Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 02-Kasım-2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 02-Kasım-2009"

Transkript

1 Şirket HaberleriEYE AKALT AKBNK AKGRT AVRSY BOLUC CLEBI DESA DYHOL Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:17 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğ'i uyarınca; Şirketimizin maliki bulunduğu Yalova ilindeki gayrimenkule ait kira sözleşmesinin sona erdirilmesi hakkında kamu açıklamasıdır. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından tarihinde alınan karar uyarınca; Şirketimizin sahip ve maliki bulunduğu Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Denizçalı Köyü, Topçuçiftliği Mevkii adresinde vaki ve kain ve Yalova Tapu Sicil Müdürlüğü'nün Pafta No: 1/1 ve Parsel No: 1117'de kayıtlı ,00-m2 yüzölçümlü kargir fabrika binası ve arsası vasıflı gayrimenkulün kiralanmasına ilişkin olarak Şirketimiz ile ERSUR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında akdedilen tarihli ve tarihine kadar yürürlükte ve geçerli olan Kira Sözleşmesi'nin tarafların karşılıklı mutabakatı çerçevesinde tarihi itibariyle feshedilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir. Akbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:21 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Akbank (Dubai) Limited sermayesinin ödenmesine ilişkin yetkilendirme İlgi: tarihli Bildirim Bankamızca Dubai International Financial Centre (DIFC)'de Akbank (Dubai) Limited ünvanıyla kurulması planlanan şirket için, Dubai Financial Services Authority (DFSA) nezdinde yapılan başvuru sonucunda Lisans Ön Onayı alınmıştır. Kuruluş işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Akbank (Dubai) Limited için taahhüt edilen Amerikan Doları tutarındaki sermayenin ödenmesi hususunda Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02 Kasım 2009 tarihli Kararı ile Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Aksigorta A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:57 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Ender Bıyıklıoğlu 31 Ekim 2009 tarihi itibariyle şirketimizden ayrılacak olup; 1. derece imza yetkisi kaldırılmıştır. Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 18:37 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Vergi Davası Temyizi Daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere; İstanbul 1. Vergi Mahkemesi nezdinde 2008/3823 Esas sayılı dosya ile açılan davamız tarih ve 2009/1812 Karar sayılı kararla reddolunmuş olup, söz konusu karar tarihinde temyiz edilmiştir. Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin yürürlükteki esas sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Çelebi Hava Servisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 09:14 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır Şirketimiz ilgili devlet kurumlarından alınan izin ve çalışma ruhsatı çerçevesinde Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanında tarihi itibariyle yer hizmetleri faaliyetlerine başlamıştır. Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 10:47 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. ile muhtemel işbirliği olasılıklarının araştırılması hususunda yetkilendirme hakkında Samsonite Europe N.V. nin %60 oranında, Şirketimiz Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. nin ise %39,9 oranında hissedar olarak bulunduğu Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. 'ndeki Samsonite Europe N.V. ' ye ait hisselerin bir kısmının veya tamamının, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde şirketimiz tarafından satın alınmasına dair olasılıkların araştırılmasına, bu hususla ilgili olarak ön görüşmelerin başlatılmasına, bu konularda şirketimiz adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Çelet' in yetkili kılınmasına, bu hususla ilgili somut gelişme olması halinde kamuya duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Doğan Yayın Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 18:20 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

2 DYOBY EREGL FBIST Konu : Doğan Yayın Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarımıza Ait Vergi/Ceza İhbarnameleri Orjinal Açıklamanın Tarihi: , , Değişen Konularla İlgili Bilgiler: Doğan Yayın Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarımıza Uzlaşma Davetiyesi İletilmesi Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımıza Uzlaşma Davetiye İletilmesi. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, hesap dönemi Vergi ve Ceza İhbarnameleri ( ,-TL vergi aslı, ,-TL vergi ziyaı cezası) ile ilgili olarak Doğan Yayın Holding A.Ş.'ye; 2005, 2006, 2007 ve 2008 hesap dönemi Vergi ve Ceza İhbarnameleri (kurum geçici vergi aslı ve özel usulsüzlük cezaları hariç, ,60,-TL vergi aslı, ,74,-TL tutarında vergi zıyai cezası) ile ilgili olarak da doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. ile dolaylı bağlı ortaklıklarımız D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye uzlaşma davetiyesi göndermiştir. Bilindiği üzere, uzlaşmanın vaki olmaması durumunda, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın, kendilerine tebliğ edilen Vergi ve Ceza İhbarnamelerinin terkini amacıyla açmış oldukları davalarda, dava süreci kaldığı yerden devam edecektir. Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:49 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin Pazartesi günü, saat 10:30'da Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak /İZMİR adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ve Pazartesi günü sırasıyla saat ve 11.15'de yapılan "A" grubu nama ve "A" Grubu Hamiline Hisse Sahipleri Hususi Toplantılarında, 1-Şirketin tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış konsolide finansal tablolarında yeralan TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan bilanço açığının ,46 TL.lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, 2-Yapılacak sermaye azaltımında ''Payların İptal Edilmesi'' yönteminin uygulanmasına, 3- Yapılacak sermaye azaltımının ,46 TL. olmasına ve bu suretle Şirket sermayesinin ,46 TL'den TL'ye düşürülmesine, 4-Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/09/2009 tarih ve 30/818 sayılı kararı çerçevesinde tarihli uygun görüş yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 09/10/2009 tarih 5262 sayılı izin yazısı doğrultusunda değiştirilmesine, 5-Ana Sözleşme'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/09/2009 tarih ve 30/818 sayılı kararı çerçevesinde tarihli uygun görüş yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 09/10/2009 tarih 5262 sayılı izin yazısı doğrultusunda değiştirilmesine, karar verilmiştir. Buna ilişkin olarak 2 Kasım 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı, "A" Grubu Nama ve "A" Grubu Hamiline Hisse Sahipleri Hususi Toplantı tutanakları ekte sunulmuştur. Söz konusu ekler internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:36 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Özel Durumların Kamuya Açıklanması Hk. Şirketimizin bağlı kuruluşu olan ERDEMİR Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ile Türk Metal Sendikası arasında 18 Haziran 2009 tarihinde başlamış olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürecinde, 28 Ekim 2009 tarihinde Türk Metal Sendikası tarafından Grev Kararı alınmıştır. Söz konusu karar, Şirketimize 30 Ekim 2009 tarihinde tebliğ edilmiş olup, görüşmelere devam edilmektedir. FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:11 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 01/10/2009 Borsanızda FBIST koduyla işlem gören FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu'muzun bağlı olduğu FTSE Turkish Lira Goverment Bond Indeks endeksindeki değişim ile Fonumuzun korelasyon katsayısını sağlamak için aşağıdaki alım ve satım işlemleri gerçekleştirilmiştir. *Endeks değişimi nedeniyle fon portföyüne Alınan Devlet Tahvilleri Tanım Nominal TRT050510T16 84, TRT230610T13 168, TRB280710T17 84, TRT031110T10 252, TRT081210T14 2,044, TRT020211T11 196, TRT110511T11 168, TRT030811T14 1,764,000.00

3 GOLTS HURGZ HZNDR IHEVA IHLAS MAKTK TRNSK MRTGG TRT190111T13 168, TRT070312T14 140, TRT260912T15 84, TRT280813T13 56, TRT060814T18 812, *Endeks değişimi nedeniyle fon portföyünden Satılan Devlet Tahvilleri Tanım Nominal TRT140410T16 5,852,000 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:01 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Olağanüstü Genel Kurul tarihi yeri ve gündemi Şirketimiz Yönetim Kurulu tarih ve 60 nolu toplantısında;şirketin 2009 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının; a) Cuma günü saat 15.00' de Bayıldım Caddesi No: İstanbul Swiss Otel The Bosphorus Montreux Toplantı Salonun da yapılmasına, b) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir. Söz konusu Genel Kurul toplantı gündemi internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 19:09 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Vergi inceleme raporlarına ilişkin ihbarnameler Orjinal Açıklamanın Tarihi: , Değişen Konularla İlgili Bilgiler: Uzlaşma Daveti T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Şirketimize; 2004, 2005 ve 2006 hesap dönemi Vergi ve Ceza İhbarnameleri ( ,-TL vergi aslı, ,-TL tutarında vergi zıyai cezası) ile ilgili olarak uzlaşma davetiyesi göndermiştir. Bilindiği üzere, uzlaşmanın vaki olmaması durumunda, Şirketimiz, tebliğ edilen Vergi ve Ceza İhbarnamelerinin terkini amacıyla dava açacaktır. Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:45 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa Yönetim kurulu üyelerimizden Ali Berberoğlu ve Şadiye Neval Baykal 02/11/2009 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etmişlerdir. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:39 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı nın tarih, 4/GİD-235/BA/04551 sayılı yazısı gereğince yapılan bildirim internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. İhlas Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:39 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı nın tarih, 4/GİD-234/BA/04550 sayılı yazısı gereğince yapılan bildirim internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Makina Takım Endüstrisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:04 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.'ne Borç Devri Transtürk Holding A.Ş'nin Long Reach'e olan USD (anapara + faiz) borcunun Girişim Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından devralınarak kapatılması ile ilgili görüşmeler devam etmekte olup, görüşmeler sonuçlandığında özel durum açıklaması ile kamuya duyurulacaktır. Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 15:45 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : TTK'nun 324. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler Tarih ara bilançoda oluşan sermaye kaybının Aktif Varlıklarımızın Değerinin yeniden değerlendirmesi

4 OKANT SELGD SKTAS SPTUR THYAO sonucu ortata çıkacak artık değer farkının öz kaynaklar altında sınıflandırılmasıyla beraber gerekli düzenlemenin olacağı düşüncesindeyiz. Gerekli bağımsız denetim kuruluşlarına çalışma yaptırılma işlemi başlatılmıştır. Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:57 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Ana Ortağımız İhlas Madencilik A.Ş.'den gelen açıklama hk. Ana ortağımız İhlas Madencilik A.Ş.'den gelen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Daha önce, 20 Ekim 2009 ve 22 Ekim 2009 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamaları ile Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisse devrine konu finansal tablolarında gözüken borçlarının teminatı olarak Okan Holding A.Ş.'ye İhlas Madencilik A.Ş. tarafından verilen teminat çekleri haksız olarak Okan Holding tarafından icra takibine konu yapılmış ve işbu durum, kamuoyuna açıklanmıştı. İhlas Madencilik A.Ş., söz konusu çeklerin teminat çekleri olduğu, konunun yargılamayı gerektirdiği, teminata konu olan tutarın ödendiğinden bahisle, İcra Hakimliğine, takibin iptalini isteyen bir şikayette bulunmuştur. Mahkeme, Okan Holding A.Ş.'nin de bu konuda cevaplarını aldıktan sonra, İhlas Madencilik A.Ş.'nin davasında haklı olduğunu, teminat maksatlı verilen çeklerden dolayı icra takibi yapılamayacağını ve konunun yargılamayı gerektirdiğini, bu nedenle, haksız yapılan icra takibinin iptaline, şikayetimizin kabulüne karar vermiştir. Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:55 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri İle İlgili Açıklama İlgi:02 Kasım 2009 tarih İMKB/24-GDD-133/ sayılı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı yazısı Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen Olağan dışı fiyat hareketlerini etkileyecek, Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili 02 Kasım 2009 tarihi itibariyle kamuya bildirdiklerimiz haricinde açıklanmamış özel bir durumun bulunmadığını bilgilerinize arz ederiz. Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:29 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklama Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Ekim 2009 tarihindeki toplantısında, Soktas India Private Limited isimli iştirakimizin ödenmiş sermayesinin Hint Rupisine arttırılması sırasında her biri 10 Hint Rupisi nominal değerde adet hisseye karşılık toplam Hint Rupisi ile doğrudan yatırım yoluyla iştirakinin ve bu amaçla ödenmiş olan USD ve EUR tutarlarındaki sermaye avanslarının onaylanmasına karar verilmiştir. Ortağımız International Finance Corporation (IFC) de tüm iştirak paylarını ödemiştir. Sermaye arttırımının formaliteleri tamamlandıktan sonra Soktas India Private Limited' in pay durumu aşağıdaki gibi olacaktır: Ortaklar Hisse Adedi İştirak Oranı Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş ,20% IFC ,80% Toplam % Ayrıca, söz konusu iştirakimiz Soktas India Private Limited, bir Hint Bankası olan Bank of Baroda'dan yaklaşık 5 milyon ABD Doları eşdeğerinde 9.5 yıl vadeli yatırım kredisi ve daha önce imzalanan sözleşme kapsamında IFC'den 1,5 milyon ABD Doları ilave yatırım kredisi kullanarak projenin ilk fazının finansmanını tamamlamıştır. Projenin tamamlanan ilk fazının finansman dengesi %44 sermaye, %56 uzun vadeli banka kredisi olarak gerçekleşmiştir. Bugün itibariyle Söktaş Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, iştiraki olan Soktas India'nın uzun vadeli yatırım kredilerinin teminatı olarak ilgili banka ve finansman kuruluşlarına verdiği garantilerinin toplamı yaklaşık 37 milyon ABD Doları eşdeğerine ulaşmış olup, iştirakimiz Soktas India Private Limited ilgili uzun vadeli yatırım kredilerinin yaklaşık 28 milyon ABD Doları eşdeğerindeki kısmını kullanmıştır. S&P/IFCI Türkiye A Tipi Akbank Borsa Yatırım Fonu nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:47 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. S&P/IFCI Türkiye A Tipi Akbank Borsa Yatırım Fonu portföyünde bulunan ve 02 Kasım 2009 tarihi itibariyle verileceği açıklanan, -(FENER) Fenerbahçe Sportif Hizmetler A.Ş. % nakit temettü sermaye artırım işlemi, Fon hesaplarına ve gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonuna yansıtılmıştır. - Türk Hava Yolları A.O. nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

5 THYAO TRNSK TSKYO UNYEC VAKBN FONFK CEYLN EDIP FVORI GEDIZ MAKTK SELGD SNPAM TRNSK tarihinde saat 19:01 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Hat açılması Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, trafik haklarının temin edilmesini müteakip, İstanbul-Basra-İstanbul hattında tarifeli uçuşlara başlanmasına karar verilmiştir. Türk Hava Yolları A.O. nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:16 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Uçak satın alma İlgi: İlgi Özel Durum Açıklamamızda belirtilen; 3 adet A330 Airbus opsiyon uçağının, 2012 yılı içinde teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine karar verilmiştir. Transtürk Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:02 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.'ne Borç Devri Şirketimizin Long Reach'e olan USD (anapara + faiz) borcunun Girişim Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından devralınarak kapatılması ile ilgili görüşmeler devam etmekte olup, görüşmeler sonuçlandığında özel durum açıklaması ile kamuya duyurulacaktır. TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 09:57 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Finansal tablolarımızda sehven kaydedilen kendi çalışma dosyamızın iptal edilmesi Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği: Finansal tablolarımızda sehven kaydedilen kendi çalışma dosyamızın iptal edilmesi tarihinde göndermiş olduğumuz finansal tablolarımızda sehven kendi çalışma dosyamız kalmıştır. Kendi çalışma dosyamızın iptal edilmesi için İMKB'ye yeni CD düzenlenerek gönderilmiştir. Finansal tablolarımızla ilgili bir düzeltme yapılmamıştır. Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin yürürlükteki esas sözleşmesi KAP ta yayınlanmaktadır. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:46 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu : Zafer Sanayi/Konya Şubesi Açılışı Zafer Sanayi/Konya Şubesi Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi Selçuklu Caddesi No:41/43 Selçuklu/Konya adresinde faaliyetine başlamıştır. BDDK ya verilen mali tabloları internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanan şirketler: - FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Borsa Yönetim Kurulu nca alınan karar gereğince, Borsa ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden Eylül 2009 dönemine ait bilgileri adresindeki Borsamız internet sitesinde ve KAP ta yayınlanan şirketler: - Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. - Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayii A.Ş. - Makina Takım Endüstrisi A.Ş. - Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. - Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. - Transtürk Holding A.Ş tarihli finansal raporları İnternet sitemizin mali tablolar bölümünde ve KAP ta yayınlanan şirketler: 1 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3 Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4 Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

6 5 Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 6 Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. 7 Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 8 Tat Konserve Sanayii A.Ş. 9 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 10 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.(konsolide) 30/09/2009 tarihli Finansal Raporları ekte yayınlanmakta olan portföy yönetim şirketleri: - Eczacıbaşı-UBP Portföy Yönetimi A.Ş.

7 Takasbank A.Ş. Para Piyasası Borsa Bülteni

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AFMAS AKENR TSKB ALTIN ANACM ASYAB BNKTR AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş nin 22.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 22.12.2009 tarihinde saat 11:47

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 12-Ekim-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 12-Ekim-2009 Şirket HaberleriEYE AGYO DENIZ DENIZ DYHOL Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 09.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 09.10.2009 tarihinde saat 16:37 de Kamuyu Aydınlatma Platformu

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 03-Aralık-2008

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 03-Aralık-2008 Şirket HaberleriEYE EGYO EGYO EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 02.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2007 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.12.2008

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda 24/01/2005 24/01/2005 IMKB Bülteni DERGI Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Basında yer alan "Ülker Tekel ihalesine giriyor" haberinin şirketimizle

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

Halka açılması planlanan "Ülker Çikolata Şirketi" ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır."

Halka açılması planlanan Ülker Çikolata Şirketi ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır. 23/01/2007 23/01/2007 M.K.K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 09.11.1999 tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin 250.000.000.000,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır. TARĐH: 28/02/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 28.02.2007 tarihli toplantısında Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. () nin halka arz edilen 7.000.000.-YTL nominal değerli 2.

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 08.05.2007 tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen 312.250.256 YTL nominal değerli hisse senetlerinin,

Detaylı

02/01/2004 13/01/2004

02/01/2004 13/01/2004 02/01/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 02.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı T. Yavuz İşbakan emeklilik nedeni ile Bankamızdan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARIH:07/01/2005 Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 07.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan

Detaylı

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH:13/12/2005 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 13.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bakanlık Makamı nın 05.12.2005 tarihli oluru ile Şirketimizde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/12 HAFTALIK BÜLTEN 14/03/2005 18/03/2005 A. 1.1.2005 18.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 18.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH : 12/02/1998 Kuruluşumuzun, Lüleburgaz da bulunan ilaç tesislerine 870 milyar TL tutarında modernizasyon ve darboğaz giderici makina yatırımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Detaylı

2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH: 28/12/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş (PETKM.E) ve Turcas Petrol A.Ş (TRCAS.E) hisse senetlerinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Birleşme İşlemine İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararları nın Yenilenmesi Hakkında

Birleşme İşlemine İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararları nın Yenilenmesi Hakkında Maslak 34398 Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, 02.09.2015 No: TP.A.YPİ.2015.1434

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 1 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 10 Kasım 2014 Sayfa No: 2 GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi : 01.01.2014 30.09.2014 Ortaklığın Ünvanı : Kervansaray Yatırım Holding

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ARCLK, DEVA, EREGL, HALKB, KCHOL, NTHOL] 27.12.2011 16:49:27 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [AFYON, CIMSA] 23.12.2011 09:14:02

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 www.halkgyo.com.tr www.halkgyo.com.tr 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER UYGUNLUK RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI GENEL MÜDÜR MESAJI I II III IV V

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 TARİHLİ ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE ÖZET BİLANÇOLAR...

Detaylı