Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi Yılmaz GEÇİT* Öz Bu çalışmanın amacı, lise coğrafya 9 ve 11. sınıf ders kitaplarının okunabilirliklerini ölçmektir. Bilindiği üzere ders kitaplarında bulunması gereken en temel özelliklerden biri metinlerin öğrencilerce kolaylıkla ve akıcı okunabilme durumudur. Kitapların akıcılığı yanında hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğu da büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada okunabilirliğin araştırılmasında uluslararası geçerliliği bulunan CLOZE ve FOG testleri ile FLESH ve SMOG formülleri kullanılmıştır. CLOZE testi ve FLESH formülü daha çok kitapların okunabilirlik düzeyleri hakkında bilgi verirken, FOG ve SMOG formülleri kitapların öğrenci yaş seviyesine uygunluğunu tespite yönelik kullanılmaktadır. Ancak bu test ve formüller genellikle metinlerin hece, sözcük ve cümle uzunluklarına dayalı olarak İngilizcenin dilbilgisi yapısına uygun geliştirilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda bunlar Türkçeye uyarlanmış biçimleriyle uygulanmıştır. Sonuçta bu kitapların okunabilirliklerinin CLOZE testine göre düşük, FLESH formülüne göre orta güçlükte olduğu saptanmıştır. FOG ve SMOG formülleri sonuçlarına göre ise metinlerin hedef öğrenci yaş seviyesinin altında olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler Coğrafya Ders Kitapları, Okunabilirlik, CLOZE ve FOG Testleri, FLESH ve SMOG Formülleri. * Rize Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (4) Güz / Autumn Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 2178 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GEÇİT Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD Çayeli, Rize. Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalardan Seçmeler Geçit, Y. (2010). Coğrafya eğitimi araştırmalarında temel yönelimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (2), Geçit, Y. (2010). 9. sınıf öğrencilerinin coğrafya müfredatı Türkiye öğrenme alanı içindeki bazı kavramları anlama düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 21, Turan, İ. ve Geçit, Y. (2010). Lise coğrafya 10. sınıf ders kitabının farklı okullara göre okunabilirliği ve hedef yaş düzeyine uygunluğu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), Geçit, Y. (2009). Pasinler Ovası ve çevresinin iklimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, Geçit, Y. (2009) yılından itibaren coğrafya eğitimindeki temel yönelimler. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi nde sunulan bildiri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi iş birliği, İstanbul. Geçit, Y. (2009). Ortaöğretim öğrenci görüşleri doğrultusunda 2005 yılı Coğrafya Öğretim Programı ve yapılandırmacı kuram ilişkisi. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi nde sunulan bildiri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi iş birliği, İstanbul.

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi Yılmaz GEÇİT Bilginin nesillere aktarımını sağlayan ders kitapları aynı zamanda program uygulayıcıları olan öğretmenlerin de en sık başvurdukları kaynakların başında gelmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre Sosyal bilgilerde başvurulan içeriğin %85 - %90 ı ders kitapları ve kaynak kitaplardan sağlanmaktadır (Myers ve Savage, 2005, s. 18). Öğretim programının bütün öğelerini içermesi bu kaynağın en çok tercih edilen kaynak olmasını sağlamaktadır (Büyükalan, 2003, s. 117). Ayrıca diğer ders araçlarına göre farklı işlevlere sahip olması ve kullanılmasının kolaylığı yanında, ülkemizin her tarafının diğer ders araç ve gereçleri açısından yeterli bir donanıma sahip olmaması da bu araçların yaygın kullanılmasına zemin oluşturmaktadır. Öğrencilerin en temel başvuru kaynağını ders kitapları teşkil etmektedir. Ders kitapları, öğrencinin yaş ve bilgi seviyesine uygun bilişsel ve duyuşsal becerilerle donatılmış zengin metinlerden oluşan, öğretim programlarının esas aldığı ilkeler doğrultusunda hazırlanan, ihtiva ettiği bilgileri öğrenciye aktaran basılı eğitim ve öğretim materyalleridir (Çiftçi, Çeçen ve Melanlıoğlu, 2007, s. 206). Aynı zamanda bu kitaplar, basılı materyaller arasında bireyin bağımsız olarak çalışmasına ve bilgiyi defalarca tekrar etmesine olanak sağlayan en önemli araçlardır (Ünsal ve Güneş, 2003, s. 388). Diğer yandan ders kitapları, öğrencilerin bilgilerini düzenleyerek belleklerini geliştirmekte, gelecek kuşakları bireysel, sosyal, ekonomik, ideolojik ve kültürel yönden geliştirmekte ve güçlendirmektedir (Güneş, 2002, s. 3). Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği nin 4. Maddesinde (Değişik: /26276), ders ki-

4 2180 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ tapları şu şekilde tarif edilmiştir: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılmak üzere, içeriği öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, gerektiğinde fasikül hâlinde de üretilebilen basılı eserdir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2009). Özellikle ülkemiz gibi kitap okuma oranının çok yüksek olmadığı ülkelerde öğrencilerin kitap ya da metinlerle karşılaşmaları ancak ders kitaplarıyla olabilmektedir (Tekşan ve Güneş, 2006, s. 459). Sadece bu husus bile kitapların ne derece önemli bir misyon yüklendiklerinin açık bir delilidir. Dolaysıyla ders kitaplarındaki metinlerin her yönüyle kusursuz ve seviyeye uygun olması gerekir (Çiftçi ve ark., 2007, s. 207). Bu kitapların öğrencilerce kolay anlaşılması ve içerikteki bilgilerin öğrenci için anlam taşıması ve belleklerinde uzun süre yer edinmesi, gerektiği durumlarda bu temel bilgilerin yaşamla ilişkilendirilmesi, kısacası bu verilerin bilgiye ve pratiğe dönüşebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun gerçekleşmesi için de metinlerin belli bir plan dâhilinde, içeriklerinin aşamalı ve birbirine önkoşul olacak biçimde düzenlenmesi gerekir (Sönmez, 2003, s. 25). Eğitim sürecinin tüm paydaşları için öğretim sürecinin önemli bir unsurunu teşkil eden ders kitaplarının hazırlanması ve değerlendirilmesi de ayrı bir önem taşımaktadır. Bu durum ders kitaplarının belli standartlarda hazırlanması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizde ders kitaplarının hazırlanmasında kullanılan yönetmelikler, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenmiştir. Ayrıca TSE, ders kitaplarının sahip olması gereken standartları TS standardı ile açıklamıştır (Tekbıyık, 2006, s. 442). Ülkemizde ders kitabının yazımında genellikle 4 aşama takip edilmektedir. İlk aşamada müfredat ayrıntılı bir şekilde incelenir, kitaplardaki metinlerinin oluşturulabilmesi için, öğretim programındaki konu başlıkları anahtar sorulara dönüştürülür. İkinci aşamada kitabın tasarımı (sayfa düzeni, konu ile ilgili öğrenci etkinlikleri, fotoğraflar, harita vb.) yapılır. Üçüncü aşamada kitabın tasarımı ve konular ile ilgili anahtar sorular dikkate alınarak metinler oluşturulur. Son aşamada ise alıştırma ve kılavuz kitaplar oluşturulur (Demirkaya ve Tomal, 2002, s. 154). Özellikle ilk üç adım kitabın okunabilirliğini sağlama açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bir yazılı materyalin (ders kitabı, ders notları, kılavuz kitaplar, okul gazetesi, bildiriler, v.s.) öğretim etkililiğinin özellikle üç temel değişkene bağlı olduğu da ifade edilmektedir: (a) materyalin okunabilirlik düzeyi, (b) materyalin içeriği ve (c) materyalin tasarımı (düzenlenmesi, dış görünümü) (Yalın, 2007, s. 150).

5 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri Yukarda genel anlamda önemi açıklanmaya çalışılan kitapların, tasarlanan işlevleri yerine getirebilmesi için sahip olması gereken temel hususlardan birinin de okunabilirlik düzeyi olduğu anlaşılmaktadır. Okunabilirlik, öğrencinin okuduğu materyali hızlı okuma ve okuduğunu anlama derecesi olarak tanımlanabilir (Ulu Kalın ve Topkaya, 2007). Okunabilirlik, okuyan tarafından metinlerin kolay ya da güç anlaşılır olma durumu olarak da tanımlanabilir (Ateşman, 1997, s. 71). Bir metinde, her cümledeki kelime sayısı, her kelimedeki hece sayısı, cümlede vurgulanmak istenen fikir sayısı, fikirlerin devamlılığı okunabilirliği belirleyen özelliklerdendir (Tekbıyık, 2006, s. 442). Okunabilirlik, çoğunlukla metinlerin nicel özellikleri yani cümle ve kelime uzunlukları ve bilinmeyen kelime sayısı göz önüne alınarak metnin güçlüğünü belirlemeyi amaçlar. Metinlerin güçlük derecesinin belirlenmesi ve bu doğrultuda metinlerin düzeye uygunluğunun tespiti okunabilirliğin temel ölçütleridir (Zorbaz, 2007, s. 89). Eğitimciler, öğrencilerin yazılı materyalleri okumada karşılaştıkları problemler ile başa çıkabilmeleri için ders kitapları ve diğer okuma materyallerinin öğrencilerin okuma seviyelerine uygun olması gerektiğini ifade etmektedirler (Ornstein ve Lasley, 2000, s. 232). Yazılı materyallerin öğrenci seviyelerine uygun olup olmadığı konusu, doğrudan öğrencilerin derslerde neyi, ne kadar öğrenebilecekleri ile ilgilidir. Çünkü öğrencilerin kendi okuma seviyelerinin üstünde olan bir metinden bilgi edinmeleri güçtür. Bununla birlikte öğrencilerin, çok kolay bir metne odaklanmaları ve okuma için yeterli motivasyonu oluşturmaları da güçtür (Yazıcı ve Yeşilbursa, 2007, s. 84). Okuma uzmanları öğrenciler için üç çeşit okuma seviyesi olduğunu ifade etmişlerdir. Bu okuma seviyeleri şunlardır (Naylor ve Diem, 1987, s. 313 ten, Dolgin, 1975, s. 251 den,, Thedore, 1975, s ten akt., Yazıcı ve Yeşilbursa, 2007, s. 84;): Bağımsız Okuma Seviyesi: Öğrencinin bu seviyede okuyabileceği materyal, onun dışarıdan yardım almadan kendi başına üstesinden gelebildiği materyal anlamına gelir. Öğrenci, yazarın sunduğu hemen hemen her şeyi kolaylıkla öğrenebilir. Kelimelere aşinadır. Metinde var olan fikirleri çıkartmak için gerekli becerilere sahiptir ve ifade edilen kavramları rahatlıkla anlayabilir. Öğretimsel Okuma Seviyesi: Öğretimsel seviyedeki materyal, öğrencinin öğretmen tarafından yardım sağlandığında anlayacağı materyal

6 2182 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ anlamına gelir. Bu seviyede öğretmen, muhtemelen ne okuyacağı hakkında öğrenciye genel bir bakış açısı sunmalı, belki ona yol gösterecek bazı sorular sormalı ve okuma işleminden hemen sonra metnin anlaşılmasını artırmak için bir sınıf tartışması başlatmalıdır. Yetersiz Okuma Seviyesi: Bu seviyede öğrenci elindeki materyallerle yeterli miktarda iş göremez. Materyaller öğrenciler için o kadar zordur ki makul miktardaki öğretimsel yardım, öğrenci yetenekleriyle, yazarın beklentileri arasında köprü kurmada yetersiz kalmaktadır. Kelime tanıma ve anlama o kadar zordur ki öğrenci gözle görülebilir endişe belirtileri gösterebilir. Bu da öğrencilerin verilen metni kavramasında bir azalmaya ve bir sonraki okuma metnini görmezden gelmesiyle sonuçlanabilir. Bu tür materyallerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Araştırmanın Amacı Bu çalışmada MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın gün ve 288 sayılı kararı ile liselerde okutulmasını kararlaştırdığı lise Coğrafya 9 ders kitabı ile gün ve 88 sayılı kararı ile yine liselerde okutulması kararlaştırılan Coğrafya 11 ders kitaplarının bazı okunabilirlik formülleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirme yapılırken daha önce yapılan birçok çalışmanın aksine uluslar arası geçerliliği olan birçok formül ve test bir anda ve aynı zamanda Türkçeye uyarlanmış biçimleriyle uygulanmıştır. Bu şekilde belirtilen ders kitaplarının farklı okul türlerindeki hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğu da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Başlıca Okunabilirlik Testleri Eğitimcilerin okunabilirlikle ilgili öğrencilere uygulayabilecekleri testlerden biri CLOZE testidir (Wellington, 1994, s. 178). Okunabilirlik derecesini tespite yönelik uygulanan CLOZE testi esas itibariyle bir boşluk doldurma testidir. Boşluk doldurma testleri bir okuma parçasından belli aralıklarla, belli sayıda sözcüğün çıkarılmasına dayanır. Daha sonra öğrencilerin bu cümleleri uygun sözcüklerle doldurmaları istenir (Kobayashi, 2002, s. 571). Taylor tarafından geliştirilen boşluk testleriyle esasında öğrencilerin dil becerileri test edilmeye çalışılır (Thedore, 1975, s. 254). Bu çalışmada da ilk olarak öğrencilere uygulanan ve bir boşluk dol-

7 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri durma testi olan CLOZE testi sonucuna göre öğrencilerce doğru yazılan sözcük sayısı esas alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Öğrencilerin yazdığı doğru cevap sayısı %60 ve üzeri ise o metin bağımsız bir şekilde okunabilir, %40 tan düşük ise çok zor metin, %40 60 arası ise öğretmen destekli ancak okunabilir ve kullanılabilir (Wellington, 1994, s. 178). CLOZE testi kitaptan seçilen ve daha önce öğrencilerin okumadıkları yaklaşık 275 sözcüklü bir metinden, ilk cümleye dokunmaksızın ikinci cümleden itibaren 5 6 sözcükten birinin rastgele atılması esasına dayanır. Ancak boşluk doldurma testleri ile ilgili başka yöntemler de önerilmektedir. Örneğin Thedore ye göre (1975, s. 254); seçilen iki pasajdan her bir pasajın ilk cümlesini hariç tutarak ikinci cümleden itibaren her 7 sözcükten biri atılır ve her iki pasaj içinde toplamda 50 boşluk elde edilinceye kadar bu işlem devam ettirilir. Ancak 50 sözcük çıkarmanın özellikle okuma güçlüğü çeken öğrenciler için zor olabileceği bunun yerine 25 veya 33 sözcüğün atılmasının daha anlamlı olabileceği de belirtilmektedir (Alvermann ve Phelps, 2005, s. 141). Öğrencilerin okuma seviyesi bir kez tespit edildiğinde, öğretmenlerin yazılı materyallerin zorluğunu değerlendirmek için okunabilirlik formüllerini kullanmaları mümkün hale gelir (Yazıcı ve Yeşilbursa, 2007, s. 93). Materyallerin okunabilme seviyesinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan okunabilirlik formülleri FLESH, FOG, SMOG ve FRY dir (Çepni, Gökdere ve Taş, 2001, s. 357). Bu formüller cümle uzunlukları ve hece yapılarıyla doğrudan ilgilidir. Bir metinde bulunan cümle sayıları ve uzunlukları ile sözcükleri teşkil eden hece sayıları dilden dile farklılık gösterdiği için bu formüllerin olduğu gibi Türkçeye uygulanması olumlu sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle çalışmamızda Ateşman (1997, s. 73) tarafından Türkçeye uyarlanan FLESH formülü ile Çepni ve ark., (2001, s. 361) tarafından Türkçeye uyarlanan FOG ve SMOG formülleri kullanılmıştır. Birçok ülkede uygulanan bu formüller cümle ve sözcük uzunlukları üzerine dayanır. İşte bu husus kimi eğimcilerce aslında bu formüllerin önemli bir sınırlılığı olarak kabul edilir. Bu görüşlere göre bir metindeki uzun sözcük ve tümce oranlarından çok, anlamı bilinmeyen öğelerin oranı anlaşılırlık oranının belirlenmesinde daha etkilidir (Budak, 2005, s. 1). Yukarında ana hatlarıyla değinilen CLOZE ve FOG testleri ile okunabilirlik formüllerinden FLESH ve SMOG formüllerinin genel özellikleri ve bunların Türkçeye uyarlanış biçimleri şu şekildedir: CLOZE testi, hedef kitlenin bilgi ve katılımından yararlanmak sureti ile oluşturulan okunabilirlik ölçme testidir. Bu test şu aşamalardan oluşmaktadır:

8 2184 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ CLOZE Testi ve Uygulama Basamakları Yapılandırma: Araştırmaya konu olan kitaptan daha önceden öğrencilerin okumadıkları yaklaşık 275 kelimelik bir metin seçilir. İlk cümleye hiç dokunmadan ikinci cümleden itibaren lise seviyesi için her 5 6, ilköğretimin ikinci seviyesi için 7 9 kelimeden biri rast gele atılır. Birinci seviyede 15 kelimede bir bu işlem yapılır. Atılan her kelimenin yeri boşluk olarak bırakılır. Atılan kelimeler ise ayrı bir yerde kayıt altında tutulur. Uygulama: Bu aşamada testin sınavlarla herhangi bir ilişkisinin olmadığı sadece araştırma amaçlı hazırlandığı öğrencilere açıklanır. Testteki boşlukları öğrencilerden doldurmaları istenir. Ölçme: Öğrencilere uygulanan test değerlendirmeye alınır. Bu aşamada metnin orijinal örnekteki şekli göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır. Öyle ki sadece metindeki orijinal kelimenin yazılması doğru sayılır, eş anlamlı kelimeler doğru sayılmaz. Bu kriterlere göre her öğrencinin testi değerlendirilir. Yorumlama: Öğrencilerin bireysel başarıları ve sınıf genel başarısı göz önüne alınarak kitabın okunabilirlik seviyesinin sınıf seviyesine uygun olup olmadığına karar verilir. %60 üzerindeki dereceler bu kitabın öğrenci seviyesi için oldukça uygun olduğunu gösterir. %40-%60 arasındaki dereceler kitabın öğrenciler tarafından yarışma amaçlı olarak okunabileceğine işaret eder. Öğrenciler bu ders kitabını okurken azda olsa problemlerle karşılaşabilirler. Bu problemleri çözmek için bir okuma rehberine ihtiyaç vardır. %40 ın altındaki bir skor ise kitabın muhtemelen öğrenciler için zor olduğuna işaret eder. Bu testin uygulandığı öğrenciler bu kitaptan faydalanabilmeleri için birçok okuma rehberine ihtiyaç duyacaklardır, ya da bu ders kitabının uygun olan bir başkası ile değiştirilmesi gerekmektedir (Çepni ve ark., 2001, s. 357). FLESH Formülü ve Uygulama Basamakları İncelenecek kitaptan yaklaşık 100 er kelimelik üç paragraf seçilir. Her 100 kelimelik örnekteki hecelerin ortalama sayısı bulunur. Her paragraftaki cümlelerin ortalama uzunlukları hesaplanır. Sonra aşağıdaki formül kullanılarak kolay okuma puanı (RES) hesaplanır.

9 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri Kolay okuma puanı = 206,835 [ ( X. 1,015) + (Y. 0,846)] Burada X = ortalama cümle uzunluğu, Y = Otalama hece sayısı. Eğer kolay okuma (RES) sonucu 90 ve üzeri ise metin öğrencilerce kolay okunabilir, arası ise okuma rehberi yardımı ile okuyabilir, arasında ise akademik düzeydedir sonucuna varılabilir. RES sonuçları kullanılarak FGL (Flesh Grade Level) sonuçları aracılığıyla okuma yaşına ulaşılabilir. Daha sonra elde edilen FGL değerlerine 5 eklenerek okuma yaşı bulunabilir (Wellington, 1994, s. 177). Ancak bu formülün Türkçeye aynen uygulanması durumunda formülün ilk basamağını teşkil eden RES değerlerinin aşırı çıkması nedeniyle sınıf okuma düzeyi anlamsız bir sonuç verdiği belirlenmiş, bu nedenle formülün Ateşman (1997, s ) tarafından Türkçeye uyarlanmış biçimiyle kitapların okunabilirlik düzeyi saptanmaya çalışılmıştır. Türkçeye uyarlanmış biçimiyle formül şu şekildedir: Ateşman Tarafından Türkçeye Uyarlanmış FLESH Formülü ve Uygulama Basamakları Okunabilirlik Sayısı = 198, , 175.x1 2,610.x2 X1 = Hece olarak ortalama kelime uzunluğu X2 = Kelime olarak ortalama cümle uzunluğu. Bu değerlere göre Türkçe okunabilirlik aralıkları şu şekildedir: Okunabilirlik Sayısı Çok Kolay Kolay Okunabilirlik Düzeyi Orta Güçlükte Zor 1 29 Çok Zor (Ateşman, 1997, s ) FOG (Fruency of gobbledegook) Testi ve Uygulama Basamakları Yaklaşık 100 kelimelik örnek paragraflar seçilir. Her cümlede ortalama kelime sayısı (S) hesaplanır.

10 2186 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Her örnek paragraftaki çok heceli kelimelerin yüzdesi hesaplanır ve ortalaması bulunur (N). US sınıf düzeyi formülü kullanılır: US Sınıf Düzeyi = 0,4 (S + N) hesaplanır. US sınıf düzeyine 5 eklenerek okuma yaşı bulunur (Wellington, 1994, s. 177). Ancak formülün Türkçe metinlere aynen uygulanması durumunda okuma yaşının ortalama 3 4 yaş daha küçük çıktığı görülmektedir. Çepni, Gökdere ve Taş, CLOZE testi sonuçlarına göre okunabilirliği normal seviyenin üzerinde olan birkaç kitaptaki ortalama cümle uzunlukları ve ortalama hece sayı değerlerini dikkate alıp çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Sonuçta bu testin Türkçe metinler için anlamlı sonuç vermesi için formüldeki 0,4 katsayısının 0,6 ya yükseltilmesi gereği ortaya çıkmıştır (Çepni ve ark., 2001, s. 361). Uygulamanın güvenilir sonuçlar vermesi için de incelenecek kitaplardan en az 2 3 paragraf üzerinde çalışmanın yapılması gerekmektedir. SMOG Formülü ve Uygulama Basamakları Ders kitabının baş, orta ve sonundan her biri 10 cümlelik yaklaşık 100 kelimelik 3 paragraf seçilir. Seçilen 30 cümledeki 3 ve daha fazla heceli kelimelerin toplam sayıları hesap edilir. Toplamın karekökü alınır. Elde edilen değere 8 eklenerek okuma yaşı bulunur (Wellington, 1994, s. 178). FOG testinde olduğu gibi SMOG formülünün de Türkçe metinlere orijinalindeki gibi uygulanması durumunda anlamlı sonuçlar vermediği gerçeğinden hareketle yine Çepni, Gökdere ve Taş tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Türkçe hece ortalaması ile İngilizce hece ortalamasının karşılaştırılması sonucunda formüldeki 3 ve daha fazla heceleri kelimelerin yerine 4 ve daha fazla heceli kelimeler sayılarak değerlendirme yapmanın daha olumlu sonuçlar verdiği saptanmıştır. Elde edilen kelime toplamının karekökü değerine de 8 yerine 5 eklenmesiyle Türkiye deki sınıf düzeylerine uygun okuma yaşlarına ulaşıldığı görülmüştür (Çepni ve ark., 2001, s. 362).

11 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri Literatür Tarama Son yıllarda ders kitaplarının okunabilirlik derecelerini saptamak amacıyla yapılan çalışmalarda bir artış gözlemlemekle beraber bunların yeterli olduğunu belirtmek güçtür. Aşağıda ülkemizde bu alanla ilgili yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilmektedir. Türkiye de okunabilirlikle ilgili yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri Ateşman nın (1997) FLESH formülünü Türkçeye uyarladığı çalışmadır. İngilizce metinlerin okunabilirlik derecelerinin tespitinde olumlu sonuç veren bu formülün Türkçe dil yapısının göz önüne alınarak dilimize uyarlanması ve okunabilirliğin güvenli bir şekilde ölçülmesine imkân vermesi bakımından önemlidir. Diğer bir çalışma 2 şer adet ilköğretim 4. ve 5. sınıf iş eğitimi ders kitaplarının FOG formülüne göre değerlendirilmesini içerir (Kaya, 1998). Bu çalışma sonucunda adı geçen formüle göre yapılan değerlendirmeyle kitaplar arasında anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır. Lise fizik 1 ders kitabının okunabilirliği ve hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğunu tespite yönelik yapılan çalışmada ise CLOZE testine göre kitabın okunabilirliğinin düşük ancak FOG testine göre hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğu belirlenmiştir (Tekbıyık, 2006). Temur (2002) tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde ise ilköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerle, bu kitabı okuyan öğrencilere ait kompozisyonların okunabilirlik açısından karşılaştırılması yapılmış, sonuçta kitaptaki metinlerin okunabilirlik derecelerinin öğrenci kompozisyonlarından yüksek olduğu ancak bu farkın çok anlamlı olmadığı tespit edilmiştir sınıf Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine yapılan bir çalışma da ise ders kitaplarına alınan masalların sözcük ve cümle uzunluklarının öğrencilerin sınıf düzeylerine uygun bir dağılım göstermediği sonucuna varılmıştır ( Zorbaz, 2007). Çiftçi, Çeçen ve Melanlıoğlu (2007) tarafından gerçekleştirilen bir çalışma da ise 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlere (şiir ve tiyatro dışındaki metinler) FLESH in Ateşman tarafından Türkçeye uyarlanan formülü uygulanmıştır. Sonuç olarak kitaptaki öyküleyici metinlerin kelime ve cümle uzunluklarının bilgilendirici metinlere göre daha kısa olduğu, buna bağlı olarak okunabilirlik sayılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

12 2188 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ MEB tarafından 1996 yılında yayımlanan Çocuk Kitapları dizisindeki kitapların okunabilirlikleri üzerinde yapılan çalışma da ise 52 kitaptan 40 tanesinin okunabilirlik ölçütlerine göre hazırlanmış olduğu saptanmıştır (Güneş, 2000). Yazıcı ve Yeşilbursa (2007) tarafından gerçekleştirilen diğer bir çalışmada ise özellikle sosyal bilgiler derslerinde yazılı materyallerin öğrencilerin okuma seviyelerine uygunluğunun belirlenmesinde kullanılan ölçme araçları ele alınmış ve bu araçların boşluk doldurma testleri, labirent testleri, okunabilirlik formülleri ve uzman görüşleri olduğu ifade edilmiştir yılları arasında temel ders kitabı olarak okutulması uygun görülmüş olan ilköğretim 8. sınıf fen bilgisi ders kitabındaki fizik konularının; içerik, eğitsel tasarım, görsel sunum, dil ve anlatım yönünden incelenmesini konu edinen bir makale çalışmasında ise, belirtilen bu kriterler açısından sıkıntıların olduğu belirlenmiştir (Ünsal ve Güneş, 2003). 9. sınıf coğrafya ders kitabının okunabilirliği ve hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğunu saptamaya yönelik sınırlı sayıdaki öğrencinin örneklem olarak alındığı bir bildiri çalışmasında ise kitabın okunabilirlik derecesinin CLOZE testine göre düşük olduğu saptanmıştır. Okunabilirlik formüllerinden ise sadece FOG formülü uygulanarak elde edilen bulgulara göre kitabın hedef yaş seviyesine uygun olduğu belirtilmiştir (Ulu Kalın, 2007). 12. sınıf coğrafya ders kitabı ile ilgili yapılan diğer bir çalışmada da sınırlı öğrenci örneklem olarak alınmış ve sonuçta CLO- ZE testine göre okunabilirlik değerinin düşük olduğu tespit edilmiştir (Ulu Kalın, Çapuk, Topkaya ve Alım, 2009). 10. sınıf coğrafya ders kitabının okunabilirliğinin farklı okul türlerine göre ele alındığı çalışmamızda ise, CLOZE testine göre okunabilirliğin özellikle meslek ve genel liseler için oldukça düşük olduğu sonucuna varılmıştır. FOG testi ise yaş seviyesine uygun bir değer vermiştir (Turan ve Geçit, 2010) yılında mevcut fen bilgisi ders kitaplarının bazı okunabilirlik formülleri ile değerlendirilmesini konu edinen bir çalışmada MEB e bağlı okulların değişik sınıflarında (6,7,8) okutulan 6 farklı ders kitabına okunabilirlik formülleri uygulanmış ve bu formüllerin Türkçe fen bilgisi ders kitapları için tam okunma yaşını vermedikleri anlaşılmıştır. Bu nedenle FOG ve SMOG formüllerden hareketle yeni formüller türetilmiştir (Çepni ve ark., 2001). Çepni, Gökdere ve Küçük (2002) tarafından FLESH, SMOG, FOG, FRY testlerinin Türkçeye uyarlanışı ve çeşitli fen bilgisi kitaplarının incelendiği çalışma da dikkate değer bir çalışmadır.

13 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri Sınırlılıklar CLOZE testine veri sağlayan unsurlar, eğitim-öğretim yılında Türkiye nin değişik illerindeki liselerde öğrenim gören 472 öğrenci katılımıyla sınırlıdır. Diğer test ve formüller için ise incelenen ders kitaplarındaki sadece ilgili paragrafların irdelenmesi sınırlılığı teşkil etmektedir. Araştırmanın Modeli Yöntem Lise Coğrafya 9 ve lise Coğrafya 11 ders kitaplarının okunabilirlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma betimsel bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. Çünkü betimlemeli çalışmalarda araştırılan ortamda herhangi bir değişim yapılmaksızın var olan olaylarla çalışılarak bir durumu aydınlatmak, standartlar doğrultusunda değerlendirmeler yapmak ve olaylar arasında olası ilişkileri ortaya çıkarmak için araştırmalar yürütülür (Çepni, 2009, s. 64). Örneklem Çalışmamızda rastgele (random) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 3 farklı bölgenin il merkezlerinde yer alan okulların isimlerinin yazılı olduğu torbadan tesadüfî yoldan örneklem alınmıştır. Ülkemizde yaygın olan lise türlerinden homojen bir grup oluşturması yönünde bir çalışma yapılarak, bu şekilde örneklemin evreni temsil edebilirlik derecesi arttırılmak istenmiştir. Araştırmanın amacına ve içeriğine uygun olarak Türkiye nin çeşitli yerlerinden farklı okul türlerindeki öğrenciler örneklemi teşkil etmiştir. Araştırmanın örneklemini, Öğretim Yılı nda Muş Fen Lisesi (20), Muş Anadolu Lisesi (78), Trabzon Akçaabat Anadolu Lisesi (84), Trabzon Merkez Kız Meslek Lisesi (96), İstanbul Üsküdar Çengelköy Lisesi (98) ve İstanbul Ümraniye Namık Kemal Liselerinden (96) toplam 472 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 296 sı 9. Sınıf, 176 sı ise 11. Sınıf öğrencisidir. Verilerin Toplaması Bu çalışmada veriler, giriş bölümünde de detaylıca irdelendiği gibi uluslar arası alanda yapılan çalışmalarda geçerliliği ve güvenirliği kanıt-

14 2190 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ lanmış olan standart testlerden CLOZE ve FOG testleri ile FLESH, SMOG okunabilirlik formüllerinin amaçlarına uygun olarak iki şekilde toplanmıştır. İlk olarak CLOZE testi için MEB TTKB tarafından yayınlanan ortaöğretim Coğrafya 9 ve Coğrafya 11 ders kitaplarından yaklaşık er kelimelik metinler seçilmiştir. Bu metinlerde ilk cümleler aynen bırakılmıştır. İkinci cümlelerden itibaren her 5 6 kelimeden biri rast gele atılmak sureti ile boşluklu bir metin oluşturulmuştur. Oluşturulan boşlukları öğrencilerden doğru bir şekilde doldurmaları istenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında FOG testi ile FLESH ve SMOG formülleri için kullanılmak üzere aynı kitapların çeşitli bölümlerinden farklı paragraflar seçilmiş ve paragraflar tarafımızca belirtilen test ve formüllerin Türkçeye uyarlanmış biçimleriyle değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bu test ve formüllerden FLESH formülü Ateşman (1997), SMOG formülü ve FOG testi ise Çepni, Gökdere ve Taş (2001) tarafından Türkçenin dil yapısına uygun olacak şekilde geliştirilmiş ve literatür taraması bölümünde de belirtildiği gibi birçok ulusal çalışmada kullanılmışlardır. Ayrıca seçilen tüm metinler uluslar arası geçerliliği bulunan bu test ve formüllerin prosedürlerinin bir gereği olarak ders kitaplarından rastgele seçilmiştir. Bu şekilde kitaplardaki metinlerin okunabilirlik dereceleri ile hedef öğrenci yaş seviyelerine uygunluğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. CLOZE Testi İçin Kullanılan Metin (Lise Coğrafya 9 Ders Kitabı, Sayfa: 117). Akarsu belli bir yatak içerisinde ve eğim boyunca akar. Akışı sırasında yüzeydeki malzemeyi aşındırarak TAŞIR ve hızının azaldığı yerde BU malzemeyi biriktirir. Aşınım ve birikim FAALİYETİ; akarsuyun hızı, iklim, bitki örtüsü VE eğime bağlı olarak değişir. AKARSUYUN doğduğu yere kaynak, denize veya GÖLE ulaştığı yere ise ağız adı VERİLİR. Akarsu, yatağını ağız kısmından kaynak KISMINA doğru aşındırır. Buna geriye DOĞRU aşındırma adı verilir. Aşınmanın ilerlemesi İLE eğim azalır. Buna bağlı olarak GERİYE doğru aşındırma yavaşlar ve yana DOĞ- RU aşındırma etkili olur. Akarsuyun yatağını DERİNE doğru aşındırabileceği en son seviye DENİZ seviyesidir ve buna kaide seviyesi ADI verilir. Yatağın deniz seviyesine YAKLAŞMASI denge profili olarak ifade edilir. BİR akarsuyun belli bir kesitinde bir SANİYEDE geçen su miktarına

9. SINIF COĞRAFYA DERS KİTABININ OKUNULABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU. Özlem ULU KALIN&Yavuz TOPKAYA

9. SINIF COĞRAFYA DERS KİTABININ OKUNULABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU. Özlem ULU KALIN&Yavuz TOPKAYA 9. SINIF COĞRAFYA DERS KİTABININ OKUNULABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Özlem ULU KALIN&Yavuz TOPKAYA ÖZET İlköğretim eğitim sisteminin temelidir. Öğretimin hedefine ulaşması için öğretim araçlarına

Detaylı

Biyoloji 9 Ders Kitabında Hücre ile İlgili Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri

Biyoloji 9 Ders Kitabında Hücre ile İlgili Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences Sayı: 12 / Aralık 2009 Biyoloji 9 Ders Kitabında Hücre ile İlgili Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri Esra Özay Köse * Özet Ders

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

LİSE COĞRAFYA 10. SINIF DERS KİTABININ FARKLI OKULLARA GÖRE OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU

LİSE COĞRAFYA 10. SINIF DERS KİTABININ FARKLI OKULLARA GÖRE OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Mayıs 2010 Cilt:18 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 613-622 Özet LİSE COĞRAFYA 10. SINIF DERS KİTABININ FARKLI OKULLARA GÖRE OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU İlhan TURAN, Yılmaz GEÇİT Rize Üniversitesi,

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 441-446 LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ahmet TEKBIYIK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde tüm jeolojik zaman ve devirlere ait araziler görülebilmektedir.

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.

COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI 1. KURUM ADI : Yedi Sistem Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUNADRESİ :Atatürk Bulvarı No: 90/32 Kat:1-2-3-4-5-6-7-8-9 Kızılay Çankaya / ANKARA 3. KURUCUNUN ADI :

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

SU HALDEN HALE G İ RER

SU HALDEN HALE G İ RER SU HALDEN HALE GİRER Doğada Su Döngüsü Enerji Kaynağı Güneş Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Su, yaşam kaynağıdır. Bütün canlıların ağırlıklarının önemli bir kısmını su oluşturur.yeryüzündeki su miktarının yaklaşık % 5 i tatlı sulardır.

Su, yaşam kaynağıdır. Bütün canlıların ağırlıklarının önemli bir kısmını su oluşturur.yeryüzündeki su miktarının yaklaşık % 5 i tatlı sulardır. DOĞADA SU DÖNGÜSÜ Yaşama birliklerinde ve onun büyütülmüşü olan tabiatta canlılığın aksamadan devam edebilmesi için bazı önemli maddelerin kullanılan kadar da üretilmesi gerekmektedir.doğada ekolojik önemi

Detaylı

Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su

Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su döngüsü denir. Su döngüsünü harekete geçiren güneş, okyanuslardaki

Detaylı

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SU SU HALDEN HALDEN HALE HALE GİRER GİRER 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KİMYA KONULARI SUYUN SERÜVENİ Su; katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunur. Bulutta suyun gaz hali olan su buharı bulunmaktadır.

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli 2009 ÜNİVERSİTE(ÖSS) + 2009 SBS(Anadolu Liselerine Giriş 8, 7 veya 6.sınıf) Sınavları ileanadolu Lisesi, Kolej, Askeri Lise, Fen Lisesi vs Kazandıran PRATİK REHBERLİK bilgileri Yazan ; Seçkin Üniversite,

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

2.SINIF. KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects. 3.SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

2.SINIF. KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects. 3.SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ORTAÖĞRETĠM SOSYAL ALANLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ COĞRAFYA ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1.SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL Kredi

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF THE TEXTS OF SIXTH GRADE TURKISH COURSE BOOKS IN TERMS OF READABILITY Dr. Ömer ÇİFTÇİ Arş.Gör.

Detaylı

4.SINIF KİMYA KONULARI

4.SINIF KİMYA KONULARI K A İ M Y 4.SINIF KİMYA KONULARI MADDEYİ TANIYALIM MADDE NEDİR? Çevremizde dokunduğumuz,kokladığımız,gördü ğümüz birbirinden farklı birçok varlık vardır.az veya çok yer kaplayan her varlık madde olarak

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

EVREN VE DÜNYAMIZIN OLUŞUMU Evrenin ve Dünyanın oluşumu ile ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. Biz bunların sadece ikisinden bahsedeceğiz.

EVREN VE DÜNYAMIZIN OLUŞUMU Evrenin ve Dünyanın oluşumu ile ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. Biz bunların sadece ikisinden bahsedeceğiz. EVREN VE DÜNYAMIZIN OLUŞUMU Evrenin ve Dünyanın oluşumu ile ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. Biz bunların sadece ikisinden bahsedeceğiz. 1. Hareketsiz ve başlangıcı olmayan evren teorisi 2. Büyük

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 1 Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 20.10.2017 Başlarken Öğrenme İklimi Örgüt kültürünün eğitim kurumlarına yansımasıdır Okul iklimi; etkili okul kavramları ile ilişkilendirilir

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

SU, HALDEN HALE GİRER

SU, HALDEN HALE GİRER Atmosferde yükselen buhar soğuk hava tabakasıyla karşılaştığında yoğuşur. Gaz halindeki bir madde dışarıya ısı verdiğinde sıvı hale geçiriyorsa bu olaya yoğuşma denir. Sıcak Hava Yükselir ve Soğuyup Yağış

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler.

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarların şekillendirici etkilerinin görüldüğü yerlerin

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ 1 BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR Puan 85,00-100,00 Pekiyi 70,00-84,99

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlede Anlam 3 Metin Yorumu Anlatım Yöntemleri ve İfade Biçimleri Yazım ve ktalama Sözcük Türleri 7 Cümlenin Ögeleri 8 Kelime Yapısı. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Keşfetme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma Ve Yazma I YDI 107 1.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

METEOROLOJİ. VI. Hafta: Nem

METEOROLOJİ. VI. Hafta: Nem METEOROLOJİ VI. Hafta: Nem NEM Havada bulunan su buharı nem olarak tanımlanır. Yeryüzündeki okyanuslardan, denizlerden, göllerden, akarsulardan, buz ve toprak yüzeylerinden buharlaşma ve bitkilerden terleme

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

YAVRU TEMA EĞİTİM PROGRAMI

YAVRU TEMA EĞİTİM PROGRAMI YAVRU TEMA EĞİTİM PROGRAMI etkinlik rehberi YAŞAMI KEŞFEDİYORUM RENGARENK DOĞAM ETKİNLİK 15 AMAÇ Suyun yeryüzündeki yolculuğu konusunda farkındalık sağlamak ETKİNLİK SÜRESİ: 2 Ders Saati KAZANIMLAR: Fen

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ

BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ 1 BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ Bir gözlem sonucunda elde edilen ve üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmamış ölçme sonuçları 'ham veri' ya da 'ham puan' olarak isimlendirilir. Genellikle ham verilerin anlaşılması

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi.

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi. T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI ve EKONOMİSİ BİLİM DALI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ

Detaylı

METEOROLOJİ SICAKLIK. Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü. İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi

METEOROLOJİ SICAKLIK. Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü. İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi METEOROLOJİ SICAKLIK İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü Sıcaklık havacılıkta büyük bir öneme sahiptir çünkü pek çok hava aracının performans parametrelerinin hesaplanmasına

Detaylı

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar:

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: 1)Amacın belirlenmesi: Performans değerlendirmede sürecin mi, sonucun mu? yoksa her ikisinin birlikte mi değerlendirileceğine karar verilmelidir.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU SİVAS 2014 1 İÇİNDEKİLER 1. Tezin Başlığı...1 2. Giriş...1 2.1. Problem Durumu...1 2.1.1. Problem Cümlesi ve

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI)

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI.. OKULU 2.DÖNEM 9/ SINIFI COĞRAFYA DERSİ 1. YAZILISI ADI SOYADI:...SINIF NO..PUAN 1. Yukarıdaki

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK :00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK :00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL SONU SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ALAN YOK / ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ Açık Öğretim Lisesi

ALAN YOK / ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİ TASDİKNAME GİRİŞİ Açık Öğretim Lisesi 1 Alan Yok / Alan Seçmeli Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi Öğrenci numarası girildikten sonra Listele butonuna basılır. Öğrenci numarası, ad soyadı ve dosya bilgileri kontrol edilmeli, eğer öğrenci no ve

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Küreselleşme ve Demokrasi (KAM 421) Ders Detayları

Küreselleşme ve Demokrasi (KAM 421) Ders Detayları Küreselleşme ve Demokrasi (KAM 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Küreselleşme ve Demokrasi KAM 421 Seçmeli 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Okunabilirlik Formülleriyle Değerlendirilmesi: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünite Örneği

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Okunabilirlik Formülleriyle Değerlendirilmesi: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünite Örneği TurkishJournal of EducationalStudies, 1 (3) Ekim 2014 TURK-JES 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Okunabilirlik Formülleriyle Değerlendirilmesi: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünite Örneği

Detaylı

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU T.C. SAKARYA İLİ PAZARKÖY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI PROJE: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4.ş) Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yöntem Dr. Seher Yalçın 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın 1 YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumu 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın

Detaylı

HİDROLOJİK DÖNGÜ (Su Döngüsü)

HİDROLOJİK DÖNGÜ (Su Döngüsü) HAVZA SÜREÇLERİ HİDROLOJİK DÖNGÜ (Su Döngüsü) Yer kürenin atmosfer, kara ve su olmak üzere üç ayrı bölümünde su, gaz durumdan sıvı veya katı duruma ya da katı veya sıvı durumdan gaz durumuna dönüşerek

Detaylı

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Tevhide Kargın Ölçme ve Değerlendirme Ölçme (measurement), bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahip ise, sahip oluş derecesinin

Detaylı

Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları

Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Politikası KAM 402 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı