KENTSEL YENİLEMEYE KARŞI TABAN DİRENİŞİ: İSTANBUL, GÜZELTEPE ÖRNEĞİ. Helga RITTERSBERGER-TILIÇ Nazihe Başak ERGİN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTSEL YENİLEMEYE KARŞI TABAN DİRENİŞİ: İSTANBUL, GÜZELTEPE ÖRNEĞİ. Helga RITTERSBERGER-TILIÇ Nazihe Başak ERGİN"

Transkript

1 SOSYOLOJİ DERNEĞİ KENTSEL YENİLEMEYE KARŞI TABAN DİRENİŞİ: İSTANBUL, GÜZELTEPE ÖRNEĞİ Helga RITTERSBERGER-TILIÇ Nazihe Başak ERGİN VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

2 KENTSEL YENİLEMEYE KARŞI TABAN DİRENİŞİ: İSTANBUL, GÜZELTEPE ÖRNEĞİ KENTSEL YENİLEMEYE KARŞI TABAN DİRENİŞİ: İSTANBUL, GÜZELTEPE ÖRNEĞİ 1 Helga RITTERSBERGER-TILIÇ 2 Nezihe Başak ERGİN 3 Öz Çalışmanın amacı, İstanbul da 2004 ten bu yana kentsel yenileme/dönüşüm projeleri adı altında uygulanan gecekondu yıkımlarına karşı ortaya çıkan gecekondu direniş(ler)ini bir taban hareketi olarak incelemek ve açıklamaktır. Bu çalışma literatürde kentsel direnişin farklı boyutlarını açıklamak için kullanılan ve tartışılan kentsel toplumsal hareket kavramını, kentsel yenileme/dönüşüm odaklı mekanın üretimi, kentsel direniş ve de Lefebvre ve Castells gibi düşünürlerin teorik açılımlarından yararlanarak açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışma, İstanbul da yaşanan direniş ve örgütlenme biçimlerinin ve yaşanan deneyimlerin farklılığının altını çizerek, Ocak 2006-Ekim 2006 tarihleri arasında, detaylandırılacak çeşitli sebeplerden dolayı direnişin Istanbul kentsel yenileme/dönüşüm projesinin kapsamında ilk ve önemli bir örneğini sunan Eyüp, Güzeltepe mahallesini alan çalışması olarak temellendirmektedir. Katılımcı gözlem ve gerek direnişe doğrudan katılanlar gerekse de siyasi bağlantıları olan ve olmayan gecekondu sakinleri ile yapılmış derinlemesine mülakatlar yapılmış ve bu alan çalışması gecekondu yıkımı ve buna karşı direnişin Temmuz 2005-Ağustos 2006 tarihleri arasında Türk basınındaki temsillerinin analizi ile desteklenmiştir. Anahtar kelimeler: kentsel toplumsal hareketler, gecekondu direniş(ler)i, kentsel yenileme/dönüşüm, basında gecekondu temsili, Güzeltepe. 1 Yaşanmışlıklarını paylaşan, dost olan Sevim, Okan, Turan ve Cengiz e teşekkür ederiz. 2 Doç. Dr., Öğretim Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniveristesi, Sosyoloji Bölümü 3 Araştırma Görevlisi, Giresun Üniversitesi, Doktora Adayı, Orta Doğu Teknik Üniveristesi, Sosyoloji Bölümü Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

3 Helga RITTERSBERGER-TILIÇ - Nazihe Başak ERGİN Abstract The aim of this study is to study and to explain the gecekondu resistance(s) as a grassroots movement against the demolition of gecekondus, in the name of urban renewal/regeneration projects in Istanbul since This study also aims to explain the urban social movement concept used and discussed to explain different aspects of resistance in the urban area, the production of space, focusing particularly on urban renewal, urban resistance and social movements especially reflecting on the theoretical perspectives of scholars like Lefebvre and Castells. The study focuses on underlining differences of lived resistance and ways of organization and experiences, gecekondu neighborhoods in Istanbul. The study is based upon field research pursued between January and October 2006, in Güzeltepe neighborhood, Eyüp. Participant observation and in-depth interviews comprising people both participating directly in the resistance and ordinary dwellers, who do not have political affiliations were made, the researchstudy is supported further by a systematic analysis of representations of gecekondu resistance and its demolition in the Turkish press, from July 2005 until August Keywords: urban social movements, urban/grassroots resistance, urban renewal/regeneration, representation of gecekondu in the press, Güzeltepe. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 913

4 KENTSEL YENİLEMEYE KARŞI TABAN DİRENİŞİ: İSTANBUL, GÜZELTEPE ÖRNEĞİ Giriş Çalışmanın amacı özellikle 2004 yılından itibaren afet ve kentsel riskler, fiziki köhneme gibi nedenler öne sürülerek İstanbul da uygulanan kentsel dönüşüm projeleri karşısında oluşan gecekondu direniş(ler)ini, örgütlenmeleri bir taban hareketi olarak kentsel sosyal hareketler başlığı altında incelemek. Bu çalışmaya başladığımızda, kentsel dönüşüm projesinin ilk dönemlerinde İstanbul daki örgütlenmelere dair çalışmalar yeni yeni yapılmakta ve geneli ise kentsel gerilim tanımlamasının ötesine geçmemekteydi. Bu çalışma, yazılı ve görsel basının da sunduğu gecekondu ve gecekondulu tasvirleri ile sessiz ya da suçlu, şiddete eğilimli gibi tanımlamalarla nitelendirilen gecekondu alanlarındaki mahallelilerin yaşadıklarını, deneyimlerini, direnişlerini kentsel sosyal hareketler literatürüne yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Kentsel sosyal hareketlere dair açıklamalar, kimlik, yaşam kalitesi ve yurttaşlık, yurttaş sorumluluğu üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışma, orta sınıf, duyarlı yurttaşların kenti/mahallelerini/çevrelerini sahiplenmesi üzerinden yapılan tanımlamaların yanında kentsel dönüşüm sonrası öncelikle gecekondu mahallelerini ve sonrasında diğer mahallelerde yaşanan deneyimleri dahil etmeye bir giriş yapmayı amaçlamıştır. Bu çalışmanın yapıldığı dönem sonrasında, kentsel dönüşüm projeleri farklı mahalleleri kapsamış, mahallelilerin direnişleri hakkında birçok çalışmanın yapılmış ve sessiz ya da suçlu gecekondulular bir anlamda literatüre kentsel dönüşümle girmişlerdir. Gecekondunun anlamı ve daha sonrasında Kuzey Ankara kentsel dönüşüm projesi hakkında Tahire Erman (2004) ın ve kuruluşundan günümüze politik geleneği taşıyan mahalleler ve direnişleri hakkında Şükrü Aslan (2004, 2011) ve Besime Şen (2010) in, Jean-François Pérouse (2011) un yaptığı çalışmalar özellikle geri planda tutulan gecekondu mahallelerinin gerçekliklerini, deneyimlerini ortaya koyması ve bugünü anlamamız ve doğru değerlendirmemiz açısından büyük öneme sahiplerdir. Bu çalışma mahalleli ve yaşananlar hakkında genellemelerden kaçınarak öncelikle Güzeltepe mahallesinde yaşananları aktarmada isteğinin sonucudur. Bunu yaparken ise direnişe katılan çalışma, mahallelilerin yaşadıklarını, duygularını da elimizden geldiği kadar yazma Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

5 Helga RITTERSBERGER-TILIÇ - Nazihe Başak ERGİN çabasıyla mahallelileri ne yalnızca devrimci dir ne de sessiz ya da sessiz direnişçi olarak sunmaktadır. Diğer bir amaç ise mahalle örgütlenmelerinin zaman, koşullar ve mahallelerin farklılıklarının şekillendirdiği birliktelikleri anlatmaya ve tartışmaya açmaya çalışmaktır. Bu çabanın altında akademik tanımlamalarımızın yaşananları, deneyimleri ne kadar yansıttığının sorgulanması yatmaktadır. Kısacası esas çabamız mahallelilerin yaşadıklarının önemini belirtmektir. Kavramsal Çerçeve Temel olarak kentsel mekan için Henri Lefebvre in kavramsallaştırdığı (Lefebvre, 1998, 2000) soyut mekan ve sosyal mekan kullanılmıştır. Kentsel mekanın kullanım değerinin değişim değerine dönüşürken, siyasi kural koyucular, ekonomik çıkarlar ve plancıların, güç ve bilgi nin mekanı olan ve araçsal rasyonellik, homojenleştirme, parçalama ve metalaşmayla belirlenen ve kapitalizmin varlığını sürdürmesi için gerekli soyut mekanın karşısında olan gündelik yaşamın mekanı olan sosyal mekan ve aralarındaki çatışma kentsel dönüşümü ve yerdeğiştirme, yıkım ve mekanın metalaşmasına karşı oluşan örgütlenmeleri anlamak ve anlatmak için önemli anahtar kavramlardır. Mekan, daha çok eşitsizlik üreten eşitsizliğin bir parçasıdır. Edward Soja (2010) ve Mustafa Dikeç (2002) in ele aldığı eşitsizliğin mekansallığı ve bir süreç olarak mekansallığın eşitsizliği diyalektiğinde/ilişkiselliğinde eşitsizliğin mekansallığına ek olarak mekan da eşitsizliğin yaratıldığı ve tekrar yaratıldığı başka bir etken olmuştur; bu eşitsizlikten, kent hakkı ve direniş hakkı kavramları öne çıkmaktadır (Dikeç, 2002). Lefebvre (1976), sınıf çatışmasında mekanın ele geçirilmesi ve kontrolünün toplumun kökten değişimi için önemiyle, siyasi ve ekonomik çıkarların mekanının politik ve devrimci eylemdeki olmaz ise olmaz yerinin altını çizerek başka bir kavramlaştırılması olan contradictory space, counter space yani aykırı mekan, karşı gelen, aykırı düşen mekan (Lefebvre, 1998, 2000) tanımları ile bir anlamda hem gecekondu alanlarını ve sonrasında ise direnişleri, direniş potansiyellerini anlamak için anahtar sunmuştur yılında eski bir söylemin devamı olarak, kente dair tüm sorunların çözümü ola- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 915

6 KENTSEL YENİLEMEYE KARŞI TABAN DİRENİŞİ: İSTANBUL, GÜZELTEPE ÖRNEĞİ rak kentsel dönüşüm projeleri bir rehabilitasyon yöntemi, bir çözüm olarak olarak sunulmuş, uygulamada kentsel mekan fiziksel olarak ele alınmıştır. Neil Smith in tartışmasında (1996) yer alan kentsel konularda kavramların kirlenmesi bahsindeki kirli kelime kavramından yola çıkarak, tarihsel süreç içinde dünyada ve ülkemizde farklı isimler alan (alacak olan) ve açıklanan kentsel dönüşüm ün temiz bir kavram olarak, başlangıçta merak uyandırmış, destek toplamıştır. Şimdi ise her alanda tartışılan ve uygulamaları ile kirlenen bir kavram olarak yerine ikamelerini üretmektedir. Kentsel dönüşüm kavramının önemi sadece fiziksel, çevresel bozulmanın ve sonrasında düzenlenmenin yanında ekonomik ve sosyal amaçları da içermesinden gelmektedir. Neden olarak sunulan ekonomik ve sosyal nedenler, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi ve entegrasyon amacı uygulamada kentsel yenileme nin çağrıştırdığı fiziksel, mekansal olmanın ötesine geçememiş ve daha da önemlisi sosyal ve ekonomik getirisi ise mahalle, mahalleli için dönmemiştir. Bu yüzden belki de gecekondu mahalleleri için kentsel yenileme nin meşrulaştırıcı söylemlerde kullanılması, Erdoğan Bayraktar ın (2006) da kullandığı gibi sosyolojik problemli bu mahallelerde nüfusun beklentilerinin karşılanması ve eşitsizliklerin giderilmesi temel alınarak, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, doğal afetlerle mücadele, çevresel risklerin azaltılması amacıyla sunulan (kurulan 17 Mayıs 2004 tarihli kurulan Gecekondu Dönüşüm Şube Müdürlüğü) TOKİ projelerine Gecekondu Dönüşüm/ Kentsel Yenileme Projeleri demek daha doğru olacak ve bu kavramların, açıklamaların öne sürüldüğü süreci daha açık kılacaktır. Bu noktada ise anlaşılmayan nokta ise artık hangi kavramın diğerinden daha temiz olduğu ya da olmadığıdır. Sadece yerleşim alanları değil, kamu arazilerinin, üniversiteler ve kamusal yapılar hakkında verilen kararlar, gecekondu mahallelerinin yanında, eski gecekondu önleme bölgeleri, tarihi yarımadadaki mahalleleri de kapsayan kentsel dönüşüm sayesinde, yetkililerce afet ve kentsel riskler, fiziki köhneme nedenleri, sosyal sorunlara bağlanmakta, kentsel dönüşümle fiziksel ve sosyal çöküntü alanlarının, suç mahallelerinin bu sorunlarının çözüldüğü, çözüleceği açklanmaktadır. Bu anlamda 1980 ler ve 1990 larda kullanılan kentsel dönüşümün (Eke & Uğurlar, Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

7 Helga RITTERSBERGER-TILIÇ - Nazihe Başak ERGİN 2004, Uzun, 2005) öncesinde kullanılan ve sonra yeniden ortaya atılan kentsel yenileme, kentsel alanların fiziksel yapısını etkileyen pazar tarafından yönlendirilen bir değişim süreci olarak tanımlanabilir (Couch, 1990). Uygulamada sadece fiziksel ve ekonomik olan, yıkım ve yer değiştirme olarak yaşanan kentsel dönüşümün (Carmon, 1999) amaçladığı mahalleli için sosyal, ekonomik, çevresel amaçları hayata sokamayan projeler için akademik kavram olarak belki de kentsel yenileme daha uygun düşmektedir. Bu kavram, İstanbul daki kentsel dönüşüm projelerinin ilk dönemlerinde kentsel dönüşümün eş anlamlısı olarak ve de kentsel mekanda yapılan çalışma ve müdahaleler için de bir şemsiye kavram olarak da kullanılmıştır. Diğer bir karşılaşma ise kentsel sosyal hareketleri erken 1960 larda kullanan Watson ın (Bennett, 1997) ve de Castells in çalışmalarında dönemsel ve uygulama olarak uygun düşmesi dolayısıyla kentsel yenilemenin kullanılmasıdır. Kentsel yenileme, belki de projelerin uygulanışını daha açık kıldığı ve kentsel sosyal hareketlerle ilişkilendirilebildiği için kullanılması gereken bir kavramdır. Sosyal hareketlerin açıklamaları neden (ortaya çıkış nedeni sınıf çelişkisi ile bağlantılı eski sosyal hareket vurgusu) ve nasıl (örgütlenme şekilleri ile öne çıkan açıklamalar ile tüm sınıfları sınıf çelişkisi dışında farklı birliktelikler üzerinden bağlayan yeni sosyal hareketler) soruları üzerinden getirilirken, bu çalışma her iki sorunun da öneminin bu süreci ve deneyimleri anlamada yol gösterici olduğunu savunmaktadır. Bir diğer altı çizilmesi gereken nokta ise nasıl tanımlarsak tanımlayalım gecekondu direnişi neden aynı olsa da nasıl sorusuna verilen cevapta deneyimlerin ve örgütlenmelerin benzerliklerinin yanında farklılığıdır. Kentsel sosyal hareketlerin yeni sosyal hareketler bağlamında yapılan kimlik vurgusu ve mekansal müdahalelere karşı kentsel sosyal hareketlere dair açıklamaların kimlik, yaşam kalitesi ve sınıfı yok sayan ya da farklı bir şekilde ekonomik açıklamaları yok sayarak yurttaşlık, yurttaş sorumluluğu üzerinden yapılmasıdır 4. Castells in çalışmalarında, taban hareketi olarak kentsel sosyal hareketler farklı grupların, sınıfların birlikteliklerini de göz önüne alır. Sınıfın önemi ilk çalışmalarında klasik anlamda daha açık olsa da, sınıfların kesiştiği emek ve sermaye dışında çatışmanın ikinci yüzü olan 4 Yurttaşlığı sınıfla tartışan Manuel Castells in ilk çalışmalarından olan The Urban Question (1977) ı bir defa daha okumak bu noktada zihin açıcı olup, tartışmaları ilerletebilir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 917

8 KENTSEL YENİLEMEYE KARŞI TABAN DİRENİŞİ: İSTANBUL, GÜZELTEPE ÖRNEĞİ kolektif tüketim (collective consumption) üzerinden açıklamalar getirdiği çalışması (Castells, 1983) mahallelerdeki direnişleri anlamakta yol göstericidir. Sadece bu kavramlar üzerinden yapılan açıklamalar, özellikle kentsel dönüşüm uygulamaları sonucunda giderek artan akademik çalışmaların ülkede yaşananları tarihsel siyasi bir süreci ve deneyimleri yok sayarak, kavramları doğrudan ithal etme sonucunu doğurmaktadır. Bu açıklamalar ayrıca kentsel sosyal hareketleri tekrar ve yalnızca orta, yeni orta sınıfın alanına, tekeline sokmaktadır. Güzeltepe Mahallesi Direnişi, Güzeltepelilerin Direnişi Bu çalışma, Ocak-Ekim 2006 tarihleri arası katılımcı gözlem ve derinlemesine mülakatlarla İstanbul, Eyüp ilçesinin Güzeltepe mahallesinde yürütülmüştür. Bu alan çalışması mahalledeki yıkım öncesi, sırasında ve sonrası direnişi ve direnişe katılan kadar katılmayan, siyasi örgütlü olan ve olmayan Güzeltepelileri kendi nedenleri, tanımlamaları ve ifadelerini anlama kaygısı ile yürütülmüştür. Güzeltepe mahallesi, Haziran İşçi direnişindeki mahallenin yeri, Nurtepe ye ve diğer tehlikeli olarak nitelendirilen ama sosyalist ve kentsel mücadeledeki yerleri önemli olan mahallelere yakınlığı ve sahip olduğu direniş mirası, kentin ana akslarından E-6 ve Haliç e olan yakınlığı ve sosyal konutların varlığı ile nüfuslu Eyüp ilçesinin nüfuslu Sivas ve Erzurumluların yoğunlukta olduğu 40 yıllık bir geçmişi olan mahallesidir. Afet Koordinasyon Merkezi de bulunan mahallenin depreme dayanıklı bir zemine sahip olduğu da söylenmekte ve bilinmektedir. Kentsel Dönüşüm projelerine karşı ilk direniş alanlarından biri olan Güzeltepe mahallesi bir direniş gibi görünenin altında farklı gruplar, gerilimler, deneyimler ve duyguları barındırmaktadır. 22 Temmuz 2005 tarihi Güzeltepe mahallesi için yıkım günüdür. Direnişe farklı nedenlerle katılan ve katılmayanların mahallesi Güzeltepe, durakkonducu olarak yeni bir kavram kazandıran ve en önemlisi yıkım öncesi başlayan ve sonrasında devam eden direnişi ile kiracı-ev sahibi, mahallenin eski ve yeni sakinleri arası direnişe dahil olma konusundaki farklılıklarını da görebileceğimiz bir mahalledir Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

9 Helga RITTERSBERGER-TILIÇ - Nazihe Başak ERGİN Öncelikle eski ve yeni mahalleliler arası siyasi tercihleri açısından farklılık direnişe katılma ve sonrasında göze çarpmaktadır. Her ne kadar siyasi miras bu direnişin oluşmasında önemli olsa da direnişe katılanların farklılıkları ve bu süreçte yaşananlar yüzünden gerilimli bir birliktelik ortaya çıkmıştır. Kentsel dönüşüme karşı bir tepki olarak direnişe katılanlar yeni veya göçle gelen çoğunlukla evleri yıkılan, kentin diğer bir alanında barınma zorluğu çeken kiracılar, evleri yıkılan ev sahipleri ve bu ev sahiplerini tanıyan yine ev sahibi olan eski mahalleliler olarak özetlenebilir. Bu direnişe siyasi boyut katan ve kendi deyişleriye devrimci hareketin bir parçası olarak gören direnişçiler ise hem mahallede yaşayan hem de yaşamayan siyasi örgütlü kişiler, 1970 lerden beri mahallede yaşayan ve mahallenin siyasi mirasını paylaşan, kimi aktif siyasi hayatta ve kimi de bırakmış olan mahallelilerdir. Direnişin içindeki bu gruplar arası ise ilişkiler, yıkım öncesi, sırasında ve sonrası farklı boyutlarıyla yaşanmıştır. Devrimci ruhun öldüğü ya da öldürülmek istendiği (bunun tek amaç olduğu) açıklamaları mahallenin eski sahiplerinin olup, yeni sakinlerden kiracılar ise yıkımla politik gruplarla tanışmışlar ve bu süreçte onlardan eşya, oturulacak yer konusunda yardım görmüşlerdir. Direnişe, doğrudan yıkımdan etkilenmese de kendi deyişleriyle insani nedenler dolayısıyla, arkadaşlarına, diğer mahallelilere destek vermek için katılan bazı sakinler ise politik olarak görülme korkusu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu açıklamalar önemlidir çünkü bu açıklamalar direnişin anlatımını parçalamadan ve özünü yitirmeden, genellemelerin önüne geçmenin ve akademik tanımlamalarımızın ne kadar yaşananları yansıttığını sorgulamanın gerekirliliğinin göstergesidir. Bu sakinlerden bazıları ise politik grupların kendilerini son dakikada bilgilendirdiklerini ve hatta bilgilendirmediklerini ve kendi konu ve kavgalarının dışına atıldıklarını söylemişler, kısa süreli be kırılgan birliktelikleri direniş sonrasında son bulmuştur. Bazıları yıkım sırasında bazı siyasi liderlerin kendilerini ateşe atmadıklarını, çatışmaya katılmadıklarını gördüklerini de belirtmişlerdir. Bir anlamda bilinçlenme süreci densin ya da bir başka şekilde açıklansın, bu sürecin başında bir anlamda dışında hissedenler ve kalanlar, kendilerinin ülkelerini sevdiklerini, polisin görevini yaptığını ve biz Gazi, Nurtepe gibi değiliz açıklamlarında bulunmuşlardır. Direnişi örgütleyen ve katılan sakinler, her ne kadar kendi direnişlerini başarılı olarak görmüşler ise bile, (hala devam etmekte olan) Derbent mahallesi direni- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 919

10 KENTSEL YENİLEMEYE KARŞI TABAN DİRENİŞİ: İSTANBUL, GÜZELTEPE ÖRNEĞİ şini örnek vermişler, tek, birleşik, güçlü bir direniş olarak tanımlamışlardır. Direnişte genel olarak doğal ve anayasal bir hak olarak barınma hakkı savunulmuş, siyasi grupların desteği sayesinde yalnızca Güzeltepe değil diğer mahallelerde de örütlenme, direniş ve bunun sürekliliği sağlansa da, bu gruplar arası direnişi sahiplenme açısından bir gerilim yaşanmıştır. Bu gruplardan biri mahallenin esas politik görüşünü oluşturan gruptur ve bu grubun mensupları kentsel dönüşümü bu mahallenin özellikle dejenere edilmek istendiğini, bozulmaya çalışıldığını belirtmişlerdir. Kale gibi olan mahalleye sosyal konutların yapılması da bu amaca bağlanmıştır. Bir diğer önemli istek ise burada doğan mahallelilerin çocuklarını da burada doğurma istekleri ve burada ölme istekleri, mahallede yaşamlarını sürdürme istekleridir. Bu ortak istek kentsel dönüşüm ile yaşanan zorunlu yer değiştirmelerin mahallelilerin hayatında yarattığı etkinin önemini ortaya koymaktadır. Mahallenin basında ve toplantılarda sözcüsü olan mahalleli, yıkım sonrası diğerlerinin onu suçlu olarak gördüğünü, kendisinin de diğerleri gibi iki yıllık kira ve eşya yardımı aldığını oysa mahallelilerin kişisel çıkarlarını koruduğunu düşündüğünü söyledi. Direniş, bir beraberlik ve dayanışmanın sonucu da olsa mahallede farklı gruplar ve çatışmalar da yaratmıştır. Kentsel dönüşümü yoksulun kentten silinmesi olarak gördüğünü belirtmiş, yıkım öncesi başlayan ve sonrası da devam eden direnişi daha da devam ettirebileceğini ama kiracıların yardım aldıktan sonra bunu kırdığını söylemiştir. Bir diğer anlatı ise siyasal bağı olmayan ve bir süre direnişe destek veren diğer bir mahallelinin ise kırmızı fularıyla belediyeye gittiğinde terörist olduğu söylenerek muhatap alınmaması da direniş sonrası aktarılan bir deneyimdir. Yazılı basında direniş Yazılı basın, yıkımın başladığı Temmuz 2005 ten Ağustos 2006 ya kadar gecekondu, gecekondulu ve yıkımları üzerinden taranmıştır (Ergin, 2006). Özetle, yazılı basında Güzeltepe yıkımı, daha önce de belirtildiği gibi durakkonducu olarak gecekonduları yıkıldığı için mahalledeki otobüs duraklarında yaşayan mahallelilerle dikkat çekmiş, yazılı basın bir anlamda direnişe ve bizim çalışmamıza yeni bir kavram kazandırmıştır. Provakatör, savaş alanı yaygın medyanın söylem analizinde genelde kullandığı kelimeler olarak karşımıza çıkmaktadır Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

11 Helga RITTERSBERGER-TILIÇ - Nazihe Başak ERGİN Bunun içinde Radikal ve Milliyet değişen tutumu ve buna bağlı değişen söylemiyle öne çıkarken Birgün ve Evrensel gazeteleri tutarlılık göstererek direniş hikayelerini kimi zaman yoksulluktan bahsederek, emekçi vurgusu ile politik tanımlamalar kullanarak aktarmışlardır. Sabah gazetesi yıkım alanını savaş alanı na benzetirken, Akşam gazetesi de benzer ifadeler kullanarak, Güzeltepe de yıkım sırasındaki göstericileri yasadışı, kırmızı maskeli göstericiler polise saldırdı. ifadeleriyle anlatmışlardır. Hürriyet gazetesi ise Güzeltepe de yaşananların Güzeltepe dışından suçlu, maskeli kişiler, barikat kurup, polis ve gazetecilere saldıranlar olarak aktarmışlarıdır. Kimin direnişi? Gecekondu direnişlerini ya da kentsel muhalefeti klasik anlamda bir sınıf hareketi olarak tanımlamak yanlış olabilir. Bununla birlikte, İstanbul daki direnişler sınıf bilincinin, kentsel mekan üzerinden farkındalık kazanılmasında açılan bir yol olarak görülebilir. Diğer mahallelerle paylaşılan yaşananlar, benzerlikler sınıfsal bir uygulama olan kentsel dönüşüm projeleri ile görünür, yaşanır hale gelmiş ve kaybolmaya yüz tutan dayanışmayı canlandırmış, yeni birliktelik ve örgütlenmeleri doğurmuştur. Her ne kadar neden sorusunun cevabı olarak kentsel gelişimi belirleyen ekonomik olsa da ve sınıfsal eşitsizlikler mekanda tekrar üretilse de nasıl sorusunun cevabı olarak direnişi sadece sınıf üzerinden açıklamanın yerine mahallelerdeki uygulama ve sonrasındaki örgütlenme farklılıklarının altını çizerek, yaşananları aktarmaya çalışmak amacımız oldu. Gecekondu mahallelerinin yaşayanlarının isteği ötesinde korunmasını savunulması ve otantik bir öğe olarak korumayı önermek değildir. Entellektüeller, akademisyenler, siyasi gruplar olarak ne denirse densin, önemli olan mahallelerde yaşananlar ve mahallelilerin ne istediği ve ne için mücadele ettiğidir. Birliktelik olarak mahalle örgülenmeleri, üstlendikleri görev ve işlevleri sorgulanan hemşehri dernekleri nin yerine Güzeltepe de 1978 yılında kurulan ve bazı mahallelerde ise yıkım sonrası kurulan- mahalle ve mahalle güzelleştirme dernekleri ise direnişlerde önemli görev üstlenmişler, birliktelik ve dayanışmayı sağlamış ve kuvvetlendirmişler, diğer mahallelere de müdahale ve desteği sağlamışlardır. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 921

12 KENTSEL YENİLEMEYE KARŞI TABAN DİRENİŞİ: İSTANBUL, GÜZELTEPE ÖRNEĞİ Sonuç: Bu çalışmada durakkonducu olarak kentsel dönüşüme kamusal bir alan işgaliyle direnen Güzeltepelilerin direnişe dahil olma açısından ve kentsel dönüşüme yüklenen anlam açısından ev sahipliği/kiracılık, yıkımdan doğrudan etkilenme/etkilenmeme, politik kimliğe sahip olma/olmama, adaletsizlik hissi, mahallelilik gibi nedenlerin ve farklılıklarının öneminin altı çizilmiştir. Destek veren özellikle politik grupların direniş sırasında mahalleli tarafından farklı algılanması ise önemli diğer bir noktadır. Öyle ki bu taban direnişinin karakterini de tartışmaya sunmaktadır. Bu dönem, kentin en yoksulu olan kiracıların hak sahibi sayılması için mücadele dönemidir.güzeltepe de ilk örneğini gördüğümüz, sonrasında ise Ayazma da devam eden kiracıların hak talepleri bu direnişle ortaya çıkmıştır. Sosyal hareketlilik sonucunda yaşanan apartmanlaşmanın mahallede ve diğer mahallelerde zorunlu bir süreç haline gelmesi ( zorla apartmanlaşma ve hatta nerede ve nasıl olduğu belli olmayan yeni bir hayat olarak sunulan sosyal konutlaşma) ve hatta bu sürecin ömür boyu borçlanarak mahallenin dışındaki sosyal konutlarda yaşanmasıdır. Smith (2002, 1996) ise sermayenin çıkarı için rant boşluğu ve dolayısıyla eşitsiz gelişme ( uneven development ) olarak kentsel yeniden yapılanmayı tanımlarken, Harvey (1989) kentlerin ve kentsel mekanın sermaye birikim sürecinde oynadığı rolü endüstri alanından yapılı çevreye transfer edilen sermayenin yapılı çevredeki yatırımla sermayenin ikincil döngüsü ile açıklamaktadır. Esas resmi kaçırmadan ve neden ve sonuçlarından uzaklaşmadan, birleşilen ve farklılaşan noktaları ve örgütlenmeleri, destek veren farklı siyasi ve meslek ve siyasi, uluslararası ve diğer grupların varlığıyla tekrar ele alınmalıdır. Lefebvre in altını çizdiği, kapitalist gelişmenin olmazsa olmazı mekanın üretimi, her geçen gün listeye yeni mahallelerin katıldığı hızlanan yıkım, yerdeğiştirme, tasfiye halinde kentsel dönüşüm uygulamaları ile kentsel kaynakların eşitsiz dağıtılması, varolan eşitsizliklerin derinleşmesine neden olmaktadır. Mekanda eşitsizlikler açıkça ortaya çıkmakta ve ortak mücadele ihtiyacıyla yeni birliktelikler oluşmaktadır. Lefebvre (2000) in tüm toplumun, sistemin dönüşümünü amaçlayarak önerdiği ve sonrasında Harvey (2008) dahil birçok düşünürün dünyada ve Türkiye de (Doğan, 2011, Baysal, 2010, Çavuşoğlu ve Yalçıntan, 2010) tartıştığı ve savunduğu kent hakkı 5, barınma hakkı 5 Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi (2011) ilk defa dernek tüzüğünde kent hakkını Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

13 Helga RITTERSBERGER-TILIÇ - Nazihe Başak ERGİN mücadelesiyle kentin genelinde, yeni dernekler, birlikteliklerin kurulduğu, hatta kendi mahallesinin yanında diğer mahalleler için ve kente sahip çıkarak, daha geniş hak arayışlarıyla destek veren diğer politik ve farklı akademisyen/ alternatif meslek gruplarıyla (İMECE, Dayanışmacı Atölye, Sosyal Haklar Derneği) bir araya gelerek bütünsel, ortaklaştırılmış mücadele arayışları ortaya çıkmaktadır. Mekan, daha çok eşitsizlik üreten eşitsizliğin bir parçasıyken, mülkiyet ilişkilerini sorgular, eşitsizliği sorgular, güç-sermaye ilişkilerini, çıkar gruplarını apaçık ortaya koyar. Dayatılan mekansal değişim, her sınıfın kendine ayrılmış site-toplu konut alanlarında yaşayacağı eşitsizliklerin derinleşeceği yeni kutuplaşmalar oluşturmaktadır. Mahallelerin ve mahallelilerin gerçek sorunlarının bu çeşit mekansal düzenlemelerle çözülmediği görülmektedir. Sosyal yaşam, mahalle yaşamı, komşuluk, dayanışma ilişkileri, benzer, bir anlamda birlikte kurulan bir geçmiş, değerler, ortak bir yaşam, kolektif bellek kaybolma tehdidi altındadır. Bu tehdit, bazen yeterli bilgi sahibi olmadan kabul edilen belediye kararları, güvencesizlik hissini doğurmaktadır. Bunun yanında, mahalleliler, kendi mahalleleri hakkında, kendileri hakkında karar verme hakkına sahip olamadan, onlara rağmen mahallelerinde lüks konutların yapılacağı bilgisiyle, Gülsuyu nda da, Tozkoparan da da, Fener-Balat ta da, gecekondu/eski toplu konut alanı ve tarihi bir mahallede, fiziksel olarak doğayla, bahçeyle, tarihle kurulan ilişkilerinden koparılmakta, kentin çeperlerinde ya da neresi olduğunu bilmedikleri, yeni kentselleştirilecek, kendilerine mimari ve sosyal açıdan uygun olmayan alanlara taşınmaktadır. Bütün bunların yanında, bu tahliye, ödeme sorunları ve borçlandırma, yaşam masraflarının artması, ulaşım zorluklarını beraberinde getirmektedir. Sınırları sosyal/mekansal olarak belirginleşen yeni bir yoksullaştırma/ yoksunlaştırma süreci yaşanmaktadır. Pérouse (2011) un çalışmasında sorguladığı gibi kentsel toplumsal muhalefetin, bireysel, noktasal, tepkisel bir tezaruhatın ötesinde yerel bazda gelişen, kamuoyuna hitap edebilen, kalıcı bir sosyal hareket olup, olmayacağını zaman gösterecektir ama mahallelerde tabandan gelişen birliktelikler oluşmaktadır. İstanbul kimin kenti olacaktır? Kent hakkı arayışları hiç şüphesiz nasıl bir kent ve toplum sorgulamalarını beraberinde getirecektir. kullanmıştır. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 923

14 KENTSEL YENİLEMEYE KARŞI TABAN DİRENİŞİ: İSTANBUL, GÜZELTEPE ÖRNEĞİ KAYNAKÇA Aslan, Şükrü (2004). 1 Mayıs Mahallesi öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent, İletişim Yayınları. Aslan, Şükrü ve Şen, Besime (2011). Politik kimliğin temsil edici mekanları: Çayan Mahallesi, Toplum ve Bilim, 120, pp , Birikim Yayınları. Bayraktar, Erdoğan (2006) Gecekondu ve Kentsel Yenileme, Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yayınları. Baysal, Cihan Uzunçarşılı (2010) cinayeti karşısında kent hakkını inşa etmek, 06/11/2010, Radikal. Castells, Manuel (1983) The City and the Grassroots, University of California Press. Castells (1978) City, Class and Power, St. Martin s Press. Castells, Manuel (1977) The Urban Question: A Marxist Approach, MIT Press. Castells, Manuel (1973) Luttes Urbaines et Pouvoir Politique, F. Maspero. Couch, Chris (1990) Urban Renewal: Theory and Practice, Macmillan. Carmon, Naomi (1999) Three Generations of Urban Renewal Policies: Analysis and Policy Implications, Geoforum, Volume 30, Number 2, May, pp (14), Elsevier Science. Çavuşoğlu, Erbatur & Yalçıntan, Murat Cemal (2010). Kentte Olagelene Birarada Muhalefet İhtimali ve Kent Hakkı Kavramını Olgunlaştırmak Üzerine..., Birgün, 8 Ekim Dikeç, Mustafa (2002). Police, politics, and the right to the city, Geojournal 58, pp.91-98, Kluwer Academic Publishers Doğan, Ali Ekber (2011). Kent Hakkı ve Siyaset, Ekmek ve Özgürlük 14, Ocak, pp Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

15 Helga RITTERSBERGER-TILIÇ - Nazihe Başak ERGİN Eke, Feral & Uğurlar, Aysu (2004) Kentsel Dönüşüm: Başarı mı? Hata mı?, Değişen, Dönüşen Kent ve Bölge, Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu. Erman, Tahire (2003) The Other of the Other and unregulated territories in the urban periphery: gecekondu violence in the 2000s with a focus on the Esenler case,istanbul, Cities, Vol. 21, No. 1, pp , Elsevier Ltd. Ergin, Nezihe Başak (2006). Grassroots Resistance Against Urban Renewal:The Case of Güzeltepe, Istanbul, Orta Soğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. Harvey, David (2008). The Right to the City, New Left Review, 53, September-October, pp Harvey, David (1989). The Urban Experience, Blackwell Publishers. Lefebvre, Henri (2000). Writing on Cities, Blackwell Publishers. Lefebvre, Henri (1998) The Production of Space, Blackwell Publishers Ltd. Lefebvre, Henri (1976) The Survival of Capitalism, Reproduction of the Relations of Production, St. Martin s Press. Pérouse, Jean-François (2011). İstanbul la Yüzleşme Denemeleri Çeperler, Hareketlilik ve Kentsel Bellek, İletişim Yayınları. Smith, Neil (2002) Gentrification, the Frontier and The Restructuring of Urban Space in Fainstein, Susan, Readings in Urban Theory, Blackwell. Smith, Neil (1996) The New Urban Frontier Gentrification and the Revanchist city, Routledge. Şen, Besime (2010) Gülsuyu-Gülensu ve Başıbüyük Deneyimleri, Şen, Besime & Doğan, Ali Ekber (ed.) Tarih, Sınıflar ve Kent, pp , Dipnot Yayınları. Soja, Edward (2010) Seeking Spatial Justice, Minneapolis: University of Minnesota Press. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 925

16 KENTSEL YENİLEMEYE KARŞI TABAN DİRENİŞİ: İSTANBUL, GÜZELTEPE ÖRNEĞİ Uzun, Nil C. (2005) Ankara da Konut Alanlarının Dönüşümü: Kentsel Dönüşüm Projeleri, Cumhuriyet in Ankara sı, Tansı Şenyapılı (derleyen), pp , ODTÜ Yayıncılık. Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi Bülteni, Mayıs 2011, Sayı: Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

-ÖZGEÇMİŞ- Nezihe Başak ERGİN

-ÖZGEÇMİŞ- Nezihe Başak ERGİN -ÖZGEÇMİŞ- Nezihe Başak ERGİN 1. Adı Soyadı : Nezihe Başak ERGİN Adres : Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Telefon : +905324602992, +905053854900 E-Posta : basak.ergin@giresun.edu.tr

Detaylı

MEKANIN SOSYOLOJİSİ. Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

MEKANIN SOSYOLOJİSİ. Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY4207 Dersin Adı MEKANIN SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 6 Seçmeli YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi

Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi Cem Ergun Araş. Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü E-posta: tusawi@hotmail.com Sulukule Çocuk Atölyesi İlanı Fotoğraf 1. Çocuk atölyesinin görünümü

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH Kentsel dönüşüm tașınmazın yeniden üretimi anlamına gelmektedir ve sabit sermayenin yeniden üretimi söz konusudur. Bu yeniden üretim, kendiliğinden ve bilinçli șekilde olabilir.

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK 1984 yılında Eskişehir de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nü bitirdi. ODTÜ Sosyoloji Bölümü nde yüksek

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

MAHALLE. Osmanlı dan günümüze

MAHALLE. Osmanlı dan günümüze MAHALLE Osmanlı dan günümüze MAHALLE DEKĠ ORTAKLAġA YAġAM Mahalle, birbirlerini tanıyan, sosyal dayanışma içinde olan, bir ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu kişilerden oluşmuş bir topluluğun

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor

BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor Antik çağlardan beri, kentsel dokunun ve kentin kültürel öğesi olarak kent kimliğinin önemli bir parçası olan statlar, en temel

Detaylı

VİZYON BELGESİ (TASLAK)

VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2016 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları ( 02-04 Kasım 2016, İstanbul ) Bilindiği üzere ulus-devlet modern bir kavramdır

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Kentte Ruh Sağlığımız Doç.Dr.Timuçin Oral

Kentte Ruh Sağlığımız Doç.Dr.Timuçin Oral Kentte Ruh Sağlığımız Doç.Dr.Timuçin Oral 08 Nisan 2011 Cuma Kentleşmenin sonuçları... Giray ın öyküsü Beşevler de başladı 08 Nisan 2011 Cuma Giray ın öyküsü Beşevler de başladı 08 Nisan 2011 Cuma Giray

Detaylı

Sürgün Veren Kentsel Yenilemeden Göçebeleşen Kentsel Dönüşüme. Yasemin ÇAKIRER

Sürgün Veren Kentsel Yenilemeden Göçebeleşen Kentsel Dönüşüme. Yasemin ÇAKIRER Küçük bir Uyarı! Bu slayt boyunca aralarda göreceğiniz el çizimlerinin hepsi, 81 il çapında ilköğretim öğrencileri TOKİ Benim Evim Benim Şehrim konulu Resim Yarışması birincilerine aittir. Sürgün Veren

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

MMR 301 Mimari Tasarım III

MMR 301 Mimari Tasarım III ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR 301 Mimari Tasarım III Emel Akın. Mete Öz Dönüşümün Dönüşümü : Yenimahalle Pınar Yılmaz Büşra Çelik Burçin Şener ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF MİMARLIK BÖLÜMÜ

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz ATATÜRK BULVARI / ZAFER MEYDANI FİKİR PROJESİ ve MİMARİ PROJE Amaç Kent belleği, toplumsal ve kültürel

Detaylı

Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010

Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010 Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010 Var olduğundan bu yana çevre şartlarına göre şekillenen fiziksel, yapısal ve davranışsal değişimleri ile türünü güçlendirerek sürdüren canlılar arasında insan, bu doğal değişimlerle

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Üzerine Prof. Dr. Nezar AlSayyad ile Söyleşi

Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Üzerine Prof. Dr. Nezar AlSayyad ile Söyleşi Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Sayı 7, Eylül 2012 İçindekiler Takdim 5 Şerife Geniş-Zafer Çelik Söyleşi 10 Zafer Çelik Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Üzerine Prof. Dr. Nezar AlSayyad ile

Detaylı

26 Haziran 2015, İstanbul YTONG Mimari Fikir Yarışması "20 Yıl Sonra Ben Buradayken

26 Haziran 2015, İstanbul YTONG Mimari Fikir Yarışması 20 Yıl Sonra Ben Buradayken 26 Haziran 2015, İstanbul 2015 YTONG Mimari Fikir Yarışması "20 Yıl Sonra Ben Buradayken Jüri Değerlendirme Toplantısı: Yarışma takvimi gereği 22 Haziran 2015 Pazartesi günü tamamlanan başvurular sonucu

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı Amaç Yerel Yönetimler sertifika programının düzenleniş amacı yaklaşan 2014

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

Makbule Şiriner Önver. Konut ve Konut Politikası

Makbule Şiriner Önver. Konut ve Konut Politikası Konut ve Konut Politikası Makbule Şiriner Önver Konut ve Konut Politikası Konut ve Konut Politikası Makbule Şiriner Önver Dr. Makbule Şiriner Önver, Batman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2016 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları

İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2016 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları - TEBLİĞ ve PANEL ÇAĞRISI - İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2016 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları ( 02-04 Kasım 2016, İstanbul ) Bilindiği üzere ulus-devlet modern bir kavramdır ve Orta Çağ

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

BİZ BURADAYIZ! YALOVA MERKEZ BAĞLARBAŞI MAHALLESİNİN SOSYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ - ÖZET

BİZ BURADAYIZ! YALOVA MERKEZ BAĞLARBAŞI MAHALLESİNİN SOSYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ - ÖZET BİZ BURADAYIZ! YALOVA MERKEZ BAĞLARBAŞI MAHALLESİNİN SOSYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ - ÖZET - Yayın Tarihi: Nisan, 2012 MARKA Yayınları Serisi BİZ BURADAYIZ! YALOVA MERKEZ BAĞLARBAŞI MAHALLESİNİN SOSYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ

Detaylı

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Tasarıma Giriş GTM 016 Seçmeli 1 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ESKI.SEHIR. MIMARLIK FESTIVALI

ESKI.SEHIR. MIMARLIK FESTIVALI Urban-Snooping, "kentsel alan" ile verilerin toplanması ve işlenmesi alanında istatiksel bir yaklaşım olan "data-snooping" kavramının, oldukça kabaca bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Urban-snooping,

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 İÇERİK Kentsel dönüşüme bakış Kentsel dönüşümdeki aktörler Kamu yönetimi Merkezi yönetim, Yerel yönetimler

Detaylı

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Sonuç Bildirisi 17-18 ARALIK 2009 TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Sonuç Bildirisi 17-18 ARALIK 2009 TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Sonuç Bildirisi 17-18 ARALIK 2009 TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, 1978 Toprak Reformu Kongresi ile bundan çeyrek yüzyıl sonra yapılan

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMA SÜRECİ MEKANSAL SAPTAMALAR : KENTSEL VE SOSYAL SERVİSLERİN ANALİZİ

CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMA SÜRECİ MEKANSAL SAPTAMALAR : KENTSEL VE SOSYAL SERVİSLERİN ANALİZİ CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMA SÜRECİ MEKANSAL SAPTAMALAR : KENTSEL VE SOSYAL SERVİSLERİN ANALİZİ ARZ YÖNLÜ YALAŞIM Soylulaştırma : Orta sınıf yatırımcıların ve kiracıların özel sermaye akımı yoluyla şehir

Detaylı

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın Bu çalışma, 1. Yılını tamamlayan Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği ni tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Grafik Tasarım / Emel Karadeniz, Craft

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI A.Faruk GÖKSU Şehir Plancısı Geçtiğimiz yüzyılın, özellikle son çeyreğinde yaşanılan hızlı kentleşme sonucunda, oluşan kentsel dokuların, yeniden, bu kez, sosyal

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

Engels Konutu Günümüzde Sorun Edinseydi

Engels Konutu Günümüzde Sorun Edinseydi Engels Konutu Günümüzde Sorun Edinseydi Cem Ergun Araş. Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ABD Engels 1872 yılında kaleme aldığı Konut Sorunu başlıklı çalışmasında, o dönem kentlerinde

Detaylı

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme U Z L A Ş M A Y Ö N E T İ M İ N İ N 6 TEMEL İLKESİ 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme UZLAŞMA YÖNETİMİNİN 6B BASAMAKLARI Günümüzde, Planlama ve Proje Geliştirme süreçleri,

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY4163 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Dersin işleniş yöntemi

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRÂSI SONUÇ RAPORU ÖZETİ

III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRÂSI SONUÇ RAPORU ÖZETİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRÂSI MİMARÎ VE KÜLTÜR KOMİSYONU SONUÇ RAPORU ÖZETİ BAŞKAN: ÜYELER: Suphi Saatçi, Prof. Dr. Aynur Can, Doç. Dr. Baha Tanman, Prof. Dr. Celâleddin Çelik

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATININ GELİŞİMİ. Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK

KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATININ GELİŞİMİ. Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATININ GELİŞİMİ Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK KENT KAVRAMI KENT KAVRAMI Kent kelimesi, farklı dillerden Türkçeye geçmiş olan bir kelimedir. Orta Asya da Türklerle birlikte yaşayan bir

Detaylı

DEĞİŞEN KENT MEKANI ALGISI: UZLAŞI VE ÇATIŞMA ZEMİNLERİ ÜZERİNDEN DERECELENMİŞ MEKAN KURGULARI

DEĞİŞEN KENT MEKANI ALGISI: UZLAŞI VE ÇATIŞMA ZEMİNLERİ ÜZERİNDEN DERECELENMİŞ MEKAN KURGULARI DEĞİŞEN KENT MEKANI ALGISI: UZLAŞI VE ÇATIŞMA ZEMİNLERİ ÜZERİNDEN DERECELENMİŞ MEKAN KURGULARI Gezi Olayları ndan bu yana taraflar, uzlaşı anlarının işlevini yitirdiği esnalarda, çatışmalar ister salt

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kentsel Dönüşüm ARCH 541 Bahar

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kentsel Dönüşüm ARCH 541 Bahar DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kentsel Dönüşüm ARCH 541 Bahar 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER Örnek 1 EEB Raporu Bu araştırma konusunun güncelliği, önemi ve yapacağı katkı 1. 1.1. Bölgesel Gelişme Yaklaşımı Bölge olgusunun tanımı ve rolü, Dünyada özellikle 1970 lerin

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

TÜRKİYE DE KENTSEL KİMLİKLER

TÜRKİYE DE KENTSEL KİMLİKLER TÜRKİYE DE KENTSEL KİMLİKLER ve KENTSEL HAREKETLER (SP 473) Bu derste, Türkiye deki kentsel kimlikler ve kentsel hareketler, özellikle son onyıllarda Türkiye kentlerinde oluşan toplumsal dönüşüm sürecinden

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 16, Kasım 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 16, Kasım 2017, s Yıl: 4, Sayı: 16, Kasım 2017, s. 357-364 Seçil ÖZDEMİR METLİOĞLU 1 KENTSEL DÖNÜŞÜM ve KENTSEL TOPLUMSAL HAREKET ÇALIŞMALARI Özet Kentler, mekân ya da doğal şartların etkisiyle evirilmekte, dönüşmekte ve

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

BROADACRE CITY. Frank Lloyd Wright. Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

BROADACRE CITY. Frank Lloyd Wright. Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BROADACRE CITY Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü The new city will be nowhere, yet everywhere. () BROADACRE CITY Howard ın Bahçeşehir önerisi

Detaylı

Kentsel Dönüșüme Modern Kent Mitinin Çöküșü Çerçevesinden Bakmak (*)

Kentsel Dönüșüme Modern Kent Mitinin Çöküșü Çerçevesinden Bakmak (*) Kentsel Dönüșüme Modern Kent Mitinin Çöküșü Çerçevesinden Bakmak (*) Hatice KURTULUȘ Kentsel dönüșüm kavramı özellikle plansız ve kontrolsüz biçimlenmiș kentler ve metropoliten alanlar söz konusu olduğunda

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

istasyonkentseldonusum pbx istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum

istasyonkentseldonusum pbx  istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum HANE HALKI ANKETİ +90 342 211 12 00 pbx www.istasyonkentseldonusum.com bilgi@istasyonkentseldonusum.com istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum Kentsel Dönüşüm Ofisi Çakmak

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Derya Erdem 2. Doğum Tarihi : 20.09.1972 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Yrd. Doç. Dr. : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Kente katbekat değer katan uzmanlık:

Kente katbekat değer katan uzmanlık: Kente katbekat değer katan uzmanlık: İbrahim Dumankaya Holding ten kente değer katan bir vizyon; DKY İnşaat. Temelleri 1961 yılında atılan İbrahim Dumankaya Holding in 52 yıllık inşaat deneyimi ve birikimi,

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

1. Kültürel Miras Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. 2. Türkiye de Kültürel Mirasın Anlamı ve Yönetimi

1. Kültürel Miras Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. 2. Türkiye de Kültürel Mirasın Anlamı ve Yönetimi 1. Kültürel Miras Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 2. Türkiye de Kültürel Mirasın Anlamı ve Yönetimi 3. Türkiye de Kültürel Miras Politikaları ve Uygulama Araçları 4. Dünya da ve Türkiye de Alan Yönetimi

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı. Haluk C.Çalışır

Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı. Haluk C.Çalışır Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı Haluk C.Çalışır Kentsel Dönüşüm; Çökme ve bozulma olan kentsel mekanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye

Detaylı

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR 2016 Geleneksel gıdalar, her kültürde olduğu gibi Türkiye de de coğrafya, iklim, tarımsal üretim imkanları ve hepsinin üzerinde de «geleneksel yaşam tarzının» etkisi

Detaylı

Koç Üniversitesi nde neler oluyor?

Koç Üniversitesi nde neler oluyor? Koç Üniversitesi nde neler oluyor? 27 Mart 2015 tarihinde, Koç Üniversitesi temizlik işçileri, öğrencileri, öğretim görevlileri, asistanları ve büro emekçileri bir araya geldiler ve bir forum gerçekleştirdiler.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

Deniz PARLAK. Derece Alan Üniversite Yıl. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. Doktora Siyaset Bilimi (Devam ediyor) Ankara Üniversitesi -

Deniz PARLAK. Derece Alan Üniversite Yıl. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. Doktora Siyaset Bilimi (Devam ediyor) Ankara Üniversitesi - Deniz PARLAK KİŞİSEL BİLGİLER Unvanı: Öğretim Görevlisi Doğum Yeri: İstanbul e-mail: deniz.parlak@kemerburgaz.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. HKMO Kentsel Dönüşüm Sempozyumu 7-8 Ekim 2013 Ankara Mehmet Soğancı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Değerli Konuklar Sevgili Arkadaşlar Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI:3 1. SINIF III. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ ANA FİKİR: Oyunlar duygu ve düşüncelerimizi keşfetme ve ifade etme yollarımızdan biridir. 1. Oyun çeşitleri 2. Oynarken hisset"klerimiz ve öğrendiklerimiz

Detaylı

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci Doç. Dr. Serpil Ağcakaya Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Giriş...1 1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARABAĞLAR SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARABAĞLAR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARABAĞLAR SONUÇ RAPORU Tarih: 24 Aralık 2010 Katılımcı Düzeyi ve Profili: Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 35 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

VERDİĞİN SÖZLERİ TUT!

VERDİĞİN SÖZLERİ TUT! TOKİ VE KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ VERDİĞİN SÖZLERİ TUT! İKİTELLİ AYAZMA-TEPEÜSTÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ MAĞDURU AİLELER DESTEK BEKLİYOR! w w w.aya z m a m a g d u r l a r i.wo r d p r e s s.c o m ayazmamagdur

Detaylı

TOPLUM VE KURUMLAR. Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

TOPLUM VE KURUMLAR. Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY2211 TOPLUM VE KURUMLAR Derse kabul koşulları Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 Seçmeli YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı