ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI"

Transkript

1

2 ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: ULUSAL EĞITIMDE ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI (11 Haziran 1999) PANEL TUTANAĞI

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Eylül 1999 İstanbul ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi İTO Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel. : (212) /303 Faks : (212) E. Posta: BASKI TANBURACI Matbaacılık ve Ticaret A. Ş. Tel, ve Fax : (0.212)

4 ÖNSÖZ Günümüzün sanayi toplumu, bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı gelişmeler sonucunda enformasyon toplumuna dönüşürken bilgi üretimi de gelişmeyi etkileyen en önemli faktör haline gelmektedir. Çağdaş gelişmelere ayak uydurabilmek ise eğitime yeterli kaynakların aktarılması ile mümkündür. Dinamik bir sosyal yapıya sahip olan ülkemizde hızlı nüfus artışı, kırsal kesimden büyük kentlere göç, eğitim hizmetlerine olan talebi arttırmıştır. Bu artış, son yıllarda belirgin bir şekilde okul, eğitmen yetersizliği, eğitimde kalitenin düşmesi gibi bir çok sorunu beraberinde getirmiştir. Ayrıca ülkemizin içinde bulunduğu yapısal ekonomik sıkıntılar gözönüne alınırsa devletin bu sorunları tek başına yüklenmesi ve hafifletmesinin pek mümkün olmadığı anlaşılacaktır. Bu bağlamda, özel sektörün kendi çabalarıyla meydana getirdiği ve geliştirdiği özel okular eğitim sektörümüzde büyük önem kazanmaktadır. Özel okullar devletin esasen vermek zorunda olduğu eğitim hizmetini üstlenmiş ve devletin üzerindeki yükü kısmen paylaşmış durumdadır. Eğitim sektöründe uygulamada yaşanan mevcut sorunlar öğrencilere, velilere ve ilgililere büyük zorluklar yaşatmaktadır. Odamız, ülkemiz için en öncelikli konu olan eğitim sistemimizde ortaya çıkan yapısal sorunları tartışmak ve bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla "Ulusal Eğitimde Özel Okulların Yeri ve Sorunları" konulu bir panel düzenlemiştir. Panelde yapılan konuşma ve tartışmaların yer aldığı bu kitabın üyelerimize ve başta karar alıcılar olmak üzere eğitimle ilgili herkese yararlı olmasını diler, panelin gerçekleşmesinde emeği geçen Etüt ve Araştırma Şubesi'ne ve panel notlannı yayına hazırlayan aynı Şube'nin Araştırma Raportörü Arzu Ataman'a teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER Sayfa No Açış Konuşması Mehmet YILDIRIM 7 PANEL 11 Oturum Başkanı: Cevdet CENGİZ 13 Hasan EREN 17 Dündar UÇAR 21 Nazlı TEKİN 25 Yüksel YAVUZ 29 Panelistlerin ikinci etap konuşmaları Hasan EREN 33 Dündar UÇAR 35 Nazlı TEKİN 38 Yüksel YAVUZ 39 TARTIŞMA VE SORULAR 41

7

8 İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET YILDIRIMIN AÇIŞ KONUŞMASI Saygıdeğer davetliler, sayın konuşmacılar, değerli konuklarımız ulusal eğitimde özel okulların yeri, sorunları ve çözüm önerileri konulu panele hoşgeldiniz. Bugün burada bireysel ve toplumsal alanda hayatımızın her dönemini doğrudan etkileyen eğitim konusundaki sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak için toplanmış bulunuyoruz. Toplumsal kalkınmanın ve çağdaş gelişmelere ayak uydurabilmenin ancak iyi bir eğitimle mümkün olabildiği hepimizce bilinmektedir. Eğitim sisteminin temel amacı büyük önder Atatürk'ün işaret ettiği gibi, her zaman özgür ve bilimsel düşünce yeteneğine sahip vatandaşları yetiştirmek olmalıdır. Öte yandan, ülke kalkınmasında vazgeçilmez olan kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi için de kişilerin yetenek ve becerilerini geliştirmek zorunludur. Kaliteli bir eğitim verilebilmesi için ise, gerekli olan koşulların sağlanması bakımından yeterli kaynaklar sağlanmış olmalıdır. Genç bir nüfus yapısına ve yüksek bir nüfus artış hızına sahip olan ülkemizde bütün çocuklarımıza kaliteli bir eğitim verilebilmesi için Milli Eğitim sistemine yeterli finansal kaynağın tahsis edildiğini söylemekten çok uzaktayız. Türk milli eğitiminin ihtiyaçlarıyla karşılaştırıldığında kamunun, Türk Milli Eğitimine tahsis ettiği kaynakların önemli ölçüde yetersiz kaldığı görülmektedir. Nitekim, Türkiye'de bütçeden Milli Eğitime tahsis edilen kaynaklar % 8 dolayındadır. Bu oran Japonya, Amerika ve Fransa'da %18, Tayland'da % 21, Kore'de % 28'dir. Diğer taraftan kamu kesiminin mevcut mali yapısı kimi olumlu gelişmelere rağmen, gelecek yıllarda da devletin Türk Milli Eğitimine, gerekli kaynakları aktarmakta yetersiz kalacağını göstermektedir. Eğitim sisteminde yıllardan beri yaşanan ve artık kronikleşen sorunlar veliden öğrenciye, okul yöneticilerinden milli eğitim bürokratlarına

9 kadar her kesimin ortak şikayet konusu olmuştur. Başta özel okullar olmak üzere tüm eğitim kurumlarını olumsuz yönde etkileyen çeşitli sorunların artık ortadan kaldıniması gerekmektedir. Değerli konuklarımız, Türkiye'de Milli Eğitimin önemli sorunlarından birisi de özel okulların (deyim yerindeyse) üvey evlat muamelesi görmesi, ya da bir başka deyişle gereksiz görülmesidir. Aslında özel okullar Anayasa gereğince devletin ücretsiz olarak yapmak zorunda olduğu ancak yeterince yapamadığı bir hizmeti topluma sunmaktadır. Gerçekten, özel okullar devletin üzerinden eğitimle ilgili mali yükün bir kısmını alarak devlet bütçesine dolaylı hatta doğrudan katkı yapmaktadır. Bugün Türkiye'de 1704 özel okul tedrisatta bulunmaktadır. Bu okullarda 238 bin öğrenci eğitim görmektedir. Özel okullar olmasaydı, bu öğrencilere de, devletin okul bulması gerekecekti. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de özel okullann yeterli düzeyde gelişemediğini görmekteyiz. Özel okullara devam eden öğrencilerin toplam öğrencilere oranı Tunus'ta % 12, Almanya'da % 13, ingiltere'de %15, Fransa'da % 24 ve Hollanda'da % 68'dir. Buna karşılık Türkiye'de bu oran % 1.5 dolayındadır. Ekonomik olarak bizden daha geri ülkelerde de bu oranlar bizden yüksektir. Bu durum Türkiye'de özel girişimlerin ve özel finansman kaynaklarının Türk Eğitim sistemine yönlendirilmesi için ciddi bazı tedbirlerin alınıp, hızlı uygulamaya konması gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Değerli bürokratlarımız, sevgili konuklar. Devlet, öncelikle özel okullara bakış açısını değiştirmelidir. Siyasetçiler ve bürokratlar, özel okullan varlıklı kesimin çocuklarının gittiği, eğitimin gayriciddi yapıldığı müesseseler olarak görmekten artık vazgeçmelidir. Özel okulların öğrencilerinin çoğunun, daha nitelikli eğitim ve yabancı dil isteyen, eğitim seviyesi yüksek, orta gelirli ailelerin çocuklarından oluştuğunu belirtmek istiyorum. Devlet, bir taraftan yüksek öğrenimdeki özel üniversitelere elinden geldiğince yardım ederken, yatınmcıları üniversite kurmaya teşvik ederken, diğer tarafta aynı devlet, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğrenimdeki özel okullara uzak durmaktadır. Bu yaklaşımı, bu çifte standartı gerçekten anlamak mümkün olamamaktadır. İkisinin arasındaki fark nedir? Bir yerde doğruyu bulmuşken diğerinde yanlışta ısrarın nedenini merak ediyoruz.

10 Devlet, büyük maddi özveride bulunarak çocuklarını özel okula gönderen velilere artık köstek değil, destek olmalıdır. Son yıllarda pek çok nedenle ve süratle içinden çıkılmaz hale gelmekte olan eğitim sisteminde özel okulların bir çıkış yolu olduğunu artık görme zamanı gelmiştir. Yeterli eğitim altyapısı sağlayamayan devlet, yıllardır eğitimi çocuklararası bir yarışma haline getirmiştir. Eğitim, asıl amacının dışına çıkarak, sınav için öğrenen ezberci öğrenci yetiştirmeye dönük bir sistem haline gelmiştir. Bütünüyle test çözmeye yönelik, ezbere dayalı, öğrencileri okuldan uzaklaştıran inanılmaz bir yapılanma oluşmuş, öğretim dışında eğitim ve iyi okul anlayışı büyük tahribata uğramıştır. Kaliteli eğitimin, nitelikli okulculuğun önündeki en büyük engel bugünkü sınavlı sistemdir. Bu ciddi bir sorundur. Böyle bir sorun başka ülkelerde yaşanmamaktadır. Bu sorunun çözümünün de bir ayağı, eğitim sistemine özel sermayenin ve girişimciliğinin etkin bir şekilde katılımını özendirmektir, sağlamaktır. Bunu özendirmenin çok çeşitli yollannı, çarelerini, biraz sonra, panelde yer alan konuşmacıların ve siz değerli katılımcıların göstereceğine inanıyorum. Ben sözlerimi burada tamamlarken, 57. Hükümetin çalışmalarına katkı sağlayacağı inancıyla düzenlediğimiz bu panele katılımınız ve katkılarınız için şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.

11

12 PANEL OTURUM BAŞKANI: Cevdet Cengiz MEB Müsteşar Yardımcısı PANELÎSTLER: - Hasan Eren MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı - Dündar Uçar İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Nazlı Tekin Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdür Yardımcısı - Yüksel Yavuz Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Şube Müdürü

13

14 Cevdet CENGİZ - Oturum Başkanı MEB Müsteşar Yardımcısı Çok değerli konuklar, paneli başlatmadan evvel, ben ve değerli arkadaşlanm adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Aynca, bu panele, Sayın Bakan ve Müsteşanmız bizzat katılmayı istedikleri halde, dün Şırnak'ta bir başka görevi yerine getirmekte olduklanndan dolayı katılamayacaklannı bildirmemi ve sevgi ve saygılannı sizlere iletmemi istediler. İstanbul Ticaret Odası'nın böyle bir zamanda Türk özel öğretim sisteminin daha iyi durumlara getirilmesi yolunda bir çalışmayı başlattığı için de kutlamalannı iletmemi ifade ettiler. Bugünkü Paneli zaman elverdiği ölçüde dört arkadaşımla birlikte, Türk Milli Eğitim sistemi içerisinde özel eğitimimizin yerini, yapılması gerekenleri, sorunlannı, çözüm yöntemlerini tartışmak ve sonunda da siz değerii katılımcılann değerlendirmeleri ve sorulanyla katkılannı almak suretiyle yürüteceğim. Değerii arkadaşlanm uygun görürierse, ilk turda eğitim sektörünün mevcut durum ve mevcut yapı içerisindeki sorunlan, ikinci turda da çözüm önerileri ağıriıklı konuşmalannı yapmak üzere, birincisinde onar dakika, ikincisinde de beşer dakika ayırarak 11.20'ye kadar birinci bölümü tamamlayıp, ikinci bölümde de sorulan ve tartışmalan sağlamak istiyorum. Eğer izniniz olursa, mevcut durumu daha iyi tanımamız için, Eğitim Bakanlığı'nın özel öğretim sisteminin kuruluşundan bu yana hangi safhalara geldiğini, en azından rakamlaria bize sunması için, birinci konuşmacı olarak Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdür Yardımcısı Hasan Eren'i, daha sonra da bu hizmeti verenler adına Sayın Uçar'ı ve mevcut durum üzerine konuşmalan üzere Hazine ve Maliye temsilcisi arkadaşlanmı almak istiyorum. Öğrenciler adına olmadığına göre, hem Milli Eğitim camiasından birisi olarak, hem de Özel Okullar Derneği Başkanı olarak Sayın Dündar Uçar'ı dinleriz, yeni konuşmacı ilave yapmamak ü2:ere öyle bir planlama yapmış bulunuyoruz. Ben çok kısa olarak rakamlara girmeden, 40 yıla yakın bir eğitimci ve yönetici olarak bazı bilgileri siz değerii konuklanmızla paylaşmak istiyorum. Ancak bilgilendirmek istiyorum diyemiyorum, hepimizin gözü önünde cereyan eden hadiseler, en çok ve açık şekliyle eğitim sisteminde meydana gelen değişmelerdir. Çünkü 65 milyon nüfusun hemen hepsi

15 doğrudan doğruya eğitim sistemimizle ilgilidir. Bu toplumumuzun duyarlı olduğunun bir göstergesidir ve buda iftihar edici bir husustur. Türk toplumu, eğitim sektörünün gelişme süreci içinde dinamik bir şekilde rol alarak, olumlu veya olumsuz tenkitlerini yaparak ve içinde yaşayarak takip altında tutmaktadır. Bu Türkiye'nin geleceği için pozitif bir değerdir. Nemelazımcı değildir. Aman devlet yapıyor ya bana ne değişi içinde değildir. Birçok sektörde ve hizmet kesiminde öyle gibi görülse de eğitimde öyle değildir ve biz bundan büyük haz duyuyoruz, yani eleştiriliyoruz, eleştirilmemiz gerektiğine de inanıyoruz, bu bize kamçı oluyor. İkinci bir müspet noktaya daha değinmek istiyorum. Türklerin herhangi bir gelişmiş veya gelişmekte olan ülke vatandaşından farklı davranışları olduğunu anlatmak için söylüyorum. Başka ülkenin vatandaşı ben vergimi verdikten, vatandaşlık görevimi yaptıktan sonra okulun çatısının aktığını bana nasıl anlatırsınız da tekrar para istersiniz diye sorar. Veya bilmem hangi hizmetinizden ekstra para talep edersiniz, bunları daha önce niye öngörmediniz. Ancak Türkiye'de biliyorum benim verdiğim bu vergi sana yetmiyor diye gönüllü olarak yardımda bulunan vatandaşlarımız var. İstanbul Ticaret Odası 75 derslik yaptırdı. İstanbul'da yılda 2500 derslik vatandaşlarımızın katkılarıyla yaratılıyor. Bu müthiş bir pozitif değerdir. Bundan mutluluk duymalıyız. Gayri Safi Milli Hasıla içinde eğitime ayrılan miktar yeterli olmamaktadır. Yeterli olmamasında bir çok haklı sebep bulunmaktadır. Eğitimci ve yönetici olarak bize ayrılan rakamı çoğaltmak için bu miktarın azlığını belirtmek durumundayız. Her bütçe döneminden evvel gerekli oluşumları sağlayarak Milli Eğitimin konsolide bütçe içerisindeki payını arttırmaya gayret etmekle birlikte, makulü de hiç elden bırakmamak durumunda olduğumuzu biliyoruz. Daha fazla gelişmeyi sağlamak için mücadele vermekteyiz. Başka bir noktayı da ifade edip, sözü arkadaşıma devredeceğim. Büyük önderimiz başöğretmen Atatürk, 1932'lerde Türk Eğitim Derneği'ni oluşturarak dernek marifetiyle resmi yapılaşmanın dışında özel yapılaşmayı da dikte etmiştir. Atatürk her alanda geleceği gördüğü gibi bu alana da ışık tutmuş olmasına rağmen, o istikametteki gelişmenin cılızlığı, Sayın Başkanımın haklı sözlerinin doğmasına sebep olmuştur. Ancak görünen odur ki, yarattığı imkanı kullanamaz bir görünüme bürünmüş durumdayız. Şunu demek istiyorum; şu anda % 1,5 gibi görünen Türk özel öğretim sistemi, varlık içinde yokluk yaşıyor. %'5-6 civarında kapasite yaratılmış olup, bunun % 1,5'u kullanılabilmektedir. Bu milli servet heba oluyor.

16 Bugünkü öğrenci kapasitesine bakıldığında yaratılan ilk öğretim, orta öğretim, mesleki öğretim dershaneler dışında söylüyorum, okul sistemi olarak yaratılan kapasite 460 bin öğrenci ise bunun ancak 220-2v30 binini kullanarak milli serveti de heba ediyoruz. Böyle kendini boğan bir yapıyı açmak için gayet tabii ki özel girişimcilerin, devletin öngörüleri ve imkânlan ve bu panelde çıkacak güzel düşünceleri de meczederek önünü açmak hepimizin görevi olacaktır. Umuyorum ve biliyorum ki bu panelde ortaya çıkacak müspet görüşler, kabul ve uygulama görür. Özel eğitimin öğretim sistemimize bir katkısı olur dileğiyle, sözü arkadaşlarıma vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum ve Sayın Hasan Eren'e ilk sözü bırakıyorum.

17

18 Hasarı EREN MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Teşekkür ederim sayın Müsteşarım, Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, öncelikle İstanbul Ticaret Odası'nın özel okullann sorunlarının tartışıldığı bir panel düzenlemesinden dolayı kendilerine teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bilindiği üzere, çağdaş ve kaliteli bir eğitimin verilmesinde okulların fiziki yeterliliği, araç, gereç, yönetici öğretmen ve personel durumuyla birlikte, okulların kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri de önemlidir. Kaliteli bir eğitim sağlamak da ekonomik kaynaklarla mümkündür. Bu bağlamda devletimiz bütçe imkanları dahilinde, eğitim alanında oldukça önemli yatırımlar yapmaktadır. Özellikle 4306 sayılı yasa ile, 8 yıllık ilköğretim uygulamasına geçilmesinden sonra bu yatırımlar önemli ölçüde hız kazanmıştır. Eğitimde sağlanan gelişmeleri nüfus artışı, iç göç, ikili öğretim, sınıfların kalabalık ve eğitime ayrılan kaynakların sınırlı olması yavaşlatmaktadır. Toplumumuzun eğitim seviyesi henüz istenilen düzeye çıkartılamamıştır. Eğitim, aksatılmadan verilmesi gereken ve uzun dönemde meyvesi alınabilecek bir hizmettir. Bu yüzden asıl hedefimiz, dünya refahından yüksek pay almak, toplumun eğitim düzeyini yükseltmek ve bireyleri yeteneklerine uygun eğitim alarak uygun işe kavuşturmayı sağlamaktır. Özel okullarımızın mevcut durumunu kısaca özetleyelim. Panelimizin ana konusu olan özel okulların finans sorunu ve teşvikle desteklenmesi hususlarında yürürlükteki mevzuat şu şekildedir; bilindiği üzere 7'inci Beş Yıllık Kalkınma Planında özel okulların destekleneceği, yüksek öğretim kurumlarına sağlanan devlet hizmetlerinin özel orta öğretim kurumlanna ve ilk ve orta öğretim kurumlarına da sağlanması öngörülmektedir. Bu nedenle eğitimin ve verimin yükseltilmesi için devletçe ayrılan kaynakların arttırılması yanında özel sektör kaynaklarından da yararlanılacaktır. Eğitimin devlet tarafından üstlenilmesi, ödeme gücü olmayan öğrencilerin bu hizmetten yararlanabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak ödeme gücü olan velilerin de özel okullarca verilen

19 eğitim hizmetlerinden yararlanarak, devletin üzerindeki yükü hafifletmeye yardımcı olmaları gerekir. Yürürlükteki 625 sayılı yasanın 42'nci maddesinde, "Tesisler veya kamu yararına çalışacak dernekler tarafından ticari gaye gözetilmeden kurulmuş bulunan özel öğretim kurumlarına devletçe mali yardımcı bulunabilir ve buna dair yönetmelik çıkartılabilir" hükmü bulunmaktadır. Bu yönetmelik, 1985 yılında yayınlanmış olup, o tarihten beri yürürlüktedir. Bunun yanı sıra özel okul açmak isteyen girişimciler için 1992 yılında Maliye Bakanlığı tarafından bir tebliğ çıkartılmıştır. Hazine arazilerinin özel okullara tahsisini içeren bu tebliğ ile 7 yıllık süre içerisinde 12 girişimciye hazine arsası tahsis edilmiştir yılından 1997 yılına kadar 29, 1998'de 48 ve 1999 yılının ilk 5 ayında 13 olmak üzere 265 kişi ve kuruluşa teşvik belgesi vehlmiştir. Yıllar bazında tek tek anlatmamızın sebebi, ülkemizin mevcut ekonomik durumunu bu sayılarla tespit etmenin kolay olmasıdır. Şu sırada özel okulların sorunları olarak tarafımızdan tespit edilenler, finans desteği ve kaynak aktanmıyla birlikte okulların mevcut kapasitelerinin % 40 civarında boş olmasıdır. Özel okulların, işletme giderlerinde artma, öğrenci sayılarında düşüş gözlenmekte olup, bu durumda özel okulların problemlerinin çözülmesi mümkün olmadığı tabidir. Özellikle hızlı nüfus artışı sonucu resmi okullardaki aşırı kalabalığa rağmen, özel okulların kapasitesinin altındaki çalışmaları bu okulların kendilerini tanıtmalarından mı, noksan tanıtmalarından mı, yoksa vatandaşın gelir düzeyindeki yetersizlikten mi kaynaklandığı ciddi bir şekilde tartışılmalıdır. Diğer yandan devlet bütçesine doğrudan veya dolaylı olarak katkısı bulunan ve yaptığı görev itibariyle devletin yüküne ortak olan ayrıca 35 bin civarında eleman istihdam eden özel okullarımızın 400 bin öğrencilik kapasitesi varken, 296 bin 530 öğrenciye eğitim vermesi ve açık bulunan kapasitenin değerlendirilememesi eğitimimiz ve milli servetimizin kaybı açısından önemlidir. Bu okullara mali durumu iyi öğrencilerin devam etmesinin gerekli olduğunu az önce ifade etmiştik. Bunun için özel okulların kendilerini daha iyi tanıtmaları, velilerimize öncülük yapmaları gerektiği kanaatindeyiz. Seçkin bir eğitim veren özel okulların, Türkiye'deki genel eğitim içindeki payının % 1.4 olması olumlu bir gelişme olarak görülememektedir. Bu nedenle, % 1.4'lük paya sahip olan bu sektörün payının % 5'e çıkartılması şart görülmektedir. Özel okulların Türkiye geneline dağılımları, illerin gelişmişlik durumlarıyla doğru orantılıdır özel okuldan 433'ü İstanbul'da

20 faaliyette bulunmaktadır ki, bu sayı özel okul toplamının % 35'idir. Aynca, % 11'ini oluşturan 134 okul Ankara'da, % 8'ini oluşturan 103 okul ise İzmir ilindedir. Dolayısıyla bunlan topladığımız zaman, Türkiye'deki okulllann % 54'ü, üç ilde toplanmış durumdadır. Bunun yanı sıra 7 ilimizde 2, 10 ilimizde ise sadece bir özel okul vardır. 13 ilimizde ise hiç özel okul bulunmamaktadır. Bu nedenle, özel okullann yapısal durumlan, finansman kaynaklan, teşvikle desteklenmesi gibi konulann değerlendirilmesinde bu kurumlann Türkiye geneline yaygınlaştıniması da gözönünde bulundurulmalıdır. Son bölümde ise çözüm yollan ve neler yapılabileceğini ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Özel okullann şu anda karşılaşmış olduklan sorunlann bir anda oluşmadığı dikkate alınırsa, bu problemlerin çok kısa vadede çözümlenmesinin de biraz zor olacağı kabul edilmelidir. Bunun için de ilgili ve yetkili bütün birimlerin bu konuda uzun vadeli genel politikalar oluşturmalan gerekmektedir. Ülkemizin mevcut ekonomik durumu dikkate alınarak özel okullann da kendilerini kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutmalannda yarar vardır. Ancak bununla birlikte kısa vadede sorunlann aza indirilmesi için özel öğretim sektörünün teşvik ve desteğe ihtiyacı olduğu da gözardı edilmemelidir. Özel okullarda okuyan öğrencilerin eğitim harcamalannın bir kısmının vergi iadesi, muafiyet, burs ve benzeri yollarla sübvanse edilmesi, yüksek öğretimdeki vakıf üniversitelerinin eğitim bütçelerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması uygulamasının ilk ve orta öğretimde de sağlanması, bu tür destek ve teşviklerin de yapılabilmesi için 625 sayılı şu anda tabi bulunduğumuz yasada bir değişiklik yapılması düşünülmektedir. Teşekkür ederim.

21

22 Dündar UÇAR İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın başkanım, çok teşekkür ediyorum. Zaman itibariyle biraz kollanmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum, hem İstanbul Ticaret Odası adına, hem de Özel Okullar Derneği adına bir şeyler söylemek istiyorum. İstanbul Ticaret Odası 280 bin üyesi olan bir kuruluş. Türk ekonomik hayatında, çok yuvarlak kelimelerle, rakamlarla söylersem aşağı yukarı, % 50'yi temsil ediyor. Sanayi, hizmet, ihracat, vergi gelirleri itibariyle, bir kısmı % 40'larda, bir kısmı % 50'lerde. Ama dünyada inanılmaz bir yaşam kavgasının bulunduğu bu dönemde, Türkiye sorunlarının ancak eğitimle halledilebileceğini iyi biliyor. Ulu önder Atatürk'ün altını çizdiği gibi yapılacak en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bilincinin içindedir. İstanbul Ticaret Odası bu anlayış içinde birçok çalışmalar yapmaktadır: okullar yapıyor, 300 üniversite öğrencimize burs veriyor. Bu sene başlattı; yurt dışı ilişkilerimizde çok önemli bir faktör olan, özellikle Türk Cumhuriyetlerinden gelmiş öğrencilerden 100 tanesine burs veriyor. Her ay 20 şer milyon lira. Bunlara ilaveten sadece son senedeki faaliyetlerini söylemek istiyorum. "Türkiye'de teknik eğitim nasıl olmalıdır" diye ciddi bir araştırma yaptı. "Özel okullar dünyada nedir, Türkiye'de ne olmalıdır" çalışması bitmek üzere. Yine "Özel kursların dünyadaki yeri nedir, Türkiye'de ne olmalıdır", "Göç alan yöreler, başta İstanbul olmak üzere, nasıl bir yapılanmaya, eğitim yapılanmasına girmelidir." Bu gidişle önümüzdeki yıllarda göç alan şehirlerde belki yaşanamayacak hale gelinecektir. Bu çerçeve içinde de velilerimiz ve kamuoyunun baskısı ile "ne oluyor özel okullarda, bunu herkesle birlikte bir tartışalım, bunun içini görelim diye" bugün bu çalışmayı yapmaktayız. Bizim devletten beklentimizi, çağdaş devlet anlayışımızı Sayın Başkan izah etti. Görüldüğü gibi çok eskilerden kalmış olan bir yaklaşımla Türkiye'nin bazı sorunlarını çözmek mümkün değil. Devletin yapmak zorunda olduğu bir hizmeti, kamu hizmetini yürüten özel okullar bakımından da bir değerlendirme yapmak gereği olduğunu tespit ettik ve gördük ki, dünyada özel okulculukta sonuncuyuz; %1'deyiz. Büyütebilmek için rakamı % 1.5 gibi gösteriyoruz. Dünyada hiçbir yerde bu rakam yok. Gencecik, yepyeni ihracat sektörümüz bile bugün dünyanın 134 tane mennleketine ihracat yapıyor. O bakımdan bu işe ciddi ölçüler içinde bir dönüp bakmamız gerekiyor.

23 özel okulların ana olarak iki temel sorunu var. Bir tanesi eğitimin genel olarak yönlendirilmesi. Milli eğitimin kanunlardaki yönlendirmesi fevkalade iyi. Temel eğitim kanunu, yıllarca önce çıkmış olan temel eğitim kanunu, tetkik ediniz, bugünün çağdaş laflarının hepsini orada göreceksiniz. Yaratıcı gücü olan, çağdaş düşünen, demokrasiye inanmış, laikliğe inanmış, Atatürk ilkelerini kabul etmiş, atılımcı, girişimci, ruh sağlığı yerinde bir insan grubu yetiştirmek. Ama fiiliyatta onu mu yapıyoruz? Bunu tetkik etmemiz lazım. Bu sadece özel okullann değil, Türk milli eğitiminin ana sorunu. Bugün yapılanma belli sınavlara öğrenci yetiştiren kurumlar haline getirmiştir özel okulları. Bu yapılanma içinde, bu bakış içinde özel okulların randıman vermesi söz konusu olamaz. Bugün özel okullar, Türk milli eğitiminin iftihar edeceği, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Uluslararası yarışmalarda, çok büyük dereceler alıyorlar, 3 sene önce Avrupa Birliği uluslararası okulları arasındaki ilk 10 derecenin 9 tanesi Türk özel okullarına ait, uzun yıllardır sadece yabancı okullanmızın yürüttüğü bu çalışmaları, sonradan açılmış olan Türk okullarımız yürütmeye başladılar. Hocam ikaz etmiyorsunuz inşallah beni, değil mi? Henüz vaktim var. Teşekkür ediyorum. Spor, kültür, sanat, aklınıza ne aktivite geliyorsa, okullarla ilgili olarak hep en önde Türk özel okulları var. Bunu söylemekle resmi okullarımızı geride bırakmak istemiyorum. Öyle bir düşüncenin içinde değilim. Göz bebeğimiz olan bir istanbul Lisemiz var, bir Galatasaray Lisemiz var. Gönül arzu ediyor ki, bu yapılanma bütün Türkiye'de yaygın olsun. Ama neye yarar, bunların hiç birisi kamuoyu önünde görüşülmüyor. Mesela son iki sene içinde hem kız, hem erkek basketbol mücadelelerinde dünya birinciliklerini ve dünya ikinciliklerini aldı özel okullanmız. Kamuoyunda yeri yok. Gazetelerde lafı bile yok. Bahsettiğim bu Avrupa uluslararası okullararası matematik yarışmalannda ilk 10 dereceden 9 tanesini aldık. Kamuoyunda yeri yok. Geçen gün özel okullar sınavını yaptık, sınava 2700 öğrencimiz girdi. Gazeteler bu rakamı kamuoyuna iletmeye değmez diye düşündü. Bunu bir eğitim faaliyeti olarak görmediler. Ama bir birincilik olsaydı, üniversite girişlerinde bir birincilik olsaydı, Türkiye ayağa kalkardı. Türkiye okulculukta bazı değer yargılannı kaybetti. Vizyonunu kaybetti. Tabii böyle bir ortamda özel okulculuk yukarıya doğru gitmiyor. Tabii gitmeyecek. Bu bir yönlendirme meselesi. Türkiye'de ne oldu da okulun yanında, okulu dışlayan, öğrencileri okulun dışına çeken, yepyeni anormal bir yapılanma meydana geldi. Okul eğitiminin yerini sınavlara hazırlanmak aldı. Bu tehlikeli gelişme farkedilmeye başlandı. Nitekim, son yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı'nın tüm raporlarında, hükümet raporlannda, son hükümet programında bu üniversite giriş sistemi ya

24 kaldırılacaktır, ya değiştirilecektir diye tespitler var. Ufacık bir çağdaşlaşma okulu öngören, okulu da dikkate alan bir değişiklik yapıldı. Okul başarısı puanlamaya dahil edildi. Türkiye ayağa kalktı. Bir soru çalındı, yurt dışından dönen Sayın Bakan'a havaalanında mikrofon uzatıldı, kendisine bilgi verildi. Aynı anda televizyonda Bakan'ın istifa etmesi istendi. Bu kadar fanatik, ipin ucunu kaybetmiş bir eğitim anlayışının içine girmiş bulunuyor toplum. Böyle bir ortamda eğitimde gelişme beklenemez. Özel okulculuk ta bir yere varamaz. Bu çerçeve içinde ben özel okulların yaptıklarını, uzun uzun anlatmayı gerek görmüyorum. Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nın yapmış olduğu bir çalışma var. Üniversite giriş sınavlarında alınan puanlara göre okul başarılarını tespit eden. Asıl olan odur. Yani şutlayıp da bir üniversiteye girebildiniz mi değil. Yapılan bu çalışma kitap halinde yayınlanmıştır, kamuoyuna verilmiştir, gazetelere verilmiştir. Özel okullar en başta geliyor. Hemen iki tane daha söyleyeyim. Sayın hocam. Bir dakikam kalmış, kötü vaziyetteyim. Üniversite sınavlarında alınan puanlara göre en başarılı 10 okulun 7'si kolej. Yine bu araştırmada, eğitim olanaklarında 10'da 8. Spor sahası ve salon olanaklarında 10'da 9. Laboratuvarda 10'da 8. Ders dışı zaman sosyal etkinliklerde 10'da 7, öğrencilerin değerlendirmesine göre 10'da 8, velilerin değerlendirmesine göre 10'da 7. Bu bilimsel bir araştırmanın neticesidir. İşte özel okullar bu. Ne yazık ki, bunu anlatmak için yani anlatmanın bir değeri bile yok. Bir fıkra ile tamamlayalım. "Kışın bir iki arkadaş bir yolculuktalar, Muş'a yaklaşıyorlar aman diyorlar sığınacak bir yer bulduk, derken üstlerine köpekler geliyor. Hemen taşlara sarılıyorlar, taşlar donmuş. Bu ne biçim memlekettir diyor, gariban vatandaş, köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar." Aynı onun gibi okulları açmışız, yürüme yolunu kapatmışlar. Eğitim ilim, irfan, vizyon vermek istiyorsunuz, çağdaş görüş vermek istiyorsunuz, hayır siz ezberleyeceksiniz. Üniversite giriş sınavına hazırlanacaksınız diyorlar. Eğitimde tek ölçü üniversiteye giriş. Girebilenleri bütün kamuoyu hummaya yakalanmış vaziyette alkışlıyor. İşte ana sorun bu Sayın Başkan Mali yapımız ve mali sorunlarımızı ise ikinci kısma bırakıyorum. Teşekkür ederim.

25

26 Nazili TEKİN Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben yatınmlann nasıl desteklendiğini, özel okullann bu destek içindeki yerinden bahsetmek istiyorum. Sayın Başkan, Ticaret Odası'nın sayın üyeleri, sayın katılımcılar, yatınmlar, kalkınma planlan ve yıllık programlar çerçevesinde üretimi ve istihdamı artırmak, teknoloji transferi, küçük ve orta ölçekli firmalann desteklenmesini sağlamak ve bölgelerarası dengesizlikleri gidermek amacıyla uluslararası anlaşmalara aykınlık teşkil etmeyecek bir biçimde desteklenmektedir. Yatınmlann desteklenmesindeki destek unsuriannı üç genel başlık altında toplamak mümkündür. Vergi muafiyetleri ve istisnalan, hibeler ve krediler, ülkemizde uygulanmakta olan devlet destekleri ağıriıklı biçimde vergi muafiyetleri ve istisnalannı kapsamaktadır. Gümrük muafiyeti, yatınm teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizatın gümrük ve fonlardan muaf tutulmasıdır. Yatınm indirimi, gelir ve kurumlar vergisi istisnasıdır. Vergi, resim, harç istisnası, yatınm teşvik belgesi kapsamında ihracat performansına dayalı olarak, şirket kuruluşunda, tapu tescilinde, sermaye artışında ve krediye müteallik işlemlerde alınmayan vergi, resim harçlandır. Katma Değer Vergisi istisnası, tarihinden itibaren çıkanlan kanun ile ithalatta ve iç alımlarda Katma Değer Vergilerinin ödenmemesidir. Yatınmlarda devlet destekleri kapsamında beş değişik başlık altında uygulama yapılmaktadır. Özetle bunlan da sunmak istiyorum,, Genel mevzuatımız çerçevesinde yukanda saymış olduğum muafiyetlerin yanında Ar-Ge, çevre, teknopark, yüksek teknoloji getiren jratınmlann kredilendirilme imkanı bulunmaktadır. Bunun yanında hibe niteliğinde diyebileceğimiz yine 'den itibaren 4369 sayılı Kanunla kaldınlan Katma Değer Vergisi ve Katma Değer Vergisi artı 10 puanlann iadesini, kısmen mükteseplerin korunmasını sağlamak amacıyla, kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenmiş belgelerde alım sırasında istisnadan yararianılması kaydıyla fatura bedelinin %10'u kadar iade imkanı getirilmiştir. Bu destek unsurianndan yararianabilmek için yatınm teşvik belgesi almak zorunludur. Yerii ortaklardan oluşanlar Teşvik Uygulama Genel Müdüriüğü'ne, yabancı ortak var ise Yabancı Sermaye Genel Müdüriüğü'ne müracaat ederek belge alabilirier. Kalkınmada öncelikli yörelerde asgari yatınm tutan 50 milyar, gelişmiş ve diğer yörelerde 100 milyardır. Takip edildiği gibi,

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 Biliyorsunuz, 19 Haziran da yeni teşvik sistemine ilişkin gerekli yasal prosedürler tamamlandı ve konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı -2012 yılının başından itibaren geçerli

Detaylı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı 10.08.2017 2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize göre: - Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Hazine Müsteşarım, Yurt dışından gerek

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Sayı : 2016/219 8 Tarih : 19.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 1 A-KONU Bilindiği üzere 2016 yılında

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

TEKNOPARK lar HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

TEKNOPARK lar HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TEKNOPARK lar HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Hakkımızda Hedefi olmayan bir gemiye, hiçbir rüzgar yardım edemez! Hedefinizi doğru sonuca götürmeniz için Sistem Global yanınızda! Metodumuz Müşterimizi

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor TOPLUMSAL RAPORLAR 15 YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor 10 yıllık dönemler itibariyle teşvik sisteminin istihdama etkisi Yıllık Yıllık Yıllık Yıl

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 27 Eylül 2014 Mardin Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım, Saygıdeğer

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ Birinci dönem 14 EYLÜL 2015 günü başladı ve 22 Ocak 2016 tarihinde sona erdi. Tatillerin normalden fazla olduğu birinci dönemin öğrenci ve

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013

PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013 PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013 RİSKİN İŞTAHI KAÇARSA Bernanke nin Mayıs ayı içerisinde yaptığı açıklama ile başlayan riskten kaçınma eğilimi 19 20 Haziran FED toplantısı ile doruğa ulaştı. FED in 85 milyar

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Ayan YERENOV, Sayın Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Mert SARI, Değerli Katılımcılar,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 25 Kasım 2004 SİRKÜLER NO : 2004/ 117 KONU : Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN 2008 YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 "Değerli Konuklar, Değerli Misafirler, Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI GEÇMİŞTE KAZANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI SINIRLI OLARAK YENİDEN GETİRİLDİ Konu: Yatırım indirimi 17.08.2010 30.3.2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle Gelir

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Eğitimci yazar Dr. Özgür Bolat, 26 Mayıs 2017 Cuma günü okulumuz konferans salonunda Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? konulu seminer verdi. Seminere;

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2012 N201124 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp KALKAN 1 Analist, Ekonomi Etütleri Tasarruf kamudan başlar Türkiye nin cari açık sorunu ve bunun altında yatan

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Türkiye nin topal ayağı eğitimdir diyen Özyeğin, düşük eğitim düzeyi ile ekonominin gelişmesini mucize olarak yorumladı. Cari açığın

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA İKİNCİ 500 DE ANADOLU NUN YILDIZI PARLADI İstanbul Sanayi Odası nın Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 listesinde Anadolu kentlerinden 320 firma yer aldı. Bir önceki yıl bu rakam 317 idi.

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri GİRİŞ; 1. KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI KOBİ lerin sorunları arasında finansal sorunlar

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği. Nisan 2011

Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği. Nisan 2011 Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği Nisan 2011 Sayın Bakanım (Tarım Bakanı ordaysa), Değerli katılımcılar, Hanımefendiler, beyefendiler, Hepinizi saygıyla selamlıyor, bu önemli etkinlik vesilesiyle

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ

YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ MESLEK LĐSESĐ MEMLEKET MESELESĐ BURSĐYER BULUŞMALARI KAYSERĐ BASIN YANSIMALARI 14 KASIM 2010 14 Kasım 2010 YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Teşvik. Kobi Teşvik Belgesi

Teşvik. Kobi Teşvik Belgesi Teşvik Kobi Teşvik Belgesi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini,

Detaylı

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesinin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz ve ülkemiz sanayiinin içinde bulunduğu

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık denetim güç katar Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax:0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No:

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu

TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 12 Eylül 2008 İstanbul Yatırım Harcamalarına İlişkin Ödenen ve İndirilemeyen Katma Değer Vergisinin İadesi Mevcut Uygulama Bazı istisnalar

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı