BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ"

Transkript

1 BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ

2

3 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde Nöroloji 1924 kıģında idi, o senenin TeĢrininevveli'nde bize mal edilen ReĢadiye kıģla- ları adeta yağma ediliyordu. Ġçersindeki bir nöbetçi nefer etraftan gelen tahripçilerle baģ edemiyordu. Esasen iģgal ordusu tavanları, kapıları sökmüģtü. Hafta ve ay uğraģtık, binaları yıkılmadan, ağaçları kesilmeden kurtardık, artık hareket baģlamıģtı; o yılın baharı bütün azamet ve haģmetiyle bize yar oldu, artık imar baģlıyordu" "1938 Bakırköy'ünde Ġlk 10 Sene" isimli kitapta Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay böyle söylüyordu. Yine aynı yıllardan bahsederken Dr. Faruk Bayülkem "Türkiye'de Nöroloji- Nö- roģirürji ve Psikiyatrinin Tarihi GeliĢmesi " s 27'de: "Mazhar Osman büyük çabalar harcayarak Dr. Refik Saydam'm da yardımı ile ToptaĢı Bimarhanesi'ni kapatarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin Bakırköy'deki geniģ arazi i- çinde kurulup, bu günkü geliģmesini sağlamıģtır" der. Bakırköy baģlangıçta Ġ.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği'ne ev sahipliği yaparken, kendi bağımsız Nöroloji geliģimini de sağlamıģtır. Psikiyatri hep ön plana çıkmakla beraber, kıymetli nörologların bir bünye içerisinde yer alması ile Nörolojinin geliģimi kendine özgü yolda bağımsız Ģekilde (olabileceği kadar) olmuģtur. Bakırköy'de Üniversite DıĢı Nöroloji Halen 3. Nöroloji Kliniği'nin bulunduğu Fahrettin Kerim Gökay Pavyonu, (1933'de Üniversite reformu ile birlikte) Ġ.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği haline getirilmiģtir (1949'a kadar ). 1927'de 9. Servis (20 yataklı) kadın hastalar için, 35. Servis ise erkek hastalar için Nöroloji klinikleri olarak ayrılmıģtı. Klinik Ģefliğine, ilk Nöroloji Klinik ġefi olarak Mazhar Osman ekibinden döneminin ünlü Nöroloğu, bir süre Hamburg'da Nonne'nin yanında çalıģma fırsatı da bulan Dr. ġükrü Hazım Tiner'in geldiğini görüyoruz. Daha sonraları Haseki Hastanesi Nöroloji Klinik ġefliği nde de bulunan ġükrü Hazım Tiner, döneminde Ġ.Ü. Tıp Fakültesi'nde de Nöroloji dersleri veriyordu.

4 380 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 1940'larda Nöroloji klinik Ģefliğine ve baģhekimliğe atanan Prof. Dr. Recep RüĢtü Duyar, nöropsikiyatr olması nedeniyle adli servisin Ģefliğini de yapıyordu. 30 Temmuz 1943'de hem baģhekimliğe, hem de Nöroloji klinik Ģefliğine Dr. Ahmet ġükrü Emed'in atandığını görüyoruz. Dr. Emed de daha sonraları ġükrü Hazım gibi Haseki ve ġiģli Etfal hastaneleri Nöroloji klinik Ģefliklerinde bulundu 'de Dr. Fahri Celal Göktulga baģhekimliğe atanınca, o dönemlerde Nöroloji uzmanlığını almıģ olan Dr. Faruk Bayülkem'e Nöroloji kliniklerinin (kadın ve erkek olmak üzere iki servis halinde) yönetimini bırakıyordu. Hastaneye 1949'da Dr. Nuri Pasiner, 1950'de Dr. Fettah Demirkan ve 1955'de Dr. Rasim Hatipoğlu atanmıģtır. Özellikle Dr. Hatipoğlu daha önceki klinik Ģefliği deneyiminde (HaydarpaĢa Numune Hastanesi) haklı bir Ģöhret edinmiģti. 1960'larda Dr. Faruk Bayülkem'i hem Nöroloji klinik Ģefi, hem de baģhekim olarak görüyoruz. Hastanede ilk nörofizyoloji ve nöroradyoloji ünitelerinin temellerini atan Bayülkem'in yanında Ģef yardımcıları olarak Dr. Necati Aydmel, Dr. Ahmet Ulman ve daha sonraları da Dr. Kemal Parlak yer almıģtı. Dr. Necati Aydmel 1978 yılında HaydarpaĢa Numune Hastanesi'ne klinik Ģefi olarak atandı. Halen Taksim Hastanesi ve HaydarpaĢa Numune Hastanesi Nöroloji Klinik Ģefleri Dr. Henri Griladze ve Dr. Nuri YaĢar Erenoğlu, Dr. Bayülkem'in asistanı ve baģasistanı olmuģlar ve buradan ayrılmıģlardır. Dr. Bayülkem'in emekli olmasından sonra, Haseld Hastanesi Nöroloji Klinik ġef Yardımcısı Dr. Bahattin Yardımcı, 1977'de Nöroloji klinik Ģefliğine atanmıģtır. 1949'da üniversite Nöroloji kliniği Bakırköy'den ayrıldıktan sonra, Bakırköy Nöroloji klinikleri bu binaya taģınmıģlar ve iki katlı olan bu bina, Dr. Fahri Celal Göktulga tarafından 3 katlı hale getirilmiģtir, 1977'den 1980 yılma kadar Nöroloji klinik Ģefliği yapan Dr. Bahattin Yardımcı'nın Ģef yardımcıları Dr. Ahmet Ulman ve Dr. Kemal Parlalc'tır. 1980'de Dr. Yıldırım Aktuna'nm Bakırköy'e baģhekim ve Nöroloji Klinik Ģefi o- larak atanması ile Dr. Bahattin Yardımcı ġiģli Etfal Hastanesi Nöroloji Klinik ġef- liği ne atanmıģtır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi (BRSH) 1927 yılından itibaren Dr. Mazhar Osman Uzman'm kuruculuğu ve öncülüğünde kendi alanında hizmet vermek ve uzman yetiģtirmek gibi uzun bir geçmiģe sahiptir. Diğer bölümler gibi Nöroloji Kliniği de baģlangıçtan beri bu iģlevini sürdürmüģtür. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Dr. Faruk Bayülkem, Dr. Bahattin Yardımcı, Dr. Necati Aydmel, Dr. Ahmet Ülman, Dr. Henri Griladze ve birçok değerli hekim Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Nöroloji Kliniği'nde görev yapmıģlardır yılından itibaren Dr. Yıldırım Aktuna'nm BRSH ye baģhekim olarak a- tanması (aynı zamanda Nöroloji Kliniği Ģefi) ile birlikte, hastanenin ve Nöroloji

5 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 381 Kliniğinin fizik yapısı, hasta hizmetleri, eğitim, tıbbi-teknik donanım, doktor, hemģire, diğer sağlık hizmetleri konusundaki eksiklikler hızla giderilmiģ, birlikte önemli geliģmeler sağlanarak, çağdaģ niteliğe kavuģturulmuģtur. Dr. Aktuna öncelikli olarak alt yapısı iyice bozulmuģ olan psikiyatri kliniklerinde ve Nörolojide reform niteliğinde çalıģmalar yapmıģtır. Nörolojinin alt yapısına sonraları Ģef olarak göreceğimiz Dr. Baki Arpacı ve Dr. Hulki Forta'yı almıģtır. Özellikle Dr. Hulki Forta Aktuna nm idari görevleri nedeniyle kliniğin bilimsel organizasyonunu Dr. Arpacı ile birlikte baģarıyla yürütmüģtür. Daha sonraları bu kadrolara Dr. Sevim BaybaĢ, Dr. Hülya Tir eli ve Dr. Fer Ġha Özer katılmıģlardır. Bu dönemde büyüyen Nörolojiye Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Pavyonu yetmediği için, halen I. ve II. Nöroloji kliniklerinin ve polikliniklerin bulunduğu yeni 3 katlı bina ilave edilmiģtir. Bu binaya "Dr. Yıldırım Aktuna Kliniği" adı sonradan verilmiģtir. Bu dönemde Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Nöroloji ICliniği'nin fizik yapısı yeniden düzenlenerek yeni hasta bölümleri, yoğun bakım bölümü, kütüphane ve toplantı salonları oluģturulmuģ, çeģitli yabancı dergilere abonelik sağlanmıģ, bilimsel kongre ve toplantılar düzenlenmiģ, hasta hizmeti ve eğitim çalıģmalarının düzeyi yükseltilmiģtir. Klinik Nörofizyoloji Bölümü'nde, 'Elekroansefalografi (EEG)' Laboratuvarı çalıģmaları, baģlangıçta Dr. Kemal Parlak'm, daha sonra da Dr. Baki Arpacı'mn sorumluluğunda, Eloktromyografi (EMG)' Laboratuvarı baģlangıçta Dr. Serpil Yazı- cı'nm, sonraları da Dr. Hülya Tireli'nin sorumluluğunda (halen Doçent, HaydarpaĢa II. Nöroloji Kliniği ġefi) çalıģmalarını sürdürmüģtür. Bu dönemde Ģef yardımcısı olan Dr. Ahmet Ülman (halen emekli) nöroradyoloji (anjiografi, pnömoanse- falografi, myelografi, sintigrafi) çalıģmalarını sürdürmüģtür. Aktuna görevde iken açılan Nöroloji klinik Ģefliği kadrosuna Dr. Baki Arpacı atanmıģtır. Kısa bir süre sonra politikaya girmeye karar veren Dr. Yıldırım Aktuna'nın boģalttığı Nöroloji klinik Ģeflik kadrosuna, Doç Dr. Sevim BaybaĢ açıktan atanmıģtır yılında Dr. Aktuna Ġstanbul Milletvekili seçilerek, kurulan hükümette Sağlık Bakanlığı görevine gelince Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne ilgisini devam ettirmiģ, 3. Nöroloji Klinik Ģefliği kadrosu ilan edilmiģtir. Bu kadroya baģvuran Doç Dr. Dursun KırbaĢ, Ģeflik sınavını kazanarak, 1992 Kasım ayında Nöroloji Klinik Ģefi olarak atanmıģtır. Bu süreç alt yapıda yenilenmeyi de beraberinde getirmiģtir. Dr. Aktuna'nın hastaneye ilgi ve destekleri çerçevesinde BĠTAM (Bakırköy Ġnme Tedavi ve AraĢtırma Merkezi) projesi içerisinde 'digital subtrak anjiografi' ünitesi, 'ekokardiyografi ve doppler U.S.G.' üniteleri, uyku incelemeleri için uyku laboratuvarı, yeni EMG laboratuvarı kurulmuģtur.

6 382 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ Halen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji klinikleri ve alt yapısı Ģöyle oluģmuģtur. I. Nöroloji Klinik Ģefi Doç. Dr. Baki Arpacı LNöroloji Klinik Ģef yardımcıları: I. Doç. Dr. Dilek Ataklı II. Doç. Dr. Aysun Soysal BaĢasistan ve uzmanlan: Doç. Dr. Turan Atay Dr. Aysu Ģen Dr. Hüseyin Sarı Dr. Cengiz Dayan I. Nöroloji kliniği asistanları: Dr. Nurten AkbaĢ Dr. Yasemin HoĢver Dr. Fatih Bayar Dr. Ġsmail Söbe Dr. Mustafa Ülker Dr. Nihal Kocabıyık II. Nöroloji Klinik Ģefi: Doç. Dr. Sevim BaybaĢ ġef yardımcısı: Doç. Dr. Betül Yalçıner BaĢasistan ve uzman kadrosu: Dr. Hayriye Küçükoğlu Dr. Musa Oztürk Dr. Yavuz Altunkaynak Dr. Ayhan Koksal II. Nöroloji kliniği asistanları: Dr. UlaĢ YeĢil Dr. Nurhak Demir Dr. ġebnem Usta Dr. Vedat Sözmen Dr. Fikret Aysal Dr. Ayten Ceyhan Dr. Fatih AktaĢ Dr. Sema Demirci Dr. Selma Çelik

7 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 383 IH. Nöroloji klinik Ģefi: Doç. Dr. Dursun KırbaĢ ġef yardımcıları: 1. Doç. Dr. Göksel Bakaç BaĢasistan ve uzman kadrosu: 1. Dr. Pakize Nevin SütlaĢ 3. Dr. Demet Yandım KuĢçu 5. Dr. Nazan Karagöz 7. Dr. Aysun 2. Uzm. Dr. Nalan Kayrak ErtaĢ 2. Dr. Ġbrahim Örnek 4. Dr. Günay Gül 6. Dr. Ümmühan Altın 8. Dr. Hacer Us Anaç Ünal 9. Dr. IĢıl Kalyoncu IH. Nöroloji kliniği asistanları: 1. Dr. Esra Erdemsel 3. Dr. Nurten Çolak 5. Dr. Özlem Uzunkaya 2. Dr. Beran Sayman 4. Dr. Melek Kandemir 6. Dr. Tamer Yazar 7. Dr. Yalçın Daloğlu BRSH Nöroloji kliniklerinin alt disiplinleri ve ekipleri; 1. Nörofızyoloji birimi: 1. Doç Dr. Dursun KırbaĢ 2. Doç. Dr. Aysun Soysal 3. Dr.Fikret Aysal 4. Dr. Nazan Karagöz 5. Dr. Ümmühan Altın 6. Dr. Hülya AltmtaĢ (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi kadrosunda) 2. Nöroradyoloji ünitesi: 1. Doç. Dr. Göksel Bakaç 2. Doç Dr. Betül Yalçmer 3. Doppler USG ünitesi: 1. Dr. Hayriye Küçükoğlu 2. Dr. Cengiz Dayan 3. Dr. IĢıl Kalyoncu 4. Hareket bozuklukları birimi: 1. Dr. Ġbrahim Örnek 2. Dr. Nazan Karagöz

8 384 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 1. Dr. Aysu ġen 2. Dr. Ayhan Koksal 3. Nöromuskuler hastalıklar: 1. Dr. Fikret Aysal 2. Doç. Dr. Aysun Soysal 4. Epilepsi ve EEG: 1. Doç. Dr. Baki Arpacı 2. Doç. Dr. Sevim BaybaĢ 3. Doç. Dr. Dilek Ataklı 4. Dr. Nalan Kayrak ErtaĢ 5. Dr. Günay Gül 6. Dr. Vedat Sözmen 7. Dr. Ay ten Ceyhan 8. Doç. Dr. Turan Atay 5. BaĢ ağrısı: 1. Dr. Musa Öztürk 2. Dr. Yavuz Altunkaynak 3. Dr. Günay Gül 6. Strok poliklinik ünitesi: 1. Doç. Dr. Dursun KırbaĢ 2. Doç. Dr. Göksel Bakaç 3. Doç. Dr. Betül Yalçmer 4. Dr. Hayriye Küçükoğlu 5. Dr. Cengiz Dayan 6. Dr. IĢıl Kalyoncu 7. Uyku bozuklukları polikliniği ve uyku laboratuvan : 1. Dr. Nalan Kayrak ErtaĢ 2. Dr. Turan Atay 8. Multipl Sideroz polikliniği: 1. Dr. Nevin SütlaĢ 2. Dr. Demet Yandım KuĢçu 9. Demans polikliniği: 1. Dr. Nazan Karagöz Sakallı 2. Dr. Esra Acar el 10. Nöropsikoloji: 1. Cahit Keskinlalıç

9 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği Doç. Dr. Baki Arpacı, kliniğin oluģumunu Ģöyle özetliyor. Dr. Yıldırım Aktuna hastanemize baģhekim ve Nöroloji Klinik ġefi olarak atandıktan sonra, aramıza baģasistan olarak Dr. Hulki Forta (halen Doçent, ġiģli Etfal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Nöroloji Kliniği ġefi) ve Dr. Fazilet Hız (ha- len Taksim Ġlk Yardım Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği ġef Yardımcısı) katılmıģ, hizmet ve eğitim seviyesinin yükseltilmesinde önemli katkılar yapmıģlardır. Hizmetlerinin artması, taleplerin yoğunlaģmasıyla daha iyi fizik koģullarda yeni olanaklarla hizmet vermek amacıyla Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Nöroloji Klini- ği'nden, yeni inģa edilen Nöroloji Kliniği'ne (halen görev yaptığımız ve Dr. Yıldırım Aktuna Nöroloji Kliniği adı verilen binaya) taģındık (20 Ģubat 1991). Bu modem binada 1. Nöroloji Kliniği Doç. Dr. Baki Arpacı'nm Ģefliğinde, yeni oluģturulan II. Nöroloji Kliniği de Doç. Dr. Sevim BaybaĢ'ın Ģefliğinde faaliyetlerini sürdürmeye baģlamıģtır.

10 386 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ Bu dönemde I. Nöroloji Kliniği'nde Dr. Feriha Özer Ģef yardımcısı olarak (halen Doçent, Haseki Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Nöroloji Klinik ġefi) Dr. Be- tül Yalçmer (halen II. Nöroloji Kliniği ġef Yardımcısı) Dr. Dilek Ataklı (halen Doçent I. Nöroloji Kliniği ġef Yardımcısı), Dr. Aysun Soysal (Halen Doçent ve I. Nöroloji Kliniği ġef Yardımcısı), Dr. E Nevin SütlaĢ (halen III. Nöroloji Kliniği'nde görev yapıyor) baģasistan olarak göreve baģlamıģlardır. Kısa bir süre kliniğimizde uzman olarak çalıģan Dr. Lütfü Hanoğlu sonra III. Nöroloji Kliniği'nde baģasistan olarak görevini sürdürmüģtür. Yine Kliniğimizde uzman olan Dr. Çiğdem Öz- kara II. Nöroloji Kliniği'nde bir süre baģasistan olarak çalıģmıģ ve halen Ġstanbul Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsünde Profesör olarak epilepsi ve EEG alanında çalıģmalarını sürdürmektedir. Daha sonra Dr. Turan Atay, Dr. Sibel Kar- Ģıdağ (halen Doçent, Haseki Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ġef Yardımcısı ve oradan Özel Maltepe Tıp Fakültesi ne geçti.) baģasistan olarak, en son olarak da Dr. Hüseyin Sarı, Dr. Aysu ġen, Dr. Cengiz Dayan I. Nöroloji Kliniği'ne uzman olarak katılmıģlardır yılı ve sonrasında diğer Nöroloji klinikleri ile birlikte hasta hizmeti, eğitim ve araģtırma alanlarında düzeyi yükseltmek amacıyla Nörolojinin alt branģlaģma çalıģmaları daha da geliģtirilmiģ, özel poliklinikler açılmıģtır (epilepsi, strok, uyku, parkinson ve hareket bozuklukları, baģ ağrısı, multipl skleroz, nöromuskü- ler hastalıklar gibi).

11 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 387 I. Nöroloji Kliniği'nde bu alanlarla ilgili olarak, Doç. Dr. Baki Arpacı ve Doç. Dr. Dilek Ataklı 'elektroansefalografi (EEG) ve epilepsi', Doç. Dr. Aysun Soysal 'elektromyografi (EMG)', 'uyarılmıģ potansiyeller', 'nöromusküler hastalıklar ve multipl skleroz', Doç. Dr. Turan Atay uyku bozuklukları (1994 yılında faaliyete geçen uyku laboratuvarı sorumlusu), Uz. Dr. Aysu ġen 'parkinson ve hareket bozuklukları', Uz Dr. Cengiz Dayan 'renkli dopler ultrasonografi ve strok' konularında spesialize olmuģlar ve çalıģmalarını sürdürmektedirler. Daha önce kliniğimizde bulunan Doç. Dr. Feriha Özer 'parkinson ve hareket bozuklukları', Doç. Dr. Sibel KarĢıdağ ise 'serebrovaskuler hastalıklar', Doç. Dr. Betül Yalçmer 'nöroradyoloji', Uz Dr. Lütfü Hanoğlu 'kognitif bozukluklar' konusunda ö- zelleģmiģler, kliniğimizde bulundukları süreler içinde yararlı çalıģmalar yapmıģlardır. Dr. Yıldırım Aktuna Nöroloji Kliniği binasında I. ve II. Nöroloji klinikleri faaliyet göstermektedir. Bu binada I. ve II. Nöroloji kliniklerince müģterek kullanılan 12 yataklı yoğun bakım ünitesi olmak üzere 34 hasta yatağı I. Nöroloji Kliniği'ne ait olan toplam 68 yatak bulunmaktadır. Bu binada kiģilik bir toplantı salonu, bir kütüphane, hastaların dinlenmesi ve sosyal aktiviteler için bir dinlenme salonu, zemin katta ise ziyaretçiler için bekleme ve dinlenme salonu, acil, genel ve özel poliklinikler, EEG laboratuvarı ile yoğun bakım bölümü bulunmaktadır. Bugüne kadar mümkün olduğunca çalıģma motivasyonu yüksek tutularak, yeni olanaklar yaratılmaya çalıģılarak, çağdaģ geliģmeler izlenerek, diğer Nöroloji klinikleri ile birlikte bilimsel toplantılar düzenlenmekte, yerli ve yurt dıģı kongrelere

12 388 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ Uzm. Dr. Nalan Solakoğlu ve asistan Dr. Sevda ġenol da yurt dıģında bir uzman merkezde uyku incelemelerine iliģkin eğitim almıģlar, böylece 1996 yılma gelindiğinde 'uyku inceleme' laboratuvarı da aktif olarak çalıģmaya baģlamıģtır. Uzm. Dr. Ahmet Güner Altunhalka ve Uzm. Dr. Lütfü Hanoğlu kendi istekleri ile 1999 yılında kliniğimizden ayrılmıģlardır. 3. Nöroloji Kliniği binasında; giriģ katında strok poliklinikleri ve 'EKOdopp- ler USG' laboratuvarı, 1. katta 8 yataklı yoğunbakım, 'EMG ve uyku laboratuvarı, rehabilitasyon odası, uzman hekim odası, klinik Ģefliğinin odası vardır. 2. katta, 12'Ģer yataklı 2 bölüm kadın ve erkek hastalara ayrılmıģtır. 3 oda tek yatak olmak üzere 27 hasta yatağı, asistan odası, uzman hekim odaları, kütüphane ve 50 kiģilik toplantı salonu vardır. Bü yoğun eğitim çabaları özetlenirse, III. Nöroloji Kliniği'nde kuruluģunun ü- zerinden 2 yıl bile geçmeden; Strok çalıģma grubu Demyelinizan hastalıklar çalıģma grubu Epilepsi Uyku inceleme Eloktrofizyölojik inceleme (EMG-uyarılmıĢ potansiyeller) çalıģma grubu Demans (kognitif etkilenme) çalıģma grubu ve Anjiografi birimi oluģturulmuģ ve aktif olarak çalıģmayı sürdürür olmuģlardır. Daha sonraki 5 yıl içinde bu gruplar çalıģmalarını sürdürmüģ, bunlara 'hareket bozuklukları' alt birimi de eklenmiģtir.

13 Doç Dr. Baki Arpacı yılında K.MaraĢ'ın Elbistan ilçesinin Gücük bucağında doğdum yılları arasında Gücük Ġlkokulunda, ortaokul ve liseyi ise yılları arasında Elbistan Mükrimin Halil Lisesi'nde okudum yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girerek 20 Temmuz 1971 yılında mezun oldum ve tarihlerinde askerlik görevimi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaptım ten 1974 yılı sonuna kadar Malatya SSK hastanesinde Pratisyen olarak çalıģtım tarihinde Nöroloji dalında uzmanlık sınavlarını kazanarak ġiģli Etfal Çocuk Hastanesi 'nde asistanlığa baģladım ve 7-8 ay kadar çalıģtıktan sonra Bakırköy Ruh ve Sirıir Hastalıkları Hastanesi'ne tayin olarak Nöroloji eğitimimi orada tamamladım tarihinde Nöroloji uzmanı oldum tarihinde Sağmalcılar Devlet Hastanesi'ne tayin edildim tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği'ne baģasistan olarak tayin oldum ve görevime baģladım. Aynı klinikte yılında Ģef yardımcısı, 'da klinik Ģefi, tarihinde Doçent oldum. Bu arada asistanlığım döneminde EEG ile ilgilenerek, "Akut Serebrovasküler Hastalıklarda Klinik ile EEG bulguları Arasındaki Korelasyon ve EEG'nin prognoza Katkısı" konulu tezi yaptım yılından beri de EEG labaratuarının sorumluluğunu alarak ayrılana kadar yürüttüm. Bu arada 1983 yılında Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği EEG labaratuarından da EEG sertifikası edindim. Epilepsi ile de ayrıca ilgilenmekteyim. 16 Nisan - 17 Mayıs 1996 tarihleri arasında Amerikada Texas Medical Center, Baylor Collage, Sleep Disorders Center'da Research Fellowships alarak çalıģtım ve konuyla ilgili belge aldım.bu arada hastanemizde kurduğumuz VĠDEO-EEG, UYKU VE EPĠLEPTĠK ARAġTIRMALAR merkezindede görev ve sorumluluk üstlendim.ayrıca Kognitif Nöroloji ilede ilgilenmekteyim. Epilepsi, DüĢünen Adam, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları, Türk Nöroloji Dergisi, Türkiye Klinikleri dergilerinin danıģma kurullarındayım. Özellikle Epilepsi ve EEG olmak üzere Nöroloji'nin çeģitli dallarında çalıģma arkadaģlarımla birlikte yurt içi ve dıģında, çok sayıda yayınlanmıģ çalıģmalarım vardır. YayınlanmıĢ kitap bölümleri ve kitap içinde:1-eeg deartefaktlar,artefakt önleme,artefakt giderilmesi, 2-Sistemik hastalıklarda Epilepsi ve tedavisi,3-elektroensefalografi bulunmaktadır. ÇeĢitli mesleki demeklerde aktif olarak görev aldım ve birçoğununda üyesiyim. Bunlar arasında : Türk Epilepsi ile SavaĢ Derneği ve Türk Nöropsikatri Derneği'de iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. Avrupa Epilepsi Akademisinin, Dünya Nöroloji Federasyonu'nun, Klinik Nörofizyoloji EEG - EMG Derneği'nin, Türk Nöroloji Derneği 'nin, Beyin AraĢtarmaları Derneğinin, Alzheimer Derneği'nin, Uyku AraĢtırmaları Derneği'nin, Türk Tabibleri Birliği'nin üyesiyim ve iki dönem merkez delegesi olarak görev yaptım..bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Kalkındırma ve GüzelleĢtirme Derneği'nde, Bakırköy Akıl Hastanesi Vakfında yönetim kurulu üyeliği yaptım..bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları HastanesiEğitim Planlama Koordinasyon Kurulunda (EPKK) 1990 yılından beri emekli olarak ayrılana kadar(12 ġubat 2013) görev yaptım. Bu arada çalıģma arkadaģlarımızla birlikte nörolojinin çeģitli özel bölümlerinde poliklinikler ve labaratuarlar oluģturarak (Epilepsi, Uyku Tıbbı ve Bozuklukları, Demans ve Hareket Bozuklukları, Ġnme, Nöroradyoloji, Nöromüsküler, Multipl skleroz, BaĢ ağrısı, Nörooftalmoloji, Klinik nörofizyoloji labaratuarları-eeg, EMG, UyarılmıĢ potansiyeller, Transkraniyel Magnetik Stimülasyon gibi) üst düzeye çıkardık. En olarak ġubat 2012 tarihinde Nöroloji Klinikleri genel eğitim sorumlusu olarak atanarak 12 ġubat 2013 tarihinde emekli oldum. Halen Özel bir kuruluģta hekimlik yapmaktayım. Ġngilizce bilmekteyim

14 TÜRKĠYE EĞÎTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARÎHÇESÎ 389 > Doç. Dr. Dilek Ataklı 1962 yılında Balıkesir de doğdu, ilk öğrenimini Ankara Bahçelievler Alparslan ilkokulu, orta öğrenimini Bahçelievler Deneme Lisesi nde tamamladı yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1985 yılında mezun oldu yıllan arasında Manisa Verem SavaĢ Dispanseri'nde zorunlu hizmetini yaptı yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastanesi'nde Nöroloji asistanı olarak çalıģmaya baģladı ve 1991 yılında Nöroloji uzmanı oldu. Daha sonra aynı hastanede baģasistan olarak göreve devam etti, 1998 yılında ġef Yardımcısı, 1999 yılında Doçent oldu. Asistanlığı ve uzmanlığı süresince epilepsi polikliniği ve EEG laboratuvannda da çalıģmıģtır. Evli ve bir oğlu var. Doç. Dr. Aysun Soysal 1960 yılı Bursa, Orhaneli doğumludur. Ġlk öğrenimini Ankara Yenimahalle Öğretmen Kubilay ilkokulu, orta öğrenimini Ankara Yenimahalle Yunus Emre Ortaokulu, lise öğreniminmi Ankara Yenimahalle Halide Edip Adıvar Kız Lisesi'nde tamamladı yılında Hacettepe Üniversitesi EskiĢehir Tıp Fakültesi'ni kazandı. 0 yıl Ġngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıl süre ile Hacettepe Üniversitesinde eğitim alıp son 2 yıl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine transfer oldu ve 1984 yılında mezun oldu. 2 yıl süreyle Çorum Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması'nda mecburi hizmetini yaptı yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Nöroloji asistanı olarak çalıģmaya baģladı ve 1991 yılında Nöroloji uzmanı oldu. Daha sonra aynı hastanede Nöroloji baģasistanı olarak göreve devam etti ve 1998 yılında ġef Yardımcısı oldu yılında 6 ay süre ile Ġstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde EMG ve uyarılmıģ potansiyeller eğitimi aldı. ġu anda servisteki görevine ek olarak, EMG laboratuvarı ve kas hastalıkları polikliniğinde çalıģmaktadır. Evli ve bir oğlu var. Doç. Dr. H. Turan Atay 1961 yılında Ġstanbul'da doğdu. Ġlk öğrenimini Aksaray Mahmudiye Deneme Ġl- kokulu'nda, orta öğrenimini Ġstanbul Erkek Lisesi'nde ( ) tamamladı yılında Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Pratisyen hekim olarak zorunlu hizmetini yılları

15 390 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ karģılamaktadır. Hastane bünyesinde bir uyku laboratuvarı kurulması gündeme geldikten sonra, Aralık 1993-Temmuz 1994 tarihleri arasında 7 ay süre ile Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesindeki uyku laboratuvarmda eğitim gördü ve çalıģmalara aktif olarak katıldı; Temmuz 1994-Temmuz 1995 tarihleri arasında bir yıl süre ile ABD'nin Texas eyaleti ve Houston kentindeki Baylor Collage of Medicine Uyku Laboratuvan'nda bilgi ve deneyimini artırmak üzere çalıģtı. Yurda döndükten sonra BRSH uyku laboratuvarımn ve uyku polikliniğinin kurulmasında görev almıģ olup, halen bu laboratuvarm sorumlu uzmanı olarak göreve devam etmekte ve bu konuda eğitim ativitelerini yürütmekte; ayrıca zaman zaman EEG laboratuvarımn faaliyetlerine de katılmaktadır. Türk Tabibler Birliği, Türk Nöroloji Derneği, Türk Epilepsi ile SavaĢ Derneği ve Türk Uyku AraĢtırmaları Derneği üyesidir. Nörolojik Bilimler Vakfı (NOBIVA) yönetim kurulu üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Uz. Dr. Cengiz Dayan Uz. Dr. Aysu ġen

16 391 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi II* Nöroloji Kliniği (1991«2000) Daha önce tek Nöroloji Kliniği ile hizmet vermekte olan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde, Ocak 1991 tarihinde bakanlık kararı ile 2. Nöroloji kliniği açılmıģ ve klinik Ģefliğine Doç. Dr. Sevim BaybaĢ atanmıģtır. KuruluĢ kadrosu: Klinik Ģefi: Doç. Dr. Sevim BaybaĢ Uzmanlar: Doç. Dr. Hülya Tireli, Uz. Dr. Ali Akben Asistanlar: Dr. Fikret Aysal, Dr. Yılmaz Kendirli, Dr. Aysel DerviĢ Bir süre sonra kadroya Uz. Dr. Çiğdem Özkara, Uz. Dr. Flayriye Küçükoğlu, Uz. Dr. Musa Öztürk katılmıģlardır. Bu arada Dr. Hülya Tireli Ģef yardımcısı olmuģ, 1993 yılında ise klinik Ģefi olarak HaydarpaĢa Numune Hastanesi'ne geçmiģtir. Ardından Ģef yardımcısı olarak Doç. Dr. Betül Yalçmer göreve baģlamıģtır. Daha sonra Dr. Ali Akben Vakıf Gureba, Dr. Çiğdem Özkara CerrahpaĢa Tıp Fakültesi'ne geçmiģlerdir. Bu arada 2. Nöroloji Kliniği kadrosuna sırasıyla Dr. Nil Yılmaz, Dr. Hülya Demir, Dr. ÖkkeĢ Çakmak, Dr. Özlem Çöker, Dr. Sabri Erdöl, Dr. Vedat Sözmen, Dr. Belgin Öngel, Dr. Ay ten Ceyhan, Dr. Yavuz Altunkaynak, Dr. Türkan Zeybel, Dr. Ayhan Koksal, Dr. Ömer Tosun, Dr. Resul KarataĢ asistan olarak atanmıģlar ve eğitimlerini tamamlayarak uzman olmuģlardır. Uzman olup 2. Nöroloji Klini- ği'nden ayrılan Dr. Yılmaz Kendirli, Dr. Aysel DerviĢ, Dr. Nil Yılmaz, Dr. Hülya Demir, Dr. ÖkkeĢ Çakmak, Dr. Özlem Çöker, Dr. Sabri Erdöl, Dr. Belgin Öngel, Dr. Türkan Zeybel, Dr. Ömer Tosun ve Dr. Resul KarataĢ halen ülkenin değiģik bölgelerinde, değiģik hastanelerde görev yapmaktadırlar yılının sonu itibarıyla yaklaģık bu on yıllık sürede, 16 hekim eğitimlerini tamamlayarak Nöroloji uzmanı unvanını almıģtır ve hali hazırda 7 asistan eğitim almaya devam etmektedir.

17 392 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 2. Nöroloji Kliniği'nin 2000 yılındaki kadrosu: ġef: ġef yardımcısı: BaĢasistan: Doç. Dr. Sevim BaybaĢ Doç. Dr. Betül Uz. Dr. Yalçmer Hayriye Küçükoğlu Uz. Dr. Musa Öztürk Uz. Dr. Uzman: Fikret Uz. Aysal Dr. Vedat Uzman: Sözmen Uz. Dr. Uz. Ayten Dr. Ceyhan Yavuz Altunkaynak Uz. Dr. Ayhan Koksal Bu arada verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesini, çeģitlliğini artırmak amacıyla uzman hekimlerin özel eğitim almaları sağlanmıģtır. Böylece genel Nöroloji hizmetleri dıģında özel poliklinikler kurulmuģ ve laboratuvar çalıģmalarına ğırlık verilmiģtir. a- Epilepsi polikliniği, 1991 yılında Dr. Sevim BaybaĢ tarafından kurulmuģ ilk ö- zel polikliniktir. Dr. Sevim BaybaĢ ile birlikte Dr. Vedat Sözmen ve Dr. Ayten Ceyhan tarafından yürütülmektedir. Aynı ekip, ayrıca EEG laboratuvarında da görev yapmaktadır. BaĢağrısı poliklinik hizmetleri Dr. Musa Öztürk ve Dr. Yavuz Altunkaynak tarafından yürütülmektedir. Aynı ekip Multipl Skleroz' PoliKliniği'nde de çalıģmak- tadır. 'Strok' polikliniğinde Dr. Betül Yalçmer, Dr. Hayriye Küçükoğlu çalıģmaktadır. Dr. Betül Yalçmer ayrıca 'anjiografi' laboratuvarında çalıģmakta, Dr. Hayriye Kü- çükoğlu da 'doppler' laboratuvarında çalıģmaktadır. Dr. Fikret Aysal, kas hastalıkları polikliniği'nde ve 'EMG' laboratuvarında çalıģmaktadır. Dr. Ayhan Koksal, parkinson ve hareket bozuklukları polikliniği'nde çalıģmaktadır. Bilimsel çalıģmalara da önem veren 2. Nöroloji Kliniği ekibi tarafından on yıl içerisinde yurt içi kongrelerde 106 adet, yurt dıģı kongrelerde de 65 adet bildiri sunulmuģ olup, 36 adet yurt içi, 6 adet yurt dıģı yayın yapılmıģtır. Ayrıca uluslararası çok merkezli üç ayrı araģtırma projesinde, 2. Nöroloji Kliniği, çalıģma gurubu o- larak yer almıģtır. 16 adet uzmanlık tezi yayınlanmıģtır. Bunlardan 2. Nöroloji Kli- niği'nde yapılan "Migrenli Hastalarda Serum Magnezyum Düzeylerinin Ağrı ile Ġ

18 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 393 liģkisi" konulu uzmanlık tezi çalıģması, 1998 yılında EFNS (Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu) tarafından Ispanya'da düzenlenen kongrede "Genç AraĢtırmacılar" bölümündeki yarıģmada bilimsel ödül kazanmıģtır. Bu, 2. Nöroloji Kliniği için büyük gurur kaynağı olmuģtur. Doç. Dr. Sevim BaybaĢ 1951 Yılında Gümülcine'de doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Gümülcine'de tamamladı yılında Ġ.U. CerrahpaĢa Tıp Fakültesine girdi. Mezun olduktan sonra aynı fakültenin Nöroloji kliniğinde uzmanlık öğrenimini aldı yılları arasında zorunlu hizmet nedeniyle AkĢehir Devlet Hastanesi'nde çalıģtı. 1987'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji kliniğine baģasistan olarak geldi yılında Doçent, 1989 yılında ġef Yardımcısı oldu yılında Klinik Ģefi olarak 2. Nöroloji Kliniği'ni kurdu. 10 yıldan beri aynı hastanede 2. Nöroloji klinik Ģefi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibidir. Ġngilizce ve Yunanca bilmektedir. Doç. Dr. Betül Yalçmer 1959 yılında Burdur'da doğdu. Ġlk ve ortaokulu aynı Ģehirde, liseyi Ġstanbul Özel IĢık Lisesi'nde bitirdi. Evli, 14 yaģında bir kızı var. Tıp eğitimini, yılları arasında Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Gaziantep Sağlık Ocağı'nda iki yıl zorunlu hizmetini bitirdi ye bir yıl Tekirdağ Çorlu Sağlık Ocağı'nda pratisyen hekim olarak görev yaptı yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde Nöroloji ihtisarını tamamladı. Aynı klinikte baģasistan olarak göreve baģladı yılında üç ay süreyle Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Nöroradyoloji Ünitesi'nde, özellikle 'serebral anjiyografi' konusunda çalıģtı. Aynı yıl 'diyagnostik ve giriģimsel nöroradyoloji' konularında eğitim amacıyla, Ġngiltere de New-Castle General Hospital Nöroradyoloji Departmanı'nda bulundu. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi GeniĢletilmiĢ Eğitim ve Planlama Koordinasyonu kurulunda Nöroloji Kliniği uzman temsilcisi olarak görev aldı yılından itibaren üç yıl süreyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AraĢtırma ve Eğitim Merkezi (BARĠLEM) yürütme kurulu üyesi olarak çalıģtı ve aynı yıl düzenlenen "BA- RĠLEM Günleri" düzenleme kurulunda bulundu yılından itibaren Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği'nde ġef Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Yine 1993 yılından itibaren BRSH bünyesinde kurulmuģ bu-

19 394 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ bu'nda yer almaktadır. Dört yıldır "BĠTAM Günleri" düzenleme kurulunda son bir yıldır da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulmuģ bulunan 'Dijital Subtraksiyon Anjiografi' Ünitesi'nde sorumlu olarak çalıģmaktadır. Ġstanbul Tabip Odası, Türk Nöroloji Derneği, Beyin Damar Hastalıkları Derneği, Beyin AraĢtırmaları Derneği, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Fotoğraf Kulübü (BAKFOG) üyesidir.

20 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 395 Prof. Dr. Nedim Zembilci nin 2. Nöroloji Kliniği ni ziyareti Doç Dr. Sevim BaybaĢ Bakırköy deki çalıģma arkadaģları ile birlikte Sevilla da Avrupa Nöroloji Kongresinde (1998) I

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Cengiz Çokluk (Anabilim Dalı Başkanı) 23 Nisan 1968 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Samsun da bitirdi. 1984-1990 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com

Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com Bilimsel toplantıya katılım için lütfen kayıt yaptırınız. Kayıt için : www.sempozyumgunleri.com Katılım

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Uzmanlığı Yabancı Dil : Fatih : Özcan : Çorum : Tıp Doktoru : Aile Hekimliği : İngilizce İletişim Adresi: Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Prof. Dr. Işık ASLAY 1967 yılında lise eğitimini Kadıköy Kız Lisesi nde tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ni bitirdi. 1982 yılında

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN

Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN ĠSTANBUL, Kırım SavaĢı sırasında F.Nightingale in Üsküdar Selimiye KıĢlasında verdiği hizmetlerle, hemģirelik mesleğinin doğuģuna

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 1 Çocukluk Yılları 3 Temmuz 1942 11 Eylül 1944 Annesi, Ağabeyi ve Kız Kardeşleri 11 Eylül 1942 de Erzurum da

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa Şahin kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Şahin kimdir? On5yirmi5.com Prof. Dr. Mustafa Şahin kimdir? Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Mustafa Şahin kimdir? Yayın Tarihi : 13 Ocak 2016 Çarşamba (oluşturma : 1/30/2017) Kişisel Bilgiler Doğum

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER POZİSYON 3826805 ADANA ÇUKUROVA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ EBE(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4603 1103 3826807 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4587

Detaylı

AKADEMİKHABERLER Prof. Dr. Hüseyin Saim Kendir

AKADEMİKHABERLER Prof. Dr. Hüseyin Saim Kendir AKADEMİKHABERLER \ FAKÜLTEMİz Prof. Dr. Hüseyin DEKANI Saim Kendir Fakültemizde 4 kasım 1977 günü yapılan seçimle Prof. Dr. H. Saim Kendir Dekanlığa getirilmiştir. 1933 yılında Mersin'de doğan Prof. Kendir

Detaylı

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediyatri Bilim Dalı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri. Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı

Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri. Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı 1974 Amasya Taşova da doğdu. İlköğrenimini Şeyhli köyünde, ortaöğrenimimi Samsun Ladik İlçesi Şıhlı nahiyesinde,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

FARK FARK FARK. 10-11 Mayıs 2014. Swissotel - İzmir

FARK FARK FARK. 10-11 Mayıs 2014. Swissotel - İzmir FARK FARK FARK FARK 10-11 Mayıs 2014 Swissotel - İzmir Toplantı Programı Program (1.gün) 09.00-09.10 09.10-10.40 10.40-10.50 10.50-11.10 11.10-11.50 11.50-12.30 12.30-13.10 13.10-14.10 14.10-15.00 15.00-15.10

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Tablo 2 2013 TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

03.05.2008 ÖZGEÇMİŞ. TC Kimlik No 37372329118. Adı Soyadı. Erdal AĞAR. Doğum Yeri ve Tarihi Erzurum, 01.05.1964. Medeni Durumu. Evli, İki çocuk babası

03.05.2008 ÖZGEÇMİŞ. TC Kimlik No 37372329118. Adı Soyadı. Erdal AĞAR. Doğum Yeri ve Tarihi Erzurum, 01.05.1964. Medeni Durumu. Evli, İki çocuk babası Prof. Dr. Erdal AĞAR 30 Ekim 2007 1/7 03.05.2008 ÖZGEÇMİŞ TC Kimlik No 37372329118 Adı Soyadı Erdal AĞAR Doğum Yeri ve Tarihi Erzurum, 01.05.1964 Medeni Durumu Öğrenim Durumu İlkokul Ortaokul Lise Fakülte

Detaylı

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN 3814545 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH 1 4587 6003 3814547 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ PSİKOLOG(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH

Detaylı

K A L B İ M İ Z D E S İ N

K A L B İ M İ Z D E S İ N K A L B İ M İ Z D E S İ N Prof. Dr. Oktay KADAYIFCI Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ADANA / TURKEY 1942 yılında Amasya da doğdu. İlk tahsilini Bafra da, Orta

Detaylı

39. DÖNEM DHY MAZERET KURASI UZMAN TABİP MÜNHAL YERLER LİSTESİ S.N. İL BİRİM BRANŞ ADET 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE

39. DÖNEM DHY MAZERET KURASI UZMAN TABİP MÜNHAL YERLER LİSTESİ S.N. İL BİRİM BRANŞ ADET 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 2 ADANA ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI 1 3 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ R.G.Tarih:

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2),

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU

Detaylı

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral KONT 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Nöroloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ

ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ Prof. Dr. Yıldız YÜKSELEN GÜNEY 29 Aralık 1968 yılında Ankara da doğru. Orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

Prof. Dr. Galip Urak ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Galip Urak ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı TARİHTEN BİR KESİT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2007, 60(4) Prof. Dr. Galip Urak ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Galip Urak ın Özgeçmişi ve Göğüs Cerrahisi AD nın Tarihçesi 1946-2006

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları Uzmanlık Adı ı (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Ankara Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700511033 Çocuk Hematolojisi

Detaylı

Acil Servis ve Hastane Telefonları

Acil Servis ve Hastane Telefonları ACİL SERVİS VE HASTANE TELEFON NUMARALARI ADANA Ç.Ü. Tıp Fak. TEL: 454 78 50 Askeri Hast. TEL: 453 19 81 Devlet Hast. TEL: 321 57 52 Devlet Hast. Hız. Ser. TEL: 321 10 44 Doğum Evi. TEL: 456 69 63 Kan

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU DAL KODU 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan) Prof. Dr. ġ. Deniz AKDUMAN ()-(Ġzinli) Prof. Dr. Z. Nur BANOĞLU () Prof. Dr. Rafet KOCA () Doç. Dr. Ali Uğur EMRE () Yrd.

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

Geçmişten Geleceğe Türk Diyabet Cemiyeti Tarihçesi. DR. NAZİF BAĞRIAÇIK Türk Diyabet ve Obezite Vakfı Başkanı

Geçmişten Geleceğe Türk Diyabet Cemiyeti Tarihçesi. DR. NAZİF BAĞRIAÇIK Türk Diyabet ve Obezite Vakfı Başkanı Geçmişten Geleceğe Türk Diyabet Cemiyeti Tarihçesi DR. NAZİF BAĞRIAÇIK Türk Diyabet ve Obezite Vakfı Başkanı Türk Diyabet Cemiyetinin Tarihçesi 1955 de kurulan ve bugün 62. yılını dolduran TDC ülkemizde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz.

Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz. Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz. Sağlık Raporu Alabileceğiniz Hastaneler (İSTANBUL) Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed ALYÜRÜK Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü 1980 İstanbul/Bakırköy doğumlu olan Muhammed Alyürük İlk, Orta, Lise ve Üniversite eğitimlerini İstanbul da tamamladı. Marmara Üniversitesi

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

TÜRKĠYE ENDOKRĠNOLOJĠ VE METABOLĠZMA DERNEĞĠ. GENÇ ARAġTIRICI ÖDÜLÜ-2012

TÜRKĠYE ENDOKRĠNOLOJĠ VE METABOLĠZMA DERNEĞĠ. GENÇ ARAġTIRICI ÖDÜLÜ-2012 TÜRKĠYE ENDOKRĠNOLOJĠ VE METABOLĠZMA DERNEĞĠ GENÇ ARAġTIRICI ÖDÜLÜ-2012 BAġVURU ESASLARI I. TEMD Üyesi olmak II. 38 yaģından gün almamıģ olmak (2012 için 1975 ve sonrası doğumlular) III. BaĢvuru formunu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Özel

ÖZGEÇMİŞ. : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Özel ÖZGEÇMİŞ GENEL Adı : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 27.08.1954 Konumu ve Ünvanları Alanı Eğitim Medeni Hali : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Mustafa Cem UZAL Ortaöğretimini Galatasaray Lisesi nde tamamladı. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi)

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU, 01.03.1957 tarihinde Rize, Güneysu da doğdu. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde Makine Mühendisliği bölümünden

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU (Dekan) () () () () () Tıp

Detaylı

ACİL TIP TEKNİSYENİ A- GÖREVLER

ACİL TIP TEKNİSYENİ A- GÖREVLER TANIM Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birdenbire hastalanan insanlara iyileģtirici yönde ilk müdahaleyi yapan kiģidir. A- GÖREVLER

Detaylı

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT S.U.A.M.

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT S.U.A.M. Evrak Tarih ve Sayısı: 14/08/2017-E.11106 T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı *BENNN7KF* Sayı : 48865165-051.04 Konu : Tıbbi Sorumluluk Sempozyumu ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

YER ALACAK DÖKÜMANLAR

YER ALACAK DÖKÜMANLAR BAġVURU ESASLARI I. TEMD Üyesi olmak II. 38 yaģından gün almamıģ olmak (02 Mayıs 2014'de 38 yaģından gün almamıģ olmak) III. BaĢvuru formunu doldurmak BAġVURU DOSYASINDA YER ALACAK DÖKÜMANLAR 1. Nüfus

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Akademisyen Üniversitelerde; Ders verme, Araştırma yapma, Bilimsel gelişmeleri inceleme, Gözlem ve deneyler yapma, Konferans, Kongre, Sempozyum ve Panel gibi faaliyetlere

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

Doç. Dr. Şahin Oruç. Doç. Dr. Halil TOKCAN. Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA

Doç. Dr. Şahin Oruç. Doç. Dr. Halil TOKCAN. Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA Doç. Dr. Şahin Oruç Şahin ORUÇ 1973 yılında Malatya nın Darende ilçesinde doğdu. 1997 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünden lisans, 2002 Gazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

AMBULANS VE ACĠL BAKIM TEKNĠKERĠ

AMBULANS VE ACĠL BAKIM TEKNĠKERĠ TANIM Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanları, gerektiğinde bulundukları yerde ilk tedavilerini yapıp,

Detaylı

Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU. Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem.

Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU. Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem. Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem. Mine YILDIZ Sempozyum Koordinatörleri Hem. Pınar BOL Hem. Nesile ÇENGEL

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ : İstanbul Üniversitesi-1997 : Gazi Üniversitesi-2006 YRD.DOÇ. ATANMA : 2010 DOÇENTLĠK : 2012 Üniversitemiz DiĢ Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

Prof.Dr. S.Gülten. Bayrak. Aktuğlu

Prof.Dr. S.Gülten. Bayrak. Aktuğlu Prof.Dr. S.Gülten Bayrak Aktuğlu Prof.Dr. S.Gülten Bayrak Aktuğlu 06. 06.1939 İstanbul Üsküdar da Mükerrem ve Muzaffer Bayrak çiftinin üçüncü kızları olarak doğdu Lise Eğitimi-İstanbul Kız Lisesi İstanbul

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı:149 Toplantı Tarihi: 01.07.2014 Salı Toplantı Saati: 11.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin Kısa Tarihi

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin Kısa Tarihi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin Kısa Tarihi Dr. Şahap Erkoç 1, Fulya Kardeş 2, Fatih Artvinli 3 1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları A 010 İstanbul, Adli Tıp Kurumu D 010 Adana, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi D 020 Ankara, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları *

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları * Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları * 2010-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI Abant İzzet Baysal Ünirsitesi Başkent Ünirsitesi 1011163 Çocuk Sağlığı

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU Mehmet Akif Aydemir Yönetim Kurulu BaĢkanı 1963 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat Bölümünden mezun oldu. 20.10.1986

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD ÖZGEÇMİŞ Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA Adı soyadı: Abdulkadir Kaya Doğum tarihi ve yeri: 06.08.1986/Iğdır Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

(FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU

(FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU Bu form, ziyaret başvurusu aşamasında Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

Detaylı

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI 194 TÜRKİYE TOPLAMI 2859 1059 1800 10211 3521 6690 2302 745 1557 TOTAL FOR TURKEY ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 1539 546 993 6131 2024 4107 1013 310 703 TOTAL FOR THE UNIVERSITIES DİĞER EĞİTİM KURUMLARI TOPLAMI

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları Kontenjanları Abant İzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Tıp 5 K 1 - - 57.589 Acıbadem Ünirsitesi 1061312 Nöroloji 4 K - - 1 - - - 1061422 Radyasyon

Detaylı

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan ı (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111019 Gastroenteroloji 3 1 - - 700111046 Tıbbi

Detaylı