1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE"

Transkript

1 Ç NDEK LER 1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE TANIfiALIM 1 Veritaban Sistemleri 1 Genel Bak fl 1 Relational Database ( liflkisel Veritaban ) Sistemleri 3 Neden Oracle Database Server? 5 Verileri Normallefltirme 6 Birincil Anahtar ve D fl Anahtar (Foreign Key) Kavramlar 10 Oracle SQL (Structured Query Language-Yap sal Sorgulama Dili) 12 SQL Komutlar 13 Oracle Veritaban ve Yaz l m Dilleri 15 Veritaban Yöneticisinin Vazgeçilmez Araçlar 16 Oracle SQL*Plus Arac 17 Oracle SQL Developer Arac 18 TOAD For Oracle Arac 19 2 ORACLE 11G DATABASE SERVER KURULUMU 21 Oracle 11g Mimarisini Anlamak 21 Oracle Universal Installer 24 Kurulum Öncesi Ad mlar 25 Oracle 11g Donan m Gereksinimleri 25 Basic Installation Yöntemi ile Kurulumu Gerçeklefltirmek 32 Advanced Installation Yöntemi ile Kurulumu Gerçeklefltirmek 37 %ORACLE_HOME% Ortam De iflkenini Yap land rmak 52 Oracle SQL*Plus Program n Kullanmak 55 Oracle SQL Developer Program n Kullanmak 59 Oracle Örnek fiemalar n Kullan ma Açmak 63 3 ORACLE SQL LE TANIfiALIM 65 SQL Komutlar yla Çal flmak 65 Temel SQL Komutlar 65 SELECT Komutunun Kullan m 65 Büyük/Küçük Harf Duyarl l 69

2 x ORACLE 11g SQL fadeleri ve flleçleri 69 DESCRIBE/DESC Komutu 71 NULL (BOfi) De er Kavram 72 Oracle DUAL Tablosu 72 SQL Sorgular nda Seçim S n rlama 75 WHERE Tümcesi ile Seçim S n rlama 75 WHERE Tümcesi Söz Dizimi 77 WHERE Tümcesinde Karakter Veri Türünün Kullan lmas 79 WHERE Tümcesinde Date (Tarih) Veri Türünün Kullan lmas 82 BETWEEN ile Yap lan Karfl laflt rmalar 87 IN flleci ile Kriter Belirleme 89 OR flleciyle Çal flmak 93 LIKE flleciyle Çal flmak 94 NOT fllecinin Kullan m 102 Sorgu Sonuçlar n n S ralanmas ve ORDER BY Komutu 104 ASC ve DESC ile S ralama Biçimini De ifltirmek 107 Oracle SQL Fonksiyonlar 111 Karakter Veri Türüyle Kullan lan Fonksiyonlar 112 Dönüfltürücü Fonksiyonlar 112 UPPER Fonksiyonu 112 LOWER Fonksiyonu 115 INITCAP Fonksiyonu 117 De ifltirici ve Yorumlay c Fonksiyonlar 118 LENGTH Fonksiyonu 118 SUBSTR Fonksiyonu 120 INSTR Fonksiyonu 122 CONCAT Fonksiyonu 125 RPAD Fonksiyonu 127 LPAD Fonksiyonu 129 TRIM Fonksiyonu 130 REPLACE Fonksiyonu 132 Say sal Veri Türüyle Kullan lan Fonksiyonlar 133

3 Ç NDEK LER xi MOD Fonksiyonu 133 ROUND Fonksiyonu 134 TRUNC Fonksiyonu 136 Tarih-Saat Veri Türleriyle Kullan lan Fonksiyonlar 137 ROUND Fonksiyonu 138 TRUNC Fonksiyonu 143 ADD_MONTHS Fonksiyonu 146 MONTHS_BETWEEN Fonksiyonu 148 LAST_DAY Fonksiyonu 150 NEXT_DAY Fonksiyonu 152 Dönüfltürücü SQL Fonksiyonlar 154 Yerleflik Dönüfltürücü 154 Aç k Dönüfltürücü Fonksiyonlar 155 TO_CHAR Dönüfltürücü Fonksiyonu 155 TO_NUMBER Dönüfltürücü Fonksiyonu 164 TO_DATE Dönüfltürücü Fonksiyonu 166 Fonksiyonlar ç çe Kullanmak 168 JOIN ile Birden Çok Tablodaki Verileri Kullanmak 171 NATURAL JOIN (Do al Birleflim) ile Tablo Verilerini Birlefltirme 171 JOIN USING ile Tablo Verilerini Birlefltirme 175 JOIN ON ile Tablo Verilerini Birlefltirme ORACLE SQL LER DÜZEY filevler 183 Topluca Yürütülen Fonksiyonlar 183 Grup Fonksiyonlar 184 COUNT Fonksiyonu 185 SUM Fonksiyonu 190 AVG Fonksiyonu 194 MIN Fonksiyonu 197 MAX Fonksiyonu 199 DML (Data Manipulation Language-Veri De ifltirme Dili) Komutlar 201 INSERT Komutu 202 COMMIT ve ROLLBACK 207

4 xii ORACLE 11g DELETE Komutu 209 UPDATE Komutu 214 DDL (Data Definition Language-Veri Tan mlama Dili) Komutlar 218 Oracle Veritaban nda fiemalar 219 CREATE Komutu 220 Oracle 11g Veritaban nda Tablolar Oluflturmak 220 Oracle 11g Veri Türlerine Genel Bak fl 221 Oracle 11g Veritaban nda Tablolar Silmek 232 Tablo çindeki Verileri Silmek 234 Oracle 11g Veritaban nda K s tlay c lar (Constraints) 236 UNIQUE (Özgün) K s tlay c s 236 NOT_NULL (Bofl De il) K s tlay c s 237 Primary Key (Birincil Anahtar) K s tlay c s 238 Foreign Key (Yabanc Anahtar) K s tlay c s 239 Check (Denetleme) K s tlay c s 241 Sütunlara K s tlay c Atamak 241 Oracle 11g Index ve Tablo Mimarisi 248 Index Oluflturmak 250 Index Yönetimi ORACLE 11g DBA (DATABASE ADMINISTRATOR VER TABANI YÖNET C S ) GÖREVLER 257 Temel DBA Görevlerinin Yerine Getirilmesi 257 SYSDBA Olarak Oturum Açmak 258 Oracle 11g Veritaban Sunucusunun Çal flmas n Sa layan Bileflenler 261 Oracle 11g Instance Bellek Yap lar 262 System Global Area (SGA) Bellek Yap s 262 Veritaban Tamponu (Database Buffer Cache) 263 Log Tamponu (Log Buffer) 264 Paylafl lan Havuz (Shared Pool) 265 Kitapl k Tamponu 265 Veri Sözlük Tamponu 265 PL/SQL Alan 265

5 Ç NDEK LER xiii SQL Sorgu Tamponu ve PL/SQL Fonksiyon Sonuç Tamponu 266 Genifl Havuz (Large Pool) 266 Java Havuzu (Java Pool) 266 Program Global Area (PGA) Bellek Yap s 266 Oracle 11g Arka Plan fllemleri 268 Process Monitor (PMON) fllemi 271 System Monitor (SMON) fllemi 272 Database Writer (DBWn) fllemi 272 Log Writer (LGWR) fllemi 275 Checkpoint (CKPT) fllemi 277 Memory Manager (MMAN) fllemi 278 Managebility Monitor (MMON) fllemi 279 Archiver (ARCn) fllemi 280 Space Management Coordinator (SMCO) fllemi 281 Oracle 11g Database Server Fiziksel Dosyalar 282 Oracle 11g Veri Dosyalar (Datafile) 282 Oracle 11g Controlfile Dosyas 290 Oracle 11g Online Redo Log Dosyalar 292 Oracle 11g Archivelog Dosyalar 297 Oracle 11g Database Server Taraf ndan Kullan lan Di er Dosyalar 298 Oracle Instance Parametre (PFILE) Dosyas 298 Oracle Server Parametre Dosyas 299 Alert Log (Uyar Günlü ü) ve Trace Log ( zleme Günlü ü) Dosyalar 300 Oracle 11g Instance Yönetimi 301 Enterprise Manager Database Control Servisinin Bafllat lmas 302 Oracle 11g Listener Servisinin Yönetilmesi 307 Oracle 11g Veritaban n n Bafllat lmas 314 Oracle 11g Veritaban n n Kapat lmas 322 Oracle 11g Instance Parametrelerini Yap land rmak 324 Temel (Basic) Instance Parametreleri 324 Instance Parametrelerinin De ifltirilmesi 333

6 xiv ORACLE 11g Oracle 11g Automatic Memory Management (Otomatik Bellek Yönetimi) Özelli i 338 Oracle 11g Veritaban ndatablespace Nesnelerinin ve Datafile Dosyalar n n Yönetimi 341 Yeni Bir Tablespace Eklemek 344 Oracle 11g Veritaban nda Yeni Kullan c lar Oluflturmak 352 Oracle 11g Veritaban nda Yedekleme fllemleri 355 Oracle Recovery Manager (RMAN) ile Canl Veritaban Yede i Almak 361 Oracle Recovery Manager (RMAN) ile Veritaban n Geri Yüklemek ve Kurtarmak 364 SONSÖZ 368

TEMEL VERİTABANI YÖNETİCİLİĞİ & UNIX / LINUX EĞİTİMİ DERS PROGRAMI

TEMEL VERİTABANI YÖNETİCİLİĞİ & UNIX / LINUX EĞİTİMİ DERS PROGRAMI TEMEL VERİTABANI YÖNETİCİLİĞİ & UNIX / LINUX EĞİTİMİ DERS PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1.Hafta (TANIŞMA VE ORACLE TEKNOLOJİLERİ)... 2 2.Hafta (ORACLE MEMORY KULLANIMI)... 2 3.Hafta (ORACLE FİZİKSEL MİMARİSİ) &

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

VERİTABANI YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ DERS PROGRAMI

VERİTABANI YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ DERS PROGRAMI VERİTABANI YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ DERS PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1.Hafta... 2 1.Ders (TANIŞMA VE ORACLE TEKNOLOJİLERİ)... 2 2.Ders (ORACLE MEMORY KULLANIMI)... 2 2.Hafta... 3 3.Ders (ORACLE FİZİKSEL MİMARİSİ)...

Detaylı

1 MICROSOFT SQL SERVER A GENEL BAKIŞ

1 MICROSOFT SQL SERVER A GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER XV İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT SQL SERVER A GENEL BAKIŞ 1 Veritabanı Kavramına Giriş 1 Veritabanı Nedir? 1 SQL, T-SQL ve Veritabanı Programlama 2 İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi 3 SQL Server

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

ORACLE DERS 1 SQL E GİRİŞ

ORACLE DERS 1 SQL E GİRİŞ ORACLE DERS 1 SQL E GİRİŞ Emrah UYSAL www.emrahuysal.com 1 SELECT CÜMLECİĞİ Kullanım : SELECT * {[DISTINCT] column expression [alias],...} FROM table; Yukarıdaki cümlecikte dikkat etmemiz gereken hangi

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SQL SERVER KURULUMU VE SUNUCUYA BAĞLANMAK 1

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SQL SERVER KURULUMU VE SUNUCUYA BAĞLANMAK 1 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SQL SERVER KURULUMU VE SUNUCUYA BAĞLANMAK 1 Instance Configuration 6 Default Instance 6 Named Instance 7 Server Configuration ve Turkish_CI_AS 7 Database Engine Configuration

Detaylı

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları Terimler Gözden Geçirme Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular Diğer Kaynaklar Üniteyi tamamlayan okuyucu; SQL ve Transact- SQL dilinin tarihini tanımlar. Transact-SQL

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

VER TABANI UYGULAMALARI

VER TABANI UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2129 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1157 VER TABANI UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Güray fienel (Ünite 1, 5, 8, 9, 10) Ö r.gör. Reha O uz ALTU (Ünite 2, 3)

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Neden SQL? SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. İngilizce bilen herkes bu dili kolayca öğrenebilir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama

Detaylı

SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı

SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı SQL Sorgulama Dili adı altında yeni bir makale dizisine başladık "SQL sorgulama dili" adlı makale dizimiz bittikten sonra "Veritabanı Uygulamaları Geliştirmek"

Detaylı

Veriyi ve Bilgiyi Organize Etmek. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Veriyi ve Bilgiyi Organize Etmek. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Veriyi ve Bilgiyi Organize Etmek Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Veri ve Dosya Yapıları Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2 Veri ve Dosya Yapıları Bilgi, içerisinde bulunduğumuz çağda hızlı ve sürekli

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

Oracle'dan PostgreSQL'e geçiş

Oracle'dan PostgreSQL'e geçiş Oracle'dan PostgreSQL'e geçiş Devrim Gündüz Principal Systems Engineer @ EnterpriseDB devrim.gunduz@enterprisedb.com Twitter : @DevrimGunduz / @DevrimGunduzTR Facebook: /DevrimGunduzTR Linkedin: http://www.linkedin.com/in/devrimgunduz

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları-2

«BM364» Veritabanı Uygulamaları-2 «BM364» Veritabanı Uygulamaları-2 Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli Konu Akışı İlişkisel Veritabanı Temelleri SQL Server Temel Bileşenleri T-SQL Bileşenleri 2

Detaylı

Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü

Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page ix Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü (Transmission Control

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA 2015 Adana Ders İzlencemiz Hafta Konular 1 Tanışma, Bilgilendirme, Terim ve Kavramlar (Veri, Bilgi, Veri tabanı, SQL vb..) 2 Veri, Veri Modelleri, Veri Tabanı,

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

Ç NDEK LER KISIM I: TEMEL KONULAR 1 TEMEL B LG LER 3 Python u Nereden Bulabilirim? 4 GNU/Linux 4 Microsoft Windows 5 Python Nas l Çal flt r l r?

Ç NDEK LER KISIM I: TEMEL KONULAR 1 TEMEL B LG LER 3 Python u Nereden Bulabilirim? 4 GNU/Linux 4 Microsoft Windows 5 Python Nas l Çal flt r l r? +PYTHON-icindekiler 2/9/10 11:42 PM Page vii Ç NDEK LER KISIM I: TEMEL KONULAR 1 TEMEL B LG LER 3 Python u Nereden Bulabilirim? 4 GNU/Linux 4 Microsoft Windows 5 Python Nas l Çal flt r l r? 6 print Komutu

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

SQL Server 2005 Sistem Yöneticisi nin El Kitabı

SQL Server 2005 Sistem Yöneticisi nin El Kitabı SQL Server 2005 Sistem Yöneticisi nin El Kitabı Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server, Microsoft un Server ürün ailesinde yer alan bir veritaban ı yönetim sistemi yazılımı dı SQL Server ı n temel özellikleri:

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI Arş. Gör. Ertan BÜTÜN ÖNEMLİ: Deney föyünde deneyle ilgili genel bilgiler

Detaylı

Türkiye Oracle Kullanıcıları Grubu

Türkiye Oracle Kullanıcıları Grubu 2013 Türkiye Oracle Kullanıcıları Grubu TROUG Log TROUG Log, TROUG un tanıtımı için hazırlanmıştır. TROUG üyelerinin bloglarından alınan içerikler ve yazıların ile desteklenmiştir. Oracle Bilgisayar Program

Detaylı