1- BUHAR OTOKLAV KİMYASAL İNDİKATÖRÜ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- BUHAR OTOKLAV KİMYASAL İNDİKATÖRÜ:"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK İLKER BERGAMA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 2011 MALİ YILI 103 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Üretim hatalarına karģı satıcı firma, hatalı ürünü değiģtireceğine dair belge verecektir. 2. Satın alma komisyonu gerekli gördüğü malzemeler için demostrasyon isteyebilir. Firmalar demostrasyonu nasıl sağlayacağını bildirmelidirler. 3. Ġhaleye iģtirak eden firmalar teklif verdikleri malzemelere ait numunelerini ürünün ihale sıra nosu, firma adı ve telefon numarasını belirterek tekliflerine eklemelidirler. 4. Muayene Komisyonu gerek malzemelerin kabulünde gerekse malzemelerin kullanımı sırasında belirli aralıklarla her seriden numune alıp Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi BaĢkanlığına analiz için gönderebilir. Analiz ücreti ile gönderilecek malzeme kadar malzeme firma tarafından karģılanır. Analiz neticesinde bozuk çıkan malzemeler firma tarafından değiģtirilir. 5. Malzemelerin teslimatı esnasında kirlenmiģ, yırtılmıģ, ıslanmıģ veya herhangi bir Ģekilde zarar gören ürünler teslim alınmaz. Orijinal koli içeriği bozulmuģ veya açılmıģ, tekrar bağlanmıģ bantlanmıģ ürünler teslim alınmaz. 6. Teklif edilen ürünler yeni üretim Piyasadan geliģigüzel toplanmıģ, üretim tarihleri arasında bariz fark olan malzemeler teslim alınmayacaktır. Teklif edilen ürünlerin son kullanma tarihleri 2 yıldan az olmayacaktır. 7. Tüm ürünler Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan tarih ve 2008/36 sayılı genelge hükümlerine uygun olmalıdır 8. Ürünlerin etiket bilgileri Türkçe olacaktır. 9. Ürünlere ait barkod numaraları teklif ekinde verilecektir. 10. Tıbbi malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiģ Malzemelerin mekanik özelliklerinin ve korozyon direncinin test edildiğini gösterir ölçüm kontrol belgeleri 11. Aletler 130 C buharlı ve 180 C kuru hava sterilizasyonu Ģartlarına dayanıklı olmalı ve kararmamalıdırlar. 12. Aletler orijinal ambalajında ve üzerinde amblem ve kalite standartlarına iliģkin iģaret ve etiket kod ve seri numaraları yazılı Aletlerin her birinin üzerinde katolog numarası, markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün 13. Aletlerin polisajı düzgün ve pürüzsüz 14. Aletlerin eklem yerleri rahat çalıģabilmeli ve paslanmamalıdır. 15. Aletlerin ağız kısımları dokuları tam etkinlikte tutacak hassasiyet ve yapıda 16. Aletler dayanıklı olmalı ve basit darbelerle kırılmamalıdır. 17. Ġstenen aletler için katalog numaraları Ģartnamedeki malzemenin tam tanımını belirtmek için referans olarak verilmiģtir. Bu herhangi bir marka tercihi anlamını taģımamaktadır. Belirtilen malzemeler için eģdeğer ve muadili olarak malzemeler teklif edilebilir. 18. Teklif veren firma ihalenin sonuçlanması (satınalma komisyonunun numuneleri incelemesi) sonucu ve üzerinde kalan malzemeleri tesliminden sonra BaĢhekimliğimize yazılı olarak müracaatı ile numuneler firma yetkilisine muayene ve teslim tutanağının imzalanmasından sonra teslim edilir. 1- BUHAR OTOKLAV KİMYASAL İNDİKATÖRÜ: 1. DoymuĢ buhar, zaman ve sıcaklık parametrelerine duyarlı C(245 F) den 138 C (280 F) e kadar olan tüm gravite ve ön vakumlu buhar otoklavlarında paket kontrolünde kullanılmalıdır. 3. Entegratörün üst kaplaması buharı belli bir hızda içeriye verebilecek kağıt/polymerik filmden yapılmıģ 4. Ġndikatörlerin boyutları 2*5,2 cm olmalı ve Biyolojik Ġndikatöre en yakın sonucu vermelidir. 5. Entegratör buhar sırasında oluģan neme karģı bariyer oluģturan aliminyum folyodan yapılmıģ 6. Özel tablet içerisindeki kimyasal maddenin ilerlemesi pencereden izlenebilmelidir. 7. Entegratör koyu renge dönerek kabul (accept) penceresine geçmeli, geçmezse sterilizasyonda gerekli Ģartların sağlanmadığı anlaģılmalıdır. 8. Yetersiz sterilizasyonda siyah renk red (reject) penceresinde kalmalıdır. 9. Kimyasal madde non-toksik olmalı, steril olan malzemeye transfer olsa bile herhangi bir zarar vermemelidir. 10. Sterilizasyondan sonra renk değiģimi 6 ay sabit kalmalı,kayıt olarak saklanabilmelidir. 14. Normal oda Ģartlarında (15-30 C,% nem) (<50% relatif-bağıl-nem)saklanabilmelidir. 15. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıl 16.EN ISO :2005 standartlarına uygun olmalı ve bu uygunluk bağımsız bir kuruluģtan alınmıģ olan test raporuyla belgelendirilebilmelidir. 2- ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI İÇİN SOLÜSYON (D-PROCXV)(5 LT LİK BİDON): 1. Medikal klinikte kullanılan alüminyum dahil tüm yıkanabilir aletlerin günlük temizleme solüsyonu olarak kullanılabilir 2. İçeriğe ait bilgiler ambalaj üzerinde belirtilmiş 3. Ürün aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır; Ürün kullanıma hazır olmalı, Koku: Karakteristik olmalı, Renk: Renksiz ve berrak olmalı, Kararlılık ve Reaktivite: Kararlı olmalı, Çözünürlük % 100 olmalı, Ph:12 4. Aşındırıcı etki; alüminyum dahil, okside olmayan tüm metaller ve plastiklerde uygun ısılarda kullanılabilir 5. Ürün içeriğinde; aldehit, halojen, fosfat, benzen, klorin, toluen bulunmamalıdır. 6. Ürün cerrahi aletlere bulaşan kan, kemik, doku parçalarını (organik kirlilikleri) kolaylıkla yüzeyden uzaklaştırılmasını sağlamalıdır. Aynı zamanda inorganik kirlilikleri de temizleyebilmelidir. 7. Ürün ultrasonik kullanıma uygun olmalı ve 45 0 C den fazla ısıtıldığında insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek gaz çıkışı ve koku Bu özelliği Sorumlu Teknik Müdür tarafından taahhütname ile ibraz edilmelidir (Kimya Mühendisi, Kimyager). 8. Ürüne ait olan içerik bilgileri ambalaj üzerinde belirtilmiş İçerik bilgileri Sorumlu Teknik Müdür tarafından düzenlenen INCI formuyla ibraz edilmelidir. 9. Üretici firma Sağlık Bakanlığı üretici bildirim izni ile üretim yapmalıdır. 10. Ürün manuel kullanımda bekleme süresi 1 saati geçmemelidir. 11. Ürün kullanıma hazır olarak sunulmalı, sulandırılma yapılmamalıdır. 12. Ambalajı 5 L lik ağzı kilitli kapak olan beyaz boyalı bidonlarda 13. Ürün kullanıldıktan sonra nötralizasyon işlemine tabi tutulmadan şehir sıvı atık sistemine dökülebilir 14. Üretim izin belgesi izni ile üretiliyor 15. Ürün güvenlik bilgi formu, Sorumlu Teknik Müdür imza ve kaşe ile ibraz edilmelidir (Kimya Mühendisi, Kimyager). 16. İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri belgesine sahip 17. İSO Kalite Yönetim Sistemleri belgesine sahip 18. Üretici Firma İSO ve İSO sahip

2 19. İSO 9001 ve İSO belgeleri TÜRKAK akrediteli 20. Şirket UBB kaydı 21. Satış Yetki Belgesi 22. Uygunluk yazısı istenmelidir. 23. Solüsyon kullanımı süresince kliniğin ihtiyacı olan dijital ultrasonik yıkama cihazı verilecektir. 24. Ürün kapasite raporu 3- BAKIM SOLÜSYONU W-PROCXV(5 LT LİK BİDON): 1. Çok amaçlı Medikal Cerrahi alet temizleme ve yenileme solüsyonu olarak kullanılmalıdır. Organik ve inorganik kirlilikleri temizleme gücüne sahip 2. Medikal alanlarda kullanılan krom nikel kaplama ve paslanmaz çelik cerrahi aletlerin ilk günkü parlaklığını sağlayacak şekilde temizleme sağlamalı ve krom nikel kaplamaya bir zarar vermemelidir. 3. Ürün, poliüretan ve polivinil klorür içeren enstrümanlara 35 0 C de zarar vermeyecek şekilde temizleme işlemini gerçekleştirmelidir. 4. Aletler üzerinde oluşan kuru hava sterilizasyon yanıkları, karbonlaşmış eklentileri söküp alacak etkinlikte 5. Eklentili el aletlerinin çalışma güçlüklerini ortadan kaldırmalıdır. 6. Ürüne ait olan içerik bilgileri ambalaj üzerinde belirtilmiş İçerik bilgileri Sorumlu Teknik Müdür tarafından düzenlenen INCI formunda ibraz edilmelidir. 7. Kullanıma hazır, sıvı, renksiz çözelti şeklinde olmalı ve parfüm içermelidir. 8. Ürün yanmaz özellikte 9. Ürünün patlama tehlikesi 10. Ph:3 11. Ürün krom nikel kaplama ve paslanmaz çelik üzerinde aşındırıcı ve korozif etki taşımayacak şekilde etkinlik göstermelidir. 12. İçeriğinde aldehit, toluen, fenol, alkol, fosfat ve klorin 13. Ürün, ultrasonik cihaz ile kullanılabilecek şekilde 45 0 C ve daha fazla ısıtıldığında insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek tarzda koku oluşturmamalıdır. Bu özellik için Sorumlu Teknik Müdür tarafından hazırlanan taahhütname ibraz edilmelidir (Kimya mühendisi, kimyager). 14. Ürün 5 LİTRELİK boyalı, kapağı emniyet kilitli bidon içerisinde teslim edilecek şekilde 15. Ürün kapağı açılmadan 5 (BEŞ) yıl raf ömrüne sahip 16. Üretim izin belgesi ile üretilmiş 17. Üretici; Sağlık Bakanlığı Üretici Bildirim izni ile üretim yapmalıdır. 18. Sorumlu Teknik Müdürden onaylı güvenlik bilgi formu düzenlenmiş olmalı ve ürün için taahhütname ibraz edilmelidir. 19. İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri belgesine sahip 20. İSO Kalite Yönetim Sistemleri belgesine sahip 21. Üretici Firma İSO ve İSO belgelerine sahip 22. İSO ve İSO 9001 belgeleri TÜRKAK akrediteli 23. Şirket UBB kaydı 24. Satış Yetki Belgesi 25. Solüsyon kullanımı süresince kliniğin ihtiyacı olan dijital ultrasonik yıkama cihazı verilecektir. 26. Ürün kapasite raporu 27. Uygunluk yazısı istenmelidir. 4- ASPİRASYON SETİ VAKUM KONTROLSÜZ: Çok amaçlı kullanım imkanına sahip, ergonomik ele rahat oturacak Ģekilde tek parça halinde dizayn edilmiģ, uygun sertlikte ve dayanıklı medikal amaçlı Ģeffaf plastikten imal edilmiģ, güçlü doku retraksiyonu sağlayan yuvarlatılmıģ açıkz distal uçlu ve dört yan delikli, akımı engellemeyen geniģ iç çaplı, 6,35 mm. ( 1/4 ) ve 9,50 mm. ( 3/8 ) bağlantı konnektörlü, Ø 5,5 x 8,5 mm., YumuĢak bükülmeye dirençli kes-tak ( Kesilebilir ) Bağlantı konnektörlü 210cm. lik hortumlu 5- ASPİRASYON SONDASI NO:14: 1-Sonda Ģeffaf ve PVC den yapılmıģ 2-Konnektör kısmı renkli PVC den yapılmıģ 3-Sondanın ucu açık ve 45 derece açılı olarak kesilmiģ 4-Sondanın uzunluğu 14 numarada konektörden itibaren cm 5-Sondanın uç kısmı haricinde düģey olarak 2 deliği bulunmalıdır. 6-Konnektör female 7-Sondalar disposable yapıda 8-Sondalar nontoksik ve apirojen özellikte olmalı ve oral,nazal kullanıma uygun 6- HEMOVAC ÇİFT İĞNELİ: DüĢük basınçlı yara drenajını sağlayan, en az 400 ml. Kapasiteli, maksimum drenaj sağlanması için kolay hava boģaltmalı, bükülmeye drençli, kolay yerleģtirmeyi sağlayan uygun sertlikte, travma oluģturmayan, açık distal uçlu, kolay drenaj sağlayan ve doku emilmesini önleyen çapraz delikleri olan, radyopak çizgili, derinlik cm. IĢaretli 50cm uzunluklu redon drenli, isteğe bağlı dren boylu ve dren iç çaplı, paslanmaz çelikten imal edilmiģ çift Ġğneli 7- HEMOVAC TEK İĞNELİ: DüĢük basınçlı yara drenajını sağlayan, en az 400 ml. Kapasiteli, maksimum drenaj sağlanması için kolay hava boģaltmalı, bükülmeye drençli, kolay yerleģtirmeyi sağlayan uygun sertlikte, travma oluģturmayan, açık distal uçlu, kolay drenaj sağlayan ve doku emilmesini önleyen çapraz delikleri olan, radyopak çizgili, derinlik cm. IĢaretli 50cm uzunluklu redon drenli, isteğe bağlı dren boylu ve dren iç çaplı, paslanmaz çelikten imal edilmiģ Tek Ġğneli BİSTÜRİ UCU NO: : 1-Tekli steril poģetlerde olmalı ve kolay açılmalıdır. 2-Paslanmaz karbon çelikten yapılmıģ 3-Gamma radyasyon sterilizasyonlu (25 kgy (2,5 mrad)) da steril edilmiģ 4-Kolay takılıp çıkarılabilir 5-Sert dokuda dirençli olmalı, kolay kırılmamalıdır. 6-Her poģette sterilizasyon ve S.K.T. 7-Her poģette bisturi no su belirgin Ģekilde yazmalıdır. 8-Her poģette üretim seri no su

3 BRANÜL NO: : 1. Apirojen, steril, nontoksik olacaktır. 2. Tek kullanımlık ambalajlarda olacaktır. 3. Damara giriģ esnasında branülün katater kısmı geriye doğru detarme 4. Kanül poliüretan maddesinden imal edilmiģ,ģeffaf 5. Uzun süre damarda kalabilmeli ve reaksiyon oluģturmamalıdır. 6. Ġğne ucu V point özelliği taģımalıdır. 7. Kanül ucu konik olmalı ve kolay travmatize 8. Bağlantı yerleri Luer-lock standartlarına uygun 9. Renk kodları bulunmalıdır. 10. Enjeksiyon valfi,hareketli kanatların tam üzerinde 11. Hastadan ayrılmayı engellemek ve tespit için kanatları bulunmalıdır. 12. Ġnce cidarlı,yüksek akım hızlı 15- GAZLI BEZ: 1. Hidrofilik (emicilik)özelliği iyi 2. Gazlı bezin 1 topunun eni 90 cm,boyu 100 metreden az 3. Türk kodeksine uygun 4. Sağlık Bakanlığınca imalat ruhsatına haiz 5. %100 pamuk ipliğinden 6. Yağı alınmıģ pamuk ipliği ile dokunmuģ bir tür tülbent 7. Beyaz,temiz ve kokusuz 8. Her bir cm2 de atkı ipliği sayısı 10 ve çözgü ipliği sayısı 10,toplam atkı ve çözgü ipliği sayısı 20 den az 9. Hidrofilik özelliği(su emme hızı) iyi 10. Dokuma kenarları pürüzsüz 11. Katlar üst üste gelecek Ģekilde katlanmalı,kesim sonrası fire vermemelidir. 12. Dokuması sağlam olmalı,dikiģ,ek yeri,delik,kesik,yırtık v.b. bozukluklar bulunmamalıdır er metrelik toplar halinde olmalı,top kenarları muntazam üst üste gelmeli,her top mühürlü olmalı,suya,neme karģı dayanıklı ambalaj içerisinde 16- FLASTER 5*10: 1. Tıbbi bez plaster 2. Kullanım esnasında kolay koparılabilmeli, cilde iyi yapıģmalı, kalkmamalıdır. 3. Allerjen 17- FLASTER 5*5: 4. Tıbbi bez plaster 5. Kullanım esnasında kolay koparılabilmeli, cilde iyi yapıģmalı, kalkmamalıdır. 6. Allerjen 18- POLİGLİTON MONOFLAMENT NO:1 45 MM YUVARLAK İĞNE: 1-Sütur içeriği polyglytone 2-USP ölçü birimine göre 1 kalınlığında 3-Yuvarlak iğneler ½ curve ve 37(+/-2) mm 4-Yuvarlak iğneler dikiģ süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli,dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir. 5-Cerrahi süturun iğnesinin gövdesi portegüden kaymayı engelleyecek yapıda 6-Ġğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip,büküģüp kırılmaması için çelik 7-Sütur ile iğne birleģme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli,bu nedenle iğne ile sütur birleģme noktası çapı uyumlu 8-Sentetik,monoflaman,emilebilir gün süreyle doku desteği sağlamalı,56 gün sonunda tamamen emilmelidir. 10-Ġplik, kullanım sırasında (özellikle düğüm atarken )Flamanlarına ayrılmamalıdır. 11-Dokuda travma yaratmamalıdır. 19- VICRYL 5/0 YUVARLAK İĞNE: 1-1.Sentetik multiflament absorbe olan cerrahi iplik lactomer olmalıdır 2-Sentetik multiflament absorbe olan cerrahi iplik toplam 70 gün içinde vücutta absorbe 3. En az 12 paket ihtiva eden kutularda ambalajlanmıģ olmalı, içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir. IĢıktan,nemden ve sıcaktan korunmasına dair yazı olmalı. Seri ve kontrol numarası olmalı. Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajının üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı 4-En az 3 yıl miadı 5-Teslim sırasında en az 2 yıl raf ömrü bulunmalıdır. 20-VICRYL 6/0 YUVARLAK İĞNE: 1-1.Sentetik multiflament absorbe olan cerrahi iplik lactomer olmalıdır 2-Sentetik multiflament absorbe olan cerrahi iplik toplam 70 gün içinde vücutta absorbe 3. En az 12 paket ihtiva eden kutularda ambalajlanmıģ olmalı, içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir. IĢıktan,nemden ve sıcaktan korunmasına dair yazı olmalı. Seri ve kontrol numarası olmalı. Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajının üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı 4-En az 3 yıl miadı 5-Teslim sırasında en az 2 yıl raf ömrü bulunmalıdır. 21- PDS NO:1 YUVARLAK İĞNE: a) Polydioxanone' dan imal edilmiş mooofilament sütür malzemesi olacaktır. b) Tek tek steril paketlerde olacaktır. c) Absarbe olma süresi gün olup, aynı zamanda en. az 56 gün doku desteği sağlayacaktır. d) İğneli tiplerde teslim e.dilecek malzemenin iğnesi aynen istenilen ve yanlarında yazılı özelliklerde olacaktır.

4 c) İğneler, kolay bükülmeyecek, kırılmayacak, İplik ile uyum içinde olacak ve iğne iplikten kolay ayrılmayacak. f) İplikler, kolay düğüm tutacak, kopmayacak,. liflenme yapmayacak. g) 12 veya 24 adetlik orijinal kutularda bulunacaktır. h) Etilen oksit ile steril edilmiş olacaktır. i) Her poşet üzerinde malzeme ile ilgili bilginin yanı sıra I:I ölçeğinde iğnenin profil resmi basılı olacaktır. j) Çıft poşetli steril ambalajlarda. olacak. bu sayede dış poşet açılsa bile iç poşet sayeinde steril özelliğini muhafaza edecektir. 22- PROLEN 6/0 YUVARLAK İĞNE: 1. Monoflament yapıda polipropilenden mamul non-absorbable, kolay düğüm tutacak vücutta reaksiyon göstermeyecek özellikte 2. Ġğneli tiplerde teslim edilecek malzemenin iğnesi aynen istenilen ve yanlarında yazılı özelliklerde 3. Ġplikler, kolay düğüm tutacak, kopmayacak, liflenme yapmamalıdır adetlik düzine ambalaj kutularında 5. Mavi renk Ģeklinde 6. Raf ömrü en az 3 yıl olup son kullanma tarihi poģetler içinde bulunmalıdır. 7. Etilen oksit ile steril edilmiģ olamıdır. 8. Her poģet üzerinde malzeme ile ilgili bilginin yanı sıra 1/1 ölçeğinde iğnenin profil resmi bulunmalıdır. 9. Tek veya Çift poģetli steril ambalajlarda 23- PROLEN MESH 6*11: 1. Üzerinde son kullanma tarihi olan steril paketlerde 2. Monofilament polipropilen materyalden örgü ile üretilmiģ 3. En az 6*11 ebadında 4. Ağırlıklı m2 de en fazla 40 gr ın altında 5. Mesh kenar örgüleri açık 6. Mesh inguinal herni onarımı için uygun 7. Firmalar ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde teklif ettikleri ürünlerin birer adet numunesini sunmalıdır.uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. 8. Orijinal tekli ambalajında 24- ENJEKTÖR 2 CC SİYAH UÇLU: 1. Enjektör 2cc siyah uçlu 2. Teker teker steril paketler halinde ve en fazla 300 adet enjektör ihtiva eden kutular halinde teslim edilecektir. 3. Gövdesinde ve pistonunda delik olmamalı, piston ve gövde kısmı birbiriyle uyumlu 4. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olmalıdır ve üzerlerinde imal tarihi, son kullanma tarihi, seri numarası ve ne ile sterile edildiği açıkça belirtilmiģ olmalıdır 5. Ġlaç sızdırmamalıdır. 6. Hangi maddeden yapıldığı detaylı olarak belirtilecektir. 7. Steril ambalajlarda 8. Eksik ve bozuk malzemeler iade edilecektir. 9. Ambalajın açılımı sırasında enjektörün sterilitesi bozulmamalıdır ve ambalaj kolay açılır 25- ENJEKTÖR 5 CC YEŞİL UÇLU: 1. Plastik ve tek kullanımlık 2. Steril olmalı, steril paket içinde 3. Uçları kolay kullanıma uygun ve sert plastik kılıf içinde Kolay eğilmemelidir. 4. Üzerinde cc çizgileri bulunmalı, bu çizgiler ve rakamlar silinmemelidir. 5. Kullanım tarihleri enjektör üzerinde yazılı 6. Ġğne ucu küt 7. Enjektör silikonize edilmiģ plastikten ve içine çekilecek sıvılara dayanıklı 8. Piston ileri geri hareket ettirildiğinde hava kaçırmamalı geriye çekildiğinde tümüyle pistonun çıkmasını engelleyecek stoper tertibatı 9. Ġğnelerin enjektöre takılacak kısmı polipropilenden, metal kısmı krom-nikel karıģımı veya paslanmaz çelik olacaktır. 10. Her enjektörün ambalajı üzerinde tipi, iğne no su, uzunluğu, kesiti, iç ve dıģ çapı, sterilizasyon metodu, aktivite süresi ve markası yazılı 11. Ambalajlarda kir, pas, nemlilik, ıslaklık 12. Enjektörlerin iğne uçları inceliklerine göre renklendirilmiģ 13. Sayımın kolay yapılabilmesi için 10 luk veya 20 lik gruplar halinde olacak. 14. Sert plastik kılıf içinde olacak 15. Uçları keskin olacak, küt olmayacak. 16. Yıkama enjektörü iğne adaptörlü 26- ENJEKTÖR 10 CC YEŞİL UÇLU: 1. Plastik ve tek kullanımlık 2. Steril olmalı, steril paket içinde 3. Uçları kolay kullanıma uygun ve sert plastik kılıf içinde Kolay eğilmemelidir. 4. Üzerinde cc çizgileri bulunmalı, bu çizgiler ve rakamlar silinmemelidir. 5. Kullanım tarihleri enjektör üzerinde yazılı 6. Ġğne ucu küt 7. Enjektör silikonize edilmiģ plastikten ve içine çekilecek sıvılara dayanıklı 8. Piston ileri geri hareket ettirildiğinde hava kaçırmamalı geriye çekildiğinde tümüyle pistonun çıkmasını engelleyecek stoper tertibatı 9. Ġğnelerin enjektöre takılacak kısmı polipropilenden, metal kısmı krom-nikel karıģımı veya paslanmaz çelik olacaktır. 10. Her enjektörün ambalajı üzerinde tipi, iğne no su, uzunluğu, kesiti, iç ve dıģ çapı, sterilizasyon metodu, aktivite süresi ve markası yazılı 11. Ambalajlarda kir, pas, nemlilik, ıslaklık 12. Enjektörlerin iğne uçları inceliklerine göre renklendirilmiģ 13. Sayımın kolay yapılabilmesi için 10 luk veya 20 lik gruplar halinde olacak.

5 14. Sert plastik kılıf içinde olacak 15. Uçları keskin olacak, küt olmayacak. 27- ENJEKTÖR UCU SİYAH: -Ġğne ucu paslanmaz çelikten,apirojen,non toksik,pürüzsüz ve siyah renk -Ġğne ucu steril -Ambalaj yırtılmayacak Ģekilde ve içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilir özellikte -Kullanıma hazır tekli paketlerde olmalı ve paketler üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası -Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl miatlı 28-KAN ÇÖZÜCÜ-AMİLOTİK: 1-Solüsyonun Ph değeri Solüsyon Konsantre olmalı, cerrahi aletlerin enzimatik temizliğinde kullanılmalıdır. 3-Solüsyon sulandırılıp hazırlanırken kullanım kolaylığı açısından solüsyona ilave edilecek su sıcaklığının soğuk veya sıcak olması fark etmemelidir. 4-Solüsyon konsantrasyon ve dilüsyon açısından pratik ve kullanımı kolay 5-Solüsyon Bakterisid özellikte 6-Rahatsız edici kokusu 7-5 litrelik bidonlarda 8-Solüsyon formülünde cerrahi alet, endoskoplar, kataterler vb üzerinde kan, mukoza, dışkı, yağ, protein gibi organik atıklar, fırçalama veya temizlik teli kullanmadan çözecek özellikte enzimler bulunmalıdır. 9-Proteaz, amilaz, yüzey aktifler, çözücü ve korozyon inhibitörleri içermelidir. 10.Manuel kullanıma uygun olacağı gibi yıkama makinelerinde da kullanılmalıdır. 11.Sağlık Bakanlığı ithal izni, CE ve ISO 9001:2000 belgesi 12.Solüsyon hazır orijinal ambalajında, üzerinde formülasyonu, kullanım şeklini, üretim ve son kullanım tarihleri belirtir Türkçe etiket 29- BETADİNE SIVI SABUN: Sağlık Bakanlığı ruhsatlı 30- KAN TRANSFÜZYON SETİ: Kan torbaları için özel olarak dizayn edilmiģ, hava giriģsiz delme uçlu, 200 μm filitreli, 20 damla = 1 ml kapasiteli, yumuģak damla odalı, 150 cm. Hortumlu, Roller damla ayarlayıcılı, enjeksiyon portlu, Poli isopren lateks içermemeli, 18G hipodermik iğneli, Luer konnektörlü 31- KAPALI DRENAJ ŞİŞE 2000 ML: ml kapasiteli steril tekli ambalaj içinde 32-LEVİN (Nazogastrik) SONDA NO:14: 1-Üzerinde son kullanma tarihi olan steril paketlerde 2-Plastikten yapılmıģ 3-Dren çapı 14F olacaktır. 33- NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ: 1-Kanül hortumu non toksik tıbbi PVC den yapılmıģ ve Ģeffaf olmalı, yumuģak olmalı, fakat king yapmamalıdır. 2-Burun giriģleri yumuģak ve ergonomik 3-Mukoza kurumasını engelleyici ve tahriģi engelleyici nitelikte 4-Bağlantı konektörü universal olup hastanenin O2 flowmetresi ile uyumlu 5- Bağlantı konektörü O2 flowmetresine rahatça ulaģılabilecek uzunlukta (205 cm den uzun) 6-Hastanın baģına göre yukardan ayarlanabilmeli,kendiliğinden açılmamalı,gevģememelidir. 7-Bağlantı hattı kolay diskonnekte olmayacak özellikte 8-Tekli paket içinde 34- OKSİJEN MASKESİ ÇOCUK: 1-Çocuk boyunda olacaktır. 2-Saydam,yumuĢak,kokusuz,vinilden 3-Kenarları ve oksijen giriģi yüz tahriģini en aza indirmek için pürüzsüz 4-Maske dirençsiz solunum vermeye ve oksijenle çevre havasını aynı zamanda solunum almasına izin vermeyi sağlayacak delikleri ihtiva etmelidir. 5-Maske çeneye uyumlu ve oturacak tarzda uzun ve çıkıntılı 6-Yüksek kontrasyonlu maskeler bir oksijen rezervuar torbasına bağlanabilmelidir. 35- SURGİCEL: 1-Oxidizel regenerated cellulose içermelidir. 2-Boyut 50*75 mm 3-Hemostatik özelliği sahip 4-Kullanım esnasında eldiven ve cerrahi aletlere yapıģmamalıdır. 36- VAKUMLU SEDİMANTASYON TÜPÜ: 1. Sedimantasyon tüpleri mm ebadında can ve vakumlu 2. Sedimantasyon tüplerinin içerisinde 0,4 ml NaCitrate solüsyonu Sedimantasyon tüplerinin üzerinde alması gereken 1,6 ml kan miktarının minimum ve maksimum değerleri orijinal alt ve üst sınır çizgileri ile belirtilmiģ olmalıdır 37- KARMEN ENJEKTÖRÜ TEKLİ:

6 1- Tek kullanımlık ve steril 2- Enjektör fazla sert ya da esnek olmamalı. 3- Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı ve kolay hareket edebilmeli. 4- Enjektör üzerinde cc ve ünite çizgileri olmalı. 5- Üretim ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde olmalı.. Ambalaj şeffaf ve tekli ambalajlanmış olmalı. 6- Enjektörlerin pistonları haznelerinin içinde tutukluluk yapmadan hareket edebilmeli KARMEN KANÜL NO:3-4-5: 1) Kanüller steril,tek kullanımlık olacaktır. 2) Her kanülde maximum aspirasyon etkinliğini sağlamak için karşılıklı iki açıklık olacaktır. 3) Kanül ambalajının arkasında üretim tarihi, kanül numaraları ve renk kodu yazılı 4) Kanül ambalajı üzerinde üretici firma adı,steril olduğunu gösterir ibare bulunmalıdır. 41- KOTER KALEMİ ve KABLOSU: 1-3 metre uzunluğunda kablolu olmalı, Kalem üzerinden koagülasyon ve cuttıng yapıla bilinmeli universal üçlü giriģ soketi bulunmalı ve alüminyum standart uçlu steril tekli paketlerde 2-Kullanım hatası haricindeki arızalar olması durumunda yüklenici firma, ürünü 2 yıl süre ile yenisi ile değiģtireceğini garanti etmelidir. 3-Kablo dezenfektanlara karģı dayanıklı 42- CERRAHİ ELDİVEN NO:8 STERİL: 1-Doğal kauçuktan cerrahi amaçla kullanılmak üzere üretilmiģ 2-Eldiven pudralı olacaktır. 3-Eldiven konçları yeterli uzunlukta ve ameliyat gömleğini tutacak biçimde 4-Her poģette bir çift eldiven 5-Eldiven konçları kıvırmalı olarak ambalaj edilmelidir. 6-Eldiven ele giyildiğinde parmak uçlarına tam olarak oturmalı arada boģluk kalmamalıdır. 7-Ambalaj üzerinde üretim tarihi son kullanma tarihi eldiven numarası açık ve belirgin biçimde yazılı 8-Eldivenler gamma steril yada etilen oksit ile steril edilmiģ 43- PROLEN MESH 15*15: 1-Üzerinde son kullanma tarihi olan steril paketlerde 2-Monofilament polipropilen materyalden örgü ile üretilmiģ 3-En az 15*15 ebadında 4-Ağırlıklı m2 de en fazla 40 gr ın altında 5-Mesh kenar örgüleri açık 6-Mesh inguinal herni onarımı için uygun 7-Firmalar ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde teklif ettikleri ürünlerin birer adet numunesini sunmalıdır.uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. 8-Orijinal tekli ambalajında 44- ARTROSKOPİK UÇ 4,2 MM: ÇeĢitli çaplara sahip ve çeģitli hızlarda çalıģmaya uygun Renk kodları Uçlar yaklaģık 130mm lik bir çalıģma uzunluğuna sahip Shaver uçlarının kesme iģlevlerine göre maksimum çalıģma hızları rpm arası Shaver blades ler rijid ve eğik olarak steril paketlerinde hazır halde bulunabileceği gibi ayrıca eğilebilir özellikte shaver uçları da Yüksek ölçüde suction özelliğine sahip Steril tekli paketlerde kullanıma hazır halde Shaver blade leri aģağıdaki amaçta ve boyutlarda olmalıdır: a) Cuda Blade: 3,5mm, 4,2mm, 4,8mm ve 5,5mm çapında geniģ doku alınması için ideal, çok amaçlı ultra-agresif uygulamalara uygun rpm lik max. çalıģma hızına sahip olmalı; 13cm lik çalıģma uzunluğuna sahip b) Dragon Blade: 4,2mm çapında menisküs yırtıkları gibi sert doku rezeksiyonları için ideal ve çok amaçlı rpm lik max. çalıģma hızına sahip olmalı; 13cm lik çalıģma uzunluğuna sahip c) Meniscus Cutter Blade: 4,2mm çapında tüm menisküs düzeltmeleri ve patella ve trochlea chondromalacia nın eklem içi traģlamalarında etkili rpm lik max. çalıģma hızına sahip olmalı; 13cm lik çalıģma uzunluğuna sahip d) Oval Burr: 4,0mm ve 6,0mm çapında acromioplasty ve notchplasty esnasında kıkırdak ve kemik doku rezeksiyonu için ideal Maksimum rpm lik max. çalıģma hızına sahip olmalı; 13cm lik çalıģma uzunluğuna sahip e) Gator Blade: 3,5mm ve 4,2mm çapında menisküs düzeltmeleri, eklem traģlaması, plica ve synovium çıkarma ve kemik rezeksiyonundaki agresif uygulamalar için uygun 30 maksimum eğilebilir özellikte olup; 6.000rpm max. çalıģma hızına sahip f) Great White Blade: 4,2mm çapında yumuģak doku ve kemik doku rezeksiyonunda kullanılmalıdır rpm lik max. çalıģma hızına sahip olmalı; 13cm lik çalıģma uzunluğuna sahip g) Full Radius Resector Blade: 3,5mm, 4,2mm, 4,8mm ve 5,5mm çapında özellikle, yumuģak doku ve kemik rezeksiyonu dahil tüm genel traģlama uygulamaları için etkili rpm lik max. çalıģma hızına sahip olmalı; 13cm lik çalıģma uzunluğuna sahip h) Slotted Whisker Blade: 4,2mm çapında özellikle ince synovium, yağlı doku ve eklem yüzeylerinin non-agresif traģlanmasına uygun rpm lik max. çalıģma hızına sahip olmalı; 130mm çalıģma uzunluğuna sahip

7 i) End Cutter: 4,2mm çapında tüm genel tıraģlama iģlemlerine uygun rpm lik çalıģma hızına ve 130mm çalıģma uzunluğuna sahip j) Spherical Burr: 4,5mm ve 5,5mm çaplarında kemikli yüzey hazırlama, kıkırdak ve osteochondral traģlama ve osteophyte rezeksiyonunda etkili Maksimum rpm çalıģma hızına ve 130mm çalıģma uzunluğuna sahip k) Vortex Router: 4,5mm ve 6,0mm çaplarında omuzda, büyük parçalı kıkırdak ve kemik doku çıkarma iģleminde ideal, ultra-agresif uygulamalara uygun Maksimum rpm lik çalıģma hızına ve 130mm çalıģma uzunluğuna sahip 45- STERİL ELDİVEN PUDRASIZ NO:8: 1-Doğal kauçuktan cerrahi amaçla kullanılmak üzere üretilmiģ 2-Eldiven pudrasız olmalı ve antiallerjen özellik taģımalıdır. 3-Eldiven konçları yeterli uzunlukta ve ameliyat gömleğini tutacak biçimde 4-Her poģette bir çift eldiven 5-Eldiven konçları kıvırmalı olarak ambalaj edilmelidir. 6-Eldiven ele giyildiğinde parmak uçlarına tam olarak oturmalı arada boģluk kalmamalıdır. 7-Ambalaj üzerinde üretim tarihi son kullanma tarihi eldiven numarası açık ve belirgin biçimde yazılı 8-Eldivenler gamma steril yada etilen oksit ile steril edilmiģ 46- LAPAROSKOBİK ENDOSKOPİK MAKAS: - Disposable - Steril orijinal ambalajında - ġaftın çapı en fazla 5mm - ġaftın boyu en az 30cm olmalıdır - Tutaç üzerinde monopolar koter bağlantısı bulunmalıdır. - ġaft, çenelerden tutaca kadar izolasyon malzemesi ile kaplanmıģ - ġaft, her iki tarafa 360 dönme özelliğine sahip - ġaft rotasyon mekanizması tek elle kullanılabilir - Tutaç ergonomik yapıda - Makasın çeneleri dipten uca kadar keskin - Çift çene hareketli 47- LAPAROSKOBİK ENDOSKOPİK DİSSEKTÖR: - Disposable - Steril orijinal ambalajında - ġaftın çapı en fazla 5mm - ġaftın boyu en az 30cm - Tutaç üzerinde monopolar koter bağlantısı bulunmalıdır. - ġaft, çenelerden tutaca kadar izolasyon malzemesi ile kaplanmıģ - ġaft, her iki tarafa 360 dönme özelliğine sahip - ġaft rotasyon mekanizması tek elle kullanılabilir - Tutaç ergonomik yapıda - Çenelerin iç kısımları çentikli olmalıdır - Çeneler eğri yapıda olmalıdır - Çift çene hareketli 48- LAPAROSKOBİK ENDOSKOPİK GRASPER: 1. Disposable olmalıdiır. 2. Steril orijinal ambalajında 3. ġaftın çapı en fazla 5mm 4. ġaftın boyu en az 33cm 5. ġaft, çenelerden tutaca kadar izolasyon malzemesi ile kaplanmıģ 6. me özelliğine sahip 7. Düğmeye basarak çeneler kilitlenir, tekrar basarak kilit sistemi açılabilmelidir. 8. Çene uzunluğu en az 17mm 9. Tutaç ergonomik yapıda 10. Rotasyon ve kilit mekanizmaları tek elle kullanılabilir 11. Çift çene hareketli 49- LAPAROSKOBİK ENDOSKOPİK TROCAR(10 LU): 1. Disposable 2. Steril orijinal ambalajında 3. Trokarın dıģ çapı 12 mm, kılıf uzunluğu minimum 100 mm 4. 10/12 mm lik el aleti geçiģli 5. Endoskopik el aletlerinin batına sokulup çıkarılması sırasında, gaz kaçağını önleyen çift conta sistemi bulunmalıdır. 6. DıĢ conta silikon maddesinden 7. Gaz kaçmasını ve el aletlerinin sokulup çıkarılması sırasında trokarın kaymasını önleyici 45 derece açılı flapli valf sistemi 8. DıĢ silikon conta ve valf arasında, el aleti çıkarılması sırasında her iki kapağında aynı anda açık kalmamasını sağlayan, yeterli mesafe 9. GiriĢi kolaylaģtıran kurģun Ģekilli koruma mekanizması 10. Hızlı aktive olan koruma mekanizması 11. Koruma mekanizmasını aktive eden kilitleme düğmesi 12. Trokar bıçağı 10.4mm. lik lineer bir insizyon bırakıp, minimum doku travması oluģturmalıdır. 13. Desuflasyon sırasında gazın yan tarafa boģalmasını sağlayan vana sistemi 14. Obtüratörü kılıfa kilitleyen dıģ emniyet kilitleme sistemine sahip 15. Kanülün dıģında, trokarın batına giriģini engellemeyen fakat geri de kaçmamasını sağlayan tek yönlü çentikler veya cilde sabitleyen ayrı bir aparat Cilt sabitleyicisi ayrı bir aparat Ģeklinde olan trokarlarda cilt sabitleyicisiyle birlikte teklif verilmelidir. 16. Kanülün ucu batına giriģi kolaylaģtıracak Ģekilde açılı 17.Gerektiğinde 5 mm el aletlerinin de gaz kaçırmadan kullanılmasını sağlamak üzere trokarın üzerinde veya dıģarıdan takılabilen çap düģürücüsü 18.DıĢarıdan takılan çap düģürücüsü olan trokarlarda çap düģürücüsü ile birlikte teklif verilmelidir. 19. Ġnsuflasyon için gaz hortumu bağlanabilen, sağ-sola veya yukarı-aģağı çevrilerek açılıp kapanabilen musluklu gaz giriģi 50- ÇİLE İPEK NO:1: 1. Sütür saf ipekten üretilmiģ ve örgülü olmalıdır 2. Absorbe 3. Sütürlerin kalınlığı ve düğüm tutma kabiliyeti yüksek olmalı ve düğümleme esnasında kopmamalıdır. 4. Vücutta reaksiyon göstermemelidir.

8 5. Dokudan rahat geçmesi için kaplamalı 6. Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı, tüylenmeye karģı dayanıklı olmalı ve dikiģ süresince deforme 7. Sütür boyunca hep aynı kalınlıkta olmalı ve uygun gerilim mukavemetine sahip 8. Depo teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl miadlı olmalıdır 9. Ambalaj,sütürün kıvrılmasını engelleyecek, su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal edilmiģ olmalıdır 10. Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minimum 11. Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak Ģekilde ambalaj üzerinde 12. Malzeme kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak Ģekilde ambalajlanmıģ Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilecek Ģekilde 13. Malzemeler steril paketlerde ve orijinal kutularında teslim edilecektir. 51- ÇİLE İPEK NO:2/0: 14. Sütür saf ipekten üretilmiģ ve örgülü olmalıdır 15. Absorbe 16. Sütürlerin kalınlığı ve düğüm tutma kabiliyeti yüksek olmalı ve düğümleme esnasında kopmamalıdır. 17. Vücutta reaksiyon göstermemelidir. 18. Dokudan rahat geçmesi için kaplamalı 19. Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı, tüylenmeye karģı dayanıklı olmalı ve dikiģ süresince deforme 20. Sütür boyunca hep aynı kalınlıkta olmalı ve uygun gerilim mukavemetine sahip 21. Depo teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl miadlı olmalıdır 22. Ambalaj,sütürün kıvrılmasını engelleyecek, su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal edilmiģ olmalıdır 23. Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minimum 24. Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak Ģekilde ambalaj üzerinde 25. Malzeme kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak Ģekilde ambalajlanmıģ Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilecek Ģekilde 26. Malzemeler steril paketlerde ve orijinal kutularında teslim edilecektir. 52- MONOFLAMENT POLİGLİTON NO:3/0 KESKİN: - Ġçeriği polyglitone - Monofilament ve sentetik yapıda - Doku destek süresi gün arasında - Absorbsiyon süresi en çok 56 gün - Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı, tüylenmeye karģı dayanıklı olmalı ve dikiģ süresince deforme - Sütür ile iğne birleģme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle iğne ile sütür birleģme noktası çapı uyumlu - Sütür boyunca hep aynı kalınlıkta olmalı ve uygun gerilim mukavemetine sahip bu kaymayı engelleyecek yapıda - Kullanım sırasında iğneler istem dıģı olarak sütürü terk etmeyecek biçimde - Ġğne ile sütür arasındaki kalınlık farkı travma yaratmayacak Ģekilde 1/1 oranına yakın - Depo teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl miadlı - Sütürler iğneye takılı, steril ve sütürün düğüm olmasını engelleyecek Ģekilde ambalajlanmıģ - Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minimum - Ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek, su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal edilmiģ - Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak Ģekilde ambalaj üzerinde - Malzeme kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak Ģekilde ambalajlanmıģ Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilecek Ģekilde - No:3/0 K.Ġ. 53- MONOFLAMENT POLİGLİTON NO:3/0 YUVARLAK: - Ġçeriği polyglitone - Monofilament ve sentetik yapıda - Doku destek süresi gün arasında - Absorbsiyon süresi en çok 56 gün - Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı, tüylenmeye karģı dayanıklı olmalı ve dikiģ süresince deforme - Sütür ile iğne birleģme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle iğne ile sütür birleģme noktası çapı uyumlu - Sütür boyunca hep aynı kalınlıkta olmalı ve uygun gerilim mukavemetine sahip bu kaymayı engelleyecek yapıda - Kullanım sırasında iğneler istem dıģı olarak sütürü terk etmeyecek biçimde - Ġğne ile sütür arasındaki kalınlık farkı travma yaratmayacak Ģekilde 1/1 oranına yakın - Depo teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl miadlı - Sütürler iğneye takılı, steril ve sütürün düğüm olmasını engelleyecek Ģekilde ambalajlanmıģ - Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minimum - Ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek, su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal edilmiģ - Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak Ģekilde ambalaj üzerinde - Malzeme kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak Ģekilde ambalajlanmıģ Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilecek Ģekilde - No:3/0 Y.Ġ

9 54- MONOFLAMENT POLİGLİTON NO:4/0 YUVARLAK: - Ġçeriği polyglitone - Monofilament ve sentetik yapıda - Doku destek süresi gün arasında - Absorbsiyon süresi en çok 56 gün - Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı, tüylenmeye karģı dayanıklı olmalı ve dikiģ süresince deforme - Sütür ile iğne birleģme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle iğne ile sütür birleģme noktası çapı uyumlu - Sütür boyunca hep aynı kalınlıkta olmalı ve uygun gerilim mukavemetine sahip bu kaymayı engelleyecek yapıda - Kullanım sırasında iğneler istem dıģı olarak sütürü terk etmeyecek biçimde - Ġğne ile sütür arasındaki kalınlık farkı travma yaratmayacak Ģekilde 1/1 oranına yakın - Depo teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl miadlı - Sütürler iğneye takılı, steril ve sütürün düğüm olmasını engelleyecek Ģekilde ambalajlanmıģ - Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minimum - Ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek, su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal edilmiģ - Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak Ģekilde ambalaj üzerinde - Malzeme kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak Ģekilde ambalajlanmıģ Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilecek Ģekilde - No:4/0 Y.Ġ. 55- MONOFLAMENT POLİGLİTON NO:4/0 KESKİN: - Ġçeriği polyglitone - Monofilament ve sentetik yapıda - Doku destek süresi gün arasında - Absorbsiyon süresi en çok 56 gün - Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı, tüylenmeye karģı dayanıklı olmalı ve dikiģ süresince deforme - Sütür ile iğne birleģme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle iğne ile sütür birleģme noktası çapı uyumlu - Sütür boyunca hep aynı kalınlıkta olmalı ve uygun gerilim mukavemetine sahip bu kaymayı engelleyecek yapıda - Kullanım sırasında iğneler istem dıģı olarak sütürü terk etmeyecek biçimde - Ġğne ile sütür arasındaki kalınlık farkı travma yaratmayacak Ģekilde 1/1 oranına yakın - Depo teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl miadlı - Sütürler iğneye takılı, steril ve sütürün düğüm olmasını engelleyecek Ģekilde ambalajlanmıģ - Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minimum - Ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek, su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal edilmiģ - Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak Ģekilde ambalaj üzerinde - Malzeme kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak Ģekilde ambalajlanmıģ Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilecek Ģekilde - No:4/0 K.Ġ. 56- MONOFLAMENT POLİGLİTON NO:5/0 YUVARLAK: - Ġçeriği polyglitone - Monofilament ve sentetik yapıda - Doku destek süresi gün arasında - Absorbsiyon süresi en çok 56 gün - Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı, tüylenmeye karģı dayanıklı olmalı ve dikiģ süresince deforme - Sütür ile iğne birleģme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle iğne ile sütür birleģme noktası çapı uyumlu - Sütür boyunca hep aynı kalınlıkta olmalı ve uygun gerilim mukavemetine sahip bu kaymayı engelleyecek yapıda - Kullanım sırasında iğneler istem dıģı olarak sütürü terk etmeyecek biçimde - Ġğne ile sütür arasındaki kalınlık farkı travma yaratmayacak Ģekilde 1/1 oranına yakın - Depo teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl miadlı - Sütürler iğneye takılı, steril ve sütürün düğüm olmasını engelleyecek Ģekilde ambalajlanmıģ - Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minimum - Ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek, su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal edilmiģ - Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak Ģekilde ambalaj üzerinde - Malzeme kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak Ģekilde ambalajlanmıģ Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilecek Ģekilde

10 - No:5/0 Y.Ġ. 57- MONOFLAMENT POLİGLİTON NO:5/0 KESKİN: - Ġçeriği polyglitone - Monofilament ve sentetik yapıda - Doku destek süresi gün arasında - Absorbsiyon süresi en çok 56 gün - Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı, tüylenmeye karģı dayanıklı olmalı ve dikiģ süresince deforme - Sütür ile iğne birleģme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle iğne ile sütür birleģme noktası çapı uyumlu - Sütür boyunca hep aynı kalınlıkta olmalı ve uygun gerilim mukavemetine sahip bu kaymayı engelleyecek yapıda - Kullanım sırasında iğneler istem dıģı olarak sütürü terk etmeyecek biçimde - Ġğne ile sütür arasındaki kalınlık farkı travma yaratmayacak Ģekilde 1/1 oranına yakın - Depo teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl miadlı - Sütürler iğneye takılı, steril ve sütürün düğüm olmasını engelleyecek Ģekilde ambalajlanmıģ - Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minimum - Ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek, su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal edilmiģ - Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak Ģekilde ambalaj üzerinde - Malzeme kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak Ģekilde ambalajlanmıģ Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilecek Ģekilde - No:5/0 K.Ġ. 58- MONOFLAMENT POLİGLİTON NO:6/0 YUVARLAK: - Ġçeriği polyglitone - Monofilament ve sentetik yapıda - Doku destek süresi gün arasında - Absorbsiyon süresi en çok 56 gün - Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı, tüylenmeye karģı dayanıklı olmalı ve dikiģ süresince deforme - Sütür ile iğne birleģme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle iğne ile sütür birleģme noktası çapı uyumlu - Sütür boyunca hep aynı kalınlıkta olmalı ve uygun gerilim mukavemetine sahip bu kaymayı engelleyecek yapıda - Kullanım sırasında iğneler istem dıģı olarak sütürü terk etmeyecek biçimde - Ġğne ile sütür arasındaki kalınlık farkı travma yaratmayacak Ģekilde 1/1 oranına yakın - Depo teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl miadlı - Sütürler iğneye takılı, steril ve sütürün düğüm olmasını engelleyecek Ģekilde ambalajlanmıģ - Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minimum - Ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek, su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal edilmiģ - Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak Ģekilde ambalaj üzerinde - Malzeme kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak Ģekilde ambalajlanmıģ Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilecek Ģekilde - No:6/0 Y.Ġ. 59- MONOFLAMENT POLİGLİTON NO:6/0 KESKİN: - Ġçeriği polyglitone - Monofilament ve sentetik yapıda - Doku destek süresi gün arasında - Absorbsiyon süresi en çok 56 gün - Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı, tüylenmeye karģı dayanıklı olmalı ve dikiģ süresince deforme - Sütür ile iğne birleģme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle iğne ile sütür birleģme noktası çapı uyumlu - Sütür boyunca hep aynı kalınlıkta olmalı ve uygun gerilim mukavemetine sahip bu kaymayı engelleyecek yapıda - Kullanım sırasında iğneler istem dıģı olarak sütürü terk etmeyecek biçimde - Ġğne ile sütür arasındaki kalınlık farkı travma yaratmayacak Ģekilde 1/1 oranına yakın - Depo teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl miadlı - Sütürler iğneye takılı, steril ve sütürün düğüm olmasını engelleyecek Ģekilde ambalajlanmıģ - Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minimum - Ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek, su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal edilmiģ

11 - Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak Ģekilde ambalaj üzerinde - Malzeme kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak Ģekilde ambalajlanmıģ Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilecek Ģekilde - No:6/0 K.Ġ. 60- BATIN DRENİ SOFT SİLİKON NO:16: 1-Dren Silikondan mamül 2-Üzerinde xray çizgili olacaktır. 3-90cm boyutta arkasında toplama torbası 4-Toplama torbası 2000cc 5-Toplam Torbası musluklu ve geri kaçmayı önleyici valfli 6-Drenin Boyutları F. 7-Set steril paketlerde en az 3 yıl kullanım miadlı olmalıdır 8- UBB barkotu bulunmalıdır. 61- BATIN DRENİ SOFT SİLİKON NO:18: 1-Dren Silikondan mamül 2-Üzerinde xray çizgili olacaktır. 3-90cm boyutta arkasında toplama torbası 4-Toplama torbası 2000cc 5-Toplam Torbası musluklu ve geri kaçmayı önleyici valfli 6-Drenin Boyutları F. 7-Set steril paketlerde en az 3 yıl kullanım miadlı olmalıdır 8- UBB barkotu bulunmalıdır. 62- VICRYL NO:2/0 KESKİN: 1-1.Sentetik multiflament absorbe olan cerrahi iplik lactomer olmalıdır 2-Sentetik multiflament absorbe olan cerrahi iplik toplam 70 gün içinde vücutta absorbe 3. En az 12 paket ihtiva eden kutularda ambalajlanmıģ olmalı, içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir. IĢıktan,nemden ve sıcaktan korunmasına dair yazı olmalı. Seri ve kontrol numarası olmalı. Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajının üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı 4-En az 3 yıl miadı 5-Teslim sırasında en az 2 yıl raf ömrü bulunmalıdır. 63- CR İÇİN RÖNTGEN FİLMİ 14*17 İNÇ (DRY FİLM): 1. Filmler 14x17 ebatında ve mavi tabanlı olmalıdır 2. Filmler tıbbi görüntülemede kullanılan en yaygın standart olan 168 mikron kalınlığında PET tabanlı 3. Filmler kuru sistem printera yüklendiğinde, film kutularında bulunan çip yardımıyla printer filmleri tanımalı ve uygun kalibrasyonu otomatik olarak yapmalıdır. 4. Filmler konvansiyonel X-ray filmleri gibi yuvarlak köşeli 5. Filmler günışığına duyarsız, direk termal sistemlere uyumlu 6. Filmlerde çizilme ve neme karşı koruyucu tabaka 7. Filmler termal mono-sheet özellikte 8. Bir kutuda en az 100 yaprak film 9. Filmlerin raf ömrü, üretim tarihinden itibaren en az 14 ay

12 10.Filmlerin depolama koşulları, 5-25 o C arasında 11.Her kutunun üzerinde son kullanma tarihi ve diğer bilgiler açıkça yer almalıdır. 12.Filmlerin optik dansitesi 3.0 dan büyük 64- BİOPULSE ARTROSKOPİK YIKAMA SETİ: 1-ürün disposable 2-Ürün kendinden motorlu ve pilli 3-Basınçlı püskürtme ve vakum yapabilmelidir. 4-Kalça ve diz ameliyatları için ayrı uçları 65- SPİNAL İĞNE NO:25: 1. Ponksiyon travmasını minimale indiren, özel quinke bileyli 2. BOS un kısa sürede eldesi sağlanmalıdır. 3. Kanülün emniyetle ilerletilmesini sağlayan rahat kavrama aparatı bulunmalıdır. 4. Ponksiyon kontrolü için Ģeffaf kilit bağlantılı 5. Renk kodlu mandrenli olmalı ve mandren kanüle tam oturmalıdır. 6. Steril tekli paketlerde 7. 25G olmalı ve uzunluğu 80mm den az 8. Ambalaj üzerinde imal tarihi, son kullanma tarihi, s, lot no ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler kolayca okunabilecek Ģekilde baskılı 9. En az 2 yıl miadlı 66- DAMLA SAYACI: 1- ml/h olarak derecelendirilmiģ ayar tekeri Bu teker üzerindeki sayılar okunaklı olmalıdır ve kesinlikle sıvı sızıntısı 2-Setten bağımsız olarak,sabit damla sayısı verebilmelidir. 3-Lock bağlantılı Bağlantı serum setine,üç yollu musluğa ve branüle uyumlu Kesinlikle sızdırma yapmamalıdır. 4-Orijinal ve tek steril ambalajda 5- En az 2 yıl miadlı 67- ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI: 1- Ürünün formulasyonunda % 2 -Propanol %70 alkol bulunmalıdır. 2- El ve cilt dezenfektanı olarak enjeksiyonlardan, ponksiyonlardan, cerrahi ve hijyenik el yıkamada kullanıma uygun 3- Ürünün formulasyonunda, yıkama maddeleri ile birleģtiğinde inaktif hale geçebilecek klorheksidin ve benzeri maddeler içermemelidir. 4- Eli yumuģatan ve kimyasal maddelerin vermiģ olduğu zararı en aza indirgeyen etken madde içermelidir. 5- Cilt ph sına uygun olmalı, istenilen sıklıkta kullanıma uygun olarak formüle edilmiģ 6- Ürün berrak, sıvı kokusuz Direkt ele ve cilde uygulanabilir 7- AIkole hassas ellerde ve ciltlerde kullanılma özellğine sahip olmalı, alerjik reaksiyonlar yapmamalı, dermatolojik olarak test edilmiģ 8- Ürünü veren firma ürün miktarı kadar dozaj pompasını ücretsiz olarak vermelidir. 9- Ürün geniģ spektrumlu olup 30 saniye içinde hijyenik el dezenfeksiyonunu sağlamalıdır. 10- El dezenfektanını teklif eden firma tarafından kullanım demosunu ilgililere uygulamalı olarak gösterilmelidir. 11- Ambalajı hastanenin ihtiyaç belirterek ihale listesinde belirleyeceği Ģekilde 250 ml, 500 ml, 1 lt polietilen olmalı, Türkçe etiket bulunmalı, ambalaja uygun dozaj apilkatörü bulunmalıdır. 12- Ürün depolama sırasında bozulmaması için ıģık geçirmeyen PE veya PET ambalajında olmalı ve enaz 24 ay miatlı 13- Sağlık bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından el ve cilt dezenfektanı olarak ruhsatlandırılmıģ 14- Firmalar teklif dosyası ile birlikte T.C Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TĠTUBB) kayıt bildirim iģlemi yapıldığını ve onaylandığına dair bilgi sunacaklardır. 15- BileĢimindeki alkol oranı ambalaj tamamen boģalıncaya kadar stabilitesini korumalı, el dezenfektanı kullanıcısı her basıģta aynı miktar dezenfektan kullanılabilmeli ve böylece gereksiz dezenfektan kullanımı engellenmelidir. 16- Dezenfektan kullanıma hazır Kullanım öncesinde herhangi bir katkı maddesi eklenmesine, kullanımdan sonra suyla durulamaya ve kurulamaya gerek 68- FOREX KOTER PLAĞI ÇİFTLİ: 1-Çift kuluplu nemli olmalı. 2-Plak hasta üzerine tam olarak yapıģmalı. 3-Plağın iletkenliği maksimum seviyede olmalı. 4-Plaklar steril tek ambalajda olmalı. 5-Hastanedeki cihazlara uyumlu olmalı. 69- LANSET: 1. Sert malzemeden yapılmıģ olmalı ve ucu keskin 2. Kullanım süresi en az iki yıl 70- COMEC MARKA LAPARASKOPİRRİGASYON CİHAZININ HORTUM DİYAFRAMI: 1. Kullanım hatası haricindeki arızalar olması durumunda yüklenici firma, ürünü 2 yıl süre ile yenisi ile değiģtireceğini garanti etmelidir. 2. Kablo dezenfektanlara karģı dayanıklı 71- PENRÖZ DREN İNCE: 1-Lateksten yapılmıģ 2-Radyoopak 3-Raf ömrü en az 2 yıl 72- PENRÖZ DREN ORTA: 1-Lateksten yapılmıģ 2-Radyoopak 3-Raf ömrü en az 2 yıl 73- BRANÜL NO:26: 1. Teklif edilen ürün ihale esnasında komisyona gösterilecektir. 2. Apirojen, steril, nontoksik olacaktır. 3. Tek kullanımlık ambalajlarda olacaktır. 4. Damara giriģ esnasında branülün katater kısmı geriye doğru detarme 5. Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miatlı olacaktır.

13 74- PROXİSTRİP 0,6*8 CM: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 8310 sayılı (2010/11) genelge hükümlerine uygun 75- RÖNTGEN FİLMİ 18*24 CM: 1. Ranfansatörler ile kullanılacak olan bu filmler yeģil ıģık bölgesine hassas olmalıdırlar. 2. Filmlerin her iki yüzü de emisyonlu 3. Filmler optik dansiteler arasındaki tüm diagnostik detayı vermelidir. 4. Filmlerin yüzeyleri otomatik film değiģtiriciler için uygun 5. Filmler 90 saniyelik otomatik banyo cihazlarında banyo edilebilmeli, kuru olarak çıkmalı ve nemli kalmamalıdır. 6. Filmler kuruyunca eğilip, bükülmemeli ve orijinal boyutları bozulmamalıdır. 7. Filmler, köģeleri yuvarlatılmıģ 8. Her bir kutuda 100 film bulunmalı, filmler kutu içinde ıģık ve havadan yalıtılmıģ bir durumda ikinci bir ambalaj içinde Bu iç ambalajın iç yüzü mutlaka siyah renkte 9. Her kutunun üzerinde depolanma koģullarını belirten açıklamalar bulunmalıdır. 10. Her kutunun üzerinde filmin ebadı, emisyon numarası, üretildiği ülke ve son kullanma tarihi yazılı 11. Çevre radyasyonu en fazla 7 Mr/saat olarak sınırlandırıldığında Base+fog (taban+sis) dansitesi 0.2 den az 12. Filmin hızı loge olacaktır. 13. Filmin ortalama gradient i % 25 olacaktır. 14. Maksimum yoğunluk farkı en az 2.50 olacaktır. 15. Latitude farkı normal bir radyografi için 1.20 olacaktır. 16. Film ile ilgili ISO 9001 belgesi ibraz edilecektir. 17. Filmler önceden bölümde denenmiģ olup, olur raporu alınmıģ 76- RÖNTGEN FİLMİ 35*43 CM: 18. Ranfansatörler ile kullanılacak olan bu filmler yeģil ıģık bölgesine hassas olmalıdırlar. 19. Filmlerin her iki yüzü de emisyonlu 20. Filmler optik dansiteler arasındaki tüm diagnostik detayı vermelidir. 21. Filmlerin yüzeyleri otomatik film değiģtiriciler için uygun 22. Filmler 90 saniyelik otomatik banyo cihazlarında banyo edilebilmeli, kuru olarak çıkmalı ve nemli kalmamalıdır. 23. Filmler kuruyunca eğilip, bükülmemeli ve orijinal boyutları bozulmamalıdır. 24. Filmler, köģeleri yuvarlatılmıģ 25. Her bir kutuda 100 film bulunmalı, filmler kutu içinde ıģık ve havadan yalıtılmıģ bir durumda ikinci bir ambalaj içinde Bu iç ambalajın iç yüzü mutlaka siyah renkte 26. Her kutunun üzerinde depolanma koģullarını belirten açıklamalar bulunmalıdır. 27. Her kutunun üzerinde filmin ebadı, emisyon numarası, üretildiği ülke ve son kullanma tarihi yazılı 28. Çevre radyasyonu en fazla 7 Mr/saat olarak sınırlandırıldığında Base+fog (taban+sis) dansitesi 0.2 den az 29. Filmin hızı loge olacaktır. 30. Filmin ortalama gradient i % 25 olacaktır. 31. Maksimum yoğunluk farkı en az 2.50 olacaktır. 32. Latitude farkı normal bir radyografi için 1.20 olacaktır. 33. Film ile ilgili ISO 9001 belgesi ibraz edilecektir. 34. Filmler önceden bölümde denenmiģ olup, olur raporu alınmıģ 77- RÖNTGEN FİLMİ 35*35 CM: 35. Ranfansatörler ile kullanılacak olan bu filmler yeģil ıģık bölgesine hassas olmalıdırlar. 36. Filmlerin her iki yüzü de emisyonlu 37. Filmler optik dansiteler arasındaki tüm diagnostik detayı vermelidir.

14 38. Filmlerin yüzeyleri otomatik film değiģtiriciler için uygun 39. Filmler 90 saniyelik otomatik banyo cihazlarında banyo edilebilmeli, kuru olarak çıkmalı ve nemli kalmamalıdır. 40. Filmler kuruyunca eğilip, bükülmemeli ve orijinal boyutları bozulmamalıdır. 41. Filmler, köģeleri yuvarlatılmıģ 42. Her bir kutuda 100 film bulunmalı, filmler kutu içinde ıģık ve havadan yalıtılmıģ bir durumda ikinci bir ambalaj içinde Bu iç ambalajın iç yüzü mutlaka siyah renkte 43. Her kutunun üzerinde depolanma koģullarını belirten açıklamalar bulunmalıdır. 44. Her kutunun üzerinde filmin ebadı, emisyon numarası, üretildiği ülke ve son kullanma tarihi yazılı 45. Çevre radyasyonu en fazla 7 Mr/saat olarak sınırlandırıldığında Base+fog (taban+sis) dansitesi 0.2 den az 46. Filmin hızı loge olacaktır. 47. Filmin ortalama gradient i % 25 olacaktır. 48. Maksimum yoğunluk farkı en az 2.50 olacaktır. 49. Latitude farkı normal bir radyografi için 1.20 olacaktır. 50. Film ile ilgili ISO 9001 belgesi ibraz edilecektir. 51. Filmler önceden bölümde denenmiģ olup, olur raporu alınmıģ 78- OTOMATİK BANYO SOLİSYONU (5 LİTRELİK BİDON): 1- Developer ve Fikser sıvı ve konsantre olacaktır. 2- Bir takım developer veya fikser ambalajı içerisinde 2x20 litre solüsyon hazırlamaya elveriģli konsantre solüsyonlar seti bulunacaktır. 3- Solüsyonların bulunduğu bidonların ağızları, aliminyum veya plastik folyonun ultrasonik kaynak ile yapıģtırılması Ģeklinde elde edilen sızdırmazlıkta olmalı, ayrıca ilk kullanım güvencesi taģıyan plastik kilitli kapak ile kapatılmalıdır. Aliminyum folyo hava ve sıvı sızdırılmayacak Ģekilde 4- Bidonlar, taģımalara dayanıklı, oluklu, nemden ve ıslaklıktan kolay etkilenmeyen karton ambalaj içerisinde bulunmalıdır. En az 6 adet dolu kutu üst üste depolanabilmelidir. 5- Bidonların üzerindeki etiketlerin renkleri birbirinden farklı Developer bidonları, kapak veya etiketlerdeki renkleri fikserden farklı 6- Solüsyonların kaç litre su ile, hangi sıra ile ve hangi sıcaklıkta su ile hazırlanması gerektiği kutuların üzerinde kolay anlaģılabilir, tercihen resimli bir anlatım ile belirtilmelidir. 7- Hazırlanan solüsyonlar, her türlü otomatik banyo cihazında derece arasında normal x-ıģını dozlarında gerekli olan 3,40-3,80 mamografi filmlerinde 4,00 veya daha çok optik densiteyi sağlayabilmelidir. 8- Bu solüsyonlarda yıkanan filmlerde, uygun tazeleme oranı kullanıldığında, leke, sis ve bulanık 9- Solüsyonlar, normal kullanım ortamında tanklar içerisinde çökelti merdanelerde torto bırakmamalıdır. 10- TSE veya ISO kalite belgeleri 79- DİŞ RÖNTGEN FİLMİ: 1-Ebatları 31*41 mm dir. 2-YeĢil ıģığa hassastır. 3-Hasta ağzında deforme olmayacak sertliktedir. 4-E speed hızındadır. 5-Çift taraflı polysoft polyester film koruma kılıfı vardır. 6-KurĢun koruyucu ve kağıdı vardır. 7-Ambalaj nem içermez. 8-Oda sıcaklığında son kullanım tarihine kadar muhafaza edilebilmelidir. 80- METİLEN MAVİSİ(250 ML): Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 8310 sayılı (2010/11) genelge hükümlerine uygun 81- STERİL ELDİVEN PUDRASIZ NO:7.5: 1-Doğal kauçuktan cerrahi amaçla kullanılmak üzere üretilmiģ 2-Eldiven pudrasız olmalı ve antiallerjen özellik taģımalıdır. 3-Eldiven konçları yeterli uzunlukta ve ameliyat gömleğini tutacak biçimde 4-Her poģette bir çift eldiven 5-Eldiven konçları kıvırmalı olarak ambalaj edilmelidir. 6-Eldiven ele giyildiğinde parmak uçlarına tam olarak oturmalı arada boģluk kalmamalıdır. 7-Ambalaj üzerinde üretim tarihi son kullanma tarihi eldiven numarası açık ve belirgin biçimde yazılı 8-Eldivenler gamma steril yada etilen oksit ile steril edilmiģ 82- GYRUS MARKA RADYOFREKANS CİHAZI ARA BAĞLANTI KABLOSU (YEŞİL): 1. Kullanım hatası haricindeki arızalar olması durumunda yüklenici firma, ürünü 2 yıl süre ile yenisi ile değiģtireceğini garanti etmelidir. 2. Kablo dezenfektanlara karģı dayanıklı SOFT BATIN DRENİ SLİKON NO:16-18:

15 1-Dren Silikondan mamül 2-Üzerinde xray çizgili olacaktır. 3-90cm boyutta arkasında toplama torbası 4-Toplama torbası 2000cc 5-Toplam Torbası musluklu ve geri kaçmayı önleyici valfli 6-Drenin Boyutları F. 7-Set steril paketlerde en az 3 yıl kullanım miadlı olmalıdır 8- UBB barkotu bulunmalıdır. 85- PETAŞ KMA 800 PULSE ARA KABLO: 3. Kullanım hatası haricindeki arızalar olması durumunda yüklenici firma, ürünü 2 yıl süre ile yenisi ile değiģtireceğini garanti etmelidir. 4. Kablo dezenfektanlara karģı dayanıklı 86- PETAŞ KMA 800 PULSE OXİMETRE PROB: 1. Kullanım hatası haricindeki arızalar olması durumunda yüklenici firma, ürünü 2 yıl süre ile yenisi ile değiģtireceğini garanti etmelidir. 2. Kablo dezenfektanlara karģı dayanıklı 87- KONKA ELEKTRODU: 1. Elektrot konka uygulamalarına uygun Ģekilde dizayn edilmiģ 2. Mukozaya zarar vermeden lezyon oluģturmalıdır. 3. Elektrot, koter yapmadan radyo frekans dalgalarıyla lezyon oluģturmalıda 4. Isıyı 65 C 'nin altına düģürmemeli 85 C üstüne çıkarmamalıdır. 5. Bir uygulamada ortalama 350 mm küplük lezyon oluģturmalıdır. 6. Ortalama tedavi prosedürü 2-6 dakika 7. Lokal ve genel anestezi altında hastaya uygulanabilmelidir. 8. Gaz ortamda (Etilen oksıd) steril edilmelidir. 9. Elektrodlar, sterilize edilerek defalarca kullanılabilmelidir. 10. Steril ve tekli paketler halinde verilmelidir. 11. Hastanedeki mevcut sisteme uyumlu 12. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl 13. Sağlık Bakanlığından onaylı UBB kaydı 88- KEMİK MUMU: 1-Ürün %80 Balmumu,%20 izopropilik palmitat tan oluģmalıdır. 2-Beyaz ve opak olup kendine has bir koku içermelidir. 3-Ürün,organizmayla biyokimyasal reaksiyona girmeyen non-absorbable yapısı sayesinde,lokal kemik kanamalarında mekanik bir engel teģkil etmelidir.kemik yüzeylerinde olan kanamanın kontrol altına alınması amacıyla kullanılmalıdır. 4-Teklif veren firma ürünle ilgili klinik değerlendirme veya klinik çalıģma sunmalıdır. 5-Son kullanma tarihi en az 3 yıl 89- STERİL YANIK ÖRTÜSÜ 160*210 CM GOLD/SİLBER: 1-Yanık örtüsü hidrojele emdirilmiş 2-Yanan bölgeyi soğutmalı ve serin tutmalıdır.. 3- Yanığın derinin daha derinin tabaklarına ilerlemesini engellemelidir, 4-Steril olmalı ve infeksiyonu engellemelidir. 5- Yaraya yapışmamalı ve yarayı irrite etmemelidir, 6-Yara üzerinden kolaylıkla kaldırılabilmelidir. 7-Disposable 90- ATR İPEK 5/0 KESKİN: - Sütür saf ipekten üretilmiģ ve örgülü olmalıdır - Absorbe - Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı, tüylenmeye karģı dayanıklı olmalı ve dikiģ süresince deforme - Sütür ile iğne birleģme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle iğne ile sütür birleģme noktası çapı uyumlu - Sütür boyunca hep aynı kalınlıkta olmalı ve uygun gerilim mukavemetine sahip bu kaymayı engelleyecek yapıda - Kullanım sırasında iğneler istem dıģı olarak sütürü terk etmeyecek biçimde - Ġğne ile sütür arasındaki kalınlık farkı travma yaratmayacak Ģekilde 1/1 oranına yakın - Depo teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl miadlı - Ġğne boyu 20 mm ye kadar olanlar için +/- 1 mm, 20 mmden sonra +/- 2 mm tölerans tanınacaktır. - Sütürler iğneye takılı, steril ve sütürün düğüm olmasını engelleyecek Ģekilde ambalajlanmıģ

16 - Ambalaj,sütürün kıvrılmasını engelleyecek, su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal edilmiģ - Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minimum - Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak Ģekilde ambalaj üzerinde - Malzeme kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak Ģekilde ambalajlanmıģ Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilecek Ģekilde - No:5/0 30 mm K.Ġ 75 cm 91- ATR İPEK 6/0 YUVARLAK: - Sütür saf ipekten üretilmiģ ve örgülü olmalıdır - Absorbe - Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı, tüylenmeye karģı dayanıklı olmalı ve dikiģ süresince deforme - Sütür ile iğne birleģme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle iğne ile sütür birleģme noktası çapı uyumlu - Sütür boyunca hep aynı kalınlıkta olmalı ve uygun gerilim mukavemetine sahip bu kaymayı engelleyecek yapıda - Kullanım sırasında iğneler istem dıģı olarak sütürü terk etmeyecek biçimde - Ġğne ile sütür arasındaki kalınlık farkı travma yaratmayacak Ģekilde 1/1 oranına yakın - Depo teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl miadlı - Ġğne boyu 20 mm ye kadar olanlar için +/- 1 mm, 20 mmden sonra +/- 2 mm tölerans tanınacaktır. - Sütürler iğneye takılı, steril ve sütürün düğüm olmasını engelleyecek Ģekilde ambalajlanmıģ - Ambalaj,sütürün kıvrılmasını engelleyecek, su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal edilmiģ - Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minimum - Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak Ģekilde ambalaj üzerinde - Malzeme kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak Ģekilde ambalajlanmıģ Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilecek Ģekilde - No:6/0 30 mm Y.Ġ 75 cm 92- ÇOCUK İÇİN OKSİJEN ÇADIRI: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 8310 sayılı (2010/11) genelge hükümlerine uygun 93- ÇOCUK SATURASYON BİLEK PROBU: <10 Kg altındaki hastalarda kullanıma uygun olmalı. Neonatal hastalarda el ve ayak yan yüzlerinden uygulamaya müsait olmalı. Fotodedektör, emitör ve kablo bağlantısı olarak üç kısımdan oluģmalıdır. Orijinal kapalı steril ambalajında tek kulanımlık olmalı. Hastada alerjiye yol açabilecek maddeler ve latex içermemelidir. Vücut ısısı düģük hastalarda da doğru ölçüm yapabilmeli. 94- ELEKTROKOTERİZASYON BAĞLANTI KABLOSU: 1. Kullanım hatası haricindeki arızalar olması durumunda yüklenici firma, ürünü 2 yıl süre ile yenisi ile değiģtireceğini garanti etmelidir. 2. Kablo dezenfektanlara karģı dayanıklı 3. AY-CAN marka ile uyumlu 95- SIRT TAHTASI: 1. X ıģınları geçirgen 2. MR uyumlu 3. Kolay taģınabilir 4. Kolay temizlenmeli, su geçirmeyen özel ABS plastik malzeme darbelere ve yanmaya karģı mukavemet sağlamalıdır. 5. Her iki yanda 3 er adet olmak üzere toplam 6 adet el tutma boģluğu ile her iki yanda toplam 6 adet emniyet kemeri boģluğu bulunmalıdır. 6. Travma tahtası 125cm x 45 cm x 4.8 cm ebatlarında 7. Travma tahtasının yükleme kapasitesi en az 170 kg ağırlığında 8. 2 yıl garantili 9. Ubb kodu olmalı. 96- HASTA PİJAMASI BAYAN: 1-KumaĢ :terycoton % 65 pes %35 pamuklu 2-Beden XS-S-M-L-XL-XXL 3-Üst parça V yakalı önden düğmeli 4-Pantolon belden lastikli 5-Renk kurumumuzun isteğine göre yapılmalıdır. 97- HASTA PİJAMASI ERKEK: 1-KumaĢ :terycoton % 65 pes %35 pamuklu 2-Beden XS-S-M-L-XL-XXL 3-Üst parça V yakalı önden düğmeli 4-Pantolon belden lastikli

17 5-Renk kurumumuzun isteğine göre yapılmalıdır. 98- NEVRESİM TAKIMI: 1-Ebat :nevresim 170*220 cm 2-ÇarĢaf 170*240 cm 3-Yastık kılıfı 50*70 cm 4-KumaĢ:%100 pamuklu 5-KumaĢ cm2 de 60 tel/cm2 6-Yıkamada çekme payı en fazla %3 7-Kurumumuzun isteğine bağlı renk ve desen seçeneği istenecektir. 99- ŞİŞME YATAK: 1- Anti-decebitus özelliğine sahip 2- Aksesuarları temizlenebilir özellikte 3- Yatak delinmelere karģı güçlü non-toxic PVC den üretilmiģ 4- Hava pompası minimum sesle çalıģacak Ģekilde tasarlanmıģ ve izole edilmiģ 5- Hastanın yaklaģık ağırlığı girilebilmeli ve bu aralık 30 kg ile 120 kg arasında 6- Yerden kazanmak için tasarlanmıģ çengel askıları 7- En:90 cm Boy:203 cm Yükseklik:5 cm 8- Voltaj : V/50Hz. 9- Set kolisi ebatları : 22,8 x 10,1 x 8,4 cm 10- Kutu içerisinde Türkçe kullanma klavuzu bulunmalıdır. 11- Elektriksel güvenlik kriterleri IEC ve EMC IEC standartlarına uygun 100- ATEL KESME MAKASI: 1.Ürün kodları AESCULAP katoloğundan tanımlamak amacıyla yazılmıģtır. Ürün kodları ile eģdeğer diğer markalar teklif verebileceklerdir.( Aesculap L 152) 101- YAN KESKİ: 1.Ürün kodları AESCULAP katoloğundan tanımlamak amacıyla yazılmıģtır. Ürün kodları ile eģdeğer diğer markalar teklif verebileceklerdir.( Aesculap FO 900) BASKET KATATERİ 3 FR-5 FR: 1-Basket kateter üriner kanaldan taģ ve yabancı cisim çıkarmaya uygun 2-Basket kateterin uzunluğu en az 115 cm 3-Basket kateterin ayak kısmı 3 telden uç kısmı ise dalgalı 3 nitinol telden oluģmalıdır. 4-Basket Kateter nitinol telden ve fleksible yapıda king yapmayan güçlü,dirençli 5-Basket kateterin açılmıģ çapı en çok 11mm 6-Kateterin üzerinde hand lı 7-Tek elle kullanıma imkan veriyor 8-Kateter üretere zarar vermeyecek Ģekilde dizayn edilmiģ 9-Hepsi aynı paket içinde ve steril 10-Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiģ 11-Ürünün CE belgesi DR.SADIK DOĞRUER OP.DR.MUSTAFA BAĞCI OP.DR.MURAT DÜZGÜN BAġHEKĠM YARD. ÜROLOJĠ UZMANI K.B.B. UZMANI OP.DR.YUSUF ARICA ERġAN DĠRĠK DR.AHMET SAYGILI GENEL CER.UZMANI ECZACI HEMODĠYALĠZ SOR.HEK. UZ.DR.HAYATĠ ATAY ANESTEZĠ UZMANI UZ.DR.OSMAN HĠMMETOĞLU BAġHEKĠM

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU.

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi İhale Kodu ; 00104 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU satmaima birimine gönderilmesini

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/02/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20121134 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2012 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/03/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171977 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 14/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111738 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır. T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Sayı : 161.42.545.930/ 27/11/2015 Konu : Teklif İLGİLİ MAKAMA Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111519 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/06/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015357 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/06/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır. Aşınmamalı ve paslanmamalıdır. - Aletin üzerinde katalog

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/06/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20173923 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/06/2017 TARİHİ,

Detaylı

DENTAL RÖNTGEN FİLMİ İÇİN KULLANIMA HAZIR BANYO SOLÜSYONU (DEVELOPER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

DENTAL RÖNTGEN FİLMİ İÇİN KULLANIMA HAZIR BANYO SOLÜSYONU (DEVELOPER) TEKNİK ŞARTNAMESİ DENTAL RÖNTGEN FİLMİ İÇİN KULLANIMA HAZIR BANYO SOLÜSYONU (DEVELOPER) TEKNİK ŞARTNAMESİ 5 litrelik orijinal ambalajında olmalıdır. Kullanıma hazır olmalıdır. Berrak görüntülü olmalıdır. Tortu yapmamalıdır.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 08/02/2017-E.2238 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BEKR3HS2C* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Mal alımı hk. İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

ALIŞ MİKTARLARI KAYSERİ HASTANESİ ALTINTEPE TIP MERKEZİ KARTAL TIP MERKEZİ

ALIŞ MİKTARLARI KAYSERİ HASTANESİ ALTINTEPE TIP MERKEZİ KARTAL TIP MERKEZİ GRUP SIRA MALZEME CİNSİ NUMARA CERRAHİ AMELİYAT İPLİĞİ LİSTESİ 2013 TIP FİYAT 1 İPEK (DOĞSAN) 0 26 mm 1/2 Yuvarlak 75 cm Adet 60 60 2 İPEK (DOĞSAN) 0 30 mm 3/8 Keskin 75 cm Adet 120 120 3 İPEK (DOĞSAN)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20162127 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 01/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20161584 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 25/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171306 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 18/09/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201794 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/09/2017 TARİHİ,

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ 1 30 ADET ÇAMAŞIR SUYU 1'LT LİK 2 50 ADET SIVI BULAŞIK DETERJANI 1,5 LT'LİK 3 20 ADET SIVI BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI 2,5 LT'LİK 4 20 ADET SIVI ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI 4 LT'LİK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 26/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016622 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/02/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171164 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE T.C. Adana Valiliği Sayı Konu : ~..r(, : Yaklaşık Maliyet Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA ı$. /Ç}~ / 2012 VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM... MÜESSESESiNE Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve

Detaylı

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ EXTERNAL NAZAL SPLİNT 15-28 SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ 1-Uygulaması kolay ve hızlı 2-Ürün köpük silikon üzerinde ince /hafif alüminyum tabaka halinde bulunmalıdır. 3-Ürünün üzerindeki alüminyum parça sayesinde

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No İlgili Birim İşin Adı 2015/164 AMELİYATHANE

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŞ /KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/10/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20116520 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/10/2011 TARİHİ,

Detaylı

Tel : Fax : Web:http://www.bozok.edu.tr Teklifleriniz için

Tel : Fax : Web:http://www.bozok.edu.tr Teklifleriniz için T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Sayı : 161.42.545.930/ 07/11/2016 Konu : Teklif İLGİLİ MAKAMA Hastanemizin ihtiyacı olan ve aģağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın

Detaylı

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1. Pipet insan oosit mikromanipulasyonlarında, oositi zarar vermeden tutma işleminde kullanılmaya uygun 2. Mikropipet borosilika camından imal edilmiş olmalıdır ve gamma

Detaylı

VARİSTİM TEKNİK ŞARTNAMESİ

VARİSTİM TEKNİK ŞARTNAMESİ VARİSTİM 1- Direkt sabit akım veren stimulatör olmalıdır. 2- Akım kurguları 0,5-1,0 ve 2,0mA a kadar ayarlanabilmelidir. Bu akım şiddetleri malzeme üzerine yazılı olmalıdır ve beyaz işaret bu eğerlere

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Torbanın yüzeyi düz.parlak görünümlü olmalı.pütürlü olmamalıdır.. 2. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir. 3.. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı,kaynak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 20/04/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20112665 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/04/2011 TARİHİ,

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 27/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016666 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü İLGİLİ MAKAMA

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü İLGİLİ MAKAMA T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Sayı : 161.42.545.930/ 16/12/2016 Konu : Teklif İLGİLİ MAKAMA Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın

Detaylı

TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 2 2. TEDARİK EDİLECEK FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00246 I SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU Bu teknik şartname Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüslerinin binaları ve çevre temizliği işi kapsamında

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 16/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171075 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/10/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20166420 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2016 TARİHİ, SAAT 14:00

Detaylı

Enjektörler, İğneler Ve Kanüller

Enjektörler, İğneler Ve Kanüller BÖLÜM 1 ler, İğneler Ve Kanüller MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 1 SAYFA 5 SET INJECT Tek Kullanımlık ler Steril tekli ambalaj içerisinde bulunmaktadır. 2 Parçalı 2 cc Yeşil 16 (kısa uç) 5 cc

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/07/203 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2036356 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/07/203 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/03/201 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201192 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/03/201 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201674 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 15/02/2017-E.2754 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BELC3R61B* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Tıbbi sarf malzeme alımı hk. TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Taşlıçiftlik Kampüsü Merkezi Yemekhanede kullanılmak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 24/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171271 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

www.tamkanlab.com 1 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 68 ADET KÜÇÜK KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

www.tamkanlab.com 1 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 68 ADET KÜÇÜK KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 1. Rahat taşıma yapılabilmesi için üstten kulplu olmalıdır 2. Taşıma çantasının rengi mavi kırmızı veya turuncu 3. Soğuz zincir

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhateNo İlgili Birim İşin Adı 2013/838 AMELİYATHANE

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU T.C. T.C SAĞLIK BAKALIĞI TÜRKİYE KAMU HASTAELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 2 SAYI : KU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi

Detaylı

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ Bir takım Bikarbonatlı Hemodiyaliz Solüsyon Takımı: Bikarbonat A:6- io litrelik Asidik bikarbonat solüsyonu ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/12/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20157791 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/12/2015 TARİHİ,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HÜCRE YIKAMA TORBA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HÜCRE YIKAMA TORBA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HÜCRE YIKAMA TORBA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER MADDE 1 İHALENİN KONUSU 3 MADDE 2 HÜCRE YIKAMA KAN TORBA SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 MADDE 3 İHALE

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 011 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/09/2013 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20137415 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/09/2013 TARİHİ,

Detaylı

SUT KO DU. T.Ü. M alzem e Kodu

SUT KO DU. T.Ü. M alzem e Kodu T.Ü. M alzem e Kodu K R 1083 K C T 0 0 0 0 1 4 REKANALİZASYON AMAÇLI 0.014 STEERABLE GUIDEWIRE 1. Guidewire vascüler girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeye gereken extra desteği verecek şekilde özel

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü. VAN HALK SAĞLIĞI M ÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT BİRİM İ T eklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında.

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü. VAN HALK SAĞLIĞI M ÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT BİRİM İ T eklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 10/06/2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem Verem Savaş Dispanserimizin Röntgen Cihazlarında Kullanmak üzere M icro

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 264 Malzeme Kodu : JENS9 ASPIRASYON HORTUMU VE UCU (INCE) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 384 AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ Düzenleme Tarihi : 08/07/2014

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi TEKLİFLERDE MARKA VE UBB KODU BELİRTİLMELİDİ Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır. 23002000 OYNAR BASLIKLI LINEER STAPLER (30- MM) 23004000 DAIRESEL STAPLER 21 23008000 PURSE

Detaylı

T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞ I TÜRKİYE KAM U HASTANELERİ K URUM U V iranşehir İlçe D evlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EK TUBU

T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞ I TÜRKİYE KAM U HASTANELERİ K URUM U V iranşehir İlçe D evlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EK TUBU T.C. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞ I TÜRKİYE KAM U HASTANELERİ K URUM U V iranşehir İlçe D evlet Hastanesi ihale Kodu : 00345 SAYI : KONU: T eklif M ektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EK TUBU Hastanem izin ihtiyaçlarından

Detaylı

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 887/88/4851/ /../201. Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan, Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı Kilitli Anti statik, Anti

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/06/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20153965 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/06/2015 TARİHİ,

Detaylı

LOTOMATİK BANYO MAKİNALARI İçİN BANYO TEMİZLEME SOLÜSYONU

LOTOMATİK BANYO MAKİNALARI İçİN BANYO TEMİZLEME SOLÜSYONU RÖNTGEN MALZEME si ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ RÖNTGEN MALZEMESİ ALIMI İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER I.Teslimi yapılacak olan tıbbi malzemeler teslim tarihinde en az 2 (İki) yıl miadlı olmalıdırlar. 2.Filmlerin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 30/11/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20167727 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/12/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 01/04/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20152198 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/04/2015 TARİHİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi BaĢtabipliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi BaĢtabipliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi BaĢtabipliği KONU: Sağlık Bakanlığı Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen Kırtasiye ve Basılı Evrak

Detaylı

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S 1. Ürün 1.5 tesla MR ile uyumlu olmalıdır. 2. Helezon çapları 3-8 mm arasında olmalıdır. 3. Dacron fiber kaplı olmalıdır. 4. Kısa sürede deliği kapatmalıdır. 5.

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SARF MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ TALEP EDİLEN MİKTAR BİRİM DEĞERİ 1 VDRL(SİFİLİZ) 3 500 ADET 2 Anti-A 8 000

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00165 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda

Detaylı

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN Özel Sekiz Eylül Hastanesi Başhemşire ikocan81@yahoo.com Hastaların maruz kaldığı riskler arasında da infeksiyonlar sıralamada önemli yer alır. Sağlık çalışanları,

Detaylı

DİŞ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DİŞ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MASKE (1.KALEM) DİŞ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (50'LİK)lastikli Çift kat olmalıdır, Lastikli olmalıdır, Kaliteli malzemeden standartlara uygun olarak yapılmış olmalı, En az 50 lik kutularda bulunmalı.

Detaylı

ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir

ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir TeD Trokar Kateter (Abse) Drenaj Seti Teknik Şartnamesi ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir kateter, gövde için bir metal sertleştirici ve bir delici

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/11/13 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 139064 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/11/13 TARİHİ, SAAT

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 14/09/2017-E.14203 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BENF43D8S* Sayı :32319748-934.01.04/ Konu :Teklif vermeye davet hk. TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri IV 100/75, çok sağlam bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Çeşitli hedef gruplarda çok yönlü kullanılabilir. Son derece uzun ömürlü bir yan kanal üfleyici ile sürülmektedir. Güçlü motoru nedeniyle sürekli

Detaylı

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Su Kalitesinin İzlenebilirliği Uygun koşullarda ve doğru usulde numune alımı Su kalitesinin tespiti Uygun koşullarda doğru metotlarla analiz Neden Numune Alınır?

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/05/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20122939 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/05/2012 TARİHİ,

Detaylı

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU 1. Keskin undercut ve revetman modelleri ile tüm seramik tekniklerinde güdük dublikasyonu için kullanılmalıdır. 2. Yüksek derecede akışkan olmalıdır. 3. 24 saat sonraki sertliği

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 405 Malzeme Kodu : JENS424 ABSORBAN STICK SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 38889 GÖZ HASTALIKLARI AD. Düzenleme Tarihi : 11/07/2014 1. Orijinal ambalajında olacaktır.

Detaylı

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna 145 MiKRON(!-lm) DENUDP.SYON pipeti TEKNiK Ş.~RTNAMESi 1. ICSI'den önce oositten kümülüs kümesini soymak, fertilizasyon kontrolü, oositin manipulasyonu. ernbr ivolar, blastokistler ve blastomerler için

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 04/03/2011 162112 04/03/2011 000000 1200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DREN LATEKS (TURNIKE)INCE(50 CM'LIK) %70 ISOPROPIL ALKOLLU MENDIL 10X10 CM ABESLANG (DIL BASACAGI) ELEKTROD BUYUK YOGUN BAKIM EKG

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 02/08/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20165297 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 04/08/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 08/02/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016963 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/02/2016 TARİHİ,

Detaylı

HİJYENİK SARF MALZEMELER

HİJYENİK SARF MALZEMELER AYG-04-7500 MASKE Nonwoven-spunbond kumaş. 2 ve 3 katlı. Filitreli. Beyaz, mavi ve yeşil renklerde. Hijyenik, anti-allerjik, allerjik, hava geçirgenli, burun teli ile yüze tam uyum sağlama. AYG-04-7501

Detaylı

2013 MALİ YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2013 MALİ YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Ġzmir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr.Faruk Ġlker Bergama Ġlçe Devlet Hastanesi 2013 MALİ YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK

Detaylı

ERCP KATETER Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır.

ERCP KATETER Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır. ERCP KATETER 1-0.035 Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared olmalıdır. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır. 4-Distal uçta en az üç adet marker işareti bulunmalıdır. 5-Kateter

Detaylı

REUSABLE LAPAROSKOPİK EL ALETLERİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

REUSABLE LAPAROSKOPİK EL ALETLERİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ REUSABLE LAPAROSKOPİK EL ALETLERİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Veress iğnesi 2mm çapında ve 120mm uzunluğunda, kolay temizlenebilmesi için iki parçaya ayrılabilir yapıda ve musluklu olmalıdır.iğne güvenli girişli

Detaylı

PENSELER DIN ISO 5746 TS 60/2. ! L mm 51, , DIN ISO 5749 TS 60/11. L mm L / ,

PENSELER DIN ISO 5746 TS 60/2. ! L mm 51, , DIN ISO 5749 TS 60/11. L mm L / , PENSELER PENSELER Altaş ve Carolus penseleri uygun fiyat performans oranıyla sizi etkiler ve birçok bir uygulama alanı için uygundur. Uzun ömürlülük anahtar kelimedir ve profesyonel kullanım ile Altaş

Detaylı

1. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir. 2. Silikondan yapılmalıdır. Latex içermemelidir. 3. En az 40 kere kullanılabilir olmalıdır.

1. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir. 2. Silikondan yapılmalıdır. Latex içermemelidir. 3. En az 40 kere kullanılabilir olmalıdır. İKİ YOLLU LARENGEAL MASKE ŞARTNAMESİ 1. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir. 2. Silikondan yapılmalıdır. Latex içermemelidir. 3. En az 40 kere kullanılabilir olmalıdır. Otoklavda 134 C'de sterilize

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 09/03/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171622 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1/12/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20117707 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/12/2011 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20151475 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/03/2015 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 13/11/2013 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20139372 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 18/11/2013 TARİHİ, SAAT 10:00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171166 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

I.V.Kanülleri. I.V.Kanülleri. I.V.Kanülleri. I.V.Kanülleri. I.V.Kanülleri. Ambalaj Ģekli : 100 adet / kutu 1000 adet /koli

I.V.Kanülleri. I.V.Kanülleri. I.V.Kanülleri. I.V.Kanülleri. I.V.Kanülleri. Ambalaj Ģekli : 100 adet / kutu 1000 adet /koli 1000 adet /koli DISPOCANN & CATHULA I.V.KANÜLLERİ Renk Kodu Gauge Çapı X Uzunluğu YeĢil 18G 1.20 x 45 Referans: ISO:10555-1 HSMD Spesifikasyonlu Sıvı AkıĢ hızı ml/min FEP ten mamül, iki veya tek yollu

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 14 Malzeme Kodu : JENA076 NEMLI PASPAS SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 35341 Düzenleme Tarihi : 30/01/2014 NEMLİ PASPAS YEDEĞİ a) Mop pamuklu ipten imal edilmiş

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/10/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20166798 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 20/10/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B.30..GÜN.0.H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 1 Tarih: 1/07/01 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı