PHP nin Tarihi. PHP ile başka neler yapılabilir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PHP nin Tarihi. PHP ile başka neler yapılabilir?"

Transkript

1 PHP - Başlangıç CBÜ-TMYO Internet Programcılığı Dersnotu PHP nin Tarihi İlk kez Rasmus Lerdorf tarafından yazılmış ve kendi web sitesine bağlı olan kişilerin takibini yapmak amacıyla kullanılmıştır. Kaynak kodları 1995 senesi içinde yayınlamıştır. Günümüzde dan fazla web sunucusu üzerinde PHP çalışmaktadır (Aralık 2002, Kaynak: Netcraft). Tarihsel Gelişim PHP ile neler yapılabilir? PHP ile başka neler yapılabilir? Neden PHP? Veritabanı bağlantılı uygulamalar Dinamik olarak oluşan grafikler Flash animasyonları Ziyaretçiye, tarayıcıya veya tarihe göre özel durumlar veya içerikler Anketler Tartışma forumları Elektronik ticaret uygulamaları Web tabanlı e-posta uygulamaları XML verilerini yorumlama ve oluşturma İçerik yönetimi Site içi veya dışı arama motorları Web tabanlı programlama için tasarlanmıştır. Yazım kuralları basittir. Kaynak kodu açık ve ücretsizdir. Sunucu hafızasını az kullanır. Birçok işletim sistemi üzerinde çalışabilir: Linux Windows MacOS X Solaris BSD Unixler Netware 1

2 PHP-ASP Karşılaştırması PHP Artıları Birçok web sunucusu yazılımına entegre çalışabilir: Apache Microsoft IIS Microsoft PWS Netscape iplanet Xitami Yaygın veritabana desteği: Oracle MySQL PostgreSQL Interbase MS-SQL Sybase IBM DB2 Informix Birçok eklenti ve hazır kütüphaneleri bulunmaktadır. ASP Artıları Profesyonel destek alma imkanı sağlar. ASP.NET ile hız kazanmıştır. VisualBasic kullananlar için öğrenimi ve kullanımı kolaydır. ASP Eksileri Diğer iştelim sistemi ve web sunucularına desteği yoktur (Sun ONE ASP ile Linux desteği). Eklentilerinin birçoğu ücretlidir. Ücretsizdir. Kaynak kodu açıktır. Birçok işletim sistemi ve web sunucusu üzerinde çalışabilir. Web sunucusu üzerinde az hafıza kullanır. Yazım kuralları, öğrenimi kolaydır (C ve Perl dillerine benzer). Eklentileri ve yardımcı kütüphaneleri ücretsizdir. PHP Eksileri Performans ve profesyonel destek için ücretlidir. Windows işletim sistemi üzerinde güvenlik açıkları oluşturabilmektedir. PHP Mantığı Nasıl çalışır? PHP Nedir? PHP, Web tabanlı yazılımları geliştirmek için tasarlanmış bir programlama dilidir. Çalışma mantığı diğer web tabanlı programlama dilleri gibidir (sunucu taraflı). 2

3 Çalışma Sistemi Web Sunucu(server), htm ve html uzantılı dosyalarını sabit diskinde bulundurur ve ziyaretçiye sunar. PHP uzantılı dosyalarda ise PHP derleyicilerinin çağrılması gerekir. PHP derleyici, kendine ulaşan metin dosyasının içinde veya PHP kelimelerine rastlayana kadar tüm HTML kodunu web sunucusuna aynen gönderirir. PHP ve arasındaki PHP kodlarını ise seçip alır ve istenen/gereği neyse onu yapar. Bu ayıraçların içinde kalan kodlar, bizim yapılmasını istediğimiz işlemin komutlarıdır. Sunucu Sabit Sayfa PHP Modülü Modülü Program yüklenir Programın sonucu istenir Sunucu Çekirdeği adresindeki sayfa çağrılır Programın sonucunu gönderilir İstemci Çalışır Sabit Disk Neden PHP Kullanıyoruz? PHP kullanmamızın sebebi bazı işlemleri HTML ile yapamamamızdır. HTML ile bir web sunucusundaki bir veri tabanı dosyasını açıp okuyamayız, düz yazı dosyalarını da okuyamayız ve bu disklere dosya yazamayız. PHP PHP ve ayraçları içindeki kodları icra eder ve ziyaretçi bu kodların içini göremez, okuyamaz. PHP bir CGI programlama dilidir. Bu dille web sunucusu ile web ziyaretçisi arasında buluşma noktası olan CGI da bilgi alış verişi yapılır. Sunucuda bulunan başka programlar çalıştırılabilir ve web sayfalarına HTML sınırlamasının dışında hareket ve ziyaretçiler ile bilgi alışverişi sağlanır. PHP Nasıl Kullanılır? PHP Kodları HTML tagları içine gömülür. HTML formları ile kendine sunulan veriyi alıp işleyebilir. Veritabanıyla haberleşebilir. Karışık matematiksel işlemleri yapabilir. PHP Kullanımı Kuralları Değişkenleri Kontrol Yapıları Nasıl Kullanılır? HTML dosyaları içine yazılarak kullanılabilir. Tarayıcı Çıktısı: Örnek PHP betiği... <html> <head> <title>örnek</title> </head> <body> php echo Örnek PHP betiği... ; </body> </html> 3

4 PHP Yazım Kuralları Değişkenler Php komutları ; (noktalı virgül) işaretiyle sonlandırılır. Echo,Print ve Printf : Ekrana yazdırma komutudur. // : Tek satırlık açıklamalar için kullanılır /* ve */ : Birden çok açıklama satırlarında kullanılır. Yorumlayıcı işaretler arasındaki yazıları ve PHP komutlarını dikkate almaz. \n Yeni Satır geçiş yapar (New Line) \r Satır Başı (Return) \t Sekme (Tab) karakteri PHP de değişkenler önüne $ simgesi konularak tanımlanır. $adi; $soyadi; PHP de değişkenlerin tipleri (nümerik,karakter, tarih,...) ilk değerleri atandıktan sonra belirlenir $adi = "Yahya"; // String $tel = ; // Integer Değişkenlere değer atamak için "=" işareti kullanılır $degisken1 = "değer"; $degisken2 = 5; print $degisken1; // Ekrana "değer" ifadesi yazılacaktır. print $degisken2; // Ekrana "5" ifadesi yazılacaktır. Bir değişken direkt olarak değer atanarak tanımlanabilir. $tanimla1 = "Ankara"; $tanimla2 = 276; $tanimla3 = 45.23; Bir değişkenin değerini diğer bir değişkene atamak için "=" den sonra ikinci değişken yazılır. $adi = "Ali"; $isim = $adi;. print $isim; // Ekrana "Ali" yazılacaktır. Sabitler PHP de diğer programlama dillerinden farklı olarak bir değişkenin tuttuğu değer diğer bir değişken tarafından gösterilebilir. $adi = "Muhittin"; $isim = "adi"; print $$isim; $adi = "Ali";. $isim = &$adi; $adi = "Murat"; print $isim; // Ekrana $adi değişkeninin değeri yazılır. // $adi değişkenine "Ali" değeri atanır. // "&" işareti her seferinde $isim değişkeninin değerinin değişmesini sağlar. // $adi değişkenine "Murat" değeri atanır. // Ekrana "Murat" yazılır. Sabitler program boyunca değişmeyen değerlerdir. Bir sabit tanımlandıktan sonra atanana ilk değerini korur, yeni bir değer ataması yapılamaz. Sabitler define() komutu ile tanımlanırlar. Sabitlerin önünde $ bulunmaz. Kullanılış biçimi: define (sabit_adi,deger) define (pi_sayisi, 3.14); define (dis_acilar, 360); $aci1 = 120; $aci2 = 80; $aci3 = dis_acilar - ($aci1 + $aci2); print ($aci3); // 160 değerini döndürür. defined() : Bir sabitin daha önce tanımlanıp tanımlanmadığına göre true / false sonuç döndürür. Kullanılış biçimi: defined ("sabit_adi") $a = defined ("pi_sayisi") // "pi_sayisi" adlı bir sabit olmadığı için // false değer döndürür. 4

5 İki String i Birleştirme (Concotenation) İki string ifadeyi birleştirmek için "." kullanılır. Örnek : $a = Celal. Bayar". "Üniversitesi "; $b = Internet". "Programlama". "Dersi "; $c = $a. " ve " $b; print (c$); // Celal Bayar Üniversitesi ve Internet Programlama Dersi" // sonucu çıkar. PHP de Kontrol Yapıları if while/do-while for switch if Kontrol Yapısı if ( koşullar ) elseif (diğer koşullar) else while Döngüsü while Döngüsü Örnek : İki sayıdan büyük olanı bulan bir program. $sayi1 = 5; $sayi2 = 15; if ($sayi1 > $sayi2) print ("İlk sayı büyük $sayi1"); else if ($sayi1 < $sayi2) print ("İkinci sayı büyük $sayi2"); else print ("Sayılar eşit $sayi1,$sayi2"); while (koşul) Şart sağlanıyorsa yapılacaklar Örnek : 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulan bir program. $sayac = 0; while ($sayac <= 10) $sayac ++; $toplam = $toplam + $sayac; print ($toplam); 5

6 do while Döngüsü do while Döngüsü for Döngüsü do Şart sağlanıyorsa yapılacaklar while (koşul); Örnek : 1'den başlayarak, sonuç 100 den büyük oluncaya kadar toplanması gereken rakamların sayısını bulan program. $sayac = 0; $toplam = 0; do $sayac = $sayac + 1; $toplam = $toplam + $sayac; while ($toplam < = 100); print ("Kullanılan rakam sayısı : $sayac") for ( $degisken = ilk_deger ; kosul ; adim ) Koşul doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar for Döngüsü switch Kontrol Yapısı switch Kontrol Yapısı Örnek : 1'den 100'e kadar çift sayıların toplamını bulan program. for ( $say = 0; $say <= 100 ; 2 ) $cift = $cift + $say; print ($cift); switch ( değişken ) case KOŞUL-1 ; case KOŞUL-2 ; case KOŞUL-3 ; default: Örnek : Verilen sayıya göre gün adını bulan bir program. $gun = 1; switch ( $gun ) case $gun = = 1; print ("Pazartesi"); case $gun = = 2; print ("Salı"); case $gun = = 3; print ("Çarşamba"); default : print ("Yanlış seçim"); 6

7 Fonksiyonlar print () : Ekrana bir değişkenin değerini veya bir metni yazdırmayı sağlar. print ( Internet Programlama"); // Ekrana Internet Programlama" yazdırır. $gun = "Perşembe"; print ($gun); //Ekrana "Perşembe" yazdırır. gettype() : Bir değişkenin ne tür bir veri içerdiğini döndürür. $ders_adi = Internet Programlama"; print gettype($adi); // Ekrana "string" yazılacaktır. settype() : Bir değişkenin veri türünü değiştirmek için kullanılır. $sonuc = "75" ; // Karakter türdeki $sonuc değişkenine "75" değeri atanıyor. $basari = ( integer ) $sonuc // $sonuc değişkeninin değeri integer a dönüştürülüyor. isset() : Bir değişkene değer atanıp atanmadığı sonucunu döndürür if (isset($sifre)) print("şifre girildi"); unset() : Varolan bir değişkeni yok eder unset ($soyadi); // $soyadi değişkeni yok edilir. empty() : isset() fonksiyonunun tersine eğer değişkene değer atanmamışsa True sonuç döndürür. $adi = "". print (empty($adi)); // True değerini döndürür. $adi = Ali" print (empty($adi)); // False değerini döndürür. is_string(),is_integer(), is_double(): Değişkenin değerinin aradıkları tür olup olmadığına göre True/False değer döndürür. $sayi = 10; $sonuc = is_string ($sayi); // False sonuç döndürür. $metin = Manisa" $sonuc = is_string ($metin); // True sonuç döndürür. Daha önceden de belirtildiği gibi kendi fonksiyonlarımızı da PHP içerisinde kullanabiliriz. Fakat kendi fonksiyonlarımızı kullanabilmek için öncelikle tanımlamamız gerekir. Bir fonksiyon dışardan aldığı değerlere karşılık bir değer döndürme mantığıyla çalışır. Fonksiyonun dışardan aldığı değerlere argüman adı verilir. Bir fonksiyon birden fazla argüman kullanabilir. Fakat geriye tek değer döndürür. 7

8 String Fonksiyonları substr() : Bir metnin içerisinden istenilen bir kısmının alınmasını sağlar $metin = Celal Bayar Üniversitesi TMYO"; $okul_adi = substr($metin, 25, 4 ); print ( Okulu :".$okul_adi); trim() : Metnin başındaki ve sonundaki boşlukları siler. $sehir = " İzmir "; trim ($sehir); print ($sehir); // Sağ ve sol boşlukları kırparak İzmir" yazılacaktır. chr() : ASCII kodu verilen karakteri döndürür. print (chr(65)); // "A" değerini döndürür. ord(): Verilen karakterin ASCII kodunu döndürür. print (ord("a")) ; // 65 değerini döndürür. strlen() : Verilen metnin uzunluğunu tamsayı cinsinden döndürür. print (strlen("ankara")); //6 değerini döndürür printf(), sprintf(): Metin biçimlendirmek için kullanılır. Tarih ve Saat Fonksiyonları Dosya Fonksiyonları number_format(): Sayı basamaklarını gruplamak için kullanılır. Kullanılış biçimi: number_format($degisken, ondalik_hane, ondalik_ayirac, binler_ayirac) ); //chr(44)=virgül getdate() : PHP nin kurulu olduğu sunucudan tarih ve saat bilgisini alır ve vereceğiniz bir isimdeki dizideğişkende kaydeder. $saat_tarih = getdate() * Bu durumda, $saat_tarih dizi değişkeninde sırasıyla şu bilgiler yer alır: 1. Saniye 2. Dakika, 3. Saat, 4. Ayın gün sayısı (1-31), 5. Haftanın gün sayısı (1-7), 6. Ay (1-12), 7. Yıl, 8. Yılın kaçıncı günü, 9. Günün adı, 10. Ayın adı. print date("d/m/y"); Bu komut şu tarihi verir: 12/04/2004 include() : Bir dosyayı başka bir dosya içerisinden çağırmak için kullanılır. include(ekle.php); Fonksiyon tanımlama : function fonksiyonun_adı (argüman1, argüman2,... argümann) fonksiyon içinde yapılacak işlemler 8

9 İpucu Return Komutu Global ve Static Değişkenler Aynı komutları tekrar tekrar kullanmamıza gerek yoktur. Örneğin bir veri tabanına bağlanırken her sayfada şifrelerimizi girmemiz gerekmiyor. Tekrar şifre girmek yerine include komutuyla ilgili dosyayı çağırıp kullanabiliriz. Böylece veri tabanına erişim şifremizi değiştirmek zorunda kalırsak, bağlantı kurduğumuz tüm sayfaları tek tek açıp şifreyi değiştirmek yerine tek bir dosyadan değişikliğimizi yapıp işlemimizi tamamlayabiliriz. Fonksiyon içerisinden geriye değer döndürmek için return komutu kullanılır. function hesapla ($sayi1,$sayi2) if ($sayi1 > $sayi2) return $sayi1; if ($sayi2 > $sayi1) return $sayi2; Bir fonksiyon sadece içerisinde tanımlanan değişkenlerle çalışabilir. Fonksiyon geriye döndürdükten sonra içindeki tanımlanmış değişkenler ve bunların değerleri yok olurlar. global $a; $a = 20; hesapla(); print ($a); // sonucu yazılır function hesapla() $a = $a * 1000; //$a global olmasaydı buradan değerine ulaşamazdık return $a; İpucu Programın herhangi bir yerinde tanımlanmış bir değişkenin değerine başka bir fonksiyon içerisinden ulaşabilmek için, değişkenin o fonksiyon içerisinde, global olarak tanımlanması gerekir. PHP ile Veri İletişimi GET : Client(İstemci) tarafından gönderilen bilgiler browser adres satırında görüntülenir. <html> <FORM ACTION="formyolla.php" METHOD="GET"> Adınız : <input type= "text" name="ad" ></br> Soyadınız : <input type= "text" name="soyad"></br> <input type="submit" value="gönder"> </FORM> </html>.../formyolla.php?ad= Seval"&soyad= Ozbalci"&... POST : Client(İstemci) tarafından gönderilen bilgiler browser adres satırında görüntülenmeden yollanır. PHP Kullanarak mysql e bağlanmak mysql_connect( localhost, root, sifre ); mysql_select_db( baslangicdb ); 9

10 mysql e SQL sorgusu göndermek Bir php dosyasında veri tabanı kullanmak istendiğinde mutlaka bir veri tabanı sunucusuna bağlanılmalı ve bir veri tabanı seçilmelidir. mysql_connect komutuyla veritabanı sunucusuna IP, kullanıcı adı ve şifre verilerek bağlantı sağlanır. Daha sonra mysql_select_db komutuyla dosyadaki tüm mysql işlemlerinde kullanılacak olan veritabanı tercihi belirtilmiş olur. PHP dosyalarında tüm veri tabanı işlemlerinde önce veri tabanı sunucusuyla bağlantı kurulmalıdır. mysql_query() $isimler = mysql_query( select * from ogrenciler ); mysql_result() $ad=mysql_result($isimler,$i, ad ); mysql_numrows() $sayi=mysql_numrows($isimler) mysql_fetch_array() $gelen = mysql_fetch_array($result) Php de mysql sorgu göndermek için mysql_query() komutu kullanılır. Parantezler arasında çitf tırnak işareti kullanılarak komutlar gönderilir ve php değişkenine aktarılır. Örnekte, öğrenciler adındaki tablodan tüm kayıtların çekilmesi sql ile istenmiştir. mysql sorgulanmasında geriye dönen sonuç tablosundaki veriler mysql_result() alınır. mysql_numrows sonuç tablosundaki satır sayısını öğrenmek için kullanılır. mysql_fetch_array sonuçları dizi değişkeni olarak alır. mysql e Kayıt Eklemek $sql = "insert into ozluk (NOM, BOLUM, SINIF, ADI, SOYADI) values ('$NOM', '$BOLUM', '$SINIF', '$ADI', '$SOYADI',)"; $result= mysql_query($sql); mysql de Kayıt Silmek ve Update $sql="delete from ozluk where NOM='$NOM ; $result= mysql_query($sql); $sql = "update ozluk set BOLUM = $BOLUM', SINIF = '$SINIF', ADI = '$ADI', where NOM = $NOM"; $result= mysql_query($sql); Kaynaklar PHP ile ilgili birçok kaynak Internet üzerinde erişilebilir durumdadır. 10

11 Kitaplar PHP 4 İle Web Tasarımı Mithat Uysal Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 546 Sayfa PHP tanıtımı ve kurulumu, PHPEd, Metin, Grafik, Düzenli İfadeler, Dosya yönetimi, MySQL, Çerezler PHP İle Web Programcılığı Mehmet Şamlı Pusula Yayıncılık ve İletişim Ltd. 418 Sayfa PHP tanıtımı ve kurulumu, Formlar, HTTP Protokolü, Çerezler, Oturum, MySQL, PostgreSQL, COM, ODBC ve Grafik işlemleri PHP ve MySQL Özgür Çaycı Seçkin Yayıncılık 427 Sayfa PHP ile MySQL kullanımı, Oturum yönetimi Internet Kaynakları PHP ve MySQL İle Web Yazılım Geliştirme Kayra Otaner Sistem Yayıncılık 294 Sayfa PHP, MySQL ve phpmyadmin kurulumu PHP ve MySQL Uygulama Geliştirme Kılavuzu Luke Welling, Laura Thomson Alfa Basım Yayım Dağıtım 680 Sayfa + CD Dosya yönetimi, SSL, e-ticaret uygulamaları Türkiye PHP Grubu: Turk PHP: PHP Arşivi: PHP Dosyası: PHP Resmi Sitesi: Zend: ioncube: PHP Accelerator: Alternative PHP Cache: jpcache: Hidayet Dogan :

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İNTERNET PROGRAMCILIĞI ( PHP - "PHP: Hypertext Preprocessor") 2008 1 I.PHP Nedir? Genel kullanım amaçlı bir betik/programlama

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Form Đşlemleri PHP-1 1

Form Đşlemleri PHP-1 1 Form Đşlemleri PHP yi dinamik sayfa hazırlama işlemlerinin bütünü olarak düşünürsek, formlar için de bu bütünün kalbi diyebiliriz. Dinamik içeriğe sahip bir site hazırlamanın ilk adımı, kullanıcı katılımını

Detaylı

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5 PhP PHP Personal Home Page/ / Form Interpreter Hypertext Preprocessor Ders 5 Rasmus Lerdorf, 1994 yılında bir iş başvurusu yaptığında kendisi ile ilgili bilgileri sergileyebileceği web ortamında bir personal

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA PHP DERS NOTU. Seval ÖZBALCI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA PHP DERS NOTU. Seval ÖZBALCI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA PHP DERS NOTU Seval ÖZBALCI seval.ozbalci@bayar.edu.tr MANİSA 2003 Seval ÖZBALCI seval.ozbalci@bayar.edu.tr

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DERS NOTLARI. Dr. Hakkı ÖCAL. Ders Sorumlusu: Tolga Güyer

DERS NOTLARI. Dr. Hakkı ÖCAL. Ders Sorumlusu: Tolga Güyer DERS NOTLARI Dr. Hakkı ÖCAL Ders Sorumlusu: Tolga Güyer 22.02.2008 PHP Önsöz... 5 PHP Desteği veren sitelerle ilgili not:... 7 PHP'ye Giriş... 8 PHP ve Veritabanı... 11 PHP ve Web Sunucusu... 13 Unix/Linux

Detaylı

Önsöz... 4. PHP Desteği veren sitelerle ilgili not:... 6 PHP'ye Giriş... 7

Önsöz... 4. PHP Desteği veren sitelerle ilgili not:... 6 PHP'ye Giriş... 7 PHP Önsöz... 4 PHP Desteği veren sitelerle ilgili not:... 6 PHP'ye Giriş... 7 PHP ve Veritabanı... 10 PHP ve Web Sunucusu... 12 Unix/Linux Sistemleri... 12 Linux'ta program derlediniz mi?... 13 Güvenli

Detaylı

Bunlara PHP komut ayracı denir; birinci türü uzun veya standart ayraç sayılır; ikincisine ike "kısa ayraç" denir.

Bunlara PHP komut ayracı denir; birinci türü uzun veya standart ayraç sayılır; ikincisine ike kısa ayraç denir. PHP Dili PHP yorumlayıcısı, bu "programı" çalıştırabilmek için dosyanın içinde PHP komutlarını arar. PHP komutları birinci bölümde gördüğümüz gibi iki şekilde yazılabilir: 1.

Detaylı

Bunlara PHP komut ayracı denir; birinci türü uzun veya standart ayraç sayılır; ikincisine ike "kısa ayraç" denir.

Bunlara PHP komut ayracı denir; birinci türü uzun veya standart ayraç sayılır; ikincisine ike kısa ayraç denir. PHP Dili PHP yorumlayıcısı, bu "programı" çalıştırabilmek için dosyanın içinde PHP komutlarını arar. PHP komutları birinci bölümde gördüğümüz gibi iki şekilde yazılabilir: 1.

Detaylı

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İnternet Programcılığı PHP Ders Notları - II 2009 1 PHP ile Nesnelerin Kullanımı PHP 5'te Nesnelere Giriş Profesyonelce

Detaylı

Yahya Demircan. Muhittin Altınkaya

Yahya Demircan. Muhittin Altınkaya Özet... 4 1. Sunucu ve İstemci... 5 1.1. Mail Sunucu:... 5 1.2. Ftp Sunucu (File Trasfer Protocol):... 6 1.3. Web Sunucu:... 6 1.4. Veritabanı Sunucu:... 6 1.5. Web-Veritabanı ilişkisi:... 6 1.6. MySQL

Detaylı

UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ

UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR Erden SAÇAN Tolunay ÖZBAY Bitirme Yöneticisi : Yrd.Doç.Dr Hasan

Detaylı

ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?...

ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?... İÇİNDEKİLER ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?... 1 ASP SAYFALARININ ÇALIŞMA İLKESİ... 2 ASP'NİN DİLİ... 3 YAZILIM KURALLARI... 3 DEĞİŞKENLER... 4 Dizi Değişkenleri... 4 REDIM

Detaylı

PHP ye Giriş. Hidayet Doğan

PHP ye Giriş. Hidayet Doğan PHP ye Giriş Hidayet Doğan Türkiye PHP Grubu hdogan@hido.net Özet: PHP genellikle web programlama için kullanılan ve dünyada geniş bir kullanıma sahip, P dilleri ailesinden bir betik dilidir. Derleyicisi

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr MySQL PHP web geliştiricileri genel olarak database tercihlerini çok rahat sql komutları yardımıyla kontrol edilebilen MySQL den yana kullanılar. Özellikle PHP+MySQL+Apache üçlüsü performans olarak web

Detaylı

PHP Programlama 3. Bölüm. Tolga GÜYER 2009-2010

PHP Programlama 3. Bölüm. Tolga GÜYER 2009-2010 PHP Programlama 3. Bölüm 2009-2010 İçindekiler 3.1 Neden Veritabanı Kullanırız? 3.2 MySQL Veritabanı Hakkında 3.3 MySQL Veritabanının Yönetimi 3.4 PHP & MySQL 3.5 Öğrendiklerimizi Uygulayalım: İkinci El

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA FORM İŞLEMLERİ VE OTURUM YÖNETİMİ 482BK0133 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

Dinamik (server-based) Web Teknolojileri ve Programlama

Dinamik (server-based) Web Teknolojileri ve Programlama KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUARI Dinamik (server-based) Web Teknolojileri ve Programlama 1. Giriş İlk bulunduğunda daha çok araştırma-geliştirme

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 4. BÖLÜM: MySQL ile Veritabanı Uygulamaları Neden Veritabanı Kullanırız?

Detaylı

PHP-MYSQL TABANLI ÜNİVERSİTE WEB SİTE YAPICISI

PHP-MYSQL TABANLI ÜNİVERSİTE WEB SİTE YAPICISI T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PHP-MYSQL TABANLI ÜNİVERSİTE WEB SİTE YAPICISI Uğur BAŞAR LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELAZIĞ, 2003 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr ASP NEDĠR? ASP, Server-Side Tabanlı bir dildir. Yani Sunucu tarafında yorumlanır. Ve bu sayede kimse kaynak kodlarınıza ulaşamaz... Bu şöyle oluyor: Siz URL hanesine adresi girdiğinizde, bana falanca dosyayı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

ASP (Active Server Pages)

ASP (Active Server Pages) T.C. FIRAT ÜNIVERSITESI MÜHENDISLIK FAKÜLTESI ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDISLIGI ASP (Active Server Pages) HAZIRLAYANLAR Gülden AKAY Ülkü YILDIRIM DANISMAN Yrd.Doç. HASAN H. BALIK LISANS TEZI ELAZIG - 2001

Detaylı

PHP ve MySQL. MySQL e Giriş. Veritabanı seçimi. MySQL veritabanına erişim. MySQL veri türleri. Ders 6

PHP ve MySQL. MySQL e Giriş. Veritabanı seçimi. MySQL veritabanına erişim. MySQL veri türleri. Ders 6 MySQL e Giriş PHP ve MySQL Ders 6 Burada sadece MySQL programı ile veritabanı oluşturmakla kalmayalım, bir anlamda SQL diline de çok kısa bir giriş yapalım. SQL, (Structured Query Language, Yapısal Sorgu

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA A S P DERS NOTU

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA A S P DERS NOTU T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA A S P DERS NOTU Seval ÖZBALCI seval.ozbalci@bayar.edu.tr MANİSA 2003 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ASP...

Detaylı

Önsöz... 4. ASP ye Giriş... 8. Kişisel Web Server Kuralım... 8. PWS Kurulurken Hata Verirse... 9 Bir Örnek Yapalım... 10

Önsöz... 4. ASP ye Giriş... 8. Kişisel Web Server Kuralım... 8. PWS Kurulurken Hata Verirse... 9 Bir Örnek Yapalım... 10 ASP/KİTAP 1 Önsöz... 4 ASP ye Giriş... 8 Kişisel Web Server Kuralım... 8 PWS Kurulurken Hata Verirse... 9 Bir Örnek Yapalım... 10 Internet te ASP... 10 ODBC İşliyor Mu?... 14 ASP nin Unsurları... 14 ASP

Detaylı