Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir."

Transkript

1 Ethylex 50 mg Film Tablet FORMÜL 1film tablet, 50 mg Naltrekson hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, krospovidon, kolloidal silisyum dioksit, magnezyum stearat, film kaplama boya karışımı (Opadry 31F27245). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER (Farmakoterapötik grup: Sinir Sistemi/Bağımlılığa Karşı Kullanılan İlaçlar/Alkol Bağımlılığının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (ATC Kodu: N07BB04) Farmakodinamik Özellikler: Naltrekson hidroklorür bir opioid antagonisti olup bağımlılık yapıcı potansiyele sahip değildir. Madde, verilen opioidlerin farmakolojik etkilerini antagonize etmektedir. Opiyatın hemen kesilmesinden sonraki uzak durma sürecinde, naltrekson, opiyatlara bağlı psişik arzuyu azaltır ve böylece tekrar kullanma istemi yüzdesini düşürür. Naltrekson hidroklorür endorfin reseptörlerini bloke etmesi nedeniyle, alkolün neden olduğu öfori azaltır. Başarılı bir Naltrekson detoksifikasyonu, alkol düşkünlüğünü azaltır; tekrar kullanımı ise yaklaşık % 50 oranında düşürür. Farmakokinetik Özellikler: Naltrekson hidroklorür oral alımından sonra gastrointestinal sistemden hızla ve tüm olarak absorbe olur. Metabolizması büyük ölçüde ilk geçişte eliminasyon şeklinde olur ve başlıca etkin metaboliti 6-beta-naltreksol dur Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir. 6-beta-naltreksol un plazma yarı ömrü yaklaşık 13 saattir. Bu nedenle günde bir tabletlik doz uygulaması yapılabilmektedir. Naltrekson un plazma proteinlerine bağlanması ise % 21 civarındadır. Naltrekson hidroklorürün büyük kısmı böbrekler yoluyla atılmaktadır. Oral yoldan verilen dozun yaklaşık % 60 ı, 48 saat içerisinde, glukuronize 6-beta naltrekson ve naltrekson şeklinde atılır. ENDİKASYONLAR

2 Etyhlex Film Tablet, alkol ve opioid bağımlılığının çok yönlü tedavisinin bir parçasıdır. Etyhlex Film Tablet, alkol ve opioid yoksunluğu ile birlikte, alkol veya opioid alımından sonra kişinin kendini daha iyi hissetme duygusunu azaltır. Etyhlex Film Tablet le tedavi sonucunda alkol veya opioid alma isteği düştüğü için, alkol veya opioid alımı geniş ölçüde azalır. Etyhlex Film Tablet in endorfin reseptörlerini bloke etmesi nedeniyle, hastaların çoğu, tekrar bağımlılığa düşmeksizin alkol ve opioidlerden uzak durmayı sürdürebilirler. KONTRENDİKASYONLAR -Daha önce Naltrekson hidroklorüre, laktoza ya da diğer yardımcı maddelere karşı tolerans göstermiş hastalarda, (karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşmuş hastalarda) -Opioid analjezikleri uygulanması durumunda, -Ani ilaç kesilmesi semptomları bulunan hastalarda, -Opioidler için pozitif idrar testi veren hastalarda, -Nalokson hidroklorür verilmesinden sonra ani ilaç kesilmesi semptomları gösteren hastalarda, -Ciddi karaciğer yetmezliğinde, -Akut hepatit te, kontrendikedir. UYARILAR / ÖNLEMLER Etyhlex Film Tablet, opioid bağımlısı hastalarda, yaşamı tehdit edici ani ilaç kesilmesi semptomlarına (akut psikolojik veya fiziksel sendromlar) neden olabilir. Etyhlex Film Tablet le tedaviye başlanmadan önce, hastanın en az son 7-10 gün içerisinde opioid almamış olması gerekir (idrar testi). Etyhlex Film Tablet uygulanmasından önce Nalokson hidroklorür ile bir test yapılmalıdır. 0.2 mg Nalokson hidroklorür enjeksiyonu önerilir. 30 saniye sonra herhangi bir ani ilaç kesilmesi semptomu oluşmaması halinde 0.6 mg.lık Nalokson hidroklorür dozu daha enjekte edilmeli ve hasta 30 dakika süreyle gözlenmelidir. Bu süre sonunda ani ilaç kesilmesi semptomu oluşmaması halinde Etyhlex Film Tablet uygulaması başlatılabilir. Hastanın opioid den arınmış olduğu konusunda bir şüphe duyulması halinde 1.6 mg.lık dozla test tekrar yapılabilir/ tekrarlanabilir. Herhangi bir reaksiyon oluşmaması durumunda hastaya 25 mg Etyhlex Film Tablet verilir. Hastanın opiyat kesilmesine bağlı klinik semptomlar göstermemesi veya idrarında opioid saptanmaması halinde nalokson testinin uygulanmasına gerek yoktur. Nalokson testi düzenli aralıklarla (günlük olarak), opiyattan arınma gerçekleşene kadar tekrarlanabilir. Tedavinin başlangıcından önce ve tedavi süresince karaciğer fonksiyonunun (transminazlar) denetlenmesi önerilir. Ayrıca, opiyat ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımına karşı hastanın düzenli olarak kontrol edilmesi (testle) de önerilir. Etyhlex Film Tablet in alkol ve opiyat bağımlılığının tedavisinde tek başına kullanılması yeterli değildir. Psikoterapi, fizikososyal ölçümler, davranış ve diğer tedavi şekillerini içeren terapötik yöntemler de kullanılmalıdır. Hastalar, doktor tarafından Etyhlex Film Tablet le yapılan tedavi konusunda bilgilendirilmelidir. Etyhlex Film Tablet kullanımı ile; -Naltrekson a karşı olduğu bilinen aşırı duyarlılık oluşması, -Ağrı tedavisinde opioid kullanımı zorunluluğu, -Tedavinin kesilmesinden sonra opioid bağımlılığının devam etmesi, -Ani ilaç kesilmesi semptomlarının (akut psikolojik veya fiziksel sendromlar) ortaya çıkması, -Opioidler için pozitif üre testi,

3 -Nalokson enjeksiyonundan sonra ani ilaç kesilmesi sendromunun ortaya çıkması, - Ciddi karaciğer yetmezliği veya akut hepatit oluşması halinde ilacın kullanımı hemen kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır. Gebelik ve Emzirme ile İlgili Uyarılar: ( Gebelik Kategorisi : C ) : Naltrekson hidroklorür ile hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda teratojenik etki görülmemiştir. Bununla birlikte doktor, gebelik ve emzirme döneminde Etyhlex Film Tablet le tedavi konusunda belirgin endikasyonlara bağlı olarak ve risk/yarar ilişkisini değerlendirerek ilacın kullanılmasına karar verebilir..hamile olmaya karar veren hastalar bu konuda doktoru bilgilendirmelidir. Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi: Yoktur. YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER Etyhlex Film Tablet toleransı iyi olan bir ilaçtır. Yan etkiler genellikle tedavinin başlangıcında ortaya çıkar ve daha sonra kaybolur. Başlıca yan etkiler aşağıdadır: Gastrointestinal sistem: Karın ağrısı ve krampları, kusma, bulantı, ishal, kabızlık. Sinir sistemi: Uyku rahatsızlıkları, yorgunluk, sıkıntı, ruhsal bozukluklar (örneğin; artan sinirlilik, disfori) edilgenlik/ içe kapanıklık, konfüzyon, halüsinasyon, baş ağrısı, aşırı stres, depresyon, alınganlık, baş dönmesi, görsel bozukluklar. Cilt: Cilt döküntüsü, şiddetli kaşıntı. Diğer: İştah kaybı, bacak ağrısı, eklem ve kas ağrısı, kulak ağrısı, kilo kaybı, susuzluk, boşalmada gecikme, potens bozuklukları, titreme, terleme, gözyaşında artış, kan basıncında hafif artışlar. Bu etkiler, ilacın kesilmesinden sonra da ortaya çıkabilir. Bir vakada ortaya çıkan idiopatik trombositopenik purpura (trombositlerin sayıca yetersiz olmasından kaynaklanan cilt içinde ve diğer organlarda görülen kanama) yeterli tedaviden sonra kaybolmuştur. Opioid kesilmesinden sonra Etyhlex Film Tablet kullanılan hastaların incelenmesinde, karaciğer transaminazlarında artış görülmemiştir. İlk çalışmalarda, uzun süreli ve günde 300 mg Etyhlex Film Tablet verilen (günlük dozun 6 katı) obez hastalarda yapılan testlerde karaciğer parametrelerinde bir artış saptanmıştır. Bu artış çok aşırı doza bağlı olup, tedavinin kesilmesinden sonra eski değerlere geri dönebilmektedir. İstenmeyen bir etki görüldüğünde Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) ne bildiriniz. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİME BAŞVURUNUZ. İlaç etkileşimleri: Etyhlex Film Tablet le tedavi süresince, opioid içeren ilaçların kullanımından kaçınılmalıdır. Opioid içeren öksürük, ishal veya ağrı kesici ilaçların kullanımı halinde bu ilaçların etkilerinde azalma olabilir.

4 Acil durumlarda opioid içeren ilaçların kullanılma zorunluluğunda, ağrının kesilmesi için uygun doz, normalden daha yüksek olabilir. Solunum yolları depresyonu veya diğer semptomlar daha güçlü ve uzun süreli olabileceği için, bu ilaçlar doktor denetiminde ve yakından takip edilerek kullanılmalıdır..şayet hasta tek başına az miktarda eroin veya diğer opioidleri almışsa, naltrekson, opiyat agonist aktivitelerini antagonize eder. KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU Opioid Bağımlılığının Tedavisinde: Etyhlex Film Tablet in günlük dozu bir tablet (50 mg Naltrekson hidroklorür) tir. Bu doz miktarı, 24 saat içerisinde i.v. yoldan verilen 25 mg saf eroin in etkisini bloke edebilir. Tedavinin ilk gününde hastaya 25 mg Naltrekson hidroklorür verilmeli ve bir saat süreyle ani ilaç kesilmesi semptomları gözlenmelidir. Herhangi bir semptom oluşmadığı taktirde günlük dozun geri kalanı olan 25 mg Naltrekson hidroklorür uygulanır. Doz uygulaması, uyumu kanıtlamak için aşağıdaki şekilde değiştirilebilir: -Pazartesi ve Çarşamba günü 2 tablet (100 mg Naltrekson hidroklorür), -Cuma günü 3 tablet (150 mg Naltrekson hidroklorür). Etyhlex Film Tablet in alınması atlanan bir dozu, herhangi bir zamanda (sonraki düzenli doz kullanımına kadar günde bir tablet) telafi edilebilir. Etyhlex Film Tablet le tedavi süresi doktor tarafından düzenlenmelidir. Genellikle bu süre 3 ay olup hastanın durumuna göre bu süre daha uzun olabilir. Etyhlex Film Tablet psişik veya fiziksel bağımlılığa neden olmaz. Uzun süreli tedavide opioid antagonize edici etkisinde herhangi bir azalma oluşmaz. Alkol Bağımlılığının Tedavisinde: Etyhlex Film Tablet in günlük dozu bir tablet (50 mg Naltrekson hidroklorür) tir. Etyhlex Film Tablet le tedavi süresi değişkendir. Kontrollü klinik çalışmalar içerisindeki etkinliği 12 aylık bir dönemdir. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Etyhlex Film Tablet in aşırı doz alımındaki semptomları konusunda bilgi bulunmamaktadır. Bir hafta içinde alınan 800 mg.a kadar günlük doz iyi tolere edilir. Aşırı doz alımında hemen doktora ve acil yardıma başvurulmalı ve semptomatik tedavi yapılmalıdır. SAKLAMA KOŞULLARI 30ºC nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan korunarak saklanmalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ İÇERİĞİ Etyhlex Film Tablet, blister ambalaj içerisinde 28 adet tablet Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

5 RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ Dem Medikal ve Ecza Deposu San.Tic. Ltd. Şti. İkbaliye Mah. Acıbadem Cad. No.56 Kadıköy-İstanbul ÜRETİM YERİ VE ADRESİ AOP Orphan Pharmaceuticals AG Viyana/Avusturya adına Haupt Pharma,Wolfrathausen/Almanya Ruhsat Tarihi : 10/10/2007 Ruhsat No : 123/22 Reçeteli satılır.

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Ativan Expidet 1 mg FORMÜL Her tablet 1 mg lorazepam içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Lorazepam bir benzodiazepindir. Anksiyolitik, sedatif ve hipnotik özelliklere sahiptir. Benzodiazepinler muhtemelen

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET FORMÜLÜ Her bir tablet 50 mg azatioprin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Azatioprin, 6-merkaptopürinin (6-MP) bir imidazol türevidir. Azatioprin,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş. FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: ELLEACNELLE günde bir kez, bütün olarak alınır. Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: ELLEACNELLE günde bir kez, bütün olarak alınır. Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ELLEACNELLE draje 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Siproteron asetat Etinilestradiol 2 mg 0.035 mg Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REQUIP 5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet. 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Gliklazid...60 mg Yardımcı maddeler: Laktoz Monohidrat...71.36

Detaylı

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin Formülü: Her bir yumuşak jelatin kapsül, etkin madde olarak 10 mg veya 20 mg izotretinoin içerir. Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CARMETADİN 35 mg MR film kaplı modifiye salım tablet

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CARMETADİN 35 mg MR film kaplı modifiye salım tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri

Detaylı

PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS. PARKYN 0.250 mg TABLET

PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS. PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS PARKYN 0.250 mg TABLET FORMÜLÜ: Her bir tablet, 0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer 0.250 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler: Bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Karbidopa.. 25 mg Levodopa...250 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Kaplı Tablet ALRİNAST Film Kaplı tablet, açık mavi renkli, yuvarlak şekilli tablettir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Kaplı Tablet ALRİNAST Film Kaplı tablet, açık mavi renkli, yuvarlak şekilli tablettir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ALRİNAST 5 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Desloratadin 5 mg Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat.2,8 mg Diğer yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 150 mg film tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 150 mg film tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 150 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bikalutamid 150 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 108 mg Yardımcı maddeler için

Detaylı

OLNEGİS, 28 tabletlik OPA/Al/PVC//Al blisterinde karton kutu içinde kullanıma sunulmaktadır.

OLNEGİS, 28 tabletlik OPA/Al/PVC//Al blisterinde karton kutu içinde kullanıma sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI OLNEGİS 15 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her film kaplı tablet 15mg olanzapine eşdeğer olanzapin dihidroklorür trihidrat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz,

Detaylı

Suprecur 1,5 mg/g Nazal Sprey

Suprecur 1,5 mg/g Nazal Sprey Suprecur 1,5 mg/g Nazal Sprey FORMÜLÜ 1.0 g çözelti, 1.500 mg busereline eşdeğerde 1.575 mg buserelin asetat, koruyucu madde olarak 0.100 mg benzalkonyum klorür, 0.400 mg sitrik asit monohidrat, 2.400

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. APO-GO 50 mg/ 5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. APO-GO 50 mg/ 5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI APO-GO 50 mg/ 5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde 0.5 H 2 O içerir. Toplam çözelti miktarı 5 ml dir. : Her

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ERBİNOL 250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ERBİNOL 250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ERBİNOL 250 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Her bir tablet 250.000 mg Terbinafin e eşdeğer 281.277 mg Terbinafin hidroklorür içerir.

Detaylı

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen.

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Trisequens Film Tablet Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Formülü: Her bir film tablet: Mavi Tablet: Östradiol 2 mg (östradiol hemihidrat olarak) Beyaz Tablet

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

NASACORT AQ NAZAL SPREY

NASACORT AQ NAZAL SPREY NASACORT AQ NAZAL SPREY FORMÜLÜ: Her bir püskürtme (sıkım); 55µg triamsinolon asetonid ve yardımcı madde olarak mikrokristalin selüloz, karboksimetilselülozsodyum, polisorbat 80, dekstroz, benzalkonyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet; 40 mg rosuvastatine eşdeğer miktarda rosuvastatin kalsiyum içerir.

Detaylı