/ I. DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012-2013 / I. DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 / I. DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başvuru Birimi Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) E-ileti : URL: Yatay geçişler Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi hükümleri çerçevesinde yapılır. Yükseköğretim Kurulu nca denkliği tanınan ve eşdeğer yükseköğretim kurumları arasında geçiş yapılır. SAYI: 175 TEMMUZ-AĞUSTOS Eğitim Öğretim yılı I. döneminde, yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde aranılan özellikler, gerekli başvuru belgeleri ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir. KONTENJAN TÜRLERİ VE KOŞULLARI A- KURUMLARARASI KONTENJAN İÇİNDEKİLER Yatay geçiş başvuruları Sayfa 2 Duyurusu Sayfa 2 Kontenjanlar Sayfa 11 Bölümler bazında ÖSS taban puanları Sayfa 13 Çift ana dal/ yan dal programlarına başvurular Sayfa 15 Duyurusu Sayfa 15 Kontenjanlar Sayfa 17 Programlara başarı ve devam koşulları Sayfa 20 Programlardan mezun olan/ halen devam etmekte olan Sayfa 21 öğrencilerin anadal bölümleri/ öğrenci sayıları Sonbahar Dönemi Kayıtları- Hatırlatma Sayfa 28 Araştırma Görevliliğine Yeni Kabul Edilen Öğrencilerin Sayfa 29 Lisansüstü Programlara Kayıtları Öğrencilerden bazı hizmetler karşılığı alınan ücretler Sayfa 31 ODTÜ Onur İlkesi Sayfa 32 Başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu program eşdeğer olan öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kontenjandır. Programların eşdeğerliğine, programların normal eğitim süresi, ÖSS/LYS puan türü, öğretim programı vb. özellikler gözönüne alınarak karar verilir. Gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile aşağıda belirtilen durumlar bu kapsamda değerlendirilir. Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlardan başvuran tüm TC ve KKTC uyruklu öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen veya bu kurumlarda lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığından çıkan ve 4112 sayılı Kanunla Türk vatandaşlarına tanınan haklara sahip olduğu için ÖSS/LYS sınavına girebilen öğrenciler Türkiye de bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler

2 Bu kapsamdaki adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir. a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur. b) Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki dönemi (önlisans programlarında bir dönemi) tamamlamış olması zorunludur. c) Öğrencinin ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen ve ilan edilen ÖSS/LYS puan koşulunu sağlaması zorunludur. d) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması (ODTÜ için kredili derslerde en az DD, kredisiz derslerde S) zorunludur. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programlarında (müfredat) yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da herhangi bir dersten başarılı olmayan (ODTÜ için FF, FD, NA, U, I, W) öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. e) Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.50/ 4.00 (yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 70/ 100) olması zorunludur. f) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur. B- KURUMİÇİ GENEL KONTENJANI ODTÜ Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampusundan başvuru yapan lisans öğrencilerinden, başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu program eşdeğer olan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjandır. Bu kapsamdaki adayların başvuru koşulları, Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanı başvuru koşulları ile aynıdır. C- KURUMİÇİ ÖZEL KONTENJANI ODTÜ Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampusundan başvuru yapan lisans öğrencilerinden, başarı yetersizliği ve/veya program intibak koşullarını sağlayamama nedeni ile Kurumiçi Genel Kontenjan kategorisinden yararlanamayan veya yararlanma imkanı olmayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjandır. Bu kontenjanın amacı üniversiteye giriş sırasında, kişisel yetenekleri ile uyumlu olmayan tercih yapan ODTÜ öğrencilerine program değiştirme olanağı tanımaktır. Bu kapsamdaki adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir. a) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait ÖSS/LYS/YÖS/TCS puanının, başvurduğu programın o yıla ait ÖSS/LYS/YÖS/TCS genel kontenjan taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur. b) Öğrencinin başvuru sırasında ODTÜ deki bir lisans programına kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması ve o dönem sonunda hangi nedenle olursa olsun, üniversite ile ilişiğinin kesilmemiş olması zorunludur. c) Öğrencinin lisans programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki dönemini, en fazla 6. dönemini tamamlamış olması zorunludur. d) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm kredili dersleri başarmış (en az DD) olması zorunludur. e) Öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 1.25/ 4.00 olması zorunludur. f) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur. İngilizce Öğretmenliği programına başvuran adayların ENG 101 ve ENG 102 derslerinden en az BB notu almış olmaları gerekir. İşletme programına başvuran adayların ENG 101 ve ENG 102 derslerinden en az CC notu almış olmaları gerekir. Kimya programına başvuran adayların aldıkları Kimya derslerinden en az CC notu almış olmaları gerekir. Ancak öğrencilerin genel not ortalamalarının 3.00 ve üzerinde olması halinde Kimya derslerinden en az DD notu almış olmaları yeterlidir. D- YURT DIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANI Denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınan ve Türkiye dışında bir yükseköğrenim kurumunda, eşdeğer bir programda öğrenimlerini sürdüren yabancı uyruklu (vatandaşlıklarından biri TC veya KKTC olmayanlar) başarılı lisans öğrencileri için üniversite senatosu tarafından belirlenen kontenjandır. Bu kapsamdaki adayların başvuru yapabilmesi için, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Programları İçin Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesinde belirtilen koşullara ilave olarak aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir. a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı (öğrenci statüsünde) olması zorunludur. b) Öğrencinin lisans programında en az iki dönemi tamamlamış olması zorunludur.

3 c) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm dersleri başarmış olması zorunludur. d) Öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2.50/ 4.00 veya eşdeğeri olması zorunludur. e) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur. E- ÖZEL DURUMLAR Gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile, aşağıda belirtilen durumlarda yapılan başvuruları kapsar ve belirlenen kontenjanlar dışında değerlendirilir. Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilenlerin, görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocukları, Türkiye de görevli yabancı diplomatların çocukları Bu kapsamdaki adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir. I. Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri başvurularında, a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı (öğrenci statüsünde) olması zorunludur. b) Öğrencinin lisans programında en az iki dönemi tamamlamış olması zorunludur. c) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm dersleri başarmış olması zorunludur. d) Öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2.50/ 4.00 veya eşdeğeri olması zorunludur. e) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait ÖSS/LYS puanının, başvurduğu programın o yıla ait ÖSS/LYS/ genel kontenjan taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur. f) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur. II. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocuklarının başvurularında; Liseye en az iki yıl yurtdışında devam etmiş ve bitirmiş olanların Yurt Dışı Yabancı Uyruklu Öğrenci Özel Kontenjanı Başvuru Koşullarını sağlaması gerekir. Liseyi Türkiye de bitirenler ile liseye en az bir yıl yurtdışında devam etmiş ve bitirmiş olanların Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanı İçin Başvuru Koşullarını sağlaması gerekir. III. Türkiye de görevli yabancı diplomatların çocuklarının başvuru yapabilmesi için Yurt Dışı Yabancı Uyruklu Öğrenci Özel Kontenjanı Başvuru Koşullarını sağlaması gerekir. ÖSS/LYS VE EŞDEĞERİ PUANLARA İLİŞKİN KOŞULLAR a) Uyruklarından biri TC veya KKTC olan adaylar Kurumlararası ve Kurumiçi yatay geçiş kontenjanlarına ÖSS/LYS puanı ile başvurmak zorundadır. Liseyi Türkiye de bitirenler ile liseye en az bir yıl yurtdışında devam etmiş ve bitirmiş olan ve Özel Durumlar için yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapacak olan TC veya KKTC olan adaylar da Özel Durumlar için yatay geçiş kontenjanlarına ÖSS/LYS puanı ile başvurmak zorundadır. b) Yatay geçişte gözönüne alınacak ÖSS/LYS puan türü, başvurulan programın yerleştirme puan türüdür. Değerlendirmede öğrencinin üniversiteye girdiği yıl almış olduğu ÖSS/LYS puanları arasından, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği program için geçerli olan türdeki puanı gözönüne alınır. c) Kurumlararası kontenjana başvuracak adaylar için öngörülen asgari ÖSS/LYS puanına ilişkin koşullar ilgili Yönetim Kurulları tarafından belirlenir. d) Meslek Yüksekokulu programlarına yatay geçiş yapmak için başvuranlarda 4702 sayılı Kanun gereği ÖSS/LYS puanı şartı aranmaz. e) Yurt dışındaki ve yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundan başvuran yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları programa kabul edilmelerini sağlayan sınav sonuç belgelerini (YÖS, TCS, SAT vb.) sunmak zorundadır. f) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler yatay geçiş için başvuramazlar.

4 Mühendislik Fakültesi Bölümlerine Başvuran Adaylar İçin: Üniversiteye 2008 veya 2009 yılında ÖSS ile giren ve başvurduğu programın o yıla ait ÖSS Genel Kontenjan taban puanından puandan daha düşük ÖSS giriş puanı (her türlü ek puan dışında ilgili puan türündeki AOBP li Y-ÖSS puanı) olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Üniversiteye 2010 yılı ve sonrasında LYS-MF4 ile giren ve başvurduğu programın o yıla ait LYS-MF4 Genel Kontenjan taban puanından 40 puandan daha düşük LYS-MF4 giriş puanı (her türlü ek puan dışında ilgili puan türündeki AOBP li Y-ÖSS puanı) olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Fen-Edebiyat, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler ve Eğitim Fakültesi bölümlerine başvuran adaylar için: Adayın üniversiteye girmiş olduğu yıla ait ÖSS/ LYS puanının, başvurduğu programın o yıla ait genel kontenjan taban puanına oranı den düşük olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Yaz Okulu Yaz Okulunda alınan dersler ve notları, yazokulu dönemini izleyen Sonbahar dönemi başvurularında değerlendirmeye alınmaz. İngilizce Yeterlik Sınavı ODTÜ de öğretim dili İngilizce olduğundan adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri (Türkçe eğitim veren Meslek Yüksekokulu programları hariç) şarttır. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin İngilizce yeterlikleri ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ve Akademik Takvimde tarihleri ilan edilen İngilizce Yeterlik Sınavları ile belirlenir. Adayların Üniversite Senatosunca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası nitelikte bir İngilizce sınavından aldığı not da İngilizce Yeterlik Sınavı yerine sayılabilir. ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı, eğitim dili tümüyle İngilizce olmayan programlardan gelen (ÖSS/LYS Kılavuzunda eğitim dilinin %30 vb. oranında İngilizce olduğu belirtilen kurumlar dahil) ve uluslararası nitelikte bir İngilizce sınav sonucu sunmayanlar için zorunlu ve başarılması gereken bir sınavdır. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. GEREKLİ BELGELER Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. 1. Not belgesi Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi belge (kopya kabul edilmez) (*) 2. Öğrencinin üniversiteye kabulü sırasında sunduğu sınav sonuç belgesi (*) Uyruklarından biri TC veya KKTC olan adaylar için bulunduğu programa yerleştirildiği yıla ait ÖSS/LYS sınav sonuç belgesi ve ÖSYS yerleştirme belgesinin onaylı fotokopileri Yurt dışında öğrenim gören, uyruklarından biri TC veya KKTC olan adaylar için ÖSS/LYS sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi Türkiye ve KKTC deki bir üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için üniversiteye kabulü sırasında sunmuş oldukları sınav sonucunu (YÖS, TCS, SAT vb.) gösteren belgenin onaylı fotokopisi 3. Üniversite kataloğu fotokopisi ODTÜ dışından yapılan başvurularda, üniversite kataloğundaki ilgili bölüme ait tüm sayfaların onaylanmış fotokopisi (ders müfredatı, ders içerikleri, bölüme ait bilgiler) 4. Başvuru Formu İlgili internet adresinden temin edilir. Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmeli ve ayrı başvuru ücreti yatırılmalıdır. 5. Başvuru ücreti Her başvuru için, Yurtiçi ve Yurtdışıdan başvuran Yabancı uyruklu öğrenciler 70 Dolar başvuru ücretini; aşağıdaki hesaplardan birine ödemeli ve makbuzu ilgili forma eklemelidir. Başvuru aşamasında lise diplomasının aslı veya fotokopisi istenmemektedir. (*) ODTÜ içinden başvuru yapan adayların not belgesi ve ÖSYS sonuç belgesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından eklenir.

5 6. İngilizce Yeterlik Belgesi ODTÜ dışından başvuracak adaylar, yatay geçiş başvurusu sırasında geçerli İngilizce Yeterlik Belgesini sunmak zorundadırlar. Eğitim dili İngilizce olmayan (%30 vb. oraninda Ingilizce olanlar dahil) kurumlardan başvuracak adaylar için Uluslararası geçerliliği olan İngilizce Yeterlik belgeleri TOEFL ve IELTS dir. 7. Ek Belge Mimarlık Bölümüne başvuru yapacak adayların gerekli belgelere ek olarak ayrıca aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekir. Bitirdiği son döneme ait sınıf mevcudunu ve adayın sınıf mevcudu içindeki sıralamadaki yerini gösteren resmi belge Eğitim ve eğitim dışı faaliyetlerini içeren özgeçmiş ODTÜ Mimarlık Bölümüne girme nedenlerini anlatan niyet mektubu Tasarım ve/veya ilgi alanlarını belirten çalışmalarını (resim, fotoğraf, grafik, müzik vb.) içeren portfolyo Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne başvuru yapacak adayların gerekli belgelere ek olarak ayrıca Planlama Çalışmalarını içeren Portfolyo sunmaları gerekir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne başvuru yapacak adayların gerekli belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekir. Bitirdiği son döneme ait sınıf mevcudunu ve adayın sınıf mevcudu içindeki sıralamadaki yerini gösteren resmi belge Yurt Dışı Yabancı Uyruklu Öğrenci Özel Kontenjanından başvuru yapanların, en fazla 20 adet A4 sayfadan oluşan Tasarım çalışmalarını içeren portfolyo Başvuru ücreti için banka ve hesap numaraları (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin) İş Bankası Yapı Kredi Bankası Vakıflar Bankası Akbank Garanti Bankası TR TR TR TR TR BAŞVURU TARİHLERİ: 25 Haziran-13 Temmuz 2012 Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak üniversiteye elden (Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne) ya da posta ile yapılır. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara bildirim yapılmaz, bu durumda olan adayların bilgileri internet adresinde duyurulur. Bu durumlarda başvuru ücreti ve evrakı iade edilmez. SONUÇLARIN İLANI Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylara 18 Eylül 2012 tarihinde ilgili internet adresinden bildirim yapılır. Katkı Payı Ödemeleri Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrenciler katkı paylarını önceki kurum/bölümlerinde geçirdikleri öğrenim süreleri de gözönüne alınarak öderler. Vakıf üniversiteleri ile yurt dışındaki üniversitelerden Ankara yerleşkesindeki bir programa yatay geçiş başvurusu kabul edilen TC ve KKTC uyruklu öğrenciler (önceki kurumlarında burslu statüde olan öğrenciler dahil) katkı paylarını ikinci öğretim öğrencileri statüsünde öderler. İNTİBAK İŞLEMLERİ ODTÜ içi yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında aldıkları dersler ve notlar öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamalarında (program dışı sayılan dersler hariç) ve not belgelerinde yer alır. Farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak) yapılır. ODTÜ dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir. Bu dersler öğrencilerin dönem ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz, ancak ilgili derslerden muafiyet sağlar. AZAMİ SÜRE Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/ programlarında harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır.

6 I. DÖNEM YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Yatay Geçiş kontnjanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. BÖLÜMLER BAZINDA ÖSS TABAN PUANLARI Uluslararası İlişkiler EA-2 TM , EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Sayısal-1 YGS Fen Bilgisi Öğretmenliği Sayısal-2 MF , , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Sayısal-2 MF , , BÖLÜMLER Puan Türü Puan Türü Taban Puanı Taban Puanı Taban Puanı Taban Puanı Okul Öncesi Öğretmenliği EA-1 YGS , , Fizik Öğretmenliği (5 Yıllık) Sayısal-2 MF , , Kimya Öğretmenliği (5 Yıllık) Sayısal-1 YGS , , MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Ürünleri Tasarımı Sayısal-2 MF , , Mimarlık Sayısal-2 MF , Şehir ve Bölge Planlama Sayısal-2 MF , FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Sayısal-2 MF , Felsefe EA-2 TM , , Fizik Sayısal-2 MF , , İstatistik Sayısal-2 MF , Kimya Sayısal-2 MF , , Matematik Sayısal-2 MF , , Moleküler Biyoloji ve Genetik Sayısal-2 MF , , Psikoloji EA-2 TM , , Sosyoloji EA-2 TM-3 321, , Tarih Sözel-2 TS İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İngilizce Öğretmenliği Dil DİL , , MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Sayısal-2 MF , , Çevre Mühendisliği Sayısal-2 MF , , Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Sayısal-2 MF , , Endüstri Mühendisliği Sayısal-2 MF , , Gıda Mühendisliği Sayısal-2 MF , , Havacılık ve Uzay Mühendisliği Sayısal-2 MF , , İnşaat Mühendisliği Sayısal-2 MF , , Jeoloji Mühendisliği Sayısal-2 MF , , Kimya Mühendisliği Sayısal-2 MF , Maden Mühendisliği Sayısal-2 MF , , Makina Mühendisliği Sayısal-2 MF , , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Sayısal-2 MF , Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Sayısal-2 MF , İktisat EA-2 TM , İşletme EA-2 TM , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA-2 TM ,

7 ÇİFT ANADAL VE YAN DAL PROGRAMLARINA BAŞVURULAR Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başvuru Birimi Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) URL:http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/ciftyanindex.html BAŞVURU TARİHLERİ: 25 Haziran-13 Temmuz 2012 BAŞVURU FORMUNUN TESLİM EDİLECEĞİ YER; Evrak ve Arşiv Müdürlüğü/ Rektörlük Zemin Kat BAŞVURU KOŞULLARI Çift Ana Dal Programları Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir. Ancak yandal programına kayıtlı öğrencilerden, anadal ve yandal programında genel not ortalamaları 3.00 ve üzeri olanlar, dönem sayısına bakılmaksızın izlemekte oldukları yandal programını veren bölümün ilgili çift anadal programına başvuru yapabilir. Başvurulan döneme kadar ana dal programında alınan tüm kredili (çekilme işlemi yapılmış-w statüsündeki dersler alınmamış ders kapsamındadır) derslerden geçer not alınmış olunmalıdır. Genel not ortalaması en az 3.00/ 4.00 olmalıdır. Ana dal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20 de bulunulmalıdır. Öğrencinin başvuru yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını yerine getirmiş olması zorunludur. Matematik Bölümüne başvuru yapan adayların MATH / veya MATH veya MATH veya MATH derslerinden en az BB notu almış olmaları gerekir. Eğitim Fakültesi öğrencileri çift ana dal programlarına başvuru yapamazlar. Yan Dal Programları Öğrenci, kontenjan ilan edilmiş olan yan dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin başında başvurabilir. Başvurulan döneme kadar ana dal programında alınan tüm kredili (çekilme işlemi yapılmış-w statüsündeki dersler alınmamış ders kapsamındadır) derslerden geçer not alınmış olunmalıdır. Genel not ortalamasının en az 2.50/ 4.00 olması gerekir. Öğrencinin başvuru yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını yerine getirmiş olması zorunludur. Matematik Bölümüne başvuru yapan adayların MATH / veya MATH veya MATH veya MATH derslerinden en az CB notu almış olmaları gerekir. Aynı dönemde hem yatay geçiş hem de çift ana dal/ yan dal başvurusunda bulunan adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin çift ana dal/ yan dal programlarına yapmış oldukları başvuruları (ilan edilen kontenjan sınırları dahilinde kalmış olmaları durumunda dahi) kabul edilmez. Yaz Okulunda alınan dersler ve notları Yaz Okulunu izleyen Sonbahar dönemi başvurularında değerlendirmeye alınmaz. Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz, sonuçlar ilgili internet adresinde duyurulur. Bu durumlarda başvuru ücreti ve evrakı iade edilmez. Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, önkoşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) ilgili Bölüm Başkanlığının internet adresinden incelemeleri önerilir. GEREKLİ BELGELER 1. Başvuru formu: İlgili internet adresinden temin edilebilir. Birden fazla program için başvuran adayların, tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı ve her tercih için ayrı transcript ücreti yatırılmalıdır. Başvurulan program sayısı (çift ana dal ve yan dal programları toplamı) en fazla 5 adet olabilir. Başvurusu kabul edilen adaylara 18 Eylül 2012 tarihinde ilgili internet adresinden bildirim yapılır.

8 / I. DÖNEM YAN DAL KONTENJANLARI MİMARLIK FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI Program Programın Adı Kontenjan Endüstri Ürünleri Tasarımı Ürün Tasarımı 2 Mimarlık Mimarlık Kültürü * 10 Şehir ve Bölge Planlama Şehir Planlama 5 (*) Mimarlık Fakültesi Bölümleri dışındaki bölümlerin öğrencilerine yönelik FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI Program Programın Adı Kontenjan Biyoloji Biyoloji 2 Felsefe Mantık ve Bilim Felsefesi 5 Felsefe Tarihi 5 Fizik Fizik 10 Katı Hal Fiziği 10 Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 2 Kimya Kimya ** 5 İstatistik İstatistik 3 Matematik Matematik 7 Psikoloji Psikoloji 5 Sosyoloji Sosyoloji 6 Tarih Tarih 5 (**)Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği dışındaki bölümlerin öğrencilerine yönelik İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI Program Programın Adı Kontenjan İktisat Uluslararası İktisat 10 İktisat Politikası 10 İktisat Teorisi 10 İşletme Genel İşletme 5 Kurumsal Finans 5 Girişimcilik 10 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Çalışmaları 3 Siyaset Çalışmaları 5 Uluslararası İlişkiler Avrupa Çalışmaları 10 EĞİTİM FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI Program Programın Adı Kontenjan Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili 25 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI Program Programın Adı Kontenjan Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri 8 Çevre Mühendisliği Çevre Kimyası 3 Çevre Mikrobiyolojisi 3 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Telekominikasyon 2 Endüstri Mühendislği Yöneylem Araştırması 3 Kalite Planlaması ve Kontrolü 3 Üretim Planlaması ve Kontrolü 3 Gıda Mühendisliği Gıda Bilimi 3 Havacılık ve Uzay Mühendisliği Aerodinamik 2 İtki 2 Havacılık ve Uzay Yapıları 2 Uçuş Araçları Kontrolü 3 İnşaat Mühendisliği Yapı Analizi ve Tasarımı 3 Geoteknik 3 Jeoloji Mühendisliği Yer Bilimleri 5 Kimya Mühendisliği Kimyasal Reaksiyon Müh. 10 Maden Mühendisliği Mineral Teknolojisi 3 Kaya Mekaniği 3 Makina Mühendisliği Üretim 10 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik Metalleri ve 4 Alaşımları Seramik Malzemeleri 4 Mühendislik Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 15 Uzaktan Algılama Mekatronik *** 20 (***) Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri dışında 10, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri dışında 10 olmak üzere 20 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

9 / I. DÖNEM ÇİFT ANA DAL KONTENJANLARI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARI Program Kontenjan Bilgisayar Mühendisliği 4 Çevre Mühendisliği 2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4 Endüstri Mühendisliği 3 Gıda Mühendisliği 3 Havacılık ve Uzay Mühendisliği 3 Jeoloji Mühendisliği 5 Kimya Mühendisliği 5 Maden Mühendisliği 3 Makina Mühendisliği 4 İnşaat Mühendisliği 2 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARI ÇİFT ANA DAL/ YAN DAL PROGRAMLARINDA BAŞARI VE DEVAM KOŞULLARI ÇİFT ANA DAL PROGRAMINDA Çift ana dal programında, izin almadan iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin çift ana dal programından kaydı silinir. Ana dal programında genel not ortalaması 2.00'nin altına düşen öğrencinin çift ana dal programından kaydı silinir. Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift ana dal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla iki dönem süre tanınır. Bu süre, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. YAN DAL PROGRAMINDA Yan dal programında, izin almadan iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Ana dal programında genel not ortalaması 2.00' nin altına düşen öğrenci, izleyen dönemde yan dal programından ders alamaz. Yan dal programı genel not ortalaması, yan dal programında ders aldığı iki dönem üstüste 2.00 nin altında kalan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Program Kontenjan Felsefe 5 Fizik 10 Biyoloji 1 Kimya 5 Matematik 7 Sosyoloji 3

10 ÇİFT ANA DAL/YAN DAL PROGRAMLARINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İLE HALEN PROGRAMLARA DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMLERİ, KAYITLI VE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI (1994 yılından itibaren) Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler çift ana dal/ yan dal programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizi bilgilendirmek amacı ile verilmektedir. Tablo; çift ana dal/ yan dal programlarında halen kayıtlı olan öğrenciler ile programları başarı ile tamamlamış olan öğrencilerin hangi bölüm (ana dal) öğrencileri olduğunu göstermektedir. Ayrıca ilgili programlardan mezun olan öğrenci sayıları ile halen kayıtlı öğrenci sayıları belirtilmiştir. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARI Bilgisayar Müh. Kayıtlı:16 öğrenci Mezun:38 öğrenci Çevre Müh. Mezun: 14 öğrenci Elektrik ve Elektronik Müh. Kayıtlı: 5 öğrenci Mezun: 21 öğrenci Endüstri Müh. Kayıtlı: 8 öğrenci Mezun: 33 öğrenci Gıda Müh. Kayıtlı: 2 öğrenci Mezun: 13 öğrenci Havacılık ve Uzay Müh. Kayıtlı: 13 öğrenci Mezun: 10 öğrenci Jeoloji Müh. Kayıtlı: 1 öğrenci Mezun: 2 öğrenci Kimya Müh. Kayıtlı: 13 öğrenci Mezun: 42 öğrenci Maden Müh. Mezun: 1 öğrenci ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMÜ (ANA DALI) Elektrik ve Elektronik Müh., Endüstri Müh., İnşaat Müh., Havacılık ve Uz. Müh., Makina Müh., Matematik, İstatistik, Fizik İnşaat Müh., Kimya Müh. Petrol ve Doğalgaz Müh.Biyoloji Bilgisayar Müh., Kimya Müh., Makina Müh., Fizik, Matematik, Petrol ve Doğalgaz Müh., İnşaat Müh., Havacılık ve Uzay Müh., İstatistik, Biyoloji, Elektrik ve Elektronik Müh. Çevre Müh., Elektrik ve Elektronik Müh., İnşaat Müh., Makina Müh.,Gıda Müh., Jeoloji Müh., Kimya Müh. İktisat, İşletme, Sosyoloji, Matematik, İstatistik, Çevre Müh., Kimya Müh. Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Elektrik ve Elektronik Müh., Makina Müh., Jeoloji Müh., Fizik, Kimya, İstatistik, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği Endüstri Müh., Gıda Müh., Çevre Müh., Jeoloji Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Fizik, Kimya, Petrol ve Doğalgaz Müh., Biyoloji, İşletme, Gıda Mühendisliği Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi Jeoloji Mühendisliği Makina Müh. Kayıtlı: 7 öğrenci Mezun: 25 öğrenci Metalurji ve Malzeme Müh. Kayıtlı: 1 öğrenci Mezun: 5 öğrenci Petrol ve Doğalgaz Müh. Kayıtlı:2 öğrenci Mezun: 1 öğrenci İnşaat Müh. Kayıtlı: 3 öğrenci FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARI Kimya Kayıtlı: 4 öğrenci Mezun: 30 öğrenci Biyoloji Kayıtlı: 4 öğrenci Mezun: 17 öğrenci Felsefe Kayıtlı: 10 öğrenci Mezun: 10 öğrenci Matematik Kayıtlı: 12 öğrenci Mezun: 143 öğrenci Fizik Kayıtlı: 9 öğrenci Mezun: 60 öğrenci Sosyoloji Kayıtlı: 12 öğrenci Mezun: 36 öğrenci Endüstri Müh., Havacılık ve Uz. Müh. Kimya Müh., Elektrik ve Elektronik Müh, Metalurji ve Mal. Müh., İnşaat Müh., Fizik, Çevre Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh. Kimya Fizik, Maden Müh., Makina Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Çevre Müh., Kimya Müh. Kimya Müh., Jeoloji Müh., Maden Müh. Jeoloji Müh., Şehir ve Bölge Planlama, İşletme ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMÜ (ANA DALI) Kimya Müh. Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, İnşaat Mühendisliği Fizik, Psikoloji, Sosyoloji, Kimya Mimarlık, Elektrik ve Elektronik Müh., Endüstri Müh., Psikoloji, Sosyoloji, Matematik, Kimya, Fizik, İşletme, İktisat, Siyaset Bil. ve Kamu Yön., Tarih, Felsefe, Endüstri Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh. Bilgisayar Müh., E.Elektronik Müh., Endüstri Müh., İnşaat Müh., Makina Müh., Havacılık ve Uzay Müh. Gıda Müh., İşletme, Fizik, İstatistik, Kimya, Felsefe, İktisat, Kimya Müh., Elektrik ve Elektronik Müh. Elektrik Elektronik Müh., Kimya Müh., Makina Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Matematik, Kimya, İnşaat Müh.,Endüstri Müh.,Biyoloji,İktisat,Met.ve Mlz. Müh. Makina Müh., Elektrik Elektronik Müh. Şehir ve Bölge Planlama, Psikoloji, Felsefe, Tarih Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişk., Endüstri Ürünleri Tasarımı, Metalurji ve Malzeme Müh., Havacılık ve Uzay Müh. Bilgisayar Müh., Fizik, İngilizce Öğrt.

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) önlisans ve lisans

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları

İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ OCAK- ŞUBAT 2015 SAYI: 190 İÇİNDEKİLER Akademik Takvim 2 Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları 3 Katkı payı/ öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin açıklamalar, ödeme miktarları,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL VE YAN DAL YAPILMASI ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNERGE

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL VE YAN DAL YAPILMASI ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNERGE ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL VE YAN DAL YAPILMASI ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS Başlangıç Bitiş Yatay geçiş Başvuruları

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesindeki

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞAÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Üniversitesi ndeki Tıp Fakültesi hariç, bir fakülte, yüksekokul

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesindeki

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin İpek Üniversitesi nde yer alan lisans

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

(Değişik:RG-2/5/2014-28988) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6

(Değişik:RG-2/5/2014-28988) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6 ÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. SAĞLIK, SPOR ve KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. SAĞLIK, SPOR ve KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI SAĞLIK, SPOR ve KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ Basın Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Üniversite Hakkında Genel Bilgilendime Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türk Hava

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu nun 2014 2015

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans ve Diploma

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASINA İLİŞKİN

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARINDA ÖNLĐSANS VE LĐSANS DÜZEYĐNDEKĐ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĐŞ, ÇĐFT ANADAL, YAN DAL ĐLE KURUMLAR ARASI KREDĐ TRANSFERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARINDA ÖNLĐSANS VE LĐSANS DÜZEYĐNDEKĐ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĐŞ, ÇĐFT ANADAL, YAN DAL ĐLE KURUMLAR ARASI KREDĐ TRANSFERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARINDA ÖNLĐSANS VE LĐSANS DÜZEYĐNDEKĐ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĐŞ, ÇĐFT ANADAL, YAN DAL ĐLE KURUMLAR ARASI KREDĐ TRANSFERĐ YAPILMASI ESASLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (*) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİBÖLÜM Amaç,

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN -2016 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize yatay geçişler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı