ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER 1"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER 1 1. Unvanı : Doç. Dr. 2. Adı : Muhammed Asıf 3. Soyadı : YOLDAŞ 4. Bölümü : Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 5. Anabilim Dalı : İşletme 6. Doğum Tarihi : E-Posta : 8. Web Adresi :asifyoldas.com 9. Öğrenim Durumu: Derece Alanı Üniversite Yıl Lisans İşletme T.C.Niğde Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 1999 İkinci Lisans Hukuk Kyrgyz Republic Peoples Friendship University named After A. Batyrov 2008 Yüksek Lisans Genel İşletme T.C.Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2002 Doktora Genel İşletme T.C.Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Unvanlar: Unvanlar Üniversite/ Kurum Yıl İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Yrd. Doç. Dr. Dünyası İşletme Fakültesi İşletme Bölümü/ 2010 Kırgızistan Doç. Dr. Doç. Dr. Prof. Dr. 11. Alınan Diğer Sertifika ve Belgeler İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi İşletme Bölümü/ Kırgızistan Avrasya Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik Halen Ön Lisans/Sertifika/Belge Üniversite/ Kurum Yıl Ön lisans Diploması Niğde Üniversitesi MYO İktisadi ve idari Programlar Muhasebe Bölümü 1995 Pedagoji Formasyonu Belgesi T.C.Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999 Dış Ticaret Uzmanlık Sertifikası T.C. Erciyes Üniversitesi 2005 Kırgızistan da Turizm Eğitiminin Geliştirilmesi Semineri (Sertifika) Kırgızistan Yüksek Öğrenim Kurumlarında Eğitim Öğretim Kalitesinin Yükseltilmesi ile ilgili Seminer (Sertifika ) Avrupa Birliği, Kırgızistan Eğitim Kurumları Birliği ve Almanya Gustava Ştrezemanna Enstitüsünün İşbirliği ile oluşturulan Proje Avrupa Birliği, Kırgızistan Eğitim Kurumları Birliği ve Almanya Gustava Ştrezemanna Enstitüsünün İşbirliği ile oluşturulan Proje

2 2 12. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1-Duman İsa ( 2011) Kırgızistan da Faaliyet Gösteren KOBİ lerin Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri (Yüksek Lisans Tezi) İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana bilim Dalı 2- Ergezer Çağrı (2012) Kırgızistan daki Üniversite Öğrencilerinin Reklama Karşı Tutum ve Davranışları Üzerinde Bir Araştırma : (Yüksek Lisans Tezi) İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana bilim Dalı 3- Dündar Mehmet Şükrü (2012) Kırgızistan da Mikro Kredinin Girişimciliğin Etkinliği Üzerinde Bir araştırma : (Yüksek Lisans Tezi) İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana bilim Dalı 4- Çiçek Abdurrahman (2013) Bankacılıkta İş Gücünün Potansiyelini Artırma: Kırgızistan RSK Bankta Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi) İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana bilim Dalı 13. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Özbek, M. F., Yoldash, M. A., & Tang, T. L. P. (2015). Theory of Justice, OCB, and Individualism: Kyrgyz Citizens. Journal of Business Ethics, DOİ: /s , ISSN: YOLDASH, M. Asif, (2013) An Evaluation Of Trade And Investment Potential In Afghanistan For The Foreign Companies And a SWOT Analysis On The Turkish Companies, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, ISSN (tijoyrnals.com) DEMİREL Yavuz, YOLDAŞ,M. Asıf, (2008), Sağlık Kuruluşlarında Karşılaşılan Psikolojik Yıldırma Davranışlarının Türkiye ve Kazakistan Açısından Karşılaştırılması, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, (http://www.insanbilimleri.com) Yavuz DEMİREL, YOLDAŞ, M. Asıf, Sevilay Uslu DİVANOĞLU (2009), Algılanan Hizmet Kalitesinin Tatmin, Tavsiye Davranışı Ve Tercih Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, AKADEMİK BAKIŞ, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 16 Yıl: 2009 Sayı: 16 Yıl: 2009 ISSN: X,www.akademikbakis.org YOLDAŞ, M. Asıf, Murat AKIN (2010), Tüketicilerin Psikografik Özelliklerinin Market Markalı Ürün Satın alma Eğimlerine Etkisi, AKADEMİK BAKIŞ, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 22, Ekim-Kasım-Aralık, 2010 ISSN: X,www.akademikbakis.org YOLDAŞ, M. Asıf, (2007) Afganistan'ın Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapısı İle İlgili Olarak Türk Yatırımcı Firmaları İçin Bazı Tespitler, AKADEMİK BAKIŞ, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 13 Yıl: 2007 ISSN: X,ww.akademikbakis.org

3 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler YOLDAŞ, M. Asıf; (2014) Kırgızistan da Turizm Sektörünün Durumu Ve Turizm Tüketicilerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme, 1. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Mart 2014 Niğde/ Türkiye YOLDAŞ M. Asıf, DÜNDAR Mehmet Ş (2014) Mikro Finans Uygulamalarının Girişimciliğin Geliştirilmesindeki Etkinliğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama, 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos-06 Eylül, 2014, Tataristan/ Rusya YOLDAŞ M. Asıf, ERGEZER Ç. (2014) Kırgız Tüketicilerinin Türk Menşeli Ürünlere Karşı Tutum ve Davranışları Üzerinde Bir Araştırma 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos-06 Eylül, 2014, Tataristan/ Rusya YOLDAŞ, M. Asıf; (2011) Uluslararası Pazarlarda Faaliyet Gösteren İşletmeler için Halkla İlişkilerin Önemi Herald Of University of Economy And Enterprise Popular Science Periodical Journal ISSN , Jalalabad/ Kyrgyzstan YOLDAŞ, M. Asıf; (2008) Анализ возникновения электронной коммерции в рыночной экономике и ее взаимосвязь Took part in the scientific - practical conference titled «The role and place of the youthand the socşal - economic development of the couon the modern stage of developmen which was help on the 15 of May 2008 in the Peoples FriendshipUniversity named after A. Batyrov, Jalalabad/ Kyrgyzstan Yavuz Demirel ve YOLDAŞ, M. Asıf (2008), Etkileşim ve Prosedürel Adaletin Örgüt İçi İletişim Üzerine Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Mayıs, 2008, Celalabat, Kırgızistan YOLDAŞ M. Asıf vd., Girişimci Pazarlama: Pazarlama ve Girişimci Bakış Açılarını Bütünleştirmeye Yönelik Bir Düşünce 7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Küreselleşme ve Türk dünyası, Haziran, 2009, Celalabat. YOLDAŞ M. Asıf vd., Tüketicilerin Satış Elemanlarını Değerlendirmeleri 7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Küreselleşme ve Türk Dünyası, Haziran, 2009, Celalabat, Kırgızistan Murat AKIN ve YOLDAŞ M. Asıf, Niğde Kentinin Algılanan Marka Kişiliği Üzerine Bir Araştırma 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyasında Muhtemel İ Alanları, Haziran, 2010, Celalabat, Kırgızistan YOLDAŞ ve K.K. NOMANOV (2010) Жахонда Гпобап Просесспар Ва Уни Миллий Иктисодиётга Таьсири 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyasında Muhtemel İşbirliği Alanları, s Haziran, 2010, Celalabat YOLDAŞ, M. Asıf, (2013) Türkiye deki Turizm Sektöründe Staj Yapmış Kırgız Üniversite Öğrencilerinin Gözüyle Türk Turizminin Değerlendirilmesi, AKADEMİK

4 BAKIŞ, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:34,Ocak- Şubat, 2013 ISSN: X,www.akademikbakis.org 4 YOLDAŞ, M. Asıf (2012), Kırgızistan da Turizm Endüstrisinin Önemi ve Pazarlama Yetersizliği Üzerinde Bir Değerlendirme 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Haziran, 2012, Akmescit- KIRIM YOLDAŞ, M. Asıf; (2012-1) Кыргыз туризминдеги маркетингдин жана рекламанын ролу (Kırgız Turizminin Tanıtımı için Pazarlama ve Reklamın Rolü) Herald Of University of Economy And Enterprise Popular Science Periodical Journal ISSN , Jalalabad/ Kyrgyzstan YOLDAŞ, M. Asıf; (2012-2) Кризис Учурундагы Ишканалар Үчүн Коомчулук Менен Байланыштын Мааниси Жана Коомчулук Менен Байланыштын Келечегин Баалоо Herald Of University of Economy And Enterprise Popular Science Periodical Journal ISSN , Jalalabad/ Kyrgyzstan YOLDAŞ, M. Asıf; (2013); Оценка Социальных И Культурных Факторов, Влияющие На Международную Маркетинговую Деятельность, Alatoo Academic Review, March 2013 Issue. Bishkek/ Kyrgyzstan YOLDAŞ M. Asıf (2013), Сатуучулардын Озгочолукторунун Кардарлардын Сатып Алуу Мумкунчулукторуно Тийгизген Таасири (Жалал-Абаддын Мисалында), 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyasının Vizyon Arayışı, Haziran, 2013, Celalabat, Kırgızistan YOLDAŞ M. Asıf (2013), Kırgız Tüketicilerinin Ürün Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerinde Celalabat İlinde Ampirik Bir Uygulama, 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyasının Vizyon Arayışı, Haziran, 2013, Celalabat, Kırgızistan YOLDAŞ M. Asıf (2013), Teknoloji Okuryazarlığının İnternet Kullanımı Ve Elektronik Ürün Satın Alma Davranışına Etkisi Üzerinde Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama: (Kırgızistan Örneği), 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyasının Vizyon Arayışı, Haziran, 2013, Celalabat, Kırgızistan 14. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler YOLDAŞ, M. Asıf, Çağrı ERGEZER (2012), Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum Ve Davranışları Üzerine Kırgızistan da Ampirik Bir Araştırma Niğde Üniversitesi İİBF, Sosyal Bilimler Dergisi Aralık Yavuz Demirel ve YOLDAŞ M. Asıf, Yeni Ekonomide Tüketici satın alma Davranışlarını etkileyen Faktörler Pazarlama Dünyası, Mayıs-Haziran 2005, Yıl: 19, Sayı: Diğer yayınlar A.S. COLDAŞBAEV & YOLDAŞ M. ASIF, (2015) Kırgız Türklerinde İsim Koyma Adetleri Celalabat Matbaası, Celalabat/ Kırgızistan

5 5 Mevlüt GÜLTEKİN ve YOLDAŞ, M. Asıf, (2003), Afganistan Özbekçesi-Türkçe Sözlük Nobel Yayın Dağıtım Ltd, Şti, Ankara YOLDAŞ, M. Asıf, Afganistan Türklerinin Dünü-Bugünü ve Yarını 2023 Dergisi Sayı:34, Şubat 2003 İstanbul 16. Projeler Avrupa Birliği, Kırgızistan Eğitim Kurumları Birliği ve Almanya Gustava Ştrezemanna Enstitüsünün İşbirliği ile Kırgızistan da Yüksek Öğrenim Kalitesini Yükseltme isimli projede çalışma grubu üyesi 17. Bilimsel Dergilerde Hakemlik AKADEMİK BAKIŞ, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN: X,www.akademikbakis.org 18. İdari Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Memur (Geçici) Niğde Üniv. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Böl. Sekreteri Niğde Üniv. Rektörlüğü AİİT, T.D.B. Bölüm Başkanlıkları Öğr. Gör. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Aksaray Üniversitesi Şerefli Koçhisar Meslek Yüksek Okulu/ Pazarlama Danışmanlık Hizmeti Öz Niğde Otomotiv İnşaat Nakliye Özel Öğretim Tic. Ltd Şti Bölüm Başkanı İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi Yardımcısı İşletme Bölümü Personel Daire İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Başkanı Dekan Yardımcısı Böl. Başkanı Müdür Yrd. Genel Sekreter Fakülte ve Ana Bilim Dalı Başkanı Böl. Başkanı Fakülte ve Müdür V. Üniversite Senatosu Üyeliği Bilimler Enstitüsü Kırgızistan Kırgızistan- İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Kırgızistan- İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Kırgızistan- İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Kırgızistan- İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası Fakülteleri Kırgızistan- İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi Kırgızistan- İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Kırgızistan- İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi Kırgızistan- İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası işletme Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD T.C. Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslar arası Ticaret ve işletmecilik Bölümü T.C. Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halen 2013-Halen T.C. Avrasya Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği Yüksek Okulu 2013-Halen T.C. Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü 2013-Halen Müdür Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-Halen

6 6 19. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler -VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Yürütme Kurulu Celalabat VII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Yürütme Kurulu Celalabat VIII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Yürütme Kurulu Celalabat XI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Yürütme Kurulu Celalabat Bilim Hakemi 20. Ödüller - Kırgızistan Cumhuriyeti Celalabat Belediye Meclisi, Öğretmenler Günü Münasebetiyle En İyi Öğretim Elemanı Ödülü - Kırgızistan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesinin 20. Yıllığı Münasebetiyle Öğrencilerin iyi yetişmesi için verdiği özverili çalışmalarından dolayı Takdirname ödülü 21. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Haftalık Saati Öğrenci Dönem Dersin Adı Yıl Teorik Uygulama Sayısı Pazarlama Mevzuatı Tüketici Davranışları GÜZ Turizm Pazarlaması Pazarlama Yönetimi İşletme Bilgileri- I Uluslararası Pazarlama Pazarlama Stratejileri BAHAR Uluslararası İşletmecilik Bütünleşik Pazarlama İletişimi Turizm Politikası ve Planlaması 67 Hukukun Temel Kavramları Satış Yönetimi GÜZ Ticaret Hukuku İnsan Hakları Hukuku Çocuk Hukuku Girişimcilik Uluslar arası Pazarlama BAHAR Halkla ilişkiler ve Tanıtım Stratejik Pazarlama Proje Yönetimi ve Girişimcilik

7 Son iki yılda verdiği Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı GÜZ Örgüt Geliştirme Pazarlama Stratejileri BAHAR Uluslararası İşletmecilik Stratejik Pazarlama Hizmet Pazarlaması GÜZ Uluslararası Pazarlama Pazarlama Yönetimi Satış Yönetimi BAHAR Küresel Pazarlama Proje (Tezsiz Yüksek Lisans) Tez (Yüksek Lisans) Tez (Doktora) - - 2

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Doç. Dr. Nilsun SARIYER Doç. Dr. Nilsun SARIYER 1. Adres: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Kocasinan KAYSERİ 2. Telefon No: 352 324 00 00-3251 3. Öğrenim Durumu: Derece Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir Aykut Top 2. Doğum Tarihi : 15.08.195. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı