Efektif: Banknot şeklindeki tüm yabancı ülke paraları, Döviz: Efektif dahil yabancı para cinsinden her türlü ödemeyi sağlayan hesap ve belgedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Efektif: Banknot şeklindeki tüm yabancı ülke paraları, Döviz: Efektif dahil yabancı para cinsinden her türlü ödemeyi sağlayan hesap ve belgedir."

Transkript

1 DÖVİZ KURU POLİTİKASI Tanımlar; Efektif: Banknot şeklindeki tüm yabancı ülke paraları, Döviz: Efektif dahil yabancı para cinsinden her türlü ödemeyi sağlayan hesap ve belgedir. Kambiyo: Nakit, döviz, altın veya senet gibi menkul değerler üzerine yapılan işlemlerdir. 2

2 Dünya üzerinde tüm ülkelerin bir döviz rejimi bulunmaktadır. Rejimin niteliği o ülkenin ekonomi politikası ile yakından ilgilidir. Türkiye konvertibl döviz rejimini tercih etmiştir. Bunu 1989 yılında Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile gerçekleştirmiştir. 3 Bir ülkenin parasının konvertibl olması için; Bilançonun cari işlemler kalemlerine kısıtlama, İhracat ve ithalat için farklı döviz kurları, Sermaye hareketlerine kısıtlama, Diğer ülkelerle ikili ödeme anlaşmaları, İhracat gelirlerinin MB veya yetkili makamlara yatırılması uygulamalarının bulunmaması gerekir. 4

3 Ayrıca, Ülkenin ödemeler bilançosu açık vermemeli, dışa açık ekonomiye sahip olunmalı, yeterli döviz rezervleri bulunmalı, enflasyon oranı yüksek olmamalı... Aksi durumda yabancılar ellerinde TL tutmaktan vazgeçerler. 5 Parasına konvertibilite sağlayan bir ülke bu yolla kendi döviz piyasasını uluslararası piyasalarla bütünleştirmiş olur. O ülkenin dünya piyasası içerisinde yerini alabilmesi ise parasının sağlamlığı konusundaki güvene bağlıdır. Aksi taktirde bu ülkenin parasına hem dışarıda hem de ülke içinde talep olmayacaktır... 6

4 Kur Rejimleri Kur rejimlerinin niteliğini belirleyen en önemli unsur, döviz kurunun serbestçe dalgalanmasının mümkün olup olmayacağıdır. İki aşırı uç olarak tam dalgalı kur ve tam müdahale seçenekleri arasında çok sayıda karma kur rejimi de mevcuttur. 7 Döviz Kuru Rejimleri Sabit Altın Standardı Currency Board Döviz Kuru Dalgalı Serbest Dalgalanma (free float) Müdahale yok otomatik Ayarlanabilir sabit kur Kirli dalgalanma (managed float) İsteğe bağlı 8

5 Döviz Kuru Rejimleri Yumuşak Sabit Kur Rejimleri Ara Rejimler Dalgalı Rejimler Sert Sabit Kur Rejimleri ULUSAL PARANIN KONVERTİBİLİTESİ Konvertibilite, bir ülke ulusal parasının, döviz piyasasında serbestçe öteki ülke paralarına dönüştürülebilme özelliğine sahip olmasını ifade eder. Konvertibilitenin ilk koşulu, ülkede yasalara göre serbest bir döviz piyasasının varlığıdır. Konvertibilitenin ayırıcı bir özelliği dileyen herkesin serbestçe döviz işlemi yapabilme hakkının bulunmasıdır. 10

6 ULUSAL PARANIN KONVERTİBİLİTESİ Konvertibilitenin tersi kambiyo denetimidir. En katı şekli ile kambiyo denetiminde serbest döviz işlemlerine tümüyle izin verilmez. Her türlü döviz alım satım işlemi devletin tekelinde oluşmuştur. Türkiye ulusal parasını 1991 yılı başlarında ulusal parasını konvertibl bir para olarak IMF ye tescil ettirmiştir. 11 Kur Rejimleri - Dalgalı Kur Rejimi Olumlu Yönler: Dışsal/Reel Şoklara Karşı Direnç: Dalgalı kur rejimlerinin en önemli avantajları dışsal şoklara ve reel sektörden gelen şoklara karşı dirençli olmasıdır. Kur tamamen serbest olduğu içinetkinişleyen bir döviz piyasasında kurlar yeni oluşan durumlara ve özellikle de şoklara hızla ve tam olarak uyum sağlarlar. Dış Ticarette Rekabet: Dalgalı kur rejimlerinin bir diğer avantajı dış ticarette kurun değerlenmesine bağlı bir rekabet kaybının yaşanmaması, dolayısıyla ödemeler dengesi açısından bir sorun ortaya çıkmamasıdır. Bağımsız Para Politikası: Kur istikrarı bir hedef olarak alınmadığı için merkez bankasının daha etkin bir para politikası yürütme şansı bulunmaktadır. 12

7 Kur Rejimleri - Dalgalı Kur Rejimi Olumsuz Yönler İthal Enflasyon: Serbest kur politikasında dış ülkelerdeki enflasyon kur yoluyla ithal edilir. Ticari ve Finansal İşlemleri Azaltabilir: Serbest kura bağlı olarak hem risk, hem de ekonomideki birimlerin risk algısı artacaktır. Bu nedenle risk primleri yükselir ve hem ticari hem de finansal işlemlerde azalış olabilir. Kur Riskine Bağlı Tahribat: Serbest kura geçildiğinde açık pozisyonda bulunan firma ve bankalar kurun olası bir yükselmesinde büyük ölçüde zarar görürler. 13 Kur Rejimleri - Sabit Kur Rejimi Olumsuz Yönler: Güvenilirlik: Sabit kurun taşınabileceğine ilişkin güven önemlidir. Bu güven zedelendiğinde ekonomi krizlere açık bir hal alır ve krizler de gerçekleştiğinde çok maliyetli olur. Bağımlı Para Politikası: Yerel paranın sabitlendiği yabancı ülkenin parasal politikalarından doğrudan etkilenme şeklinde ortaya çıkar. Bağlı olunan para cinsinin değerindeki ani değişimler ekonomiyi bir bütün olarak etkiler. Ayrıca, kur istikrarı hedefi olduğu için bağımsız bir para politikası uygulamak son derece güçleşir. Şoklar: Dış şoklara ve reel kesimden kaynaklanan iç şoklara karşı sabit kur rejimleri son derecede kırılgandır. Cari İşlemler: Yerel paranın değeri reel bazda artacağı için ihracatta azalma, ithalatta artış beklenir. Bu durum, cari işlemlerin açık vermesine neden olur. 14

8 Kur Rejimleri - Sabit Kur Rejimi Olumlu Yönler: Kur Riskinde Azalma: Beklenen kura ilişkin bir bilgi sağladığı için kur riskini azaltır. Bunun sonucu olarak yabancı yatırımlar ve uluslararası işlemler artar. Uluslararası Piyasalara Giriş: Azalan belirsizlik dolayısıyla sadece yabancı yatırımların gelişini değil, yerel ekonomik birimlerin uluslararası piyasalara girişini de kolaylaştırır. Faiz Oranlarında Düşüş: Azalan belirsizlik hem içeride faizleri, hem de dış borçlanmada risk primini düşürür. Parasal Şoklara Direnç: Para arzındaki beklenmedik değişimlerin kur üzerindeki etkilerini nötralize eder. 15 Bir ülkenin yerli parasıyla yabancı paralar arasında kurulan aritmetik ilişkiye eşitlik anlamına gelmek üzere döviz kuru oranı ya da parite denir. Bu oran iki biçimde ölçülür: (a) Nominal döviz kuru, (b) Reel döviz kuru. Aynı marka ve aynı tip saat ABD'de 100 dolara satılırken Türkiye'de 150 milyon TL'ye satılıyorsa Dolar/TL kuru 1/1,500,000 demektir. Buna reel döviz kuru denir. Buna karşılık Türkiye, dolar karşısında TL'sını 1/1,000,000 olarak tanımlamış olabilir. O takdirde söz konusu saatin Türkiye'deki satış fiyatı 100 milyon TL demektir. Buna da nominal döviz kuru denir. Nominal döviz kuru reel döviz kurundan düşükse yerli paranın gerçek değerinin üzerinde bir dış değeri; tersi söz konusuysa yerli paranın gerçek değerinin altında bir dış değeri oluşmuş demektir. 16

9 DÖVİZ PİYASASININ DİĞER PİYASALARDAN FARKLARI 1- Döviz piyasaları alıcı ve satıcıların doğrudan karşılaştıkları piyasalardır. 2- Belirli bir borsa biçiminde örgütlenmiş piyasalar değildir. 3- Piyasa yapımcılığı 4- Müşterinin ihtiyaçlarına göre sözleşme yapılabilmesi 5- Evrensel nitelikte piyasalardır. 6- Yer yüzünde döviz piyasası hiç kapanmayan bir piyasa durumundadır. 7- TRP ye oldukça yakın piyasalardır. 17 DÖVİZ KURU Döviz Kuru yükselirse yabancı paranın değeri ARTAR, ulusal paranın değeri AZALIR. Döviz Kuru düşerse yabancı paranın değeri AZALIR, ulusal paranın değeri ARTAR. 18

10 DÖVİZ KURU Bankaların döviz alım satımı için kur belirlemeleri kote etmek veya kotasyon deyimleri ile ifade olunur. Türkçe anlamı fiyat yazmak tır 19 DÖVİZ KURU Efektif Döviz Kurları Bir ulusal paranın dış değeri (satınalma gücü) onunla satın alınabilecek yabancı mal, hizmet veya mali değerlere bağlıdır. Bu ise dolaysız kotasyonda döviz kurunun tersine eşittir. Bir ulusal paranın dış değerini hesaplamak için efektif döviz kuru hesaplanır: ulusal paranın, ülkenin başlıca ticaret ortaklarının paralarıyla olan kurlarının ağırlıklı ortalamasına eşittir. 20

11 Bankalararası Döviz Piyasası Bankalar müşterileriyle yaptıkları döviz işlemleri döviz pozisyonlarında ortaya çıkan bir açık veya fazlayı birbirlerinden karşılayarak denkleştirirler. Bankaların kendi aralarında yaptıkları işlemler de döviz interbankı nı veya Toptan Döviz Piyasasını oluşturur. Bankanın çalışma günü sonunda alınan döviz miktarı, satılan döviz miktarından fazla ise fazla (uzun) pozisyon; Alınan döviz miktarı, satılan döviz miktarından az ise eksik (kısa) pozisyon; Her iki durumu birden ifade etmek için açık pozisyon deyimi kullanılır. 21 Bankalararası Döviz Piyasası Açık pozisyon durumunda banka döviz kuru riski ile karşı karşıyadır. Fazla pozisyon durumunda, elde tutulan dövizin kurunda meydana gelen düşüşten zarara uğrar. Eksik pozisyonda ise dövizin kurunda meydana gelen artıştan zarara uğrar. 22

12 Günümüzde Türkiye de MB, dalgalı kur rejimi çerçevesinde döviz kurlarının piyasada arz ve talep koşullarına göre oluşması politikasını izlemektedir yılından itibaren döviz kurlarının kamu otoritesinden bağımsız olarak belirlenmesine izin verilmiştir. 23 Gerçekçi kur politikası; Yabancıların ülkemizdeki satın alma güçlerini sabit tutan döviz kurudur. Dolayısıyla, kur ticaret yaptığımız ülkeler ile aramızdaki enflasyon kadar artmalıdır. 24

13 Değer kaybeden TL Türkiye deki yüksek enflasyon neticesinde, dış dengeyi sağlayabilmek için TL yabancı paralar karşısında hızla değer kaybetmiştir. Bunun sonucunda emisyondaki banknotların sahip olduğu sıfır miktarı artmıştır yılı Guinness Rekorlar Kitabı nda TL dünyanın en değersiz para birimi olarak yer almıştır. Enflasyon rakamlarının düştüğü bu günlerde TL den altı sıfır atılması tartışmaları yeniden gündeme gelmiş ve bu gerçekleşmiştir. 26

14 Döviz kuru niçin oynuyor? Bir ülkeye yasal olarak üç yolla döviz girer: Yabancılara satılan mal ve hizmetlerin karşılığının tahsiliyle, yabancıların ülke içinde yapacakları yatırımda kullanmak üzere sermaye getirmeleriyle veya yabancıların ülkede geçerli olan yüksek reel faizden yararlanmak amacıyla yapacakları portföy yatırımları için kaynak aktarmalarıyla. Döviz kurunu asıl oynatan üçüncü yolla giren döviz miktarındaki değişmelerdir. 27 Döviz kuru niçin oynuyor? Yabancı yatırımcılar açısından en önemli gösterge risk ve kazanç arasındaki fark ve oynaklığa ilişkin sayı ve oranlarıdır. Beklenti dediğimiz şey buna göre biçimlenir. Türkiye'ye yönelik beklentilerde olumlu bir değişiklik olduğunu, örneğin Avrupa Birliği'yle müzakerelerin kusursuz devam ettiğini ve tam üyeliğe geçişin beklenenden erken olabileceği görünümünün doğduğunu varsayalım. 28

15 Döviz kuru niçin oynuyor? Dünya ortalamasından yüksek reel faiz nedeniyle çekici olan Türkiye'de riskler de azalmaya başladığından beklentiler çok daha olumlu hale gelecek ve ülkeye yatırım amacıyla giren yabancı fonlar artacaktır. Bu, ülkeye gelen döviz miktarını artıracak ve döviz kurunun düşmesine neden olacaktır. Tam o noktada Ortadoğu'da bir savaş olasılığı ortaya çıktığını ve yabancı fonların ülkeyi terk etmeye başladığını düşünelim. Bu durumda döviz arzında azalma, yani döviz talebinde artış olacak ve dolayısıyla döviz kuru yükselecek demektir. 29 Döviz kuru niçin oynuyor? Döviz kurlarında ortaya çıkacak ani değişimleri kırmanın yolu (Özel Kesim Tasarruf Yatırım Dengesi + Kamu Kesimi Gelir Gider Dengesi = Cari Dengeden oluşan) üçlü makroekonomik dengenin eksi değerde olan denge düzeyini mümkün olabildiğince azaltabilmekten geçmektedir. 30

16 Döviz kuru niçin oynuyor? Türkiye'deki temel ekonomik sorun özel kesimin tasarruf açığıdır. Geçmişteki kamu kesimi açığının yerini bugün özel kesim açığı almıştır. İç ekonomik dengedeki bu açık, dış açıkla kapatılabilmekte ve bu da döviz kurunun oynak hale gelmesine yol açan risk artışına altyapı hazırlamaktadır. 31 Döviz kuru niçin oynuyor? Önümüzdeki dönemde iki seçenekten birisiyle karşılaşacağımız anlaşılıyor: Ya vergi ağırlıklı bir maliye politikası izlenecek ve hep birlikte bugünkünden daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağız, ya da yükselen faiz kamu giderlerini artıracağı için geçmişte olduğu gibi kamu borçlanmasının artışına tanık olacağız. 32

17 Döviz kuru niçin oynuyor? Kur konusunda sık sık radikal ve birbirinin tersi politika değişikliği yapmak bir işe yaramaz. Kurda bir sorun varsa bunun çözümünün kur rejiminde bir değişiklik yapmak değil, çözümün kur politikası nedeniyle artan cari açığı kontrol altında tutmak amacıyla iç talebi kısıtlayarak ithalat talebini azaltmaktır. 33 Döviz kuru niçin oynuyor? Dalgalı kura geçişin ilk maliyeti çok acı bir biçimde ödenmiştir. Dalgalı kur sistemi ile yaşamanın maliyetini birtakım kesimler ve sektörler yüklenmeye devam edeceklerdir. Bu maliyet, enflasyonsuz ya da düşük enflasyonla yaşamanın maliyetidir... Enflasyon yaratarak ekonomik sorunlarımıza çözüm arama alışkanlığımızdan vazgeçmek durumundayız. Aksi takdirde, başladığımız yere geri döneriz. 34

18 Döviz kuru niçin oynuyor? Ayrıca, kur politikası nedeniyle gelinen yerde oluşan ve özel sektörün özellikle ihracatçı kesimin üzerine binen maliyet bu sektörlerin küresel rekabet güçlerini kaybetmelerinden kaynaklanmaktadır. Düşük kalan kur bunun bir tek nedeni değildir. Rekabet gücünü olumsuz etkileyen bir sürü faktör, sene içinde gelişti. Kamu yönetimleri bunlara seyirci kaldı. 35 REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSLERİ TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (1995=100) ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (1995=100)* Oca.80 Tem.80 Oca.81 Tem.81 Oca.82 Tem.82 Oca.83 Tem.83 Oca.84 Tem.84 Oca.85 Tem.85 Oca.86 Tem.86 Oca.87 Tem.87 Oca.88 Tem.88 Oca.89 Tem.89 Oca.90 Tem.90 Oca.91 Tem.91 Oca.92 Tem.92 Oca.93 Tem.93 Oca.94 Tem.94 Oca.95 Tem.95 Oca.96 Tem.96 Oca.97 Tem.97 Oca.98 Tem.98 Oca.99 Tem.99 Oca.00 Tem.00 Oca.01 Tem.01 Oca.02 Tem.02 Oca.03 Tem.03 Oca.04 Tem.04 Oca.05 Tem.05 Oca.06 Tem.06 Oca.07 Tem.07 Oca.08 Tem.08 Oca.09 Tem.09 36

19 Der Spiegel: Avro Alanı nın Sorunlu Çocukları (5/7/2010) Yunanistan ın Vadesi Gelecek Borçları (milyar Avro, )

20 İtalya nın Vadesi Gelecek Borçları (milyar Avro, ) İspanya nın Vadesi Gelecek Borçları (milyar Avro, )

21 Portekiz in Vadesi Gelecek Borçları (milyar Avro, ) İrlanda nın Vadesi Gelecek Borçları (milyar Avro, ) 42 / 74

22 Avrupa Krizi 43 Avrupa Krizi Giderek yayılan Avrupa borç krizinin iki temel kaynağı vardır. 1.Küresel kriz sonrasında ortaya çıkan resesyondan çıkış için uygulanan politikalar ve bankalar ile büyük tekelleri kurtarmak için verilen destek ve teşvikler. 2.Avro bölgesinin çarpık gelişmesinin neden olduğu yapısal sorunlar Asıl sorun ikinci sorundur : Avrupa nın merkez ve çevre olarak farklılaşmasına ve derin yapısal çarpıklıkların ortaya çıkmasına neden olan kapitalizmin ( sosyal emeğin) eşitsiz gelişimi 44

23 Avrupa Krizi Çok iyi anlaşılması gereken bir konu şudur. Bu paketler ülkelerin karakaşı veya gözü için verilen paketler değildir. Bu bankalara kredi verenler yine diğer Avrupa bankalarıdır. Özellikle 150 Milyar Dolar ile İngiliz Bankaları birinci sıradadır. 140 Milyar Dolar ile Alman bankaları İngiltere yi takip etmektedir. 45 Avrupa Krizi Avrupa da ortaya çıkan bu krizin nedeni neydi? 2008 de ABD de başalayan ve tüm dünyayı etkileyen küresel kriz baş göstermişti. Avrupa krizin bittiğini düşündü ama onlar için kriz yeni başlıyordu. Bugüne kadar uygulanan global finans sistemi artık iflas etti. 46

24 Avrupa Krizi AB nin krize karşı duruşu? AB ilk önce krizi önemsemedi diyebiliriz. Çünkü, AB alınan ülkesel bazda önlemlerle krizle baş edebiliceğini düşündü. Ama yavaş yavaş ortaya çıkan sonuçlarla kriz kendini ciddi bir biçimde göstermeye başladı. Başta İrlanda ve Portekiz ekonomileri alarm vermeye başladı. Bu noktadan sonra Avrupa Birliği çapında çok etkin bir düzeyde olmasa da önlemler alınmaya başlandı. 47 Avrupa Krizi Krizin Avrupa ya etkileri nasıl olacak? Bu gelinen noktada artık Birlikte sallanmalar başlayacaktır. İngiltere 2.kez duraklama tehlikesiyle karşılaşmaktan korkuyor. İtalya nın 1.9 milyar Euro olan borcu tüm Avrupa yı endişelendirmiş durumda. Bunun nedeni ise, İtalya nın durumunun Yunanistan veya Portekiz den daha farklı olmasıdır. Çünkü, İtalya kurtarılamayacak kadar çok borca sahiptir. Endişe ise Avrupa Finansal İstikarar Fonu nun yeterli olmamasıdır. 48

25 Avrupa Krizi Kriz, Avrupa da ne gibi sonuçlara neden olacak? Önümüzde ki süreçte Avrupa da neler olacağını kestirmek zor. Artık eski ve güçlü AB kalmayacak. İtalya da borç krizinin yanında siyasi kriz de patlak vermiştir. AB nin istediği müdahaleleri yapmaya çalışıyorlar ama İtalya nın işi çok zor. Merakla beklenen soru da Sırada kim var? dır. 49 Avrupa Krizi İTALYA 1. İtalya dünyanın en büyük sekizinci ekonomisi iken, Avrupa da dördüncü. Gayri safi milli hasılası (GSMH) 2010 yılında 2 trilyon dolar üzerinde idi. Bir diğer zor durumda olan ülke Yunanistan ise 305 milyar dolar GSMH 50

26 Avrupa Krizi İTALYA 2. İtalya marka cenneti bir ülke (Ferrari, Prada, Armani v.b) ve telekomünikasyon ve bankacılık alanında büyük bir aktör. Ancak ekonomik durgunluk ülke üzerinde büyük bir yük oldu. Hükümetin ardı ardına gerçekleştirdiği reformlar çözümde başarısız oldu. 51 Avrupa Krizi İTALYA 3. Borçlar sorun yaratıyor çünkü İtalya devlet tahvilleri için dünyanın en büyük pazarlarından biri. İtalya nın borçlarını ödeyemeyeceği korkusu İtalyan tahvil oranları % 7 nin üzerine çıkartıyor. İtalya'nın borçları şimdi 2.2 trilyon ve GSMH sinin % 120 sini oluşturuyor. 52

27 Avrupa Krizi İTALYA 3. Borçlar sorun yaratıyor çünkü İtalya devlet tahvilleri için dünyanın en büyük pazarlarından biri. İtalya nın borçlarını ödeyemeyeceği korkusu İtalyan tahvil oranları % 7 nin üzerine çıkartıyor. İtalya'nın borçları şimdi 2.2 trilyon ve GSMH sinin % 120 sini oluşturuyor. 53

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1. Ömer Çakıcı

Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1. Ömer Çakıcı Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1 Ömer Çakıcı GİRİŞ 1970 yılından sonraki en büyük kriz olduğu konusunda hemfikir olunan, hatta bazı ekonomistlerce küreselleşen dünya ekonomisinin de etkisiyle

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK GELİŞMELER ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYANLAR Mustafa ŞİMŞEK Fulya BAYRAKTAR Faruk SEKMEN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2011 2011 yılı Ocak

Detaylı

PARA, BANKA VE SERMAYE PİYASALARI

PARA, BANKA VE SERMAYE PİYASALARI PARA, BANKA VE SERAYE PİYASALARI A. PARA VE KUR POLİİKALARI 1. Genel Çerçeve Orta vadeli para politikası stratejisi çerçevesinde, 2006 yılı başından itibaren uygulamaya konulan açık enflasyon hedeflemesi

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR. Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri

ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR. Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI YAYINLARINDAN ÖRNEKLER Türkiye de Ödeme

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK GELİŞMELER ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU NİSAN 2010/II HAZIRLAYANLAR Mustafa ŞİMŞEK Fulya BAYRAKTAR Faruk SEKMEN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2010

Detaylı

FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. EK GÜNCEL BİLGİ Soru ve Yanıtlarla İşletme Finansmanı

FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. EK GÜNCEL BİLGİ Soru ve Yanıtlarla İşletme Finansmanı FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. Piyasa Faiz Oranları Nedir?... 2 Gerçek Risksiz Faiz Oranı (k*) Nedir?... 3 Nominal Risksiz Faiz Oranı (Krf) Nedir?...

Detaylı

SUNUM Değerli misafirler, Stratejik Teknik Ekonomik Araştırma Merkezi tarafından, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ana sponsorluğunda, Tariş Menkul, Dow Jones ve Stoxx sponsorluğunda düzenlenen Vadeli İşlem

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

FORUM. Finansal piyasaların siyasi çalkantılar karşısında sergilediği bu göreli sakinliği hangi iç ve dış faktörlere bağlıyorsunuz?

FORUM. Finansal piyasaların siyasi çalkantılar karşısında sergilediği bu göreli sakinliği hangi iç ve dış faktörlere bağlıyorsunuz? Bir ay öncesine kadar, siyasi bir istikrarsızlığın, mevcut kırılganlıklar nedeniyle ekonomide de istikrarsızlığa yol açabileceği; bu nedenle de herkesin dikkatli olması gerektiği uyarıları çeşitli çevrelerce

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5 EKONOMİK GÖRÜNÜM ARALIK 2006 Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi REEL SEKTÖR 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Sanayi Üretim Endeksi Aylık Değişim Oranı (%) 11.2 10.7 9.8 9.3 10 8.7 8.3 7.4 6.8 7 7.5 5 3.4 5.9

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi

Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ 2014 İÇİNDEKİLER 1. Dünya Ekonomisine Bakış 07 1.1 Dünya Ekonomisi

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ MAYIS 215 Atatürk Mah. Çitlenbik Cad. No: 4 Ataşehir / İstanbul Tel: 444 36 55 Faks: 216 456 48 75 www.emlakkonut.com.tr YAZARLAR Bahadır Dalkılıç Mustafa Aşkın Dalfin

Detaylı

VADELİ İŞLEM PİYASALARINA İHTİYACIMIZ VAR! MI? Güray Küçükkocaoğlu 1a

VADELİ İŞLEM PİYASALARINA İHTİYACIMIZ VAR! MI? Güray Küçükkocaoğlu 1a VADELİ İŞLEM PİYASALARINA İHTİYACIMIZ VAR! MI? Güray Küçükkocaoğlu 1a Okuduğunuz bu makale iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Ocak 2000 ayında DSP-MHP- ANAP koalisyonunun uygulamaya koyduğu istikrar

Detaylı

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CEREN ARSLAN ANKARA-2005 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı