KAYA VE TAŞ DÜŞMES NE KARŞI KORUMA UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYA VE TAŞ DÜŞMES NE KARŞI KORUMA UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER"

Transkript

1 A-PDF Watermark DEMO: Purchase from to remove the watermark KAYA VE TAŞ DÜŞMES NE KARŞI KORUMA UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

2 ÇÖZÜMLER M Z; Doğal veya sonradan oluşturulan şevlerde düşme potansiyeli olan kaya ve taşların uzman ekiplerce uygun ekipmanlar ve patlatma yöntemi kullanılarak güvenli bir şekilde temizlenmesi, Problemli şevlerde uzman ekiplerimiz tarafından yerinde inceleme yapılarak risk analizlerinin yapılması ve alternatif çözümleri içeren teknik yaklaşım raporlarının hazırlanması, Şev yüzeyi boyunca meydana gelebilecek yüzeysel kaya ve taş düşmelerine karşı farklı tipte tel ağ (çelik grid çelik kompozit grid) uygulanması, Özellikle karayolu, demiryolu, enerji santrali, baraj ve tarihi eser gibi önemli yapıların kaya ve taş düşmelerine karşı risklerinin minimize edilmesi amacıyla mühendislik çözümlerinin uygulanması, Yüksek enerji sönümleyici paneller (HEA Panel) ile lokal olarak şev yüzeyinde risk oluşturan kaya bloklarının sağlam zemine sabitlenmesi, Kaya şev stabilitesi problemlerine karşı jeoteknik yaklaşımla yüzeysel önlemlere ek olarak ankraj ve zemin çivisi uygulanması, Geniş ve yüksek şevlerde veya yüzeysel önlemlerin alınmasının mümkün olmadığı yerlerde kaya bariyeri veya engelleyici duvar yerleştirilmesi. FARKIMIZ; Her projeye özel olarak bilgisayar programları ile desteklenmiş mühendislik çözümü üretmek ve risk analizi yapmak, Uygulamalarda kullanılan ürünlerin üretici firma test sertifikalarını işverene iş başlamadan sunmak, Uygulamalarımızı iş güvenliği konusunda sıfır tolerans ilkesi ile uzman ekiplerle yürütmek, Malzemeden kaynaklı hasarlara karşı sigortalı ürünleri kullanmak. 2

3 KAYA VE TAŞ DÜŞMES ÖNLEMLER PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER GENEL PROBLEMLER ÖZEL PROBLEMLER S STEM ÇÖZÜMLER ÖZEL ÇÖZÜMLER 3

4 R SK ANAL Z Kaya stabilite sorunları sıklıkla karayolları, demiryolları ve kentsel alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Böylesi sorunlar yamaç üzerinde kısmi bir alandan kaynaklanabildiği gibi yamacın tümündeki sistemsel bir stabilite probleminden de kaynaklanabilmektedir. Kaya düşmesi önlemleri ya yamacın tümüne yönelik ya da yamaç yüzeyinde hareket riski olan kayalar için, şev yüzeyinin tamamına veya bağımsız blokları ana kayaya sabitlemek amacıyla yüzeysel olarak tasarlanabilmektedir. Bu anlamda alınacak önlemleri yüzeysel önemler (bu broşürde tanıtılan çelik tel ağlar, paneller, halatlı paneller ve ankrajlar) ve tüm şev stabilitesini kapsayan çalışmalar olarak net bir şekilde ikiye ayırmak gerekmektedir. Tüm şev stabilitesi çözümleri normalde yüzeysel önlemleri de kapsamaktadır, ancak yüzeysel önlemler, tüm şevde bir stabilite problemi olmadan da sadece şev üzerinde bulunan ve stabil olamayan kayalara da uygulanabilmektedir. Yüzeysel kaya stabilite problemleri mevsimsel ısı değişimleri, donma çözülme süreçleri, rüzgar ve tuz erozyonu, hidrostatik basınç, bitki kökleri, kazı yapılması, deprem, patlatma vb. etkilerle özellikle kayaların içerdiği süreksizlikler boyunca ortaya çıkmaktadır. Oldukça sınırlı durumlarda bu etkiler ortadan kaldırılarak basit çözümler sunulabilmektedir. Daha çok tüm şev stabilitesini de kapsayacak şekilde detaylı ve etkili sayısal çözümler gerektiği için nicel risk değerlendirmesinin etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir. Risk değerlendirmesi kaya şev stabilitesi parametrelerinin yanında meydana gelecek kaya düşmesi olaylarının neden olacağı maddi hasarları ve servis kayıplarını içermelidir. Risk yönetimi risk faktörlerinin belirlenmesi üzerinde yoğunlaşarak olasılıkların, fayda maliyet analizlerini kapsayacak şekilde yapılmalıdır. 4

5 KAYA VE TAŞ DÜŞMELER NE KARŞI ÖNLEMLER Kaya ve taş düşmelerine karşı koruma sistemleri; karayolu, demiryolu ve baraj projelerinin güvenliği üzerinde doğrudan etkisi olduğu için tasarım ve bakım için önemli bir unsurdur. Bu nedenle tekil olarak değil bütünsel olarak kaya ve taş düşme problemlerinin analizini kapsayan bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Kaya ve taş düşme önlemlerinin farklı bileşenlerden oluşması nedeniyle Sistem olarak tanımlanması en doğrusudur. Sistemler kendi içinde aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Pasif Sistemler, yüzeysel olarak kaya kütlesinden kopan parçaların yüzey boyunca hareketini kısıtlayarak şevin alt kısmın n yapının düşme olayından etkilenmesini minimize etmek ve daha güvenli olmasını sağlamaktadır. Kaya kütlelerinin süreksizliklerinde bulunan bağımsız kütlelerin, ana/sağlam kayaya tutturulmasına yönelik etkili değildir. Pasif Sistemler en basit hali ile; Basit tel ağ sistemler Kaya bariyer sistemleri Engelleyici duvarlar/seddeler olarak sıralanabilir. Aktif Sistemler ise; şev yüzeyinde bağımsız bir kaya kütlesinin kopmas n önlemek ve stabilite kontrolü sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir. Yüzey güçlendirme sistemleri, çelik ağ formunda birleştirilmiş farklı türde çelik tel ve çelik halatlar ankrajlar ile şev yüzeyine sabitlenerek oluşturulur. Ön germeli ankraj ve ankraj çubuğu. Tasar m, uygulama ve bakım aşamalarında malzeme dayanıklılıkları dikkate alınmalıdır. talyan Maccaferri firmasının, uzun dönemde bu alanda kazandığı deneyimi, araştırmaları ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde, MAC.RO. TM sistemi geliştirilmiştir. MAC.RO. TM (MACcaferri ROck fall protection system) sistemi ileri düzeydeki araştırmaları, proje tasarımlarını ve endüstriyel yenilikleri birleştirerek farklı problemlere esnek çözümler sunar. Basit yüzey kaplama sistemleri Kaya bariyerleri Kaya ve taş düşmesine karşı sedde sistemler Yüzeysel güçlendirme sistemleri 5

6 MAC.RO. TM S STEM yi bir planlama ile doğru malzeme ve ekipman seçiminden oluşan kaya ve taş düşmesini önleyici bir sistemdir. Bu sistemdeki farklı malzemelerin dayanım limitleri göz önüne alınarak, etkileyen kuvvetler sistemine dayanacak şekilde yapılmalıdır. Her türlü zemin stabilizasyon uygulamasında olduğu gibi, burada da temel kavram minimum enerji düzeyi dir. Yani abartılı dizayn ve gereksiz maliyetlerden kaçınarak çözüm odaklı müdahale yapılması gereklidir. Zamana bağlı olarak ve sistem bileşenlerinin performansı ve dayanıklılığını belirten kavram tasarım ömrü olarak bilinir. Kaya ve taş düşmesine karşı koruma bariyerleri ve yüzey sistemleri, kolaylıkla değiştirilemeyen sistemler dir, bu nedenle en az 25 yıllık tasarım ömrü seçilmiş olmalıdır. Diğer taraftan kaya ve taş düşmelerini önlemek amacıyla inşa edilen donatılı sedde veya duvar yapıları ise minimum 50 yıllık tasarım ömrü olacak şekilde dizayn edilmelidir. HEA panellerde çelik halatların çift düğümlü bağlantı noktası Düşen kaya ve blokları A K T F P A S F Düşen kaya ve blokları Düşen kaya ve blokları Kaya ve taş düşmelerini Doğal kayalıklardan, yolları ve Çelik Galfan Zn-Al %5 - MM Alaşım Polimer koruma 6

7 Bu çözümler araştırma merkezlerinin işbirliği ile MAC.RO. TM sistemi ile sağlanmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi, TeknoMaccaferri ürünleri ile beraber sırayla temel teknik değerlendirmeleri yaparak ulaşılması gereken optimum sonucu yakalar. CNR/ITC Milan - talya LA.T.I.F. Trento - talya Çift yüzlü TerraMesh Pont Boset (AO) - talya CETE - Lyon - Fransa 7

8 Kaya ve taş düşmelerine karşı seddeler Basit yüzey kaplama sistemleri Yüzeysel güçlendirme sistemleri Güçlendirilmiş yüzey kaplamaları Kaya bariyerleri Zemin çivileri 8

9 BAS T YÜZEYSEL KAPLAMA S STEMLER Basit Tel Ağ sistemleri genellikle max m çapında düşmesi muhtemel kayalıkların bulunduğu yamaç boyunca serilir. Orta diklikteki yamaçlarda bitkiler büyümüş olabilir. Bu bitkiler mümkün olabildiğince temizlenip, ağlar şeve iyice yakın serilmelidir. Çok sarp ve dik yamaçlarda tel ağ şev üstüne tepe ankrajlar ile sabitlenmelidir. Bu uygulamalar düşen kaya ve taş parçalarının kontrollü olarak şev dibine inmesini sağlar. Tel ağ ve şev arası mesafe sınırlandırmak istendiğinde tel ağ yüzeye ankraj veya çivilerle tutturulmalıdır. Ankrajlama yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, düşen kaya ve taş parçalarının güvenli şekilde aşağıya inmesini engellemeyecek şekilde olmasıdır. Çift bükümlü çelik tellerden imal edilmiş ağlar, izotropik esnekliği ve tellerin herhangi bir kaza ile kopmas durumunda dahi sistemin sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi ile ideal bir çözüm sunar. Tek bükümlü çelik tellerden imal edilmiş ağlar hasar gördüğünde aynı emniyeti sağlayamazlar. KULLANIM ALANLARI Çelik tel ağlar, döküntü malzemelerinin önünde engel teşkil edecek şekilde yamaç diplerinde toplanabilmesi için yol gösterici rol oynar. Yapay şevlerden ve doğal yamaçlardan gelebilecek tehlikelere karşı alt yapı ve binaları korumak için kullanılır. Rüzgar, donma, yağmur, hidrostatik basınç ve termal bozulmalar sonucu düşebilecek olan küçük taş ve kaya parçalarını durdurmak için kullanılır. Adana-Pozantı Otoyolu - Türkiye 9

10 SAB TLENM Ş YÜZEYSEL KAPLAMA S STEMLER Sabitlenmiş Tel Ağ sistemin tasarımı, saha koşullarının uygun bir değerlendirmesinden sonra, Eurocode tasarım standartları ve planlama kriterlerine bağlı olarak TeknoMaccaferri tarafından yapılmaktadır. Kabul edilen ana faktörler şunlardır: 1. SÜREKL YÜKLER Bütün ağ sisteminin ağırlığı düşünüldüğünde, tavsiye edilen kısmi güvenlik faktörü 1,35 tir. 2. DE ŞKEN YÜKLER Alt kısımda toplanan döküntü malzemesinin ağırlığı, kar yükü vb. durumunda (eğimi 60 den az olan şevlerde), tavsiye edilen güvenlik faktörü 3.00 tür. TeknoMaccaferri Çelik Kompozit Gridleri, çift bükümlü, galfan kaplı çelik teller ve yüksek dayanımlı çelik halatların üretim aşamasında beraber örülmesi ile elde edilir. Ortaya çıkan ürün yüzey kaplamaları için ideal olup, tel ağların orta kısmından çelik halatla güçlendirilmiş bir üründür. ki ürünün üretim aşamasında bir araya getirilmiş olması montaj ve zaman tasarrufu sağlayarak proje maliyetlerini azaltır. Çelik Kompozit Grid MO, kenar telleri 8 mm lik çelik halat olan çift bükümlü tel ağlardan oluşmaktadır. Buna ek olarak 8 mm çapındaki çelik halat örülmüş ağların orta kısmından da geçecek şekilde dizayn edilebilmektedir. Bu sistem basit Tel Ağ sistemin modifiye edilmiş hali olarak düşünülebilir. Çelik Kompozit Grid MO Mono Oriented Kavşakbendi HES projesi 10

11 ŞEV TOPU UNDAK DÖKÜNTÜ HACM Döküntü hacmi yalnızca Tel Ağ sistemin dizaynı için değil aynı zamanda kurulabilecek en uygun kaya ve taş düşmelerini önleme sisteminin türünü belirlemek için gereklidir ayrıca yamaç etekleri ile yol arasında kalan mesafede yüzeye etkisi olacak şekilde birikmesi muhtemel döküntü miktarı değerlendirmesi yapabilmek için önemlidir. Başka bir deyişle, tasarımcı mantıklı bir fikir olarak kabul edilebilir döküntü miktarı ve yüksek direnç sistemi kabul şartını genelleştirmek için felaket senaryoları çiziminden kaçınmalıdır. Yan taraftaki grafikte gösterilen rakamlar 1,00 m taban genişliğine karşılık 3,00 m yükseklikteki döküntü hacmini ifade etmektedir. Macro2 program yla yüzeysel kaplama sisteminin uygunluğunun değerlendirilmesi TEL A S STEM ÜZER NDEK KUVVETLER Tel ağ sistemi; üzerindeki kuvvetler, eğim açısının bir fonksiyonu olarak ve son limit durum koşulları değerlendirilerek kullanılmalı; eğim ve döküntü arasındaki sürtünme açısı ve emniyet faktörleri dikkate alınmalıdır. 11

12 KAYA ŞEV YÜZEYSEL GÜÇLEND RME S STEMLER Yüzeysel güçlendirme sistemleri, tipik boyutları 1-1,5 m 3 olan potansiyel düşme tehlikesi bulunan kayaların stabilitesini sağlamayı amaçlar. Bu tür sistemler aktif sistemden ziyade pasif sistemler olarak sınıflandırılabilirler ancak çalışma prensibi bakımından bu iki sistemin kombinasyonu olarak düşünülmelidir. Bu sistemler yüzey kaplama sistemleri olup kaya yüzeyi genel stabilitesini sağlayan sistemlerden farklıd rlar. kinci olarak da eğer bir problem oluşma ihtimali var ise yüzey sistemleri / Tel Ağ sistemleri (bir seri ankraj dizisi ile beraber ağ ve halatlardan yapılı) derin penetrasyon (zemin çivileri, derin ankrajlar) sistemleri ile beraber kullanılmalıdır. Bütün sistem aşağıda gösterildiği gibi hücre kısmı 4 ankraj noktası ile kapatılmış şekilde, ankrajlar, çelik halat panelleri, çelik halatlar ve tel ağlardan yapılmıştır. En uygun sistemi belirlemek için; Sertlik veya yüzeydeki rijitlik (Tel Ağ) Ankrajlara iletilen kuvvetler gibi bilgilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tür problemler, Tel Ağ sistemin sağladığı yüksek dayanımla beraber minimal defleksiyon sırası ile kaya kütlesinin limit deplasmandan kaynaklanır. Drapery sistemin dayanımı, hareket sistemi düzlemine dik uygulanan ankrajların standart davranışı sırasındaki dayanımı olarak tanımlanır. 12

13 YÜZEY KAPLAMA TÜRLER Çelik halat veya çelik halatlı panel tipli HEA panelleri Maccaferri tarafından geliştirilmiş sitemlerdendir. HEA paneller örülmüş tel ağlara göre şev iyileştirme uygulamalarında daha etkilidir ve bunun telin mekanik özellikleri ile ilgisi yoktur. Bunlara ek olarak çift bükümlü tel ağlar dayanımından ötürü tek bükümlü tel ağlara göre çok daha etkilidir. Maccaferri tarafından bu düşüncelerin yararları birleştirilerek Çelik Kompozit Grid BO malzemesini geliştirmiştir. Bu geokompozit malzeme kaya ve taş düşmesine karşı koruma uygulamalarında şev iyileştirmesini sağlamak için yüzeysel güçlendirme sistemi olarak kullanılır. Bu malzemenin en büyük avantajı, çift bükümler arasından uzunlamasına geçirilen halatlar ile yamaç boyunca ankrajlanmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca tel ağ içerisine dokuma şeklinde yerleştirilen çelik halatlar, tel ağ sisteminin dayanımını arttırarak güvenliğin artmasını ve tel ağ kaplamaların daha etkili olmasını sağlar. Çelik kompozit grid BO malzemesi, 8,00 mm çapında yüksek dayanımlı çelik halatın kenar teli olarak yerleştirilmesine ek olarak yine 8,00 mm çapında çelik halatın kenar tellerinin tam orta noktasından boylamasına geçirilmesi ile oluşur. Üretim aşamasında çelik halatlar birbirine dik yönde çift bükümlü tel ağların arasından geçirilerek, panel haline getirilir. Çelik grid panellerinin ankrajlar ile yüzeye sabitlenmesi 13

14 HEA ÇEL K HALAT PANELLER HEA paneller yüksek dayanımlı halat ile baklava dilimi biçiminde örülerek üretilmektedir. Çelik halatların üst üste bindiği noktalar 3,00 mm çapında çelik tel ile birbirine bağlanmaktadır. HEA panelleri; Düğüm noktalarının yırtılma ve çekme anında ayrılmaya karşı dayanımı, Statik koşullarda düğüm noktalarının açılmaya karşı dayanımı, Statik yükler altında HEA panellerin deformasyonu, Ankrajlara iletilen yük için test edilmiştir. Standart halatlı panellere yapılan karşılaştırmalı testler sonucunda, TeknoMaccaferri HEA panellerinin düğüm bağlantı noktalarındaki dayanımının, performansının ve kalitesinin standart klips ile bağlı panellere kıyasla çok daha iyi olduğu kanıtlanmıştır. Düğüm bağlantı noktaları limit dayanım değeri aşıldığı durumlarda bile tel kopma noktası aşılana kadar kendisini çözmez. Testler sırasında standart klips bağlantı sistemlerinin ani sınırlayıcı bir yüke maruz kaldığında dirençlerinin sıfırlanıp aniden çözüldüğü anlaşılmıştır. Yüksek mukavemetin gerektiği durumlarda (>192 kn) Yüksek dayanımlı bir kaplama gerektiği durumlarda Bağlantı türü Y rt lma dayan m Çekmede ayrılmaya karşı dayanım Yüksek Dayanımlı Klipsler Düşük Dayanımlı Klipsler CERMET - Bolonya - talya CNR - ITC - Milan - talya Ancona - talya PONTBOSET - Aosta - talya 14

15 ANKRAJLARDA MEYDANA GELEN KUVVETLER Testler bir HEA panel içinde güç dağılımını belirlemek için panelin köşelerine yüksek yükler uygulanarak tanımlanmıştır. Sahada genellikle yükler ankraj noktalarına etkitilir. ZIMBALAMA TEST DAYANIMI Yüzeysel güçlendirme sisteminin dayanımının değerlendirildiği laboratuar testlerinden elde edilen Yük-Deplasman grafiklerinde yapılan değerlendirmeye göre maksimum deplasmana göre değerlendirilmiş yükler ile en uygun kaplama ürünü seçimi sağlanır. Çelik Kompozid Grid 15

16 KAYA BAR YERLER Çelik halat panelleri veya halka ağ panelleri (ringnet), küçük kaya parçalarını tutması için çift bükümlü tel ağ tabakası, yapısal elemanlara bağlamak için çelik halatlar, postlar, enerji disapatör cihazları ve ankrajlardan oluşan ve değişken geometriye sahip kompleks malzemeler, kaya bariyerleri olarak tanımlanır. Kaya bariyer sistemlerinin enerji sönümlemeleri genellikle kj aralığındadır, gelen enerjiyi absorbe ederek düşen kaya ve taşları tutmak için kullanılır. KULLANIM ALANLARI Kaya ve taşların yolunu keserek durdurulmasında, Yapay veya doğal kayalıkların yanına yapılmış bina ve alt yapıların korunmasında, Çok geniş kayalıklar halindeki yamaçlarda koruma amaçlı kullanılmaktadır. Kaya ve taş düşmeleri simulasyonu ile kaya ve taş düşmelerini durdurma yap lar 16

17 KAYA VE TAŞ DÜŞMELER N ÖNLEMEDE KULLANILAR SEDDELER Bu pasif sistemler, yüzeysel güçlendirme sistemlerinin kullanılamadığı koşullarda veya erişilemez şevlerin bulunduğu, düşen kaya ve taşların durdurulamadığı durumlar için ideal bir çözümdür. Günümüzde, TeknoMaccaferri zemin güçlendirme ürünleri kullanılarak güçlendirilen dolgu malzemesinden oluşan ve yeşillenerek görsel açıdan estetik ve çevreyle uyumlu hale gelen seddeler yapılabilmektedir. KULLANIM ALANLARI Kaya ve taşların yolunu keserek durdurulmasında, Yeniden bitkilendirme ile çevresel etkilerin azaltılmasında, Yapay veya doğal kayalıkların yanına yapılmış bina ve alt yapıların korunmasında, Potansiyel moloz akışlarını engellemekte kullanılmaktadırlar. TeknoMaccaferri ürünü olan TerraMesh malzemesi ile pratik ve hızlı bir şekilde imal edilebilen bu sistemler oldukça etkili çözümler sunmaktadır. 17

18 Kavşakbendi HES Projesi Ankara-Pozantı Otoyolu Projesi Adıgüzel Barajı - Denizli D100 Karayolu - Hereke Cevizlik HES Projesi - kizdere- spir yolu 18

19 ZEM N Ç V LER Zemin çivileri doğal ya da yapay şevlerde kullanılan bir malzemedir. Zemin çivileme sisteminde, zemin ön germeli çivilerle güçlendirilmiştir. Sert, esnek (çift bükümlü tel ağlar, HEA panelleri, Çelik Grid veya MacMat R) veya yumuşak (MacMat R) kaplama malzemeleri ile beraber şev güçlendirmede kullanılabilmektedir. Kaplama malzemesi yüzeyi örterek yüzeysel erozyonu engelleyerek ve yeşillenmeyi sağlarken zemin çivisi de genel stabiliteyi sağlar. Uygulama sonrası zamanla yeşillenme oluşmaktadır; bu şekilde sistem yüzey mukavemetini arttırarak erozyondan korunmayı da sağlamaktadır. Tohumlanmış geotekstiller, biomatlar veya püskürtme ile tohumlama yöntemleri ile iyi bir uygulama yapılabilir. KULLANIM ALANLARI Zeminin geomekanik özelliklerini iyileştirmek amacıyla Duraysız yüzey tabakalarını stabil haldeki şevlere bağlamakta kullanılmaktadır. 19 Ankraj çubukları

20 1879 dan beri... Bologna-İtalya merkezli OFFICINE MACCAFERRI S.p.A 130 yılı aşkın süredir yapmış olduğu araştırma, geliştirme ve dizaynlar ile inşaat mühendisliğinin karşılaşmış olduğu problemlere çözümler üreten, i aşkın çalışanıyla faaliyet konularında dünya çapında lider bir firmadır. Çok uluslu bir firma olan MACCAFERRI, 5 kıtada üretmiş olduğu çift bükümlü tel, geosentetik ve çelik tel ürünleri ile dizayndan malzeme satışına ve uygulamasına kadar inşaat pazarına daima yüksek kaliteli ve efektif çözümler sunmuştur. 25 yılı aşkın köklü geçmişi ile kurulduğu günden bu yana Macaferrinin çözüm ortağı olan TEKNO, 2012 yılının başı itibariyle, konusunda dünya lideri MACCAFERRI firması ile güçlerini birleştirerek faaliyetlerini TEKNO MACCAFERRI ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adı altında devam ettirmektedir. TEKNOMACCAFERRI başta müteahhitler, idareler ve proje firmaları olmak üzere bütün müşteri ve kullanıcılara satış öncesi ve sonrası vermiş olduğu dizayn, teknik danışmanlık, süpervizörlük ve uygulama desteği ile sayısız önemli projeye adını yazdırmaya devam etmektedir. TEKNO MACCAFERRI ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Tekno Plaza, Şehit Şakir Elkovan Cad. No:2 A Blok Ataşehir İstanbul Tel: pbx Faks: Reşit Galip Cad. No: 74/2-3 Gaziosmanpaşa Ankara Tel: pbx Faks: Tekno Maccaferri Çevre Teknolojileri Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.- stanbul/türkiye

Prekast Betonarme Panelli Toprakarme İstinat Duvarları

Prekast Betonarme Panelli Toprakarme İstinat Duvarları Prekast Betonarme Panelli Toprakarme İstinat Duvarları MacRes MacRes: Tekno Maccaferri nin Prekast Betonarme Panelli Toprakarme İstinat duvarları, inşaat mühendisliği yapılarında sayısı gün geçtikçe artan

Detaylı

YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER 2 YOL ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARINDA KULLANILAN

Detaylı

KATI VE TEHL KEL ATIK DÜZENL DEPOLAMA TES S UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

KATI VE TEHL KEL ATIK DÜZENL DEPOLAMA TES S UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark KATI VE TEHL KEL ATIK DÜZENL DEPOLAMA TES S UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER Dünya çapında atık malzemelerin bertarafı önemli

Detaylı

Kar bariyerleri. Kar bariyerleri, bu riski ciddi anlamda azaltır.

Kar bariyerleri. Kar bariyerleri, bu riski ciddi anlamda azaltır. Kar bariyerleri Kar bariyerleri Dağlık alanlarda bulunan yerleşim bölgeleri genellikle çığ riskine maruz kalmaktadır. Bu tür risklerin söz konusu olduğu bölgelerde hayatın sürdürülebilmesi ve yerleşim

Detaylı

ST NAT DUVARI UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

ST NAT DUVARI UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark ST NAT DUVARI UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER 2 TEKNOMACCAFERRI DUVAR S STEMLER GEOSENTET K DONATILI ST NAT DUVARLARI (MSE)

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

Dere ıslahı ve taşkın koruma uygulamaları

Dere ıslahı ve taşkın koruma uygulamaları Dere ıslahı ve taşkın koruma uygulamaları 2 Dere ıslahı ve taşkın koruma uygulamalarında Tekno Maccaferri ürünleriyle çözümler - Kanal kaplamaları - Kıyı korumaları - Tersip bendi - Dalgakıranlar / Mahmuzlar

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU. Yeşilin Korunduğu Her Yerde Biz Varız.

ÜRÜN KATALOĞU. Yeşilin Korunduğu Her Yerde Biz Varız. ÜRÜN KATALOĞU Yeşilin Korunduğu Her Yerde Biz Varız. GABİONLAR (DİYAFRAMSIZ) Gözenek i x 0 x Çift bükümlü tel ağlardan imal edilen gabion yapılarının taşlarla doldurulması ve biomühendislik teknikleri

Detaylı

Tech Block Ön Yüz Kaplamalı İstinat Duvarları

Tech Block Ön Yüz Kaplamalı İstinat Duvarları Tech Block Ön Yüz Kaplamalı İstinat Duvarları Geosentetik donatılı MSE (Mechanically Stabilized Earth) duvarlar dünyada hızla yaygınlaşıyor. İlk örnekleri FHWA (ABD Karayolları İdaresi) tarafından uygulanan,

Detaylı

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN GİRİŞ Bu kılavuz Lineflex EPDM Membranın uygulama esaslarını içerir. İlk bölümde Lineflex EPDM Membran uygulama alanları ve uygulaması yapılacak bölgenin hazırlanmasına

Detaylı

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım.

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım. Talaş oluşumu 6 5 4 3 2 1 Takım Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası 6 5 1 4 3 2 Takım İş parçası 1 2 3 4 6 5 Takım İş parçası Talaş oluşumu Dikey kesme İş parçası Takım Kesme

Detaylı

YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON. Solar Enerji ve Otokorkuluk Montajı

YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON. Solar Enerji ve Otokorkuluk Montajı YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON Solar Enerji ve Otokorkuluk Montajı YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON 2011 yılında; bariyer montajı, solar enerji montajı ve çelik konstrüksiyon üzerine faaliyet göstermek amacıyla

Detaylı

ZEMİN VE KAYALARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

ZEMİN VE KAYALARIN İYİLEŞTİRİLMESİ ZEMİN VE KAYALARIN İYİLEŞTİRİLMESİ Zemin ve kayalarda yapılan mühendislik çalışmalarında kısa süreli veya uzun süreli duraylı kalacak kazı boşlukları meydana gelir. Örneğin bir yapı temeli için açılan

Detaylı

Geosentetik Donatılı İstinat Duvarları

Geosentetik Donatılı İstinat Duvarları Geosentetik Donatılı İstinat Duvarları İnsanoğlunun yerleşik yaşama geçişiyle birlikte doğayı kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirme çabasında kullandığı en önemli elemanlardan biri istinat duvarları

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı

Detaylı

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır.

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır. ŞEV STABİLİTESİ VE GÜVENSİZ ŞEVLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ŞEVLERİN DURAYLILIĞI Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim

Detaylı

Katı atık depolama: Tasarım ve mühendislik

Katı atık depolama: Tasarım ve mühendislik Katı atık depolama: Tasarım ve mühendislik Katı atık depolama Tanıtım Dünya çapında atık malzemelerin bertarafı önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak daha büyük kapasiteli depolama alanları

Detaylı

Mac.RO sistemleri. Doğal afet ve kaya düşmelerine karşı koruma uygulamaları

Mac.RO sistemleri. Doğal afet ve kaya düşmelerine karşı koruma uygulamaları Mac.RO sistemler Mac.RO sistemleri Doğal afet ve kaya düşmelerine karşı koruma uygulamaları Kaya ve taş düşmelerine karşı koruma ve doğal tehlikeleri azaltma uygulamaları, karayolu, demiryolu, maden alanları

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ:

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ: ÇIĞ Genellikle boylu bitki örtüsü (orman) çok seyrek veya bulunmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve dış kuvvetler etkisi ile başlayan bir ilk

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA KURUMSAL YAPIMIZ Bilgi birikimini en etkin şekilde kullanan firmamız bu sayede her başlamış olduğu projede deneyimli ekibiyle projelerle birebir ilgilenerek en ufak ayrıntısına

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü 7. İGY Zirve Ankara 2014 Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı Doklar

Detaylı

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Karayolu güvenlik sistemleri, yolu kullanan yolcu ya da sürücülerin, karayolunda sorunsuz ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlayan, trafiği düzenleyen ya da kılavuzluk

Detaylı

Halfen ankraj kanalları

Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları, kolay montaj ve ayarlanabilir bağlantı imkanı verir. Kanallar, polystiren dolgu ile doldurularak, beton çalışması esnasındaki olası problemlere karşı korumaya

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

Distribution Solutions WireSolutions. Çelik Fiber. Endüstriyel Zemin Uygulamaları

Distribution Solutions WireSolutions. Çelik Fiber. Endüstriyel Zemin Uygulamaları Distribution Solutions WireSolutions Çelik Fiber Endüstriyel Zemin Uygulamaları WireSolutions Çelik Fiber Çözümleri WireSolutions dünyanın bir numaralı çelik üreticisi ArcelorMittal grubunun bir parçasıdır.

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam Gürültü Kontrolü A) Yapı-kaynaklı gürültü (SbN): Bir yapıdaki değişken kuvvetlerin oluşturduğu ve yapı yolu ile iletilen gürültü

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

TIRNAK VE BIÇAK SİSTEMLERİ. Yüksek Aşınma Dayanımı, Uzun Ömür

TIRNAK VE BIÇAK SİSTEMLERİ. Yüksek Aşınma Dayanımı, Uzun Ömür VE BIÇAK SİSTEMLERİ Yüksek Aşınma Dayanımı, Uzun Ömür GÜÇ, DAYANIKLILIK, PERFORMANS, ÜRETKENLİK Hensley, inşaat ve madencilik sektörleri için aşınma parçaları imal eden dünya çapında güvenilir bir markadır.

Detaylı

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER:

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: SÜRTÜME ETKİLİ (KYM KOTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: Birleşen parçaların temas yüzeyleri arasında kaymayı önlemek amacıyla bulonlara sıkma işlemi (öngerme) uygulanarak sürtünme kuvveti ile de yük aktarımı sağlanır.

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS Atıkların Sınıflandırılması ve Tasfiyesi Atıkların Geri Dönüşümü Çevre Bilinci Eğitiminin

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI GENEL BİLGİLER BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI BÜLBÜLOĞLU Güvenlik Ağı Platformları, TS EN 1263-1 normunun gereklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Platformlar şantiyede yerlerine monte

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

Karayolu Köprülerinin Sismik Tasarımı: Mesnet Tiplerinin Karşılaştırılması ve Seçimi

Karayolu Köprülerinin Sismik Tasarımı: Mesnet Tiplerinin Karşılaştırılması ve Seçimi Karayolu Köprülerinin Sismik Tasarımı: Mesnet Tiplerinin Karşılaştırılması ve Seçimi Dr. Kemal Arman DOMANİÇ 13.10.2016 Mesnet/İzolatör Tipleri Mesnet ve İzolatör Tipleri Pot Mesnet Elastomer Mesnet/İzolatör

Detaylı

AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN

AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN YAPININ AMACI Çimento fabrikası dahilinde geniş ve kapalı bir stok sahasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu yapının

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

PANEL YAPI PANEL YAPI

PANEL YAPI PANEL YAPI PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET Panel Yapı İnşaat ve Taahhüt ve Ticaret Genel Müdürlük / Head Office: Eski Edirne Asfaltı 71. Sok. No:24 K:1 D:2 Sultançiftliği,

Detaylı

Beton pompalı kamyonlar. Beton pompalı kamyonlar hakkında genel bilgiler. Tasarım. Beton pompalı kamyonlar burulmaya karşı ekstra sağlam kabul edilir.

Beton pompalı kamyonlar. Beton pompalı kamyonlar hakkında genel bilgiler. Tasarım. Beton pompalı kamyonlar burulmaya karşı ekstra sağlam kabul edilir. Beton pompalı kamyonlar hakkında genel bilgiler Beton pompalı kamyonlar hakkında genel bilgiler Beton pompalı kamyonlar burulmaya karşı ekstra sağlam kabul edilir. Tasarım Üstyapıyı öyle güçlü ve sert

Detaylı

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU)

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE ULUSOY ELEKTRİK A.Ş. 1985 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulmuştur. Ulusoy

Detaylı

Beton Yapılar için Kompozit Çubuk Donatı. Beton Yapılarda Devrim.

Beton Yapılar için Kompozit Çubuk Donatı. Beton Yapılarda Devrim. Beton Yapılar için Kompozit Çubuk Donatı Beton Yapılarda Devrim 1 Korozyon Dayanımı Sağlamlık Dayanıklılık Kolay yerleştirme & Kolay kesim Elektromanyetik nötrlük Hafiflik 2 Ulaştırma Tüneller Madencilik

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

Beton pompalama kamyonları

Beton pompalama kamyonları Genel bilgiler Genel bilgiler Beton pompalama kamyonları hidrolik olarak kontrol edilen bir kol ile genellikle araçtan belirli bir mesafede olan yerlere beton pompalamak için kullanılır. Üstyapı torsiyonel

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

Cengizhan KARPUZ 145148008

Cengizhan KARPUZ 145148008 Cengizhan KARPUZ 145148008 Yaşam Hattı Sistemleri Yüksekte Çalışma ; Merdiven ya da başka bir yükseltici ekipman yardımı dışında yapılamayan işler ; ayrıca yer seviyesinin altında veya üstünde kişinin

Detaylı

İNŞAATLARDA İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ERAL YÜKSEL İGU - ÜSKÜDAR ÜNIV. TEZLI Y. LISANS ÖĞRENCISI

İNŞAATLARDA İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ERAL YÜKSEL İGU - ÜSKÜDAR ÜNIV. TEZLI Y. LISANS ÖĞRENCISI İNŞAATLARDA İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ERAL YÜKSEL İGU - ÜSKÜDAR ÜNIV. TEZLI Y. LISANS ÖĞRENCISI Rönesans Maltepe Hayat Projesi İş Güvenliği İyi Uygulama Örnekleri Rönesans Maltepe Hayat Projesi Maltepe Cevizlik

Detaylı

EN 9100. S e r t i f i k a l ı. Özel somun perçinler. güvenilir bağlantı elemanınız!

EN 9100. S e r t i f i k a l ı. Özel somun perçinler. güvenilir bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 S e r t i f i k a l ı Tubtara güvenilir bağlantı elemanınız! Özel somun perçinler Ürün geometrisi ve mekanik değerler Dejond kuruluşu, TUBTARA ticari markasıyla geniş bir ürün yelpazesinde

Detaylı

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

IE-30.00001 / DİKEY YAŞAM HATTI

IE-30.00001 / DİKEY YAŞAM HATTI IE-30.00001 / DİKEY YAŞAM HATTI Dikey Yaşam Hattı; Personelin dikey olarak yukarı-aşağı güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlayan, sabir bir ankraj hattı ve bu hat üzerinde hareket eden, bir düşme

Detaylı

IPC. Primer Darbeli Kırıcılar. Yüksek küçültme oranı, daha iyi performans. s e r i s i

IPC. Primer Darbeli Kırıcılar. Yüksek küçültme oranı, daha iyi performans. s e r i s i IPC s e r i s i Primer Darbeli Kırıcılar Yüksek küçültme oranı, daha iyi performans IPC Serisi primer darbeli kırıcılar, çağın gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış yeni jenerasyon darbeli kırıcılardır.

Detaylı

www.aspen.com.tr 02.2015 I w w w. F i k i r K a h v e s i. c o m. t r 14999347 I

www.aspen.com.tr 02.2015 I w w w. F i k i r K a h v e s i. c o m. t r 14999347 I Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük / Head Office: Leylak Sokak Murat İş Merkezi B Blok Kat 3/14 Mecidiyeköy 34387 İSTANBUL Tel +90 212 318 88 88 (pbx) Faks/Fax +90 212

Detaylı

Giydirme Cephe Sistemleri

Giydirme Cephe Sistemleri Giydirme Cephe Sistemleri Aduro Ahşap, 20 yılı aşkın süredir tasarım ve yapı sektöründe faaliyet gösteren Yeni Güney İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. nin bir uzantısı olarak 1998 yılından beri faaliyet göstermekte

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

.: ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ :. Yapıların Güçlendirme Prensipleri

.: ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ :. Yapıların Güçlendirme Prensipleri .: ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ :. Prof. Dr. Tuncer ÇELİK, Doç. Dr. Namık Kemal ÖZTORUN, Araş. Gör. Barış YILDIZLAR danışmanlığında Yapıların Güçlendirme Prensipleri Gebrail BEKDAŞ, Elif ŞENER, Haldun ÖZCAN,

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA info@nte.com.tr www.nte.com.tr NTE ALÜMİNYUM ve CEPHE SİSTEMLERİ; bilinçli kalite anlayışı ile müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmayı ilke edinmiştir. Tecrübesi ve deneyimi

Detaylı

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme:

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme: Diyarbakır Beton Kesme Firmaları Derz kesme: Kesim sistemi bir sokak ve caddenin bir kısmını yüzeye zarar vermeden kesip değiştirme olanağı sağlar. Derz kesme çevresindeki yapıya zarar vermeden, betonu

Detaylı

Çatılarda Tam Koruma CONIROOF

Çatılarda Tam Koruma CONIROOF Çatılarda Tam Koruma CONIROOF En Tepeden Başlayın Bir binanın en önemli bölümlerinden biri çatısıdır. Yetersiz çatılar, yapının yalnızca işlevselliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda bakım zorunluluğuyla

Detaylı

Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesi

Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesi Genel Genel Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesinin farklı tüleri vardır. Özellikle şunlar yer alır: Sürüş sırasında devrilme stabilitesi Devrilme sırasında devrilme stabilitesi Bir vinç

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için:

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: Kolay Hızlı k Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER Kare barkodu Tarayınız! AT&T Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: ayvaz.com/karebarkod EURO-QUALIFLEX (AEQ) üyesidir. BİNA İÇİ DOĞALGAZ

Detaylı

YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ. Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri.

YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ. Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri. YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri. Çatıda yağmur indirme sistemi ayrı bir önem taşır. Çünkü; kırılan, çatlayan, yağmur suyunun düzenli akışını engelleyen, yapının estetiğini

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil ÖZET ÜRÜN BİLGİSİ EGSAN ürünü Üniversal Tip Susturucu: olumsuz iç ve dış etkenlere ve korozif koşullara dayanıklı, tamamen alüminyum kaplı sac gövde ve borudan oluşur.

Detaylı

ÇIĞ YOLU. Başlama zonu (28-55 ) Çığ yatağı: Yatak veya yaygın Durma zonu Birikme zonu (<~10 )

ÇIĞ YOLU. Başlama zonu (28-55 ) Çığ yatağı: Yatak veya yaygın Durma zonu Birikme zonu (<~10 ) ÇIĞLAR Çığlar, kar çığları, dağlık bölgede, bir yamaçtan veya kayalıktan aşağıya hızla hareket eden büyük kar ve/veya buz, toprak ve kaya kitlesi İçinde bir meşçere bile bulunabilir Hız

Detaylı

OTOMATİK GAARAJ KAPISI SİSTEMLERİ

OTOMATİK GAARAJ KAPISI SİSTEMLERİ OTOMATİK GAARAJ KAPISI SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL TİP VE POLİÜRETAN DOLGULU PANELLER İLE PRATİK VE GÜVENLİ ÇÖZÜMLER. Garaj kapısı sistemleri PANEL YAPISI PANEL ÇEŞİTLERİ Menteşe Montaj Destek Sacı Poliüretan

Detaylı

BK SDA BK SDA. Kendinden delen bulonlar için uzatma ( manşon ) Kendinden delen bulonlar. Özellikler ve faydalar BK SDA R32 L&N&S

BK SDA BK SDA. Kendinden delen bulonlar için uzatma ( manşon ) Kendinden delen bulonlar. Özellikler ve faydalar BK SDA R32 L&N&S HAKKIMIZDA Çelik sektöründe 20 yıllık tecrübesiyle sektörün nabzını tutan, deneyimli ve profesyonel kadrosuyla, her daim dinamik, yenilikçi bakış açısı ve mükemmelliyetçi yaklaşımıyla 1994 yılında BURSA

Detaylı

Y A P I L A R A H A Y A T V E R E N Ç Ö Z Ü M L E R

Y A P I L A R A H A Y A T V E R E N Ç Ö Z Ü M L E R Y A P I L A R A H A Y A T V E R E N Ç Ö Z Ü M L E R sentetik membran Sentetik membran Polyplan sentetik membranları Yapıların temelden çatıya suyun zararlı etkilerine karşı korunması, yapının ekonomik

Detaylı

ALIGAL. Yeniliklerinize hizmet eden kriyojenik çözümler. www.airliquide.com.tr

ALIGAL. Yeniliklerinize hizmet eden kriyojenik çözümler. www.airliquide.com.tr ALIGAL Yeniliklerinize hizmet eden kriyojenik çözümler www.airliquide.com.tr ALIGAL : AVANTAJLARI Müşteri ve çözüm odaklı bir ürün Gıda dondurucular, azot (N 2 ) ve karbondioksit (CO 2 ) gibi gıda dondurucu

Detaylı

Mühendislik hizmetlerimizi taleplerinize özel olarak geniş bir yelpazede sizlere sunmaktayız:

Mühendislik hizmetlerimizi taleplerinize özel olarak geniş bir yelpazede sizlere sunmaktayız: Novosim, bünyesindeki uzmanlık alanlarında denizcilik sektöründe özellikle yat ve mega yat sınıfındaki ürünlere mühendislik proje ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Oldukça tecrübeli ve konusunda uzman

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları Çelik Izgara Sistem Donanım Ltd. Şti.,ızgara döşeme, geçit ızgara, kanal ızgara, hendek ızgara, platform ızgara ve çelik yapılar, inşaat metal kalas,

Detaylı

Alt şasi tasarım. Genel bilgiler. Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

Alt şasi tasarım. Genel bilgiler. Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir: Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir: Yükü şasi çerçevesi üzerine düzgün bir şekilde dağıtmak için Tekerlekler ve çerçeve üzerinde dik duran diğer parçalar için boşluk sağlamak amacıyla Üstyapıyı

Detaylı

Mükemmel kablo yönetimi çözümlerinin dünyasına hoş geldiniz

Mükemmel kablo yönetimi çözümlerinin dünyasına hoş geldiniz Mükemmel kablo yönetimi çözümlerinin dünyasına hoş geldiniz Önemli Sektörler ve Ürünler HellermannTyton a Hoş Geldiniz. HellermannTyton kabloları ve kabloların bağlantı bileşenlerini bağlama, sabitleme,

Detaylı

Metalik malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri-kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri-ark kaynağı işlemleri Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler ISO 17642-2:2005 CTS TESTİ Hazırlayan:

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi GLOBAL MT FİRMASI TARAFINDAN TÜRKİYE DE PAZARLANAN LİREFA CAM ELYAF KUMAŞ İLE KAPLANAN BÖLME DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜZLEMİNE

Detaylı

Kenar Koruma Broşürü EPS-115 EPS-115. Kenar Koruma Sistemi. v2013/12tr

Kenar Koruma Broşürü EPS-115 EPS-115. Kenar Koruma Sistemi. v2013/12tr Kenar Koruma Broşürü EPS-115 EPS-115 Kenar Koruma Sistemi v2013/12tr Akıllı güvenli Bu yeni sistem, çok uluslu lider inşaat, iskele ve kalıp firmalarının beklentisine cevap verecek nitelikte kapsamlı bir

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI. İstinat Yapıları-Giriş

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI. İstinat Yapıları-Giriş İNM 0424122 İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Yapıları-Giriş Doç. Dr. Mehmet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İstinat (Dayanma) Yapıları Geoteknik mühendisliğinde yanal zemin

Detaylı

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap...

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap... Durusu Park Çatı Strüktürü Yapısal Lamine Ahşap... Ahşap Kubbe - Türkmenistan Tarihi Eser - Sultantepe, Üsküdar Yapısal Lamine Ahşap Yüksek teknoloji ürünü Yapısal lamine ahşap, büyük budaklar, reçine

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

: İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:8, Çankaya/ Ankara, Türkiye

: İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:8, Çankaya/ Ankara, Türkiye Rev. No :01 Sayfa :1/7 1. Üretici Bilgileri Üretici Üretim Yeri Genel Müdürlük : Hadley Rollform Çelik Profil Üretimi A.Ş. : Deri O.S.B., Gergef Sk. Ç4-2, No:7 Tuzla/İstanbul : İlkbahar Mahallesi 606.

Detaylı

Korkmaz İskele, 2005 yılında iskele-kalıp sektöründe ticari faaliyetine başlayarak, üretimini yaptığı

Korkmaz İskele, 2005 yılında iskele-kalıp sektöründe ticari faaliyetine başlayarak, üretimini yaptığı Karadeniz in Öncüsü Hakkımızda Korkmaz İskele, 2005 yılında iskele-kalıp sektöründe ticari faaliyetine başlayarak, üretimini yaptığı sistemlerin satış ve kiralamasını yapmaktadır. Korkmaz İskele, Kaliteli

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ

KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ Kollektorfolder_tuerkisch_2013.indd 1 13.09.2013 10:03:21 SOLAR ÇÖZÜMLER GASOKOL & SMS-ENERJİ KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLERDE UZMAN PRATİKDEN ÖRNEKLER: Solar Sıcak Su Hazırlama

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı