BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ"

Transkript

1 BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ

2

3 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde Nöroloji 1924 kıģında idi, o senenin TeĢrininevveli'nde bize mal edilen ReĢadiye kıģla- ları adeta yağma ediliyordu. Ġçersindeki bir nöbetçi nefer etraftan gelen tahripçilerle baģ edemiyordu. Esasen iģgal ordusu tavanları, kapıları sökmüģtü. Hafta ve ay uğraģtık, binaları yıkılmadan, ağaçları kesilmeden kurtardık, artık hareket baģlamıģtı; o yılın baharı bütün azamet ve haģmetiyle bize yar oldu, artık imar baģlıyordu" "1938 Bakırköy'ünde Ġlk 10 Sene" isimli kitapta Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay böyle söylüyordu. Yine aynı yıllardan bahsederken Dr. Faruk Bayülkem "Türkiye'de Nöroloji- Nö- roģirürji ve Psikiyatrinin Tarihi GeliĢmesi " s 27'de: "Mazhar Osman büyük çabalar harcayarak Dr. Refik Saydam'm da yardımı ile ToptaĢı Bimarhanesi'ni kapatarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin Bakırköy'deki geniģ arazi i- çinde kurulup, bu günkü geliģmesini sağlamıģtır" der. Bakırköy baģlangıçta Ġ.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği'ne ev sahipliği yaparken, kendi bağımsız Nöroloji geliģimini de sağlamıģtır. Psikiyatri hep ön plana çıkmakla beraber, kıymetli nörologların bir bünye içerisinde yer alması ile Nörolojinin geliģimi kendine özgü yolda bağımsız Ģekilde (olabileceği kadar) olmuģtur. Bakırköy'de Üniversite DıĢı Nöroloji Halen 3. Nöroloji Kliniği'nin bulunduğu Fahrettin Kerim Gökay Pavyonu, (1933'de Üniversite reformu ile birlikte) Ġ.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği haline getirilmiģtir (1949'a kadar ). 1927'de 9. Servis (20 yataklı) kadın hastalar için, 35. Servis ise erkek hastalar için Nöroloji klinikleri olarak ayrılmıģtı. Klinik Ģefliğine, ilk Nöroloji Klinik ġefi olarak Mazhar Osman ekibinden döneminin ünlü Nöroloğu, bir süre Hamburg'da Nonne'nin yanında çalıģma fırsatı da bulan Dr. ġükrü Hazım Tiner'in geldiğini görüyoruz. Daha sonraları Haseki Hastanesi Nöroloji Klinik ġefliği nde de bulunan ġükrü Hazım Tiner, döneminde Ġ.Ü. Tıp Fakültesi'nde de Nöroloji dersleri veriyordu.

4 380 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 1940'larda Nöroloji klinik Ģefliğine ve baģhekimliğe atanan Prof. Dr. Recep RüĢtü Duyar, nöropsikiyatr olması nedeniyle adli servisin Ģefliğini de yapıyordu. 30 Temmuz 1943'de hem baģhekimliğe, hem de Nöroloji klinik Ģefliğine Dr. Ahmet ġükrü Emed'in atandığını görüyoruz. Dr. Emed de daha sonraları ġükrü Hazım gibi Haseki ve ġiģli Etfal hastaneleri Nöroloji klinik Ģefliklerinde bulundu 'de Dr. Fahri Celal Göktulga baģhekimliğe atanınca, o dönemlerde Nöroloji uzmanlığını almıģ olan Dr. Faruk Bayülkem'e Nöroloji kliniklerinin (kadın ve erkek olmak üzere iki servis halinde) yönetimini bırakıyordu. Hastaneye 1949'da Dr. Nuri Pasiner, 1950'de Dr. Fettah Demirkan ve 1955'de Dr. Rasim Hatipoğlu atanmıģtır. Özellikle Dr. Hatipoğlu daha önceki klinik Ģefliği deneyiminde (HaydarpaĢa Numune Hastanesi) haklı bir Ģöhret edinmiģti. 1960'larda Dr. Faruk Bayülkem'i hem Nöroloji klinik Ģefi, hem de baģhekim olarak görüyoruz. Hastanede ilk nörofizyoloji ve nöroradyoloji ünitelerinin temellerini atan Bayülkem'in yanında Ģef yardımcıları olarak Dr. Necati Aydmel, Dr. Ahmet Ulman ve daha sonraları da Dr. Kemal Parlak yer almıģtı. Dr. Necati Aydmel 1978 yılında HaydarpaĢa Numune Hastanesi'ne klinik Ģefi olarak atandı. Halen Taksim Hastanesi ve HaydarpaĢa Numune Hastanesi Nöroloji Klinik Ģefleri Dr. Henri Griladze ve Dr. Nuri YaĢar Erenoğlu, Dr. Bayülkem'in asistanı ve baģasistanı olmuģlar ve buradan ayrılmıģlardır. Dr. Bayülkem'in emekli olmasından sonra, Haseld Hastanesi Nöroloji Klinik ġef Yardımcısı Dr. Bahattin Yardımcı, 1977'de Nöroloji klinik Ģefliğine atanmıģtır. 1949'da üniversite Nöroloji kliniği Bakırköy'den ayrıldıktan sonra, Bakırköy Nöroloji klinikleri bu binaya taģınmıģlar ve iki katlı olan bu bina, Dr. Fahri Celal Göktulga tarafından 3 katlı hale getirilmiģtir, 1977'den 1980 yılma kadar Nöroloji klinik Ģefliği yapan Dr. Bahattin Yardımcı'nın Ģef yardımcıları Dr. Ahmet Ulman ve Dr. Kemal Parlalc'tır. 1980'de Dr. Yıldırım Aktuna'nm Bakırköy'e baģhekim ve Nöroloji Klinik Ģefi o- larak atanması ile Dr. Bahattin Yardımcı ġiģli Etfal Hastanesi Nöroloji Klinik ġef- liği ne atanmıģtır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi (BRSH) 1927 yılından itibaren Dr. Mazhar Osman Uzman'm kuruculuğu ve öncülüğünde kendi alanında hizmet vermek ve uzman yetiģtirmek gibi uzun bir geçmiģe sahiptir. Diğer bölümler gibi Nöroloji Kliniği de baģlangıçtan beri bu iģlevini sürdürmüģtür. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Dr. Faruk Bayülkem, Dr. Bahattin Yardımcı, Dr. Necati Aydmel, Dr. Ahmet Ülman, Dr. Henri Griladze ve birçok değerli hekim Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Nöroloji Kliniği'nde görev yapmıģlardır yılından itibaren Dr. Yıldırım Aktuna'nm BRSH ye baģhekim olarak a- tanması (aynı zamanda Nöroloji Kliniği Ģefi) ile birlikte, hastanenin ve Nöroloji

5 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 381 Kliniğinin fizik yapısı, hasta hizmetleri, eğitim, tıbbi-teknik donanım, doktor, hemģire, diğer sağlık hizmetleri konusundaki eksiklikler hızla giderilmiģ, birlikte önemli geliģmeler sağlanarak, çağdaģ niteliğe kavuģturulmuģtur. Dr. Aktuna öncelikli olarak alt yapısı iyice bozulmuģ olan psikiyatri kliniklerinde ve Nörolojide reform niteliğinde çalıģmalar yapmıģtır. Nörolojinin alt yapısına sonraları Ģef olarak göreceğimiz Dr. Baki Arpacı ve Dr. Hulki Forta'yı almıģtır. Özellikle Dr. Hulki Forta Aktuna nm idari görevleri nedeniyle kliniğin bilimsel organizasyonunu Dr. Arpacı ile birlikte baģarıyla yürütmüģtür. Daha sonraları bu kadrolara Dr. Sevim BaybaĢ, Dr. Hülya Tir eli ve Dr. Fer Ġha Özer katılmıģlardır. Bu dönemde büyüyen Nörolojiye Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Pavyonu yetmediği için, halen I. ve II. Nöroloji kliniklerinin ve polikliniklerin bulunduğu yeni 3 katlı bina ilave edilmiģtir. Bu binaya "Dr. Yıldırım Aktuna Kliniği" adı sonradan verilmiģtir. Bu dönemde Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Nöroloji ICliniği'nin fizik yapısı yeniden düzenlenerek yeni hasta bölümleri, yoğun bakım bölümü, kütüphane ve toplantı salonları oluģturulmuģ, çeģitli yabancı dergilere abonelik sağlanmıģ, bilimsel kongre ve toplantılar düzenlenmiģ, hasta hizmeti ve eğitim çalıģmalarının düzeyi yükseltilmiģtir. Klinik Nörofizyoloji Bölümü'nde, 'Elekroansefalografi (EEG)' Laboratuvarı çalıģmaları, baģlangıçta Dr. Kemal Parlak'm, daha sonra da Dr. Baki Arpacı'mn sorumluluğunda, Eloktromyografi (EMG)' Laboratuvarı baģlangıçta Dr. Serpil Yazı- cı'nm, sonraları da Dr. Hülya Tireli'nin sorumluluğunda (halen Doçent, HaydarpaĢa II. Nöroloji Kliniği ġefi) çalıģmalarını sürdürmüģtür. Bu dönemde Ģef yardımcısı olan Dr. Ahmet Ülman (halen emekli) nöroradyoloji (anjiografi, pnömoanse- falografi, myelografi, sintigrafi) çalıģmalarını sürdürmüģtür. Aktuna görevde iken açılan Nöroloji klinik Ģefliği kadrosuna Dr. Baki Arpacı atanmıģtır. Kısa bir süre sonra politikaya girmeye karar veren Dr. Yıldırım Aktuna'nın boģalttığı Nöroloji klinik Ģeflik kadrosuna, Doç Dr. Sevim BaybaĢ açıktan atanmıģtır yılında Dr. Aktuna Ġstanbul Milletvekili seçilerek, kurulan hükümette Sağlık Bakanlığı görevine gelince Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne ilgisini devam ettirmiģ, 3. Nöroloji Klinik Ģefliği kadrosu ilan edilmiģtir. Bu kadroya baģvuran Doç Dr. Dursun KırbaĢ, Ģeflik sınavını kazanarak, 1992 Kasım ayında Nöroloji Klinik Ģefi olarak atanmıģtır. Bu süreç alt yapıda yenilenmeyi de beraberinde getirmiģtir. Dr. Aktuna'nın hastaneye ilgi ve destekleri çerçevesinde BĠTAM (Bakırköy Ġnme Tedavi ve AraĢtırma Merkezi) projesi içerisinde 'digital subtrak anjiografi' ünitesi, 'ekokardiyografi ve doppler U.S.G.' üniteleri, uyku incelemeleri için uyku laboratuvarı, yeni EMG laboratuvarı kurulmuģtur.

6 382 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ Halen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji klinikleri ve alt yapısı Ģöyle oluģmuģtur. I. Nöroloji Klinik Ģefi Doç. Dr. Baki Arpacı LNöroloji Klinik Ģef yardımcıları: I. Doç. Dr. Dilek Ataklı II. Doç. Dr. Aysun Soysal BaĢasistan ve uzmanlan: Doç. Dr. Turan Atay Dr. Aysu Ģen Dr. Hüseyin Sarı Dr. Cengiz Dayan I. Nöroloji kliniği asistanları: Dr. Nurten AkbaĢ Dr. Yasemin HoĢver Dr. Fatih Bayar Dr. Ġsmail Söbe Dr. Mustafa Ülker Dr. Nihal Kocabıyık II. Nöroloji Klinik Ģefi: Doç. Dr. Sevim BaybaĢ ġef yardımcısı: Doç. Dr. Betül Yalçıner BaĢasistan ve uzman kadrosu: Dr. Hayriye Küçükoğlu Dr. Musa Oztürk Dr. Yavuz Altunkaynak Dr. Ayhan Koksal II. Nöroloji kliniği asistanları: Dr. UlaĢ YeĢil Dr. Nurhak Demir Dr. ġebnem Usta Dr. Vedat Sözmen Dr. Fikret Aysal Dr. Ayten Ceyhan Dr. Fatih AktaĢ Dr. Sema Demirci Dr. Selma Çelik

7 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 383 IH. Nöroloji klinik Ģefi: Doç. Dr. Dursun KırbaĢ ġef yardımcıları: 1. Doç. Dr. Göksel Bakaç BaĢasistan ve uzman kadrosu: 1. Dr. Pakize Nevin SütlaĢ 3. Dr. Demet Yandım KuĢçu 5. Dr. Nazan Karagöz 7. Dr. Aysun 2. Uzm. Dr. Nalan Kayrak ErtaĢ 2. Dr. Ġbrahim Örnek 4. Dr. Günay Gül 6. Dr. Ümmühan Altın 8. Dr. Hacer Us Anaç Ünal 9. Dr. IĢıl Kalyoncu IH. Nöroloji kliniği asistanları: 1. Dr. Esra Erdemsel 3. Dr. Nurten Çolak 5. Dr. Özlem Uzunkaya 2. Dr. Beran Sayman 4. Dr. Melek Kandemir 6. Dr. Tamer Yazar 7. Dr. Yalçın Daloğlu BRSH Nöroloji kliniklerinin alt disiplinleri ve ekipleri; 1. Nörofızyoloji birimi: 1. Doç Dr. Dursun KırbaĢ 2. Doç. Dr. Aysun Soysal 3. Dr.Fikret Aysal 4. Dr. Nazan Karagöz 5. Dr. Ümmühan Altın 6. Dr. Hülya AltmtaĢ (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi kadrosunda) 2. Nöroradyoloji ünitesi: 1. Doç. Dr. Göksel Bakaç 2. Doç Dr. Betül Yalçmer 3. Doppler USG ünitesi: 1. Dr. Hayriye Küçükoğlu 2. Dr. Cengiz Dayan 3. Dr. IĢıl Kalyoncu 4. Hareket bozuklukları birimi: 1. Dr. Ġbrahim Örnek 2. Dr. Nazan Karagöz

8 384 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 1. Dr. Aysu ġen 2. Dr. Ayhan Koksal 3. Nöromuskuler hastalıklar: 1. Dr. Fikret Aysal 2. Doç. Dr. Aysun Soysal 4. Epilepsi ve EEG: 1. Doç. Dr. Baki Arpacı 2. Doç. Dr. Sevim BaybaĢ 3. Doç. Dr. Dilek Ataklı 4. Dr. Nalan Kayrak ErtaĢ 5. Dr. Günay Gül 6. Dr. Vedat Sözmen 7. Dr. Ay ten Ceyhan 8. Doç. Dr. Turan Atay 5. BaĢ ağrısı: 1. Dr. Musa Öztürk 2. Dr. Yavuz Altunkaynak 3. Dr. Günay Gül 6. Strok poliklinik ünitesi: 1. Doç. Dr. Dursun KırbaĢ 2. Doç. Dr. Göksel Bakaç 3. Doç. Dr. Betül Yalçmer 4. Dr. Hayriye Küçükoğlu 5. Dr. Cengiz Dayan 6. Dr. IĢıl Kalyoncu 7. Uyku bozuklukları polikliniği ve uyku laboratuvan : 1. Dr. Nalan Kayrak ErtaĢ 2. Dr. Turan Atay 8. Multipl Sideroz polikliniği: 1. Dr. Nevin SütlaĢ 2. Dr. Demet Yandım KuĢçu 9. Demans polikliniği: 1. Dr. Nazan Karagöz Sakallı 2. Dr. Esra Acar el 10. Nöropsikoloji: 1. Cahit Keskinlalıç

9 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği Doç. Dr. Baki Arpacı, kliniğin oluģumunu Ģöyle özetliyor. Dr. Yıldırım Aktuna hastanemize baģhekim ve Nöroloji Klinik ġefi olarak atandıktan sonra, aramıza baģasistan olarak Dr. Hulki Forta (halen Doçent, ġiģli Etfal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Nöroloji Kliniği ġefi) ve Dr. Fazilet Hız (ha- len Taksim Ġlk Yardım Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği ġef Yardımcısı) katılmıģ, hizmet ve eğitim seviyesinin yükseltilmesinde önemli katkılar yapmıģlardır. Hizmetlerinin artması, taleplerin yoğunlaģmasıyla daha iyi fizik koģullarda yeni olanaklarla hizmet vermek amacıyla Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Nöroloji Klini- ği'nden, yeni inģa edilen Nöroloji Kliniği'ne (halen görev yaptığımız ve Dr. Yıldırım Aktuna Nöroloji Kliniği adı verilen binaya) taģındık (20 Ģubat 1991). Bu modem binada 1. Nöroloji Kliniği Doç. Dr. Baki Arpacı'nm Ģefliğinde, yeni oluģturulan II. Nöroloji Kliniği de Doç. Dr. Sevim BaybaĢ'ın Ģefliğinde faaliyetlerini sürdürmeye baģlamıģtır.

10 386 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ Bu dönemde I. Nöroloji Kliniği'nde Dr. Feriha Özer Ģef yardımcısı olarak (halen Doçent, Haseki Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Nöroloji Klinik ġefi) Dr. Be- tül Yalçmer (halen II. Nöroloji Kliniği ġef Yardımcısı) Dr. Dilek Ataklı (halen Doçent I. Nöroloji Kliniği ġef Yardımcısı), Dr. Aysun Soysal (Halen Doçent ve I. Nöroloji Kliniği ġef Yardımcısı), Dr. E Nevin SütlaĢ (halen III. Nöroloji Kliniği'nde görev yapıyor) baģasistan olarak göreve baģlamıģlardır. Kısa bir süre kliniğimizde uzman olarak çalıģan Dr. Lütfü Hanoğlu sonra III. Nöroloji Kliniği'nde baģasistan olarak görevini sürdürmüģtür. Yine Kliniğimizde uzman olan Dr. Çiğdem Öz- kara II. Nöroloji Kliniği'nde bir süre baģasistan olarak çalıģmıģ ve halen Ġstanbul Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsünde Profesör olarak epilepsi ve EEG alanında çalıģmalarını sürdürmektedir. Daha sonra Dr. Turan Atay, Dr. Sibel Kar- Ģıdağ (halen Doçent, Haseki Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ġef Yardımcısı ve oradan Özel Maltepe Tıp Fakültesi ne geçti.) baģasistan olarak, en son olarak da Dr. Hüseyin Sarı, Dr. Aysu ġen, Dr. Cengiz Dayan I. Nöroloji Kliniği'ne uzman olarak katılmıģlardır yılı ve sonrasında diğer Nöroloji klinikleri ile birlikte hasta hizmeti, eğitim ve araģtırma alanlarında düzeyi yükseltmek amacıyla Nörolojinin alt branģlaģma çalıģmaları daha da geliģtirilmiģ, özel poliklinikler açılmıģtır (epilepsi, strok, uyku, parkinson ve hareket bozuklukları, baģ ağrısı, multipl skleroz, nöromuskü- ler hastalıklar gibi).

11 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 387 I. Nöroloji Kliniği'nde bu alanlarla ilgili olarak, Doç. Dr. Baki Arpacı ve Doç. Dr. Dilek Ataklı 'elektroansefalografi (EEG) ve epilepsi', Doç. Dr. Aysun Soysal 'elektromyografi (EMG)', 'uyarılmıģ potansiyeller', 'nöromusküler hastalıklar ve multipl skleroz', Doç. Dr. Turan Atay uyku bozuklukları (1994 yılında faaliyete geçen uyku laboratuvarı sorumlusu), Uz. Dr. Aysu ġen 'parkinson ve hareket bozuklukları', Uz Dr. Cengiz Dayan 'renkli dopler ultrasonografi ve strok' konularında spesialize olmuģlar ve çalıģmalarını sürdürmektedirler. Daha önce kliniğimizde bulunan Doç. Dr. Feriha Özer 'parkinson ve hareket bozuklukları', Doç. Dr. Sibel KarĢıdağ ise 'serebrovaskuler hastalıklar', Doç. Dr. Betül Yalçmer 'nöroradyoloji', Uz Dr. Lütfü Hanoğlu 'kognitif bozukluklar' konusunda ö- zelleģmiģler, kliniğimizde bulundukları süreler içinde yararlı çalıģmalar yapmıģlardır. Dr. Yıldırım Aktuna Nöroloji Kliniği binasında I. ve II. Nöroloji klinikleri faaliyet göstermektedir. Bu binada I. ve II. Nöroloji kliniklerince müģterek kullanılan 12 yataklı yoğun bakım ünitesi olmak üzere 34 hasta yatağı I. Nöroloji Kliniği'ne ait olan toplam 68 yatak bulunmaktadır. Bu binada kiģilik bir toplantı salonu, bir kütüphane, hastaların dinlenmesi ve sosyal aktiviteler için bir dinlenme salonu, zemin katta ise ziyaretçiler için bekleme ve dinlenme salonu, acil, genel ve özel poliklinikler, EEG laboratuvarı ile yoğun bakım bölümü bulunmaktadır. Bugüne kadar mümkün olduğunca çalıģma motivasyonu yüksek tutularak, yeni olanaklar yaratılmaya çalıģılarak, çağdaģ geliģmeler izlenerek, diğer Nöroloji klinikleri ile birlikte bilimsel toplantılar düzenlenmekte, yerli ve yurt dıģı kongrelere

12 388 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ Uzm. Dr. Nalan Solakoğlu ve asistan Dr. Sevda ġenol da yurt dıģında bir uzman merkezde uyku incelemelerine iliģkin eğitim almıģlar, böylece 1996 yılma gelindiğinde 'uyku inceleme' laboratuvarı da aktif olarak çalıģmaya baģlamıģtır. Uzm. Dr. Ahmet Güner Altunhalka ve Uzm. Dr. Lütfü Hanoğlu kendi istekleri ile 1999 yılında kliniğimizden ayrılmıģlardır. 3. Nöroloji Kliniği binasında; giriģ katında strok poliklinikleri ve 'EKOdopp- ler USG' laboratuvarı, 1. katta 8 yataklı yoğunbakım, 'EMG ve uyku laboratuvarı, rehabilitasyon odası, uzman hekim odası, klinik Ģefliğinin odası vardır. 2. katta, 12'Ģer yataklı 2 bölüm kadın ve erkek hastalara ayrılmıģtır. 3 oda tek yatak olmak üzere 27 hasta yatağı, asistan odası, uzman hekim odaları, kütüphane ve 50 kiģilik toplantı salonu vardır. Bü yoğun eğitim çabaları özetlenirse, III. Nöroloji Kliniği'nde kuruluģunun ü- zerinden 2 yıl bile geçmeden; Strok çalıģma grubu Demyelinizan hastalıklar çalıģma grubu Epilepsi Uyku inceleme Eloktrofizyölojik inceleme (EMG-uyarılmıĢ potansiyeller) çalıģma grubu Demans (kognitif etkilenme) çalıģma grubu ve Anjiografi birimi oluģturulmuģ ve aktif olarak çalıģmayı sürdürür olmuģlardır. Daha sonraki 5 yıl içinde bu gruplar çalıģmalarını sürdürmüģ, bunlara 'hareket bozuklukları' alt birimi de eklenmiģtir.

13 Doç Dr. Baki Arpacı yılında K.MaraĢ'ın Elbistan ilçesinin Gücük bucağında doğdum yılları arasında Gücük Ġlkokulunda, ortaokul ve liseyi ise yılları arasında Elbistan Mükrimin Halil Lisesi'nde okudum yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girerek 20 Temmuz 1971 yılında mezun oldum ve tarihlerinde askerlik görevimi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaptım ten 1974 yılı sonuna kadar Malatya SSK hastanesinde Pratisyen olarak çalıģtım tarihinde Nöroloji dalında uzmanlık sınavlarını kazanarak ġiģli Etfal Çocuk Hastanesi 'nde asistanlığa baģladım ve 7-8 ay kadar çalıģtıktan sonra Bakırköy Ruh ve Sirıir Hastalıkları Hastanesi'ne tayin olarak Nöroloji eğitimimi orada tamamladım tarihinde Nöroloji uzmanı oldum tarihinde Sağmalcılar Devlet Hastanesi'ne tayin edildim tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği'ne baģasistan olarak tayin oldum ve görevime baģladım. Aynı klinikte yılında Ģef yardımcısı, 'da klinik Ģefi, tarihinde Doçent oldum. Bu arada asistanlığım döneminde EEG ile ilgilenerek, "Akut Serebrovasküler Hastalıklarda Klinik ile EEG bulguları Arasındaki Korelasyon ve EEG'nin prognoza Katkısı" konulu tezi yaptım yılından beri de EEG labaratuarının sorumluluğunu alarak ayrılana kadar yürüttüm. Bu arada 1983 yılında Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği EEG labaratuarından da EEG sertifikası edindim. Epilepsi ile de ayrıca ilgilenmekteyim. 16 Nisan - 17 Mayıs 1996 tarihleri arasında Amerikada Texas Medical Center, Baylor Collage, Sleep Disorders Center'da Research Fellowships alarak çalıģtım ve konuyla ilgili belge aldım.bu arada hastanemizde kurduğumuz VĠDEO-EEG, UYKU VE EPĠLEPTĠK ARAġTIRMALAR merkezindede görev ve sorumluluk üstlendim.ayrıca Kognitif Nöroloji ilede ilgilenmekteyim. Epilepsi, DüĢünen Adam, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları, Türk Nöroloji Dergisi, Türkiye Klinikleri dergilerinin danıģma kurullarındayım. Özellikle Epilepsi ve EEG olmak üzere Nöroloji'nin çeģitli dallarında çalıģma arkadaģlarımla birlikte yurt içi ve dıģında, çok sayıda yayınlanmıģ çalıģmalarım vardır. YayınlanmıĢ kitap bölümleri ve kitap içinde:1-eeg deartefaktlar,artefakt önleme,artefakt giderilmesi, 2-Sistemik hastalıklarda Epilepsi ve tedavisi,3-elektroensefalografi bulunmaktadır. ÇeĢitli mesleki demeklerde aktif olarak görev aldım ve birçoğununda üyesiyim. Bunlar arasında : Türk Epilepsi ile SavaĢ Derneği ve Türk Nöropsikatri Derneği'de iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. Avrupa Epilepsi Akademisinin, Dünya Nöroloji Federasyonu'nun, Klinik Nörofizyoloji EEG - EMG Derneği'nin, Türk Nöroloji Derneği 'nin, Beyin AraĢtarmaları Derneğinin, Alzheimer Derneği'nin, Uyku AraĢtırmaları Derneği'nin, Türk Tabibleri Birliği'nin üyesiyim ve iki dönem merkez delegesi olarak görev yaptım..bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Kalkındırma ve GüzelleĢtirme Derneği'nde, Bakırköy Akıl Hastanesi Vakfında yönetim kurulu üyeliği yaptım..bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları HastanesiEğitim Planlama Koordinasyon Kurulunda (EPKK) 1990 yılından beri emekli olarak ayrılana kadar(12 ġubat 2013) görev yaptım. Bu arada çalıģma arkadaģlarımızla birlikte nörolojinin çeģitli özel bölümlerinde poliklinikler ve labaratuarlar oluģturarak (Epilepsi, Uyku Tıbbı ve Bozuklukları, Demans ve Hareket Bozuklukları, Ġnme, Nöroradyoloji, Nöromüsküler, Multipl skleroz, BaĢ ağrısı, Nörooftalmoloji, Klinik nörofizyoloji labaratuarları-eeg, EMG, UyarılmıĢ potansiyeller, Transkraniyel Magnetik Stimülasyon gibi) üst düzeye çıkardık. En olarak ġubat 2012 tarihinde Nöroloji Klinikleri genel eğitim sorumlusu olarak atanarak 12 ġubat 2013 tarihinde emekli oldum. Halen Özel bir kuruluģta hekimlik yapmaktayım. Ġngilizce bilmekteyim

14 TÜRKĠYE EĞÎTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARÎHÇESÎ 389 > Doç. Dr. Dilek Ataklı 1962 yılında Balıkesir de doğdu, ilk öğrenimini Ankara Bahçelievler Alparslan ilkokulu, orta öğrenimini Bahçelievler Deneme Lisesi nde tamamladı yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1985 yılında mezun oldu yıllan arasında Manisa Verem SavaĢ Dispanseri'nde zorunlu hizmetini yaptı yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastanesi'nde Nöroloji asistanı olarak çalıģmaya baģladı ve 1991 yılında Nöroloji uzmanı oldu. Daha sonra aynı hastanede baģasistan olarak göreve devam etti, 1998 yılında ġef Yardımcısı, 1999 yılında Doçent oldu. Asistanlığı ve uzmanlığı süresince epilepsi polikliniği ve EEG laboratuvannda da çalıģmıģtır. Evli ve bir oğlu var. Doç. Dr. Aysun Soysal 1960 yılı Bursa, Orhaneli doğumludur. Ġlk öğrenimini Ankara Yenimahalle Öğretmen Kubilay ilkokulu, orta öğrenimini Ankara Yenimahalle Yunus Emre Ortaokulu, lise öğreniminmi Ankara Yenimahalle Halide Edip Adıvar Kız Lisesi'nde tamamladı yılında Hacettepe Üniversitesi EskiĢehir Tıp Fakültesi'ni kazandı. 0 yıl Ġngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıl süre ile Hacettepe Üniversitesinde eğitim alıp son 2 yıl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine transfer oldu ve 1984 yılında mezun oldu. 2 yıl süreyle Çorum Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması'nda mecburi hizmetini yaptı yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Nöroloji asistanı olarak çalıģmaya baģladı ve 1991 yılında Nöroloji uzmanı oldu. Daha sonra aynı hastanede Nöroloji baģasistanı olarak göreve devam etti ve 1998 yılında ġef Yardımcısı oldu yılında 6 ay süre ile Ġstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde EMG ve uyarılmıģ potansiyeller eğitimi aldı. ġu anda servisteki görevine ek olarak, EMG laboratuvarı ve kas hastalıkları polikliniğinde çalıģmaktadır. Evli ve bir oğlu var. Doç. Dr. H. Turan Atay 1961 yılında Ġstanbul'da doğdu. Ġlk öğrenimini Aksaray Mahmudiye Deneme Ġl- kokulu'nda, orta öğrenimini Ġstanbul Erkek Lisesi'nde ( ) tamamladı yılında Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Pratisyen hekim olarak zorunlu hizmetini yılları

15 390 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ karģılamaktadır. Hastane bünyesinde bir uyku laboratuvarı kurulması gündeme geldikten sonra, Aralık 1993-Temmuz 1994 tarihleri arasında 7 ay süre ile Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesindeki uyku laboratuvarmda eğitim gördü ve çalıģmalara aktif olarak katıldı; Temmuz 1994-Temmuz 1995 tarihleri arasında bir yıl süre ile ABD'nin Texas eyaleti ve Houston kentindeki Baylor Collage of Medicine Uyku Laboratuvan'nda bilgi ve deneyimini artırmak üzere çalıģtı. Yurda döndükten sonra BRSH uyku laboratuvarımn ve uyku polikliniğinin kurulmasında görev almıģ olup, halen bu laboratuvarm sorumlu uzmanı olarak göreve devam etmekte ve bu konuda eğitim ativitelerini yürütmekte; ayrıca zaman zaman EEG laboratuvarımn faaliyetlerine de katılmaktadır. Türk Tabibler Birliği, Türk Nöroloji Derneği, Türk Epilepsi ile SavaĢ Derneği ve Türk Uyku AraĢtırmaları Derneği üyesidir. Nörolojik Bilimler Vakfı (NOBIVA) yönetim kurulu üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Uz. Dr. Cengiz Dayan Uz. Dr. Aysu ġen

16 391 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi II* Nöroloji Kliniği (1991«2000) Daha önce tek Nöroloji Kliniği ile hizmet vermekte olan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde, Ocak 1991 tarihinde bakanlık kararı ile 2. Nöroloji kliniği açılmıģ ve klinik Ģefliğine Doç. Dr. Sevim BaybaĢ atanmıģtır. KuruluĢ kadrosu: Klinik Ģefi: Doç. Dr. Sevim BaybaĢ Uzmanlar: Doç. Dr. Hülya Tireli, Uz. Dr. Ali Akben Asistanlar: Dr. Fikret Aysal, Dr. Yılmaz Kendirli, Dr. Aysel DerviĢ Bir süre sonra kadroya Uz. Dr. Çiğdem Özkara, Uz. Dr. Flayriye Küçükoğlu, Uz. Dr. Musa Öztürk katılmıģlardır. Bu arada Dr. Hülya Tireli Ģef yardımcısı olmuģ, 1993 yılında ise klinik Ģefi olarak HaydarpaĢa Numune Hastanesi'ne geçmiģtir. Ardından Ģef yardımcısı olarak Doç. Dr. Betül Yalçmer göreve baģlamıģtır. Daha sonra Dr. Ali Akben Vakıf Gureba, Dr. Çiğdem Özkara CerrahpaĢa Tıp Fakültesi'ne geçmiģlerdir. Bu arada 2. Nöroloji Kliniği kadrosuna sırasıyla Dr. Nil Yılmaz, Dr. Hülya Demir, Dr. ÖkkeĢ Çakmak, Dr. Özlem Çöker, Dr. Sabri Erdöl, Dr. Vedat Sözmen, Dr. Belgin Öngel, Dr. Ay ten Ceyhan, Dr. Yavuz Altunkaynak, Dr. Türkan Zeybel, Dr. Ayhan Koksal, Dr. Ömer Tosun, Dr. Resul KarataĢ asistan olarak atanmıģlar ve eğitimlerini tamamlayarak uzman olmuģlardır. Uzman olup 2. Nöroloji Klini- ği'nden ayrılan Dr. Yılmaz Kendirli, Dr. Aysel DerviĢ, Dr. Nil Yılmaz, Dr. Hülya Demir, Dr. ÖkkeĢ Çakmak, Dr. Özlem Çöker, Dr. Sabri Erdöl, Dr. Belgin Öngel, Dr. Türkan Zeybel, Dr. Ömer Tosun ve Dr. Resul KarataĢ halen ülkenin değiģik bölgelerinde, değiģik hastanelerde görev yapmaktadırlar yılının sonu itibarıyla yaklaģık bu on yıllık sürede, 16 hekim eğitimlerini tamamlayarak Nöroloji uzmanı unvanını almıģtır ve hali hazırda 7 asistan eğitim almaya devam etmektedir.

17 392 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 2. Nöroloji Kliniği'nin 2000 yılındaki kadrosu: ġef: ġef yardımcısı: BaĢasistan: Doç. Dr. Sevim BaybaĢ Doç. Dr. Betül Uz. Dr. Yalçmer Hayriye Küçükoğlu Uz. Dr. Musa Öztürk Uz. Dr. Uzman: Fikret Uz. Aysal Dr. Vedat Uzman: Sözmen Uz. Dr. Uz. Ayten Dr. Ceyhan Yavuz Altunkaynak Uz. Dr. Ayhan Koksal Bu arada verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesini, çeģitlliğini artırmak amacıyla uzman hekimlerin özel eğitim almaları sağlanmıģtır. Böylece genel Nöroloji hizmetleri dıģında özel poliklinikler kurulmuģ ve laboratuvar çalıģmalarına ğırlık verilmiģtir. a- Epilepsi polikliniği, 1991 yılında Dr. Sevim BaybaĢ tarafından kurulmuģ ilk ö- zel polikliniktir. Dr. Sevim BaybaĢ ile birlikte Dr. Vedat Sözmen ve Dr. Ayten Ceyhan tarafından yürütülmektedir. Aynı ekip, ayrıca EEG laboratuvarında da görev yapmaktadır. BaĢağrısı poliklinik hizmetleri Dr. Musa Öztürk ve Dr. Yavuz Altunkaynak tarafından yürütülmektedir. Aynı ekip Multipl Skleroz' PoliKliniği'nde de çalıģmak- tadır. 'Strok' polikliniğinde Dr. Betül Yalçmer, Dr. Hayriye Küçükoğlu çalıģmaktadır. Dr. Betül Yalçmer ayrıca 'anjiografi' laboratuvarında çalıģmakta, Dr. Hayriye Kü- çükoğlu da 'doppler' laboratuvarında çalıģmaktadır. Dr. Fikret Aysal, kas hastalıkları polikliniği'nde ve 'EMG' laboratuvarında çalıģmaktadır. Dr. Ayhan Koksal, parkinson ve hareket bozuklukları polikliniği'nde çalıģmaktadır. Bilimsel çalıģmalara da önem veren 2. Nöroloji Kliniği ekibi tarafından on yıl içerisinde yurt içi kongrelerde 106 adet, yurt dıģı kongrelerde de 65 adet bildiri sunulmuģ olup, 36 adet yurt içi, 6 adet yurt dıģı yayın yapılmıģtır. Ayrıca uluslararası çok merkezli üç ayrı araģtırma projesinde, 2. Nöroloji Kliniği, çalıģma gurubu o- larak yer almıģtır. 16 adet uzmanlık tezi yayınlanmıģtır. Bunlardan 2. Nöroloji Kli- niği'nde yapılan "Migrenli Hastalarda Serum Magnezyum Düzeylerinin Ağrı ile Ġ

18 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 393 liģkisi" konulu uzmanlık tezi çalıģması, 1998 yılında EFNS (Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu) tarafından Ispanya'da düzenlenen kongrede "Genç AraĢtırmacılar" bölümündeki yarıģmada bilimsel ödül kazanmıģtır. Bu, 2. Nöroloji Kliniği için büyük gurur kaynağı olmuģtur. Doç. Dr. Sevim BaybaĢ 1951 Yılında Gümülcine'de doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Gümülcine'de tamamladı yılında Ġ.U. CerrahpaĢa Tıp Fakültesine girdi. Mezun olduktan sonra aynı fakültenin Nöroloji kliniğinde uzmanlık öğrenimini aldı yılları arasında zorunlu hizmet nedeniyle AkĢehir Devlet Hastanesi'nde çalıģtı. 1987'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji kliniğine baģasistan olarak geldi yılında Doçent, 1989 yılında ġef Yardımcısı oldu yılında Klinik Ģefi olarak 2. Nöroloji Kliniği'ni kurdu. 10 yıldan beri aynı hastanede 2. Nöroloji klinik Ģefi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibidir. Ġngilizce ve Yunanca bilmektedir. Doç. Dr. Betül Yalçmer 1959 yılında Burdur'da doğdu. Ġlk ve ortaokulu aynı Ģehirde, liseyi Ġstanbul Özel IĢık Lisesi'nde bitirdi. Evli, 14 yaģında bir kızı var. Tıp eğitimini, yılları arasında Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Gaziantep Sağlık Ocağı'nda iki yıl zorunlu hizmetini bitirdi ye bir yıl Tekirdağ Çorlu Sağlık Ocağı'nda pratisyen hekim olarak görev yaptı yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde Nöroloji ihtisarını tamamladı. Aynı klinikte baģasistan olarak göreve baģladı yılında üç ay süreyle Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Nöroradyoloji Ünitesi'nde, özellikle 'serebral anjiyografi' konusunda çalıģtı. Aynı yıl 'diyagnostik ve giriģimsel nöroradyoloji' konularında eğitim amacıyla, Ġngiltere de New-Castle General Hospital Nöroradyoloji Departmanı'nda bulundu. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi GeniĢletilmiĢ Eğitim ve Planlama Koordinasyonu kurulunda Nöroloji Kliniği uzman temsilcisi olarak görev aldı yılından itibaren üç yıl süreyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AraĢtırma ve Eğitim Merkezi (BARĠLEM) yürütme kurulu üyesi olarak çalıģtı ve aynı yıl düzenlenen "BA- RĠLEM Günleri" düzenleme kurulunda bulundu yılından itibaren Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği'nde ġef Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Yine 1993 yılından itibaren BRSH bünyesinde kurulmuģ bu-

19 394 TÜRKĠYE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ bu'nda yer almaktadır. Dört yıldır "BĠTAM Günleri" düzenleme kurulunda son bir yıldır da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulmuģ bulunan 'Dijital Subtraksiyon Anjiografi' Ünitesi'nde sorumlu olarak çalıģmaktadır. Ġstanbul Tabip Odası, Türk Nöroloji Derneği, Beyin Damar Hastalıkları Derneği, Beyin AraĢtırmaları Derneği, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Fotoğraf Kulübü (BAKFOG) üyesidir.

20 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ 395 Prof. Dr. Nedim Zembilci nin 2. Nöroloji Kliniği ni ziyareti Doç Dr. Sevim BaybaĢ Bakırköy deki çalıģma arkadaģları ile birlikte Sevilla da Avrupa Nöroloji Kongresinde (1998) I

. B O L U M 3 ÜNİVERSİTELERİMİZDE NÖROLOJİ ANABİLİM DALLARININ TARİHÇELERİ

. B O L U M 3 ÜNİVERSİTELERİMİZDE NÖROLOJİ ANABİLİM DALLARININ TARİHÇELERİ . B O L U M 3 ÜNİVERSİTELERİMİZDE NÖROLOJİ ANABİLİM DALLARININ TARİHÇELERİ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Tarihçesi Cerrahpaşa'da Nöroloji Tarihçesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

B Ö L Ü M 2 HOCALARIMIZ

B Ö L Ü M 2 HOCALARIMIZ B Ö L Ü M 2 HOCALARIMIZ HOCALARIMIZ 73 Lofçalı DerviĢ Bey* 1277 (1860)'de Lofça'da doğdu. 1292 (1875)'de Lofça Mal Müdürlüğü vazifesi. 1294 (1877) istifa ederek Ġstanbul'a geliģ. Evkaf nezareti mektebi

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ Mart 2013 Sayı:3 DEKANIN MESAJI Ġstanbul Tıp Fakültesi nin Değerli Mensupları, Bültenin önceki sayılarında mezuniyet öncesi eğitimde uluslararası standardın sağlanması konusunda

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ Eylül 2013 Sayı:4 1 DEKANIN MESAJI Ġstanbul Tıp Fakültesinin Değerli Mensupları, Ġstanbul Tıp Fakültesinin 187. yılının da kutlanacağı 2013-2014 akademik yıla baģlamanın

Detaylı

Sayı 15 - Nisan 2007 KONGRE. Türk Nöroflirürji Derne i 21. Bilimsel Kongresi

Sayı 15 - Nisan 2007 KONGRE. Türk Nöroflirürji Derne i 21. Bilimsel Kongresi TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Mehmet Zileli 2. Başkan Dr. Etem Beşkonaklı Sekreter Dr. Ağahan Ünlü Muhasip Dr. İlhan Elmacı Veznedar Dr. Tuncer Süzer YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ Dr.

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON... 3 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

BAfiKANDAN OLA AN GENEL KURUL. 6 Türk Nöroflirürji Derne i Ola an Genel Kurulu 24 Haziran 2006 YEN YÖNET M KURULU ÜYELER 23 GRUP - KURUL TUTANAKLARI

BAfiKANDAN OLA AN GENEL KURUL. 6 Türk Nöroflirürji Derne i Ola an Genel Kurulu 24 Haziran 2006 YEN YÖNET M KURULU ÜYELER 23 GRUP - KURUL TUTANAKLARI TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ T Ü R K N Ö R O fi R Ü R J 1985 D E R N E Sayı 13 - Ekim 2006 YÖNETİM KURULU Başkan Mehmet Zileli 2. Başkan Etem Beşkonaklı Sekreter Ağahan Ünlü Muhasip İlhan Elmacı Veznedar Tuncer

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ OTUZBEŞİNCİ YIL ALBÜMÜ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ OTUZBEŞİNCİ YIL ALBÜMÜ ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ OTUZBEŞİNCİ YIL ALBÜMÜ Hazırlayan: Prof. Dr. Cengiz ÇOKLUK

Detaylı

I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu

I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu Değerli Meslektaşlarım, Tüm dünyada ve ülkemizde sezaryen doğum oranlarını azaltma çalıģmalarının hızlandığı 2011 yılında, anlamlı bir kongre olacağını düģündüğümüz, I. Uluslar arası II. Ulusal Ebelik

Detaylı

5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI. ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU. 17-18 Ocak 2011 Ankara

5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI. ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU. 17-18 Ocak 2011 Ankara 5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU 17-18 Ocak 2011 Ankara 5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI 17-18 Ocak 2011 Ankara ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU Konu Sayfa No GĠRĠġ 3 YASAL DURUM 3 TARĠHSEL GELĠġĠM 4 2004-2010 Dönemi

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem,

2Sf. Değerli Rotary Ailem, ARALIK 12 Efes Rotary Kulübü, 07-09 Aralık 2012 tarihleri arasında, Richmond Ephesus Otelde RYLA semineri düzenledi. 78 gencin katılımı ile gerçekleģen 2 günlük etkinlikte, Liderlik ve BiliĢimde GiriĢimcilik

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon EKİM 12 Toplum Meslek ve Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢtayı ve Koordinasyon Toplantısı 19-21 Ekim tarihlerinde Balıkesir Rotary Kulübü ev sahipliğinde Balıkesir Asya Termal Otel de gerçekleģtirildi. Yoğun katılımın

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 19 Aralık 2009 Ġçindekiler Önsöz 3 A. Dünden Bugüne Sağlık Politikalarımız 5 B. Türkiye Sağlıkta

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

2013-2014 E BAġLARKEN

2013-2014 E BAġLARKEN 2013-2014 E BAġLARKEN Özel Ege Lisesi öncü bir kurum olmanın bilinciyle kaliteli bir eğitim- öğretim ortamı oluģturma adına, alanındaki geliģmeleri ve yenilikleri yakından takip etmiģ, yoğun bir çalıģma

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

T.C. Balıkesir Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. Balıkesir Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Balıkesir Üniversitesi 1 Dünyada herģey için, medeniyet için, hayat için, baģarı için, en hakiki mürģit bilimdir, fendir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 ĠÇĠNDEKĠLER Balıkesir Üniversitesi Sayfa No Tablo

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

Sayı 9 / 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 9 / 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 9 / 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Okuyucu Köşesi için mail adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT Sağlık ve Magazin Dergisi Sahibi Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 Mali Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Ankara 2013 2 ĠÇĠNDEKĠLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı