Nehir Gökdemir 8/E 1163 Eda Özer 8/E 1102

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nehir Gökdemir 8/E 1163 Eda Özer 8/E 1102"

Transkript

1 Okulun Adı: Özel Ege lkö retim Okulu Projenin Adı: Yediklerim ve Sa lı ım Danı man Ö retmen: Özgem Ayça BEKTUR Ö RENC LER Nehir Gökdemir 8/E 1163 Eda Özer 8/E 1102 zmir

2 Ç NDEK LER Giri....3 Metin Sayfası...4 Geli me Sonuç ve Yorumlar..6 Resimler Te ekkür..19 Kaynakça.20 2

3 G R Biz projeye ba lamadan önce kantinde çocukların aldıkları fast - food tarzı sa lıksız yiyeceklerin ço unlukta olması dikkatimizi çekti. Bizde aslında farkında olmadan çok sa lıksız ve dengesiz beslendi imizi anladık. Bunun sonucunda acaba ailelerin çocuklarının bu kadar dengesiz ve sa lıksız beslendiklerinden haberleri olup olmadı ını merak ettik. Anneye ve çocu a ayrı ayrı anketler hazırladık. Annenin beslenme alı kanlıklarının ve okul kantininin çocu un beslenmesindeki etkilerini ara tırdık. 3

4 YED KLER M ve SA LI IM KONU: Bu projedeki amacımız okul ça ı çocuklarında sindirim sistemi hastalı ı sıklı ının saptanması ve hastalıklarda ailenin ve okul kantininin etkisinin belirlenmesidir. ÖZET: Bu projeyi yaparken Prof. Dr. Sema Aydo du ile görü erek konuyla ilgili neler yapabilece imizi konu tuk ve birlikte anket sorularını hazırladık. Ö renciler için hazırlanan sorularda ö rencinin beslenme alı kanlı ını ve mide rahatsızlıklarını belirlemeye çalı tık. Anne için hazırlanan sorularda ise annenin çocu un beslenmesini nasıl yönlendirdi i belirlemeye çalı tık. Bu anketleri Özel Ege Lisesine ve Malazgirt lkö retim Okulundaki deney gruplarına uygulamaya halen devam etmekteyiz HEDEF: Ö renciler ve anneler için yeme alı kanlı ı ölçekleri hazırlayabilme Okul kantinindeki kola,cips ve çikolata tüketimini saptayabilme Saptanan bu tüketim oranıyla yeme alı kanlıkları arasında ki ili kiyi kurabilme Okulumuz bir özel okul oldu undan resmi bir okula da tüm bunları uygulayarak gözlemlerimizi zenginle tirmek 4

5 LEM BASAMAKLARI Proje takvimi Proje konusunun belirlenmesi ve hipotezlerinin olu turulması (17 Eylül- 24 Eylül) Kaynak taraması (25 Eylül- 6 Ekim) Anket hazırlanması için çocuk hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sema AYDO DU ile görü me yapılması (7 Ekim-21 Ekim) Anneler ve çocukları için ayrı anketler hazırlanması (22 Ekim- 21 Kasım) Anket sorularının ö rencilere ve annelere da ıtılması ( 21 Kasım 25 Kasım) Anketlerin ö rencilerden ve velilerden geri alınması (26 Kasım 28 Kasım) Anketlerin de erlendirilmesi için Prof. Dr. Sema AYDO DU ile görü ülmesi (28 Kasım- 12 Aralık) Anketlerin excel programına geçirilmesi için Biyoistatistik uzmanı Yard. Doç. Timur KÖSE ile görü ülmesi (12 Aralık 25 Aralık) Malazgirt.Ö.O na anketlerin da ıtılması (25 Aralık 31 Aralık) Anketlerin Malazgirt.Ö.O dan toplanması (31 Aralık 9 Ocak) Anket de erlendirmelerinin yapılması ve sonuçlerın elde edilmesi (9 Ocak-20 Ocak) Projede Kullanılan Yöntemler Projemizin yapımında anket yöntemi kullanılmı tır. 1. A ama: Yapılan Gözlem ve Deneyler Konu ile ilgili literatür taraması yapıldı. Projenin yapılıp yapılamayaca ı ile ilgili Ege Üniversitesi Çocuk Sa lı ı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Gastroenteroloji, Hepotoloji ve Beslenme Uzmanı Profesör Doktor Sema Aydo du ile görü üldü. Projenin daha önce yapılmadı ı saptandı. 2. A ama Yapılan Gözlem ve Deneyler Anketleri hazırlarken çocuklara ve annelere olmak üzere 2 çe it anket hazırladık. Çocuklara yönelik anketlerde çocu un bir günde yedi i besinleri ve yeme alı kanlı ını ölçmeye çalı tık. Annelere yönelik hazırladı ımız ankette ise annenin bir günde yedi i besinleri ve yeme alı kanlı ını ölçerek çocukların ailenin mi yoksa çevrenin beslenme alı kanlıklarını aldı ını ö renmeye çalı tık. Bunun dı ında okulumuz özel okul oldu undan bunu bir resmi okula uygulayarak alım gücünün beslenme alı kanlı ındaki etkisini de saptamaya çalı tık. 5

6 SONUÇ Çocuk çevre ile daha çok vakit geçirdi inden çocuk anneden çok çevrenin beslenme alı kanlıklarını örnek almı tır. Bu durum ortaya sa lıksız bir beslenme alı kanlıkları tablosu çıkarmı tır. Malazgirt ilkö retim okulu ve bizim okulumuz arasında alım gücü farklı oldu undan satı lar farklılık göstermektedir. Örne in, Malazgirt lkö retim okulunda çikolata günde 2 adet satılırken, okulumuzda günde 133 adet satılmaktadır. Okulumuzda kullanılan e-kartlarla ailenin sınırlama koyabilmesi ailenin de kontrolünü kolayla tırmı tır. 6

7 Malazgirt lkö retim Okulu nda kantin görevlisinden bilgi alırken. Malazgirt lkö retim Okulu ö rencilerine anketleri uygularken. Okulda anketleri kontrol ederken. 7

8 Danı manımız Sayın Prof. Dr. Sema Aydo du dan bilgi alırken. Okulumuz ö rencilerine anketleri uygularken. 8

9 KANT N ORANLARINA GÖRE HAZIRLANMI GRAF KLER Özel Ege lkö retim Okulu Kantin Satı Oranı 113; 30% 4; 1% 23; 6% 34; 9% 46; 12% ; 0% 27; 7% 133; 35% Sandviç Gevrek Gazsız çecekler (ayran - meyve suyu - süt) Çikolata Cips - ekerleme Hazır Kek - Bisküvit Kraker Gazlı çecekler (kola - fanta - sprite) Malazgirt lkö retim Okulu Kantin Satı Oranı 24; 6% 12; 3% 2; 1% 2; 1% 140; 37% ; 0% 50; 13% 150; 39% Sandviç Gevrek Gazsız çecekler (ayran - meyve suyu - süt) Çikolata Cips - ekerleme Hazır Kek - Bisküvit Kraker Gazlı çecekler (kola - fanta - sprite) 9

10 ANKET ÖRNEKLER ANNELERE YÖNEL K BESLENME DAVRANI I ANKET 1. Adınız Soyadınız: 2. Ya ınız: 3. Çocu unuzun adı soyadı: 4. Çocu unuzun do um tarihi: 5. Çocu unuz kaç kilogram do du? ( ) gram do du ( ) Hatırlamıyorum 6. Çocu unuz toplam kaç ay anne sütü aldı? (Lütfen bo lu a yazınız.) ( ) ay anne sütü aldı (..) Hiç almadı 7. Çocu unuz hiçbir ek gıda almadan kaç ay SADECE anne sütü aldı? a. 0-2 ay b. 0-4 ay c. 0-6 ay 8. lk ek besine (meyve suyu, yo urt, bisküvi, sebze çorbası gibi.) kaçıncı ayda ba ladınız? (.) ayda ba ladım 9. Çocu unuz okul öncesi e itime (kre, anaokulu vb.) kaç ya ında ba ladı? a. 0-3 ya b. 4 ya c. 5 ya d. 6 ya e. Hiç gitmedi 10. Çocu unuz okula nasıl gidip geliyor? a. Araçla ( özel araba, otobüs, vapur, metro vb.) b. Yürüyerek 11. Çocu unuz bir spor dalı ile u ra ıyor mu? a. Evet b. Hayır 12. Çocu unuz bir spor dalı ile u ra ıyorsa haftada kaç gün gidiyor? a. Haftada 1-2 gün b. Haftada 3-4 gün c. Haftada 5-6 gün d. Hergün 13. Çocu unuz HAFTA Ç günlerinde kaç saat dı arıda (sokak, park, bahçe vs.) oyun oynar? a. Günde 1-2 saat b. Günde 3-4 saat c. Günde 5 saat ve üzeri d. Hiç oynamaz 10

11 14. Çocu unuz HAFTA SONU günlerinde kaç saat dı arıda (sokak, park, bahçe vs.) oyun oynar? a. Günde 1-2 saat b. Günde 3-4 saat c. Günde 5 saat ve üzeri d. Hiç oynamaz 15. Evinizde bilgisayar var mı? a. Evet b. Hayır 16. Çocu unuz HAFTA Ç günlerinde bilgisayar ba ında kaç saat zaman geçirir? a. Günde 1 saat b. Günde 2 saat c. Günde 3 saat d. Günde 4 saat e. Günde 5 saat ve daha fazla f. Hiç 17. Çocu unuz HAFTA SONU günlerinde bilgisayar ba ında kaç saat zaman geçirir? a. Günde 1 saat b. Günde 2 saat c. Günde 3 saat d. Günde 4 saat e. Günde 5 saat f. Günde 6 saat ve daha fazla g. Hiç 18. Çocu unuz HAFTA Ç günlerinde tv ba ında kaç saat zaman geçirir? a. Günde 1 saat b. Günde 2 saat c. Günde 3 saat d. Günde 4 saat e. Günde 5 saat ve daha fazla f. Hiç 19. Çocu unuz HAFTA SONU günlerinde tv ba ında kaç saat zaman geçirir? a. Günde 1 saat b. Günde 2 saat c. Günde 3 saat d. Günde 4 saat e. Günde 5 saat f. Günde 6 saat ve daha fazla g. Hiç 20. Anne düzenli olarak spor yapıyor mu? a. Evet b. Hayır 21. Baba düzenli olarak spor yapıyor mu? a. Evet b. Hayır 22. Çocu unuz her gün sabah kahvaltısı yapıyor mu? ( Uygun olan kutuyu i aretleyiniz.) Her gün Haftada 3-4 Haftada 1-2 Hiç Sabah Kahvaltısı 23. Çocu unuz sabah kahvaltısını nerede yapıyor? a. Evde b. Okulda 11

12 24. A a ıdaki besinleri çocu unuz ne sıklıkla tüketiyor? ( Size uygun olan kutuların içine artı koyunuz.) Besinler Her gün Haftada 3-4 gün Haftada 1-2 gün Hiç Süt Peynir Yo urt Ayran Kefir Sütlü tatlı (sütlaç, dondurma vb.) 25. A a ıdaki besinleri çocu unuz ne sıklıkla tüketiyor? ( Size uygun olan kutuların içine artı koyunuz.) Besinler Her gün Haftada 3-4 gün Haftada 1-2 gün Hiç Yumurta Kırmızı et (köfte, pirzola..) Tavuk Balık Kurubaklagil (nohut, kurufasülye vb.) 26. A a ıdaki besinleri çocu unuz ne sıklıkla tüketiyor? ( Size uygun olan kutuların içine artı koyunuz.) Besinler Her gün Haftada 3-4 gün Haftada 1-2 gün Hiç Taze meyve Sebze Kuru meyve (kuru kayısı, incir vb.) Taze sıkılmı meyve suyu Ya lı tohumlar (fındık, ceviz..) 27. A a ıdaki besinleri çocu unuz ne sıklıkla tüketiyor? ( Size uygun olan kutuların içine artı koyunuz.) Besinler Her gün Haftada 3-4 gün Haftada 1-2 gün Hiç Ekmek Pirinç (dolma, pilav gibi) Bulgur (kısır, pilav gibi) Makarna Lahmacun, pide Gevrek, boyoz Ev yapımı hamur i leri (kek, börek gibi) 12

13 28. A a ıdaki besinleri çocu unuz ne sıklıkla tüketiyor? ( Size uygun olan kutuların içine artı koyunuz.) Besinler Her gün Haftada 3-4 gün Haftada 1-2 gün Hiç Gazlı içecekler (kola, gazoz vb.) Hazır meyve suları Cips eker, çikolata Bisküvi Patates kızartması Hamburger Pizza Sosisli veya salamlı sandviç Hazır kek, pasta 29. Mutfa ınızda a a ıdaki ya çe itlerinden EN SIK hangilerini kullanırsınız? ( En fazla 3 ık i aretleyiniz.) a. Zeytinya ı b. Mısırözü ya ı c. Susam ya ı d. Ayçiçe i ya ı e. Fındık ya ı f. Pamuk ya ı g. Tereya ı h. Margarin ı. Di er (.) 30. Annenin e itim durumu nedir? a. Okur yazar de il b. Okuma yazma biliyor c. lkokul mezunu d. Ortaokul mezunu e. Lise mezunu f. Yüksek okul mezunu 31. Babanın e itim durumu nedir? a. Okur yazar de il b. Okuma yazma biliyor c. lkokul mezunu d. Ortaokul mezunu e. Lise mezunu f. Yüksek okul mezunu 32. Annenin i ini tanımlayan mesle i i aretleyiniz. 13

14 a. Ev hanımı b. arıyor c. Kamu ya da özel sektörde çalı an i çi ya da memur d. Kendi i inde çalı an serbest meslek sahibi e. Tarım i çisi f. Kendi topra ında çalı an çiftçi g. Emekli h. Di er (Açık olarak yazınız..) 33. Babanın i ini tanımlayan seçene i i aretleyiniz. a. siz b. Kamu ya da özel sektörde çalı an i çi ya da memur c. Kendi i inde çalı an serbest meslek sahibi d. Tarım i çisi e. Kendi topra ında çalı an çiftçi f. Emekli g. Di er (Açık olarak yazınız..) 34. Haneye giren toplam aylık gelir ne kadardır? (..) YTL 35. Ya adı ınız ev tipi hangisidir? a. Apartman dairesi b. Müstakil ev c. Gecekondu 36. Ya adı ınız ev kime ait? a. Kendi evi b. Kira c. Ba kasının kira vermiyoruz d. Lojman 37. Evde ya ayan ki i sayısı nedir? (..) ki i ya ıyor 38. Evde ya ayan çocuk sayısı nedir? (..) çocuk ya ıyor 39. Babanın memleketi neresidir? a. zmir b. Di er (..) ( Lütfen il adını yazınız.) 40. Annenin memleketi neresidir? a. zmir b. Di er (..) ( Lütfen il adını yazınız.) 41. Okul kantininden ve okulda satılan yiyeceklerden memnun musunuz? a. Evet b. Hayır 14

15 ÇOCUKLARA YÖNEL K BESLENME DAVRANI I ANKET 1. Adı soyadı: 2. Do um tarihi: 3. Cinsiyetiniz nedir? a. Kız b. Erkek 4. Sabahları kahvaltı yapıyor musun? (Uygun olan kutuyu i aretleyiniz.) Her gün Haftada 3-4 gün Haftada 1-2 gün Hiç Sabah kahvaltısı 5. Dün bütün gün yediklerini ve içtiklerini a a ıdaki tabloya miktarları ile birlikte yazar mısın? Sabah Ara ö ün Ö le Ara ö ün Ak am Ara ö ün (Ak am yeme inden sonra yatana kadar) 6. Ö le yeme ini nerede yersin? Her gün Haftada 3-4 gün Haftada 1-2 gün Hiç Evde Okulda Dı arıda 15

16 7. Teneffüslerde yemek için evden en sık ne getirirsin? (3 tane i aretleyiniz.) a. Taze meyve (elma, muz, portakal..) b. Kuru meyve (kuru kayısı, kuru erik, kuru üzüm..) c. Kuruyemi (fındık, ceviz, fıstık..) d. Süt e. Ayran f. Kefir g. Hazır meyve suyu h. Kola, gazoz i. Hazır kek j. Bisküvi k. Evde yapılmı kek, po aça l. Evde yapılmı sandviç m. Evde yapılmı tost n. Getirmem 8. Kantinden ne sıklıkla a a ıdaki besinleri alırsın? Her gün Haftada 3-4 gün Haftada 1-2 gün Hiç Cips Kola Çikolata Kek Bisküvi Renkli eker, sakız Tost Simit Po aça Patates kızartması Ayran Kuruyemi Süt Taze meyve (elma, muz, portakal..) Kuru meyve (kuru kayısı, kuru üzüm..) 9. Ak am yemeklerini en sık nasıl yiyiyorun? ( Tek ık i aretleyiniz.) a. Tüm aile yemek masasında b. Tek ba ıma tv kar ısında c. Tüm aile tv kar ısında d. Tek ba ıma masada 10. Beslenme ile ilgili bilgileri nereden ö reniyorsun? 16

17 a. Okuldan b. Tv, gazete, dergilerden c. nternetten d. Sa lık personelinden (doktor, diyetisyen, hem ire..) e. Aileden, çevreden f. Arkada lardan g. Di er (..) 11. Ö retmenlerinizin sa lıklı beslendi ini dü ünüyor musunuz? a. Evet b. Hayır c. Bilmiyorum 12. En sevdi iniz besinlerden 3 tanesini yazar mısınız? a b. c 13.HAFTA Ç günlerinde bilgisayar ba ında kaç saat zaman geçirirsin? a. Günde 1 saat b. Günde 2 saat c. Günde 3 saat d. Günde 4 saat e. Günde 5 saat ve daha fazla f. Hiç 14.HAFTA SONU günlerinde bilgisayar ba ında kaç saat zaman geçirirsin? a. Günde 1 saat b. Günde 2 saat c. Günde 3 saat d. Günde 4 saat e. Günde 5 saat f. Günde 6 saat ve daha fazla g. Hiç 15. HAFTA Ç günlerinde tv ba ında kaç saat zaman geçirirsin? a. Günde 1 saat b. Günde 2 saat c. Günde 3 saat d. Günde 4 saat e. Günde 5 saat ve daha fazla f. Hiç 16.HAFTA SONU günlerinde tv ba ında kaç saat zaman geçirirsin? a. Günde 1 saat b. Günde 2 saat c. Günde 3 saat d. Günde 4 saat e. Günde 5 saat f. Günde 6 saat ve daha fazla g. Hiç 17

18 17.Beden e itimi dersi yapıyor musunuz? a. Evet b. Hayır 18. Okul dı ında spor faaliyeti yapıyor musun? a. Evet b. Hayır 19. Okul dı ında hangi sporları yapıyorsun? (..) 18

19 TE EKKÜR Projemizi yaparken bizden desteklerini esirgemeyen ve çok de erli zamanını bize ayırdı ı için Prof. Dr. Sema AYDO DU ya, her an yanımızda olup bize yardım eden Özgem Ayça BEKTUR a, SPSS.16 programını ö renmemize yardım eden Prof. Dr. Timur KÖSE ye, Malazgirt lkö retim Okulu ile irtibatımızı sa layan lise müdürümüz Yavuz Kahraman a çok te ekkür ederiz. 19

20 KAYNAKÇA Sa lıklı çocuk beslenmesi, Cura A, Ege Çocuk Vakfı yayını No: 2, , Aydo du S, Ya cı RV. Bir Ya ından Ergenli e Kadar Olan Dönemde Beslenme. Çocuk Sa lı ı ve Hastalıkları, Cura A, EÇV yayınları. zmir, 1999, No: 6, Gastroözefajiyal reflü hastalı ı ve tedavisinde beslenmenin önemi. Okul çocuklarında sa lıklı beslenme. Konak Belediyesi okul kantin çalı anlarına e itim projesi, Nisan

21 21

GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN

GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN ÖZEL EGE GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN DE ERLER N N GENÇLER N TERC HLER NE ETK S HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Berçin Dökmeciler Ça la Bozkurt DANI MAN Ö RETMENLER: Fatma

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP. Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP. Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 20.12.2010 ta rih ve 317 sa yı lı

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM

Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM GÜNDEM Yaz Kur an Kursları Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim Nazif YILMAZ* Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini bilgilerini ö renmelerinde ayrı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil.

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil. SA LIKLI YA AM DERG S Y l: 14 Say : 42 KASIM 2013 Türk Diabet Cemiyeti nin yay n organ d r. Lezzetli ve Sa l kl Hem de diyabete uygun Genç diyabetli Bu ra, 10 ya nda, Tip 1 diyabetli + Psikoloji Olumsuz

Detaylı

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler. Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir?

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler. Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir? Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir? YETERLİ VE DENGELİ BESLENME SAĞLIĞIN TEMELDİR. Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Beslenme; sağlığı

Detaylı

Meram ba ları tekrar canlanıyor

Meram ba ları tekrar canlanıyor Kentsel dönü üme örnek Meram Çevre ve ehircilik Bakanı Erdo an Bayraktar, Karadeniz Ere li de Müstakil Sanayici ve adamları Derne i nin (MÜS AD) 77. Genel dare Kurulu toplantısında son 9,5 yılda Cumhuriyet

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi

Detaylı

GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I)

GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I) GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I) Hazırlayanlar Dr. Dyt. Meltem Soylu Saðlýk Memuru Engin Alacahan Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðýlýðý Kurumu Uzm. Gýda Müh. Cengiz Kesici Saðlýk

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK BA YAZI Yeni bir yıla girmenin coşkusu ile büyümemizi sürdüreceğiz 2012, Sofra Grup için oldukça ba ar l geçen

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı 2012 Londra Paralimpik Oyunları nda, bayanlar halter 40 kiloda mücadele eden Meram Belediyesporlu Milli sporcu Nazmiye Muslu, 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Konya

Detaylı

Vücudumuzda. fen ve teknolojiv. Konular. Ünite. Sistemler

Vücudumuzda. fen ve teknolojiv. Konular. Ünite. Sistemler 1. Ünite fen ve teknolojiv Vücudumuzda Sistemler Konular 1. Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sağlığımız 2. Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır 3. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz

Detaylı

Meram a yakı acak hizmet binası

Meram a yakı acak hizmet binası Meram a yakı acak hizmet binası Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Ba kan Kalaycı, bu bölgenin, yapılacak di er yatırımlarla birlikte Meram ın ana merkezi haline

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Çocuğunuza Yemek İçin Yardımcı Olmak. Aileler, Bakıcılar ve Kanserle Mücadele Eden Çocuklar için

Çocuğunuza Yemek İçin Yardımcı Olmak. Aileler, Bakıcılar ve Kanserle Mücadele Eden Çocuklar için Çocuğunuza Yemek İçin Yardımcı Olmak Aileler, Bakıcılar ve Kanserle Mücadele Eden Çocuklar için Türkçe ye çevrilmesi ve basılmasına izin verdikleri için teşekkür ederiz. BEYBİ ÇALIŞANLARININ GÖNÜLLÜ TERCÜME

Detaylı

Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız

Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız adam azhar Özelçi, I k Consulting Genel üdürü ehmet Ergün, eram Belediyesi Özel Kalem üdürü Poyrazer, hlas edya Holding Reklam Koordinatörü Ahmet Dörtka l, eram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kala hlas edya

Detaylı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı Sayı: 390 DOSYA ÇEE Bölümleri E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri 12. Çalı ma li kileri Kongresi Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı 16. Dünya Verimlilik Kongresi

Detaylı

VEJETARYEN BESLENMESİ

VEJETARYEN BESLENMESİ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Efsun Karabudak Başkent Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No:

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA DİYET. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA DİYET. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA DİYET Eğitim Koordinatörlüğü BANA 3 SORU SOR Herkes sağlıkla ilgili konularda bilgi sahibi olmak, sorularına

Detaylı

SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI. 5 Eylül 2012 Çarşamba

SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI. 5 Eylül 2012 Çarşamba SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI KONAK BELEDİYESİ Beytüşşebat da meydana gelen saldırı sonucu 10 askerini şehit veren Türkiye, dün sabah sevinçli bir haber ile uyandı. Bir süre önce Foça daki askeri araca

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO: 261

BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO: 261 BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO: 261 BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO: 261 Yayın Kurulu Başkanı Lokman ÇAĞIRICI Yayın Kurulu Osman GÜNEŞ-Mehmet ŞİRİN Kenan GÜLTÜRK-Cengiz PACCI

Detaylı

DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI (1.Kitap)

DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI (1.Kitap) DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI (.Kitap) YAZARLAR Nurdan COfiKUNTÜRK Yeflim GÖ ÜN Burcu BAYKAL YELL DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 202 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 426 DERS K TAPLARI D

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ 1 YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

BESLENME SPORDA BAŞARIYI ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ ETMENLER; GENETİK YAPI, UYGUN ANTREMAN VE DOĞRU BESLENME DİR.

BESLENME SPORDA BAŞARIYI ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ ETMENLER; GENETİK YAPI, UYGUN ANTREMAN VE DOĞRU BESLENME DİR. BESLENME SPORDA BAŞARIYI ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ ETMENLER; GENETİK YAPI, UYGUN ANTREMAN VE DOĞRU BESLENME DİR. Çocukluk dönemi büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde enerji ve besin öğeleri

Detaylı