KAYA VE TAŞ DÜŞMES NE KARŞI KORUMA UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYA VE TAŞ DÜŞMES NE KARŞI KORUMA UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER"

Transkript

1 A-PDF Watermark DEMO: Purchase from to remove the watermark KAYA VE TAŞ DÜŞMES NE KARŞI KORUMA UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

2 ÇÖZÜMLER M Z; Doğal veya sonradan oluşturulan şevlerde düşme potansiyeli olan kaya ve taşların uzman ekiplerce uygun ekipmanlar ve patlatma yöntemi kullanılarak güvenli bir şekilde temizlenmesi, Problemli şevlerde uzman ekiplerimiz tarafından yerinde inceleme yapılarak risk analizlerinin yapılması ve alternatif çözümleri içeren teknik yaklaşım raporlarının hazırlanması, Şev yüzeyi boyunca meydana gelebilecek yüzeysel kaya ve taş düşmelerine karşı farklı tipte tel ağ (çelik grid çelik kompozit grid) uygulanması, Özellikle karayolu, demiryolu, enerji santrali, baraj ve tarihi eser gibi önemli yapıların kaya ve taş düşmelerine karşı risklerinin minimize edilmesi amacıyla mühendislik çözümlerinin uygulanması, Yüksek enerji sönümleyici paneller (HEA Panel) ile lokal olarak şev yüzeyinde risk oluşturan kaya bloklarının sağlam zemine sabitlenmesi, Kaya şev stabilitesi problemlerine karşı jeoteknik yaklaşımla yüzeysel önlemlere ek olarak ankraj ve zemin çivisi uygulanması, Geniş ve yüksek şevlerde veya yüzeysel önlemlerin alınmasının mümkün olmadığı yerlerde kaya bariyeri veya engelleyici duvar yerleştirilmesi. FARKIMIZ; Her projeye özel olarak bilgisayar programları ile desteklenmiş mühendislik çözümü üretmek ve risk analizi yapmak, Uygulamalarda kullanılan ürünlerin üretici firma test sertifikalarını işverene iş başlamadan sunmak, Uygulamalarımızı iş güvenliği konusunda sıfır tolerans ilkesi ile uzman ekiplerle yürütmek, Malzemeden kaynaklı hasarlara karşı sigortalı ürünleri kullanmak. 2

3 KAYA VE TAŞ DÜŞMES ÖNLEMLER PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER GENEL PROBLEMLER ÖZEL PROBLEMLER S STEM ÇÖZÜMLER ÖZEL ÇÖZÜMLER 3

4 R SK ANAL Z Kaya stabilite sorunları sıklıkla karayolları, demiryolları ve kentsel alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Böylesi sorunlar yamaç üzerinde kısmi bir alandan kaynaklanabildiği gibi yamacın tümündeki sistemsel bir stabilite probleminden de kaynaklanabilmektedir. Kaya düşmesi önlemleri ya yamacın tümüne yönelik ya da yamaç yüzeyinde hareket riski olan kayalar için, şev yüzeyinin tamamına veya bağımsız blokları ana kayaya sabitlemek amacıyla yüzeysel olarak tasarlanabilmektedir. Bu anlamda alınacak önlemleri yüzeysel önemler (bu broşürde tanıtılan çelik tel ağlar, paneller, halatlı paneller ve ankrajlar) ve tüm şev stabilitesini kapsayan çalışmalar olarak net bir şekilde ikiye ayırmak gerekmektedir. Tüm şev stabilitesi çözümleri normalde yüzeysel önlemleri de kapsamaktadır, ancak yüzeysel önlemler, tüm şevde bir stabilite problemi olmadan da sadece şev üzerinde bulunan ve stabil olamayan kayalara da uygulanabilmektedir. Yüzeysel kaya stabilite problemleri mevsimsel ısı değişimleri, donma çözülme süreçleri, rüzgar ve tuz erozyonu, hidrostatik basınç, bitki kökleri, kazı yapılması, deprem, patlatma vb. etkilerle özellikle kayaların içerdiği süreksizlikler boyunca ortaya çıkmaktadır. Oldukça sınırlı durumlarda bu etkiler ortadan kaldırılarak basit çözümler sunulabilmektedir. Daha çok tüm şev stabilitesini de kapsayacak şekilde detaylı ve etkili sayısal çözümler gerektiği için nicel risk değerlendirmesinin etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir. Risk değerlendirmesi kaya şev stabilitesi parametrelerinin yanında meydana gelecek kaya düşmesi olaylarının neden olacağı maddi hasarları ve servis kayıplarını içermelidir. Risk yönetimi risk faktörlerinin belirlenmesi üzerinde yoğunlaşarak olasılıkların, fayda maliyet analizlerini kapsayacak şekilde yapılmalıdır. 4

5 KAYA VE TAŞ DÜŞMELER NE KARŞI ÖNLEMLER Kaya ve taş düşmelerine karşı koruma sistemleri; karayolu, demiryolu ve baraj projelerinin güvenliği üzerinde doğrudan etkisi olduğu için tasarım ve bakım için önemli bir unsurdur. Bu nedenle tekil olarak değil bütünsel olarak kaya ve taş düşme problemlerinin analizini kapsayan bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Kaya ve taş düşme önlemlerinin farklı bileşenlerden oluşması nedeniyle Sistem olarak tanımlanması en doğrusudur. Sistemler kendi içinde aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Pasif Sistemler, yüzeysel olarak kaya kütlesinden kopan parçaların yüzey boyunca hareketini kısıtlayarak şevin alt kısmın n yapının düşme olayından etkilenmesini minimize etmek ve daha güvenli olmasını sağlamaktadır. Kaya kütlelerinin süreksizliklerinde bulunan bağımsız kütlelerin, ana/sağlam kayaya tutturulmasına yönelik etkili değildir. Pasif Sistemler en basit hali ile; Basit tel ağ sistemler Kaya bariyer sistemleri Engelleyici duvarlar/seddeler olarak sıralanabilir. Aktif Sistemler ise; şev yüzeyinde bağımsız bir kaya kütlesinin kopmas n önlemek ve stabilite kontrolü sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir. Yüzey güçlendirme sistemleri, çelik ağ formunda birleştirilmiş farklı türde çelik tel ve çelik halatlar ankrajlar ile şev yüzeyine sabitlenerek oluşturulur. Ön germeli ankraj ve ankraj çubuğu. Tasar m, uygulama ve bakım aşamalarında malzeme dayanıklılıkları dikkate alınmalıdır. talyan Maccaferri firmasının, uzun dönemde bu alanda kazandığı deneyimi, araştırmaları ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde, MAC.RO. TM sistemi geliştirilmiştir. MAC.RO. TM (MACcaferri ROck fall protection system) sistemi ileri düzeydeki araştırmaları, proje tasarımlarını ve endüstriyel yenilikleri birleştirerek farklı problemlere esnek çözümler sunar. Basit yüzey kaplama sistemleri Kaya bariyerleri Kaya ve taş düşmesine karşı sedde sistemler Yüzeysel güçlendirme sistemleri 5

6 MAC.RO. TM S STEM yi bir planlama ile doğru malzeme ve ekipman seçiminden oluşan kaya ve taş düşmesini önleyici bir sistemdir. Bu sistemdeki farklı malzemelerin dayanım limitleri göz önüne alınarak, etkileyen kuvvetler sistemine dayanacak şekilde yapılmalıdır. Her türlü zemin stabilizasyon uygulamasında olduğu gibi, burada da temel kavram minimum enerji düzeyi dir. Yani abartılı dizayn ve gereksiz maliyetlerden kaçınarak çözüm odaklı müdahale yapılması gereklidir. Zamana bağlı olarak ve sistem bileşenlerinin performansı ve dayanıklılığını belirten kavram tasarım ömrü olarak bilinir. Kaya ve taş düşmesine karşı koruma bariyerleri ve yüzey sistemleri, kolaylıkla değiştirilemeyen sistemler dir, bu nedenle en az 25 yıllık tasarım ömrü seçilmiş olmalıdır. Diğer taraftan kaya ve taş düşmelerini önlemek amacıyla inşa edilen donatılı sedde veya duvar yapıları ise minimum 50 yıllık tasarım ömrü olacak şekilde dizayn edilmelidir. HEA panellerde çelik halatların çift düğümlü bağlantı noktası Düşen kaya ve blokları A K T F P A S F Düşen kaya ve blokları Düşen kaya ve blokları Kaya ve taş düşmelerini Doğal kayalıklardan, yolları ve Çelik Galfan Zn-Al %5 - MM Alaşım Polimer koruma 6

7 Bu çözümler araştırma merkezlerinin işbirliği ile MAC.RO. TM sistemi ile sağlanmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi, TeknoMaccaferri ürünleri ile beraber sırayla temel teknik değerlendirmeleri yaparak ulaşılması gereken optimum sonucu yakalar. CNR/ITC Milan - talya LA.T.I.F. Trento - talya Çift yüzlü TerraMesh Pont Boset (AO) - talya CETE - Lyon - Fransa 7

8 Kaya ve taş düşmelerine karşı seddeler Basit yüzey kaplama sistemleri Yüzeysel güçlendirme sistemleri Güçlendirilmiş yüzey kaplamaları Kaya bariyerleri Zemin çivileri 8

9 BAS T YÜZEYSEL KAPLAMA S STEMLER Basit Tel Ağ sistemleri genellikle max m çapında düşmesi muhtemel kayalıkların bulunduğu yamaç boyunca serilir. Orta diklikteki yamaçlarda bitkiler büyümüş olabilir. Bu bitkiler mümkün olabildiğince temizlenip, ağlar şeve iyice yakın serilmelidir. Çok sarp ve dik yamaçlarda tel ağ şev üstüne tepe ankrajlar ile sabitlenmelidir. Bu uygulamalar düşen kaya ve taş parçalarının kontrollü olarak şev dibine inmesini sağlar. Tel ağ ve şev arası mesafe sınırlandırmak istendiğinde tel ağ yüzeye ankraj veya çivilerle tutturulmalıdır. Ankrajlama yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, düşen kaya ve taş parçalarının güvenli şekilde aşağıya inmesini engellemeyecek şekilde olmasıdır. Çift bükümlü çelik tellerden imal edilmiş ağlar, izotropik esnekliği ve tellerin herhangi bir kaza ile kopmas durumunda dahi sistemin sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi ile ideal bir çözüm sunar. Tek bükümlü çelik tellerden imal edilmiş ağlar hasar gördüğünde aynı emniyeti sağlayamazlar. KULLANIM ALANLARI Çelik tel ağlar, döküntü malzemelerinin önünde engel teşkil edecek şekilde yamaç diplerinde toplanabilmesi için yol gösterici rol oynar. Yapay şevlerden ve doğal yamaçlardan gelebilecek tehlikelere karşı alt yapı ve binaları korumak için kullanılır. Rüzgar, donma, yağmur, hidrostatik basınç ve termal bozulmalar sonucu düşebilecek olan küçük taş ve kaya parçalarını durdurmak için kullanılır. Adana-Pozantı Otoyolu - Türkiye 9

10 SAB TLENM Ş YÜZEYSEL KAPLAMA S STEMLER Sabitlenmiş Tel Ağ sistemin tasarımı, saha koşullarının uygun bir değerlendirmesinden sonra, Eurocode tasarım standartları ve planlama kriterlerine bağlı olarak TeknoMaccaferri tarafından yapılmaktadır. Kabul edilen ana faktörler şunlardır: 1. SÜREKL YÜKLER Bütün ağ sisteminin ağırlığı düşünüldüğünde, tavsiye edilen kısmi güvenlik faktörü 1,35 tir. 2. DE ŞKEN YÜKLER Alt kısımda toplanan döküntü malzemesinin ağırlığı, kar yükü vb. durumunda (eğimi 60 den az olan şevlerde), tavsiye edilen güvenlik faktörü 3.00 tür. TeknoMaccaferri Çelik Kompozit Gridleri, çift bükümlü, galfan kaplı çelik teller ve yüksek dayanımlı çelik halatların üretim aşamasında beraber örülmesi ile elde edilir. Ortaya çıkan ürün yüzey kaplamaları için ideal olup, tel ağların orta kısmından çelik halatla güçlendirilmiş bir üründür. ki ürünün üretim aşamasında bir araya getirilmiş olması montaj ve zaman tasarrufu sağlayarak proje maliyetlerini azaltır. Çelik Kompozit Grid MO, kenar telleri 8 mm lik çelik halat olan çift bükümlü tel ağlardan oluşmaktadır. Buna ek olarak 8 mm çapındaki çelik halat örülmüş ağların orta kısmından da geçecek şekilde dizayn edilebilmektedir. Bu sistem basit Tel Ağ sistemin modifiye edilmiş hali olarak düşünülebilir. Çelik Kompozit Grid MO Mono Oriented Kavşakbendi HES projesi 10

11 ŞEV TOPU UNDAK DÖKÜNTÜ HACM Döküntü hacmi yalnızca Tel Ağ sistemin dizaynı için değil aynı zamanda kurulabilecek en uygun kaya ve taş düşmelerini önleme sisteminin türünü belirlemek için gereklidir ayrıca yamaç etekleri ile yol arasında kalan mesafede yüzeye etkisi olacak şekilde birikmesi muhtemel döküntü miktarı değerlendirmesi yapabilmek için önemlidir. Başka bir deyişle, tasarımcı mantıklı bir fikir olarak kabul edilebilir döküntü miktarı ve yüksek direnç sistemi kabul şartını genelleştirmek için felaket senaryoları çiziminden kaçınmalıdır. Yan taraftaki grafikte gösterilen rakamlar 1,00 m taban genişliğine karşılık 3,00 m yükseklikteki döküntü hacmini ifade etmektedir. Macro2 program yla yüzeysel kaplama sisteminin uygunluğunun değerlendirilmesi TEL A S STEM ÜZER NDEK KUVVETLER Tel ağ sistemi; üzerindeki kuvvetler, eğim açısının bir fonksiyonu olarak ve son limit durum koşulları değerlendirilerek kullanılmalı; eğim ve döküntü arasındaki sürtünme açısı ve emniyet faktörleri dikkate alınmalıdır. 11

12 KAYA ŞEV YÜZEYSEL GÜÇLEND RME S STEMLER Yüzeysel güçlendirme sistemleri, tipik boyutları 1-1,5 m 3 olan potansiyel düşme tehlikesi bulunan kayaların stabilitesini sağlamayı amaçlar. Bu tür sistemler aktif sistemden ziyade pasif sistemler olarak sınıflandırılabilirler ancak çalışma prensibi bakımından bu iki sistemin kombinasyonu olarak düşünülmelidir. Bu sistemler yüzey kaplama sistemleri olup kaya yüzeyi genel stabilitesini sağlayan sistemlerden farklıd rlar. kinci olarak da eğer bir problem oluşma ihtimali var ise yüzey sistemleri / Tel Ağ sistemleri (bir seri ankraj dizisi ile beraber ağ ve halatlardan yapılı) derin penetrasyon (zemin çivileri, derin ankrajlar) sistemleri ile beraber kullanılmalıdır. Bütün sistem aşağıda gösterildiği gibi hücre kısmı 4 ankraj noktası ile kapatılmış şekilde, ankrajlar, çelik halat panelleri, çelik halatlar ve tel ağlardan yapılmıştır. En uygun sistemi belirlemek için; Sertlik veya yüzeydeki rijitlik (Tel Ağ) Ankrajlara iletilen kuvvetler gibi bilgilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tür problemler, Tel Ağ sistemin sağladığı yüksek dayanımla beraber minimal defleksiyon sırası ile kaya kütlesinin limit deplasmandan kaynaklanır. Drapery sistemin dayanımı, hareket sistemi düzlemine dik uygulanan ankrajların standart davranışı sırasındaki dayanımı olarak tanımlanır. 12

13 YÜZEY KAPLAMA TÜRLER Çelik halat veya çelik halatlı panel tipli HEA panelleri Maccaferri tarafından geliştirilmiş sitemlerdendir. HEA paneller örülmüş tel ağlara göre şev iyileştirme uygulamalarında daha etkilidir ve bunun telin mekanik özellikleri ile ilgisi yoktur. Bunlara ek olarak çift bükümlü tel ağlar dayanımından ötürü tek bükümlü tel ağlara göre çok daha etkilidir. Maccaferri tarafından bu düşüncelerin yararları birleştirilerek Çelik Kompozit Grid BO malzemesini geliştirmiştir. Bu geokompozit malzeme kaya ve taş düşmesine karşı koruma uygulamalarında şev iyileştirmesini sağlamak için yüzeysel güçlendirme sistemi olarak kullanılır. Bu malzemenin en büyük avantajı, çift bükümler arasından uzunlamasına geçirilen halatlar ile yamaç boyunca ankrajlanmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca tel ağ içerisine dokuma şeklinde yerleştirilen çelik halatlar, tel ağ sisteminin dayanımını arttırarak güvenliğin artmasını ve tel ağ kaplamaların daha etkili olmasını sağlar. Çelik kompozit grid BO malzemesi, 8,00 mm çapında yüksek dayanımlı çelik halatın kenar teli olarak yerleştirilmesine ek olarak yine 8,00 mm çapında çelik halatın kenar tellerinin tam orta noktasından boylamasına geçirilmesi ile oluşur. Üretim aşamasında çelik halatlar birbirine dik yönde çift bükümlü tel ağların arasından geçirilerek, panel haline getirilir. Çelik grid panellerinin ankrajlar ile yüzeye sabitlenmesi 13

14 HEA ÇEL K HALAT PANELLER HEA paneller yüksek dayanımlı halat ile baklava dilimi biçiminde örülerek üretilmektedir. Çelik halatların üst üste bindiği noktalar 3,00 mm çapında çelik tel ile birbirine bağlanmaktadır. HEA panelleri; Düğüm noktalarının yırtılma ve çekme anında ayrılmaya karşı dayanımı, Statik koşullarda düğüm noktalarının açılmaya karşı dayanımı, Statik yükler altında HEA panellerin deformasyonu, Ankrajlara iletilen yük için test edilmiştir. Standart halatlı panellere yapılan karşılaştırmalı testler sonucunda, TeknoMaccaferri HEA panellerinin düğüm bağlantı noktalarındaki dayanımının, performansının ve kalitesinin standart klips ile bağlı panellere kıyasla çok daha iyi olduğu kanıtlanmıştır. Düğüm bağlantı noktaları limit dayanım değeri aşıldığı durumlarda bile tel kopma noktası aşılana kadar kendisini çözmez. Testler sırasında standart klips bağlantı sistemlerinin ani sınırlayıcı bir yüke maruz kaldığında dirençlerinin sıfırlanıp aniden çözüldüğü anlaşılmıştır. Yüksek mukavemetin gerektiği durumlarda (>192 kn) Yüksek dayanımlı bir kaplama gerektiği durumlarda Bağlantı türü Y rt lma dayan m Çekmede ayrılmaya karşı dayanım Yüksek Dayanımlı Klipsler Düşük Dayanımlı Klipsler CERMET - Bolonya - talya CNR - ITC - Milan - talya Ancona - talya PONTBOSET - Aosta - talya 14

15 ANKRAJLARDA MEYDANA GELEN KUVVETLER Testler bir HEA panel içinde güç dağılımını belirlemek için panelin köşelerine yüksek yükler uygulanarak tanımlanmıştır. Sahada genellikle yükler ankraj noktalarına etkitilir. ZIMBALAMA TEST DAYANIMI Yüzeysel güçlendirme sisteminin dayanımının değerlendirildiği laboratuar testlerinden elde edilen Yük-Deplasman grafiklerinde yapılan değerlendirmeye göre maksimum deplasmana göre değerlendirilmiş yükler ile en uygun kaplama ürünü seçimi sağlanır. Çelik Kompozid Grid 15

16 KAYA BAR YERLER Çelik halat panelleri veya halka ağ panelleri (ringnet), küçük kaya parçalarını tutması için çift bükümlü tel ağ tabakası, yapısal elemanlara bağlamak için çelik halatlar, postlar, enerji disapatör cihazları ve ankrajlardan oluşan ve değişken geometriye sahip kompleks malzemeler, kaya bariyerleri olarak tanımlanır. Kaya bariyer sistemlerinin enerji sönümlemeleri genellikle kj aralığındadır, gelen enerjiyi absorbe ederek düşen kaya ve taşları tutmak için kullanılır. KULLANIM ALANLARI Kaya ve taşların yolunu keserek durdurulmasında, Yapay veya doğal kayalıkların yanına yapılmış bina ve alt yapıların korunmasında, Çok geniş kayalıklar halindeki yamaçlarda koruma amaçlı kullanılmaktadır. Kaya ve taş düşmeleri simulasyonu ile kaya ve taş düşmelerini durdurma yap lar 16

17 KAYA VE TAŞ DÜŞMELER N ÖNLEMEDE KULLANILAR SEDDELER Bu pasif sistemler, yüzeysel güçlendirme sistemlerinin kullanılamadığı koşullarda veya erişilemez şevlerin bulunduğu, düşen kaya ve taşların durdurulamadığı durumlar için ideal bir çözümdür. Günümüzde, TeknoMaccaferri zemin güçlendirme ürünleri kullanılarak güçlendirilen dolgu malzemesinden oluşan ve yeşillenerek görsel açıdan estetik ve çevreyle uyumlu hale gelen seddeler yapılabilmektedir. KULLANIM ALANLARI Kaya ve taşların yolunu keserek durdurulmasında, Yeniden bitkilendirme ile çevresel etkilerin azaltılmasında, Yapay veya doğal kayalıkların yanına yapılmış bina ve alt yapıların korunmasında, Potansiyel moloz akışlarını engellemekte kullanılmaktadırlar. TeknoMaccaferri ürünü olan TerraMesh malzemesi ile pratik ve hızlı bir şekilde imal edilebilen bu sistemler oldukça etkili çözümler sunmaktadır. 17

18 Kavşakbendi HES Projesi Ankara-Pozantı Otoyolu Projesi Adıgüzel Barajı - Denizli D100 Karayolu - Hereke Cevizlik HES Projesi - kizdere- spir yolu 18

19 ZEM N Ç V LER Zemin çivileri doğal ya da yapay şevlerde kullanılan bir malzemedir. Zemin çivileme sisteminde, zemin ön germeli çivilerle güçlendirilmiştir. Sert, esnek (çift bükümlü tel ağlar, HEA panelleri, Çelik Grid veya MacMat R) veya yumuşak (MacMat R) kaplama malzemeleri ile beraber şev güçlendirmede kullanılabilmektedir. Kaplama malzemesi yüzeyi örterek yüzeysel erozyonu engelleyerek ve yeşillenmeyi sağlarken zemin çivisi de genel stabiliteyi sağlar. Uygulama sonrası zamanla yeşillenme oluşmaktadır; bu şekilde sistem yüzey mukavemetini arttırarak erozyondan korunmayı da sağlamaktadır. Tohumlanmış geotekstiller, biomatlar veya püskürtme ile tohumlama yöntemleri ile iyi bir uygulama yapılabilir. KULLANIM ALANLARI Zeminin geomekanik özelliklerini iyileştirmek amacıyla Duraysız yüzey tabakalarını stabil haldeki şevlere bağlamakta kullanılmaktadır. 19 Ankraj çubukları

20 1879 dan beri... Bologna-İtalya merkezli OFFICINE MACCAFERRI S.p.A 130 yılı aşkın süredir yapmış olduğu araştırma, geliştirme ve dizaynlar ile inşaat mühendisliğinin karşılaşmış olduğu problemlere çözümler üreten, i aşkın çalışanıyla faaliyet konularında dünya çapında lider bir firmadır. Çok uluslu bir firma olan MACCAFERRI, 5 kıtada üretmiş olduğu çift bükümlü tel, geosentetik ve çelik tel ürünleri ile dizayndan malzeme satışına ve uygulamasına kadar inşaat pazarına daima yüksek kaliteli ve efektif çözümler sunmuştur. 25 yılı aşkın köklü geçmişi ile kurulduğu günden bu yana Macaferrinin çözüm ortağı olan TEKNO, 2012 yılının başı itibariyle, konusunda dünya lideri MACCAFERRI firması ile güçlerini birleştirerek faaliyetlerini TEKNO MACCAFERRI ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adı altında devam ettirmektedir. TEKNOMACCAFERRI başta müteahhitler, idareler ve proje firmaları olmak üzere bütün müşteri ve kullanıcılara satış öncesi ve sonrası vermiş olduğu dizayn, teknik danışmanlık, süpervizörlük ve uygulama desteği ile sayısız önemli projeye adını yazdırmaya devam etmektedir. TEKNO MACCAFERRI ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Tekno Plaza, Şehit Şakir Elkovan Cad. No:2 A Blok Ataşehir İstanbul Tel: pbx Faks: Reşit Galip Cad. No: 74/2-3 Gaziosmanpaşa Ankara Tel: pbx Faks: Tekno Maccaferri Çevre Teknolojileri Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.- stanbul/türkiye

YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER 2 YOL ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARINDA KULLANILAN

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

7. BARAJLAR. Baraj kelimesi, XX. Yüzyılın ortasından sonra Fransızca dan dilimize geçmiş olup sözlükte engel anlamına gelmektedir.

7. BARAJLAR. Baraj kelimesi, XX. Yüzyılın ortasından sonra Fransızca dan dilimize geçmiş olup sözlükte engel anlamına gelmektedir. 7. BARAJLAR 7.1 Giriş Baraj, su biriktirmek amacı ile hazne oluşturmak üzere bir akarsu vadisini kapatarak akışı engelleyen yapıdır. Barajın su biriktirme yanında, su seviyesi yükseltme ve geniş su yüzeyi

Detaylı

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Arsen ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- ISO 9001:2008 REGISTERED COMPANY C U R L LISTED US EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED OHSAS

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

Viega bağlantı sistemleri. Daima doğru bağlantı.

Viega bağlantı sistemleri. Daima doğru bağlantı. Viega bağlantı sistemleri Daima doğru bağlantı. 2 Viega. Çok daha iyi bir fikir! Bazı şeyler vardır ki, hiç geçmişte kalmazlar. Aradan 110 yıl geçse bile. Viega da inovasyon ve girişimcilik ruhu gecmiştekinden

Detaylı

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 002 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji Daha temiz motorlar için ileri teknoloji aha az yakıt ve yağ ağ tüketimi CO2 emisyonlarını azaltma Daha az yakıt ve yağ tüketimi C Daha az yakıt ve yağ tüketimi CO2 emisyon Daha temiz ve daha dayanıklı

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 6 1.1 Dünyada ve Türkiye de Çimentolu Yonga Levhanın Tarihçesi ve Gelişimi 7 1.2 Malzeme Özellikleri

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri. Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri. İleriye yönelik fikirler.

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri. Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri. İleriye yönelik fikirler. Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri İleriye yönelik fikirler. Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Her Açıdan Avantajlı Yaşam kalitesinin tadına varın Yüksek

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5 Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 5 Rotor İplikçiliği Heinz Ernst Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 2011 by Rieter Machine Works Ltd., Klosterstrasse 20, CH-8406

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

LFS Katalog 2010/2011. Kablo Döşeme Sistemleri

LFS Katalog 2010/2011. Kablo Döşeme Sistemleri Katalog 2010/2011 Kablo Döşeme Sistemleri Müşteri Hizmetlerine Hoş Geldiniz Servis telefonu: 0 23 73 / 89-1500 Başvurular için faks numarası: 0 23 73 / 89-77 77 Siparişler için faks numarası: 0 23 73 /

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı