TED POLATLI KOLEJİ ÖZEL OKULU ve LİSESL SESİ. COMENİUS PROJESİ isi: YILDIZ YILMAZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TED POLATLI KOLEJİ ÖZEL OKULU ve LİSESL SESİ. COMENİUS PROJESİ 2007 2009 isi: YILDIZ YILMAZ"

Transkript

1 TED POLATLI KOLEJİ ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU ve LİSESL SESİ COMENİUS PROJESİ Hazırlayan:Proje koordinatörü ve irtibat kişisi: isi: YILDIZ YILMAZ TED Polatlı Koleji Y. Diller Bl.. Koordinatörü

2 PROJENİN N KONUSU Growing Young European Citizens ( G.Y.E.C. )

3 PROJE TÜRÜT Çoklu ortaklık-12/14 Yaş grubu Proje ortakları : Koordinatör İtalya Ortaklar - Polonya, Danimarka, Çek cumhuriyeti ve TürkiyeT

4 SÜREÇ: : 2 YIL

5 PROJEMİZİN N 1.YIL ÇALIŞMALARI

6 Proje kabulünden hemen sonra bir çalışma planı hazırland rlandı Çalışma planı 2 ana başlıkta toplandı 1.Proje Ekibinin oluşturulmas turulması ve Görev dağı ğılımının n yapılmas lması 2.1.Yıl Çalışmalarının n Planlanması

7 Proje Ekip Şeması hazırland rlandı OKUL MÜDÜRÜ PROJE KOORDİNATÖRÜ İNGİLİZCE DİL GRUBU Dil Öğretmenleri Grup öğrencileri 1 Lider Öğrenci TÜRKÇE GRUBU Ders Öğretmenleri Grup öğrencileri 1 Lider Öğrenci MÜZİK GRUBU Öğretmen,öğrenciler 1 Grup lider öğr. RESİM GRUBU Öğretmen,öğrenciler 1 Grup lider öğr BİLGİSAYAR GRUBU Öğretmen,öğrenciler 1 Grup lider öğr

8 Görev dağı ğılımı: Projenin okul projesi olduğu vurgulanarak Proje ekibi oluşturuldu turuldu. Proje çalışmaları 5 bölüme ayrıldı, (İngilizce,Türkçe,Resim,Müzik,Bilgisayar Her bölüme 1 lider öğretmen Faaliyetlere katılacak öğrenciler seçildi Her öğrenci grubuna bir lider öğrenci seçildi ildi.

9 2-Çalışma planı Öncelikle proje çalışma takvimi doğrultusunda bir yılly llık çalışma planı hazırland rlandı.plan 2 bölümden b oluşturuldu 1-Etkinlikler:programda olan etkinlikler için i in okul olarak kararların alınmas nması 2-Proje ziyaretlerinin kararlarının alınmas nması Bu plan doğrultusunda;

10 Öncelikle tahmini bir bütçe b çıkarıldı. Okul faaliyet harcamaları için in ve Havayolları ve ülkelerin otel,yemek masraflarını,, internetten ve ortaklara sorularak tahmini gider tablosu oluşturuldu. Bu tahmini bütçe b e yapılacak harcamalarda kolaylık k sağlad ladı

11 PROJENİN N TANITIMI Hayat Boyu Öğrenme programı, Comenius Programı ve TED Polatlı Koleji comenius projesi, power point sunumu olarak tüm okul çalışanlarına,öğrencilere tanıtıld ldı

12 Velilere tanıtım sunumları cd olarak gönderildi. Veli toplantılar larında velilere ve okul-aile birliğimize imize bilgiler verildi.

13 İlçe çapında proje tanıtımı için in yerel basına proje tanıtıld ldı ve yerel gazetelerde yayımland mlandı.

14 İlçe Kaymakamına na,ilçe Milli eğitim müdürüne projemiz hakkında bilgi verildi ve ilçede proje alan tek okul olduğumuz umuz ve bu çalışmaların ilçede yaygınla nlaştırılması içinin yardımc mcı olabileceğimiz imiz belirtildi.

15 Projenin amacı, İşleyişi, İki yıllık program takvimi Türkçeye çevrilerek proje hakkında detaylı bilgilendirme amaçlı tüm öğretmenlere ve öğrencilere dağı ğıtıldı.

16 Tüm proje aktiviteleri Tarih,Coğrafya,T rafya,türkçe,resim,müzik, Bilgisayar,İngilizce ve rehberlik derslerinde müfredata dahil edildi

17 Comenius çalışma odası Comenius köşesi hazırland rlandı. Comenius odasınd nda her hafta Pazartesi günleri Comenius toplantılar ları yapıld ldı Bir haftalık yapılan ve yapılacak çalışmalar gözden geçiril irildi.

18 Comenius köşesinde okulumuzun ve proje ortaklarımızın yıl boyu yapmış oldukları ürünler sergilendi.

19 Okul panosunda öğrencilerin hazırlad rladığı ortak ülkeleri tanıtan haritalar ve ülkelerin bilgileri sergilendi.

20 İngilizce öğretmenleri tarafından mailleşecekecek öğrencilerin tespiti yapıld ldı. Okulların mail adresleri üzerinden öğrencilerin mailleşmeleri meleri sağland landı. Mail,msn, msn,chat yoluyla kültürlerarası diyalog sağland landı. Öğretmenler telefon görüşmeleriyle iletişim im kurdular.

21 Bilgisayar derslerinde Comenius weblog oluşturulmas turulması anlatıld ldı ve okulumuzun comenius web günlük sayfası yapıld ldı. (www.tedpolatli tedpolatli.k12.tr/.k12.tr/comenius) Tüm Comenius çalışmaları,raporları, resimleri okulun comenius web günlüğü sayfasında yayımland mlandı

22 Okul personeline, öğrencilere ve velilere PDR servisinin hazırlad rladığı Comenius konu başlıkl klı bir ANKET uygulandı. Ayrıca ortak ülkelerle hazırlanan ortak anket öğretmen öğrenci ve velilere uygulanarak sonuçlar ları çıkarıldı.

23 Projedeki tüm t m aktiviteler cd ye çekildi Çalışma takvimindeki her çalışma içinin okulumuz, ortaklara sunulmak üzere İngilizce dosyalar hazırlad rladı, Bu dosyalarda etkinlik tarihi,amacı, katılımc mcıları,kısa bir etkinlik raporu ve cd leri bulunmaktadır.

24 Birinci yılın y n son ülke ziyaretinde ortaklara okullarında sergilenme amaciyle dosyalar sunuldu. Bu çalışma ortaklarımızdan çok beğeni eni aldı

25 Ortak ülkelerin tanıtımı, müfredata dahil edilerek; Tarih, Coğrafya rafya, İngilizce ve Resim derslerinde projeler hazırlat rlatıldı. Öğrenciler partner ülkeler hakkında power point sunumu hazırlad rladılarlar ve bunlar cd lere çekilerek partnerlere gönderildi.

26 Projemizde olan faaliyetler yörenin tarihi yerlerinde gerçekle ekleştirildi. Böylece tarihi yerler ve kültk ltürel değerlerimiz erlerimiz görsel g olarak ortaklarımıza gönderildi.(cd) g

27 İki yıllık hareketlilik sayımız 12 olmasına rağmen men; velilerin yoğun talepleri ve sponsorluk istekleri ile bir yıl da okul aile birliği ve okul koruma derneği destekleri ile fazla hareketlilik gerçekle ekleştirildi

28 Bir yılly llık çalışma sonucunda: Ülkemiz,tarihimiz,gelenek ve göreneklerimiz tanıtıld ldı. Öğrenciler okulda öğrendikleri yabancı dillerle etkili iletişim im kurabildiler. Öğretmenler ve öğrenciler arasında kültürlerarası diyalog oluştu tu.

29 Öğrenciler önce kendi kültürlerini,tarihlerini,geleneklerini, efsanelerini yeniden keşfettiler fettiler, daha sonra ortak ülkelerin özelliklerini öğrendiler. İngilizce Power Point sunumu gibi beceriler kazandılar.

30 Öğrenciler ve öğretmenler farklı ülkelerde arkadaşlıklar klar ve dostluklar edindiler. Öğretmenler farklı öğretim teknikleri hakkında yeni edinimler kazandılar

31 ETKİNL NLİKLER Ortaklarla kararlaştırılan lan etkinliklerde neler yapılabilece labileceği i tespit edildi. 1-Avrupa dil günüg kutlaması: Farklı dillerde dans eşlie liğinde inde şarkılar Üsküdara gider iken şarkısının canlandırlmas rlması.

32

33 Avrupa dil günüg ile ilgili poster ve slogan çalışması

34 2-Yerel Tarih ve geleneklerle ilgili masallar, efsaneler İlçemizde bulunan Gordion,Kral Midas tümülüsü bize fikir verdi. Kral Midas efsanesini öğrenciler yerinde canlandırd rdılar Hem öğrencilerimiz kendi bölge b tarihini araştırd rdılar hem de ortak ülkeler bilgilendirildi Dede korkut efsanelerinden de bazılar ları canlandırıld ldı

35 3-Drama etkinliği konusu gelenek-göreneklerin canlandırılmas lması idi Biz okul olarak Köy K y seyirlik oyunlarına na karar verdik (doğum, um,ölüm, m,dügün gibi adetlerin hepsini ortak ülkelere tanıtmak tmak amaçlı) Öğrencilerimiz hem çok eğlendiler e hem de ortak ülke arkadaşlar larına gelenek,göreneklerini tanıtacaklar tacakları için in çok mutluydular

36

37 4-El sanatları Öğrenciler bir ürün çıkartacaklardı Kültürümüzü yansıtacak Ebru çalışmasına ve Ahşap boyama çalışma kararı alınd ndı Öğrencilerimiz öğretmenleri ile ilçede ahşap ap boyama Ankara da Ebru ustaları ile görüşerek g tekniklerini öğrendiler ve okulda uyguladılar. lar.

38

39 Ebru çalışmalarını kendilerinin düşünüp p hazırlad rladıkları peluş çerçevelerle evelerle yeni yılda y her ülke arkadaşlar larına gönderdiler. g Ahşap boyama da ülkemize ait objeler olan laleler,tahta kaşı şıkları boyadılar ve gönderdilerg Tüm m bu ürünlerin malzemesi ve nasıl yapıld ldığını İngilizce yazarak arkadaşlar larına gönderdiler g

40

41 Böylece her ülke öğrencileri birbirlerinin yaptıklar klarını ülkelerinde resim derslerinde uyguladı Tüm m bu el sanatları ürünleri sergilendi ve okulumuz DOĞÇEV yararına satış yaptı ve çevre bilinci oluşturuldu

42 Geleneksel türkt rkü,, ağıa ğıt Müzik grubu öğrencileri bölge b türküleri seslendirdiler Uzun ince bir yoldayım İngilizce söylendi Türküler köy k y odaları ortamı yaratılarak seslendirildi

43 Comenius konu başlıkl klı Logo Yarış ışması Projenin Logosunu belirlemek için i in logo yarış ışması düzenlendi Seçilen logo T-shirtlereT basıld ldı ve öğrencilerde takım m ruhunu oluşturmak için i in her proje ziyaretinde giyilmesi için i in ortaklara gönderildig

44 Proje Ziyaretleri Öncelikle gidilecek ülkelere vaat ettiğimiz imiz hareketliliğin in dışında hareketlilik yapıp p yapamayacağı ğımıza karar verdik Velilerden gelen sponsorluk talepleri doğrultusunda ; 6 öğrenci yerine 12 öğrenci hareketliliği i gerçekle ekleştirildi Burslu öğrencilerimiz için i in çok yararlı oldu Öğretmenlerde de 8 yerine10 hareketlilik gerçekle ekleştirdik Böylece fazla hareketlilik gerçekle ekleştirildi

45 YILI PLANLAMALARI Bu yılın y n ilk proje ziyareti İtalya ziyaretinde kararlar doğrultusunda çalışmalar planlanacak Projenin yarı döneminde, hem öğrenciler hem de öğretmenler farklı ülkelerle diyaloğun hem sosyal hem de eğitim e yönünden nden çok yararlı olduğu u görüşündelerg

46 Karşı şılaşılan zorluklar Ülke ziyaretlerinde İl l Milli Eğitim E Müdürlük k izinleri ve valilik onaylarında nda her birimde evrakların birer hafta kalması nedeniyle Ziyaret tarihinden bir ay önce işlemlere başlan lanırsa sorun yaşanmayacakt anmayacaktır.

47 ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR ARILAR TEŞEKK EKKÜRLER

ŞU ANA KADAR NELER YAPTIK

ŞU ANA KADAR NELER YAPTIK T.I.M.E proje ekibi olarak 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı Aralık ayında hazırladığımız ve yine aynı yıl Şubat ayında Ulusal Ajansa sunduğumuz Okul Ortaklığı Projemiz kabul edildikten sonra gerek okul içinde

Detaylı

Yolculuk Osman Önal İlkokulu Erasmus+ Proje Dergisi 2014 2015

Yolculuk Osman Önal İlkokulu Erasmus+ Proje Dergisi 2014 2015 Osman Önal İlkokulu eski müdürü Fatih TIRAŞ ve Erasmus+ Takımının hazırladığı "Yenilikçi Metotlarla Okulun Stratejik Inovasyonunu Artırma" projemiz, yenilikçi metotlar ve yabancı dil eğitimi yoluyla okulda

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU

İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU 1 SINIF İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK DUYGULARIMIZI TANIYALIM ÜNİTESİ Disiplinlerarası Tema: Biz Kimiz Anafikir: Öğrenciler

Detaylı

Çelik Derneği. 2005 YılıY. Faaliyet Raporu

Çelik Derneği. 2005 YılıY. Faaliyet Raporu Türk Yapısal Çelik Derneği 2005 YılıY Faaliyet Raporu TYÇD İktisadi İşletmesi 2004 yılında y kurulan Türk Yapısal Çelik Derneği İktisadi İşletmesi, 2005 yılıy itibariyle fatura kesmeye başlad ladı ve ticari

Detaylı

21 proje eğitim ve gençlik

21 proje eğitim ve gençlik T.C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı BÖLGESEL PROJE FUARLARI AB Eğitim ve Gençlik Programları 6 E R Z U RU M KÜLTÜR MERKEZİ 27-29 MAYIS 2010 Hayatboyu Öğrenme (LLP) ve Gençlik

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ. Çankaya Belediyesi klı Kent Proje Koordinatörü. Çengel Cafe Proje Sorumlusu

ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ. Çankaya Belediyesi klı Kent Proje Koordinatörü. Çengel Cafe Proje Sorumlusu ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ Dr. Ethem TORUNOĞLU Çankaya Belediyesi Sağlıkl klı Kent Proje Koordinatörü Nilay OĞULTÜRK Çankaya Belediyesi Çengel Cafe Proje Sorumlusu SAĞLIKLI KENT KAVRAMI

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Yapılanması

Detaylı

Önsöz. Değerli Okur, Sevgili öğrenciler, veliler, meslektaşlarım ve okulumuzun dostları!

Önsöz. Değerli Okur, Sevgili öğrenciler, veliler, meslektaşlarım ve okulumuzun dostları! Önsöz Değerli Okur, Sevgili öğrenciler, veliler, meslektaşlarım ve okulumuzun dostları! Okulumuzu tanıtmayı kendine görev bilen öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz sayesinde okul dosyamızın

Detaylı

T.C. AŞKABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ BRİFİNG

T.C. AŞKABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ BRİFİNG T.C. AŞKABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ BRİFİNG EKİM 2013 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. TARİHÇE... 7 2. WEB SAYFASI VE İLETİŞİM... 7 3. GÖREVLER... 9 4. YÖNETİM ORGANİZASYONU... 11 5. BAĞLI KURUMLAR

Detaylı

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI aral k 2007 YIL:2 Say alt Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yayınıdır (ücretsizdir) 2007 2013 YEN B R YILDA YEPYEN B R FAAL YET LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI Hayatboyu Ögrenme

Detaylı

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr İÇİNDEKİLER E-Bültenimiz Çıkarken... Mavi Bayraklı 397 Plajımız İle Dünya Üçüncüsü Olduk! 2014 En İyi Çevre Eğitim Etkinlik Ödülleri Belli

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr İÇİNDEKİLER 2010 Yılı Mavi Bayrak Ödülü Başvuruları Başladı! Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) nın İcra Kurulu Toplantısı 31 Ekim-1

Detaylı

PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI

PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI ENGELLİ VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 02.02.2014/30.07.2014 (Proje Faaliyet Tarihi: 19-25 MAYIS 2014) YOUTH IN ACTION 4.3 PROJECT Those Speaking with

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum

Detaylı

ADI SOYADI GÖREVĠ TELEFON. Gazi YILDIRIM M.Eğitim Müdür Yardımcısı 364 2240201 (144) A.Mesut ÜRÜNOĞLU AS-KE Uzm Öğretmen 364 2240201 (208)

ADI SOYADI GÖREVĠ TELEFON. Gazi YILDIRIM M.Eğitim Müdür Yardımcısı 364 2240201 (144) A.Mesut ÜRÜNOĞLU AS-KE Uzm Öğretmen 364 2240201 (208) ÇORUM MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ Cilt 1, Sayı 1 B U S A Y I D A : İyi Örnekler 2 Stratejik Plan Çalışmaları 3 Yerel Projeler 4 Yerel projeler 5 Yerel Projeler 6 Yerel Projeler 7 A.B Projeler

Detaylı

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr

www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Mavi Bayrak Ödülleri Basın Toplantısıyla Açıklandı Ankara Valiliği Ziyaretimiz... 2011 Yılı Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni 25.06.2011 Günü

Detaylı

EVÜDP HİBE PROGRAMI PROJE ÖYKÜLERİ

EVÜDP HİBE PROGRAMI PROJE ÖYKÜLERİ DTÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERİN PİYASA ÖNÜŞÜMÜ PROJESİ (EVÜDP) EVÜDP HİBE PROGRAMI PROJE ÖYKÜLERİ TÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERİN PİYASA A DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ (EVÜDP) HİBE PROGRAMI Küresel Çevre

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

geliyoruz. büyük bir topluluğun hoşgörülü hayatını yansıtmaktadır. bizi biz yapan birbirinden özel projelerimizle ilgili pek

geliyoruz. büyük bir topluluğun hoşgörülü hayatını yansıtmaktadır. bizi biz yapan birbirinden özel projelerimizle ilgili pek Hoşgeldiniz dünyasına hoşgeldiniz. Okulumuza ve değerli çalışmaları yürüten mensuplarımıza gösterdiğiniz ilgiden çok memnunuz. tıpkı İstanbul gibi çok yönlü, farklı ve ayrıcalıklı bir okul dur. Bu nedenle

Detaylı

AVRUPA - AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ

AVRUPA - AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ AVRUPA - AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ Avrupa-Akdeniz Gençlik Merkezi AkdenizÜniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları Antalya, Mayıs 2015 Adres :Deniz Mahallesi Deniz Caddesi

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü 2010 2014 STRATEJİK PLAN REVİZYONU (2012-2013) AKDENİZ/MERSİN 2012 Az zamanda çok büyük işler yaptık... Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz.

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

E-DERGİ YAKAMOZ ÖZEL PEV OKULLARI KÜLTÜR YAYINI / SAYI:9 / YIL: 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

E-DERGİ YAKAMOZ ÖZEL PEV OKULLARI KÜLTÜR YAYINI / SAYI:9 / YIL: 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI E-DERGİ ÖZEL PEV OKULLARI KÜLTÜR YAYINI / SAYI:9 / YIL: 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEV Liselerinde Cumhuriyet Coşkusu Cumhuriyetimizin 90.yıldönümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ün açtığı aydınlık

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

Detaylı