ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI"

Transkript

1

2 ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: ULUSAL EĞITIMDE ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI (11 Haziran 1999) PANEL TUTANAĞI

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Eylül 1999 İstanbul ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi İTO Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel. : (212) /303 Faks : (212) E. Posta: BASKI TANBURACI Matbaacılık ve Ticaret A. Ş. Tel, ve Fax : (0.212)

4 ÖNSÖZ Günümüzün sanayi toplumu, bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı gelişmeler sonucunda enformasyon toplumuna dönüşürken bilgi üretimi de gelişmeyi etkileyen en önemli faktör haline gelmektedir. Çağdaş gelişmelere ayak uydurabilmek ise eğitime yeterli kaynakların aktarılması ile mümkündür. Dinamik bir sosyal yapıya sahip olan ülkemizde hızlı nüfus artışı, kırsal kesimden büyük kentlere göç, eğitim hizmetlerine olan talebi arttırmıştır. Bu artış, son yıllarda belirgin bir şekilde okul, eğitmen yetersizliği, eğitimde kalitenin düşmesi gibi bir çok sorunu beraberinde getirmiştir. Ayrıca ülkemizin içinde bulunduğu yapısal ekonomik sıkıntılar gözönüne alınırsa devletin bu sorunları tek başına yüklenmesi ve hafifletmesinin pek mümkün olmadığı anlaşılacaktır. Bu bağlamda, özel sektörün kendi çabalarıyla meydana getirdiği ve geliştirdiği özel okular eğitim sektörümüzde büyük önem kazanmaktadır. Özel okullar devletin esasen vermek zorunda olduğu eğitim hizmetini üstlenmiş ve devletin üzerindeki yükü kısmen paylaşmış durumdadır. Eğitim sektöründe uygulamada yaşanan mevcut sorunlar öğrencilere, velilere ve ilgililere büyük zorluklar yaşatmaktadır. Odamız, ülkemiz için en öncelikli konu olan eğitim sistemimizde ortaya çıkan yapısal sorunları tartışmak ve bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla "Ulusal Eğitimde Özel Okulların Yeri ve Sorunları" konulu bir panel düzenlemiştir. Panelde yapılan konuşma ve tartışmaların yer aldığı bu kitabın üyelerimize ve başta karar alıcılar olmak üzere eğitimle ilgili herkese yararlı olmasını diler, panelin gerçekleşmesinde emeği geçen Etüt ve Araştırma Şubesi'ne ve panel notlannı yayına hazırlayan aynı Şube'nin Araştırma Raportörü Arzu Ataman'a teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER Sayfa No Açış Konuşması Mehmet YILDIRIM 7 PANEL 11 Oturum Başkanı: Cevdet CENGİZ 13 Hasan EREN 17 Dündar UÇAR 21 Nazlı TEKİN 25 Yüksel YAVUZ 29 Panelistlerin ikinci etap konuşmaları Hasan EREN 33 Dündar UÇAR 35 Nazlı TEKİN 38 Yüksel YAVUZ 39 TARTIŞMA VE SORULAR 41

7

8 İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET YILDIRIMIN AÇIŞ KONUŞMASI Saygıdeğer davetliler, sayın konuşmacılar, değerli konuklarımız ulusal eğitimde özel okulların yeri, sorunları ve çözüm önerileri konulu panele hoşgeldiniz. Bugün burada bireysel ve toplumsal alanda hayatımızın her dönemini doğrudan etkileyen eğitim konusundaki sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak için toplanmış bulunuyoruz. Toplumsal kalkınmanın ve çağdaş gelişmelere ayak uydurabilmenin ancak iyi bir eğitimle mümkün olabildiği hepimizce bilinmektedir. Eğitim sisteminin temel amacı büyük önder Atatürk'ün işaret ettiği gibi, her zaman özgür ve bilimsel düşünce yeteneğine sahip vatandaşları yetiştirmek olmalıdır. Öte yandan, ülke kalkınmasında vazgeçilmez olan kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi için de kişilerin yetenek ve becerilerini geliştirmek zorunludur. Kaliteli bir eğitim verilebilmesi için ise, gerekli olan koşulların sağlanması bakımından yeterli kaynaklar sağlanmış olmalıdır. Genç bir nüfus yapısına ve yüksek bir nüfus artış hızına sahip olan ülkemizde bütün çocuklarımıza kaliteli bir eğitim verilebilmesi için Milli Eğitim sistemine yeterli finansal kaynağın tahsis edildiğini söylemekten çok uzaktayız. Türk milli eğitiminin ihtiyaçlarıyla karşılaştırıldığında kamunun, Türk Milli Eğitimine tahsis ettiği kaynakların önemli ölçüde yetersiz kaldığı görülmektedir. Nitekim, Türkiye'de bütçeden Milli Eğitime tahsis edilen kaynaklar % 8 dolayındadır. Bu oran Japonya, Amerika ve Fransa'da %18, Tayland'da % 21, Kore'de % 28'dir. Diğer taraftan kamu kesiminin mevcut mali yapısı kimi olumlu gelişmelere rağmen, gelecek yıllarda da devletin Türk Milli Eğitimine, gerekli kaynakları aktarmakta yetersiz kalacağını göstermektedir. Eğitim sisteminde yıllardan beri yaşanan ve artık kronikleşen sorunlar veliden öğrenciye, okul yöneticilerinden milli eğitim bürokratlarına

9 kadar her kesimin ortak şikayet konusu olmuştur. Başta özel okullar olmak üzere tüm eğitim kurumlarını olumsuz yönde etkileyen çeşitli sorunların artık ortadan kaldıniması gerekmektedir. Değerli konuklarımız, Türkiye'de Milli Eğitimin önemli sorunlarından birisi de özel okulların (deyim yerindeyse) üvey evlat muamelesi görmesi, ya da bir başka deyişle gereksiz görülmesidir. Aslında özel okullar Anayasa gereğince devletin ücretsiz olarak yapmak zorunda olduğu ancak yeterince yapamadığı bir hizmeti topluma sunmaktadır. Gerçekten, özel okullar devletin üzerinden eğitimle ilgili mali yükün bir kısmını alarak devlet bütçesine dolaylı hatta doğrudan katkı yapmaktadır. Bugün Türkiye'de 1704 özel okul tedrisatta bulunmaktadır. Bu okullarda 238 bin öğrenci eğitim görmektedir. Özel okullar olmasaydı, bu öğrencilere de, devletin okul bulması gerekecekti. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de özel okullann yeterli düzeyde gelişemediğini görmekteyiz. Özel okullara devam eden öğrencilerin toplam öğrencilere oranı Tunus'ta % 12, Almanya'da % 13, ingiltere'de %15, Fransa'da % 24 ve Hollanda'da % 68'dir. Buna karşılık Türkiye'de bu oran % 1.5 dolayındadır. Ekonomik olarak bizden daha geri ülkelerde de bu oranlar bizden yüksektir. Bu durum Türkiye'de özel girişimlerin ve özel finansman kaynaklarının Türk Eğitim sistemine yönlendirilmesi için ciddi bazı tedbirlerin alınıp, hızlı uygulamaya konması gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Değerli bürokratlarımız, sevgili konuklar. Devlet, öncelikle özel okullara bakış açısını değiştirmelidir. Siyasetçiler ve bürokratlar, özel okullan varlıklı kesimin çocuklarının gittiği, eğitimin gayriciddi yapıldığı müesseseler olarak görmekten artık vazgeçmelidir. Özel okulların öğrencilerinin çoğunun, daha nitelikli eğitim ve yabancı dil isteyen, eğitim seviyesi yüksek, orta gelirli ailelerin çocuklarından oluştuğunu belirtmek istiyorum. Devlet, bir taraftan yüksek öğrenimdeki özel üniversitelere elinden geldiğince yardım ederken, yatınmcıları üniversite kurmaya teşvik ederken, diğer tarafta aynı devlet, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğrenimdeki özel okullara uzak durmaktadır. Bu yaklaşımı, bu çifte standartı gerçekten anlamak mümkün olamamaktadır. İkisinin arasındaki fark nedir? Bir yerde doğruyu bulmuşken diğerinde yanlışta ısrarın nedenini merak ediyoruz.

10 Devlet, büyük maddi özveride bulunarak çocuklarını özel okula gönderen velilere artık köstek değil, destek olmalıdır. Son yıllarda pek çok nedenle ve süratle içinden çıkılmaz hale gelmekte olan eğitim sisteminde özel okulların bir çıkış yolu olduğunu artık görme zamanı gelmiştir. Yeterli eğitim altyapısı sağlayamayan devlet, yıllardır eğitimi çocuklararası bir yarışma haline getirmiştir. Eğitim, asıl amacının dışına çıkarak, sınav için öğrenen ezberci öğrenci yetiştirmeye dönük bir sistem haline gelmiştir. Bütünüyle test çözmeye yönelik, ezbere dayalı, öğrencileri okuldan uzaklaştıran inanılmaz bir yapılanma oluşmuş, öğretim dışında eğitim ve iyi okul anlayışı büyük tahribata uğramıştır. Kaliteli eğitimin, nitelikli okulculuğun önündeki en büyük engel bugünkü sınavlı sistemdir. Bu ciddi bir sorundur. Böyle bir sorun başka ülkelerde yaşanmamaktadır. Bu sorunun çözümünün de bir ayağı, eğitim sistemine özel sermayenin ve girişimciliğinin etkin bir şekilde katılımını özendirmektir, sağlamaktır. Bunu özendirmenin çok çeşitli yollannı, çarelerini, biraz sonra, panelde yer alan konuşmacıların ve siz değerli katılımcıların göstereceğine inanıyorum. Ben sözlerimi burada tamamlarken, 57. Hükümetin çalışmalarına katkı sağlayacağı inancıyla düzenlediğimiz bu panele katılımınız ve katkılarınız için şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.

11

12 PANEL OTURUM BAŞKANI: Cevdet Cengiz MEB Müsteşar Yardımcısı PANELÎSTLER: - Hasan Eren MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı - Dündar Uçar İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Nazlı Tekin Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdür Yardımcısı - Yüksel Yavuz Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Şube Müdürü

13

14 Cevdet CENGİZ - Oturum Başkanı MEB Müsteşar Yardımcısı Çok değerli konuklar, paneli başlatmadan evvel, ben ve değerli arkadaşlanm adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Aynca, bu panele, Sayın Bakan ve Müsteşanmız bizzat katılmayı istedikleri halde, dün Şırnak'ta bir başka görevi yerine getirmekte olduklanndan dolayı katılamayacaklannı bildirmemi ve sevgi ve saygılannı sizlere iletmemi istediler. İstanbul Ticaret Odası'nın böyle bir zamanda Türk özel öğretim sisteminin daha iyi durumlara getirilmesi yolunda bir çalışmayı başlattığı için de kutlamalannı iletmemi ifade ettiler. Bugünkü Paneli zaman elverdiği ölçüde dört arkadaşımla birlikte, Türk Milli Eğitim sistemi içerisinde özel eğitimimizin yerini, yapılması gerekenleri, sorunlannı, çözüm yöntemlerini tartışmak ve sonunda da siz değerii katılımcılann değerlendirmeleri ve sorulanyla katkılannı almak suretiyle yürüteceğim. Değerii arkadaşlanm uygun görürierse, ilk turda eğitim sektörünün mevcut durum ve mevcut yapı içerisindeki sorunlan, ikinci turda da çözüm önerileri ağıriıklı konuşmalannı yapmak üzere, birincisinde onar dakika, ikincisinde de beşer dakika ayırarak 11.20'ye kadar birinci bölümü tamamlayıp, ikinci bölümde de sorulan ve tartışmalan sağlamak istiyorum. Eğer izniniz olursa, mevcut durumu daha iyi tanımamız için, Eğitim Bakanlığı'nın özel öğretim sisteminin kuruluşundan bu yana hangi safhalara geldiğini, en azından rakamlaria bize sunması için, birinci konuşmacı olarak Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdür Yardımcısı Hasan Eren'i, daha sonra da bu hizmeti verenler adına Sayın Uçar'ı ve mevcut durum üzerine konuşmalan üzere Hazine ve Maliye temsilcisi arkadaşlanmı almak istiyorum. Öğrenciler adına olmadığına göre, hem Milli Eğitim camiasından birisi olarak, hem de Özel Okullar Derneği Başkanı olarak Sayın Dündar Uçar'ı dinleriz, yeni konuşmacı ilave yapmamak ü2:ere öyle bir planlama yapmış bulunuyoruz. Ben çok kısa olarak rakamlara girmeden, 40 yıla yakın bir eğitimci ve yönetici olarak bazı bilgileri siz değerii konuklanmızla paylaşmak istiyorum. Ancak bilgilendirmek istiyorum diyemiyorum, hepimizin gözü önünde cereyan eden hadiseler, en çok ve açık şekliyle eğitim sisteminde meydana gelen değişmelerdir. Çünkü 65 milyon nüfusun hemen hepsi

15 doğrudan doğruya eğitim sistemimizle ilgilidir. Bu toplumumuzun duyarlı olduğunun bir göstergesidir ve buda iftihar edici bir husustur. Türk toplumu, eğitim sektörünün gelişme süreci içinde dinamik bir şekilde rol alarak, olumlu veya olumsuz tenkitlerini yaparak ve içinde yaşayarak takip altında tutmaktadır. Bu Türkiye'nin geleceği için pozitif bir değerdir. Nemelazımcı değildir. Aman devlet yapıyor ya bana ne değişi içinde değildir. Birçok sektörde ve hizmet kesiminde öyle gibi görülse de eğitimde öyle değildir ve biz bundan büyük haz duyuyoruz, yani eleştiriliyoruz, eleştirilmemiz gerektiğine de inanıyoruz, bu bize kamçı oluyor. İkinci bir müspet noktaya daha değinmek istiyorum. Türklerin herhangi bir gelişmiş veya gelişmekte olan ülke vatandaşından farklı davranışları olduğunu anlatmak için söylüyorum. Başka ülkenin vatandaşı ben vergimi verdikten, vatandaşlık görevimi yaptıktan sonra okulun çatısının aktığını bana nasıl anlatırsınız da tekrar para istersiniz diye sorar. Veya bilmem hangi hizmetinizden ekstra para talep edersiniz, bunları daha önce niye öngörmediniz. Ancak Türkiye'de biliyorum benim verdiğim bu vergi sana yetmiyor diye gönüllü olarak yardımda bulunan vatandaşlarımız var. İstanbul Ticaret Odası 75 derslik yaptırdı. İstanbul'da yılda 2500 derslik vatandaşlarımızın katkılarıyla yaratılıyor. Bu müthiş bir pozitif değerdir. Bundan mutluluk duymalıyız. Gayri Safi Milli Hasıla içinde eğitime ayrılan miktar yeterli olmamaktadır. Yeterli olmamasında bir çok haklı sebep bulunmaktadır. Eğitimci ve yönetici olarak bize ayrılan rakamı çoğaltmak için bu miktarın azlığını belirtmek durumundayız. Her bütçe döneminden evvel gerekli oluşumları sağlayarak Milli Eğitimin konsolide bütçe içerisindeki payını arttırmaya gayret etmekle birlikte, makulü de hiç elden bırakmamak durumunda olduğumuzu biliyoruz. Daha fazla gelişmeyi sağlamak için mücadele vermekteyiz. Başka bir noktayı da ifade edip, sözü arkadaşıma devredeceğim. Büyük önderimiz başöğretmen Atatürk, 1932'lerde Türk Eğitim Derneği'ni oluşturarak dernek marifetiyle resmi yapılaşmanın dışında özel yapılaşmayı da dikte etmiştir. Atatürk her alanda geleceği gördüğü gibi bu alana da ışık tutmuş olmasına rağmen, o istikametteki gelişmenin cılızlığı, Sayın Başkanımın haklı sözlerinin doğmasına sebep olmuştur. Ancak görünen odur ki, yarattığı imkanı kullanamaz bir görünüme bürünmüş durumdayız. Şunu demek istiyorum; şu anda % 1,5 gibi görünen Türk özel öğretim sistemi, varlık içinde yokluk yaşıyor. %'5-6 civarında kapasite yaratılmış olup, bunun % 1,5'u kullanılabilmektedir. Bu milli servet heba oluyor.

16 Bugünkü öğrenci kapasitesine bakıldığında yaratılan ilk öğretim, orta öğretim, mesleki öğretim dershaneler dışında söylüyorum, okul sistemi olarak yaratılan kapasite 460 bin öğrenci ise bunun ancak 220-2v30 binini kullanarak milli serveti de heba ediyoruz. Böyle kendini boğan bir yapıyı açmak için gayet tabii ki özel girişimcilerin, devletin öngörüleri ve imkânlan ve bu panelde çıkacak güzel düşünceleri de meczederek önünü açmak hepimizin görevi olacaktır. Umuyorum ve biliyorum ki bu panelde ortaya çıkacak müspet görüşler, kabul ve uygulama görür. Özel eğitimin öğretim sistemimize bir katkısı olur dileğiyle, sözü arkadaşlarıma vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum ve Sayın Hasan Eren'e ilk sözü bırakıyorum.

17

18 Hasarı EREN MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Teşekkür ederim sayın Müsteşarım, Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, öncelikle İstanbul Ticaret Odası'nın özel okullann sorunlarının tartışıldığı bir panel düzenlemesinden dolayı kendilerine teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bilindiği üzere, çağdaş ve kaliteli bir eğitimin verilmesinde okulların fiziki yeterliliği, araç, gereç, yönetici öğretmen ve personel durumuyla birlikte, okulların kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri de önemlidir. Kaliteli bir eğitim sağlamak da ekonomik kaynaklarla mümkündür. Bu bağlamda devletimiz bütçe imkanları dahilinde, eğitim alanında oldukça önemli yatırımlar yapmaktadır. Özellikle 4306 sayılı yasa ile, 8 yıllık ilköğretim uygulamasına geçilmesinden sonra bu yatırımlar önemli ölçüde hız kazanmıştır. Eğitimde sağlanan gelişmeleri nüfus artışı, iç göç, ikili öğretim, sınıfların kalabalık ve eğitime ayrılan kaynakların sınırlı olması yavaşlatmaktadır. Toplumumuzun eğitim seviyesi henüz istenilen düzeye çıkartılamamıştır. Eğitim, aksatılmadan verilmesi gereken ve uzun dönemde meyvesi alınabilecek bir hizmettir. Bu yüzden asıl hedefimiz, dünya refahından yüksek pay almak, toplumun eğitim düzeyini yükseltmek ve bireyleri yeteneklerine uygun eğitim alarak uygun işe kavuşturmayı sağlamaktır. Özel okullarımızın mevcut durumunu kısaca özetleyelim. Panelimizin ana konusu olan özel okulların finans sorunu ve teşvikle desteklenmesi hususlarında yürürlükteki mevzuat şu şekildedir; bilindiği üzere 7'inci Beş Yıllık Kalkınma Planında özel okulların destekleneceği, yüksek öğretim kurumlarına sağlanan devlet hizmetlerinin özel orta öğretim kurumlanna ve ilk ve orta öğretim kurumlarına da sağlanması öngörülmektedir. Bu nedenle eğitimin ve verimin yükseltilmesi için devletçe ayrılan kaynakların arttırılması yanında özel sektör kaynaklarından da yararlanılacaktır. Eğitimin devlet tarafından üstlenilmesi, ödeme gücü olmayan öğrencilerin bu hizmetten yararlanabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak ödeme gücü olan velilerin de özel okullarca verilen

19 eğitim hizmetlerinden yararlanarak, devletin üzerindeki yükü hafifletmeye yardımcı olmaları gerekir. Yürürlükteki 625 sayılı yasanın 42'nci maddesinde, "Tesisler veya kamu yararına çalışacak dernekler tarafından ticari gaye gözetilmeden kurulmuş bulunan özel öğretim kurumlarına devletçe mali yardımcı bulunabilir ve buna dair yönetmelik çıkartılabilir" hükmü bulunmaktadır. Bu yönetmelik, 1985 yılında yayınlanmış olup, o tarihten beri yürürlüktedir. Bunun yanı sıra özel okul açmak isteyen girişimciler için 1992 yılında Maliye Bakanlığı tarafından bir tebliğ çıkartılmıştır. Hazine arazilerinin özel okullara tahsisini içeren bu tebliğ ile 7 yıllık süre içerisinde 12 girişimciye hazine arsası tahsis edilmiştir yılından 1997 yılına kadar 29, 1998'de 48 ve 1999 yılının ilk 5 ayında 13 olmak üzere 265 kişi ve kuruluşa teşvik belgesi vehlmiştir. Yıllar bazında tek tek anlatmamızın sebebi, ülkemizin mevcut ekonomik durumunu bu sayılarla tespit etmenin kolay olmasıdır. Şu sırada özel okulların sorunları olarak tarafımızdan tespit edilenler, finans desteği ve kaynak aktanmıyla birlikte okulların mevcut kapasitelerinin % 40 civarında boş olmasıdır. Özel okulların, işletme giderlerinde artma, öğrenci sayılarında düşüş gözlenmekte olup, bu durumda özel okulların problemlerinin çözülmesi mümkün olmadığı tabidir. Özellikle hızlı nüfus artışı sonucu resmi okullardaki aşırı kalabalığa rağmen, özel okulların kapasitesinin altındaki çalışmaları bu okulların kendilerini tanıtmalarından mı, noksan tanıtmalarından mı, yoksa vatandaşın gelir düzeyindeki yetersizlikten mi kaynaklandığı ciddi bir şekilde tartışılmalıdır. Diğer yandan devlet bütçesine doğrudan veya dolaylı olarak katkısı bulunan ve yaptığı görev itibariyle devletin yüküne ortak olan ayrıca 35 bin civarında eleman istihdam eden özel okullarımızın 400 bin öğrencilik kapasitesi varken, 296 bin 530 öğrenciye eğitim vermesi ve açık bulunan kapasitenin değerlendirilememesi eğitimimiz ve milli servetimizin kaybı açısından önemlidir. Bu okullara mali durumu iyi öğrencilerin devam etmesinin gerekli olduğunu az önce ifade etmiştik. Bunun için özel okulların kendilerini daha iyi tanıtmaları, velilerimize öncülük yapmaları gerektiği kanaatindeyiz. Seçkin bir eğitim veren özel okulların, Türkiye'deki genel eğitim içindeki payının % 1.4 olması olumlu bir gelişme olarak görülememektedir. Bu nedenle, % 1.4'lük paya sahip olan bu sektörün payının % 5'e çıkartılması şart görülmektedir. Özel okulların Türkiye geneline dağılımları, illerin gelişmişlik durumlarıyla doğru orantılıdır özel okuldan 433'ü İstanbul'da

20 faaliyette bulunmaktadır ki, bu sayı özel okul toplamının % 35'idir. Aynca, % 11'ini oluşturan 134 okul Ankara'da, % 8'ini oluşturan 103 okul ise İzmir ilindedir. Dolayısıyla bunlan topladığımız zaman, Türkiye'deki okulllann % 54'ü, üç ilde toplanmış durumdadır. Bunun yanı sıra 7 ilimizde 2, 10 ilimizde ise sadece bir özel okul vardır. 13 ilimizde ise hiç özel okul bulunmamaktadır. Bu nedenle, özel okullann yapısal durumlan, finansman kaynaklan, teşvikle desteklenmesi gibi konulann değerlendirilmesinde bu kurumlann Türkiye geneline yaygınlaştıniması da gözönünde bulundurulmalıdır. Son bölümde ise çözüm yollan ve neler yapılabileceğini ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Özel okullann şu anda karşılaşmış olduklan sorunlann bir anda oluşmadığı dikkate alınırsa, bu problemlerin çok kısa vadede çözümlenmesinin de biraz zor olacağı kabul edilmelidir. Bunun için de ilgili ve yetkili bütün birimlerin bu konuda uzun vadeli genel politikalar oluşturmalan gerekmektedir. Ülkemizin mevcut ekonomik durumu dikkate alınarak özel okullann da kendilerini kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutmalannda yarar vardır. Ancak bununla birlikte kısa vadede sorunlann aza indirilmesi için özel öğretim sektörünün teşvik ve desteğe ihtiyacı olduğu da gözardı edilmemelidir. Özel okullarda okuyan öğrencilerin eğitim harcamalannın bir kısmının vergi iadesi, muafiyet, burs ve benzeri yollarla sübvanse edilmesi, yüksek öğretimdeki vakıf üniversitelerinin eğitim bütçelerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması uygulamasının ilk ve orta öğretimde de sağlanması, bu tür destek ve teşviklerin de yapılabilmesi için 625 sayılı şu anda tabi bulunduğumuz yasada bir değişiklik yapılması düşünülmektedir. Teşekkür ederim.

21

22 Dündar UÇAR İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın başkanım, çok teşekkür ediyorum. Zaman itibariyle biraz kollanmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum, hem İstanbul Ticaret Odası adına, hem de Özel Okullar Derneği adına bir şeyler söylemek istiyorum. İstanbul Ticaret Odası 280 bin üyesi olan bir kuruluş. Türk ekonomik hayatında, çok yuvarlak kelimelerle, rakamlarla söylersem aşağı yukarı, % 50'yi temsil ediyor. Sanayi, hizmet, ihracat, vergi gelirleri itibariyle, bir kısmı % 40'larda, bir kısmı % 50'lerde. Ama dünyada inanılmaz bir yaşam kavgasının bulunduğu bu dönemde, Türkiye sorunlarının ancak eğitimle halledilebileceğini iyi biliyor. Ulu önder Atatürk'ün altını çizdiği gibi yapılacak en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bilincinin içindedir. İstanbul Ticaret Odası bu anlayış içinde birçok çalışmalar yapmaktadır: okullar yapıyor, 300 üniversite öğrencimize burs veriyor. Bu sene başlattı; yurt dışı ilişkilerimizde çok önemli bir faktör olan, özellikle Türk Cumhuriyetlerinden gelmiş öğrencilerden 100 tanesine burs veriyor. Her ay 20 şer milyon lira. Bunlara ilaveten sadece son senedeki faaliyetlerini söylemek istiyorum. "Türkiye'de teknik eğitim nasıl olmalıdır" diye ciddi bir araştırma yaptı. "Özel okullar dünyada nedir, Türkiye'de ne olmalıdır" çalışması bitmek üzere. Yine "Özel kursların dünyadaki yeri nedir, Türkiye'de ne olmalıdır", "Göç alan yöreler, başta İstanbul olmak üzere, nasıl bir yapılanmaya, eğitim yapılanmasına girmelidir." Bu gidişle önümüzdeki yıllarda göç alan şehirlerde belki yaşanamayacak hale gelinecektir. Bu çerçeve içinde de velilerimiz ve kamuoyunun baskısı ile "ne oluyor özel okullarda, bunu herkesle birlikte bir tartışalım, bunun içini görelim diye" bugün bu çalışmayı yapmaktayız. Bizim devletten beklentimizi, çağdaş devlet anlayışımızı Sayın Başkan izah etti. Görüldüğü gibi çok eskilerden kalmış olan bir yaklaşımla Türkiye'nin bazı sorunlarını çözmek mümkün değil. Devletin yapmak zorunda olduğu bir hizmeti, kamu hizmetini yürüten özel okullar bakımından da bir değerlendirme yapmak gereği olduğunu tespit ettik ve gördük ki, dünyada özel okulculukta sonuncuyuz; %1'deyiz. Büyütebilmek için rakamı % 1.5 gibi gösteriyoruz. Dünyada hiçbir yerde bu rakam yok. Gencecik, yepyeni ihracat sektörümüz bile bugün dünyanın 134 tane mennleketine ihracat yapıyor. O bakımdan bu işe ciddi ölçüler içinde bir dönüp bakmamız gerekiyor.

23 özel okulların ana olarak iki temel sorunu var. Bir tanesi eğitimin genel olarak yönlendirilmesi. Milli eğitimin kanunlardaki yönlendirmesi fevkalade iyi. Temel eğitim kanunu, yıllarca önce çıkmış olan temel eğitim kanunu, tetkik ediniz, bugünün çağdaş laflarının hepsini orada göreceksiniz. Yaratıcı gücü olan, çağdaş düşünen, demokrasiye inanmış, laikliğe inanmış, Atatürk ilkelerini kabul etmiş, atılımcı, girişimci, ruh sağlığı yerinde bir insan grubu yetiştirmek. Ama fiiliyatta onu mu yapıyoruz? Bunu tetkik etmemiz lazım. Bu sadece özel okullann değil, Türk milli eğitiminin ana sorunu. Bugün yapılanma belli sınavlara öğrenci yetiştiren kurumlar haline getirmiştir özel okulları. Bu yapılanma içinde, bu bakış içinde özel okulların randıman vermesi söz konusu olamaz. Bugün özel okullar, Türk milli eğitiminin iftihar edeceği, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Uluslararası yarışmalarda, çok büyük dereceler alıyorlar, 3 sene önce Avrupa Birliği uluslararası okulları arasındaki ilk 10 derecenin 9 tanesi Türk özel okullarına ait, uzun yıllardır sadece yabancı okullanmızın yürüttüğü bu çalışmaları, sonradan açılmış olan Türk okullarımız yürütmeye başladılar. Hocam ikaz etmiyorsunuz inşallah beni, değil mi? Henüz vaktim var. Teşekkür ediyorum. Spor, kültür, sanat, aklınıza ne aktivite geliyorsa, okullarla ilgili olarak hep en önde Türk özel okulları var. Bunu söylemekle resmi okullarımızı geride bırakmak istemiyorum. Öyle bir düşüncenin içinde değilim. Göz bebeğimiz olan bir istanbul Lisemiz var, bir Galatasaray Lisemiz var. Gönül arzu ediyor ki, bu yapılanma bütün Türkiye'de yaygın olsun. Ama neye yarar, bunların hiç birisi kamuoyu önünde görüşülmüyor. Mesela son iki sene içinde hem kız, hem erkek basketbol mücadelelerinde dünya birinciliklerini ve dünya ikinciliklerini aldı özel okullanmız. Kamuoyunda yeri yok. Gazetelerde lafı bile yok. Bahsettiğim bu Avrupa uluslararası okullararası matematik yarışmalannda ilk 10 dereceden 9 tanesini aldık. Kamuoyunda yeri yok. Geçen gün özel okullar sınavını yaptık, sınava 2700 öğrencimiz girdi. Gazeteler bu rakamı kamuoyuna iletmeye değmez diye düşündü. Bunu bir eğitim faaliyeti olarak görmediler. Ama bir birincilik olsaydı, üniversite girişlerinde bir birincilik olsaydı, Türkiye ayağa kalkardı. Türkiye okulculukta bazı değer yargılannı kaybetti. Vizyonunu kaybetti. Tabii böyle bir ortamda özel okulculuk yukarıya doğru gitmiyor. Tabii gitmeyecek. Bu bir yönlendirme meselesi. Türkiye'de ne oldu da okulun yanında, okulu dışlayan, öğrencileri okulun dışına çeken, yepyeni anormal bir yapılanma meydana geldi. Okul eğitiminin yerini sınavlara hazırlanmak aldı. Bu tehlikeli gelişme farkedilmeye başlandı. Nitekim, son yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı'nın tüm raporlarında, hükümet raporlannda, son hükümet programında bu üniversite giriş sistemi ya

24 kaldırılacaktır, ya değiştirilecektir diye tespitler var. Ufacık bir çağdaşlaşma okulu öngören, okulu da dikkate alan bir değişiklik yapıldı. Okul başarısı puanlamaya dahil edildi. Türkiye ayağa kalktı. Bir soru çalındı, yurt dışından dönen Sayın Bakan'a havaalanında mikrofon uzatıldı, kendisine bilgi verildi. Aynı anda televizyonda Bakan'ın istifa etmesi istendi. Bu kadar fanatik, ipin ucunu kaybetmiş bir eğitim anlayışının içine girmiş bulunuyor toplum. Böyle bir ortamda eğitimde gelişme beklenemez. Özel okulculuk ta bir yere varamaz. Bu çerçeve içinde ben özel okulların yaptıklarını, uzun uzun anlatmayı gerek görmüyorum. Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nın yapmış olduğu bir çalışma var. Üniversite giriş sınavlarında alınan puanlara göre okul başarılarını tespit eden. Asıl olan odur. Yani şutlayıp da bir üniversiteye girebildiniz mi değil. Yapılan bu çalışma kitap halinde yayınlanmıştır, kamuoyuna verilmiştir, gazetelere verilmiştir. Özel okullar en başta geliyor. Hemen iki tane daha söyleyeyim. Sayın hocam. Bir dakikam kalmış, kötü vaziyetteyim. Üniversite sınavlarında alınan puanlara göre en başarılı 10 okulun 7'si kolej. Yine bu araştırmada, eğitim olanaklarında 10'da 8. Spor sahası ve salon olanaklarında 10'da 9. Laboratuvarda 10'da 8. Ders dışı zaman sosyal etkinliklerde 10'da 7, öğrencilerin değerlendirmesine göre 10'da 8, velilerin değerlendirmesine göre 10'da 7. Bu bilimsel bir araştırmanın neticesidir. İşte özel okullar bu. Ne yazık ki, bunu anlatmak için yani anlatmanın bir değeri bile yok. Bir fıkra ile tamamlayalım. "Kışın bir iki arkadaş bir yolculuktalar, Muş'a yaklaşıyorlar aman diyorlar sığınacak bir yer bulduk, derken üstlerine köpekler geliyor. Hemen taşlara sarılıyorlar, taşlar donmuş. Bu ne biçim memlekettir diyor, gariban vatandaş, köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar." Aynı onun gibi okulları açmışız, yürüme yolunu kapatmışlar. Eğitim ilim, irfan, vizyon vermek istiyorsunuz, çağdaş görüş vermek istiyorsunuz, hayır siz ezberleyeceksiniz. Üniversite giriş sınavına hazırlanacaksınız diyorlar. Eğitimde tek ölçü üniversiteye giriş. Girebilenleri bütün kamuoyu hummaya yakalanmış vaziyette alkışlıyor. İşte ana sorun bu Sayın Başkan Mali yapımız ve mali sorunlarımızı ise ikinci kısma bırakıyorum. Teşekkür ederim.

25

26 Nazili TEKİN Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben yatınmlann nasıl desteklendiğini, özel okullann bu destek içindeki yerinden bahsetmek istiyorum. Sayın Başkan, Ticaret Odası'nın sayın üyeleri, sayın katılımcılar, yatınmlar, kalkınma planlan ve yıllık programlar çerçevesinde üretimi ve istihdamı artırmak, teknoloji transferi, küçük ve orta ölçekli firmalann desteklenmesini sağlamak ve bölgelerarası dengesizlikleri gidermek amacıyla uluslararası anlaşmalara aykınlık teşkil etmeyecek bir biçimde desteklenmektedir. Yatınmlann desteklenmesindeki destek unsuriannı üç genel başlık altında toplamak mümkündür. Vergi muafiyetleri ve istisnalan, hibeler ve krediler, ülkemizde uygulanmakta olan devlet destekleri ağıriıklı biçimde vergi muafiyetleri ve istisnalannı kapsamaktadır. Gümrük muafiyeti, yatınm teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizatın gümrük ve fonlardan muaf tutulmasıdır. Yatınm indirimi, gelir ve kurumlar vergisi istisnasıdır. Vergi, resim, harç istisnası, yatınm teşvik belgesi kapsamında ihracat performansına dayalı olarak, şirket kuruluşunda, tapu tescilinde, sermaye artışında ve krediye müteallik işlemlerde alınmayan vergi, resim harçlandır. Katma Değer Vergisi istisnası, tarihinden itibaren çıkanlan kanun ile ithalatta ve iç alımlarda Katma Değer Vergilerinin ödenmemesidir. Yatınmlarda devlet destekleri kapsamında beş değişik başlık altında uygulama yapılmaktadır. Özetle bunlan da sunmak istiyorum,, Genel mevzuatımız çerçevesinde yukanda saymış olduğum muafiyetlerin yanında Ar-Ge, çevre, teknopark, yüksek teknoloji getiren jratınmlann kredilendirilme imkanı bulunmaktadır. Bunun yanında hibe niteliğinde diyebileceğimiz yine 'den itibaren 4369 sayılı Kanunla kaldınlan Katma Değer Vergisi ve Katma Değer Vergisi artı 10 puanlann iadesini, kısmen mükteseplerin korunmasını sağlamak amacıyla, kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenmiş belgelerde alım sırasında istisnadan yararianılması kaydıyla fatura bedelinin %10'u kadar iade imkanı getirilmiştir. Bu destek unsurianndan yararianabilmek için yatınm teşvik belgesi almak zorunludur. Yerii ortaklardan oluşanlar Teşvik Uygulama Genel Müdüriüğü'ne, yabancı ortak var ise Yabancı Sermaye Genel Müdüriüğü'ne müracaat ederek belge alabilirier. Kalkınmada öncelikli yörelerde asgari yatınm tutan 50 milyar, gelişmiş ve diğer yörelerde 100 milyardır. Takip edildiği gibi,

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

= ~ =:.::: HI =!~. :..: _:: =..: _

= ~ =:.::: HI =!~. :..: _:: =..: _ ~ _ ~.. _.. i _--..,,..' _ -_,...r........... ~ ~... _... _.....ı 1 ' 1. L..J _... - --.... - -. 1., -.- - -... - 1., _ ~ _... ii _...... " i.. -_ ı.. -. -_... i i,... i.' -.... _._.... _1.1 -...... _.

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR

TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002-3 TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR PANEL (12 EKİM 2001) Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve

Detaylı

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 r ~--~~----------~ istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARıNıN...,.... EGITIMDEKI YERI - SEMiNEA - 14 EKiM 1992.1 ~L ~-=====~==~~ İSTANBUL TİCArtET ODASI YAYIN

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul, 2004 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

istanbu L TicARET ODASı 2004-20 YAYıN NO:

istanbu L TicARET ODASı 2004-20 YAYıN NO: YAYıN NO: 2004-20 istanbu L TicARET ODASı İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ TÜKETİCİ YASASI IŞIĞINDA MOBİL İLETİŞİM PANELİ YAYIN NO: 2004-20 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO)

Detaylı

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010 24 Şubat 2010 ASOMECLİS 24 Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 24 Şubat 2010 ASOMECLİS Sanayi üretimindeki artışın baz etkisi dışında sürdürülebilir olduğu konusundaki endişelerimiz devam etmektedir

Detaylı

istanbul TicARET ODASı 2004-17 YAY ı N NO:

istanbul TicARET ODASı 2004-17 YAY ı N NO: YAY ı N NO: 2004-17 istanbul TicARET ODASı istanbul TicARET ODASı SERMAYE PIYASASı TANıTıM VE BILGILENDIRME SEMINERI 20 Ocak 2004 YAYıN NO: 2004-17 istanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları Istanbul Ticaret

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ DEKİ KOBİ LERİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI Editörler Hasan GÜRAK - Sedat AZAKLI Proje koordinatörü Turgay PAYAMOĞLU NTO Çalışma Raporu No: 1 Temmuz - 2000 H. Gürak, Nazilli'deki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin değerli

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin değerli Küresel Ekonomide Yaşanan Sorunlar Hedefe Odaklanmamızı Engellemesin Kriz, artık gelişmiş ekonomileri değil, gelişen ekonomileri de etkilemeye başlamıştır. Yabancı sermayenin gelişen ülkelerden çıkmaları

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI 45 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI AYIN KONUĞU : Prof. Dr. Nazım EKREN (Başbakan Yardımcısı)

Detaylı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı 25 Aralık 2007 Ceylan Oteli Erdal Karamercan: Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, Türk Sanayicileri ve

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ

KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ KAMU-ĐŞ KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ Ankara, 2007 KAMU-ĐŞ KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN Teşekkürlerimizle TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU Başkan M. Erdal EREN Başkan Vekilleri Emre AYKAR Yaşar EREN Ali KANTUR Emin SAZAK Üyeler Erhan BOYSANOĞLU Adnan

Detaylı

TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI

TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI 2006/186 TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 5 Mayıs 2006 Cuma günü, İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri,

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri, Mevcut Haliyle Kıdem Tazminatı Uygulaması Ekonomi Üzerinde Kaldırılması Mümkün Olmayan Bir Yük Oluşturmakta, İstihdam Artışını Engellemektedir Yönetim Kurulu olarak Sayın Başbakanımıza yaptığımız ziyarette,

Detaylı

TABİP VE TOPLUM GÖZÜYLE TAM GÜN E BAKIŞ PANEL

TABİP VE TOPLUM GÖZÜYLE TAM GÜN E BAKIŞ PANEL SAĞLIK SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) TABİP VE TOPLUM GÖZÜYLE TAM GÜN E BAKIŞ PANEL 11 Ekim 2008 Ankara Tabip ve Toplum Gözüyle Tam Gün e Bakış/Panel PROGRAM Saygı Duruşu ve İstiklal

Detaylı

Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir.

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. Savunma Sanayiine yön veren uzman tedarik kurumu V izyon Ülkemizin stratejik savunma

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU : Sezai ONARAL : Bülent SARIGÜL (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) II. OTURUM OTURUM BAŞKANI

Detaylı

MİKROKREDİ VASITASIYLA YOKSULLUĞUN AZALTILMASI ULUSLARARASI KONFERANSI 9-10 HAZİRAN 2003 İSTANBUL-TÜRKİYE

MİKROKREDİ VASITASIYLA YOKSULLUĞUN AZALTILMASI ULUSLARARASI KONFERANSI 9-10 HAZİRAN 2003 İSTANBUL-TÜRKİYE MİKROKREDİ VASITASIYLA YOKSULLUĞUN AZALTILMASI ULUSLARARASI KONFERANSI 9-10 HAZİRAN 2003 İSTANBUL-TÜRKİYE INTERNATIONAL CONFERENCE ON POVERTY REDUCTION THROUGH MICROCREDIT 9-10 JUNE 2003 İSTANBUL-TURKEY

Detaylı