BAŞVURU REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00"

Transkript

1 BAŞVURU REHBERİ İnternet Son Başvuru Tarihi: Proje Son Teslim Tarihi:

2

3 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No (Kar Amacı Güden): TR31/13/OME01 Referans No (Kar Amacı Gütmeyen): TR31/13/OME02 İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 06 Aralık 2013 Saat: 23:00 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi : 13 Aralık 2013 Saat: 17:00 Proje başvuruları 06 Aralık 2013 saat 23:00 e kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden veya posta yolu ile 13 Aralık 2013 saat 17:00 ye kadar İZKA ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak İZKA ya sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4

5 OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI... IV 1.1. Giriş Program İçin Önemli Tanımlar Programın Amaç ve Öncelikleri İzmir Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu Projelerin Uygunluğu: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvuru Formu ve Ekleri Destekleyici Belgeler Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Başvuru Tarihi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Ön İnceleme Teknik ve Mali Değerlendirme Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi Bildirimin İçeriği Öngörülen Zaman Çizelgesi Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları Program Düzeyi Performans Göstergeleri EKLER EK A BAŞVURU FORMU EK B BÜTÇE EK C MANTIKSAL ÇERÇEVE EK D ÖZGEÇMİŞ III III

6 PROGRAM KÜNYESİ Program Adı Program Referans No. İlan Tarihi KAYS İnternet üzerinden Üzerinden Son Başvuru Tarihi Son Başvuru Tarihi Proje Dosyası Son Teslim Tarihi Programın Amacı Programın Öncelikleri Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı Kar Amacı Güden: TR31/13/OME01 Kar Amacı Gütmeyen: TR31/13/OME Eylül 2013 Pazartesi 06 Aralık Saat: Aralık Saat: İzmir (TR31) bölgesinde okul öncesi eğitimin ve İzmir in işgücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi Öncelik 1: Okul öncesi ve/veya mesleki eğitimde yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi ve/veya var olan yenilikçi yöntemlerin eğitim sürecine adapte edilmesi Öncelik 2: Okul öncesi ve/veya mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamlarının makine-teçhizat ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi Kar Amacı Güden Kar Amacı Gütmeyen Programın Toplam Bütçesi Proje Başına Asgari/Azami Tutar Proje Başına Asgari/Azami Destek Oranı Proje Asgari/Azami Süresi TL TL TL / TL TL / TL %10 - %50 %10 - % Ay Kar Amacı Güden Kuruluşlar Uygun Başvuru Sahipleri Proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmak koşuluyla (yasal şubeler için bu koşul aranmayacaktır); 1. KOBİ vasfı taşıyan işletmeler: a) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ne bağlı mesleki ve teknik eğitim veren örgün eğitim kurumları IV V

7 OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KÜNYESİ b) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ne bağlı okul öncesi eğitim kurumları c) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri d) Diğer işletmeler (Bu program kapsamında yukarıdaki a, b veya c maddelerinde tanımlanan eğitim kurumlarının kurulmasına yönelik yeni yatırım yapmayı planlayan ve; - MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5/c maddesine uygun olarak Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesinde yer alan kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade yer alan işletmeler veya - Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5/ç maddesine uygun olarak Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesinde yer alan kuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi ve çocuk kulübü açılacağına ilişkin ifade yer alan işletmeler) 2. Kamu kontrolündeki işletmeler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde tanımlanan işletmeler) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 1. Belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları 2. Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezleri) 3. Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı resmi bağımsız anaokulları 4. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ne bağlı okul ve kurumlar (Ticaret Meslek Liseleri, Kız Teknik ve Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Çok Programlı Liseler, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri) 5. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar (Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Turizm Eğitim Merkezleri) 6. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri 7. Kaymakamlıklar 8. Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri, çocuk eğitimevleri 9. Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve araştırma enstitüleri 10. Organize sanayi bölgeleri 11. Küçük sanayi siteleri 12. İzmir de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri) 13. İzmir de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar (Özel öğretim kurumu işleten dernek ve vakıfların, bu öğretim kurumlarına yönelik projelerini iktisadi işletmeleri üzerinden kar amacı güden kategorisinden sunması gerekmektedir.) V VI

8

9 OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI 1. OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI 1.1. Giriş İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir ilinin (TR31 Düzey 2 Bölgesi) bölgesel gelişmesini hızlandırmak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun a dayanarak Bakanlar Kurulu nun 6 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Karar ı ile kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve bölge için stratejik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda, 8 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek Yönetimi Kılavuzu ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda mali ve teknik destek sağlayabilmektedir. Söz konusu destekler, ulusal plan ve stratejiler ile bölge planı öncelikleri doğrultusunda tasarlanmaktadır. İZKA tarafından, 9. Kalkınma Planı ve ilgili üst ölçekli ulusal planlara uygun olarak hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından tarihinde onaylanan İzmir Bölge Planı nda İzmir in vizyonu, Koruyarak Gelişen, Üreterek Büyüyen, Yenilikçi İzmir olarak belirlenmiş ve bu vizyona ulaşmak için aşağıda belirtilen 4 gelişme ekseni tanımlanmıştır. İşletmelerde Rekabet Edebilirlik İstihdam ve Sosyal Bütünleşme Sürdürülebilir Çevre Güçlendirilmiş Altyapı ve Üstyapı İzmir Bölge Planı nın istihdam ve sosyal bütünleşme ekseni, öncelikle istihdam, eğitim ve sağlık alanında olmak üzere sosyal içermeyi güçlendirecek hizmetlerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda eğitimin kalitesinin artırılması, nitelikli istihdamın geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve yaşam kalitesinin artırılması ile topluma sağlıklı kanallarla entegrasyonun sağlanabilmesinin temel belirleyenlerinden biri durumundadır. Beşeri sermayenin geliştirilmesinin ve ekonomik performansın güçlendirilmesinin önkoşulu olarak değerlendirilen nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi noktasındaki önemli rolü dolayısıyla eğitim, İZKA tarafından öncelikli olarak desteklenecek alanlardan biri olarak belirlenmiştir. İzmir de eğitim göstergeleri ülke geneline kıyasla önemli oranda olumlu bir tablo ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, İzmir de eğitimin kalitesinin artırılması ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi temel bir ihtiyaç olarak değerlendirilmektedir. İzmir in sosyoekonomik koşulları ve bilimsel veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen bu değerlendirmede okul öncesi eğitim ve mesleki eğitim önceliklendirilmiştir. Bunun sebebi bu alanda yapılan yatırımların potansiyel olarak daha yüksek toplumsal ve ekonomik getiri sağlamasıdır. 1 1

10 Bilimsel çalışmalar, insan sermayesine yapılan yatırımların getirilerinin en yüksek olduğu dönemin, beyin gelişimine paralel olarak, okul öncesi eğitim dönemi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle gelişmiş batı ülkelerinde okul öncesi eğitimin eğitim politikalarındaki rolü gittikçe güçlenmektedir yılında Avrupa Birliği (AB) Eğitim Bakanları tarafından, 2020 ye kadar ulaşılması hedeflenen beş eğitim ve öğretim kriterinden biri dört ilâ zorunlu okula başlama yaşı arasında bulunan çocukların en az %95 inin okul öncesi eğitime katılmasına yöneliktir yılı itibariyle bu oran AB genelinde % 92,3; Türkiye de ise % 43,1 düzeyinde gerçekleşmiştir. İzmir de ise % 59,6 düzeyindeki 4-5 yaş okullaşma oranı, ülke genelinin önemli oranda üzerinde olmasına karşın gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir. Uluslararası karşılaştırmalara imkan veren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), dünya genelinde kabul gören eğitim başarısı göstergeleri arasında yer almaktadır 1. Türkiye nin PISA puanları döneminde önemli düzeyde artış göstermesine karşın OECD ortalamasının çok gerisindedir. Dünya Bankası tarafından PISA verileri dikkate alınarak yapılan çalışmalar, Türkiye de öğrencilerin tamamının bir yılın üzerinde okul öncesi eğitim alması durumunda PISA okuma sonuçlarının 32 puan, matematik ve fen bilgisi sonuçlarının ise ortalama 23 puan artış göstereceği tahminlerine yer vermektedir. Okul öncesi eğitim, akademik başarının yanı sıra yoksulluğun kuşaklar arasında devrinin engellenmesi ve toplumsal kodlara bağlı eşitsizliklerin giderilmesi noktasında önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. İzmir özelinde öncelikli olarak değerlendirilen bir diğer eğitim süreci ekonomik performans, yaşam kalitesi ve sosyal bütünleşme üzerinde doğrudan etkilere sahip mesleki eğitimdir. Son yıllarda ülke genelinde mesleki eğitime yönelik ilgi artmaktadır. Bununla birlikte mesleki eğitimin işgücü piyasası ihtiyaçlarını karşılama konusundaki yetersizliği ve tercih edilirliği yüksek düzgün işlere erişim noktasındaki kısıtları bu alanın, planlı ve sürekli müdahalelerle güçlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre İzmir de açık iş oranı % 3,6 iken, işverenlerin % 53,2 sinin ilgili meslekte yeterli beceriye/niteliğe sahip eleman bulamamasından dolayı çalışan temininde güçlükle karşılaştıkları belirlenmiştir. İzmir de 2012 yılı itibariyle alınan açık iş başvurularından i karşılanamamıştır. Genç işsizlik oranının % 25 in üzerinde kaydedildiği İzmir için bu veriler mesleki eğitimin niteliksel olarak geliştirilmesi ihtiyacını daha önemli hale getirmektedir. Okul öncesi eğitimden başlamak üzere tüm eğitim düzeylerinde eğitimin getirisinin artırılması amacıyla yenilikçi yaklaşımların giderek ağırlığını artırdığı görülmektedir. Bu yaklaşımlar, alternatif yollarla iyi öğrenme tekniklerini de içeren yöntemlerle öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamaktadır. AB Eğitim ve Öğretim 2020 stratejik çerçevesinde eğitim ve öğretimin kalitesi ile etkinliğinin artırılması, eğitimin her düzeyinde yaratıcılığın-yenilikçiliğin güçlendirilmesi vurgulanmaktadır. Eğitimde yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi hususu, il düzeyinde gerçekleştirilen eğitime ilişkin katılımcı 1 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), 15 yaş grubunun matematik, fen ve okuma alanındaki akademik performansını ölçmeyi amaçlamaktadır PISA sonuçlarına göre; Türkiye nin genel okuma puanı 464 iken OECD ortalaması 493, Türkiye nin matematik puanı 445 iken OECD ortalaması 496 ve Türkiye nin fen bilimleri puanı 454 iken OECD ortalaması 501 olarak gerçekleşmiştir. 2 2

11 OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI çalışmalarda da öne çıkan konular arasında yer almaktadır. Yukarıda özetlenen hususlar dikkate alınarak, İZKA tarafından 2013 yılında Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim başlığında bir mali destek programı ilan edilmesi öngörülmüştür. Program ile eğitimde yenilikçi yöntemlerin uygulanması ve eğitim ortamlarının modernizasyonu yoluyla İzmir de okul öncesi ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Programın yenilikçilik boyutuyla okul öncesi ve mesleki eğitimde bilgi aktarımına dayalı geleneksel eğitim yaklaşımı yerine öğrencileri yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünmeye sevk eden yenilikçi eğitim yaklaşımının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimde değişik ekipman ve materyallerin kullanılması, farklı aktivitelerin gerçekleştirilmesi ve alternatif tekniklerin uygulanmasıyla öğrencilerin, okul saatleriyle sınırlı kalmayan öğrenme sürecinin aktif özneleri haline gelmeleri, akademik başarılarını artıracak, mesleki ve yaşamsal becerilerini geliştirecektir. Böylece eğitimde yenilikçi yöntemlerin uygulanmasıyla öğrencilerin araştırmacı, sorgulayıcı, çözüm odaklı, özgüveni yüksek, alternatif düşünebilen bireyler olarak yetişmelerine; doğru meslek seçimi ve kariyer planlaması yapabilmelerine ve girişimcilik becerilerinin gelişmesine katkı sağlanabilecektir. Temel olarak İzmir Bölge Planının istihdam ve sosyal bütünleşme gelişme ekseni kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlaması öngörülen bu mali destek programı ile doğrudan ilgili Bölge Planı hedefleri aşağıda belirtilmektedir: Okul öncesi eğitim ve yaygın eğitimin desteklenmesi, Ara eleman ihtiyaçları gözetilerek mesleki eğitimin geliştirilmesi, Erişim ve kalite desteklenerek eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, Üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile kamu kurumları ve işletmeler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, Dezavantajlı grupların işgücüne katılımının artırılması, Sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi, Kırsal alanlarda yaşam koşulları ve iş imkânlarının geliştirilmesi. İZKA nın 2013 yılı bütçesi kapsamında Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programıyla, karşılıksız mali destek olarak kullandırılacak toplam tutar TL olarak belirlenmiştir Program İçin Önemli Tanımlar Kurum temelli okul öncesi eğitim: Çocukların sahip oldukları potansiyeli kullanmasını ve geliştirmesini amaçlayan, onların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek üzere resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarınca verilen eğitim hizmetleridir. Toplum temelli erken çocukluk hizmet modelleri: Toplumun aşağıdan yukarıya doğru seferber olduğu, ihtiyaçlar doğrultusunda esneklik gösterebilen, toplum tarafından uygulamaya koyulan, yönetilen ve sahiplenilen ve yerel yönetimler ile merkezi idareler tarafından desteklenen modelleri (mobil oyun otobüsü, oyun odaları, oyuncak fabrikası/ atölyesi vb.)içermektedir. Daha fazla bilgi için, Avrupa 3 3

12 Birliği nin mali katkısı ve UNICEF in teknik desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Toplum Temelli Erken Çocukluk Hizmetleri Kılavuzu incelenebilir. Örgün mesleki ve teknik eğitim: Orta öğretim düzeyinde diplomaya götüren mesleki ve teknik eğitim ile belgeye götüren çıraklık eğitimidir. Yaygın mesleki ve teknik eğitim: Örgün mesleki ve teknik eğitimin yanında veya dışında uygulanan programlarla bireyleri bir mesleğe hazırlayan, bir meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerine ve yeni mesleklere uyumlarına olanak sağlayan, ayrıca bireylerin günlük yaşamlarında ilgi, istek ve gereksinimlerine uygun eğitimlerle sertifikaya ve belgeye götüren eğitimdir. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi: Mesleki ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması, sertifika ve belge veren programların uygulandığı merkezlerdir. Özel eğitim gerektiren öğrenci: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleriyle eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenen düzeyden anlamlı farklılık gösteren öğrencidir. Kaynaştırma yoluyla eğitim: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri: Genel ve mesleki ortaöğretim eğitim programlarından yararlanamayacak durumda, 23 yaşından gün almamış ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak ve iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla kurulan resmi ve özel merkezlerdir. İşletmelerde mesleki eğitim: Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin; beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarıdır. Kamu kurumu: Bu program kapsamında kamu kurumu ifadesinden belediyeler, üniversiteler (vakıf üniversiteleri dahil) ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (meslek odaları, ihracatçı birlikleri vb.) gibi kamu tüzel kişilikleri Anayasa tarafından belirlenmiş kurum ve kuruluşlar anlaşılmalıdır. Buna karşın, kendi kanunlarında özel hukuk kişisi olarak düzenlenen sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri, kamu kurumu olarak değerlendirilmemektedir. KOBİ: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik ve bu yönetmelikte yapılan değişikliklerde yer alan KOBİ tanımına uyan işletmelerdir (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 40 milyon TL yi aşmayan ve yönetmelikte yer alan diğer koşulları taşıyan işletmeler). ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi): 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 17/7/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülen çalışmalardır. 4 4

13 OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi): Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan protokol ile oluşturulan, Kalkınma Ajanslarının kurumsal işleyişini güçlendirmek ve ana hizmet süreçlerine ilişkin etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak modüler, bütünleşik ve merkezi bir bilgi sistemidir Programın Amaç ve Öncelikleri Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programının genel amacı, İzmir (TR31) bölgesinde okul öncesi eğitimin ve İzmir in işgücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu genel amaç doğrultusunda Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programının belirlenen öncelikleri şunlardır: Öncelik 1 Okul öncesi ve/veya mesleki eğitimde yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi ve/veya var olan yenilikçi yöntemlerin eğitim sürecine adapte edilmesi Öncelik 2 Okul öncesi ve/veya mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamlarının makine-teçhizat ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi Programın genel amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve programın önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul edilmektedir. Mesleki eğitime yönelik hazırlanan projelerin İzmir in işgücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik tasarlanması gerekmektedir. Başvuru formunda bunun gerekçeleriyle açıklanması, istatistiki veriler ve kurumlararası işbirlikleriyle desteklenmesi başvuru sahibinin başarı şansını artıracaktır. 5 5

14 EK PUAN: Bu program kapsamında doğrudan Bayındır, Beydağ, Kınık ve/veya Kiraz ilçelerine yönelik projeler Değerlendirme Tablosu ilgili bölümünden 5 tam puan alacaktır. Doğrudan bu ilçelere yönelik olmayan projeler ise 1 puan alacaktır. Söz konusu ilçelerin belirlenmesinde Kalkınma Bakanlığı nın İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması kapsamında ortaya konan ilçelerin bağlı oldukları il içinde gelişmişlik sıralamasına göre gelişmişlik endeksi 1,00 den küçük olan ilçeler esas alınmıştır İzmir Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı kar amacı güden kuruluşlar için TL, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için ise TL dir. İZKA, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu tutarlar nihai olmayıp, sunulan projelerin sayısına ve kalitesine bağlı olarak projelerin değerlendirme süreci sonunda İZKA tarafından mali destek programı bileşenleri arasında bütçe aktarımı yapılabilecektir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır. Kar Amacı Güden Kar Amacı Gütmeyen Program Bütçesi TL TL Asgari/Azami Destek Tutarı TL TL TL TL Asgari/Azami Destek Oranı %10 - %50 %10 - %90 Hiçbir destek, kar amacı güden kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin % 10 undan az ve % 50 sinden fazla olamaz. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar içinse destek miktarı projenin toplam uygun maliyetinin %10 undan az ve %90 ından fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibi, proje eş finansmanını kendi bütçesinden karşılayabileceği gibi, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılarla da karşılayabilmesi mümkündür. Ancak, her halükarda sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez. 6 6

15 OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI 2. TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Bu bölümde, Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Destek Yönetimi Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren Yönetmelik ve Destek Yönetimi Kılavuzu hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. İZKA bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri İZKA dan her hangi bir hak talebinde bulunamaz. Destek için başvurusu yapılan projeler İZKA tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir Uygunluk Kriterleri Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu Projelerin uygunluğu Maliyetlerin uygunluğu Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşlar başlıkları altında uygun başvuru sahipleri aşağıda sıralanmıştır: BURAYA KÜÇÜK BİR BİR RESİM GELECEK 7 7

16 Kar Amacı Güden Kuruluşlar Proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmak koşuluyla (yasal şubeler için bu koşul aranmayacaktır); 1. KOBİ vasfı taşıyan işletmeler: a) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ne bağlı mesleki ve teknik eğitim veren örgün eğitim kurumları b) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ne bağlı okul öncesi eğitim kurumları c) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri d) Diğer işletmeler (Bu program kapsamında yukarıdaki a, b veya c maddelerinde tanımlanan eğitim kurumlarının kurulmasına yönelik yeni yatırım yapmayı planlayan ve; - MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5/c maddesine uygun olarak Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesinde yer alan kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade yer alan işletmeler veya - Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5/ç maddesine uygun olarak Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesinde yer alan kuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi ve çocuk kulübü açılacağına ilişkin ifade yer alan işletmeler) 2. Kamu kontrolündeki işletmeler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde tanımlanan işletmeler) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 1. Belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları 2. Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezleri) 3. Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı resmi bağımsız anaokulları 4. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ne bağlı okul ve kurumlar (Ticaret Meslek Liseleri, Kız Teknik ve Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Çok Programlı Liseler, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri) 5. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar (Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Turizm Eğitim Merkezleri) 6. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri 7. Kaymakamlıklar 8 8

17 OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 8. Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri, çocuk eğitimevleri 9. Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve araştırma enstitüleri 10. Organize sanayi bölgeleri 11. Küçük sanayi siteleri 12. İzmir de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri) 13. İzmir de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar (Özel öğretim kurumu işleten dernek ve vakıfların, bu öğretim kurumlarına yönelik projelerini iktisadi işletmeleri üzerinden kar amacı güden kategorisinden sunması gerekmektedir.) Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri ve proje ortakları aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır: İzmir il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin İzmir de bulunması (Başvuru sahibinin şube olması durumunda başvuru formlarına yasal şube adı girilmelidir.), Proje faaliyetinin, proje sunan kurum veya kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (varsa ortaklarıyla birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması. Kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylarını kısmen ya da tamamen ödememiş olan sanayi ve ticaret odaları ile belediyeler (yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere) birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Ajansla sözleşme imzalayamaz. Ancak bu durum söz konusu kuruluşların proje başvurusu yapmalarına engel değildir. Başvuru sahipleri ve proje ortaklarının destek alabilmeleri için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir: 9 9

18 a) İflas etmiş olanlar veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar; b) Kesinleşmiş yargı kararı (temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar; c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar; d) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla; (Belediyeler hariç) Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar, (Kamu kurum ve kuruluşları hariç) Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu na vadesi geçmiş borcu olanlar, (Belediyeler hariç) Projeye Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar. Yukarıdaki (d) maddesinde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri Ajansla sözleşme imzalayamaz; ancak bu durum söz konusu kuruluşların proje başvurusu yapmalarına engel değildir. e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar; f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler. Teklif çağrısının yürütüldüğü sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri başvuru yapamaz ya da destek almaya hak kazanamaz: g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar; h) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak İZKA tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler; i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya İZKA yı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler. Yukarıdaki (a), (c), (d), (f), (h) ve (i) maddelerinde belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e) de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir

OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Türkiye de Kalkınma Ajansları Kalkınma Ajanslarının kuruluşu koordinasyonu ve görevleri hakkındaki 5449 sayılı Kanun 25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/14/SOSYAL Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi): 28/03/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 20/03/2015 1 2 SOSYAL

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 21.02.2014 Saat: 23.59 Ağrı

Detaylı

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI KUZEYDOĞU ANADOLU Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Program Referans

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/BTI Son Başvuru Tarihi: 07.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI

Detaylı

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/KDN Son

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

BAŞVURU REHBERİ. Referans Numarası: TR82/15/BAP2. İnternet (KAYS) Son Başvuru Tarihi 29 Mayıs 2015, Cuma Saat: 23:59

BAŞVURU REHBERİ. Referans Numarası: TR82/15/BAP2. İnternet (KAYS) Son Başvuru Tarihi 29 Mayıs 2015, Cuma Saat: 23:59 BAŞVURU REHBERİ Referans Numarası: TR82/15/BAP2 İnternet (KAYS) Son Başvuru Tarihi 29 Mayıs 2015, Cuma Saat: 23:59 KAYS Üzerinden Başvurusu Tamamlanan Projelerin Matbu Olarak Son Teslim Tarihi 05 Haziran

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 Get the free mobile app at http:/ / gettag.mobi 2014 YILI TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/14/KOBİ Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi) : 28/03/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi (Dosya Teslimi)

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/13/KÖA Son Başvuru Tarihi: 25 ŞUBAT 2013 Saat: 18:00 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM

Detaylı