TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.

2

3 İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar Çalışma İzni Gerektiren Hallerde Yapılacak İşlemler Kazaların Önlenmesi Elektrikli El Aletleri Alçak Gerilim Yüksek Gerilim Şalt Tesisleri Enerji İletim Hatları Ağaç Budama ve Kesme İşlemleri Ekip Çalışmalarında İş Güvenliğinin Sağlanması ve Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü ile Koordineli Çalışmalar Yeraltı Kabloları ve Ekleri SF6 Gazlı Çalışmalarda İş Güvenliği Akümülatör Odaları Yağlardan Temizleme İşleri Boya İşleri Kaldırma Makinelerinin Teçhizatlarında ve Kullanılmasında Uyulması Gereken Güvenlik Önlemleri... 44

4 İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Basınçlı Kaplar Isı Merkezlerindeki Kazan Tesisleri İş Makineleri Oto Bakım Atölyeleri ve Garajlarda Yapılan İşler Takım Tezgahlarında Çalışma Kaynak İşleri Tüpler LPG Tüpleri Kimya ve Elektronik Laboratuarlarındaki Çalışmalar Ambar ve Depolama İşleri Yapı İşleri Yangına Karşı Önceden Alınacak Güvenlik Önlemleri Yangın Durumunda Yapılacak İşler Sağlık Kişisel Koruyucu Donanımlar (K.K.D) ve İş Güvenliği. Ekipmanları Yönetmelik Alındı Belgesi Yürürlükten Kaldırılan Metinler Yürürlük... 77

5 İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Ekler 1.İş Emri Çalışma İzni İsteği Formu (Form YTİM-1) Çalışma İzni Formu (Form YTİM-2) Manevra Formu (Form YTİM-3) İş Güvenliği Formu (İGF-1) İş Bitirme Beyanı (İGF-2) Elektrik Dağıtım Şirketi Enerji Kesilmesi ve Verilmesi İsteği Formu (Form-EKV) Dokunma Tehlike Var Kartı Dikkat Gerilim Altında Çalışma Var Kartı Özel Durum Kartı Dokunma Çalışma Var (Yardımcı Tehlike) Kartı İş Güvenliği ve İlk Yardım Malzemeleri Kontrol Defteri İTİGM 380 kv TM de Olması Gereken İş Güv. Malz İTİGM 154 kv TM de Olması Gereken İş Güv. Malz... 91

6 İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no 15.İTİGM GİS TM de Olması Gereken İş Güv. Malz İTİGM Trafo Bakım Ekibinde Olması Gereken İş Güv. Malz İTİGM Hat Bakım Ekibinde Olması Gereken İş Güv. Malz İTİGM İnşaat Ekibinde Olması Gereken İş Güv. Malz İTİGM RÖA Ekibinde Olması Gereken İş Güv. Malz İTİGM Test Ekibinde Olmasın Gereken İş Güv. Malz İTİGM Elektronik Ekibinde Olmasın Gereken İş Güv. Malz Kişilik Bir Ekip veya Trafo Merkezinde Bulunması Gereken İlkyardım Malzemeleri Yönetmelik Alındısı

7 GENEL ESASLAR Amaç: Madde 1 - İş ve çalışma hayatını düzenleyen Yasalar ve sair Mevzuatın İş güvenliğine ilişkin ilgili tüm hükümlerine ek olarak, Teşekkülümüzün faaliyet konusunu oluşturan elektrik unsurunun tehlike taşıyan özelliği dikkate alınarak, bu Yönetmelik TEİAŞ işyerlerinde İş Güvenliği açısından alınması gereken asgari önlemleri belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Kapsam: Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri TEİAŞ işyerlerinde görevli, tüm kamu ve özel sektör personeline uygulanır. Hukuki Dayanak: Madde 3 - Bu yönetmelik 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Ana Statüsü hükümlerine dayalıdır. Tanımlar ve Kısaltmalar: Madde 4 - Teşekkül TEİAŞ İşletme Bu yönetmelikte geçen; :Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü. :Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. :TEİAŞ ın mal ve hizmet üreten tüm birimlerini ifade eder. 7

8 İTİGM :İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü. MYTİM :Milli Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü. BYTİM :Bölgesel Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü. EDŞ :Kamu veya Özel Elektrik Dağıtım Şirketi. EİH :Enerji İletim Hattı. EDH :Enerji Dağıtım Hattı. TM :Trafo Merkezi. GİS :Gaz İzoleli Trafo Merkezi. AA (AC) :Alternatif Akım. DA (DC) :Doğru Akım. TG :Tehlikeli Gerilim. AG :Alçak Gerilim. YG :Yüksek Gerilim. Form YTİM/1 (Ek:2):Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü Çalışma İzni İsteği Formu. Form YTİM/2 (Ek:3):Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü Çalışma İzni Formu. Form YTİM/3 (Ek:4):Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü Manevra Formu. İGF-1 (Ek:5):İş Güvenliği Çalışma İzni Formu. İGF-2 (Ek:6):İş Bitirme Beyan Formu. EKV(Ek:7) :Elektrik Dağıtım Şirketi Enerji Kesilmesi ve Verilmesi İsteği Formu. Alçak Gerilim:1000 Volt ya da 1000 Voltun altında olan fazlar arası gerilimdir. Yüksek Gerilim: Etkin değeri 1000 Voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir. [TEİAŞ sisteminde iletişim kolaylığı açısından Volt arası Orta Gerilim (OG) olarak isimlendirilir.] 8

9 Tehlikeli Gerilim: Etkin değeri, alçak gerilimde 50 Voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir. A) Servisler: Yük Tevzi İşletme Müdürlükleri (YTİM) 1) Milli Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü (MYTİM): Türkiye Enterkonnekte Sisteminin Üretim, İletim ve Tüketim yönünden güvenli, kaliteli ve ekonomik olarak işletilmesine devamlı nezaret eden, Elektrik Enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesinden (Üretim-Tüketim Dengesi) sorumlu olan ve Bölgesel Yük Tevzi İşletme Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlayan İşletme Müdürlüğüdür. 2) Bölgesel Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü (BYTİM): Türkiye Enterkonnekte Sisteminin Sınırları belirlenmiş bir bölgesinin; Üretim, İletim ve Tüketim yönünden güvenli, kaliteli ve ekonomik olarak işletilmesine devamlı nezaret eden, işletme manevralarının koordinasyon ve kumandasını yapan/ yaptıran İşletme Müdürlüğüdür. 3) Yük Tevzi İşletme Mühendisi: Yük Tevzi İşletme Müdürlüklerinde sistem işletmesini sağlamakla görevli Mühendistir. 4) İşletme ve Bakım Mühendisi: EİH, TM, GİS ve İletim Şalt Tesislerinin işletme ve bakımından sorumlu Mühendistir. 9

10 5) Röle ve Ölçü Aletleri Mühendisi: Akım ve gerilim trafolarının sekonder devreleri ile kumanda devrelerinin, röle ve ölçü aletlerinin bakım, ayar ve testlerinden sorumlu Mühendistir. 6) Ölçüm Sistemleri Mühendisi: Akım ve gerilim trafolarının sekonder ölçü devreleri, sayaç ve skalar cihazlarının ölçüm, bakım, ayar ve testlerinden sorumlu Mühendistir. 7) Elektronik Mühendisi: İletişimin sağlanmasından ve İletişim gerekliliklerinin tesis, işletme ve bakımından sorumlu Mühendistir. 8) Test Mühendisi: YG Trafo ve Primer Şalt Teçhizatı, Topraklama Sistemi ile Güç Kablolarının testlerinden sorumlu Mühendistir. 9) Trafo Merkezleri İşletme Teknisyeni: Trafo Merkezlerinin işletme şartlarını göz önünde tutarak, İşletme ve Yük Tevzi talimatlarına uygun manevra yapan, çalışmalar öncesinde teçhizatı İGF-1 formu ile ekip şefi veya koordinasyon sorumlusuna teslim eden, çalışmanın bitiminde de ekip şefi veya koordinasyon sorumlusundan İş Güvenliği tedbirlerinin kaldırıldığını kontrol ederek İGF-2 formu ile teslim alıp, teçhizatın işletme haline geçmesi için İTİGM ve YTİM ye bilgi vererek servise alınmasını sağlayan personeldir. 10)Yük Tevzi İşletme Teknisyeni: Sistem şartlarının gerektirdiği işletme manevralarını yapan / yaptıran personeldir. 11) Ekip: Birden fazla elemanın bulunduğu çalışma grubudur. 10

11 12) Ekip Şefi veya Sorumlusu: Yapılacak bir çalışmadan önce gerekli güvenlik önlemlerini alan veya aldırtan sonra teçhizat üzerinde yapılacak çalışmaları yürüten, çalışmanın bitiminde de bu önlemlerin kaldırılmasını sağlayan veya isteyen, üzerinde çalışma yapılan teçhizatın servise alınabileceğini ilgili birimlere bildiren personeldir. NOT: Bu bölümdeki tanımlar İş Güvenliği maksadıyla yapılmış olup, personelin ve servislerin görev ve sorumluluklarının sadece tarifteki kadar bulunduğu anlamını taşımaz. Yapılan işin niteliğine göre sorumluluk ve gerekli görev sınırları ilgili ünite amirlerince genişletilebilir. 13) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler: Elektrik Üretim Anonim Şirketi, otoprodüktör, otoprodüktör grubu ve özel sektör üretim şirketleri. 14) Çalışma İzni İstemeye Yetkili Elemanlar: Enterkonnekte sistemi etkileyen çalışmalarda; Üretim ve İletim tesislerinde çalışma izni istemeye yetkili elemanların isimleri İTİGM / Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler tarafından YTİM ye bildirilir. EDŞ ler; yapacağı çalışmalarda izin istemeye yetkili elemanlarının isimlerini ilgili İTİGM ne yazılı olarak bildirir. B) İşletmede Sık Kullanılan Terimler: 1) Trafo Merkezi (TM) : Gerilim değişikliği yapılan transformatör ve şalt teçhizatının bulunduğu yer. 2) GİS: Gaz İzoleli Trafo Merkezi. 11

12 3) Kesici: Kısa devre dahil olmak üzere elektrikli devrelerde yük altında açma ve kapama yapan teçhizattır. 4) Ayırıcı: Yüksüz elektrik devrelerinde açma ve kapama yapan teçhizattır. 5) By-Pass Ayırıcısı: Tek baralı sistemde paralelindeki kesici kapalı iken açılıp kapatılabilen ayırıcıdır. 6) Toprak Ayırıcısı: Gerilimsiz duruma getirilmiş elektrik devrelerini toprakla irtibatlamak için kullanılan teçhizattır. 7) Sigorta: Elektrik akımının öngörülen bir sınır değerini aşması durumunda devreyi açan aygıt ve düzenektir. 8) Bara: Aynı gerilimdeki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı düzeneklerdir. 9) EİH: YG Enerji iletiminde kullanılan havai hatlar ile güç kablolarından oluşan tesislerdir. 10) Müşterek Hatlar: Farklı gerilimli hatların aynı direkler üzerinde bulunduğu hatlardır. 11) Çok Devreli Hatlar: Aynı gerilimli birden fazla hattın aynı direk üzerinde bulunduğu hatlardır. 12

13 12) Parafudr: Teçhizatı, aşırı gerilimlerden koruyan teçhizattır. 13) Güç Trafosu: Elektrik enerjisinin güç ve frekansı sabit kalmak şartıyla gerilim ve akımın değerini belli oran dahilinde değiştiren teçhizattır. 14) Akım Trafosu: Akımı belli bir oran dahilinde değiştiren teçhizattır. 15) Gerilim Trafosu: Gerilimi belli bir oran dahilinde değiştiren teçhizattır. 16) Kaplin Kapasitör (Gerilim Bölücü): İletişim, koruma, ölçü ve bilgi nakli için kullanılan teçhizatın EİH na bağlantısını sağlayan kondansatördür. 17) Hat Tıkacı: Ayarlandığı frekans bandına karşı büyük empedans göstererek işaretin bara tarafına geçmesini engelleyen (hat tarafına yönlendirilmesini sağlayan) paralel rezonans devresidir. 18) Şönt Kapasitör: Bağlı bulunduğu baranın gerilimini yükseltmek için kullanılan ve reaktif güç üreten kondansatör grubudur. 19) Seri Kapasitör: Uzun EİH larına seri olarak bağlanan ve hattın empedansını küçültmek için kullanılan kondansatör grubudur. 20) Reaktör: Bağlı bulunduğu hat, trafo veya baradan reaktif güç çeken (tüketen) ve gerilim düşürmek için kullanılan bobindir. 13

14 21) Röle: Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve düşük frekans gibi durumlarda kesicilere açma, kapama ve sinyal kumandası veren cihazdır. 22) Kuranportör: Enerji iletim hatları üzerinden ses, koruma sinyalizasyonu ve bilgi iletişimi sağlayan radyo frekanslı (RF) alıcı verici cihazdır. 23)Metal Muhafazalı Tip Hücreler (Metal Clad) : İşletme gerilimi 36 kv a kadar (36 kv dahil) anahtarlama ve kumanda tesisleri. C) Teçhizatın Durumu: 1) Serviste Olan Teçhizat: Bir teçhizatın amacına uygun çalışma durumunda olmasıdır. 2) Servis Dışı Teçhizat: Çeşitli sebeplerle (bakım, tamir, yedek, arıza vb) işletme dışı bırakılan teçhizattır. 3) Emre Amade Teçhizat: Servise girmeye hazır durumda bulunan teçhizattır. 4) Emre Amade Olmayan Teçhizat: Arıza, bakım, tamir, kontrol, muayene gibi nedenlerle servis dışı bulunan ve ihtiyaç anında servise alınamayan teçhizattır. 5) Boşta Gerilim Altında Teçhizat: Üzerinden enerji çekilmeyen, fakat tek taraflı gerilim tatbik edilmiş bulunan teçhizattır. 6) Topraklanmış Teçhizat: Gerilimsiz duruma getirildikten sonra toprakla irtibatlandırılmış teçhizattır. 14

15 7) Yedek Teçhizat (Duran Yedek): Serviste olan bir teçhizatın yerine alınmak üzere servis dışı bekletilen teçhizattır. 8) Transfere Alınmış Teçhizat: Transfer bara üzerinden irtibatlandırılmış teçhizattır. 9) Ring Devre: En az üç merkezin ya da iki merkeze bağlı paralel iki EİH nın meydana getirdiği kapalı devredir. D) İşlemler: 1) Manevra: Sistemin muhtelif kısımlarını devreye almak veya çıkarmak için kesiciler ve ayırıcılar ile yapılan işlemlerdir. 2) Boşta Gerilim Altına Almak: Gerilimsiz halde bulunan bir teçhizatın, topraklamalar ile irtibatını kestikten sonra, ayırıcı ve kesicileri kapatarak, teçhizatı gerilimli hale getirmektir. 3) Enerjilemek: Gerilim altına alınmış teçhizattan yük çekilmeye başlanması halidir. 4) Arıza Halleri Manevraları: Arıza hallerinde, sistemi normal çalışma durumuna getirmek için yapılan işlemlerdir. 5) Paralele Alma: Birbirinden ayrı olarak gerilimli bir halde bulunan iki sistem parçasını veya üniteyi senkronizasyon şartlarını sağladıktan sonra birbirine bağlama işlemidir. 6) Ringin Kapatılması: Herhangi bir nedenle açılmış olan ring devrenin, açık uçları 15

16 arasındaki gerilim farkını ve faz açısını müsaade edilebilir bir değere getirdikten sonra, birleştirilme işlemidir. 7) Teçhizatın Gerilimsiz Bırakılması: Gerilimli Teçhizatın kesici ve ayırıcılarını açarak güvenli bir şekilde gerilimsiz hale getirilmesidir. 8) Topraklama Yapmak: Gerilimsiz hale getirilmiş teçhizatı toprak ayırıcısını kapatarak veya topraklama donanımı kullanılarak teçhizatın toprakla irtibatlandırılmasıdır. 9) Koordineli Çalışma: Aynı çalışma izni formu ile belirlenen çalışma alanında birden fazla ekibin çalışmasıdır. Bu tür çalışmalarda çalışma izni istemeye yetkili tarafından bir koordinasyon sorumlusu belirlenir. 10) Gerilim Altında Çalışmalar: Elektrik tesislerinde çalışılan saha yakınında gerilimli teçhizat var ise; Madde:5 de belirtilen yaklaşma mesafelerine uyularak yapılan çalışmalardır. Gerilim altındaki çalışmalarda Ekip Şefi veya Ekip Sorumlusu ekip çalışmalarını gözetler ve uyarır. E) Formlar ve Kartlar: 1) Çalışma İzni İsteği Formu (Form YTİM-1): Çalışma izni gerektiren hallerde (madde 4 G/a) işe başlamadan önce çalışma izni istemeye yetkili elemanlar tarafından doldurulan ve YTİM ne yazdırılan veya gönderilen formdur (Ek:2). 2) Çalışma İzni Verme Formu (Form YTİM-2): YTİM nin, sistemin durumunu göz önüne alarak ve koordinasyonu sağlayarak, dolduracağı formdur. Çalışma izni 16

17 isteğinin uygun görülüp görülmediği gerekçesi açıklanarak bu form ile çalışma izni isteyen birime gönderilir. (Ek:3) 3) Manevra Formu (Form YTİM-3): Yük Tevzi İşletme Müdürlüklerinin bizzat yaptıracakları manevralarda, TM İşletme Teknisyenlerinin takip edecekleri manevra sırasını belirtmek gayesi ile manevraya başlamadan önce YTİM tarafından doldurulan ve ilgili merkezlere iletilen formdur. (Ek:4). 4) İş Güvenliği Formu (Form İGF-1): TM İşletme Teknisyeni tarafından düzenlenen ve işi yapacak Ekip Şefi, Ekip Sorumlusu veya Koordinasyon Sorumlusuna, çalışma yapılacak teçhizatta enerjinin kesildiğini, kilitleme, topraklama, kartlama ve çalışma alanını belirleyen işaretleme işlemlerinin yapıldığını belirleyen ve bu durumu karşılıklı olarak doğrulayan formdur. TM İşletme Teknisyeni, Ekip Şefi veya Koordinasyon Sorumlusu değişikliği durumlarında, İşletme Yetkilisi Olur u ile değişiklik YTİM ye bildirilerek İGF-1formundaki değişiklik bölümü doldurulacaktır. (Ek:5) 5) İş Bitirme Beyanı (Form İGF-2): Teçhizat üzerindeki çalışmayı yapan Ekip Şefi, Ekip Sorumlusu veya Koordinasyon Sorumlusu tarafından düzenlenen ve çalışmanın bittiğini belirten formdur (Ek:6) 6) Enerji Kesilmesi/Verilmesi İsteği Formu (Form EKV): Madde-4 E/6 Bendi Yönetim Kurulumuzun Tarih ve Sayılı kararı ile değiştirilmiştir. TEİAŞ İş yerlerinde, İşletme Teknisyeni ile enerji kesilmesini, iş bitiminde enerji verilmesini isteyen EDŞ, Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile Dağıtım lisansına sahip diğer tüzel kişilerin yetkilileri arasında karşılıklı doldurularak imzalanan formdur. (Ek:7)Yeni M.4-E/6 Metini 17

18 Enerji kesilmesini ve verilmesini istemeye yetkili şahısların isimleri önceden İTİGM ne bildirilir. 7) Vardiya Devir Defteri: Vardiya değişimlerinde TM İşletme Teknisyenlerinin birbirlerine vardiya teslim etmek için kullandıkları defterdir. Bu defter vardiya süresince trafo merkezinde yapılan çalışmaları ve trafo merkezinin o anki durumu hakkında bilgileri kapsar. 8) Güvenlik Kartları: Bakım, tamirat, arıza vs. gibi nedenlerle servis dışı edilmiş teçhizat üzerinde çalışacak personelin güvenliğini sağlamak, yanlış manevrayı önlemek ve teçhizatı korumak için trafo merkezlerinde kullanılması zorunlu kartlardır. Güvenlik kartları KESİNLİKLE SİLİNMEZ KALEMLE DOLDURULACAK ve HER KART SADECE BİR KEZ kullanılarak asgari bir yıl süre ile saklanacaktır. Üzerinde KESİNLİKLE silinti kazıntı bulunmayacaktır. Bu kartlar; 1-DOKUNMA TEHLİKE VAR KARTI Kırmızı Renk (Ek: 8) 2-DİKKAT GERİLİM ALTINDA ÇALIŞMA VAR KARTI Sarı Renk (Ek:9) 3-ÖZEL DURUM KARTI Beyaz Renk (Ek.10) 4-DOKUNMA ÇALIŞMA VAR KARTI (Yardımcı Tehlike Kartı ) Turuncu Renk (Ek:11) F) Muhabere Cihazlarının Kullanılması: Yük Tevzi İşletme Müdürlüklerinin ve diğer birimlerin sistemdeki haberleşmeleri kuranportör, telsiz, paks sistemi, telefon ve faks teyidi alınarak sağlanabilir. 18

19 Muhabere, Yük Tevzi Usulleri Yönergesine göre gerçekleştirilecektir. G) Sistem Teçhizatı Üzerindeki Çalışmalar: a-) Çalışma izni gerektiren çalışmalar; 1.Enerji iletimini kısıtlayan, 2.Enerji üretimini kısıtlayan, 3.TEİAŞ Dağıtım barasının tamamında kesinti kısıntıya neden olan ve/veya olacak çalışmalar. 4.İletim Sistemi teçhizatında manevrayı gerektirecek çalışmalar. b-) Çalışma İzni İsteğinin Yapılması ve İznin Verilmesi; 1.Çalışma izni istemeye yetkili elemanların kimler olacağı, 2.Çalışma izni isteği için, zamanı, şekli ve iznin verilmesi, 3.İlgili formların düzenlenmesi, doldurulması, 4.Çalışma izninin iptali ve benzeri konularda Yük Tevzi Usulleri Yönergesi uygulanır. c-) Arızalı Durum Çalışmaları; Sistemdeki herhangi bir teçhizat, arıza sebebiyle servisten çıkmış veya çıkartılmış ise söz konusu teçhizat üzerinde yapılacak çalışmalar Arızalı Durum Çalışmalarıdır. Bu çalışmalar için Çalışma İzni İsteği ne ihtiyaç yoktur. Önemli ve acil hallerde, doğal afetler, can ve malın tehlikeye düşmesi ve bunun gibi ani müdahaleleri gerektiren durumlarda (enerji kesintisi de dahil) zaman kaybını önlemek için gerekli iş güvenliği tedbirleri alınarak müdahale edilir ve ilk fırsatta durum YTİM ne bildirilir. 19

20 Madde 5 - Gerilim altındaki Teçhizatlar (iletkenler dahil) için kabul edilen azami yaklaşma mesafesi aşağıda gösterilmiştir volt arası 30 cm volt arası 60 cm volt arası 90 cm volt arası 150 cm volt arası 300 cm volt arası 450 cm GENEL KURALLAR Madde 6 - Çalışan her eleman çalıştığı görevde gerekli olan tüm güvenlik tedbirlerinin, görevin devamı süresince titizlikle uygulanmasından öncelikle kendisi sorumludur. Madde 7 - Maddi kayıpların önlenmesi veya iş süresinin kısalması için olsa bile gerekli her türlü güvenlik tedbirleri alınmadan herhangi bir işe girişmek kesinlikle yasaktır. Madde 8 - Personel görev yerini izinsiz terk etmeyecektir. Madde 9 - TM leri ve EİH larında yapılacak tevsiat, tadilat ve inşaat bakım/onarım çalışmalarında, işi yapacak olan Tesis birimleri, EDŞ ler ve üçüncü şahıslar (yükleniciler) ilgili İşletme biriminden yazılı müsaade almadan ve TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliğine uygun çalışma yapılacağına dair bir protokol yapmadan hiçbir şekilde çalışma yapamazlar. Madde 10 - Kişiye ve ekibe, işinde gerek duyulacak her türlü koruyucu malzeme ve teçhizat tutanakla verilecek ve bu teçhizatın kullanılması öğretilecektir. Verilmiş ve kullanımı öğretilmiş koruyucu teçhizatın kullanılmasından, temizlenmesinden ve korunmasından kullanan elemanın kendisi ve Ekip Şefi sorumludur. 20

21 Madde 11 - Her ne surette olursa olsun iş yerinde iş kazasına ve yangına sebebiyet verecek hareketlerde bulunulmayacak, yangın halinde itfaiye ve ilgililere haber verilecektir. Madde 12 - Yetkili amirin bilgisi dışında tehlike uyarı levhaları ile kartların yerleri değiştirilmeyecektir. Madde 13 - Ünite dahilinde ve çalışma sahasında uyarı ve tehlike levhalarına kesinlikle uyulacaktır. Madde 14 - Bütün çalışmalar tesis, işletme ve bakım talimatları doğrultusunda yapılacaktır. Madde 15 - Üzerinde bakım-onarım yapılan kısımların altında, güvenlik tedbiri alınmadan bulunulmayacaktır. Madde 16 - İşin yapılması sırasında ortaya çıkan malzeme, inşaat ve hafriyat atığı, atık izolasyon yağı, varil, SF6 gazı atığı, pil, akü benzeri kimyasal ve tehlikeli nitelikteki atıkların toplanmasından ve İTİGM tarafından belirlenen geçici depolanma yerine getirilmesinden Tesis Kontrol elemanı, Ekip Şefi veya Ekip Sorumlusu, bertaraf ile ilgili işlemlerden ise İTİGM sorumludur. Bütün atık işlemler Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun şekilde yapılacaktır. Madde 17 - Yetkililerce, iş ve hizmet gereği kullanılmasına izin verilen iş yerleri dışındaki kısım ve binalarda elektrik sobası, elektrik ocağı, elektrikli çaydanlık vb. elektrik gereçleri kullanılmayacaktır. 21

22 Madde 18 - Çalışan makinelerin, aparatlarının ve tesislerin temizliği bunları işletmekle sorumlu olan personel tarafından yapılacaktır. Madde 19 - Gereğinden fazla veya kullanılmayan malzemeler çalışılan yerlerde bulundurulmayacaktır. Madde 20 - İş elbiseleri makinelerin çalışan kısımlarına girecek veya takılacak şekilde bol ve yırtık olmayacaktır. Madde 21 - Koruyucu tertibatın kaldırılmasını gerektiren hallerde; bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için makine durduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra koruyucu tertibat kaldırılacak ve onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir. Madde 22 - Yapılan bütün bakım, onarım ve işletme çalışmalarında alınan ve alınacak iş güvenliği tedbirleri kayda bağlanacaktır. Madde 23 - İçinde aşındırıcı, yakıcı veya sıcak sıvılar bulunan büyük kap, sarnıç, kuyu, havuz ve depoların ağızları, döşeme ile aynı seviyede bulunuyorsa, bunların kenarları sağlam korkuluklarla çevrilecek veya kapakla örtülecektir. Madde 24 - Tüm güvenlik önlemleri alınmasına rağmen olağan dışı nedenlerle herhangi bir işin sonucu şüpheli ise, durum en yakın amire duyurulacaktır. 22

23 Madde 25 - Gezici ekiplerde ve sabit işyerlerinde Yönetmeliğin ekler bölümünde listesi verilen İş Güvenliği ve İlk Yardım malzemeleri her an kullanmaya hazır halde bulundurulacaktır. Madde 26 - İş Güvenliği ve İlkyardım malzemelerinin tam ve çalışır durumda olup olmadığının kaydedileceği İş Güvenliği ve İlk Yardım Malzemeleri Kontrol Defteri düzenli bir şekilde tutulacak ve kontrol edilecektir. (Ek-12) Madde 27 - Günlük çalışmaların başında ve sonunda, bütün iş güvenliği malzemeleri ve diğer aletler Ekip Şefi tarafından kontrol edilecektir. Kullanılmasında sakınca görülenler tamir edilmek üzere ayrılacak veya yenisi ile değiştirilmek üzere en yakın amire tutanakla bildirilecektir. Madde 28 - Gelip geçmeye engel olan çalışma yerlerinde şerit ve ikaz levhaları ile gerekli emniyet önlemleri alınacak, gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. Özellikle yollarda yapılacak çalışmalarda uygun yerlere üzerinde ÇALIŞMA VAR yazılı levhalar asılacaktır. Trafiğin bir müddet için kesilmesi gerektiğinde kırmızı bayraklı bir işaretçi bulundurulacaktır. Geceleri kırmızı bayraklar, ışıklı işaretlerle değiştirilecek ve levhaların okunaklı durumda kalmaları sağlanacaktır. Madde 29 - Çalışmalara başlamadan önce, üzerinde çalışılacak tesisatı enerjilemesi için muhtemel olan, her gerilimdeki kesici ve ayırıcıların açık durumda olmaları sağlanacak ve çalışma süresince bu durumu koruyacak önlemler alınacaktır. 23

24 Madde 30 - Ekip şefinin veya sorumlusunun ihtiyaç göreceği hallerde kumanda mekanizmalarına ait beslemenin (elektrik veya basınçlı hava vb) kesilmesi, kilitlenmesi sağlanacak ve kesicilere ait özel basınçlı hava tankları boşaltılacaktır. Madde 31 - Atölye ve laboratuarlardaki YG deneylerinde atölye veya laboratuar sorumlusu bizzat bulunacaktır. Madde 32 - TEİAŞ İşyerlerine gezi amacı ile gelen ziyaretçilere izin verilmesi halinde; İş Güvenliği kuralları anlatılarak, anlatıldığına dair bir belge düzenlenecek ve gerekli kişisel koruyucular verildikten sonra iş yerine girmesine müsaade edilecektir. ÇALIŞMA İZNİ GEREKTİREN HALLERDE YAPILACAK İŞLEMLER Madde 33 - Çalışma İznini gerektiren hallerde sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır. - Çalışma izni istemeye Yetkili Şahıs Üretim ve İletim tesislerinde yapılacak çalışmalar için YTİM den, çalışma izni isteyecektir. TM lerinde ki OG Şalt tesislerinde yapılacak çalışmalarda ise EDŞ, Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile Dağıtım lisansına sahip diğer tüzel kişilerle mutabakat sağlanacaktır. -YTİM ce izin verilince iş görev emri düzenlenecek ve Ekip Şefine veya sorumlusuna verilecektir. -İş ve görev emri alan Ekip Şefi veya sorumlusu ekibi ile birlikte çalışma mahalline gidecek TM İşletme Teknisyenine iş emrini ibraz edecektir. 24

25 -TM İşletme Teknisyeni İş Emrine istinaden YTİM den manevra isteğinde bulunacaktır. -Manevra yapılıp teçhizat enerjisiz hale getirildikten sonra, çalışma yerinin hazırlanmasından ve İGF-1 de belirtilen güvenlik önlemleri alındıktan sonra çalışmalara başlanacaktır. Ekip Şefi veya Ekip Sorumlusu tarafından; İGF-1 Formunda ve iş görev emrinde belirtilen esaslar dahilinde çalışma yapılacak veya yaptırılacaktır. İş bitiminde İGF-2 formu ile durum TM İşletme Teknisyenine bildirilecektir. TM İşletme teknisyeni İGF-2 yi alınca işin bittiğine dair YTİM ne bilgi vererek YTİM talimatları doğrultusunda önceden aldığı iş güvenliği önlemlerini kaldırıp teçhizatın tekrar normal duruma getirilmesini sağlayacaktır. EDŞ, Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile Dağıtım lisansına sahip diğer tüzel kişilerin etkilenmesi halinde ise EDŞ veya Yukarıda belirtilen tüzel kişilerin yetkililerinden manevra isteğinde bulunacaktır. Madde 34 - Yönetim Kurulumuzun Tarih ve Sayılı kararı ile değiştirilmiştir. TEİAŞ a bağlı trafo merkezlerinden beslenen ve EDŞ, Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile Dağıtım lisansına sahip diğer tüzel kişilerin sorumluluğunda olan teçhizatın enerji kesimini gerektiren çalışmalarında EDŞ, Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile Dağıtım lisansına sahip diğer tüzel kişilerin yetkilisi ile TEİAŞ TM İşletme Teknisyeni arasında EKV formu düzenlenecektir. Yeni Madde-34 Metini 25

26 KAZALARIN ÖNLENMESİ Madde 35 - Arıza, bakım, onarım ve test işlerindeki çalışmalarda en az iki kişi bulunacaktır. Madde 36 - Elektrik tesisatındaki tüm değişiklikler yetkili amirin onayından sonra yapılacaktır. Madde 37 - Yapılacak bütün ekip çalışmalarında iş emri formu düzenlenecektir. (Ek:1) Madde 38 - Teçhizatta yapılacak çalışmalarda kullanılan araç gereç ve aletlerin bu işi yapmaya uygun ve güvenli olmasına dikkat edilecektir. Madde 39 - Üç fazlı sistemlerde yapılacak çalışmadan önce ve sonra faz sıraları ve fazların doğru bağlandığından emin olunacaktır. DA sistemlerinde (+) ve (-) potansiyel uçların doğru bağlanmasına dikkat edilecektir. ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ Madde 40 - Elektrikli el aletlerinin madeni gövdeleri gerilim verilmeden önce mutlaka topraklanacaktır. Madde 41 - Seyyar el lambalarının giriş telleri ile duyu tamamen örten yalıtkan bir sap üzerine tespit edilmiş koruyucu ile donatılması şarttır. Bu tertibatın alınmadığı seyyar lambalar kullanılmayacaktır. Madde 42 - El ile taşınan aletlerde kullanılacak kabloların iletkenleri çok telli olup, önce birer birer izole edilmiş sonra hepsi birden yalıtkan kılıf içine alınmış olacaktır. Madde 43 - Portatif elektrikli el aletlerinin küçük gerilim ile veya bir güvenlik trafosundan (izole trafodan 1/1) beslenmeleri şarttır. 26

27 Bunların temin edilmediği veya mecbur kalındığı durumlarda (doğrudan şebekeden beslenmeleri halinde); - İzole eldiven giyilecek, - İzole ızgara üzerinde çalışılacak, - Uygun topraklama yapılacaktır. ALÇAK GERİLİM Madde 44 - AG bir teçhizat üzerinde çalışmaya başlamadan önce gerekli kesme manevraları yapılarak üzerinde çalışılacak tesis kısımları gerilimsiz bırakılacaktır. Tesiste gerilim olup olmadığı mutlaka kontrol edildikten ve topraklama yapıldıktan sonra çalışmaya başlanacaktır. Madde 45 - Alçak gerilim tesislerinin gerilim dışı bırakılması mümkün değilse tesis üzerinde veya yakınındaki çalışmalarda aşağıdaki güvenlik tedbirleri alınacaktır. -Platformlu direklerdeki çalışmalar esnasında yalıtkan malzeme üzerinde durulacaktır. -İzole eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılacaktır. -Çalışan, kendisini nötr teli dahil çalışma noktasına yakın olan gerilim altındaki diğer iletkenlerden, işe uygun kişisel koruyucularla izole edecektir. -Temasın muhtemel olduğu yerlerde çıplak iletkenler üzerine izole kılıf geçirilecektir. Madde 46 - Bir AG tesisatındaki sigortaları değiştirmeden önce mümkünse tesisat gerilim dışı bırakılacak ve gerilimin olmadığı tespit edilecektir. 27

28 Madde 47 - Buşonlu ve bıçaklı tip AG sigortaları tel sarılarak kullanılmayacaktır. Madde 48 - AG şalterleri açılıp kapatılırken yanmaya dayanıklı iş eldiveni ve göz koruyucusu kullanılacaktır. Madde 49 - AG de şebekeye doğrudan bağlı sayaçların ilk bağlantısı ile açma/kapama esnasında enerji, kolon sigortasından kesilecek ve gerilim yokluğu görüldükten sonra işlem yapılacaktır. Madde 50 - Aydınlatma lambalarının değiştirilmesi işlemi gerilim kesilerek yapılacaktır. Gerilim kesilmesi mümkün olmayan yerlerde Madde 43 de ki hükümlere riayet edilecektir. YÜKSEK GERİLİM ŞALT TESİSLERİ Madde 51 - Yüksek gerilim tesislerine görevlilerin dışındaki şahısların girmesi yasaktır. Ancak diğer şahısların tesislere girmesi özel izinle, görevli bir elemanın kontrolünde ve kişisel koruyucu kullanmaları ile mümkün olacaktır. Madde 52 - Gerek stanka ile manevra yapılan ayırıcıların, gerekse mekanik kollu ayırıcıların manevralarında izole eldivenler, baret, izole ayakkabı ve tesisatın özelliğine göre seyyar izole halı kullanılacaktır. Madde 53 - Üretim ve İletim e ait YG tesislerinde yapılacak manevralarda Yük Tevzi Usulleri Yönergesine, Dağıtım Tesislerinde ise Dağıtım Sistemlerinde Uygulanacak Yük Dağıtım Usulleri ve Arıza Halleri Yönergesi ne göre hareket edecektir. 28

29 Madde 54 - YG tesislerinde her türlü çalışmalar aşağıdaki işlemlerden sonra yapılacaktır. -İşlemlere başlamadan önce mutlaka İş Emri düzenlenecektir. (EK-1) -Üzerinde çalışılacak teçhizatı gerilimsiz bırakmak için önce kesiciler, sonra ayırıcılar açılacaktır. -Kesici ve ayırıcıların her fazının teker teker açık olduğu gözle ve uygun araçlarla kontrol edilecektir. -OG tesislerinde hücre kapıları ile bara ayırıcıları arasında bir kilit tertibatı olacaktır. Bu kilitleme tertibatı, fidere ait bara ayırıcıları açılmadan hücre kapısının açılmasını önleyecek şekilde olacaktır. -Tesisin güvenlik altına alınması amacıyla kesici ve ayırıcıların uzaktan ve yakından kumanda tertibatı üzerine GÜVENLİK KARTLARI, İKAZ VE İHBAR levhaları konacaktır. -Çalışma yerinde gerilim yokluğunun kontrolü iletkenlerin her biri üzerinde, gerilim dedektörü ve benzeri özel aletler yardımı ile yapılacaktır. Çıplak iletkenlerin el ile atılması şeklinde deneme yapılması yasaktır. -Gerilim yokluğu tespit edilince stankalı topraklama donanımı kullanılarak topraklama işlemi yapılacaktır. Topraklama işlemi çalışma yerinin mümkün olduğu kadar yakınında ve çalışma yerini besleyebilecek bütün kollar üzerinde yapılacaktır. Topraklama ayırıcılarının kapatılmış olması halinde dahi bu işlem aynen uygulanacaktır. -Yukarıda anlatılan işlem enerji kaynaklarından ayrılmış olan hat parçaları üzerinde de yapılacaktır. Çünkü bu parçalar atmosferik aşırı gerilimler veya endüksiyon tesirinde kalmış olabilirler. 29

30 -Topraklama işlemlerinde baret, izole eldivenler, izole ayakkabı, seyyar izole halı ile topraklama stankaları kullanılacaktır. -Topraklama ayırıcısı bıçaklarının hepsinin kapalı olması şarttır. -Çalışma yeri; levhalar, bayraklar, flamalar, ikaz şeridi, bariyerler vb. işaretlerle sınırlanacaktır. -Tesislerin gerilim altında kalmış bulunan kısımlarına yaklaşılmasını yasaklayıcı ikaz levhaları konulacaktır. -Tersten enerji gelmesi ihtimali bulunan fider hücrelerine Bu Fidere Tersten Enerji Gelebilir ibaresi taşıyan uyarı levhaları asılacaktır. -Statik kondansatörlerin belli sürede deşarj olmaları (boşalmaları) beklendikten sonra topraklanacaktır. Boşaltma tertibatı bulunsa bile, kondansatörlerin her hangi bir çalışmadan önce bütün uçlarının topraklanması şarttır. -Gerilim trafolarının primer ve sekonder tarafında aynı anda iki farklı ekip çalışma yapmayacaktır. -İşe başlamadan önce İŞ GÜVENLİĞİ FORMU (İGF-1) mutlaka düzenlenecektir. Madde 55 - Teçhizatın yeniden gerilim altına alınması İŞ BİTİRME BEYANI (İGF-2) Formu doldurularak TM İşletme Teknisyeni ne verilmesinden sonra yapılacaktır. Madde 56 - YG tesislerinde insanın temas olasılığı bulunan hücre kapısı, kesici şasesi, ayırıcı kolu vb. metal aksamın toprak şebekesi ile irtibatını sağlayan topraklama iletkenlerinin gözle görülen kısmı üzerinden periyodik olarak kontrol edilecek ve bu işle ilgili çalışmaların sonucu kaydedilecektir. 30

31 Madde 57 - İşaret, bayrak, flama, plaka, tehlike uyarı bandı, levha, güvenlik kartları ve benzeri güvenlik malzemeleri ile topraklama tertibatı kaldırılmadan teçhizat gerilim altına alınmayacaktır. Madde 58 - Yüksek gerilim şalt sahalarında bulunan kesici ve ayırıcıların hangi fidere ait olduğunu gösterir yazılı levhalar, uzaktan okunabilecek şekilde teçhizatın uygun yerlerine asılacaktır. Madde 59 - OG fider isimleri, hücre numaraları ve manevra şemaları, hücre kapısı üzerinde belirtilecektir. Ayrıca hücrenin arka fensi ve bina dışındaki geçit izolatörü altına da fider isimlerini belirten levhalar asılacaktır. TM nin tek hat şeması kumanda odasına asılacaktır. Madde 60 - OG hücrelerinde çalışma bittikten sonra gerekli güvenlik önlemleri kaldırılacak, korunma kapıları kapatılacak daha sonra enerji verilecektir. Madde 61 - OG tarafında kesici bulunmayan yardımcı servis trafosunun devre dışı bırakılması; AG tarafından başlamak üzere önce kesme sonra da OG tarafından ayırma cihazları açılarak yapılacaktır. Madde 62 - Bir transformatörün yağ seviyesinin kontrolünde kibrit ve benzeri alevli aydınlatma araçları kullanılmayacaktır. -İşletmede çalışan güç trafoları ve reaktörler gibi teçhizatlarla yağ depolanan tanklarda herhangi bir nedenle araştırma yapmak gerektiğinde gerekli emniyet tedbirleri alınmadan tank içerisine 31

32 girilmeyecek ve teçhizat üzerinde kaynak yapılmayacaktır. Madde 63 - Kumanda panosunda birden fazla senkron anahtarı bulundurulmayacaktır. Madde 64 - Akım trafoları servisteyken sekonder devrelerinin açık kalmaması için gerekli önlemler alınacaktır. (Akım trafolarının sekonderleri beslediği aletler üzerinden kapalı devre edilecektir.) Gerilim trafolarının sekonderlerine bağlı herhangi bir cihaz yoksa uçları açık bırakılacaktır. Madde 65 - Transformatör merkezlerindeki OG sigortaları, ancak ayırıcı açıldıktan ve gerilimi kesildikten sonra sigortanın her iki tarafında gerilim bulunmadığı kontrol edilecek ve daha sonra orjinali ile sigorta değiştirme pensi, baret, izole eldiven, izole ayakkabı ve seyyar izole halı kullanılarak değiştirilecektir. Madde 66 - Şalt sahalarında stanka, merdiven vb. insan boyunu aşan uzunluktaki malzemeler yere paralel olarak taşınacaktır. Madde 67 - Direk tipi dağıtım güç trafolarında yapılacak çalışma türü ne olursa olsun gerilim önce AG den daha sonra OG den kesilecektir. Gerilim kontrolü yapılarak gerilimin olmadığı görüldükten sonra topraklama işlemi yapılarak çalışmaya başlanacaktır. Madde 68 - Harici tip sigortalı ayırıcılarda sigorta değiştirme işlemi; Her iki taraftan sigorta gerilimsiz bırakıldıktan, kontrol edildikten ve gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yapılacaktır. 32

33 Madde 69 - TEİAŞ ın belirlediği Otoprodüktör fider kriterleri ile TEİAŞ sistemine 36 kv ve altındaki gerilimle bağlanan Elektrik üretim santralı, otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarının bağlandığı hücrelerde yapılacak çalışmalarda; tersten enerji olup olmadığı mutlaka kontrol edildikten (Gerilim dedektörü vb.) ve topraklama işlemi yapıldıktan sonra çalışmalara başlanacaktır. Madde 70 - TEİAŞ sistemine 36 kv ve altındaki gerilimle bağlanan tersten enerjili olma ihtimali olan fiderlerde de tersten enejili olup olmadığı; mutlaka kontrol edildikten (Gerilim dedektörü vb.) ve topraklama işlemi yapıldıktan sonra çalışmalara başlanacaktır. ENERJİ İLETİM HATLARI Madde 71 - Enerji iletim hatları üzerinde yapılacak ekip çalışmalarında olası iş kazasına karşı gerekli indirme aparatı ile ilk yardım malzemesi ekibin yanında bulunacaktır. Madde 72 - Tel çekiminde kullanılan çekme ve fren makineleri ile çekilmekte olan iletken (kılavuz ve koruma teli dahil) topraklanacaktır. Madde 73 - Gergi altına alınmış iletkenlerin (kılavuz ve koruma teli dahil) gergi yükü uygun şekilde kaldırılmadan kesme işlemi yapılmayacaktır. Madde 74 - Koruma teli çekimi sırasında hareket halindeki koruma teli tamburlarının en az 5 m. lik emniyet mesafesinde eleman bulunmayacaktır. 33

34 Madde 75 - Tek devre hatlarda yapılacak ekip çalışmalarında direk üzerine çıkmadan önce hattın geriliminin kesildiği kontrol edilmelidir. Müşterek devreli ve çok devreli hatlarda yapılacak ekip çalışmalarında ise direk üzerine çıkmadan önce enerjili devreler hariç çalışma yapılacak devrenin geriliminin kesildiği kontrol edilmeli, enerjili devreler için işaretleme ve bayraklama yapılarak gerilim altında çalışma hükümlerine uyulmalıdır. Madde 76 - Direğe çıkan ekip elemanında; paraşüt tipi emniyet kemeri, güvenlik ayakkabısı, baret vb. kişisel koruyucular ile takım torbası bulundurulacaktır. Emniyet kemeri çalışma süresince düşmeyi önleyecek sağlam noktalara bağlanacaktır. Madde 77 - Enerji İletim Hatlarında yapılacak çalışmalarda, çalışma mahalli her iki taraftan stankalı topraklama donanımı kullanılarak topraklama yapılacaktır. Madde 78 - Malzeme ve aletler kesinlikle fırlatılmayacak, tek dilli makaralı halat sistemi ile çıkarılıp indirilecektir. Küçük el aletleri (pense, tornavida, anahtarlar vb.) çalışanın kemerine takılmış takım torbasında taşınacaktır. Madde 79 - Bir direğe birden fazla kişinin çıkması çalışma için gerekli ise; aynı çıkış aksında birinci şahıs çıkmadan ikinci şahıs çıkmayacaktır. Madde 80 - Kaldırma ve taşıma araçlarının, gerilim altında bulunan veya bulunmayan iletkenlerin yakınında kullanılması ve hareket ettirilmesi esnasında bu araçların iletkenlere olan 34

35 güvenlik mesafelerini ihlal etmemeleri sağlanacaktır. Madde 81 - Çalışma sahasının sınırlandırılmasında cihazların boyutları, iş makine ve araçlarının manevra edebilmesi imkanları ve hatların koparılması ihtimali göz önünde bulundurulacaktır. Madde 82 - Elektrik tesislerinin çok yakınındaki çalışma, elektrikle ilgili olmasa da önce çalışma müsaadesi alınacak ve tesisin enerjisi kesilecektir. Enerjinin kesilmesi mümkün olmazsa AG tesisleri için madde 45 deki OG ve YG tesisleri için madde 54 deki önlemler alındıktan sonra çalışmaya başlanacaktır. Madde 83 - Gerilim altındaki EİH yakınında elektrikle ilgili olmayan çalışmalarda Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen yaklaşma mesafelerine uyulacak, tesisatın karakteristiklerine uygun aletler kullanılacak ve personelin doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak bu mesafeleri ihlal etmesini önlemek için gerekli tüm önlemler alınacaktır. AĞAÇ BUDAMA VE KESME İŞLEMLERİ Madde 84 - Enerji iletim hatları yakınındaki ağaçların kesilmesi sırasında, kesilen ağaçların EİH nın üzerine düşmemesi için gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. Gerektiğinde ağaç kesilmeden önce EİH nın enerjisi de kesilecektir. Yol kenarında ağaç kesilmesi halinde ise trafiğin uzun müddet aksamasını önleyecek tedbirler alınacak, kesilen ağaç parçaları hattın altından mümkün olan en kısa sürede temizlenecektir. 35

36 EKİP ÇALIŞMALARINDA İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR A- Müstakil Çalışmalar: Madde 85 - TM İşletme Teknisyeni; -İletim sistemindeki çalışmalarda YTİM ile, -OG çalışmalarında ise; İTİGM nin ilgili birimleri, EDŞ, Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ve Dağıtım lisansına sahip diğer tüzel kişiler ile mutabakata vararak açma manevralarını yapacak, kartlayacak, çalışma sahasını ikaz şeridi ile işaretleyerek güvenli hale getirecek ve İGF-1 ve/veya EKV formlarını düzenleyecektir. Çalışmanın bitiminde de İGF-2 ve/veya EKV formlarının düzenlenmesinden sonra, çalışmanın bittiğini ilgili birimlere bildirecektir. B Koordineli Çalışmalar: B.1 Bir İşletme Bölgesindeki Koordineli Çalışmalar: Madde 86 - Çalışma iznini isteyen ve iş görev emirlerini düzenleyen yetkili, bu tür çalışmalarda bir koordinasyon sorumlusu belirleyecektir. YTİM-1 formundaki Çalışmayı yapacak Ekip Şefi veya koordinasyon sorumlu şahıs bölümüne koordinasyon sorumlusunun ismi yazılacaktır. Bu koordinasyon sorumlusu trafo merkezinde TM İşletme Teknisyeni ile birlikte İGF-1 formunu düzenleyerek çalışmaları başlatacak, çalışmaların bitiminde de İGF-2 formunu düzenleyerek, TM İşletme Teknisyenine verecek ve çalışmanın bittiğini beyan 36

37 ederek çalışma sahasını teslim edecektir. TM İşletme Teknisyeni İGF-2 formunu aldıktan sonra çalışmanın bittiğini YTİM ne bildirecektir. B.2 Birden Fazla İşletme Bölgesinde Yapılacak Koordineli Çalışmalar: Her işletme bölge yetkilisi, ekiplerinin yapacağı çalışmalar için YTİM ye ayrı ayrı YTİM-1 formu yazdıracaklar ve bu formda çalışma yapacak sorumlu şahıs bölümüne kendi belirleyecekleri Ekip Şefi, Ekip Sorumlusu veya Koordinasyon sorumlusunu yazacaktır. Belirlenen bu şahıs, ilgili trafo merkezindeki TM İşletme Teknisyeni ile birlikte İGF-1 ve İGF-2 formlarını düzenleyecektir. Her işletme bölgesindeki koordinasyon sorumlusu veya Ekip Şefi, sadece kendi bölgesinde yapılacak çalışmalardan sorumlu olacaktır. Her bölgedeki ilgili TM İşletme Teknisyeni de kendi bölgesine ait çalışmanın bittiğini YTİM ne bildirecektir. Birden fazla işletme bölgesindeki çalışmaların koordinasyonu da YTİM tarafından yapılacaktır. YERALTI KABLOLARI VE EKLERİ Madde 87 - Yeraltı kabloları üzerinde çalışmaya başlamadan önce kablo enerjisiz ve topraklı hale getirilecektir. -Çalışma yerinde işe başlamadan önce koruyucu güvenlik önlemleri alınacak ve izole malzeme kullanılarak kapasitif boşaltmayı temin amacı ile bütün iletkenler kısa devre edilerek topraklanacaktır. Madde 88 - YG yeraltı kablo güzergahının belirlenmesinde uygun aralıklarla kalıcı işaretler konulmalıdır. Güzergahı belirlenen yeraltı kablolarının 1,5m. yakınına kadar olan 37

38 her türlü çalışmalarda önce yetkili birimden gerekli izin alınacaktır. SF6 GAZLI ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ Madde 89 - Bakım sırasında şalterleme artıklarının, deriyle, gözle teması, ayrıca yutulması veya teneffüs yollarına girmesi kesinlikle önlenmelidir; Bakım esnasında giyilen güvenlik malzemeleri etraftaki partiküllerin tamamen temizlendiğinden emin oluncaya kadar kesinlikle çıkarılmamalıdır. Vücudun herhangi bir noktasının şalterleme artıklarıyla teması halinde bu bölge bol su ile yıkanmalıdır. a) Bakım ve Onarım Sırasında Kullanılacak Malzemeler: 1-Yüz hariç tüm vücuda toz geçirmeyen yıkanabilir veya kullanılıp atılan elbiseler, 2-Sıvı sızdırmayacak plastik, yıkanabilir veya kullanılıp atılabilen eldivenler, 3- İçeri toz ve sıvı geçirmeyen çizme veya galoşlar, 4-Tam yüz veya hava beslemeli gaz maskesi (B2-P2 tipi filtreli), 5-Yerdeki veya etraftaki partikülleri toplayabilecek elektrik süpürgesi, b) Kapalı Şalt Kesicilerindeki Patlamalarda İzlenecek Yol: 1-Çalışan, patlamadan hemen sonra önce kendi güvenliğini sağlamalı (açık havaya çıkmak, maske takmak vb.) 2-Kapalı şaltın havalandırılması sağlanmalı, 3-Kesicinin bulunduğu yerde gerekli güvenlik önlemleri alınmalı, 4-Elektrik süpürgesi ile etraftaki partiküller alınmalı, 38

39 partiküllerin alınması sırasında yavaş hareket edilmeli, yerdeki zerrecikler havaya kaldırılmamalı, 5-Kesici üzerine yapışmış olan partiküller, elyaf bırakmayan bir bezle silinmelidir. c) Kapalı (atölye, laboratuar vb.) Ortamlardaki Kesici Bakımlarında İzlenecek Yol: 1-Çalışma sırasında gerekli olan güvenlik malzemeleri giyilmeli, 2-Kesici açılmadan kutupta bulunan SF6 gazı boş tüplere doldurulmalı, açığa bırakılmamalı, 3-Kesici, içerisindeki gaz basıncı atmosfer basıncı ile eşit seviyeye ulaştığında açılmalı, 4-Kutup içerisindeki şalterleme artıkları elektrik süpürgesi ile süpürülmeli ve elyaf bırakmayan bez ile içerisi temizlenmeli, 5-Yeterli havalandırmanın olmadığı yerlerde hava beslemeli maskeyle çalışma yapılmalı, 6-Etrafında şalterleme artıklarının bulunduğu yerlerde kesinlikle sigara içmek, yiyecek yemek veya herhangi bir içecek içmek yasaktır. 7-İşe ara verildiğinde (öğle paydosu vb.) veya iş bitiminde yüz, boyun ve eller sabun ve bol su ile yıkanmalıdır. d) Bakım Sonrası Alınacak Tedbirler: 1-İş bitiminde kullanılıp atılan malzemeler sızdırmaz torbalarda toplanmalı, bu torbalar güvenli bir şekilde muhafaza edilmeli, 2-İş bitiminde elektrik süpürgesinin torbası, gaz maskesinin filtresi, temizlikte kullanılan bezler ile atılması gereken diğer malzemeler de sızdırmaz torbalarda toplanmalı, torbalar saklanmalı, 39

40 3-Temizlenebilir türdeki malzemeler (gaz maskesi, çizme, temizlenebilir elbiseler) iş bitiminde bol su ile çalkalandıktan sonra %10 soda solüsyonu ile yıkanarak temizlenmeli, 4-Temizlik işleminden sonra ark ürünleri ile temas etmiş olan ve atılması gereken tüm malzemeler, muhafaza edildikleri yerden alınarak kireç kaymağı içerisinde nötralize edilmelidir. Sodyum kireç kaymağı ile (Sodyumhidroksit ve Kalsiyumoksit) çamur, minarelleştirilmiş çamur ve dolayısı ile kalsiyumflorid çamuru adı altında uygun yok etme yöntemleri için İTİGM ce belirlenen depolama yerine götürülecektir. (Bkz. Madde16) 5-Saklanması gereken sızdırmaz torbaların üzerine uyarı amacı ile tehlike uyarı işareti ve atık malzemenin cinsi mutlaka yazılacaktır. AKÜMÜLATÖR ODALARI Madde 90 - Akü odalarının aydınlatılmasında exproof (alev ve ark sızdırmaz) tip armatür kullanılacak, anahtar ve priz oda dışında tesis edilecektir. Kullanılacak aspiratörlerin motorları kömürsüz tip olacak ve en az 28.cm. çapında aspiratör kullanılacaktır. Akü odalarının kapıları dışa açılacaktır. Akümülatör odalarında çalışırken sigara içilmeyecek, kibrit çakılmayacak vb. alevli araçlar bulundurulmayacaktır. Bu odalara alevli araçlarla girme ve kaynak yapma zorunluluğu varsa odalar önceden iyice havalandırılacaktır. Akümülatörler düşmeyecek ve kırılmayacak şekilde sabitlenecektir. Madde 91 - Akümülatör için elektrolit hazırlanırken 40

41 kesinlikle asit üzerine su ilave edilmeyecek, elektrolit hazırlamak için su üzerine asit azar azar ilave edilecektir. Madde 92 - Akümülatör bakımlarında lastik eldiven, lastik önlük, lastik çizme ve koruyucu gözlük kullanılacaktır. Akü odaları sürekli havalandırılacaktır. Akü odalarında göz duşu bulunacaktır. Madde 93 - Akülerle çalışırken gerekli hallerde imalatçı firmanın talimatına uyulacak ve izole edilmiş el aletleri kullanılacaktır. YAĞLARDAN TEMİZLEME İŞLERİ Madde 94 - Genel korunma önlemleri: 1-Çalışma sırasında insan sağlığına ve teçhizata zarar vermeyen parlayıcı patlayıcı özelliği olmayan temizleyiciler kullanılacaktır. 2-Klorlu eriticilerle her türlü çalışma sırasında sentetik kauçuk veya lastik eldivenler ile koruyucu gözlük kullanılacaktır. 3-Klorlu eriticilere çıplak elle dokunulmayacaktır. 4-Klorlu eriticiler koklanmayacak ve yakınında sigara içilmeyecektir. 5-Yağdan temizleme işlemlerinde karbontetraklorür, trikloretilen, benzen vb. kimyasal madde kullanılmayacaktır. 6-Püskürtme tabancası ile klorlu eriticiler kullanılmayacaktır. 7-Yağı temizleme işleri geniş ve iyi havalandırılmış bir yerde yapılacaktır. 41

42 8-Eriticiyi toplamak için toplayıcı kabı olan bir masa üzerinde çalışılacaktır. 9-Buharı emen bir vantilatörle zehirli buharlar emilecektir. 10-İçinde az sıvı bulunan derin bir kap kullanılacaktır. 11-Klorlu eriticiler mutlaka orjinal ve etiketli ambalajında saklanacak, gelişi güzel kaplara konulmayacaktır. 12-Çalışılan yer çok dar veya havası kirli ise portatif vantilatörün emici hortumu çalışılan yere yakın konulacaktır. Madde 95 - Depo ve sarnıç içerisinde yapılan çalışmalar sırasında, bu gibi yerlere girilmeden önce iyice havalandırılacak ve bütün çalışma boyunca da havalandırma işlemine devam edilecektir. 1-Özel solunum maskesi takılması gerekirse bunun yanı sıra özel donatım da ilave edilecektir. 2-Çalışma sırasında emniyet kemeri takılacaktır. 3-İşaret verme ipi bulundurulacaktır. 4-Dışarıda ise içeride çalışanı gözetleyen bir veya birkaç yardımcı ipin diğer ucunda bulunacaktır. BOYA İŞLERİ Madde 96 - Tabanca Boyası: 1-Püskürtme yolu ile boya yapılırken sigara içilmeyecektir. 2-Çıplak alevli ocaklar kullanılmayacaktır. 3-Boyanmış cisimlerin gelişi güzel usullerle kurutulması çabuklaştırılmayacaktır. 4-Eski boyaların çıkarılma ve temizleme işleri için açık alevli veya parlayıcı maddeler kullanılması tehlikelidir. Bu iş için 42

43 boya fabrikalarının imal ettiği özel boya çözücüler kullanma talimatlarına göre kullanılacak veya boya mekanik olarak temizlenecektir. 5-Rüzgârlı yerlerde, sırt rüzgara dönük olarak çalışılacaktır. 6-Boyama işlemi kapalı alan içinde yapılıyorsa ortam havalandırılacak ve gerekli koruyucu malzeme kullanılacaktır. 7-Otomobil üzerinde boyama işlemi yaparken önceden benzin deposunu boşaltmadan ve akümülatör bataryasının kutuplarını çıkarmadan çalışılmayacaktır. 8-Kirli artıklar sık sık boşaltılan kapalı madeni kutularda toplanacaktır. 9-Bez parçası vs. yabancı maddeler yerlere atılmayacaktır. 10-Boyalı ellerle yemek yenilmeyecektir. 11-Eller benzin veya boya eriticilerle yıkanmayacaktır. Madde 97 - Kapalı kaplarda yapılan boyama veya boya temizleme işlerinde alınacak önlemler; 1-Tam yüz maskesi veya hava beslemeli bir başlık giyilecektir. 2-Tank veya depoya girmeden önce içerideki havanın solunuma elverişli olduğundan emin olunacaktır. 3-Tanklarda buharı tankın içinden çekebilen (veya tahliye edebilen) düzenek kullanılacaktır. 4-Fenalık hissedilince hiç zaman kaybetmeden bulunulan yerden çıkılacaktır. 5-Boyama işlemlerinde uygun sağlık önlemleri alınacaktır (Duş, gözlerin iyice yıkanması vb.). 43

44 KALDIRMA MAKİNELERİNİN TEÇHİZATLARINDA VE KULLANILMASINDA UYULMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Madde 98 - Kaldırma makinelerinin çelik halat uçları, tambur içine sağlam bir şekilde bağlanmalı ve halat üzerindeki kaldırma kancaları en aşağı seviyede olduklarında, tambur üzerinde en az iki devir yapacak boyda halat sarılı olacaktır. Madde 99 - Elektrikli veya basınçlı hava ile çalışan ve yerden kumanda edilen kaldırma makinelerinin manevra halatlarında, dolaşmalarını önleyecek gerekli önlemler alınacaktır. Madde Vinç kancalarında emniyet mandalı bulunacaktır. En ağır yük için kaldırma ve bağlama (sapan) zincirlerinin, kancalarının ve yüke bağlanan mapaların U kilidi güvenlik katsayısı ise en az 5 olmalıdır. Zincirler bu özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları %5 den fazla uzadıklarında ve halka kalınlıklarının ¼ ünü geçen bir aşınma meydana geldiğinde bunlar kullanılmayacaktır. Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde, düğüm ve büklüm olmayacaktır. Çelik halatların güvenlik katsayısı ise 6 dan aşağı olmamalıdır. Halatların ek yerleri, halkaları, başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanacaktır. Madde Sert ve köşeli yükler kaldırılırken, köşelerle yükler arası uygun yastıklarla beslenecektir. Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak, cıvatalarla tutturulacaktır. 44

45 Madde Elektrikle çalışan kaldırma makinelerinde belirtilen üst ve alt noktalara gelindiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik şekilde frenleyecek bir sistem bulunacaktır. Madde Raylı vinçlerin yükseltmeyi sınırlayıcı sistemi, doğrudan doğruya vincin kasnağı veya kancası tarafından harekete geçirilen uygun akım kesme sistemi ve yükün beklenmedik bir anda inmesini önleyebilecek şekilde yapılmış olmalıdır. Bu sistem, vincin fren donanımına bağlı olarak çalışacak ve raylı vinç operatörleri çalışmaya başlamadan önce ve çalışmanın bitiminde bu sistemi çalıştırarak kontrol edecektir. Madde Açık havada çalışan raylı vinçlerde yük kancasını, sürekli aydınlatabilecek kapasitede ve vinç üzerine bağlanmış lambalar bulunacaktır. Madde Raylı elektrikli vinçlerde ana şalteri açmadan önce operatörler, bütün kumanda kol düğmelerinin stop durumunda olduğunu kontrol edecek ve gerilimin kesildiği durumlarda bütün kumanda sistemini stop durumuna getirecek ve bu durumu gerilim tekrar verilinceye kadar değiştirmeyecektir. Madde Operatörler kabinlerini terk etmeden önce, bütün kumanda tertibatını stop durumuna ve ana şalteri de açık duruma getirecektir. Madde Kaldırma makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrol edilecektir. Çelik halatların, zincirlerin, kancaların, sapanların, kasnakların, frenlerin ve otomatik durdurucuların fiziki durumları, yetkili bir 45

46 teknik eleman tarafından üç ayda bir, bütünü ile kontrol edilerek bir kontrol belgesi düzenlenecek ve işyerindeki dosyasında muhafaza edilecektir. Madde Kaldırma makinelerinde yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, belirlenecek kişiler tarafından verilecek işaretlere göre yapılacaktır. Madde Bir kaldırma işleminde birden çok kişinin görevli olduğu durumlarda, kaldırma makinesi operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracak, operatör her kim tarafından verilirse verilsin, her dur işaretini yerine getirecektir. Madde Yükler dik olarak kaldırılacaktır. Bunların eğik olarak kaldırılması zorunlu olduğu durumlarda manevralar görevlendirilecek sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılacak, yük sallanmalarına ve yükün tehlikeli durumuna karşı gerekli önlemler alınacaktır. Madde İndirilen bir yükün altından sapan halatlarının çekilmesi için kumanda vermeden önce işaretçi ve diğer çalışanların güvenliği sağlanacaktır. Madde Operatörler kaldırma makinelerinde bir yük asılı iken makinelerinin başından ayrılmayacaktır. Kaldırma makinelerinin yüksüz hareket Madde ettirilmeleri gerektiğinde, istifçi veya sapancılar, işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını 46

47 kancalara uygun bir şekilde takacaklar ve operatörler de kancaları uygun bir yükseklikte tutacaklardır. Madde Kaldırma araç ve makinelerinin yük kancaları demir, dövme çelik veya benzeri uygun malzemeden yapılmış olacak, yüklerin kurtulup düşmelerini önlemek için güvenlik mandalı veya uygun güvenlik tertibatı bulunacaktır. Madde Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kişiler bulunacak ve vinç operatörleri hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine, boş halat veya kancalarına asılmasına izin vermeyecektir. Madde Açık havada ray üzerinde çalışan vinçlerde, rüzgarın etkisi hesaplanacak, bunlarda takozlama, bağlama yapılacak ve sürgü güvenlik fren sistemi bulunacaktır. Madde Ray üstünde çalışan vinçlerde, vincin ve vinç arabasının üzerinde gidip geldikleri rayların her iki başında ve en az tekerleklerin yarıçapı yüksekliğinde takozlar bulunacak, köprülü ve asma vinçlerin köprü ve vinç arabası tekerleklerinde, uygun el, kol ve ayak koruyucuları bulunacaktır. Madde Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı serbest olarak tutulacak ve bu bölümler en az 75 cm. eninde olacaktır. Raylı vinçlerin kabin kapılarının, sahanlık Madde veya geçit seviyesinden 30.cm. den daha yüksekte bulunduğu durumlarda, bu kapıların önüne uygun basamaklar yapılacak ve kabinlerde kum dolu bir kova veya kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. 47

48 Madde Aynı yükü kaldırmak için iki raylı vincin birlikte çalıştırılması durumunda her iki vinç operatörüne yalnız bir işaretçi tarafından kumanda verilecek ve vinçlerin hareketlerinde uyumu sağlayacak özel önlemler alınacaktır. Madde Yüklerin vinçlere asılı olarak taşınmasında görevlendirilen işaretçi veya işçiler yüklerin önünde giderek ray makaslarını kontrol edecek ve yüklerin bir kimseye veya herhangi bir engele çarpmayacak bir yükseklikte taşınmasını sağlayacaktır. Madde Mobil vinçlerde yük kaldırırken veya yerleştirilirken sesli veya ışıklı uyarı yapılacak, bunların gece çalışmalarında farlar ve arkalarında stop lambaları yakılacak, kabinler uygun şekilde aydınlatılacaktır. Madde Bir kaldırma ve gerdirme aparatına üzerinde yazılı azami yükten fazla yük yüklenmeyecektir. Madde Vinç kancasında yük asılı iken, asılı yük altında dolaşılmayacak, başka iş yapılmayacaktır. BASINÇLI KAPLAR Madde Basınçlı kaplar üzerinde emniyet supabı, boşaltma vanası, manometre ve termometre, gibi kontrol cihazları bulunacaktır. Emniyet supabı ayar değeri değiştirilmeyecektir. Madde Paralel çalışan basınçlı kapların giriş, çıkış, boşaltma ve blöf vanaları ayrı ayrı işaretlenecektir. Madde Emniyet supaplarında yoğunlaşmaya karşı blöf vanaları bulunacaktır. 48

49 Madde Basınçlı kapların yılda bir defa yetkili personel tarafından periyodik kontrolü yapılacak, bir kontrol belgesi düzenlenip iş yerindeki dosyasında muhafaza edilecektir. Madde Kompresörler yılda bir defa teste tabi tutulacak, bir kontrol belgesi düzenlenip iş yerindeki dosyasında muhafaza edilecektir. ISI MERKEZLERİNDEKİ KAZAN TESİSLERİ Madde Sıvı yakıtların depolanması için kullanılan ana yakıt tankları hiçbir zaman kazan dairesi içinde bulunmayacaktır. Madde Günlük yakıt tankının ısı üretim merkezi kazan dairesi içinde bulunması durumunda yakıt tankı kazanlardan uzak bulunacak ve havalandırma borusu dışarı verilecektir. Madde Fule-oil 55 C dolaylarında yakıt tankı düzeylerinde buharlaştığı için tıkanan boruların açılmasında, yangın ve patlama tehlikelerine karşı alevli ısıtıcılar kullanılmayacaktır. Madde Yakıt tankları korozyona karşı boyanacak, su ve tortular periyodik olarak boşaltılacaktır. Madde Isı üretim merkezleri ile üretimin yapılacağı iş yerinin diğer bölümleri aynı çatı altında bulunuyorsa, ısı üretim merkezini, bu bölüme bağlayan kapıdan başka dışa (sokağa bahçeye) açılan en az bir kapı daha bulunacak ve kapılar yanmaz malzemeden yapılacaktır. Isı üretim merkezlerinin aydınlatma lambaları Madde etanj olacaktır. 49

50 Madde Kazanların susuz kalmasını önlemek için kazan üzerinde en az iki adet su seviye göstergesi olacak, bunlardan en az bir tanesi camdan yapılacak ve kırılmaması için koruyucu içine alınacaktır. Su düzey göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlanacak, azami ve asgari su düzeyini gösterecek şekilde işaretlenecektir. Bütün göstergelerin giriş ve çıkışlarına, kazan basınçlarına uygun birer adet vana (musluk) konulacaktır. Madde Kazandaki su düzeyini kontrol altında tutmak için, kazandaki su düzeyine bağlı olarak besleme pompasını açıp kapamaya, su düzeyi asgariye düştüğü zaman brülörü veya yakıcıları durdurmaya ve güvenlik cihazına sinyal vermeye yarayan otomatik su düzey kontrol aygıtları kullanılacaktır. Madde Kazanlardaki suyun düzenli olarak beslenmesini sağlayacak besleme regleri kullanılacaktır. Madde Kazanların susuz kalması halinde kazanın işletme bakım talimatına göre işlem yapılacaktır. Madde Kazanlar, emniyetli bir şekilde çalıştırılmaları için gerekli olan ölçü aleti, kumanda ve koruma sistemleri ile donatılacaktır. Konulan tüm ölçü aleti ve kumanda aletlerinin periyodik kontrolü yapılacak ve sağlıklı çalışması sağlanacaktır. Ölçü aletlerinde en yüksek ve en düşük çalışma şartları işaretlenecektir. Kazan işletme basıncının, proje basıncı üzerine Madde çıkmasını önlemek için en az bir tane manometre ve en az iki adet güvenlik ventili çalışır durumda olacaktır. 50

51 Madde Manometre, çalışma basıncının iki katını gösterecek ve en yüksek çalışma basıncı kırmızı bir çizgi ile işaretlenecektir. Manometre, işletme personelinin rahatlıkla okuyabileceği yerde olacaktır. Madde Güvenlik ventili doğrudan doğruya kazana bağlantılı olacak, kazanla güvenlik ventili arasında bağlantı borusu üzerinde buharın geçmesini önleyecek valf veya başka benzeri hiçbir engel bulunmayacaktır. Madde Emniyet supapları fazla basınçtan dolayı çıkan buharı atarken çalışanlara zarar vermeyecek şekilde donatılacaktır. Madde Kazan emniyet supaplarının ayarı değiştirildikçe veya kazanların üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce veya yılda bir defa periyodik testleri yapılacaktır. Madde Kazanlar her ateşlemeden önce, yeteri kadar havalandırılacaktır. Madde Kazan ve kazan yardımcı tesisatlarının işletme çalışmaları, işletme talimatları gereğince kontrol altında tutulacaktır. Madde Kazan dairelerine; sorumlu, ilgili, yetkili ve görevlendirilen personelden başka kimse girmeyecektir. Madde Buhar kazanlarında çalışan personel, yetkili teknik amirin müsaadesi olmadıkça herhangi bir emniyet teçhizatının ayarını değiştirmeyecek veya değiştirilmesine müsaade etmeyecektir. 51

52 Madde Kazan ve yardımcı tesislerinde bulunan bütün ölçü aparatlarının yerleri ve ayarları yetkili amirin müsaadesi olmadan değiştirilmeyecektir. Madde Kazanlarda katı yakıt kullanılması halinde linyit ve taş kömür depolarında, kömürlerin kendiliğinden yanmasını önlemek için istifte durma süreleri fazla tutulmayacaktır. Madde Yakıt olarak Doğal Gaz kullanılan ısı merkezlerinin işletme ve bakımında doğal gaz ile ilgili mevzuata uyulacaktır. İŞ MAKİNALARI, OTO BAKIM ATÖLYELERİ VE GARAJLARDA YAPILAN İŞLER Madde İş makineleri oto bakım atölyeleri ve garajlarda yapılan işlerde aşağıdaki kurallara uyulacaktır; 1-Atık maddeler ve kirli talaşlar kapaklı kaplara konulacak ve sık sık boşaltılacaktır. 2-Sıvı yakıt bir kaptan diğer bir kaba boşaltılırken sızma ve taşma yapmasına engel olunacaktır. 3-Araçlara benzin doldurulurken, oto bakım atölyelerinde tamir işlemi yapılırken ve parlayıcı maddeler yanında veya sızıntı olma ihtimali olan yerlerde sigara içilmeyecektir. 4-Yağlı parçalar yanıcı ve parlayıcı maddelerle temizlenmeyecektir. 5-Benzinle ıslanmış elbise ile dolaşılmayacaktır. 6-Yerlerde yağ ve mazot birikintileri bırakılmayacaktır. 7-Tamir kanalları iyi bir biçimde örtülecektir. 8-Yük arabası veya hareket halindeki tekerlekli krikonun oku 52

53 dik tutulacak ve bu ok dik olarak tespit edilecektir. 9-Araçların, kaymaları muhtemel olan yöne doğru tekerleklerin önüne takoz konulacaktır. 10-Kriko ile kaldırılan araç sehpa ile takviye edilmeden araç altına girilmeyecektir. 11-Buharla veya sıcak sodalı su ile önceden yıkanmamış akaryakıt deposu üzerinde kaynak yapılmayacaktır. 12-Oto bakım atölyelerinde ve garajlarda, kaynak kesme veya yakma işleri gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yapılacaktır. 13-Araba altına giren kişinin bacakları dışarıda kalmayacaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda işaretler konulacaktır. 14-Akü kutup başları çıkarılacaktır. 15-Lastik takma ve değiştirme işlemlerini ancak bu işleri bilenler yapacaktır. 16-Araba kaldırılırken içinde insan olmamasına dikkat edilecektir. 17-İnsan taşımaya tahsis edilmemiş araçlarla insan taşınmayacaktır. 18-Bakım ve onarımı yapılmış olan araçlar ile iş makineleri, işyeri amirlerince belirlenmiş olan tecrübe yolu güzergahlarında yetkili ve ehliyetli personel tarafından denenecektir. Madde İş makinesi operatörleri, iş bitiminde makineyi düzgün bir zemin üzerine park edecek, park frenini ve transmisyon emniyetini kilitleyecek, kepçe, bıçak ve riperi yere indirecektir. Riper bulunan makinelerde riper, makine stop Madde durumunda değil çalışırken indirilecektir. 53

54 Madde İş makinesi operatörü, çalışma sahası içinde hiç kimsenin bulunmamasına dikkat edecek, çalışmakta olduğu iş makineleri ile personel taşımayacaktır. Madde Araçların periyodik bakımlarına titizlik gösterilecek, bakımların zamanında yapılması sağlanacak, arızalı ve eksik teçhizatlı araçlar sefere çıkarılmayacaktır. Madde Zehirli karbonmonoksit gazının birikimini önlemek için yeterli havalandırmaya sahip olmayan oto bakım atölyesi, garaj veya kapalı yerlerde motor uzun süreli çalıştırılmayacaktır. Madde Damperli araçların damperi kalkık durumda yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında, damper emniyet dayamaları desteklenmeden damper altına girilmeyecektir. Madde İş makinelerinin geri manevralarında etrafı uyaracak sesli ve ışıklı sinyal düzeni bulunacaktır. TAKIM TEZGAHLARINDA ÇALIŞMA Madde Tezgahlarda, işletme esnasında aşağıdaki güvenlik önlemleri alınacaktır; 1-Yapılacak işe uygun alet kullanılacaktır. 2-İşlenecek parçalar düzgün bir biçimde sıralanacak ve makinenin etrafı boşaltılacaktır. 3-İşlenecek parça tezgaha güvenli bir şekilde bağlanacaktır. 4-Çalışma sırasında yüzük, kolye ve saat gibi takılar takılmayacaktır. 5-Tezgahın yakınında çalışanlara parça veya demir talaşlarının fırlamamasına dikkat edilecektir. 6-Takım tezgahları yetkili elemanlarca çalıştırılacak ve kullanılacaktır. 54

55 7-Makine koruyucularının yerinde olmasına dikkat edilecektir. 8-Elektrikli makineler topraklanacaktır. 9-Makinenin yağlama ve temizleme işlemi makine durduktan sonra gerçekleştirilecektir. 10-Hareket halindeki parçalar elle durdurulmayacaktır. 11-Bol veya iliklenmemiş elbiselerle ve başlıksız, uzun saçsakalla çalışılmayacaktır. Madde Ayak pedalı ile kumanda edilen pres, şahmerdan, giyotin makaslar ve bunun gibi takım tezgahlarının pedalları emniyet altına alınacaktır. Madde Talaş kaldırma makinelerinde, talaş fırlamalarına karşı koruyucular kullanacaktır. Madde Sabit ve seyyar taşlama aletleri, koruyucusuz kullanılmayacaktır. Madde Talaş kaldırma makinelerinde, tezgaha bağlanan parçalar tezgahtan dışarı taştıkları zaman, dışarı taşan kısımların personele veya çevreye zarar vermesini önleyecek koruyucu tedbirler alınacaktır. Her makine ve tezgahta, talaş kaldıran, Madde şekillendiren, ezen, delen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan yerler gibi operasyon noktası denilen bölgeler, herhangi bir kazanın meydana gelmesini önleyecek şekilde korunacak ve bunun için gerekli tedbirler alınacaktır. 55

56 Madde İmalat ve takım tezgahlarında talaş kaldıran takımlar, bağlamalar ve işlenen parçalar tezgah çalışırken sökülüp takılmayacak, ayar yapılmayacak ve gevşetilmeyecektir. Madde Delen, kesen, talaş kaldıran tezgahların devir sayıları işlenecek malzemenin cinsine ve yapılacak işin niteliğine göre seçilecektir. Madde Tezgahlarda meydana gelen demir talaşları, tozları veya kırıkları el ile temizlenmeyecektir. KAYNAK İŞLERİ Madde Kaynak yapmaya başlamadan önce her seferinde kaynak cihazı ile cihazın herhangi bir yerinde bozukluk, ek yerlerinde hasar, gaz ve elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilecektir. Madde Kaynak makinesinin kabloları sağlam ve güvenli bir şekilde bağlanacaktır. Madde Topraklama ucuna topraklama kablosu bağlanacaktır. Madde Dönüş kablosu veya topraklama kablosu kaynak yapılacak parçaya bir topraklama klemensi ile sıkı bir şekilde bağlanacaktır. Madde Besleme kablolarının kısa olmasına özen gösterilecek ve rulo halinde iken kullanılmayacaktır. Kaynak atölyelerinde kaynak masası alttan hava Madde emişli olarak donatılarak tesis edilmiş olacak ve kaynak parçaları 56

57 ile kaynak ışığını geçirmeyen paravanlar kullanılacaktır. Çalışan kişi işe uygun önlük, tozluk, eldiven, ayakkabı, gözlük veya maske ile korunacaktır. Madde Çalışma ortamı dar bir yerde ise veya boyalı demirler üzerinde çalışma yapılıyorsa, çalışma ortamı iyice havalandırılacak veya maske takılacaktır. Madde Yağlı bir ortamda veya makine yağları ile çok kirlenmiş elbiselerle kaynak yapılmayacaktır. Madde Kaynak işleri sırasında havayı temizlemek için oksijen kullanılmayacak, bunun yerine geniş çaplı bir havalandırma yapılacaktır. Madde Kapalı kaplar içinde çalışırken, kaynak makinesi dışarıda bir yardımcının gözetiminde bırakılacaktır. Ortam iyice havalandırılacak ve gerektiğinde kaynakçıya hava beslemeli maske kullandırılacaktır. Madde Daha önceden içinde patlayıcı, parlayıcı ve uçucu maddeler bulunan boş yağ tankları vb. kaplar üzerinde kaynak işlemi yapılmayacaktır. Madde Oksi-asetilen kaynağı ile kesme işlemi yapılırken kesme yönü oksi-asetilen tüp grubuna doğru olmayacaktır. Madde Kaynak makinesi üzerinde yapılacak değişiklikten önce elektrik kesilecektir. Kaynak makinelerinin temizlenmesi, tamiri, bakım veya çalışma yerinin değiştirilmesi sırasında makinelerin elektrik tesisatı ile irtibatı kesilecektir. 57

58 Madde Oksijen gazı ile yağlı maddelerin temasına kesinlikle mani olunacaktır. Madde Yanıcı ve parlayıcı maddelerin yakınında kaynak yapılmayacaktır. Madde Kaynak yapılan yerlerde kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka (ayrı cins olsa bile) gaz tüpleri bulundurulmayacaktır. Madde Manometreler sağlam olacaktır. Madde Hortum ve hortum bağlantıları sağlam olacaktır. Madde Kullanılan gaza göre hortum seçilecek ve renkleri belirlenecektir. Madde Kıvılcım ve maden parçacıklarının fırlamasına karşı gözlük takılacaktır. Yangın ihtimaline karşı kuru kimyevi Madde tozlu yangın söndürme aleti kaynak yerinin yakınında bulundurulacaktır. 58

59 TÜPLER Madde Tüplerde kullanılan gazlar: -Alternatör soğutulmasında Hidrojen -Yangın söndürmede -Basınç altına alma ve transformatörlerin yanmalarına karşı Karbondioksit, Halon Azot -Soğutma suyunda -Kaynak ve kesme işlerinde Klor Oksijen, Argon ve yanıcı gaz olarak propan, hava gazı, bütan gazı vs. dir -(GİS) Gaz İzoleli Sistem ve Kesicilerde SF6(Kükürt Hekzaflorür) Madde Tüplerin işaretlenmesi: Tüpler nizami renklerle birbirinden ayrılırlar. -Oksijen Tüpü -Asetilen Tüpü -Azot Tüpü -Hidrojen Tüpü -Basınçlı Hava -Karbon Gazı -Klor -Propan : Mavi : Sarı : Yeşil : Kırmızı : Açık Mavi : Kırmızı : Gri : Gri 59

60 Madde Gaz Tüplerinin Stok Edilmeleri: 1-Depodaki oksijen tüpleri diğer gaz tüplerinden ayrı bir yerde tutulacaktır. 2-Tüpler dik ve duvara bağlı, göz veya raflara sıralanmış biçimde stok edilecektir. 3-Çıplak alevle gaz tüplerinin bulunduğu depoya girilmeyecek ve sigara içilmeyecek, tüp depoları sürekli havalandırılacaktır. Madde Tüplerin El ile Taşınması: 1-Tüplerin kısa mesafelerde yer değiştirilmesinde, özel kancalar kullanılacak veya tüpe dibi üzerinde daireler çizdirilecektir. 2-Tüplerin uzun mesafelere taşınmaları durumunda, tüpler bağlanacak ve arabaya sağlam bir biçimde yerleştirilecektir. 3-Valflerin zedelenmemesi için yer değiştirmeden önce tüplerin başlıkları takılacaktır. 4-Tüpler, aşındırıcı ve yakıcı (Korozif) maddelerden korunacaktır. 5-Tüpler, taşınma sırasında yerde sürüklenmeyecek ve yuvarlanmayacaktır. 6-Tüpler, güneş veya diğer ısı kaynaklarının etkisi altında bırakılmayacaktır. 7-Tüpler, destek, rulo veya takoz olarak kullanılmayacaktır. 8-Tüpler, dik ve sıkı bir biçimde bağlanacak veya bir araba ya da destek üzerinde eğik tutulacaktır. 9-Uzun süren bir çalışma sonunda tüplerin valfleri kapatılacaktır (Üfleçte açık kalabilir). 10-Dedantör tüpe monte edilmeden önce vidasının gevşetilip, gevşetilmediği kontrol edilecektir. 11-Normlanmış renkler uygulanacaktır. 60

61 12-Özel irtibatlar kullanılacak, bu irtibatlar manşonlarla tespit edilecek, bağ veya takviye çemberi ile tutturulacaktır. 13-Tüpler normal kullanımların dışında kullanılmayacaktır. 14-Tüp veya aksesuarlar üzerinde değişiklik ile tüpler üzerinde bakım işleri ve boyama yapılmayacaktır. 15-Oksijen tüpü vanaları ve şalama muslukları yağlanmayacak ve yağlı paçavralarla açıp kapanmayacaktır. 16-Tüplerdeki kaçaklar alevle aranmayacaktır. 17-Tüplerdeki kaçaklar güneş ve ısıya olduğu gibi korozif maddeler ile şokların etkisi altında bırakılmayacaktır. 18-Dedantörün kar ve buzu alevle eritilmeyecektir. 19-Oksijen gazı, malzemeyi temizlemek ve üflemek için kullanılmayacaktır. 20-Oksijen gazı, dizel motorları çalıştırmak için kullanılmayacaktır. 21-Yangın halinde ve yangın söndükten sonra ısıtılan asetilen tüpü bol su ile uzun bir süre ıslatılarak soğutulacaktır. 22-Alçak basınçta gaz çıkışını hızlandırmak için asetilen tüpleri ısıtılmayacaktır. 23-Çalışma yerinde ve çevresinde sigara içilmeyecektir. Madde Oksijen, asetilen vb. kaynak işlerinde kullanılan basınçlı tüplerin, ilgili ve yetkili firmasına peryodik basınç testi yaptırılacaktır. Test föyleri ünitelerde muhafaza edilecektir. Madde Kaynak tüpleri üzerinde test tarihi, test basıncı, ağırlığı vb. değerler bulunacaktır. LPG TÜPLERİ Madde LPG tüpleri iş ve hizmet gereği yetkililerce 61

62 belirlenmiş yerler dışında her ne maksatla olursa olsun kullanılmayacaktır. Madde Likit gazın kullanılması zaruri olan yerlerde gerekli güvenlik önlemleri alınacak, ilgililerce sık sık kontrol edilecek ve kullananlar sorumluluk taşıyacaklardır. Madde Revir, kafeterya, sosyal tesisler ve diğer LPG kullanılması zorunlu olan işyerlerinde LPG tüpleri bina dışında ve güneş ışınlarından koruyucu bir bölme altında dik durumda muhafaza edilecek, tüplerin kullanılması bitince vanalar kapatılacaktır. Tüplerin ocakla olan bağlantıları bakır veya benzeri maddeden yapılmış boru ile yapılacaktır. Madde LPG tüplerinin ve benzeri basınçlı yanıcı madde tüplerinin sızıntı kontrolleri veya muayeneleri çıplak alev ile yapılmayacak, bu gibi kontroller sabun veya deterjan köpüğü ile yapılacaktır. Madde LPG tüplerini ocaklara bağlayan hortumlar sık sık kontrol edilecek eskiyen, incelen, delinen, kesilen, çatlayan veya yumuşayan hortumlar yenilenecektir. Madde Tüplerin her değişiminde sızdırmazlığı sağlayan conta yenisi ile değiştirilecektir. KİMYA VE ELEKTRONİK LABARATUARLARINDAKİ ÇALIŞMALAR Madde Sadece laboratuar personeline; -Toz maskesi, 62

63 -Koruyucu gözlük, -Gerekiyorsa solunum maskesi, -Kauçuk, neopren veya PVC den yapılmış eldiven, -Önlük, -Çizme kullandırılacaktır. -Tehlikeli kimyasal madde tankları ve tesisatı yanına şok duş sistemi yapılacaktır. Madde İşletme içinde gelişi güzel yerlerde kimyasal madde bulundurulmayacak gerektiği kadarı ambardan alınacaktır. Madde Laboratuar çalışmaları sırasında meydana gelebilecek bir yanık durumunda anında müdahale etmek için gerekli teçhizat ve kimyasal maddeler bir ilk yardım dolabında bulundurulacaktır (İlk yardım dolabında bulunacak malzemeler Ek:22 de belirtilmiştir). Yapılacak İlk Yardımı anlatan bir talimat İlk Yardım dolabında bulunacaktır. Madde Kimyasal madde deposu olarak serin ve ayrı bir mekan bulunacaktır. Madde Elektronik Laboratuarı Baskı-Devre Atölyesi: 1-Asit makinelerinde yapılacak çalışmalarda naylon önlük, lastik çizme, plastik eldiven ve iş tulumu mutlaka giyilmeli, makinenin bakımı sırasında klor gazına karşı koruyucu özelliği olan gaz maskesi takılmalıdır. 2-Serigrafi bölümünde; solunum yollarını doğrudan olumsuz etkisi olan matbaa boyaları ve tiner gibi çözücü solventlerin bulunması nedeniyle çok iyi havalandırma yapılmalı ve plastik 63

64 eldiven kullanılmalıdır. 3-Film banyolarının yapıldığı karanlık odalarda çalışmalarda da banyolardan yayılan kimyasal buharlara karşı iyi bir havalandırma sağlanmalı ve iş önlüğü giyilmelidir. 4-Pozlama atölyesinde; ultraviyole ışınlarından korunmak üzere buna uygun gözlük takılmalı ve buradaki banyo işlerinde de plastik eldiven kullanılmalıdır. AMBAR VE DEPOLAMA İŞLERİ Madde Ambar ve depolama işlerinde; 1-Yerler daima temiz tutulacaktır, 2-Yağ ve yanıcı madde birikintilerine yer verilmeyecektir, 3-Ambarlarda sigara içilmeyecektir, 4-Ambarın giriş-çıkış kapıları, imdat kapıları, yangın söndürme cihazlarının bulunduğu yerler, su alma yerleri ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu yerlerin önleri herhangi bir şekilde kapatılmayacaktır. Madde Yüklerin Kaldırılması Taşınması ve Depolanmasında Dikkat Edilecek Hususlar; 1-Malzeme yüklenir veya boşaltılırken dikkatli bir biçimde ve yavaşça yerine konulacaktır. 2-Malzeme yere bırakılırken kalın takozlar koyarak el ve ayaklar korunacaktır. 3-Uzun parçalar taşınırken, uzun parçanın ön ucunun bir insan boyundan daha yukarıda olmasına dikkat edilecektir. 4-Tercihen madeni gözlü raflar ve dolaplar kullanılacaktır. 5-Rafın gözleri kapasitesinin üzerinde doldurulmayacaktır. 64

65 6-Yerleştirme sırasında en ağır parçalar en alt rafa konulacak ve ağırlık sırasına göre de aşağıdan yukarıya doğru yerleştirilecektir. 7-Variller takoz üzerine yatay olarak ve her iki tapası yere paralel olarak istiflenecektir. 8-İçinde parlayıcı patlayıcı madde bulunan yere açık ateşle girilmeyecek ve burada sigara içilmeyecektir. 9-Parlayıcı ve yanıcı kimyasal maddelerin bulunduğu depo güneşin ısı ve ışığından korunacak ve iyice havalandırılacaktır. 10-Depolarda gerekli güvenlik önlemi alınmadan bakım ve onarım işlemleri yapılmayacaktır. 11-Her kimyasal madde ambalajının üzerine okunaklı bir şekilde isimleri yazılacaktır. YAPI İŞLERİ Madde Yapı alanı içinde tehlikeli kısımlar açıkça sınırlandırılacak, görünür şekilde uyarı levhaları konularak geceleri ışıklandırılacaktır. Madde Kazaya neden olacak ve çalışanları tehlikeli duruma sokacak şekilde malzeme istif edilmeyecektir. Madde Yüksekliği fazla olan yerlerde çalışanlara emniyet kemeri ve baret verilerek kullanmaları sağlanacaktır. Madde Yağışlı ve rüzgarlı ortamda çatı ve iskelede çalışılmayacaktır. Kazı esnasında kaymaya engel olmak için Madde yumuşak zeminlerde iksa kullanılacaktır. 65

66 Madde Yapı iskeleleri sorumlu ve yetkili teknik bir elemanın gözetimi altında yaptırılacaktır. Madde İskelelerin taşıyabileceği yük miktarını gösteren levha görünen bir yere asılacaktır. Madde İskelelerin duvardan açıklığı fazla olmayacaktır. Madde İskelelerde görülen arızalar derhal onarılacak, zayıf kısımları kuvvetlendirilecek veya yenileri ile değiştirilecektir. İskeleler üzerinde geçişe engel olan malzemeler bırakılmayacaktır. Madde İskele sökülmesine en üst kısımdan başlanacak, sökülmüş olan malzeme aşağıya doğrudan atılmayacak, dengeli bir şekilde indirilecektir. Madde Çatılar üzerindeki çalışmalarda emniyet kemeri, merdiven veya benzeri aletler kullanılacaktır. Emniyet kemeri sağlam mesnetlere bağlanacaktır. Merdiven ve benzeri araçları mukavemeti az satıhları geçmede kullanırken sağlam noktaları tespit edilerek o noktalara konulacaktır. Madde Dört basamaktan fazla olan her sabit merdivende korkuluk ve tırabzan bulunacaktır. Madde Genişliği 225.cm.yi aşan sabit merdivenlerin ortalarında ayrıca bir tırabzan bulunacaktır. Merdivenlerin korkulukları, ahşap, boru veya Madde metal profilli malzemeden yapılacak ve yüzeyleri pürüzlü, 66

67 köşeleri keskin olmayacaktır. Madde Bakım onarım ve kontrol için iş yerinde kullanılan merdivenlerin genişliği 55 cm. den dar olmayacak merdiven üst noktasının izdüşümü ile alt ayağı arasındaki mesafe merdiven boyunun ¼ oranında olacaktır. Madde Bakım, onarım ve kontrol işlerinde helezonik merdivenler kullanılmayacaktır. Madde Bakım, onarım ve kontrol işlerinde kullanılacak seyyar el merdivenleri sağlam ve uygun uzunlukta olacaktır. Yanlarına tahta çakılmak sureti ile veya benzeri bir şekilde sonradan boyları uzatılmış olmayacaktır. Basamakları noksan, çatlak, kırık, yerinden oynamış olmayacaktır. Seyyar ahşap merdivenler hiçbir zaman boyanmayacaktır. Madde Çift el merdivenleri; ayakların birbirinden ayrılmaması için her iki yanından çengelli demir çubuk veya zincir ile bağlanacaktır. Madde Seyyar merdivenle çalışırken üst kısmı kaymayacak ve sallanmayacak durumda tespit edilmiş olacak veya yerden bir kişi tarafından tutulacaktır. YANGINA KARŞI ÖNCEDEN ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Madde Teşekkülümüze ait bina, tesis ve iş yerinin yangına hassas noktalarında yangın türüne uygun tipte, kapasitede ve yeterli sayıda Yangın Söndürücü Cihaz ve tesisatları bulundurulacaktır. 67

68 Madde Yangın Söndürme Cihaz ve tesisatlarının dolu ve çalışır vaziyette olup olmadığı teşekkülümüzün ilgili yönergesi esaslarına göre kontrol edilecek ve kartlara işlenecektir. Madde Sıcak soba ve ocaklara benzin, mazot, gaz gibi parlayıcı maddeler dökülerek ateşlenmeyecektir. Madde Kuru kimyasal tozlu yangın söndürücü cihazlar karbondioksit tüpünün vanası çevrildiği takdirde mutlaka kullanılacak, yanlışlıkla vanası çevrilen tüpler ise tekrar kullanılmayacağından yenisi ile değiştirilecektir. Madde Tesislerde başka tür yangın ihbar söndürme sistemleri varsa kontrol ve kullanma talimatlarına uygun işlem yapılacaktır. Yetkili amir talimatı dışında bir kısmı veya tamamı devre dışı bırakılmayacaktır. Madde Karbondioksit gibi tehlikeli maddeleri püskürten cihazlar, havalandırılmayan yerlerde özel maske ile kullanılacak ve söndürmeden sonra kapalı yerler havalandırılacaktır. YANGIN DURUMUNDA YAPILACAK İŞLER Madde Yangın fark edildiğinde öncelikle çevredekilere ve o binadaki çalışan personele, sonra ilgililere haber verilecektir. 1-Likit gaz elektriksel nedenli yangınlarda, yangın yakınındaki yanıcı madde kaynakları izole edilecektir. 2-Yangında Can Kurtarmak ilk yapılacak iş olacaktır. Bu yapılırken kendisinin ve başkalarının hayatı lüzumsuz hareketlerle tehlikeye atılmayacaktır. 68

69 3-Yangın mahalline en yakın uygun söndürücü cihaz ile yangın söndürülmeye çalışılacaktır. Bunu yaparken; a)kullanılan cihaz kuru kimyevi tozlu cihaz ise emniyet pimi yerinden çıkartılacak ve mandalına basılacak, karbondioksitli cihaz ise ağaç sapından tutularak lans ı yerinden çıkartılacak ve alevin köküne tutulacaktır. b)cihazın vanası sola ve sonuna kadar çevrilecektir. c)püsküren madde alevi örtercesine gezdirilecek ve hava ile teması kesilecek ve yangın söndürülmeye çalışılacaktır. d)söndürmenin sonunda; yangın yeri mutlaka kontrol edilecek ve yangının iyice sönmüş olduğundan emin olunacaktır. 4-Duman yakıcı ve boğucu etkisine karşı ağız ve burun ıslak bez ile kapatılacaktır. 5-Elektrik akımını kesmeden su veya sulu cihazlı yangın söndürücü kullanılmayacaktır. 6-Akaryakıt Yangınları su ile söndürülmeyecektir. Bu tür yangınlarda kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü söndürücüler kullanılacaktır. 7-Yangının yayılmasını önlemek, yangını boğmak için kapı ve pencereler kapatılacaktır. 8-Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler yangın yerinden uzaklaştırılacaktır. 9-Yangını söndürürken lüzumsuz tahribatlarda, gereksiz kırma ve yıkmalarda bulunulmayacaktır. 10-Yangın konusunda belirtilmeyen diğer hususlarda Teşekkülümüzün Yangın Yönergesine uyulacaktır. 69

70 SAĞLIK Madde Personelin tamamı, kurumdaki görevli doktorların her türlü muayene ve aşı için tespit edilen yer ve zamanda hazır bulunacak, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Hükümlerine uyacak ve kendi sağlığını koruma hususunda azami derecede dikkatli olacaktır. Madde Periyodik veya periyodik olmayan sağlık kontrol ve muayenesinden geçirilen her personel için bir sağlık sicil kartı tanzim edilecek, yapılan kontrol ve muayene neticeleri bu karta işlenecek, kartın tanzimi, muhafazası ve gerektiğinde ilgili makamlara ibrazı sağlık servisi yetkililerinin sorumluluğunda olacaktır. Madde Personel çalışma yerinin özelliklerine göre periyodik kontrollere tabi tutulacaktır. Periyodik kontroller, varsa kurum Hekimleri yoksa bu konuda yetkin sağlık kuruluşlarından temin edilecektir. Madde İşyeri hijyeni konusunda çalışanlar bilgilendirilecek. Çalışanlar da Hijyen konusunda gereken dikkati göstereceklerdir. İçme sularını kendi imkanları ile temin Madde eden ünitelerde içme sularının içilebilir, kullanma sularının kullanılabilir durumda ve personelin sağlığına zararlı olmadığı, devamlı surette takip edilecektir. Bu ünitelerde içme ve kullanma suları 3 aylık periyotlarla ancak gerekli olduğunda her zaman sağlık servisi veya ünite yetkilileri nezaretinde müdahale ve tahlil ettirilecektir. Bu tahliller ve ilgili raporlar sağlık servislerince muhafaza edilecektir. 70

71 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (K.K.D) VE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI Madde TEİAŞ da, çalışanların güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli Kişisel Koruyucu Donanımlar ve İş Güvenliği Malzemeleri her işyerindeki ünite amirlerince temin edilecektir. Madde Temin edilen Kişisel Koruyucu Donanımlar ve İş Güvenliği Malzemeleri her an kullanılabilir durumda bulundurulacak, Ekip Şefi veya TM Mesul İşletme Teknisyeni tarafından kontrol edilecektir. Madde Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) şahsa aittir. Çalışanlar verilen Kişisel Koruyucu Donanımları ve İş Güvenliği Malzemelerini kullanmak zorundadır. Madde Kişisel Koruyucu Donanımlar ve İş Güvenliği Malzemeleri işe başlamadan önce mutlaka kontrol edilecektir. Hasarlı veya kullanılamayacak durumda olanlar Tutanak tutularak yenisi ile değiştirilecektir. Ayrıca raf ömrünü doldurmuş olan Kişisel Koruyucu Donanımlar ve İş Güvenliği Malzemeleri (hiç kullanılmamış olsa bile) yenisi ile değiştirilecektir. Kişisel Koruyucu Donanımlar ve İş Güvenliği Madde Malzemeleri TSE, TSEK veya uluslar arası standartlara uygun olacaktır. 71

72 Madde Baş korumasının gerektiği tüm yerlerde işin niteliğine uygun olarak, baret, kask, miğfer veya şapkalardan biri tercih edilerek kullanılacaktır. Madde Işınlardan, ışıktan, ısıdan, parçacıklardan, tozdan, kardan ve tehlikeli ortamlardan gözü korumak amacı ile göze uygun kafes, gölgelik, maske veya gözlük mutlaka kullanılacaktır. Madde İnsan sağlığına zarar verebilecek gaz ve toz kaçaklarının bulunduğu yerlerde çalışacak olanlar, uygun filtre edilmiş veya temiz hava vererek çalışma ortamı hazırlayan maskeler kullanacaklardır. Madde desibelin üzerinde ses ve gürültü olan yerlerde çalışan kişi, kulaklarını koruması için kulaklık veya kulak tıkaçlarını mutlaka kullanacaktır. Madde Çalışma sırasında, çalışanlar, ellerini elektrik çarpmalarına, kaynak arklarına, ezilmelere, cisim batmalarına, ısıya, kimyasal maddelere, asitlere, bazlara vb. etkenlere karşı koruyan uygun eldivenler kullanacaktır. 72

73 Madde Elektrik bulunan veya bulunma ihtimali olan yerlerde gerilim kademelerine uygun olmak şartı ile izole eldiven kullanılacaktır. a)kesici ve ayırıcıları açar veya kapatırken, b)sigorta değiştirirken, c)gerilim Dedektörü ile gerilim olup olmadığını kontrol ederken, d)topraklama yaparken, e)laboratuarda yapılan gerilimli çalışmalarda, f)izole eldivenler ile doğrudan enerjili yere kesinlikle temas edilmeyecektir. Madde İzole eldivenlerin bakım ve kontrolü; a)eldivenler sık sık (Her eldivenin alındığı firmaca belirlenen şekilde ) temizlenecektir, b)eldivenlerin alımlarında imal yılına ve Raf ömürlerine dikkat edilecek ve takipleri yapılacaktır. c)eldivenler yağa temas ettirilmeyecektir, d)eldivenlerde delik, çatlak ve yırtık olup olmadığı uygun test metodu ile kontrol edilecektir, e)kauçuk eldivenler kesici cisimlerle temas ettirilmeyecektir, f)çalışanlar eldiven kullanırken eldivene zarar verecek yüzük takmayacaklardır, g)izole eldivenler pudralanarak uygun şekilde muhafaza edilecektir. 73

74 Madde Yüksek yerlerde yapılan (Direk, kule, iskele, güç trafosu vb) çalışmalarda düşmeye karşı Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri kullanılacaktır. Madde Ağır ve yuvarlanabilen malzemenin kaldırılıp taşındığı, sivri cisim batma ihtimalinin olduğu yerlerde çalışmalara uygun güvenlik ayakkabısı, Asit, baz ve benzeri kimyasal maddelerle çalışılan yerlerde lastik ve benzeri maddeden yapılmış ayakkabı, Elektrik çarpmalarının olabileceği yerlerde, izole ayakkabı, Sulu zeminlerde yapılacak çalışmalarda çizme kullanılacaktır. Madde Vücudun dış etkenlere karşı korunması için çalışma sırasında TEİAŞ ca sağlanan ceket, pantolon, iş tulumu veya iş elbiseleri giyilecektir. Bu koruyucularda aranan özellikler aşağıdaki gibidir; 74

75 a) Gerilimli yerlere yakın veya Ark tehlikesi olan / olabilecek yerlerdeki çalışmalarda mutlak Isı ve aleve dayanıklı İş Güvenlik Elbiseleri, b)kimyasal maddelerle ve akü odalarındaki çalışmalarda aside ve kimyasal maddelere dayanıklı önlük, ceket, pantolon veya tulum, c)elektrik tesis, işletme, bakım, onarım işleri ve atölyelerde çalışan personel işlerine uygun İş Elbisesi giyeceklerdir. Madde Yüksek gerilimde elektrik manevrası sırasında diğer koruyucularla birlikte Seyyar İzole Halı kullanılacak, manevra bitiminde rulo halinde toplanıp kaldırılacaktır. Madde Direk veya bina üstünde çalışırken kullandıkları aletleri düzenli bir şekilde taşıyan alet torbası kullanılacaktır. Madde YG de devreyi açıp kapatan kesme ve ayırma işlemi yapan cihazların manevrasında el ile kumanda edilmesi ihtiyacı oluştuğunda veya topraklama işleminin yapılmasında Gerilim seviyesine uygun İzole Stanka kullanılmalıdır. Madde OG sigortaların değiştirilmesi işleminde Sigorta Değiştirme Pensi kullanılmalıdır. 75

76 Madde YG ve OG deki çalışmalarda gereklilik halinde gerilimin olup olmadığı Gerilim Dedektörüyle kontrol edilmelidir. Madde YG deki çalışmalarda çalışma bölgesini güvenlik altına almak için mutlaka Topraklama yapılmalıdır. a)topraklama yaparken iletken kısımlara çıplak elle dokunulmayacak, mutlaka stankalı topraklama donanımı kullanılacaktır. b)topraklama yapılırken önce toprak teması sonra iletken teması sağlanır. Her fazda Topraklama işlemi ayrı ayrı yapılacaktır. c)koruma topraklamasının iletken kesiti kısa devre akımını taşıyacak kesitte olacaktır. d)topraklama donanımının kıskaçları (Klips) Vidalı olacaktır. e)topraklama donanımları eksiz, fleksibil (esnek ve çok telli) olup üzeri şeffaf izolasyonla kaplanmış olacaktır. 76

77 Madde Çalışma alanındaki güvenlik sınırı; boyalı, fosforlu ya da yansıtmalı bez veya plastik Çalışma Alanı İkaz Şeritleri (Uyarı bantları) ile bayraklarla belirtilecektir. Madde Kazan türü, kapalı ve nemli ortamlarda çalışan kişilerin kullandıkları el aletlerindeki (Breyz, matkap vb.) olası elektrik kaçağına önlem olarak mutlaka Güvenlik Trafosu kullanılmalıdır. YÖNETMELİK ALINDI BELGESİ Madde Bu Yönetmelik tüm personele imza karşılığında verilir ve alındı belgesi ilgilinin özlük dosyasında saklanır. Yönetmeliği alan herkes güvenlik kurallarına uyacak ve anlaşılmayan konular hakkında en yakın amirinden bilgi alacaktır. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN METİNLER Madde Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile TEAŞ Yönetim Kurulunun 27/11/2002 tarihli ve sayılı kararı ile onaylanan TEAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği TEİAŞ birimlerinde yürürlükten kalkmıştır. YÜRÜRLÜK Madde TEİAŞ Yönetim kurulunun 25/02/2010 tarihli ve 5-41 sayılı kararı ile Onaylanan bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. 77

78 78

79 79

80 TEÝAÞ Ek:3 YÜK TEVZÝ ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ Form YTÝM-2 1 ÇALIÞMA ÝZNÝ Tarih: No : Çalýþma Ýzni Ýsteði No : YTÝM'de Formu Dolduran Kiþi : 2-Yapýlacak Çalýþma:.. 3-Çalýþmayý Yapacak Ekip Þefi : 4-Haber Verilen Servisler M Y T Ý M : BÖLGE : ELEKTRONÝK : TEST : SANTRAL :... 5-Enerjisi Kesilecek Müþteriler : Müþteri Ýle Anlaþan :.... YTÝM Mühendisi YTÝM Baþmühendisi Ýsim Ýmza Ýsim Ýmza ÇALIÞMA ÝZNÝNÝN ÝPTALÝ 2 1- Ýptal Ýsteyen Sorumlu Kimse : Ýptalin Nedeni : 3- Kabul Eden : 4- Haber Verilen Servisler :.. 5- Haber Veren Müþteriler ve Haberi Veren : YTÝM Mühendisi YTÝM Baþmühendisi Ýsim Ýmza Ýsim Ýmza 80

81 TEÝAÞ.YÜK TEVZÝ ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ MANEVRA FORMU Ek:4 YTÝM.3 YTÝM'de Baþlanðýç Manevrasýný Yaptýran :.. Tarih :.../.../20. YTÝM'de Bitiþ Manevrasýný Yaptýran :.. Tarih :.../.../ Manevra No : 2- Çalýþma izin No : 3- Ýzni Ýsteyen 4- Nedeni : : T.M. Ýþletme Teknisyeni : 6- Servisten çýkarýlacak Teçhizat : 7- Servis dýþý kalma suresi : 8- Merkezdeki Diðer Çalýþmalar : TRAFO MERKEZÝ AÇMA MANEVRASI KAPAMA MANEVRASI SIRA AÇIKLAMA SAAT DK SIRA AÇIKLAMA SAAT DK Manevrayý yapan : Kart Yeri : Manevrayý yapan : FORMU HAZIRLAYAN: KONTROL EDENÝN PARAFI: 81

82 TEÝAÞ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ FORMU (ÝGF-1) EK-5 Tarih :./ /20.. Saat :. : Form/Mesaj No : TM. Ýþletme Teknisyeni : Ekip Þefi veya Koordinasyon Sorumlusu : Adý Soyadý :. Adý Soyadý :. Görevi :. Görevi :. Servisi :. Servisi :. Üzerinde Çalýþma Yapýlacak Donaným ve Yeri : Çalýþma Ýzni Tarih :../ /20. No :. Ýþ Emri Tarih :../ /20. No :. Çalýþmanýn Baþlayacaðý Tarih :../ /20. Saat :. Çalýþmanýn Bitiþ Tarih :../ /20. Saat :. ÝGF-1/A TM. ÝÞLETME TEKNÝSYENÝNDEN EKÝP ÞEFÝNE VEYA KOORDÝNASYON SORUMLUSUNA 1- Yukarýda tarifi ve Çalýþma Ýzni No.su verilen çalýþma için. YTÝM'nin yazdýrdýðý.no.lu manevra formu ve bu manevra formuna istinaden.... da ve. yapýlan manevra ve kartlamanýn iþ güvenliði yönünden uygun olduðunu, 2- Üzerinde çalýþýlacak teçhizat servis dýþý býkakýlmýþ olup iþ güvenliði tedbiri olarak mekaniki ve elektriki kilitlemelerden.. Ýle.. topraklama ve kýsa devrelerin yapýldýðýný, 3- Çalýþma sahasýnýn emniyet þeridi ile belirleme iþleminin yapýldýðýný, 4- Çalýþma alanýna yakýn olan diðer teçhizatlarýn.... gerilimli olduðu ve bu teçhizatlara emniyet mesafelerinden daha fazla yaklaþýlmayagýný ekip elemanlarýna bildirdiðimi, 5- ÝGF-2 Formu düzenlenmeden, alýnmýþ olan iþ güvenliði önlemlerini kaldýrmayacaðým gibi gerilim altýna almayacaðýmý TEYÝT ve TASDÝK ederim TM. Ýþletme Teknisyeni Ýsim - Ýmza ÝGF-1/B EKÝP ÞEFÝNDEN VEYA KOORDÝNASYON SORUMLUSUNDAN TM. ÝÞLETME TEKNÝSYENÝNE 1- ÝGF-1/A da belirtilen çalýþma sahasý ile ilgili iþ güvenliði önlemlerinin alýnmýþ olarak gördüðümü, 2- Çalýþma sahasýnda ekip elemanlarýnýn korunmasý amacýyla gerekli iþ güvenliði önlemleri alacaðýmý, 3- Ýþ Güvenliði Yönetmeliðini bildiðimi ve ilgili hükümlerin riayet edeceðimi BEYAN ve TAAHHÜT edreim. Ekip Þefi veya Koordinasyon Sorumlusu Ýsim - Ýmza ÝGF-1/C TM ÝÞLETME TEKNÝSYENÝ / EKÝP ÞEFÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ Tarih : /../20.. Saat :.. Form/Mesaj No:.. Bay... Tarihinde saat... Den itibaren TM. Ýþletme Sorumlusu / Ekip Þefi / Koordinasyon Sorumlusu olarak yerime geçmeye yetkilidir. Yerini Veren Ýsim - Ýmza Yerine Geçen Ýsim - Ýmza 82

83 ÝÞ BÝTÝRME BEYANI (ÝGF-2) EK-6 Tarih :./../20. Saat :.. No :.. Ekip Þefi Veya Koordinasyon Sorumlusu : Adý Sýyadý Görevi Servisi :. :. :. TM. Ýþletme Teknisyeni : Adý Sýyadý Görevi Servisi :. :. :. Mesaj No.lu YTÝM-2 ve no.lu ÝGF-1 formu ile sýnýrlanmýþ alandaki çalýþmalarýmýzýn bitmiþ olduðunu bildirir; 1- Bütün ekip elemanlarýný çalýþma alaný dýþýnda toplayýp yoklama yaptýðýmý, 2- Ekibime çalýþma sahasýna tekrar girmeyi yasakladýðýmý, 3- Çalýþmalarýmýzesnasýnda icabýnda almýþ olduðum güvenlik önlemlerini kaldýrttýðýmý, 4- Bu andan itibaren. Mesaj No.lu Çalýþma Ýzni ve ÝGF-1 formu ile belirtilen bölgede korunmadýðýmý ve ölüm tehlikesi bulunduðunu bildiðimi; TAAHHÜT ve BEYAN ederim Ekip Þefi veya Koordinasyon Sorumlusu Ýsim - imza 83

84 ELEKTRÝK DAÐITIM ÞÝRKETÝ ENERJÝ KESÝLMESÝ VE VERÝLMESÝ ÝSTEÐÝ FORMU (FORM-EKV) Ek :7 Tarih : No : Saat : 1- Çalýþmanýn yapýlacaðý Merkez : 2- Servisten çýkarýlacak Teçhizat : 3- Yapýlacak Çalýþma : 4- Ýzni Ýsteyen EDÞ. Yetkilisi : 5- Çalýþmayý yapacak Sorumlu Þahýs : 6- Ýþin baþlayacaðý Tarih: Saat : 7- Ýþin biteceði Tarih: Saat : -Fiderin kesici ve ayýrýcýlarýnýn açýk olduðunu, toprak ayýrýcýsýnýn kapalý olduðunu ve kartlama iþleminin yapýldýðýný gördüðümü; -Çalýþmaya baþlamadan önce ve çalýþma süresince, Elk.Kuvvetli Akým Tesisleri ve TEÝAÞ Ýþ Güvenliði Yönetmeliðinde belirtilen her türlü iþ güvenliði önlemlerini aldýðýmý, TAAHHÜT ve BEYAN ederim. EDÞ TEÝAÞ TM Ýþletme Teknisyeni Ýsim - Ýmza A-ENERJÝ KESÝLMESÝ ÝSTEÐÝ Ýzin Ýsteyen Yetkili Ýsim - Ýmza EDÞ YETKÝLÝSÝ: Adý - Soyadý : Görevi : Servis Adresi : ÇALIÞMAYI YAPAN: Adý - Soyadý : Görevi : Servis Adresi : B-ENERJÝ VERÝLMESÝ ÝSTEÐÝ Tarih : No : Saat :.No.lu EKV-A formunda sýralanmýþ olan çalýþmalarýn bitmiþ olduðunu bildirir, 1- Bütün ekip elemanlarýný çalýþma alaný dýþýnda toplayýp yoklama yaptýðýmý, 2- Çalýþmalarýmýz esnasýnda almýþ olduðum her türlü güvenlik önlemini kaldýrdýðýmý ve enerji verilmesinde hiçbir sakýnca olmadýðýný, 3- Bu andan itibaren No.lu EKV-A formunda belirtilen bölgede korunmadýðýmý ve ölüm tehlikesi bulunduðunu bildiðimi, 4- Ekibe çalýþma sahasýna tekrar girmeyi yasakladýðým, TAAHHÜT ve BEYAN EDERÝM. EDÞ yetkilisi Ýsim - Ýmza 84

85 ....ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ ENERJİ KESİLMESİ VE VERİLMESİ İSTEĞİ FORMU Ek-7/B Koçan Seri No: (EKV-FAKS) A-ARIZA MÜDAHALESİ ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ Tarih :././20... Saat : Manevra Talep Edilen Trafo Merkezi : Topraklama Yapılacak Fider İsmi : Çalışmayı yapacak Sorumlu Şahıs : İşin başlayacağı Tarih :././.20.. Saat :. -Çalışmaya başlamadan önce ve çalışma süresince, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelikler ve EKAT yönetmeliğinde belirtilen hertürlü güvenlik önlemlerini aldıracağımı, TAAHHÜT ve BEYAN ederim. EDŞ İzin İsteyen Yetkili İsim İmza Tarih :././20... B - MANEVRANIN YAPILMASI Saat : Fiderinin ayırıcılarını açtığımı, toprak ayırıcısını kapattığımı ve gerekli kartlamaları yaptığımı, hattı enerjisiz hale getirdiğimi TAAHHÜT ve BEYAN ederim. TEİAŞ TM İşletme Teknisyeni İsim İmza C-ENERJİ VERİLMESİ İSTEĞİ Tarih :././20... Saat :. Enerji verilmesini talep eden EDŞ Yetkilisinin; Adı Soyadı :... Görevi :... Enerji Verilecek Fider :......koçan seri No.lu EKV-FAKS-A bölümünde belirtilen fiderden beslenen şebeke üzerindeki tüm çalışmaların bitmiş olduğunu bildirir, 1- Bütün ekip elemanlarını çalışma alanı dışında toplayıp yoklama yaptırdığımı, 2- Çalışmalarımız esnasında alınmış olan her türlü güvenlik önlemlerinin kaldırıldığını ve enerji verilmesinde hiçbir sakınca olmadığını, 3- Bu andan itibaren..koçan seri.no.lu EKV-FAKS-A bölümünde belirtilen bölgede bir koruma bulunmadığını ve ölüm tehlikesi bulunduğunu bildiğimi, 4- Ekibe çalışma sahasına tekrar girmeyi yasakladığımı TAAHHÜT ve BEYAN ederim. EDŞ Yetkilisi İsim İmza D - TEİAŞ...TM / Y.T.M. Yukarıdaki faks metni tarafımdan tarih.. saatte teslim alınmıştır. TM İşletme Teknisyeni / Yük Tevzi Yetkilisi İsim - İmza 85

86 DOKUNMA TEHLÝKE VAR KARTI: Ek. 8 Ebatý : Kýrmýzý renkte 10x18 cm Servis dýþý edilen teçhizat üzerinde herhangi bir çalýþma yapýlacaksa, bu teçhizatý gerilim altýna alabilecek kesicinin uzaktan kumanda butonlarý üzerine TM iþletme teknisyenleri tarafýndan doldurulur ve asýlýr. Kartýn Ön Yüzü.. MERKEZÝ Manevra No : DOKUNMA! TEHLÝKE VAR Çalýþmanýn mahiyeti ve Yeri : Ýlgili diðer çalýþmalar : Çalýþmayý yapan ekip Þefi veya Sorumlusu : TM. Ýþletme Teknisyeni : Manevrayý yaptýran : Tarih:./ /20 Saat: Kart koyan : Tarih:./ /20 Saat: Ýþin Bittiðini bildiren : Tarih:./ /20 Saat: kartýn kaldýrýlmasýný isteyen : Tarih:./ /20 Saat: Kartý kaldýran : Tarih:./ /20 Saat: kartýn kaldýrýlmasý muhtemel Tarih:./ /20 Saat: Not Kartýn Arka Yüzü No : DOKUNMA! TEHLÝKE VAR Yardýmcý Kartlar Adedi.. 85

87 DÝKKAT GERÝLÝM ALTINDA ÇALIÞMA VAR KARTI Ek : 9 Ebadý : Sarý renk 10x18 Cm. YTÝM ( Yük Tevzi Ýþletme Müdürlüðü) tarafýndan TM. Ýþletme Teknisyenlerine doldurtulur. Gerilim altýnda altýnda çalýþma yapýlacak teçhizatýn, gerilimli kesicilerin uzaktan kumanda butonlarýna asýlýr. Bu kart üzerinde aþaðýdaki hususlarýn belirtilmesi gerekir - Çalýþma yapýlan ekiple haberleþme þekli, - Kesici tekrar kapama rölesi varsa harici edildiði, NOT : Eðer kartýn arkasýnda "Kesici açtýðýnda ekipten haber gelmeden kapatýlmýyacak " diye bir not varsa, bu durumda kartýn üzerinde tekrar kapama süresi verilmiþ olsa dahi geçersiz olup kesici herhangi bir nedenle açtýðýnda ekip þefi veya sorumlusu ile görüþmeden kesinlikle kapatýlamaz. Kartýn Ön Yüzü GERÝLÝM ALTINDA ÇALIÞMA No : DÝKKAT! GERÝLÝM ALTINDA ÇALIÞMA Merkez : Çalýþmanýn mahiyeti ve yeri : Çalýþýlan yer : Çalýþmayý yapan Ekip Þefi veya Koordinasyon Sorumlusu : Kartý Koyduran : Kart koyan : Ýþin Bittiðini bildiren : kartýn kaldýrýlmasýný isteyen : Kartý kaldýran : Kartý Kaldýrýlmasý : Not : Kartýn Arka Yüzü DÝKKAT! GERÝLÝM ALTINDA ÇALIÞMA Kesici, herhangi bir nedenle açtýðýnda ekip þefi, ekip sorumlusu veya koordinasyon sorumlusu Ýle haberleþmeden kesinlikle kapatýlmayacaktýr. 1 Önemli Not : Tarih:./ /20 Saat: :. Tarih:./ /20 Saat: :. Tarih:./ /20 Saat: :. Tarih:./ /20 Saat: :. Tarih:./ /20 Saat: :. Tarih:./ /20 Saat: :. 86

88 ÖZEL DURUM KARTI: Ebadý :Beyaz renkte 10x18 cm Arýzalý (fakat üzerinde çalýþma yapýlmayan) veya herhangi bir nedenle servise alýnmasý istenmeyen techizatý gerilim altýna alabilecek: - Kesicilerin uzaktan ve yakýndan kumanda butonlarýn üzerine, - Ayýrýcýlarýn uzaktan kumanda butonu veya pozisyon gösterme butonlarýna ve yakýndan kumanda kollarý üzerine gerekli bilgiler yazýlarak asýlýr. Ek : 10 Kartýn Ön Yüzü Kartýn Arka Yüzü ÖZEL DURUM KARTI Düþüncelere devam ÖZEL DURUM KARTI Merkez : Teçhizat : Kartý Koyan : Tarih : Kartý Kaldýran : Tarih : DÜÞÜNCELER 87

89 DOKUNMA ÇALIÞMA VAR (Yardýmcý kart) EK: 11 Ebadý : Turuncu renkte 8x13 cm Servis dýþý edilen teçhizat üzerinde herhangi bir çalýþma yapýlacaksa bu teçhizatý gerilim altýna alabilecek. - Kesicilerin yakýndan kumanda butonlarýna, - Ayýrýcýlarýn yakýndan kumanda kollarýna, - Ayýrýcýlarýn uzaktan kumanda butonu veya pozisyon gösterme butonlarýna gerekli bilgiler yazýlarak, T.M.Ýþletme Teknisyenleri tarafýndan doldurulur ve asýlýr. Kartýn Ön Yüzü YARDIMCI TEHLÝKE KARTI No : DOKUNMA ÇALIÞMA VAR Kesici No : Kartýn konulacaðý : Ayýrýcý No : Çalýþma Müsaadesi No : Kartýn Arka Yüzü DOKUNMA ÇALIÞMA VAR Kartý Koyanýn Adý Soyadý : Kartý Kaldýranýn Adý Soyadý : 88

90 ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝLK YARDIM MALZEMELERÝ KONTROL DEFTERÝ EK : 12 SIRA Son Kullanma Malzemenin Adý Ýmal Tarihi Raf Ömrü Miktarý Açýklama NO Tarihi Kontrol Tarihi././20.. Birim Sorumlusu Eðitim ve Ýþ Güveliði Þefi 89

91 90

92 91

93 92

94 93

95 94

96 ÝLETÝM TESÝS VE ÝÞLETME GRUP MÜDÜRLÜKLERÝ ÝNÞAAT EKÝBÝNDE OLMASI GEREKEN ÝÞ GÜVENLÝK MALZEMELERÝ Ek : 18 SIRA NO MALZEME / TEÇHÝZAT ADI MÝKTAR 1 Baret K.K.D 2 Mekanik Ýþ Eldiveni K.K.D 3 Paraþüt tipi emniyet kemeri 1 Adet 4 Gözlük K.K.D 5 Toz Maskesi K.K.D 6 Iþýldak 1 Adet 7 El Feneri 2 Adet 8 Toz Maskesi K.K.D 9 Ýzole Çizme K.K.D 10 Yaðmurluk K.K.D NOT: a-belirtilen Ýþ Güvenliði malzemelerinin kontrol ve bakýmlarý TEÝAÞ Ýþ Güvenliði yönetmeliðinin 26 ve 27. maddesine göre yapýlacaktýr. b-k.k.d yazan maddelerde ki miktarlar ekipte çalýþan eleman sayýsýndan az olmýyacaktýr. c-ýtýs gereði verilmiþ K.K.D'lar ayrýca verilmiyecektir. ÝLETÝM TESÝS VE ÝÞLETME GRUP MÜDÜRLÜKLERÝ RÖA EKÝBÝNDE OLMASI GEREKEN ÝÞ GÜVENLÝK MALZEMELERÝ Ek : 19 SIRA NO MALZEME / TEÇHÝZAT ADI MÝKTAR 1 Baret K.K.D 2 El Feneri veya Iþýldak 2 Adet 3 A.G Ýzole Eldiven K.K.D 4 Mekanik Ýþ Eldiveni K.K.D 5 Ecza Dolabý 1 Adet 6 Paraþüt tipi emniyet kemeri 2 Adet 7 Güvenlik Trafosu 1 Adet 8 Ýzole Çizme K.K.D 9 Yaðmurluk K.K.D NOT: a-belirtilen Ýþ Güvenliði malzemelerinin kontrol ve bakýmlarý TEÝAÞ Ýþ Güvenliði yönetmeliðinin 26 ve 27. maddesine göre yapýlacaktýr. b-k.k.d yazan maddelerde ki miktarlar ekipte çalýþan eleman sayýsýndan az olmýyacaktýr. c-ýtýs gereði verilmiþ K.K.D'lar ayrýca verilmiyecektir. 95

97 ÝLETÝM TESÝS VE ÝÞLETME GRUP MÜDÜRLÜKLERÝ TEST EKÝBÝNDE OLMASI GEREKEN ÝÞ GÜVENLÝK MALZEMELERÝ Ek : 20 SIRA NO MALZEME / TEÇHÝZAT ADI MÝKTAR 1 Baret K.K.D 2 El Feneri veya Iþýldak 2 Adet 3 Ýzole Eldiven OG. 2 Çift 4 Mekanik Ýþ Eldiveni K.K.D 5 Ecza Dolabý 1 Adet 6 Paraþüt tipi emniyet kemeri 2 Adet 7 8 Güvenlik Trafosu Ýzole Çizme 1 Adet K.K.D 9 Yaðmurluk K.K.D NOT: a-belirtilen Ýþ Güvenliði malzemelerinin kontrol ve bakýmlarý TEÝAÞ Ýþ Güvenliði yönetmeliðinin 26 ve 27. maddesine göre yapýlacaktýr. b-k.k.d yazan maddelerde ki miktarlar ekipte çalýþan eleman sayýsýndan az olmýyacaktýr. c-ýtýs gereði verilmiþ K.K.D'lar ayrýca verilmiyecektir. ÝLETÝM TESÝS VE ÝÞLETME GRUP MÜDÜRLÜKLERÝ ELEKTRONÝK EKÝBÝNDE OLMASI GEREKEN ÝÞ GÜVENLÝK Ek : 21 SIRA NO MALZEME / TEÇHÝZAT ADI MÝKTAR 1 Baret K.K.D 2 El Feneri veya Iþýldak 2 Adet 3 Güvenlik Trafosu 1 Adet 4 Mekanik Ýþ Eldiveni K.K.D 5 Ecza Dolabý 1 Adet 6 Küçük Gerilim Trafosu 1 Adet 7 Ýzole Çizme K.K.D 8 Yaðmurluk K.K.D NOT: a-belirtilen Ýþ Güvenliði malzemelerinin kontrol ve bakýmlarý TEÝAÞ Ýþ Güvenliði yönetmeliðinin 26 ve 27. maddesine göre yapýlacaktýr. b-k.k.d yazan maddelerde ki miktarlar ekipte çalýþan eleman sayýsýndan az olmýyacaktýr. c-ýtýs gereði verilmiþ K.K.D'lar ayrýca verilmiyecektir. 96

98 5-6 KÝÞÝLÝK BÝR EKÝP VEYA TRAFO MERKEZÝNDE BULUNMASI GEREKEN ÝLK YARDIM MALZEMELERÝ EK : Büyük sargý bezi (10 cm x 3-5 m), 2 Adet 2- Hidrofil gaz steril (10x10 cm 50 lik kutu ), 1 Kutu 3- Üçgen sargý, 3 Adet 4- Flaster (2 cm x 5 m), 1 Adet 5- Çengelli Ýðne, 10 Adet 6- Küçük makas (paslanmaz çelik), 1 Adet 7- Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden ), 1 Adet 8- Yara bandý, 10 Adet 9- Týbbý eldiven, 2 Çift 10- Battaniye 1 Adet 97

99 ELEKTRÝK KAZALARINDA ÝLKYARDIM 1 OLAY YERÝNÝ GÜVENLÝ HALE GETÝR KAZALININ ELEKTRÝKLE TEMASINI KES 2a BÝLÝNÇ VAR (YANIT VERÝYOR) 1- Kendini tanýt 2- Korku ve endiþesini gider 3- Kronik hastalýðý, sürekli kullandýðý ilaç, alerji hikayesi var mý öðren. (bilinç gidebilir bu bilgileri 112 ye aktar). 4- Yanýk varsa üzerini temiz bir bezle ört. Elektrik yanýklarýna suyla müdahale edilmez. 5- Kazalýya kýpýrdamamasýný söyle, sen de kýpýrdatma yi ara. Kazalýnýn yaþam bulgularýný (bilinç-solunum vb.) sürekli kontrol ederek 112 yi bekle 7- Kazalýyý yalnýz býrakma, ark nedeniyle geçici körlük oluþtuysa, bu durumun geçici olduðunu kazazedeye inandýr. Moralini düzelt, iki gözünü uygun bir sargý ile kapat. BÝLÝNÇ KONTROLU YAP YÜKSEK SESLE SESLEN OMUZLARINA DOKUN, SIK (Aðrýlý uyarý ver) 2 2b BÝLÝNÇ YOK (YANIT ve TEPKÝ VERMÝYOR) DERHAL 112 YÝ ARA (Olay yerinde baþka biri varsa vakit kaybetmeden ona arat) KAZALIYI SERT VE DÜZ BÝR ZEMÝNE SIRT ÜSTÜ YATIR. YANINA DÝZ ÇÖK, POZÝSYONUNU AL SOLUNUM YOLLARINI AÇ (Solunum yolu sýrasýyla üç aþamada açýlýr:) SIKAN GÝYSÝLERÝ GEVÞET AÐIZ ÝÇÝ KONTROLÜ YAP BAÞ-ÇENE POZÝSYONU VER 3 4 Gömlek yaka düðmesini aç, kravatý gevþet. Çocuk ve eriþkinlerde aðýza iþaret parmaðý ile kör dalýþ yaparak, varsa yabancý cisim çýkarýlýr. Bir elin parmaklarý alýnda diðer elin parmaklarý çene altýnda, çene kemiði zemin ile 90 derece açý yapacak kadar baþ geriye doðru itilir. SOLUK VAR KOMA POZÝSYONU VER (Yarý yüzükoyun yan pozisyon) 112 gelene kadar 2-3 dakika ara ile solunum kontrolü yap. Solunum giderse, kazalýyý sýrt üstü çevirerek suni solunum ve dýþ kalp masajýna baþla. T E Ý A Þ EÐÝTÝM SOLUK ALIP ALMADIÐINA BAK Bak-Dinle-Hisset metodunu 5 saniye süre ile uygula. Bak-Dinle-Hisset yönteminde yandaki resimlerde görüldüðü gibi ilkyardýmcý, gözü ile göðüs hareketlerini izler, kulaðýyla solunum sesini duymaya çalýþýr, yanaðýnda da solunum esintisini ve sað eliyle de diyafram hareketlerini hissetmeye çalýþýr. SOLUK YOK TEMEL YAÞAM DESTEÐÝ UYGULA 2 SUNÝ SOLUNUM YAP Suni Solunum aðýzdan aðýza veya aðýzdan buruna yapýlýr. Hangisinden (aðýz veya burun) hava verilirse diðer taraf kapatýlýr. Hava verme en az 1 sn. sürmelidir. Hava verirken göðüse bakýlýr, göðüsü yukarý kaldýracak miktarda bir hava verilir. Kapatýlan yer açýlýr, 1,5 sn. kadar verilen havanýn geri çýkmasý beklenir. Hava çýkýþý bitince tekrar kapatýp hava verilir. KALP BASI NOKTASINI BUL (Göðüs kemiðinin ortasý) 30 DIÞ KALP MASAJI YAP (Kollar göðüs kemiðine dik olacak þekilde) 2 Solunum 30 dýþ kalp basýsý 1 turdur. 112 gelene kadar veya kazalýda yaþam bulgusu tespit edilene kadar bu iþleme devam et. VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI

100 T E Ý A Þ ÖNCE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ ÝÞ ELBÝSENÝ GÝY GÜVENLÝK AYAKKABINI GÝY BARETÝNÝ TAK ÝZOLE ELDÝVENÝ KULLAN ÝZOLE HALIYI HÜCRE ÖNÜNE SER GERÝLÝM DEDEKTÖRÜNÜ KULLAN ÝGF/1-2 GEREKLÝ KARTLAMAYI YAP FORMLARI DOLDUR ÇALIÞMA ALANINI BELÝRLE, ÞERÝDÝNÝ ÇEK EÐÝTÝM VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI 99 ÇALIÞMA ALANINDA TOPRAKLAMANI YAP

101 AÇMA MANEVRASI 1 2 Fider Kesicini Aç. Kumanda panosu üzerinden, üç faz akýmýnýn SIFIR olduðunu gör. Kapalý þalta giderken T Kiþisel Koruyucu Malzemeleri KULLAN. Fider hücresi önünde fider numarasýný, fider adý ve hücre numarasýndan kontrol et Fider hücresi önüne Fider kesicisi kutuplarýna ait tahrik kollarýnýn açýk olduðunu gör. Transfer baralý sistemde fidere ait transfer bara ayýrýcýsýný açýk gör. Gerilim Dedektörünü kullan (hücre içine girmeden). Üç faz geriliminin SIFIR olduðunu gör. Toprak ayýrýcýsý kilidini çözerek ayýrýcýyý kapat ve her üç faz kontaðýnýn kapalý olduðunu gör. Kumanda panosu ve hücrelerde gerekli kartlamalarý yap. Güvenlik Kartlarýný DOLDUR. Hücre kapýsý kilidini çözerek hücre kapýsýný aç. Hücre içinde bakým çalýþmasý yapýlacak ise; a) Güvenlik þeridini çekerek çalýþma yapýlacak alaný belirle Güvenlik Þeridini ÇEK. b) ÝGF.1 formunu düzenle çalýþma alanýný ekip þefine (veya koordinasyon sorumlusuna) TESLÝM ET. Açma manevrasý sýrasýnda kullanýlan; baret, izole eldiven, izole halý (tabure) ve gerilim dedektörü gibi malzemeleri bir sonraki manevrada kullanýma hazýr olacak þekilde yerlerine býrak. Açma manevrasý sýrasýnda yapýlan iþlemleri, arýza kayýt ve vardiya defterine tarih ve saat sýrasýna göre KAYIT ET. Kapama manevrasý bir sonraki iþletme teknisyeni tarafýndan yapýlacak ise arýza kayýtlarý hakkýnda sözlü olarak BÝLGÝLENDÝR. Bu manevra ile ilgili bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendir. (Ýþletme Müh., YTM gibi) Ýzole Halýyý SER. Fidere ait bara ve hat ayýrýcýlarýný aç ve açýk olduðunu gör. Gerilim Dedektörünü KULLAN. EÐÝTÝM VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI T E Ý A Þ E Ý A Þ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 16 Haziran 2004 Tarih ve 25494 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiștir. HAZİRAN - 2005 EMO YAYIN

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik

Detaylı

KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Ali Kaan ÇOKTU a ; Seçil CEYLAN b a : İSG Uzm. Yrd. - Endüstri Müh. ; b : İSG Uzm. - Kimya Müh. ANKARA, 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.GİRİŞ... 3 2. KALDIRMA ARAÇLARI...

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Fatih UĞURLU İş Müfettişi Yardımcısı Adana-2011 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG Dr. Mustafa ONÜÇYILDIZ İnşaat Yüksek Mühendisi m13yildiz@selcuk.edu.tr NEDEN YÜKSEĞE ÇIKARIZ? Bina dış cephelerinin temizliği (çatı, duvar, cam vb.) Bina içi yüksek alan temizlikleri

Detaylı

1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm

1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm 1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm 2- Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerine ilişkin bildirim formunda bulunması gereken

Detaylı