Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi"

Transkript

1 Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi, No: 16, Çankaya / Ankara Telefon : / EĞİTİM Doktora : Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Yüksek lisans : Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Lisans : Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İŞ DENEYİMİ Erzincan Hukuk Fakültesi Atatürk Üniversitesi, Araştırma Görevlisi Hukuk Fakültesi Selçuk Üniversitesi, Araştırma Görevlisi Hukuk Fakültesi Selçuk Üniversitesi, Dr. Araştırma Görevlisi Hukuk Fakültesi Selçuk Üniversitesi, Yard. Doç. Dr Hukuk Fakültesi Selçuk Üniversitesi, Doç. Dr Hukuk Fakültesi Selçuk Üniversitesi, Prof. Dr Hukuk Fakültesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Prof. Dr. YABANCI DİL BİLGİSİ İngilizce ARAŞTIRMA ALANLARI İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Çıraklık Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Engelli Hukuku BAŞARILAR / ÖDÜLLER Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dönem Birinciliği, 1990 YURT DIŞI DENEYİM Temmuz-Eylül 1995 Mayıs 2001 Birmingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Institute of Advanced Legal Studies Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Nottingham Trent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1

2 KİTAPLAR 1. Bireysel İş Hukuku, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, (Bölüm Yazarlığı 7 ve 8) Eskişehir Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, 2.B. Ankara İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, C.1, İş Hukuku, Kolay Hukuk Serisi No:12, 2.B., Ankara İş Hukukunda İş Sırrının Korunması (Sır Saklama ve Rekabet Yasağı), Ankara İş ve Sosyal Sigorta Hukuku Uygulamasında Parça Başına Ücret, Ankara İş Hukukunda Sakat İstihdamı, Ankara Çıraklık Sözleşmesi, Konya Hukuka Giriş (Ortak Çalışma), editör Doç. Dr. İbrahim DÜLGER, 4. Bası, Konya Temel İş Kanunları (Ortak Çalışma), Konya MAKALELER A) ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Danıştay Kararları Işığında Bakanlar Kurulunun Grev Ertelemesi, (Doç. Dr. Cemil KAYA ile birlikte), Prof. Dr. Sarper Süzek e Armağan, Ankara Yargıtay Kararları Işığında İşe İade Davalarının Sonuçları, Kamu-İş, C.10. S s İşçinin Kendisinin İşi İle İlgili Olmayan Bir Hastalığa Yakalanması, Haklı Fesih Nedeni Sayılıp, Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Bir Durum Mudur? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Yakın Tarihli İki Farklı Kararı Üzerine Bir Değerlendirme), Çalışma ve Toplum, S.17, 2008/2, s sayılı İş Yasası nın 22. Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişik ve Uygulama Sorunları, DEÜ. HFD. C.9, Özel Sayı, Prof. Dr. Ünal NARMANLOĞLU na Armağan, İzmir 2007, s İş Kanununun İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ a Armağan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İstanbul Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşyeri Hekiminin Sözleşmesinin Susma İle Yenilenmesi Halinde, Tarafların Sözleşmede Kararlaştırdıkları Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesinin Uygulanabilirliği, Çimento İşveren, C.20, S.3, Mayıs 2006, s Teşmil Edilen Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi Var Mıdır? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, Ankara 2006, s Türk Tabipler Birliğinin İşyeri Hekimlerine İlişkin Ücret Belirleme Yetkisi Var Mıdır? (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Çimento İşveren, C.19, S.5, Eylül 2005, s İş Sözleşmesinin Feshinde İşverenin Eşit Davranma Borcu Var Mıdır? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C.2, S.8, 2005, s İşyerinde Geçirilen Kalp Krizi İş Kazası mıdır? (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S.10, 2005, s Mirasçıların Alacakları Kıdem Tazminatında Borçlanılan Askerlik Süresi Dikkate Alınabilir Mi? (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Prof. Dr. A. Can Tuncay a Armağan, İstanbul Kamu ve Özel Sektör Açısından Özürlü İşçi İstihdamı (4857 sayılı İş Kanunu ve Buna Dayalı Düzenlemelerin Getirdiği Hükümlerin Eleştirel Açıdan Değerlendirilmesi), Öz-Veri, C.1, S.2, Mesleki Eğitim ve İstihdam, Devlet Personel Rejimi ve İş Mevzuatı, e-akademi, S.15, Mayıs (http://www.e-akademi.org/makaleler/fusan-1.htm). 2

3 14. Yargıtay Kararları Işığında İş Kanunu Açısından Tarım İşleri (4773 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler de Dikkate Alınarak) Kamu-İş, C.7, S.2, 2003, Prof. Dr. Kamil Turan a Armağan, Ankara 2003, s Parça Başına Çalışmanın Hukuki Niteliği ve Parça Başına Çalışan İşçinin Sorumluluğu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.4, S.1-2, Haziran-Analık 2000, s Çıraklık Alanında Yapılan Son Yasal Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Çimento İşveren, C.17, S.1, Ocak 2003, s Asıl İşverenin Alt İşverenin Sosyal Sigortalar Kanunundan Doğan Borçlarından Sorumluluğu, (Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Kamu-İş, C.7, S.1, 2002, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Konut Kapıcıları (1994 tarihli Tüzük Hükümleri Çerçevesinde Bireysel ve Toplu İş Hukuku ile Sosyal Sigortalar Hukuku ile Kapıcı Eşine Yardım Eden Kişinin Niteliği ile İlgili Bir Değerlendirme), Kamu-İş, C.5, S.1, Temmuz 1999, Çıraklıkta Geçen Süre Sigortalılık Başlangıcının Tesbitinde Dikkate Alınır mı? (Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.10, S.3-4, 2002, s Kıdem Tazminatının Hesaplanmasında Ölen İşçinin Değişik Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmetleri Birleştirilebilir mi? (Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Bir Değerlendirme), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Milenyum Armağanı, C.8, S.1-2, 2000, s Sağlık Durumuna Bağlı Devamsızlık Nedeniyle Hizmet Sözleşmesinin Feshi-Kıdem Tazminatı, (Karar İncelemesi), Kamu-İş, C.5, S.2, Ocak 2000, s İşyeri Uygulaması-İşverenin Yönetim Hakkı-İşyerinin Değiştirilmesi-Hizmet Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi-Bildirimli Fesih-İhbar ve Kıdem Tazminatı, (Karar İncelemesi), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.1-2, 1999, s Çıraklık Sözleşmesi-Kıdem Tazminatı, (Karar İncelemesi), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.1-2, 1999, s B) DİĞER MAKALELER 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda Neler Oluyor? Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Şubat Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Taşıması Gereken Şartlar Ve Bunun Geçerliliği Meselesi, (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Sicil, Mart Taşerona Müracaat Bazen Haklı Olabilir, Ama Bir de Yol Açtığı Sorunlar Olmasa! Taşeronlaşma Sorununa Siyasi ve Akademik Bakış, Tes-İş, Ağustos 2010, s Sayılı Kanun Karşısında İlave Tediyelerden Sosyal Sigorta Primi Kesilemeyeceğine İlişkin Kuralın Yürürlükte Olduğu Söylenebilir Mi? Sicil Dergisi, Mart Yargıtay ve Danıştay Kararları Işığında İşçi ve İşveren Sendikalarının Yargılama Hukukuna İlişkin Faaliyetleri, (Doç. Dr. Cemil KAYA ile birlikte), Haluk Konuralp Armağanı, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, C.1, Ankara Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Yürürlük ve Uygulama Başlangıcına İlişkin Tespitler, Sicil, Y.4, S.14, Haziran 09, s Avukat ve Noterlerin Sigortalılığı, Terazi, Y.4, S.34, Haziran Türkiye de Bulunan Şubede Çalışanlar İçin İş Güvencesi Uygulamasında Aynı İşverene Ait Yurt Dışında Bulunan İşçilerin De Sayıda Dikkate Alınması Kararına Getirilen Eleştirilerin Değerlendirilmesi, (Yrd. Doç. Dr. Musa Aygül ile Birlikte), Legal İHSGHD.,C.5, S.17, 2008, s

4 9. İşyeri Devrinde Kıdem Tazminatı Açısından Çalışılan Tüm Süre Birleştirilirken Bir Yıldan Az Olanlar da Dikkate Alınabilir mi? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerin Değerlendirme), Prof. Dr. Bilge ÖZTAN a Armağan, Ankara 2008, s İş Güvencesi Kapsamında Olmayan Bir İşçi İçin Toplu İş Sözleşmesi İle Getirilen İş Güvencesi Tazminatı, İş Kanununda Öngörülen İş Güvencesi Tazminatından Daha Fazla Olabilir mi? Sicil, Y.3, S.9, Mart 2008, s İşyeri Hekimi ile İşveren Arasında Yapılan Sözleşmenin Belirli Süreli Yapılması Gerekliliği Konusunda Yargıtay Görüş mü Değiştirdi? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerin Değerlendirme) İşveren, C.46, S.5, Şubat 2008, s Sosyal Güvenlik Hukukunda Neler Oluyor? Hukuk ve Strateji, Y.1, S.1, Ocak-Şubat 2008, s Kıdem Tazminatı Açısından Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmetler Birleştirilirken Bir Yıldan Az Süreler De Dikkate Alınabilir Mi? Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) Legal YKİ, C.2, S.4, Kamu İşverenleri Açısından Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği! Ne Kadar? (Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği-Toplu İş Sözleşmesine Yargısal Müdahale), Legal İHSGHD., C.4, S.15, 2007, s Kıdem Tazminatına İlişkin Düzenlemenin Hâla Mutlak Emredici Niteliğini Koruyup Korumadığı Sorunu, Terazi, Y.2, S.13, Eylül 2007, s İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanmasında 30 İşçi Çalıştırılması Açısından Gerekli Sayının Tesbitinde Türkiye de Bulunan İrtibat Bürosunda Çalışan İşçiler İçin Yurt Dışındaki Çalışan İşçiler Dikkate Alınabilir mi? (Yrd. Doç. Dr. Musa AYGÜL ile birlikte), (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) Legal YKİ, C.2, S.3, 2007, s.80 vd. 17. İş Güvencesi-İşe İade, DAK, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Temmuz 2006, s Eski İşçinin Sır Saklama Borcu (Karşılaştırmalı Bir İnceleme), Sicil, S.1, Mart 2006, s İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Mercek, Yıl 10, S.38, Nisan 2005, s İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Tutuklu ve Hükümlü Çalışması, Prof. Dr. Nuri Çelik e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, C.2, İstanbul 2001, s İşverenin İşçisini Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisi ve Sonuçları (Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman ın Anısına Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 2000, s Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracı Borcunun Hizmet İfası (Kapıcılık) ile Yerine Getirilmesi Halinde Hukuki İlişkinin Niteliği Konusunda Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Kemal Oğuzman a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.1, S.1, Ocak 2002, s Özürlü Çalıştırma Yükümlülüğüne Aykırılığın Müeyyidesi: Yüzyirmidört Milyon Türk Lirası, Mercek Dergisi, Y.4, S.14, Nisan 1999, s İstifa-Devamsızlık Nedeniyle Hizmet Sözleşmesinin Feshi-Haksız Fesih-İhbar Tazminatı-Kıdem Tazminatı, (Karar İncelemesi), Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay Hatırasına Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 1999, s İş Hukuku Uygulamasında Sözleşmeli Personel ve Özelleştirmenin Bunlara Etkisi, Prof. Dr. Halil Cin e Selçuk Üniversitesinde 10. Hizmet Yılı Armağanı, Ayrı Basım, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Konya 1995, s İş Kaybı Tazminatı, Kamu-İş, C.4, S.1, Ocak 1995, s Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti ve Yetkisi Açısından Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (Yargıtay ile Öğreti Arasındaki Görüş Farklılıkları), Kamu-İş, C.3, S.4, Temmuz 1994, s Toplu Görüşme, Çimento İşveren, C.6, S.4, Temmuz 1994, s sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun Çıraklık Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Uygulamada Karşılaşılan Aksaklıkları ve Çözüm Önerileri, Çimento İşveren, C.6, S.2, Mart 1994, s

5 BİLDİRİLER A) ULUSLARASI SEMPOZYUMDA SUNULAN BİLDİRİLER Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları, 3. Uluslararası Kongre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisi, Bakü Devlet Üniversitesi, Qafqaz Üniversitesi, 4-6 Mayıs 2012 Samsun, Ankara Küreselleşme, Küresel Ekonomi ve İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi (Globalisation, Global Economy And Their Relations With Occupational Health And Safety), 19. Dünya İş Sağlığı Kongresi, ISSA, ÇSGB., İstanbul 3. Employment of Disabled in Turkish Employment Law, International Conference for Academic Diciplines, International Journal of Arts and Sciences, , Boston University, Cambridge, Massachusetts. 4. Employment of Disabled in Turkish Employment Law, American Canadian Conference for Academic Disciplines, Ryerson University, International Journal of Arts and Sciences, , Toronto, Canada. 5. Sosyal Sigortaların Kişi Bakımından Kapsamı, 1. Uluslar arası Sosyal Güvenlik Sempozyumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mayıs Ankara Sosyal Güvenlik Hukukunda Yeni Gelişmeler, Hukuk İlminin Güncel Problemleri, II. Uluslarası Konferans, Bakü Devlet Üniversitesi ve Qafqaz Üniversitesi, Bakü, 29 Nisan-1.Mayıs Azerbaycan Hukukunda İş Sözleşmesinin (Emek Mukavelesinin) Temel Özellikleri, (Türk Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak), Uluslar arası Özel Hukuk Sempozyumu, Qafqaz Üniversitesi, Bakü Eylül 2005, s Ayrıca bu Tebliğ Sempozyum Kitapçığı dışında Azerbaycan Hukukunda İş Sözleşmesinin (Emek Mukavelesinin) Temel Özellikleri (Türk Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak) Kamu-İş, C.8, S.3, 2005, s de yayınlanmıştır. B) ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER 1. Sendikalar Hukukuna İlişkin Değişiklikler, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eskişehir, 20. Yıl Konferansları, Eskişehir Yargıtayın Sosyal Sigortalar Hukukuna İlişkin 2011 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, Kasım 2012 İstanbul Hizmet Alımlarında Asıl İşveren (Üst Yüklenicilerin) Sorumluluğu, 4. Ulusal Sağlık Kurultayı, T.C. Sağlık Bakanlığı, SAYED (Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği) Ekim 2012 Belek/Antalya, Ankara Çalışma Hayatında İSG Alanında Yaşanan Hukuki Sorunlar, 24. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, , Konya 5. Türk Hukukunda Çıraklar, Çocuk İşçilerin Dünü, Bugünü Ve Yarını, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Çocuk İşçiler Çalışma Grubu, Nisan 2006 İstanbul 2006, s Özürlüler de İnsan: Özürlülere de İnsan Hakları (Mevzuatta Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi), Türkiye de İnsan Hakları Konferansı, Ankara, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, Ankara 2000, s İş Hukukunda Özürlü İstihdamı Yöntemleri, ( tarihinde Ankara da Altı Nokta Körler Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Müdürlüğünce düzenlenen Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik ve İstihdam Sorunları Sempozyumu na sunulmuş olup, bildiri kitabında da yayınlanmıştır.) Prof. Dr. Süleyman Arslan a Armağan, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.1-2, 1998, s

6 C) ÇEŞİTLİ MESLEKİ TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLER 1. Taşeron İşçisi de İşçi: Öyleyse Ona da İş Sağlığı ve Güvenliği, 7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 4-7 Mayıs 2014 İstanbul. 2. Kıdem Tazminatı Uygulama Sorunları, Türkiye Barolar Birliği, Manisa Barosu, Manisa. 3. İş Sırrı ve Korunması, Ankara Barosu VIII. Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara Kıdem Tazminatı, İş Hukukunda Güncel Sorunlar, Trabzon Barosu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 20 Aralık 2013 Trabzon. 5. Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı, İş Hukukunun Güncel Sorunları Semineri, Adana Barosu, Aralık 6. Türk Hukuku nda Belirli Süreli İş Sözleşmesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, İş Güvencesi Hukukunda Güncel Gelişmeler, Türk-Alman Uluslararası İş Hukuku Sempozyumu-V Eylül Sendikal Güvenceler, Toplu İş Hukuku nda Güncel Gelişmeler, Türk-Alman İş Hukuku Sempozyumu-IV Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası, İstanbul sayılı Türk Borçlar Kanununun Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Yargıtay üye ve tetkik hakimlerine yönelik olarak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Akademisi ve Yargıtay Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Semineri, Afyonkarahisar 9. Türk İş Hukukunun Temel Özellikleri, Türk-Rus İş Hukuku Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi ve Rus Adalet Akademisi, 6-8 Mayıs 2013 Ankara 10. Bireysel İş Hukukunda Üçlü İlişkiler ve Sonuçları/ Asıl işveren-alt işveren İlişkisi; İş Yeri Devri; İş Sözleşmesinin Devri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Akademisi iş birliğinde iş mahkemeleri hakimleri için düzenlenen Bireysel İş Hukuku Eğitim Semineri, 8-9 ve Nisan 2013, Ankara Meslek Hastalıkları Çalıştayı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) işbirliği ile , Ankara. 12. Kadın Hakları, Sağlık Ve Sosyal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Panel, 8 Mart 2012 Dünya Kadınlar Günü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara İş Yargılaması, Sağlık Bakanlığı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen Hukuk Müşavirliği Muhakemat Hizmetleri Eğitimi, ve , Antalya. 14. Kıdem Tazminatı Uygulama Sorunları, Kıdem Tazminatı Paneli, YBÜ Hukuk Fakültesi, Marmara Çalışanlar Federasyonu, İstanbul Ticaret Odası, , İstanbul 15. İşveren ve İşveren Vekillerinin İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarındaki Hukuki ve Cezai Sorumlulukları, Botaş Eğitim Semineri, Çorlu Kasım Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Türk Mevzuatındaki Yeri, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Toplantıları, MESS, Ankara İşe İade Davalarında Önleyici İK Uygulamaları, Eğitim Semineri, Tepe Güvenlik Şirketi Yöneticilerine Yönelik, Bilkent Holding, Ankara İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları, Eğitim Semineri, Bilkent Holding, Ankara Ocak

7 19. İşveren ve İşveren Vekillerinin İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarındaki Hukuki ve Cezai Sorumlulukları, Botaş Eğitim Semineri, Ankara Aralık İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet-İşçi-İşveren Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?, Sosyal Sorumluluk Eğitim Semineri, Çasgem, Hak-İş, Konya Büyükşehir Belediyesi, , Konya sayılı İş Kanunu ve Uygulaması, Botaş, Eğitim Semineri, Ceyhan Adana Haziran sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulaması, Botaş, Eğitim Semineri, Ceyhan Adana Haziran İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Karatay Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Programı, Konya. 24. Ekonomik Krizin Etkilerinden Kurtulmada İş Hukuku Düzenlemeleri, Çalışma Hayatı, Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler, , Öz-İplik İş Sendikası Eğitim Semineri, Antalya İşe İade Davalarının Sonuçları, Adana Barosunun Avukatlar Günü Kutlama Etkinlikleri, 31 Mart-5 Nisan 2008 çerçevesinde, tarihinde sunulan tebliğ, sayılı Yasanın 22. Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve Uygulama Sorunları, Yargı Kararları Işığında Ücret, Yıllık İzin, Fazla Çalışma, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve İbraname Uygulamaları, Mersin Barosu Hukuk Toplantıları, , Mersin. 27. İşçi ve İşverenlerin Hukuki Yönden Hakları ve Sorumlulukları, Selçuklu Belediye Başkanlığı, Konya. 28. SSK Mevzuatı ve Uygulamaları, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü AŞ Personel Ve Tahakkuk Şefleri İçin Eğitim Semineri, Eskişehir (26-27 Nisan 2005) ve Ilgın (3-4.Mayıs 2005). 29. Türkiye de Özürlülerin İstihdamı, Selçukludan Günümüze Özürlüler Politikası, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi, 15 Nisan 2006 Konya 30. Sendika, Sendikal Örgütlenme, Sendikal Haklar, Sendikaların Görevleri ve Türkiye de Sendikal Örgütlenme, Şeker-İş Sendikası, Eğitim Semineri, Konya, Ilgın ve Ereğli, Mayıs sayılı İş Kanunu nun Değerlendirilmesi, Demiryolu İş Sendikası Eğitim Semineri, , Konya. 32. İş Hukuku Eğitim Semineri, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Konya sayılı İş Kanununun İş Sağlığı ve Güvenliği Hükümleri ile Çalışma Hayatında Özel Risk Grupları İçin Getirilen Yeniliklerin Değerlendirilmesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik ve Çevre (HESME), Eğitim Treni Güneydoğu Anadolu Seferi (1-27 Eylül 2003), Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri ve Çalışma Yaşamında Özel Risk Gruplarının Önemi Paneli, Karaman. 34. İş Hukuku ve Güncel Gelişmeler (Yeni İş Kanunu, İşçi-İşveren İlişkileri), Karaman Ticaret ve Sanayi Odası İşletme Yöneticileri İçin Eğitim Semineri Programı, Haziran 2003, 12 Temmuz 2003, Karaman. 35. Mesleki Eğitim ve İstihdam, Devlet Personel Rejimi Mevzuatı ve İş Mevzuatı, Mülki ve Mahalli İdarelerin Sosyal Hizmet Kapasitesinin Artırılması, Engelliler ve Hukuk, Galatasaray Üniversitesi, Bakırköy Belediyesi, İstanbul. 36. Sendikalar Hukuku, Teminatlar, Sendikal Faaliyetler, Sendika Üyeleri, Sendika Üyelerinin Güvencesi, Tes-İş Sendikası Eğitim Semineri, , Konya. 7

8 EDİTÖRLÜKLER EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ İDARİ GÖREVLER Rektör Yardımcılığı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dekan Hukuk Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği Hukuk Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Hukuk Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği Hukuk Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği Hukuk Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Senato Üyeliği Hukuk Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Dekan Yardımcılığı, Hukuk Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Özel Hukuk Bölüm Başkan Yardımcısı, Hukuk Fakültesi, Selçuk Üniversitesi DİĞER GöREVLER 2012 Yüksek Hakem Kurulu Üyeliği 2013 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeliği 2013 Üniversitelerarası Kurul Mevzuat Komisyonu Üyeliği 2014 Adalet Akademisi Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeliği İLGİ ALANLARI - HOBİLER 8

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Email: kbakirci@hacettepe.edu.tr Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık Alanları Uluslararası, Avrupa Birliği ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Kamu

Detaylı

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de! SİCİL MART 2006 1 1. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İdari Para Cezaları Konusunda Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. M. Polat SOYER 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

SİCİL. Mart 10 Yıl 5 Sayı 17 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER MART 10 SİCİL

SİCİL. Mart 10 Yıl 5 Sayı 17 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER MART 10 SİCİL SİCİL MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Başkan Yaz şleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI Av. Erten CILGA

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PROGRAMI YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA VE 5510 SAYILI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 ÖZET Ülkemizde 1982 yılında yargı organlarına ve özellikle idari

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı

KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KRİZİN İŞ HUKUKUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF GLOBALIZATIONS AND ECONOMIC CRISIS TO LABOUR LAW

KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KRİZİN İŞ HUKUKUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF GLOBALIZATIONS AND ECONOMIC CRISIS TO LABOUR LAW KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KRİZİN İŞ HUKUKUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF GLOBALIZATIONS AND ECONOMIC CRISIS TO LABOUR LAW 1 Candan ALBAYRAK * Özet : Bu çalışmada küreselleşme ve ekonomik krizin işveren ile işçiler

Detaylı

Akademik Pozisyon. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü. Eğitim

Akademik Pozisyon. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü. Eğitim Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY, LL.M., DES, Kurtuluş Deresi Cad No : 47 Dolapdere Beyoğlu 34440 İstanbul Tel : +90 (212) 3115473 Fax: +90 (212) 3615021 e-mail : kubra.dogan@bilgi.edu.tr Akademik Pozisyon

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE ALT İŞVEREN KAVRAMI VE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SINIRLARI

İŞ YASASINA GÖRE ALT İŞVEREN KAVRAMI VE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SINIRLARI İŞ YASASINA GÖRE ALT İŞVEREN KAVRAMI VE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SINIRLARI Prof. Dr. Ali GÜZEL * I. Giriş 4857 sayılı İş Yasasının yoğun tartışmalara neden olan hükümlerinin başında, asıl işveren-alt

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 14üncü Bası İstanbul 2011 Yayın No

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK YÜKSEK LİSANS TEZİ HÜLYA ATLAN ANABİLİM DALI: HUKUK

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; 1968-969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve 1972 973 yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra

Detaylı