Engellilik Konusunu İçeren Tezler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Engellilik Konusunu İçeren Tezler"

Transkript

1 Engellilik Konusunu İçeren Tezler Sağlık 1980 Bilgin, T. F. (1980), Ortopedik Sakatlıkların Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Köni, N. (1984), 8-10 Yaş Grubu Normal İşiten ve İşitme Engelli Çocuklara Bazı İletişim Becerilerinin Kazandırılmasında Taklit Etme ve Sözel Kodlama Tekniklerinin Karşılaştırılması, Hacettepe 1985 Özdemir, M. (1985), İşitme Engelli Çocuklarda Dermatoglifik Analizler, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Uğurlu, M. (1985), Okul Öncesi Dönemde Normal İşiten Çocuklara İşitme Engelli ve Normal İşiten Yaşıtlarına Karşı Uygun İletişim Davranışlarının Kazandırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 1986 Özbayır, S. (1986), İşitme Özürlü Çocuklarda Uygulanan Eğitim Yöntemleri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık 1987 Buyuran, E. (1987), Beyin Özürlü (Cerebral Palsy) Çocuklarda Epilepsi İle Zeka Düzeyi Arasında İstatistiksel İlişkiler, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul. Koni, N. (1987), İşitme Engelli Çocuklara Bazı İletişim Becerilerinin Kazandırılmasında Eğitimle İlgili Çevre Düzenlemesinin Etkisi, Hacettepe Uğurlu, H. (1987), Entegrasyonun 8-11 Yaş Grubu İşitme Engelli Çocukların Psikososyal Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe 1988 Süngü, S. Y. (1988), İşitme Ve Konuşma Özürlülerde Kromozom Analizi Dermatoglifikler ve Pediğri Çalışmaları, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas Erkmen, S. (1989), Doğumsal İşitme Özürlü Çocuklarda (İstanbul Bölgesi İşitme Özürlü Çocuk Okullarında) Elektrokardiyografi İle Surdo-Kardiak Sendrom Sıklığının Araştırılması, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul. Göktürk, S.(1989), Zihinsel Özürlü Çocuklarda Çinko-Bakır Düzeylerinin İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Trabzon Aydın, R. (1990), Tıbbi Rehabilitasyon Yönünden Özürlülük Epidemiyolojisi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul. Görker, Ş. (1990), Türkiye'de Zihin Özürlü Çocuklarla İlgili Eğitim Veren Kurum ve Kuruluşlar, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul.

2 Karametoğlu, Ş.S. (1990), Rehabilitasyon Açısından Silivri İlçesi Merkezinde Özürlülük Prevalansı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul. Müslümanoğlu, L. (1990), Tıbbi Rehabilitasyon Yönünden İkitelli-Atatürk Mahallesinde Özürlülük Epidemiyolojisi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul. Serdaroğlu, G. (1990), Tıbbi Rehabilitasyon Açısından Halkalı Eski Bağlar Mahallesindeki Özürlülük Epidemiyolojisi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul. Sözen, A. (1990), Yaş Düzeyinde Ana-Babalı ve Ana-Babasız Zeka Özürlü Çocukların Ruhsal Uyum Problemlerinin İncelenmesi, Hacettepe Yazgan, N. (1990), Bornova Merkez Sağlık Ocağı Bölgesi Kazım Dirik Mahallesi Özürlülük Epidemiyolojisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir. Yöndemli, H. (1990), Tıbbi Rehabilitasyon Yönünden Özürlülük Epidemiyolojisi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya Akıncı, A. (1991), Öğretilebilir Düzeyde Zihinsel Özürlü Çocukların Annelerinin ve Öğretmenlerinin Eğitim Hedefleri İle İlgili Düşüncelerinin Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Becer, H. (1991), Ankara Park Sağlık Ocağı Bölgesinde Özürlülük Epidemiyolojisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. Kurşun, R. (1991), Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine Başvuran İşitme Özürlülerde Etyoloji ve Kayıp Tipleri, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas Erbahçeci, F. (1992), Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde Özürlülerin Çalışma Kapasitelerinin Değerlendirilmesi ve Eğitimi, Hacettepe 1993 Dorak, F. (1993), Spor Sakatlanmaları İle Kişilik ve Benlik Faktörleri Arasındaki İlişki, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Eren, İ. (1993), Aylar Arasındaki İleri Derecede İşitme Özürlü Çocukların İnce Devinsel Gelişim Alanı İle İlgili Becerilerinin Denver Gelişimsel Tarama Testi İle İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Günaydın, T. (1993), Görme Özürlü ve Sağlıklı Gençlerde Motor Değerlendirme Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Hacettepe Pektaş, Ş. (1993), Altı, Sekiz Yaş İşitme Engelli Çocuklarda Alıcı ve İfade Edici Dile Yönelik Sözel İfadelerin İncelenmesi ve Normal İşiten Yaşıtları İle Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Soyal, E. (1993), Özürlülerin Mesleğe Yönlendirilmesi-Çalıştırılması ve Bunda Toplum Örgütlerinin Rolü, Gazi Taslı, K. (1993), Çalışan Fiziksel Özürlü Grubun Bağımsızlığının ve Çalışma Kapasitesinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Ulusay, Ş. (1993), 8-12 Yaş Görme Özürlü ve Gören Çocuklar Arasındaki El Beceri Farklılığının İncelenmesi, Hacettepe

3 1994 Gök, C. G. (1994), İşitme Engelliler İle İlgili Farklı Meslek Gruplarının ve Ailelerin Bu Konudaki Bilgi Düzeyleri, Hacettepe Işıl, G. Ö. (1994), Zeka Özürlü Çocukların Günlük Yaşam Aktivitelerine Uyumunda Annelere Verilen Eğitimin Etkinliği, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Şahin, S. (1994), Zihinsel Engelli Çocukların Ailelerine Verilen Eğitimin Çocuğun Kavram Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Torun, C. K. (1994), Sakatlık Geçiren Bireysel Mücadele Sporcularında Depresyon Faktörünün Araştırılması, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Türkeli, B. (1994), Proposals For the Better Utilization of Urban Spaces and Public Buildings By the Handicapped [Kentsel Mekânlardan ve Kamu Binalarından Sakatların Daha İyi Kullanılması İçin Öneriler], Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir Arısoy, A. (1995), Aylar Arasındaki İleri Derecede İşitme Özürlü Çocukların Motor Gelişimi İle İlgili Becerilerinin İncelenmesi, Hacettepe Atay, M. (1995), Özürlü Çocukların Normal Yaşıtları İle Birlikte Eğitim Aldıkları Kaynaştırma Programlarına Karşı Öğretmen Tutumları Üzerine İnceleme, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Bozdemir, C. S. (1995), Kurum Bakımı Altında Bulunan Normal ve Zihinsel Özürlü Çocukların Motor Gelişimine, Eğitimin Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Çınar, E. (1995), Resimli Kitaplarla Yapılan Destekleyici Eğitimin Zihinsel Özürlü Çocukların Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Çora, T. (1995), Zihinsel Özürlü Çocukların Sitogenetik İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. Demiröz, Ü. (1995), Zihinsel Engelli Çocuklarda İnce Devinsel Becerilerin Gelişiminin İncelenmesi, Hacettepe Ersoy, E. (1995), İşitme Engelli Çocukların İşitsel Algı Becerilerinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İmamoğlu, A. (1995), Orta 3. Sınıfa Devam Eden Normal ve İleri Derecede Öğrencilerin Anne ve Babalarını Algılamalarının İncelenmesi, Hacettepe Kaynal, N. (1995), 6-12 Yaş Grubundaki Zihinsel Engelli, İşitme Engelli ve Cerebral Palsy'li Çocukların İnsan Figürü Çizimlerinin İncelenmesi, Hacettepe Şan, İ. (1995), İşitme Engelli Okul Öncesi Çocukların İşitsel Uyarıyı Algılama, Bellekte Kodlama, Motor Hareketlere Dönüştürme ve Verbal İşleme Geçirebilme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Tanju, E. (1995), İlkokul 4. ve 5. Sınıfa Devam Eden Normal ve İşitme Engelli Öğrencilerde Benlik Kavramının Gelişiminin İncelenmesi, Hacettepe Tatar, Y. (1995), İşitme Özürlülerde Spor ve Ruhi Faydaları - Özürlü/ İşitme Özürlü Ekseninde Bir Analiz-, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

4 1996 Acar, K. N. (1996), Zihinsel Özürlü Yuva Çocuklarında Hepatit B Seroprevalansı, Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara. Osunluk, H. (1996), Zihinsel Özürlü Çocuk ve Gençlerin Fiziksel Durumlarını Tesbit Etmek Amacıyla Kullanılan Motor Testlerin Kaçıncı Tekrardan Sonra Öğrenilmiş, Tam ve Doğru Olarak Uygulanıyor Kabul Edilebileceği Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe 1997 Ekşioğlu, N. (1997), Okul Öncesi 5-6 Yaş ve Okul Dönemi Yaş Normal İşiten Çocukların İşitme Engelli Çocuklar ve İşitme Cihazları Hakkında Düşünceleri ve Entegrasyonun Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ersoy, Ö. (1997), İşitme ve Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Annelerin Kaygı Düzeyleri ve Çocuklarını Kabullenme Durumlarına "Destekleyici Eğitim Programlarının" Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Göktepe, D. (1997), 7-11 Yaş Grubu İleri Derecede İşitme Engelli Çocuklarda İşitme Engelinin Psiko-Sosyal Gelişime Etkilerinin İncelenmesi, Hacettepe 1998 İpek, A. (1998), Eğitimde Dramanın Zihinsel Engelli Çocukların Sosyal Gelişimleri Üzerinde Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Karamanlı, D. (1998), Okul Öncesi Dönemde Entegrasyon Sınıflarında Bulunan 5-6 Yaş Grubundaki Normal Çocukların ve Sınıf Öğretmenlerinin Zihinsel Engelli Çocukların Sosyal Uyum Davranışları Hakkındaki Algılamalarının İncelenmesi, Hacettepe Yılmaz, A. S. (1998), Okul Öncesi Dönemdeki Normal İşiten ve İşitme Engelli Öğrencilerin Ailelerinin ve Öğretmenlerinin Çocuklara Kitap Okuma Davranışlarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık 1999 Albaş, B. (1999), Öğretilebilir-Eğitilebilir Düzeyde Zihinsel Özürlü Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Psikolojik Durumlarının Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Avcı, N. (1999), Normal Sınıf Öğretmenlerinin Zihinsel Engelli Çocuklar ve Kaynaştırılmalarına İlişkin Tutumlarını ve Yeterliliklerini Değiştirmede Farklı Eğitim Tekniklerinin Etkisinin Karşılaştırılması, Hacettepe Aydoğan, A. A. (1999), Özürlü Çocuğa Sahip Anne Babaların Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi, Hacettepe Güleç, H. (1999), Özel Sınıflara ve Kaynaştırılmış Sınıflara Devam Eden İlkokul Düzeyindeki Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarla Engelli Olmayan Çocukların Benlik Kavramlarının Karşılaştırılması, Hacettepe Keleş, R. (1999), Akut ve Kronik Omuz Ağrılı Hastalarda Özürlülük ve Yaşam Kalitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul. Özen, T. (1999), Zihinsel Engelli Çocukların Eğitiminde Düzenli Yapılan Sporun Davranış Gelişimine Etkisi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

5 Ün, N. (1999), Zihinsel Engellilerde Reaksiyon Zamanının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık 2000 Akyol, S. (2000), Bedensel Özürlülerde Kardiyopulmoner Kapasitenin Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Başalan, F. (2000), Fiziksel Özürlülerde Gereksinim Belirleme Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli. Biçer, S. Y. (2000), Sportif Çalışmaların ve Oyunların Zihinsel Özürlü Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. Deretarla, E. (2000), Kaynaştırma Uygulaması Yapan İlköğretim Okullarının 3. Sınıfına Devam Eden Normal İşiten ve İşitme Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin İncelenmesi, Hacettepe Özhan, G. (2000), İlköğretim Çağındaki İşitme Kayıplı Çocuklar İçin İşitme Engelliler Okulu ve Kaynaştırma Programları Açısından Yapılan Yöneltme Hizmetlerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Özkeskin, M. (2000), Bedensel Özürlülerin Ev Ortamının Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Şahin, S. (2000), Engelli Çocukları Olan Annelerin Çocuklarına Karşı Tutumlarının, Çocuklarının Yeterlik Alanları ve Sorun Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Temur, B. H. (2000), Ortopedik Özürlülerin Sosyalleşmesinde Sporun Fonksiyonu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van. Turgut, N. (2000), Elazığ'da Özürlüler İçin Faaliyette Bulunan Kurumlarda Beden Eğitimi ve Spor Eğitiminin Durumu, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. Yalçınkaya, Ş. (2000), Görme Engelli İlköğretim Okulu Öğrencilerine Birebir Uygulanan Ağız-Diş Sağlığı Eğitiminin Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Yiğit, İ. (2000), İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Öğrencilerindeki İşitme Kayıpları ile, Heredite ve Rubella İlişkilerinin Araştırılması, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas Altunsoy, Ö. (2001), Fiziksel Engelli Çocukların İlköğretimde Beden Eğitimi Öğretimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun. Durukaya, Ş. (2001), İşitme Engelli Çocuğa Sahip Bakım Vericilerin Yaşadıkları Güçlükler, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Kolcuoğlu, E. N. (2001), Engelli Çocuklardaki Orofasial Kas Disfonksiyonlarını Düzeltmeye Yönelik İki Tip Apareyin Etkilerinin Değerlendirilmesi, Gazi Küçük, Y. (2001), İşitme Engelli Çocukların Topluma Uyum Sorunları ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Uğurlu, T. (2001), Zihinsel Engelli Çocuklara Badminton Öğretimi ve Motor Beceri Esaslarının Tartışılması, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

6 Türkoğlu, N. (2001), Zihinsel Engelli Çocukların Anne, Baba ve Kardeşlerinin Kaygı Düzeylerine Etki Eden Etmenlerin İncelenmesi, Hacettepe Yanardağ, M. (2001), Zihinsel Özürlü Ve Sağlıklı Kadınlarda Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Karşılaştırılması, Hacettepe 2002 Başer, S. (2002), Ankara Bölgesinde İşitme Engelli Özürlü Sporcuların Sportif Performanslarına Etki Eden Kişilik Özellikleri, Gazi Keskin, Ş. (2002), Zihinsel Engelli Çocuklarda Beden Eğitimi Derslerinin Fiziksel Parametrelerine Olan Etkileri, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas. Özbege, A. (2002), Türk Milli Takım Seviyesinde İşitme Engelli Serbest ve Greko-Romen Güreşçilerin Sosyo- Ekonomik Yapılarının Araştırılması, Gazi Özer, Ö. (2002), Bolu İli Kürkçüler Köyü'nde Özürlü Dağılımı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bolu. Sunal, Ş. (2002), Okul Öncesi Dönemi İşitme Engelli Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Şendil, A. (2002), Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. ve 2. Lig Spor Klüplerindeki Oyuncuların Spor Yaralanmaları, Yaralanma Tipleri ve Bu Yaralanmalardan Korunma Konusundaki Bilgi Durumları, Hacettepe Şipal, F. R. (2002), 7-11 Yaş Arası İşitme Engelli Çocuklar İle Normal İşiten Çocukların Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi, Hacettepe Taşdemir, D. (2002), Nöropsikiyatrik Ve Zihinsel Özürlü Hastaların Sitogenetik İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana. Uskun, E. (2002), Isparta İli'nde Özürlülük Epidemiyolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta. Yaan, T. (2002), Tekerlekli Sandalye Basketbolu Oynayan Bedensel Engellilerle Spor Yapmayan Bedensel Engellilerin Kaygı Seviyeleri ve Sosyal Çevreye İlişkin Problemleri, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale Bilgin, A. C. (2003), Bayraklı 1 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaş Engellilik Sıklığı ve Engellilerin Çalışma Yaşamı Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Çelik, R. R. (2003), Zihin Engelli Çocuğu Olan Anne-Babaların Okulda Anne Baba Katılımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Dinç, S. (2003), Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Olan Annelerin Çocuklarının Kişisel Hijyeni Hakkında Bilgi ve Uygulamalarının Saptanması, Hacettepe Gerçek, T. (2003), İlköğretim Okullarında İşitme Engelliler İçin Resim Eğitimi Programı ve Bu Programın İşitme Engelli Kişinin Gelişimine Etkisi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Gürsel, F. (2003), Ortopedik Engelli Çocuklar İle Engelli Olmayan Çocuklarda Farklı Hedef Belirleme Türlerinin Dart Performansına Etkisi ve Aynı Dönemdeki Psişik Süreçlerin Karşılaştırılması, Hacettepe

7 Kaya, M. (2003), Yaş Grubu Yapan Görme Engellilerin Statik ve Dinamik Denge Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Gazi Pekçetin, E. (2003), Zihinsel Engelli Çocuklarda Gross Motor Fonksiyon ve Motor Performansın Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli. Ün, N. (2003), Zihinsel Özürlü Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Eğitiminin Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi, Hacettepe Yükselen, A. İ. (2003), Zihinsel Engelli Çocuk ve Adölesanların Sosyal Yeterlilik ve Problem Davranışlarının Anne-Baba ve Öğretmen Yönünden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık 2004 Ar, F. (2004), El ve Tuvalet Hijyenine İlişkin Beceri Geliştirilmesi ve Sağlık Davranışlarının Kazandırılması Konusunda Eğitilebilir ve Öğretilebilir Zihinsel Özürlülere Uygulanan Sağlık Eğitimi Programının Etkililiği, Ankara Çalışkan, E. (2004), Goalball Sporunun Görme Engelli Çocukların Fiziksel Uygunluk, Postür ve Kaygı Durumlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Çelik, D. (2004), İşitme Engelli Çocuğa Sahip Olmanın Aile İşlevlerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Çoban, O. (2004), Omurilik Felçlisi Engellilerde Spor Yapma Sigara, Alkol, Madde Ve İlaç Kullanma Alışkanlıklarının Araştırılması, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli. Kalyon, H. (2004), Zonguldak İl Merkezinde Kamuda Çalışan Özürlüler İle Özürlü Olmayanların Sağlık Algılamalarının SF 36 İle Karşılaştırılması, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak. Şen, E. (2004), Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Güçlükler, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin. Tanju, E. H. (2004), 4-5 Yaş Grubu Zihinsel Engelli Çocuklara Şekil, Renk ve Sayı Kavramlarının Kazandırılmasında Bilgisayar Destekli Eğitimin Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yıldırım, F. (2004), Zihinsel Özürlü Çocuğu Olan Anne ve Babaların Algıladıkları Stresöerler ve Başetme Yollarına İlişkin Planlı Eğitimin Etkisi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Yılmaz, F. (2004), İşitme Engelli Adölasanların Benlik Kavramı ve Depresyon Belirti Düzeyleri Arasındaki İlişki, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum Çetin, H. (2005), İşitme Engelli ve Normal İşiten Çocuklarda Meslek Tercihi Farklılıklarının Araştırılması, Hacettepe Güler, E. (2005), Tıbbi Ortamların ve İlişkilerin Engelli Kişilere Uygunluğunun Etik Yönden Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana. Kaya, E. (2005), Zihinsel Özürlü Çocuklarda Oyun Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması, Hacettepe Konukbay, D. (2005), Engelli Çocuk Ebeveynlerinin Umutsuzluk Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki, Gülhane Tıp Akademisi Sağlık

8 Mert, M. (2005), İşitme Engelli Güreşçilerin Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Özbey, F. (2005), Zihinsel Engelli Öğrencilere İş Becerilerinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Pekçetin, S. (2005), Görme Engelli Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Sağlıklı Çocuklarla Karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli. Savucu, Y. (2005), Zihinsel Engelli Bireylerde Basketbol Antrenmanının Fiziksel Uygunluk Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Tonga, E. (2005), Özürlü Çocuğa Sahip Annelerde Bel Sağlığını Etkileyen Faktörler, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Verep, S. (2005), Zihinsel Engelli Çocuk Annelerine Verilen Hemşirelik Eğitiminin Annelerin Tükenmişliğini Azaltmaya Etkisi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Yaşar, E. (2005), Serebral Palsili Çocuk Hastalarda Fonksiyonel Sakatlığın Değerlendirilmesi, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara. Zoylan, E. O. (2005), Engelli Kardeşi Olan ve Olmayan Bireylerin Kardeş İlişkilerinin Belirlenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu Arıcı, S. Z. (2006), İşitme Engelli Okul Çocuklarında Genetik Epidemiyolojik Bir Çalışma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. Bayazıt, B. (2006), Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Eğlenceli Atletizm Antrenman Programının Psikomotor Özelliklere Etkisi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli. Duman, K. (2006), İşitme Engelliler Okulu Öğrencilerinde Yapılan Teoae ve Bera Test Sonuçlarının Karşılaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Afyon. Duman, N. (2006), Hikâye Haritası Yönteminin Eğitilebilir Zihinsel Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerindeki Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Dündar, R. (2006), Orta Düzeyde Zihinsel Engelli Çocuklara Okuma Öğretiminde Ses Temelli Cümle ve Cümle Çözümleme Yönteminin Etkililiklerinin Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Eliöz, M. (2006), Özürlü Çocuklara Sahip Anne-Babaların Çocukları İle Suda Yürüttükleri 16 Haftalık Rekreatif Egzersizlerin Ebeveynlerin Psikolojilerine Etkileri, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Fırat, B. (2006), Zihinsel Özürlü Çocuklarda Postür ve El Becerilerinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Gül, G. (2006), Hafif Derecede Zihinsel Engelli Çocukların Okuma Becerilerine Ses Bilgisel Farkındalık Becerileri Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Kabadayı, M. (2006), Aktif Engelli Basketbol ve Futbolcularda Stereolojik Yöntemle Belirlenen Triceps Brachii Kas Hacminin Dirsek Ekstansiyon Kuvveti İle İlişkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun. Karaca, S. (2006), Görme Engelli Ergenlerin Saptanan Gereksinimlerine Yönelik Geliştirilen Eğitim Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

9 Kaya, Ç. (2006), Ortopedik Özürlülerin Günlük Yaşam Aktivitelerindeki Bağımsızlıklarının Yaşam Kalitelerine Etkisi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. Keleş, S. (2006), İşitme Engelli Öğrencilerde Binoküler Görme, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum. Öztürk, S. (2006), İşitme, Görme ve Ortopedik Engelli İlköğretim Öğrencilerinin Benlik Kavramlarının Özel Eğitim Okullarına veya Kaynaştırma Eğitimine Devam Etme Durumlarına Göre İncelenmesi, Hacettepe Söğüt, M. (2006), Sporun Bedensel Engellilerin Sosyalleşmeleri Üzerine Etkisi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Alıç, S. (2007), Kayseri İl Merkezinde Seçilmiş Kent Tipi Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Özürlülük Sıklığı ve Etkileyen Faktörler, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. Baran, G. (2007), Yenikapı Sağlık Ocağı Bölgesinde 0 18 Yaşındaki Çocuklarda Özürlülük Sıklığı ve Etkileyen Faktörler, Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır. Berktaş, N. (2007), Eğitilebilir Zihinsel Engelliler, Özel Sınıflar ve Kaynaştırma Eğitimi Gören Öğrencilerde Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Diler, M. S. (2007), Yaş Arası Hafif Zihinsel Engelli Çocuklarda İşitsel ve Görsel Geri Bildirimin Öğrenmeye Etkisi, Ankara Ekinci, D. (2007), Türkçe Konuşan İşitme Engelli Çocukların Ad Durum Eklerini Kullanım Becerilerinin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Erol, Ö. (2007), Subakromial Sıkışma Sendromlu Hastalarda Omuz Rotator Kas Kuvvetlerinin İzokinetik Ölçümü, Ağrı, Özürlülük ve Hayat Kalitesi İle İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. Gençay, G. (2007), Üç-Dört Yaş Gelişim Özelliği Gösteren Zihinsel Engelli Çocukların Aldıkları Eğitimin Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Kurt, A. (2007), Düzenli Egzersizin İşitme Engelli ve Normal Bireylerde Denge Parametreleri Üzerine Etkisi Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. Özsoy, B. (2007), Türkçe Konuşan 7-12 Yaş İşitme Engelli Çocuklarda Ünlü Seslerin Süre ve Frekans Özellikleri İle Konuşma Anlaşılırlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Öztürk, S. (2007), Ortopedik Engellilerin Sosyalleşmesine Sporun Etkisi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Polat, S. (2007), Orofasiyal Kas Disfonksiyonu Olan Engelli Çocuklarda Castillo-Morales Apareyinin Konuşma Gelişimi Üzerine Etkisi, Gazi Postalcı, F. S. (2007), Orofasiyal Kas Disfonksiyonu Bulunan Engelli Çocuklarda Castillo-Morales Apareyinin Kullanımının Sosyal Yeterlilik Üzerine Etkisi, Gazi Sayın, U. (2007), Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynler İle Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Ebeveynlerin 7-15 Yaş Arası Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yaklaşım ve Görüşlerinin İncelenmesi, Hacettepe Temür, E. (2007), Polimetrik ve Direnç Egzersizlerinin, Zihinsel Engelliçocukların (10-15 Yaş ) Kol ve Bacak Güç-Kuvvet Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.

10 Top, C. E. (2007), 14 Haftalık Fiziksel Aktivite Programının Yaş Görme Engelli Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya Aktuğ, E. (2008), Kocaeli İli Gölcük İlçesinde Süreğen Hastalık Dışı Özürlülük Sıklığı, Nedenleri ve Özürlülerin Sorunları, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli. Baykara, A. R. (2008), Romatoid Artritli Hastalarda Bel Ağrısı Sıklığının Belirlenmesi ve Özürlülüğe Etkisinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ. Irmak, R. (2008), Oswestry Bel Özürlülük Anketi (ODI)Değerlendirilmesinde Çok Dilde Veritabanı Tasarımı, Hacettepe Karademir, Ş. (2008), Özürlülük Sınırlaması İçin Bir Model Oluşturma, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın. Keskin, S. (2008), Yaş Arası Spor Yapan Görme Engelli Bireyler İle Yaş Arası Spor Yapan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personellerinin İşitsel Basit Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması, Gazi Korkmaz, A. (2008), Özel Eğitim Alan Zihinsel Engelli Çocukların Kardeşleri İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi, Gülhane Tıp Akademisi Sağlık Küllü, Z. (2008), Özürlü Çocuğa Sahip Ebeveynlerde Depresyon Durumunun Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. Miandoab, S. H. (2008), Zihinsel Engelli Kardeşi Olan ve Zihinsel Engelli Kardeşi Olmayan 7-13 Yaş Grubu Çocukların Aile Resim Çizimlerinin Karşılaştırılması ve Analizi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Özdil, S. (2008), Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Tarafından Ocak 2004-Temmuz 2007 Tarihleri Arasında Verilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarının İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep. Özlü, İ. (2008), Görme Engellilerde Optik Yolakların Difüzyon Tensör Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. Öztuna, D. (2008), Kas-İskelet Sistemi Sorunlarının Özürlülük Değerlendiriminde Bilgisayar Uyarlamalı Test Yönteminin Uygulanması, Ankara Seren, B. B. (2008), İşitme Engellilerde Görsel Duyarlılığın Uyandırılmış ve Olaya Bağlı Uyandırılmış Potansiyeller İle İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya. Şipal, F. R. (2008), Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim Alan ve Almayan İlköğretim 4, 5 ve 6. Sınıf İşitme Engelli Öğrencilerin Zihin Kuramı Kapsamında Yürütücü İşlevler Açısından İncelenmesi, Hacettepe Ulusoy, S. (2008), Bedensel Engelli Okçularda Fiziksel Performansın Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yüksel, Ç. (2008), Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yaşam Deneyimlerinin Betty Neuman'ın Sistemler Modeli İle Değerlendirilmesi, Gülhane Tıp Akademisi Sağlık 2009 Acar, M. (2009), Zihinsel Ve Fiziksel Özürlü Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Yaşam Doyumu Ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

11 Arı, M. (2009), Abdurrahmangazi İşitme Engelliler İlköğretim Okulunda Okuyan Öğrencilerin İşitme Kayıplarının Etiyolojik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van. Çevrim, H. (2009), Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Programdaki Yeri ve İşlenişinin Değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. Demirtaş, B.M. (2009), Kronik Özürlü Çocuk Sahibi Annelerde Pilates'e Dayalı Mat Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi ve Bel Ağrısına Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bolu. Durduran, Y. (2009), Engelli Çocukların Engellilikleri Dışındaki Sağlık Sorunları ve Sağlık Hizmetinden Yararlanma Durumları: Kontrollü Saha Çalışması, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. Gümrükçüoğlu, A. H. (2009), Van Yöresindeki Doğumsal İşitme Engelli Çocuklarda Qt Süresi ve Uzun Qt Sendromu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van. Kılıç, S. (2009), Fiziksel Engelli Çocuğun Evde Bakım Gereksiniminin Aileye Etkisi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Kırman, A. (2009), İşitme Engelli Çocuk ve Adölesanların Sağlık Durumlarını Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Mamak, E. (2009), Özürlü Çocukların Kardeşlerinin Fiziksel Uygunluk, Fiziksel Aktivite, Psikososyal Durum ve Yaşam Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi, Başkent Polat, Ç. (2009), Yaş Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite Yoğunluğunun Fiziksel Uygunluk Düzeylerine Etkisi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. Şefketoğlu, T.(2009), İşitme Engelli Çocuk ve Ergenlerde Otistik Bozukluk Sıklığı ve Eşlik Eden Risk Faktörleri, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Adım, M. (2010), Boyun Ağrısı Olan Hastalarda, Ağrı, Özürlülük, Yaşam Kalitesi ve Psikolojik Durumun Değerlendirilmesi ve Radyolojik Bulgularla Korelasyonu, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin. Aktaş, E. (2010), Fiziksel Engelli Çocuk ve Ailesinin Evde Bakım Gereksinimine Işık Tutucu Araştırmaların Sistematik İncelemesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Akyüz, A. (2010), Bedensel Engelli Atıcılarda Gövde Stabilizasyonuna Etki Eden Faktörlerin Karşılaştırılması, Hacettepe Altun, B. (2010), Bedensel Engellilerin Sportif Aktivitelere Katılımının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Ballı, B. (2010), Geleneksel ve Titreşim Özellikli Diş Fırçalarının Ağız Diş Sağlığı Üzerindeki Etkinliklerinin Sağlıklı ve Engelli Çocuk Hastalarda İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Bektaş, Ö. (2010), Fiziksel Özürlü Çocuğa Bakım Verenlerde Ergoterapi Programının Etkilerinin İncelenmesi, Hacettepe Bursa, D. (2010), Fiziksel Engelli Bireylerde Depresyon ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Düzeyi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. Demirdağ, M. (2010), Sporun Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Sosyalleşmeleri Üzerine Etkisinin Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

12 Doğan, H. Y. (2010), Afyonkarahisar İlinde Özel Eğitim Kurumlarında 9 11 Yaşlarındaki Engellilerde 12 Haftalık Düzenli Egzersizlerin, Bazı Fiziksel ve Fizyolojikparametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Afyonkocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyon. Karakoç, Ö. (2010), İşitme Engelli Milli Sporcular İle Spor Yapmayan İşitme Engellilerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. Kaya, A. (2010), Isparta İlinde Engellilere Yönelik Hizmet Veren Kamu ve Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Meslek Gruplarında Tükenmişlik Düzeyi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Isparta. Mert, S. (2010), Zihinsel Engelli Bireylerin Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli ne Göre Bakım Gereksinimlerinin Karşılanmasında Aileler İle İşbirliğinin Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Özkan, F. (2010), Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin, Çocuklarının Eğitimine Katkı ve Katılımları, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. Saban, F. (2010), Zihinsel Engelli Kardeşe Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Benlik Saygısı ve Kaygı Durumlarının İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Şen, Ç. Ç. (2010), Migreni Olan Okul Çalışanlarında Migren Tedavisinin Özürlülük ve Ekonomik Kayıp Üzerine Etkisi: Prospektif Çalışma, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. Temiz, K. (2010), Görme Engellilerde Ruhsal Belirtilerin, Yaşam Doyumunun ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Araştırılması, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya. Ulcay, T. (2010), 7-11 Yaş Arası Sağlıklı İlköğretim Okulu Öğrencileri İle Engelli İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yaş ve Cinsiyete Göre Kraniofasiyal Antropometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. Usta, A. (2010), Ankara İlinde Engelli Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Eğitim Güçlükleri, Gazi 2011 Akyürek, G. (2011), Engelli Kişilerin Toplumsal Katılımlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Hacettepe Belgen, B. (2011), Fiziksel Engelli Kişilerde Çalışma Kapasiteleri İle İlgili Ergonomik Risk Faktörlerinin Yaşam Kalitesine Etkisi, Hacettepe Berber, R. (2011), Sporun İşitme Engellilerin Sosyalleşmesi Üzerine Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. Çavdar, B. (2011), Öğretilebilir Zihinsel Engelli Öğrencilerde Beden Eğitimi ve Spor Aktivitelerinin Toplumsallaşma Düzeylerine Etkisi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Demirel, A. (2011), Bedensel Engelli Sporcularda Omuz Eklemi Artrokinematiğinin İncelenmesi, Hacettepe Erdoğan, İ. (2011), Duyusal Engelli Bireylerde Davranışsal Koku Verilerinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Karademir, T. (2011), İşiten ve İşitme Engelli Futbolcularda Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Anne Baba Tutumları Açısından Değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

13 Kaskatı, T.O. (2011), Rasch Modelleri Kullanarak Romatoid Artirit Hastaları Özürlülük Değerlendirimi İçin Bilgisayar Uyarlamalı Test Yönteminin Geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kaya, B. (2011), Bedensel Engelliler Masa Tenisi Oyuncularının Fiziksel-Fizyolojik Profillerinin Fonksiyonel Sınıflama İle İlişkilendirilmesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Kis, U. S. (2011), Adana İli Yüreğir İlçesi Havutlu Beldesindeki Özürlülük Epidemiyolojisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana. Özmutlu, İ. (2011), Bedensel Engelli Sporcularda Antrenörlerin Hizmetkar Liderlik Davranışlarının Sporcu Tatmini İle İlişkisi, Gazi Öztürk, Y. (2011), Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Gereksinimlerinin ve Aile Yükünün Belirlenmesi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Tekiner, H. (2011), Türkiye deki Görme Engelli Yetişkinlerin Eczacılık Alanındaki İhtiyaçları Üzerinde Bir Çalışma, Ankara Tokgöz, N. (2011), Özel Olimpiyatlara Katılan Zihinsel Engelli Sporcuların Fiziksel Antropometrisi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne. Yalın, H. (2011), İnme Sonrası Hastaların Fonksiyonel Durum, Engellilik ve Yaşam Kaliteleri, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Yanlıç, N. (2011), Oturarak Voleybol Oynayan Engelli Sporcularda Benlik Saygısı, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. Yeğiner, C. (2011), Ankara Bölgesinde Görev Yapan Özürlü Çocuk Sahibi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personelinin Karşılaştığı Güçlükler, GATA Sağlık 2012 Açıl, D. (2012), Görme Engelliler Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sağlık Sorunlarının Tarama İle Belirlenmesi, Gazi Aktürk, Ü. (2012), Engelli Çocuğu Olan Anne-Babaların Kaygı Düzeyi Ve Başa Çıkma Stratejilerinin Değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya. Baran, F. (2012), Zihinsel Engelli Çocukların Motor Beceri Öğreniminde Değişken Uygulamaların Edinim, Transfer ve Hatırlama Süreçlerine Etkisinin İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya. Kızar, O. (2012), Farklı Branşlardaki Görme Engelli Sporcuların Yalnızlık Düzeylerinin Karşılaştırılması,, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. Koç, B. (2012), Eğitilebilir Zihinsel Engelli Bireylerde Basketbol Antrenmanının Teknik Fiziksel ve Biyomotorik Gelişimleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ SIRA ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU 1 MEHMET EMİROĞLU 25.10.1999 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersleri ve Spor Kolu Çalışmalarında Basketbol Eğitimi 2

Detaylı

7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ

7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ 7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ Bildiri No Bildirinin Başlığı Yazarlar Üniversiteler 01 Beden Eğitimi Derslerinde Motivasyon: Tutum Ve Motivasyonel Eren

Detaylı

1990-1994 YILLARI ARASINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLER. No Yılı Adı-Soyadı Türü Danışman Tez Konusu. Bilim Uzm. Doç.Dr. N. B. Dönmez.

1990-1994 YILLARI ARASINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLER. No Yılı Adı-Soyadı Türü Danışman Tez Konusu. Bilim Uzm. Doç.Dr. N. B. Dönmez. 1990-1994 YILLARI ARASINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLER No Yılı Adı-Soyadı Türü Danışman Tez Konusu 1 1990 Fatma Coşkun Anaokuluna Giden Beş yaş Çocuklarının 1-5'e Kadar Sayı Sembollerini Öğrenmelerinde Geleneksel

Detaylı

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi.

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI Ersoy, Ayla İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. Tüzün, Keriman Türk devri Kırşehir yapıları. Dinçtürk, Sait Nectaroscordum siculum (ucria) lindley üzerinde

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ 14-16 Mayıs 2015 Mersin Üniversitesi Yer: Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi www.osbk2015.org ʻGELECEK SİZSİNİZʼ 2 Mersin

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI Yrd. Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal Dumlupınar Üniversitesi Kütahya fulyatopcuoglu@gmail.com Fatih Özer Dumlupınar Üniversitesi Kütahya

Detaylı

LİSANS ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE SHO315 UYGULAMALI ARAŞTIRMA DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN TEZ ÇALIŞMALARI 2005-2006 ÖĞRETİM YILI

LİSANS ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE SHO315 UYGULAMALI ARAŞTIRMA DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN TEZ ÇALIŞMALARI 2005-2006 ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE SHO315 UYGULAMALI ARAŞTIRMA DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN TEZ ÇALIŞMALARI 2005-2006 ÖĞRETİM YILI Sıra Tez Başlığı Tez Danışmanı 1. 1989 Yılında Bulgaristan dan Kırklareli'ne Kitlesel

Detaylı

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır.

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Kabul edilen poster bildiriler içinde olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Doğu 23.04.2015 1 Akdeniz Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Gülte n Sucu Dağ Serdar Aydın,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı EKİM 2014 - OCAK 2015 / SAYI: 12 Kongre Özel Sayısı Değerli Okurlar, Sağlıkta

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları Cleanliness and Hygiene Perceptions of Primary School Students in 6 th, 7 th, and 8 th Gradess Gökhan KAHVECİ * & Zülfü DEMİRTAŞ

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING Cilt/Volume: 26 Sayı/Number: Ek Yıl/Year: 2010 DİKKAT! Dergi yazım kurallarındaki değişikliklere özen gösteriniz.

Detaylı

Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi

Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makaleler, 247 Nuray Öncül 1 Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ JEL KODU: I0 ID:139 K:3175 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN PRINT : 2146-8508 / ONLINE: 2147-1711 I İÇİNDEKİLER BİREYSEL TEMAS GEREKTİREN MÜCADELE SPORLARINDAN MUAY-THAİ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

I YARIYIL 2604101 Basketbol (2-2-3) 2604102 Yüzme (2-2-3) 2604103 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) 2604104 Genel Cimnastik (1-2-2)

I YARIYIL 2604101 Basketbol (2-2-3) 2604102 Yüzme (2-2-3) 2604103 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) 2604104 Genel Cimnastik (1-2-2) I YARIYIL 2604101 Basketbol (2-2-3) Basketbol oyununun tarihçesi ve oyun kuralları. Basketbol temel ısınma teknikleri. Topsuz teknik. Temel duruş, Koşular, sıçramalar, toplu teknik. Top tutma ve pas. Temel

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) DKT101 İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış (2+0) 2 AKTS:

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMLARI VE İÇERİKLERİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMLARI VE İÇERİKLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMLARI VE İÇERİKLERİ 11/26/2007 BÖLÜM BAŞKANI Prof.Dr. İbrahim YILDIRAN Tel: 0 312 202 35

Detaylı

SPORCU ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER IŞIĞINDA PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ

SPORCU ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER IŞIĞINDA PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 2 Sayfa: 301-314, ELAZIĞ-2006 SPORCU ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER IŞIĞINDA PROFİLLERİNİN

Detaylı

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer 1 KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Yönetim Kurulu Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Dilek Güldal Prof.Dr. Nafiz Bozdemir Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr. Vildan

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU 2010 Dr. İskender Sayek Dr. Orhan Odabaşı Dr. Nural Kiper 2 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı