ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ"

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Ahmet FENERCĐOĞLU Doğum Tarihi: 08/08/1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Marmara Üniversitesi Y. Lisans Elektrik Eğitimi Marmara Üniversitesi Doktora Elektrik Eğitimi Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : Teknik Eğitimde Programlanabilir Denetleyiciler (PLC) Eğitimi Danışman: Prof. Dr. Sezgin ALSAN Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: Helisel Yapılı Anahtarlamalı Relüktans Motorun (Hy-Arm) Tasarımı ve Analizi Danışman: Prof. Dr. Osman GÜRDAL Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Bölüm Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Doğa Başkanı Bilimleri Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Anabilim Dalı Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Turhal Meslek Yüksekokulu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğr. Gör. Turhal Meslek Yüksekokulu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araş. Gör. Simav Teknik Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi

2 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 1. Otomatik Kapı Sistemleri için Yeni Bir Doğrusal Eyleyici Tasarımı, (Tez öğrencisi: Yusuf AVŞAR, Tamamlandı) 2. Sıvı Gıda Üretim Sektörü için Robotik Tabanlı Akıllı Depolama Sistemlerinin Otomasyonu, (Tez öğrencisi: Mücahit SOYASLAN, Tamamlandı) 3. Sıvı Gıda Üretim Sektörü için Akıllı Depolama Sistemlerinde Kullanılan Kartezyen Robotunun Mekatronik Tasarımı, (Tez öğrencisi: Cemil KÖZKURT, Tamamlandı.) 4. Değerli Metallerin Eddy Akımı Yöntemiyle Ayrıştırılması, (Tez öğrencisi: Ali KARTAL, Tamamlandı.) 5. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Ofis Cihazlarının Bekleme (Stand-By) Konumundaki Enerji Tüketiminin Tahmini (Tez öğrencisi: Serdar Ataseven, devam ediyor) Projelerde Yaptığı Görevler: 1. Proje Yöneticisi, Proje Adı : Doğrusal Anahtarlamalı Relüktans Motor Tahrikli Prototip Asansör Tasarımı ve Analizi (2008/42) Bütçe : TL Tarih : Eylül 2008-Mayıs 2010 (Tamamlandı) Destekleyen Kuruluş: Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP Komisyonu Başkanlığı, 2. Proje Yöneticisi, Proje Adı : Güneş Enerjili Bir Aracın Optimum Tasarımı (2009/75) Bütçe : TL Tarih : Kasım 2009 Aralık 2011 (Tamamlandı) Destekleyen Kuruluş: Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP Komisyonu Başkanlığı, 3. Proje Yöneticisi; (San-Tez) Proje Adı : Sıvı Gıda Üretim Sektörü Đçin Akıllı Depolama Sisteminin Mekatronik Tasarımı ve Kontrolü, (00889.STZ ) Proje ortağı : DĐMES Gıda San.Tic.A.Ş. Bütçe : TL Tarih : Eylül devam ediyor Destekleyen Kuruluş : Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, San-Tez Projesi, 4. Proje Yöneticisi Proje Adı : Değerli Metallerin Eddy Akımı Yöntemiyle Ayrıştırılması Bütçe : TL Tarih : Mayıs 2012 Devam ediyor. Destekleyen Kuruluş: Gaziosmanpaşa Üniversitesi BAP Komisyonu Başkanlığı,

3 5. Proje Sorumlusu ve Akademik Danışman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Güneş Enerjili Araç Takımı, TOGATA TÜBĐTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları, (2009-devam ediyor) 6. Yardımcı Araştırmacı Proje Adı : Lineer Fırçasız Doğru Akım Motoru Tasarımı, ( /2) Tarih : 2011-devam ediyor Destekleyen Kuruluş: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Avrupa Birliği Hareketlilik Projeleri 1. Katılımcı, Proje adı : Innovative Approaches to The Implementation and Development of European Lifelong Learning Projects Proje Türü : LdV Grundvig Programı Ülke : Đtalya Tarih : Kasım Katılımcı, Proje adı : Entrepreneurship Across Borders Proje Türü : LdV Çalışma Ziyaretleri Ülke : Norveç, Đsveç Tarih : Mayıs Katılımcı, Proje adı : Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Sıcak Su Elde Edilme Sistemlerinin Đncelenmesi Proje türü : LdV hareketlilik Projesi Ülke : Almanya Tarih : Kasım Proje Koordinatörü Proje adı : Đstihdama Yönelik Mühendislik Eğitimi ve Akreditasyon Uygulamaları Proje türü : LdV hareketlilik Projesi, Ülke : Đspanya Tarih : 2012 Đdari Görevler: 1. Teknik Programlar Bölüm Başkan Vekili, Turhal Meslek Yüksekokulu, ( ) 2. Müdür Yardımcısı, GO.Ü. Turhal Meslek Yüksekokulu, ( ) 3. Teknik Programlar Bölüm Başkanı, Turhal Meslek Yüksekokulu, ( ) 4. ÖSYM Turhal Sınav Merkezi Yönetici Yardımcısı, ( ) 5. Bölüm Başkanı, GO. Ü.Mekatronik Mühendisliği Bölümü, (2012- ) 6. Anabilim Dalı Başkanı, GO.Ü Fen Bilimleri Ens., Mekatronik Mühendisliği (2012- )

4 Yabancı Dil Bilgisi: Đngilizce ÜDS: 65 - Aralık 2010 Ödüller: 1. Kurul Özel Ödülü ve Para Ödülü, TÜBĐTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları, Formula G, Kurul Özel Ödülü ve Para Ödülü, TÜBĐTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları, Formula G, 2010 Editör ve Hakemlikler: 1. Editör, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences (SCI, C) 2. Editor, Journal of New Results in Science 3. Hakem, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences (SCI, C) 4. Hakem, Progress in Electromagnetic Research (PIER) (SCI, A) 5. Hakem, Journal of Gazi University Faculty of Engineering & Arthitecture (SCI, C) Bilimsel Etkinliklere Katılma: 1. Ulusal Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES 2007, Kocaeli. 2. Uluslararası Enerji ve Çevre Teknolojileri Konferansı, ICCI 2008, Đstanbul thInternational Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics & Electrical Electronic Engineering, 2009, Fransa th International Workshop on Research and Education in Mechatronics, REM2011, Kocaeli th International Conference System Modelling and Control SMC 2011, Polonya. 6. International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Engineering, ICMIME 2012, Đsviçre 7. International Conference on Electronics, Robotics and Mechatronics Engineering, ICERME 2012, Đtalya 8. Düzenleme Kurulu Üyesi, Santez ve Teknogirişim Projeleri Çalıştayı, 2012, Tokat.

5 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler 1.Lisans dersleri Mekatronik Mühendisliğine Giriş (3+0) Devre Analizi (4+0) Özel Elektrik Makinaları (3+0) 2.Yüksek Lisans dersleri Elektromekanik Enerji Dönüşümü (3+0) Elektromekanik Sistemlerin Tasarımı ve Analizi (3+0) Fotovoltaik Güç Sistemleri (3+0)

6 ESERLER LĐSTESĐ A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Fenercioglu, A., Dursun, M., Design and Analysis of Outer Rotor In-Wheel Motor, International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.), 6(2): , A2. Fenercioglu, A.,Design and Magnetically Analysis of Circular Flux Linear Actuator, Kaunas University of Technology, Electronics and Electrical Engineering, No. 5(101), p.21-26, A3. Fenercioglu, A., Dursun M., Design and Magnetic Analysis Of A Double Sided Linear Switched Reluctance Motor, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), R.86 NR 5, p.78-82, A4. Gürdal,O., Fenercioğlu, A, Helisel Yapılı Anahtarlamalı Relüktans Motorun (HY- ARM) Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Statik Manyetik Analizi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 22(2), p , A5. Dursun, M., Fenercioglu, A., An Educational Tool for DC Motor PID Speed Controller, Scientific Research and Essays Vol. 6(14), 2011, A6. Dursun,M, Fenercioglu, A.,Velocity Control of Linear Switched Reluctance Motor for Prototype Elevator Load, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), R. 87 NR 12a/2011 p B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Fenercioğlu, A., Doğan, Z., Eroğlu, Đ., Ev ve Ofislerdeki Elektrikli Cihazların Hazır-Bekle (Stand-By) Konumunda Gizli Elektrik Enerjisi Tüketiminin Teknik ve Ekonomik Analizi, Uluslararası Enerji ve Çevre Teknolojileri konferansı, ICCI 2008, Sayfa: Đstanbul. B2. Fenercioğlu, A., Döngeloğlu, M., Kojenerasyon Sistemi Đle Biyogazdan Elektrik Enerjisi Üretimi ve Verimlilik Önerileri, International Waste to Energy Symposium IWES 2009, Sayfa: Đstanbul. B3. Fenercioğlu, A., Dursun, M., Design And Magnetic Analysis of A Double Sided Linear Switched Reluctance Motor, 14th International Symposium on Electromagnetic Fields In Mechatronics Electrical and Electronic Engineering, 2009, Arras, Fransa B4. Akar M, Fenercioğlu, A, Soyaslan, M., Asenkron Motorlarda Rotor Çubuğu Kırık Arızasının Elektromanyetik Tork ile Tespiti, Sixth International Advanced Technologies Symposium (IATS'11), Vol.4 p , 2011, Elazığ, Turkey. B5.Dursun,M., Fenercioglu, A.,Velocity Control of Linear Switched Reluctance Motor for Prototype Elevator Load, 14.International Conference on System Control and Modelling, SMC 2011, Polonya.

7 B6. Fenercioğlu, A. Soyaslan, M., Közkurt, C., Automatic Storage and Retrieval System (AS/RS) Based On Cartesian Robot For Liquid Food Industry, 12th International Workshop on Research and Education in Mechatronics, REM2011, pp , Kocaeli B7. Kozkurt, C., Fenercioğlu, A., Soyaslan, M., Structural Analysis of Warehouse Rack Construction for Heavy Loads" at ICMIME 2012 : International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Engineering,P.49-53, Zurih, B8. Soyaslan, M. Fenercioğlu, A., Közkurt, C. An Approach of Control System for Automated Storage and Retrieval System (AS/RS), ICERME 2012 : International Conference on Electronics, Robotics and Mechatronics Engineering, , Roma, Italy C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Fenercioğlu, A., Tarımer, Đ., Bir Manyetik Sistemin Maxwell 3d Alan Simülatörü Đle Statik Manyetik Analizinin Çözüm Süreçleri, Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Online Dergisi, Cilt 6, Sayı:3, Sayfa : , D2. Fenercioğlu, A., Tarımer, Đ., Anahtarlamalı Relüktans Motorlarda Faz Endüktansına Etki Eden Faktörlerin Đncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt :13, Sayı:2, Sayfa : , D3. Fenercioğlu, A., Vida Pompa Yapılı Anahtarlamalı Relüktans Motor Tasarım Önerisi ve Statik Manyetik Analizi, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt:14 Say:3, Sayfa : D4. Fenercioğlu, A., Tarımer, Đ.,Anahtarlamalı Relüktans Motor Tasarımlarında Farklı Rotor Geometrilerinin Motor Güç Ve Tork Üretimine Etkilerinin Đncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Cilt:10 Sayı:1, Sayfa: 19-30, D5. Közkurt, C., Fenercioğlu, A., Akar, M.,Otomatik Depolama Sistemlerindeki Robotlar için Servo Motor Seçimi, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 1 (2012) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Fenercioğlu, A., Elektrik ve Manyetik Alanların Canlılar Üzerine Etkileri, Fırat Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, Teknik Bilimler, Sayfa: , Elazığ. E2. Birbir, Y., Birbir, M., Fenercioğlu, A., Mesleki ve Teknik Eğitimde Araştırma Görevlilerini Yeri ve Önemi, Fırat Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, Eğitim bilimleri, Sayfa:1-8, 1995, Elazığ.

8 E3. Fenercioğlu, A., Tarımer, Đ., Çamaşır Makinası Tahrikinde Kullanılan 3 faz 12/8 Kutuplu bir Anahtarlamalı Relüktans Motorun 3 Boyutlu Statik Manyetik Analizi, IV Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sözlü bildiriler I, Sayfa: , Bergama E4. Fenercioğlu, A., Kurt, Ü., Manyetik Olmayan Đletken Malzemelerin Ayrıştırılmasında Eddy Akımı Yönteminin Kullanılması ve Alüminyumun Geri Kazanılması Örneği, UMES 2007 Cilt 2, Sayfa: , Kocaeli. E5. Kurt, Ü., Önbilgin, G., Fenercioğlu, A., Deneysel Tasarım ve Taguchı Yöntemi, UMES 2007, Cilt 1, Sayfa: , Kocaeli. E6. Fenercioğlu, A, Güneş Enerjili Bir Araç için PV Panel Tasarımı, ELECO2010, Bursa. F. Diğer yayınlar : F1. Fenercioğlu, A., Electronics Workbench For Windows ile Devre Analizi Eğitimi, Otomasyon Dergisi, Sayı.41, Sayfa: , F2. Fenercioğlu, A., Ülkemizdeki Programlanabilir Kontrolörler (PLC) Eğitimine Farklı Bir Yaklaşım, Otomasyon Dergisi, Sayı.52, Sayfa: , F3. Fenercioğlu, A., Enerji Đletim Sistemlerinde Optimal Đletken Seçimi, 3e Dergisi, Sayı.31, Sayfa:68-72, 1996.

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN Doç. Dr. Sezai TAŞKIN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Marmara Üniversitesi Elektrik Eğitimi / Enerji Tesisleri Dalı 99-999 Y. Lisans Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

4.4. ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000. Y. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2004

4.4. ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000. Y. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2004 4.4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mevlüt KARAÇOR 2. Doğum Tarihi: 26.10.1977 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Metin KESLER Unvanı: Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ Eposta: Telefon: 0 228 214 15 57 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim Fak. / Elektrik Kocaeli Üniversitesi 2000 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin CANBOLAT Doğum Tarihi: 12 Aralık 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Müh. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Doç.Dr. Rahmi Güçlü. Doğum Tarihi : 8 Haziran 1962. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Doç.Dr. Rahmi Güçlü. Doğum Tarihi : 8 Haziran 1962. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Doç.Dr. Rahmi Güçlü Doğum Tarihi : 8 Haziran 1962 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan ASĠLTÜRK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Erciyes Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine Mühendisliği

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Onat Doğum Tarihi: 8 Eylül 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora 1. Adı Soyadı: Yıldıray YALMAN ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 1982 3. Unvanı: Doç. Dr. Tel: (312) 551 5437 yyalman@turgutozal.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Elektronik ve Bilgisayar

Detaylı

Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl

Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Adı, Soyadı : Prof. Dr. Yahya DOĞU Doğum Tarihi : Adres İlgi Alanı: 17 Eylül 1968, Boztepe, Kırşehir Evli, 3 çocuk : Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Enerji Anabilim Dalı 71450, Yahşihan,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çetin KURNAZ Doğum Tarihi: 1 Ekim 1978 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 29.10.2009 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halis ALTUN Doğum Tarihi : 04 Şubat 1968 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Haberleşme Yıldız Üniversitesi 1991

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: OKAN ÖZGÖNENEL Doğum Tarihi: 28 KASIM 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Abdulkadir YAŞAR Doğum Tarihi : 16.08.1968 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Ümit Güz Doğum Tarihi : 17 06 1971 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora/S.Yeterlik/ İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. 1983 Computer Science

Derece Alan Üniversite Yıl. 1983 Computer Science 1. Adı Soyadı : Refik SAMET 2. Doğum Tarihi : 18 Nisan 1960 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans Y.Lisans birleşik CV Derece Alan Üniversite Yıl Informatics and 1983 Computer Science National

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist.Eğt. Gazi Üniversitesi 1996. Yüksek Lisans Bilgisayar Sistemleri Abd Gazi Üniversitesi FBE 1999

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist.Eğt. Gazi Üniversitesi 1996. Yüksek Lisans Bilgisayar Sistemleri Abd Gazi Üniversitesi FBE 1999 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Baha ŞEN 2. Doğum Tarihi : 20.05.1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist.Eğt. Gazi Üniversitesi 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orhan Behiç Alankuş Doğum Tarihi: 01 Haziran 1955 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: İrem ERSÖZ KAYA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2008

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu

ÖZGEÇMİ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu 1. Adı Soyadı: Yaşar AKÇAY 2. Doğum Tarihi: 24.03.1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Cumhuriyet Üniversitesi 1986 Y. Lisans Tarım İşletmeciliği

Detaylı

PROF. DR. ORUÇ BİLGİÇ Core Competency Elektronik, Güç Elektroniği, Endüstriyel Elektronik, Elektrik Ölçme Tekniği.

PROF. DR. ORUÇ BİLGİÇ Core Competency Elektronik, Güç Elektroniği, Endüstriyel Elektronik, Elektrik Ölçme Tekniği. PROF. DR. ORUÇ BİLGİÇ Core Competency Elektronik, Güç Elektroniği, Endüstriyel Elektronik, Elektrik Ölçme Tekniği. Education B.Sc. İstanbul Teknik Üniversitesi,1971, M.Sc. İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı