PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I"

Transkript

1 PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I Algoritma: Bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Problemi çözebilmek için geliştirilmiş açık, yürütülebilir, sıralı, basit tekrar edebilen adımlardan oluşan yöntem algoritma olarak tanımlanmaktadır. Algoritmanın Özellikleri; Basitlik Yürütülebilirlik Sıralı olma Bilgisayar ortamında problem çözümü için kullanılan adımlar şunlardır: 1- Problemi (sorunu) anlaşılması: Çözülecek soru tam olarak ortaya konulmalıdır. Sorunun tam olarak anlaşılması çözümün doğru olmasını sağlayacaktır. 2- Çözümü basamaklara ayırma (Algoritma oluşturma): Sorunun tanımını bitirildikten sonra, çözüm için kullanılacak yollar belirlenir. Bu aşamada sorunun çözümü birden fazla yol ile sağlanabileceği unutulmamalıdır. Çözüm yollarından basit ve kolay olan seçilmelidir. Sorun karmaşık ise çözüm sırasında alt çözüm yolları kullanılmamlıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta alt çözüm yollarının ana çözüm yolu ile bağlantısı daima takip edilmelidir. 3- Akış şemasını çizme: Problemin çözümünü içeren algoritma geliştirildikten sonra, anlaşılabilirliğini ve programlama dillerine kolay aktarımı için akış şeması (flow chart) çizilir. Böylece çözüm basamaklarının birbirleri ile ilişkileri ve bilgi akışı görülecektir. 4- Program kodunu yazma. Akış şeması çizildikten sonra, çözüme uygun bir programlama dili kullanılarak kod yazımı yapılmalıdır. 5- Çalıştırma (Uygulama). Programın kodlaması tamamlandıktan sonra, sonuçları bilinen veriler girilerek programın çalıştırılır. - Test etme ve hataları düzeltme: Program çalıştırıldıktan sonra varsa yazım yada mantık hataları giderilip test edilir. Program; Problemin çözümünü adım adım gerçekleştirecek kod yazımına program denilmektedir. Başka bir deyişle belirli bir komut takımı ile kullanılarak çözümün elde edilmesidir. Komut takımını kullanma ve yazımına ilişkin koşulları belirleyen kurallara kısaca programlama dili denilmektedir. BASIC(Beginner s All purpose Symbolic Instruction Code) : 194' te New ampshire' deki (USA) Dartmouth kolejinde John G. Kemeney (192-93) ile Thomas. Kurtz (1928-) tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. C :Dennis Richie tarafından 1972 yılında Bell Laboratuarında geliştirilmiş ve ilk olarak UNIX işletim sisteminde kullanılmıştır. PASCAL:1970 Yılında Wirth tarafından öğrencilerine programlama öğretmek maamcıyla geliştirilmiş bir programlama dilidir. Bu dilin kullanım alanı ve özellikleri dolayısıyla ünlü Fransız Matematikçi Blaise Pascal anısına PASCAL adı verilmiştir. FORTRAN(Formula Translater): yılında IBM tarafından matematiksel ve bilimsel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir programlama dilidir.

2 COBOL(Comman Business Oriented Language):1959 yılında ticari amaçlar ile geliştirilmiştir bir programlama dildir. Derleyici (Compiler) Yorumlayıcı (Interpreter) Derleyici (Compiler): Programlama dili kullanılarak yazılmış bir programı makine dili ile yazılmış amaç programa çevirirler. Đnput A,B Topla= A- B Print Topla Yazım ataları Mantık ataları Yorumlayıcı (Interpreter) : Programlama dili ile oluşturulan program kodlarının (kaynak kodlar) ilk satırından son satırına kadar satır satır belirtilmiş komut ve işlemleri inceleyerek kaynak programın hatalarının düzeltilmesine imkan veren ve çalıştıran programlardır. Kaynak (Source) Program : Bir programlama dili ile yazılmış programlar. Amaç (Object) Program elde edilen program. : Bir programlama dilinde yazılmış kaynak programın derlenmesi ile Derleyici ile Yorumlayıcının farkı: Derleyici programın tamamını kontrol eder bir satırında hata varsa program satırları bittikten sonra hatayı gösterir. Yorumlayıcı ise programın bir yerinde hata varsa çalışırken hatalı satıra geldiğinde durur ve hata mesajı verir. TML KAVRAMLAR KOMUT (Command): Bilgisayarın herhangi bir işlemin nasıl yapılacağını belirten emirlerdir. er programlama dilinin kendine ait bir komut takımı bulunduğundan programcılar kullandıklara dile ait komutların belli başlıcalarını bilmek zorundadır. Programlama bir işin nasıl yapılacağının adım adım tarif edilmesidir. Komutlar basit ve anlaşılır kısa kelimelerden oluşmaktadır. Örneğin; Yaz Bilgisayar gibi bir ifade düşünülecek olursa, Basic/Visul Basic C Pascal Print Bilgisayar Printf Bilgisayar Write Bilgisayar olarak ifade edilmektedir. DĞĐŞKNLR (Variables): Bellekte bilginin saklandığı, ismini ve tipini belirlediğimiz alanlardır. Böylece bellek adresleriyle uğraşmak yerine programlama sırasında simgesel isimler verilmektedir. Verilen değerler bellekte verilen sembolik ad ve tiplerde saklanırken, nerede saklayacağını (adres bilgisi) ise sistem tarafından belirlenir. Diğer önemli kavram ise sabitler ve operatörlerdir. Sabitler (constant), programda değeri değiştirilmeyen simgesel isimlerdir. 2

3 Operatörler ise aritmetik işlemlerde ve kontrol deyimlerinde kullanılan, işlem değeri olan karakterlerdir. Genel olarak değişkenleri ikiye ayırabiliriz; 1) Đçerisinde sayısal değerleri sakladığımız değişkenlere sayısal veya nümerik değişken denlmektedir. 2) Sayısal değerler dışında (ad, yer, adres, vb.) saklanan değişkenlere de alfa sayısal veya string değişkenler denilmektedir. Programlama dillerinde değişkenlerin tanımlanması birbirine benzemekle birlikte her dilin kendine özgü farklılıkları bulunacağı unutulmamalıdır. Genel olarak değişken tanımlama kuralları için şunlar söylenebilir: 1) Bir değişkenin ilk karakteri mutlaka harf olmalıdır. 2) Değişken isimlerinin içerisinde _ karakteri hariç, boşluk veya özel karakterler bulunmamalıdır * : ;! -) 3) Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterilmelidir. 4) Değişken isimleri kullanılan programlama diline ait komutları içermemelidir. 5) Değişken isimleri için anlamlı ifadeler kullanılmalıdır. DOĞRU TANIMLAMALAR Girne15 Al23 DOGUM_YRI ATALI TANIMLAMALAR 14BOLU adi Soyadi sa:at Değişkenlere değer Aktarma( = ) : Bir aritmetik yada string ifadeyi değişkene aktarmak için = parametresi kullanılır. { a = 5, b = ABC gibi } Burada eşitliğin sağ tarafındaki ifadenin sonucu sol taraftaki değişkene aktarılır. Örnek 1 : Aşağıdaki program akışı sırasındaki değişken değerleri A=3 B=3*A A=B+5 B=B+1 A B Visual Basic de Değişkenlerin Tanımlanması: Bir değişken kullanılmadan önce tanımlanmalıdır. Bu tanımlama genellikle Dim (Boyut Aç) komutu ile program kodunun başında yapılmaktadır: Yapısı : Dim Değişken_adı As tip Tip ; Değişken in alabileceği veri türünü tanımlar. [Bunlar; integer, byte, long,double,single,long,string,boolean,currency gibi ] 3

4 ğer değişken tanımlanmaz veya tanımlanırken tip belirtilmezse, VB bu değişkeni Variant veri tipinde algılar. Variant bir değişken herhangi bir tip veriyi içerebilir. Variant tipli değişken kullanmanın dezavantaları şunlardır: Daha fazla bellek kullanımı Variant veri tipi bazı veri işlem fonksiyonları için geçersiz olabilir. Veri Tipleri : Bildiri Deyimi Veri Tipi Bellek Alanı Değer Aralığı String Karaktersel 1 karakter 1 bayt Integer Tamsayı 2 bayt to Long uzun tamsayı 4 bayt Single tek duyarlı sayısal 4 bayt 3.4x10^38 Double çift duyarlı sayısal 8 bayt 1,7x10^308 Currency para-çok büyük Sayı 8 bayt Byte tamsayı 1 bayt 0 to 255 Boolean doğru/yanlış 2 bayt True / False Date tarih 8 bayt 1/1/100 to 12/31/9999 Variant 1 bayt + her karakter için 1 byte String değişkenler; aralarına + veya & sembolü konarak birbirlerine eklenebilirler. SABĐTLR (Constant): Program içerisinde değeri değişmeyen ifadelere sabit denir. Tırnak işaretleri arasında yazılan her türlü bilgi string sabittir. Özellikle bilinen değerlerin kullanımını sağlar. Kodlamayı ve kodun okunabilirliğini kolaylaştırır. VB de sabit ifadeler program kodunun başında Const deyimi ile tanımlanırlar. Const pi=3.14 OPRATÖRLR: Đşlem yapmamızı sağlayan işaretlerdir (+,-,*,/,=,% gibi ). Programlama dillerinde değişik operatörler kullanılmaktadır. ĐŞLMLR Aritmetik Operatör Matematiksel Notasyon VB ve QB Notasyonları Toplama + X+Y X+Y Çıkartma - X-Y X-Y Çarpma * (YB)(Y.B) (Y*B) Y*B Bölme / V/A ve V V/A A Bölme(tamsayı) \ V\A Üs alma ^ Q P Q^P Mod alma Mod Q mod P Q mod P String birleştirme & Çanak kale Çanak & kale Negatif -Y -Y 4

5 Đşlem öncelik sırası Sıra Tanım Matematik Bilgisayar 1 Parantezler (( )) (( )) 2 Üs Almak a n a^n 3 Çarpma ve Bölme ab a/b a*b a/b 4 Toplama ve Çıkarma a+b a-b a+b a-b Operatörlerin işlem sırası: Parantez kullanılarak işlem öncelik sıraları değiştirilir. Đç içe kullanılan parantezlerde öncelik en içtekindedir. Aynı işlem önceliğine sahip elemanlarda işlem soldan sağa doğrudur. Örnek 2: Matematiksel: y=pr q +w/x-z Visual Basic : y = p * r ^ q + w / x - y y = / 2 9 y = 2*1+ / 2-9 y = 32 + /2 9 y = y = 35 9 y = KARŞILAŞTIRMA OPRATÖRLRĐ Verilerin birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılır. Sonuç doğru ise 1, yanlış ise 0 değerini alır. ĐŞLM OPRATÖR KARŞILAŞTIRMA NOTASYONU VBasic NOTASYONU Küçüktür < A < B A < B Büyüktür > A > B A > B Küçük eşit <= A B A <= B Büyük eşit >= A B A >= B şittir = A = B A = B şit değil < > A B A < > B MANTIKSAL OPRATÖRLR Mantıksal operatörlerin temelini, verilerin birbirleriyle kıyaslanması oluşturur. Koşulun sonucuna bağlı olarak da hangi işlerin yapılacağına karar verilir. ĐŞLM OPRATÖR KARŞILAŞTIRMA NOTASYONU VBasic NOTASYONU Ve AND A V B A AND B Veya OR A VYA B A OR B Değil NOT A DĞĐL B A NOT B Özel veya XOR Şartlardan biri doğru ise 1 sonucunu değilse 0 sonucu verir A XOR B 5

6 ÖRNK 3: A=5 B=4 Y= ( A < 5 ) OR ( B >= A ) AND ( A=5 ) Đfadesinin tersi nasıl olur? Cevap: Y= False OR False AND True = 0 OR 0 AND 1 = 0 OR 0 = 0 = FALS Bu ifadenin tersi ; Y = ( A>=5 ) AND ( B < A ) OR ( A< >5 ) = True AND True OR False Y = 1 AND 1 OR 0 = 1 OR 0 = 1 = TRU sonucu elde edilir. AKIŞ ŞMALARI(FLOW CARTS) Algoritmanın,görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmesine "akış şeması" veya FLOWCART adı verilir. Akış şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde ve adımlar arasındaki ilişkiler ve yönleri oklar ile gösterilmesidir. Akış şemaları kullanımındaki en temel avantaj problem çözüm adımlarının kolayca takip edilebilmesidir. Amerikan Ulusal Standartları nstitüsünün (ANSI) belirlediği akış diyagramlarında kullanılan semboller ve kullanım amaçları BAŞLA /DUR ĐŞLM krandan okuma ve yazma Sayfa içi Bağlantı Genel giriş/çıkış KARAR DÖNGÜ ÇIKTI Sayfa dışı bağlantı Akış yönü belirleme

7 Örnek 1: Girilen iki sayının ortalamasını alan programın algoritması ve akış seması. 1.Başla 2.Đki sayı gir (A,B) 3.Ortalamayı hesapla (ortalama=(a+b)/2) 4.Ortalamayı yaz 5.Dur BAŞLA A,B Ortalama=(a+b)/2 ortalama Örnek 2:Klavyeden girilen 10 adet sayının toplamını bulup ekrana yazdıran programın algoritması ve akış şeması. Örnek 3: Rasgele girilen iki sayıdan küçük olanı önce yazan program. Örnek 4: krana 5 defa BĐLGĐSAYAR yazan programın algoritma ve akış şemasını yazın? 1. BASLA 2. sayac=0 3. YAZ BĐLGĐSAYAR 4. sayac=sayac+1 5. ğer sayac<5 GĐT 3. adıma. DUR DUR Örnek 5: 1,1,2,3,4,5,8,13,21,34,55,.. çıktısını veren programın akış diyagramı ve program kodunu yazınız?. ( Bu şekildeki seri Fibonacci dizisi olarak isimlendirilmektedir) Örnek : Klavyeden girilen X değerine göre fonksiyonu gerçekleştiren program. F(x)= 3X 2 + 4X + 2, X > 0 ise X + 1, X =0 ise 4X 3 + 2X 2 + 4, X<0 ise Algoritma : Akış Şeması : 1.Başla 2.X değerini gir. 3. ğer X>0 ise Fx=3*X*X + 4*X ğer X=0 ise Fx=X+1 5. ğer X<0 ise Fx=4*X*X*X +2*X*X+4. Fx i yaz 7. Dur. 7

8 Örnek 7: Aşağıdaki akış diyagramına göre N değeri girilirse M ve I nın ekrandaki çıktısı nasıl olur? BAŞLA N M=1 I=2 M=M*I I=I+1 I M N I > N I,M DUR Örnek 8: Klavyeden girilen 3 sayıdan en büyük olan sayıyı bulan programın akış şeması Örnek 9: Faktöriyel alan program. 8

9 KONTROL YAPILARI Yapısal programlama dillerinde programın işleyişi ilk satırdan son satıra doğru ilerler bu işleyiş sırası, şartlı veya şartsız olarak değiştirilebilir. Programın işleyiş yönünün şartlı veya şartsız olarak değiştirilmesi işlemine dallanma denir. A. DALLANMA 1. GOTO KOMUTU ĐL ŞARTSIZ DALLANMA Programın işleyiş yönünü şartsız olarak değiştirmede GOTO ( Git) deyimi kullanılır. Kullanım Şekli ; goto <etiket> 2. IF /TN KOMUTU ĐL ŞARTA BAĞLI DALLANMA Bu kullanımda eğer IF den sonra verilen şart sağlanırsa Komut1 şart sağlanmazsa LS den sonraki Komut2 gerçekleştirilir. ğer < koşul > ise yap değilse yapma IF = < > > < >= <= TN Komut1.. LS Komut2.. 3.KOŞUL SÜRDÜKÇ DVAM DN ĐŞLMLR Koşul kontrolü yapıldığı yere göre ikiye ayırılabilir. Birincisi program başında koşul kontrolü yapmak, diğeri ise bir defa işlem yapıldıktan sonra koşulun doğru yada yanlış olmasına göre işlem tekrarı yapılmasıdır. a) Do While Loop b) Do Loop While işlemler Koşul işlemler Koşul 9

10 DÖNGÜ YAPILARI Problemlerin çözümlerinde tekrar edilen işlemleri göstermenin kolay ve anlaşılır bir yolu, bu yola döngü yada yineleme yapıları denir. Döngü değişkeni ilk değer,son değer, artış miktarı Döngü girişi A=1,10,1 Yinelenen işlemler Döngü sonu Döngü değişkeni: Döngü yapısının tekrarının denetlenmesi amacı ile kullanılan değişkendir. Đlk değer: Döngü değişkeninin alacağı ilk değerdir. Son değer: Döngü değişkeninin alacağı son değerdir. Artış miktarı: Döngü Değişkeninin ilk değerden son değere kadar alacağı değerlerdeki artış miktarıdır. Artış miktarı belirtilmez ise bu değer bir (1) kabul edilir. Döngüler iki çeşittir; Artan Döngüler:Başlangıç değeri, bitiş değerinden küçüktür. Azalan Döngüler: Başlangıç değeri, bitiş değerinden büyüktür. Döngü değişkeni döngü dışına en son aldığı değeri bir artırarak çıkar. ÖRNK: IF sayi<0 TN PRINT Sayı Negatif LS PRINT Sayı Sıfır ya da Pozitif ÖRNK: Girilen yaş değerine göre kişinin durumunu bulan programı yazınız. 0 5 BBK 14 ÇOCUK GNÇ ORTA YAŞLI 40 ve ÜSTÜ ĐTĐYAR Algoritma..; 1.Başla 2.Yaş Değerini gir 3.ğer 0<=yas <= 5 ise Bebek 4.ğer 5<=yas <= 14 ise Çocuk 5.ğer 15<=yas <=28 ise Genç.ğer 29<=yas <=39 ise Orta Yaşlı 7.ğer 40>=yas ise Đhtiyar 8.Dur Program Kodu ; Private Sub Command1_Click() Dim yas As Integer yas = Val(InputBox("Yaşı giriniz")) If yas <= 5 Then Print "Bebek" If yas > 5 And yas <= 14 Then Print "Çocuk" If yas > 15 And yas <= 30 Then Print "Genç" If yas > 30 And yas <= 45 Then Print "Orta Yaşlı" If yas >= 4 Then Print "Đhtiyar" nd Sub 10

11 2. Kullanım: IF <Şart> TN <Yapılacak Đşlemler> LS <Yapılacak Đşlemler> ND IF Private Sub Command1_Click() Dim not1 As Integer not1 = Val(InputBox("Notu giriniz")) If not1 >= 50 Then Print "Geçti" nd If If not1 < 50 Then Print "Kaldı" nd If nd Sub if Then yapısı tek satıra sığmıyorsa nd If komutu ile sonlandırılmalıdır. IF FONKSĐYONU : Yapısı: IIF(Koşul,birinci ifade,ikinci ifade) Bir bakıma, IF deyiminin kısıtlı bir şeklidir. Yalnızca iki olasılığın söz konusu olduğu durumlarda IF deyimi yerine IIF fonksiyonu kullanılabilir. Private Sub Command1_Click() Dim ortalama as integer Sonuc as string ortalama=val(inputbox( not ortalamasını giriniz )) sonuc = IIf(ortalama >= 50, "Geçti", "Kaldı") Print sonuc nd Sub SLCT CAS YAPISI Yapısı.: Select Case... nd Select Değişkenin belirli değerlerine göre yapılacak farklı işlemlerin seçiminde kullanılır. Select Case değişken Case d1 Case d2 case d3 to d9 case is > d10 Case lse nd Select Değişkenin d1 değeri aldığı durumlarda yapılacak işlemler Değişkenin d2 değeri aldığı durumlarda yapılacak işlemler d3 ve d9 aralığındaki tüm değerler için yapılacak işlemler Değişkenin d10 dan daha büyük değerler aldığında yapılacak işlemler Değişkenin farklı değerler aldığı durumlarda yapılacak işlemler Koşul sayısının 5 den fazla olduğu durumlarda bu yapıyı tercih etmek daha iyi olur. ÖRNK: Girilen yaş değerine göre kişinin durumunu bulan programı Select Case yapısını kullanarak yazınız. Private Sub Command2_Click() yas = Val(InputBox("YAŞ DĞRĐNĐ GĐRĐNĐZ=")) 11

12 Select Case yas Case 0 To 5: Print "BBK" Case To 14: Print "ÇOCUK" Case 15 To 29: Print "GNÇ" Case 30 To 45: Print "ORTA YAŞLI" Case lse Print "ĐTĐYAR" nd Select nd Sub 1 den 10 a kadar olan sayıların toplamını ve girilen 10 adet sayının toplamını bulan program akış şemaları BAŞLA BAŞLA Toplam =0 I=1,10,1 Toplam=Toplam+I I Topla m DUR Toplam= 0 I=1,10,1 I.sayıyı gir: Toplam=Toplam+Sayı I Topla m DUR Döngü yapılarını kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar: 1)Artan döngülerde döngü değişkeninin ilk değeri son değerinden küçük olmalı. Artan döngülerde ise tam tersi yapılmalıdır. 2)Artış miktarı pozitif veya negatif olabilir fakat negatif olması durumunda dikkat edilmelidir. 3)Artış miktarı belirtilmez ise bu değer 1 olarak kabul edilir. 4)Döngü yapısı belli kurallara bağlı kalınarak terk edilebilir. 5)Döngü değişkeninin değeri mecbur kalınmadıkça döngü yapısı içinde değiştirilmemelidir. )Đç içe döngülerde dikkat edilmelidir. ÖRNKLR 1) 0 dan 100 e kadar olan tek sayıların toplamını bulan program. CLS TOP=0 FOR I=1 TO 100 STP 2 TOP=TOP+1 NXT I PRINT TOPLAM= ; TOP ND 12

13 2) Klavyeden girilen iki pozitif tamsayının çarpımını çarpma operatörü kullanılmadan bulan program. CLS CARP=0 S1= INPUTBOX( 1.SAYIYI GĐRĐNĐZ: ) S2= INPUTBOX( 2.SAYIYI GĐRĐNĐZ: ) FOR I= 1 TO S1 CARP=CARP+S1 NXT I PRINT S1; * ; S2 ; =, CARP ND KONTROL YAPILARI ÖZT Yapısal programlama dillerinde üç tür kontrol yapısı vardır. 1.Sıralı yapılar 2.Karar (Seçim) yapıları 3.Döngü (Tekrarlama) yapıları 1-Sıralı yapılar Örnek: Đki sayının toplamı 1. Topla=0 2. Input iki sayı gir,a,b 3. Topla= A+B 4. Prınt Topla 5. nd 2-Karar yapıları 1. Tek seçim 2. Çift seçim 3. Çoklu seçim 2.1. Tek seçim(if / TN yapısı) Örnek: Sayı sıfırdan büyük ise girilen sayının karesini al INPUT sayı IF sayı >0 TN kare=sayı^2 PRINT kare ND 2.2. Çift seçim (IF / TN... LS yapısı) Örnek: Sayı sıfırdan küçükse sayının karesini al büyükse girilen sayının karekökünü al. INPUT sayı IF sayı >0 TN kare=sayı^2 LS kare=sayı^(1/2) PRINT kare ND 2.3. Çoklu seçim Selece Case kullanılır veya iç içe IF yapıları kullanılır. 13

14 IF / TN YAPISI IF / TN / LS Koşul Đşlemler B=Y A B SLCT CAS YAPISI (ÇOKLU SÇĐM) Koşul Đşlemler Koşul Đşlemler Koşul Đşlemler DÖNGÜLR 1.Tekrar sayısı belli döngüler For Next Döngüsü Örnek: krana 10 defa GMYO yazan program işlemler Koşul işlemler CLS FOR i = 1 TO 10 PRINT GMYO NXT i ND 14

15 2.Tekrar sayısı koşula bağlı olan döngüler sürece (koşul) devam et 2.1 While / Wend döngüsü yada Do While Loop : While /Wend döngüsü yerine daha hızlı çalışan Do While Loop döngüsü tercih edilir. Koşul işlemler Örnek: CLS SAYI = val(inputbox ( bir sayı giriniz )) Do While SAYI < > 0 KAR =SAYI^2 Loop PRINT KAR ND 3- DO - LOOP DÖNGÜSÜ 3.1-Do while(koşul) (Đşlemler) Loop 3.2-Do (Đşlemler) Loop while (Koşul) 3.3-Do until(koşul) (Đşlemler) Loop 3.4-Do (Đşlemler) Loop until (Koşul) Do / Loop Until Do Until / Loop ĐŞLMLR KOŞUL KOŞUL ĐŞLMLR 15

16 Do While / Loop Do / Loop While KOŞUL Cls T=0,S=0 Do While s < 101 S=s+1 T=t+s xit do Loop Print t ĐŞLMLR kran Çıktısı 5050 ĐŞLMLR KOŞUL A=5 Do A=a+1 Loop while a<3 Print a kran Çıktısı Đç içe for döngüleri For (döngü 1) (işlemler) For (döngü 2) (işlemler) For (döngü 3) (işlemler) next (döngü 3) next (döngü 2) next (döngü 1) Örnek: Çarpım Tablosu For i=1 to10 For j=1 to 10 Sonuc=i*j Print i; * ;j; = ;sonuc Next j Sleep 2 programı yavaşlatmak için Next i 1

17 DĐZĐLR Bir veya birden fazla verinin tek bir ad ile adlandırıldığı yapılara dizinli değişken (Dizi) adı verilir. Bir dizinin dizin olabilmesi için; 1- Aynı tür elemanlardan oluşmalıdır. 2- Bellekte yer kaplaması gerekir. Değişken adı ĐNDĐS (eleman sayısı) Đndislere isim verirken dikkat edilmesi gereken hususlar: 1-Đndisler negatif olamaz. 2-Đndisler tamsayı olmalıdır. 3-Đndis en az 1 olmalı. Boyut aç boy (100) as integer Dim ( QBasıc/Visual Basıc ) Dizi tanımlama şekilleri : Dim boy(10) 11 elemanlı Dim boy (1 to 10) 10 elemanlı Dim boy(3 to 10) 8 elemanlı leman sayısı - indis Option Base 1 Dim boy(10) 10 elemanlı Bu tür dizilere tek boyutlu dizi denir. Matematiksel olarak da vektör adı verilir. ÖRNK-1: Günün haftanın kaçıncı günü olduğunu hesaplayan program. Private Sub Command2_Click() Dim gün(1 To 7) As String gün(1) = "Pazartesi" gün(2) = "Salı" gün(3) = "Çarşamba" gün(4) = "Perşembe" gün(5) = "Cuma" gün() = "Cumartesi" gün(7) = "Pazar".... nd Sub 17

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Algoritma ve Programlamaya Giriş mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar İçerik Algoritma Akış Diyagramları Programlamada İşlemler o o o Matematiksel Karşılaştırma Mantıksal Programlama

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma Algoritmalar ve Programlama Algoritma Algoritma Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü

Detaylı

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI C PROGRAMLAMA DİLİ YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN 1 PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Algoritma bir sorunun

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK Giriş-Tanımlamalar Program Nedir? Tanımlanmış bir problemi bilgisayar ortamında çözen ürüne program denir. Programlama Nedir? Tanımlanmış

Detaylı

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar EM205 26/9/2014 Programlamaya giriş Algoritmalar Temel kavramlar Algoritmalar Amaçlar Algoritma kavramını öğrenmek, Algoritmaları ifade edebilmek, Temel matematiksel algoritmaları yazabilmek C programlama

Detaylı

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar Bilgisayarda Programlama Temel Kavramlar KAVRAMLAR Programlama, yaşadığımız gerçek dünyadaki problemlere ilişkin çözümlerin bilgisayarın anlayabileceği bir biçime dönüştürülmesi / ifade edilmesidir. Bunu

Detaylı

KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES)

KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES) Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 0 KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES) GĠRĠġ Kontrol yapıları, program akışını değiştirmek için kullanılan yapılardır. Yapısal programlama dillerinde

Detaylı

Çoktan Seçmeli Değerlendirme Soruları Akış Şemaları İle Algoritma Geliştirme Örnekleri Giriş 39 1.Gündelik Hayattan Algoritma Örnekleri 39 2.Say

Çoktan Seçmeli Değerlendirme Soruları Akış Şemaları İle Algoritma Geliştirme Örnekleri Giriş 39 1.Gündelik Hayattan Algoritma Örnekleri 39 2.Say İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayarın Yapısı Ve Programlama Dilleri Giriş 1 Bilgisayar ve Programlamanın Kısa Bir Tarihçesi 2 Donanım ve Yazılım Kavramları 3 Bilgisayarın Donanımsal yapısı 4 Giriş Birimi (Input

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Örnek bir Algoritma. Örneğimiz bir insanın evden çıkıp işe giderken izleyeceği yolu ve işyerine girişinde ilk yapacaklarını tanımlamaktadır.

Örnek bir Algoritma. Örneğimiz bir insanın evden çıkıp işe giderken izleyeceği yolu ve işyerine girişinde ilk yapacaklarını tanımlamaktadır. Örnek bir Algoritma Örneğimiz bir insanın evden çıkıp işe giderken izleyeceği yolu ve işyerine girişinde ilk yapacaklarını tanımlamaktadır. Çözüm 1: 1. Evden dışarıya çık 2. Otobüs durağına yürü 3. Durakta

Detaylı

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA GİRİŞ Bilgisayarların önemli bir kullanım amacı, veri ve bilgilerin kullanılarak var olan belirli bir problemin çözülmeye çalışılmasıdır. Bunun için, bilgisayarlar

Detaylı

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA BÖLÜM-II ALGORİTMA I. GİRİŞ Bilgisayar dünyasında, insanın

Detaylı

ALGORİTMALAR. Turbo C Bilgisayarda Problem Çözme Adımları. Bilgisayarda Problem Çözme Adımları.

ALGORİTMALAR. Turbo C Bilgisayarda Problem Çözme Adımları. Bilgisayarda Problem Çözme Adımları. Turbo C ++ 3.0 ALGORİTMALAR http://vaibhavweb.tripod.com/others/tc3.zip http://www.top4download.com/turbo-c- /aklqwuba.html 1 2 Bilgisayarda Problem Çözme Adımları Bilgisayarda Problem Çözme Adımları 1-Problemi

Detaylı

SAB104 Bilgisayar Programlama

SAB104 Bilgisayar Programlama Hafta 1 Programlamanın Tanımı Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi dersine ait sunumlar hazırlanırken ağırlıklı olarak Quick Basic ile Bilgisayar Programlama (Dr. İsmail Gürkan, Dr. Bülent

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma Programcılık, program çözme ve algoritma Program: Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya

Detaylı

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI BÖLÜM 3 PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI 3.1. Giriş Bir Pascal programı en genel anlamda üç ayrı kısımdan oluşmuştur. Bu kısımlar bulunmaları gereken sıraya göre aşağıda verilmiştir. Program Başlığı; Tanımlama

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB Arş. Gör. Ahmet ARDAHANLI Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ders Bilgileri Dersin Hocası: Araş. Gör. Ahmet Ardahanlı E-posta: ahmet.ardahanli@hotmail.com Oda: DZ-33

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2 Program editörde oluşturulur ve diske kaydedilir Tipik Bir C Programı Geliştirme Ortamının Temelleri 1. Edit 2. Preprocess 3. Compile 4. Link 5. Load 6. Execute Önişlemci programı

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK VE DOĞA BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ EEM 114 ALGORĐTMA TASARIMI VE PROGRAMLAMA DĐLLERĐ

GÜMÜŞHANE ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK VE DOĞA BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ EEM 114 ALGORĐTMA TASARIMI VE PROGRAMLAMA DĐLLERĐ GÜMÜŞHANE ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK VE DOĞA BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ EEM 114 ALGORĐTMA TASARIMI VE PROGRAMLAMA DĐLLERĐ DERS 1 PROGRAM GELĐŞTĐRME PROGRAM GELĐŞTĐRME VERĐ ĐŞLEME(DATA

Detaylı

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal)

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) Algoritma Geliştirme ve Akış Diyagramları BİLGİSAYARLA PROBLEM ÇÖZÜMÜ AŞAMALARI Analiz Algoritma Geliştirilmesi

Detaylı

Algoritmanın Hazırlanması

Algoritmanın Hazırlanması Algoritmanın Hazırlanması Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade

Detaylı

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu DEĞİŞKEN TİPLERİ TAM SAYI (İNTEGER) VERİ TİPİ Negatif veya pozitif ondalık kısmı bulunmayan sayılardır. Örnek: $i=65; $x=345; ONDALIK(REAL)VERİ TİPİ Ondalıklı

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

Diziler İndisli Değişkenler

Diziler İndisli Değişkenler Diziler İndisli Değişkenler Aynı tür bilgileri (öğrenci isimleri, şehir isimleri, kapı numaraları, fakülteler vbg.) bellekte tutmak için kullanabileceğimiz listelere dizi adı verilir. Dizi kullanmanın

Detaylı

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA UYGULAMA Örnek: Yandaki algoritmada; klavyeden 3 sayı

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Doç. Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY YTÜ - 2012 2 PROGRAMLAMA MANTIĞI Herhangi bir amaç için hazırlanan programın mantık hataları içermesi durumunda, alınacak sonucunda yanlış olacağı aşikardır.

Detaylı

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken]

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken] Sayaçlar Düzenli olarak artan (+) veya azalan (-) sayı veya string ifadeler elde etmek için kullanılırlar. Eşitliğin her iki tarafındaki değişken isminin aynı olmasına dikkat edin. Bu durum matematik olarak

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ deniz.kilinc@cbu.edu.tr YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Koşul Karşılaştırma Operatörleri Mantıksal

Detaylı

Günümüz bilgi toplumunda bilgisayar, her alanda kendine yer edinmiş ve insana, bir çok işlemde yardımcı olarak büyük kolaylık sağlamaktadır.

Günümüz bilgi toplumunda bilgisayar, her alanda kendine yer edinmiş ve insana, bir çok işlemde yardımcı olarak büyük kolaylık sağlamaktadır. I. GİRİŞ Günümüz bilgi toplumunda bilgisayar, her alanda kendine yer edinmiş ve insana, bir çok işlemde yardımcı olarak büyük kolaylık sağlamaktadır. İnsanların elle yaptığı ve yapmakta olduğu bir çok

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Veri Tipleri Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Veri Tipleri Tam sayı ve Ondalık sayı veri tipleri Veri Tipi Alt Sınıf Üst Sınıf Duyarlı

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 Akış Diyagramları ve Sözde Kodlar Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 Sözde Kodlar (pseudo-code) Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 3 Sözde Kod Sözde

Detaylı

-A Grubu- MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı

-A Grubu- MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 14.10.2016 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hasan OCAK Sınav Süresi: 80 dakika. Her

Detaylı

Genel Programlama I

Genel Programlama I Genel Programlama I 30.09.2010 1 Genel Programlama I Ders İçeriği Programlamaya giriş ve algoritma kavramları Basit ve karmaşık veri tipleri Program kontrol komutları (Döngü ve şart yapıları) Diziler ve

Detaylı

Length: metin uzunluğunu yada diğer bir deyişle dizi elaman sayısını döndürür.

Length: metin uzunluğunu yada diğer bir deyişle dizi elaman sayısını döndürür. Programlama Temelleri Trim: metnin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırır. Trim( Selam ) Selam şeklinde çıkar Split: metin içinde ayırma işlemi yapar. Split( ) Metni boşluklarını diziye atar. oşluk

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK disp komutu: Ekrana mesaj veya bir değişken değeri yazdırmak için kullanılan komuttur.

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir. 1 Akış diyagramları

Detaylı

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır.

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır. GİRİŞ Algoritması tasarlanmış (metin olarak yazılmış, sözde kodlarla kodlanmış veya akış diyagramı çizilmiş) bir problemi/işlemi, bilgisayar programlama dillerinden birisiyle kodlamak son derece kolaydır.

Detaylı

Değişkenler. Geçerli değişken isimleri : baslamazamani, ad_soyad, x5 Geçersiz değişken isimleri : 3x, while

Değişkenler. Geçerli değişken isimleri : baslamazamani, ad_soyad, x5 Geçersiz değişken isimleri : 3x, while Değişkenler Değişkenler bir bilginin bellekteki konumunu temsil eden sembolik isimlerdir. Bilgisayarda hemen hemen tüm işlemler bellekte yapılır. Program çalıştırıldığında değişken ve bu değişkenin türüne

Detaylı

ALGORİTMA NEDİR? (Adım adım işlem basamaklarının yazılmasıdır.)

ALGORİTMA NEDİR? (Adım adım işlem basamaklarının yazılmasıdır.) PROGRAM YAZMAK SÜRECİ 1. Problemin farkına varmak, 2. Problemi analiz etmek, 3. Çözüm yolları düşünmek, 4. İyi çözüm yolları seçip algoritma oluşturmak, 5. Akış diyagramı çizmek, 6. Uygun bir dilde kodlamak,

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Emel ARSLAN earslan@istanbul.edu.tr C Program Akış Kontrol Yapıları Kontrol Komutları Normal şartlarda C dilinde bir programın çalışması, komutların

Detaylı

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır:

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır: ALGORİTMANIN HAZIRLANMASI, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.

Detaylı

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları MATLAB de Programlama Kontrol Yapıları Döngü Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ if Şartlı deyimi: Bir mantıksal ifadeyi kontrol ederek bunun sonucuna göre mümkün seçeneklerden birini icra edebilen bir komuttur.

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları DİZİLER Bellekte ard arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denilir. Bir dizi içerisindeki bütün elemanlara aynı isimle ulaşılır. Yani dizideki bütün elemanların isimleri ortaktır. Elemanlar

Detaylı

Bilgisayar II Dersi. Bölüm-2

Bilgisayar II Dersi. Bölüm-2 Bilgisayar II Dersi Bölüm-2 Bilgisayar dünyasında, insanın yaşamı boyunca yaptığı plan kavramına eşdeğer algoritma kavramı vardır. Bilgisayardaki işlemin/işlemlerin gerçekleştirilmesinde izlenecek adımlara

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

ÜNİT E ÜNİTE KONTROL DEYİMLERİ KARAR YAPILARI. IF Deyimi GİRİŞ

ÜNİT E ÜNİTE KONTROL DEYİMLERİ KARAR YAPILARI. IF Deyimi GİRİŞ GİRİŞ KARAR YAPILARI Herhangi bir olayın gerçekleşmesinin bir veya birkaç şarta bağı olduğu durumlar vardır. Ayrıca bir şartın gerçekleşmesi durumunda meydana gelecek bir veya birden çok olay söz konusu

Detaylı

4- ALGORİTMA (ALGORITHM)

4- ALGORİTMA (ALGORITHM) (ALGORITHM) Algoritma: Bir Problemin çözümünün, günlük konuşma diliyle adım adım yazılmasıdır. Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi adındaki Türkistan'lı alimden kaynaklanır. Bu

Detaylı

Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir

Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir DİZİLER (ARRAYS) Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir değişken tanımlamak gereklidir. string gun1,

Detaylı

HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ

HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Herhangi bir program yazabilmemiz için öncelikle önümüzde bir problem, soru olması gerekir. Problemi belirledikten

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 2 C# Programlama Dili Elemanları Bu bölümde;

Detaylı

PROGRAM AKIŞ DİYAGRAMLARI

PROGRAM AKIŞ DİYAGRAMLARI 1 PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI PROGRAM AKIŞ DİYAGRAMLARI Dr. Mehmet AKSARAYLI Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. bir sorunun çözümü

Detaylı

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI 2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI KOÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü/MKT-103-Görsel Programlama Dersi - Ara Sınav J-grubu Ad-Soyad:...No:... J GRUBU-süre:70dk 1.) Aşağıdaki

Detaylı

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1 Programlama Dilleri C Dili Programlama Dilleri-ders02/ 1 Değişkenler, Sabitler ve Operatörler Değişkenler (variables) bellekte bilginin saklandığı gözlere verilen simgesel isimlerdir. Sabitler (constants)

Detaylı

I=[1,0,0,0;0,1,0,0;0,0,1,0;0,0,0,1] % 4x4 lük birim matris

I=[1,0,0,0;0,1,0,0;0,0,1,0;0,0,0,1] % 4x4 lük birim matris Değişken Türleri ve Atamalar - Marislerin Değişken Olarak Atanması Matrislerin birden fazla elamanları olduğundan herhangi bir satır herhangi bir sütundaki elamanı ayrı ayrı tanımlanmak yerine [ ] sembolü

Detaylı

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI 1 ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI İster bilgisayarla ister bilgisayarsız soru çözmek için belirli bir yol vardır. Ancak bu yol ile sağlıklı bir çözüme ulaşılabilir. Bilgisayar kullanarak soru çözmek için sonuca

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 8

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 8 BTP 27 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 8 Değişkenler 2 Tamsayı Değerler (Integer) Tamsayılar, tabanlı (decimal), 8 tabanlı (octal) veya 6 tabanlı (hexadecimal) olabilir. 8 tabanındaki sayıları belirtmek

Detaylı

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir.

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir. PHP'nin Temelleri PHP Nedir? PHP, bir programlama dili olarak, değişkenler, değişkenlerin değerleriyle bir işlem yapmayı sağlayan işlemciler (operatörler), işlemcilerle oluşturulan deyimler ve nihayet

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr Ders Bilgileri BIL1202 Algoritma ve Programlamaya Giriş, (2+1 Kredi) Ders ile ilgili duyurular http://kergun.baun.edu.tr/

Detaylı

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ C# Yazım Kuralları 1 İçindekiler C# Yazım Kuralları Veritipleri Değişkenler Operatörler Sınıflar Nesneler, Özellik, Metot ve Olay Bileşenler 2 C# yazım kuralları Deyimlerde büyük küçük harf yazıma uyulmalı

Detaylı

Programlama Giriş. 17 Ekim 2015 Cumartesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa YANARTAŞ 1

Programlama Giriş. 17 Ekim 2015 Cumartesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa YANARTAŞ 1 17 Ekim 2015 Cumartesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa YANARTAŞ 1 Ders Not Sistemi Vize : % 40 Final : % 60 Kaynaklar Kitap : Algoritma Geliştirme ve Programlama Giriş Yazar: Dr. Fahri VATANSEVER Konularla ilgili

Detaylı

Pascal Programlama Dili

Pascal Programlama Dili Pascal Programlama Dili Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN Z.K.Ü. Çevre Müh. Bölümü Pascal Programlarının Yapısı Program program_adı; Uses unitler type Özel veri tipleri Const Sabitler Label etiketler var değişken

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Editör Disk 1)Kaynak kodlar editör aracılığı ile oluşturulur. (.c) Kaynak dosya Önişleyici Disk 2)Önişleyici kodlar içerisindeki ilk işleme işini

Detaylı

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ GİRİŞ AKIŞ ŞEMASI Bir önceki ünitede algoritma, bilgisayarda herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ya da program yazmaya başlamadan önce gerçekleştirilmesi düşünülen işlemlerin belirli bir mantık ve plan

Detaylı

Örnek 4: Örnek Özyinelemeli fonksiyon örneği Bölüm 9. C++ programlama dilinde Nesne ve sınıf

Örnek 4: Örnek Özyinelemeli fonksiyon örneği Bölüm 9. C++ programlama dilinde Nesne ve sınıf İçindekiler 1. Giriş... 1 1.2. c++ Programı Yapısı... 2 1.3.Using Direktifi... 5 Bölüm 2. Veri türleri, değişken kavramı, sabit ve değişken bildirimleri ve c++ da kullanımı 7 2.1. Temel veri türleri...

Detaylı

1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR

1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR 1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ Program, bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen bir grup komuta (kod topluluğuna) verilen isimdir. Bu komutları veren kişiye programcı, komutların bütününe

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Veri Tipleri ve Özelilkleri Değişken Tanımlama Kuralları Değişken Veri Tipi Değiştirme (Type Casting) Örnek Kodlar Java Veri Tipleri ve Özelilkleri

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Program Denetimi Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Program Denetimi Bir program, belirli deyim satırlarından oluşur ve genellikle bu

Detaylı

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları 1 Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Değişkenler ve Veri tipleri Visual Basic 6.0 Ders Notları Kaynak: İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Visual Basic 6.0, Türkmen Kitabevi, 1999, Beyazıt İstanbul,

Detaylı

Özyineleme (Recursion)

Özyineleme (Recursion) C PROGRAMLAMA Özyineleme (Recursion) Bir fonksiyonun kendisini çağırarak çözüme gitmesine özyineleme (recursion), böyle çalışan fonksiyonlara da özyinelemeli (recursive) fonksiyonlar denilir. Özyineleme,

Detaylı

Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak.

Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak. MT 373 Visual Basic Programlama Laboratuvar Uygulamaları-1 Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak. a) İki adet ondalıklı sayı tanımlaması yapınız

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 5. DERS NOTU Konu: Döngü Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU DÖNGÜ YAPILARI Birçok uygulamada bazı işlemlerin tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gerekir. Bizlere bu

Detaylı

Algoritma kelimesinin kökeni:

Algoritma kelimesinin kökeni: ALGORİTMA Belirli bir problemi çözmek için gerekli adımlar kümesidir. Algoritma bir işi çözmek için kullanılan yöntemdir. Gündelik yaşantımızda da algoritmalar kullanırız. Yol tarifi, yemek pişirme işlemleri

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini

Detaylı

MTK467 Nesneye Yönelik Programlama. Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/

MTK467 Nesneye Yönelik Programlama. Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ MTK467 Nesneye Yönelik Programlama Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ while döngüsü while(koşul){ } döngü ifadeleri Koşul boolean değerli olmalıdır. Koşulun değeri true

Detaylı

BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1

BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1 DEÜ Bilgisayar Bilimleri Bölümü BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1 Öğr. Gör. Dr. Alper VAHAPLAR 2017 Yaz Okulu Tekrarlı Yapılar Algoritmanın belirli bir kısmının, belirli kere ya da belirli durumlar

Detaylı

Algoritma ve Programlamaya Giriş. Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Algoritma ve Programlamaya Giriş. Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Algoritma ve Programlamaya Giriş Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Güncellenme tarihi: 13.03.2017 Yazılım nedir? Donanım birimlerini istenen işleme

Detaylı

ALGORİTMA TASARIMI VE SCRATCH UYGULAMASI

ALGORİTMA TASARIMI VE SCRATCH UYGULAMASI NOT: Çalışma kâğıtları Algoritma Tasarımı ve Excel olmak üzere 2 kısımdan oluşmakta ve sınavda her ikisinin de çalışılması gerekmektedir. ALGORİTMA TASARIMI VE SCRATCH UYGULAMASI Bu çalışma sayfalarında

Detaylı

Algoritma ve Programlamaya Giriş. Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Algoritma ve Programlamaya Giriş. Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Algoritma ve Programlamaya Giriş Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Güncellenme tarihi: 27.02.2017 Yazılım nedir? Donanım birimlerini istenen işleme

Detaylı

Uygulama 1) Sabit olarak belirlenen sayıda tekrar eden (5 kez) Visual Basic kaynak kodlarını yazınız.

Uygulama 1) Sabit olarak belirlenen sayıda tekrar eden (5 kez) Visual Basic kaynak kodlarını yazınız. Uygulama 1) Sabit olarak belirlenen sayıda tekrar eden (5 kez) Visual Basic kaynak kodlarını yazınız. Dim i As Integer For i = 1 To 5 MessageBox.Show(i) Uygulama 2) Ekranda 5 kez tekrarlanan ve tur sayısını

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Programlama Dersi Ödevi Soru

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Programlama Dersi Ödevi Soru Adı: Soyadı: Numara: Bölümü: Erzurum Teknik Üniversitesi Mühislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Programlama Dersi Ödevi 15.11.2015 Soru 1 2 3 4...... Toplam Puanlar Soru-1: Yandaki kısımda verilen terimlerin

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 4. DERS NOTU Konu: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU 1 M-Dosya Yapısı Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

PROGRAMLAMA DİLLERİ I

PROGRAMLAMA DİLLERİ I PROGRAMLAMA DİLLERİ I Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Ders İzlencesi Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Hafta 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta

Detaylı

Fortran komut satırı toplam 80 kolon ve 5 bölgeden oluģur. Komut satırının yapısı aģağıdaki gibidir:

Fortran komut satırı toplam 80 kolon ve 5 bölgeden oluģur. Komut satırının yapısı aģağıdaki gibidir: FORTRAN (FORmula TRANslation) Fortran komut satırı toplam 80 kolon ve 5 bölgeden oluģur. Komut satırının yapısı aģağıdaki gibidir: 1 2...5 6 7...72 73...80 A B C D E A Bölgesi: (1. kolon) B Bölgesi: (2-5

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER,

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER, C++ İÇİN UFAK HATIRLATMALAR Değişken adları bir harf ile başlamalıdır. (a-z, A-Z). Değişken adı numara içerebilir.

Detaylı

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA MATLAB 3.DERS disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA Daha önceki derslerimizde input komutu ile klavye üzerinden MATLAB programlama ortamına veri girmeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde ise disp

Detaylı

4- ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - 1

4- ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - 1 (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com 1 M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com 2 Algoritma: Bir Problemin çözümünün, günlük konuşma diliyle adım adım yazılmasıdır. Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed

Detaylı

3. KOŞUL YAPILARI 3.1. IF YAPISI 2

3. KOŞUL YAPILARI 3.1. IF YAPISI 2 3. KOŞUL YAPILARI 3.1. IF YAPISI 2 if yapısı bir şartın (condition) gerçekleşmesi / gerçekleşmemesi durumunda yapılacak işlemleri (statement) belirler. Buna örnek olarak bir sayının belli bir değerden

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları SABİTLER VE DEĞİŞKENLER Değişken, verilerin bellekte geçici olarak kaydedilmesini ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan değerdir. Nesne tabanlı programlama dilinde değişken kullanımı diğer programlama

Detaylı

Programlamaya Giriş. Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi.

Programlamaya Giriş. Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Programlamaya Giriş Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Programın Yazımında İzleyeceğimiz Adımlar Problemi anla. İhtiyaçları belirle. Problemin

Detaylı

4- Turbo Pascal Bilgisayar Programlamada Kullanılan Şart Yapıları

4- Turbo Pascal Bilgisayar Programlamada Kullanılan Şart Yapıları 4- Turbo Pascal Bilgisayar Programlamada Kullanılan Şart Yapıları Şart yapıları bir bilgisayar programının olmazsa olmazlarındandır. Şart yapıları günlük hayatımızda da çok fazla karşılaştığımız belirli

Detaylı

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer.

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer. Döngüsü En basit döngü yapısıdır. Hiçbir kontrol yapılmadan ve ifadeleri arasındaki satırların işlem görmesi için kullanılır. Bu yapıda programın terkedilmesi için herhangi bir kontrol olmadığından, döngü

Detaylı

INPUTBOX KULLANIMI. Komut Düğmesine uygulanan algoritma örneği

INPUTBOX KULLANIMI. Komut Düğmesine uygulanan algoritma örneği INPUTBOX KULLANIMI InputBox komutu, Basic programlama dilinde program algoritması içinde ekran aracışığı ile bir sorgu yönlendirerek, kullanıcının bilgi girmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Bu komutun

Detaylı

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Veri Yapıları ve Algoritmalar 1 Ders Not Sistemi Vize : % 40 Final : % 60 Kaynaklar Kitap : Veri Yapıları ve Algoritma Temelleri Yazar: Dr. Sefer KURNAZ Internet Konularla ilgili web siteleri 2 Algoritma : «Belirli bir problemin çözümünde

Detaylı