OBSTRÜKTĐF UYKUU APNESĐ OLAN HASTALARDA KLEARWAY DEĞERLENDĐRĐLMESĐ POLYSOMNOGRAPHIC EVALUATION OF KLEARWAY APPLIANCES IN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OBSTRÜKTĐF UYKUU APNESĐ OLAN HASTALARDA KLEARWAY DEĞERLENDĐRĐLMESĐ POLYSOMNOGRAPHIC EVALUATION OF KLEARWAY APPLIANCES IN"

Transkript

1 Süleyman Demirel Üniv Diş Hek Fak Derg OBSTRÜKTĐF UYKUU APNESĐ OLAN HASTALARDA KLEARWAY APAREYĐNĐN SEFALOMETRĐK VE POLĐSOMNOGRAFĐK DEĞERLENDĐRĐLMESĐ CEPHALOMETRIC AND POLYSOMNOGRAPHIC EVALUATION OF KLEARWAY APPLIANCES IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA Emel SARI 1, Alev Aksoy DOĞAN 2, Hüseyin KURTULMUŞ 3 ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, orta şiddette obstrüktif uyku apnesi (OSA) hastaların Klearway apareyi kullanım sonrasında, sefalometrik ve polisomnografik değerlerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya orta şiddetteki OSA hastası olarak kabul edilen 10 erkek hasta katılmıştır ve Klearway apareyi kullandırılmıştır. Yaş ortalamaları 39±4,2 dir. Vücut ağırlık indeksi (Body Mass Index) 32,3±5,1kg/m 2 ve boyun genişliği ise 42±3,5cm dir. Bulgular: Apne, hipopne indeksi (AHI) 25,4± 3,2 den bir ay sonunda 9,5±3,8 e düşmüştür (p<,05). Sefalometri filmlerinde ise orofarenks ve hipofarenks sahalarında tedavi sonunda gözlenen genişlemeler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<,05). Posterior hava yolu boşluğunda da (PAS) artış gözlenmiştir. Hyoid kemik apareyle beraber yukarı ve ileri doğru yer değiştirdiği için mandibular düzlem ve hyoid kemik arası mesafe azalmıştır. Sonuç: Klearway apareyi, orta şiddetteki OSA hastalarında, apne-hipopne indeksini (AHI) düşürerek başarılı bir sonuç vermiştir. Aparey uygulandıktan sonra elde edilen sefalometri filmlerinde orofarenks ve hipofarenks sahalarında artış gözlenmiştir (p>.05). Nazofarenksdeki artış ise anlamlı bulunmamıştır (p<.05).. Anahtar kelimeler: Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA), Klearway Apareyi, Sefalometri, Polisomnografi. ABSTRACT Aim: The aim of this study was to evaluate the Cephalometric and polysomnographic parameters at the end of the Klearway appliance usage in patients with obstructive sleep apnea. Materials and Methods: Klearway appliance was administered to 10 mild obstructive sleep apne (OSA) patients. The mean age was 39±4,2 dir. Body Mass Index was 32,3±5,1kg/m 2 and neck width was 42±3,5cm. Results: Apnea and Hypopnea Index (AHI) reduced from 25,4± 3,2 to 9,5±3,8 at the end of one month appliance usage (p<,05). Statistically significant increase was found in the hypopharynx and oropharynx area (p<,05). Increment was observed in posterior airway space (PAS). The distance between mandibular plane and hyoid (MP-H) decreased, since hyoid bone had been elevated to the front and up with appliance. Conclusion: Mild OSA cases were treated by Klearway appliance successfully by reducing apne hypopnea index (AHI). Increament in orophargeal and hypopharangeal area was found significant after Klearway application. Neverthless increament in nasopharangeal area was not significant. Keywords: Obstructive Sleep Apnea (OSA), Klearway appliance, Sephalometri, Polysomnography (PSG). 1. Dr. Ortodontist, Gölcük Asker Hastanesi, Gölcük/Kocaeli-TÜRKĐYE 2. Yard. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Isparta-TÜRKĐYE 3. Yard. Doç. Dr. Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Đzmir-TÜRKĐYE 15

2 GĐRĐŞ Obstrüktif uyku apnesi sendromu (OSAS), üst hava yolunun tekrarlayan tıkanmalarıyla karakterize, kronik bir uyku ve solunum rahatsızlığıdır. OSA sistemik hipertansiyon, depresyon, inme, anjina ve kardiak ritim bozukluğu gibi birçok hastalığın gelişmesine de sebep olmaktadır 1. Tedavisinde birçok non-invasiv ve cerrahi teknikler uygulanmaktadır. OSA 1980 de tanımlandığından beri nasal continuous positive airway pressure (ncpap) orta ve şiddetli vakalarda kullanılan bir yöntemdir 2. Ancak, genç yaşta ve hafif şiddetteki OSA hastalarının ncpap a uyum göstermekte olduğu birçok literatürde bildirilmiştir 3. Ağız içi apareyler de OSA hastaları için alternatif bir tedavi şeklidir. Bu apareyler horlayan ve hafif şiddetteki OSA hastalarında dili ve alt çeneyi ileriyee alıp orofarengeal boşluğu genişleterek faaliyet göstermektedir 4,5. Klearway apareyi iki parçadan oluşur ve damakta yer alan vida yardımıyla alt çeneyi kademeli olarak öne taşır. Bu apareyde vertikal açıklık ise 5mm dir 6. 42±3,5cm dir. Hastaların temporamandibular eklem (TME) muayeneleri yapılarak, çene hareketleri değerlendirildi. Çeneninn maksimum (40-60mm) açılması, lateral hareketi ve alt çenenin protrüzyon (>8mm) hareketi gözden geçirildi. Ayrıca Klearway apareyi dişsel tutuculuğuu olan bir aparey olduğu için, her bir çenede 10 dişten fazla diş olmasına özen gösterildi ve oklüzal muayene yapıldı. Hastaların sefalometri ve polisomnografi değerlendirmeleri tedavi başında ve bir ay aparey kullanımı sonucunda, Klearway apareyi ağızdayken tekrar alınmıştır. Çalışmamızdaki polisomnografi testleri ise Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde yapılmıştır. Sefalometrik filmde yumuşak damak, nazofarenx, orofarenx ve hipofarenx alanları Matlap R14 işaret işlem modülü kullanılarak tesbit edildi 8. Ayrıca SNA ve yolu (PAS) ve mandibular düzlem ile hyoid kemik arası masafe (MP-H) Tedavi başında ve sonunda Epworth Uykusuzluk Skoru (ESS) testi yapılmıştır. SNB açıları, posterior hava değerlendirildi (Şekil-1) 9. Bu çalışmada Klearway apareyi kullanan orta şiddetteki OSA hastalarının tedavi başı ve tedavinin birinci ayı sonundaki, polisomnografi ve sefalometri ölçümleri değerlendirilmiştir. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışmaya orta şiddetteki OSA (Apne-Hipopne Đndeksi 21 ve 40 arasında olan hastalar 7 ) hastası olarak kabul edilen 10 erkek hasta katılmıştır. Yaş ortalamaları 39±4,2 dir. Vücut ağırlık indeksi (Body Mass Index) 32,3±5,1kg/m 2 ve boyun genişliği ise 16

3 Klearway Apareyi Klearway vücut sıcaklığında yumuşayan elastik bir akrilikten (Variflex Heat Softing Arylic, Great Lakes Orthodonics Ltd, Tonawanda, NY) yapılmıştır (Şekil 2). Bu aparey uyku sırasında çenenin yan ve dikey yöndeki hareketlerine izin verilmektedir. Çenenin yaklaşık 1-3 mm. yan hareketlerini ve 1-5 mm. dikey hareketlerini yapabilmesi temporamandibular eklem disfonksiyonunu azaltırken, çene kaslarının rahatsızlıklarını ortadan kaldırmaktaa ve nazofarengeal obstrüksiyondan dolayı ağızdan nefes alma zorluğu çeken hastaların ağız solunumuna imkân vermektedir. ağza takılmadan önce 4-5 dk kadar sıcak su altında bekletilmiştir. Klearway önce üst dişlere yerleştirilmiş daha sonra hastalara söylenmiştir (Şekil 4). çıkartmadan önce ılık önerilmiştir. alt çenelerini kapatması Hastalar ağzından apareyi suyla ağzın çalkalanması Hastalar haftada bir kere kontrol randevusu verilmiştir ve haftada iki defa vidayı (alt çenenin 0,5mm ileriye alınması) çevirmesi önerilmiştir. Vidanın çevrilmesi hastaların horlama ve apne şikâyetleri ortadan kalkıncaya kadar devam edilmiştir. Ayrıca, Klearway kullanan bireyler öksürebilir, esneyebilir veya su içerken apareyini çıkartmayabilir. Diş yüzeyinin tamamının kaplanmasıyla bukkal yönde olabilecek oklüzal değişim engellenir. Klearway apareyinde yer alan vida (11mm- rapid expander [A ], Leone S,p,A, Fiorentino-Italy) sayesinde, istendiğinde alt çene daha da öne doğru aktive edilebilmektedir 10, 11. Klearway apareyi alt çenenin maximum protruzyonunun üçte iki mesafesinin George Gauge (George Gauge, Grate Lakes Orthodontics Tonowada NY) ısırma kaydıyla tesbit edilmiştir 11. Hastalarda kullanılann George Gauge çatalı 5mm lik beyaz çataldır (Şekil 3 a,b). Aparey BULGULAR Hastalar Klearway apareyini 1 ay kullanmışlardır. Bir hastada alt çenenin ilerletilmesine gerek kalmadan OSA bulguları ortadan şikâyetleri ise bir ay kullanım sonucunda alt çenenin ortalama 9,4±1,3mm öne gelmesiyle tamamen ortadan kalkmıştır. Bir hastada kalkmıştır. Diğer hastaların TME de hafif bir ağrı ve temporal kaslarda gerilmee hissi oluşmuştur. Ayrıca iki hastada ise apareyi çıkardıktan sonra sabah saatlerinde alt ön dişlerinde rahatsızlık olmuştur, Ancak bu 17

4 şikâyet bir hafta içinde ortadan kalkmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçların istatistiksel değerlendirilmesinde paired t test kullanılmıştır ve p<0,05 olan değerler, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Hastalara uygulanann ESS u ise bir ay aparey kullanımı sonunda 11,25±0,7 dan 4,7±1,0 a inmiştir (P<0,05). Hastalardan alınan polisomnografilerde hastaların uykuu süreleri standart tutulmuştur. AHI 25,4±3,2 dan bir ay sonunda 9,2±3,8 e inmiştir (p=0,000), REM süresi (p=0,000) ve minimum SaO 2 (p=0,000) artış ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Tedavi başında ve tedavi sonundaki NREM sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Hastaların uyku yeterliliği ise 82,5±9,3 den 86±7,2 ye çıkması anlamlı olarak değerlendirilmiştir (p= 0,001-Tablo-1). Klearway apareyinin bir aylık kullanımı sonucunda alt çenenin başlangıc durumuna göre daha fazla öne doğru ilerletilmesiyle parafarengeal boşluklarda artış gözlenmiştir. Orofarenx (p= 0,000) ve hipofarenx (p= 0,000) alanlarındaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ancak Nazofarnex alanındaki atış istatistiksel olarak anlamlı değildir (p= 0,301). SNB açısında ise ortalama 6,3±0,1 lik artış tesbit edilmiştir (p= 0,000). PAS mesafesi ise 3,7±1 den 14,8±2 e çıkmıştır (p= 0,000). Hyoid kemik ise mandibular (p=0,003 - Tablo-2). düzleme 4,8±1,2 mm yaklaşmıştır TARTIŞMA Ağız içi apareyler günümüzde ncpap ı tölare edemeyen OSA hastaları için alternatif bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Bu apareyler arasında Klearway apareyi en çok araştırılan apareydir 8,12. Klearway apareyi alt ve üst çene arasında 5mm lik vertikal açıklık ve tedavi başlangıcında alt çeneyi maksimum protrüzyonunn 2/3 mesafesi kadar önde konumlayarak işlev görür. Buradaki çalışmada Klearway apareyi kullanılarak, bir ay sonunda orta şiddetteki OSA hastalarının apne ve hipopneye bağlı uykusuzluk şikâyetleri ortadan kaldırılmış ve bu bulguu ESS undaki düşüşle de desteklenmiştir. Hastaların AHI değerlerinde düşme kaydedilmiştir. REM süresindeki ise minimum SaO 2 nuna paralellik göstererek artmıştır. Hastalar da rahat uyku uyuduklarını bildirmişlerdir. Lowe ve arkadaşları 11 Klearway apareyinin şiddetli OSA hastalarında %60, orta şiddetteki OSA hastalarında ise %80 başarılı olduğunu göstermişlerdir. Aynı çalışmada hastaların AHI i aparey uygulandıktan sonra 32,6 dan 12 1 e inmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, Klearway apareyinin başarılı olduğunu gösteren diğer literatürdeki sonuçlarla uyumluluk 18

5 göstermektedir 8,13. Araştırıcılar çeneler arasındaki vertikal açıklığın artırılması ve alt çenenin ilerde konumlanmasıyla OSA lı hastalarda apnenin önlenebileceğini bildirmişlerdir 5,13. Ancak bazı çalışmalarda ise vertikal açıklığın artırılmasıyla ve alt çenenin ileri alınmasıyla, dil ve yumuşak damağın geriye hareket edeceği ve farengeal boşluğun azalacağı gösterilmiştir 8,15,16. Isano ve arkadaşları 17 ise sadece obesitesi olan hastalarda alt çenenin öne alınmasıyla beraber, yumuşak damakla teması olan dil kökünde öne doğru hareketi sırasında, yumuşak damağın geriye doğru hareket edeceğini ve farengeal boşluğu daraltacağını tespit etmiştir. Ancak bu durumun obesitesi olmayan kişilerde alt çenenin ileriye doğru alınması farengeal boşluğu artıracağı şeklinde sonuçlanacağını göstermişlerdir. Lowe ve arkadaşları 11 fiber obtik edoskopiyle parafarengeal alan ölçümü yapmışlardır. Klearway apareyinin hipofarenx ve orofarenx sahalarının genişliğini artırmasına rağmen, velofarenxdeki artışın istatistiksel olarak farklı olduğunu göstermişlerdir. Günümüzde parafarengeal alan ölçümleri conebeam Bilgisayarlı-Tomografi (CT) ve manyetik resonans ile elde edilen görüntülerde üç boyutlu olarak değerlendirildiği 18,19,20 gibi, sefalometri filmlerinde iki boyutlu olarak da değerlendirilmiştir 8. Bu çalışmalarda OSA lı hastalardaa OSA sı olmayan hastalara göre parafarengeal alanda daralma olduğu gösterilmiştir. Buradaki araştırmada ise parafaregeal alanın üç bölümü olan, nazofarenx, orofarenx ve hipofarenx alanları Klearway apareyi öncesi ve Klearway apareyi ağızdayken alınan sefalometri film üzerinde iki boyutlu olarak değerlendirilmiştir. Klearway apareyi sonrasında hipofarenx ve orofarenxde alanlarında artış gözlenirken nazofarenxdeki artış istatistiksel olarak anlamlı arkadaşlarının 8 bulunmamıştır. Bu bulgu Liu ve sefalometri filmlerinde yaptığı parafengeal ölçümlerle uyumluluk göstermiştir. Yumuşak dokulardaa ve dokular arasındaki hacimsel hesaplamalarda sefalometrik filmlerden çok, cone-beam Bilgisayarlı-Tomografi (CT) ve manyetik resonans gibi üç boyutlu elde edilen görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar daha sağlıklı bigi verebilmektedir. Buaradaki çalışmada sefalometri filmi kullanılması araştırmanın bir kısıtlılığıdır. Ancak elde edilen bulgular, diğer araştırıcılarla uyumluluk göstermesi ise sefalometri filmlerinin bir alternatif olduğunu göstermektedir. SONUÇ Bu çalışmada orta şiddetdeki OSA hastalarında Klearway apareyi AHI ini düşürerek başarılı bir sonuç vermiştir. Aparey uygulandıktan sonra elde edilen sefalometri filmlerinde sahalarında artış gözlenmiştir, Nazofarenxdeki artış ise anlamlı bulunmamıştır. orofarenx ve hipofarenx KAYNAKLAR: 1. Magliocca KR, Helman JI, Obstructive sleep apnea: Diagnosis, medical management and dental implications. J Am Den Assoc 2005;136: Sullivan CE, Berthon-Jones M, Issa FG, Eves L, Reversal of obstructive sleep apnea by continuous positive airway pressure applied to the nares. Lancet 1981;1: Pepin JL, Leger P, Veale D, Langevin B, Robert D, Levy P, Side effects of nasal continuous positive airway pressuree in sleep apnea syndrome: Study of 193 patients in two French sleep centers. Chest 1995;107:

6 4. Meurice JC, Dore P, Paquereau J, Neau JP, Ingrand P, Chavagnat JJ et al, Predictive factors of long-term nasal continuous positive airway pressure treatment in sleep apnea syndrome. Chest 1994;105: Gale DJ, Sawyer RH, Woodcock A, Stone P, Thompson R, O Brien K. Do oral appliances enlarge the airway in patients with obstructive sleep apnoea? A prospective computerised tomographic study. Eur J Orthod 2000;22: Lowe AA, Sjöholm TT, Ryan CF, Fleetham JA, Ferguson KA, Remmers JE, Treatment, airway and compliance effects of a titratable oral appliance. Sleep 2002; 23(4): American Sleep Disorders Association. Practice parameters for the treatment of snoring and obstructive sleep apnea with oral appliances. Sleep 1995;18: Liu Y, Lowe AA, Fleetham JA, Park YC, Cephalometric and physiologic predictors of the efficacy of an adjustable oral appliance for treating obstructive sleep apnea. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001;120: Prinsell JR, Cover story maxillomandibular advancement surgery for obstructive sleep apnea syndrome. J Am Dent Assoc (1); 133: Sarı E, Kurtulmuş H, Özen J, Klearway apareyi ile OSA nın tedavisi: vaka raporu. Yeditepe Klinik 2007;4: Lowe AA, Sjöholm TT, Ryan CF, Fleetham JA, Ferguson KA, Remmers JE, Treatment, airway and compliance effects of a titratable oral appliance. Sleep 2002; 23(4): George PT, A new instrument for functional appliance bite registration. J Clin Orthod 1992;26: Hans MG, Nelson S, Luks VG, Lorkovich P, Baek S-J. Comparison of two dental devices for treatment of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). Am J Orthod Dentofac Orthop 1997;111: Clark GT, Mandibular advancement devices and sleep disordered breathing. Sleep Med Rev 1998;2: Nayar S, Knox J. Management of obstructive sleep apnea in an edentulous patient with a mandibular advancement splint: A clinical report. J Prosthet Dent 2005;94: Johal A, Battagel JM. Current principles in the management of obstructive sleep apnoea with mandibular advancement appliances. Br Dent J 2001;190: Isono S, Tanaka A, Tagaito Y, Sho Y, Nishino T. Pharyngeal patency in response to advancement of the mandible in obese anesthetized persons. Anesthesiology 1997;87: Ogawa T, Enciso R, Memon A, Mah JK, Clark GT, Evaluation of 3D airway imaging of obstructive sleep apnea with cone-beam computed tomography. Stud Health Technol Inform, 2005;111: Mah JK, Danforth RA, Bumann A, Hatcher D, Radiation absorbed in maxillofacial imaging with a new dental computed tomography device. Oral Surg Oral Med Oral Pathol ;96: Oral Radiol Endod, Okubo M, Suzuki M, Horiuchi A, et al. Morphologic analyses of mandible and upper airway soft tissue by MRI of patients with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome. Sleep, 2006 ;29: Đletişim Adresi: Dr. Emel SARI Göksu Evleri Begonya Caddesi B41-A Anadoluhisarı, Beykoz/ /ĐSTANBUL-TÜRKĐYE E-posta: 20

PROF. DR. TÜLİN TANER

PROF. DR. TÜLİN TANER Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları PROF. DR. TÜLİN TANER Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AnaBilim Dalı TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Ankara 26 27 Mart

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları. Haluk İşeri. Ankara Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları. Haluk İşeri. Ankara Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları Haluk İşeri Ankara Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı OSAS Tanı ve Tedavi Yöntemleri Ankara 2007 Habitüel horlama, populasyonun % 25 i Rice

Detaylı

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ EĞİTİM Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995-2001 İlk-Orta Öğrenim, Ankara Yükseliş

Detaylı

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları E. Sevil Akkurt, Özlem D. Birben, Şerife S. Bozbaş, Elif Küpeli, Serdar Demirtaşoğlu,

Detaylı

Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları. Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi

Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları. Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi Uykuda Solunum Bozukluklarında Pozitif Havayolu Basınç (PAP) Tedavisi Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliğinin Rolü

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliğinin Rolü 198 Derleme Review Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliğinin Rolü The Role of Dentistry in Obstructive Sleep Apnea Syndrome Dr. Cafer ŞAHBAZ 1, Dr. Server MUTLUAY ÜNAL 2 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

Tıkayıcı uyku apne sendromunun ve sürekli pozitif havayolu basıncı titrasyonunun evre 3 ve REM uykusuna etkisi

Tıkayıcı uyku apne sendromunun ve sürekli pozitif havayolu basıncı titrasyonunun evre 3 ve REM uykusuna etkisi BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2017;27(3):141-145 Çalışma - Araştırma / Original Article doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.82891

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi Editör / Prof. Dr. Cemal Cingi 44 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XIV+434 Sayfa 162 Resim ve fiekil, 25 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6 Deomed,

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Ağır OUAS lı bir olguda klostrofobi ve uykuda ölüm korkusuna bağlı yaşanan CPAP cihazına uyum sorununun davranışsal destekle çözümlenmesi

Ağır OUAS lı bir olguda klostrofobi ve uykuda ölüm korkusuna bağlı yaşanan CPAP cihazına uyum sorununun davranışsal destekle çözümlenmesi 1 Ağır OUAS lı bir olguda klostrofobi ve uykuda ölüm korkusuna bağlı yaşanan CPAP cihazına uyum sorununun davranışsal destekle çözümlenmesi Arzu Erkoç, Servet Kayhan, Ünal Şahin Giriş OUAS, kişinin yaşam

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apnesinin Tanısında Lateral Sefalometrik Yaklaşım ve Mandibular İlerletici Splint ile Tedavisi

Obstrüktif Uyku Apnesinin Tanısında Lateral Sefalometrik Yaklaşım ve Mandibular İlerletici Splint ile Tedavisi Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2007; 28: 113-122 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Obstrüktif Uyku Apnesinin Tanısında Lateral Sefalometrik Yaklaşım ve Mandibular İlerletici Splint ile Tedavisi Lateral

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ağıziçi Araç Tedavisi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ağıziçi Araç Tedavisi Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 13 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ağıziçi Araç Tedavisi Oğuz KÖKTÜRK*, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

Detaylı

Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Dt. HANDAN TUĞÇE OĞUZ, ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995-2001 İlk-Orta Öğrenim,

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı?

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? Burcu Zeydan, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

Uyku apne sendromlu hastalarda CPAP tedavisine uyum ve tedavinin anksiyete ve depresyon üzerine etkisi

Uyku apne sendromlu hastalarda CPAP tedavisine uyum ve tedavinin anksiyete ve depresyon üzerine etkisi Uyku apne sendromlu hastalarda CPAP tedavisine uyum ve tedavinin anksiyete ve depresyon üzerine etkisi Fatma FİDAN 1, Mehmet ÜNLÜ 1, Murat SEZER 1, Ömer GEÇİCİ 2, Ziya KARA 1 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesinde Tan ve Tedavi

Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesinde Tan ve Tedavi Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2007; 28: 19-31 Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesinde Tan ve Tedavi Diagnosis and Treatment in Snoring and Obstructive Sleep Apnea Hüseyin

Detaylı

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 127-134, 1987 BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ Y. BURGAZ* Prognatik anomaliler hasta üzerinde ciddi sosyal ve fonksiyonel bozukluklar yaratır.

Detaylı

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMUNUN TEDAVİSİNDE PROTETİK YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMUNUN TEDAVİSİNDE PROTETİK YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ Case Report OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMUNUN TEDAVİSİNDE PROTETİK YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU PROSTHETIC APPROACH IN TREATMENT OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME (OSAS): CASE REPORT Makale Kodu/Article

Detaylı

OSAS IN FARKLI TİPLERİNDE TANI KRİTERLERİ VE TEDAVİ ALGORİTMASI

OSAS IN FARKLI TİPLERİNDE TANI KRİTERLERİ VE TEDAVİ ALGORİTMASI OSAS IN FARKLI TİPLERİNDE TANI KRİTERLERİ VE TEDAVİ ALGORİTMASI 36 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS); uluslararası uyku bozuklukları sınıflamasında (ICSD-2); 2. ana başlık olan uykuda solunum bozukluklarının

Detaylı

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI

BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI BARİATRİK AMELİYATLARIN KİLO VERMENİN ÖTESİNDE 7 ÖNEMLİ YARARI Bariatrik ameliyatlar sadece kilo kaybı sağlayarak fiziksel değişim sağlamazlar, asıl önemli olan kilo kaybı sonrası vücudumuz için bu 7 önemli

Detaylı

Obstrüktif uyku apneli ve horlayan erişkin erkek hastaların dentofasiyal özelliklerinin değerlendirilmesi

Obstrüktif uyku apneli ve horlayan erişkin erkek hastaların dentofasiyal özelliklerinin değerlendirilmesi Obstrüktif uyku apneli ve horlayan erişkin erkek hastaların dentofasiyal özelliklerinin değerlendirilmesi Evaluation of dentofacial characteristics in male patients with obstructive sleep apnea syndrome

Detaylı

HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI. Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi

HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI. Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi TANIM Horlama ve buna eşlik eden solunum düzensizlikleri ile karakterize klinik tablolardır.

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

OSAS TANIM, SEMPTOMLAR & KLİNİK BULGULAR

OSAS TANIM, SEMPTOMLAR & KLİNİK BULGULAR OSAS TANIM, SEMPTOMLAR & KLİNİK BULGULAR Doç. Dr. Hüseyin LAKADAMYALI Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uykuda Solunum Bozuklukları: Uyku sırasında solunum paterninde

Detaylı

Araştırmalar / Original Articles

Araştırmalar / Original Articles ISSN 1300-2961 Araştırmalar / Original Articles Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Hastalarda Devamlı Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP) Eğitiminin Cihaza Uyum ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi The

Detaylı

(2 olgu nedeniyle) Prof. Dr. Oktay ÜNER*, Doç. Dr. Sema YÜKSEL** Dt. Orhan MERAL***

(2 olgu nedeniyle) Prof. Dr. Oktay ÜNER*, Doç. Dr. Sema YÜKSEL** Dt. Orhan MERAL*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 1, Sayfa 87-95, 1995 İSKELETSEL 2. SINIF VE HİGH ANGLE OLGULARA JASPER JUMPER APAREYİ UYGULAMASI (2 olgu nedeniyle) Prof. Dr. Oktay ÜNER*, Doç. Dr. Sema YÜKSEL** Dt.

Detaylı

Klinik Yaklaşım 1 OLGU

Klinik Yaklaşım 1 OLGU Hikmet FIRAT* * SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, ANKARA OLGU Elliyedi yaşında erkek hasta, geceleri ani nefes tıkanması hissi ile uyanma şikayetiyle başvurdu.

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Polisomnografi Değişkenleriyle Beden Kitle İndeksi İlişkisinin Değerlendirilmesi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Polisomnografi Değişkenleriyle Beden Kitle İndeksi İlişkisinin Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Türk Rinoloji Dergisi 2015 Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Polisomnografi Değişkenleriyle Beden Kitle İndeksi İlişkisinin Değerlendirilmesi Doğan ATAN, a Aykut İKİNCİOĞULLARI, a Kürşat

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Hastalarda Hastalık Şiddetinin Uyku Algılaması Üzerine Etkisi

Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Hastalarda Hastalık Şiddetinin Uyku Algılaması Üzerine Etkisi Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Hastalarda Hastalık Şiddetinin Uyku Algılaması Üzerine Etkisi Burak Arpacı, Pınar Koç, Mustafa Çağrı Öcalan, Elif Sungur, B. Yüsra Şirin Danışman: Doç. Dr. Şerife Savaş Bozbaş

Detaylı

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Dr. Levent Vahdettin DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Derin örtülü kapanış, maksiller keserlerin mandibuler keserleri % 50 veya daha

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Gazi Üniversitesi 1996-2001

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Gazi Üniversitesi 1996-2001 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fethiye ÇAKMAK Doğum Tarihi ve Yeri: 31.07.1978- TRABZON E-mail: ckfethiye@hotmail.com Telefon: 0372 2613418 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI SINIFLAMA VE TANIMLAR

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI SINIFLAMA VE TANIMLAR UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI SINIFLAMA VE TANIMLAR Dr. Sibel Özkurt Pamukkale Üniversitesi Tıp T p Fak. Göğüs s Hastalıklar kları Anabilim Dalı Organizmanın çevreyle iletişiminin değişik şiddette uyaranlar

Detaylı

Sağlıklı bireylerde farengeal hava yolu, dil boyutlarının ve hyoid pozisyonun belirlenmesi

Sağlıklı bireylerde farengeal hava yolu, dil boyutlarının ve hyoid pozisyonun belirlenmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg doi:10.5455/gulhane.39860 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 Sağlıklı bireylerde farengeal hava yolu, dil boyutlarının ve hyoid pozisyonun belirlenmesi Sıla Mermut Gökçe (*),

Detaylı

T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK***

T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 25-32, 1985 T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK***

Detaylı

DEĞĐŞĐK DĐK YÖN YÜZ BÜYÜME PATERNĐNE SAHĐP ĐSKELETSEL SINIF 2 VAKALARIN ĐNCELENMESĐ

DEĞĐŞĐK DĐK YÖN YÜZ BÜYÜME PATERNĐNE SAHĐP ĐSKELETSEL SINIF 2 VAKALARIN ĐNCELENMESĐ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 39(1) 17-21, 2012 DEĞĐŞĐK DĐK YÖN YÜZ BÜYÜME PATERNĐNE SAHĐP ĐSKELETSEL SINIF 2 VAKALARIN ĐNCELENMESĐ Evaluation of skeletal Class 2 patients with different vertical growth patterns

Detaylı

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ TEDAVİ ALTERNATİFLERİ VE ÖNERİLER

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ TEDAVİ ALTERNATİFLERİ VE ÖNERİLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ TEDAVİ ALTERNATİFLERİ VE ÖNERİLER BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Ahmet Halil TURAN Danışman Öğretim Üyesi: Prof.

Detaylı

Titrasyonda hangisi tercih edilmeli? CPAP mı? APAP mı?

Titrasyonda hangisi tercih edilmeli? CPAP mı? APAP mı? Titrasyonda hangisi tercih edilmeli? CPAP mı? APAP mı? Dr. Selma FIRAT GÜVEN Atatürk Göğüs Hasalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara CPAP Yüksek devirli bir jeneratör Basıncı

Detaylı

AKUSTİK FARENGOMETRİ İLE HORLAMALI HASTALARIN POZİSYONA BAĞLI FARENGEAL HAVA YOLU DEĞİŞİKLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

AKUSTİK FARENGOMETRİ İLE HORLAMALI HASTALARIN POZİSYONA BAĞLI FARENGEAL HAVA YOLU DEĞİŞİKLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA AKUSTİK FARENGOMETRİ İLE HORLAMALI HASTALARIN POZİSYONA BAĞLI FARENGEAL HAVA YOLU DEĞİŞİKLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Murat Timur AKÇAM 1, Dr. Ömer KARAKOÇ 1, Dr. Serdar KARAHATAY 1, Dr. Hakan

Detaylı

Otomatik CPAP ların (APAP) Teknik Özellikleri ve Tedavi Endikasyonları

Otomatik CPAP ların (APAP) Teknik Özellikleri ve Tedavi Endikasyonları Otomatik CPAP ların (APAP) Teknik Özellikleri ve Tedavi Endikasyonları Dr. Selma FIRAT GÜVEN Atatürk Göğüs Hasalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara CPAP (Continious Positive

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ. Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ. Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ GİRİŞ Baş boyun tümörleri için radyoterapi alan hastanın anatomisi tedavi süresince anlamlı olarak değişir. Tümörün büyümesi

Detaylı

İki ve Dört Premolar Çekimli Bireylerde Dental Ark Değişikliklerinin İncelenmesi

İki ve Dört Premolar Çekimli Bireylerde Dental Ark Değişikliklerinin İncelenmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 2, Sayfa: 10-16, 2008 İki ve Dört Premolar Çekimli Bireylerde Dental Ark Değişikliklerinin İncelenmesi Evaluation of Dental

Detaylı

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA SEFALOMETRİK ANALİZ SONUÇLARI

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA SEFALOMETRİK ANALİZ SONUÇLARI ARAŞTIRMA OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA SEFALOMETRİK ANALİZ SONUÇLARI Dr. Ebru TAŞ 1, Dr. Mustafa BİLAZER 2, Dr. Ethem ŞAHİN 3, Dr. Ali Okan GÜRSEL 4 1 Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu: Antropometrik ve

Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu: Antropometrik ve KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(1): 13-19 Geliş Tarihi/Received: 10/06/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/11/2011 Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu:

Detaylı

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi Teknisyen : Evren SÖNMEZIŞIK CPAP OSAS tedavisinde birinci seçenektir.

Detaylı

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com CPAP TEDAVİSİ Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi www.uykubozuklugu.com UZUN DÖNEMDE Hipertansiyon Felç Aritmiler İnfarktüs KISA DÖNEMDE Yaşam Kalitesinde kötüleşme

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

Genel Önlemler. Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara

Genel Önlemler. Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara Genel Önlemler Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara OSAS tedavisinde altın standart tedavi yöntemi PAP tedavisidir. Yaşam tarzı değişikliği Obezite Alkol Sigara Egzersiz(aşırı yorgunluk!!!)

Detaylı

Titrasyon Gecesinde CPAP Tedavisini Reddeden Hastalar

Titrasyon Gecesinde CPAP Tedavisini Reddeden Hastalar ORİJİNAL ARAŞTIRMA Titrasyon Gecesinde CPAP Tedavisini Reddeden Hastalar Fulsen BOZKUŞ, a Aykut ÇİLLİ a a Göğüs Hastalıkları AD, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya Ge liş Ta ri hi/re ce i ved:

Detaylı

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİNDE POZİTİF HAVAYOLU BASINCI TEDAVİSİ Dr. Bülent Çiftçi Pozitif havayolu basıncı (Positive Airway Pressure = PAP) tedavisi Obstrüktif uyku apne sendromu tedavisinde

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Upper airway changes between different skeletal malocclusions

Cumhuriyet Dental Journal. Upper airway changes between different skeletal malocclusions Cumhuriyet Dental Journal Volume 18 Issue 1 doi: 10.7126/cdj.58140.5000033816 available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumudj/ RESEARCH ARTICLE Upper airway changes between different skeletal malocclusions

Detaylı

KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD)

KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD) G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 231-235, 1985 KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD) Sevda SUCA* Cihan AKÇABOY* Temporomandibuler eklem hastalıkları ve fonksiyon bozuklukları eklemin stomatognatik

Detaylı

OBSTRUKTİF UYKU APNELİ HASTALARDA ÜST HAVA YOLU BOYUTLARININ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRMESİ

OBSTRUKTİF UYKU APNELİ HASTALARDA ÜST HAVA YOLU BOYUTLARININ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRMESİ OBSTRUKTİF UYKU APNELİ HASTALARDA ÜST HAVA YOLU BOYUTLARININ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRMESİ THE EVALUATION OF UPPER AIRWAY DIMENSIONS BY COMPUTERIZED TOMOGRA- PHY IN SLEEP APNEA PATIENTS Dr.

Detaylı

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU. Dr. M. Sezai Taşbakan Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları A.D.

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU. Dr. M. Sezai Taşbakan Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları A.D. OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU Dr. M. Sezai Taşbakan Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları A.D. 1 Sunum Planı Tanım - görülme sıklığı Klinik tanı - Risk faktörleri - Yakınma ve öykü - Fizik muayene Tanı yöntemleri

Detaylı

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Pozisyonel Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Klinik ve Polisomnografik Özellikleri

Pozisyonel Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Klinik ve Polisomnografik Özellikleri ARAŞTIRMA Pozisyonel Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Klinik ve Polisomnografik Özellikleri Clinical and Polysomnographic Properties of Patients with Positional Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Detaylı

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda enürezis ile uyku parametreleri arasındaki ilişki

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda enürezis ile uyku parametreleri arasındaki ilişki JCEI / Abakay ve ark. Uyku apne sendromunda enürezis ve uyku parametreleri 2013; 4 (3): 313-317 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0291 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLU. Dr. Zeynep Zeren Uçar. kları ve Cerrahisi

ÜST SOLUNUM YOLU. Dr. Zeynep Zeren Uçar. kları ve Cerrahisi ÜST SOLUNUM YOLU DİRENÇ SENDROMU Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs G s Hastalıklar kları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma rma Hastanesi 9 SORUDA ÜSYDS 1. Tanımı 2. Tarihçe e ( Uyku bozuklukları sınıflamasında

Detaylı

Obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda manyetik rezonans görüntüleme ile orofaringeal bölgenin değerlendirilmesi

Obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda manyetik rezonans görüntüleme ile orofaringeal bölgenin değerlendirilmesi doi:10.5222/terh.2016.115 Klinik Araştırma Obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda manyetik rezonans görüntüleme ile orofaringeal bölgenin değerlendirilmesi MRI evaluation of the oropharyngeal region

Detaylı

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz,

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz, ORTODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Ders Sorumluları: Prof. Dr. Zahir Altuğ altug@dentistry.ankara.edu.tr Prof. Dr. Hakan Gögen Doç.Dr. Çağrı Ulusoy DOR 601 Büyüme ve gelişim Z 3 0 3

Detaylı

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ VE ORTODONTİK APAREYLER İLE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ VE ORTODONTİK APAREYLER İLE TEDAVİ SEÇENEKLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ VE ORTODONTİK APAREYLER İLE TEDAVİ SEÇENEKLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif KANTAR Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII. Sayı 1, Sayfa 147-152, 1990 CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET Bu makalede, cerrahi rezeksiyon sonucunda

Detaylı

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(3): 216-220 Geliş Tarihi/Received: 08/10/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 14/07/2013 Obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların psikiyatrik açıdan

Detaylı

TIKANMAYA BAĞLI UYKU APNESİ HASTALARI VE BASİT HORLAYANLARDA HORLAMA SESLERİNİN SPEKTRAL ZARF ANALİZİ

TIKANMAYA BAĞLI UYKU APNESİ HASTALARI VE BASİT HORLAYANLARDA HORLAMA SESLERİNİN SPEKTRAL ZARF ANALİZİ TIKANMAYA BAĞLI UYKU APNESİ HASTALARI VE BASİT HORLAYANLARDA HORLAMA SESLERİNİN SPEKTRAL ZARF ANALİZİ Mustafa Çavuşoğlu Mustafa Kamaşak Osman Eroğul Tolga Çiloğlu Yeşim Serinağaoğlu Hakan Birkent SİU 2007

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS)

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) ADRES: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş.Hek.Fak. Ağız Diş Çene Cerrahisi A.B.D. TEL: 0555 557 33 10 E-MAİL:mkparlar@yahoo.com Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. ISSN

TÜRK TORAKS DERNEĞİ OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU.  ISSN ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Cilt 13 Ek 1 Aralık 2012 Volume 13 Supplement 1 December 2012 TÜRK TORAKS DERNEĞİ OBSTRÜKTİF UYKU APNE

Detaylı

Kamyon sürücülerinde trafik kazası ve uyku apne sendromu semptomları arasındaki ilişki

Kamyon sürücülerinde trafik kazası ve uyku apne sendromu semptomları arasındaki ilişki Kamyon sürücülerinde trafik kazası ve uyku apne sendromu semptomları arasındaki ilişki Fatma FİDAN, Mehmet ÜNLÜ, Murat SEZER, Ziya KARA Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Uyku Hastalıklarında PAP Tedavisi. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uyku Hastalıklarında PAP Tedavisi. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Hastalıklarında PAP Tedavisi Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi UZUN DÖNEMDE Hipertansiyon Felç Aritmiler İnfarktüs KISA DÖNEMDE Yaşam Kalitesinde kötüleşme

Detaylı

MIKNATISLI APAREYLERLE TEDAV ED LM fi FONKS YONEL SINIF III MALOKLÜZYONLU B REYLERDE FARENGEAL HAVAYOLU BOYUTU VE ALANININ DE ERLEND RMES

MIKNATISLI APAREYLERLE TEDAV ED LM fi FONKS YONEL SINIF III MALOKLÜZYONLU B REYLERDE FARENGEAL HAVAYOLU BOYUTU VE ALANININ DE ERLEND RMES MIKNATISLI APAREYLERLE TEDAV ED LM fi FONKS YONEL SINIF III MALOKLÜZYONLU B REYLERDE FARENGEAL HAVAYOLU BOYUTU VE ALANININ DE ERLEND RMES EVALUATION OF PHARYNGEAL AIRWAY DIMENSION AND AREA IN FUNCTIONAL

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

Anahtar sözcükler: Sınıf TL. bölüm 1 ortodontik düzensizlik, Frankel'in fonksiyon düzenleyicisi, Baiters Bionator'u, Holdaway analizi.

Anahtar sözcükler: Sınıf TL. bölüm 1 ortodontik düzensizlik, Frankel'in fonksiyon düzenleyicisi, Baiters Bionator'u, Holdaway analizi. 1. Ü. Dişhekimligi Fakültesi Dergisi CİLT : 25, SAYİ : 2, NİSAN 1991 SINIF II, BÖLÜM 1 ORTODONTİK DÜZENSİZLİK GÖSTEREN BİREYLERDE FONKSİYONEL APAREYLERLE TEDAVİ SONUCU OLUŞAN YUMUŞAK DOKU PROFİL DEĞİŞİKLİKLERİNİN

Detaylı

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Büşra GÜVEN Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Servet DOĞAN İZMİR-2013

Detaylı

Obstruktif uyku apne sendromlu olgularda hipotiroidi

Obstruktif uyku apne sendromlu olgularda hipotiroidi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 512-517 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0464 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Obstruktif uyku apne sendromlu olgularda hipotiroidi Hypothyroidism

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

Hafif obstrüktif uyku apneli hastalarda REM ile ilişkili obstrüktif uyku apne sıklığı ve özellikleri

Hafif obstrüktif uyku apneli hastalarda REM ile ilişkili obstrüktif uyku apne sıklığı ve özellikleri KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(4): 283-287 Geliş Tarihi/Received: 22/04/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 05/09/2013 Hafif obstrüktif uyku apneli hastalarda REM ile ilişkili

Detaylı

Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi

Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi Ekrem Said Kankılıç 1, Ali Osman Köksal 2, Mehtap Acar 3, Ayşe Türkmen 2, Selen Güler Selen

Detaylı

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda vücut kitle indeksi ve boyun çevresi ölçümlerinin apne hipopne indeksiyle korelasyonu

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda vücut kitle indeksi ve boyun çevresi ölçümlerinin apne hipopne indeksiyle korelasyonu TKBB & BBCD 2011 doi: 10.5152/tao.2011.18 ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda vücut kitle indeksi ve boyun çevresi ölçümlerinin apne hipopne indeksiyle korelasyonu H.

Detaylı

Key Words: Functional anterior shifting,

Key Words: Functional anterior shifting, ARAfiTIRMA / RESEARCH Fonksiyonel Anterior Kayman n skeletsel ve Havayolu Yap lar na Etkisi Effects of Functional Anterior Shifting On Skeletal and Airway Structures Dt. Faruk zzet UÇAR Yrd.Doç.Dr. Gökmen

Detaylı

HIZLI ÜST ÇENE GENİŞLETMESİ SONUCU OLUŞAN HAVA YOLU DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HIZLI ÜST ÇENE GENİŞLETMESİ SONUCU OLUŞAN HAVA YOLU DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 36(2) 95-102, 2009 HIZLI ÜST ÇENE GENİŞLETMESİ SONUCU OLUŞAN HAVA YOLU DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of AirwayChanges After Rapid Maxillary Expansion Doktora Öğrencisi

Detaylı

Ortodonti. İlk Muayene zamanı:

Ortodonti. İlk Muayene zamanı: Ortodonti Ortodonti, diş, çeneler ve yüz bölgesinde oluşmuş bozukluk veya uyum sorunlarını tedavi eden branştır. Söz konusu bozuklukların önlenmesi ve ilerlemesinin önüne geçilmesi için de tedaviler yöntemleri

Detaylı

CPAP Titrasyonu (manuel titrasyon)

CPAP Titrasyonu (manuel titrasyon) CPAP Titrasyonu (manuel titrasyon) Doç. Dr. Tansu Ulukavak Çiftçi Gazi Ü. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Tanım CPAP titrasyonu; obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) tanısı almış, uygun endikasyondaki

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Uvulopalatal Flep Cerrahisinin Etkinliği

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Uvulopalatal Flep Cerrahisinin Etkinliği KBB ve BBC Dergisi 15 (3):120-125, 2007 Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Uvulopalatal Flep Cerrahisinin Etkinliği The Efficacy of Uvulopalatal Flap Surgery in Patients With Obstructive Sleep Apnea

Detaylı

Başoğlu Ö K 1 Yürekli B S 2 Taşkıranlar P 1 Tunçel Ş 1 Yılmaz C 2. Özet

Başoğlu Ö K 1 Yürekli B S 2 Taşkıranlar P 1 Tunçel Ş 1 Yılmaz C 2. Özet Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 50 (2): 111-117, 2011 Ege Obez Hasta Okulu anket çalışması: obezite ile obstrüktif uyku apne sendromu semptomları ve gündüz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: kubra.olkun@okan.edu.tr

Detaylı

UYKU APNE SENDROMU (Tanım, Fizyopatoloji, Klinik, Tanı Yöntemleri, Sonuçları)

UYKU APNE SENDROMU (Tanım, Fizyopatoloji, Klinik, Tanı Yöntemleri, Sonuçları) UYKU APNE SENDROMU (Tanım, Fizyopatoloji, Klinik, Tanı Yöntemleri, Sonuçları) Dr. Hikmet FIRAT Yaşamımızın üçte birini uykuda geçirmemize rağmen uyku hakkındaki bilgilerimiz oldukça yenidir. Tarih boyunca

Detaylı

(2 Vaka Nedeniyle) Doç. Dr. Sema YÜKSEL*, Dt. Orhan MERAL**, Dt. Tuba ÜÇEM**

(2 Vaka Nedeniyle) Doç. Dr. Sema YÜKSEL*, Dt. Orhan MERAL**, Dt. Tuba ÜÇEM** Cilt XII, Sayı 2, Sayfa 107-116, 1995 G.Ü. Dişhek. Fak. Der. ANGLE SINIF II BÖLÜM 2 MALOKLUZYONLARIN ERKEN DÖNEM TEDAVİSİ (2 Vaka Nedeniyle) Doç. Dr. Sema YÜKSEL*, Dt. Orhan MERAL**, Dt. Tuba ÜÇEM** ÖZET

Detaylı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Eskişehir 2. Eskişehir Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Eskişehir 3

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Eskişehir 2. Eskişehir Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Eskişehir 3 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201410404 Obstruktif Uyku Apne Sendromu olan Erektil Disfonksiyonlu Erkek Hastalarda Polisomnografik Bulguların Analizi ve Nazal CPAP Tedavisinin Erektil Disfonksiyon

Detaylı

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Doç. Dr. Meral Yüksel Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı meralyuksel@gmail.com

Detaylı

Prof Dr Gökhan AKSOY

Prof Dr Gökhan AKSOY Prof Dr Gökhan AKSOY 1 2 A-MANDİBULER KONUM 3 SİSTEMİN HAREKETLİ BÖLÜMÜ OLAN MANDİBULANIN, CRANİUMA ÖZELLİKLE DE MAXİLLAYA GÖRE UZAYSAL KONUMUDUR. 4 SENTRİK İLİŞKİ SENTRİK OKLÜZYON ALT ÇENENİN DİNLENME

Detaylı

OSAS' LI HASTALARIN ÜST SOLUNUM YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN TEKNİKLER

OSAS' LI HASTALARIN ÜST SOLUNUM YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN TEKNİKLER DERLEME OSAS' LI HASTALARIN ÜST SOLUNUM YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN TEKNİKLER Dr. Murat ENÖZ 1, Dr. Halil YANARDAĞ 2, Dr. Mehmet GÜVEN 3 1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak

Detaylı

Taksi Sürücülerinde Gündüz Aşırı Uyku Hali ile Trafik Kazaları Arasındaki İlişki

Taksi Sürücülerinde Gündüz Aşırı Uyku Hali ile Trafik Kazaları Arasındaki İlişki Taksi Sürücülerinde Gündüz Aşırı Uyku Hali ile Trafik Kazaları Arasındaki İlişki Banu ERİŞ GÜLBAY*, Turan ACICAN*, Ruşina DOĞAN*, Ayşe BAÇÇIOĞLU*, Emine GÜLLÜ*, Gülseren KARADAĞ* * Ankara Üniversitesi

Detaylı

Dr. M.Abdullah KELEġ * Doç Dr ġ. Begüm TÜRKER *

Dr. M.Abdullah KELEġ * Doç Dr ġ. Begüm TÜRKER * Derleme/ KELEŞ, Review TÜRKER OBSTRUKTĠF UYKU APNESĠ VE DĠġ HEKĠMLĠĞĠ OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA AND DENTISTRY Dr. M.Abdullah KELEġ * Doç Dr ġ. Begüm TÜRKER * Makale Kodu/Article code: 2332 Makale Gönderilme

Detaylı

Hakkari İl Merkezi Kamu Çalışanları Arasında Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Semptom Prevalansı

Hakkari İl Merkezi Kamu Çalışanları Arasında Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Semptom Prevalansı T A D Hakkari İl Merkezi Kamu Çalışanları Arasında Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Semptom Prevalansı Symptom Prevalence of Obstructive Sleep Apnea Syndrome in State Employees in Hakkari Hüseyin Günizi Hakkari

Detaylı

Journal of Neurological Sciences [Turkish] 29:(1)# 30; , Araştırma Yazısı

Journal of Neurological Sciences [Turkish] 29:(1)# 30; , Araştırma Yazısı Journal of Neurological Sciences [Turkish] 29:(1)# 30; 011-017, 2012 http://www.jns.dergisi.org/text.php3?id=492 Araştırma Yazısı Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Etkili CPAP Seviyesinin Önceden

Detaylı

Parkinson hastalığında Uyku yapısı Eşlik eden uyku bozuklukları Gündüz uykululuk Bektaş Korkmaz, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz

Parkinson hastalığında Uyku yapısı Eşlik eden uyku bozuklukları Gündüz uykululuk Bektaş Korkmaz, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz Parkinson hastalığında Uyku yapısı Eşlik eden uyku bozuklukları Gündüz uykululuk Bektaş Korkmaz, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Klinik

Detaylı