Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"

Transkript

1 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ-

2 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 GİRİŞ... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme B. BÜTÇE GELİRLERİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Sermaye Gelirleri C. FİNANSMAN II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYEER III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYEER... 26

3 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Gültan KIŞANAK Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı 2

4 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Büyükşehir Belediye Meclisimizin Tarih ve 623 sayılı kararıyla kabul edilen Mali yılı ile harcama birimlerine 646 Milyon 315 Bin ödenek tahsis edilmiştir. Gelir bütçesi ise 622 Milyon 315 Bin olarak tahmin edilmiştir. Tahmini gelir ile gider arasındaki denklik Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde yer aldığı üzere 24 Milyon lik İller Bankası borçlanması öngörülmüştür. Mali yılı gider bütçesinde Personel Gideri ve Sosyal Güvenlik Primleri için yaklaşık %15 ödenek konulmuştur. Gider bütçesinde Sermaye Giderleri için %33, Mal ve Hizmet Alımları İçin %41 ödenek ayrılmıştır. Yasal sınırlar çerçevesinde yedek ödeneğin konulduğu mali yılı gider bütçesi aşağıdaki gibidir. (Tablo 1) Tablo 1: Mali Yılı Gider Cetveli AÇIKLAMA Tutar() Oran(%) PERSONEL GİDERLERİ ,00 12,69% SOS.GÜV.KUR.DEVLET PİRİMİ GİDERİ ,00 2,14% MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ ,00 41,06% FAİZ GİDERLERİ ,00 0,42% CARİ TRANSFERLER ,00 3,82% SERMAYE GİDERLERİ ,00 32,84% SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,47% BORÇ VERME ,00 0,77% YEDEK ÖDENEK ,00 5,78% TOPLAM ,00 100,00% 3

5 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz yılının aynı dönemine göre %12 lik bir artışla 262 milyon 141 bin ; gider gerçekleşmemiz ise, yılının aynı dönemine göre %6 lık bir artışla 226 milyon 217 bin olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %41 lik kısmını, gider bütçemizin de %35 lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tablo 2: Yılı ve Ocak-Haziran Dönemi leri YILI BÜTÇESİ GELİR GİDER GERÇEKLEŞMELERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORAN (Ocak Haziran ) GELİR , ,26 40,56% GİDER , ,64 35,00% 4

6 A. BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri %6 oranında artış göstererek 226 milyon 217 bin olarak gerçekleşmiştir. ve yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre - Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Ekonomik Sınıflandırmaya Göre - Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Ocak Haziran Dönemi Oranları Açıklama Personel Giderleri SGK.Devlet Pirimi Gid. Mal ve Hizmet Al. Gid. Bütçe - Ocak- Haziran Bütçe - Ocak- Haziran , , , ,08 41,38% 43,15% 1,77% , , , ,78 43,41% 42,75% -0,65% , , , ,09 34,52% 39,38% 4,85% Faiz Giderleri , , , ,75 37,72% 24,23% -13,49% Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yüzdelikteki Artış , , , ,28 55,85% 53,98% -1,87% , , , ,66 17,37% 28,79% 11,42% , , , ,00 9,52% 29,51% 19,98% Borç Verme , , , ,00 100,00% 40,00% -60,00% Yedek Ödenek ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Toplam , , , ,64 29,04% 35,00% 5,96% Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre - Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri leri , , , , , ,00 0,00 Ocak -Haziran Ocak -Haziran 5

7 Mali yılı bütçesi ile birimlere verilen toplam ödenek miktarı 646 milyon 315 bin dir. Birimler yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 226 milyon 217 bin sini harcayarak %35 lik bir gerçekleşme oranı sağlamışlardır. Ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyinde değerlendirdiğimiz yılı ilk altı aylık bütçe gerçekleşmelerinde harcamalar arasında ilk sırayı 105 milyon 201 bin lik bir tutar ve %40 lık gerçekleşme ile Mal ve hizmet alımı giderleri yer almıştır. İlk altı aylık gerçekleşme verilerinde Sermaye giderleri %29 luk oranla gider bütçe gerçekleşmelerinde önemli bir paya sahip olmuştur. Cari giderler sınıfında yer alan mal ve hizmet alımları ile personel giderleri harcamaları toplam harcamaların %62 sine tekabül etmektedir. İlk altı aylık harcamalar içerisinde sermaye giderlerinin %29 gibi bir orana ulaşması ile, yatırım harcamalarının seyri beklenen bir performans göstermiştir. Tablo 4: Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Tutarları ve Oranları YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Kodu Açıklama Bütçe (30 Haziran ) Toplam Bütçeye ne Toplam 1 Personel Giderleri , ,08 5,51% 43,15% 15,75% 2 SGK.Devlet Pirimi Gid , ,78 0,92% 42,75% 2,62% 3 Mal ve Hizmet Al. Gid , ,09 16,28% 39,38% 46,50% 4 Faiz Giderleri , ,75 0,10% 24,23% 0,29% 5 Cari Transferler , ,28 2,15% 53,98% 6,14% 6 Sermaye Giderleri , ,66 9,60% 28,79% 27,41% 7 Sermaye Transferleri , ,00 0,14% 29,51% 0,40% 8 Borç Verme , ,00 0,31% 40,00% 0,88% 9 Yedek Ödenek ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Toplam , ,64 35,00% 35,00% 100,00% Mali yılı bütçesi ile personel giderlerimiz ile sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet pirimi giderlerine; 14,83, mal ve hizmet alım giderlerine 41,06, faiz giderlerine %0,42, mahalli idare birliklerine katılma payları, iller bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan cari transferlere %3,82 ödenek ayrılmıştır. Yatırımlardan oluşan sermaye giderlerine %32,84, Bağlı Kuruluşlara yaptığımız yardımlardan oluşan sermaye transferlerine %0,47, borç verme kalemine %0,77, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan yedek ödenek kalemine %5.78 oranında pay ayrılmıştır. 6

8 yılı Ocak-Haziran dönemde personel giderlerinde %16 lık bir oran ve yaklaşık 36 milyonluk bir gerçekleşme izlenmiştir. Sosyal güvenlik kurumuna devlet pirimi giderleri %2,6, mal ve hizmet alım giderleri ise %46,50 lik bir oran ve yaklaşık 105 milyon lik bir gerçekleşme sağlamıştır. 654 bin faiz giderleri yapılmıştır. %6 oranında gerçekleşen cari transferlerin tutarı yaklaşık 14 milyon olmuştur. Sermaye Giderleri %28 lik bir oran ve 62 milyon, sermaye transferleri ve borç verme harcama kalemleri ise 2 Milyon 900 Bin olarak gerçekleşmiştir. Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider leri, Artış-Azalış Oranları ile Bütçe İçindeki Payları - YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Artış- Kodu Açıklama Azalış (İlk 6 ay) (İlk 6 ay) 1 Personel Giderleri , ,08 1,77% 41,38% 43,15% 2 SGK.Devlet Pirimi Gid , ,78-0,65% 43,41% 42,75% 3 Mal ve Hizmet Al. Gid , ,09 4,85% 34,52% 39,38% 4 Faiz Giderleri , ,75-13,49% 37,72% 24,23% 5 Cari Transferler , ,28-1,87% 55,85% 53,98% 6 Sermaye Giderleri , ,66 11,42% 17,37% 28,79% 7 Sermaye Transferleri , ,00 19,98% 9,52% 29,51% 8 Borç Verme , ,00-60,00% 100,00% 40,00% 9 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Toplam , ,64 5,96% 29,04% 35,00% 7

9 1. Personel Giderleri yılının ilk altı ayında, yılının aynı dönemine göre personel giderlerinde %1,77 oranında bir artış gerçekleşmiştir. yılının ilk 6 ayında bütçesinin %41,38 i gerçekleşmiş iken yılında bu oran 43,15 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı yılında %18,88 iken yılında bu oran %15,75 olmuştur. Tablo 6: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri leri Aylar YILLARI PERSONEL GİDERİ KARŞILAŞTIRMALARI Artış- Azalış Ocak , ,51 0,60% 4,83% 5,43% Şubat , ,89 0,47% 7,66% 8,14% Mart , ,89-0,57% 6,86% 6,29% Nisan , ,30 0,87% 6,24% 7,11% Mayıs , ,13 0,69% 8,71% 9,39% Haziran , ,36 0,22% 6,82% 7,05% Toplam , ,08 1,77% 41,38% 43,15% 8

10 2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı %43,41 iken yılında bu oran %42,75 olarak gerçekleşmiştir. yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre çok küçük bir azalış olmuştur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı yılı için %3,06, yılı için ise %2,62 olmuştur. Tablo 7: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri leri SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERİ KARŞILAŞTIRMALARI Aylar Artış- Azalış Ocak , ,53 0,33% 4,58% 4,91% Şubat , ,80 0,17% 8,04% 8,21% Mart , ,22-1,11% 7,36% 6,25% Nisan , ,96-0,11% 6,87% 6,77% Mayıs , ,02-0,01% 9,82% 9,81% Haziran , ,25 0,07% 6,74% 6,81% Toplam , ,78-0,65% 43,41% 42,75% 9

11 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yılı Ocak-Haziran döneminde; sosyal hizmet çalışmaları, meslek edindirme kursları, park bahçe düzenlemeleri, yolların meydanların temizlik ve çevre düzenlemeleri, itfaiye, zabıta, temizlik ve güvenlik personeli hizmet alımları ile diğer tüm hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 105 milyon 201 bin harcama yapılmıştır. yılının aynı döneminde mal ve hizmet alımları giderlerine 77 milyon 475 bin harcama yapılmıştır. yılında söz konusu giderlerde yılına göre toplam bütçe içerisindeki gerçekleşmelerinde %4,85 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı yılında ilk altı ayında % 45,75 iken bu oran yılının aynı döneminde %46,50 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin yılında kendi bütçesine göre gerçekleşme oranı % 34,52 iken, yılı için bu oran %39,38 olmuştur. 10

12 Tablo 8: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri leri Aylar (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI Artış- Azalış Ocak , ,66 1,30% 1,55% 2,85% Şubat , ,70 0,74% 5,55% 6,29% Mart , ,75 1,41% 4,72% 6,13% Nisan , ,23-3,06% 8,86% 5,80% Mayıs , ,53 1,36% 5,90% 7,26% Haziran , ,22 2,78% 8,44% 11,23% Toplam , ,09 4,85% 34,52% 39,38% yılında mal ve hizmet alım giderlerini, ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyinde değerlendirdiğimizde 6 aylık dönem içinde en fazla harcamayı %47,59 luk oran ve 70 milyon 818 bin ile hizmet alımları harcaması olmuştur. En az harcama 100 bin ile tedavi ve cenaze giderlerinde gerçekleştirilmiştir. 11

13 Tablo 9: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yılı ve Ocak-Haziran Dönemi leri Kodu Açıklama Bütçe 1 2 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Al. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al (30 Haziran ) ne , ,22 25,04% , ,50 28,96% 3 Yolluklar , ,91 24,80% 4 Görev Giderleri , ,26 18,99% 5 Hizmet Alımları , ,20 47,59% 6 Temsil ve Tanıtma Gideri , ,28 31,77% 7 8 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI Menkul Mal Gayri Maddi Hak Al.Bak.On. Gid. Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid , ,85 32,47% , ,87 37,76% 9 Tedavi ve Cenaze Gid , ,00 19,59% Toplam , ,09 39,38% 12

14 yılının ilk altı ayında 105 milyon 201 bin olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı; 70 milyon 818 bin ile sosyal hizmet çalışmaları, meslek edindirme kursları, park bahçe düzenlemeleri, yolların meydanların temizlik ve çevre düzenlenmesi, itfaiye, zabıta, temizlik ve güvenlik personeli hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Hizmet Alımları kalemi almıştır. yılının aynı döneminde Hizmet Alımları kalemi 44 milyon 630 bin ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır. 4. Faiz Giderleri Yılının Ocak-Haziran döneminde 654 bin faiz ödemesi yapılmıştır. yılının ilk altı ayında faiz ödemeleri için ayrılan bütçenin %24 ü gerçekleşmiş iken yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen ödenekten 1 milyon 131 bin harcama yapılarak %38 lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı yılının ilk 6 aylık döneminde %0,67 iken, yılında bu oran %0,29 a düşmüştür. Tablo 10: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri leri (04)FAİZ GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI Aylar Artış- Azalış Ocak , ,83-1,91% 7,06% 5,15% Şubat , ,26-1,53% 5,17% 3,64% Mart , ,46-2,41% 7,39% 4,97% Nisan , ,20-2,61% 5,72% 3,11% Mayıs , ,63-2,22% 6,82% 4,61% Haziran , ,37-2,81% 5,55% 2,74% Toplam , ,75-13,49% 37,72% 24,23% 13

15 5. Cari Transferler Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler; yılının ilk altı ayında 9 milyon 454 bin gerçekleşirken, yılının aynı döneminde 13 milyon 892 bin olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %5,58 iken yılında bu oran %6,14 olmuştur. Tablo 11: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer leri Aylar (05) CARİ TRANSFERLER Artış- Azalış Ocak , ,90 4,14% 12,50% 16,64% Şubat , ,19 4,12% 10,18% 14,30% Mart , ,66-7,88% 11,86% 3,98% Nisan , ,94-4,64% 10,25% 5,61% Mayıs , ,34 3,09% 4,22% 7,31% Haziran , ,25-3,22% 10,59% 7,38% Toplam , ,28-1,87% 55,85% 53,98% 14

16 6. Sermaye Giderleri Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 62 milyon 14 bin, yılının aynı döneminde ise 38 milyon 20 bin harcama yapılmıştır. yılında söz konusu giderlerde yılına göre %63,11 lik bir artış olmuştur. Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı yılında %22,45, yılında ise %27,41 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin yılının ilk altı aylık diliminde kendi bütçesine oranı %17,37 olurken, yılında bu oran %28,79 olmuştur. yılının ilk altı ayında; sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 3 milyon 336 bin, menkul sermaye üretim giderlerine 17 bin, Gayri maddi hak alımlarına 289 bin, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 4 milyon 986 bin harcanmıştır. Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 52 milyon 178 bin, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 1 milyon 205 bin, harcama yapılmıştır. İlk altı aylık dönem içerisinde, menkul malların büyük onarım giderlerine herhangi bir harcama yapılmamıştır. 15

17 Tablo 12: Sermaye Giderleri Yılı ve Ocak-Haziran Dönemi leri Kodu Açıklama Bütçe (30 Haziran ) ne 1 Mamul Mal Alımları , ,56 14,24% (06) SERMAYE GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI Menkul Sermaye Üretim Gideri Gayri Maddi Hak Alımları Gayri Menkul Alım ve Kamulaştırması Gayri Menkul Sermaye Üretim Gideri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayri Menkul Malların Büyük Onarım , ,00 0,73% , ,83 4,61% , ,82 44,11% , ,39 32,31% ,00 0,00 0,00% , ,06 11,69% Toplam , ,66 28,79% yılında sermaye giderlerinde, 6 aylık harcamanın %6,6 sı ilk çeyrekte gerçekleşirken, %22 si ikinci çeyrekte gerçekleşmiştir. yılının ilk altı ayında 62 milyon gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 52 milyon ile gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır. Aynı dönemde en düşük harcama 17 bin ile menkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır. 16

18 7. Sermaye Transferleri Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferleri yılının ilk altı ayında bütçesinin %29,5 ni gerçekleştirmiştir. yılı bütçesi 3 milyon 50 bin olan Sermaye Transferlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi 900 bin dir. Tablo 13: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer leri (07) SERMAYE TRANSFERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI Aylar Artış- Azalış Ocak 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Şubat 0, ,00 29,51% 0,00% 29,51% Mart 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Nisan 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Mayıs ,00 0,00-9,52% 9,52% 0,00% Haziran 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Toplam , ,00 19,98% 9,52% 29,51% 17

19 8. Borç Verme yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde 2 milyon gerçekleşme olurken, yılının aynı döneminde bu rakam 6 milyon olmuştur. Tablo 14: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme leri (08) BORÇ VERME KARŞILAŞTIRMALARI Aylar Artış- Azalış Ocak ,00 0,00-100,00% 100,00% 0,00% Şubat 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Mart 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Nisan ,00 0,00-100,00% 100,00% 0,00% Mayıs 0, ,00 20,00% 0,00% 20,00% Haziran 0, ,00 20,00% 0,00% 20,00% Toplam , ,00-60,00% 100,00% 40,00% 18

20 B. BÜTÇE GELİRLERİ yılı bütçemizin gelir kısmı; %1,55 vergi gelirleri, %5,06 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %0,32 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, %92,28 diğer gelirler, %0,79 sermaye gelirleri olmak üzere toplam 622 milyon 315 bin olarak tahmin edilmiştir. Tablo 15: Yılı Gelir ve Altı Aylık si YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Kodu Açıklama Bütçe (30 Haziran ) Bütçe 1 Vergi Gelirleri , ,36 45,16% 0,70% 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,89 49,41% 2,50% 4 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler , ,00 0,75% 0,00% 5 Diğer gelirler , ,13 42,17% 38,93% 6 Sermaye gelirleri ,00 0,00 0,00% 0,00% 7 Alacaklardan tahsilat 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Red ve iadeler ( - ) , ,12 30,68% -0,01% Toplam , ,26 42,12% 42,12% 19

21 Ocak-Haziran döneminde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %11,64 oranında artarak 262 milyon 141 bin olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %42,12 sine ulaşılmış durumdadır. yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri, yılı gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Tablo 16: ve Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir leri ve Artış- Azalış Oranları BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ Aylar Artış- Azalış Ocak , ,84-2,91% Şubat , ,09 19,90% Mart , ,63 11,68% Nisan , ,71 18,40% Mayıs , ,85 7,33% Haziran , ,14 16,00% Toplam , ,26 11,64% 20

22 Tablo 17 de yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri gelir türü bazında, yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, vergi gelirlerinin payı ve yıllarında %1,70 düzeyinde gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin payı yılında %5,44 iken, yılında %5,93; alınan bağış ve yardımların payı yılında %0,31 iken, yılında %0,01 gibi düşük oranlarda kalmıştır. İller Bankası, Maliye ve diğer paylar ile Faizler, cezalardan oluşan diğer gelirlerin payı ve yıllarında %92 civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca sermaye gelirlerinin payı ve alacaklardan tahsilatlar kalemlerinde ve yıllarında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir. Tablo 17: ve Yılları İlk Altı Aylık Gelir leri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam İçindeki Payları 1 Vergi Gelirleri , ,36 7,28% 1,73% 1,66% 3 Açıklama Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (Ocak-Haziran) Artış- Azalış (Ocak- Haziran) , ,89 21,87% 5,44% 5,93% (Ocak- Haziran) 4 Alınan Bağış ve Yrd.İle Özel Gel , ,00-97,94% 0,31% 0,01% 5 Diğer gelirler , ,13 11,50% 92,54% 92,42% 6 Sermaye gelirleri 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 7 Alacaklardan tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Red ve iadeler ( - ) , ,12-0,01% -0,02% Toplam , ,26 11,64% 100,00% 100,00% 21

23 1. Vergi Gelirleri İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri yılı Ocak-Haziran döneminde 4 milyon 358 bin olarak gerçekleşmiştir. yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin 4 milyon 62 bin olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde %7,28 lik bir artış meydana geldiği görülmektedir. 2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yılı Ocak-Haziran döneminde 15 milyon 554 bin olarak gerçekleşmiştir. yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşmesi 12 milyon 763 bin olmuştur. Bu gelir kalemindeki artış %21,87 dir. 3. Alınan Bağış ve Yardımlar yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların miktarı 717 Bin iken, yılının aynı döneminde bu tutar 14 bin olmuştur. Bu gelir kalemi önceki yılla kıyaslandığında önemli oranda azalış meydana geldiği görülmektedir. 5. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Toplam gelirler içinde en önemli kısmı; paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. yılı Ocak-Haziran döneminde 22

24 Diğer Gelirler 242 milyon 272 bin olarak gerçekleşmiştir. yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 217 milyon 280 bin olduğu dikkate alındığında, artış oranı %11,50 dir. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar 237 milyon 704 bin olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin %91 ini oluşturmuştur. yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 215 milyon 520 bin olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı %92 olmuştur. 6. Sermaye Gelirleri Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirlerinde ve yılı Ocak-Haziran dönemlerinde herhangi bir gelir elde edilmemiştir. C. FİNANSMAN Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizde ve yılları bütçelerinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda yer aldığı üzere 24 Milyon lik borçlanma yapma yetkisi verilmiştir. Tablo 18: ve Yılları Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Tablosu Bütçe ve İlk Altı Aylık Bütçe leri YILI FİNANSMAN TABLOSU Açıklama (Bütçe) (Ocak-Haziran) İç Borçlanma , ,00 0,00 0,00 Kullanım 0,00 0,00 0,00 0,00 Ödeme 0,00 0,00 0,00 0,00 Dış Borçlanma 0,00 0,00 0,00 0,00 Kullanım 0,00 0,00 0,00 0,00 Ödeme 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 0,00 0,00 0,00 0,00 23

25 II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYEER 646 milyon 315 bin olan yılı bütçemizden en büyük payı, 267 milyon 149 bin ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri almış ve bu dönemde de en yüksek harcama 105 milyon 201 bin ile bu harcama kalemine ait olmuştur. Mal ve Hizmet alımı harcamaları arasında: Düzenli olarak yapılan park bahçe ve yeşil alanların bakım ve onarım hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, toplu ulaşımın sağlanması, ulaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmetler, güvenlik hizmetleri, itfaiye, cankurtaran ve zabıta hizmetleri, cenaze hizmetleri ile çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmaları yer almaktadır. Öte yandan büyük bir çoğunluğu yatırım harcamaları olan Sermaye Giderleri için 215 milyon 438 bin bütçe ayrılmış ve 62 milyon 14 bin lik gerçekleşme sağlanmıştır. Böylelikle Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcama kaleminden sonraki en önemli gider kalemimiz olmuştur. yılının ilk yarısında yatırımlarımız içinde ulaşım ve yol yatırımları önemli pay almıştır. Kent merkezindeki asfaltlama ve bakım onarım çalışmalarında şimdiye kadar 90 bin ton asfalt kullanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin tamamında ve kırsal mahalle ve grup mahalle yollarında yapım çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre konusunda ise özellikle Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi, yeşil alan yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili yatırımlarımız için bütçemizden ciddi bir pay ayrılmıştır. İl genelinde kültür ve kongre merkezi, spor kompleksi, kapalı spor salonu, sosyal merkezler ve hizmet tesislerinin, yapımı gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra Diyarbakır halkının refahı için gerek sağlık, gerekse eğitim ve kültür alanında birçok yatırım ve hizmeti halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sunmaktayız. Yatırım ve hizmetlerimizin çeşitliliği nedeniyle yukarıda faaliyetlerimize genel bir bakış açısıyla yer verilebilmiştir. Bunların yanında Diyarbakır halkına yönelik birçok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir. 24

26 III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Son üç yılın gider bütçe gerçekleşmelerine baktığımızda ortalama olarak ilk altı aylık dönemde bütçenin yaklaşık %28 i, ikinci altı aylık dönemde ise %52 sini gerçekleştirerek, gider bütçesini ortalama % 80 gerçekleştirdiği görülmektedir. yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %35, i gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllar ortalamasına göre gerçekleşme oranının yüksek olmasının başlıca sebeplerinden biri, özellikle yatırımlarımızdan oluşan Sermaye Giderleri harcama kalemindeki gerçekleşme oranının önceki yıllara göre yüksek oluşudur. yıl sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterler göz önüne alındığında yıl sonu itibariyle gider bütçe-gerçekleşme oranının % 85 civarında olması beklenmektedir. B. Bütçe Gelirleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yılı Gelir bütçesi 622 milyon 315 bin olarak hedeflenmiştir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan; 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 564 milyon 737 bin ve diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 57 milyon 578 bin dir. Merkezi idare vergi gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmesinin 480 milyon civarında, diğer gelir kalemlerinin ise 50 milyon civarında olması tahmin edilmektedir. Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yıl sonu tahmini yapılırken: Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi, hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin hem de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları dikkate alınmıştır. 25

27 IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYEER yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaşım, altyapı, kentsel hizmetler, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir. Yukarıda sunduğumuz Yılı Ocak Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekleşmemizin önceki yıllara göre biraz yüksek seyrettiği görülmekle birlikte bu konuda gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Şeffaf yönetim anlayışı gereği ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesine istinaden; ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarımız, ikinci altı aya ilişkin beklentilerimiz ve hedeflerimiz ile faaliyetlerimiz kamuoyuna bilgisine sunulmuştur. 26

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 2015 yılının Ocak ayında 1.056.635,58 TL gider bütçesi fazla, 2016 yılı Ocak ayında 1.124.124,95 TL gider bütçesi fazla olmuştur. 2015 yılının Şubat ayında 219.150,34

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 215 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI Ekim 215 www.erciyes.edu.tr 1 I. 215 YILI III.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 214 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Muhasebat Genel Müdürlüğü OCAK-EYLÜL 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 2,6 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 214 I KURUMSAL VE DURUM BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler Tablosu I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 BÜTÇE GİDERLERİ... 1 BÜTÇE GELİRLERİ... 6 FİNANSMAN... 7 II.

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I

T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 201 5 YI L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2011 Üst Yönetici Sunuşu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Bilindiği üzere 5018 sayılı kanunun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 215 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu KIRKLARELİ ÜNİERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel

Detaylı

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör Üniversitemiz 214-218 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde faaliyetlerini sürdürme

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı