHA 615 Dersin Adı İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEME Yarıyılı GÜZ Dersin İçeriği: Olasılık ve olasılıksal süreçlerin gözden geçirilmesi. Bayes kestirim kuramı. Büyük olabilirlik

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili FOTOGRAMETRİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı