FON BÜLTENİ Çeyrek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FON BÜLTENİ. 2015 2. Çeyrek"

Transkript

1 FON BÜLTENİ Çeyrek

2 Finansal Piyasalardaki Güncel Gelişmeler BÜYÜME Türkiye Ekonomisi 2015 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2.3 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi yılı büyümesi %2.9 ile orta vadeli plan öngörüsü olan %3.3 lük seviyenin altında gerçekleşmişti. GSYİH deki ılımlı artış eğilimi yılın ilk çeyreğinde sürdü. İç talep ilk çeyrekte zayıf seyrine devam ederken (net) dış talep büyümeye önemli katkı yaptı ve mevsimsellikten arındırılmış rakamlar ile ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %1.3 lük büyüme kaydedildi. Net ihracatın büyümeye çeyreklik katkısı beklentilerin üzerinde gerçekleşerek %1.8 oldu ün son çeyreğinde %1.0 lik bir gerileme kaydeden ihracat, ilk çeyrekte %3 oranında artarken bu artışın bir kısmı altın ihracatındaki artıştan kaynaklandı. Son çeyrekte %9 oranında artan ithalat ise ilk çeyrekte %3.3 lük bir düşüş gösterdi. Haziran da gerçekleşen genel seçimlerin ardından hali hazırda devam eden siyasal belirsizlik piyasalarda belirgin bir tedirginlik yarattı. FED in faiz arttırımı konusunda halen net bir adım atmaması da yine piyasalar üzerinde bir baskı unsuru olurken Avrupa kanadında ECB nin parasal genişleme politikasının aksamaması ve Euro nun bir miktar değer kazanması mevcut durumu bir nebze olsun dengeliyor. Büyümede 2015 yıl sonu için Orta Program hedefi olan %4 ün yakalanıp yakalanamayacağı, ana temel olarak siyasal belirsizliğin ne kadar sürede ve ne şekilde ortadan kalkacağına bağlı görünüyor. Piyasada 2015 yılı için %3.1 lik 2016 yılı için %3.5 lik bir büyüme beklentisi bulunmaktadır. BÜTÇE Merkezi yönetim borç stoku, 2015 yılı Mart ayı itibarıyla milyar TL seviyesindedir. Toplam kamu net borç stokunun ve AB tanımlı genel yönetim nominal borç stokunun GSYİH ye oranları, 2014 yılında bir önceki yıl sonuna göre sırasıyla 1.9 ve 2.6 puan azalmıştır. Mart ayı sonu itibarıyla kamu net borç stoku milyar TL, AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise milyar TL olarak gerçekleşti yılında bir miktar yükselerek yüzde 1.3 e çıkan merkezi yönetim bütçe açığının GSYİH ye oranının, 2015 yılının ilk çeyreği itibarıyla yükselişini sürdürerek yüzde 1.5 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu veriler ışığında seçim dönemi olmasına karşın yılın ilk yarısında bütçe performansı olumlu ve yıl sonu hedefleri ile uyumlu bir görüntü çizdi. Buna paralel olarak kamu borç yükünün ekonomi içindeki seviyesi kademeli olarak gerilemesini sürdürdü. Bu oranın 2015 sonunda %32 ler civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bütçe açığının GSYH e oranının ise - %2 ler civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Kamu dengesinin düzelmesine karşın özellikle özel sektörün dış borç stokunun yüksek ve vadesinin daha kısa olması özellikle kur tarafında Türkiye nin kırılganlığını arttırabilir.

3 ENFLASYON Eğlence ve kültür %11.1 ile artışın en yüksek olduğu kalem olurken; çeşitli mal ve hizmetler %9.9 ve gıda&alkolsüz içecekler %9.3, konut %8.4 ile onu izleyen kalemler oldu. Gıda fiyatları %2.7 gerileyerek iki ay üst üste düşüş gösterdi. Yıllık gıda enflasyonu ise %9.3 e geriledi. Giyimde fiyatlar aylık olarak % 1.3 düşerken, yıllık bazda artış bir önceki aya göre gerileyerek %5.9 oldu. Ulaştırma grubunda ise aylık bazda değişim kaydedilmezken, yıllık bazda artış %1.2 ye geriledi. Haziran ayında enflasyondaki gerilemenin önemli oranda gıda fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığı görülüyor. Özel tanımlı enflasyon oranlarında ise gıda grubu hariç bir iyileşme olmadığı gözlemleniyor. Gıda fiyatlarındaki ve döviz kurundaki gelişmeler son aylarda enflasyon göstergelerinde artışa neden olmuştur. Çekirdek enflasyonun yakın dönem eğilimi döviz kuru hareketlerinin etkileriyle artış göstermiştir. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklık TÜFE enflasyonunu olumsuz etkilemiştir. Mayıs ayından itibaren işlenmemiş gıda fiyatlarında bir miktar iyileşme gözlenmiştir; kısa vadede düzeltmenin sürmesi beklenmektedir. Özel tanımlı enflasyon oranlarında ise gıda grubu hariç bir iyileşme olmadığı gözlemleniyor. Haziran ayında yıllık TÜFE %7.2, yıllık ÜFE ise %6.7 olmuştur. Enflasyon beklentileri henüz arzulanan düzeylere ulaşmamakla birlikte halen TCMB hedefinin üzerinde seyretmektedir. Yılsonu yıllık Tüfe %7.77,12 ay sonra yıllık Tüfe %7.0 ve 24 ay sonra yıllık Tüfe %6.66 seviyesinde beklenmektedir. DIŞ TİCARET ABD doları cinsinden ithalat ve ihracattaki düşüşte dolar-euro kurundaki hareketler ve dünya ticaretindeki yavaşlama etkili olurken jeopolitik gelişmelerin de yavaşlamada katkısı olmuştur. AB ye yapılan euro cinsinden ihracat ise artış eğilimini korumaktadır. Petrol fiyatlarındaki düşüşün cari denge üzerindeki etkisi önümüzdeki aylarda daha belirgin hale gelebilecektir yılından beri önemli ölçüde iyileşme gösteren cari işlemler dengesinde 2015 yılında ek bir iyileşme beklenmektedir. Cari işlemler açığının finansmanı büyük ölçüde uzun vadeli borçlanma ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile sağlanmaktadır. Zorunlu karşılık önlemlerinin açıklanmasından sonra bankacılık kesiminin mevduat dışı yükümlülüklerinin vadelerinde uzama eğilimi gözlenmektedir. Küresel düşük faiz ortamında, yabancı para zorunlu karşılık oranları güçlü YP borçlanma girişlerine karşı etkili bir makroihtiyati araç olarak kullanılmaktadır. Mayıs ayı verileri itibarıyla yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat ve ithalat sırasıyla %8.4 ve %10.6 azaldı. Dış ticaret hacmi %9.7 gerilerken, dış ticaret dengesi de %15.2 azaldı. Türkiye içerisindeki ve çevre ülkelerdeki mevcut koşul ve gelişmeler çerçevesinde 2015 yılının ilk 5 ayında Rusya ve Irak gibi ülkelere ihracatımızda ciddi düşüşler yaşanırken, Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatımızda da %10.6 lık bir gerileme görülüyor. Ocak-Mayıs döneminde ise cari açık milyar USD olmuştur yılında büyümenin yavaşlaması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye nin enerji maliyetine olumsuz etkisinin azalmaya devam etmesiyle cari açığın önümüzdeki dönemde de düşüşünü sürdürmesi ve 2015 yılında GSYH nın %4.3 civarında 35 milyar USD olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

4 PARASAL VE FİNANSAL KOŞULLAR Avrupa Birliği ve Japonya nın deflasyon ve zayıf büyüme karşısında para politikalarında genişlemeci politikalara devam etme stratejileri, ABD ve İngiltere Merkez Bankalarının normalleşme yönünde faiz adımları atmalarına ilişkin beklentiler ve Çin de yaşanan talep azalmasının emtia fiyatları üzerindeki etkisi 2015 in ilk 6 ayında küresel piyasalara yön veren etkenler olarak göze çarptı. Bunun yanısıra son 1 yıllık süreçte çeşitli para birimlerine karşı güçlenen ABD Doları ve artan belirsizlik de riskli varlık fiyatlamalarında ve kur oynaklıklarında artışa neden oldu. Bu gelişmeler ışığında TCMB finansal piyasalardaki belirsizliği ve artan riskleri göz önünde bulundurarak orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için temkinli para politikasını sürdürmektedir. eğrisi TCMB nin sıkı likidite politikasının etkisiyle yataya yakın konumu korumaktadır. Kredi faiz oranları temkinli makroihtiyati ve para politikalarını yansıtmaktadır. Sıkı para politikası duruşu ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyretmektedir. Ticari kredilerin tüketici kredilerine göre daha hızlı büyümesi fiyat istikrarına, finansal istikrara ve dengelenme sürecine katkı yapmaktadır. TCMB rezervleri uluslararası ölçütlerin gerektirdiği yeterli koşulları sağlama konusunda bir sorun yaşamamaktadır. MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyretmektedir. Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir. Dış talep zayıf seyrini korurken iç talep büyümeye ılımlı düzeyde katkı vermektedir. Gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin katkısıyla kısa vadede enflasyonun düşeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, son dönemde yaşanan döviz kuru hareketleri çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi geciktirmiştir. Bu çerçevede, küresel piyasalardaki belirsizlikler ile enerji ve gıda fiyatlarındaki oynaklıklar da dikkate alındığında, para politikasındaki temkinli yaklaşımın sürdürülmesi gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir. FAİZ Yılın ilk iki ayında politika faizinde toplamda 75 baz puanlık indirime giden TCMB, ikinci çeyreğin sonuna kadar ilave bir hamlede bulunmadı. Şubat ayında politika faizi %7.5, faiz koridoru %7.25- %10.75 ve geç likidite borçlanma penceresi %0-%12.25 olarak revize edilmişti. Faiz indirimi konusunda yapılan baskılara rağmen, Mart - Haziran periyodunda faizlerde herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmedi. TCMB Haziran ayı toplantısında özetle gıda fiyatlarındaki göreceli iyileşmeye rağmen döviz kurlarındaki oynaklığın çekirdek enflasyonu olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapılırken; gıda fiyatlarındaki iyileşmenin kısa vadede enflasyonu düşürme noktasında etkili olabileceği dile getirildi. Piyasa beklentisi dışında gelen Haziran seçimleri sonrasında özellikle siyasi tarafta hükümet ve ekonomi yönetimi ile birlikte ekonomik program açıklanana kadar tahvil piyasasında işlem hacimlerinin düşük volatilitenin yüksek olması beklenmekle birlikte yukarı yönlü hareketlerin %10 seviyesicivarında dengelenmesi öngörülmektedir. ve kredi faizlerinde ise mevcut seviyelerin korunması beklenmektedir. Oluşacak yeni hükümet ve açıklanacak program sonrasında senaryonun olumlu olması durumunda bono ve mevduat faizlerinin hızlı bir şekilde gerileyebileceği öngörülmektedir. DÖVİZ FED in 2015 yılından itibaren faizleri arttıracağı beklentisi ve seçim süreci USD/TL kurunun önceki dönemlere nazaran yüksek seyrine neden oldu. ABD den gelen beklenti altı verilerle zaman zaman 2.60 bandına gerileyen USD/TL kuru seçim sonuçlarının belirginleştiği 8 Haziran tarihinde 2.80 ile rekor kırdı. Yunanistan ın içerisinde bulunduğu durum halen Avrupa nın gündem maddesi olmaya devam ederken Euro/TL kuru nispeten daha stabil bir tablo çizse de zaman zaman sert hareketler yaşadı. Her iki paritede de; Türkiye de gerçekleşecek olası siyasi iktidarın niteliği, FED in faiz arttırımı konusundaki adımları ve Yunanistan konusunda AB den çıkacak olan kararlar etkili olacak.

5 30 Haziran 2015 VEM Likit Fon VEM Grup Likit Fon VEM Kamu Fon VEM Katkı Fon Fon Adı Fon Türü Vakıf Emeklilik Para Piyasası Likit Esnek Emeklilik Para Piyasası Likit Esnek Vakıf Emeklilik Grup Likit Esnek Grup Likit Esnek Emeklilik Portföy Yöneticisi Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Vakıf Emeklilik Katkı Katkı Emeklilik Yatırım VEM Alternatif Katkı Fon Vakıf Emeklilik Alternatif Katkı Alternatif Katkı VEM Grup Kamu Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup İç Borçlanma Senetleri Gelir Amaçlı Grup İç Borçlanma Senetleri Yatırımcı Sayısı 139,824 11, , ,250 68,464 17,528 1,239 Tedavüldeki Oran 48.35% 58.40% 18.14% 2.04% 0.39% 44.87% 1.12% VEM Grup Kamu Mavi Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Kamu Borçlanma Araçları Mavi Gelir Amaçlı Grup Kamu Borçlanma Araçları Mavi Emeklilik Yatırım Polsan Portföy Yönetimi Fon Büyüklüğü (TL) 318,758, ,647, ,786, ,811, ,676, ,910, ,766, Fon Birim Fiyatı (TL) Fon Toplam Gider Fon İşletim Gider Yüzbinde 3 Yüzbinde 3 Yüzbinde 5,25 Yüzbinde 1 Yüzbinde 1 Yüzbinde 5,25 Yüzbinde 5,25 Yüzbinde 2,5 Yüzbinde 2,75 Yüzbinde 5,1 Milyonda 9,9 Milyonda 9,9 Yüzbinde 2,75 Yüzbinde 4,11 Risk Sıralaması Düşük Risk Düşük Risk Düşük Risk Düşük Risk Düşük Risk Düşük Risk Düşük Risk Performans Bilgileri % AY SONU Fon Fon Fon Fon Fon Fon Fon Karşılaştırma Ölçütü nedeniyle nedeniyle %30 oranında KYD 365 günlük DIBS Endeksi, %60 oranında KYD Tüm Endeksi, %5 oranında KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi, %5 oranında KYD Bir Aylık Gösterge Endeksi %80 KYD TL Bono Endeksleri Tüm, %10 BIST Tüm Endeksi, %9 KYD 1 Aylık mevduat Endeksi ve %1 KYD Özel Sektör Endeksi %83 KYD TL Bono Endeksi 365 gün, %10 BIST Katılım Endeksi, %5 KYD 1 Aylık endeksi ve %2 KYD Özel Sektör Endeksi %30 oranında KYD 365 günlük DIBS Endeksi, %60 oranında KYD Tüm Endeksi, %5 oranında KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi, %5 oranında KYD Bir Aylık Gösterge Endeksi %90 oranında KYD 365 günlük DIBS Endeksi, %5 oranında KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi,%5 oranında KYD Bir Aylık Gösterge Endeksi Yatırım Stratejileri ve Riskleri Fon faiz ve vade riskini minimum düzeyde tutarak, istikrarlı bir getiri performansı sağlamak amacıyla hareket eder. Hedef tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, katılımcıların birikimlerine para piyasasındaki faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, faiz hareketlerinin katacağı fırsatlardan yararlanılarak yatırımcıya faiz geliri elde edilmesidir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.fon devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur.fon portföyünün en az %80 ini borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur. Fon faiz ve vade riskini minimum düzeyde tutarak, istikrarlı bir getiri performansı sağlamak amacıyla hareket eder. Hedef tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, katılımcıların birikimlerine para piyasasındaki faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, faiz hareketlerinin katacağı fırsatlardan yararlanılarak yatırımcıya faiz geliri elde edilmesidir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.fon devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur.fon portföyünün en az %80 ini borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur. Fon, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik olup, Fon portföyünün en az %80 ini ters repo dahil Türkiye Cumhuriyeti devleti iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. n gerçek gelir kaynağı faiz gelirine dayanmaktadır. Orta ve uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili getirilerinden maksimum ölçüde yararlanılarak, yatırımcıların tasarruflarının enflasyon riskine karşı korunması ve düzenli yüksek reel getiri sağlanması hedeflenmektedir. Fon portföyünün asgari yüzde yetmişbeşi, Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/ veya kira sertifikaların oluşturulurken, azami yüzde yirmibeşi değişen piyasa koşullarına göre Bireysel Emeklilik Sisteminde katkısı yönetmeliği madde 10 da belirtilen sınırlamalar dahilinde BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri, Türk Lirası cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları ve ters repo dan oluşturulmaktadır. Fon portföyünün asgari yüzde yetmiş beşi, Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen gelir ortaklığı senetleri ve/ veya kira sertifikaların oluşturulurken, azami yüzde yirmi beşi değişen piyasa koşullarına göre Bireysel Emeklilik Sisteminde katkısı yönetmeliği madde 10 da belirtilen sınırlamalar dâhilinde BIST Katılım endeksine dahil hisse senetleri, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon, Gelir Amaçlı Grup İç Borçlanma Senetleri olup, Fon portföyünün en az %80 ini ters repo dahil Türkiye Cumhuriyeti devleti iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde Fon yönetiminde yatırım olanlar tercih edilir. Fon, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik olup, Fon portföyünün en az %80 ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde olanlar tercih edilir. n gerçek gelir kaynağı faiz gelirine dayanmaktadır. Orta ve uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili getirilerinden maksimum ölçüde yararlanılarak, yatırımcıların tasarruflarının enflasyon riskine karşı korunması ve düzenli yüksek reel getiri sağlanması hedeflenmektedir. Halka Arz Tarihi 17/11/ /11/ /11/2003 2/5/2013 2/5/ /3/ /2/2012 Portföyün toplam portföy içindeki oranı 10.75% 9.39% 22.65% 7.65% 1.57% 7.48% 0.09% 18.66% Özel Sektör 15.78% 18.37% 32.90% Özel Sektör 14.09% 34.19% Özel Sektör Hisse 4.35% 3.31% 1.07% 10.16% Hisse 12.00% 0.48% 11.69% Ö.S Kira Ser. Katılım 1.08% Hesabı Hisse 2.74% 11.19% 6.85% 0.73% 12.09% Hisse 8.34% 1.95% 6.57% Portföy Dağılımı 32.66% 33.35% 81.11% 75.83% Kira Sertifikası 84.99% 80.33% 83.14% 0.90% 3.31% 3.07% 3.23% 6.70% 6.92% Sektörü 2.51% 0.86% 1.58% 6.76%

6 30 Haziran 2015 VEM Alternatif Fon Adı Fon Türü Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları VEM Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Portföy Yöneticisi VEM Büyüme Amaçlı Grup Katılım Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik VEM Esnek Fon Vakıf Emeklilik Esnek Esnek Emeklilik Yatırım VEM Gelir Amaçlı Grup Esnek Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik Yatırım Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik Yatırım VEM Gelir Amaçlı Grup Esnek Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif Emeklilik Polsan Portföy Yönetimi Yatırımcı Sayısı 44,988 39,987 2, ,875 15, ,213 Tedavüldeki Oran 52.44% 36.63% 8.58% 9.25% 25.14% 0.89% 18.75% VEM 2.Esnek Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı 2.Esnek Gelir Amaçlı 2.Esnek Fon Büyüklüğü (TL) 163,618, ,005, ,967, ,306, ,214, ,317, ,366, Fon Birim Fiyatı (TL) Fon Toplam Gider Fon İşletim Gider Yüzbinde 5,25 Yüzbinde 6,25 Yüzbinde 6,25 Yüzbinde 6,25 Yüzbinde 6,25 Yüzbinde 6,25 Yüzbinde 6,25 Yüzbinde 5,10 Yüzbinde 5,02 Yüzbinde 2,75 Yüzbinde 5,9 Yüzbinde 2,75 Yüzbinde 5,02 Yüzbinde 5,50 Risk Sıralaması Düşük Risk Düşük Risk Düşük Risk Orta Risk Orta Risk Orta Risk Orta Risk Performans Bilgileri % AY SONU Fon Fon Fon Fon Fon Fon Fon Karşılaştırma Ölçütü Yatırım Stratejileri ve Riskleri %90 oranında KYD 365 günlük DİBS %10 oranında İMKB Ulusal Tüm Endeksi Fon Portföyüne; Uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen faizsiz Bankacılık ilkelerine uygun Yurtdışında ve Türkiye de ihraç edilmiş her türlü Sukuk ve benzeri faizsiz borçlanma araçlarına yatırım yapılacaktır. İMKB de işlem görmesi şartıyla Türkiye de Hazine Müsteşarlığı nca ihraç edilen Gelire Endeksli Senetlere (İMKB ye kote olan) (TL ve Döviz) ve benzeri faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bunların dışında, hisse senetlerine ve katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu Katılma hesabına da yatırım yapılabilecektir. Fon olarak; nedeniyle Fon, Esnek Emeklilik Yatırım olup, Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon yönetiminde yatırım olanlar tercih edilir. Fon olarak; Fon portföy yapısı/ yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle Fon, Esnek Emeklilik Yatırım olup, Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde Fon yönetiminde yatırım olanlar tercih edilir. stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle Fon, Esnek Emeklilik Yatırım olup, Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde Fon yönetiminde yatırım olanlar tercih edilir. Fon portföy yapısı/ yönetim stratejisi kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle Fon, Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik olup, Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına gore Emeklilik Yatırım Fonları Yönetmeliği nin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırılan ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. nedeniyle Fon Esnek olup, yönetmeliğin 5.maddesi çerçevesinde Uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen faizsiz Bankacılık ilkelerine uygun, Türkiyede ve yurt dışında ihraç edilmiş her türlü Sukuk ve benzeri faizsiz borçlanma araçlarına yatırım yapılacaktır. İMKB de işlem görmesi şartıyla Türkiye de Hazine Müsteşarlığı nca ihraç edilen Gelire Endeksli Senetlere (İMKB ye kote olan) (TL ve Döviz) ve benzeri faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bunların dışında, Türkiyede ve yurt dışında ihraç edilmiş hisse senetlerine, altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu Katılma - Cari Hesaplara (TL/Döviz) yatırım yapılabilecektir. % 30 oranında DOW-JONES endeks kapanışlarının günlük TCMB USD satış kuru değeriyle çarpılması sonucu oluşacak getiri % 25 oranında Bloomberg ABD dolari cinsinden 5-7 yıllık devlet tahvilleri endeks kapanışlarının günlük TCMB USD satış kuru değeriyle çarpılması sonucu oluşacak getiri % 25 oranında Bloomberg Euro cinsinden cinsinden 5-7 yıllık devlet tahvilleri endeks kapanışlarının günlük TCMB Euro satış kuru değeriyle çarpılması sonucu oluşacak getiri % 9 oranında KYD O/N Repo (Brüt) % 8 oranında KYD TL 182 gün bono % 1 oranında KYD USD TL Eurobond % 1 oranında KYD EUR TL Eurobond % 1 oranında BİST Tüm endeksi kullanılacaktır. Fon portföyünün en az %70 i her birinin değeri fon portföyünün %20 sinden az olmamak üzere Yatırım yaptığı menkul kıymetler üzerinden kur kazancı, faiz ve temettü geliri elde etmek amacıyla, yabancı borçlanma araçları ve ortaklık paylarından oluşmaktadır. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti nin ihraç ettiği kamu dış borçlanma araçlarına, ters repoya, borsa para piyasası işlemlerine, vadeli mevduata, katılma hesabına yatırım yapar. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Halka Arz Tarihi 1/3/ /2/ /10/ /11/ /3/ /2/ /11/2003 Portföyün toplam portföy içindeki oranı 5.52% 3.57% 0.91% 11.84% 4.29% 0.08% 0.89% Ö.S Kira Ser. 5.57% 12.65% 1.43% Ö.S Kira Ser. 9.07% 5.04% Ö.S Kira Ser. 9.36% 6.38% 19.63% 22.59% 18.47% 23.65% 0.97% 8.82% Türk Eurobord 9.08% 12.28% 2.23% Portföy Dağılımı 1.07% Kira Sertifikası 80.35% 41.68% 1.97% Kamu Kira Sertifikası 44.21% 41.09% 1.97% Kamu Kira Sertifikası 43.17% 16,77% 0.27% 1.65% 15.24% 39.36% 0.80% 41.67% Kira Sertifikası 91.18% Yabancı Tahvil 76.41% 5.79% 4.72% 20.46% 16.36% 20.00% 16.22% 9.10% 9.07% 20.92% 6.54% 9.95% 24.31% 1.07% 2.01% 1.99%

7 30 Haziran 2015 VEM Gelir Amaçlı Kamu Dış VEM Gelir Amaçlı 1.Esnek VEM Grup Esnek VEM Altın Fon VEM Büyüme Amaçlı Hisse Fon Adı Fon Türü Vakıf Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Gelir Amaçlı Kamu Dış Boraçlanma Araçları Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı 1.Esnek Gelir Amaçlı 1.Esnek Emeklilik Vakıf Emeklilik Grup Esnek Beyaz Grup Esnek Beyaz Emeklilik Vakıf Emeklilik Altın Emeklilik Altın Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Emeklilik Büyüme Amaçlı Portföy Yöneticisi Polsan Portföy Yönetimi Yatırımcı Sayısı 7,610 10,843 1,127 25, ,683 Tedavüldeki Oran 23.47% 17.10% 0.71% 20.82% 29.55% Fon Büyüklüğü (TL) 154,095, ,179, ,731, ,574, ,237, Fon Birim Fiyatı (TL) Fon Toplam Gider Kesintisi (Günlük) Yüzbinde 5,25 Yüzbinde 5,25 Yüzbinde 6,25 Yüzbinde 5,2 Yüzbinde 6,25 Fon İşletim Gider Yüzbinde 5,10 Yüzbinde 4,80 Yüzbinde 5,48 Yüzbinde 5 Yüzbinde 5,70 Risk Sıralaması Orta Risk Orta Risk Orta Risk Orta Risk Yüksek Risk Performans Bilgileri % AY SONU Fon Fon Fon Fon Fon Fon Fon Karşılaştırma Ölçütü %65 oranında KYD USD TL Eurobond %20 oranında KYD EUR TL Eurobond %5 oranında KYD 91 günlük DİBS %1 oranında BİST Ulusal tüm %6 oranında O/N repo (brüt) %3 oranında KYD bir aylık Gösterge endeksi kullanılacaktır. % 43 oranında Bloomberg ABD doları cinsinden 5-7 yıllık devlet tahvilleri endeks kapanışlarının günlük TCMB USD satış kuru değeriyle çarpılması sonucu oluşacak getiri % 40 oranında Bloomberg Euro cinsinden 5-7 yıllık devlet tahvilleri endeks kapanışlarının günlük TCMB EURO satış kuru değeriyle çarpılması sonucu oluşacak getiri % 1 oranında Dow-Jones endeks kapanışlarının günlük TCMB USD satış kuru değeriyle çarpılması sonucu oluşacak getiri % 1 oranında KYD USD TL Eurobond % 1 oranında KYD EURO TL Eurobond % 1 oranında BİST Tüm % 7 oranında KYD O/N Repo (Brüt) % 6 oranında KYD TL 182 gün bono endeksi kullanılacaktır. stratejisi kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle %80 KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ortalama, %10 KYD 1 Aylık Karpayı Endeksi TL, %10 KYD Kira Sertifikaları Endeksi Kamu kullanılacaktır. %85 oranında İMKB Ulusal Tüm Endeksi, %5 oranında KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi, %5 oranında KYD 182 günlük DİBS Endeksi, %5 oranında KYD Bir aylık Gösterge endeksi kullanılacaktır. Yatırım Stratejileri ve Riskleri n amacı, portföyünün en az %80 i kur ve faiz geliri elde etmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti devleti dış borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyüne ayrıca, en fazla %20 sine kadar diğer kamu borçlanma araçları, ortaklık payları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri, özel sektör borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, gelire endeksli senet ve yabancı para cinsinden ve yabancı para endeksli devlet iç borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası olanlar tercih edilir. n amacı, yabancı borçlanma araçlarına portföyünde yer vererek yatırım yaptığı menkul kıymetler üzerinden kur kazancı ve agırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Yabancı kamu ya da özel sektör borçlanma araçlarına fon portföyünün en az %70 i oranında yer verilir. Fon portföyüne ayrıca Türk ve yabancı ortaklık payları, ters repo ve Takasbank para piyasası, Türk iç ve dış borçlanma araçları, Türk özel sektör borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı ve yabancı para cinsinden ve yabancı para endeksli Türk iç borçlanma araçlarına da portföyün %20 sine kadar yatırım yapar. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde olanlar tercih edilir. Fon, Esnek olup, Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon yönetiminde yatırım araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünün en az % 80 ini devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Bunun yanı sıra, diğer kıymetli madenlere, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı, borsa yatırım fonu ve kira sertifikalarıyla da piyasalardaki fırsatlardan yararlanarak, orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlanması hedeflemektedir. Ayrıca Fon BIST Katılım Endeksi Paylarına ve TL, USD ve EUR cinsinden altına da yatırım yapabilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon, Büyüme Amaçlı olup, Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, riskin dağıtılması esasına dayanarak, likiditesi ve verimi yüksek menkul kıymetler tercih edilir. Portföyün en az %80 i devamlı olarak İMKB Ulusal Pazarda işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırılacaktır. Halka Arz Tarihi 17/11/ /3/ /2/ /9/ /11/2003 Portföyün toplam portföy içindeki oranı 5.20% 0.92% 0.06% 1.67% 5.47% 5.79% 7.95% 2.20% Türk Eurobond 4.60% 13.85% 15.20% Borsa 5.25% 0.58% 4.24% 1,60% Portföy Dağılımı 0.66% Türk Eurobond 83.40% Yabancı Hisse 20.95% Yabancı Tahvil 50.95% 9.65% 13.00% 2.60% 69.20% Değerli Madenler 94.75% 0.39% 93.58% 5,48% 6.00% 1.07% 0.36% 26.23% 22.30% 1.52% 3.43% 45.05% * Burada yer alan bilgiler Vakıf Emeklilik Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. Emeklilik Yatırım Fonlarının geçmiş döneme ait getirileri,gelecek dönemler için performans kriteri sayılamaz. Söz konusu bilgiler katılımcıları bilgilendirmek amacında olup, yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerde yer akan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Burada yer alan bilgilere göre yatırım kararı alınması beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sonuçlardan Vakıf Emeklilik Fon Yönetimi sorumlu tutulamaz.

2014 2. Çeyrek FON BÜLTENİ. yarını bugün belirler

2014 2. Çeyrek FON BÜLTENİ. yarını bugün belirler 2014 2. Çeyrek FON BÜLTENİ yarını bugün belirler Ekonomik Görünüm Yılın ilk çeyreğinde dünya ekonomisi, Euro Bölgesi ve Japon ekonomilerindeki toparlanmayla beklentilerin sınırlı seviyede üzerinde büyürken,

Detaylı

KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği ÖST: Özel Sektör Tahvili BRÜT BORÇ STOKU. 401,7 Milyar USD*

KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği ÖST: Özel Sektör Tahvili BRÜT BORÇ STOKU. 401,7 Milyar USD* HAZİRAN 2015 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Euro bölgesinde başlaması muhtemel toparlanma ve Yunanistan tarafından borçların ödeneceği yönünde açıklamaların gelmesi ile birlikte yukarı yönlü hareketine

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ. Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi. Uluslararası Gelişmeler

TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ. Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi. Uluslararası Gelişmeler TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi Uluslararası Gelişmeler ABD Merkez Bankası, yaklaşık altı yıl sonra 2008 mortgage krizinin ardından başlatılan teşvik programını

Detaylı

Finansal İstikrar Raporu

Finansal İstikrar Raporu Finansal İstikrar Raporu Kasım 1 Sayı: 19 Finansal İstikrar Raporu Kasım 1 Sayı 19 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklâl Cad. 1 Ulus, 1 Ankara, Türkiye Telefon: (9 3) 7 Faks: (9 3) 7

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 215 Dünya Ocak ayında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından küresel ekonomik görünüme ilişkin yayımlanan raporlarda, petrol fiyatlarındaki

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 214 Dünya Kasım ayında G-2 liderleri küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yeni önlemler alınması konusunda uzlaşma sağlamıştır. Söz konusu anlaşma, 218

Detaylı

Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi. Aylık Ekonomi Bülteni

Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi. Aylık Ekonomi Bülteni Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs, 2015 Öne Çıkanlar İçindekiler Sayfa Öne Çıkanlar 1 Öne Çıkanlar 2 3 Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Piyasa Gelişmeleri Makroekonomik

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2007 31.12.2007 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 2012)

FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 2012) FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 212) EMEKLİLİK FONLARI VE PİYASALAR BÜLTENİ GENEL DEĞERLENDİRMELER 212 OVP (Orta Vadeli Plan) için konulan hedeflerden öne çıkan beş kalemden; ikisinde

Detaylı

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok İçindekiler: 1 Özet Değerlendirme 2 İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar 2 Enflasyon 3 Sanayi Üretimi 4 Dış Ticaret Dengesi 5 Ödemeler Dengesi 6 Merkezi Yönetim Bütçesi 7 Merkezi

Detaylı

Yurtiçinde Suriye ve Mısır daki gelişmeler, kredi notu ve bütçe gündemin ilk sıralarında yer aldı.

Yurtiçinde Suriye ve Mısır daki gelişmeler, kredi notu ve bütçe gündemin ilk sıralarında yer aldı. AĞUSTOS 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi Uluslararası Gelişmeler Fed Açık Piyasa Komitesi, iki gün süren toplantıdan sonra aylık 85 milyar dolar tutarındaki tahvil

Detaylı

AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015. Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur.

AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015. Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015 Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. Bu bülten İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İş Bankası

Detaylı

Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi. Aylık Ekonomi Bülteni

Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi. Aylık Ekonomi Bülteni Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Aylık Ekonomi Bülteni Ocak, 2015 Öne Çıkanlar İçindekiler Sayfa Öne Çıkanlar 1 Öne Çıkanlar 2 3 Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Piyasa Gelişmeleri Makroekonomik

Detaylı

FON BÜLTENİ GENEL KİTLEYE YÖNELİK BÜLTEN

FON BÜLTENİ GENEL KİTLEYE YÖNELİK BÜLTEN FON BÜLTENİ Değerli Katılımcımız Geleceğinizin güvencesi Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yatırım aracı seçenekleri olan emeklilik yatırım fonlarımızın performansı ve içeriği ile ilgili bilgiler bu bültende

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 13 IV. Parasal Büyüklükler

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI. İdare Merkezi. İstiklâl Cad. 10 Ulus, 06100 Ankara, Türkiye. Telefon: (90 312) 507 50 00. Faks: (90 312) 507 56 40

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI. İdare Merkezi. İstiklâl Cad. 10 Ulus, 06100 Ankara, Türkiye. Telefon: (90 312) 507 50 00. Faks: (90 312) 507 56 40 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklâl Cad. 1 Ulus, 1 Ankara, Türkiye Telefon: (9 312) 7 Faks: (9 312) 7 Teleks: 33 mrbrt tr; 31 mbdı tr İnternet Sayfası: http://www.tcmb.gov.tr E-posta:

Detaylı

Ayl k Bülten Haziran 2015

Ayl k Bülten Haziran 2015 Ayl k Bülten Haziran 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Ekonomide toparlanmaya ilişkin ilk işaretler geliyor... Mayıs ayında gelişmekte olan piyasalar baskı altında kalırken yılbaşından

Detaylı

Ayl k Bülten Temmuz 2015

Ayl k Bülten Temmuz 2015 Ayl k Bülten Temmuz 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Büyüme yılın ilk çeyreğinde beklentileri aştı... Haziran başında yapılan genel seçimin sonuçları ve hükümet kurulmasına yönelik

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2012-30.09.2012 dönemine ilişkin

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

2015 II. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU

2015 II. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU STRATEJİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO YÖNETİCİ ÖZETİ 2 KÜRESEL GÖRÜNÜM 3 TÜRKİYE EKONOMİSİ 7 VARLIK YÖNETİM MODELİ 13 HİSSE SENEDİ 14 SABİT GETİRİLİ YATIRIMLAR 16 KIYMETLİ MADENLER 17 DÖVİZ SEPETİ 17 BMD

Detaylı

05/07/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

Ekim 2013 No:133. İçindekiler: ING Bank A.Ş. Ekonomik Araştırmalar Grubu. Özet Değerlendirme İzlenecek Önemli Gelişmeler

Ekim 2013 No:133. İçindekiler: ING Bank A.Ş. Ekonomik Araştırmalar Grubu. Özet Değerlendirme İzlenecek Önemli Gelişmeler İçindekiler: 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 15 16 ING Bank A.Ş. Ekonomik Araştırmalar Grubu Adres: Özet Değerlendirme İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar Enflasyon Sanayi Üretimi Dış Ticaret

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN... TARİH VE... SAYI İLE ONAYLANAN,... TARİH

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Aralık Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı