Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"

Transkript

1 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ-

2 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 GİRİŞ... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme B. BÜTÇE GELİRLERİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Sermaye Gelirleri C. FİNANSMAN II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYEER III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYEER... 26

3 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Gültan KIŞANAK Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı 2

4 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Büyükşehir Belediye Meclisimizin Tarih ve 623 sayılı kararıyla kabul edilen Mali yılı ile harcama birimlerine 646 Milyon 315 Bin ödenek tahsis edilmiştir. Gelir bütçesi ise 622 Milyon 315 Bin olarak tahmin edilmiştir. Tahmini gelir ile gider arasındaki denklik Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde yer aldığı üzere 24 Milyon lik İller Bankası borçlanması öngörülmüştür. Mali yılı gider bütçesinde Personel Gideri ve Sosyal Güvenlik Primleri için yaklaşık %15 ödenek konulmuştur. Gider bütçesinde Sermaye Giderleri için %33, Mal ve Hizmet Alımları İçin %41 ödenek ayrılmıştır. Yasal sınırlar çerçevesinde yedek ödeneğin konulduğu mali yılı gider bütçesi aşağıdaki gibidir. (Tablo 1) Tablo 1: Mali Yılı Gider Cetveli AÇIKLAMA Tutar() Oran(%) PERSONEL GİDERLERİ ,00 12,69% SOS.GÜV.KUR.DEVLET PİRİMİ GİDERİ ,00 2,14% MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ ,00 41,06% FAİZ GİDERLERİ ,00 0,42% CARİ TRANSFERLER ,00 3,82% SERMAYE GİDERLERİ ,00 32,84% SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,47% BORÇ VERME ,00 0,77% YEDEK ÖDENEK ,00 5,78% TOPLAM ,00 100,00% 3

5 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz yılının aynı dönemine göre %12 lik bir artışla 262 milyon 141 bin ; gider gerçekleşmemiz ise, yılının aynı dönemine göre %6 lık bir artışla 226 milyon 217 bin olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %41 lik kısmını, gider bütçemizin de %35 lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tablo 2: Yılı ve Ocak-Haziran Dönemi leri YILI BÜTÇESİ GELİR GİDER GERÇEKLEŞMELERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORAN (Ocak Haziran ) GELİR , ,26 40,56% GİDER , ,64 35,00% 4

6 A. BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri %6 oranında artış göstererek 226 milyon 217 bin olarak gerçekleşmiştir. ve yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre - Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Ekonomik Sınıflandırmaya Göre - Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Ocak Haziran Dönemi Oranları Açıklama Personel Giderleri SGK.Devlet Pirimi Gid. Mal ve Hizmet Al. Gid. Bütçe - Ocak- Haziran Bütçe - Ocak- Haziran , , , ,08 41,38% 43,15% 1,77% , , , ,78 43,41% 42,75% -0,65% , , , ,09 34,52% 39,38% 4,85% Faiz Giderleri , , , ,75 37,72% 24,23% -13,49% Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yüzdelikteki Artış , , , ,28 55,85% 53,98% -1,87% , , , ,66 17,37% 28,79% 11,42% , , , ,00 9,52% 29,51% 19,98% Borç Verme , , , ,00 100,00% 40,00% -60,00% Yedek Ödenek ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Toplam , , , ,64 29,04% 35,00% 5,96% Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre - Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri leri , , , , , ,00 0,00 Ocak -Haziran Ocak -Haziran 5

7 Mali yılı bütçesi ile birimlere verilen toplam ödenek miktarı 646 milyon 315 bin dir. Birimler yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 226 milyon 217 bin sini harcayarak %35 lik bir gerçekleşme oranı sağlamışlardır. Ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyinde değerlendirdiğimiz yılı ilk altı aylık bütçe gerçekleşmelerinde harcamalar arasında ilk sırayı 105 milyon 201 bin lik bir tutar ve %40 lık gerçekleşme ile Mal ve hizmet alımı giderleri yer almıştır. İlk altı aylık gerçekleşme verilerinde Sermaye giderleri %29 luk oranla gider bütçe gerçekleşmelerinde önemli bir paya sahip olmuştur. Cari giderler sınıfında yer alan mal ve hizmet alımları ile personel giderleri harcamaları toplam harcamaların %62 sine tekabül etmektedir. İlk altı aylık harcamalar içerisinde sermaye giderlerinin %29 gibi bir orana ulaşması ile, yatırım harcamalarının seyri beklenen bir performans göstermiştir. Tablo 4: Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Tutarları ve Oranları YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Kodu Açıklama Bütçe (30 Haziran ) Toplam Bütçeye ne Toplam 1 Personel Giderleri , ,08 5,51% 43,15% 15,75% 2 SGK.Devlet Pirimi Gid , ,78 0,92% 42,75% 2,62% 3 Mal ve Hizmet Al. Gid , ,09 16,28% 39,38% 46,50% 4 Faiz Giderleri , ,75 0,10% 24,23% 0,29% 5 Cari Transferler , ,28 2,15% 53,98% 6,14% 6 Sermaye Giderleri , ,66 9,60% 28,79% 27,41% 7 Sermaye Transferleri , ,00 0,14% 29,51% 0,40% 8 Borç Verme , ,00 0,31% 40,00% 0,88% 9 Yedek Ödenek ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Toplam , ,64 35,00% 35,00% 100,00% Mali yılı bütçesi ile personel giderlerimiz ile sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet pirimi giderlerine; 14,83, mal ve hizmet alım giderlerine 41,06, faiz giderlerine %0,42, mahalli idare birliklerine katılma payları, iller bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan cari transferlere %3,82 ödenek ayrılmıştır. Yatırımlardan oluşan sermaye giderlerine %32,84, Bağlı Kuruluşlara yaptığımız yardımlardan oluşan sermaye transferlerine %0,47, borç verme kalemine %0,77, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan yedek ödenek kalemine %5.78 oranında pay ayrılmıştır. 6

8 yılı Ocak-Haziran dönemde personel giderlerinde %16 lık bir oran ve yaklaşık 36 milyonluk bir gerçekleşme izlenmiştir. Sosyal güvenlik kurumuna devlet pirimi giderleri %2,6, mal ve hizmet alım giderleri ise %46,50 lik bir oran ve yaklaşık 105 milyon lik bir gerçekleşme sağlamıştır. 654 bin faiz giderleri yapılmıştır. %6 oranında gerçekleşen cari transferlerin tutarı yaklaşık 14 milyon olmuştur. Sermaye Giderleri %28 lik bir oran ve 62 milyon, sermaye transferleri ve borç verme harcama kalemleri ise 2 Milyon 900 Bin olarak gerçekleşmiştir. Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider leri, Artış-Azalış Oranları ile Bütçe İçindeki Payları - YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Artış- Kodu Açıklama Azalış (İlk 6 ay) (İlk 6 ay) 1 Personel Giderleri , ,08 1,77% 41,38% 43,15% 2 SGK.Devlet Pirimi Gid , ,78-0,65% 43,41% 42,75% 3 Mal ve Hizmet Al. Gid , ,09 4,85% 34,52% 39,38% 4 Faiz Giderleri , ,75-13,49% 37,72% 24,23% 5 Cari Transferler , ,28-1,87% 55,85% 53,98% 6 Sermaye Giderleri , ,66 11,42% 17,37% 28,79% 7 Sermaye Transferleri , ,00 19,98% 9,52% 29,51% 8 Borç Verme , ,00-60,00% 100,00% 40,00% 9 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Toplam , ,64 5,96% 29,04% 35,00% 7

9 1. Personel Giderleri yılının ilk altı ayında, yılının aynı dönemine göre personel giderlerinde %1,77 oranında bir artış gerçekleşmiştir. yılının ilk 6 ayında bütçesinin %41,38 i gerçekleşmiş iken yılında bu oran 43,15 olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı yılında %18,88 iken yılında bu oran %15,75 olmuştur. Tablo 6: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri leri Aylar YILLARI PERSONEL GİDERİ KARŞILAŞTIRMALARI Artış- Azalış Ocak , ,51 0,60% 4,83% 5,43% Şubat , ,89 0,47% 7,66% 8,14% Mart , ,89-0,57% 6,86% 6,29% Nisan , ,30 0,87% 6,24% 7,11% Mayıs , ,13 0,69% 8,71% 9,39% Haziran , ,36 0,22% 6,82% 7,05% Toplam , ,08 1,77% 41,38% 43,15% 8

10 2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı %43,41 iken yılında bu oran %42,75 olarak gerçekleşmiştir. yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre çok küçük bir azalış olmuştur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı yılı için %3,06, yılı için ise %2,62 olmuştur. Tablo 7: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri leri SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERİ KARŞILAŞTIRMALARI Aylar Artış- Azalış Ocak , ,53 0,33% 4,58% 4,91% Şubat , ,80 0,17% 8,04% 8,21% Mart , ,22-1,11% 7,36% 6,25% Nisan , ,96-0,11% 6,87% 6,77% Mayıs , ,02-0,01% 9,82% 9,81% Haziran , ,25 0,07% 6,74% 6,81% Toplam , ,78-0,65% 43,41% 42,75% 9

11 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yılı Ocak-Haziran döneminde; sosyal hizmet çalışmaları, meslek edindirme kursları, park bahçe düzenlemeleri, yolların meydanların temizlik ve çevre düzenlemeleri, itfaiye, zabıta, temizlik ve güvenlik personeli hizmet alımları ile diğer tüm hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 105 milyon 201 bin harcama yapılmıştır. yılının aynı döneminde mal ve hizmet alımları giderlerine 77 milyon 475 bin harcama yapılmıştır. yılında söz konusu giderlerde yılına göre toplam bütçe içerisindeki gerçekleşmelerinde %4,85 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı yılında ilk altı ayında % 45,75 iken bu oran yılının aynı döneminde %46,50 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin yılında kendi bütçesine göre gerçekleşme oranı % 34,52 iken, yılı için bu oran %39,38 olmuştur. 10

12 Tablo 8: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri leri Aylar (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI Artış- Azalış Ocak , ,66 1,30% 1,55% 2,85% Şubat , ,70 0,74% 5,55% 6,29% Mart , ,75 1,41% 4,72% 6,13% Nisan , ,23-3,06% 8,86% 5,80% Mayıs , ,53 1,36% 5,90% 7,26% Haziran , ,22 2,78% 8,44% 11,23% Toplam , ,09 4,85% 34,52% 39,38% yılında mal ve hizmet alım giderlerini, ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyinde değerlendirdiğimizde 6 aylık dönem içinde en fazla harcamayı %47,59 luk oran ve 70 milyon 818 bin ile hizmet alımları harcaması olmuştur. En az harcama 100 bin ile tedavi ve cenaze giderlerinde gerçekleştirilmiştir. 11

13 Tablo 9: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yılı ve Ocak-Haziran Dönemi leri Kodu Açıklama Bütçe 1 2 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Al. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al (30 Haziran ) ne , ,22 25,04% , ,50 28,96% 3 Yolluklar , ,91 24,80% 4 Görev Giderleri , ,26 18,99% 5 Hizmet Alımları , ,20 47,59% 6 Temsil ve Tanıtma Gideri , ,28 31,77% 7 8 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI Menkul Mal Gayri Maddi Hak Al.Bak.On. Gid. Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid , ,85 32,47% , ,87 37,76% 9 Tedavi ve Cenaze Gid , ,00 19,59% Toplam , ,09 39,38% 12

14 yılının ilk altı ayında 105 milyon 201 bin olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı; 70 milyon 818 bin ile sosyal hizmet çalışmaları, meslek edindirme kursları, park bahçe düzenlemeleri, yolların meydanların temizlik ve çevre düzenlenmesi, itfaiye, zabıta, temizlik ve güvenlik personeli hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Hizmet Alımları kalemi almıştır. yılının aynı döneminde Hizmet Alımları kalemi 44 milyon 630 bin ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır. 4. Faiz Giderleri Yılının Ocak-Haziran döneminde 654 bin faiz ödemesi yapılmıştır. yılının ilk altı ayında faiz ödemeleri için ayrılan bütçenin %24 ü gerçekleşmiş iken yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen ödenekten 1 milyon 131 bin harcama yapılarak %38 lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı yılının ilk 6 aylık döneminde %0,67 iken, yılında bu oran %0,29 a düşmüştür. Tablo 10: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri leri (04)FAİZ GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI Aylar Artış- Azalış Ocak , ,83-1,91% 7,06% 5,15% Şubat , ,26-1,53% 5,17% 3,64% Mart , ,46-2,41% 7,39% 4,97% Nisan , ,20-2,61% 5,72% 3,11% Mayıs , ,63-2,22% 6,82% 4,61% Haziran , ,37-2,81% 5,55% 2,74% Toplam , ,75-13,49% 37,72% 24,23% 13

15 5. Cari Transferler Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler; yılının ilk altı ayında 9 milyon 454 bin gerçekleşirken, yılının aynı döneminde 13 milyon 892 bin olmuştur. Cari transfer gerçekleşmesinin yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %5,58 iken yılında bu oran %6,14 olmuştur. Tablo 11: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer leri Aylar (05) CARİ TRANSFERLER Artış- Azalış Ocak , ,90 4,14% 12,50% 16,64% Şubat , ,19 4,12% 10,18% 14,30% Mart , ,66-7,88% 11,86% 3,98% Nisan , ,94-4,64% 10,25% 5,61% Mayıs , ,34 3,09% 4,22% 7,31% Haziran , ,25-3,22% 10,59% 7,38% Toplam , ,28-1,87% 55,85% 53,98% 14

16 6. Sermaye Giderleri Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, trafik ve yol düzenleme işleri, asfaltlama gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 62 milyon 14 bin, yılının aynı döneminde ise 38 milyon 20 bin harcama yapılmıştır. yılında söz konusu giderlerde yılına göre %63,11 lik bir artış olmuştur. Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı yılında %22,45, yılında ise %27,41 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin yılının ilk altı aylık diliminde kendi bütçesine oranı %17,37 olurken, yılında bu oran %28,79 olmuştur. yılının ilk altı ayında; sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 3 milyon 336 bin, menkul sermaye üretim giderlerine 17 bin, Gayri maddi hak alımlarına 289 bin, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 4 milyon 986 bin harcanmıştır. Gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 52 milyon 178 bin, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 1 milyon 205 bin, harcama yapılmıştır. İlk altı aylık dönem içerisinde, menkul malların büyük onarım giderlerine herhangi bir harcama yapılmamıştır. 15

17 Tablo 12: Sermaye Giderleri Yılı ve Ocak-Haziran Dönemi leri Kodu Açıklama Bütçe (30 Haziran ) ne 1 Mamul Mal Alımları , ,56 14,24% (06) SERMAYE GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI Menkul Sermaye Üretim Gideri Gayri Maddi Hak Alımları Gayri Menkul Alım ve Kamulaştırması Gayri Menkul Sermaye Üretim Gideri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayri Menkul Malların Büyük Onarım , ,00 0,73% , ,83 4,61% , ,82 44,11% , ,39 32,31% ,00 0,00 0,00% , ,06 11,69% Toplam , ,66 28,79% yılında sermaye giderlerinde, 6 aylık harcamanın %6,6 sı ilk çeyrekte gerçekleşirken, %22 si ikinci çeyrekte gerçekleşmiştir. yılının ilk altı ayında 62 milyon gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 52 milyon ile gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır. Aynı dönemde en düşük harcama 17 bin ile menkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır. 16

18 7. Sermaye Transferleri Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferleri yılının ilk altı ayında bütçesinin %29,5 ni gerçekleştirmiştir. yılı bütçesi 3 milyon 50 bin olan Sermaye Transferlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi 900 bin dir. Tablo 13: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer leri (07) SERMAYE TRANSFERLERİ KARŞILAŞTIRMALARI Aylar Artış- Azalış Ocak 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Şubat 0, ,00 29,51% 0,00% 29,51% Mart 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Nisan 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Mayıs ,00 0,00-9,52% 9,52% 0,00% Haziran 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Toplam , ,00 19,98% 9,52% 29,51% 17

19 8. Borç Verme yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde 2 milyon gerçekleşme olurken, yılının aynı döneminde bu rakam 6 milyon olmuştur. Tablo 14: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Borç Verme leri (08) BORÇ VERME KARŞILAŞTIRMALARI Aylar Artış- Azalış Ocak ,00 0,00-100,00% 100,00% 0,00% Şubat 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Mart 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Nisan ,00 0,00-100,00% 100,00% 0,00% Mayıs 0, ,00 20,00% 0,00% 20,00% Haziran 0, ,00 20,00% 0,00% 20,00% Toplam , ,00-60,00% 100,00% 40,00% 18

20 B. BÜTÇE GELİRLERİ yılı bütçemizin gelir kısmı; %1,55 vergi gelirleri, %5,06 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %0,32 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, %92,28 diğer gelirler, %0,79 sermaye gelirleri olmak üzere toplam 622 milyon 315 bin olarak tahmin edilmiştir. Tablo 15: Yılı Gelir ve Altı Aylık si YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Kodu Açıklama Bütçe (30 Haziran ) Bütçe 1 Vergi Gelirleri , ,36 45,16% 0,70% 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,89 49,41% 2,50% 4 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler , ,00 0,75% 0,00% 5 Diğer gelirler , ,13 42,17% 38,93% 6 Sermaye gelirleri ,00 0,00 0,00% 0,00% 7 Alacaklardan tahsilat 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Red ve iadeler ( - ) , ,12 30,68% -0,01% Toplam , ,26 42,12% 42,12% 19

21 Ocak-Haziran döneminde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %11,64 oranında artarak 262 milyon 141 bin olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %42,12 sine ulaşılmış durumdadır. yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri, yılı gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Tablo 16: ve Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir leri ve Artış- Azalış Oranları BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ Aylar Artış- Azalış Ocak , ,84-2,91% Şubat , ,09 19,90% Mart , ,63 11,68% Nisan , ,71 18,40% Mayıs , ,85 7,33% Haziran , ,14 16,00% Toplam , ,26 11,64% 20

22 Tablo 17 de yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri gelir türü bazında, yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, vergi gelirlerinin payı ve yıllarında %1,70 düzeyinde gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin payı yılında %5,44 iken, yılında %5,93; alınan bağış ve yardımların payı yılında %0,31 iken, yılında %0,01 gibi düşük oranlarda kalmıştır. İller Bankası, Maliye ve diğer paylar ile Faizler, cezalardan oluşan diğer gelirlerin payı ve yıllarında %92 civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca sermaye gelirlerinin payı ve alacaklardan tahsilatlar kalemlerinde ve yıllarında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir. Tablo 17: ve Yılları İlk Altı Aylık Gelir leri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam İçindeki Payları 1 Vergi Gelirleri , ,36 7,28% 1,73% 1,66% 3 Açıklama Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (Ocak-Haziran) Artış- Azalış (Ocak- Haziran) , ,89 21,87% 5,44% 5,93% (Ocak- Haziran) 4 Alınan Bağış ve Yrd.İle Özel Gel , ,00-97,94% 0,31% 0,01% 5 Diğer gelirler , ,13 11,50% 92,54% 92,42% 6 Sermaye gelirleri 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 7 Alacaklardan tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Red ve iadeler ( - ) , ,12-0,01% -0,02% Toplam , ,26 11,64% 100,00% 100,00% 21

23 1. Vergi Gelirleri İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri yılı Ocak-Haziran döneminde 4 milyon 358 bin olarak gerçekleşmiştir. yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin 4 milyon 62 bin olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde %7,28 lik bir artış meydana geldiği görülmektedir. 2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yılı Ocak-Haziran döneminde 15 milyon 554 bin olarak gerçekleşmiştir. yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşmesi 12 milyon 763 bin olmuştur. Bu gelir kalemindeki artış %21,87 dir. 3. Alınan Bağış ve Yardımlar yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların miktarı 717 Bin iken, yılının aynı döneminde bu tutar 14 bin olmuştur. Bu gelir kalemi önceki yılla kıyaslandığında önemli oranda azalış meydana geldiği görülmektedir. 5. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Toplam gelirler içinde en önemli kısmı; paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. yılı Ocak-Haziran döneminde 22

24 Diğer Gelirler 242 milyon 272 bin olarak gerçekleşmiştir. yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 217 milyon 280 bin olduğu dikkate alındığında, artış oranı %11,50 dir. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar 237 milyon 704 bin olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin %91 ini oluşturmuştur. yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın 215 milyon 520 bin olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı %92 olmuştur. 6. Sermaye Gelirleri Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirlerinde ve yılı Ocak-Haziran dönemlerinde herhangi bir gelir elde edilmemiştir. C. FİNANSMAN Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizde ve yılları bütçelerinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda yer aldığı üzere 24 Milyon lik borçlanma yapma yetkisi verilmiştir. Tablo 18: ve Yılları Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Tablosu Bütçe ve İlk Altı Aylık Bütçe leri YILI FİNANSMAN TABLOSU Açıklama (Bütçe) (Ocak-Haziran) İç Borçlanma , ,00 0,00 0,00 Kullanım 0,00 0,00 0,00 0,00 Ödeme 0,00 0,00 0,00 0,00 Dış Borçlanma 0,00 0,00 0,00 0,00 Kullanım 0,00 0,00 0,00 0,00 Ödeme 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 0,00 0,00 0,00 0,00 23

25 II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYEER 646 milyon 315 bin olan yılı bütçemizden en büyük payı, 267 milyon 149 bin ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri almış ve bu dönemde de en yüksek harcama 105 milyon 201 bin ile bu harcama kalemine ait olmuştur. Mal ve Hizmet alımı harcamaları arasında: Düzenli olarak yapılan park bahçe ve yeşil alanların bakım ve onarım hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, toplu ulaşımın sağlanması, ulaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmetler, güvenlik hizmetleri, itfaiye, cankurtaran ve zabıta hizmetleri, cenaze hizmetleri ile çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmaları yer almaktadır. Öte yandan büyük bir çoğunluğu yatırım harcamaları olan Sermaye Giderleri için 215 milyon 438 bin bütçe ayrılmış ve 62 milyon 14 bin lik gerçekleşme sağlanmıştır. Böylelikle Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcama kaleminden sonraki en önemli gider kalemimiz olmuştur. yılının ilk yarısında yatırımlarımız içinde ulaşım ve yol yatırımları önemli pay almıştır. Kent merkezindeki asfaltlama ve bakım onarım çalışmalarında şimdiye kadar 90 bin ton asfalt kullanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin tamamında ve kırsal mahalle ve grup mahalle yollarında yapım çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre konusunda ise özellikle Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi, yeşil alan yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili yatırımlarımız için bütçemizden ciddi bir pay ayrılmıştır. İl genelinde kültür ve kongre merkezi, spor kompleksi, kapalı spor salonu, sosyal merkezler ve hizmet tesislerinin, yapımı gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra Diyarbakır halkının refahı için gerek sağlık, gerekse eğitim ve kültür alanında birçok yatırım ve hizmeti halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sunmaktayız. Yatırım ve hizmetlerimizin çeşitliliği nedeniyle yukarıda faaliyetlerimize genel bir bakış açısıyla yer verilebilmiştir. Bunların yanında Diyarbakır halkına yönelik birçok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir. 24

26 III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Son üç yılın gider bütçe gerçekleşmelerine baktığımızda ortalama olarak ilk altı aylık dönemde bütçenin yaklaşık %28 i, ikinci altı aylık dönemde ise %52 sini gerçekleştirerek, gider bütçesini ortalama % 80 gerçekleştirdiği görülmektedir. yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %35, i gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllar ortalamasına göre gerçekleşme oranının yüksek olmasının başlıca sebeplerinden biri, özellikle yatırımlarımızdan oluşan Sermaye Giderleri harcama kalemindeki gerçekleşme oranının önceki yıllara göre yüksek oluşudur. yıl sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterler göz önüne alındığında yıl sonu itibariyle gider bütçe-gerçekleşme oranının % 85 civarında olması beklenmektedir. B. Bütçe Gelirleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yılı Gelir bütçesi 622 milyon 315 bin olarak hedeflenmiştir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan; 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 564 milyon 737 bin ve diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 57 milyon 578 bin dir. Merkezi idare vergi gelirlerinin yıl sonu gerçekleşmesinin 480 milyon civarında, diğer gelir kalemlerinin ise 50 milyon civarında olması tahmin edilmektedir. Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yıl sonu tahmini yapılırken: Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi, hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin hem de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları dikkate alınmıştır. 25

27 IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYEER yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaşım, altyapı, kentsel hizmetler, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir. Yukarıda sunduğumuz Yılı Ocak Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekleşmemizin önceki yıllara göre biraz yüksek seyrettiği görülmekle birlikte bu konuda gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Şeffaf yönetim anlayışı gereği ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesine istinaden; ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarımız, ikinci altı aya ilişkin beklentilerimiz ve hedeflerimiz ile faaliyetlerimiz kamuoyuna bilgisine sunulmuştur. 26

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ-2018 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ

Detaylı

SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3

SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 GİRİŞ... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 5 1. Personel Giderleri... 8 2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri... 9 3.

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Menteşe Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarih ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2018

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER DURUM VE RAPORU BEKLENTİLER RAPORU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2015 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 SUNUŞ 5018 Sayılı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI TEMMUZ 216 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon olarak tahmin edilmiş, 2 milyar 217 milyon

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, 1 milyar 139 milyon

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ.. 5 01 Personel Giderleri. 9

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ.. 5 01 Personel Giderleri. 8 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2015 tarih ve 430 sayılı kararıyla kabul

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

2017 YILI KURUMSAL MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01. Personel Giderleri... 5

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 İÇİNDEKİLER DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2016 YILI K URUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2017 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU 2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU 1 İÇİNDEKİLER DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ...

Detaylı

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

S U N U Ş. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Hüseyin KESKİN Sultanbeyli Belediye Başkanı

S U N U Ş. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Hüseyin KESKİN Sultanbeyli Belediye Başkanı S U N U Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinin son fıkrası Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2018 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli

Detaylı

S U N U Ş. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Hüseyin KESKİN Sultanbeyli Belediye Başkanı

S U N U Ş. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Hüseyin KESKİN Sultanbeyli Belediye Başkanı S U N U Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinin son fıkrası Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / KARTAL YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2016 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri...3

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2016 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2012 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2016 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimiz ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ağustos 217 KAYSERİ SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2019 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2017 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde

Detaylı

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI T.C. KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER T.C. DÜZCE BELEDİYESİ 2018 MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01.

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2017 OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...3 A. Bütçe Giderler Personel Giderler..4

İÇİNDEKİLER. I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...3 A. Bütçe Giderler Personel Giderler..4 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....3 A. Bütçe Giderler.......4 01- Personel Giderler..4 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri....4 03- Mal ve Hizmet Alım

Detaylı

T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. Bütçe Giderleri

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R TABLOLAR DİZİNİ 2 GRAFİKLER DİZİNİ 3 SUNUŞ 4 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5-16 A. Bütçe

Detaylı

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİ RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİ RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİ RAPORU TEMMUZ 2016 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. SGK

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 215 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 / KARTAL 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 A. Bütçe Giderleri...1 01. Personel Giderleri...3 02.

Detaylı

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2018 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 TABLOLAR LİSTESİ...3 ŞEKİLLER LİSTESİ...3 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2017 11 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 4 01. Personel

Detaylı

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Bütçe Politikası, Gelir ve Giderlerin İzlenmesi başlıklı, 30 uncu maddesi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2018 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2018 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2018 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı