Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi Yılmaz GEÇİT* Öz Bu çalışmanın amacı, lise coğrafya 9 ve 11. sınıf ders kitaplarının okunabilirliklerini ölçmektir. Bilindiği üzere ders kitaplarında bulunması gereken en temel özelliklerden biri metinlerin öğrencilerce kolaylıkla ve akıcı okunabilme durumudur. Kitapların akıcılığı yanında hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğu da büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada okunabilirliğin araştırılmasında uluslararası geçerliliği bulunan CLOZE ve FOG testleri ile FLESH ve SMOG formülleri kullanılmıştır. CLOZE testi ve FLESH formülü daha çok kitapların okunabilirlik düzeyleri hakkında bilgi verirken, FOG ve SMOG formülleri kitapların öğrenci yaş seviyesine uygunluğunu tespite yönelik kullanılmaktadır. Ancak bu test ve formüller genellikle metinlerin hece, sözcük ve cümle uzunluklarına dayalı olarak İngilizcenin dilbilgisi yapısına uygun geliştirilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda bunlar Türkçeye uyarlanmış biçimleriyle uygulanmıştır. Sonuçta bu kitapların okunabilirliklerinin CLOZE testine göre düşük, FLESH formülüne göre orta güçlükte olduğu saptanmıştır. FOG ve SMOG formülleri sonuçlarına göre ise metinlerin hedef öğrenci yaş seviyesinin altında olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler Coğrafya Ders Kitapları, Okunabilirlik, CLOZE ve FOG Testleri, FLESH ve SMOG Formülleri. * Rize Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (4) Güz / Autumn Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 2178 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GEÇİT Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD Çayeli, Rize. Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalardan Seçmeler Geçit, Y. (2010). Coğrafya eğitimi araştırmalarında temel yönelimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (2), Geçit, Y. (2010). 9. sınıf öğrencilerinin coğrafya müfredatı Türkiye öğrenme alanı içindeki bazı kavramları anlama düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 21, Turan, İ. ve Geçit, Y. (2010). Lise coğrafya 10. sınıf ders kitabının farklı okullara göre okunabilirliği ve hedef yaş düzeyine uygunluğu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), Geçit, Y. (2009). Pasinler Ovası ve çevresinin iklimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, Geçit, Y. (2009) yılından itibaren coğrafya eğitimindeki temel yönelimler. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi nde sunulan bildiri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi iş birliği, İstanbul. Geçit, Y. (2009). Ortaöğretim öğrenci görüşleri doğrultusunda 2005 yılı Coğrafya Öğretim Programı ve yapılandırmacı kuram ilişkisi. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi nde sunulan bildiri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi iş birliği, İstanbul.

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi Yılmaz GEÇİT Bilginin nesillere aktarımını sağlayan ders kitapları aynı zamanda program uygulayıcıları olan öğretmenlerin de en sık başvurdukları kaynakların başında gelmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre Sosyal bilgilerde başvurulan içeriğin %85 - %90 ı ders kitapları ve kaynak kitaplardan sağlanmaktadır (Myers ve Savage, 2005, s. 18). Öğretim programının bütün öğelerini içermesi bu kaynağın en çok tercih edilen kaynak olmasını sağlamaktadır (Büyükalan, 2003, s. 117). Ayrıca diğer ders araçlarına göre farklı işlevlere sahip olması ve kullanılmasının kolaylığı yanında, ülkemizin her tarafının diğer ders araç ve gereçleri açısından yeterli bir donanıma sahip olmaması da bu araçların yaygın kullanılmasına zemin oluşturmaktadır. Öğrencilerin en temel başvuru kaynağını ders kitapları teşkil etmektedir. Ders kitapları, öğrencinin yaş ve bilgi seviyesine uygun bilişsel ve duyuşsal becerilerle donatılmış zengin metinlerden oluşan, öğretim programlarının esas aldığı ilkeler doğrultusunda hazırlanan, ihtiva ettiği bilgileri öğrenciye aktaran basılı eğitim ve öğretim materyalleridir (Çiftçi, Çeçen ve Melanlıoğlu, 2007, s. 206). Aynı zamanda bu kitaplar, basılı materyaller arasında bireyin bağımsız olarak çalışmasına ve bilgiyi defalarca tekrar etmesine olanak sağlayan en önemli araçlardır (Ünsal ve Güneş, 2003, s. 388). Diğer yandan ders kitapları, öğrencilerin bilgilerini düzenleyerek belleklerini geliştirmekte, gelecek kuşakları bireysel, sosyal, ekonomik, ideolojik ve kültürel yönden geliştirmekte ve güçlendirmektedir (Güneş, 2002, s. 3). Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği nin 4. Maddesinde (Değişik: /26276), ders ki-

4 2180 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ tapları şu şekilde tarif edilmiştir: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılmak üzere, içeriği öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, gerektiğinde fasikül hâlinde de üretilebilen basılı eserdir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2009). Özellikle ülkemiz gibi kitap okuma oranının çok yüksek olmadığı ülkelerde öğrencilerin kitap ya da metinlerle karşılaşmaları ancak ders kitaplarıyla olabilmektedir (Tekşan ve Güneş, 2006, s. 459). Sadece bu husus bile kitapların ne derece önemli bir misyon yüklendiklerinin açık bir delilidir. Dolaysıyla ders kitaplarındaki metinlerin her yönüyle kusursuz ve seviyeye uygun olması gerekir (Çiftçi ve ark., 2007, s. 207). Bu kitapların öğrencilerce kolay anlaşılması ve içerikteki bilgilerin öğrenci için anlam taşıması ve belleklerinde uzun süre yer edinmesi, gerektiği durumlarda bu temel bilgilerin yaşamla ilişkilendirilmesi, kısacası bu verilerin bilgiye ve pratiğe dönüşebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun gerçekleşmesi için de metinlerin belli bir plan dâhilinde, içeriklerinin aşamalı ve birbirine önkoşul olacak biçimde düzenlenmesi gerekir (Sönmez, 2003, s. 25). Eğitim sürecinin tüm paydaşları için öğretim sürecinin önemli bir unsurunu teşkil eden ders kitaplarının hazırlanması ve değerlendirilmesi de ayrı bir önem taşımaktadır. Bu durum ders kitaplarının belli standartlarda hazırlanması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizde ders kitaplarının hazırlanmasında kullanılan yönetmelikler, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenmiştir. Ayrıca TSE, ders kitaplarının sahip olması gereken standartları TS standardı ile açıklamıştır (Tekbıyık, 2006, s. 442). Ülkemizde ders kitabının yazımında genellikle 4 aşama takip edilmektedir. İlk aşamada müfredat ayrıntılı bir şekilde incelenir, kitaplardaki metinlerinin oluşturulabilmesi için, öğretim programındaki konu başlıkları anahtar sorulara dönüştürülür. İkinci aşamada kitabın tasarımı (sayfa düzeni, konu ile ilgili öğrenci etkinlikleri, fotoğraflar, harita vb.) yapılır. Üçüncü aşamada kitabın tasarımı ve konular ile ilgili anahtar sorular dikkate alınarak metinler oluşturulur. Son aşamada ise alıştırma ve kılavuz kitaplar oluşturulur (Demirkaya ve Tomal, 2002, s. 154). Özellikle ilk üç adım kitabın okunabilirliğini sağlama açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bir yazılı materyalin (ders kitabı, ders notları, kılavuz kitaplar, okul gazetesi, bildiriler, v.s.) öğretim etkililiğinin özellikle üç temel değişkene bağlı olduğu da ifade edilmektedir: (a) materyalin okunabilirlik düzeyi, (b) materyalin içeriği ve (c) materyalin tasarımı (düzenlenmesi, dış görünümü) (Yalın, 2007, s. 150).

5 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri Yukarda genel anlamda önemi açıklanmaya çalışılan kitapların, tasarlanan işlevleri yerine getirebilmesi için sahip olması gereken temel hususlardan birinin de okunabilirlik düzeyi olduğu anlaşılmaktadır. Okunabilirlik, öğrencinin okuduğu materyali hızlı okuma ve okuduğunu anlama derecesi olarak tanımlanabilir (Ulu Kalın ve Topkaya, 2007). Okunabilirlik, okuyan tarafından metinlerin kolay ya da güç anlaşılır olma durumu olarak da tanımlanabilir (Ateşman, 1997, s. 71). Bir metinde, her cümledeki kelime sayısı, her kelimedeki hece sayısı, cümlede vurgulanmak istenen fikir sayısı, fikirlerin devamlılığı okunabilirliği belirleyen özelliklerdendir (Tekbıyık, 2006, s. 442). Okunabilirlik, çoğunlukla metinlerin nicel özellikleri yani cümle ve kelime uzunlukları ve bilinmeyen kelime sayısı göz önüne alınarak metnin güçlüğünü belirlemeyi amaçlar. Metinlerin güçlük derecesinin belirlenmesi ve bu doğrultuda metinlerin düzeye uygunluğunun tespiti okunabilirliğin temel ölçütleridir (Zorbaz, 2007, s. 89). Eğitimciler, öğrencilerin yazılı materyalleri okumada karşılaştıkları problemler ile başa çıkabilmeleri için ders kitapları ve diğer okuma materyallerinin öğrencilerin okuma seviyelerine uygun olması gerektiğini ifade etmektedirler (Ornstein ve Lasley, 2000, s. 232). Yazılı materyallerin öğrenci seviyelerine uygun olup olmadığı konusu, doğrudan öğrencilerin derslerde neyi, ne kadar öğrenebilecekleri ile ilgilidir. Çünkü öğrencilerin kendi okuma seviyelerinin üstünde olan bir metinden bilgi edinmeleri güçtür. Bununla birlikte öğrencilerin, çok kolay bir metne odaklanmaları ve okuma için yeterli motivasyonu oluşturmaları da güçtür (Yazıcı ve Yeşilbursa, 2007, s. 84). Okuma uzmanları öğrenciler için üç çeşit okuma seviyesi olduğunu ifade etmişlerdir. Bu okuma seviyeleri şunlardır (Naylor ve Diem, 1987, s. 313 ten, Dolgin, 1975, s. 251 den,, Thedore, 1975, s ten akt., Yazıcı ve Yeşilbursa, 2007, s. 84;): Bağımsız Okuma Seviyesi: Öğrencinin bu seviyede okuyabileceği materyal, onun dışarıdan yardım almadan kendi başına üstesinden gelebildiği materyal anlamına gelir. Öğrenci, yazarın sunduğu hemen hemen her şeyi kolaylıkla öğrenebilir. Kelimelere aşinadır. Metinde var olan fikirleri çıkartmak için gerekli becerilere sahiptir ve ifade edilen kavramları rahatlıkla anlayabilir. Öğretimsel Okuma Seviyesi: Öğretimsel seviyedeki materyal, öğrencinin öğretmen tarafından yardım sağlandığında anlayacağı materyal

6 2182 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ anlamına gelir. Bu seviyede öğretmen, muhtemelen ne okuyacağı hakkında öğrenciye genel bir bakış açısı sunmalı, belki ona yol gösterecek bazı sorular sormalı ve okuma işleminden hemen sonra metnin anlaşılmasını artırmak için bir sınıf tartışması başlatmalıdır. Yetersiz Okuma Seviyesi: Bu seviyede öğrenci elindeki materyallerle yeterli miktarda iş göremez. Materyaller öğrenciler için o kadar zordur ki makul miktardaki öğretimsel yardım, öğrenci yetenekleriyle, yazarın beklentileri arasında köprü kurmada yetersiz kalmaktadır. Kelime tanıma ve anlama o kadar zordur ki öğrenci gözle görülebilir endişe belirtileri gösterebilir. Bu da öğrencilerin verilen metni kavramasında bir azalmaya ve bir sonraki okuma metnini görmezden gelmesiyle sonuçlanabilir. Bu tür materyallerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Araştırmanın Amacı Bu çalışmada MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın gün ve 288 sayılı kararı ile liselerde okutulmasını kararlaştırdığı lise Coğrafya 9 ders kitabı ile gün ve 88 sayılı kararı ile yine liselerde okutulması kararlaştırılan Coğrafya 11 ders kitaplarının bazı okunabilirlik formülleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirme yapılırken daha önce yapılan birçok çalışmanın aksine uluslar arası geçerliliği olan birçok formül ve test bir anda ve aynı zamanda Türkçeye uyarlanmış biçimleriyle uygulanmıştır. Bu şekilde belirtilen ders kitaplarının farklı okul türlerindeki hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğu da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Başlıca Okunabilirlik Testleri Eğitimcilerin okunabilirlikle ilgili öğrencilere uygulayabilecekleri testlerden biri CLOZE testidir (Wellington, 1994, s. 178). Okunabilirlik derecesini tespite yönelik uygulanan CLOZE testi esas itibariyle bir boşluk doldurma testidir. Boşluk doldurma testleri bir okuma parçasından belli aralıklarla, belli sayıda sözcüğün çıkarılmasına dayanır. Daha sonra öğrencilerin bu cümleleri uygun sözcüklerle doldurmaları istenir (Kobayashi, 2002, s. 571). Taylor tarafından geliştirilen boşluk testleriyle esasında öğrencilerin dil becerileri test edilmeye çalışılır (Thedore, 1975, s. 254). Bu çalışmada da ilk olarak öğrencilere uygulanan ve bir boşluk dol-

7 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri durma testi olan CLOZE testi sonucuna göre öğrencilerce doğru yazılan sözcük sayısı esas alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Öğrencilerin yazdığı doğru cevap sayısı %60 ve üzeri ise o metin bağımsız bir şekilde okunabilir, %40 tan düşük ise çok zor metin, %40 60 arası ise öğretmen destekli ancak okunabilir ve kullanılabilir (Wellington, 1994, s. 178). CLOZE testi kitaptan seçilen ve daha önce öğrencilerin okumadıkları yaklaşık 275 sözcüklü bir metinden, ilk cümleye dokunmaksızın ikinci cümleden itibaren 5 6 sözcükten birinin rastgele atılması esasına dayanır. Ancak boşluk doldurma testleri ile ilgili başka yöntemler de önerilmektedir. Örneğin Thedore ye göre (1975, s. 254); seçilen iki pasajdan her bir pasajın ilk cümlesini hariç tutarak ikinci cümleden itibaren her 7 sözcükten biri atılır ve her iki pasaj içinde toplamda 50 boşluk elde edilinceye kadar bu işlem devam ettirilir. Ancak 50 sözcük çıkarmanın özellikle okuma güçlüğü çeken öğrenciler için zor olabileceği bunun yerine 25 veya 33 sözcüğün atılmasının daha anlamlı olabileceği de belirtilmektedir (Alvermann ve Phelps, 2005, s. 141). Öğrencilerin okuma seviyesi bir kez tespit edildiğinde, öğretmenlerin yazılı materyallerin zorluğunu değerlendirmek için okunabilirlik formüllerini kullanmaları mümkün hale gelir (Yazıcı ve Yeşilbursa, 2007, s. 93). Materyallerin okunabilme seviyesinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan okunabilirlik formülleri FLESH, FOG, SMOG ve FRY dir (Çepni, Gökdere ve Taş, 2001, s. 357). Bu formüller cümle uzunlukları ve hece yapılarıyla doğrudan ilgilidir. Bir metinde bulunan cümle sayıları ve uzunlukları ile sözcükleri teşkil eden hece sayıları dilden dile farklılık gösterdiği için bu formüllerin olduğu gibi Türkçeye uygulanması olumlu sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle çalışmamızda Ateşman (1997, s. 73) tarafından Türkçeye uyarlanan FLESH formülü ile Çepni ve ark., (2001, s. 361) tarafından Türkçeye uyarlanan FOG ve SMOG formülleri kullanılmıştır. Birçok ülkede uygulanan bu formüller cümle ve sözcük uzunlukları üzerine dayanır. İşte bu husus kimi eğimcilerce aslında bu formüllerin önemli bir sınırlılığı olarak kabul edilir. Bu görüşlere göre bir metindeki uzun sözcük ve tümce oranlarından çok, anlamı bilinmeyen öğelerin oranı anlaşılırlık oranının belirlenmesinde daha etkilidir (Budak, 2005, s. 1). Yukarında ana hatlarıyla değinilen CLOZE ve FOG testleri ile okunabilirlik formüllerinden FLESH ve SMOG formüllerinin genel özellikleri ve bunların Türkçeye uyarlanış biçimleri şu şekildedir: CLOZE testi, hedef kitlenin bilgi ve katılımından yararlanmak sureti ile oluşturulan okunabilirlik ölçme testidir. Bu test şu aşamalardan oluşmaktadır:

8 2184 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ CLOZE Testi ve Uygulama Basamakları Yapılandırma: Araştırmaya konu olan kitaptan daha önceden öğrencilerin okumadıkları yaklaşık 275 kelimelik bir metin seçilir. İlk cümleye hiç dokunmadan ikinci cümleden itibaren lise seviyesi için her 5 6, ilköğretimin ikinci seviyesi için 7 9 kelimeden biri rast gele atılır. Birinci seviyede 15 kelimede bir bu işlem yapılır. Atılan her kelimenin yeri boşluk olarak bırakılır. Atılan kelimeler ise ayrı bir yerde kayıt altında tutulur. Uygulama: Bu aşamada testin sınavlarla herhangi bir ilişkisinin olmadığı sadece araştırma amaçlı hazırlandığı öğrencilere açıklanır. Testteki boşlukları öğrencilerden doldurmaları istenir. Ölçme: Öğrencilere uygulanan test değerlendirmeye alınır. Bu aşamada metnin orijinal örnekteki şekli göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır. Öyle ki sadece metindeki orijinal kelimenin yazılması doğru sayılır, eş anlamlı kelimeler doğru sayılmaz. Bu kriterlere göre her öğrencinin testi değerlendirilir. Yorumlama: Öğrencilerin bireysel başarıları ve sınıf genel başarısı göz önüne alınarak kitabın okunabilirlik seviyesinin sınıf seviyesine uygun olup olmadığına karar verilir. %60 üzerindeki dereceler bu kitabın öğrenci seviyesi için oldukça uygun olduğunu gösterir. %40-%60 arasındaki dereceler kitabın öğrenciler tarafından yarışma amaçlı olarak okunabileceğine işaret eder. Öğrenciler bu ders kitabını okurken azda olsa problemlerle karşılaşabilirler. Bu problemleri çözmek için bir okuma rehberine ihtiyaç vardır. %40 ın altındaki bir skor ise kitabın muhtemelen öğrenciler için zor olduğuna işaret eder. Bu testin uygulandığı öğrenciler bu kitaptan faydalanabilmeleri için birçok okuma rehberine ihtiyaç duyacaklardır, ya da bu ders kitabının uygun olan bir başkası ile değiştirilmesi gerekmektedir (Çepni ve ark., 2001, s. 357). FLESH Formülü ve Uygulama Basamakları İncelenecek kitaptan yaklaşık 100 er kelimelik üç paragraf seçilir. Her 100 kelimelik örnekteki hecelerin ortalama sayısı bulunur. Her paragraftaki cümlelerin ortalama uzunlukları hesaplanır. Sonra aşağıdaki formül kullanılarak kolay okuma puanı (RES) hesaplanır.

9 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri Kolay okuma puanı = 206,835 [ ( X. 1,015) + (Y. 0,846)] Burada X = ortalama cümle uzunluğu, Y = Otalama hece sayısı. Eğer kolay okuma (RES) sonucu 90 ve üzeri ise metin öğrencilerce kolay okunabilir, arası ise okuma rehberi yardımı ile okuyabilir, arasında ise akademik düzeydedir sonucuna varılabilir. RES sonuçları kullanılarak FGL (Flesh Grade Level) sonuçları aracılığıyla okuma yaşına ulaşılabilir. Daha sonra elde edilen FGL değerlerine 5 eklenerek okuma yaşı bulunabilir (Wellington, 1994, s. 177). Ancak bu formülün Türkçeye aynen uygulanması durumunda formülün ilk basamağını teşkil eden RES değerlerinin aşırı çıkması nedeniyle sınıf okuma düzeyi anlamsız bir sonuç verdiği belirlenmiş, bu nedenle formülün Ateşman (1997, s ) tarafından Türkçeye uyarlanmış biçimiyle kitapların okunabilirlik düzeyi saptanmaya çalışılmıştır. Türkçeye uyarlanmış biçimiyle formül şu şekildedir: Ateşman Tarafından Türkçeye Uyarlanmış FLESH Formülü ve Uygulama Basamakları Okunabilirlik Sayısı = 198, , 175.x1 2,610.x2 X1 = Hece olarak ortalama kelime uzunluğu X2 = Kelime olarak ortalama cümle uzunluğu. Bu değerlere göre Türkçe okunabilirlik aralıkları şu şekildedir: Okunabilirlik Sayısı Çok Kolay Kolay Okunabilirlik Düzeyi Orta Güçlükte Zor 1 29 Çok Zor (Ateşman, 1997, s ) FOG (Fruency of gobbledegook) Testi ve Uygulama Basamakları Yaklaşık 100 kelimelik örnek paragraflar seçilir. Her cümlede ortalama kelime sayısı (S) hesaplanır.

10 2186 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Her örnek paragraftaki çok heceli kelimelerin yüzdesi hesaplanır ve ortalaması bulunur (N). US sınıf düzeyi formülü kullanılır: US Sınıf Düzeyi = 0,4 (S + N) hesaplanır. US sınıf düzeyine 5 eklenerek okuma yaşı bulunur (Wellington, 1994, s. 177). Ancak formülün Türkçe metinlere aynen uygulanması durumunda okuma yaşının ortalama 3 4 yaş daha küçük çıktığı görülmektedir. Çepni, Gökdere ve Taş, CLOZE testi sonuçlarına göre okunabilirliği normal seviyenin üzerinde olan birkaç kitaptaki ortalama cümle uzunlukları ve ortalama hece sayı değerlerini dikkate alıp çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Sonuçta bu testin Türkçe metinler için anlamlı sonuç vermesi için formüldeki 0,4 katsayısının 0,6 ya yükseltilmesi gereği ortaya çıkmıştır (Çepni ve ark., 2001, s. 361). Uygulamanın güvenilir sonuçlar vermesi için de incelenecek kitaplardan en az 2 3 paragraf üzerinde çalışmanın yapılması gerekmektedir. SMOG Formülü ve Uygulama Basamakları Ders kitabının baş, orta ve sonundan her biri 10 cümlelik yaklaşık 100 kelimelik 3 paragraf seçilir. Seçilen 30 cümledeki 3 ve daha fazla heceli kelimelerin toplam sayıları hesap edilir. Toplamın karekökü alınır. Elde edilen değere 8 eklenerek okuma yaşı bulunur (Wellington, 1994, s. 178). FOG testinde olduğu gibi SMOG formülünün de Türkçe metinlere orijinalindeki gibi uygulanması durumunda anlamlı sonuçlar vermediği gerçeğinden hareketle yine Çepni, Gökdere ve Taş tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Türkçe hece ortalaması ile İngilizce hece ortalamasının karşılaştırılması sonucunda formüldeki 3 ve daha fazla heceleri kelimelerin yerine 4 ve daha fazla heceli kelimeler sayılarak değerlendirme yapmanın daha olumlu sonuçlar verdiği saptanmıştır. Elde edilen kelime toplamının karekökü değerine de 8 yerine 5 eklenmesiyle Türkiye deki sınıf düzeylerine uygun okuma yaşlarına ulaşıldığı görülmüştür (Çepni ve ark., 2001, s. 362).

11 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri Literatür Tarama Son yıllarda ders kitaplarının okunabilirlik derecelerini saptamak amacıyla yapılan çalışmalarda bir artış gözlemlemekle beraber bunların yeterli olduğunu belirtmek güçtür. Aşağıda ülkemizde bu alanla ilgili yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilmektedir. Türkiye de okunabilirlikle ilgili yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri Ateşman nın (1997) FLESH formülünü Türkçeye uyarladığı çalışmadır. İngilizce metinlerin okunabilirlik derecelerinin tespitinde olumlu sonuç veren bu formülün Türkçe dil yapısının göz önüne alınarak dilimize uyarlanması ve okunabilirliğin güvenli bir şekilde ölçülmesine imkân vermesi bakımından önemlidir. Diğer bir çalışma 2 şer adet ilköğretim 4. ve 5. sınıf iş eğitimi ders kitaplarının FOG formülüne göre değerlendirilmesini içerir (Kaya, 1998). Bu çalışma sonucunda adı geçen formüle göre yapılan değerlendirmeyle kitaplar arasında anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır. Lise fizik 1 ders kitabının okunabilirliği ve hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğunu tespite yönelik yapılan çalışmada ise CLOZE testine göre kitabın okunabilirliğinin düşük ancak FOG testine göre hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğu belirlenmiştir (Tekbıyık, 2006). Temur (2002) tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde ise ilköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerle, bu kitabı okuyan öğrencilere ait kompozisyonların okunabilirlik açısından karşılaştırılması yapılmış, sonuçta kitaptaki metinlerin okunabilirlik derecelerinin öğrenci kompozisyonlarından yüksek olduğu ancak bu farkın çok anlamlı olmadığı tespit edilmiştir sınıf Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine yapılan bir çalışma da ise ders kitaplarına alınan masalların sözcük ve cümle uzunluklarının öğrencilerin sınıf düzeylerine uygun bir dağılım göstermediği sonucuna varılmıştır ( Zorbaz, 2007). Çiftçi, Çeçen ve Melanlıoğlu (2007) tarafından gerçekleştirilen bir çalışma da ise 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlere (şiir ve tiyatro dışındaki metinler) FLESH in Ateşman tarafından Türkçeye uyarlanan formülü uygulanmıştır. Sonuç olarak kitaptaki öyküleyici metinlerin kelime ve cümle uzunluklarının bilgilendirici metinlere göre daha kısa olduğu, buna bağlı olarak okunabilirlik sayılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

12 2188 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ MEB tarafından 1996 yılında yayımlanan Çocuk Kitapları dizisindeki kitapların okunabilirlikleri üzerinde yapılan çalışma da ise 52 kitaptan 40 tanesinin okunabilirlik ölçütlerine göre hazırlanmış olduğu saptanmıştır (Güneş, 2000). Yazıcı ve Yeşilbursa (2007) tarafından gerçekleştirilen diğer bir çalışmada ise özellikle sosyal bilgiler derslerinde yazılı materyallerin öğrencilerin okuma seviyelerine uygunluğunun belirlenmesinde kullanılan ölçme araçları ele alınmış ve bu araçların boşluk doldurma testleri, labirent testleri, okunabilirlik formülleri ve uzman görüşleri olduğu ifade edilmiştir yılları arasında temel ders kitabı olarak okutulması uygun görülmüş olan ilköğretim 8. sınıf fen bilgisi ders kitabındaki fizik konularının; içerik, eğitsel tasarım, görsel sunum, dil ve anlatım yönünden incelenmesini konu edinen bir makale çalışmasında ise, belirtilen bu kriterler açısından sıkıntıların olduğu belirlenmiştir (Ünsal ve Güneş, 2003). 9. sınıf coğrafya ders kitabının okunabilirliği ve hedef öğrenci yaş seviyesine uygunluğunu saptamaya yönelik sınırlı sayıdaki öğrencinin örneklem olarak alındığı bir bildiri çalışmasında ise kitabın okunabilirlik derecesinin CLOZE testine göre düşük olduğu saptanmıştır. Okunabilirlik formüllerinden ise sadece FOG formülü uygulanarak elde edilen bulgulara göre kitabın hedef yaş seviyesine uygun olduğu belirtilmiştir (Ulu Kalın, 2007). 12. sınıf coğrafya ders kitabı ile ilgili yapılan diğer bir çalışmada da sınırlı öğrenci örneklem olarak alınmış ve sonuçta CLO- ZE testine göre okunabilirlik değerinin düşük olduğu tespit edilmiştir (Ulu Kalın, Çapuk, Topkaya ve Alım, 2009). 10. sınıf coğrafya ders kitabının okunabilirliğinin farklı okul türlerine göre ele alındığı çalışmamızda ise, CLOZE testine göre okunabilirliğin özellikle meslek ve genel liseler için oldukça düşük olduğu sonucuna varılmıştır. FOG testi ise yaş seviyesine uygun bir değer vermiştir (Turan ve Geçit, 2010) yılında mevcut fen bilgisi ders kitaplarının bazı okunabilirlik formülleri ile değerlendirilmesini konu edinen bir çalışmada MEB e bağlı okulların değişik sınıflarında (6,7,8) okutulan 6 farklı ders kitabına okunabilirlik formülleri uygulanmış ve bu formüllerin Türkçe fen bilgisi ders kitapları için tam okunma yaşını vermedikleri anlaşılmıştır. Bu nedenle FOG ve SMOG formüllerden hareketle yeni formüller türetilmiştir (Çepni ve ark., 2001). Çepni, Gökdere ve Küçük (2002) tarafından FLESH, SMOG, FOG, FRY testlerinin Türkçeye uyarlanışı ve çeşitli fen bilgisi kitaplarının incelendiği çalışma da dikkate değer bir çalışmadır.

13 GEÇİT / Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri Sınırlılıklar CLOZE testine veri sağlayan unsurlar, eğitim-öğretim yılında Türkiye nin değişik illerindeki liselerde öğrenim gören 472 öğrenci katılımıyla sınırlıdır. Diğer test ve formüller için ise incelenen ders kitaplarındaki sadece ilgili paragrafların irdelenmesi sınırlılığı teşkil etmektedir. Araştırmanın Modeli Yöntem Lise Coğrafya 9 ve lise Coğrafya 11 ders kitaplarının okunabilirlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma betimsel bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. Çünkü betimlemeli çalışmalarda araştırılan ortamda herhangi bir değişim yapılmaksızın var olan olaylarla çalışılarak bir durumu aydınlatmak, standartlar doğrultusunda değerlendirmeler yapmak ve olaylar arasında olası ilişkileri ortaya çıkarmak için araştırmalar yürütülür (Çepni, 2009, s. 64). Örneklem Çalışmamızda rastgele (random) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 3 farklı bölgenin il merkezlerinde yer alan okulların isimlerinin yazılı olduğu torbadan tesadüfî yoldan örneklem alınmıştır. Ülkemizde yaygın olan lise türlerinden homojen bir grup oluşturması yönünde bir çalışma yapılarak, bu şekilde örneklemin evreni temsil edebilirlik derecesi arttırılmak istenmiştir. Araştırmanın amacına ve içeriğine uygun olarak Türkiye nin çeşitli yerlerinden farklı okul türlerindeki öğrenciler örneklemi teşkil etmiştir. Araştırmanın örneklemini, Öğretim Yılı nda Muş Fen Lisesi (20), Muş Anadolu Lisesi (78), Trabzon Akçaabat Anadolu Lisesi (84), Trabzon Merkez Kız Meslek Lisesi (96), İstanbul Üsküdar Çengelköy Lisesi (98) ve İstanbul Ümraniye Namık Kemal Liselerinden (96) toplam 472 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 296 sı 9. Sınıf, 176 sı ise 11. Sınıf öğrencisidir. Verilerin Toplaması Bu çalışmada veriler, giriş bölümünde de detaylıca irdelendiği gibi uluslar arası alanda yapılan çalışmalarda geçerliliği ve güvenirliği kanıt-

14 2190 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ lanmış olan standart testlerden CLOZE ve FOG testleri ile FLESH, SMOG okunabilirlik formüllerinin amaçlarına uygun olarak iki şekilde toplanmıştır. İlk olarak CLOZE testi için MEB TTKB tarafından yayınlanan ortaöğretim Coğrafya 9 ve Coğrafya 11 ders kitaplarından yaklaşık er kelimelik metinler seçilmiştir. Bu metinlerde ilk cümleler aynen bırakılmıştır. İkinci cümlelerden itibaren her 5 6 kelimeden biri rast gele atılmak sureti ile boşluklu bir metin oluşturulmuştur. Oluşturulan boşlukları öğrencilerden doğru bir şekilde doldurmaları istenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında FOG testi ile FLESH ve SMOG formülleri için kullanılmak üzere aynı kitapların çeşitli bölümlerinden farklı paragraflar seçilmiş ve paragraflar tarafımızca belirtilen test ve formüllerin Türkçeye uyarlanmış biçimleriyle değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bu test ve formüllerden FLESH formülü Ateşman (1997), SMOG formülü ve FOG testi ise Çepni, Gökdere ve Taş (2001) tarafından Türkçenin dil yapısına uygun olacak şekilde geliştirilmiş ve literatür taraması bölümünde de belirtildiği gibi birçok ulusal çalışmada kullanılmışlardır. Ayrıca seçilen tüm metinler uluslar arası geçerliliği bulunan bu test ve formüllerin prosedürlerinin bir gereği olarak ders kitaplarından rastgele seçilmiştir. Bu şekilde kitaplardaki metinlerin okunabilirlik dereceleri ile hedef öğrenci yaş seviyelerine uygunluğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. CLOZE Testi İçin Kullanılan Metin (Lise Coğrafya 9 Ders Kitabı, Sayfa: 117). Akarsu belli bir yatak içerisinde ve eğim boyunca akar. Akışı sırasında yüzeydeki malzemeyi aşındırarak TAŞIR ve hızının azaldığı yerde BU malzemeyi biriktirir. Aşınım ve birikim FAALİYETİ; akarsuyun hızı, iklim, bitki örtüsü VE eğime bağlı olarak değişir. AKARSUYUN doğduğu yere kaynak, denize veya GÖLE ulaştığı yere ise ağız adı VERİLİR. Akarsu, yatağını ağız kısmından kaynak KISMINA doğru aşındırır. Buna geriye DOĞRU aşındırma adı verilir. Aşınmanın ilerlemesi İLE eğim azalır. Buna bağlı olarak GERİYE doğru aşındırma yavaşlar ve yana DOĞ- RU aşındırma etkili olur. Akarsuyun yatağını DERİNE doğru aşındırabileceği en son seviye DENİZ seviyesidir ve buna kaide seviyesi ADI verilir. Yatağın deniz seviyesine YAKLAŞMASI denge profili olarak ifade edilir. BİR akarsuyun belli bir kesitinde bir SANİYEDE geçen su miktarına

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1849-1867 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İlköğretim Okullarında

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Rapor No: 77722-TR Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 Mart 2013. Beşeri

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi ERG RAPORLARI temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi 23 Ocak 1995 tarihinde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), aradan

Detaylı