T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 ARALIK 2006 SAYI: 2591 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 388 Karar Tarihi : 05/12/2006 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 12/10/2006 tarihli ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Doç. Dr. İrfan ERDOĞAN Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Füsun KÖKSAL Zübeyir YILMAZ Dr. Muammer YILDIZ Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Dr. Veli KILIÇ Ahmet SÖNMEZ İbrahim BÜKEL Halil AŞICI Dr. Vahap ÖZPOLAT Ömer ÖZCAN Ahmet Ergun BEDÜK Hüseyin Alp BOYDAK Merdan TUFAN

2 1562 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL- MASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-1/2/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik, spor liselerinde başvuru, öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil ve eğitim-öğretimle ilgili iş ve işlemleri kapsar. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 5- Spor liseleri ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Bu okullar, öncelikle beden eğitimi ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir. Ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır. MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 10- Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; a) Kamu görevi nakli, açıktan atanma, ilk defa göreve başlama, emekli olma, boşanma, ölüm, doğal afet, can güvenliğinin olmaması, iş yeri nakli ve iş yeri değişikliği, b) Öğrencilerin hastalık nedeniyle nakletmek istediği yerde öğrenimlerine devam etmelerinin gerekli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu almaları, c) Aynı sınıf ve aynı alan/dalda bulunmak şartıyla karşılıklı yer değiştirmek istenmesi, d) Profesyonel sporcu olup spor kulüpleriyle sözleşme yapanların, kulübün bulunduğu yere nakil istemesi durumlarında kontenjan bulunması ve özrün belgelendirilmesi kaydıyla ilgili okul müdürlüklerince yapılır. Nakil nedeniyle sınıf mevcudu 24 ün üzerine çıkarılamaz. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre öğrenci nakillerinin yapılabilmesi için, özür tarihinden itibaren altı ay içinde başvuruda bulunulması gerekir. Nakil için başvuru, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne ortaöğretim kurumlarındaki nakiller için belirtilen sürelerde yapılır. MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 11- İstekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler, 10 gün içinde okullarına geri dönebilirler. Ancak 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt kabul döneminde ayrıldıkları takdirde okullarına geri dönemezler. MADDE 6- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. NOT: 16/12/ tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

3 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1563 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 389 Karar Tarihi : 05/12/2006 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 12/10/2006 tarihli ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Doç. Dr. İrfan ERDOĞAN Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr. Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Ahmet SÖNMEZ Ahmet Ergun BEDÜK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Dr. Vahap ÖZPOLAT

4 1564 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-20/8/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik, Anadolu güzel sanatlar liselerinde başvuru, öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil ve eğitim-öğretimle ilgili iş ve işlemleri kapsar. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 5- Anadolu güzel sanatlar liseleri, ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Bu okullar, öncelikle güzel sanatlarla ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 - İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden; a) Yurt içindeki okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki okulların 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4, b) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı öğretim yılı başında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden girecekleri alanla ilgili derslerin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4, c) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin son beş yılına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4 olduğunu belgelendirenler, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüklerine başvurabilirler. İlköğretim okulu müdürlüklerince gerekli duyuru yapılarak başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerden isteyenlere "not durum çizelgesi" düzenlenerek verilir (Ek-1). Aday öğrenciler, mezun oldukları ilköğretim okulu müdürlüklerinden alacakları not durum çizelgesi ile Anadolu güzel sanatlar lisesini tercih ederek form dilekçe ile başvuruda bulunabilirler (Ek-2). Anadolu güzel sanatlar liseleri müdürlüklerince, başvuran adayların listeleri hazırlanır ve sınav giriş belgeleri düzenlenir (Ek-3). Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt-kabulle ilgili iş ve işlemler, Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür. Ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır. MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Öğrencilerin hastalık nedeniyle nakletmek istediği yerde öğrenimlerine devam etmelerinin gerekli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu almaları, MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 11- İstekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler, ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün içinde okula geri dönebilirler. Ancak 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt kabul döneminde ayrıldıkları takdirde okullarına geri dönemezler. MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölüm ünün bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Eğitim-Öğretim ve Başarının Değerlendirilmesi MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 18- Bu okullarda başarının değerlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvel ile Ek-3 sayılı sınav giriş belgesi cetveli bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı not durum çizelgesi ve Ek-3 sayılı yetenek sınavı giriş belgesi olarak değiştirilmiştir. MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü ve 6 ncı maddelerinin (c) bentleri ile 17 nci ve 19 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 10- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. NOT: 16/12/ tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

5 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1565 Sayı : Konu : EK-1 İLGİLİ MAKAMA.../.../... Öğretim Yılında okulumuzdan mezun olan...no lu... ın okulunuz... alanı yetenek sınavına girmek istemektedir. Gerekli bilgiler aşağıdaki not durum çizelgesinde belirtilmiştir. Bilgilerinize arz ederim. Okul Müdürünün Adı Soyadı İmza NOT DURUM ÇİZELGESİ ÖĞRENCİNİN T.C.KİMLİK NUMARASI :... ADI-SOYADI :... SINIFI VE ŞUBESİ :... NUMARASI :... MEZUN OLDUĞU OKUL :... SINIFLAR 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf TOPLAM ARİTMETİK ORTALAMA DİPLOMA NOTU Sınıflara Göre Yıl Sonu Ağırlıklı Notu (Resim/Görsel Sanatlar/Müzik) Sınıflara Göre Görsel Sanatlar Dersi Yıl Sonu Notu Sınıflara Göre Müzik Dersi Yıl Sonu Notu Rakam ile Yazı ile Rakam ile Yazı ile Rakam ile Yazı ile.../.../... Kayıtlarımıza Uygundur Adı Soyadı İmza-Mühür NOT: 1-Öğrenciler yalnız bir alanda tercihte bulunabilirler 2-Bu belgenin onaylı örneği ile birden çok Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine başvuruda bulunabilirler.

6 1566 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık EK-3...ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ YETENEK SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİNİN Adı-Soyadı :... Baba Adı :... Ana Adı :... Doğum Yeri :... Doğum Tarihi :... Cinsiyeti :... Mezun Olduğu Okul :... Aday No :... Tercih Ettiği Alan :... Sınav Tarihi :... Sınav Saati :... Sınav Yeri :... OKUL MÜDÜRÜ Adı-Soyadı İmza Mühür

7 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1567 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : B.08.0.PGM / /12/20006 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA İlgi : a) Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi b) Eylül 2004 tarih ve 2564 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak yürürlüğe konulan ilgi (a) da kayıtlı Yönerge ile öğrenciler arasında demokrasi kültürünün geliştirilmesi amacıyla okul öğrenci kurulu kurulmuştu. Ancak ilgi (b) de kayıtlı Yönerge ile aynı amaca yönelik olarak okullarda okul öğrenci meclisleri oluşturulmuştur. Bu durum uygulamada ikilem yaratmaktadır. Bu nedenle, Genel Müdürlüğümüzce okul öğrenci kurulunu düzenleyen ilgi (a) Yönergede gerekli değişikliklerin yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde, ekte sunulan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönergenin yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim. Remzi KAYA Genel Müdür Uygun Görüşle arz ederim. 30/11/2006 Prof.Dr. Necat BİRİNCİ Müsteşar OLUR /11/2006 Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı

8 1568 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge MADDE 1-(1) MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin Dayanak başlıklı 3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2-(1) Aynı Yönergenin Merkez okullar başlıklı 8. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8-(1) Merkez Okullar, Eğitim Bölgesi Danışma Kurulunun görüşleri dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre oluşturulur. MADDE 3-(1) Okul Bölgesinde Kurulacak Kurullar başlıklı 12. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 12-(1) Okul bölgesinde eğitimi planlamak, kalitesini yükseltmek, görüş ve öneriler geliştirmek, zümre ve branşlar arası iletişim ve iş birliğini sağlamak amacıyla Okul Zümre Başkanları Kurulu kurulur. MADDE 4-(1) Okul Öğrenci Kurulunun Oluşumu ve Görevleri başlıklı 13. madde Yönerge metninden çıkarılmıştır. (Mülga) MADDE 5-(1) Okul Zümre Başkanları Kurulunun Oluşumu ve Görevleri başlıklı 14. maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 14-(1) Söz konusu maddenin okul aile birliği ve den sonra gelmek üzere okul öğrenci meclisince seçilen ikişer temsilci ifadesi eklenmiştir. MADDE 6-(1) Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulunun Oluşumu ve Görevleri başlıklı 16. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. MADDE 16-(1)Söz konusu maddenin koordinatör müdür tarafından belirlenen okulun dan sonra gelmek üzere okul öğrenci meclisini temsilen iki üye ifadesi eklenmiştir. MADDE 7-(1) Eğitim Bölgesi Danışma Kurulunun Oluşumu ve Görevleri başlıklı 17. maddesinin (e) fıkrası Yönerge metninden çıkarılmıştır.(mülga) MADDE 8-(1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 9-(1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı Yürütür.

9 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1569 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 378 Karar Tarihi : 25/09/2006 Konu : Lise Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının Açıklamalar Kısmında Değişiklik Yapılması Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığının 14/09/2006 tarih ve 3624 sayılı teklif yazısı üzerine, 2009 Yılı Liselerarası Futbol Şampiyonası nın ülkemizde yapılacak olması da dikkate alınarak Kurulumuzda görüşülen, Kurulumuzun 04/12/1987 tarih ve 232 sayılı Kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları, Lise ve Dengi Okullar Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programları nın Açıklamalar bölümünün birinci maddesinin birinci paragrafında yer alan (Kızlarda güreş ve futbol dalları hariç) ifadesinin, (Kızlarda güreş dalı hariç, futbol dalı ise isteğe bağlı olmak kaydıyla) şeklinde değiştirilmesi kararlaştırıldı. Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Doç. Dr. İrfan ERDOĞAN Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr. Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Ahmet SÖNMEZ Ahmet Ergun BEDÜK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Dr. Vahap ÖZPOLAT

10 1570 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 387 Karar Tarihi : 30/11/2006 Konu : Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ın ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Doç. Dr. İrfan ERDOĞAN Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr. Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Ahmet SÖNMEZ Ahmet Ergun BEDÜK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Dr. Vahap ÖZPOLAT

11 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1571 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI NA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR Madde 1- Ağustos 2004 tarihli ve 2563 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar a aşağıdaki geçici 13 üncü madde eklenmiştir. Geçici Madde 13- Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme, Tekstil, Trikotaj, El Sanatları/Dekoratif Sanatlar, Nakış, Seramik, Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Grubu, Muhasebe Grubu, Turizm ve Otelcilik Grubu, Mahallî İdareler Grubu, Resim/Grafik, Resim-İş/Resim/Görsel Sanatlar, Elektrik, Elektronik/Telekomünikasyon, Makine Ressamlığı, Matbaa, Mobilya ve Dekorasyon ve Motor alan öğretmenlerinden kadrolu veya görevlendirme şeklinde İş Eğitimi öğretmenliği yapanlar ile bu alanlardan mezun olup norm fazlası durumunda olan öğretmenler, istekleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere 30/03/2007 tarihine kadar, alan değişikliği yapılarak Teknoloji ve Tasarım alanına atanırlar. Bu şekilde Teknoloji ve Tasarım alanında istihdam edilenler hizmet içi eğitim kursundan geçirilirler. Madde 2- Aynı Esaslar eki Çizelgede ekteki değişiklikler yapılmıştır (Ek-1). Madde 3- Bu Esaslar onay tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4- Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür. Ek-1 Proje Hazırlama Tanıtım ve Yönlendirme Takviye ve Etüt Çalışmaları Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. Sınıf öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.

12 1572 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 390 Karar Tarihi : 08/12/2006 Konu : Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Çerçeve Programı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 20/11/2006 tarih ve 5748 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Çerçeve Programı nın ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Doç. Dr. İrfan ERDOĞAN Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr. Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Ahmet SÖNMEZ Ahmet Ergun BEDÜK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Dr. Vahap ÖZPOLAT

13 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1573 HİZMET İÇİ EĞİTİM ETKİNLİĞİ ÇERÇEVE PROGRAMI 1. ETKİNLİĞİN ADI: Etkinliğin içeriğini ifade eden kısa ve öz bir başlık olmalıdır. 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI: Etkinliğin amacı/amaçları, programın bitiminde katılımcılardan beklenen bilgi, beceri ve tutumları gösterir nitelikte olmak üzere genel olarak belirtilmelidir. 3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ: Gün ve saat olarak belirtilmelidir. 4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ: Etkinlik hedef kitlesinin nitelikleri belirtilmelidir. 5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: Etkinliğin uygulanmasıyla ilgili açıklamalar bölümünde bulunması gereken hususlar aşağıda gösterilmiştir: a. Etkinliğin hazırlanma gerekçesi, b. Programın uygulanması sürecinde yapılacak gezi, gözlem ve incelemeler, c. Programın amacına uygun olarak etkinliğin düzenleneceği eğitim ortamının özellikleri, d. Programın amacına uygun olarak etkinliğin düzenleneceği eğitim ortamının özellikleri, e. Öğrenme-öğretme sürecinde programın uygulanmasında dikkat edilecek varsa diğer hususlar (workshop, grup çalışması, sunular vb.) belirtilmelidir. 6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: Programın konu başlıkları ve süreleri (saat olarak) belirtilmelidir. 7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ: Etkinlik programı boyunca katılımcıların aktif olarak rol alacakları yöntem, teknik ve stratejiler tercih edilmeli ve bunlardan uygun görülenler bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca gerekli araç-gereçlerin neler olacağı bu başlık altında verilmelidir. 8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Etkinlik süresince ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağı açıklanmalıdır. Kurs olarak düzenlenen hizmet içi eğitim etkinlikleri, kurs süresince ve kurs sonunda yapılacak sınav ya da sınavlarla değerlendirilir. Bu sınav ya da sınavlarda kullanılacak ölçme araçları ile değerlendirme ölçütlerine ilişkin açıklamalarda bulunulmalıdır. Seminer olarak düzenlenecek hizmet içi eğitim etkinliklerinde ise yapılacak değerlendirmelere ait genel açıklamalar yapılmalıdır.

14 1574 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 391 Karar Tarihi : 08/12/2006 Konu : İkinci Yabancı Dil İspanyolca (10, 11 ve 12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 13/07/2006 tarih ve 8996 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan İkinci Yabancı Dil İspanyolca (10, 11 ve 12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programının Öğretim Yılından itibaren 10. sınıftan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü, Söz konusu programa göre okutulacak ders kitaplarının; 1- Ders kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabı ile birlikte takım hâlinde hazırlanması, 2- Baskıya hazır nüshaların incelenmek üzere Daire Başkanlığına ilk başvurularının, 2008 Mart ayında ve bunlardan Mayıs ayının son iş gününe kadar kabul edilenlerin duyurusunun, Haziran ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisinde yapılması, kararlaştırıldı. Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Merdan TUFAN Kurul Başkan V. Nazım İrfan TANRIKULU Dr. Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Ahmet SÖNMEZ Ahmet Ergun BEDÜK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Dr. Vahap ÖZPOLAT

15 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1575 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 392 Karar Tarihi : 08/12/2006 Konu : Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik ve Resim Alanlarına Ait Türk ve Batı Müziği Çalgıları (Bağlama, Kanun, Ud, Kontrbas, Flüt, Viyola, Keman) Müziğe Giriş, Piyano, Bireysel Ses Eğitimi, Batı Müziği Çalgı Toplulukları, Çalgı Bakım ve Onarımı, Batı Müziği Tarihi, Bilişim Destekli Müzik, Müzik Biçimleri, Türk Müziği Koro Eğitimi, Grafik Tasarım, Sanat Eserlerini İnceleme, Plastik Sanatlar Tarihi, Sanat Tarihi, Türk Resim-Heykel Sanatı, Drama ve İki Boyutlu Sanat Atölye Dersleri Öğretim Programları Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 29/08/ ; 19/09/ tarih ve sayılı teklif yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik ve Resim Alanlarına Ait Türk ve Batı Müziği Çalgıları (Bağlama, Kanun, Ud, Kontrbas, Flüt, Viyola, Keman) Müziğe Giriş, Piyano, Bireysel Ses Eğitimi, Batı Müziği Çalgı Toplulukları, Çalgı Bakım ve Onarımı, Batı Müziği Tarihi, Bilim Destekli Müzik, Müzik Biçimleri, Türk Müziği Koro Eğitimi, Grafik Tasarım, Sanat Eserlerini İnceleme, Plastik Sanatlar Tarihi, Sanat Tarihi, Türk Resim-Heykel Sanatı, Drama ve İki Boyutlu Sanat Atölye Dersleri Öğretim Programlarının Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneklerine göre kabulü, Kurulumuzun 21/04/ /56/58/59; 30/12/ /178/181 tarih ve sayılı Kararlarıyla kabul edilen Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretim programlarının Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması, Söz konusu programa göre okutulacak ders kitaplarına ait baskıya hazır nüshaların incelenmek üzere Daire Başkanlığına ilk başvurularının 2008 Mart ayında ve bunlardan Mayıs ayının son iş gününe kadar ders kitabı olarak kabul edilenlerin duyurusunun, Haziran ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisinde yapılması kararlaştırıldı. Doç. Dr. İrfan ERDOĞAN Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Füsun KÖKSAL Zübeyir YILMAZ Dr. Muammer YILDIZ Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Dr. Veli KILIÇ Ahmet SÖNMEZ İbrahim BÜKEL Halil AŞICI Dr. Vahap ÖZPOLAT Ömer ÖZCAN Ahmet Ergun BEDÜK Hüseyin Alp BOYDAK Merdan TUFAN

16 1576 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık ON YEDİNCİ MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KARARLARI TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİNDE KADEMELER ARASINDA GEÇİŞLER, YÖNLENDİRME VE SINAV SİSTEMİ A. Özel Eğitim 1. İlköğretim okullarını bitiren öğrencilerin; velisi, bitirdiği okulun bir yöneticisi, rehber öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni ile birlikte mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından bir rehber öğretmen ve RAM bünyesinde çalışan gezici öğretmenlerden oluşan bir komisyon, özellikleri doğrultusunda başarılı olabileceği meslek liselerine yerleştirilmesine karar vermelidir. 2. Engelli çocukların okul öncesi eğitiminin zorunlu olması nedeniyle, hafif ve orta dereceli engelli çocuklar, normal anaokullarına kaynaştırma eğitimi almak üzere gitmeli, ağır derecede engelli ve birden fazla engeli bulunan çocuklar iller bazında açılmış özel ve resmî özel eğitim kurumlarına bağlı ana sınıflarında eğitim almalıdır. 3. Özel gereksinimli çocuklar için yeterli sayıda özel eğitim sınıfının bulunmaması, mevcut özel eğitim sınıflarının fiziki koşullarının yetersiz olması ve alan öğretmenlerinin sayısal yetersizliği sorunları en kısa sürede giderilmelidir. 4. Özel ve resmî özel eğitim okullarında normal öğretim yapılmaktadır; altyapı koşulları uygun olmayan okullarda ikili öğretim yapılabilmesi imkânı tanınmalıdır. 5. Özel gereksinimli çocukların tanılanması ve yönlendirilmesi için gerekli olan ölçme araçları geliştirilmeli, Türkçeye uyarlanmalı, geçerlik-güvenirlik ve standardizasyon çalışmaları yapılmalı, bunları uygulayacak uzmanlar yetiştirilmelidir. 6. Kaynaştırma eğitimine tabi tutulan öğrencilerin ilköğretim sonrasında gidecekleri bir kurum belirlenerek çocuğun yöneltme formuna açıkça yazılmalı; kaynaştırma eğitimine tabi tutulamayacak öğrencilerin ise iş okullarına yönlendirilmesi sağlanmalıdır. 7. Kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflara destek hizmet personeli verilmeli ve bu personelin ücreti yerel imkânlarla karşılanmalıdır. 8. Özel eğitim kurumlarında gezici öğretmenlerin sayıları artırılmalıdır. 9. Destek özel eğitim hizmetlerinde çalışan kişi ve uzmanlar kendi yeterlilik alanlarına ilişkin görevleri (özel eğitim öğretmeninin öğretmenlik yapması, çocuk gelişimcinin gelişim envanterlerini uygulaması, fizyoterapistin fizyoterapi yapması, psikoloğun aile danışmanlığı yapması, sosyal hizmet uzmanının sosyal çalışma, planlama, aile takibi ve yönlendirmede rapor hazırlaması gibi) yerine getirecek şekilde düzenleme yapılmalıdır. 10. Tüm ilköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenler, özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim öğretim stratejileri konusunda en az 180 saat hizmet içi eğitimden geçirilmelidir. 11. Özel eğitimde yaş sınırına bakılmaksızın, tüm engellilere hizmet sunulabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 12. Engellilerin ailelerine yönelik eğitim çalışmaları programlanmalıdır. 13. Özel gereksinimli bireyler için engel türüne göre yerel yönetimlerce korumalı iş yerleri açılmalı ve mevcutlarının kotaları artırılmalıdır. 14. Yerel yönetimlerce, özel eğitime ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerini kaybettikten sonra da yaşamlarını sürdürebilecekleri yaşamevi alanları oluşturularak yaygınlaştırılmalıdır. 15. Öğrencilerin yaş sınırı ve gelişim alanları dikkate alınarak iş eğitim merkezi, özel eğitim kurumu ve iş okullarında eğitim görmeleri sağlanmalıdır. 16. Mesleki eğitimde ve çıraklık eğitiminde engelli öğrenci kontenjanları artırılmalıdır. 17. Üstün zekâlı çocukların eğitimi ve istihdamı konularında politikalar oluşturulmalıdır. 18. Üstün zekâlı çocukların eğitimleri, üniversitelerce açılacak sertifika programlarını bitiren öğretmenlerce yapılmalıdır.

17 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Bilim ve sanat merkezlerinde öğrencilerce yapılan etkinlik ve projeler, okul/kurumlarında kredilendirilmelidir. 20. Anadolu güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi vb. ortaöğretim kurumlarına öğrenci alımı, yetenek ağırlıklı iki kademeli sınavla yapılmalıdır. 21. Üstün zekâlı öğrencilerin eğitimi için madalyon okullar, cazibe merkezi olacak araştırma birimleri vb. kurumlar açılmalı, bu kurumlara gidecek öğrencilerin aileleri maddi olarak desteklenmelidir. 22. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının sınıfları arasında öğrenci odaklı sınıf sisteminden disiplin (ders) odaklı sınıf sistemine geçilmeli ve üstün zekâlı çocukların kendi hızlarında ilerlemelerine fırsat sağlanmalıdır. 23. Özel yeteneğe sahip engelli öğrencilerin üst öğrenim kurumlarına girişleri ile ilgili engelleyici hükümler kaldırılmalıdır. 24. Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçiminde fen lisesi ve Anadolu lisesindeki öğretmen seçimine benzer kriterler getirilmelidir. 25. TÜBİTAK, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin iş birliği ile üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda yaz-kış kampları, bilim danışmanlığı vb. etkinliklerin düzenlenmesinde iş birliği yapılmalıdır. 26. Özel eğitimde kaynaştırma eğitimini yapabilecek sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesi için hizmet öncesi eğitimde bu alanları dikkate alacak program düzenlemeleri yapılmalıdır. 27. Bütün eğitim çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır. 28. Rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmenliğine alan dışından öğretmen atamaları yapılmamalıdır. 29. Özel eğitim kurumlarındaki sınıf öğretmeni açığı, bu kurumlarda görev alacak öğretmenlerin tezsiz yüksek lisans programları ile görev öncesinde yetiştirilerek kapatılmalıdır. 30. Özel eğitim okullarında hizmet alımı yapılmalıdır. 31. Özel eğitim kurumlarındaki öğretmen ihtiyacının karşılanabilmesi için kadrolu veya sözleşmeli olarak ek ders ücreti ödemek koşuluyla öğretmen istihdamının sağlanması gerekmektedir. 32. Sınıf öğretmenlerine özel eğitim formasyonu verilmelidir. 33. Bütünleştirilmiş özel eğitim uygulamalarına geçebilmek için hizmet öncesi eğitim veren yükseköğretim programlarına özel eğitim dersi konulmalıdır. 34. Özel eğitim gereksinimli öğrencilere yönelik öğrenci ve öğretmen projeleri daha fazla hazırlanmalı ve projeler desteklenmelidir. 35. Engelli öğrencilerin Erasmus, Comenius vb. hareketlilik programlarına katılımını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. B. Okul Öncesi Eğitim aylık çocukluk çağını kapsayan okul öncesi eğitim döneminin zorunlu hale getirilmesi için çalışmalara başlanmalıdır. 37. Bağımsız anaokullarına rehber öğretmen atanması zorunlu hale getirilmelidir. 38. Okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasında özel sektör teşvik edilmelidir. 39. Kaynak aktarımı, arsa ve bina temini konusunda yerel yönetimlere yasal sorumluluk verilmelidir. 40. Okul öncesi eğitim hizmeti veren kreş, gündüz bakımevi, çocuk yuvaları, özürlüler için rehabilitasyon merkezleri ve benzeri sosyal tesislerin yapılarının geliştirilmesi amacıyla devlet desteği ve teşvikleri artırılmalı ve bu kurumlara vergi muafiyeti getirilmelidir.

18 1578 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık Belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşekkülleri, vakıflar ve diğer müteşebbislerin okul öncesi eğitim kurumları açmaları teşvik edilmeli ve bu kurumlar desteklenmelidir Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nda, gerekli düzenlemeler yapılarak, Okul Öncesi Eğitimi Kanunu çıkarılmalıdır. 43. Ülkemizde okul öncesi eğitim alacak çocuk sayısı ve nüfus bilgileri hakkında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sağlık, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar ile millî eğitim müdürlükleri arasında koordinasyon ve bilgi akışı sağlanmalıdır. 44. Rehberlik hizmetlerine okul öncesi eğitimden başlanmalıdır. 45. Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında okul öncesi eğitimdeki aylık çocuklar için okullaşma oranı % 80 e ulaşmalıdır. 46. Genel bütçeden okul öncesi eğitime ayrılan pay artırılmalıdır. C. İlköğretim 47. İlköğretim 8. sınıf sonunda yapılan OKS kaldırılmalı; bunun yerine öğrenci başarısının, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin izlenmesine yönelik rehberlik hizmetlerine, öğretmenler kurulu ile ailelerin kararına dayalı bir yöneltmeye ağırlık verilmelidir. Ölçme ve değerlendirme; öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin saptanması, öğrenme başarılarının artırılması ve öğretim hizmetinin geliştirilmesi amacıyla kullanılmalıdır. 48. Yöneltme 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda, öğrenciyi tanıma ve meslekleri tanıtmaya yönelik olarak ailelerle iş birliği içinde yapılmalıdır. İş gücü piyasasının beklentileri de göz önünde tutularak bu konuda meslek örgütlerinden yardım alınmalıdır. 49. Yöneltme Yönergesi önerilen sisteme göre yeniden düzenlenmelidir. 50. Sınıf ve öğrenci mevcuduna bakılmaksızın her ilköğretim okuluna rehber öğretmen görevlendirilmelidir. 51. Sınıf öğretmenliği 1, 2 ve 3. sınıflara kadar olmalı, 4 ve 5. sınıflarda dersler branş öğretmenleri tarafından verilmelidir. 52. İlköğretimde seçmeli ders sayısı artırılmalıdır. Seçmeli beceri dersleri dışındaki dersler notla değerlendirilmelidir. 53. Özel sektörün eğitime yatırım yapması özendirilmeli ve özel sektörden hizmet satın alınması sağlanmalıdır. 54. Rehberlik hizmetlerinden okulların yanında, yaşam boyu öğrenme kapsamında da yararlanılmalıdır. 55. İlköğretim müfettişliği Eğitim Müfettişliği adı altında Bakanlık merkez teşkilatına bağlanarak yeniden yapılandırılmalıdır. Yeni düzenleme doğrultusunda Eğitim Müfettişleri yeni oluşturulacak çalışma merkezlerinde/bölgelerinde görevlendirilmeli, kendi içerisinde rehberlik ve denetim, soruşturma, okul öncesi ve özel eğitim gibi alanlarda uzmanlaşmalıdır. 56. Mesleklerin tanıtılması bağlamında medyanın desteği sağlanmalıdır. 57. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilmeleri ve öğretmenlerin mesleki hazırlıkları için okulda kalma süreleri yeniden ayarlanmalı, özellikle taşımalı eğitim yapılan okullarda gerekli önlemler alınmalıdır. 58. Bu öneriler doğrultusunda 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

19 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1579 D. Ortaöğretimde Kademeler Arasında Geçiş, Yönlendirme ve Sınav Sistemi 59. Genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin alanları, ders ağırlıklarına göre yeniden belirlenmelidir. 60. Genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin öğrenim gördükleri alanın devamı niteliğindeki yükseköğretim programlarına geçişlerinde ek puan almaları sağlanmalıdır. 61. Yükseköğretime girişte etkili olan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOÖBP) uygulaması kaldırılarak yerine, belirli sınıflarda yapılacak Merkezî Olgunluk Sınavları ndan elde edilecek puanın etkili olması sağlanmalıdır. 62. Okul türleri örgün eğitim ve uzaktan eğitimi kapsayacak şekilde aşağıdaki gibi yapılandırılmalı ve bu liselerin açılımları uzmanlardan oluşacak bir kurulca belirlenmelidir: a) Genel Akademik Liseler b) Mesleki ve Teknik Liseler 63. Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması için bilimsel ve rasyonel yöntemler kullanılmalıdır. 64. Yönlendirme, rehber öğretmenler başta olmak üzere öğrenciler, veliler, öğretmenler, okul yöneticileri, meslek odaları, yerel yönetimler, resmî ve özel işverenler, yazılı ve görsel medyanın ortak çabaları ile gerçekleştirilmelidir. 65. Mesleki ve teknik eğitimi seçen öğrencilerin ilgili kurumlarca ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi sağlanmalıdır. 66. Ortaöğretim kurumlarına kaydolan öğrencilerin 10. sınıfın sonuna kadar bu kurumlar arasında yatay ve dikey geçiş yapabilmelerine izin verilmelidir. KÜRESELLEŞME VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ A. Yaşam Boyu Öğrenme 1. Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyecek, geliştirecek ve yaygınlaştıracak ulusal eğitim politikaları oluşturulmalıdır. 2. Yaşam boyu öğrenmeyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilere dayanılarak bir eğitim haritası çıkarılmalı, konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 3. Örgün ve yaygın eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun olmasına dikkat edilmelidir. 4. Yaşam boyu öğrenme etkinlikleri sonucunda, ulusal ve uluslararası standartlarda belgeler düzenlenmelidir. 5. Yaşam boyu öğrenme konusunda bireyleri bilgilendirici, farkındalık düzeylerini artırıcı etkinlikler yapılmalıdır. Bu etkinliklerin belirlenmesinde bilimsel ölçütlere dayalı ve uzmanlar tarafından yapılan bölgesel gereksinim analizleri esas alınmalıdır. 6. Sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin gelir seviyesi düşük olan kesimlere finansman, proje ve ekipman yönünden katkı sağlaması teşvik edilmelidir. 7. Eğitim, ulusal istihdam politikası ile desteklenerek yapılandırılmalıdır. 8. Yaşam boyu öğrenme konusunda bireyleri bilinçlendirmede kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. 9. Özel öğretim kurumlarının, mesleki ve teknik eğitim ile yaygın eğitim alanlarında da eğitim sunmaları sağlanmalıdır.

20 1580 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık Okulların, halk eğitim merkezlerinin fiziki yapı ve donanım yetersizlikleri giderilmeli ve bu kurumlara mali destek sağlanmalıdır. 11. Mesleki eğitim veren okullara meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının daha fazla destek vermesi sağlanmalıdır. 12. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında meslek dersleri öğretmenlerinin belirli sürelerle sanayi deneyimi edinmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 13. Yaşam boyu öğrenme uygulamaları aracılığıyla engelli bireylerin eğitimine daha fazla önem verilmeli ve bu bireylerin toplumla bütünleşmeleri sağlanmalıdır. 14. Millî Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler, sosyal hizmetler ve ilgili gönüllü kuruluşların iş birliği ile sokakta yaşayan ve çalışan çocukların ailelerine yönelik eğitim, rehabilitasyon ve maddi imkânlar sunmayı da içine alan çalışmalar yapılmalıdır. 15. Tüm eğitim kurumlarında hafta sonu ve akşamları yapılacak kurs ve seminerlerde yöneticilere ve yardımcı personele ücret ödenmelidir. 16. Özel kurum ve kuruluşların fiziki ortamlarından ve imkânlarından yaşam boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında yararlanılmalıdır. 17. Yaşam boyu öğrenme etkinliklerinin yaygınlaştırılması için yeniden kurum açmak yerine, var olan kurumların geliştirilerek kullanılması sağlanmalıdır. 18. Küreselleşme ve AB sürecinde yabancı dil öğretimine önem verilmeli, hızlandırılmış dil öğretim merkezleri, web destekli öğrenme ortamları aracılığıyla bireylerin en az bir yabancı dili öğrenmeleri sağlanmalıdır. 19. Yaşam boyu öğrenme, yaş arası ile sınırlandırılmamalıdır. 20. Yaşam boyu öğrenme, sadece öğrenci ve çalışanlarla sınırlandırılmamalı, aile eğitimine de önem verilmelidir. Bu nedenle anne baba okulları açılarak, toplumsal entegrasyonu sağlayamayan ailelere yönelik girişimlerde bulunulmalıdır. Buna yönelik var olan programlar akredite edilmeli, bu konuda aile destek uzmanları yetiştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 21. Yükseköğretim Kurulunun 1997 yılında kaldırdığı yetişkin eğitimi lisans programları yeniden açılmalıdır. 22. İnsan hakları, demokrasi ve çevre bilinci oluşturma eğitimine önem verilmelidir. 23. Yaşam boyu öğrenme kapsamında yapılan etkinliklerle ilgili istatistiki bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli sürelerle tespit edilmeli ve yayımlanmalıdır. 24. Kamu Internet Erişimi Projesi yaygınlaştırılmalıdır. 25. Herkesin yüksek öğrenim görebileceği açık üniversite açılmalıdır. 26. Yaşam boyu öğrenmede işsizlik sigortası kaynaklarından yararlanılmalıdır. B. Eğitimde Hareketlilik 27. Yabancı dil öğretim yöntemlerinin daha etkin ve verimli hale gelmesi sağlanmalıdır. Ayrıca tüm kamu personelinin yabancı dil öğrenmesi için ülkemizin değişik bölgelerinde yabancı dil öğretim merkezleri açılmalıdır. 28. Yurt dışına öğrenim amacıyla giden öğrencilerin geri dönmeleri konusunda teşvik edici tedbirler alınmalıdır. 29. Eğitim kurumlarındaki yabancı öğrenci kontenjanları artırılmalı ve bu konuda teşvik edici tedbirler alınmalıdır. 30. Kurum ve kuruluşlarda proje hazırlama ve yürütmeyi teşvik edici yasal ve yönetsel düzenlemeler yapılmalıdır.

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Ankara 2014 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 56 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 NİSAN 2005 SAYI: 2571 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Resmi Gazete Tarih: 14.09.2011 Sayı : 28054 Karar Sayısı: KHK/652 Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması; 6/4/2011

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013

Detaylı

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU o SUNUŞ E.Ç.G Başkanının Ön Yazısı 2-4 SAYFA NO o GİRİŞ o ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 5-11 MESLEKİ EĞİTİM 12-20 ÖZEL EĞİTİM (ENGELLİLER

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı