MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI. İş Ortaklarımıza Yönelik "Değerlerimiz ve Standartlarımız" MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI. İş Ortaklarımıza Yönelik "Değerlerimiz ve Standartlarımız" MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I."

Transkript

1 MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İş Ortaklarımıza Yönelik "Değerlerimiz ve Standartlarımız" MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I. Baskı]

2 MSD, tüm iş aktivitelerinde sürdürülebilirliği sağlamakla birlikte en yüksek etik, sosyal ve çevresel standartları uygulamayı ve devam ettirmeyi amaçlamaktadır. İş ortaklarımızın genel başarımızda çok önemli bir rol oynadıklarının farkındayız. Bu nedenle MSD, yüksek etik standartlarımıza olan bağlılığımızı paylaşan, çalışmalarını sosyal ve çevresel bir sorumluluk tavrı içerisinde yürüten bireyler ve kuruluşlarla iş ilişkileri kurmaya gayret etmektedir. MSD, bağlı olduğumuz standartları güçlendirmek için İlaç Tedarik Zinciri Girişimi (İTZG) İlaç Endüstrisi İlkeleri, yani Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 İlkesi ve Değerlerimiz ve Standartlarımız kapsamında oluşturulan İş Ortağı Davranış Kuralları'nı geliştirmiştir.

3 İÇİNDEKİLER Beklentiler 4 İşçi ve İnsan Hakları 6 Özgürce Seçilmiş İstihdam 6 Çocuk İşçiliği ve Genç İşçiler 6 Ayrımcılık Yapmama 6 Adil Muamele 6 Maaşlar, Sosyal Yardımlar ve Çalışma Saatleri 6 Örgütlenme Özgürlüğü 6 Gizlilik ve Veri Koruma 6 Çevre / Sağlık / Güvenlik 7 İşçilerin Korunması 7 İşlem Güvenliği 7 Acil Durum Hazırlığı ve Müdahalesi 7 Tehlike Bilgisi 7 Çevresel İzinler 7 Atık ve Emisyonlar 7 Dökülme ve Salınımlar 7 Yönetim Sistemleri 8 Bağlılık ve Sorumluluk 8 Yasal Gereklilikler ve Müşteri Gereklilikleri 8 Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi 8 Belgeler 8 Eğitim ve Yeterlilik 8 İş Sürekliliği 8 Sürekli Gelişim 8 Etik İş Uygulamaları 9 İş Bütünlüğü 9 Adil Rekabet 9 Sorunların Tespiti 9 İş Kayıtlarının Doğruluğu 9 Bilgilerin Korunması 9 Fikri Mülkiyet 9 Ticari Uyumluluk 9 Klinik Denemeler 10 Ürün Kalitesi 10 Pazarlama ve Tanıtım Uygulamaları 10 Ödüller, Yemekler ve Eğlence 10 Hayvan Sağlığı 10 Çıkar Çatışmaları 10 Kaygıları Dile Getirme 12 MSD İş Ortağı Davranış Kuralları, MSD'nin Kurumsal Uyumluluk Komitesi tarafından 15 Kasım 2011 tarihinde kabul edilmiş ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. 3

4 BEKLENTİLER MSD, etik ve yasalara uygun bir şekilde iş yürütmek amacıyla yüksek standartlar oluşturmaktadır. Aynı bağlılığı iş ortaklarımızdan da bekliyoruz. Bu İş Ortağı Davranış Kuralları, MSD ile iş ilişkisi içinde olan iş ortakları için oluşturulmuş temel ilkelerdir. İş ortaklarımızı seçerken ve onların uyumluluklarını denetlerken bu ilkeleri göz önünde bulundurmaktayız. Ayrıca iş ortaklarımız da MSD'ye mal ve hizmet sağlarken beraber çalıştıkları iş ortakları için bu veya buna benzer ilkeler geliştirmelidirler. İŞ ORTAKLARIMIZDAN BEKLENTİLERİMİZ... İş, çevre, sağlık, güvenlik ve yönetim sistemleri için oluşturulan etik ilkelere sıkı sıkıya bağlı olmaları. Bu ilkelerle adeta bütünleşmeleri, bunları diğerlerine de iletmeleri ve uygulamaları. Tüm geçerli kanun, kural ve düzenlemelerle tam bir uyumluluk içinde çalışmaları. İlkeleri, performansı geliştiren sürekli ilerleme yaklaşımıyla zaman içinde bütünleştirmeleri. ÖNEMLİ NOKTALAR: İş ortaklarına MSD'e hizmet, ham madde, aktif içerik, bileşen, nihai mal veya diğer ürünleri tedarik eden kuruluşlar ile onlara bağlı kurumlar, iştirakçiler ve şubeler de dahildir. Bu ilkeler değiştirilmeyecek, iptal edilmeyecek ya da MSD'nin ve bağlı kuruluşlarının, iştirakçilerinin, şubelerinin hiçbir geçerli yasal ya da düzenleyici gerekliliğine veya akdi yükümlülüğüne ters düşmeyecektir. Her bir iş ortağı, İş Ortağı Davranış Kuralları'nda belirtilen bu ilke ve standartları nasıl yerine getireceğine ya da bunlara nasıl uyum göstereceğine kendisi karar verecektir. Sözleşmede özellikle belirtilmesi durumunda MSD, bu uyumluluğu denetleme ve doğrulama haklarını elinde bulunduracaktır. MSD, yeni iş ortakları seçmenin bir ön aşaması olarak ortaklarını bir öz değerlendirme anketi doldurmaları için davet ederek İş Ortağı Davranış Kuralları ile uyumlu olup olmadıklarını denetleyecektir. MSD, yüksek riskli olarak değerlendirilen ortaklardan bir saha ziyareti talep ederek daha ileri düzeyde bir uyumluluk güvencesi için inceleme yapabilir. Bu beklentilerin karşılanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linkleri ziyaret edebilirsiniz: 4

5 MSD'de değerlerimiz ve standartlarımız her zaman başarımızın temelini oluşturmuştur. İnanıyoruz ki topluma ve işlerimize en iyi hizmeti, sorumlu iş davranışları ve uygulamaları eşliğinde sağlayabiliriz. Bu inanışın temelinde, bir işin en azından tüm geçerli kanun, kural ve düzenlemelerle uyumlu olması gerektiği anlayışı yatmaktadır. Kültür farklılıklarına ve bu ilkeleri küresel olarak yorumlama ve uygulama ile ilgili zorluklara karşı anlayışlı olmayı sürdürüyor ve bu beklentilerin evrensel olduğuna inanıyoruz. Bu beklentilerin karşılanması ile ilgili yöntemlerin belirli kanunlar, değerler ve dünya çapındaki farklı kültürlerin beklentileri doğrultusunda çeşitlilik gösterebileceğini biliyoruz. İş ortaklarımızla güven ve saygı üzerine inşa edilmiş karşılıklı faydalı ilişkiler geliştireceğimize inanıyoruz. İşlerimizi bütünlük içinde yürütecek ve faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin geçerli kanun, kural ve düzenlemelerine uyum sağlayacağız. Çalışanlarımız, onların aileleri ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlar üzerinde olumlu etkiler bırakmayı amaçlıyoruz. İş ortağı ağımızdaki tüm şirketlerden de aynısını bekliyoruz. 5

6 İŞÇİ VE İNSAN HAKLARI İş ortakları, uluslararası ilan edilmiş insan haklarının korunmasını destekleyecek, bunlara saygı gösterecek ve insan haklarını suistimal etmeyeceklerini garanti edeceklerdir. ÖZGÜRCE SEÇİLMİŞ İSTİHDAM İş ortakları zorlayıcı veya bağlayıcı iş sözleşmeleri kullanmayacak veya gönülsüz mahkum işçiler çalıştırmayacaklardır. Ayrıca çalışanların da işe başlarken herhangi bir para ödemelerine veya senet imzalamalarına gerek olmayacaktır. ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE GENÇ İŞÇİLER İş ortakları çocuk işçiliği kullanmayacaklardır. 18 yaşın altındaki genç işçiler yalnızca tehlikesiz bölgelerde ve ülkenin yasal istihdam yaşını ya da zorunlu eğitimi tamamlama yaşını geçmişlerse çalıştırılabileceklerdir. AYRIMCILIK YAPMAMA İş ortakları, çalışanlar için taciz ve ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı sağlayacaklardır. Irk, renk, yaş, cinsiyet, cinsel tercih, etnik köken, engellilik, genetik yapı, din, siyasi görüş, sendika üyeliği veya medeni hali sebebiyle yapılan hiçbir ayrımcılığa göz yumulmayacaktır. ADİL MUAMELE İş ortakları işçiler için cinsel taciz, cinsel suistimal, dayak, psikolojik veya fiziksel baskı ya da sözlü taciz de dahil olmak üzere taciz ve insanlık dışı tüm eylemlerden ve bu gibi eylemlerin her türlü tehdidinden uzak bir çalışma ortamı sağlayacaklardır. MAAŞLAR, SOSYAL YARDIMLAR VE ÇALIŞMA SAATLERİ İş ortakları, işçilere asgari ücret, fazla mesai ve zorunlu yardımlar da dahil olmak üzere mevcut yasalara uygun olarak ödeme yapacaklardır. İş ortakları işçilerle, ücretlerin ne zaman ödeneceği konusunda iletişime geçeceklerdir. İş ortakları ayrıca işçilerle, fazla mesainin zorunlu olup olmadığı ve fazla mesailerde ödenecek ücretin ne olacağı konularında da görüşeceklerdir. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ İş yeri problemleri ve ücret meselelerinin çözülmesi için açık iletişim ve doğrudan işçilerle ilgilenme (ve/veya varsa seçilmiş bir sendika görevlisiyle) yöntemleri tavsiye edilir. İş ortakları, yerel kanunlarda belirlendiği üzere özgür bir şekilde örgütlenme, işçi sendikalarına katılma ya da katılmama, temsilci olma veya işçi konseylerine katılma gibi işçi haklarına saygı göstereceklerdir. İşçiler yöneticilerle, herhangi bir intikam, gözdağı veya taciz tehdidi olmaksızın çalışma şartları göz önünde bulundurularak açık bir şekilde iletişime geçeceklerdir. GİZLİLİK VE VERİ KORUMA İş ortakları, bireylerin gizlilik ve veri koruma haklarına saygı göstereceklerdir. Çalışanlarla ilgili bilgileri sadece iş amaçları doğrultusunda gerekli olduğunda kullanacak ve işçileri ayrımcılık, kınama veya kişilerin itibarlarına ve saygınlıklarına zarar verecek etkilerden, fiziksel bütünlüklerini etkileyecek herhangi bir zarardan, hilekârlıktan, mali kayıptan veya kimlik hırsızlığından koruyacaklardır. 6

7 SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE Yaşam alanı sunan tüm şirketler de dahil olmak üzere iş ortaklarımız sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunacaklardır. İŞÇİLERİN KORUNMASI İş ortakları, çalışanları işyerinde ve şirket tarafından sağlanan her türlü yaşam alanlarında kimyasal maddelere fazla maruz kalmaktan, biyolojik tehlike ile fiziksel tehlikelerden ve fiziksel zorluk gerektiren görevlerden koruyacaklardır. İŞLEM GÜVENLİĞİ İş ortakları, yürütülen faaliyet ve işlemlerle ilgili kimyasalların neden olduğu ağır etkileri önlemeye ve azaltmaya yönelik programlar uygulayacaklardır. Bu programlar tesis risklerini karşılayacak nitelikte olacaktır. ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE MÜDAHALESİ İş ortakları, iş yerinde ve şirket tarafından sağlanan her türlü yaşam alanında meydana gelebilecek acil durumları tespit edecek, değerlendirecek ve acil durum planları ile müdahale prosedürleri uygulayarak olası acil durumların etkilerini en aza indireceklerdir. TEHLİKE BİLGİSİ İlaç bileşenleri ve ilaç ara ürünleri de dahil olmak üzere tehlikeli maddelerle ilgili güvenlik bilgileri, işçileri bilgilendirmek, eğitmek ve tehlikelerden korumak için mevcut bulunacaktır. İş ortakları, çevre üzerindeki yan etkileri en aza indirebilmek için faaliyetlerini çevreye karşı duyarlı ve etkin bir tutum içinde yürüteceklerdir. İş ortakları doğal kaynakları korumaya, tehlikeli maddelerin kullanımından kaçınmaya ve mümkün olduğunda tekrar kullanım ve geri dönüşüm faaliyetleri yürütmeye teşvik edileceklerdir. ÇEVRESEL İZİNLER İş ortakları mevcut tüm çevresel düzenlemelere uyum sağlayacaklardır. Tüm gerekli izinler, lisanslar, bilgi kayıtları alınacak, kısıtlamalara uyulacak ve bunların işletimsel ve raporlama gereklilikleri yerine getirilecektir. ATIK VE EMİSYONLAR İş ortakları; güvenli kullanım, faaliyet, depolama, geri dönüşüm, yeniden kullanım veya atık yönetimi, hava emisyonu ve atık su tahliyesinin sağlanması için bazı sistemler uygulayacaklardır. İnsan sağlığına veya çevreye karşı olası yan etkiye sahip tüm atık, atık su veya emisyonlar uygun bir şekilde yönetilecek, denetlenecek ve çevreye salınmadan önce kontrol edilecektir. DÖKÜLME VE SALINIMLAR İş ortakları, maddelerin kazara çevreye dökülmesi veya salınmasına karşı önlem alacak ya da bu durumların etkilerini azaltacak sistemler uygulayacaklardır. 7

8 YÖNETİM SİSTEMLERİ İş ortakları sürekli gelişen yönetim sistemleri kullanacak ve bu ilkelerle ilgili beklentilere uyum sağlayacaklardır. BAĞLILIK VE SORUMLULUK İş ortakları, bu belgede açıklanan konseptlere bu konseptler için uygun kaynaklar ayırmak suretiyle bağlılık göstereceklerdir. YASAL GEREKLİLİKLER VE MÜŞTERİ GEREKLİLİKLERİ İş ortakları geçerli kanun, düzenleme,standart ve ilgili müşteri gerekliliklerini tespit edecek, bunlara uyum gösterecek ve belirlenen herhangi boşluklara sorumluluk çerçevesinde ve zamanında müdahale edecektir. RİSK DEĞERLENDİRME VE RİSK YÖNETİMİ İş ortakları bu belgede belirtilen tüm alanlarda risk değerlendirme ve risk yönetimi mekanizmalarına sahip olacaklardır. BELGELER İş ortaklarının bu beklentiler ve geçerli düzenlemelere olan uyumluluğunu göstermesi için belgeler düzenlemesi gerekmektedir. EĞİTİM VE YETERLİLİK İş ortakları, yönetim ve işçilerin burada belirtilen beklentileri yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve kabiliyet düzeyine ulaşmaları adına eğitim programları düzenleyeceklerdir. İŞ SÜREKLİLİĞİ İş ortakları, MSD şirketini desteleyecek iş faaliyetleri için uygun iş sürekliliği geliştirmek ve bunu uygulamaktan sorumludurlar. SÜREKLİ GELİŞİM İş ortaklarının performans hedefleri oluşturarak, uygulama planları geliştirerek ve iç ve/veya dış değerlendirme, inceleme ve yönetimsel değerlendirmelerde ortaya çıkabilecek eksikliklerden kaçınmak için gerekli adımları atarak sürekli gelişmeleri beklenmektedir. 8

9 ETİK İŞ UYGULAMALARI İş ortakları kendi işlerini etik bir çerçeve dahilinde ve bütünlük içinde yürüteceklerdir. İŞ BÜTÜNLÜĞÜ Tüm yolsuzluk, irtikap ve zimmete para geçirme eylemleri yasaktır. İş ortakları rüşvet teklif etmeyecek, ödemeyecek, kabul etmeyecek veya şirket dahilinde ya da hükümet ilişkilerinde diğer hiçbir yasa dışı teşviklerde bulunmayacaklardır. Ortaklar her türlü yolsuzluğa karşı çıkacaklardır. ADİL REKABET İş ortakları, kendi iş faaliyetlerini adil ve etkin bir rekabet yapısı çerçevesinde ve geçerli antitröst kanunlarıyla uyum içerisinde yürüteceklerdir. Ortaklar, doğru ve güvenilir reklamcılık da dahil olmak üzere adil iş uygulamalarını benimseyeceklerdir. BİLGİLERİN KORUNMASI İş ortakları, MSD'den temin ettiği veya MSD için toplanan kişisel bilgiler de dahil olmak üzere tüm gizli bilgileri koruyacak ve bunların kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, çalınmasını, sahtekârlığa alet olmasını, bu bilgilere izinsiz erişilmesini, ifşa edilmesini veya değiştirilmesini ve MSD tarafından veya adına toplanan tüm bu bilgilerin izinsiz bir şekilde ifşa edilmesini engelleyeceklerdir. MSD ile gizli bilgi alışverişinde bulunması gereken ortakların MSD ile önceden bir gizlilik sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. MSD tarafından onaylanmadıkça, iş ortakları MSD'nin gizli bilgilerini veya MSD şirketleriyle ilgili edindikleri diğer bilgileri paylaşmayacaklardır. İş ortakları, kişisel bilgileri ve diğer gizli bilgileri korumak için gerekli önlemleri alacak ve bu önlemleri aldığını göstereceklerdir. MSD'ye ait gizli bilgilerin izinsiz kullanımı, ifşa edilmesi veya kaybedilmesi durumunda derhal MSD Etik Ofisi'ne bildirilecektir. SORUNLARIN TESPİTİ İş ortakları tüm işçileri, herhangi bir intikam, gözdağı ya da taciz tehdidi olmaksızın sorunları ve yasa dışı eylemleri bildirmeye teşvik edecek ve gerektiğinde bu kişileri korumaya yönelik adımlar atacaklardır. İŞ KAYITLARININ DOĞRULUĞU Tüm mali defter ve kayıtlarının genel olarak kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile uyumlu olması gerekmektedir. Kayıtların tüm materyallerle uyumlu olması gerekmektedir. Kayıtların açık, şeffaf ve gerçek işlem ve ödemeleri yansıtıyor olması gerekmektedir. FİKRİ MÜLKİYET Fikri mülkiyet hakkına saygı gösterilecek ve teknoloji ya da teknik bilgiler gibi bilgilerin transferi, fikri mülkiyet hakları çerçevesinde gerçekleştirilecektir. TİCARİ UYUMLULUK İş ortakları tüm mevcut ithalat ve ihracat kontrollerine, yaptırımlara, Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ticari uyumluluk kanunlarına ve ticari alım-satımın gerçekleştiği ülkenin mevcut yasal düzenlemelerine uyum göstereceklerdir. 9

10 ETİK İŞ UYGULAMALARI KLİNİK DENEYLER MSD adına yapılan klinik deneylerde, tüm klinik deneyler küresel İyi Klinik Uygulamaları standartlarına, geçerli yerel düzenleyici gerekliliklere ve Helsinki Bildirgesi'nde yayınlanan etik ilkelere uygun olarak yürütülecektir. ÜRÜN KALİTESİ Tedarik, üretim, paketleme, test etme, depolama ve ürünlerin MSD adına dağıtımı gibi faaliyetleri üstlenen iş ortakları, ürünlerin kayıtlı olduğu ve dağıtıldığı piyasalar için geçerli Kalite düzenlemeleri, İyi Üretim Uygulamaları ve İyi Laboratuvar Uygulamaları gerekliliklerine uyum göstereceklerdir. PAZARLAMA VE TANITIM UYGULAMALARI Tüm pazarlama ve tanıtım materyalleri ve eylemleri, yüksek etik, medikal ve bilimsel standartlara uygun ve tüm geçerli kanun ve düzenlemelerle uyumlu olmalıdır. Sağlık uzmanları, hastalar veya hayvan sağlığı uzmanları ile ilgili olarak tüm iş ortakları, Avrupa İlaç Sanayii ve Dernekleri Federasyonu (EFPIA), Uluslararası İlaç Üreticileri ve Derneği Federasyonu (IFPMA) ve Amerika İlaç Araştırmaları ve Üreticileri (PhRMA) gibi kuruluşların standartları doğrusunda faaliyet yürüteceklerdir. ÖDÜLLER, YEMEKLER VE EĞLENCE İş ortakları, MSD çalışanlarının söz konusu iş ortağı ile ilgili kararlarını değiştirebilecek veya etkileyebilecek herhangi bir ödül, yemek veya eğlence vermemelidir. Diğer durumlarda ise bunların nakit veya nakit eşdeğeri olmaması, iş uygulamaları ile uyumsuzluk içermemeleri, pahalı ve tekrarlayan nitelikte olmamaları ve herhangi bir kanunu ihlal etmemeleri şartıyla MSD çalışanlarına bazı ödül, yemek ve eğlenceler verilebilir. HAYVAN SAĞLIĞI Hayvanlara, acı ve stres faktörlerini en aza indirerek saygılı bir şekilde davranılmalıdır. Hayvanlarla yapılan testler, bu hayvanların yerlerini değiştirme, kullanılan hayvan sayısını azaltma ve stresi en aza indirmek için prosedürleri iyileştirme gibi çalışmalar yapıldıktan sonra uygulanmalıdır. Alternatifler, bilimsel olarak geçerli ve düzenleyici kurallar tarafından kabul edilebilir olduklarında kullanılmalıdır. ÇIKAR ÇATIŞMALARI İş ortakları, kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden MSD çalışanları ile, çalışanların çıkarları ile çatışan veya çatışma ihtimaline neden olabilecek her türlü etkileşimden kaçınmalıdırlar. Örneğin ortaklar, MSD ile iş ortağı arasında hâlihazırda süregelen bir etkileşim varken hiçbir MSD çalışanını, MSD sözleşmesi gereğince yapılanlar hariç, işe almamalı veya bu çalışana para ödememelidir. Bir iş ortağı çalışanının MSD çalışanlarından biri ile akrabalık ilişkisinin bulunması veya bir iş ortağının MSD çalışanı ile herhangi bir çıkar çatışmasına neden olabilecek bir ilişki içinde bulunması halinde iş ortağı bu durumu derhal MSD'ye bildirecektir. 10

11

12 KAYGILARI DİLE GETİRME İş ortaklarının çalışanları, tüm iç etik ve uyum problemlerini çözmek için kendi şirketleri ile iletişime geçmelidirler. İş ortaklarının, MSD çalışanlarından birinin veya MSD adına çalışan herhangi bir kişinin yasa dışı ya da uygunsuz davrandığına inanmaları durumunda bunu derhal MSD'ye bildirmeleri gerekir. MSD Etik Ofisi, sorunları herhangi bir intikam tehdidi olmaksızın çözebilmeniz için size pek çok kaynak sağlayacaktır. online adresine gidin Şu numarayı arayın: veya Faks: (gizli faks) E-posta: Tüm ülkelerde 24 saat hizmet veren MSD AdviceLine, kuruluşumuz dışındaki personel tarafından yürütüldüğünden herhangi bir arama yaptığınızda kimliğiniz saklı kalacaktır. Operatör size doğrudan tavsiyede bulunmayacak, bunun yerine bilgiyi Etik Ofisine iletecek, size bir vaka numarası ve geri arama tarihi verecektir. AdviceLine'a iletilen soruların ve kaygıların incelenmek üzere Etik Ofisi'ne bildirilecek olmasına karşın, arayan kişinin onayı olmadan herhangi bir kimlik bilgisi verilmeyecektir. AdviceLine ile iletişime geçmek için: adresine gidin Şu numarayı arayın: (Birleşik Devletler) veya (Birleşik Devletler dışından) Not: MSD, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Merck olarak tanınmaktadır.

Üçüncü Şahıslar için İş Davranış ve Etik Standartları

Üçüncü Şahıslar için İş Davranış ve Etik Standartları Bristol-Myers Squibb in (BMS) tüm ticarî faaliyetlerinin temelinde dürüstlük taahhüdümüz ve bütün geçerli yasa, düzenleme ve kurallaın yanı sıra sektör ilkelerinee uyma kararlılığımız yatar. Ayrıca BMS,

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları

Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları Dikkat: Bu doküman İngilizce den çeviridir. Orijinal İngilizce doküman yasal olarak bağlayıcılık arz eder. - Nisan 2015 - Giriş C&A iş modelinin amacı, yüksek

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England CEO nun Mesajı 150 yılı aşkın süredir,

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI İş Etiği Politikamız Aytekin Serol firması tüm faaliyetlerinde iş etiği standartlarını en üst düzeyde tutmayı

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Yazar / yayınlayan departman Yönetim Kurulu Başkanı ve Nestlé Dünya Başkanı Hedef kitle Tüm çalışanlar İlgili Grup İlkeleri / Politikalar, Standartlar

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2010 BASKISI Çeviren Yıldız ÖZTÜRK TÜRMOB YAYINLARI : 402 ISBN : 978-975 - 555-198 -2 Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ BASKI Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 IFAC M m TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2013 Çevirmenler: Yıldız ÖZTÜRK (Baş çevirmen) Dr. İpek TÜRKER (SMMM) Dr. Ali Altuğ BİÇER (SMMM) Seher GÜNDOĞDU

Detaylı

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Dağıtım: Genel 23 Şubat 2011 Özgün dil: İngilizce CMW/C/GC/1 Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile

Detaylı

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU 2011 2 PharmaVision GRI Performans Göstergeleri İÇİNDEKİLER * 3.1/3.2./3.3/3.4/3.5/3.6/3.12 Sunuş 3 1.1/4.12/4.19 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2.6/2.7/2.8 PharmaVision

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

Bu kararının ekinde yer aldığı şekliyle Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisini kabul ettiğini belirtir.

Bu kararının ekinde yer aldığı şekliyle Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisini kabul ettiğini belirtir. Genel Kurul un 61/295 Sayılı Kararı: Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi Genel Kurul, İnsan Hakları Konseyinin, Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildiri metnini kabul ettiği 1/2

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; Demokrasinin kurum ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma Çalışan El Kitabı İÇİNDEKİLER 1 Kurumsal Değerlerimiz 2 Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 3 Performans Yönetim Sistemi 4 Yetkinlikler 7 Eğitim / Gelişim Çalışmaları Rotasyon Ücretler 9 İşe Devam ve Tatiller

Detaylı

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı