Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Sonuçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Sonuçları"

Transkript

1 Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Sonuçları Sno Adı Soyadı Mezun Olduğu Üniversite Mezun olduğu Anabilimdalı Bilimsel Hazırlık vericek mi? (Evet/Hayır) Ortalama Sonuç Kabul/Red 1 Hatice Burcu BAŞARAN Çukurova Üniv. İşletme Hayır 80,89 KABUL 2 Umut ÇİL Çukurova Üniv. İşletme Hayır 79,59 KABUL 3 Nadide ÖZEN İstanbul Üniv. İng. İktisat Hayır 79,23 KABUL 4 Filiz ÇOKAY Gaziantep Üniv. İşletme Hayır 78,38 KABUL 5 Dilek KILÇIK Gaziantep Üniv. İşletme Hayır 77,80 KABUL 6 Seda TURNACIGİL Çukurova Üniv. İşletme Hayır 77,47 KABUL 7 Mustafa SARIKAYA Gaziantep Üniv. İşletme Hayır 76,94 KABUL 8 Ebru ÖZER Selçuk Üniv. İşletme Hayır 76,26 KABUL 9 Erhan ÖKMEN Ankara Üniv. Maliye Hayır 76,23 KABUL 10 Muhammed Enis OKUYAN Eskişehir Osmangazi Üniv. İşletme Hayır 74,87 KABUL 11 Sevil ZENGİN Atılım Üniv. İngilizce İşletme Hayır 74,37 KABUL 12 İshak BÖGE Erciyes Üniv. İşletme Hayır 73,98 KABUL 13 Mehmet Fatih DEMİR Karadeniz Tek. Üniv. İşletme Hayır 73,16 KABUL 14 Gözde BİLMEZ İnönü Üniv. İşletme Hayır 71,95 KABUL 15 Sinan ÖZSAN Çukurova Üniv. Ekonometri Hayır 71,75 KABUL 16 Nazlı BELGİN AKINCI Gaziantep Üniv. İşletme Hayır 71,63 YEDEK 17 Ahmet ÖZCAN Anadolu Üniv. Kamu Yönetimi Hayır 71,54 YEDEK 18 Mehmet MATAR Gaziantep Üniv. İşletme Hayır 71,32 YEDEK 19 Hanifi KAPLAN Muğla Üniv. İşletme Hayır 71,14 YEDEK 20 Saadet ATAK Selçuk Üniv. İşletme Hayır 70,83 YEDEK 21 İbrahim PEKOK Harran Üniv. İşletme Hayır 70,58 YEDEK 22 Dilara GÖKTAŞ Sakarya Üniv. Çalış.Eko.veEnd.İlş.Hayır 70,55 YEDEK 23 Abdülkerim ÖZTANRIKULU Mersin Üniv. İşletme Hayır 70,42 YEDEK 24 Ali KARATAŞ Gaziantep Üniv. İşletme Hayır 70,32 YEDEK 25 Müslüm EFLATUN Erciyes Üniv. İşletme Hayır 70,16 YEDEK 26 Hasan Hüseyin BOZAN Gaziantep Üniv. İşletme Hayır 70,16 YEDEK 27 Emine YILMAZ Cumhuriyet Üniv. Çalış.Eko.veEnd.İlş.Hayır 69,34 YEDEK 28 Neslihan KARAGÖL Gaziantep Üniv. İşletme Hayır 68,48 YEDEK

2 29 Aydın ÖZDEMİR Selçuk Üniv. İşletme Hayır 68,09 YEDEK 30 Elçin GÜLBAHAR Niğde Üniv. İşletme Hayır 67,75 YEDEK 31 Deniz İNCİ Selçuk Üniv. Uluslararası İliş. Evet 67,44 YEDEK 32 Mehmet BEYAZGÜL Mersin Üniv. ĠĢlt.Bilgi Yön. 67,35 RED 33 Ġbrahim Halil ġahġn Erciyes Üniv. Maliye 66,34 RED 34 Yurdagül KILIÇ Karadeniz Tek. Üniv.ĠĢletme Hayır 66,21 RED 35 Mehmet Fatih YAġAR Anadolu Üniv. ĠĢletme Hayır 65,88 RED 36 Nihan CABA Mersin Üniv. ĠĢletme Bilgi Yön. 65,66 RED 37 Süleyman PORTAKAL Pamukkale Üniv. ĠĢletme Hayır 65,49 RED 38 Mihriban AYDINÇELEBĠ Dokuz Eylül Üniv. Ġng.Turz.ĠĢlt. 65,23 RED 39 Zeynep Sevgi BALIK Ufuk Üniversitesi ĠĢletme Hayır 65,12 RED 40 Evrim GÜLEÇ Çukurova Üniv. Ġktisat Hayır 64,96 RED 41 Gülhan BĠLGĠÇ Gaziantep Üniv. ĠĢletme Hayır 64,24 RED 42 Elif HIDIROĞLU Anadolu Üniv. ĠĢletme Hayır 63,92 RED 43 Ahmet Necati ÜLKER Ġstanbul Üniv. Hukuk 63,49 RED 44 Zeynep TĠKE Anadolu Üniv. ĠĢletme 63,42 RED 45 Serap DEMĠRÖZ BahçeĢehir Üniv. Siyaset Bil.ve Ulus.ĠliĢ 63,36 RED 46 Aynur LAÇĠN Anadolu Üniv. Kamu Yönetimi 60,86 RED 47 Hasan KILIÇ Anadolu Üniv. ĠĢletme Hayır 60,30 RED 48 Cihan Onur TÖLEK Yakın Doğu Üniv. Hukuk 59,76 RED 49 Engin HERESER Anadolu Üniv. ĠĢletme 59,36 RED 50 Muhammed Buğra AYBERK Yakın Doğu Üniv. Hukuk 58,26 RED 51 Berna SUCU Ġstanbul Üniv. Hukuk 58,20 RED 52 ġeyhmus DAĞ Anadolu Üniv. ĠĢletme Hayır 57,14 RED 53 Mahmut Kadir ĠġGÜVEN Dokuz Eylül Üniv. ĠĢletme 77,30 GİRMEDİ 54 Seda GÜLYUVA Gaziantep Üniv. ĠĢletme 73,24 GİRMEDİ 55 Sedat GÖKMEN Anadolu Üniv. ĠĢletme Hayır 69,89 GİRMEDİ 56 Gökhan KORKMAZ Erciyes Üniv. ĠĢletme 67,09 GİRMEDİ 57 Harun KARAHAN Erciyes Üniv. ĠĢletme 64,20 GİRMEDİ 58 Arif ĠPEK Karadeniz Tek. Üniv.ĠĢletme 63,97 GİRMEDİ 59 Fatma YAZAR Selçuk Üniv. Uluslararası ĠliĢ. 63,59 GİRMEDİ 60 Aytaç DAġÇILAR Erciyes Üniv. ĠĢletme 63,32 GİRMEDİ 61 Ömer DORU Selçuk Üniv. ĠĢletme Hayır 62,56 GİRMEDİ 62 Nazmiye Ülkü ARI Anadolu Üniv. ĠĢletme 62,07 GİRMEDİ

3 63 Davut BaĢar ÇAPKAN Lefke Avrupa Üniv. ĠĢletme-Ġngilizce 61,92 GİRMEDİ 64 Ferzan ZORKĠRĠġCĠ Yeditepe Üniv. Ġng.ĠĢletme 59,71 GİRMEDİ 65 Sinem TUNCER Anadolu Üniv. ĠĢletme 57,61 GİRMEDİ 66 Ali KENDĠRCĠ Kafkas Üniv. ĠĢletme Hayır 57,29 GİRMEDİ 67 Ali KARAMAN Cumhuriyet Üniv. Kamu Yönetimi 55,95 GİRMEDİ 68 Abdülkadir OKAY Ġstanbul Üniv. Kamu Yönetimi 53,41 GİRMEDİ 69 Hatice KĠRACI Selçuk Üniv. Ġktisat 52,11 GİRMEDİ

4 Sno Adı Soyadı Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Sonuçları Mezun Olduğu Üniversite Mezun olduğu Anabilimdalı Bilimsel Hazırlık vericek mi? (Evet/Hayır) Ortalama Sonuç Kabul/Red 1 Süleyman Sait YALVAÇ Yıldız Tekn. Üniv. ĠnĢaat Müh. 76,274 KABUL 2 Ender TAMER Trakya Üniv. Sınıf Öğrt. 75,230 KABUL 3 Mehmet DEMĠR Dicle Üniv. Ġlköğretim Mate. 74,292 KABUL 4 Hamdi TOPÇU Uludağ Üniv. Makine Müh. 73,941 KABUL 7 Ahmet Akif ERKAN Gaziantep Üniv. ĠĢletme 73,355 KABUL 8 Müjgan DEMĠR Lefke Avrupa Üniv. Kamu Yönetimi 72,590 KABUL 9 Atakan CENGĠZ Dokuz Eylül Üniv. ĠĢletme 71,312 KABUL 11 Ġlgi TOĞRUL Gaziantep Üniv. ĠĢletme 70,747 KABUL 12 Tuğba KOÇASLAN Çukurova Üniv. Su Ürün. Müh. 70,491 KABUL 13 Oktay BAYDAR Gaziantep Üniv. ĠĢletme 70,171 KABUL 14 Nihal KAYA Gaziantep Üniv. Türk Dili ve Edeb. 70,074 KABUL 15 Eda DARICI Lefke Avrupa Üniv. Uluslar arası ĠliĢ. 70,014 KABUL 16 Nurten TOSUN Ġstanbul Üniv. Rehb.vePsikolojik DanıĢ. 69,972 KABUL 17 Abdülkadir BOZDOĞAN Ġstanbul Üniv. Eczacılık 69,569 KABUL 18 Muzaffer BAYAZIT Ġstanbul Üniv. Kamu Yönetimi 69,047 KABUL 19 Mehmet Kamil ÖZUFACIK Gaziantep Üniv. ĠĢletme 68,857 KABUL 20 Deniz GÜN Ankara Üniv. Ġng.Dili ve Edeb. 68,738 KABUL 21 Süleyman PORTAKAL Pamukkale Üniv. ĠĢletme 68,487 KABUL 22 Muammer SET Gaziantep Üniv. Elek-Elekt. Müh. 68,368 KABUL 23 Ġbrahim Halil BEYDÜZ Çukurova Üniv. Ekonometri 68,327 KABUL 24 Ayhan BEDELOĞLU Anadolu Üniv. ĠĢletme 67,484 KABUL 25 Berrin GENÇTÜRK Erciyes Üniv. Ġktisat 67,336 KABUL 26 Ali Fuat CEBECĠ ODTÜ Ġstatistik 67,306 KABUL 27 Halil Ġbrahim KARAKAN Mersin Üniv. Konaklama ĠĢlt. 67,069 KABUL 28 Seda BABA Ġnönü Üniv. Kamu Yönetimi 66,813 KABUL 29 Ercan BODUR Gaziantep Üniv. ĠĢletme 66,546 KABUL 30 Ali BOZGEYĠK Gazi Üniv. Kamu Yönetimi 66,179 KABUL 31 Nilay ALTUN Gaziantep Üniv. ĠĢletme 66,054 KABUL 32 Yıldırım Selçuk ÇĠFTÇĠ Doğu Akdeniz Üniv. Gazetecilik 65,975 KABUL

5 33 Serpil KAYGISIZ Ġnönü Üniv. Kamu Yönetimi 65,572 KABUL 34 Ġbrahim Halil ATĠOĞLU Çukurova Üniv. ĠĢletme 65,485 KABUL 35 Serap DEMĠRÖZ BahçeĢehir Üniv. Siyaset Bil.Ulus.ĠliĢ. 65,362 KABUL 36 Tuğba GÜNGÖR Gaziantep Üniv. Ġktisat 65,297 KABUL 37 Rıdvan DEMĠRCAN Ġnönü Üniv. Gıda 65,023 KABUL 38 Gülen BATIRAY Gaziantep Üniv. Ġktisat 64,890 KABUL 39 Halit GÜLER Hacettepe Üniv. Bilgi ve Belge Yön. 64,775 KABUL 40 Mehmet Çağrı DOĞAN Mustafa Kemal Üniv. Sınıf Öğrt. 64,485 KABUL 41 Ahmet DURMUġ Anadolu Üniv. Ġktisat 64,476 KABUL 42 Maruf Nuri DURUCU Otterbein ABD ĠĢletme 64,466 KABUL 43 Zaim BAġASLAN Ġstanbul Üniv. Gazetecilik 63,406 KABUL 44 Ceyda FĠLĠK Uludağ Üniv. ĠĢletme 62,999 KABUL 45 Zeki ÖZTÜRKMEN Koç Üniv. Ekonometri 62,856 KABUL 46 Cebrail MERT Dokuz Eylül Üniv. Matematik 62,734 KABUL 47 Tarık EMRULLAH DoğuĢ Üniv. Endüstri 62,653 KABUL 48 Serap ÜZÜMCÜ Anadolu Üniv. ĠĢletme 62,449 KABUL 49 Ġsmail Cem ÖZTOSUN Mersin Üniv. Turz.ĠĢt.veOtelcilik 62,157 KABUL 50 Ali KARAMAN Cumhuriyet Üniv. Kamu Yönetimi 61,947 KABUL 51 Osman KALE Anadolu Üniv. Muhs. Fins. 60,884 KABUL 52 Ozan MEġE Anadolu Üniv. ĠĢletme 60,837 KABUL 53 Taner GENÇ Anadolu Üniv. ĠĢletme 60,671 KABUL 54 Serdar GÖRENTAġ Anadolu Üniv. Kamu Yönetimi 60,562 YEDEK 58 Veysi DEMĠR Gazi Üniv. Müh.Tic.Öğrt. 60,146 YEDEK 56 Hüseyin BAġKIR Anadolu Üniv. ĠĢletme 59,550 YEDEK 57 Demet KARAYILAN Anadolu Üniv. ĠĢletme 59,303 YEDEK 59 Muhammed Alper NĠZĠPLĠOĞLU Lefke Avrupa Üniv. Bilg. Müh. 59,069 YEDEK 60 Pelin ORUÇ Anadolu Üniv. ĠĢletme 58,925 YEDEK 61 Sevgi ÜÇLER Çukurova Üniv. Ġktisat 58,832 YEDEK 63 Gülcan KOÇER Anadolu Üniv. ĠĢletme 58,154 YEDEK 5 Döne Tuğçenur DOĞAN Gaziantep Üniv. ĠĢletme 73,771 GİRMEDİ 6 Ahmet PAKSU Hacettepe Üniv. Elek-Elekt. Müh. 73,748 GİRMEDİ 10 Recep DEMĠR Boğaziçi Üniv. Endüstri 70,807 GİRMEDİ 55 Fikret ARAZ Anadolu Üniv. Kamu Yönetimi 60,427 GİRMEDİ 62 Abuzer DUYMAZ Anadolu Üniv. ĠĢletme 58,689 GİRMEDİ

6 64 Hasan KILIÇ Anadolu Üniv. ĠĢletme 56,305 GİRMEDİ 65 Hüsamettin HATAY Ġstanbul Üniv. Bilgi ve Belge Yön. 55,910 GİRMEDİ 66 Hacı Mehmet DEMĠRCĠ Anadolu Üniv. ĠĢletme 53,485 GİRMEDİ

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r 1 ESRA NUR TÜRKDOĞAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. EĞİTİM FAK. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DNŞM. 2.67 kabul 2 ESRA YAHŞİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ I. YERLEŞTİRME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ SONUÇ 1 MAKBULE İLBAY

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ I. YERLEŞTİRME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ SONUÇ 1 MAKBULE İLBAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ I. YERLEŞTİRME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ SONUÇ 1 MAKBULE İLBAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TARİH ASİL 2 SEHER YAĞCI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Sıra No ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ADI-SOYADI GANO SÜRE SONUÇ 1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yatay Geçiş Yoluyla Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yatay Geçiş Yoluyla Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yatay Geçiş Yoluyla Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6 Fotoğraf ve Öğretim Ücretinin Ödendiğine İlişkin Banka Makbuzu (İkinci

Detaylı

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi NOTLAR: 1. Listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin gerekçeli yazıları 20/06/2013 tarihinden sonra e-posta adreslerine gönderilecektir. 2. Desteklenenlerin yapmaları gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 013-014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI S. NO ÜNİVERSİTESİTE FAKÜLTE BÖLÜM ÖĞRENCİNİN ADI SINIF SÜRE AGNO K.sayısı Durumu İSTANBUL

Detaylı

T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAZILI SINAVA GİRECEK ADAYLARIN LİSTESİ

T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAZILI SINAVA GİRECEK ADAYLARIN LİSTESİ T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAZILI SINAVA GİRECEK ADAYLARIN LİSTESİ NOT: 11.09.2013 tarihinde sınava girecek adayların listesi aşağıdaki gibidir. Adaylar sınava girerken başvuru

Detaylı

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012)

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) 2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) Açıklamalar 2210 kodlu Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı'na 2012 yılı başvuru döneminde 2922

Detaylı

TEKNİKER KADROSU İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL GÖREV UNVANI. Orman Muhafaza Memuru

TEKNİKER KADROSU İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL GÖREV UNVANI. Orman Muhafaza Memuru TEKNİKER KADROSU İÇİN NA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL 1 Mehmet Hilmi YİĞİT Anadolu Üni.Açıköğretim Fak. Tarım I Adana 2 Soner YAKUPOĞLU Çukurova Üni.Adana Endüstriyel Elektronik Teknisyen Adana

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Sıra NAdı 1 ABDULLAH Soyadı HACIİSMAİLOĞLU Üniversite / Bölüm / Program Adı ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ 2 ALEV MUSLUBAŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler 1 Abdulsamet Serin Antrenörlük Beden Eğitimi-1 I 2 Ali Saruhan Antrenörlüük Eğitimi Beden Eğitimi-1 3 Ali Can Yılmazer Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi-1

Detaylı

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans HUKUK 2010 AHMET KOÇ Lisans HUKUK 2010 ALİ KUTAY KOCAKERİM

Detaylı

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları Fakültemiz Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Adı Soyadı Mezun Olduğu Bölüm Çalışmakta Olduğu Kurum-Pozisyonu Gökhan Akgül Bilgisayar Müh. Adalet Bakanlığı - Bilgi İşlem Uzmanı Zehra Akın Bilgisayar Müh. Meteksan Sistem - Yazılım

Detaylı

ADI SOYADI OKUDUĞU OKUL E-POSTA ADRESĠ Ġġ ADRESĠ. 11-fen-A 11-fen-A 11-fen-A 11-fen-A

ADI SOYADI OKUDUĞU OKUL E-POSTA ADRESĠ Ġġ ADRESĠ. 11-fen-A 11-fen-A 11-fen-A 11-fen-A 2007 ADI SOYADI OKUDUĞU OKUL E-POSTA ADRESĠ Ġġ ADRESĠ 11-fen-A 11-fen-A 11-fen-A 11-fen-A GALATASARAY ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ AyĢe ZEYBEL SAKARYA METALURJİ VE A.Soykan SARIBAġ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ EGE EBELİK

Detaylı

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU 200851406 MÜSLÜM ASLAN iġletme NECMETTĠN 200851407 CĠHAN ASLAN iġletme 200851408 FERHAT EMRAH ATALAY iġletme 200851409 ALĠ AYGÜN iġletme 200851419 MUSTAFA ÇALIġKAN iġletme 200851422 EMRAH DEMĠR iġletme

Detaylı

İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ

İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BESYO 122301044 FATMA ŞEYDA YILDIZ 1 Sınıfında 1. sıra %10 a girdi 2012-2013 Güz 3,73 3,73 BESYO 122301041 TUĞBA SÖNMEZ 1 Sınıfında 2.

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM A. BETÜL PINARBAŞI İSTEK ATANUR OĞUZ OKULLARI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK (% 25 BURSLU) AHMET AKSU İSTEK SEMİHA ŞAKİR OKULLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI

VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI 28 Nisan 2013 tarihinde yazılı, Mayıs/Haziran 2013 ayı içerisinde muhtelif tarihlerde sözlü sınavı gerçekleştirilen

Detaylı

2014 LYS YERLEŞTİRMELERİ

2014 LYS YERLEŞTİRMELERİ 2014 LYS YERLEŞTİRMELERİ AD SOYAD KAZANDIĞI OKUL KAZANDIĞI BÖLÜM SİMGE BUDUR BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÜ SOYLU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) GAMZE ESİN

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

Uye No SOYADI ADI ADRES EMAIL. 1626 Abas Burçin İrem Adnan Menderes Üniv.,, 09100 AYDIN burcinirem.abas@hotmail.com

Uye No SOYADI ADI ADRES EMAIL. 1626 Abas Burçin İrem Adnan Menderes Üniv.,, 09100 AYDIN burcinirem.abas@hotmail.com Uye No SOYADI ADI ADRES EMAIL 1626 Abas Burçin İrem Adnan Menderes Üniv.,, 09100 AYDIN burcinirem.abas@hotmail.com 928 Abuşoğlu Sedat Selçuk Üniv., Tıp Fak., Biyokimya ABD, KONYA sedatabusoglu@hotmail.com;sedatabusoglu@yahoo.com

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe BÜYÜKYILDIRIM

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe BÜYÜKYILDIRIM BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Öğrenci Numarası Ad Soyad Bölüm Adı DANIŞMANI STAJ OKULU Gaziosmanpaşa Anadolu 201010207001 CEMİLE ŞENİZ GEDEMEN Doç.

Detaylı

NO İSİM SOYİSİM TEL. NO MEZUN OLDUĞU OKUL

NO İSİM SOYİSİM TEL. NO MEZUN OLDUĞU OKUL İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 2015 YILI UZLAŞTIRMACI LİSTESİ NO İSİM SOYİSİM TEL. NO MEZUN OLDUĞU OKUL 1 ABDULLAH MOLLAOĞLU 5052170590 5322264665 2 ABDULLAH DUMAN 5414006640 3 ABDÜLKERİM SÖNMEZ 5337149260

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1 ÖMER ÇELİK YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ 2 MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA YÜKSEK VALİ 3 NECDET ÜNÜVAR YÜKSEK TIP DOKTORU 4 FATOŞ GÜRKAN YÜKSEK AVUKAT 5 ALİ KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Kontenjan:5. (1) Toplam (A+B) Sonuç. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Kontenjan: 10.

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Kontenjan:5. (1) Toplam (A+B) Sonuç. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Kontenjan: 10. T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM / GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAZILI/MÜLAKAT DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Kontenjan:5

Detaylı

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ (Renkli satırlar Komisyon Başkanını Belirtmektedir.) UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ahmet Demircan

Detaylı

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97.

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97. BİRİMİ: REKTÖRLÜK ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ HARİCİ Prof.Dr. Mahmut ÖZER REKTÖR Sekreter 1203-1500 257 73 98 REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM Esra VERİMOĞLU Şube Müdürü 1500 257 40 14 Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR

Detaylı

12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ

12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ 12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ Ad Soyad Sözlü Sınav Puanı 1 HASAN MERCİMEK 100,00000 2 YAKUP KAZAN

Detaylı

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1. 18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI FATMA ÖZDAŞ 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI CEVDET

Detaylı