T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YASAMA BÖLÜMÜ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DENİZ UNSURLARININ; KORSANLIK/DENİZ HAYDUTLUĞU VE SİLAHLI SOYGUN EYLEMLERİYLE MÜCADELE AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ULUSLARARASI ÇABALARA DESTEK VERMEK ÜZERE, GEREĞİ, KAPSAMI, ZAMANI VE SÜRESİ HÜKÜMETÇE BELİRLENECEK ŞEKİLDE ADEN KÖRFEZİ, SOMALİ KARASULARI VE AÇIKLARI, ARAP DENİZİ VE MÜCAVİR BÖLGELERDE GÖREVLENDİRİLMESİ VE BUNUNLA İLGİLİ GEREKLİ DÜZENLEMELERİN HÜKÜMET TARAFINDAN BELİRLENECEK ESASLARA GÖRE YAPILMASI İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TARİHLİ VE 934 SAYILI KARARI YLA HÜKÜMETE VERİLEN VE , VE TARİHLİ 956, 984 VE 1008 SAYILI KARARLARI İLE BİRER YIL UZATILAN İZİN SÜRESİNİN ANAYASANIN 92 NCİ MADDESİ UYARINCA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL DAHA UZATILMASINA DAİR KARAR Karar No Karar Tarihi: Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri hakkında 2008 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihli ve 934 sayılı Kararı yla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının söz konusu bölgelerde konuşlandırılması suretiyle, bölgede seyreden Türk Bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı uluslararası toplumca yürütülen müşterek mücadele harekâtına aktif katılımda bulunulması sağlanarak, bu alanda Birleşmiş Milletler sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynadığımız rolün ve görünürlüğümüzün pekiştirilmesi temin edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının bölgede görev icra etmesine izin veren 934 sayılı TBMM Kararı nın süresi, son olarak tarihli ve 1008 sayılı Karar la bir yıl uzatılmış olup tarihinde sona erecektir. Diğer yandan, anılan bölgelerde ve Hint Okyanusu nda meydana gelmeye devam eden korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresi son olarak tarihli ve 2077 sayılı Karar la bir yıl uzatılmıştır. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Hükümete verilen bir yıllık izin süresinin, tarihli ve 934 sayılı TBMM Kararı nda belirlenen ilke ve esaslar dâhilinde, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca, tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına, Genel Kurulun tarihli 61 inci Birleşiminde karar verilmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 2013 CUMA TBMM KARARI Sayı : İçindekiler 96. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 2013 Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/ Yılı Yatırım Programında 2012E proje numarası ile yer alan Yeni Demiryolu ve İkinci Hat Yapımları, Altyapı Rehabilitasyonu, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Tesisleri Yapımı Projesi kapsamındaki Konya-Karaman 2. Hat, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Telekom Tesisi Yapımı ve Altyapı İyileştirmesi İşinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan ve ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlar ile üzerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27/12/2012 tarihli ve 3921 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 14/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ B. YILDIRIM Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

3 8 Şubat 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 2013 Sayı : Karar Sayısı : 2013/4248 Ankara İli, Çankaya İlçesi, Namık Kemal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 21/1/2013 tarihli ve 271 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN S. ERGİN N. ERGÜN Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

5 8 Şubat 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

7 8 Şubat 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Karar Sayısı : 2013/4255 Bursa İli, Kestel İlçesinde tesis edilecek Gözede II Hidroelektrik Santrali Enerji Nakil Hattının yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 14/1/2013 tarihli ve 51 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN S. ERGİN N. ERGÜN Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 2013 Sayı : Karar Sayısı : 2013/4259 Karayolları Beşinci Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yapımı devam eden Mut-Ermenek Devlet Yolunun Km: arasında kalan bölümünün tamamlanabilmesi amacıyla ekli haritada gösterilen güzergâhta bulunan taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 18/1/2013 tarihli ve 530 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN S. ERGİN N. ERGÜN Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

9 8 Şubat 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 2013 Sayı : Karar Sayısı : 2013/4262 Konya İli, Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesinde yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Ilgın Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 2/1/2013 tarihli ve 2 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN S. ERGİN N. ERGÜN Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

11 8 Şubat 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 YÖNETMELİKLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 16/6/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. Millî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait taşınırların kaydı, korunması, kullanımı, kayıtlardan çıkarılması, taşınır yönetim birimleri ve bunlara ait görev yetki ve sorumlulukları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait taşınırları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen: a) Ambar/depo: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yeri, b) ANT Başkanı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını, c) ANT Başkanlığı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatını, ç) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını, d) Birim maliyet bedeli: Taşınırın edinilmesinde; alım bedeli ile bu bedele dâhil edilmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, yükleme, boşaltma, sigorta gibi diğer doğrudan giderlerin eklenmesinden oluşan birim bedelini, e) Dayanıklı taşınır: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süre ile veya belli bir süreye tabi olmaksızın kullanılabilen, kullanılmakla yok olmayıp, bakım ve onarımı yapılmak suretiyle uzun süre kullanılması mümkün olan, eskisi veya hurdası değerlendirilebilen EK-2 de gösterilen makine, alet, edevat, cihazlar, silah, taşıt, iş makinesi, büro makine ve döşeme mefruşatı ile benzeri malzemeleri, f) Demirbaş: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları EK-2 deki 255 hesap detayında yer alan taşınırı, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 2013 Sayı : g) Harcama birimi: ANT Başkanlığı bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimi ile ödenek gönderme belgesi ile harcama yetkisi verilen merkez dışı birimi, ğ) Harcama yetkilileri: Harcama biriminin en üst yöneticisini, h) Hurda/Enkaz/Köhne (HEK): Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı hâlde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmadığı gibi başka amaçlarla da kullanma olanağı bulunmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçaları, ı) İmza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tarif edilen elektronik imza veya elle atılan imzayı, i) Makine ve cihazlar: Çeşitleri ile kod numaraları EK-2 deki 253 hesap detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletleri, j) Merkez teşkilatı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez Teşkilatını, k) Rayiç bedel: Taşınırların değerleme günü ve yerindeki normal alım ve satım değerini, l) Taşınır: Çeşitleri ile kod numaraları EK-1 ve EK-2 de yer alan taşınırı, m) Taşınır hesap kodu: Taşınırın kaydedildiği ilgili hesap kodunu, n) Taşınır I inci düzey detay kodu: Taşınır kod listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, o) Taşınır II nci düzey detay kodu: Taşınır kod listesinde gösterilen Taşınır I inci düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, ö) Taşınır kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I inci ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu, p) Taşınırların yönetimi: ANT Başkanlığı elinde bulunan taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması, depolanması, bakım ve onarımlarının yaptırılması, elden çıkartılması ile bu işlemlere ilişkin kayıtların tutulmasını, r) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Taşınıra ilişkin giriş ve çıkış belgelerini düzenleyen, kayıtlarını tutan, taşınırı teslim alan, depolayan, muhafaza eden, kullanıcı birimlere teslim eden ve bu işlemlerden dolayı taşınır yönetim yetkilisine karşı sorumlu olan görevliyi, s) Taşınır yönetim birimi: ANT Başkanlığına ait taşınırların yönetiminden sorumlu olan merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, ş) Taşınır yönetim elemanı (mal mutemedi): Görevi gereği taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından kendisine teslim edilmiş ve kontrolüne verilmiş taşınırları yetkisi dâhilinde yerinde ve zamanında, hukuka uygun bir şekilde kullanmak ve kullandırmakla sorumlu personeli, t) Taşınır yönetim yetkilisi: Taşınır yönetim biriminin yöneticisini, u) Taşıtlar: Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için çeşitli cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları EK-2 deki 254 hesap detayında yer alan taşıtları, ü) Taşra teşkilatı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı birimleri, v) Tüketilebilir taşınır (sarf malzemesi): Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları EK-1 deki 150 hesap detayında yer alan malzemeleri, y) Üretim maliyet bedeli: Bir taşınırın üretiminde kullanılan ilk madde ve malzemelerin maliyet bedeli ile üretime yönelik diğer girdilere ilişkin giderler toplamını, ifade eder. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

13 8 Şubat 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 İKİNCİ BÖLÜM Sorumluluk ve Görevliler Sorumluluk MADDE 5 (1) Taşınır işlemlerinde sorumluluklar ve görevliler aşağıda belirtilmiştir. a) Harcama yetkilileri; taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanımı ve kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre tutulmasının sağlanmasından ve kasıt, ihmal, tedbirsizlik gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar için sorumlular hakkında 39 uncu maddede yer alan hükümleri uygulamak/uygulatmaktan sorumludur. Harcama yetkilileri, taşınırların kullanımının sağlanması ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulması sorumluluğunun gereğini taşınır yönetim yetkilileri ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığı ile yerine getirir. b) Bu görevlerden; 1) Taşınırların yönetimi, taşınır yönetim yetkililerinin, 2) Taşınırların teslim alınması, muhafazası ve ilgililere teslim edilmesi, kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulması, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin, yükümlülüğündedir. (2) Taşınır yönetim yetkilisi ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevleri aynı kişide birleşemez. (3) ANT Başkanlığına ait taşınırların muhafazası ve yönetiminde görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen personel, bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmakla sorumludurlar. Taşınır yönetim yetkilisinin görev ve sorumlulukları MADDE 6 (1) ANT Başkanlığınca, taşınır yönetim işlemlerini yürütmek üzere; teşkilatlanma ve yapılanmasına göre uygun görülen birimlere ihtiyaç duyulan sayıda taşınır yönetim yetkilisi atanır veya görevlendirilir. (2) Taşınır yönetim yetkilisi, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. (3) Taşınır yönetim yetkilisi, taşınırın alınmasını, depolanmasını, muhafazasını, ihtiyaç birimlerine teslim edilmesini, elden çıkarılmasını, bunlara ilişkin giriş ve çıkış kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamakla görevlidir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görev ve sorumlulukları MADDE 7 (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşınır işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından atanır veya görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan birimlerde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi atanabilir veya görevlendirilebilir. (2) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Edinilen taşınırları cins ve niteliklerine göre kontrol ederek, sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak/alınmasını sağlamak, teslim alınan taşınırları sorumluluğundaki ambar/depolarda muhafaza etmek/ettirmek, teslim alınan taşınırların kesin kabulleri yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek ve giriş işlemlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, b) Tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere teslim etmek ve çıkış işlemlerini mevzuata uygun olarak yerine getirmek, c) Sorumluluğu altında bulunan taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 2013 Sayı : (3) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereğince yapacağı işlemler ve düzenleyeceği belgelerden dolayı bağlı olduğu taşınır yönetim yetkilisine karşı sorumludur. Ancak, sorumluluğu altındaki depolarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği nedeni ile meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan doğrudan sorumludur. (4) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambar/depoları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamaz. Muhasebe yetkilisinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları MADDE 8 (1) Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları 24/11/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından tutulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Defterler ve Belgeler Defterler MADDE 9 (1) Taşınır işlemlerinde özelliklerine göre tutulacak defterler şunlardır. a) Tüketim malzemeleri defteri: EK-1 de yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır. b) Dayanıklı taşınırlar defteri: EK-2 de yer alan dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılır. Belge ve cetveller MADDE 10 (1) Taşınır işlemlerinde işlem türüne göre kullanılacak belge ve cetveller şunlardır. a) Taşınır giriş işlem fişi: ANT Başkanlığı tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında düzenlenir. b) Taşınır çıkış işlem fişi: ANT Başkanlığı tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde çıkış ve devir işlemlerinde düzenlenir. c) Zimmet fişi: Demirbaş, makine ya da cihazlar ile taşıtların kullanıma verilmesinde zimmet fişi kullanılır. Birden fazla kişi tarafından kullanılan taşıtlar için zimmet fişi, ilgili birimde koordinasyonu sağlayan yetkili adına düzenlenir. Taşıt ve kullanıcısı, koordinasyonu sağlayan yetkili tarafından ayrıca tutulacak kayıtlarda izlenir. ç) Taşınır istek belgesi: İlgili birimler tarafından taşınır talep edilirken kullanılır ve talepte bulunan birimin yetkilisinin onayını taşır. d) Dayanıklı taşınırlar listesi: Bu liste, EK-2 de gösterilen ve oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından dosyasında saklanır. e) Taşınır teslim tutanağı: Taşınırların teslim alınmasında düzenlenir. f) Kayıttan düşme teklif tutanağı ve kayıttan düşme onay tutanağı: Taşınırın herhangi bir nedenle yok olması, kullanılamaz hale gelmesi, hurdaya ayrılması gibi nedenlerle düzenlenir. g) Ambar/depo devir ve teslim tutanağı: Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasında ambar/depo devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir. ğ) Ambar/depo sayım tutanağı: Taşınırların sayım işlemlerinde, taşınır detay kodları ile birlikte kaydedilir. Sayım fazlası ya da noksanına ilişkin bilgileri de kapsar. h) Taşınırlar sayım tutanağı: İlgililerine zimmetlenerek kullanıma verilen taşınırların bu zimmet fişleri esas alınarak yapılacak sayımlarında kullanılır. ı) Taşınır sayım ve döküm cetveli: Bu Cetvel, taşınır yönetim biriminin yıl sonu hesabının çıkarılması amacıyla taşınır yönetim yetkilisi tarafından düzenlenir ve bir nüshası istenildiğinde Denetim Kuruluna ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. ANT Başkanlığı tarafından yapılabilecek düzenlemeler MADDE 11 (1) Taşınırların tüm kayıtları ile defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

15 8 Şubat 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Taşınır İşlemleri Taşınır kayıt işlemleri MADDE 12 (1) Taşınır kayıt işlemleri; ANT Başkanlığına ait taşınırların önceki yıldan devren gelenlerle birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin, elden çıkarılanların, kayıp, fire ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmaların ve sayım fazlalarının envanter ve muhasebe kayıtlarında miktar ve/veya değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınması süreçlerini kapsar. (2) Elektronik imza uygulamalarına geçilmesi durumunda kayıt işlemleri, üst yöneticinin uygun görüşü alınmak koşuluyla elektronik imza yetkisi verilen görevlilerin sorumluluğunda gerçekleştirilebilir. Giriş ve çıkış kayıt işlemleri esasları MADDE 13 (1) Taşınırların, taşınır yönetim birimleri kayıtlarına giriş ve çıkış işlemlerinde taşınır giriş işlem fişi ve taşınır çıkış işlem fişi esas alınır. (2) ANT Başkanlığı bünyesindeki taşınır yönetim birimleri arasındaki taşınır hareketleri de giriş veya çıkış işlemi kabul edilir. Giriş ve çıkış kayıtlarında EK-1 de yer alan taşınır kodları kullanılır. (3) Aşağıda belirtilen taşınırlardan; a) Satın alındığı andan itibaren tüketime verilen her türlü sarf malzemesi (yiyecek, yakacak, aydınlatma malzemeleri, bakım onarım, temizlik malzemeleri, ilaç, kırtasiye ve basılı evrak gibi), mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, elektrik, su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe bitki ve toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, b) Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parça, yağ, antifriz, hidrolik ve benzeri madde ve malzemeler ile sivil akaryakıt satış istasyonlarından alınarak doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, c) Bakım onarım ekiplerinin acil durumlarda satın alarak kullandığı malzemeler, ç) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri, için taşınır giriş işlem fişi düzenlenmez. Ancak; bu taşınırlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile süreli yayınlardan cilt birliği sağlanarak ciltletilenler için taşınır giriş işlem fişi düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, bu fıkrada belirtilen istisnalardan yararlanmak amacıyla alımlar kısa aralıklarla yapılamaz ve parçalara ayrılamaz. (4) Taşınır giriş işlem fişi ve taşınır çıkış işlem fişi en az iki nüsha düzenlenirler. Satın alınan taşınırlar için düzenlenen taşınır giriş işlem fişinin bir nüshası ödeme emri belgesine bağlanır. Diğer şekillerde edinilen taşınırlar ile çıkışı yapılan taşınırlar için düzenlenen taşınır giriş işlem fişi ve taşınır çıkış işlem fişinin bir nüshası kayda esas belge olarak kullanılır. Kayıt zamanı ve kayıt değeri MADDE 14 (1) Taşınırlar, ANT Başkanlığınca kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; satıldığında, başka harcama birimlerine ya da taşınır yönetim birimine devredildiğinde, bağış veya yardım yapıldığında, HEK e ayırma, yıpranma, kırılma, bozulma nedeniyle kullanılamaz hale geldiğinde veya kaybolma, çalınma ve benzeri hallerde çıkış kaydedilir. (2) Giriş ve çıkış kayıtlarında; a) Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde, birim maliyet bedeli, b) Bedelsiz olarak devredilme, ölüm, kırılma, bozulma, kaybolma, çalınma, HEK e ayırma ve fire hallerinde kayıtlı değeri, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 2013 Sayı : c) Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa 18 inci maddeye göre oluşturulan komisyonca tespit edilen değeri, ç) ANT Başkanlığınca üretilmesi halinde, üretilen taşınırın giriş kaydında üretim maliyet bedeli, esas alınır. Satın alınan taşınırların giriş işlemleri MADDE 15 (1) Satın alınan taşınırlar geçici olarak teslim alınır ve muayene ve kabul işlemi yapılarak birim maliyet bedeli üzerinden giriş kaydı yapılır. Faturada çeşitli taşınırlar için topluca gösterilmiş giderler olması durumunda, ayırt edici farklılık yoksa giderler taşınırların alış bedelleri ile orantılı olarak paylaştırılır. Taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde ayrı ayrı gösterilir. (2) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye nin dâhil olduğu uluslararası askerî organizasyonlardan tedarik edilerek, geçici teslim alınan taşınırların muayene ve kabulü sırasında uyuşmazlıkların ortaya çıkması durumunda yapılacak giriş işlemleri ANT Başkanlığınca belirlenir. Numaralandırma ve kod sistemi MADDE 16 (1) Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir varlık (sicil) numarası verilir. Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırmak suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir. Fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlem uygulanmaz. Taşınırlarda değer artırıcı harcamalar MADDE 17 (1) Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç, dayanıklı taşınırların niteliğini değiştiren ve süreklilik arz eden değer artırıcı harcamalar, taşınır giriş işlem fişi düzenlemek suretiyle ilgili taşınırın izlendiği kayıtlarda maliyetine eklenir. Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların giriş işlemleri MADDE 18 (1) Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlardan; a) Değeri belli olmayan veya bedelini belirtir faturası bulunmayanlar Değer Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen değer üzerinden, b) Değeri belli olanlar, bu değer üzerinden, c) Faturası bulunanlar, faturada belirtilen bedel üzerinden, taşınır giriş işlem fişi düzenlenerek kayıt altına alınır. Belgenin bir nüshası bağış veya yardım yapana verilir. (2) Değer tespit komisyonu; bünyesinde taşınır yönetim yetkilisi bulunan ve harcama yetkilisinin belirleyeceği bir kişinin başkanlığında işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur. Komisyonun oluşturulması sırasında yedek üyeler de belirlenir. Komisyon değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, mahalli piyasa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlar ile aynı nitelikteki taşınır malı alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir. Sayım fazlası taşınırların girişi MADDE 19 (1) Yapılan sayımlar sonucunda fazla olarak bulunan taşınırlar ile aynı nitelikte taşınır var ise bu değer, aksi halde 18 inci maddede belirtilen komisyon tarafından belirlenen değer üzerinden giriş kaydedilir. Devralınan taşınırların girişi MADDE 20 (1) Devralınan taşınırlar devreden tarafından düzenlenen belgede gösterilen değerler üzerinden, böyle bir değer belirtilmemiş ise 18 inci maddede belirtilen komisyonca belirlenen değer üzerinden giriş kaydedilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 5163 TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/1/2007 No : 26407 Yayımlandığı

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK - 2013 TAŞINIR MAL MEVZUATI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN TAŞINIR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 5018 sayılı Kanunun 42 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (g) bendinde; Mal yönetim

Detaylı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Demirbaş kayıtlarının oluşturulması Hurdaya ayırma işlemleri Amortisman işlemleri Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait

Detaylı

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu 1 HAZIRLAYAN SUAT AKSU İÇ DENETÇİ Tanımlamalar Sorumluluk Konu Başlıkları Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır konsolide görevlileri Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU. AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan: R.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU. AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan: R. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: R. Arda DEDEOĞLU ANKARA - 2009 GİRİŞ İŞLEMLERİ Taşınırların Kaydı (TMY Md.12) (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29453 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/8015

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ deposunda bulunan malzeme ve ekipmanın saklanması, teslim alınması, teslim edilmesi işlemlerinin ilgili mevzuata göre sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 1.2- KAPSAM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28642 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4614 Rekabet

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29002 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6109 1) Üst

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Mart 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28574 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN

Detaylı

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ EĞİTİM SERİSİ:3 GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 06.11.2013 GELİRLER Gelir : İşletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarında artış meydana getiren unsurlara

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 10 Temmuz 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27990 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞININ KURULMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ (15.08.2012 TARİH VE 28385 SAYILI RESMİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Şubat 2015 SALI YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29270 VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak...

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak... 1 2 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak... 06 4. Tanımlar... 06 İKİNCİ BÖLÜM Doğrudan Gider

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Mart 2015 CUMARTESİ Sayı : 29288 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK 2 Mart

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29271 YASAMA BÖLÜMÜ KANUN MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29377 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2015/7586 17

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.07.2011 Sayı: 2011/163 Ref: 4/163

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.07.2011 Sayı: 2011/163 Ref: 4/163 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.07.2011 Sayı: 2011/163 Ref: 4/163 Konu: VERGĐ DENETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NIN KURULMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Ekim 2013 PERŞEMBE Sayı : 28801 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/5359 Bazı

Detaylı