Prof. Dr. Selmin TOPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Selmin TOPLAN"

Transkript

1 450 ĐÇĐNDEKĐLER ĐYONĐZAN RADYASYONUN BĐYOLOJĐK ETKĐLERĐ 1. Radyasyonun Direkt ve Đndirekt Etkileri 2. Radyasyonun Hücreler Üzerine Etkileri 3. Akut ve Kronik Radyasyon Dozu 4. Somatik Etkiler 5. Genetik Etkiler 6. Dokuların Radyasyona Duyarlılığı 7. Hücrelerin Radyasyona Karşı Reaksiyonları 8. Đzleyici (Tracer) 9. Radyofarmasötikler 10. Radyonüklid Metodları Prof. Dr.

2 RADYASYONUN DĐREKT VE ĐNDĐREKT ETKĐLERĐ DĐREKT ETKĐ: ĐYONĐZAN RADYASYONUN BĐYOLOJĐK ETKĐLERĐ Prof. Dr. Radyasyonun insan dokuları veya diğer maddelere verdiği hasar mekanizmaları maddedeki atomların iyonizasyonu ile olur. Đnsan dokusu tarafından absorplanan radyasyon dokudaki elektronları uzaklaştırmak için yeterli enerjiye sahipse iyonizasyon meydana gelir. Böyle enerjiye iyonizan radyasyon denir. 4 tip iyonizan edici radyasyon vardır. α partikülleri, β partikülleri, γ ışınları (x ışınlarıda dahil), ve nötron partikülleri. α partikülü, β partikülü ya da γ ışınları bir atom ya da moleküle çarpar ve onu iyonizan ederse direkt etkileşim olur. Hem yüksek hem de düşük LET (lineer enerji transferi) radyasyonu çarpma noktasında bir molekülü iyonlaştırır. Kimyasal olarak reaktif 2 komşu parça oluşur. Eğer ayrılan 2 parça derhal aynı orijinal molekülü oluşturmak üzere birleşirse hasar oluşmaz. Fakat DNA gibi büyük bir makro molekülde direkt etki ile bağ kırıkları oluşabilir. Đyonizan radyasyon + R-H R + H Purin halkaları açılabilir. Fosfo diester bağları kırılabilir. DNA nın tek ya da çift sarmalı kırılabilir (Şekil-2). Radyasyon atomun dış yörüngesinden elektronu fırlattığı zaman atom + yüklü iyon haline gelir (Şekil-1). Fırlayan elektron ise madde içinde ilerlerken başka elektronlarla çarpışarak enerjisini kaybeder veya birçok elektron ortaya çıkar. Zincirleme etki sonucu çok sayıda atom iyon haline dönüşür. Bu yüzden indirekt etkiler daha önemlidir. Şekil 2: DNA da tek zincir ve çift zincir kırığı ĐNDĐREKT ETKĐ: Şekil 1: Radyasyonun iyonize edici etkisi Atoma enerji transferi sonucu serbest radikaller oluşturarak molekülün parçalanmasına neden olur. Serbest radikal yörüngesinde paylaşılmamış elektronu bulunan elektriksel olarak nötr atomdur. Son derece reaktiftir. Örneğin su molekülü ile radyasyon etkileştiği zaman serbest radikal ve aktif oksijen türleri ortaya çıkarır. Suyun radyasyon ile parçalanma ürünleri (Radyoliz):

3 ĐYONĐZAN RADYASYONUN BĐYOLOJĐK ETKĐLERĐ H IR(iyonizan radyasyon) e + H e + H 2 0 H 2 O 3- H 2 O OH + H 4- H H + + OH Đlk reaksiyonda radyasyon serbest hücre suyu ile etkileşir. Bir serbest elektron (e ) ve bir iyonizan su molekülü (H ) verir. Bu serbest elektron yüksek derecede reaktiftir ve diğer iyonize olmamış su molekülü ile etkileşerek negatif yüklü ve yüksek derecede stabil olmayan H 2 O molekülü oluşturur. Bu molekülde derhal OH ionu ve H serbest radikali şekline ayrışır; H radikali reaktiftir, OH daha stabildir ve hücresel sıvılara kolaylıkla difüse olabilir. Yolu üzerindeki karşılaştığı makro moleküllerle etkileşir. (Örn: DNA molekülü). Kalan H molekülü ayrıca bir serbest H + ve OH radikaline dönüşür. Bu reaksiyonlar sonucu 4 ürün ortaya çıkar. H, OH, H + ve OH Radyoliz ürünlerinin %55'i ya H ya da OH dır. Biyolojik olarak önemlidirler. Bununla beraber takriben saniye yaşam süresine sahiptirler. Bu süre DNA ve diğer makromoleküllere hasar vermek için yeterli derecede uzun bir süredir. Đyonizan partiküller DNA ile reaksiyona girerler. Çapraz bağlanmalar, kimyasal bağların kırılması ve strüktürel parçalanmaya neden olurlar. Oksijen varlığında radyasyon hücre içinde çok yıkıcı olan reaksiyonlar oluşturur. 3 kimyasal madde meydana gelir. Hidrojen peroksit (H 2 O 2 ) hidroperoksi radikalleri (HO 2 ) ve hidroperoksi iyonları (HO 2 ). H + OH HOH (rekombinasyon ) H + H H 2 (dimer) OH + OH H 2 O 2 (peroksit dimer) OH + RH R + HOH (radikal transferi ) Ortamda çözünmüş oksijen varlığı reaksiyonu yaşam süresi ve stabilitesi daha fazla olan serbest radikaller oluşturacak şekilde etkiler. Oksijen bu nedenle radyosensitiv bir ajan olarak düşünülür. Radyoterapi, insanlarda büyük kanserli tümörleri tedavi etmede sıklıkla kullanılır. Oksijen gerilimi bu büyük kanserlerin merkezinde düşüktür (çevredeki hücrelerin sıkıştırması kanserli dokunun yetersiz kan alımından dolayı ya da bu kanserli hücrelerde aerobik metabolizmasının değişmesi nedeniyle). Bu kütlelerin birçoğu erimiş ve nekrotik merkezlerdir. Kanserli dokularda düşük oksijen gerilimi nedeniyle H 2 O 2 üretimi yapılamaz ve hidroperoksi iyonları ve radikaller bu anormal hücrelerde makromoleküle hasar verecek miktarlarda üretilemez. Bu nedenle hastalarda radyoterapinin yararlılığı sınırlıdır. Oksijen eksikliğini telafi etmek için oksijenleyici kimyasalların kullanımı ve oksijen gerilimi, kanser dokusunu çevredeki sağlıklı dokulardan daha hassas yapabilir. Direkt ve indirekt radyasyon, DNA molekülünde bazlarda ve şekerlerde parçalanmaya, hidrojen ve şeker fosfat bağlarının parçalanmasına, çapraz bağlara ve tüm DNA makro molekülünün yapısal bütünlüğünün yok olmasına yol açar. Hasarın şiddeti doza bağlıdır. DNA baz hasarı, DNA hasarının en önemli tipidir. Baz hasarında timidin en radyosensitiv baz olarak ortaya çıkar. Sitozin, adenin ve guanin onu takip eder. Düşük LET radyasyonunun 100 Rad (1Gy) lık dozu her hücrede çift zincir ve 1000 tek zincir kırıkları üretebilir. Basit tek ya da çift zincir kırıkları hücre ölümünden sorumludur. DNA zincir hasarı ciddi hücresel bir olaydır. Fakat hücre kromozomal tamir mekanizmaları ile donatılmıştır. Kromozomal tamir mekanizmaları, genomda radyasyonun DNA üzerindeki kötü etkileri minimuma indirmek için etkilidirler. Fakat diğer biyolojik fonksiyonlar gibi bu görevi yapmada %100 etkili olamazlar. DNA tamir edici enzimler (DNA ligaz), çift zincir kırıklarına nazaran tek zincir kırıklarını tamir edebilirler. Tek zincirli kırıklarda, bir zincir hala sağlam olduğu için genellikle stabildir ve fonksiyonlarını yapmak için tamir edici enzimlere olanak tanırlar. Çeşitli bazların devam ettiği kayıp zincirin bitişiğindeki zincir üzerinde bir kalıp (şablon) vardır. Bu yedek bilgi sayesinde yeniden sentez yapılabilir. Fakat DNA'nın her 2 zinciri karşılıklı noktalardan hasar görmüşse hücre bunu düzeltemez. Bu durumda hücre ölür veya bir kanser hücresine dönüşür. Çift zincirdeki hasardan dolayı hücre ölmezse sonraki nesillere yeni bir karekter gibi iletilerek mutasyonlar meydana gelebilir. Kromozomal kırıklar ve kromatid kırıkları, kromozomal anomalilerin en yaygın 2 tipidir. Kromozomal kırıklar interfaz hücre siklusunda ilk fazda (G ya da erken S fazı) ışınlanan bir hücre sonucu ortaya çıkar. Kromatid kırıkları interfazın son safhasında alınan radyasyan sonucu görülür (geç S ya da G2 fazı). Kromozomal tamir mekanizmaları, hücreler mitoz ya da mayoza girmeden önce kromozomal hasarı tamir edemezlerse replikasyon başarısız olacaktır. Sonuçta hücre ölümü ya da genetik olarak eksik nesillerle sonuçlanır. Daha sık mitoz siklusuna giren hücrelerin tamir için daha az zamanları vardır ve sonuçta radyasyona duyarlılık

4 ĐYONĐZAN RADYASYONUN BĐYOLOJĐK ETKĐLERĐ artar ve genetik mutasyonlar ve anormal hücre fonksiyonları tetiklenir. Daha az sıklıkta mitotik aktivite gösteren hücreler (sinir, lens, kas, iskelet) tersine olarak daha az radyosensitivite gösterirler. 3- Hücreler hasar görürler. Bu hasar tamir edilebilir fakat hücreler anormal şekle dönüşürler. Eğer hasarlı bir hücre fonksiyonunu görmek için yeterli zamana sahip değilse ya fonksiyonunu yapamayacak ya da fonksiyonunu yanlış ve eksik bir şekilde gerçekleştirecektir. Sonuçta hücreler kendi kendilerine üremeyi gerçekleştiremezler ya da kontrolsüz bir hızla çoğalırlar. Böyle hücreler kanserlerin nedenini oluşturabilir. 4- Hücreler hasar sonucu ölürler. Eğer bir hücre radyasyonla ciddi bir hasar aldıysa ölebilir. Radyasyonla hasar hücrelerin radyasyona duyarlılığına bağlıdır. Hızlı bir şekilde bölünen ya da özelleşmemiş hücreler düşük dozdaki radyasyonla bile etkileşirler ve daha az hızla bölünerek özelleşirler. Örn: Kan hücreleri (hematopoetik sistem) radyasyona maruz kalmada en duyarlı hücrelerdir. Hücre Membranlarına Radyasyon Etkisi Şekil 3: Radyasyonun direkt ve indirekt etkisi 2. RADYASYONUN HÜCRELER ÜZERĐNE ETKĐLERĐ 1- Hücreler alınan dozla hasar görmeyebilirler. Đyonizasyon bazı durumlarda hücrelerin yapısını değiştirebilecek aktivitede kimyasal madde oluşturmayabilir. Bu değişikliklerin hücrede doğal olarak gerçekleşen olaylarla bir farklılığı yoktur. Sonuçta negatif bir olay etkisi gözlenmez. 2- Hücreler hasar görebilirler. Fakat bu hasarı tamir ederek normale dönüştürebilirler. Bazı iyonizan olaylar hücrede normal olarak bulunmayan maddeleri oluşturabilirler. Bunlar hücre yapısının parçalanmasına yol açabilir. Binlerce kromozom kırıkları oluşabilir. Kromozom hasarları genellikle tamir edilebilir. Tamir için etkili mekanizmalar mevcuttur. Membranların temel fonksiyonu madde alışverişini kontrol etmektir. Radyasyon etkisi ile hücre membranının çift tabakalı lipid yapısında ve membran protein moleküllerindeki iyonizasyon sonucu moleküller inaktive olur ve tüm transport mekanizmaları bozulur. Lipid peroksidasyonu, çift bağlarda ve karbonil gruplarında serbest radikal oluşumuyla başlar ve hücrelerde zincir reaksiyonları ile diğer organik moleküllerle etkileşerek o molekülleride serbest radikale dönüştürür. Bu zincir reaksiyonu yavaşlatmak ve durdurmak için serbest radikal kovucuları (vitamin A ve E, Tioller) ya da detoksifikasyon sistemleri (Lipid peroksidasyonu inhibe eden metallotionin, glutatyon transferaz, indirgenmiş NADPH bağımlı glutatyon redüktaz, selenyum içeren glutatyon peroksidaz, süperoksit dismutaz (Fe-Mn ve Cu-Zn SOD) ve katalaz (CAT) fonksiyon görürler. Diğer Hücresel Makromoleküller Üzerindeki Etkiler Amino asitler, peptidler, polipeptidler ve proteinlerde radyasyon hasarına yatkındırlar. Bu moleküllerin ışınlanması sonuçta hidrojen bağlarının ve disülfit bağlarının kırılmasına yol açar. DNA veya diğer proteinlerle çapraz bağlanmalar meydana gelir. Bütün bu etkiler yapı değişiklikleri ve fonksiyonda değişikliklerle sonuçlanır. Radyasyon glikojenin depolimerizasyonuna ve glikojendeki α glikozid bağlarının ayrılmasına neden olur. Hücrede glikojenezis, glikoneojenesiz yolları

5 ĐYONĐZAN RADYASYONUN BĐYOLOJĐK ETKĐLERĐ aktive olur. Đnsülin ve kan glikoz düzeyleri insülin releasinin artmasından dolayı ve adenokortikoid releasinden dolayı yükselir. Lipidler birçok hücresel işleme katılan makromoleküldürler. Hücre membranlarını oluştururlar. Lipidler, ayrıca biyolojik fonksiyonu (sindirim, üreme, nöral fonksiyonlar) düzenleyen prostaglandinlerin de üretimine katılırlar. Radyasyon etkisiyle başlayan lipid peroksidasyonu sonucu zincirleme reaksiyonlar ile hasar oluşur. Đyonizan radyasyona maruz kalmanın sağlık üzerine etkileri çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler: Radyasyon türü: Đyonizan radyasyonun tüm çeşitleri sağlık sorunları üretebilir. Önemli farklılıklar α, β, γ, ışınlarının enerjileridir. Dokuya nüfuz etmeleri enerjinin ne kadarının dokuya geçebileceğidir. Alınan doz miktarı: Yüksek doz alınması daha büyük sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Doz Hızı: Dozun düşük hızda verilmesi ve radyasyon dozları arasındaki sürenin arttırılması biyolojik sistemleri dirençli hale getirir. Kısa zaman peryodunda DNA veya kromatin yapıda çoklu hasar oluşmaktadır. Uzun zaman peryodunda doğal onarım olabilir ve hücre yaşar. DNA da tek zincir kırığı genellikle 1 saatten kısa sürede onarılabilir. Fakat çift zincir kırıklarının onarılması güçtür. Maruz kalan vücut parçası: El ve ayak gibi ekstremiteler daha büyük radyasyon miktarlarına maruz kalır. Fakat daha az hasarla sonuçlanır (kana göre). Şahsın yaşı: Yaş arttıkça hücre bölünmesi yavaşlar ve vücut iyonizan radyasyonun etkilerine daha az duyarlı olur. Biyolojik farklılıklar: Bazı şahıslar radyasyonun etkilerine diğerlerinden daha duyarlıdırlar. Çalışmalar farklılıkları tayin etmede yeterli değildir. Isı: Yüksek ısıda hücrelerin çoğu radyasyona daha duyarlı iken, kromozom sapmaları sayısı düşük ısıda daha fazladır. Bu düşük ısılarda DNA onarımının baskılanması nedeniyledir. Kimyasal ajanlar: Doğal ya da eklenmiş bazı kimyasal ajanlar ışınlamadan önce doku veya hücrelerde bulunuyorlarsa radyasyona duyarlılığı etkileyebilirler. Eğer dokularda çözünmüş oksijen varsa serbest radikallerin stabilitesini ve toksisiteyi arttırabilirler. 3. AKUT VE KRONĐK RADYASYON DOZU Biyolojik etkiler radyasyonun alınma hızına ve süresine bağlıdır. Radyasyon dozları akut ve kronik doz olmak üzere 2'ye ayrılır. AKUT DOZ Akut radyasyon dozu kısa bir zaman peryodunda alınan (çoğunlukla birkaç gün) büyük doz olarak tanımlanır. Tüm vücuda alınan 10 rad ya da daha fazla miktardaki dozun etkileri birkaç saatten haftaya kadar bir zaman peryodu içinde gözlenebilir. Akut radyasyon dozları açıkça tanımlanabilır semptomlara neden olabilir. Bu koşullar akut radyasyon sendromu olarak bilinir. Radyasyon hastalığı semptomları akut dozlar > 100 rad olduğunda belirgindir. Tüm vücudun maruz kaldığı akut doz > 450 rad olduğu zaman populasyonun %50'sinin tıbbi tedbirler alınmadığı takdirde 60 gün içersinde ölebileceğini gösterir Kan oluşturan sistem (Kemik iliği) sendromu : > 100 rad'lık radyasyon dozunun en hızlı bölünen hücrelere (kemik iliği, dalak, lenfatik doku gibi) verdiği hasardır. Semptomlar; iç kanama yorgunluk, bitkinlik, bakteriyel infeksiyonlar ve ateşi kapsar. Gastrointestinal sendrom : > 1000 rad lık radyasyon dozunun daha az hızla bölünen hücrelere (mide, barsak) verdiği hasardır. Semptomlar; bulantı, kusma, diare, dehidratasyon, elektrolit dengesizliği, yutma yeteneğinin kaybı, kanayan ülserler ve kan oluşturan organ sendromlarının semptomlarını da içerir. Merkezi sinir sistemi sendromu : > 5000 rad'lık radyasyon dozunun sinir hücreleri gibi çoğalamayan hücrelere verdiği hasarı gösterir. Semptomlar; koordinasyon kaybı, zihin

6 ĐYONĐZAN RADYASYONUN BĐYOLOJĐK ETKĐLERĐ karışıklığı (konfüzyon), koma, istem dışı kasılmalar (nöbetler), şok, kan yapıcı organ ve sindirim sistemi sendromlarının semptomlarını da içerir. Diğer etkiler : rad lık radyasyon dozu deride güneş yanığına benzer kızarıklık (eritem) ve saç foliküllerinde oluşturduğu hasarla saç kaybına neden olur rad overlerde hasar oluşturur. Kadınların % 50'sinde menstürasyonun uzaması veya devamlı baskılanmasına yol açabilir. 600 rad overlerde ve testislerde devamlı kısırlığa yol açabilir. 50 rad troid bezlerinde bening (iyi huylu) tümörlerle sonuçlanabilir. Akut dozların neden olduğu etkiler bazı gruplar tarafından deterministik (belirleyici) olarak tanımlanır. Bunun anlamı etkilerin ciddiyetinin alınan dozun miktarıyla tayin edilmesidir. Belirleyici etkiler genellikle doz bir eşik değerin üzerine çıktığı zaman ortaya çıkar. Etkinin ciddiyeti dozun artışı ile artar. KRONĐK DOZ Kronik doz, uzun bir zaman periyodu üzerinde alınan relatif olarak küçük bir radyasyon miktarıdır. Vücut akut doza kıyasla kronik dozu tolere edebilecek zamana sahiptir. Organizma ölü ya da fonksiyonlarını göremeyen hücreleri yeni sağlıklı hücreler ile kompanse etmek için yeterli zamana sahiptir. Bu mesleki olarak radyasyona maruz kalındığında alınan doz gibidir. Yüksek derecede radyasyona maruz kalmada ortaya çıkacak olan biyolojik etkiler oldukça iyi bilinmektedir. Fakat radyasyonun düşük seviyelerdeki etkilerini tayin etmek daha zordur. Çünkü deterministik (kesin) etkiler bu düşük seviyelerde ve kronik doz ile genelde ortaya çıkmazlar. Maruz kalınan riskin niteliğini saptamak için insanlar üzerinde yapılan çalışmalar dikkate alınır. Bu çalışmalarda yüksek dozlardaki radyasyon dozu ile bazı gecikmiş ya da latent etkiler arasındaki bağlantı gösterilmiştir. Bu etkiler, kanserin bazı türlerini ve genetik etkileri kapsamaktadır. Mesleki seviyelerde risk değerleri, yüksek dozlarda ölçülen risk faktörlerine dayalı tahminlerdir. Yüksek dozlarda kanser olasılığı doz artmasıyla artar. Bu bağıntı düşük doz ile gerçeği bulmayı amaçlar. Risk modeline stokastik (kesin olmayan) tahmin denir. Bu model ve bilgiyi kullanarak verilen bir dozda kanser oluşma olasılığını hesaplamak mümkündür. Rem potansiyel zarar ünitesi olarak kullanılır. Rem oldukça büyük bir ünite olduğu için bir rem in binde biri alınır. 1 rem= 1000 milirem (mrem) Tipik Dozlar: Radyasyonla çalışanlar için mesleki maruz kalma dozu 5000 m rem/yıl dır. Radyasyon dozu(m rem) Terapatik tiroid tedavisi (tüm vücut için doz) 7000 CT (baş, boyun) 1100 Baş, boyun X ışını 20 Diş X ışını 10 Göğüs X ışını 8 Uçakta 1 seferde (gidiş-dönüş) 5 Tıbbi kullanımlarda ortalama doz 53 mrem/yıl 4. SOMATĐK ETKĐLER Radyasyonun somatik etkileri 2 başlık altında incelenir. a- Somatik deterministik (kesin) b- Somatik stokastik (kesin olmayan) etkiler a- Somatik kesin etkiler: Geniş vücut bölgelerinin yüksek dozda radyasyona maruz kalması sonucu görülür. Belli bir eşik dozda etki gözlenir. Eşik doz altında etki gözlenmez. Somatik kesin etkiler dozun bölünmüş veya uzun zaman peryodunda verilmesinden etkilenebilir. Radyasyona maruz kalan kişide ortaya çıkan somatik etkiler dozun alınma hızına bağlı olarak 2 gruba ayrılır.

7 ĐYONĐZAN RADYASYONUN BĐYOLOJĐK ETKĐLERĐ Hızlı somatik etkiler: Bir akut dozdan kısa bir süre sonra ortaya çıkar. Örn: Kafa derisine 400 rad lık bir dozdan 3 hafta sonra ortaya çıkan geçici saç kaybıdır. Yeni saçın dozdan 2 ay sonra büyümesi beklenir. 2- Gecikmiş somatik etkiler: Radyasyon dozlarının alınmasından yıllar sonra ortaya çıkabilir. Gecikmiş etkiler arasında kanser ve katarakt gelişmesindeki potansiyel artış gösterilebilir. Bazı kanser türleri gecikmiş etkiler olasılığı arasında olduğundan, saptanan doz limitleri için risk formülü hesaplanır. b- Somatik stokastik (kesin olmayan) etkiler: Işınlanan bireyde ortaya çıkış insidansı kesinlik göstermez. Yüksek dozlarda ölçülen risk faktörlerine dayalı tahminler yapılır. Bunun için yüksek dozlarda kanserin ortaya çıkması ve düşük dozlarda kanser için potansiyel oluşması arasında bir bağıntı kullanılır. Yüksek dozlardan elde edilen veri grafiği, düşük dozlara uygulanarak matematiksel olarak düşük dozlara ait risk belirlemesi yapılır. 5. GENETĐK ETKĐLER Radyasyona maruz kalan kişinin üreme hücrelerinde ortaya çıkan hasarın sonucu olarak, bu kişinin gelecek nesillerinde görülür. Bu durum bitki ve hayvanlarda detaylı olarak incelenmiştir. Đnsanlardaki genetik etkiler için riskler somatik etkiler için olan risklerden küçüktür. Bu nedenle radyasyona maruz kalan kişiyi korumak için kullanılan limitler, gelecek nesilleri zarardan korumak için aynı derecede etkilidir. Genetik etkiler Anomaliler: a- Germ hücrelerinin kromozom yapısı bozulup mutasyonlar oluşabilir. Sonraki nesillerde anomaliler görülebilir. b- Somatik hücrelerdeki mutasyonlar tümörlere neden olabilir. Sterilite (kısırlık): Over ve testislerdeki germ hücrelerinin ışınlanması geçici ya da sürekli kısırlık oluşturur.500 rad üzeri sürekli kısırlık yaratır. Mutasyonla hücre ölebilir ya da yeni bir karakter olarak aktarılır. Düşük dozda radyasyona uzun süre maruz kalma, eşdeğer dozda yüksek yoğunluktaki tek ışınlama kadar genetik hasara neden olur. Doğum öncesi radyasyona maruz kalma Embriyo/fetus hücreleri hızla bölündüğü için radyasyona özellikle çok duyarlıdırlar. Embriyonun korunması önemlidir. Çünkü hamileliğin ilk 20 haftasının insan gelişiminde radyosensitiv devrede olduğu düşünülür. Prenatal (doğum öncesi) radyasyon dozları ile ilgili potansiyel etkiler şunlardır. 1. Büyüme geriliği 2. Küçük kafa /beyin boyutu 3. Zeka geriliği 4. Çocukluk çağı kanseri Radyasyon kanser riskini arttırır. Normal kanserden ölüm ~ %25 Her rem bu riski %0.05 arttırır. 6. DOKULARIN RADYASYONA DUYARLILIĞI: 1- Dokudaki farklılaşmamış hücrelerin sayısının fazlalığına 2- Aktif mitotik hücre sayısının fazlalığına 3- Hücrenin aktif proliferasyonundaki kalış süresine bağlıdır. Radyosensitivite Hızla bölünen farklılaşmamış hücrelerin olduğu dokular radyasyona daha duyarlıdır. Duyarlılıklarına göre hücreler 3 grupta toplanır. A- Çok duyarlı hücreler: Hematopoetik sistem ve lenfoid sistem hücreleri B- Orta duyarlıktaki hücreler: Damar endoteli, kollajen ve elastik dokular, göz dokuları, kemik ve kıkırdak (gelişmekte olan) C- Dirençli hücreler: Karaciğer, böbrek, olgun kemik ve kıkırdak doku, endokrin bezler, kaslar, beyin ve diğer sinir dokuları. Stoplazma Çekirdek ve stoplazmanın radyosensitiviteleri farklıdır. Işınlama sonrası çekirdekte özellikle bölünmeler sırasında kromozomlarda kırıklar oluşabilir.

8 ĐYONĐZAN RADYASYONUN BĐYOLOJĐK ETKĐLERĐ Mutasyonlar meydana gelir. Fakat aynı ışınlama sonrası stoplazmada ciddi hasarlar oluşmaz. Sadece toksik maddeler meydana gelir ve radyasyon zehirlenmesi denilen klinik tablo ortaya çıkar. Çekirdek hacmi/stoplazma hacmi arasındaki oran radyosensitiviteyi etkiler. Stoplazması büyük olanlara göre küçük olan hücreler radyasyona daha duyarlıdırlar. Ayrıca stoplazmadaki mitokondri sayısının fazlalığı dayanıklılığı arttırmaktadır. 7. HÜCRELERĐN RADYASYONA KARŞI REAKSĐYONLARI Radyasyonun biyolojik etkilerini tanımlamak için doz-etki grafikleri kullanılır. Doz Etki Bağıntısı: Bir hücre kültüründe belli bir radyasyon dozundan sonra belli sayıda hücre kalması için başlangıçtaki hücre sayısını ayarlamak gereklidir. Örn: 100 hücre içeren bir hücre kültürüne ışınlama yapıldığında başlangıçta canlı hücreler hızla azalır fakat daha sonra bu hız gittikçe yavaşlar. Bunun nedeni radyasyonun büyük kısmının hasarlı ya da ölmüş hücrelere isabet etmesidir. Doz etki grafiği (Şekil 4) exponansiyel davranış göstermektedir. Hedef Đsabet (Target-Hit) Teorisi: Teoride her vuruşun bir inaktivasyon doğuracağı varsayılır. Örn: Bir tek vuruş tek-hedef modeli. Her bir hücre bir tek hedefe sahiptir. Hedefin inaktivasyonu hücreyi öldürür. Đyonizan radyasyon fotonlarının bir mermi yağmuru gibi olduğu düşünülür. Daha çok sayıda mermi, daha fazla maruz kalmaya neden olacaktır. Hücre sayısı küçükse, daha küçük hedef oluşturacak ve mermilerin, isabet etmesi zorlaşacaktır. Radyasyondan sonra canlı kalan hücre sayısı (D), radyasyondan önce canlı hücre sayısı (D 0 ) a bölündüğü zaman elde edilen sayıya (S) canlı kalabilme oranı (surviving fraction) denir. S= exp (-D/ D 0 ) Canlı kalabilme kurvunda omuz kısmı düşük dozlarda canlı kalan hücre sayısının daha fazla olduğunu göstermektedir.radyasyonun başlangıcında DNA etrafındaki çok sayıda organik molekül (m-rna, çeşitli enzimler ) bulunmaktadır. Radikaller daha çok bu moleküllere çarparak elektron koparırlar. Parçalanan moleküller hücre tarafından yeniden sentez edilebilirler. Başlangıçta az sayıda radikal DNA'ya ulaşabilir. DNA bu moleküller tarafından korunmuş olur ve DNA daki bilgi kaybolması ile oluşabilecek hasar önlenmiş olur. Artan doz ile beraber bu moleküllerde azalır ve radikallerin DNA ya isabet etme olasılığı da artar. Doz-etki grafiğinde ki omuz kısmı burada biter ve hücrelerin sayısı hızla azalmaya başlar. Bu düz çizginin ifadesidir. 8. ĐZLEYĐCĐ (TRACER) Radyoaktivite ile işaretlenerek izlenmesi mümkün olan maddelerdir. Bir molekülün işaretlenmesi, molekül içindeki stabil atomlardan birinin kendi radyoizotopu ile yer değiştirmesi ile yapılır. Şekil 4: Doz etki bağıntısı Radyonüklid: Kararsız yapıda çekirdeği olan atoma denir. Tıpta teşhis, tedavi ve araştırmada kullanılır. Tedavide fazla dozda verildikleri zaman dokuyu tahrip etme özellikleri vardır. Bir radyonüklidle izlemede izleyici ya bir vene enjekte edilir ya da yutturulur. Đzleyici vücuda girdiği zaman kan akımıyla hedef organa gider (Örn: troid, kalp, kemik,..). Farklı izleyiciler farklı organlarda birikmeye meyillidirler. Đzleyiciler γ ışınları yayarlar. γ ışınları, bir γ kamera ile tespit edilebilir. Hedef organın görüntüsünü oluşturmak için bir kompüter ile

9 ĐYONĐZAN RADYASYONUN BĐYOLOJĐK ETKĐLERĐ analiz edilir. Potansiyel olarak problemli olan yerler daha şiddetli γ ışınları gönderirler ve fotoğrafta parlak lekeler olarak ortaya çıkarırlar. Eğer izleyici enjekte edildiyse hafif bir cilt batması hariç ağrı hissedilmez. Radyonüklid izleyici, kanserli yapıları tespit edebilir. Kanser tedavisinin yeterliliğine karar vermek ve organlara yayılan metastazı tespit etmek için kullanılabilir. Örn: Kemik görüntülemede izleyici, kemik aktivitesinin olduğu alanlarda birikir(kemik hücrelerinin harap olduğu ya da kemiğin yeniden tamir olduğu alanlar).böylece kemiğin kanserli, infeksiyon ya da hasarlı olduğu yerler tespit edilir. Böbrek fonksiyonu için kullanılan radyonüklid izleyici ile böbrek hücrelerinden, mesaneye kadar olan yol izlenebilir. Akciğerlerdeki (pulmoner emboli) kan pıhtıları tespit edilebilir. Kalp kasına kan akımı hakkında bilgi alınabilir. Kalp kasına kan akışının zayıf olduğu alanlar radyonüklidi çok iyi tutamaz. Tiroit fonksiyonu hakkında bilgi edinilebilir. Örn: Bazı nodüller bazen aşırı aktif bir odaktır ve fotoğrafta parlak görüntü (hot spot) verirler. 9. RADYOFARMASÖTĐKLER Radyonüklid ile işaretli, radyoaktif tıbbi ürünlerdir. Teşhis ve tedavi amacıyla kullanılırlar. Radyofarmasötikten alınan radyasyon vücudun düşünülen kısmında yerleşir ve dağılır. Dağılan bu ürünün fotoğrafının alınmasını mümkün kılar. Alınan radyasyon genellikle çok düşüktür. Radyofarmasötikler; Enfeksiyon görüntüleme Kanser görüntüleme Kanser tedavisi Nero-reseptör görüntülemede rol oynarlar. Enfeksiyon görüntülemede radyoetiketli lökositlerin kullanılmasıyla (replasman ile) gerçek enfeksiyonu steril inflamatuvardan ayırt etmek mümkündür. Radyofarmasötikler ile kanser görüntülemede primer teşhis, hastalığın evresi, tedaviye yanıtın ölçülmesi ve ihtiyaca tam yanıt veren ve tamamlayıcı optimal terapiler yapılır. Đdeal radyofarmasötik; 1. Radyoizotop γ ışını saçmalıdır 2. α ve β vücudun aldığı radyasyon dozunu arttıracağından ve de görüntülemede istenmeyen özelliklere neden olduğu için istenmez. 3. Đdeal radyoizotop enerjisi Kev olmalıdır. Tc 99m, In 111 ve I 123 enerjisi bu aralıktadır. Tl 201 enerjisi düşük, I 131 ve Ga 67 enerjisi yüksektir. 4. Kolay elde edilmeli ve fiyatı uygun olmalıdır. 5. Yarı ömrü kullanıma uygun olmalıdır. 6. Teşhiste radyoizotop farmasötiği kolay, hızlı ve yüksek oranda bağlanmalıdır. 7. Radyofarmasötiğin target/non target oranının yüksek olması istenir. 8. Radyofarmasötiğin radyasyon dozu düşük, sayım istatiği iyi, imaj kalitesi optimal olmalıdır. Enjekte edilen radyofarmasötik özellikleri; 1. Steril olmalı 2. Apirojen olmalı 3. Đsotonisitesi % 0.9 NaCl e eş olmalı 4. ph'ı 7.5 civarında olmalıdır. Radyofarmasötik lokalizasyon mekanizması 1. Pasif difüzyon: 99m Tc DTPA beyin imajlamada 2. Đyon değişimi: 99m Tc fosfanatlar kemik sintigrafisinde 3. kapiller blokaj: 99m Tc MAA akciğer perfüzyon sintigrafisinde 4. Fagositoz: 99m Tc sülfür kolloid RES sintigrafisinde 5. Aktif transport: 131 I tiroit sintigrafisi Teşhiste dominant radyonülid 99m Tc'dir. Nükleer tıpta görüntülemede %80 kullanılır. Kısa yarı zamanı 6 saat dir. Rutin olarak 99 Mo / 99m Tc jenaratörlerinden üretilir.

10 ĐYONĐZAN RADYASYONUN BĐYOLOJĐK ETKĐLERĐ Farklı organ ve dokular için hedef radyofarmasötiğin hazırlanmasında kullanılır. Teşhiste ideal bir radyofarmasötiktir. Ayrıca P 32, Sr 89, I 131 hem reaktörden hem de siklotronlardan elde edilen yeni radyonüklidlerdir. Renyum (Re) radyonüklidi özellikle Re 188, Tc 99m e benzerliği ile iyi avantaj sağlayan yeni bir radyonüklid tir. 10. RADYONÜKLĐD METODLARI 1- Dilüsyon prensibine göre, a- Plasma hacmi b-.eritrosit hacmi c- Kan hacmi d- Ekstraselüler sıvı hacmi 2- Akümülasyon veya eliminasyon hızını ölçme ile; a- Troid uptake i ve idrarla atılımı b- Karaciğer ve kalp debileri c- B 12 vitamini metabolizması d- Yağ absorpsiyonu e- Eritrosit yaşam süresinin tayini f- Renogram ve radyokardiyogram 3- Metabolik zincire işaretli madde sokularak tetkik edilen fonksiyonlar; a- Protein metabolizması (I 131 serum albümin ile) b- Fe metabolizması (Fe 59 ) 4- Tiroit fonksiyonunun tetkiki; Tiroidin hormon yapması için tutacağı I miktarının ölçülmesi esasına dayanır. Đyot tutma testi (Uptake) denir. I 131 ağız yoluyla verilir. Tiroit üzerinde radyasyon sayıcıları kullanılarak ölçüm yapılır ve toplanan I 131 aktivitesi tespit edilir. Verilen miktara oranı bulunarak yüzde ile ifade edilir. Çocuklarda tiroit ve kritik organlara hasarı azaltmak için I 131 yerine yarı ömrü daha kısa olan I 132 kullanılır. (Yarı ömrü 2.3 saat) 5- Lokalizasyon metodları (Sintigrafi); Sintigrafi ya da scanning denilen ve organ haritasını çıkarmaya yarayan bu yöntemle tiroit nodülleri, karaciğerde kist ya da metastaz olup olmadığı, böbrekte bir lezyonun varlığı, aktivite dağılımları ve kan akımı izlenebilir. KAYNAKLAR I 131 ve I 125 tiroit Au 198 karaciğer ve kısmen dalakta Hg 203 ile klormerodrin böbreklerde Tc 99m beyin, tiroit Tc 99m succimer(dmsa) böbrek Tc 99m sülfür kolloid karaciğer ve dalak sintigrafisinde kullanılırlar. Önen S. Radyasyon Biyofiziği. Ders Kitabı, Đstanbul, Pehlivan F. Biyofizik. Hacettepe Taş Kitapçılık 2. Baskı, Beir V. Jefferson Lab.http://www.j lab.org. Health Risks from exposure to low levels of ionizing radiation. Beir V, Phase 2. National Academy Press. Washington D. C Rubin P and Casarett G W. Clinical Radiation Pathology. Philadelphia, W B Saunders Notes for guidance on the clinical administration of radiopharmaceuticals and use of sealed radioactive sources.administration of radioactive substances committee UK 1998.

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Termal nötronlar (0.025 ev) Orta enerjili nötronlar (0.5-10 kev) Hızlı nötronlar (10 kev-10 MeV) Çok hızlı nötronlar (10 MeV in üzerinde)

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

Doz Birimleri. SI birim sisteminde doz birimi Gray dir.

Doz Birimleri. SI birim sisteminde doz birimi Gray dir. Doz Birimleri Bir canlının üzerine düşen radyasyon miktarından daha önemlisi ne kadar doz soğurduğudur. Soğurulan doz için kullanılan birimler aşağıdaki gibidir. 1 rad: Radyoaktif bir ışımaya maruz kalan

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB RADYASYON GÜVENLİĞİ Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB İyonlaştırıcı radyasyonlar canlılar üzerinde olumsuz etkileri vardır. 1895 W.Conrad Roentgen X ışınını bulduktan 4 ay sonra saç dökülmesini

Detaylı

Sağlık Fiziği. 1. Bölüm

Sağlık Fiziği. 1. Bölüm Sağlık Fiziği 1. Bölüm Tıbbi Uygulamalar Tanı Radyasyon başta Radyoloji olmak üzere, Nükleer Tıp, Radyoterapi ve çeşitli tıp dallarında tanı amaçlı kullanılmaktadır. En yüksek oranda tanı amaçlı kullanımı

Detaylı

ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ

ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ Seçici gen ifadesi embriyonun gelişmesini sağlayan 4 temel işlevi denetler: 1. Hücre çoğalması 2. Hücre farklılaşması 3. Hücre etkileşimleri 4. Hücre hareketi HÜCRE

Detaylı

Radyasyona Bağlı Hücre Zedelenmesi. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Radyasyona Bağlı Hücre Zedelenmesi. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Radyasyona Bağlı Hücre Zedelenmesi Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Radyasyon nedir? «Yüksek hızlı partiküller ya da dalgalar şeklinde yayılan enerji» Radyasyon kaynakları 1- Doğal kaynaklar 2- Yapay kaynaklar

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Radyasyonun Keşfi 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen tarafından X-ışınlarının keşfi yapılmıştır. Radyasyonun Keşfi 1896 yılında

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ HİJYENİ-4 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İş Hijyeni-4 Işınlar İyonizan olmayan ışınlar İyonizan ışınlar Eşik değerler 1 Işınlar

Detaylı

Lineer Enerji Transferi (LET) ve Rölatif Biyolojik Etkinin (RBE) Radyobiyolojik Önemi

Lineer Enerji Transferi (LET) ve Rölatif Biyolojik Etkinin (RBE) Radyobiyolojik Önemi Lineer Enerji Transferi (LET) ve Rölatif Biyolojik Etkinin (RBE) Radyobiyolojik Önemi Klinik Radyobiyoloji Kursu 19-20 Şubat 2010 Dr. Serra Kamer serra.kamer@ege.edu.tr Radyosensitiviteyi Etkileyen Fiziksel

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

Radyasyonun Biyolojik Etkileri

Radyasyonun Biyolojik Etkileri DERLEME DOI:10.4274/nts.0022 Nuclear Medicine Seminars / Nükleer Tıp Seminerleri 2015;3:XX Radyasyonun Biyolojik Etkileri Biological Effects of Radiation Nami Yeyin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ 6 X-Işınlarının madde ile etkileşimi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI MADDE ETKİLEŞİMİ Elektromanyetik enerjiler kendi dalga boylarına yakın maddelerle etkileşime

Detaylı

Doç. Dr. Fadime Akman

Doç. Dr. Fadime Akman RADYOTERAPİNİN TÜMÖR ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Fadime Akman DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD 2005 TÜMÖR HÜCRELERİ NELER YAPIYOR? Prolifere olan steril Veya farklılaşmış Dinlenme veya G0 ÖLÜ Radyasyonun etki mekanizmaları

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1 DNA (Deosiribo Nükleik Asit) Kalıtım maddesi hücre çekirdeğinde bulunur. Kalıtım maddesi iğ ipliği (Yumak) şeklinde bir görünümdedir. İğ ipliğindeki kalıtım maddesi

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI ADIM ADIM YGS LYS 177. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI Hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi.

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi. KONU 9. HÜCRE BÖLÜNMESİ MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar birçok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Mitoz bölünme sonunda bölünen hücrelerden

Detaylı

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ GENETİK MATERYALLER VE YAPILARI HER HÜCREDE Genetik bilgilerin kodlandığı bir DNA genomu bulunur Bu genetik bilgiler mrna ve ribozomlar aracılığı ile proteinlere dönüştürülür

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN MİTOKONDRİ Doç.. Dr. Mehmet GÜVENG Hemen hemen bütün b ökaryotik hücrelerde ve ökaryotik mikroorganizmalarda bulunur. Eritrositlerde, bakterilerde ve yeşil alglerde mitokondri yoktur. Şekilleri (küremsi

Detaylı

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK BMM307-H02 Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK ziynetpamuk@gmail.com 1 BİYOELEKTRİK NEDİR? Biyoelektrik, canlıların üretmiş olduğu elektriktir. Ancak bu derste anlatılacak olan insan vücudundan elektrotlar vasıtasıyla

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177 Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Nami Yeyin 1, Mohammed Abuqbeitah 1, Emre Demirci 2, Aslan Aygün

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MON.TALYUM-201 berrak ve renksiz bir çözeltidir. 1 ml enjeksiyonluk çözelti içinde 37 MBq Talyum-201 ( 201 Tl) radyonüklidi içerir.

KULLANMA TALİMATI. MON.TALYUM-201 berrak ve renksiz bir çözeltidir. 1 ml enjeksiyonluk çözelti içinde 37 MBq Talyum-201 ( 201 Tl) radyonüklidi içerir. KULLANMA TALİMATI MON.TALYUM-201 I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Her bir flakondaki talyum klorür ( 201 Tl) aktivitesi kalibrasyon tarih ve saatinde 37 MBq/mL dir. Damar içine uygulanır. Etkin

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

Radyasyon, Radyoaktivite, Doz, Birimler ve Tanımlar. Dr. Halil DEMİREL

Radyasyon, Radyoaktivite, Doz, Birimler ve Tanımlar. Dr. Halil DEMİREL Radyasyon, Radyoaktivite, Doz, Birimler ve Tanımlar Dr. Halil DEMİREL Radyasyon, Radyoaktivite, Doz ve Birimler Çekirdek Elektron Elektron Yörüngesi Nötron Proton Nükleon Atom 18.05.2011 TAEK - ADHK 2

Detaylı

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2 Yttrium-90 mikroküre tedavisinde radyasyon kaynaklı karaciğer hastalığı (RILD) analizi ve terapötik aktivite miktarı ile karaciğer fonksiyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Handan Tanyıldızı 1, Nami

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

DNA ve Özellikleri. Şeker;

DNA ve Özellikleri. Şeker; DNA ve Özellikleri Hücrelerdeki hayatsal olayların yönetimini çekirdek sağlar. Çekirdek içinde, hücrenin beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerin yönetilmesini sağlayan genetik madde bulunur.

Detaylı

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi Bugün gelinen noktada genetik Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi «Genetik bilgiden hastaların ve ailelerin yararlanması için tüm sağlık çalışanları insan genetiğinin temelinde

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

Suyun Radyasyon Kimyası

Suyun Radyasyon Kimyası Suyun Radyasyon Kimyası Radyobiyolojide ve reaktör teknolojisinde kimyasal işlemlerde su ve sulu çözeltilerin önemi nedeniyle suyun radyasyon kimyası deneysel ve teorik çalışmalarda esas konu olmuştur.

Detaylı

Suyun Fizikokimyasal Özellikleri

Suyun Fizikokimyasal Özellikleri Suyun Fizikokimyasal Özellikleri Su bitkinin yaşamında yaşamsal bir rol oynar. Bitki tarafından yapılan her gram başına organik madde için kökler tarafından 500 gr su alınır. Bu su, bitkinin bir ucundan

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür.

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. HÜCRE BÖLÜNMELERİ Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. I. MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar bir çok canlı grubu

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması HÜCRE Dicle Aras Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması Hücre Bölünmesi Hücre bölünme ve çoğalması iki şekilde gerçekleşir. Vücut soma hücrelerinin bölünme ve çoğalma biçimi Mitoz (mitosis),

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor.

Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor. Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor. 1- Hiçbir şey susuz yaşayamaz. 2- Göreceli su yetersizliği vücudun bazı fonksiyonlarını

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

ATOM ve İZOTOPlar RADYOAKTİVİTE ve RADYASYON. Prof. Dr. Arif Altıntaş

ATOM ve İZOTOPlar RADYOAKTİVİTE ve RADYASYON. Prof. Dr. Arif Altıntaş ATOM ve İZOTOPlar RADYOAKTİVİTE ve RADYASYON Prof. Dr. Arif Altıntaş Atom nedir? Atomlar tüm maddeler için yapıyı oluşturan çok küçük partiküllerdir. Atom; bir elementin kimyasal özelliklerini gösteren

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

HUMAN ALBÜMİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finansal Analiz Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

HUMAN ALBÜMİN  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finansal Analiz Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı HUMAN ALBÜMİN 2013 yılında Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığınca ilaç tasarrufuna teşvik etmek ve maliyetini azaltmak amacıyla Human Albümin çalışması yapılmıştır. ALBUMİN NEDİR? Albumin karaciğerde

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

HANDAN TUNCEL. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

HANDAN TUNCEL. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı HÜCRENİN ÇOĞALMASI VE FARKLILAŞIMININ BİYOFİZİĞİ HANDAN TUNCEL İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı hntuncel@istanbul.edu.tr G1; presentetik, S; DNA sentez fazı G2;

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

5730 yıllık fiziksel yarı ömrü boyunca 158 kev (maksimum) enerjiye sahip -β partikülleri yayarak stabil bir element olan 14 N e bozunur.

5730 yıllık fiziksel yarı ömrü boyunca 158 kev (maksimum) enerjiye sahip -β partikülleri yayarak stabil bir element olan 14 N e bozunur. 14 C İLE YAŞ TAYİNİ 14 C ün meydana gelişi atmosferde azot atomlarının sürekli olarak kozmik ışınlarla etkileşime girmesi sonunda ve patlatılan nükleer bombalar ya da nükleer ve fosil yakıt kullanan enerji

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

ATOM ve İZOTOPLAR. Prof. Dr. Arif Altıntaş.

ATOM ve İZOTOPLAR. Prof. Dr. Arif Altıntaş. ATOM ve İZOTOPLAR RADYOAKTİVİTE TE ve RADYASYON Prof. Dr. Arif Altıntaş altintas@veterinary.ankara.edu.tr Atom nedir? Atomlar tüm maddeler için yapıyı oluşturan çok küçük partiküllerdir. Atom; bir elementin

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı

BÜYÜME. Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir.

BÜYÜME. Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir. BÜYÜME Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir. 2 BÜYÜME Örneğin doku büyümesi gerçekleşerek vücut ağırlığı ve boy uzunluğunda

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Başkan Yardımcıları: Doç. Dr. Ayşegül Çört / Tıbbi Biyokimya / Üyeler: Prof. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / / Dersin AKTS

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 103: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ GELİŞİMİ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Elif Pala / Tıbbi Biyoloji Yrd. Doç. Dr. Ş. Esra Özkaplan / Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeler:

Detaylı

Radyoaktif Çekirdekler

Radyoaktif Çekirdekler NÜKLEER TIP Tıpta radyoaktif çekirdeklerin kullanılması esasen 1920 lerde önerilmiş ve 1940 larda kullanılmaya başlamıştır. Nükleer tıp görüntülemede temel, hasta vücudunda bir gama aktif bölge oluşturmak

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

Anestezi ve Termoregülasyon

Anestezi ve Termoregülasyon Anestezi ve Termoregülasyon Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Termoregülasyon Nedir? Isının düzenlenmesi, korunması, ideal aralığa getirilmesi amacıyla vücudun meydana getirdiği

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 5 Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU İÇİNDEKİLER X-ışınları Görüntüleme Teknikleri Bilgisayarlı Tomografi (BT) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Nükleer

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji / Üyeler: Doç. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / Dersin AKTS Kredisi: 9 Kurul Başlangıç Tarihi: 16

Detaylı

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

Gazların radyasyon kimyası

Gazların radyasyon kimyası Gazların radyasyon kimyası Radyasyon kimyası açısından gazlar sıvı ve katılara göre deneysel araştırmalara daha uygundur. Gazlarda farklı radyasyon tipleri ile elde edilen ürünler hemen hemen aynıdır.

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 9 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ VE HAYVANLARIN

Detaylı

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Farmakokinetik vücudun ilaca ne yaptığını inceler. İlaçlar etkilerini lokal veya sistematik

Detaylı

Hayat Kurtaran Radyasyon

Hayat Kurtaran Radyasyon Hayat Kurtaran Radyasyon GÜNLÜK HAYAT KONUSU: Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ: Radyoterapi bazı maddelerin radyoaktif özellikleri dolayısıyla ışımalar yapması esasına dayanan

Detaylı

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Genelde hepsi kalıtsal ve otozomal resesifir

Detaylı