Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi Yılmaz GEÇİT* Öz Bu çalışmanın amacı, lise coğrafya 9 ve 11. sınıf ders kitaplarının okunabilirliklerini ölçmektir. Bilindiği üzere ders kitaplarında bulunması gereken en temel özelliklerden biri metinlerin öğrencilerce kolaylıkla ve akıcı okunabilme durumudur. Kitapların akıcılığı yanında hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğu da büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada okunabilirliğin araştırılmasında uluslararası geçerliliği bulunan CLOZE ve FOG testleri ile FLESH ve SMOG formülleri kullanılmıştır. CLOZE testi ve FLESH formülü daha çok kitapların okunabilirlik düzeyleri hakkında bilgi verirken, FOG ve SMOG formülleri kitapların öğrenci yaş seviyesine uygunluğunu tespite yönelik kullanılmaktadır. Ancak bu test ve formüller genellikle metinlerin hece, sözcük ve cümle uzunluklarına dayalı olarak İngilizcenin dilbilgisi yapısına uygun geliştirilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda bunlar Türkçeye uyarlanmış biçimleriyle uygulanmıştır. Sonuçta bu kitapların okunabilirliklerinin CLOZE testine göre düşük, FLESH formülüne göre orta güçlükte olduğu saptanmıştır. FOG ve SMOG formülleri sonuçlarına göre ise metinlerin hedef öğrenci yaş seviyesinin altında olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler Coğrafya Ders Kitapları, Okunabilirlik, CLOZE ve FOG Testleri, FLESH ve SMOG Formülleri. * Rize Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (4) Güz / Autumn Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 2178 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GEÇİT Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD Çayeli, Rize. Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalardan Seçmeler Geçit, Y. (2010). Coğrafya eğitimi araştırmalarında temel yönelimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (2), Geçit, Y. (2010). 9. sınıf öğrencilerinin coğrafya müfredatı Türkiye öğrenme alanı içindeki bazı kavramları anlama düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 21, Turan, İ. ve Geçit, Y. (2010). Lise coğrafya 10. sınıf ders kitabının farklı okullara göre okunabilirliği ve hedef yaş düzeyine uygunluğu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), Geçit, Y. (2009). Pasinler Ovası ve çevresinin iklimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, Geçit, Y. (2009) yılından itibaren coğrafya eğitimindeki temel yönelimler. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi nde sunulan bildiri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi iş birliği, İstanbul. Geçit, Y. (2009). Ortaöğretim öğrenci görüşleri doğrultusunda 2005 yılı Coğrafya Öğretim Programı ve yapılandırmacı kuram ilişkisi. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi nde sunulan bildiri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi iş birliği, İstanbul.

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi Yılmaz GEÇİT Bilginin nesillere aktarımını sağlayan ders kitapları aynı zamanda program uygulayıcıları olan öğretmenlerin de en sık başvurdukları kaynakların başında gelmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre Sosyal bilgilerde başvurulan içeriğin %85 - %90 ı ders kitapları ve kaynak kitaplardan sağlanmaktadır (Myers ve Savage, 2005, s. 18). Öğretim programının bütün öğelerini içermesi bu kaynağın en çok tercih edilen kaynak olmasını sağlamaktadır (Büyükalan, 2003, s. 117). Ayrıca diğer ders araçlarına göre farklı işlevlere sahip olması ve kullanılmasının kolaylığı yanında, ülkemizin her tarafının diğer ders araç ve gereçleri açısından yeterli bir donanıma sahip olmaması da bu araçların yaygın kullanılmasına zemin oluşturmaktadır. Öğrencilerin en temel başvuru kaynağını ders kitapları teşkil etmektedir. Ders kitapları, öğrencinin yaş ve bilgi seviyesine uygun bilişsel ve duyuşsal becerilerle donatılmış zengin metinlerden oluşan, öğretim programlarının esas aldığı ilkeler doğrultusunda hazırlanan, ihtiva ettiği bilgileri öğrenciye aktaran basılı eğitim ve öğretim materyalleridir (Çiftçi, Çeçen ve Melanlıoğlu, 2007, s. 206). Aynı zamanda bu kitaplar, basılı materyaller arasında bireyin bağımsız olarak çalışmasına ve bilgiyi defalarca tekrar etmesine olanak sağlayan en önemli araçlardır (Ünsal ve Güneş, 2003, s. 388). Diğer yandan ders kitapları, öğrencilerin bilgilerini düzenleyerek belleklerini geliştirmekte, gelecek kuşakları bireysel, sosyal, ekonomik, ideolojik ve kültürel yönden geliştirmekte ve güçlendirmektedir (Güneş, 2002, s. 3). Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği nin 4. Maddesinde (Değişik: /26276), ders ki-

4 2180 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ tapları şu şekilde tarif edilmiştir: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılmak üzere, içeriği öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, gerektiğinde fasikül hâlinde de üretilebilen basılı eserdir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2009). Özellikle ülkemiz gibi kitap okuma oranının çok yüksek olmadığı ülkelerde öğrencilerin kitap ya da metinlerle karşılaşmaları ancak ders kitaplarıyla olabilmektedir (Tekşan ve Güneş, 2006, s. 459). Sadece bu husus bile kitapların ne derece önemli bir misyon yüklendiklerinin açık bir delilidir. Dolaysıyla ders kitaplarındaki metinlerin her yönüyle kusursuz ve seviyeye uygun olması gerekir (Çiftçi ve ark., 2007, s. 207). Bu kitapların öğrencilerce kolay anlaşılması ve içerikteki bilgilerin öğrenci için anlam taşıması ve belleklerinde uzun süre yer edinmesi, gerektiği durumlarda bu temel bilgilerin yaşamla ilişkilendirilmesi, kısacası bu verilerin bilgiye ve pratiğe dönüşebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun gerçekleşmesi için de metinlerin belli bir plan dâhilinde, içeriklerinin aşamalı ve birbirine önkoşul olacak biçimde düzenlenmesi gerekir (Sönmez, 2003, s. 25). Eğitim sürecinin tüm paydaşları için öğretim sürecinin önemli bir unsurunu teşkil eden ders kitaplarının hazırlanması ve değerlendirilmesi de ayrı bir önem taşımaktadır. Bu durum ders kitaplarının belli standartlarda hazırlanması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizde ders kitaplarının hazırlanmasında kullanılan yönetmelikler, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenmiştir. Ayrıca TSE, ders kitaplarının sahip olması gereken standartları TS standardı ile açıklamıştır (Tekbıyık, 2006, s. 442). Ülkemizde ders kitabının yazımında genellikle 4 aşama takip edilmektedir. İlk aşamada müfredat ayrıntılı bir şekilde incelenir, kitaplardaki metinlerinin oluşturulabilmesi için, öğretim programındaki konu başlıkları anahtar sorulara dönüştürülür. İkinci aşamada kitabın tasarımı (sayfa düzeni, konu ile ilgili öğrenci etkinlikleri, fotoğraflar, harita vb.) yapılır. Üçüncü aşamada kitabın tasarımı ve konular ile ilgili anahtar sorular dikkate alınarak metinler oluşturulur. Son aşamada ise alıştırma ve kılavuz kitaplar oluşturulur (Demirkaya ve Tomal, 2002, s. 154). Özellikle ilk üç adım kitabın okunabilirliğini sağlama açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bir yazılı materyalin (ders kitabı, ders notları, kılavuz kitaplar, okul gazetesi, bildiriler, v.s.) öğretim etkililiğinin özellikle üç temel değişkene bağlı olduğu da ifade edilmektedir: (a) materyalin okunabilirlik düzeyi, (b) materyalin içeriği ve (c) materyalin tasarımı (düzenlenmesi, dış görünümü) (Yalın, 2007, s. 150).

5 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri Yukarda genel anlamda önemi açıklanmaya çalışılan kitapların, tasarlanan işlevleri yerine getirebilmesi için sahip olması gereken temel hususlardan birinin de okunabilirlik düzeyi olduğu anlaşılmaktadır. Okunabilirlik, öğrencinin okuduğu materyali hızlı okuma ve okuduğunu anlama derecesi olarak tanımlanabilir (Ulu Kalın ve Topkaya, 2007). Okunabilirlik, okuyan tarafından metinlerin kolay ya da güç anlaşılır olma durumu olarak da tanımlanabilir (Ateşman, 1997, s. 71). Bir metinde, her cümledeki kelime sayısı, her kelimedeki hece sayısı, cümlede vurgulanmak istenen fikir sayısı, fikirlerin devamlılığı okunabilirliği belirleyen özelliklerdendir (Tekbıyık, 2006, s. 442). Okunabilirlik, çoğunlukla metinlerin nicel özellikleri yani cümle ve kelime uzunlukları ve bilinmeyen kelime sayısı göz önüne alınarak metnin güçlüğünü belirlemeyi amaçlar. Metinlerin güçlük derecesinin belirlenmesi ve bu doğrultuda metinlerin düzeye uygunluğunun tespiti okunabilirliğin temel ölçütleridir (Zorbaz, 2007, s. 89). Eğitimciler, öğrencilerin yazılı materyalleri okumada karşılaştıkları problemler ile başa çıkabilmeleri için ders kitapları ve diğer okuma materyallerinin öğrencilerin okuma seviyelerine uygun olması gerektiğini ifade etmektedirler (Ornstein ve Lasley, 2000, s. 232). Yazılı materyallerin öğrenci seviyelerine uygun olup olmadığı konusu, doğrudan öğrencilerin derslerde neyi, ne kadar öğrenebilecekleri ile ilgilidir. Çünkü öğrencilerin kendi okuma seviyelerinin üstünde olan bir metinden bilgi edinmeleri güçtür. Bununla birlikte öğrencilerin, çok kolay bir metne odaklanmaları ve okuma için yeterli motivasyonu oluşturmaları da güçtür (Yazıcı ve Yeşilbursa, 2007, s. 84). Okuma uzmanları öğrenciler için üç çeşit okuma seviyesi olduğunu ifade etmişlerdir. Bu okuma seviyeleri şunlardır (Naylor ve Diem, 1987, s. 313 ten, Dolgin, 1975, s. 251 den,, Thedore, 1975, s ten akt., Yazıcı ve Yeşilbursa, 2007, s. 84;): Bağımsız Okuma Seviyesi: Öğrencinin bu seviyede okuyabileceği materyal, onun dışarıdan yardım almadan kendi başına üstesinden gelebildiği materyal anlamına gelir. Öğrenci, yazarın sunduğu hemen hemen her şeyi kolaylıkla öğrenebilir. Kelimelere aşinadır. Metinde var olan fikirleri çıkartmak için gerekli becerilere sahiptir ve ifade edilen kavramları rahatlıkla anlayabilir. Öğretimsel Okuma Seviyesi: Öğretimsel seviyedeki materyal, öğrencinin öğretmen tarafından yardım sağlandığında anlayacağı materyal

6 2182 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ anlamına gelir. Bu seviyede öğretmen, muhtemelen ne okuyacağı hakkında öğrenciye genel bir bakış açısı sunmalı, belki ona yol gösterecek bazı sorular sormalı ve okuma işleminden hemen sonra metnin anlaşılmasını artırmak için bir sınıf tartışması başlatmalıdır. Yetersiz Okuma Seviyesi: Bu seviyede öğrenci elindeki materyallerle yeterli miktarda iş göremez. Materyaller öğrenciler için o kadar zordur ki makul miktardaki öğretimsel yardım, öğrenci yetenekleriyle, yazarın beklentileri arasında köprü kurmada yetersiz kalmaktadır. Kelime tanıma ve anlama o kadar zordur ki öğrenci gözle görülebilir endişe belirtileri gösterebilir. Bu da öğrencilerin verilen metni kavramasında bir azalmaya ve bir sonraki okuma metnini görmezden gelmesiyle sonuçlanabilir. Bu tür materyallerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Araştırmanın Amacı Bu çalışmada MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın gün ve 288 sayılı kararı ile liselerde okutulmasını kararlaştırdığı lise Coğrafya 9 ders kitabı ile gün ve 88 sayılı kararı ile yine liselerde okutulması kararlaştırılan Coğrafya 11 ders kitaplarının bazı okunabilirlik formülleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirme yapılırken daha önce yapılan birçok çalışmanın aksine uluslar arası geçerliliği olan birçok formül ve test bir anda ve aynı zamanda Türkçeye uyarlanmış biçimleriyle uygulanmıştır. Bu şekilde belirtilen ders kitaplarının farklı okul türlerindeki hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğu da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Başlıca Okunabilirlik Testleri Eğitimcilerin okunabilirlikle ilgili öğrencilere uygulayabilecekleri testlerden biri CLOZE testidir (Wellington, 1994, s. 178). Okunabilirlik derecesini tespite yönelik uygulanan CLOZE testi esas itibariyle bir boşluk doldurma testidir. Boşluk doldurma testleri bir okuma parçasından belli aralıklarla, belli sayıda sözcüğün çıkarılmasına dayanır. Daha sonra öğrencilerin bu cümleleri uygun sözcüklerle doldurmaları istenir (Kobayashi, 2002, s. 571). Taylor tarafından geliştirilen boşluk testleriyle esasında öğrencilerin dil becerileri test edilmeye çalışılır (Thedore, 1975, s. 254). Bu çalışmada da ilk olarak öğrencilere uygulanan ve bir boşluk dol-

7 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri durma testi olan CLOZE testi sonucuna göre öğrencilerce doğru yazılan sözcük sayısı esas alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Öğrencilerin yazdığı doğru cevap sayısı %60 ve üzeri ise o metin bağımsız bir şekilde okunabilir, %40 tan düşük ise çok zor metin, %40 60 arası ise öğretmen destekli ancak okunabilir ve kullanılabilir (Wellington, 1994, s. 178). CLOZE testi kitaptan seçilen ve daha önce öğrencilerin okumadıkları yaklaşık 275 sözcüklü bir metinden, ilk cümleye dokunmaksızın ikinci cümleden itibaren 5 6 sözcükten birinin rastgele atılması esasına dayanır. Ancak boşluk doldurma testleri ile ilgili başka yöntemler de önerilmektedir. Örneğin Thedore ye göre (1975, s. 254); seçilen iki pasajdan her bir pasajın ilk cümlesini hariç tutarak ikinci cümleden itibaren her 7 sözcükten biri atılır ve her iki pasaj içinde toplamda 50 boşluk elde edilinceye kadar bu işlem devam ettirilir. Ancak 50 sözcük çıkarmanın özellikle okuma güçlüğü çeken öğrenciler için zor olabileceği bunun yerine 25 veya 33 sözcüğün atılmasının daha anlamlı olabileceği de belirtilmektedir (Alvermann ve Phelps, 2005, s. 141). Öğrencilerin okuma seviyesi bir kez tespit edildiğinde, öğretmenlerin yazılı materyallerin zorluğunu değerlendirmek için okunabilirlik formüllerini kullanmaları mümkün hale gelir (Yazıcı ve Yeşilbursa, 2007, s. 93). Materyallerin okunabilme seviyesinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan okunabilirlik formülleri FLESH, FOG, SMOG ve FRY dir (Çepni, Gökdere ve Taş, 2001, s. 357). Bu formüller cümle uzunlukları ve hece yapılarıyla doğrudan ilgilidir. Bir metinde bulunan cümle sayıları ve uzunlukları ile sözcükleri teşkil eden hece sayıları dilden dile farklılık gösterdiği için bu formüllerin olduğu gibi Türkçeye uygulanması olumlu sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle çalışmamızda Ateşman (1997, s. 73) tarafından Türkçeye uyarlanan FLESH formülü ile Çepni ve ark., (2001, s. 361) tarafından Türkçeye uyarlanan FOG ve SMOG formülleri kullanılmıştır. Birçok ülkede uygulanan bu formüller cümle ve sözcük uzunlukları üzerine dayanır. İşte bu husus kimi eğimcilerce aslında bu formüllerin önemli bir sınırlılığı olarak kabul edilir. Bu görüşlere göre bir metindeki uzun sözcük ve tümce oranlarından çok, anlamı bilinmeyen öğelerin oranı anlaşılırlık oranının belirlenmesinde daha etkilidir (Budak, 2005, s. 1). Yukarında ana hatlarıyla değinilen CLOZE ve FOG testleri ile okunabilirlik formüllerinden FLESH ve SMOG formüllerinin genel özellikleri ve bunların Türkçeye uyarlanış biçimleri şu şekildedir: CLOZE testi, hedef kitlenin bilgi ve katılımından yararlanmak sureti ile oluşturulan okunabilirlik ölçme testidir. Bu test şu aşamalardan oluşmaktadır:

8 2184 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ CLOZE Testi ve Uygulama Basamakları Yapılandırma: Araştırmaya konu olan kitaptan daha önceden öğrencilerin okumadıkları yaklaşık 275 kelimelik bir metin seçilir. İlk cümleye hiç dokunmadan ikinci cümleden itibaren lise seviyesi için her 5 6, ilköğretimin ikinci seviyesi için 7 9 kelimeden biri rast gele atılır. Birinci seviyede 15 kelimede bir bu işlem yapılır. Atılan her kelimenin yeri boşluk olarak bırakılır. Atılan kelimeler ise ayrı bir yerde kayıt altında tutulur. Uygulama: Bu aşamada testin sınavlarla herhangi bir ilişkisinin olmadığı sadece araştırma amaçlı hazırlandığı öğrencilere açıklanır. Testteki boşlukları öğrencilerden doldurmaları istenir. Ölçme: Öğrencilere uygulanan test değerlendirmeye alınır. Bu aşamada metnin orijinal örnekteki şekli göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır. Öyle ki sadece metindeki orijinal kelimenin yazılması doğru sayılır, eş anlamlı kelimeler doğru sayılmaz. Bu kriterlere göre her öğrencinin testi değerlendirilir. Yorumlama: Öğrencilerin bireysel başarıları ve sınıf genel başarısı göz önüne alınarak kitabın okunabilirlik seviyesinin sınıf seviyesine uygun olup olmadığına karar verilir. %60 üzerindeki dereceler bu kitabın öğrenci seviyesi için oldukça uygun olduğunu gösterir. %40-%60 arasındaki dereceler kitabın öğrenciler tarafından yarışma amaçlı olarak okunabileceğine işaret eder. Öğrenciler bu ders kitabını okurken azda olsa problemlerle karşılaşabilirler. Bu problemleri çözmek için bir okuma rehberine ihtiyaç vardır. %40 ın altındaki bir skor ise kitabın muhtemelen öğrenciler için zor olduğuna işaret eder. Bu testin uygulandığı öğrenciler bu kitaptan faydalanabilmeleri için birçok okuma rehberine ihtiyaç duyacaklardır, ya da bu ders kitabının uygun olan bir başkası ile değiştirilmesi gerekmektedir (Çepni ve ark., 2001, s. 357). FLESH Formülü ve Uygulama Basamakları İncelenecek kitaptan yaklaşık 100 er kelimelik üç paragraf seçilir. Her 100 kelimelik örnekteki hecelerin ortalama sayısı bulunur. Her paragraftaki cümlelerin ortalama uzunlukları hesaplanır. Sonra aşağıdaki formül kullanılarak kolay okuma puanı (RES) hesaplanır.

9 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri Kolay okuma puanı = 206,835 [ ( X. 1,015) + (Y. 0,846)] Burada X = ortalama cümle uzunluğu, Y = Otalama hece sayısı. Eğer kolay okuma (RES) sonucu 90 ve üzeri ise metin öğrencilerce kolay okunabilir, arası ise okuma rehberi yardımı ile okuyabilir, arasında ise akademik düzeydedir sonucuna varılabilir. RES sonuçları kullanılarak FGL (Flesh Grade Level) sonuçları aracılığıyla okuma yaşına ulaşılabilir. Daha sonra elde edilen FGL değerlerine 5 eklenerek okuma yaşı bulunabilir (Wellington, 1994, s. 177). Ancak bu formülün Türkçeye aynen uygulanması durumunda formülün ilk basamağını teşkil eden RES değerlerinin aşırı çıkması nedeniyle sınıf okuma düzeyi anlamsız bir sonuç verdiği belirlenmiş, bu nedenle formülün Ateşman (1997, s ) tarafından Türkçeye uyarlanmış biçimiyle kitapların okunabilirlik düzeyi saptanmaya çalışılmıştır. Türkçeye uyarlanmış biçimiyle formül şu şekildedir: Ateşman Tarafından Türkçeye Uyarlanmış FLESH Formülü ve Uygulama Basamakları Okunabilirlik Sayısı = 198, , 175.x1 2,610.x2 X1 = Hece olarak ortalama kelime uzunluğu X2 = Kelime olarak ortalama cümle uzunluğu. Bu değerlere göre Türkçe okunabilirlik aralıkları şu şekildedir: Okunabilirlik Sayısı Çok Kolay Kolay Okunabilirlik Düzeyi Orta Güçlükte Zor 1 29 Çok Zor (Ateşman, 1997, s ) FOG (Fruency of gobbledegook) Testi ve Uygulama Basamakları Yaklaşık 100 kelimelik örnek paragraflar seçilir. Her cümlede ortalama kelime sayısı (S) hesaplanır.

10 2186 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Her örnek paragraftaki çok heceli kelimelerin yüzdesi hesaplanır ve ortalaması bulunur (N). US sınıf düzeyi formülü kullanılır: US Sınıf Düzeyi = 0,4 (S + N) hesaplanır. US sınıf düzeyine 5 eklenerek okuma yaşı bulunur (Wellington, 1994, s. 177). Ancak formülün Türkçe metinlere aynen uygulanması durumunda okuma yaşının ortalama 3 4 yaş daha küçük çıktığı görülmektedir. Çepni, Gökdere ve Taş, CLOZE testi sonuçlarına göre okunabilirliği normal seviyenin üzerinde olan birkaç kitaptaki ortalama cümle uzunlukları ve ortalama hece sayı değerlerini dikkate alıp çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Sonuçta bu testin Türkçe metinler için anlamlı sonuç vermesi için formüldeki 0,4 katsayısının 0,6 ya yükseltilmesi gereği ortaya çıkmıştır (Çepni ve ark., 2001, s. 361). Uygulamanın güvenilir sonuçlar vermesi için de incelenecek kitaplardan en az 2 3 paragraf üzerinde çalışmanın yapılması gerekmektedir. SMOG Formülü ve Uygulama Basamakları Ders kitabının baş, orta ve sonundan her biri 10 cümlelik yaklaşık 100 kelimelik 3 paragraf seçilir. Seçilen 30 cümledeki 3 ve daha fazla heceli kelimelerin toplam sayıları hesap edilir. Toplamın karekökü alınır. Elde edilen değere 8 eklenerek okuma yaşı bulunur (Wellington, 1994, s. 178). FOG testinde olduğu gibi SMOG formülünün de Türkçe metinlere orijinalindeki gibi uygulanması durumunda anlamlı sonuçlar vermediği gerçeğinden hareketle yine Çepni, Gökdere ve Taş tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Türkçe hece ortalaması ile İngilizce hece ortalamasının karşılaştırılması sonucunda formüldeki 3 ve daha fazla heceleri kelimelerin yerine 4 ve daha fazla heceli kelimeler sayılarak değerlendirme yapmanın daha olumlu sonuçlar verdiği saptanmıştır. Elde edilen kelime toplamının karekökü değerine de 8 yerine 5 eklenmesiyle Türkiye deki sınıf düzeylerine uygun okuma yaşlarına ulaşıldığı görülmüştür (Çepni ve ark., 2001, s. 362).

11 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri Literatür Tarama Son yıllarda ders kitaplarının okunabilirlik derecelerini saptamak amacıyla yapılan çalışmalarda bir artış gözlemlemekle beraber bunların yeterli olduğunu belirtmek güçtür. Aşağıda ülkemizde bu alanla ilgili yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilmektedir. Türkiye de okunabilirlikle ilgili yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri Ateşman nın (1997) FLESH formülünü Türkçeye uyarladığı çalışmadır. İngilizce metinlerin okunabilirlik derecelerinin tespitinde olumlu sonuç veren bu formülün Türkçe dil yapısının göz önüne alınarak dilimize uyarlanması ve okunabilirliğin güvenli bir şekilde ölçülmesine imkân vermesi bakımından önemlidir. Diğer bir çalışma 2 şer adet ilköğretim 4. ve 5. sınıf iş eğitimi ders kitaplarının FOG formülüne göre değerlendirilmesini içerir (Kaya, 1998). Bu çalışma sonucunda adı geçen formüle göre yapılan değerlendirmeyle kitaplar arasında anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır. Lise fizik 1 ders kitabının okunabilirliği ve hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğunu tespite yönelik yapılan çalışmada ise CLOZE testine göre kitabın okunabilirliğinin düşük ancak FOG testine göre hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğu belirlenmiştir (Tekbıyık, 2006). Temur (2002) tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde ise ilköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerle, bu kitabı okuyan öğrencilere ait kompozisyonların okunabilirlik açısından karşılaştırılması yapılmış, sonuçta kitaptaki metinlerin okunabilirlik derecelerinin öğrenci kompozisyonlarından yüksek olduğu ancak bu farkın çok anlamlı olmadığı tespit edilmiştir sınıf Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine yapılan bir çalışma da ise ders kitaplarına alınan masalların sözcük ve cümle uzunluklarının öğrencilerin sınıf düzeylerine uygun bir dağılım göstermediği sonucuna varılmıştır ( Zorbaz, 2007). Çiftçi, Çeçen ve Melanlıoğlu (2007) tarafından gerçekleştirilen bir çalışma da ise 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlere (şiir ve tiyatro dışındaki metinler) FLESH in Ateşman tarafından Türkçeye uyarlanan formülü uygulanmıştır. Sonuç olarak kitaptaki öyküleyici metinlerin kelime ve cümle uzunluklarının bilgilendirici metinlere göre daha kısa olduğu, buna bağlı olarak okunabilirlik sayılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

12 2188 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ MEB tarafından 1996 yılında yayımlanan Çocuk Kitapları dizisindeki kitapların okunabilirlikleri üzerinde yapılan çalışma da ise 52 kitaptan 40 tanesinin okunabilirlik ölçütlerine göre hazırlanmış olduğu saptanmıştır (Güneş, 2000). Yazıcı ve Yeşilbursa (2007) tarafından gerçekleştirilen diğer bir çalışmada ise özellikle sosyal bilgiler derslerinde yazılı materyallerin öğrencilerin okuma seviyelerine uygunluğunun belirlenmesinde kullanılan ölçme araçları ele alınmış ve bu araçların boşluk doldurma testleri, labirent testleri, okunabilirlik formülleri ve uzman görüşleri olduğu ifade edilmiştir yılları arasında temel ders kitabı olarak okutulması uygun görülmüş olan ilköğretim 8. sınıf fen bilgisi ders kitabındaki fizik konularının; içerik, eğitsel tasarım, görsel sunum, dil ve anlatım yönünden incelenmesini konu edinen bir makale çalışmasında ise, belirtilen bu kriterler açısından sıkıntıların olduğu belirlenmiştir (Ünsal ve Güneş, 2003). 9. sınıf coğrafya ders kitabının okunabilirliği ve hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğunu saptamaya yönelik sınırlı sayıdaki öğrencinin örneklem olarak alındığı bir bildiri çalışmasında ise kitabın okunabilirlik derecesinin CLOZE testine göre düşük olduğu saptanmıştır. Okunabilirlik formüllerinden ise sadece FOG formülü uygulanarak elde edilen bulgulara göre kitabın hedef yaş seviyesine uygun olduğu belirtilmiştir (Ulu Kalın, 2007). 12. sınıf coğrafya ders kitabı ile ilgili yapılan diğer bir çalışmada da sınırlı öğrenci örneklem olarak alınmış ve sonuçta CLO- ZE testine göre okunabilirlik değerinin düşük olduğu tespit edilmiştir (Ulu Kalın, Çapuk, Topkaya ve Alım, 2009). 10. sınıf coğrafya ders kitabının okunabilirliğinin farklı okul türlerine göre ele alındığı çalışmamızda ise, CLOZE testine göre okunabilirliğin özellikle meslek ve genel liseler için oldukça düşük olduğu sonucuna varılmıştır. FOG testi ise yaş seviyesine uygun bir değer vermiştir (Turan ve Geçit, 2010) yılında mevcut fen bilgisi ders kitaplarının bazı okunabilirlik formülleri ile değerlendirilmesini konu edinen bir çalışmada MEB e bağlı okulların değişik sınıflarında (6,7,8) okutulan 6 farklı ders kitabına okunabilirlik formülleri uygulanmış ve bu formüllerin Türkçe fen bilgisi ders kitapları için tam okunma yaşını vermedikleri anlaşılmıştır. Bu nedenle FOG ve SMOG formüllerden hareketle yeni formüller türetilmiştir (Çepni ve ark., 2001). Çepni, Gökdere ve Küçük (2002) tarafından FLESH, SMOG, FOG, FRY testlerinin Türkçeye uyarlanışı ve çeşitli fen bilgisi kitaplarının incelendiği çalışma da dikkate değer bir çalışmadır.

13 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri Sınırlılıklar CLOZE testine veri sağlayan unsurlar, eğitim-öğretim yılında Türkiye nin değişik illerindeki liselerde öğrenim gören 472 öğrenci katılımıyla sınırlıdır. Diğer test ve formüller için ise incelenen ders kitaplarındaki sadece ilgili paragrafların irdelenmesi sınırlılığı teşkil etmektedir. Araştırmanın Modeli Yöntem Lise Coğrafya 9 ve lise Coğrafya 11 ders kitaplarının okunabilirlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma betimsel bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. Çünkü betimlemeli çalışmalarda araştırılan ortamda herhangi bir değişim yapılmaksızın var olan olaylarla çalışılarak bir durumu aydınlatmak, standartlar doğrultusunda değerlendirmeler yapmak ve olaylar arasında olası ilişkileri ortaya çıkarmak için araştırmalar yürütülür (Çepni, 2009, s. 64). Örneklem Çalışmamızda rastgele (random) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 3 farklı bölgenin il merkezlerinde yer alan okulların isimlerinin yazılı olduğu torbadan tesadüfî yoldan örneklem alınmıştır. Ülkemizde yaygın olan lise türlerinden homojen bir grup oluşturması yönünde bir çalışma yapılarak, bu şekilde örneklemin evreni temsil edebilirlik derecesi arttırılmak istenmiştir. Araştırmanın amacına ve içeriğine uygun olarak Türkiye nin çeşitli yerlerinden farklı okul türlerindeki öğrenciler örneklemi teşkil etmiştir. Araştırmanın örneklemini, Öğretim Yılı nda Muş Fen Lisesi (20), Muş Anadolu Lisesi (78), Trabzon Akçaabat Anadolu Lisesi (84), Trabzon Merkez Kız Meslek Lisesi (96), İstanbul Üsküdar Çengelköy Lisesi (98) ve İstanbul Ümraniye Namık Kemal Liselerinden (96) toplam 472 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 296 sı 9. Sınıf, 176 sı ise 11. Sınıf öğrencisidir. Verilerin Toplaması Bu çalışmada veriler, giriş bölümünde de detaylıca irdelendiği gibi uluslar arası alanda yapılan çalışmalarda geçerliliği ve güvenirliği kanıt-

14 2190 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ lanmış olan standart testlerden CLOZE ve FOG testleri ile FLESH, SMOG okunabilirlik formüllerinin amaçlarına uygun olarak iki şekilde toplanmıştır. İlk olarak CLOZE testi için MEB TTKB tarafından yayınlanan ortaöğretim Coğrafya 9 ve Coğrafya 11 ders kitaplarından yaklaşık er kelimelik metinler seçilmiştir. Bu metinlerde ilk cümleler aynen bırakılmıştır. İkinci cümlelerden itibaren her 5 6 kelimeden biri rast gele atılmak sureti ile boşluklu bir metin oluşturulmuştur. Oluşturulan boşlukları öğrencilerden doğru bir şekilde doldurmaları istenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında FOG testi ile FLESH ve SMOG formülleri için kullanılmak üzere aynı kitapların çeşitli bölümlerinden farklı paragraflar seçilmiş ve paragraflar tarafımızca belirtilen test ve formüllerin Türkçeye uyarlanmış biçimleriyle değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bu test ve formüllerden FLESH formülü Ateşman (1997), SMOG formülü ve FOG testi ise Çepni, Gökdere ve Taş (2001) tarafından Türkçenin dil yapısına uygun olacak şekilde geliştirilmiş ve literatür taraması bölümünde de belirtildiği gibi birçok ulusal çalışmada kullanılmışlardır. Ayrıca seçilen tüm metinler uluslar arası geçerliliği bulunan bu test ve formüllerin prosedürlerinin bir gereği olarak ders kitaplarından rastgele seçilmiştir. Bu şekilde kitaplardaki metinlerin okunabilirlik dereceleri ile hedef öğrenci yaş seviyelerine uygunluğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. CLOZE Testi İçin Kullanılan Metin (Lise Coğrafya 9 Ders Kitabı, Sayfa: 117). Akarsu belli bir yatak içerisinde ve eğim boyunca akar. Akışı sırasında yüzeydeki malzemeyi aşındırarak TAŞIR ve hızının azaldığı yerde BU malzemeyi biriktirir. Aşınım ve birikim FAALİYETİ; akarsuyun hızı, iklim, bitki örtüsü VE eğime bağlı olarak değişir. AKARSUYUN doğduğu yere kaynak, denize veya GÖLE ulaştığı yere ise ağız adı VERİLİR. Akarsu, yatağını ağız kısmından kaynak KISMINA doğru aşındırır. Buna geriye DOĞRU aşındırma adı verilir. Aşınmanın ilerlemesi İLE eğim azalır. Buna bağlı olarak GERİYE doğru aşındırma yavaşlar ve yana DOĞ- RU aşındırma etkili olur. Akarsuyun yatağını DERİNE doğru aşındırabileceği en son seviye DENİZ seviyesidir ve buna kaide seviyesi ADI verilir. Yatağın deniz seviyesine YAKLAŞMASI denge profili olarak ifade edilir. BİR akarsuyun belli bir kesitinde bir SANİYEDE geçen su miktarına

9. SINIF COĞRAFYA DERS KİTABININ OKUNULABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU. Özlem ULU KALIN&Yavuz TOPKAYA

9. SINIF COĞRAFYA DERS KİTABININ OKUNULABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU. Özlem ULU KALIN&Yavuz TOPKAYA 9. SINIF COĞRAFYA DERS KİTABININ OKUNULABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Özlem ULU KALIN&Yavuz TOPKAYA ÖZET İlköğretim eğitim sisteminin temelidir. Öğretimin hedefine ulaşması için öğretim araçlarına

Detaylı

Biyoloji 9 Ders Kitabında Hücre ile İlgili Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri

Biyoloji 9 Ders Kitabında Hücre ile İlgili Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences Sayı: 12 / Aralık 2009 Biyoloji 9 Ders Kitabında Hücre ile İlgili Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri Esra Özay Köse * Özet Ders

Detaylı

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 441-446 LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ahmet TEKBIYIK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

LİSE COĞRAFYA 10. SINIF DERS KİTABININ FARKLI OKULLARA GÖRE OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU

LİSE COĞRAFYA 10. SINIF DERS KİTABININ FARKLI OKULLARA GÖRE OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Mayıs 2010 Cilt:18 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 613-622 Özet LİSE COĞRAFYA 10. SINIF DERS KİTABININ FARKLI OKULLARA GÖRE OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU İlhan TURAN, Yılmaz GEÇİT Rize Üniversitesi,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.

COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI 1. KURUM ADI : Yedi Sistem Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUNADRESİ :Atatürk Bulvarı No: 90/32 Kat:1-2-3-4-5-6-7-8-9 Kızılay Çankaya / ANKARA 3. KURUCUNUN ADI :

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli 2009 ÜNİVERSİTE(ÖSS) + 2009 SBS(Anadolu Liselerine Giriş 8, 7 veya 6.sınıf) Sınavları ileanadolu Lisesi, Kolej, Askeri Lise, Fen Lisesi vs Kazandıran PRATİK REHBERLİK bilgileri Yazan ; Seçkin Üniversite,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler.

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarların şekillendirici etkilerinin görüldüğü yerlerin

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ 1 BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR Puan 85,00-100,00 Pekiyi 70,00-84,99

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

SU, HALDEN HALE GİRER

SU, HALDEN HALE GİRER Atmosferde yükselen buhar soğuk hava tabakasıyla karşılaştığında yoğuşur. Gaz halindeki bir madde dışarıya ısı verdiğinde sıvı hale geçiriyorsa bu olaya yoğuşma denir. Sıcak Hava Yükselir ve Soğuyup Yağış

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1.SINIF I. YARIYIL

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1.SINIF I. YARIYIL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (4 YILLIK) 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1.SINIF I. YARIYIL II.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Okunabilirlik Formülleriyle Değerlendirilmesi: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünite Örneği

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Okunabilirlik Formülleriyle Değerlendirilmesi: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünite Örneği TurkishJournal of EducationalStudies, 1 (3) Ekim 2014 TURK-JES 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Okunabilirlik Formülleriyle Değerlendirilmesi: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünite Örneği

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Avusturya Liseliler Vakfı İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ALEV Okulları Misyonu Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti Politika Notu 09/2 20.03.2009 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI Mehmet Alper Dinçer 1 ve Gökçe Uysal Kolaşin 2 Yönetici Özeti OECD, 2000 den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı

Detaylı

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ 10.SINIF DERS PROGRAMLARI SEÇMELİ DERSLER YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ SINIF GEÇME A-DOĞRUDAN Tüm derslerden

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

SBS SINAV SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

SBS SINAV SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI SBS SINAV SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ KAVRAMLARI (SBS) SEVİYE BELİRLEME SINAVI NEDİR? Maksimum SBS puanı: 500 SP(Sınıf Puanı) Katkı Payı : %70 İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE HAYAL GÜCÜ TEMASINDA -Masal Perisi -Okula Giden Robot -Neden Rüya Görürüz? metinlerini işledik.

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 TROPİKAL OLAYLAR Ekvatoral Trof (ITCZ) Her iki yarım kürede subtropikal yüksek basınçtan nispeten alçak basınca doğru

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum, İkinci aşama LYS, 5 oturumda yapılmaktadır.

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ÖZEL DERSANELER VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI 1 * 1. Nihat BÜYÜKBAŞ

ÖZEL DERSANELER VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI 1 * 1. Nihat BÜYÜKBAŞ Eğitim Yönetimi Yıl 3, Sayı 2. Bahar 1997. ss. 155-162 ÖZEL DERSANELER VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI 1 * 1 Nihat BÜYÜKBAŞ Bugünkü yapısı ile ortaöğretim sistemimiz, daha çok lise yolundan üniversite

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Cumartesi, 07 Mart :34 - Son Güncelleme Cumartesi, 07 Mart :20

Yönetici tarafından yazıldı Cumartesi, 07 Mart :34 - Son Güncelleme Cumartesi, 07 Mart :20 Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) nedir? Bütün öğrencilerin gelişimini düzenli olarak izleyip gereken önlemlerin alınması için veri sağlayan ve eğitimin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan somut bir ölçme ve değerlendirme

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları Prof. Dr. Giray Berberoğlu Bilindiği gibi PISA 2003 şu üç soruya cevap aramaktadır. 1. Onbeş yaş öğrencileri bilgi toplumunda karşılaşacakları sorunlarla ne

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-6 YAŞ SİSTEM TANITIM TOPLANTISI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 öğretim

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ARALIK 2011 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencilerine Düzenlenen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma

Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencilerine Düzenlenen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencilerine Düzenlenen Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersinin Muafiyet Sınavı Üzerine Bir Çalışma Murat KARA, Şemseddin KOÇAK, Esin ÜNAL, Erkan KAYNAK, Yoldaş ERDOĞAN,

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ PROJE KONUSU : GRAFİKLER, KULLANIM ALANLARI VE GRAFİK UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR : Egem ERASLAN F.Sarper TEK Göktürk ERBAYSAL Mert KAHVECİ ÖNSÖZ

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı