BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ- ACCUMULATING ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ- ACCUMULATING ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)"

Transkript

1 Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.... ( Müşteri ) Biriktiren Hesap ürünü için aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. Bu Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin ayrılmaz bir parçası ve eki olup, burada hüküm bulunmayan hallerde Sözleşme nin feshi ve sona erme şartları dahil olmak üzere Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. I. Tanım Müşteri nin vereceği talimat doğrultusunda hesaplarında düzenli olarak birikim yapmasını, birikimlerini hesap açarken seçmiş olduğu Biriktiren Hesap tipine göre, yatırım fonlarında, birikimli mevduat hesabında, döviz (Türk Lirası/Euro/Dolar/Pound) ya da vadesiz altın hesabında değerlendirilmesini sağlayan, orta veya uzun vadeli, kişiye özel tasarruf programıdır. Biriktiren Hesap, ortak hesap şeklinde açılamayacağı gibi vadeli bir hesap da Biriktiren Hesap a dönüştürülemeyecektir. Hesaptaki bakiyenin değerlendirildiği yatırım araçlarına göre hesap tipleri; Biriktiren Hesap - Fon, Biriktiren Hesap Mevduat, Altın Biriktiren Hesap, Finansbank Kumbaram Hesabı olarak isimlendirilmiştir. II. Alım Kuralları a. Biriktiren Hesap Fon Müşteri, Banka ya vereceği Biriktiren Hesap Yatırım Fonu talimat formu ile; 1. Risk ve getiri beklentilerine göre Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından oluşturulan, Banka nın sattığı yatırım fonlarından oluşan özel fon sepetini seçebilir veya 2. Dilerse kendi tercihlerine göre kendi fon sepetini kendisi oluşturabilir. Müşteri nin seçtiği fon sepetinin alımına ilişkin talimat, Banka tarafından, her ay, otomatik olarak gerçekleştirilir. Alım talimatı 36 aydan az Finansbank A.Ş. ( Bank ) on one side and... ( Customer ) on the other side, have agreed on the following conditions regarding Accumulating Account product. This Contract constitutes an integral part and an annex of the Banking Transactions Contract signed by and between the Parties and the provisions of the Banking Transactions Contract including the conditions of termination and cancellation shall be applied to the matters that are not regulated hereunder. I. Definition Accumulating Account is a medium or long term personal savings plan, which provides that, further to an instruction given by the Customer, regular savings are made in the accounts and such savings are invested in mutual funds, accumulating deposit account, foreign exchange (TURKISH LIRAS, USD, EURO or POUND or gold demand deposit account depending on the type of Accumulating Account, chosen at the time of opening of the accumulating account. An Accumulating Account cannot be opened as an joint account, and also time deposit account cannot be converted to an Accumulating Account. The account types are called; based on the investment tools in which the balance in the account is invested, Accumulating Account Funds, Accumulating Account Deposit, Gold Accumulating Account and Finansbank Money Box Account. II. Rules of Purchase: a. Accumulating Account Funds The Customer may; with an Accumulating Account Mutual Fund instruction form to be given to the Bank, 1. Select a special fund basket, created by Finans Portföy Yönetimi A.Ş. and composed of the mutual funds sold by the Bank, in accordance with his risk and return SZL [9] 1/ :08:07

2 120 aydan fazla olmayacak şekilde verilir. Ödeme gününün bayram tatili, hafta tatili veya genel tatil gününe rastlaması durumunda tahsilat bir sonraki iş gününde yapılır. Ancak Banka, fon sepetine alınabilecek fon tiplerini belirleme ve değiştirme hakkına da sahiptir. Fon alımı için Müşteri nin seçmiş olduğu fonlardan biri ya da birkaçı satılabilir, fon payı kalmamasından dolayı bitmişse, Müşteri, boşta kalan tutar ile sistemin elvermesi durumunda, Banka nın belirleyeceği başka bir fon almasını kabul eder. Fon alımı için Banka nın belirlediği fon alım-satım işlem saati ve diğer kurallar geçerlidir. b. Biriktiren Hesap Mevduat Bir birikimli mevduat hesabı olup Müşteri, Türk Lirası veya Amerikan Doları veya Euro döviz cinslerinde hesap açtırabilir. Alım talimatı 60 aydan az 120 aydan fazla olmayacak şekilde verilir. Hesabın vadesi boyunca yapılacak aylık ödemelerin faizi, hesabın yıl dönümlerinde tahakkuk eder ve hesaba ödenir. Hesabın açılışından itibaren ilk sene için geçerli olacak faiz oranı, hesabın açılışında belirli olup daha sonraki seneler için uygulanacak faiz oranı Banka tarafından belirlenerek ve uygun yöntemlerle ilan edilerek uygulanacaktır. İlk sene için uygulanacak faiz oranının daha sonraki seneler için de uygulanacağının garantisi yoktur, daha sonraki seneler için uygulanacak faiz oranı ilk yıl uygulanan orandan düşük olabilir. Hesabını vadeden önce kapatan Müşteri, hesap açılış tarihinden hesap kapanış tarihine kadar olan dönem için işleyen faiz getirisinden feragat ettiğini kabul eder. Vadeden önce kapatılan Biriktiren Hesap- Mevduat için, Müşteri ye sadece o güne kadar ödediği anapara toplamı ödenir. c. Altın Biriktiren Hesap Altın Biriktiren Hesap bir vadesiz altın depo hesabıdır. Müşteri, kredi kartı veya mevcut expectations; or 2. create his own fund basket in accordance with his preferences. The Bank shall automatically carry out the Customer s instruction as to the purchase of the fund portfolio selected by the Customer on a monthly basis. Purchase instruction shall not be less than 36 months nor more than 120 months. In the event that the payment date falls on a religious/official holiday, weekend or a general holiday, the collection shall be made on the subsequent business day. However, the Bank is entitled to determine and change the fund types to be purchased for the fund basket. In the event that one or more of the funds selected by the Customer for the reason the fund purchase is not available due to the lack of fund shares available for sale, the Customer accepts that the Bank may purchase another fund to be determined by itself, with the remaining amount, if such purchase is permitted by the system. Fund purchase-sale transaction hours and other conditions determined by the Bank shall be applied to the purchase of funds. b. Accumulating Account Deposit This is an accumulating deposit account and the Customer may open this account in Turkish Lira or foreign currencies of American Dollar or Euro. Purchase instruction shall not be less than 60 months nor more than 120 months. The interest of the monthly payments to be made throughout the maturity of the account shall accrue and be paid to the account, on the anniversaries of the account. The interest rate of the account's tenor applicable during the first year following the opening of the account shall be determined at the time of opening of the account and the interest rates applicable during the following years shall be determined by the Bank and applied upon the announcement by appropriate methods. There is no guarantee that the interest rate applicable during the first year will be applied during the subsequent years, the SZL [9] 2/ :08:07

3 vadesiz mevduat hesabından vereceği düzenli talimat ile her ay düzenli olarak gram cinsinden altın birikimi sağlar. Hesabın bir vadesi olmamakla birlikte, düzenli altın alımı için 60 aydan az 120 aydan fazla olmamak üzere bir talimat verilir. Ancak talimat süresine bakılmaksızın, Müşteri dilediği zaman, birikimini çekmekte serbesttir. Karttan verilen talimatlar için son ödeme tarihinden 1 gün sonra çekebilir. Müşteri, Altın Biriktiren Hesap için vereceği aylık birikim talimatında en az 0,5 gram, en fazla 100(yüz) gram talebinde bulunabilecek, aylık birikimleri 0,5 gram ve katları şeklinde belirleyebilecektir. Aynı şekilde, Altın Biriktiren Hesap için müşteri ara ödeme yapmak istemesi halinde, en az 1(bir) gram ve 0,5 gram katları şeklinde ve en fazla (onbin) gram altın alım talebinde bulunabilecektir. Altın alımı için Banka nın belirlediği/belirleyeceği alım-satım işlem saati ve diğer kurallar geçerlidir. d.finansbank Kumbaram Hesabı Finansbank KumbaramHesabı, Türk Lirası, Euro, Dolar veya Pound döviz cinsinde bir vadesiz hesaptır. Müşteri, kredi kartı veya vadesiz mevduat hesabından vereceği düzenli talimat ile 60 ay vadeden az 120 aydan fazla olmamakla birlikte her ay düzenli olarak döviz birikimi (Türk Lirası/Euro/Dolar/Pound sağlar. Finansbank KumbaramHesabı için aylık birikim tutarı en az 25 (yirmibeş) Türk Lirası/Euro/Dolar/Pound; en fazla 10,000 (onbin) Türk Lirası/Euro/Dolar/Pound birikim tutarıdır. Müşteri 25 ve katları olacak şekilde talimat tutarını değiştirebilir. Finansbank Kumbaram Hesabı için en az 25 (yirmibeş) Türk Lirası/Euro/Dolar/Pound, en fazla 100,000 (yüzbin) Türk Lirası/Euro/Dolar/Pound tutarında ara ödeme yapılabilir. Müşteri dilediği zaman birikimini çekebilir. Müşteri, kredi kartından verilen talimatlar için son ödeme tarihinden en az bir gün sonra olmak koşulu ile hesabını kapatmadan birikimini çekebilir. Döviz alımı için Banka nın belirlediği/belirleyeceği alım-satım interest rate applicable during the subsequent years may be lower than the interest rate applied during the first year. The Customer agrees that he has waived the interest revenues generated during the period between the dates of opening and closing of the account, in the event that he closes the account prior to its maturity. For Accumulating Account Deposit, closed prior to maturity, only the principle amount paid until such date shall be paid to the Customer. c. Gold Accumulating Account) Gold Accumulating Account is a gold storage demand deposit account. It provides the Customer saving of gold in form of grams of gold in a monthly basis further to instruction given by the Customer on his credit card or current demand deposit account. Such account has no due date and the Customer gives an instruction for regular purchase of gold at least for 60 months and at most for 120 months. The Customer may, at any time, withdraw his savings regardless of the instruction period. If the instruction given by the Customer is on his credit card, he can withdraw one day later than payment due date. The Customer may demand, by serving his monthly saving instruction for Gold Accumulating Account, minimum 0,5 grams and maximum 100 (one hundred) grams and may determine savings amounts 0,5 grams and multiples. Similarly, in the event that the Customer requests to make interim payment for Gold Accumulating Account, he may demand purchase of gold minimum 1(one) grams and multiples of 0,5 grams and maximum (tenthousand) grams. Purchase sale transaction hours and other conditions determined by the Banks shall be applied to the purchase of gold. d. Finansbank Money Box Account Finansbank Money Box Account is a demand deposit account that can be opened in (TURKISH SZL [9] 3/ :08:07

4 işlem saati ve diğer kurallar geçerlidir. e. Altın Hesap Altın Hesap sahibi Müşteri, talebi doğrultusunda adına vadeli veya vadesiz olarak altın hesabı açılabileceğini ve bu hesabın BANKA ca altın satışı yapılmak suretiyle açılabileceğini, bu hesabın 995/1000 saflıkta altın değeri üzerinden takip edileceğini, belirleyecekleri oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilebileceğini ve faizlerin de hesaplarda altın olarak izleneceğini, taahhüt eder. Müşteri, Altın Hesabındaki altın bakiyesi tutarının ve/veya varsa faiz ödemelerinin BANKA tarafından ödeme tarihindeki Türk Lirası veya döviz karşılığı olarak kendisine ödenebileceğini kabul eder. Müşterilere hesabındaki altın tutarı fiziki olarak teslim edilmez. Müşteri, ödemenin TL veya döviz karşılığı yapılması halinde ise, BANKA tarafından her gün belirlenen Gram Altın Alış fiyatının esas alınacağını taahhüt eder. Altın Hesap ortak hesap olarak da açılabilir. III. Ödeme Şekil ve Kuralları Müşteri ödemelerini hesabına doğrudan yapabileceği gibi, kendi hesaplarından birinden virman talimatı ya da Banka sisteminin olanak tanıması halinde, kredi kartına otomatik ödeme talimatı vererek de yapabilir. Müşteri, kredi kartından yapılacak ödemelerin ve bu tutarların yatırım araçlarında değerlendirilmesinin Banka nın belirleyeceği şekil ve şartlarla yapılacağını kabul eder. Müşteri, başka bir vadesiz hesabından virman talimatı verdiyse, aylık tahsilat için, paranın alınacağı hesapta yeterli bakiye varsa ödeme gerçekleştirilecek, aksi durumda tahsilat gerçekleştirilmeyecektir. Kısmi ödeme kabul edilemeyecektir. Müşteri, kredi kartı ile ödeme talimatı verdiyse ödeme tipi için kredi kartı limitinin yeterli olup olmadığı kontrol edilecek, kredi kartında aylık taksit tutarının tamamı için yeterli limit var ise ödeme yapılacaktır. İlgili LIRAS, USD, EURO or POUND. This account provides monthly foreign exchange (Turkish Liras/Euro/Dolar/Pound accumulating by giving a regular order through his/her credit card or demand deposit account during a period not less than 60 months nor more than 120 months. Minimum monthly amount of accumulating is 25 (twenty five) Turkish Liras/Euros/US Dollars/Pound and maximum monthly amount of accumulating is (ten thousand) Turkish Liras/Euros/US Dollars/Pound for Finansbank Money Box Account. The Customer, at any time, can changethe amount of foreign exchange ordered into integral multiples of 25 by giving an order.interim payment can be at least 25 (twenty five) Turkish Liras/Euros/US Dollars/Pound and at the most (one hundred thousand) Turkish Liras/Euros/US Dollars/Pound for Finansbank Money Box Account. The Customer, at any time, may withdraw his/her all savings. If the order has been given through credit card, it can be withdrawn at least one day later than payment due date without closing the account. Purchase Sale transaction hours and other conditions determined by the Bank shall be applied to the purchase of foreign exchange. e. Gold Account The Customer who holds a Gold Account accepts and undertakes that a demand deposit or time deposit gold account can be opened further to his/her /instruction and this account can be opened on the purpose of selling gold by the Bank; this account will be followed over the value of the gold with a purity grade of 995/1000; interest may be accrued over the rates to be determined and such interest amounts in the accounts will be followed in the form of gold. The Customer accepts that the Bank is entitled to pay the gold balance and/or interest payments, if any as Turkish Lira or foreign currency that is effective at the payment date. There shall be not be any physical delivery of the amount in the Gold Account. The Customer SZL [9] 4/ :08:07

5 ödeme tutarı, kredi kartının hesap kesim tarihinden önce kredi kartından çekilecektir. İlgili tutar ile Biriktiren Hesap Fon da fon alımının gerçekleştirileceği tarih ve Biriktiren Hesap Mevduat ta valör tarihi kredi kartının hesap kesim tarihinden 1 gün sonra, Altın Biriktiren Hesap ve Finansbank Kumbaram Hesabı içinse talimat tutarının alındığı tarih kredi kartının hesap kesim tarihinden 10 gün önce olacaktır. Müşteri, Biriktiren Hesap talimat formunda beyan ettiği aylık ödeme tutarını 6 kez üst üste ödememesi veya bu Sözleşmede yer alan koşullara aykırılık halinde, bu Sözleşme konusu tasarruf programından yararlanamayacağını ve hesabın vadesiz hesaba dönüşeceğini kabul eder. Müşteri, aylık taksit tutarlarını ödememesi halinde, biriktiren hesabı açık tutma veya kapatma konusunda Banka nın takdir hakkı olduğunu kabul eder. IV. Ara Ödeme Biriktiren Hesap - Mevduat için ara ödeme yapılamaz. Müşteri, Biriktiren Hesap Fon, Altın Biriktiren Hesap ve Finansbank KumbaramHesabı için, taraflarca belirlenen kurallar çerçevesinde ara ödeme yapabilir. Ara ödeme yoluyla yatırılan tutarın yatırım araçlarında değerlendirilmesini Banka yukarıdaki II. madde hükümleri gereğince gerçekleştirir. Müşteri, Banka nın, uygun yöntemlerle ilan etmek sureti ile ara ödeme uygulamasını sınırlandırabileceğini veya tamamen kaldırabileceğini kabul eder. V. Satım Kuralları a. Biriktiren Hesap Fon Müşteri, adına otomatik olarak alınan yatırım fonlarının bozdurulamayacağını ve hesaptan aşağıda VI. madde hükümleri haricinde para çekemeyeceğini kabul eder. b. Biriktiren Hesap Mevduat undertakes the Bank shall take as basis the gram purchase of Gold price that is effective on payment date if the payment is effected on Turkish Lira or foreign currency. Gold Account may be opened in the form of a joint account as well. III. Form and Rules of Payment: The Customer may make his payments directly to the account or through a transfer instruction for one of his accounts or automatic payment instruction for his credit card, if allowed by the system of the Bank. The Customer accepts that payments made by his credit card and investment of such amounts in investment tools, shall be carried out in such form and conditions, to be determined by the Bank. In the event that the Customer has given a transfer instruction from another demand account, the payment shall be made in case there is sufficient balance for the monthly collection in the account, from which such payment is to be made, on the contrary, no collection shall be made. No partial payment shall be accepted. In cases where the Customer has given an instruction for payment with credit card, the availability of his credit card limit for the payment type shall be checked and the payment shall be made in case there is sufficient available limit for the entire monthly installment amount in the credit card. The relevant payment amount shall be charged on to the credit card prior to the credit card s cutoff date, and the date of fund purchase for the Accumulating Account Funds with the relevant amount and the value date for the Accumulating Account Deposit shall be 1 day after the credit card s cutoff date and instruction receiving date for Gold Accumulating Account and Finansbank Money Box Account shall be 10 days prior to the credit card s cutoff date. The Customer agrees that; in the event that he SZL [9] 5/ :08:07

6 Müşteri, hesabın vadesi dolmadan ve aşağıda VI. madde hükümleri haricinde para çekemeyeceğini kabul eder. Hesabını vadeden önce kapatan Müşteri, hesap açılış tarihinden hesap kapanış tarihine kadar olan dönem için işleyen faiz getirisinden feragat eder. Vadeden önce kapatılan Biriktiren Hesap - Mevduat için, Müşteri ye sadece o güne kadar ödediği anapara toplamı ödenir. c. Altın Biriktiren Hesap Müşteri vadesiz altın hesabında biriken tutarları VI. maddede belirtilen hükümler haricinde çekemeyeceğini kabul eder. Müşteri bu hesaptaki birikimlerini verdiği düzenli altın alım talimatını iptal ederek bozabilir ve hesap kapanır. Altın Biriktiren Hesabın açılışı sırasında otomatik olarak vadesiz mevduat hesabı açılır ve Altın Biriktiren Hesap kapanırken, birikim tutarı açılan bu vadesiz hesaba aktarılarak müşterinin işlem yapması sağlanır. Talimat iptali yapılan bir hesaba yeniden düzenli altın alım talimatı verilemez. Altın Biriktiren Hesap için geçerli olan döviz kuru TCMB döviz kuru olacaktır. d. Finansbank Kumbaram Hesabı Müşteri vadesiz Türk Lirası, Euro, Dolar veya Pound hesabında biriken tutarları VI. maddede belirtilen hükümler haricinde çekemeyeceğini kabul eder. Müşteri bu hesaptaki birikimlerini verdiği düzenli döviz (Türk Lirası/Euro/Dolar/Pound alım talimatını iptal ederek bozabilir ve hesap kapanır. Finansbank Kumbaram Hesabı nın açılışı sırasında otomatik olarak vadesiz mevduat hesabı açılır ve Finansbank KumbaramHesabı kapanırken, birikim tutarı açılan bu vadesiz hesaba aktarılarak müşterinin işlem yapması sağlanır. Birikim tutarının ilgili döviz cinsindeki vadesiz hesaba aktarımı sırasında herhangi bir kur kaybı söz konusu olmayacaktır. Talimat iptali yapılan bir hesaba yeniden düzenli döviz (Türk Lirası/Euro/Dolar/Pound) alım talimatı do not effect monthly payments, which he declared in the Accumulating Account Instruction Form, successively for 6 times and he breaches the provisions set out in this Contract, he cannot benefit from the savings plan provided for in this Section and that the account shall be converted into a demand deposit account. The Customer agrees that; in cases where he fails to pay the monthly installment amount, the Bank shall be entitled to decide whether to maintain or to close the accumulating account. IV. Interim Payment: No interim payment may be made for Accumulating Account Deposit. The Customer may make interim payments of Accumulating Account Funds, Gold Accumulating Account and Finansbank Money Box Account, in accordance with the rules determined by the parties. The investment of the amounts deposited by interim payments in investment tools shall be made by the Bank pursuant to the provisions of Article II above. The Customer accepts that the Bank may restrict or fully abolish the interim payment practice by announcing the same through appropriate methods. V. Rules of Sale: a. Accumulating Account Funds The Customer accepts that he shall not liquidate the funds automatically purchased on his behalf and not withdraw money from the account, except for the provisions of Article VI below. b. Accumulating Account Deposit The Customer accepts that he shall not withdraw money prior to its maturity and except for the provisions of Article VI below. The Customer, who closes his account prior to SZL [9] 6/ :08:07

7 verilemeyecektir. Finansbank Kumbaram Hesabı için geçerli olan döviz kuru TCMB döviz kuru olacaktır. VI. Geri Ödeme Kuralları Müşteri, biriktiren hesabında biriken tutarların (Altın ve Finansbank KumbaramHesabı hariç) Banka ile belirleyeceği minimum süre (vade/talimat süresi) dolmadan geri ödenmeyeceğini, bu sürenin uzatılabileceğini, ancak minimum sürenin altında bir sürenin belirlenemeyeceğini, Müşteri nin kendi adına açılmış olan biriktiren hesabında biriken tutarların, toplu halde Müşteri ye geri ödeneceğini kabul eder. VII. Portföy Değişikliği Biriktiren Hesap Fon sahibi olan Müşteri, dilediği zaman seçtiği fon sepetini, sepetteki fonların tipini ve/veya oranlarını geleceğe dönük olarak değiştirebilecektir. Değişikliği takip eden ilk ödeme gününde, yeni seçeneklere göre fon alımları gerçekleştirilecektir. Banka sisteminin olanak tanıması halinde, Müşteri hesapta mevcut fonların tipini ve/veya oranlarını dilediği şekilde değiştirebilir. Müşteri, portföy değişimi sırasında fon alım-satım fiyat farklılıklarından veya sair sebeplerden kendisinin zarara uğrayabileceğini, menfaatine aykırı sonuçlar doğabileceğini, bu riskleri bilerek işlem yaptığını ve bu husustaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve her ne nam altında olursa olsun Banka ya hiçbir sorumluluğun yüklenemeyeceğini kabul eder. Mesafeli olarak uzaktan iletisim aracı ile islem yapılması durumunda bu doküman ıslak imzaya gerek olmadan elektronik ortamda onaylanır. Uzaktan iletisim aracı ile yapılan mesafeli islemler dısında yapacagınız islemlerde yazılı olarak ıslak imza atmak sureti ile isleme taraf olmanız mümkündür. maturity, waives the interest revenues generated during the period between the dates of opening and closing of the account. For Accumulating Account Deposit closed prior to maturity, the Customer shall only be paid the aggregate of the principle amount that he has paid until such date. c. Gold Accumulating Account The Customer accepts that he shall not withdraw golds in grams saved in the gold demand deposit account except for the provisions of Article VI below. The Customer may cancel instruction given for regular purchase of gold and the account closes accordingly. While opening a Gold Accumulating Account, a demand deposit account shall be created automatically and while closing a Gold Accumulating Account the amount of savings shall be transferred to such demand deposit account so that the Customer can make transaction. A new instruction for regular purchase of gold cannot be given for such cancelled account. The exchange rate to be applied to the Accumulating Gold Account shall be the exchange rate of the Central Bank of the Republic of Turkey. d. Finansbank Money Box Account The Customer accepts that he shall not withdraw his savings saved in the Turkish Liras, Euro, USD or Pound demand deposit account except for the provisions of Article VI below. The Customer may cancel his instruction given for regular purchase of foreign exchange (Turkish Liras/Euro/Dolar/Pound) and the account closes accordingly. While opening a Finansbank Money Box Account, a demand deposit account shall be created automatically and while closing Finansbank Money Box Account the amount of savings shall be transferred to such demand deposit account so that the Customer can make transaction. Any transaction exchange loss shall SZL [9] 7/ :08:07

8 Taraflar bu Sözleşme nin orijinal dilinin Türkçe olduğunu, Türkçe metin ile İngilizce tercümesi arasında uyumsuzluk bulunması veya uyuşmazlık halinde Türkçe metnin esas alınacağını kabul ve beyan eder(ler.) not occur during such transfer. A new instruction for regular purchase of foreign exchange (Turkish Liras/Euro/Dolar/Pound) cannot be given for such cancelled account. The exchange rate to be applied to the Finansbank Money Box Account shall be the exchange rate of the Central Bank of the Republic of Turkey. VI. Rules of Repayment: The Customer accepts that the amounts accumulated in his accumulating account (excluding Gold and Finansbank Money Box Account) shall not be repaid until the expiry of the minimum period (due date/instruction period) determined with the Bank, this period may be extended, yet, no period shorter than the minimum period may be determined, the amounts accumulated in the Accumulating Account opened in the name of the Customer shall be repaid to the Customer as a lump sum. VII. Portfolio Changes: The Customer who is the holder of an Accumulating Account - Funds, may, at any time, change the selected fund basket, type and/or ratio of the funds in the basket, with future effect. On the first payment date following such change, the purchase of funds shall be made in accordance with the new options. The Customer may change the type and/or ratio of the funds in the accounts, at his discretion, in cases where the system of the Bank allows doing so. During the portfolio changes, the Customer accepts that; losses due to the changes in purchasing-selling prices of the funds or other reasons may be suffered; consequences against his interests may be arisen, and he performs these transactions with such knowledge and all kind of liability therein shall be borne by the Customer and he shall not impose any liability on the Bank under any SZL [9] 8/ :08:07

9 Tercih Edilen Biriktiren Hesap Tipi/ Type of Accumulating Account Preferred Biriktiren Hesap No/ Accumulating Account No: Tarih / Date Müşteri numarası /Customer Number Müşteri Ad-Soyad / Unvan - Customer Name- Surname / Title Kaşe - İmza / Stamp - Signature Kaşe - İmza / Stamp - Signature name whatsoever. This document is approved in electronic environment without requiring physical signatures in case the transaction is carried out via telecommunication (distant) devices. You may become a party of the transaction in question by your physical signature other than those carried out via telecommunication (distant) devices. The parties accept and declare that the original language of this Sub-Contract is Turkish and in the event of any discrepancy between the original Turkish text and the English translation and/or any dispute, the Turkish version shall prevail. Tahsilat Tipi: Collection Type: Talimat Verilen Kart/Hesap No: Ordered Card/Account No: Talimat Taksit Tutarı / Order Installment Amount: TL/USD/EURO/XAU Vade/Talimat Süresi/Tenor/Period: SÖZLEŞMENİN BİR NÜSHASINI ELDEN ALDIM. (ÜSTTEKİ CÜMLE EL YAZISI İLE KUTU İÇERİSİNE YAZILMALIDIR.) I HAVE RECEIVED A COPY OF THE DOCUMENT IN PERSON. (THIS PHRASE SHOULD BE HANDWRITTEN INTO THE BOX.) ONUR ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı / Vice General Manager FİNANSBANK A.Ş. ERKİN AYDIN Genel Müdür Yardımcısı / Vice General Manager SZL [9] 9/ :08:07

10 SZL [9] 10/ :08:07

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka diye olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.... ( Müşteri diye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarda bu sözleşme imzalanmıştır. Bu Sözleşme, taraflar arasında

Detaylı

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.... ( Müşteri olarak anılacaktır) Biriktiren Hesap ürünü için aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. Bu Sözleşme, taraflar arasında

Detaylı

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.... ( Müşteri ) Biriktiren Hesap ürünü için aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. Bu Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ- ACCUMULATING ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ- ACCUMULATING ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.... ( Müşteri ) Biriktiren Hesap ürünü için aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. Bu Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ- ACCUMULATING ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ- ACCUMULATING ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.... ( Müşteri ) Biriktiren Hesap ürünü için aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. Bu Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ- ACCUMULATING ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ- ACCUMULATING ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.... ( Müşteri ) Biriktiren Hesap ürünü için aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. Bu Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ/ ACCUMULATING ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ/ ACCUMULATING ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.... ( Müşteri olarak anılacaktır) Biriktiren Hesap ürünü için aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. Bu Sözleşme, taraflar arasında

Detaylı

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.... ( Müşteri ) Biriktiren Hesap ürünü için aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. Bu Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.... ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu sözleşme imzalanmıştır. Bu Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ/ SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ/ SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ACCUMULATING SAVINGS ACCOUNT

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ACCUMULATING SAVINGS ACCOUNT BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu Biriktiren Hesap Sözleşmesi ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka ) arasında (birlikte

Detaylı

Akreditif Açılış Komisyonu

Akreditif Açılış Komisyonu LETTER OF CREDIT INFORMATION FORM AKREDİTİF BİLGİ FORMU NAME OF PRODUCT : LETTER OF CREDIT ÜRÜN ADI : AKREDİTİF NAME OF SERVICE Credit Opening File Cost Amendment (For amendments in text after the Credit

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ S O B A T R 1 0 BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka )

Detaylı

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU / REGULAR BANKING TRANSACTIONS INFORMATION FORM

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU / REGULAR BANKING TRANSACTIONS INFORMATION FORM TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU / REGULAR BANKING TRANSACTIONS INFORMATION FORM Bu form 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek.

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek. T. GARANTİ BANKASI A.Ş. ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : T. GARANTİ BANKASI A.Ş. PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. INDIVIDUAL LETTER OF GUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM (WITH THE CUSTOMER BENEFICIARY) BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU (SADECE KREDİLİ MÜŞTERİ LEHDARLI) NAME OF PRODUCT : LETTER OF GUARANTEE

Detaylı

ÖRNEKTIR. Geçmişe yönelik ekstre/dekont/belge talebi (3) / Retrospective extract /receipt/ document demand (3)

ÖRNEKTIR. Geçmişe yönelik ekstre/dekont/belge talebi (3) / Retrospective extract /receipt/ document demand (3) TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU / REGULAR BANKING PRODUCT INFORMATION FORM Bu form 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde

Detaylı

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon

Detaylı

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak What are the fees if I use external ATMs? [ülke] sınırları

Detaylı

PRODUCT / SERVICE NAME : DEMAND TL / FX DEPOSIT ACCOUNT MASRAFIN TANIMI / DEFINITIONS OF COST

PRODUCT / SERVICE NAME : DEMAND TL / FX DEPOSIT ACCOUNT MASRAFIN TANIMI / DEFINITIONS OF COST ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

BANK CARD AND CREDIT CARD INFORMATION FORM BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER

BANK CARD AND CREDIT CARD INFORMATION FORM BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Banka Kartı - Kredi Kartı (Birlikte kısaca Kart olarak anılacaklardır.) Sürekli BANK CARD AND CREDIT

Detaylı

ÖRNEKTIR. Geçmişe yönelik ekstre/dekont/belge talebi (3) / Retrospective extract /receipt/ document demand (3)

ÖRNEKTIR. Geçmişe yönelik ekstre/dekont/belge talebi (3) / Retrospective extract /receipt/ document demand (3) TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU / REGULAR BANKING PRODUCT INFORMATION FORM Bu form 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Albaraka Visa Gold Albaraka. Visa Classic. Albaraka Mastercard Gold Albaraka Mastercard. Classic. Albaraka Mastercard Platinum Albaraka.

Albaraka Visa Gold Albaraka. Visa Classic. Albaraka Mastercard Gold Albaraka Mastercard. Classic. Albaraka Mastercard Platinum Albaraka. BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Banka Kartı - Kredi Kartı (Birlikte kısaca Kart olarak anılacaklardır.) Sürekli BANK CARD AND CREDIT

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu / Collection Period. basis. Account Maintenance Fee. Quarterly

ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu / Collection Period. basis. Account Maintenance Fee. Quarterly TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU / REGULAR BANKING PRODUCT INFORMATION FORM Bu form 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ANNOUNCEMENT FOR THE REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR THE PRIMARY TRAINER AIRCRAFT (BEU) PROGRAM Project: Scope of the Project: Primary Trainer Aircraft (BEU) BEU program shall include: The production and

Detaylı

ÖRNEKTIR. 1. Taraflar

ÖRNEKTIR. 1. Taraflar 1. Taraflar BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız

Detaylı

ÖRNEKTIR. BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Gerçek Kişiler İçin)

ÖRNEKTIR. BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Gerçek Kişiler İçin) I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between.

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between. EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and as Buyer. concluded on: / /,. hours Delivery Schedule

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION)

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O..... ŞUBESİ (BRANCH) Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi aşağıda yazılı tarihte tarafıma/tarafımıza

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. INDIVIDUAL LETTER OF GUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM (WITH MORE THAN ONE BENEFICIARY OR A THIRD PARTY BENEFICIARY) BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU (BİRDEN FAZLA KİŞİ YA DA 3. KİŞİ

Detaylı

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 10

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 10 Form versiyon no : 12/2014-1 OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ / BANKING SERVICES AGREEMENT

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ / BANKING SERVICES AGREEMENT BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ / BANKING SERVICES AGREEMENT Sözleşme Numarası / Agreement Number : Müşteri Numarası / Customer Number : Adı Soyadı-Unvanı / Name Surname - Title : : T. Garanti Bankası

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS).

Detaylı

Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi-Bireysel Retail Banking Transactions Agreement

Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi-Bireysel Retail Banking Transactions Agreement Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi-Bireysel Retail Banking Transactions Agreement SÖZLEŞME NUMARASI AGREEMENT NUMBER : B 0 1 - MÜŞTERİ NUMARASI CUSTOMER NUMBER :... AD-SOYAD NAME-SURNAME :... Türkiye Finans

Detaylı

ÖRNEKTIR. BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Gerçek Kişiler İçin)

ÖRNEKTIR. BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Gerçek Kişiler İçin) I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

AKBANK Türk Anonim Şirketi

AKBANK Türk Anonim Şirketi AKBANK Türk Anonim Şirketi BİREYSEL NİTELİKLİ KREDİLER İÇİN GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞME AKBANK Türk Anonim Şirketi SUPPLEMENTARY AGREEMENT TO GENERAL CREDIT AGREEMENT FOR INDIVIDUAL CREDIT FACILITIES

Detaylı

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 9

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 9 OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan shall be provided to you by Akbank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS). Provisions applying

Detaylı

MÜġTERĠ KABUL BEYANI

MÜġTERĠ KABUL BEYANI MÜġTERĠ KABUL BEYANI SED-CEM TURĠZM ÖZEL EĞĠTĠM SAĞLIK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ Uludağ Üniversitesi Kampüsü Holiday Inn Otel Görükle, Nilüfer / BURSA Şirketiniz İnternet sitesinde bulunan

Detaylı

ingilizce.com-ortaklık Anlaşması-Partnership Agreement

ingilizce.com-ortaklık Anlaşması-Partnership Agreement This Partnership Agreement is made on [Insert Date] between [Insert Name of Party 1] and [Insert Name of Party 2]. Bu ortaklık anlaşması.(tarih girin) tarihinde..(taraf 1) ve..(taraf 2 ) arasında yapılmıştır.

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. COUNTERGUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM VERİLEN KONTRGARANTİ BİLGİ VE TALEP FORMU NAME OF PRODUCT : COUNTERGUARANTEE ÜRÜN ADI : KONTRGARANTİ NAME OF CHARGES LETTER OF GUARANTEE COMMISSION COMMISSION

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi - Bireysel Banking Transactions Agreement - Personal

Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi - Bireysel Banking Transactions Agreement - Personal Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi - Bireysel Banking Transactions Agreement - Personal SÖZLEŞME NUMARASI AGREEMENT NUMBER : B 0 2-1234567 Müşterİ Numarası CUSTOMER NUMBER :... Ad-Soyad NAME-SURNAME :...

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı. (Aylık / Dönemlik) Kredi Kullandırım

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı. (Aylık / Dönemlik) Kredi Kullandırım REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ / SAFE-DEPOSIT CONTRACT (SUB- CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ / SAFE-DEPOSIT CONTRACT (SUB- CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) ÖRNEKTIR Bu Kiralık Kasa Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta Finansbank A.Ş. (kısaca Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta..... (kısaca Kiracı olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir.

Detaylı

TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016

TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016 TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016 A special discount for this promotion! Destination USA Canada Offer 20% discount for courses of 4+ weeks at New York Empire State, LA Westwood, San Francisco

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Assurance of Support Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Hangi vize başvurularının bir Aos ye ihtiyacı olduğuna

Detaylı

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. 1. www.avispreferred.eu adresine girin. 2. Açılan sayfada yer alan Join Avis Preferred bölümünde ilgili kısımları aşağıdaki gibi doldurun ve Continue butonuna tıklayın. a. Email address: Kullandığınız

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı / Customer s Name & Surname Müşteri Numarası / Customer Number Vadesiz Hesap No / Demand Deposit Account No

Müşteri Adı Soyadı / Customer s Name & Surname Müşteri Numarası / Customer Number Vadesiz Hesap No / Demand Deposit Account No Müşteri Adı Soyadı / Customer s Name & Surname Müşteri Numarası / Customer Number Vadesiz Hesap No / Demand Deposit Account No :.. :.. :.. 1. AMAÇ Tarih :././.. KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ İşbu Kredili

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI REQUEST AND INFORMATION FORM FOR SECURED CONSUMER CREDIT / HOUSE DEVELOPMENT CREDITS / LAND CREDIT (OTHER THAN HOUSING FINANCE) INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

e-ledger Fields (e-defter Alanları)

e-ledger Fields (e-defter Alanları) e-ledger Fields (e-defter Alanları) Table 1: Field information of the text document (Tablo 1:Yazı Metninin Alan Bilgileri) *Bulut, Lokal Table 2: Field information of the contents in the text document

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU

KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU A. TEMEL İLKELER 1. Yeni Temmer Logotaypı 2. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları Process (CMYK) Renkler C M Y K : 0 : 0 : 0 : 100 C M Y K : 0 : 0 : 0 : 60 RGB (Web) Renkler R G

Detaylı

OGS LABEL AGREEMENT OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ. T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır.

OGS LABEL AGREEMENT OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ. T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır. OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır. OGS ARAÇ SINIFI : 1.Sınıf 2.Sınıf PLAKA NUMARASI : BAŞVURU NUMARASI : OGS LABEL AGREEMENT To be filled in by customers

Detaylı

ÖRNEKTIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (aşağıda kısaca Banka diye anılacaktır) ile ismi bu sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri arasında aşağıdaki koşullarla işbu Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi akdolunmuştur.

Detaylı

İlgili Kanun: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

İlgili Kanun: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 45 yaş altı tüm tam zamanlı ve yarı zamanlı personelimizin (yabancı uyruklu hariç) Nisan ayı itibariyle dahil olduğu Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile ilgili olarak, anlaşma yaptığımız

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar sayısız artıya sahip oluyor. ZİRAAT, HER ZAMAN HER

Detaylı

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. GENERAL CREDIT AGREEMENT

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. GENERAL CREDIT AGREEMENT PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. GENERAL CREDIT AGREEMENT Account Number : Customer Name : GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER 1. Taraflar İşbu Genel Kredi Sözleşmesi (aşağıda Sözleşme olarak adlandırılacaktır);

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF MOBİLE / FİXED TACTİCAL AİR NAVİGATİON SYSTEMS PROJECT Request for

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and _ as Buyer concluded on / /,. hours Delivery Schedule:

Detaylı

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT Bir taraftan FİNANSBANK A.Ş. (kısaca Banka olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ismi bu sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri, çek karnesi tahsis, teslim ve kullanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi

Detaylı

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT

ÇEK SÖZLEŞMESİ- CHECK CONTRACT Bir taraftan FİNANSBANK A.Ş. (kısaca Banka olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ismi bu sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri, çek karnesi tahsis, teslim ve kullanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU HOUSING FINANCE (MORTGAGE) PRE-CONTRACT INFORMATION FORM. Form No :...

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU HOUSING FINANCE (MORTGAGE) PRE-CONTRACT INFORMATION FORM. Form No :... KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] HOUSING FINANCE (MORTGAGE) PRE-CONTRACT INFORMATION FORM Contract No :... [1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage)

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ - SAFE-DEPOSIT CONTRACT (SUB- CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ - SAFE-DEPOSIT CONTRACT (SUB- CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) ÖRNEKTIR İş bu Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi Eki Kiralık Kasa Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta Finansbank A.Ş. (kısaca Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta..... (kısaca Kiracı ; birden fazla Kiracı

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ - SAFE-DEPOSIT CONTRACT (SUB- CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ - SAFE-DEPOSIT CONTRACT (SUB- CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) ÖRNEKTIR İş bu Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi Eki Kiralık Kasa Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta Finansbank A.Ş. (kısaca Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta..... (kısaca Kiracı ; birden fazla Kiracı

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU/ PRODUCT INFORMATION FORM İŞLEM KANALI/ TRANSAC TION CHANNEL. Min/Min ÖRNEKTIR 30 TL +BSMV /30 TL +BITT

ÜRÜN BİLGİ FORMU/ PRODUCT INFORMATION FORM İŞLEM KANALI/ TRANSAC TION CHANNEL. Min/Min ÖRNEKTIR 30 TL +BSMV /30 TL +BITT ÜRÜN BİLGİ FORMU/ PRODUCT INFORMATION FORM ÜRÜN ADI PRODUCT NAME HİZMET ADI/ SERVICE NAME İŞLEMSİZ İADE/ S RETURNED WITH NO TRANSACTI ON PROTESTO/ PROTEST : TAHSİL İŞLEMLER/ : COLLECTION TRANSACTIONS ÜCRET

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

KREDİ KARTI ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU CREDIT CARD PRODUCT AND PRE-CONTRACT INFORMATION FORM

KREDİ KARTI ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU CREDIT CARD PRODUCT AND PRE-CONTRACT INFORMATION FORM KREDİ KARTI ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU CREDIT CARD PRODUCT AND PRE-CONTRACT INFORMATION FORM Bu formda yer alan bilgi ve koşullar bu formun düzenleme tarihi itibari ile geçerli olup bankaca aksi

Detaylı

ÜRÜN BİLGİ FORMU/ PRODUCT INFORMATION FORM İŞLEM KANALI/ TRANSAC TION CHANNEL ÖRNEKTIR. Min/Min 30 TL +BSMV /30 TL +BITT

ÜRÜN BİLGİ FORMU/ PRODUCT INFORMATION FORM İŞLEM KANALI/ TRANSAC TION CHANNEL ÖRNEKTIR. Min/Min 30 TL +BSMV /30 TL +BITT ÜRÜN BİLGİ FORMU/ PRODUCT INFORMATION FORM ÜRÜN ADI PRODUCT NAME HİZMET ADI/ SERVICE NAME İŞLEMSİZ İADE/ S RETURNED WITH NO TRANSACTI ON PROTESTO/ PROTEST : TAHSİL İŞLEMLER/ : COLLECTION TRANSACTIONS ÜCRET

Detaylı

KREDİ KARTI ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU CREDIT CARD PRODUCT AND PRE-CONTRACT INFORMATION FORM

KREDİ KARTI ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU CREDIT CARD PRODUCT AND PRE-CONTRACT INFORMATION FORM KREDİ KARTI ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU CREDIT CARD PRODUCT AND PRE-CONTRACT INFORMATION FORM Bu formda yer alan bilgi ve koşullar bu formun düzenleme tarihi itibari ile geçerli olup bankaca aksi

Detaylı

6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017

6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017 6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017 Organizer of the tournament: Chess Club IGMAN KONJIC Name of the tournament: 6th International Chess Tournament 6.

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ - SAFE-DEPOSIT CONTRACT (SUB- CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ - SAFE-DEPOSIT CONTRACT (SUB- CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) ÖRNEKTIR 1.Banka, bu sözleşme ile kiracıya Banka nın kasa dairesindeki bir kasayı kiralamıştır. Kasanın kira bedeli, Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi Eki Kiralık Kasa Sözleşmesine ek olarak temin edilen ve kiralık

Detaylı