Türkiye nin Milli Güvenliği: Durum ve Gelecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin Milli Güvenliği: Durum ve Gelecek"

Transkript

1 Türkiye nin Milli Güvenliği: Durum ve Gelecek Prof. Dr. Sadi Çaycı Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü 07/11/14 1

2 Dünya: Jeopolitik Anormallikler 07/11/14 2

3 ABD - Türkiye Asimetrik ilişki. Obama Yönetimi öncesi Obama Yönetimi sonrası ilişkiler. Ortak payda: Ortak değerler ve ortak çıkarlar (?). Osmanlı nüfuz bölgesini yeniden oluşturmak. Fetih ve Fatih söylemleri. Gelecek: ABD nin ulusal çıkarlarının gerekleri belirleyici etken. (Karşılaştır: ABD - İsrail ve ABD Suudi Arabistan ilişkileri). 07/11/14 3

4 Avrupa Birliği Hedef: Avrupa ailesi Avrupa BD. Uygulama: AET > AT > AB. Aşamalar: Anayasa girişimi > Lizbon Andlaşması. Gerçekler sınırlar: Britanya Fransa Almanya Polonya. Ulusal çıkar > ortak çıkarlar. Türkiye: Yeni Türkiye : Avrupa daki yeri ne olabilir? İletişim arzusu ve yeteneği - uzlaşma kültürü zayıf. Politikalar ve uygulamalar, gerçeklerle uyumlu değil. 07/11/14 4

5 Örnek: Ölüm Cezasına Yaklaşım 07/11/14 5

6 Kıbrıs Uyuşmazlığı Taraflar: Türkiye Yunanistan Birleşik Krallık Kıbrıs Cumhuriyeti. Durum: GKRY. Birleşik Krallık Egemen Üsleri. KTFD > KKTC geleceği. Çözüm süreç: BM AB - ABD. Anahtar unsur: Türkiye KKTC etkin garanti. Not: İnsani müdahale seçeneği? Yeni durum: Doğu Akdeniz. 07/11/14 6

7 Doğu Akdeniz Milletlerarası hukuk: Kişilik kavramı işlevi - etki ve sonuçları. Durum: Türkiye Yunanistan. Birleşik Krallık Egemen Üsleri. Kıbrıs Cumhuriyeti > GKRY > KKTC. Bölge ülkeleri: İsrail Mısır Lübnan Suriye. ABD - AB. 07/11/14 7

8 Doğu Akdeniz Milletlerarası ilişkiler temel ilkeler: Devletlerin egemen eşitliği karşılıklılık. Türkiye KKTC: Milletlerarası hukuk durum etki ve sonuçları. Deniz yetki alanları münhasır ekonomik bölgeler: İnce ayırım - egemen haklar sınırlandırma sorunları. Milletlerarası siyaset strateji seçenekler: Anlaşma / uzlaşma / çatışma / çözümsüzlük. 07/11/14 8

9 Dış Politika En sağlam çıkış noktası: Miletlerarası hukuk temelinde, ortak çıkarlar. Sınırlar: Yetenek güç. Türkiye - zafiyet: monşerler > Sıfır sorun > değerli yalnızlık > yeni Türkiye ABD AB. RF. İran. İsrail Filistin. Irak Suriye Mısır Afganistan. 07/11/14 9

10 Gizli / Örtülü Harekat Kavramsal boyut. Uygulama yöntemler - ince ayırımlar. Devletin sorumluluğu. Karşılaştır: Devlete ait araçlarla komşu ülkedeki muhalif gruplara silah ve mühimmat nakli. 07/11/14 10

11 Küresel Güç Yetenek - Sınırları 07/11/14 11

12 Güncel Soru: 07/11/14 12

13 Kürtler Kürdistan 07/11/14 13

14 Kürtler Durum: İran - Irak Suriye Türkiye. Sorun: Kuzey Irak - geleceği. Sorun: Güneydoğu - geleceği. PKK - strateji: Terörizm > ayaklanma > iç savaş. AKP: Kürt açılımı çözüm süreci çelişkiler. 07/11/14 14

15 Büyük / Geniş Ortadoğu Projesi? 07/11/14 15

16 Değerlendirme İnce ayırım: Komplo teoriciliği kolaycılığı istihbarat yeteneğine dayalı öngörü ve hazırlıklı olma çabaları. Gerçek: Kötü yönetimler kötü niyet ve düşmanlıklar üzerine kurulu düzenler yetersiz eğitim ve hukuk kültürü - ahlak zayıflığı. Hukukun üstünlüğü ilkesine değil, hükümetin üstünlüğü ilkesine dayalı yönetim anlayışı ( rule of law versus law of rule ). 07/11/14 16

17 ABD - Avrupa Gizli ve örtülü harekat yetenekleri. Böl ve yönet vb. iddialar - gerekçeler: Sorumluluğu üstlenmemeye yönelik kaçamak çocuğu koruma sendromu. Karşılaştır: Birleşik Krallık: İngiltere Galler İskoçya Kuzey İrlanda Kanal bölgesi. ABD / Almanya: Eyalet yönetimleri. AB: Ulus devletler bütünleşme süreci - sınırları. 07/11/14 17

18 ABD - Avrupa Olan: Güçleri oranında, diğer devletlerin gelişen olayları etkileme yönlendirme ve bu ortamlardan yararlanma çabası. Her devlet böyle yapar. İnce ayırım: Olağan: Etkileme fırsatçılık. Sanal: Bir başka devleti millete aykırı şekilde güç kullanarak yeniden yapılandırma. 07/11/14 18

19 İç Güvenlik Ulusal yerel sorumluluk. Önleyici yaklaşım: Aşırı akımlar Anayasa düzeninin korunması. Devlet dışı olulumlara karşı. Hükümete karşı. Düzeltici yaklaşım: Terörle mücadele. Ayaklanmaya karşı koyma. En kötü senaryo: İç savaş. 07/11/14 19

20 Lawfare : Hukuku Kötüye Kullanarak Mücadele Genel yaklaşım: Terör örgütleri bakımından, hukuk da bir mücadele savaş aracı. Tanım: Stratejik askeri veya siyasi amaçlara ulaşmak için, hukukun kötüye kullanılması. Örnek: Milletlerarası hukuk insan hakları hukuku - amaçlarına aykırı olarak manipülasyon. 07/11/14 20

21 Lawfare : Hukuku Kötüye Kullanarak Mücadele Bu yaklaşımlar, hem devlet, hem de devlet dışı oluşumlar bağlamında, iç hukuk düzenlerinin liberal demokrasinin amaçlarına aykırı olarak kötüye kullanılması biçiminde de geçerli. İnsan hakları hukukunun gereği gibi uygulanmaması veya hukukun ölçüsüz ve taraflı bir şekilde uygulanması da bu kapsamda. 07/11/14 21

22 Lawfare : Hukuku Kötüye Kullanarak Mücadele Amaç: 1. Milli güvenlik ve kamu düzeni konularında ifade özgürlüğünü durdurmak ve cezalandırmak. 2. Demokratik devletlerin egemenliğini yasadışı kılmak. 07/11/14 22

23 Lawfare : Hukuku Kötüye Kullanarak Mücadele 3. Demokrasilerin terörle mücadele ve başarı yeteneğini engellemek. 4. Silahlı çatışma hukuku ile insan hakları hukukunu bilerek karıştırmak. 5. En gerekli olduğu durumlarda bile, insan hakları hukukunun uygulanmasını önlemek. 07/11/14 23

24 Ayaklanma İç Savaş: Örnek Olaylar Kanada Quebec. İspanya - Katalonya. Birleşik Krallık - Kuzey İrlanda - İskoçya. Kolombiya. Somali. Afganistan. RF - Çeçenistan. Ukrayna - Kırım. 07/11/14 24

25 Anayasa Düzeninin Korunması Hükümet Anayasal düzen gerekleri. Durum: Yeni Türkiye Cumhuriyet in restorasyonu söylemleri. Anayasayı ihlal etki ve sonuçları seçenekler? 07/11/14 25

26 Toplum: Tehlikeli Kutuplaşma 07/11/14 26

27 Anayasa Düzeni - Uygulama 07/11/14 27

28 Anayasa Düzeni Milli Güvenlik 07/11/14 28

29 Hükümetin Üstünlüğü 07/11/14 29

30 Hükümetin Üstünlüğü 07/11/14 30

31 Hükümetin Üstünlüğü 07/11/14 31

32 Türkiye: Devletin Sürekliliği? 07/11/14 32

33 Kolaycı Kurnazlığa Dayalı Siyaset Çıkış noktası: Milliyetçilik / din / diğer ideoloji. Strateji: Dogmatik tartışılamaz ve değiştirilemez bir değerler sistemi yaratmak / mevcut olanlarını kötüye kullanmak. Hedef: Tartışılamaz, sorgulanamaz, denetlenemez ve sürekli güç sahibi olabilmek, karşıtları etkisiz kılabilmek. Engel: Hukukun üstünlüğü ilkesi ve gerekleri. Örnek olay: Anayasa Mahkemesi nin kuruluş ve işleyişinin tarihçesi görev ve yetki alanının olabildiğince sınırlandırılması. 07/11/14 33

34 Siyasal İslam Tanım: Belli bir mezhebe dayalı olarak İslam Devleti küresel hilafet kurma girişimleri. Amaç: Din üzerinden siyaset ve milliyetçilik + sorgulanamayan denetimsiz - sınırsız otorite sahibi olma arzusu. Yöntem: Demokrasi / cihat. Karşılaştır: Komünist ideolojinin örgütlenme, strateji ve yöntemleri. Örnek: İran, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Türkiye. 07/11/14 34

35 Müslüman Kardeşliği (?) 07/11/14 35

36 Atatürkçülük / Kemalizm? Atatürk: Dogmalara karşı. (Karşılaştır: CHP altı ok ). Hayatta en gerçek yok gösterici: Bilgi bilim. (Din karşıtlığı yok). Ulusal hedef: Çağdaş uygarlık düzeyini geçmek. (Batı Avrupa?) 07/11/14 36

37 Atatürkçülük / Kemalizm? Uygulama: 1924 (Atatürk) Anayasasının 1961 de bütünüyle yürürlükten kaldırılması de tekrar, onun görüşlerinin kutsal bir ideoloji haline dönüştürülmesi çabası. Siyasal İslamın yolunu açan olumsuz uygulamalar. Sonuç: Devletin, bürokrasinin halktan kopması. 07/11/14 37

38 Milli Eğitim: Durum Onuncu Yıl Marşı ndaki, Türke durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri mesajının, trafikte kırmızı ışıkta durmamak, önündeki her aracı sollamak veya sağlamak şeklinde anlaşılmasını önleyemeyen bir milli eğitim düzeni var. Milli birliğin çağdaş - ortak unsurlarını / paydasını temsil edecek ortalama vatandaş profili oluşturulamamış. 07/11/14 38

39 Din Öğretimi ve Eğitimi: Durum İlahiyat fakülteleri. İmam-hatip liseleri. Kuran kursları. Kayıt dışı faaliyet. Aile. 07/11/14 39

40 Din Öğretimi ve Eğitimi: İnce Ayırım Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi: Devletin görevi. Belli bir din veya mezhebe özel din eğitimi ve öğretimi. Özel alan konusu. Devletin denetim ve gözetim işlevi, Anayasa düzeninin korunmasıyla sınırlı. 07/11/14 40

41 Diyanet İşleri: Durum Örnek: Belli bir hastalığa karşı aşı yapılması konusunda Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının farklı görüşler açıklaması. İkilem: Kamusal eylem ve işlemlere, Devlete, topluma ve bireylere Devlet mi, yoksa Diyanet İşleri Başkanlığı nın fetvaları mı yön verecek? 07/11/14 41

42 Din İşlerinin Yönetimi Dayanak: Vicdan ve din özgürlüğü. Örgütlenme karmaşa: Diyanet İşleri Başkanlığı Patrikhaneler Alevi dernek ve vakıfları Türkiye Diyanet Vakfı vd. Çerçeve kanun gerekli. Unutuluyor: Dinden özgürlük - kamusal alana ve Anayasa düzeninin korunmasına ilişkin sorunlar. 07/11/14 42

43 Demokrasi İnsan Hakları Mülk devlet. Polis devleti: Faşizm, komünizm, teokrasi. Hukuk devleti. İnsan haklarına dayalı devlet. Özet: İnsanlık tarihi, yönetenlerin gücünün denetlenmesi ve dengelenmesi mücadelesi. 07/11/14 43

44 Demokrasi İnsan Hakları Çağdaş demokrasi: Milli irade milli egemenlik. Çoğulculuk. Hukukun üstünlüğü. Kuvvetler ayrılığı yargının özel durumu. Milli eğitim yüksek öğretim üniversiteler. Karşılaştır: Türkiye durum? 07/11/14 44

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 Sayın

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE Araş. Gör. Altuğ GÜNAL Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü altug.gunal@ege.edu.tr ÖZET Son dönemlerde tüm dünya şaşkınlık

Detaylı

CHP ve AKP nin Orta Doğu Politikalarının Ana Hatları

CHP ve AKP nin Orta Doğu Politikalarının Ana Hatları CHP ve AKP nin Orta Doğu Politikalarının Ana Hatları DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI ÖRGÜTLENMELERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI ANKARA ŞUBAT 2014 A) CHP nin Orta Doğu Politikasının Ana Hatları 1) Genel

Detaylı

PKK/KCK nın Bağımsızlık Hedefi, Çözüm Süreci ve Kendi Kaderini Tayin Hakkı

PKK/KCK nın Bağımsızlık Hedefi, Çözüm Süreci ve Kendi Kaderini Tayin Hakkı PKK/KCK nın Bağımsızlık Hedefi, Çözüm Süreci ve Kendi Kaderini Tayin Hakkı Vakkas Bilsin Türkiye, 2012 yılı sonunda terör örgütü PKK/KCK nın silah bırakması amacıyla başlatıldığı ilan edilen çözüm süreciyle

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

SDE Analiz KCK Örgütlenme Modeli ve Amacı

SDE Analiz KCK Örgütlenme Modeli ve Amacı KCK Savunma Güvenlik Programı Koordinatörlüğü İçindekiler: Yönetici Özeti...3 1) GİRİŞ...4 2) KCK NIN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ...6 3) KCK NIN KURULUŞ AMACI VE MİSYONU...11 4) KCK NIN ÖRGÜTLENME MODELİ VE YAPISAL

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK ŞİDDET. Necmettin ÖZERKMEN 1

TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK ŞİDDET. Necmettin ÖZERKMEN 1 TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK ŞİDDET Öz Necmettin ÖZERKMEN 1 Bu çalışma temel olarak beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, şiddet olgusunun nasıl bir olgu olduğu; neden evrensel ve toplumsal bir olgu

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

HUKUKU NDA. Editör ORSAM

HUKUKU NDA. Editör ORSAM HUKUKU NDA Editör ORSAM ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU SYMPOSIUM ON THE LIMITS OF POWER IN DISTRAINING ON SHIPS BY A COAST STATE ON THE

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE Doğu Akdeniz de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE The Problem of Delimitation of Maritime Areas in Eastern Mediterranean

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı