Ýçindekiler. Sorunlarýn giderilmesi 44 Teknik veriler Genel veriler 46 Elektriksel veriler 48 RC3 Kod listesi 49

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýçindekiler. Sorunlarýn giderilmesi 44 Teknik veriler Genel veriler 46 Elektriksel veriler 48 RC3 Kod listesi 49"

Transkript

1 Kullaným Kýlavuzu TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Spheros R 37 Spheros R 32 Spheros R 26 Individual 32 Selection Individual 32 Individual 26 Selection Individual 26 Concept L32 Concept L32 Basic Concept L26 Concept L26 Basic

2 Ýçindekiler Uzaktan kumanda - TV fonksiyonlarý 3 Spheros R 26 veya R 32 Kontrol üniteleri 5 Spheros R 37/Xelos A 32/37 Kontrol üniteleri 6 Individual 26/32 Kontrol üniteleri 7 Concept L 26/32 Kontrol üniteleri 8 Arka panel baðlantýlarý - Spheros R 26, Xelos A 26 9 Arka panel baðlantýlarý - Spheros R 32/R 37, Xelos A32/37 10 Arka panel baðlantýlarý - Xelos A Arka panel Individual 26/32 12 Arka panel Concept L 26/32 13 Hoþgeldiniz 14 Entegre özellikler 14 Paket içeriði 14 LCD ekranla ilgili uyarýlar 14 Plazma Ekranla Ýlgili Uyarýlar (Xelos A 42) 14 Temizlenmesi 14 Güvenlik konularý 15 Ýlk kurulum 16 Uzaktan kumanda 16 Baðlantý 16 Örgü hortumun kullanýlmasý 17 Ortak ara-yüz (CI) modülünün kullanýlmasý 17 Açma iþlemi 17 Otomatik programlama 17 Günlük kullaným 18 Açýlýp kapanmasý 18 Programlarýn deðiþtirilmesi 19 Basit olarak menü kullanýmý 20 Bilgi sistemi için Alfabetik Fihrist (Index) için Sesin ayarlanmasý 23 Görüntü ayarlarý 23 Doðrudan TV seti üzerinden kontrol 23 Kullaným modlarý - TV 24 TV modunda renkli tuþlarýn çalýþmasý 24 Durum ekranýnýn görüntülenmesi 24 Index (Alfabetik Fihrist) tablosunun görüntülenmesi 24 Ek fonksiyonlarýn görüntülenmesi 25 Zaman çizelgesinin görüntülenmesi 25 Görüntü formatýnýn seçilmesi 25 Görüntünün aþaðý / yukarý kaydýrýlmasý 25 TV menüsü 25 DVB subtitles (DVB altyazýlarý) 26 CI modülün çýkarýlmasý 27 Yeni CI modülünün takýlmasý 27 Yeni DVB yazýlýmýn yüklenmesi 27 Image+ menüsü 28 Image+ demo modu 28 2 Kullaným modlarý - PIP 29 PIP görüntünün dondurulmasý 29 PIP görüntü içinde program seçimi 29 TV görüntüsü (ana görüntü) içinde program seçimi 29 PIP görüntü içinde PIP taramasý 29 PIP görüntü/tv görüntü arasýnda geçiþ yapma 29 PIP menüsündeki fonksiyonlar 30 PIP türünün belirlenmesi 30 PIP görüntünün konumu 30 Kullaným modlarý - EPG 31 EPG sisteminin kullanýmý 31 EPG menüsü 32 Yayýncýlarýn ve programlarýn seçilmesi 32 Veri yakalama 32 Ýþaretliyse TV setinin açýlmasý 32 Kullaným modlarý - Teletext 33 Renkli tuþlarla sayfa seçilmesi 33 Teletext sayfalarýnýn görüntülenmesi 33 TV programý zaman ayarlý kayýtlarý 34 Teletext menüsü 34 Kullaným modlarý - Radyo 34 Radyo menüsü 34 EPG -Program kýlavuzu 34 Ek donanýmlarýn kullanýlmasý 35 Donanýmýn baðlanmasý ve tanýtýlmasý 35 Videonun oynatýlmasý 36 Video veya DVD kayýt cihazýyla programlý kayýt 36 Dijital ses giriþlerinin ve çýkýþlarýnýn düzenlenmesi 37 Diðer ses amplifikatörlerinin veya etkin hoparlörlerin takýlmasý 38 HDMI (DVI) baðlantýsý 39 VGA / XGA baðlantý 39 Bilgisayardan veya Masa Üstü Kutusundan (STB) ses alýnmasý 40 Komponent (component) video baðlantýsý 40 RC3 uzaktan kumanda ile diðer Loewe cihazlarýnýn çalýþtýrýlmasý 40 Farklý üreticilerin cihazlarýnýn çalýþmasý için uzaktan kumandanýn ayarlanmasý 40 Loewe DVD kayýt cihazlarý (Centros 1102, 1172, 2102, 2172) için tuþlarýn fonksiyonlarý 42 Spheros R 32/37 ve Individual 26/32 için TV setinin döndürülmesi 43 Sorunlarýn giderilmesi 44 Teknik veriler Genel veriler 46 Elektriksel veriler 48 RC3 Kod listesi 49

3 Uzaktan kumanda - TV fonksiyonlarý RC3 /RC5 Uzaktan kumanda programlama kontrol LED'i TV, VCR, DVD kayýt / çalar veya Masa Üstü Kutusu çalýþtýrmak için deðiþtirme düðmesi Ses kapalý / açýk Zaman çizelgesi görüntüleme Diðer iþlevler menüsü açýk / kapalý Görüntü formatý ayarlarý Elektronik Programlama Kýlavuzu (EPG) açýk / kapalý Menü gösterme / gizleme Analog Teletext açýk / kapalý V- / V+ Ses ayarý PIP (Görüntü içinde görüntü) için: PIP görüntü konumu / menüde: seç / kaydet Kýrmýzý tuþ: görüntünün dondurulmasý açýk / kapalý (1 Yeþil tuþ: Görüntü / ses standart ayarlarý Önceki program (1 Kurulum Sihirbazýnda: geri Doðrudan kayýt (1 Görüntünün dondurulmasý açýk / kapalý (1 DVD VCR -Set DISC-M TV STB -List REC-MENU RADIO abc def ghi jkl mno pqrs tuv wxyz DVD-AV C-SET EPG AV PIP P+ V V+ P SV TITLE CARD Açma / kapama - bekletme (Stand-by) tuþu Görüntü menüsü açýk / kapalý Ses menüsü açýk / kapalý Radyo açýk / kapalý (2 Doðrudan program seçimi / menüde: rakamlar veya harfler girin AV seçimi PIP (Görüntü içinde görüntü) açýk / kapalý Durum görüntüsü açýk - kapalý / menüde: menü gizler Dizin açma / menüde: bilgiler açýk / kapalý P+/P- Program ileri / geri Program listesi açýk / menüde: onaylar/görüntüler Mavi tuþ: program bilgileri kapalý / açýk Sarý tuþ: önceki program Sonraki program (1 Görüntü dondurma kapalý (1 Görüntü dondurma açýk (1 (1 Digital Recorder + (Dijital Kayýt Cihazý) bulunuyorsa, bu tuþlar farklý fonksiyonlara sahiptir, Dijital Kaydedicinin kullaným talimatlarýna bakýn (2 Radyo istasyonu DVB (Dijital) yayýn yapýyorsa DVB yayýn alabilir 3

4 Uzaktan kumanda - TV fonksiyonlarý RC4 Ses kapalý / açýk Açma / kapama - stand by (bekletme) tuþu VCR'ý kullanma tuþu TV setini kullanma tuþu Zaman çizelgesini görüntüler Görüntü / ses standart parametreleri / menü "Diðer fonksiyonlar" Görüntü formatýný ayarlar TV VCR T-C DVD DISC-MENU RADIO SV SP/LP 000 abc def DVD kaydedici kullanma tuþu Görüntü menüsü açýk / kapalý Ses menüsü açýk / kapalý Radyo açýk / kapalý (2 Doðrudan program seçimi / menüde: rakamlar veya harfler girin ghi jkl mno "AV selection" seçimini görüntüler Elektronik Program Kýlavuzu Gösterimdeki ve Sonraki TV programlarý bilgisi Menüyü gösterir / gizler Analog Teletxt Açýk / Kapalý pqrs tuv wxyz EPG AV PIP TEXT MENU P+ PIP (Görüntü içinde görüntü) açýk / kapalý Durum görüntüsü açýk - kapalý / menüde: menü gizler Dizin açma / menüde: bilgiler açýk / kapalý P+/P- Program ileri / geri P+ P Kýrmýzý tuþ: Görüntünün dondurulmasý açýk / kapalý ( ¹ Yeþil tuþ:menü "Diðer iþlevler" açýk / kapalý Önceki program ( ¹ / Kurulum sihizbazýnda: geri Doðrudan kayýt ( ¹ V V+ P PIP (Görüntü içinde görüntü) için: PIP görüntü konumu / menüde: seç / kaydet V- / V+ Ses ayarý Program listesi açýk / menüde: onaylar / görüntüler Mavi tuþ : program bilgileri kapalý / açýk Sarý tuþ : önceki program Sonraki program (1 Görüntünün dondurulmasý kapalý (1 V V+ Görüntünün dondurulmasý açýk / kapalý (¹ Görüntünün dondurulmasý açýk (1 ( ¹ Digital Recorder + (Dijital Kayýt Cihazý) bulunuyorsa, bu tuþlar farklý fonksiyonlara sahiptir, Dijital Kaydedicinin kullaným talimatlarýna bakýn. (2 Radyo istasyonu DVB (Dijital) yayýn yapýyorsa DVB yayýn alabilir. Alternatif uzaktan kumanda 4

5 Spheros R 26 veya R 32 Kontrol üniteleri S P H E R O S Görüntü: kýrmýzý = beklemede yeþil = çalýþýyor turuncu = ekran görüntüsü olmadan çalýþtýrma (radyo modu, EPG veri yakalama veya programlý kayýt) Menü görüntüleme, menüde: yukarý TV seti açýk / kapalý - bekleme tuþu Önceki program, menüde: sola Radyo açýk / kapalý (1 (TV moduna geri dönüþ), bekletmede olan radyoya geri dönüþ, menüde: aþaðý DR+ Sonraki program, menüde: saða DR+ Görüntü: (2 beyaz = Digital Recorder (Dijital Kayýt Cihazý) baðlanmýþ, fakat aktif deðil (kayýt yok, film oynatma yok) yeþil = Digital Recorder aktif (zamanlama çizelgesi veya arþiv oynatma) kýrmýzý = Digital Recorder aktif (arþive kayýt) (1 Radyo istasyonu DVB (Dijital) yayýn yapýyorsa DVB yayýn alabilir. Aksi takdirde ses giriþine geçiþ yapar. (2 Sadece Digital Recorder sahibi setler için 5

6 Spheros R 37, Xelos A 32/37 Kontrol ünitesi S P H E R O S Görüntü: kýrmýzý: bekletmede (stand by) yeþil: çalýþýyor yeþil ve kýrmýzý: programlý kayýt, EPG veri yakalama veya radyo modu Ortak Ara-yüz Kulaklýk baðlantýsý S-VHS baðlantýsý (AVS) (ör. video kamera) Video giriþ (AVS) Ses giriþ sað Ses giriþ sol Menü görüntüler, menüde: yukarý / aþaðý / Önceki program, menüde: sola Sonraki program, menüde: saða + 6

7 Individual 26/32 Kontrol üniteleri I N D I V I D U A L Görüntü: kýrmýzý = bekletmede yeþil = çalýþýyor turuncu = ekran görüntüsü olmadan çalýþtýrma (radyo modu, EPG veri yakalama veya programlý kayýt) TV seti açýk / kapalý bekletme tuþu Önceki program, menüde: sola Radyo açýk / kapalý (1 (TV moduna geri dönüþ), bekletmede olan radyoya geri dönüþ, menüde: aþaðý Menü görüntüleme, menüde: yukarý DR+ Ana açma kapama tuþu, setin arkasýnda ortaya yerleþtirilmiþtir. Sonraki program, menüde: saða DR+ Görüntü: (2 beyaz = Digital Recorder (Dijital Kayýt Cihazý) baðlanmýþ, fakat aktif deðil (kayýt yok, film oynatma yok) yeþil = Digital Recorder aktif (zamanlama çizelgesi veya arþiv oynatma) kýrmýzý = Digital Recorder aktif (arþive kayýt) (1 Radyo istasyonu DVB (Dijital) yayýn yapýyorsa DVB yayýn alabilir. Aksi takdirde ses giriþine geçiþ yapar. (2 Sadece Dijital Kayýt cihazlarýna sahip setler için 7

8 Concept L 26/32 Kontrol Ünitesi LOEW E. Kontrol panelini açýn + Ana açma-kapama düðmesi Menüyü görüntüler, menüde: yukarý / aþaðý Önceki program, menüde: sola Sonraki program, menüde: saða Video giriþ (AVS) S-VHS baðlantýsý (AVS = Standart AV) (ör. video kamera) Kulaklýk baðlantýsý Görüntü: kýrmýzý = bekletmede yeþil = çalýþýyor turuncu = ekran görüntüsü olmadan çalýþtýrma (radyo modu, EPG veri yakalama veya programlý kayýt) Ses giriþ sol Ses giriþ sað 8

9 Arka panel baðlantýlarý - Spheros R 26, Xelos A 26 Ortak Ara-yüz Kulaklýk baðlantýsý S-VHS baðlantýsý (AVS) (ör. video kamera) Video giriþ (AVS) Ses giriþ sað Ses giriþ sol Açmakapama anahtarý Anten / analog kablo / dijital Merkez ses giriþi (analog) Ses giriþ sol / sað (analog) Ses çýkýþ sol / sað (analog) Uydu baðlantý soketi (1 Euro-AV soket 1 Euro-AV soket 2 Komponent video giriþleri (Cb/Pb Cr/Pr Y) VGA / XGA giriþi Güç kablosu baðlantýsý Servis giriþi HDMI (DVI) giriþi Dijital ses çýkýþý Dijital ses giriþi (1 Dijital uydu alýcý takýlabilir (Ýngiltere sürümünde deðil). 9

10 ANT-SAT AUDIO IN AUDIOOUT 13/18V /350m A C L R L R SD/HD-COM PONENTIN AUDIO DIGITAL HDTV/PCIN ANT-TV AV 2 AV 1 5V /80m A ( RGB /YUV ) C/P b b C/P r r Y IN OUT HDM IDVI ( ) VGA/XGA V~ 50/60Hz SERVICE Arka panel baðlantýlarý - Spheros R 32/R 37, Xelos A 32/37 Ortak Ara-yüz Kulaklýk baðlantýsý S-VHS baðlantýsý (AVS) (ör. video kamera) Video giriþ (AVS) Ses giriþ sað Ses giriþ sol Menü görüntüler, (4 menüde: yukarý / aþaðý / Önceki program, (4 menüde: sola + Sonraki program, (4 menüde: saða Ana açma-kapama düðmesi Anten / kablo PIP alýcý (1 veya uydu anteni (Uydu alýcý 1) (2 Uydu anteni (Uydu alýcý 2) (3 Merkez ses giriþi (analog) Ses giriþ sol / sað (analog) Ses çýkýþ sol / sað (analog) Döner stand kontrolü (5 Anten / analog kablo / dijital (alýcý 1) Euro-AV soket 1 Euro-AV soket 2 Ayrýþýk video giriþleri (Cb/Pb Cr/Pr Y) Güç kablosu baðlantýsý Bakým soketi Alýcý 1 için PIP alýcý (1 Baðlantýsý anten çýkýþý VGA / XGA giriþi HDMI (DVI) giriþi Dijital ses çýkýþý Dijital ses giriþi (1 Takýlabilir. Dijital kayýt cihazýna sahip setlere entegredir. (2 Dijital uydu alýcý takýlabilir (Ýngiltere sürümünde deðil). (3 Sadece dijital kayýt cihazýna sahip setlere takýlabilir. (4 Sadece Spheros R 37, Xelos A32/ 37 için (5 Sadece Spheros R 32/ 37 10

11 ANT-SAT AUDIO IN AUDIO OUT 13/18 V /350 ma C L R L R SD/HD-COMPONENT IN AUDIO DIGI TAL HDTV IN ANT-TV AV 1 AV 2 5 V /80 ma ( RGB / YUV ) C/P b b C/P r r Y IN OUT HDMI ( DVI ) VGA/XGA SERVICE Arka panel baðlantýlarý - Xelos A 42 Ortak Ara-yüz Ses giriþ sol Ses giriþ sað Video giriþ (AVS) S-VHS giriþi (AVS) (ör. video kamera) Kulaklýk baðlantýsý Ana açma-kapama düðmesi Elektrik kablosu Anten / kablo PIP alýcý (1 veya uydu anteni Uydu anteni (Uydu alýcý 1) (2 (Uydu alýcý 2) (3 Merkez Ses giriþi (analog) Ses giriþ sol / sað (analog) Ses çýkýþ sol / sað (analog) Anten / analog kablo / dijital (alýcý 1) Alýcý 1 için PIP alýcý (1 Baðlantýsý anten çýkýþý Euro-AV soket 1 Euro-AV soket 2 Bakým soketi VGA / XGA giriþi HDMI (DVI) giriþi Dijital ses giriþi Dijital ses çýkýþý Ayrýþýk (component) video giriþleri (Cb/Pb Cr/Pr Y) (1 Sonradan takýlabilir. Dijital kayýt cihazýna sahip setlere entegredir. (2 Dijital uydu alýcý sonradan takýlabilir. (3 Sadece dijital kayýt cihazýna sahip setlere takýlabilir. 11

12 ANT-SAT 13/18 V /350 ma ANT-TV AV 1 AV 2 ( RGB / YUV ) AUDIO IN C L R SD/HD-COMPONENT IN C/P b b C/P r r Y AUDIO OUT L R AUDIO DIGITAL IN OUT HDTV/P C IN ( ) VGA/XG A V~ 50/60 Hz SE RV ICE Arka panel baðlantýlarý Individual 26/32 Ortak Ara-yüz (4 Kulaklýk baðlantýsý S-VHS baðlantýsý (AVS = Standart AV)(ör. video kamera) Video giriþ (AVS) Ses giriþ sað Ses giriþ sol 5V /80mA HDMI DVI Anten / kablo PIP alýcý (¹ veya uydu anteni (Uydu alýcý 1) (2 Uydu anteni (Uydu alýcý 2) (3 Merkez Ses giriþi (analog) Ses çýkýþ sol / sað (analog) Ses giriþ sol / sað (analog) Döner stand kontrolü Anten / analog kablo / dijital (alýcý 1) Euro AV soketi 1 Euro-AV soket 2 Ayrýþýk (component) video giriþleri (Cb/Pb Cr/Pr Y) Güç kablosu baðlantýsý Bakým soketi VGA / XGA giriþi Alýcý için PIP alýcý (¹ Baðlantýsý anten çýkýþý HDMI (DVI) giriþi Dijital ses giriþi Dijital ses çýkýþý (1 Sonradan takýlabilir. Dijital kayýt cihazýna sahip setlere entegredir. (2 Dijital uydu alýcý sonradan takýlabilir. (3 Sadece dijital kayýt cihazýna sahip setlere takýlabilir. (4 Sadece DVB-T/C CI sahibi setler için veya sonradan takýlabilir. 12

13 Arka panel baðlantýlarý Concept L 26/32 Ortak Ara-yüz (4 ANT-SAT 13/18V /350mA ANT-TV /80mA V Anten / kablo PIP alýcý (1 veya uydu anteni (3 AV 2 AV 1 (RGB /YUV) AUDIO IN C L R SD/HD-COM PONENT IN Cb/Pb C/ Y r/pr AUDIO OUT L R AUDIO DIGITAL IN OUT V~ 50/60Hz HDTV/P C IN HDM I(DVI) VGA/XG A SERVICE Merkez Ses giriþi (analog) Ses giriþ sol / sað (analog) Ses çýkýþ sol / sað (analog) Anten / analog kablo / dijital (2 Euro-AV soket 1 Euro-AV soket 2 (alýcý 1) Güç kablosu baðlantýsý Ayrýþýk (component) video giriþleri (Cb/Pb Cr/Pr Y) Alýcý 1 için PIP alýcý (1 Baðlantýsý anten çýkýþý Bakým soketi VGA / XGA giriþi HDMI (DVI) giriþi* Dijital ses çýkýþý Dijital ses giriþi (1 PIP alýcý sonradan takýlabilir (sadece Concept L32 setleri için). (2 Sadece DVB-T/C sahibi olan setler için dijital alýcý. (3 DVB-T/C sahibi olan setler için dijital uydu alýcýsý sonradan takýlabilir. (4 Sadece DVB-T/C CI sahibi setler için veya DVB-T/C sahibi setler için sonradan takýlabilir. 13

14 Hoþgeldiniz Teþekkürler! Loewe olarak en yüksek teknoloji, tasarým ve kullanýcý dostu standartlarý sizin için bir araya getirmekteyiz. Bu felsefemiz TV, video ve aksesuarlarý için de geçerlidir. Bu yeni TV setiniz, temel olarak geleceðin TV standardý olan HDTV (Yüksek Çözünürlüklü Televizyon) için hazýrlanmýþtýr. Bu yüksek çözünürlüðe sahip ekran ve geleceðin dijital arayüzü olan HDMI ile HD (Yüksek Çözünürlük) özelliði olan görüntüleri mükemmel görüntü kalitesiyle görüntüleme seçeneðine sahipsiniz. Dolayýsýyla, Avrupa kalitesi iþareti olan "HD ready" (HD sisteme hazýr) etiketini taþýr. Dijital TV sürekli olarak karasal yayýn, kablo TV aðý ve uydu yayýný aracýlýðýyla yaygýnlaþmaktadýr. Loewe, DVB-T ve DVB-C (Ýngiltere için geçerli deðildir) özelliklerine sahip setler üretir. Dijital uydu alýcý (DVB-S) sonradan takýlabilir. TV setine dahil olan DVB, uzaktan kumanda kullanýlarak TV seti menüleri aracýlýðýyla kullanýlabilir. Bu TV setini, menüler aracýlýðýyla kullanýlmasýný kolaylaþtýracak þekilde tasarladýk. Menüdeki ayarlar hakkýndaki bilgiler otomatik olarak gösterilir; bu da menü içeriðini hýzlý bir þekilde kavramanýzý saðlar. TV'nizin içindeki dizinde teknik sorularýnýzýn çoðunun cevaplarýný bulacaksýnýz. TV yi kullanmak istediðinizde fonksiyonlara doðrudan dizinden eriþebilirsiniz. Bu da sizi ayrýntýlý kullaným talimatlarýnýn tamamýný okuma zorunluluðundan kurtarýr ve ayrýca bu kullaným elkitabýnýn neden sadece en önemli kullaným aþamalarýný tanýttýðýnýn da bir açýklamasýdýr. Entegre özellikler Bu kullaným talimatlarý kitapçýklarýnda maksimum donanýma göre açýklamalar yapýlmýþtýr (sonradan takýlan opsiyonel setler hariç). * ile iþaretlenmiþ fonksiyonlar, her TV setinde bulunmamaktadýr. Menü içerikleri, TV'nizin donanýmýna baðlý olarak görüntülenenlerden farklýlýk gösterebilir. "Integrated features" (Entegre özelikler) dizininde setinizin hangi donanýmlara sahip olduðunu görüntüleyebilirsiniz (Herhangi bir menü görüntülenmiyorsa TV modunda (BÝLGÝ) tuþuna basýn; "Integrated features" menü baþlýðý, dizin içinde A harfinden önce de görüntülenmektedir). Dijital Recorder Plus için ayrý bir kullaným talimatlarý kitapçýðý bulunmaktadýr. Paket içeriði LCD-TFT TV veya Plazma TV seti RC3, RC4 veya RC5 Kumanda, iki piliyle birlikte Masa standý Örgülü hortum Ekran temizleme seti (sadece Spheros R32/37) Bu kullaným kýlavuzu LCD ekranla ilgili uyarýlar Satýn aldýðýnýz LCD ekranlý TV seti, yüksek kalite standartlarýna uygundur ve piksel hatalarý için teste tabi tutulmuþtur. Ekranlarýn üretiminde son derece özen gösterilmesine raðmen teknolojik nedenlerden dolayý bazý piksellerde sorun çýkmasý tamamen engellenememektedir. Buna benzer sonuçlarýn standartlarda belirtilmiþ sýnýrlarýn dýþýnda olmadýðý sürece garantisinde açýklandýðý gibi cihaz arýzasý olarak deðerlendirilmeyeceðini lütfen anlayýþla karþýlayýn. Not: Piksel hatasý için belirtilen standart 1/10,000 oranýndadýr. Plazma ekranla ilgili uyarýlar (Xelos A 42) Satýn aldýðýnýz plazma ekranlý TV seti, yüksek kalite standartlarýna uygundur ve piksel hatalarý için teste tabi tutulmuþtur. Ekranlarýn üretiminde son derece özen gösterilmesine raðmen teknolojik nedenlerden dolayý bazý piksellerin sorunlu olabilmesi tamamen engellenememektedir. Buna benzer sonuçlar belirtilmiþ sýnýrlarýn dýþýnda olmadýðý sürece garantisinde açýklandýðý gibi cihaz arýzasý olarak deðerlendirilmeyeceðini lütfen anlayýþla karþýlayýn. Plazma ekranlar için ýþýk emisyonu, cihaz kullanýldýkça azalýr. Plazma ekranlar fosfor kullanarak çalýþýr. Bazý çalýþma þartlarýnda bu teknoloji görüntü yanmalarýný kolaylaþtýrabilir. Bu þartlar þunlardýr: Dondurulmuþ görüntülerin uzun süre devamlý ekranda gösterilmesi (10 dakikadan fazla). Ayný arka planýn sürekli görüntülenmesi. Uzun bir süre ekraný tamamen doldurmayan bir formatýn (4:3 benzeri) kullanýlmasý. Ekranda bir görüntü yandýðýnda genellikle sorunu gidermek mümkün deðildir; bu durum hiç bir þekilde garanti kapsamýnda deðildir. Ekranda görüntü yanmalarýný engellemek veya azaltmak için lütfen talimatlara ve tavsiyelere uyun: Ýlk 100 saatlik kullaným esnasýnda çoðu hareketli olan filmleri veya çabuk deðiþen donmuþ kareleri görüntülemelisiniz; bu görüntüler tüm ekraný doldurmalýdýr. Ekraný, tam ekran formatýnda (16:9) kullanýn. Ekraný bilgisayar monitörü olarak kullanýrsanýz daima ekran koyucusunu çalýþtýrýn. Kullanýlmadýðý zaman TV setini daima kapatýn. Kontrast ve parlaklýk iþlevlerini mümkün olduðunca azaltarak kullanýn. Bu sette DRM (Dijital Tazeleme Modu) adý verilen bir fonksiyon, küçük görünebilir efektleri ortadan kaldýrabilir veya azaltýlabilir. Donmuþ bir görüntünün aþýrý derecede uzun bir süre ekranda görüntülenmesi sonucunda ortaya çýkan efektler, DRM fonksiyonu kullanýlarak giderilemez. Temizlenmesi TV setini, ekraný ve uzaktan kumandayý temizlemek için sadece yumuþak, temiz ve nemli bir bez kullanýn (herhangi bir yakýcý veya aþýndýrýcý temizleme malzemesi kullanmayýn). Bu iþ için kutusunda verilen temizleme bezi ve temizleme malzemesini kullanýn (sadece Spheros R 32/37). Not: Ekran sadece yetkili bir teknik servis tarafýndan sökülmelidir. 14

15 Güvenliðiniz Ýçin Bu TV seti normal koþullar altýnda evlerde ve ofis ortamlarýnda kullanýlmak üzere dizayn edilmiþtir. Yüksek nem ve toz oraný bulunan yerlerde kullanýlmamalýdýr (banyo, sauna, atölye vb.). Cihaz açýk alanda kullanýldýðý takdirde herhangi bir sývýya(yaðmur, su sýçramasý vb.) maruz kalma-. yacaðýndan emin olunuz. TV üzerine su dolu vazo, yanan bir mum veya havalandýrmayý önleyici tül vb. koyulmamalýdýr.yüksek miktardaki nem ve yüksek toz yoðunluðu elektrik sýzýntýsýna ve dolayýsýyla elektrik þoku yangýna neden olabilir. Cihaz çok soðuk bir ortamdan sýcak bir ortama alýndýðýnda, özellikle kýþ aylarýnda, cihaz ýsýsý oda sýcaklýðýna ulaþýncaya kadar elektrik baðlantýsý yapýlmamalýdýr. Cihazýn montajýnda orijinal aksesuar( sehpa,aský aparatý,vb.) kullanýlmadýðý durumlarda cihaz aðýrlýðýný taþýyacaðýndan emin olunan, kaygan olmayan, tam düz zeminler sehpalar tercih edilmelidir. Cihazýn kapalý alanlara montajýnda yeterli hava sirkülasyonu oluþabilmesi için; cihaza yanlardan 10 cm, üstten 30 cm mesafede herhangi bir engel bulunmamalýdýr. 10 cm 10 cm 10 cm Montaj yeri seçilirken cihazýn, titreþime, direkt gü-. neþ ýþýðýna ve herhangi bir ýsý yayan cihaz etkisine maruz kalmamasýna özen gösterilmelidir. Cihazýn havalandýrma ýzgaralarýndan içeri herhangi bir metal parça düþürülmemelidir. Aksi halde kýsa-devre oluþabilir. Bu gibi durumlarda hemen elektrik baðlantýsýný kesmeli ve yetkili servisinize durumu iletmelisiniz. Cihazýn baðlantý kablolarý herhangi bir kimyasalýn etkisine maruz kalmayacak ve keskin uçlara temas etmeyecek þekilde uzatýlmalý, gerektiðinde saklanmalýdýr. Güç kablosunda oluþabilecek bir hasar elektrik þoklarýna ve yangýna sebebiyet verebilir. TV setinizin arka kapaðýný kesinlikle açmayýnýz, tamir ve servis hizmetleri ancak yetkili servis elemanlarýnca yapýlmalýdýr. Voltaj düzensizliði yaþanmasý muhtemel bölgelerde ürünü korumak için ürünü stand-by konumunda býrakmayýnýz. Cihazý üzerindeki açma kapama tuþundan kapatýnýz. Yaðmurlu havalarda, yýldýrým düþmesi sonucu cihazýn anten ve güç kablosu aracýlýðýyla zarar görmesini engellemek için bu gibi durumlarda veya uzunca bir süre cihazýn kullanýlmayacaðý durumlarda güç ve anten kablo baðlantýlarý kesilmelidir. Güç kablosu, gerektiðinde baðlantýyý hemen kesebilmek için kolay ulaþýlabilir konumda olmalýdýr. Güç kablosunu prizden, plastik fiþ kýsmýndan tutarak çýkarýnýz, kablodan tutarak çýkarmanýz halinde kablo içerisindeki teller zarar görebilir ve kýsa devre oluþabilir. 15

16 Ýlk kurulum Baðlantý Uzaktan kumanda Elektrik giriþi Piller Pilleri yerleþtirmek veya takmak için ok yönünde bastýrýn. Pil bölmesi kapaðýný aþaðý doðru kaydýrýn ve çýkarýn. LR 03 alkalin-manganez pilleri (AAA) takýp + ve - uçlarýn doðru konumda olmasýný saðlayýn. Baðlantýlar için kapaðý çýkarýn. TV setini V50~60 hertz güç çýkýþýna takýn. Elektrik kablosunun küçük fiþini TV setinin arkasýndaki elektrik soketine takýn; büyük fiþi elektrik prizine takýn. Antenler + Anten fiþini anten/kablo sistemine takýn. + Daha sonra kapaðý alt taraftan iterek yerine takýn. ANT-TV ANT-SAT V~ 50/60Hz? Pillerin imha edilmesi hakkýnda uyarýlar Verilen piller, kadmiyum, kurþun ve cýva benzeri zararlý maddeler içermemektedir. Spheros R 26 Kullanýlmýþ pillerle ilgili yönetmelikler bundan böyle, pillerin ev atýklarýyla birlikte atýlmamasýný þart koþmaktadýr. Herhangi bir kullanýlmýþ pili alýþ veriþ yerlerinde bulunan toplama konteynýrlarýna ücret ödemeden atabilirsiniz. TV'nin kullanýlmasý için uzaktan kumandanýn ayarlanmasý DVD TV STB Döner düðmeyi "TV" konumuna getirin VCR V~ 50/60 Hz ANT-TV ANT-SAT * TV R 16

17 Ýlk kurulum Bazý modellerde sonradan PIP alýcý takýlmýþsa veya dijital kayýt cihazýna sahip bir sete halihazýrda entegreyse. PIP alýcý çýkýþý, ANT-TV soketine baðlanmalýdýr (Alýcý 1). Dijital Uydu Alýcýsý 1, sonradan takýldýysa uydu anteni sisteminizi ANT- SAT soketine baðlýyýn. Dijital Uydu Alýcýsý 2 sonradan takýldýysa (Sadece Digital Recorder + ile birliktedir) o zaman anten kablolarýnýn her birini, örneðin anten giriþinden veya çift LNC'den her iki SAT soketine ayrý ayrý takýn. Kabloyu döþerken TV setinin altýnda bulunan sabit kablo klipslerini kullanýn. TV seti üzerindeki baðlantý kapaðýný çýkarýn. Örgülü hortumun kullanýlmasý Kutusunda verilen örgülü hor tumu, elektrik kablolarýný, an ten kablolarýný veya diðer elektronik aksamlardan gelen kablolarý düzenli bir þekilde döþemek için kullanýn; daha sonra kablolarý baðlantý yuva larýna uzatýn. Bu malzeme, kablolar döþeneceði zaman þýk bir çözüm sunmuþ olur. Örgülü hortum çapýnýn, kablolarýn uzunluðu boyunca itildikçe genleþebilme özelliði vardýr (resme bakýn). Bu sistem, hortumu fiþ baðlantýlarý olan kablolardan geçirmenizde kolaylýk saðlar. Ortak ara-yüz modülünün (CI modülü) kullanýlmasý (sadece CI yuvasý olan setler içindir) Kodlu dijital programlarý alabilmek için ortak arayüz modülü (CI modülü) ve smartcard, TV setinizde ilgili yuvaya takýlmalýdýr. CI modülü ve smartcard'ý yetkili satýcýnýzdan satýn alabilirsiniz. Yuvayý TV setinizin arkasýnda bulabilirsiniz, 9. ve 10. sayfadaki resimlere bakýn. 1. TV setini ana açma kapama düðmesinden kapatmayý veya elektrik fiþini prizden çýkarmayý unutmayýn. 2. Önce smartcard'ý CI modülünün içine doðru sonuna kadar ittirin. Smartcard'ý modülün altýn kaplama uçlu tarafý smartcard'ý üreten firma logosunun basýlý olduðu tarafa gelecek þekilde takýn. Basýlý bulunan oklar kartýn nasýl takýlacaðýný gösterir. Smartcard ile birlikte verilen takma talimatlarýna da uyun. 3. CI modülü (1 Temas tarafý öne gelecek þekilde yuvasýna Contact side kaydýrarak takýn. Ortak ara-yüz modülündeki logo görünmelidir. Bu iþlem sýrasýnda modülün bükülmemesine dikkat edin. Hiç bir þekilde zorlamayýn. Modül kilitlendiðinde çýkarma tuþu dýþarý doðru çýkar. (1 CI modül ve smartcard, bu setin paketine dahil edilmemiþtir; genellikle bu tür ürünleri yetkili satýcýnýzdan temin edebilirsiniz. Açma iþlemi Ana açma - kapama düðmesine basýn (Bazý modeller için set anahtarý açýlýr açýlmaz yeþil gösterge lambasý yanar). ) Bazý modellerde: Set üzerindeki kýrmýzý gösterge yanar (bekletme modu). Gösterge ile birlikte entegre olan düðmeyi kullanarak seti açýn (ayrýntýlý kullaným seçenekleri için 18. sayfaya bakýn). Otomatik programlama Çýkarma tuþu Ýlk kez açtýðýnýzda TV setinin otomatik programlamasý çalýþtýrýlýr. Menüleri takip edin. Yönlendirme oklarýndan birine basarak ayarlarý seçebilirsiniz ve ayarlarýnýzý (TAMAM) tuþuna basarak kaydedebilirsiniz. Daha sonra bir sonraki menüye geçin. Önceki menüye geri dönün. 1. Önce menü dilini seçmelisiniz. 2. (TAMAM) tuþuna basarak "Anten tesisatý/tesisatlarýný baðlayýn" menüsünü görüntüleyebilirsiniz. Uydudan dijital programlar almak istiyorsanýz o zaman "DVB-S" seçimini yapýn - sarý renkli tuþa basarak onaylamasýný gerçekleþtirin. 3. Ülkeye özel program sýralamasý için bölgeyi girin. 4. "Uydu tesisinin seçilmesi" menüsü içinde uydu anteninize uyan seçimi yapýn. Not: Uydu anteninizin nasýl yapýlandýrýlacaðý ve anten ayarlarý konusunda sorularýnýz varsa uydu anteni teknik servisinize veya yetkili satýcýnýza danýþýn. 5. Uydu anteninin doðrultulduðu ASTRA1 benzeri bir uyduyu seçin. Sadece bir uydudan yayýn almak istiyorsanýz Aþaðýdaki menüde program aramasýnýn hem yüksek hem de düþük bantta gerçekleþtirilmesi için "Evet", sadece düþük bantta gerçekleþtirilmesi için "Hayýr" seçimini yapýn. Not: Pek çok uydu için program aramasý her iki bantta da gerçekleþtirilmesi gerekir. COMMON INTERFACE 17

18 Günlük kullaným 7. Düþük ve yüksek bant için 9750 MHz (9,75 GHz) ve Mhz (10,6 GHz) belirlenmiþtir. Uydu anteninizde, ýraksak osilatör (divergent oscillator) frekansýna sahip bir LNC (LNB) bulunuyorsa sýrasýyla düþük ve yüksek bant için frekanslar belirleyin. Not: "TV menu (TV-Menüsü) - Settings (Ayarlar) - Channels (Yayýncýlar) - Manual adjustment" (Manuel ayarlama) içindeki alýnan frekanslarýn doðru görünmesi, bu ayara baðlýdýr. 8. Yaptýðýnýz ayarlar doðrultusunda sesli bir görüntü almalýsýnýz (sadece ASTRA 1 ve HOTBIRD için). Daha sonra (TAMAM) düðmesine basýn. 9. Uydu programlarýný daha çabuk programlamak için "Ýlk çalýþtýrma" menüsü içinde "ön programlamadan faydalanýn" seçimini yapýn. Mevcut tüm programlarýn aranýp kaydedilmesi için bu aþamada "Hayýr" seçimini yapýn. Sembol oranlarý: ve standart sembol oranlarý önceden belirlenmiþtir. Farklý sembol oranlarýna sahip programlar almak istiyorsanýz uzaktan kumandanýzýn sayýsal tuþlarýný kullanarak burada ilgili deðerleri belirtin. 10. Yapýlacak otomatik programlama ayarlarýna göz atmak için (TAMAM) tuþuna basýn. 11. (TAMAM) tuþuna tekrar basarsanýz program aramasý baþlar. TV seti, ayarlarýnýza ve takýlý olan antenlere baðlý olarak tüm programlarý arar, sýralar ve kaydeder. 12. TV programlarý kaydedildiðinde bir mesaj alýrsýnýz. 13. (TAMAM) tuþuna bastýktan sonra TV seti, radyo programlarýný arar. 14. TV seti, anten sisteminizin alabildiði tüm radyo istasyonlarý arar, sýralar ve kaydeder. 15. Daha sonra video donanýmý, dekoderi ve müzik sistemi menülerine "Baðlantý Sihirbazý" kullanarak giriþ yapýn ve gösterilen baðlantý þemasýna göre bunlarý TV'ye baðlayýn. Ýlk kurulumu herhangi bir zaman, ör. evinizi taþýdýktan sonra tekrarlayabilirsiniz. (BÝLGÝ) tuþunu kullanarak dizini görüntüleyin (menü açýlmýyorsa TV moduna geçin). "Ýlk devreye alma iþleminin tekrarlanmasý" dizin baþlýðýný seçin (bu seçeneði A harfinden önce bulabilirsiniz). Ýlk kuruluma baþlamak için (TAMAM) tuþuna basýn. Programlarýn sýralanmasý Herhangi bir zamanda otomatik olarak gerçekleþtirilen program sýralamasýný deðiþtirebilirsiniz, "TV menu (TV menü) - Settings (Ayarlar) - Channels (Yayýncýlar) - Change stations (Programlarý deðiþtirmek)" içine bakýn. Açýlýp kapanmasý TV'niz tasarruflu güç kaynaðý ünitesine sahiptir. Bekletme durumunda güç kullanýmý azaltýlýr. Daha fazla elektrik tasarrufu için ana açma-kapama düðmesini kapatýn. Ancak EPG (elektronik program kýlavuzu) verilerinin kaybolacaðýný ve programlý kayýtlarýnýzý TV tarafýndan gerçekleþtirilmeyeceðini lütfen unutmayýn. ) ) Radyonun açýlmasý ) RADIO Kapatýlmasý TV seti açýldýðýnda uzaktan kumanda üzerindeki mavi renkli ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuþunu veya TV seti üzerindeki göstergeli düðmeyi kullanarak bekletme konumuna alabilirsiniz. TV seti üzerindeki kýrmýzý lamba yanar. Bazý modellerde turuncu gösterge veya hem yeþil hem de kýrmýzý gösterge yanýyorsa o zaman programlý kayýt yapýlýyor, EPG verileri kaydediliyor veya ekran görüntüsü olmadan radyo çalýþýyordur. TV setinin açýlmasý Setin bekletme modundan çýkarýlmasý için en iyi yol mavi On/Off (Açma/Kapama) tuþunun veya uzaktan kumandanýn sayý tuþlarýnýn (1-99) kullanýlmasýdýr. Bazý modellerde TV setindeki göstergeye entegre düðmeyi kullanýn. TV seti üzerindeki yeþil gösterge yanar. Veya TV setini (TAMAM) tuþu ile açýn, o zaman "station list" (program listesi) içeriðini görüp bir program seçebilirsiniz. Uzaktan kumandadaki RADIO (RADYO) tuþunu kullanýn Veya Bazý modellerde: TV setinin kontrol düðmesinin R tarafýný kullanarak radyoyu açýn. TV setini, set üzerindeki ana açma-kapama düðmesinden kapatýrsanýz gösterge yanmaz. Bazý modellerde: TV seti ana açma-kapama düðmesiyle kapatýldýysa TV seti önce ana açma-kapama düðmesiyle bekletme konumuna alýnmalý, daha sonra yukarýda bahsedilen yöntemlerden biri kullanýlarak açýlmalýdýr. 18

19 Günlük kullaným Programlarýn deðiþtirilmesi uzaktan kumandadaki P+/P- tuþlarýyla... P+ V- V+ P Önceki / sonraki program Program deðiþtirme yaparken program bilgi görüntüsü bir kaç saniyeliðine görünür. 41 ZDF Eifellandschaft 21:00-21:45 Dil/ses seçimi "station list" (program listesi) ile... "station list" tablosunu görüntülemek için (TAMAM) tuþunu kullanýn Program listesi COMP. IN HDMI/DVI VGA AVS DVD VCR 0 VIDEO 1 ARD 2 ZDF 3 SAT.1 4 RTL 5 VOX 6 3SAT 7 S RTL 8 N TV 9 DSF 10 TM3 11 PRO7 12 RTL 2 13 WDR 3 14 BR 15 HR 16 MDR 3 17 N 3 Sayýsal 21:00-21:45 Eifellandschaft Deðiþtirmek Programýn Gösterilmesi 0 9 Program seçmek Programlarý Deðiþtirmek Sýnýflandýrmayý Deðiþtirmek DVB programlarý baþka dillerde de yayýn yapýyorsa o zaman program bilgi görüntüsü altýndaki "language/sound" (dil/ses) seçeneðini ayarlayýn. Yeþil renkli tuþu kullanýp tuþlarýný kullanarak "language/sound" seçeneðini görüntüleyin. uzaktan kumandadaki sayý tuþlarýyla... TV setinde, 1680 programý kaydedebilecek dinamik bir hafýza bulunmaktadýr. 9 programa kadar kaydedildiyse sadece bir basamak girmeniz gerekmektedir; 99 programa kadar, iki basamak gereklidir; 999 programa kadar üç basamak gereklidir (kaç tane programýn kaydedildiðini görmek için "station list" (program listesi) içeriðine bakýn). pqrs 1 basamaklý programlar uzun 0-9 tuþlarýna bir saniye boyunca basýlýrsa program deðiþir. Veya 0-9 tuþlarýna çok kýsa süreli basýn program 2 saniye sonra deðiþir (sadece 9 program kaydedildiði zaman programlar anýnda deðiþtirilir). abc kýsa kýsa uzun pqrs 2 ve 3 basamaklý programlar Ýlk sayýsal tuþ(lar)a basýlmasýndan çok kýsa bir süre sonra son sayýsal tuþa bir saniye boyunca basýn, program hemen deðiþir. Veya tüm sayýsal tuþlara çok kýsa süreli basýlýrsa program 2 saniye sonra deðiþir (sadece 99 veya 999 programa kadar program kaydedildiði zaman programlar anýnda deðiþtirilir). AV... wxyz Ýstasyonu seçin (mevcutsa, seçilen program küçük bir görüntü olarak görüntülenir) Veya sayýsal tuþlarla seçin seçilen programý görüntüleyin Mavi renkli tuþ: Alfabetik olarak / gruplara göre / numaralarýna göre sýralar Program listesi COMP. IN HDMI/DVI VGA AVS DVD VCR ARD BR-ALPHA BR3 a Deðiþtirmek Program seçmek 6 3SAT 7 S RTL 8 N TV 9 DSF 10 TM3 11 PRO7 12 RTL 2 13 WDR 3 14 BR 15 HR 16 MDR 3 17 N 3 Programýn Gösterilmesi Programlarý Deðiþtirmek Sýnýflandýrmayý Deðiþtirmek Sayýsal abc pqrs tuv hepsi kýsa 4 basamaklý programlar Dört sayýsal tuþa kýsa sürelerle basýn kanal o zaman anýnda deðiþir. Alfabetik görünüm için: Sayýsal tuþlarla harfleri girin (cep telefonu tuþ takýmýnda olduðu gibi), tuþlarýyla seçip (TAMAM) tuþuyla görüntüleyin. Grup (bouquet) görünümü için (yayýn zincirine baðlý olarak sýralana, sadece DVB programlar içindir): Grup (bouquet) numarasýný girip ile seçin ve (TAMAM) tuþuyla görüntüleyin. Dijital programlar D veya S ile belirtilir; kodlu programlara D ile görüntülenir. Çocuklar için sakýncalý programlar ile belirtilir. 19

20 Günlük kullaným Basit olarak menü kullanýmý TV menü Menüler, MENU (MENÜ) tuþu veya özel menü tuþlarý aracýlýðýyla görüntülenir ve (BÝTÝR) tuþu veya tekrar özel menü tuþlarý aracýlýðýyla kapatýlýr. menü, ekranýn alt kýsmýnda görüntülenir. Üst kýsýmda seçilen menü hakkýnda yardýmcý bilgileri görebilirsiniz. Menülerin içinde tuþlarýný kullanarak gezinebilirsiniz. tuþlarýný kullanarak ayarlar yapabilirsiniz. Menüden çýktýðýnýzda ayarlar yapýlmýþ demektir. Menü kullanýmý örneði TV menu seçeneðini kullanarak menüler arasýnda nasýl gezinileceðini örneklerle açýklayacaðýz. TV setinizdeki koyu mavi alanda hangi tuþlarý kullanabileceðinizi görebilirsiniz. MENÜ TV menu seçeneðini açar (TV modunda) Görüntü Buradan diðer ayarlarý yapabilirsiniz: kontrast, renk, parlaklýk, resim ayarý, netlik, resim formatý. Bas seslerini tuþlarýný kullanarak ayarlayýn Diðer ses ayarlarýný da yapmak istiyorsanýz "Bass" seçeneðine tuþu ile geçin ve tuþlarýyla, örneðin "more..." (diðerleri) seçimi yapýn. Ayrýca tuþunu kullanarak TV menu seçeneði içinde "Sound" harici baþka bir seçime geçebilir ve diðer ayarlarý yapabilirsiniz (örneðin "picture settings" (görüntü ayarlarý)). Bass Ek ses ayarlarýný görüntülemek için (TAMAM) tuþunu kullanýn. Bass tuþlarýný kullanarak ses ayarýný seçin, ör. "Auto volume" (Otomatik ses þiddeti) ve... ses Ses Bas TV menü Ses diðerleri... TV menü Ses Hoparlör Stereo TV menü Otomatik ses þiddeti kapalý... otomatik ses þiddeti seçimini yapmak için tuþunu kullanýn. Ses þiddeti Kulaklýk sesi Oto. ses þiddeti AV çýkýþ sinyali Tiz TV menü TV menü Görüntü Görüntü ayarý Ses Kayýt Baðlantýlar Ayarlar Otomatik ses kapalý "on" (aktif) seçimini yapmak için tuþunu kullanýn ve otomatik ses ayarýný devreye sokun. TV menü Ses Otomatik ses açýk kapalý açýk TV menu içinden fonksiyonu, örneðin "Sound" (ses ayarlarý için) seçin. Saðda koyu mavi alanda görüntülenen menüye geçmek için tuþunu kullanýn; solda görüntülenen menü ye geçmek için tuþunu kullanýn. Menüden çýkmak için (BÝTÝR) tuþuna basýn. Burada gösterilen TV menu seçiminden ayrý olarak TV modundaki diðer menüler aþaðýdaki gibi açýlýr: Görüntü TV menü Ses Tiz Kayýt Baðlantýlar Ayarlar Aþaðýdaki ses fonksiyonunu tuþu ile seçip (TAMAM) tuþuna basýn; ses ayarlarýnýn listesini görürsünüz. TV menü Ses Tiz 4 Bass diðerleri... Ses ayarlarý içinde tuþlarý ile tekrar seçim yapýn, örneðin "Bass" (bas seslerin artýrýlmasý veya azaltýlmasý için). Tiz TV menü Ses Bas 6 Bas seslerin ayarlanmasý amacýyla ayarlama çubuðu altýndaki seçimi uygulamak için veya (TAMAM) tuþunu kullanýn. P+ V V+ P- Ses menüsünü doðrudan görüntüler. "Picture menu" (Görüntü menüsü) seçeneðini doðrudan görüntüler. Image+ *, teletext altyazýlarý, kiþisel teletext sayfalarý, kulaklýk sesi seviyesi, program arama ve görüntüyü aþaðý yukarý kaydýrmak için hýzlý görüntüleme saðlar. Yeþil renkli tuþ: Görüntü / ses standart ayarlarýný görüntüler. Ses ayarýný kullanarak Ses sistemi seçimi, Ses ayarlarý, Ses efektleri ve Kaliteli yüksek ses benzeri diðer ses ayarlarýný da açabilirsiniz. Bu iþlem için ses ayarý görüntüsü sýrasýnda veya (TAMAM) tuþuna basýlmalýdýr. 20

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU Cihaza USB den yazýlým yükleme sýrasýnda elektriði kesinlikle kapatmayýnýz. Kayýt Ýþlemleri Ýçin 3GB Üzeri Kapasitede USB Disk Kullanýnýz 3 GENEL ÖZELLÝKLER USB ile yazýlým

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Digital Recorder Plus-TR.qxp 21.02.2006 11:45 Page 1. Kullaným Talimatlarý. TV Aksesuarlarý. Dijital Kayýt Cihazý +

Digital Recorder Plus-TR.qxp 21.02.2006 11:45 Page 1. Kullaným Talimatlarý. TV Aksesuarlarý. Dijital Kayýt Cihazý + Digital Recorder Plus-TR.qxp 21.02.2006 11:45 Page 1 Kullaným Talimatlarý TV Aksesuarlarý Dijital Kayýt Cihazý + 233 32440 Digital Recorder Plus-TR.qxp 21.02.2006 11:45 Page 2 Ýçindekiler RC3/RC4 uzaktan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu TV. Concept L 32 Concept L 32 Basic Concept L 26 Concept L 26 Basic 233 32506.063

Kullanım Kılavuzu TV. Concept L 32 Concept L 32 Basic Concept L 26 Concept L 26 Basic 233 32506.063 Kullanım Kılavuzu TV Concept L 32 Concept L 32 Basic Concept L 26 Concept L 26 Basic 233 32506.063 32506_063_Concept_L26_32_TR_6b_01 1 11.07.2006 11:47:53 İçindekiler Uzaktan kumanda TV-fonksiyonları 3

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 233 32789.060 1 -

Kullanım Kılavuzu. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 233 32789.060 1 - Kullanım Kılavuzu TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 233 32789.060 1 - İçindekiler Uzaktan kumanda TV-fonksiyonları 3 Kumanda paneli 4 Cihazın arka tarafındaki bağlantılar

Detaylı

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Kablosu Güç Adaptörü SATA Kablosu U.K. Pilleri U.K. 2 Ön Panel Dokunmatik Tuş Standby LED Göstergesi Mini TV Burada TV yayınlarını veya tv logolarını

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L.  TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Ýçindekiler. Giriº Gerekli Özen 1 SmartMedia (Akýllý Medya) Kartý 1 Piller 1 Ambalajýn Ýçeriði 1. Fotoðraf Makinemizi Tanýyalým Ön 1 Arka 2

Ýçindekiler. Giriº Gerekli Özen 1 SmartMedia (Akýllý Medya) Kartý 1 Piller 1 Ambalajýn Ýçeriði 1. Fotoðraf Makinemizi Tanýyalým Ön 1 Arka 2 Ýçindekiler Giriº Gerekli Özen 1 SmartMedia (Akýllý Medya) Kartý 1 Piller 1 Ambalajýn Ýçeriði 1 Fotoðraf Makinemizi Tanýyalým Ön 1 Arka 2 Fotoðraf Makinesinin Hazýrlanmasý Kayýþýn Takýlmasý 2 Pillerin

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr M-2060 RDS FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi Kullanma Kilavuzu www.goldmaster.com.tr GüvenlikBilgisi Uyarýlar Yalnýzca12-voltDCnegatif-topraklýelektriksistemikullanýnýz. Baðlamavemontajetmesýrasýnda,aracýnnegatifbatarya

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND8301 Network Video Recorder Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia VAST inside HD Local

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

191TE2L 221TE2L. (Ref. modeli: 191TE2L)

191TE2L 221TE2L.  (Ref. modeli: 191TE2L) 191TE2L 221TE2L (Ref. modeli: 191TE2L) www.philips.com/welcome TR 2 6 26 www.philips.com/support Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Balya Sayacý. Kullanma Kýlavuzu

Balya Sayacý. Kullanma Kýlavuzu Balya Sayacý Kullanma Kýlavuzu çelebi elektronik http://www.celebielektronik.com.tr/ 1 BALYA SAYACI KULLANMA KILAVUZU Baþlarken... Deðerli Kullanýcýmýz, Tasarýmýndan üretimine ileri teknolojiler kullanýlarak

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

EZ PRO Jr. Indoor Series Kullaným Bilgileri Sulama Alaný Çizelgesi

EZ PRO Jr. Indoor Series Kullaným Bilgileri Sulama Alaný Çizelgesi EZ PRO Jr. Indoor Series Kullaným Bilgileri Sulama Alaný Çizelgesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rev 3-05 EZ Pro Jr. Indoor Montaj ve Programlama Kýlavuzu Aþaðýdaki EZ Pro TM Jr. Indoor modelleri için: 8204 8274 8206

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Başlarken NSZ-GS7. Ağ Ortam Oynatıcısı. Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Başlarken NSZ-GS7. Ağ Ortam Oynatıcısı. Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Başlarken TR Ağ Ortam Oynatıcısı NSZ-GS7 Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Başlarken: ON/STANDBY Oynatıcıyı açar veya kapatır. Bağlı cihazların

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

GoldMaster. www.goldmaster.com.tr PD-760. GoldMaster. Portable DVD Oynatici. Kullanma Kilavuzu

GoldMaster. www.goldmaster.com.tr PD-760. GoldMaster. Portable DVD Oynatici. Kullanma Kilavuzu GoldMaster www.goldmaster.com.tr PD-760 GoldMaster Portable DVD Oynatici Kullanma Kilavuzu Ýçindekiler Tanýtým Güvenlik Önlemleri Temel Özellikler Cihaz görünümü Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Kullanýmý

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu KILAVUZ DS-48300 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Kutu İçeriği. Kullanma Kılavuzu. HDMI Kablo Güç Adaptörü. Harici IR Kablo UK Pilleri

Kutu İçeriği. Kullanma Kılavuzu. HDMI Kablo Güç Adaptörü. Harici IR Kablo UK Pilleri Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Adaptörü Harici IR Kablo UK Pilleri UK 1 Ön Panel Standby LED Sol Taraf USB 3.0 2 Arka Panel FBC Tip Takılabilir Slot 8 sinyale kadar değişik kanalları

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

CD230_TR_ book Seite 1 Dienstag, 10. Januar : Kullaným Kýlavuzu. Kullanmadan önce el cihazýný 24 saat þarj edin.

CD230_TR_ book Seite 1 Dienstag, 10. Januar : Kullaným Kýlavuzu. Kullanmadan önce el cihazýný 24 saat þarj edin. CD230 3111 285 28961.book Seite 1 Dienstag, 10. Januar 2006 3:16 15 Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihazýný 24 saat þarj edin. CD230 3111 285 28961.book Seite 2 Dienstag, 10. Januar 2006 3:16 15

Detaylı