danısmanlık istatistik bilgi sistemleri araştırma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "danısmanlık istatistik bilgi sistemleri araştırma www.udaconsulting.com"

Transkript

1 istatistik danısmanlık araştırma bilgi sistemleri

2 uda danışmanlık UDA Danışmanlık, Türkiye de kurulmuş bir uluslararası danışmanlık şirketi olarak işletmeleri, endüstrileri ve kamu kuruluşlarını, onlara veri üzerinden sağlıklı çıkarımlar yapma olanağını sunarak, geliştirmek ve güçlendirmek amacını taşır. Bu doğrultuda istatistik, proje yönetimi ve denetimi, araştırma ve bilgi sistemleri alanlarında uzmanlık sağlayarak, bu konular üzerine dakik, güvenilir ve denetlenebilir danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunar. Bu hizmetleri sağlarken araştırma sektörü için gözetilen uluslararası standartları takip eder (ISO 9001 & ISO 20252) ve tüm faaliyetleri kapsamında insan hakları, kültürel çeşitlilik, çevreye duyarlılık ve cinsiyet eşitliği prensiplerine bağlılığını korur. UDA uzmanlık ve çalışma alanı; istatistiksel nitel ve nicel araştırma süreçlerinden (sosyal ve demografik anketler; sağlık, iş gücü piyasası, denetleme ve gözden geçirme, etki analizi anketleri; piyasa araştırmaları; eğitim, tarım, suç oranı, spor, afet yönetimi ve göç araştırmaları) proje yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama uygulamlarına kadar geniş bir düzleme yayılmıştır. UDA resmi iş partneri olarak en ileri ve en profesyonel yöntemleri takip etmek adına IBM ile çalışmaktadır ve IBM SPSS yazılımlarını satma ve eğitim sağlama yetkisine sahiptir. UDA Danışmanlık uzmanlık alanlarının yaygınlaştırılması için büyük önem arz eden eğitim ve kurslar, UDA Akademi aracılığıyla istatistik, araştırma ve coğrafi bilgi sistemleri konularında düzenlenir ve katılımcı isteğine göre düzenlenebilen ya da önceden belirlenmiş bir programı takip eden sertifika programları halinde ilgililere sunulur. iki

3 biz.kültürel çeşitliliğe saygılıyız.insan hakları savunucularıyız.çevreye ve doğaya duyarlıyız.cinsiyet eşitliğini destekliyoruz dakik güvenilir denetlenebilir three

4 uzmanlık alanlarımız İstatistik Örnekleme Uygulamalı istatistik Resmi istatistik Deney tasarımı Çok değişkenli veri analizi Modelleme ve öngörü İstatistiki kalite kontrolü Web-temelli veri toplama ve yayınlama Araştırma Sosyo-ekonomik analiz Değerlendirme ve etki analizi Gıda ve ilaç idaresi İş gücü piyasası Kamu algısı ve farkındalık Çatışma ve jeopolitik Demografi dört

5 uzmanlık alanlarımız Bilgi sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzaktan algılma Bilgi yönetimi sistemleri Veri madenciliği ve büyük veri çözümleri UDA Akademi Uygulamalı istatistik Araştırma teknikleri Proje yönetimi Bilgi sistemleri beş

6 ülke deneyimleri altı

7 seçilmiş referanslar Proje: Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi Oluşturulması Konum: Ankara Faydalanıcı Kurum: T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sözleşme makamı: Dünya Bankası Grubu Tarih: Haziran Genel bakış: Bu projenin temel amacı Türkiye nin Afet Yönetimi Sistemi nin geleceğine risk yönetimi odaklı bir yön kazandırmaktır. Dünya Bankası ile yapılan sözleşme üzerine UDA Danışmanlık, Afet Risk Yönetimi çerçevesinin oluşturulması ve Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi nin geliştirilmesinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Proje boyunca UDA paydaşlar ile danışmanlık sürecini yürütmüş, tartışmaları yönetmiş, çalıştaylar organize etmiş ve taslak ve final dokümanları AFAD onayına sunmuştur. Proje: Van Depremi Sonrası Yürütülen Psikososyal Destek Çalışmalarının Değerlendirilmesi Konum: Ankara, Antalya, Kocaeli, Van Faydalanıcı kurum: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşme makamı: UNICEF Tarih: Şubat - Aralık 2014 Genel bakış: UDA Danışmanlık UNICEF ile yapılan sözleşme ile Van Depremi ardından UNICEF ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulanan psikososyal destek programlarının değerlendirilmesi için bir değerlendirme çalışması yürütmüştür. Bu değerlendirmenin amacı uygulanan programın etki değerlendirilmesi yapılarak güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konması ve stratejilerin uygunluğunun tespit edilmesi olmuştur. Projenin nihai hedefi ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından afet sonrasında yürütülecek psikososyal destek programlarının düzenlenmesinde yararlanılacak, öneriler içeren bir kaynak oluşturmaktır. yedi

8 seçilmiş referanslar Proje: İSEDAK Bölgesi nde Tarımsal İstatistiklerin Geliştirilmesi Konum: İSEDAK ülkeleri Faydalanıcı kurum: İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Sözleşme makamı: T.C. Kalkınma Bakanlığı Tarih: Kasım Mart 2014 Genel bakış: Bu çalışma İSEDAK Bölgesi nde tarımsal veri toplama, derleme, işleme ve sunuş süreçlerini içeren tarımsal istatistik sistemlerinin yönetimini kapsamaktadır. UDA Danışmanlık uzmanları kurumlar ve farklı paydaşlar arasında İSEDAK BÖlgesi tarımsal istatistiklere katkıda bulunacak işbirliği ve düzenlemelerin arttırılması için önemli olan temel etkenleri belirlemiştir. İstatistiğin tarım sektörü için taşıdığı önem açıklanmış ve İSEDAK üye ülkelerin tarımsal istatistikleri değerlendirilmiştir. Bu adımların ardından, proje ekibi İSEDAK Bölgesi nde veri toplama, derleme, işleme ve sunuş çalışmalarının geliştirilmesi için önerilerde bulunmuştur. Proje: Özelleştirilmiş IBM SPSS İstatistik Yazılımı Geliştirilmesi ve Yazılım Eğitimi Konum: Özbekistan Faydalanıcı kurum: Orta Asya ülkeleri narkotik bakanlıkları ve gümrük yetkilileri Sözleşme makamı: UNODC (Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi) Orta Asya Bölge Ofisi Tarih: Ağustos - Aralık 2013 Genel bakış: UNODC, UDA Danışmanlık ile ihtiyaçlara uygun, 12 aylık lisanslı bir IBM SPSS uyuşturucu gözlem ve takip yazılımı geliştirmesi ve Orta Asya Bölge Ofisi nin stratejik analizcilerine istatistik eğitimi sağlanması için bir iş anlaşması yapmıştır. UDA veri girişi, veri alımı ve analiz için kullanıma uygun bir arayüz tasarlamıştır. Tasarlanan yazılım grafiklerle desteklenmiş ve uyuşturucu ağı verileri üzerinden hızlı hesaplamalar yapmak için geliştirilmiştir. Bu sayede çeşitli değişkenler arasındaki ilişkileri çapraz tablolar kullanarak hesaplamak mümkün kılınmıştır. İhtiyaçlara uygun düzenlenen IBM SPSS uyuşturucu takibi yazılımı halihazırda yazılım geliştirme süresinde zamandan kazanmak, etkili ve verimli sekiz

9 seçilmiş referanslar Proje: Intrepid Projesi Konum: Afganistan, Pakistan, Vietnam, Malezya, Endonezya Alıcı: Australya Gümrük ve Sınır Koruma Birimi Tarih: Mayıs Haziran 2011 Genel bakış: Bu çalışma Afganistan ve Pakistan dan Avustralya ya göç eden toplulukların ve onların dışarıya göç etme nedenlerinin takibi için geliştirilen yöntemleri kapsamaktadır. Proje bağlamında alıcının göç istatistiklerine yönelik kapasitesi güçlendirilmiştir. Geliştirilen yöntem ve düzenlemelerin temel amacı Avustralya daki politika geliştirme süreçleri için faydalı olabilecek bilgi akışı sağlamak ve Avustralya Hükümeti nin istatistiksel veri tabanına katkıda bulunmaktır. Project: İş Gücü Piyasası Araştırması Konum: Samsun Faydalanıcı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Finansal kaynak: Avrupa Komisyonu Tarih: Eylül - Kasım 2012 Genel bakış: UDA Danışmanlık Samsun da iş gücü piyasası araştırması yürütmüş ve 1200 işveren ile yapılan görüşmeler sonucunda toplanan veriler üzerinden bir rapor hazırlamıştır. Araştırma süreci yüz yüze anket ve telefon görüşmeleri ile tamamlanmıştır. UDA süreç boyunca iş gücü piyasası istatistikleri üzerine veri toplamak, örnekleme ve anket tasarımı, pilot uygulama, basın toplantıları, eğitimler ve final raporu gibi görevlerden sorumlu tutulmuştur. Bu küçük proje uygulandıktan sonra daha kapsamlı bir proje için temel oluşturmuş ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü nün iş gücü istatistiği konusundaki kapasitesini güçlendirmiştir. dokuz

10 seçilmiş referanslar Proje: UNODC Afganistan Ofisi Afgan Personeline İstatistik Eğitimi Konum: Ankara Faydalanıcı kurum: Afganistan Uyuşturucuyla Mücadele Bakanlığı Finansal kaynak: UNODC Tarih: Ocak 2013 Genel bakış: Proje, UNODC Afganistan Ofisi ve Afganistan Uyuşturucuyla Mücadele Bakanlığı nın istatistiki analiz kapasitesini arttırmak için düzenlenen eğitimi içerir. Bu eğitim SPSS üzerinden araştırma ve anket metodolojisi, veri toplama, veri analizi, veri işleme ve veri modelleme teknikleri gibi konuları içermiştir. Projenin genel hedefi Afganistan da UNODC Afganistan Ofisi ve Afganistan Uyuşturucuyla Mücadele Bakanlığı nın ortaklaşa yürüteceği yasadışı uyuşturucu ekin alanlarının takibini hedefleyen araştırmalarının yürütülmesine katkıda bulunmaktır. Proje: Sosyo-Ekonomik Anahat Araştırması Konum: Ankara, Erzincan Alıcı: Alacer Gold Corporation Tarih: Ekim - Aralık 2014 Genel bakış: UDA Danışmanlık Alacer Gold Copr. tarafından Erzincan da anahat araştırması yürütmesi için yetkilendirilmiştir. Araştırmanın amacı Erzincan ın İliç ilçesindeki altın madeninin çevresinde bulunan altı köyden (Çöpler, Sabırlı, Dostal, Bağıştaş, Bahçecik and Yakuplu) sosyo-ekonomik temel veri toplanmasıdır. UDA süreç boyunca nitel ve nicel araştırma yöntemleri geliştirmek, pilot araştırma uygulaması, 200 yüz yüze hanehalkı görüşmesi ve 12 adet köy muhtarıyla derinlemesine görüşme ve Türkçe ve İngilizce veri analizi raporu hazırlanması gibi görevlerden sorumlu tutulmuş ve bu görevleri başarıyla tamamlamıştır. on

11 seçilmiş referanslar Proje: Tacikistan Uyuşturucu Kontrol Kurumu na İstatistik Eğitimi Konum: Ankara Faydalanıcı: Tacikistan Uyuşturucu Kontrol Kurumu Finansal kaynak: UNODC Tarih: Mayıs 2013 Genel bakış: UDA Danışmanlık UNODC Kazakistan Ofisi uzmanlarına Ankara da istatistik eğitimi sağlamıştır. Eğitimin sonucunda katılımcıların istatistik bilgisi geliştirilmiş ve örnek olay incelemeleri yapılmıştır. Eğitimde analiz ve pratik kullanımı pekiştirmek için MS Excel ve IBM SPSS programlarından yararlanılmıştır. Eğitimin konu başlıkları veri girişi, SPSS kullanımı, nitel ve nicel araştırma teknikleri, veri işlemesi, araştırma sonuçlarının yorumlanması, araştırma metodları ve betimsel ve çıkarımsal istatistik olarak sunulmuştur. Proje: Kırsal Yaşlılık Analizi Konum: Kastamonu, Sinop, Çankırı Alıcı: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Tarih: Nisan - Ağustos 2014 Genel bakış: UDA Danışmanlık KUZKA için NUTS-2 bölgesi, TR82 şehirlerinde (Kastamonu, Sinop and Çankırı) kırsal yaşlılık üzerine bir araştırma projesi yürütmüştür. Araştırma nitel ve nicel veri toplama teknikleri ve analizlerini kapsamaktadır. Her köyden 65 yaş ve üzeri yerleşimcilerle, toplam 272 yüz yüze görüşme ve 36 derinlemesine görüşme yapılmıştır. onbir

12 seçilmiş referanslar Proje: Kahramanmaraş taki Termal Güç Santrali ve Madenlerin Sosyal Etki Analizi Konum: Kahramanmaraş (Elbistan, Afşin) Faydalanıcı kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Finansal kaynak: TUBİTAK Tarih: Haziran - Eylül 2014 Genel bakış: Bu araştırma projesi Afşin ve Elbistan daki termal güç santrali ve madenlerin bu bölgelerde yaşayan halk üzerindeki sosyal etkilerini incelemiştir. UDA Danışmanlık projenin 20 köyde 1000 yüz yüze görüşmeyi kapsayan saha araştırmasını yürütmüştür. Saha araştırmasının içerdiği görevler saha takımının oluşturulması, eğitilmesi, veir toplanması ve analizi, saha çalışmasının denetimi - tüm görüşmelerin yapılmasından sorumlu olmak ve görüşmeciler ve uzmanlar arasındaki iletişimi sürdürmek -, ve sosyal etki analizi raporunun hazırlanması olarak takip edilmiş ve tamamlanmıştır. Proje: Okulöncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi nin Değerlendirilmesi Konum: Adana, Ağrı, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van Faydalanıcı kurum: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşme makamı: UNICEF Tarih: Haziran Ekim 2014 Genel bakış: Bu değerlendirme çalışması Okulöncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi nin proje amaçlarına ulaşma başarısını tespit etmek ve hedeflenen değişikliklerin ne kadarının gerçekleştiğini görmek amacıyla yapılmıştır. Değerlendirilen projenin temel hedefi okulöncesi alanındaki çeşitli paydaşları cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirmek ve bu konuda savunuculuk faaliyetlerinde bulunmaktır. UDA Danışmanlık ın yürüttüğü değerlendirme, Proje yi incelerken Erken Çocukluk Gelişimi gündeminin bir parçası olan kapasite geliştirme, hizmet temininde yerinden yönetim ve kadın istihdamı konularını irdelemiştir. on iki

13 seçilmiş referanslar Proje: Abdi İbrahim Eczacılık için İstatistiksel Kalite Kontrolu Eğitimi Konum: İstanbul Alıcı: Abdi Ibrahim A.Ş. Tarih: 2012 Genel bakış: Bu proje kapsamında Abdi İbrahim A.Ş. nin istatistiksel analiz kapasitesinin arttırılması için eğitimler düzenlenmiş ve MINITAB kullanarak istatistiksel kalite kontrolu ve temel veri analizi konusunda kapsamlı bilgi verilmiştir. Projenin nihai hedefi istatistiksel sınamaların optimizasyonunun sağlanması ve ilaç üretim masraflarının istatistiksel teknikleri kullanılarak azaltılmasıdır. Proje: Lastik Sektörü için Piyasa Araştırması Konum: Ankara Alıcı: Özcanlar Lastik Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti Tarih: Haziran - Ağustos 2013 Genel bakış: UDA Danışmanlık Özcanlar Lastik için, şirketin yeni bir şube açmak isteği üzerine bu konu üzerine bir piyasa araştırması yürütmüş ve danışmanlık hizmeti sunmuştur. Projenin ilk kısmı anket araştırması sonuçlarına göre detaylı bir rapor hazırlamak olmuş, ikinci kısmı ise nicel ve nitel araştırma teknikleri kullanarak piyasa araştırması yürütülmesine odaklanmıştır. Araştırma yüz yüze görüşmelerle tamamlanmış ve sonucunda şirketin piyasadaki payı, müşteri profili, müşteri tercihleri ve şirket hakkındaki fikirleri belirlenmiştir. on üç

14 kurumsal partnerlerimiz on dört

15 kurumsal partnerlerimiz on beş

16 danısmanlık e-posta: Adres: Çukurambar Mahallesi, 41. Cadde Lale Apt, No:14 Daire:4, Çankaya/Ankara Telefon: Fax:

2013 Yılı Revize Çalışma Programı. (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

2013 Yılı Revize Çalışma Programı. (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 Yılı Revize Çalışma Programı (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi www.kuzka.gov.tr 0 SUNUŞ Ajansımız son kurulan ajanslardan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA Ref 1 Proje başlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Türkiye (MTEM) Yüklenici Ülke Toplam proje toplam personel Projeyi yürüten kuruluş (yararlanıcı) ve yasal statüsü Türkiye 5.000.000

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

2. İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/0136.

2. İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/0136. Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 2. Raporu Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU (Ocak-Haziran) Sunuş Ajans, 2014-2018 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Sayfa 0 / 92

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Sayfa 0 / 92 2014 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 0 / 92 KISALTMALAR AB ABPKM AR-GE BD BM BİS BTSO CBS DAKA DFD DP DTM DYK EMİTT EÜAŞ GAP HES IPA İBS İDB İZKA KAYS KB KOBİ KÖYDES KUDAKA MDP

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

SUNUŞ. Ali YERLİKAYA Ağrı Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Ali YERLİKAYA Ağrı Valisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 2 3 4 SUNUŞ 25.07.2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5449

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı