ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl"

Transkript

1 KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIMl Talim ve Terbiye Dairesi 22 Temmuz 2015

2

3 ORTAOKUL VE LİSELERDE HAFTALIK DERS SÜRE VE PERİYOTLARI Ortaokullarda ve tüm lise türlerinde ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler, programdaki ağırlıkları gözetilerek haftanın beş gününe yayılacak şekilde uygulanır. Dersler, sabah saat 7:55 te başlar, 15 şer dakikalık iki teneffüs verilerek, 7 ders yapılır ve 13:05 te sona erer. Pazartesi günleri öğleden sonra 3 derslik program uygulanır. Dersler öğleden sonra 14:00 da başlar ve 16:00 da sona erer. Okul idaresi, öğrencilerin ilgilerine göre belirleyeceği, farklı aktiviteler, haftanın diğer öğleden sonraki günlerde de yaptırabilir. Ortaokul ve Lise sınıfları için ders periyotları ve derslerin haftalık dağılımı aşağıdaki çizelgede verilmektedir. Genel ortaokullar 07:55 ile 13:05 periyotları arasında günlük 7 saat, haftalık 35 saatlik ders programı uygularlar. Öğleden sonraki zamanlarda, okulun imkanlarına göre 2 veya 3 saat eğitsel kol etkinliği yapılır. 38 saatlik program uygulayan okullar ise Pazartesi 7+3 ders saati yaparlar. Eğitsel kol etkinlikleri öğleden sonra yapılır. ÇİZELGE 1 : Ortaokul ve Liselerde Günlük Ders Periyotlarının Devrelere Dağılımı Periyotlar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 07:55-08:35 08:35-09:15 09:15-09:55 09:55-10:10 Teneffüs 10:10-10:50 10:50-11:30 11:30-11:45 Teneffüs 11:45-12:25 12:25-13:05 14:00-14:40 14:40-15:20 15:20-16:00 Öğle arası Sayfa: 1

4 ORTAOKULLARDA ZORUNLU DERSLER 1. Sosyal Bilgiler dersinde; Tarih, Coğrafya ve Yurtaşlık ve İnsan Hakları konuları okutulur, ortak sınav yapılır ve karnede Sosyal Bilgiler dersi adı altında tek notla gösterilir. 2. Sosyal Bilgiler dersindeki Yurttaşlık ve İnsan Hakları ile ilgili modülün ne zaman okutulacağına zümre öğretmenleri karar verir. 3. Saati dersi Saati Programı ve Rehberlik Tüzüğüne uygun olarak yürütülür. 4. Saati dersi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersleri, sınıf öğrenci sayısı ikiye bölünerek çapraz ders sistemine göre uygulanabilir. Saat/Ders Saati Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1.ders 15 kişilik 1. grup 15 kişilik 2. grup 2.ders 15 kişilik 2. grup 15 kişilik 1. grup 5. Okul idaresi, çapraz uygulamanın yapılmadığı durumlarda Saati ni öğleden sonra yapılmasına dikkat edeler. 6. öğretmenleri, iki saat olan kendi haftalık ders programları dışında, ders dışı en az bir saatini Veli saati olarak belirler ve öğrencilere duyurur. Öğrencinin durumu hakkında veliye bilgi aktarır. Gerekli durumlarda rehber öğretmen veya alan öğretmeniyle birlikte veliyi bilgilendirir. 7. Özel okullar ikinci yabancı dil dersi olarak Fransızca-Almanca yanında bakanlıktan izin alınması ve okutulacak dersin öğretim programının onaylanması kaydıyla diğer yabancı dilleri de ikinci yabancı dil kapsamında okutabilirler. Öğrenciler 6 ıncı sınıfta öğrenim görmekte okulun imkanlarına bağlı olarak arzu ettiği ikinci yabancı dili seçebilir. Ancak öğrencinin lisede okuyacağı ikinci yabancı dilin öğrencinin ortaokulda okumuş olduğu ikinci yabancı dilin devamı olması esastır. Özel okullar Fransızca- Almanca yanında ikinci yabancı dil uygulamasına kadro bakımından gerekli tedbirleri aldıktan sonra başlayabilirler. ORTAOKULLARDA SEÇMELİ DERSLER 1. Öğrenciler ilgi ve ihtiyaçlarına göre ayrıca okulunun olanaklarına göre seçmeli ders alırlar. 2. Seçmeli dersler haftalık ders çizelgesinde belirtilen dersler arasından seçilir. 3. Türkçe okuma yazma bilmeyen öğrenciler için seçmeli derslerin tümü Türkçe öğretimine ayrılabilir. 4. Seçmeli derslerin belirlenmesinde rehberlik esastır. Öğrencinin, ilgi, istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak seçmeli derslerle yönlendirme yapılır. VI. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, VII. sınıfta İngilizce Matematik ve İngilizce Fen ve Teknoloji derslerini seçebilmesi için VI. sınıfın sonunda İngilizce yıl sonu notunun en az 8 olması ve Matematik ile Fen ve Teknoloji derslerinden geçer not alması gerekmektedir. 5. VII. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, 8. sınıfta İngilizce Matematik ve İngilizce Fen ve Teknoloji derslerini seçebilmesi için VII. sınıfın sonunda İngilizce, Matematik ile Fen ve Teknoloji derslerinden 8 notunu alması gerekmektedir. 6. Öğretmen olanakları dikkate alınarak, VIII. lar, seçmeli dersler arasından Doğal Afetler ve İnsan dersini seçebilirler. 7. Medya Okuryazarlığı: Medya Okuryazarlığı dersi, ortaokullarda 6, 7 ya da 8. sınıflarında haftada 1 saat okutulacak zorunlu-seçmeli bir derstir. Medya Okuryazarlığı dersini ortaokul öğrenimi boyunca her öğrencinin herhangi bir sınıf düzeyinde bir yıl okur. Medya Okuryazarlığı dersi notla değerlendirilmeyecek, sadece harfle gösterilerek karnede öğrencinin bu dersi aldığı belirtilecektir. Sayfa: 2

5 8. Tiyatro, Drama, Etüt, Satranç, Düşünme Eğitimi dersleriyle ilgili yapılan değerlendirme harfle gösterilir (A,B,C). Yıllık Genel Başarı Ortalaması nın hesaplanmasına dahil edilmez. Harflerin sözel açıklaması aşağıdaki gibidir. A: Gözlemlenen süreçte ilgi ve beceri yaş düzeyinin üzerinde üstün bir gelişim göstermektedir. B: Gözlemlenen süreçte ilgi ve beceri yaş düzeyine uygun, sürekli bir gelişim göstermektedir. C: Gözlemlenen süreçte ilgi ve beceri yaş düzeyine yakın bir gelişim göstermektedir LİSELERDE ORTAK DERSLER 1. Saati dersi Saati Programı ve Rehberlik Tüzüğüne uygun olarak yürütülür. 2. Okul idaresi, haftalık ders saatleri çizelgesine bağlı olarak, Saati ni öğleden sonra yapılmasına dikkat ederler. 3. öğretmenleri, iki saat olan kendi haftalık ders programları dışında, ders dışı en az bir saatini Veli saati olarak belirler ve öğrencilere duyurur. Öğrencinin durumu hakkında veliye bilgi aktarır. Gerekli durumlarda rehber öğretmen veya alan öğretmeniyle birlikte veliyi bilgilendirir sınıflarda Biyoloji ve Sağlık Bilgisi dersinin 1 saati Çevre ve Sağlık konularına ayrılır. LİSELERDE SEÇMELİ DERSLER 1. Türkçe-Matematik Alanı XII. sınıf öğrencileri; önceki yıllarda Psikoloji dersi almamışlarsa, seçmeli olarak 3 saat Psikoloji dersi alırlar. 2. Genel liselerde, Yabancı Dil Alanına yönelik ders seçen öğrenciler; X., XI., ve XII. sınıflarda, seçmeli derslerin 3 saatini Almanca/Fransızca dersi olarak seçerler. 3. Yukarıda ve çizelgeler altında belirtilen durumların dışında her bir seçmeli dersin haftalık ders saati en çok 2 dir. 4. İkinci yabancı dil olarak Almanca-Fransızca derslerinden birisini ortaokul düzeyinde alan öğrenci lise döneminde, daha önce aldığı dersin devamı olan dersi benzer durumda olan diğer öğrencilerle birlikte almaya devam eder. Bu öğrencilerin, ilk defa ikinci yabancı dil dersi alan öğrencilerle birlikte aynı sınıfta olmamalarına özen gösterilir. 5. Ortaokul döneminde ikinci yabancı dil dersini almamış olan öğrenciler, ikinci bir yabacı dil dersini seçmeleri halinde, bu derse yeni başlayan öğrencilerle aynı sınıfta ders yapmamaları yönünde tedbir alınır. Sayfa: 3

6 ORTAOKUL VE LİSELERDE EĞİTSEL KOL ETKİNLİKLERİ Eğitsel kol çalışmaları, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda zihinsel, sosyal, duyuşsal, bedensel beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenir. Eğitsel kol etkinliklerinde aşağıdaki ilkelere uyulur: 1. Eğitsel kol etkinlikleri Pazartesi veya diğer günlerde öğleden sonra 3 ders saati olmak üzere, haftalık ders saatleri dışında yürütülür. 2. Öğrencilerin zihinsel gelişimlerini desteklemek için satranç, matematik, fen, felsefe; kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirmeleri için edebiyat, yaratıcı düşünce, basın-yayın, drama, vb. okul bünyesinde kulüpler kurulur. Bu kulüplerin, okulun tümüne yönelik yarışma, panel, tartışma, seminer, gösteri, dergi ve gazete çıkarma gibi etkinlikler düzenlemeleri sağlanır. 3. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak, her öğrencinin ve her öğretmenin en az bir kol etkinliğine katılması sağlanır. 4. Öğrencilerin estetik duygularının gelişmesini desteklemek amacıyla; resim, müzik, tiyatro, bale, folklor gibi sanat ve kültür alanlarındaki kuruluşlardan da yararlanılır. Öğrencilerin, okul bünyesindeki gösteri ve sergilere ayrıca, olanaklar ölçüsünde, okul dışı organizasyonlara da katılmaları sağlanır. 5. Öğrencilerin bedensel gelişimlerini destekleyecek spor, folklor, izcilik vb. alanlarda okul takımları ve ekipleri kurmak, bu çalışmaları güdüleyici bölgesel gösteri ve yarışmalara katılmaları sağlanır. 6. Eğitsel kol etkinliklerinde, öğrencilerin yaptıkları işten haz duymaları, severek ve isteyerek aktif rol almaları; bilinçli bir farkındalık ve duyarlı bir katılımcılık atmosferi içinde çalışmaları için gerekli ortam ve koşulların yaratılmasına özen gösterilir. Sayfa: 4

7 ORTAOKULLAR, GENEL LİSELERİN ORTA KISIMLARINDA ve LAGSL NİN ORTA KISMINDA HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ

8 Sayfa: 6

9 ZORUNLU DERSLER SEÇMELİ DERSLER ÇİZELGE 2 - A : RESMi VE ÖZEL KOLEJLER ORTA KISIM HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Dersler lar English Turkish Sosyal Bilgiler (Tarih/Coğrafya/Yurttaşlık ve İnsan Hakları) Kıbrıs Türk Tarihi T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi History Geography Mathematics General Science and Technology 4 5 6* French / German ** Music Art P.E Information & Communication Technology Zorunlu Ders Saati Toplamı İngilizce (2) Almanca/Fransızca (2) Resim (2) Müzik (2) Drama (2) Tiyatro (Türkçe/İng/Fr./Alm) (2) Etüt (2 veya 1 + 1) Satranç (1) Mathematics (2) General Science and Technology (2) Seçmeli Dersler Toplamı TOPLAM Eğitsel Kol Etkinlikleri * General Science and Technology dersi 2 saat Fizik, 2 saat Kimya ve 2 saat Biyoloji olarak uygulanacaktır. ** Özel okullar ikinci yabancı dil olarak Fransızca-Almanca yanında bakanlıktan izin alınması kaydıyla diğer yabancı dilleri de ikinci yabancı dil kapsamında okutabilirler. Ancak öğrencinin lisede okuyacağı ikinci yabancı dilin öğrencinin ortaokulda okumuş olduğu ikinci yabancı dilin devamı olması esastır. Not: Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre seçmeli derslerde, bakanlıktan izin almak suretiyle ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir. Sayfa: 7

10 ZORUNLU DERSLER SEÇMELİ DERSLER ÇİZELGE 2 - B : ORTAOKULLAR HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Dersler lar Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler (Tarih/Coğrafya/Yurttaşlık ve İnsan Hakları) Kıbrıs Türk Tarihi TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi İngilizce Resim Müzik Beden Eğitimi Teknoloji ve Tasarımi (İş Teknik - Ev Ekonomisi - Tarım - Ticaret) Bilgi ve İletişim Teknolojisi Saati ve Rehberlik Zorunlu Ders Saati Toplamı İngilizce (2) Almanca/Fransızca (2) Yunanca (2) (Pilot uygulama dahilindeki okullarda) Teknoloji ve Tasarım (2) Doğal Afetler ve İnsan (2)¹ Resim (2) Müzik( 2) Drama (2) Tiyatro (Türkçe/İng/Fr/Al) (2) Etüt (2 veya 1+1) Satranç (1) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (1) Düşünme Eğitimi (1) Medya Okuryazarlığı (1) İngilizce Matematik ² ³ İngilizce Fen ve Teknoloji ² ³ Seçmeli Dersler Toplamı TOPLAM Eğitsel Kol Etkinlikleri ¹ Doğal Afetler ve İnsan dersi, VIII. seçmeli dersleri arasındadır. ² Kontenjana bağlı olarak VI. sınıf sonununda İngilizce, Matematik ve Fen ve Teknoloji derslerinin her birisinden yıl sonu notu en az 8 olan öğrenciler, Türkçe programla aynı içerik ve ağırlıkta olan İngilizce Destekli Programı seçebilirler. ³ Kontenjana bağlı olarak VII. sınıfta bu dersleri alan öğrenciler Türkçe programla aynı içerik ve ağırlıkta olan VIII. sınıfta İngilizce Destekli Programı seçebilmeleri için İngilizce, Matematik ve Fen ve Teknoloji derslerinin her birisinden en az 8 geçer not almaları gerekmektedir. 4 Medya Okuryazarlığı ortaokul öğrenimi boyunca, zorunlu-seçmeli olarak 6, 7, veya 8 inci sınıf düzeyinde bir kez okutulur. Not: Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre seçmeli derslerde, bakanlıktan izin almak suretiyle ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir. Sayfa: 8

11 ÇİZELGE 2 - C : LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ ORTA KISIM HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Ortak Dersler lar Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler (Tarih/Coğrafya/Yurttaşlık ve İnsan Hakları) Kıbrıs Türk Tarihi TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi İngilizce Beden Eğitimi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Saati ve Rehberlik Alan Dersleri Müziksel İşitme Okuma Yazma Çalgı Piyano Zorunlu Ders Saati Toplamı Seçmeli Dersler Almanca / Fransızca (1,2) Medya Okuryazarlığı (1) ¹ Seçmeli Dersler Toplamı TOPLAM Eğitsel Kol Etkinlikleri ¹ Medya Okuryazarlığı ortaokul öğrenimi boyunca, zorunlu-seçmeli olarak 6, 7, veya 8 inci sınıf düzeyinde bir kez okutulur. Not: Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre seçmeli derslerde, bakanlıktan izin almak suretiyle ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir. Sayfa: 9

12 Sayfa: 10

13 GENEL LİSE, FEN LİSESİ, RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ

14 Sayfa: 12

15 Ders Kategorileri Ortak Dersler Seçmeli Dersler ÇİZELGE 3: GENEL LİSELER HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Dersler IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Matematik Tarih TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Coğrafya Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk Tarihi Kıbrıs Coğrafyası Bilgi ve İletişim Teknolojisi Toplam Matematik (3) (4) (4) (7) (3) (7) Fizik (3) (2) (3) (2) (4) (2) (4) Kimya (3) (2) (3) (2) (4) (2) (4) Biyoloji (3) (2) (3) (2) (4) (2) (4) Dil ve Anlatım (2) (2) (3) (3) (4) (3) (4) Türk Edebiyatı (2) (1) (2) (1) (2) (2) (3) Tarih (2) (4) (2) (4) (2) (4) - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (3) (5) Coğrafya (2) (4) (2) (4) (2) (4) (3) (5) Psikoloji - (2) - - Sosyoloji - - (2) - Mantık (2) İngilizce (5) (7) (4)(8) (4)(10) Almanca Fransızca (3) (3) (3) (3) Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 23) (1 3) (1 3) (1 4) (1 5) Seçilebilecek Toplam Ders Sayısı Rehberlik 1 1 Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik 1 1 Eğitsel Kol Etkinlikleri Not 1: Yabancı Dil Ağırlıklı yüksek öğretim programlarını tercih etmeyi düşünen öğrenciler 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sınıflarda seçmeli derslerin 3 saatini Almanca/Fransızca dersi olarak seçmelidir. Not 2: Diğer seçmeli dersler alternatifli olarak okulun imkanlarına göre seçilmeli ve parantez içerisinde belirtilen saatlere uyulmalıdır. Sayfa: 13

16 Ders Kategorileri Ortak Dersler Seçmeli Dersler ÇİZELGE 4: BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Dersler IX. X. XI. XII. Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Matematik Tarih TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Coğrafya Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk Tarihi Kıbrıs Coğrafyası Bilgi ve İletişim Teknolojisi Almanca Fransızca Toplam Matematik (3) (4) (4) (7) (3) (7) Fizik (3) (2) (3) (2) (4) (3) (5) Kimya (3) (2) (3) (2) (4) (2) (4) Biyoloji (3) (2) (3) (2) (4) (2) (4) Dil ve Anlatım (2) (2) (3) (3) (4) (3) (4) Türk Edebiyatı (2) (1) (2) (1) (2) (2) (3) Tarih (2) (4) (2) (4) (2) (4) - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (3) (5) Coğrafya (2) (4) (2) (4) (2) (4) (3) (5) Psikoloji - (2) - - Sosyoloji - - (2) - Mantık (2) İngilizce (6) (4) (8) (4) (8) (4) (10) Almanca Fransızca (1) (1) (1) (1) Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 23) (1 3) (1 3) (1 4) (1 6) Seçilebilecek Toplam Ders Sayısı Rehberlik 1 1 Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri Not 1: Yabancı Dil Ağırlıklı yüksek öğretim programlarını tercih etmeyi düşünen öğrenciler 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sınıflarda seçmeli derslerin 3 saatini Almanca/Fransızca dersi olarak seçmelidir. Not 2: Diğer seçmeli dersler alternatifli olarak okulun imkanlarına göre seçilmeli ve parantez içerisinde belirtilen saatlere uyulmalıdır. Sayfa: 14

17 ÇİZELGE 5: 20 TEMMUZ FEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Ders Kategorileri Dersler IX. X. XI. XII. Matematik Fizik Kimya Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Ortak Dersler Tarih TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Coğrafya Felsefe İngilizce Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Kıbrıs Türk Edebiyatı Kıbrıs Türk Tarihi Kıbrıs Coğrafyası Bilgi ve iletişim Teknolojisi Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 23) Rehberlik Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik Eğitsel Kol Etkinlikleri Sayfa: 15

18 Kategoriler Categories Ortak Dersler / Obligatory Subjects Seçmeli Dersler / Optinal Subjects ÇİZELGE 6: TÜRK MAARİF KOLEJLERİ / KOLEJ PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ IX. X. Dersler / Subjects / / Class Class XI. / Class XII. / Class Dil ve Anlatım / Language and Composition Türk Edebiyatı / Turkish Literature Matematik / Mathematics Tarih / History TC İnkılâp Tar. ve Ata. / TC History Coğrafya / Geography Felsefe / Philosophy İngilizce / English Beden Eğitimi / P. E Kıbrıs Türk Edebiyatı / Cyprus Turkish Literature Kıbrıs Türk Tarihi / Cyprus Turkish History Kıbrıs Coğrafyası / Cyprus Geography Bilgi ve İletişim Tek. / Computer and Inf. Tech Total Matematik / Mathematics (3) (4) (4) (7) (3) (7) Fizik / Physics (3) (2) (3) (2) (4) (3) (5) Kimya / Chemistry (3) (2) (3) (2) (4) (3) (4) Biyoloji / Biology (3) (2) (3) (2) (4) (3) (4) Dil ve Anlatım / Language and Composition (2) (2) (3) (3) (4) (3) (4) Türk Edebiyatı / Turkish Literature (2) (1) (2) (1) (2) (2) (3) Tarih / History (2) (4) (2) (4) (2) (4) - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi / Contemporary Turkish and World History (3) (5) Coğrafya / Geograpfy (2) (4) (2) (4) (2) (4) (3) (5) Psikoloji / Psychology (2) - - Sosyoloji / Sociolohy - - (2) - Mantık / Logic (2) İngilizce / English (6) (4) (8) (4) (8) (4) (10) Almanca Fransızca / German-French (3) (3) (3) (3) Diğer Seçmeli Dersler / Other Optinal Subjects (Sayfa / Page 23) (1 3) (1 3) (1 4) (1 5) Total Counselling and Guidance 1 1 Number of Hour Per Week Counselling and Guidance 1 1 Activities Not 1: Yabancı Dil Ağırlıklı yüksek öğretim programlarını tercih etmeyi düşünen öğrenciler 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sınıflarda seçmeli derslerin 3 saatini Almanca/Fransızca dersi olarak seçmelidir. Not 2: Diğer seçmeli dersler alternatifli olarak okulun imkanlarına göre seçilmeli ve parantez içerisinde belirtilen saatlere uyulmalıdır. Sayfa: 16

19 Optional Subjects ÇİZELGE 7: RESMİ VE ÖZEL KOLEJLER "A LEVEL PROGRAMI" SINIFLARI Classes IX. X. XI. XII. Subjects ART SCIENCE ART SCIENCE ART SCIENCE ART SCIENCE English Maths Turkish P.E French/German** Obligatory Subjects Group 1 Group 2 A Level Optionals Physics Chemistry Biology History Geography Economics Cyprus Turkish History T.C. History Total Computing Economics English Literature Grup 1 Total Computing (4) Economics (4) History (4) Geography (4) Psychology (4) Sociology (4) Art(4) Music (4) Maths AS+A2 Modules * 9* Physics AS+A2 Modules * 9* Chemistry AS+A2 Modules * 9* Biology AS+A2 Modules * 9* History AS+A2Modules * Geography AS+A2 Modoles * 9* Economics AS+A2 Modules * 9* English Literature AS+A2 Modules * 9* Religion st. and Morals(1) Grup 2 Total Number of Hours Per Week Psy. Counselling and Guidance Avtivities * Sadece üç modül seçilecektir. ** Özel okullar ikinci yabancı dil olarak Fransızca-Almanca yanında Bakanlıktan izin alınması kaydıyla diğer yabancı dilleri de ikinci yabancı dil kapsamında okutabilirler. Ancak öğrencinin lisede okuyacağı ikinci yabancı dilin öğrencinin ortaokulda okuduğu ikinci yabancı dilin devamı olması esastır. Okullar, öğretmen kadrolarına ve imkanlarına bağlı olarak: Fen Bilimlerinde (SCIENCE) veya Sosyal Bilimlerde (ART) öğrenim görecek olan öğrenciler yukarıdaki * ile işaretli ders gruplarından sadece üç modül veya; * ile işaretli ders gruplarından 2 tanesini seçmesi halinde aşağıda belirtilen derslerden 1 sini seçerler. Fen Bilimlerinde (SCIENCE) Economics, Psycology, ICT, History, Geography, English Literature, P.E, Business ve Sociology. Sosyal Bilimlerde (ART) Maths, Psycology, ICT, P.E, Business ve Sociology. Sayfa: 17

20 Obligatory Subjects Optional Subjects ÇİZELGE 8: RESMİ VE ÖZEL KOLEJLER "IGCE PROGRAMI" SINIFLARI IX. X. Classes IGCSE IGCSE XI. XII. Subjects ART SCIENCE ART SCIENCE ART SCIENCE English English Literture Turkish Literature Language and Composition Philosophy Group 3 4 Psychology Turkish History 1 TC.History 2 2 Mathematics Physics Chemistry * Biology (General+ Human) * Geography History Mechanics 6* Economics * Art History 1 P.E. And Games Cyprus Turkish Literature Cyprus Turkish History Cyprus Geography 2 2 Computer and Information Systems 2 Total French/German Modern Greek Academic English Turkish Literature Music Art Computing History Economics Typing Mechanics Psycholgy Geography Religion st. and Morals Optional Subjects Total Number of Hours Per Week Psy. Counselling and Guidance * Herhangi 2 ders seçilecektir. Activities Not 1 : Ortaokul döneminde seçmeli Yunanca dersini alan öğrenciler 9 uncu ve 10 uncu sınıflarda seçmeli Yunanca dersini 2 saat olarak seçebilirler. Sayfa: 18

21 Subjects Obligatory Subjects Optional Subjects ÇİZELGE 9: BEAL "IGCSE PROGRAMI" SINIFLARI Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi SCIENCE Classes IX. X. XI. XII. English English Literture Turkish Literature Language and Composition Philosophy Group Psychology Turkish History 2 TC.History 2 Mathematics Physics Chemistry Biology (General+ Human) Geography 2 History Art History P.E. And Games Cyprus Turkish Literature 1 1 Cyprus Turkish History 2 2 Cyprus Geography 2 Computer and Information Systems 2 Total French / German English English Literture Music Art Computing History Economics Typing Mechanics Psycholgy Geography Religion st. and Morals Optinal Subjects Total Number of Hours Per Week Psy. Counselling and Guidance Activities Sayfa: 19

22 Ders Kategorileri ÇİZELGE 10: LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ RESİM ALANI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Dersler IX. X. XI. XII. Ortak Dersler Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Tarih 2 1 TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 Coğrafya 2 2 Matematik 2 2 Fizik - Kimya - Biyoloji - Felsefe - 2 İngilizce Beden Eğitimi Görsel Sanatlar Kıbrıs Türk Edebiyatı 1 2 Kıbrıs Türk Tarihi 2 2 Kıbrıs Coğrafyası 2 Bilgi ve iletişim Teknolojisi 2 Desen Çalışmaları İki Boyutlu sanat Atölye Üç Boyutlu sanat Atölye Müze Eğitimi 1 Sanat Tarihi 2 Grafik Tasarım 3 4 Drama 1 Türk Resim Heykel Sanatı 2 Çağdaş Dünya Sanatı 2 Estetik 2 Sanat Eserlerini İnceleme 2 Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 23) Rehberlik 1 1 Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik 1 1 Eğitsel Kol Etkinlikleri Sayfa: 20

23 ÇİZELGE 11: LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK ALANI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Ders Kategorileri Dersler IX. X. XI. XII. Ortak Dersler Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Tarih 2 1 TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 Coğrafya 2 2 Matematik 2 2 Fizik - Kimya - Biyoloji ve Sağlık Bilgisi - Felsefe - 2 İngilizce Beden Eğitimi Görsel Sanatlar Kıbrıs Türk Edebiyatı 1 2 Kıbrıs Türk Tarihi 2 2 Kıbrıs Coğrafyası 2 Bilgi ve iletişim Teknolojisi 2 Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma Piyano Türk ve Batı Müziği Çalgıları Teorisi Çalgı Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi Drama 1 1 Müziğe Giriş 1 Müzik Biçimleri 1 Türk Müziği Çalgı Toplulukları 2 2 Batı Müziği Çalgı Toplulukları 2 2 Batı Müziği Tarihi 1 Geleneksel Türk Müziği Tarihi 1 Bilişim Destekli Müzik 1 Bireysel Ses Eğitimi 1 Çalgı Bakım ve Onarım 1 Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 23) Rehberlik 1 1 Haftalık Ders Saati Toplamı Rehberlik 1 1 Eğitsel Kol Etkinlikleri Sayfa: 21

24 Obligatory Subjects ÇİZELGE 12: ÖZEL KOLEJLER ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI UBDP SINIFLARI Classes IX. IGCSE X. IGCSE XI. UBDP XII. UBDP Subjects Art Science Art Science Standard/High Standard/High English Maths Language A (3)(5) (3)(5) Turkish P.E French/German Physics 4* 4* - - Chemistry 4* 4* - - Biology 4* 4* - - ICT 4* 4* - - History 4* 4* - - Geography 4* 4* - - Economics 4* 4* - - English Literature 4* 4* - - Cyprus Turkish History 2 - T.C. History - 2 Total (11) (13) (11) (13) Group 2 (SL/HL) Language B (SL/HL) (3)(5) (3)(5) Group 3 (SL/HL) Business, Economics, Geography, History, Information Technology in a Global Society, Philosophy, Psychology, Social Sciences, Social and Cultural Anthropology (3)(5) (3)(5) Optional Subjects Group 4 (SL/HL) Physics, Chemistry, Biology, Design Technology, Environmental Systems and Societies (only SL) (3)(5) (3)(5) Group 5 (SL/HL) Maths, Computer Science (3)(5) (3)(5) Group 6 (SL/HL) Visual Arts, Music, Drama, Dance, Theatre, Film OR Students may choose an additional subject to study from groups 1-5 (3)(5) (3)(5) Theory of Knowledge (TOK) 2 2 Creativity, Action, Service (CAS) 1 1 Extended Essay Writing (Under the Guidance of a Supervisor) 1 1 Other Optional Subjects Optional Subjects Total 3 4 (27) (25) (27) (25) Total Number of Hours Per Week Psychology, Counselling and Guidance Activities NOT: 1. 9 ve 10. larda IGCSE Programı uygulanacaktır ve 10. larda * ile işaretli derslerden sadece 3 adet ders seçilecektir. 3. Öğrenciler 10. ın sonunda tercihlerine bağlı olarak UBD Programına veya GCE AL Programına devam edebilirler. 4. GCE AL Programı Bakanlığın yayımladığı Haftalık Ders Dağılım Kitapçığındaki Çizelgeye göre uygulanacaktır ve 12. larda UBD Programı uygulanacaktır ve 12. larda 3 Standard Level ve 3 High Level ders seçilecektir ve 12. larda UBD Programında Standard Level dersler (3) saat, High Level dersler (5) saat olarak uygulanacaktır. (Okul kendi imkânlarına göre ders saatlerinde artırma yapabilir.) 8. Birinci Gruptaki Turkish Language ve Turkish Literature ana dili Türkçe olan öğrencilere yönelik olarak Türkçe okutulacaktır. Ana dili Türkçe olamayan öğrenciler Grup A daki dersi kendi dillerinde okuyacaklardır. 9. Ana dili Türkçe olamayan tüm öğrenciler en az 2 saat Türkçe dersi okumak zorundadırlar. Sayfa: 22

25 DİĞER SEÇMELİ DERSLER DERSLER IX. X. XI. XII. Resim (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Müzik (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) İngilizce (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Almanca/Fransızca (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Girişimcilik (1) (1) (1) (1) Proje Hazırlama (1) (1) (1) (1) İnsan İlişkileri (1) (1) (1) (1) Matematik (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Geometri (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Fizik (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Kimya (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Biyoloji (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Tarih (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Coğrafya (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Astronomi ve Uzay Bilimleri (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) İşletme (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Ekonomi (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Sosyoloji (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Psikoloji (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Mantık (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (1) (1) (1) (1) Diksiyon ve Hitabet (1) (1) (1) (1) Sanat Tarihi (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Bilgi Kuramı (1) (1) (1) (1) Bilgi ve iletişim Teknolojisi (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) Not: Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre diğer seçmeli derslerde, ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir. Sayfa: 23

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 AĞUSTOS 2015 SAYI: 2695-EK Karar Sayısı : 36 Karar Tarihi : 15/07/2015

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI 1 IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 EĞİTİM FELSEFEMİZ... 2 HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ... 3 GÜNLÜK-HAFTALIK PROGRAM... 4 AKADEMİK TAKVİM... 5 AKADEMİK

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ANKARA, 2007 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri

Detaylı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı *1998* *1998* Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Eti Mah. Ali Suavi Sok. No: 15 Maltepe-ANKARA e-posta: kolej@gazi.edu.tr Telefon: 0312 232 28 12 Uluslararası

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Tanıtım Bülteni Şubat 2013 Sarıyer 1 Uluslararası Bakalorya Diploma Programı İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. MİSYON 3. İTÜ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 NİSAN 2005 SAYI: 2571 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlk ve Ortaokulları Veli-Öğrenci El Kitabı 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A - GİRİŞ. 1. Yerleşke Haritası 2. Özel Başkent Okullarının Tarihçesi 3.Okulun Adresi ve İletişim Bilgileri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 66 ARALIK 003 SAYI: 555 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2011 ÖN SÖZ Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ [(29.6.1998 - R.G.70 - EK III A.E. 344 Sayılı Tüzüğün), (29.12.1999 - R.G. 180 - EK III A.E. 844, 30.6.2000 -R.G.81 EK III A.E.

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

OKULUMUZ IB DÜNYA OKULU OLDU

OKULUMUZ IB DÜNYA OKULU OLDU OKULUMUZ IB DÜNYA OKULU OLDU 1984 ten bu yana sürekli yenilenen okullar grubu olarak çağdaş eğitim anlayışımıza Uluslararası Bakalorya Diploma Programı(UBDP) ile yeni bir boyut kazandırmanın onurunu ve

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ

MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ 2015 İ N C E K İKİNCİ BÖLÜM Geç Gelme, Devamsızlık ve İlişik Kesme Geç gelme MADDE 35- (1) Geç gelen öğrencilerin

Detaylı