FOTONİK TEKNOLOJİ DE DEVRİMSEL GELİŞMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOTONİK TEKNOLOJİ DE DEVRİMSEL GELİŞMELER"

Transkript

1 FOTONİK TEKNOLOJİ DE DEVRİMSEL GELİŞMELER Dr. İbrahim Cahit Arkut 1 Özet Teknolojik gelişmeler yaşamımızı doğrudan etkileyen buluşları istatiksel olarak her yüzyılda bir iki kez karşımıza çıkarmaktadır. Örneğin geçen yüzyılda tranzistorun bulunması ve atomun bölünebilmesini gösterebiliriz. Daha henüz yirmibirinci yüzyılın başındayız ve bizleri doğrudan etkileyecek yeni buluşların yolda olduğunu görüyoruz. Yazımızda bunlardan bir tanesi, belki de en önemlisi, olan fotonik teknolojilerdeki bazı gelişmelere değineceğiz. Bu konuyu seçmemdeki amaç yalnız elektronikteki gelişmeler üzerine yazıların çıktığı EMO Bilim dergisinin yayım politikasına uygunluk ve büyük olasılıkla gelecekte elektronik teknolojisini ikame edecek olması değil, aynı zamanda fotonikteki gelişmelere büyük katkılar koymakta olan Türk ve Yunan bilim adamlarının bulunmasıdır. Özellikle günlük basında ışığı hapseden genç diye bilinen türk bilim adamı Mehmet Fatih Yanık ın fotonikteki temel çalışmalarına ve Antonios Hatiziefrenides ve meslekdaşlarının gerçekleştirdiği 10 G/sn hızlardaki optik paket anahtarlama teknolojilerini açıklayacağız. Yazımızın son bölümünde yazarın daha önceleri önerdiği fotonik ve optiksel mimariye uygun ağ tasarımlarına bu yeni gelişmelerin nasıl uyarlanabilineceğini irdeleyeceğiz. Fotonik Elemanlar 2 Uzun yıllar boyunca araştırmacılar yüksek hızlı, düşük-güçlü fakat elektriksel işaretler yerine ışıkla çalışan çip üretmeğe çalışılmış, fakat ışık darbelerini nasıl depolanacağının yolu bir türlü bulunamamıştı. Geçtiğimiz yılda Mehmet Fatih Yanık (Stanford) ve arkadaşları normal koşullar altında fotonik kristal (düzgün aralıklarla açılmış delikler içine değişik malzeme konmuş yarı-iletgen çip) kullanarak ışık darbelerini depolamanın pratik yolunu bulduğunu açıkladılar. Bu yöntemle quantum seviyesindeki ışık darbelerini bir tuz zerresi büyüklüğüne depolamayı ve ekonomik olarak tüm optik iletişim anahtarlama modülleri, quantum bilgisayarları ve quantum iletişim elemanlarının entegrasyonunu mümkün kılmakta. Dahası dalgaboyuları ve bandgenişliği için gerekli tasarımlar bilinen mikro-çip teknolojilerinde olduğu gibi standart litografik tekniklerle gereçekleştirlebilinecek. Ayrıca yöntem ışık darbelerini çip içine ışıksal elemanlar (ayna, cam vs) kullanmadan oda sıcaklığında depolanmasına olanak sağlıyor. Araştırmacıların buluşu bilinen optiksel rezonatörlere (ışık frekanslarında titreşen ve ışığı sınırlı oranda yavaşlatan küçük yapılar) karşın iletişimde kullanılan dalgaboyu 1.55 mikron ve 10 gigabit/sn de ışık darbelerine boşlukta 1/100 den az olmayan yavaşlatmayı sağlamaktadır. Geliştirilen ve ışığın fotonik kristal içinden geçerken değişmesini sağlayan (--on the fly--) teknikle bandgenişliğini limitsiz biçimde sıkıştırmanın yolu bilinen optoelektronik yöntemlerle bulunmuştur. Yapılan 1 Girne Amerikan Üniversitesi ve Lyon Üniversitesi (Fransa), ( 2 Bu kısımda M.F. Yanık ın (a) Switch promises optical light, TRN The Latest Technology Research News, Kasım 2003, (b) Stop light on a chip, Focus Physical Review, 27 Şubat 2004 ve (c) Light-storing chip charted, TRN, Şubat 2004 verdiği mülakatlardan yararlanılmıştır.

2 similasyonlara göre her saniye için ışık darbelerinde 10 santimetrelik yavaşlatma sağlamakta ve saniyenin küçük bir kesrine karşı düşen depolamayı ışık darbesine yaptırmaktadır. Bu kısa süreli depolama ise yüksek hızlı iletişim ortamında ışıksal işaretlerin anahtarlanması veya quantum hesaplamasında işlemlerin ışık fotonları ile yapılması için yeterli olmaktadır. Işık kontrollu çip tasarımında fotonik kristal üzerine açılan delikler (seri optik rezonatörler ve boşluklar) ışığın uygun kırılmasını veya bükülmesini sağlar. Deliklerin sınırları ışığın kırılaması ile ilgili olup; delikler arasında uzaklıklar ise verilen dalgaboyu için ışığın ne kadar büküleceğini belirler. Bu şekilde dalgaboylarının kristal içinden geçişi veya engellenmesi sağlanmış olur. Bu şekilde tasarlanmış çipte mikroboşluğun rezonans frekansını değiştirerek ışık darbesinin kısa süreli tutulmasını sağlanır. Belli bir frekansta dalga klavuzunun rezonansı ve aynı zamanda yan boşlukların ayar dışı kalması ile ışık darbesi kristal çipe girmesi sağlanır. Darbe bir kez içeri girmekle klavuz düzgün olarak fakat çok yüksek hızda yan boşlukların rezonans ayarından çıkarken ışık darbesi frekansına ayarlanır. Bu ise darbenin içeri kapatılması (hapsedilmesi) anlamına gelir. Tersine ayar ve ayardan çıkma işlemi ışık darbesinin (gecikmeli olarak) salıverilmesini ve cihaz içinde yoluna devamını sağlar. Burada önemli olan ışık darbesinin şeklinin bozulmaması veya şeklinin korunmasını sağlayan fotonik kristal kırılma endeksine ayarlanmasıdır. Işık darbeleri birçok dalgaboylarını taşıdığından ve dalgaboyuları darbe cihaz içerisinden geçerken değişik oranlarda bükülürler. Bu ise darbenin ışığının cihaz içine saçılması ve malzeme içinde gidilecek mesafeyi sınırlamasına neden olur. Dalga boyu saçılmasının diğer bir dezavantajı ise yavaşlatılacak ışık darbelerinin sayısına bir sınırlama getirmesidir. Getty Images Şekil 1. Işıksal Bilgisayar. Bilgisayar similasyonlarına göre ışık işaretleri çipe depolanabilecek. Bu tipten bir eleman günümüzde kullanılan kişisel bilgisayarlarda elektron durumları yerine quantum durumlarının ışık darbelerine göre işlemler yapabilecek. Yanık ve grubu darbenin şeklinin bozulmadan darbeye ilişkin tüm dalgaboylarındaki frekansta cihaz kırılma endeksine ayarlı uygun geçişi sağlamışlardır. Maximum bir gigahertzte değişen ve 120 mikroboşluktan oluşan kristal ile ışık darbelerinin depolanıp serbest bırakılması sağlanmıştır. Bu ayni zamanda (paralel) birçok ışık darbesinin isteğe bağlı olarak depolamaya veya serbest bırakılmaya olanak tanımaktadır. Yanık a göre bu teknik yalnız ışık darbelerini değil ayni zamanda mikrodalga işaretlerini, ultra-ses dalgalarını ve hatta yerçekimi (gravitasyonel) dalgaları yavaşlatıp ve depolamaya olanak sağlayacaktır. R.

3 Chiao (Berkeley) ye göre Yanık yöntemi daha önce atom seviyesinde yapılmaya çalışılan benzer işlemlerin mikroboşluklar seviyesinde yapılmasından çok daha uzun bandgenişlikler için ışığın durdurulmasını sağlamaktadır. Yanık ve araştırma arkadaşı S. Fun yapılan çalışmaların pratik meyvelerini bir iki yıl içinde alınabileceğini belirtmektedirler [1],[2]. Şekil 3. 2x2 Optik Anahtar Şekil 2. Fotonik kristal çapraz dalga klavuzu anahtarlamada elektrik alan dağılımları. (a) Kontrol giriş P iny yok ve işaret çıkış P outx düşük. (b) Kontrol giriş P iny var ve işaret çıkış P outx yüksek. Küçük halkalar dielektrik sütunları göstermektedir. Yanık ın yaptığı çalışmaların faydaları yukarda anlatıklarımızla sınırlı kalmamaktadır. Optiksel anahtarlama modülü ile bilgisayar çiplerinin uyumlu çalıştırılması elektronikte looming problem diye bilinen soruna da çözüm getirmektedir. Elektronik devreler daha hızlı çalıştırıldıkça çip içindeki işareti bir uçtan diğer uca taşımaya sırnırlama gelir. Burada çözülmesi gereken zor sorun optiksel anahtarlar bilgisayar çiplerine entegre edildiği zaman optik anahtarlama elemanları yeter derecede küçük olduklarından kontrol olağan optik elemanlarda olduğu gibi elektriksel olarak değil ışıksal olarak kontrol edilebilmeleri gerektirir. Optik transistor tasarımcıları birkaç micron genişlik ve anahtarlama elemanında, ondan küçük yapıları gerçekleştirmeyi planlamaktadırlar. Bu ise bugün kullanılan optiksel elemanlardan son derece küçük ve ayni işlevi yapan elektronik entegrasyon için kullanılan boyutlar seviyesindedir. Yeni tipten optiksel anahtarlama modülleri (Bak. Fotonik anahtarlama) bir kaç bin watt lık güç kullanmakta ve telekomünikasyonda kullanılan fiber optik kablolardaki düşük-güçlü optik darbeleri doğrudan anahtarlmaya müsait olmaktadır. Günümüzde direk anahtarlama yapılmamakta ve optik-elektronik veya tersi dönüştürücüler kullanılmaktadır. Küçük boyutla ve düşük güçle çalışan optik anahtarlar bu tipten bir çok elemanları tek bir optiksel çipin içine entegre edilmesine olanak sağlayacaktır. Entegrasyon yalnız üretim kolaylığı ve tasarım

4 esnekliği getirmeyecek bu tip modullerle yapılan tasarımlar benzerlerine göre daha yüksek performans vereceklerdir (Bak. Fotonik ağlar). Optik transistor yapı olarak çok basittir. Aralarında kesişim notasındaki silindir şeklindeki sütunun iki dalga klavuzu ile dikey kesişmesi ile oluşmaktadır. Sütunun dalga klavuzu ile kesişmesi anahtarlama fonsiyonunu sağlar. Gelen ilk ışık darbesinin diğer uca geçmesi için sütun diğer uca doğru geçişi sınırlar. Yanık a göre entegre edilmiş bu tipten optik taransistörler iki ile beş yıl arasında var olan üretim teknikleri ile ticari amaçlı üretilebileceklerdir.. İletişimde Fotonik 3 İletişim sahasında son on yılda büyük adımlar atılmış ve daha önceleri ancak elektronik elemanlarla gerçekleştirilen devreler yerine fotonik elemanların yer almakta olduğunu görüyoruz. Örneğin optiksel çapraz bağlayıcılar (OCX), yoğun dalgaboyu sayısal çoklayıcılar DWDM ve daha birçok ağ elemanları optik teknoloji ile gerçekleştirilmektedir. Özellikle OCX tasarımlarında hareketli mikro aynaların kullanıldığı MEM teknolojisi ile optik-elektronik veya elektronik-optik dönüştürücüleri kullanmadan tasarlanan optiksel çapraz bağlayıcılara rastlamaktayız. Bununla beraber birçok teorik ve pratik tasarım sorunu cevap beklemektedir. Bu bölümde üzerinde yoğun araştırmaların yapıldığı ve optiksel hızlarda (10 Gbit/sn ve yukarısı) veri paketlerinin 2x2 bağlantı (anahtarlama) elemanından geçirilirken paket başlığının ayırılması veya değiştirilmesinin optiksel ortamda nasıl yapıldığına değineceğiz. Bu konudaki çalışmalar başarı ile A. Hatiziefrenides ve grubu tarafından laboratuar ortamında gerçekleştirilmiştir [3]. Kısaca kurulan düzen iki üniteden oluşmakta ve ilk ünitede kullanılan Fabry-Perot filtresi ve Ultrafast Nonlineer Interferometer (UNI) ile paket saat düzeltilmesi ve ikinci ünitede düzeltilen saat paketleri optik kontrollu 2x2 Exchange Bypass Switch (Çapraz Düz Anahtar)la UNI kapısı ayarlanmaktadır. Bu yapı ile sabit gecikmelerle, veri paketleri ve lokal olarak üretilen veri paket başlıkları 2x2 anahtarı besleyerek başlık değişim işlemini yapmaktadırlar. Yukarda özetlenen işlem oldukça karmaşık, fakat aslında optiksel paket anahtarlamada (OPS) ağ seviyesinde verimli bandgenişliği elde etmek için gereklidir. Özellikle bu sorunun çözümü eşzamansız (asekron) değişken uzunluklu paket trafığinin ağ içerisinde oldukça akıllı biçimde yönlendirilebilmesi için paket başlığının ağ düğümünde elektronik ortama indirilmeden değiştirlmesi ve ağdaki bir sonraki düğüme trafikte tıkanıklık oluşturmadan gönderilmesi için gerekir. Optik paketlerin proseslerinde ortaya çıkan bir diğer önemli sorun optiksel ortam ile elektronik ortam arasındaki adaptasyon sorunlardır. İlk bölümde Yanık tarafından önerilen fotonik kristal elemanları ile bu sorun tümden çözümlenmiş olacaktır. Fakat günümüzdeki pratik tasarımlarda bu sorunların üstesinden gelmek için çok kısa veya uzun boyutlu geçici depolama elemanları (buffers) optik fiber tüpleri ile gerçekleştirilmesi son derece zordur. Diğer bir yol ise ağ düğümünde sorunlu olan pakete tek bir düğüm çevrim sayısı için ikinci şans vermektir. Başka bir deyişle eğer ağ düğümüne gelen optik paket her hangi bir nedenle çıkış kapısına veya linkine yönlendirilemiyorsa tek çevrimli bir gecikme ile geldiği kapıya döndürülerek çok kısa gecikme ile çıkış kapısına tekrar yönlendirilmeye çalışılır. Biz bu işleme optik veri paketine ikinci şans verilmesi diyoruz. Optiksel ağlarda paketlere ikinci şans verilmesi bile optik depolama problemi dolayısıyle onun yerine normal dağılmış ağ 3 Bu kısım A.Hatiziefrenides ve grubunun geliştidiği 10 Gbit/sn ve daha yüksek hızlarda değişken uzunluklu optik darbe paketlerini anahtarlama teknolojisine dayanmaktadır [3].

5 trafiklerinde oldukça başarılı olan virtual devre saptırma protokolu (VCD) ve dinamik ağ işletimi kullanılır. Burada ara link üzerine gelen trafik kaldırılmıyorsa linke daha önceden belli (deterministic olarak) tahsis edilen alternatif yöne paketler saptırılır. Bu ise paketleri çöpe atmaktan daha iyi olmakla beraber daha önceden bilinen paket başlıklarının gelen paketin başlığı ile değiştirilmesini gerektirir. Bu işlem yukarda önerilen yapıdaki bir optiksel devre ile kompleks depolama ve bekletme gerektirmeden on the fly başlık değişimi ile yapılabilir. Ağın diğer taraflarında trafik sıkışıklığından bir seviyeye kadar kurtulmak amacı ile gelen paket başlığı içindeki küçük sayıdaki bitten oluşan tag işaret bilgisine bakılarak daha önceden ağ trafik yoğunluğu tag yönlendiricisinde analiz edilir. Bu sefer de tag yönlendircinin optiksel olmaması problemi ortaya çıkar. Yani elektronik ortamda etiket değiştirme (label swaping) ile karşı karşıya kalınır. Bu konuda bazı öneriler optik MPLS (Multi Protocol Label Switching) ortamı için [10] da önerilmiştir. Şekil 4. Regüler bağlantı ağları (elektronik yapıya uygun). (a) Shuflle, (b) Baseline, (c) Banyan Fotonik Ağ Yapıları Günümüzde iletişim ve bilgisayar ağları geçmişe oranla daha fazla işlevi üstlenmekte ve çok hızlı bir şekilde büyümektedirler. Doğal olarak bu değişikliğin başını Internet alt yapısı çekmektedir. Internet ağ yapısının özelliklerini ve davranışını daha iyi anlamak için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bizim buradaki amacımız ağ büyümesinin matematiksel analizi

6 hakkındaki çalışmaları anlatmak değildir. Onun yerine sürekli artan ağ trafiğine karşın ağ elemanları olan düğümleri (yönlendirci, anahtarlama modülü vs) ve bunları, bilinen bir yapıda (regüler) ağ düğümü içinde (Şekil 4) veya düğümler arasında gelişi güzel bir birlerine bağlayan iletişim linklerinde kullanılan fotonik teknolojiyi önündeki sorunları anlatmaktır. Ağların fotonik entegrasyonunda ortaya çıkan mühendislik sorunlarından başlıcaları aşağıda sıralanmıştır: Düğümler arasında optiksel yolların birbirini mümkün olan en az sayıda kesmesi (kesmeden üst üste geçişler anlaşılmaktadır). Kesme sayıları artığı zaman cross talk dediğimiz linkler arasında işaretlerin birbirine etkisi artmakta ve daha büyük boyutlu fotonik entegrasyona engel çıkarmaktadır. Regüler ağ yapısı içinde herhangi iki düğüm arasında optik işaretin gideceği yolun uzunluğunu en aza (minimum) indirgeyen mimari tasarımın bulunması istenir. Bu kriter bize optik işaretin düğüm geçişlerinde zayıfladığını ve bu nedenle düğümler arasında ortalama zayıflamanın az olması gerekir. Elektronikte kullanılan entegre çiplerin paketlenmesinde olduğu gibi fotonik entegrasyonu artıran ve üretimi kolaylaştıran yeni paketleme veya istifleme yöntemlerinin geliştirilmesi gerekir. Örneğin Şekil 5 deki tasarımlarda daha önce bağlantı yapısı elektroniğe uygun, çok iyi bilinen shuflle ve banyan gibi bağlantı ağları düzlemde planar ve uygun düğüm dağılımları ile yeniden incelenmiştir [7]-[9]. Bu yolla regüler ağ linkleri kesişmelerinde yüzde elliye varan azalmalar sağlanmıştır. Fotonik entegrasyonu kolaylaştırmak için üç boyutlu uzayda (3D) planar bağlantı ağlarını parallel (veya sandüviç hazırlar gibi) düzlemler şeklinde istifleme yöntemleri önerilmiştir. Şekil 6 da bu yöntemin serbest optik bağlantı modülleri için en iyi istifleme olduğu belirtilmiştir [10]. Burada serbest optik bağlantıdan ( 3D free optical connection) optik işaretlerin boşluk içerisinde belli yönlere doğrulturarak cam ve özel merceklerle giriş-çıkış arasında istenen permutasyonların elde edilmesi anlaşılır. Daha önceki bölümlerde anlatılan optik kristal ve 2x2 optik anahtar burada anlatılan sorunlara köklü çözümler getireceği açıktır. Diğer taraftan daha önce önerilen mimari yapılar altında bu yeni elemanlarla optiksel entegrasyonun daha verimli, işlevsel ve yüksek kapasiteli gerçekleştirleceğini söyleyebiliriz.

7 Şekil düğümlü minimum kesişimli shuffle bağlantı modülü. Teknik Olmayan Sonuçlar Bu çalışmada fotonik teknoloji alanında çok yakın zamanda ortaya çıkan yeni ve devrimsel gelişmelere değindik. Bu gelişmeler ışığında aşağıdaki önerileri sunuyoruz. Fotonik teknoloji bilim kurgudan çıkmıştır. Ciddiye alınmalı ve mühendislik çalışmaları ve araştırmaları bu yöne kaydırılmalıdır. Bazı uzak-doğu ülkeleri ( örneğin Güney Kore, Çin gibi) fotonik ve optik teknoloji uygulamalarını nerdeyese bir devlet politikası haline getirmişlerdir. Bu teknolojiyi üreten ve kullanan insan ve kurumlar diğerlerine karşı mutlak üstünlük sağlayacaktır. Klasik mühendislik çözümlerinin yüzbinlerce üstün olanakları fotonik teknoloji ile elde edilecektir. Ünivesiteler içerisinde bu teknoloji elektronik ve bilgisayar mühendisliği veya fizik bölümleri altından çıkarılmalı ve yeni fotonik ve optik mühendisliği bölümleri açılmalıdır. Internet alt yapılarına yatırımlar yapılırken keskin teknolojik değişikliklere gidilmemeli yeni optiksel internet alt yapısı için uygun zaman beklenmelidir. Uygun zamanın makaledeki açıklamalara bakarak çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.

8 Şekil 6. Fotonik modüller istifleme. Kaynakça [1] M. F. Yanık, et. al., High Contrast All-Optical Bistable Switching in Photonic Crystal Microcavities, Appl. Phys. Lett. Vol 83(14) pp. 2739, [2] M. F. Yanık, et. al., All-Optical Transistor Action in Photonic Crystal Cross Waveguide Geometry, Optics Letters, Dec. 15th, [3] A. Hatziefremidis, et. al., Header Separation/Re-insertion for 10 Gb/s Variable Length Optical Packets, J. of Optical Engineering, (baskıda). [4] I. Arkut, Routing in log-n Interconnection Networks, V. National Electrical and Electronic Engineering Congress, Izmir, September [5] I. Arkut, Cycle Routing in Photonic Interconnection Networks, VII. National Electrical, Electronic and Computer Engineering Congress, Ankara, September [6] I. Arkut and A. Adalier, Routing in Photonic Torus Interconnection Networks, VII. National Electrical, Electronic and Computer Engineering Congress, Ankara, September [7] I. Arkut and J. Giglmayr, Recirculating Interconnection Networks: Directed Graph Representations, Routing and Crossover Minimizations, International Topical Meeting on Photonic in Switching, Sendai, Japan, April 1996, PWC8. [8] I. Arkut and A. Adalier, Multi-Stage Interconnection Network Layouts Suitable For Photonic Switching, Proc. of the International Conference on Parallel and Distributed Techniques (PDPTA 2000), Las Vegas, Nevada, USA, June 24-29, 2000, CSREA Press. [9] A. Cassinelli, M. Naruse, M. Ishikawa, Multistage Network With Globally Controlled Switching Stages and Its Implementation Using Optical Interconnection Modules, J. of Lightwave Technology, 22(2), February 2004, [10] I. C. Arkut, R.C. Arkut and N. Ghani, Graceful Label Numbering in Optical MPLS Networks, Opticomm2000, Dallas, Texas, October 2000.

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ

İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ T.C. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU Tarifeler Dairesi Başkanlığı İNTERNET SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İNCELEMELERİ Müberra GÜNGÖR (T. Uzmanı) Gökhan EVREN (T. Uzm. Yrd.) - ANKARA, 13 Mayıs 2002 - 1. GİRİŞ... 5 TARİHÇE...

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI TCP/IP nin DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI Ayhan AKBAL Fırat Üniversitesi Mühendsilik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh.Bölümü ayhanakbal@gmail.com Hasan. H. BALIK Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1

CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CISCO AĞ AKADEMİSİ SÖMESTR 1 BİTİRME ÖDEVİ YÖNETEN Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin BALIK HAZIRLAYAN Saib ATAY ELAZIĞ, 2006

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SLOTLANMIŞ OPTİK ANAHTARLAMA TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ

SLOTLANMIŞ OPTİK ANAHTARLAMA TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 s. 45-78 SLOTLANMIŞ OPTİK ANAHTARLAMA TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ Can EYÜPOĞLU 1, Muhammed Ali AYDIN 2, Abdül Halim ZAİM 3

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Internet

Bilgisayar Ağları ve Internet Bilgisayar Ağları ve Internet Küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların iletişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Uzaktan Robotik El Kontrolü

Uzaktan Robotik El Kontrolü T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Uzaktan Robotik El Kontrolü 228574 Hilal ALTUN 228598 Fulya AKDENİZ 228600 Neşe ÜNVER Yrd. Doç. Dr. Kadir

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ

FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ Adem ÜKTE Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ 2002 FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ Pamukkale

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman

Detaylı

Summary..ii Önsöz...iii Teşekkür..iv İçindekiler.1

Summary..ii Önsöz...iii Teşekkür..iv İçindekiler.1 1 İçindekiler Özet i Summary..ii Önsöz...iii Teşekkür..iv İçindekiler.1 SİMGELER... 5 ŞEKİLLER TABLOSU... 6 1. GİRİŞ... 9 2. RFID NİN TARİHÇESİ... 12 2.1 RFID Fikrinin Doğuşu... 13 2.2 1960 lardan 1980

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Yahşi YAZICIOĞLU (Ünite 1-6) Doç.Dr. T. Volkan YÜZER (Ünite 7, 8) Editör Doç.Dr. Gülsün

Detaylı

ÖZET YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİ HASTALARININ NEGATİF BELİRTİLERİNİN RFID TEKNOLOJİLERİ İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ

ÖZET YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİ HASTALARININ NEGATİF BELİRTİLERİNİN RFID TEKNOLOJİLERİ İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ 1 ÖZET YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİ HASTALARININ NEGATİF BELİRTİLERİNİN RFID TEKNOLOJİLERİ İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ KOCAMAZ, Adnan Fatih Yüksek Lisans Tezi, Bilgisayar Mühendisliği Ana

Detaylı

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI Veli AKÇAKAYA Sabancı Üniversitesi Bilgi Teknolojisi akcakaya@sabanciuniv.edu Yrd.Doç.Dr. Taner TANRISEVER Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi taner@balikesir.edu.tr

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNTERNET PROTOKOLÜ SÜRÜM 6 (IPv6) MİMARİSİ ÜZERİNDE SERVİS SINIFLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Muhammet Eşref ERDİN ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri,

Detaylı

ARAÇ ROTALARININ EN KISA YOL ALGORİTMALARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ VE.NET ORTAMINDA SİMÜLASYONU

ARAÇ ROTALARININ EN KISA YOL ALGORİTMALARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ VE.NET ORTAMINDA SİMÜLASYONU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAÇ ROTALARININ EN KISA YOL ALGORİTMALARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ VE.NET ORTAMINDA SİMÜLASYONU Şahin BAYZAN Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ 005 ARAÇ ROTALARININ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

VERİ İLETİM YÖNTEMLERİ VE OPTİK VERİ İLETİMİNİN AVİYONİK SİSTEMLERDEKİ KULLANIMI

VERİ İLETİM YÖNTEMLERİ VE OPTİK VERİ İLETİMİNİN AVİYONİK SİSTEMLERDEKİ KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (91-97) VERİ İLETİM YÖNTEMLERİ VE OPTİK VERİ İLETİMİNİN AVİYONİK SİSTEMLERDEKİ KULLANIMI Arş.Grv. Yasemin IŞIK Anadolu Üniversitesi, Sivil

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SES SİNYALİ AKTARIM TEKNİKLERİNİN OPTİKSEL İLETİŞİM İÇİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Bora YILDIZ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

1.Bölüm. Radyo Elemanları ve Frekans Tayfları. İletişim teknolojisinin altındaki tekniğin bilinmesinin değeri, bir kablosuz ağ kurarken ortaya çıkar.

1.Bölüm. Radyo Elemanları ve Frekans Tayfları. İletişim teknolojisinin altındaki tekniğin bilinmesinin değeri, bir kablosuz ağ kurarken ortaya çıkar. 1.Bölüm Radyo Elemanları ve Frekans Tayfları İletişim teknolojisinin altındaki tekniğin bilinmesinin değeri, bir kablosuz ağ kurarken ortaya çıkar. Haluk Tanrıkulu & Ali Kaplan (Taslak, Tüm hakları saklıdır.)

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ UYDU HABERLEŞMESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı