Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Dili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Dili"

Transkript

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin İngilizce Adı Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Kod AİT 161 Anabilim Dalı / Gençlerimizin devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve bu anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine sahip çıkan, millî değerlerine bağlı, hür, demokratik ve lâik devlet düzenine saygılı, Cumhuriyet ve Cumhuriyet in getirdiği niteliklere sadık olarak yetiştirmektir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi yüksek öğretimde iki yarıyıl olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II okutulmakta ve ders geçme açısından birbirinden bağımsız iki ders niteliği taşımaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkmasıyla başlayan ve yurdun işgallerden kurtarılmasından sonra ülkenin çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılmasını amaçlayan inkılâplar dönemini ve Atatürk ilkelerini içerir. 1. Hafta Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin Amacı tanımlar ve dersin işleniş şekli, Osmanlı Devleti nin Son Dönemleri ve Devleti Kurtarma Çabaları 2. Hafta I.Dünya Savaşı nın Provaları Trablusgarp ve Balkan Savaşları 3. Hafta I.Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti Topraklarının Paylaşılması, Gizli Anlaşmalar 4. Hafta Mondros Ateşkes Anlaşması, Uygulanışı ve İşgallerin Başlaması 5. Hafta Paris Barış Görüşmeleri ve Osmanlı Topraklarının Paylaşılması 6. Hafta İşgallere Karşı İlk Tepkiler, Osmanlı Devleti nin Çöküşünü Amaçlayan Kuruluşlar, Milli Bilincin Oluşumuna Zemin Hazırlayan Dernekler 7. Hafta Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkışı, Havza ve Amasya Genelgeleri 8. Hafta Kongreler Dönemi (Ara Sınav) 9. Hafta Kuva-yı Milliye Dönemi 10. Hafta Sivas Kongresi Sonrasından TBMM nin Açılışına 11. Hafta TBMM nin Açılışı, TBMM Yapısı ve Niteliği 12. Hafta Türk Kurtuluş Savaşı nda Cepheler 13. Hafta Büyük Taarruz 14. Hafta Mudanya Mütarekesinden Lozan Barış Antlaşmasına 1. TATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk ( ), ( Hazırlayan: Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara Atatürk ün Söylev Demeçleri, C. I-II-III, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara Atay Falih Rıfkı, Çankaya, Bateş Yayınları, İstanbul, A Abadan Yavuz, Atatürk ve İlkeleri, Varlık Yayınları, İstanbul, İNAN, Afet, Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk ün El yazıları, Ankara 1969

2 Yabancı Dil (İngilizce) II Dersin İngilizce Adı Foreign Language (English) II Kod YDİ 166 Bahar İngilizce deki temel dil ve iletişim becerisinin geliştirilmesi. İngilizce deki temel dil yapılarını öğretme, öğrencinin dil yetisini geliştirme, dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme. Gramer ek bilgileri verilerek, dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama; okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme. 1. Hafta İngilizce deki temel dil yapılarını öğretme 2. Hafta Öğrencinin dil yetisini geliştirme 3. Hafta Dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme 4. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 5. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 6. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 7. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 8. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 9. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 10. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 11. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 12. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 13. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 14. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 1. Ders Notları.

3 Yabancı Dil (İngilizce) I Dersin İngilizce Adı Foreign Language (English) I Kod YDİ 165 İngilizce deki temel dil ve iletişim becerisinin geliştirilmesi. İngilizce deki temel dil yapılarını öğretme, öğrencinin dil yetisini geliştirme, dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme. Gramer ek bilgileri verilerek, dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama; okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme. 1. Hafta İngilizce deki temel dil yapılarını öğretme 2. Hafta Öğrencinin dil yetisini geliştirme 3. Hafta Dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde çözümleme ve geliştirme 4. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 5. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 6. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 7. Hafta Gramer ek bilgileri verilerek dil bilgisi kurallarına uygun düzeydeki çeşitli okuma parçaları kullanılarak okuma-anlama becerilerini geliştirme 8. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 9. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 10. Hafta Sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama 11. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 12. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 13. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 14. Hafta Okuma parçalarındaki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini artırma stratejilerini geliştirme 1. Ders Notları.

4 Türk II Dersin İngilizce Adı Turkis Language II Kod TÜD 164 Anabilim Dalı / Bahar Öğrencilere nin tarihi ve bugünkü durumu hakkında bilgi verip yle yazılmış metinler üzerinde çalışmalar yapmak. Yazılı ve sözlü anlatımda başarılı olabilmek için retorik bilgisi (belagat), yazılı anlatım biçimleri ve teknikleri, sözlü anlatım biçimleri ve teknikleri, yazılı ve sözlü anlatımda üslup, tartışma türleri. 1. Hafta Yazılı kompozisyon; yazı türleri 2. Hafta nin yapısı, sözcük türleri 3. Hafta Retorik çalışma (metin çalışması). 4. Hafta Roman incelemesi 5. Hafta Cümle 6. Hafta Sözlü kompozisyon çalışması 7. Hafta Şiir incelemesi 8. Hafta Gramatikal çözümleme çalışması 9. Hafta Gramatikal çözümleme çalışması 10. Hafta nin güncel sorunları 11. Hafta Hikâye incelemesi 12. Hafta İletişim nedir? Yazılı ve sözlü iletişimin hayatımızdaki yeri 13. Hafta Retorik çalışma (metin çalışması) 14. Hafta Yazılı kompozisyon çalışması 1. Muharrem Ergin, Türk, Bayrak Yayınları, İstanbul. 2. Güncel Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara. 3. Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara. 4. Şerif Aktaş- Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara.

5 Türk I Dersin İngilizce Adı Turkis Language I Kod TÜD 163 Anabilim Dalı / Öğrencilere nin tarihi ve bugünkü durumu hakkında bilgi verip yle yazılmış metinler üzerinde çalışmalar yapmak. n toplum ve insan hayatındaki yeri ve önemi, nin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihî gelişimi, nin bugünkü durumu; ses ve biçim özellikleri ve anlatım zenginliği; noktalama işaretleri ve yazım kuralları. 1. Hafta İstiklal Marşı ve Atatürk ün Gençliğe Hitabesi 2. Hafta Dil nedir? Türk dili ve kültürü; kültürün unsurları 3. Hafta Yeryüzündeki diller, nin dünya dilleri arasındaki yeri ve yayılma alanları 4. Hafta Eser incelemesi: Şiir 5. Hafta nin ses yapısı 6. Hafta nin heceleri, vurgu, ses olayları, ses uyumları 7. Hafta nin heceleri, vurgu, ses olayları, ses uyumları 8. Hafta nin tarihsel dönemleri 9. Hafta Yazılı anlatım türleri 10. Hafta Eser incelemesi: Hikâye 11. Hafta nin güncel sorunları I 12. Hafta Yazı türleri, form yazılar 13. Hafta Yazım kuralları 14. Hafta Noktalama işaretleri 1. Muharrem Ergin, Türk, Bayrak Yayınları, İstanbul. 2. Güncel Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara. 3. Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara. 4. Şerif Aktaş- Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara.

6 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Dersin İngilizce Adı Fundamentals of Information Technology Kod TBK 179 Ders Saati / Kredisi 4/0 Temel teknoloji okur-yazarlığı öğrencilere kazandırılmaya çalışılacaktır. Temel klavye becerileri, Donanım Bilgileri, Bilgisayar ve İnternet Güvenliği, Eğitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi, Temel Formül İşlemleri ve Grafikler, Tablolar ve Grafikler Üzerinde Çalışma 1. Hafta Temel klavye becerileri 2. Hafta Donanım Bilgileri (Klavye,Fare, Monitör) 3. Hafta Donanım Bilgileri (Bilgisayar Kasası ) 4. Hafta Bilgisayarla ve Internet İlgili Genel Kavramlar 5. Hafta Bilgisayar ve İnternet Güvenliği 6. Hafta Kelime İşlem ına Giriş 7. Hafta Metinler Üzerinde Düzenlemeler 8. Hafta Tablolar ve Grafikler Üzerinde Çalışma 9. Hafta Ara Sınav 10. Hafta Grafik, elektronik tablo (spreadsheets) 11. Hafta Temel Formül İşlemleri ve Grafikler 12. Hafta Sunum larıyla Çalışma; 13. Hafta Eğitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi 14. Hafta Sınıfta bilgisayarla çalışma. 1. Halaç, Ali; Microsoft Office 2000 Temel Kullanım Klavuzu; Alfa Yayınevi, İstanbul 2. Yanık, Memik; Office 200 Pro; Beta Yayınevi; İstanbul

7 Lineer Cebir Dersin İngilizce Adı Linear Algebra Kod MAT 106 Anabilim Dalı / Vektör uzayları ve matrislerin özelliklerini lineer dönüşüm kavramıyla ilişkilendirmek ve determinant ve özdeğer- özvektör kavramlarıyla reel kuadratik formları sınıflandırmasında kullanma. Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler; matris işlemleri, özel matrisler, elemanter satır ve sütun işlemleri, echelon form, elemanter matrisler, ters matris, lineer denklem sistemlerinin çözümü.vektör Uzayları; vektör uzayları, alt uzaylar, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, bir matrisin rangı. İç Çarpım Uzayları; standart iç çarpım, ortogonal taban, Gram- Schmidt Metodu.Lineer Dönüşümler; lineer dönüşümün çekirdeği ve rangı, lineer dönüşümün matrisi, lineer dönüşümler uzayı, dual uzay, benzerlik. Determinantlar; determinant özellikleri, kofaktör ve bir matrisin eki, ters matrisin bulunması, Cramer Kuralı. Özdeğer ve Özvektörler; köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi. Kuadratik Formlar; kuadratik formun matrisi, temel eksen teoremi, kuadratik formların sınıflandırılması, Diferansiyel denklem sistemlerine uygulama. 1. Hafta Lineer dönüşümler ve matrisler 2. Hafta Lineer dönüşümler ve matrisler 3. Hafta Bir lineer dönüşümün matrisi 4. Hafta Lineer dönüşümlerin vektör uzayı ve matrislerin vektör uzayı 5. Hafta Benzerlik, 6. Hafta Determinantlar ve özellikleri 7. Hafta Determinantlar ve özellikleri 8. Hafta Kofaktör açılımlar 9. Hafta Bir matrisin tersi, 10. Hafta Determinantların diğer uygulamaları 11. Hafta Öz değer ve öz vektörler 12. Hafta Köşegenleştirme 13. Hafta Simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, Reel kuadratik formlar 14. Hafta Lineer dönüşümler ve matrisler 1. Göksel Ağargün, Hülya Özdağ, Lineer Cebir ve Çözümlü Problemler, Steven, J. Leon, Linear Algebra with Applications, Prentice Hall, Bernard Kolman, David, R, Hill, Uygulamalı Lineer Cebir Prof.Dr. Ömer Akın, Palme, 2002.

8 Matematik I Dersin İngilizce Adı Mathematics I Kod MAT 104 Ders Saati / Kredisi 4/3 Bahar Mühendislik matematiğine yönelik temel kavramların anlaşılması Kesın ıntegral. Kesın ıntegralın özellıklerı. Integrasyonun baska teknıklerı. Parçalayarak ıntegrasyon. Trıgometrık ıntegraller. Trıgometrık yerlestırme. Kısmı bölüm. Ikıncı derece ıfadeler. Belırlı ıntegral uygulamaları. Alan. Dönen cısımler. Sılındırık kabuk kullanan hacımler. Dılımleyere hacımler. Ark(egrı) uzunlugu. Üs serılerı. Fonksıyonların üs serılerı olarak gösterımı. Taylor ve maclaurın serılerı. Vektör çarpımı. Vektörler ve skalar sabıtler. Vektör cebrı. Bırım vektörler. Bırım vektörlerın bılesenlerı. Nokta ve cross çarpımı. Vektör türevlerı. Gradyan ayımı ve curl. Komplex sayı sıstemı. Polar form ve komplex sayılar. 1. Hafta Kesın ıntegral. Kesın ıntegralın özellıklerı 2. Hafta Integrasyonun baska teknıklerı 3. Hafta Parçalayarak ıntegrasyon 4. Hafta Trıgometrık ıntegraller, Trıgometrık yerlestırme, Kısmı bölüm 5. Hafta Ikıncı derece ıfadeler. 6. Hafta Belırlı ıntegral uygulamaları 7. Hafta Alan. Dönen cısımler 8. Hafta Sılındırık kabuk kullanan hacımler. Dılımleyere hacımler 9. Hafta Ark(egrı) uzunlugu 10. Hafta Üs serılerı. Fonksıyonların üs serılerı olarak gösterımı. Taylor ve maclaurın serılerı. 11. Hafta Vektör çarpımı. Vektörler ve skalar sabıtler. Vektör cebrı. Bırım vektörler 12. Hafta Bırım vektörlerın bılesenlerı 13. Hafta Nokta ve cross çarpımı. Vektör türevlerı. Gradyan ayımı ve curl. 14. Hafta Polar form ve komplex sayılar. 1. Ders Notları.

9 Matematik I Dersin İngilizce Adı Mathematics I Kod MAT 103 Ders Saati / Kredisi 4/3 Mühendislik matematiğine yönelik temel kavramların anlaşılması Ön Bilgiler (Kümeler, Sayilar, Üslü ve Köklü Çokluklar, İkinci dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler, Doğrunun Analitik İncelemesi, Çemberin Analitik Incelemesi), Tek Değişkenli Fonksiyonlar (Fonksiyon Kavrami, Bazi Özel Fonksiyonlar, Bazi Pratik Çizimler, Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritma Fonksiyonlari, Hiperbolik Fonksiyonlar ve Tersleri), Limit ve Süreklilik (Limit kavrami, Sagdan ve Soldan Limitler, Bazi Trigonometrik Limitler, Süreklilik, Kapali aralikta Sürekli Fonksiyonlarin Özellikleri), Türev Hesabi (Türev Kavrami, Türev Almada genel kurallar, Ters Fonksiyonun Türevi, trigonometrik Fonksiyonlarin Türevi, Ters Trigonometrik Fonksiyonlarin Türevi, Logaritmik Fonksiyonun Türevi, Üstel Fonksiyonun Türevi, Parametrik Denklemler verilen Fonksiyonlarin Türevleri, Kapali Fonksiyonlarin Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler), Türevin Uygulamalari (Türevin Geometrik anlami, Türevin Fiziksel Anlami, Maksimum-Minimum Hesaplamalari, Türevle Ilgili Teoremler, Konveks Fonksiyonlar, Belirsizlikler içeren Limitlerin Hesabi, Egri Çizimleri) 1. Hafta Ön Bilgiler (Kümeler, Sayilar, Üslü ve Köklü Çokluklar, Ikinci dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler, Dogrunun Analitik Incelemesi, Çemberin Analitik Incelemesi) 2. Hafta Ön Bilgiler (Kümeler, Sayilar, Üslü ve Köklü Çokluklar, Ikinci dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler, Dogrunun Analitik Incelemesi, Çemberin Analitik Incelemesi) 3. Hafta Değişkenli Fonksiyonlar (Fonksiyon Kavrami, Bazi Özel Fonksiyonlar, Bazi Pratik Çizimler, Trigonometrik Fonksiyonlar) 4. Hafta Değişkenli Fonksiyonlar (Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritma Fonksiyonlari, Hiperbolik Fonksiyonlar ve Tersleri) 5. Hafta Bazi Pratik Çizimler, Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar 6. Hafta Üstel ve Logaritma Fonksiyonlari, Hiperbolik Fonksiyonlar ve Tersleri) 7. Hafta Limit ve Süreklilik (Limit kavrami, Sagdan ve Soldan Limitler, Bazi Trigonometrik Limitler, Süreklilik, Kapali aralikta Sürekli Fonksiyonlarin Özellikleri), 8. Hafta Türev Hesabi (Türev Kavrami, Türev Almada Genel Kurallar), 9. Hafta Türev Hesabi (Ters Fonksiyonun Türevi, Trigonometrik Fonksiyonlarin Türevi) 10. Hafta Türev Hesabi (Ters Trigonometrik Fonksiyonlarin Türevi, Logaritmik Fonksiyonun Türevi, Üstel Fonksiyonun Türevi), 11. Hafta Türev Hesabi (Parametrik Denklemler verilen Fonksiyonlarin Türevleri, Kapali

10 Fonksiyonlarin Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler), 12. Hafta Türevin Uygulamalari (Türevin Geometrik anlami, Türevin Fiziksel Anlami, Maksimum 13. Hafta Türevin Uygulamalari (Türevin Geometrik anlami, Türevin Fiziksel Anlami, Maksimum 14. Hafta Tartışmalar ve değerlendirme 1. Ders Notları.

11 GPS ile Özel Ölçmeler Dersin İngilizce Adı Special Measurements with GPS Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 426 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Öğrencilere GPS ile Özel Ölçmeler için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak 1. Hafta Mühendislik uygulamaların sabit GPS istasyonlarının kullanılması 2. Hafta GPS ölçmelerinde farklı büyüklükteki değişimlerin ölçüm süresine etkisi 3. Hafta Sanal referans istasyonu sistemi VRS 4. Hafta GPS sabit istasyonlarında zaman serilerinin analizi 5. Hafta GPS ile Köprü Hareketlerinin incelenmesi 6. Hafta GPS meteorolojisi 7. Hafta Kinematik GPS destekli fotogrametrik nirengi 8. Hafta GPS ile hassas tarım 9. Hafta GPS gözlemleri ile tektonik hareketlerin izlenmesi 10. Hafta Uçakla dijital fotoğraf çekimi çalışmalarında GPS kullanımı 11. Hafta Mareograf ve sabit GPS ile uzun dönemli mutlak deniz seviyesi değişimlerinin izlenmesi 12. Hafta GPS e atmosferin etkileri 13. Hafta Seminer 14. Hafta Seminer 1. Ders Notları

12 Mobil Coğrafi Veri Üretimi Dersin İngilizce Adı Mobile Geographic Data Acquisition Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 424 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Anabilim Dalı / Mobil coğrafi veri edinimi ve mobil harita yapımı hakkında bilgi sahibi olmak. Çok algılamalı yöntemler ve entegrasyonu Yersel laser ölçme yöntemlerinin kullanımı Görüntü işleme ve nesne çıkartma. Temel Kavramlar Yersel mobil harita yapım yöntemleri. 1. Hafta Temel Kavramlar 2. Hafta Yersel mobil harita yapım yöntemleri. 3. Hafta Yersel mobil harita yapım yöntemleri. 4. Hafta Uzaktan algılamaya yönelik mobil harita yapım yöntemleri. 5. Hafta Uzaktan algılamaya yönelik mobil harita yapım yöntemleri. 6. Hafta Uzaktan algılamaya yönelik mobil harita yapım yöntemleri. 7. Hafta Çok algılamalı yöntemler ve entegrasyonu 8. Hafta Çok algılamalı yöntemler ve entegrasyonu 9. Hafta LIDAR verilerinin mobil haritalarda kullanımı 10. Hafta LIDAR verilerinin mobil haritalarda kullanımı 11. Hafta Yersel laser ölçme yöntemlerinin kullanımı 12. Hafta Yersel laser ölçme yöntemlerinin kullanımı 13. Hafta Görüntü işleme ve nesne çıkartma 14. Hafta Görüntü işleme ve nesne çıkartma 1. Advances in Mobile Mapping Technology: ISPRS Series, volume 4 (ISPRS Book Series) by C. Vincent Tao and Jonathan Li (Feb 2, 2007)

13 Madencilik Ölçmeleri Dersin İngilizce Adı Mining Surveying Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 421 Ders Saati / Kredisi 3/2 Öğrencilere nin açık ve kapalı maden sahalarındaki uygulamaları hakkında bilgi kazandırılması Giriş, genel tanımlar, Yeraltı noktaları, Yeraltında uzunluk ölçmeleri ve uygulanan yöntemler. Yeraltında kullanılan açı ölçme aletleri, yardımcı dürbünlü teodolitler, yeraltında açı ölçmeleri. Yeraltı poligonları. Yeraltında yönelme (oryantasyon), yatay, eğik galerilerle ve düşey kuyularda yönelme, yeraltında yükseklik ölçmeleri, kuyu derinliklerinin ölçülmesi, Yeraltında detay ve kesit ölçmeleri. Yeraltı ölçmelerinde karşılaşılan özel problemler 1. Hafta Giriş, genel tanımlar 2. Hafta Yeraltı noktaları, yeraltında uzunluk ölçmeleri ve uygulanan yöntemler 3. Hafta Yeraltında kullanılan açı ölçme aletleri 4. Hafta Yardımcı dürbünlü teodolitler, yeraltında açı ölçmeleri 5. Hafta Yeraltı poligonları. 6. Hafta Yeraltında yönelme (oryantasyon), 7. Hafta Yatay, eğik galerilerle ve düşey kuyularda yönelme 8. Hafta Yeraltında yükseklik ölçmeleri 9. Hafta Kuyu derinliklerinin ölçülmesi 10. Hafta Uygulamalar 11. Hafta Yeraltı ölçmelerinde karşılaşılan özel problemler 12. Hafta Uygulamalar 13. Hafta Yeraltında detay ve kesit ölçmeleri 14. Hafta Değerlendirmeler 1. Madencilik Ölçmeleri Ders Notları

14 3 Boyutlu Kent Modelleme Dersin İngilizce Adı 3 Dimensional City Modeling Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 418 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Anabilim Dalı / 3 Boyutlu Kent Modelleme özelliklerinin öğretilmesi, 3 boyutlu kent modelleme yöntemlerinin incelenmesi, 2 Boyutlu coğrafi verilerin 3 Boyuta kent modellemede kullanımı, CAD ve CBS verilerinin3 Boyutlu Kent modellemede kullanımının öğrenilmesi, LIDAR verilerinin 3 Boyutlu Kent Modellemede kullanımı, ayrıntı düzeylerine göre 3 Boyutlu kent modeli tasarımının yapılması. 3 Boyutlu Kent Modellemede temel kavramlar, 3 boyutlu kent modelleme yöntemleri, CAD ve CBS verilerinin3 Boyutlu Kent modellemede kullanımı ve karşılaşılan sorunlar, LIDAR verilerinin 3 Boyutlu Kent Modellemede kullanımı, ayrıntı düzeylerine göre 3 Boyutlu kent modellerinin özellikleri ve tasarımı. 1. Hafta 3 Boyutlu kent modellemede kullnılan veri kaynakları ve özellikleri 2. Hafta 3 boyutlu kent modelleme yöntemleri 3. Hafta CAD ve CBS verilerinin3 Boyutlu Kent modellemede kullanımı ve karşılaşılan sorunlar 4. Hafta LIDAR verilerinin 3 Boyutlu Kent Modellemede kullanımı 5. Hafta 3 boyutlu arazi modeli oluşturm 6. Hafta Dinamik 3B arzi modellleri 7. Hafta 3 Boyutlu kent modellemede bina modeli ve arazi modelinin çakıştırılması 8. Hafta 3 Boyutlu kent modellemede raster ve vektör verilerin entegrasyonu ve karşılaşılan sorunlar 9. Hafta Ayrıntı düzeylerine göre 3 Boyutlu kent modellerinin özellikleri ve tasarımı 10. Hafta LOD0 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 11. Hafta LOD1 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 12. Hafta LOD2 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 13. Hafta LOD3 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 14. Hafta LOD4 düzeyinde 3 Boyutlu kent modeli oluşturma ve özellikleri 1. Visualization of Digital Terrain and Landscape Data: A Manual by Rüdiger Mach and Peter Petschek (Jun 11, 2007) 2. Digital Modelling for Urban Design by Brian McGrath (Dec 9, 2008)

15 Ulaştırma Projesi Dersin İngilizce Adı Transportation Project Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 417 Ders Saati / Kredisi 3/2 Öğrencilere karayolu ve demiryolu gibi ulaşım projelerini tasarlama yeteneği kazandırılması Yolların önemi ve tarihçesi, Ulaşım sistemleri ve yolların sınıflandırılması, Karayolu ile ilgili tanımlar, Yol yapım aşamaları, yol geçkisinin etüdü, Kesin yol güzergahı araştırılması ve tespiti, Yol güzergah planın çizimi, Yatay kurp hesapları, Boy kesit ve en kesit çizimi, düşey kurp hesapları, Sanat yapılarının belirlenmesi ve çizimi, dever hesapları, Alan ve hacim hesapları, Brückner epürünün çizimi ve ortalama taşıma momentlerinin hesabı. 1. Hafta Yolların önemi ve tarihçesi 2. Hafta Ulaşım sistemleri ve yolların sınıflandırılması 3. Hafta Karayolu ile ilgili tanımlar 4. Hafta Yol yapım aşamaları, yol geçkisinin etüdü 5. Hafta Kesin yol güzergahı araştırılması ve tespiti, yol güzergah planın çizimi 6. Hafta Yatay kurp hesapları 7. Hafta Boy kesit ve en kesit çizimi 8. Hafta Düşey kurp hesapları 9. Hafta Sanat yapılarının belirlenmesi ve çizimi 10. Hafta Dever hesapları 11. Hafta Alan ve hacim hesapları 12. Hafta Brückner epürünün çizimi 13. Hafta Ortalama taşıma momentlerinin hesabı 14. Hafta Değerlendirmeler 1. Jeodezik Ağ Tasarımı Ders Notları 2. Faruk Umar, Nadir Yayla, Yol İnşaatı İ.T.Ü. 3. Yol Bilgisi, Ömer H. Tombaklar, Karayolu Tekniği, Selçuk Üniversitesi.

16 Deformasyon Analizi Dersin İngilizce Adı Deformation Analysis Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 416 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Öğrencilere deformasyon analizi için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak Deformasyon Kavramı. Yerkabuğu ve mühendislik yapılarında deformasyon. Deformasyon ağları. Deformasyon ağlarının tasarımı (Duyarlılık Analizi). Doğrusal hipotez testleri. Deformasyon analizi modelleri. Statik modeller. Kinematik modeller. Strain Analizi (Yorum modelleri). 1. Hafta Deformasyon Kavramı 2. Hafta Yerkabuğu ve mühendislik yapılarında deformasyon 3. Hafta Yerkabuğu ve mühendislik yapılarında deformasyon 4. Hafta Deformasyon ağları 5. Hafta Deformasyon ağlarının tasarımı (Duyarlılık Analizi) 6. Hafta Deformasyon ağlarının tasarımı (Duyarlılık Analizi) 7. Hafta Uygulamalar 8. Hafta Doğrusal hipotez testleri 9. Hafta Deformasyon analizi modelleri 10. Hafta Deformasyon analizi modelleri 11. Hafta Statik modeller 12. Hafta Kinematik modeller 13. Hafta Strain Analizi (Yorum modelleri) 14. Hafta Uygulamalar 1. Deformasyon Analizi Ders Notları

17 Jeodezik Ağ Tasarımı Dersin İngilizce Adı Geodetic Network Design Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 415 Ders Saati / Kredisi 3/2 Öğrencilere Geomatik mühendisliği kapsamında her tür mühendislik projesinde kullanabilecekleri jeodezik ağ tasarlama yeteneğinin kazandırılması Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi, jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri, GPS, gravite ve nivelman ağların oluşturulması ve dolaylı ölçülere göre dengelenmesi. 1. Hafta Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 2. Hafta Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 3. Hafta Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 4. Hafta Jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri 5. Hafta Jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri 6. Hafta Jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri 7. Hafta GPS ağların oluşturulması 8. Hafta Dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 9. Hafta Dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 10. Hafta Gravite ağların oluşturulması 11. Hafta Dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 12. Hafta Nivelman ağların oluşturulması 13. Hafta Dolaylı ölçülere göre dengelenmesi 14. Hafta Değerlendirmeler 1. Jeodezik Ağ Tasarımı Ders Notları 2. Güncel Gelişmeler Işığında Mekansal Bilgi Sistemleri İçin Jeodezik Altyapı ve Problemler, A. Aksoy, T. Ayan, R. N. Çelik, H. Demirel, R. Deniz, O. Gürkan, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mesleki Tanıtım Yayın Komisyonu, Eğitim Dizisi 2, 28 Mayıs Geodesy, G. Bomford, Third Edition,Oxford University Press Amen House, London

18 Jeodezik Astronomi Dersin İngilizce Adı Geodetic Astronomy Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 414 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Öğrencilere jeodezik astronomi için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak Tanım ve kısa tarihçe. Küresel üçgen ve trigonometrik bağıntılar. Enterpolasyon hesabı. Gök cisimlerinin genel özellikleri. Güneş sistemi. Koordinat sistemleri. Yıldız koordinatlarında değişim. Zaman. Koordinat sistemleri; Koordinat değişimi. Zaman; Yıldız katalogları ve astronomik yıllıklar; Enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi 1. Hafta Tanım ve kısa tarihçe 2. Hafta Küresel üçgen ve trigonometrik bağıntılar 3. Hafta Enterpolasyon hesabı 4. Hafta Gök cisimlerinin genel özellikleri 5. Hafta Güneş sistemi 6. Hafta Koordinat sistemleri 7. Hafta Yıldız koordinatlarında değişim 8. Hafta Zaman 9. Hafta Uygulamalar 10. Hafta Yıldız katalogları ve astronomik yıllıklar; 11. Hafta Uygulamalar 12. Hafta Enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi 13. Hafta Enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi 14. Hafta Uygulamalar 1. Jeodezik Astronomi Ders Notları 2. Spherical Astronomy, Woolard and Clemence 3. Spherical and Pratical Astronomy, I.I. Mueller 4. Geodezik Astronomi,M. Erbudak, A. Tuğluoğlu 5. Jeodezik Astronominin Temel Bilgileri (Küresel Astronomi), A. Aksoy 6. Küresel Astronomi, N. Gökdoğan 7. Astronomik Gözlemler ile Yer, Zaman ve Azimut Tayini, G. Özgen, A. Aksoy

19 Bilgisayar Destekli Harita Çoğaltımı Dersin İngilizce Adı Computer Aided Map Reproduction Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 413 Ders Saati / Kredisi 3/2 Anabilim Dalı / Topografik veya tematik haritaların (büyük ölçekli, orta ve küçük ölçekli, renkli) çoğaltılmasına ilişkin teknikleri (kartografik reprodüksiyon tekniğini) öğretmeyi amaçlamaktadır. Reprodüksiyon tekniğinin temelleri, çoğaltma teknikleri ve özellikleri, donanım ve malzemenin tanıtımı, baskı aşamaları, renkli bir harita çoğaltmasında baskı orijinallerinin hazırlanması, sayısal çoğaltma tekniği. 1. Hafta Reprodüksiyona giriş, harita çoğaltmasındaki önemi 2. Hafta Çoğaltma teknikleri ve özellikleri 3. Hafta Reprodüksiyon malzemeleri film türleri ve özellikleri 4. Hafta Harita çoğaltılmasına uygun olan malzemeler 5. Hafta Orijinal türleri ve özellikleri 6. Hafta Tek (tire) ve çok tonlu (yarımton) ve renkli) ve harita orijinalleri ve özellikleri 7. Hafta Tram ve türleri, önemi ve özellikleri 8. Hafta Tramlı reproduksiyonda pozlama yöntemleri ve nedenleri 9. Hafta Çok renkli harita reproduksiyonu için bir akış diagramı hazırlanması 10. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 11. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 12. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 13. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 14. Hafta Corel Draw ında harita çoğaltma uygulaması 1. Selçuk, M., (1997), Kartografik Reprodüksiyon Tekniği Ders. 2. Thematic Cartography and Geovisualization (3rd Edition) by Terry A. Slocum, Robert B McMaster, Fritz C Kessler and Hugh H Howard (Apr 14, 2008).

20 Hidrografik Ölçmeler Dersin İngilizce Adı Hydrographic Surveying Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli Kod GEO 412 Ders Saati / Kredisi 3/2 Bahar Öğrencilere hidrografik ölçmeler ile ilgili temel kavramları açıklamak, mühendislikteki yeri ve önemini anlatmak, hidrografik ölçmelerin konularını içeren özel ölçme yöntemleri anlatmak, ilgili problemlerinin çözümü için gerekli bilgileri öğretmek ve uygulatmak Giriş, fiziki çevre, hidrografik çalışmaların planlanması, konum ölçmeleri, derinlik ölçmeleri, uygulama alanları 1. Hafta Giriş 2. Hafta Fiziki çevre 3. Hafta Hidrografik ölçme çalışmaları 4. Hafta Hidrografik çalışmaların planlanması 5. Hafta Hidrografik çalışmaların planlanması 6. Hafta Uygulama Alanları 7. Hafta Konum ölçmeleri 8. Hafta Konum ölçmeleri 9. Hafta Konum ölçmeleri 10. Hafta Uygulama Alanları 11. Hafta Derinlik ölçmeleri 12. Hafta Derinlik ölçmeleri 13. Hafta Uygulama Alanları 14. Hafta Uygulama Alanları 1. Ders Notları 2. Özgen, G., Algün, E., Mühendislik Ölçmeleri- Hidrografik ölçmeler, İ.T.Ü.Kütüphanesi sayı:1086, 1976,İstanbul.Alkan Y., Hidrografik Ölçmeler, İ.T.Ü. Ders notları.

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL I. YARIYIL DERSLERİ Matematik- I (4-2) 6 (Zorunlu) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon,

Detaylı

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG )

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü HARĠTA ve KADASTRO PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk Ġlkeleri

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı:

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ. DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, 4 56 19 75 (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Çorlu, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Giriş... 9 Rehber... 9 1. Kapak... 9 2. Đçindekiler,

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL MAT 101-Matematik I 4 /

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI

11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 2-6 Nisan 2007 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Genel Toplam T = 118 U =92 Toplam Saat = 210 Kredi = 164 ECTS = 240 1. YARIYIL Dersin Kodu Dersin Adı ve İçeriği Kredisi Seçmeli/Zorunlu

Detaylı

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 14-17 Mayıs 2013 ATO İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA Tel: 0312 232 57 77 (PBX) Faks: 0312

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Endüstri Mühendisliğinin Fonksiyonları, Metod Mühendisliği, İş Ölçüm Teknikleri,

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı