NE OLDU NE OLUYOR NE OLACAK? BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NE OLDU NE OLUYOR NE OLACAK? BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ"

Transkript

1 NE OLDU NE OLUYOR NE OLACAK? BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ 2013 Her türlü görüş, düşünce ve eleştirilerinizi e-posta adresine gönderebilirsiniz. 1

2 İçindekiler Çocuklar Her ġeyi Biliyor! Çocukların Ne Bilmesi Gerekiyor? Uluslararası Sınavlardaki Durumumuz Onu Neyin Beklediğini Biliyor Musunuz? Kendini Korumasını Öğretebiliyor Musunuz? Bir Yıl Bile, Olması Gerektiği Gibi Bir BT Dersi Veremedik! Dersin Eğitim Hayatına Girmesi: Sınıf Var, Öğretmen Yok: Öğretmen Var, Program Yok, Kitap Yok: Öğretmen Sayısı Arttı, Ders Sayısı Azaldı: Program Yenilendi, Sınıflar Eskidi:. Ders Sayısı Arttı Not Gitti Donanım Ucuzladı, Ders Neredeyse Kaldırıldı: Bilgisayarlı Eğitim Kampanyaları Yerini Bilişime Gerek Yok Çalışmalarıı Ders Sayısı Arttı, Program Geldi, Şimdi de Seçil(eme)me Dersin Etkisini Arttırmak Ġçin Düzenlemeler Yapamadık! Oysaki BiliĢimde Gelecek Var! Seçmeli Ders Neler Getirir? Gezici Öğretmenlik Sistemi: Şimdi de Resen Atama: Yabancı Ülkelerdeki Durum 80 Sayılı TTKB Kararı Tek BT Öğretmeni YetiĢtirmeye Devam Eden Bölüm: Böte (Dersler) Formatör/Rehber Öğretmenlik Formatör/Rehber Öğretmenlik Sistemine Farklı Bir BakıĢ BT Takımları ÇalıĢtırmak Ġstiyoruz! Öneriler 2

3 Çocuklar Her Şeyi Biliyor! Biz Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmenleri alanımızla ilgili olarak çocuklar her Ģeyi biliyor cümlelerini sık sık duymaktayız. Daha önce BT alanına ilişkin bir ders almamış öğrencilerin, diğer alan öğretmenlerinin ve velilerin bu söylevlerini anlayışla karşılayabiliyorken, ağızdan ağza yayılan bu izlenimin hızlıca değişmesi gerektiğinin de farkındayız. Dijital yerli olan yani teknoloji çağında doğmuş öğrencilerimizin bu konudaki düşüncelerini çok kısa sürede değiştirebilsek de onların bazı basit hâkimiyetlerini yeterli bulan kişilerin düşüncelerinde bir değişiklik yaratma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Biz bu alanın uzmanları ve öğrencileri en iyi değerlendirebilecek kişiler olarak diyoruz ki öğrencilerimizi çağın gerektirdiği yeterliliklerle donatamamaktayız.* * Konuya ilişkin ayrıntılı çalışmalara Derneğimizden ulaşılabilir. 3

4 Çocukların Ne Bilmesi Gerekiyor? Milli Eğitim Temel Kanunu nun 2. maddesinde belirtildiği üzere Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları arasında öğrencileri hayata hazırlamak bulunmaktadır. Öğrencilerimizi, hayata hazırlamak amacıyla geliştirdiğimiz eğitim sistemine katarken, onların zamanlarının büyük bir bölümünü geçirmeye başladıkları sanal dünyayı göz ardı etmek büyük yanılgı olacaktır. Teknoloji bizim bildiğimiz dünyayı tamamen değiştirmektedir. İletişim şekillerinden savaşlara, üretimden, rekabete, bilginin edinilmesinden eğitime kadar her yapıyı değişmeye zorlayan teknoloji buna ayak uyduramayan toplumlara söz hakkı tanımamaktadır. Yetiştirdiğimiz bireylerin teknolojiye hâkimiyetleri, uzmanlıkları ve bunu hangi amaçlar için kullandıkları toplum olarak gelecekteki rolümüzü belirleyecektir. Facebook ta yazışabilen, kes kopyala ile ödev hazırlayan, oyun oynamakta başarılı, bir iki yere tıklamayı kestirebilen çocuklarımızın her şeyi bildikleri varsayılmakta, gerçek yeterlilikleri bilgi toplumunun gerekleri ile etkili kullanım ise göz ardı edilmektedir. Öğrencilerimizin alanımıza iliģkin yeterliklerinden ve teknolojiyi kullanma amaçlarından* kaygı duymaktayız. * Konuya ilişkin ayrıntılı çalışmalara Derneğimizden ulaşılabilir. 4

5 Uluslararası Sınavlardaki Durumumuz 2011 Haziran ayında açıklanan PI- SA,BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri ICT) raporunda da kısaca okullara sadece teknolojik araçgereçleri doldurmak yeterli olmamaktadır denilmektedir. BT alanına ilişkin yeterliliklerin artık öğrenciler tarafından kendi kendilerine kazanıldığını ileri süren düşüncelere istinaden rapor dikkatle incelendiğinde durumun bu şekilde olmadığı ortaya çıkmaktadır. Dijital resim işleme, veri tabanı oluşturma, hesap tablosu kullanarak grafik oluşturma, sunum oluşturma ve ses, görüntü ve resim içeren çoklu ortam materyali hazırlama olarak 5 temel alanda OECD ülke ortalamalarının çok altında kaldığımız raporda açıkça görülmektedir yılı PISA ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) değerlendirmelerindeki durumumuzun bazı illerimizde katılacak öğrencilerin BT kursuna alınmasıyla bile değiştirilemeyecek şekilde daha da kötüye gideceği öngörülebilir. Katıldığımız Uluslararası Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Sınavı ise (EU KIDS Online) bir başka örnek olarak verilebilir. Bu sınav yılları arasında 25 Avrupa ülkesinin katılımıyla yapılmıştır. Ülkemizden 9-16 yaşlarında 1000 çocuk ve aileleri katılmıştır. Araştırmada internet konusunda en düşük bilgiye sahip kullanıcılar Türkiye de çıkmıştır. Aileler arasında da Türkiye deki ebeveynler internet hakkında en az bilgiye sahip olan grup olarak değerlendirilmiştir. AB tarafından yayınlanan "Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011" raporunda ise ülkemizdeki durumun sanıldığının aksine olduğunu gösteren çok sayıda veri bulunmaktadır. Ayrıca, bu konuda ülkemizde yapılan araştırmaların çokluğu sebebiyle burada paylaşımı mümkün olmayan veriler de bu yöndeki bulguları doğrulayıcı niteliktedir. 5

6 Onu Neyin Beklediğini Biliyor Musunuz? Erdemler ancak eğitim yoluyla kazandırılabilir. Birbiri ardına açılan Ġnternet Bağımlılığı poliklinikleri durumun patolojik boyutlara vardığını göstermektedir. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesindeki polikliniğine ise üç ay içerisinde 70 hastanın başvurması durumun ciddiyetini gözler önüne sermektedir. Bir internet bağımlısının tedavisinin Çin de 1000 dolar, Amerika da ise dolar kadar tutması, sorunlar yaşanmadan önce önlemler almayı başka açılardan da gerekli hale getirmektedir. Bilişim Teknolojileri araçları sağlığımıza başka açılardan da zarar verebilmekte bunların da önüne ancak eğitimle geçilebilmektedir. Çocuklarımızın şimdiden karşılaştığı ve yaşam kalitesini düşüren sağlık problemlerine karşı alınabilecek önlemler duruş, mola vererek çalışma, vücut pozisyonları, hareketsizliğe ve sağlık problemlerine karşı egzersizler vb teknoloji kullanma alışkanlıkları hayatları bilgisayar başında geçecek bu öğrenciler için daha da önemli hale gelecektir. Her yıl bir önceki yıla göre bilgi miktarı %30 artmaktadır. Dolayısıyla dünyada üretilen toplam bilgi miktarı üç yılda iki katına çıkmaktadır. Bu kadar bilginin Arama motoruna bir kelime yazıp kopyala yapıştır ile edinildiğini zanneden öğrencilerin kaliteli bilgiye ulaģma, bu bilgiyi sınama ve kullanılabilir olduğuna karar verme, sitenin/bilginin güvenilirliğini kontrol etme vb konularda seçici olmasını sağlayacak bir eğitimden geçmesi şarttır. Bilgi kirliliğinin interneti çöplük olarak nitelendirecek kadar arttığı günümüzde gerçek anlamda bu fırsattan yararlanılabilmenin tek yolu eğitimdir. 6

7 Hoşgörüyü, anlayışı, saygı ve sevgiyi ön planda tutmayan, Türkçenin doğru kullanımının önemini fark etmemiş, yanlış anlaşılmaların, yanlış anlamaların kabalaştırdığı, tanımadığı insanlara karşı onur kırıcı, hakaret edici üslup kullanmaktan çekinmeyen, paylaşımın sınırlarını bilmeyen, bilişim hukuku hakkında fikri olmayan, sahte kimlikler arkasına gizlenmiş, insanların bulunduğu sanal ortamdaki iletişimin ve sosyal medyanın özellikleri hakkında da çocuklarımızı eğitmek durumundayız. Ankara Emniyet Müdürlüğünün ve YÖK ün sistemlerine rahatlıkla girildiği günümüzde daha ciddi eğitimlere ihtiyacımız olduğu kesindir. Kadına yönelik şiddetin artışı, aile yapısının bozulması, sosyal ve iletişim becerilerinin gerilemesi, akademik yaşamdaki başarısızlığın artması ve iş yaşamındaki verimin azalması gibi artan sıkıntılarımızda bilinçli, faydalı ve doğru kullanılması konusunda eğitimleri ve yönlendirmeleri ihmal ettiğimiz internet ve bilişim teknolojilerinin önemli bir payı vardır. Tehdit, küfür, taciz ya da onur kırıcı ifadeler içeren e-postalar göndermek, başkalarının kişisel bilgilerini, fotoğraflarını paylaşmak, yanlış bilgi ya da zararlı yazılımlar içeren postalar yaymak, korsan yazılımlar paylaşmak, başkalarının bilgisayarlarına hesaplarına izinsiz girmek, değişiklik yapmak vb suçlar hapse varan şekillerde yaptırımlarla cezalandırılırken, bu suçları çok rahat işleyen önemli cezalar alabilecek olan çocuklarımızı da korumakla yükümlü olmalıyız. Çocuklarımızı, gelişim özelliklerine ve yaş gruplarına uygun olmayan içerikten güvenliğe kadar oyun ve internet sitesi seçimlerinde belirleyici konularda bilgilendirmek ve bunları takip edebilecek, yönlendirebilecek eğitimcilerden faydalanma şansı vermek eğitim sistemimizdeki büyük bir sorumluluğumuz haline gelmelidir. Ülkemizde 10 milyon kiģinin düzenli internet üzerinden okey oynadığı ülkemizde bu potansiyelin ve zamanın etkili işlere yönlendirilmesi büyük fayda sağlayacaktır. 7

8 Kendini Korumasını Öğretebiliyor Musunuz? Sanal kabadayılık, internet zorbalığı, yakışıksız dil kullanma, şiddet, küfretme, internet dolandırıcılığı, taciz, gelişim özelliklerine uygun olmayan oyun ve sitelere eğilim, sanal ortam arkadaşlıkları vb sıkıntıları yasaklayarak ya da çocuklarımızın kendi kendilerine öğreneceklerini, bu bilinci kendiliğinden kazanacaklarını varsayarak çözmemiz mümkün değildir. Çocuklarımıza sadece teknolojik imkânlar sağlamak onları internet ve bilgisayar başında sahipsiz bırakmak anlamına gelecektir. Çocuklarımıza bilgi/internet/medya okuryazarlığını uzman öğretmenlerle kazandırmak zorunluluğumuz vardır. Örnek: Çocuğunun düzgün beslenmesini arzu eden bir anne hazırladığı bezelye yemeğini evin buzdolabına koyduğunu düşünün. Babanın dolma, babaannenin pırasa, dedenin ıspanak yemeğini raflara yerleştirdiğini varsayın. Ama diğer taraftan sayılamayacak kadar çok insanın dondurma, pasta, çikolata, kola, şeker ve cipsleri dolaba yerleştirip durduğunu varsayın. Acıkmış çocuğunuz dolabı açtığında sizce hangi yemeklerle karnını doyurmayı tercih edecektir? Sizce sağlıklı olduğu için ıspanak yemesi bilincine kendi kendine sahip olabilir mi? Sizce bir büyüğün kontrolüne ve rehberliğine ihtiyaç duyabilir mi? Hedef kitle olarak çocuklarımızı seçen kar amaçlı kuruluşlar, oyun, eğlence sektörü, ideolojik fikirlerini yaymak isteyen kişiler, kumar-bahis oynatan, uyuşturucu madde temin eden kişiler bu kadar kolay çocuklarımızın hayatına girebiliyorken, sayıları bu kadar fazlayken ve ciddi maddi kaynaklara sahipken çocuklarımıza bu bilinci kazandıracak eğitimi verebilecek, onlara yeni ufuklar açabilecek, onları faydalı etkinliklere yönlendirebilecek uzman öğretmenlerden ve bu insanların rehberliğinden faydalanmamız kaçınılmazdır. 8

9 Birçok gelişmiş ülkeye kıyasla ülkemizdeki bu ihtiyacın çok daha büyük olduğu görülebilir. Bizler çocuklarımızı programcılık, tasarım, uzaktan eğitim gibi gerçek alanlarda birinci olarak yetiştirmeyi arzulamaktayız. 9

10 Bizler cinsel içerikleri, oyunları, eğlence sitelerini en çok arayan ve kullanan ülke listelerinde değil bilim, teknoloji, sanat, kültür vb arayan listelerde ülkemizin ismini ilk sıralarda görmek istiyoruz. Dünyanın en çok cinsel içerik arayan illeri sıralamasında beş yıldır ilk 10'u kimseye kaptırmayan ülkemizin bu ayıbını yalnız biz BT öğretmenleri değiştirme şansına sahibiz. 2 Haziran 2010 Yasaklayarak, engelleyerek toplumun iradesi olamayacağımız bunun ancak bir eğitim meselesi yaklaşımıyla çözülebileceği bizler tarafından kabul edilmektedir. Güvenli internet için güvenli internet vb filtrelerin kullanılmaya başlandığı, kurum ve kuruluşlarca kampanyalar ve projeler başlatıldığı günümüzde ise çözüme ilişkin ancak ufak bir mesafe kat edilebilmiştir. Bizler, okullarımızda kapsamı çok genişletilmiş MEB filtreleri uygulayarak önüne geçemediğimiz kullanımlara çözüm ararken, BT eğitimine gereken önemi vermiş ülkelerin birçoğunda, öğrencilerin ev, okul veya kişisel bilgisayarlarına hiçbir filtreleme ihtiyacı görmemeleri dikkate değerdir. 10

11 7 Ocak 2013 Ġnterneti kullanma becerisinde değil interneti doğru Ģekilde kullanma becerisini kazandırmada yetersiz kaldığımız çocuklarımıza ancak BT öğretmenleri sahip çıkabilecektir. Tuik in paylaşılan grafiğinde bu aramaları yapan kişilerin eğitemediğimiz öğrencilerimiz olduğu kanısına varılabilir. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Son üç ay içinde bireylerin işgücü durumuna göre İnternet kullanım oranları (%) İşgücüne dahil olmayanlar nla 18,3 17,7 88,3 ÖĞRENCİ Son üç ay içinde bireylerin işgücü durumuna göre İnternet kullanım oranları (%) 2011 Ev ilşleriyle meşgul Emekli Öğrenci Çalışmak istemiyor Engelli Diğer 31,5 4,9 24,7 TBMM - BiliĢim ve Ġnternet Komisyonunun düzenlediği arama konferansında katılımcıların çözüm aradığı bilişim hukuku, telif hakları, güvenlik, çevrimiçi (online) oyunlar, sosyal medya vb sorunların temelinde eğitim yatmaktadır. Rapor incelendiğinde birden fazla çalışma grubunun raporunda bilgisayar okuryazarlığının toplumdaki her bireye kazandırılması ve bazı dersler konulması önerilmektedir. 11

12 Bir Yıl Bile, Olması Gerektiği Gibi Bir BT Dersi Veremedik! Yüksek Öğrenin Kurumlarınca açılan 300'den fazla bölümün adında bilgisayar ya da bilişim kelimesinin geçmesi yani binlerce öğrencinin bu alanda üniversite eğitimi almak için yıllarını harcaması toplumun bu alanda yetişmiş insan gücüne olan gereksinimin ve bu gereksinimin kendi kendine kazanılamadığının somut örneğidir. Durum bütün sayılı dünya ülkelerinde benzerdir. Öğrencilerin de sınırı olmayan bilişime, her geçen gün çeşitlenen, gelişen bilgisayar programlarına, internet uygulamalarına ve bilgisayarlara, ihtiyacı ve ilgisi artmadır. Ayrıca yukarıda ayrıntılarına değindiğimiz Facebook kullanımındaki dünyadaki yerimiz gibi çok sayıda durumun varlığı derse olan böyle bir ihtiyacın öncelikle bizim ülkemizde ortaya çıkacağının göstergesidir. Fakat bu şartlar altında bile 1993 yıllarından bu yana gerçek anlamda etkili bir BT dersi verememiş bulunmaktayız. Aşağıda bu konu ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmaktadır. Dersin Eğitim Hayatına Girmesi:.. Bilişim çağının gereklerini yerine getirmek adına 1993 yıllarından itibaren adımlar atılmaya başlanmış, ilk öncelik donanım sağlanmasına verilmiştir. Temel Eğitim Projesi, Eğitime %100 Destek, Bilgisayarlı Eğitime Destek, TEP1, TEP2, INTEL gibi çok sayıda proje kapsamında Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Ulaştırma Bakanlığı, Tekstil işverenleri Sendikası, Avea gibi kurum ve kuruluşun yanı-sıra Milli Eğitim Bakanlığının olanakları da BT sınıfları için seferber edilmiştir yılında 600 milyon dolarlık Temel 12

13 Eğitim Projesi kapsamında BT sınıfı kurulmuş tek bir proje kapsamında bile den fazla araç bu sınıflara sağlanmıştır. Uzun bir müddet okulların kısıtlı imkânları ve hayırseverlerin bağışları bu sınıflara aktarılmıştır yılına kadar her biri dolara mal olan adet bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. Okullara bilgisayar, ağ araçları, yazıcı tarayıcı bilgisayar masası, tabure, klima, yansıtıcı gibi çok sayıda malzeme ve internet bağlantısı sağlanmış, her türlü teknik altyapı hazırlanmıştır. Okullara sağlanan bilişim araçlarını kullanacak olan öğretmenlerin ve öğrencilerin yeterlikleri ise ikinci öncelikli olarak değerlendirilmiştir. Ancak; mevcut bilgileri ve kendi çabaları ile öğretmenlerin bu olanakları kullanamayacakları zaman içinde ortaya çıkmıştır. İnternetin hızla yaygınlaşması ve bilgisayarların öğrencilerin evlerine girmeye başlaması BTnin eğitimdeki yerinin öğretmenlerin derslerinde kullanmasının ötesine geçerek, bir ders olarak haftalık ders çizelgesindeki yerini almasını gerekli kılmıştır. Öğretmenin bulunmaması sebebiyle ileriki bölümlerde ayrıntılara yer verilecek olan formatör öğretmen sistemi geliştirilmiş bilgisayar derslerinin sorumluluğu bu kişilere verilmiştir. Formatör öğretmenlerin yanı-sıra Bakanlar Kurulu nun 2004/7894 nolu Bilgisayar Öğreticiliği Görevlerinde Kısmi Zamanlı Geçici Personel İstihdamı İle Bu Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar ı gereği bilgisayar öğreticisi alımları da yapılmıştır. İngilizce öğreticisi görevlendirmelerinde öğretmenlik şartı aranırken meslek yüksekokullarının Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Operatörlüğü gibi çok sayıda bölüm mezunlarında öğretmenlik şartı aranmamış bu büyük projelerin ve Bilgisayar/BT derslerinin gelecekleri alan öğretmenlerinin varlığında dahi bu kişilerin ellerine bırakılmıştır. Sınıf Var, Öğretmen Yok: Fiziksel yatırımlar öncesinde BT öğretmenlerine olan gereksinimin önceden değerlendirilememesi, bu ihtiyacın MEB içinden kısa süreli kurslarda eğitilen öğretmenlerle ya da teknik bilgiye sahip kısmi zamanlı öğreticilerle karşılanabileceği yanılgısı, önceden kurulmuş olan sınıfların ve BT Derslerinin geleceğine ilk yönü vermiştir. Okul yönetiminin bozulacak diye BT sınıflarının kapılarına kilit vurması, öğretmenlerin teknik sıkıntı yaşadıkları BT araçlarının kullanımına ve uygulamalara karşı önyargı geliştirmesi, yatırımların kullanılamadan eskimesi, öğrenci- 13

14 lerin ve velilerin derslerde oyun oynanıp yazı yazıldığı izlenimine kapılması gibi sonuçlar alanın uzmanı öğretmenler mezun olup işe başlamadan yaşanmaya başlamıştır yılında yapılan yatırımların en büyük belirleyicisi olacak BT öğretmenler ise ancak 2002 yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinden mezun olarak atanmaya başlanmıştır. Bu öğretmenler Bilgisayar Dersleri için yılları arasında Talim Terbiye Kurulunun tarih ve 180 sayılı Kararı ile kabul edilen İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (4 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı nı okutulmuştur. 2 saat olarak uygulama ağırlıklı okutulan bu dersin, her derste olduğu gibi notla değerlendirilmesi de yapılmıştır. Öğretmen Var, Program Yok, Kitap Yok:.. Bilgisayar Dersi Öğretim Programı 2002 yılından itibaren görev yapmaya başlayan alan öğretmenlerince, çağın gereklerini ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak bulunmuştur. İnternetin varlığı öğrencilerin büyük çoğunluğu için kolayca ulaşılabilir hale gelmişken Bilgisayar Dersi Öğretmenlerinden fareyi gösterme gibi çağın gerisinde kalmış davranışları öğrencilere kazandırmaları istenmiş, BT öğretim programının sıklıkla güncelleme gerekliliği göz ardı edilmiştir. Etkili bir öğretim programının bulunmaması bu derslerin yeni deneyim kazanmakta olan öğretmenlerini kendi özverileriyle ve kısıtlı olanakları ile programlarını ve derslerini güçlendirme yoluna itmiştir. Öğretmen Sayısı Arttı, Ders Sayısı Azaldı:. Öğretmenler yeni yeni deneyim kazanmaya ve birbirleriyle paylaşıp uygulamalarını çeşitlendirmeye, derslerin etkisini yükseltmeye başladıkları 2005 yılına gelindiğinde ise iki saat seçmeli olarak okutulan derslere ilişkin öğretmenlerin bazı beklentileri dile getirilmeye başlanmıştır. Program yenileme, kalabalık sınıfların bölünebilmesi, teknik destek, yeni bilgisayar ve güncel yazılım temin edilmesi gibi dersin başarısını belirleyecek olan taleplere yöne- 14

15 lik düzenlemelere gidilmesi alanın MEB bünyesinde sahipsiz kaldığının göstergesi olduğu şeklinde yorumlanmaya başlanmıştır. Kalabalık sınıf mevcutlarında, eksik yazılımlarla BT Dersinin işlendiği varsayılmaya devam edilmiştir. Bu beklentilerin aksine haftalık ders çizelgesinde yapılan değişiklik ile ders süresi 1 saate indirilmiştir. Bölüm öğretmelerinin yetişip atanmaya başlamasının hemen ardından yapılan bu değişiklik uygulama ağırlıklı işlenen bilgisayar derslerinin etkisini daha da azaltarak dersin geleceğine şekil veren ikinci önemli karar olmuştur. Program Yenilendi, Sınıflar Eskidi: yılındaki program öğretim yılında uygulamadan kaldırılmış ve MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28/08/2006 tarih ve 347 sayılı kararı gereği ders güncel bir programa kavuşmuştur. Yeni programın uygulanmasına sevindirici olan bir diğer durum da dersin sınıf öğretmenlerince 1. 2.ve3.sınıflarda da okutulabilecek olmasıdır. Yeni programla beraber dersin ismi bilgisayar kullanmanın öğretilmesi ötesindeki varlığını vurgulayacak şekilde bilgi, iletişim ve teknolojiyi kapsayarak Bilişim Teknolojileri olarak değiştirilmiştir. Ayrıca BT Dersi ders kitabı olmasa da hiç değilse bir öğrenci çalışma kitabına kavuşmuştur. Yeni öğretim programı ile öğrencilerin donanımları tanıması, ofis programlarını en iyi şekilde kullanması, internette bilgiye ulaşırken seçici davranması, web sayfaları tasarlaması, Visual Basic gibi programlama dilleri kullanarak küçük programlar yazması gibi derse ilişkin 150 den fazla kazanım amaçlanmıştır. Fakat bu seferde öğretmenler eskiyen donanımları okulun imkânlarıyla ve kısıtlı arayışlarıyla yenileyemediklerinden dolayı bu programın gereklerini kalabalık sınıflarda verememeye başlamıştır. Ders Sayısı Arttı Not Gitti: Yeni öğretim programı ile ders saati hiç değilse 4. ve 5. sınıflarda 2 saat olarak arttırılmış fakat bu sefer de dersin geleceğindeki üçüncü önemli karar verilmiş ve her şey not değildir diyerek sadece BT Dersinin notla değerlendirilmesi kaldırılmıştır. Öğretim programı güncellense de BT Dersinin notla değerlendirilmemesi öğrencilerin ve velilerin gözündeki değerinin kaybolmasına, yöneticiler ve diğer branş öğretmenle- 15

16 rince bir ders olarak algılanmaktan çıkmasına öğretmenlerin yavaş yavaş motivasyonlarını kaybetmelerine sebep olmuştur. Donanımların güncelliğini yitirmesi ve yenilenememesi, uygun bir öğretim programının olmaması, ders sayısının azaltılması, kalabalık sınıfların bölünmesine olanak sağlayacak kararların alınmaması gibi zor şartları aşamayan ve sınıflarında etkili bir eğitim öğretim ortamı sağlayamayan öğretmenlerden ise teknik ve idari işlerin yanında diğer öğretmenlerin bazı görevlerini üstlenmeleri de beklenmeye başlanmıştır. Teknolojinin eğitimdeki yeri arttıkça teknik ve idari işlerde destek olacak kişi ihtiyacı artmış bu öğretmenlerin asli işlerinden daha öncelikli olarak bilgisayarcılıkları talep edilir hale gelmiştir. Bu durum en son olarak da dersin kaldırılmasının makul görülmesine sebep olmuştur. Donanım Ucuzladı, Ders Neredeyse Kaldırıldı:. Donanımın ucuzlaması, sektördeki firmaların talep yaratıcı girişimleri bilgisayar çöplüğü olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizde bağış vb şekilde bilgisayar donanımı edinmenin bir nebze kolaylaşmasını sağladı. Fakat BT Dersi ve Öğretmenleri için yine olumsuz bir gelişme yaşanmıştır. Haftalık ders çizelgelerinin düzenlenmesi için yapılan çalıştayda, BT öğretmenlerine ya da alan uzmanlarına yer verilmemiş, kendi derslerinin önemini ve sayısının arttırılması gerekliliğini vurgulayan çok sayıda öğretmenin hazır bulunduğu çalıştayda BT Dersi yine sahipsiz kalmıştır. Devamında yayınlanan Talim Terbiye Kurulu nun tarih ve 75 sayılı kararı ile ders ve 5.sınıflardan kaldırılmış 6. 7.ve 8. sınıflarda 1 saat seçilebilecek bir ders bırakılmıştır. Dersin ve 5. sınıflarda okutulması serbest etkinlik dersi kapsamında sınıf öğretmenlerinin tercihlerine, yeterliğine ve keyfine bırakılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin kendilerini yeterli bulmaması, önceliği gezi, tiyatro, beden eğitimi gibi etkinliklere vermesi ve dersin alan öğretmeni uzmanlığı gerektirmesi gibi sebeplerle ders bu sınıflarda okutulamamıştır. Ayrıca dersin 6.7.ve 8. sınıflardan da kaldırılacağına ilişkin haberlerde kamuoyunda yer almaya başlamıştır. 16

17 Ders sayısının iyice azaltılması BT sınıflarının kaldırılmasına, bilgisayarlarının farklı yerlerde değerlendirilmesine ya da yenilenmesi için çaba harcanmamasına sebep olmuştur. Ayrıca ortaöğretim kademesinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih 76 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri" konulu yazısı ile Bilgi ve İletişim Dersi, 15 dersin yer aldığı 2.Grup Seçmeli Dersler başlığı altına alınmıştır. Haftada iki saat olan ders 10 ve 11. sınıflarda bir saate düşürülmüştür. Bu 15 dersten ancak birinin seçilmesi mümkündür. Bilgisayarlı Eğitim Kampanyaları Yerini BiliĢime Gerek Yok ÇalıĢmalarına Bıraktı. BT sınıflarındaki araçların idarede ya da sınıflarda kullanılmak istemesi ya da ile ilkokulda ders kalmadığı için ortaokullara atanan öğretmenlerin ilkokullardaki sınıflarının dağıtılması, idarenin kısıtlı imkânlarını BT sınıflarına harcamak istememesi, BT öğretmenlerine ders-dışı konularda ihtiyaç duyulması, dersliğe gereksinim duyulması gibi çok sayıda sebeple bilişime gerek yok çalışmaları başlatıldı. 17

18 Ders Sayısı Arttı, Program Geldi, ġimdi de Seçil(eme)me. Ders olarak bilinen sistem ile yenilenen haftalık ders çizelgelerinde BT Dersi Bilişim Teknolojileri ve Yazılım olarak değiştirilmiş, ve 8. sınıflarda 2 saat olarak okutulabilir hale gelmiştir. Fakat BT öğretmenlerinin beklentilerinin aksine ders yine seçmeli olarak yer almıştır. 18

19 Dersin Etkisini Arttırmak İçin Düzenlemeler Yapamadık! Teknoloji ve Tasarım dersinde olduğu gibi 25 kişiden kalabalık olan sınıfların bölünebilmesine* ve öğretmen normunun buna göre hesaplanabilmesine benzer düzenlemeler dikkate alınmamış, bilgisayarlı sınıflarda 40 kişiye varan mevcutlarla BT Dersinin işlendiği varsayılmıştır. için düşünülememiştir. Beden Eğitimi Dersinde malzemelerin sık sık yenilenme ihtiyacı dikkate alınarak toplanan spor parasına benzer düzenlemeler malzemesi daha pahalı, yenilenme ihtiyacı daha fazla olan BT Dersleri Okullara alınacak BT araçlarının KDV den muaf olması, malzeme teminine ilişkin kampanyalar, bağışları teşvik etmek için vergi indirimleri vb destekler dersin gözden düşmesiyle devam ettirilmemiştir. İşletim sistemleri, ofis yazılımları, adobe serisi vb programların yanı-sıra Netsupport, Acronis, Quiz maker, Hot potato, Deepfreeze, Connect, Webex, e-dergi vb okullarda ve derslerde çok faydalı olacak programların temini için girişimde bulunulmamıştır. Uzunca bir müddet derslerde yazı yazmanın öğretildiği zannedilmiş, eğitsel yazılım adı altında oyun oynatan programların bakanlıkça sınıfta kullanılmak üzere yollanması, ücretli ya da alan-dışı görevlendirmeler sonucu aciz kalan kişilerin bu yazılımları bolca kullanmaları bir de oyun dersi kanaatini yaratmıştır. Ardından yanılgı derslerde ofis programlarının öğretildiği, internetin yaygınlaşmasıyla da internete girmenin öğretildiği olarak şekil değiştirmiştir. Gelinen son noktada Fen ve Teknoloji, Teknoloji-Tasarım gibi derslerimizin isimlerine dahi giren teknolojinin ve bilginin en büyük güç olduğu çağımızda derslerin gerekliliği tartışır hale gelmiştir. * Konuya ilişkin ayrıntılı çalışmalara Derneğimizden ulaşılabilir. 19

20 Oysaki Bilişimde Gelecek Var! 48. Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyinde, rekabetçi ve sanal ekonominin ancak doğru yeteneklerle donatılan BT profesyonellerinin iş alanlarını doldurabilmesiyle başarıya ulaşılabileceği belirtilmiştir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) verilerine göre her üç kişiden ikisinin internet kullanıcısı olduğu günümüzde hepsinin doğru yeteneklerle donatıldığı düşünülemez. Bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün Türkiye nin genel ekonomik hızından daha fazla geliştiği ülkemizde başlatılacak bilişim teknolojileri eğitimi seferberliği ile doğru yeteneklerle donatılan profesyoneller eğitilebilir. Türkiye nin 2023 hedefleri arasında bulunan, Dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer alan, 500 milyar dolar ihracat yapan, 160 milyar dolar bilişim sektörü büyüklüğüne ulaşmış, 1 milyon bilişim çalışanın istihdam eden bir Türkiye hedefi için bilişim teknolojileri eğitiminin önemi ortaya çıkmaktadır. ABD de 8 milyar dolar bilişim yatırımı yapıldığı düşünüldüğünde, Türkiye nin 2023 yılındaki yüzde 8,5 lik bir büyüme hedefine ancak bilişim ile ulaşılabileceği, önümüzdeki günlerde 4.5 milyar insanın bilişim sektörü ile ilgili her türlü hizmeti almaya açık olacağı aşikârdır. 18 Ekim 2012 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Hükümetin 2013 yılı programının uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı na göre eğitim, teknolojik araştırma, bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik verileceği açıklanmıştır. Fatih Projesi vb girişimlerin satın almanın ötesine gidebilmesi ve sürdürülebilirliği sağlaması ancak bu araçları kullanacak ve bu araçlarla üretecek kişileri eğitebilmemiz, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla kullanabilmemiz ile mümkün olacaktır. Bussiness Software Alliance (BSA) tarafından yayınlanan Global Bulut Bilişim Karnesi isimli raporda Tür- 20

21 kiye veri gizliliği, siber güvenlik, siber suçlar, fikri mülkiyet teknolojinin karşılıklı çalışabilirliği ve yasal uyumluluk, serbest ticaret ve BT altyapısı gibi başlıklarda Polonya, Kore Singapur gibi ülkelerin gerisinde kalmıştır BM e-devlet raporunda 190 ülke arasından 80. sırada yer almamız ve değerlendirilmelerinde kullanıcıların eğitilmesi önerilerinin getirilmesi ise bu konuda daha büyük girişimlerde bulunmamız gerekliliğini ortaya çıkarır. İndeks puanı yükseldiği halde Türkiye nin yerinin 56, 76, 69 ve 80.sıraya gerilemesi ülkemizin geliştiği halde diğer ülkelerin daha fazla gelişim gösterdiği görülebilir. Tüm Avrupa kıtasında Türkiye den sonra gelen tek ülke ise Arnavutluk. Türkiye nin yetişkinlerin okur-yazarlık oranı ile ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretimi kapsayan okullaşma oranını içeren insani sermaye indeksine göre ise 107. sırayı almaktadır yılı programında öğrencilerin yaratıcı gelişimleri ve dijital yeterliklerini teşvik etme, AB nin Eğitim ve Öğretim 2020 Stratejisi nin en öncelikli alanlarından biri olduğu da gelecekte bilişimin olduğunun ve ülkelerin buna yönelik girişimlerde bulunduğunun göstergesidir. Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) kapsamında da Bilgi ve iletişim teknolojileri öncelikli alan olarak belirlenmiştir. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı (ECDL) Ġleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliği Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirtilmiştir. Ülkeler öğretmenlerinden, ders kitaplarından öğrendikleri bilgilerin daha fazlasına, daha günceline internetten ulaşan öğrencileri için, BT araçlarının sağladığı imkanları derslere entegre etmek için ve bu yeterliklerle donatılmış öğrenci ve öğretmenleri eğitmek için eğitim sitemlerini başlı başına değiştirme yarışına girmişlerdir. 21

22 Seçmeli Ders Neler Getirir? Mesleki ve teknik eğitim kurumları bölüm derslerini saymadığınızda alana ilişkin verilen bütün dersler ülkemizde her zaman seçmeli olmuģtur. Oysaki seçmeli BT Dersi yapısı ülkemizin Ģartlarına uygun değildir. BT derslerinin okutulması ben her şeyi biliyorum dönemindeki 11 yaşındaki öğrencilerin seçimine bırakılmayacak kadar önemlidir. Öğrencilerin bu dersin gereklerini ve bilincini kavramış olması mümkün olsa da bilgisayar/bilgi/internet/medya okuryazarlığının kazandırılması öğrencilerin bilinçli seçim yapacakları varsayımına ya da dağınık ilgilerine bırakılamayacak kadar mecburidir. Öğrencilerin daha önceki eğitim deneyimleri sayesinde Matematik Uygulamaları, Kuranı Kerim, Okuma Becerileri vb seçmeli derslerin içeriğini kestirmesi mümkünken böyle bir ders hakkında herhangi bir kestirimde bulunmaması ihtimali büyük olacaktır. Her şeye rağmen öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri dersi seçme kararlarını oluştursa da öğrencilerin isteklerine göre belirlenmesi temel alınan bu derslerde okul idaresinin yönlendirmesinin, velinin müdahalesinin, okul olanaklarının elverişliliğinin etkisi büyüktür. Daha önce BT dersi almamış olması sebebiyle çocuklar her şeyi biliyor diye düşünen bir velinin, zaten çok oyun oynadığına inandığı öğrencisini BT dersine yönlendirmesi olası değildir. BT dersinin 21 ayrı ders arasında yer alması ilgi alanları dağınık olan öğrencilerin seçimini daha da zorlaştıracaktır. Ayrıca BT alanının kendi içinde Web Tasarımı, Grafik, Animasyon, Programcılık vb alt alanlara sahip olmaması öğrencilerin tam anlamıyla isteklerini ve ihtiyaçlarını da karşılayamayacaktır. Ayrıca seçmeli derslerin farklı sınıflardaki farklı şubelerdeki öğrencileri bir araya getirmesi birçok okulda sadece son derslerde (en fazla 10 saat), ya da tek bir günde (en fazla 6 saat) toplanması mümkün olmaktadır. Bu da bir BT 22

23 öğretmeninin, uygun BT sınıfının, dersi seçen öğrencilerin olması durumunda dahi sadece kısıtlı bir ders saatine sahip olabileceği anlamına gelmektedir. Öte yandan, notu olan, merkezi sınavlarda soru çıkan zorunlu derslerin haftalık ders sayısına ilaveten seçimli ders olarak da okutulabilmesi kendi notu bile olmayan, sınıflar için yatırım gereken BT dersinin seçimini hayli zorlaştırmış, dersler haksız rekabet etme durumunda bırakılmıştır. Haksız rekabet etme durumu televizyonlarda kamu spotu olarak yer alan Medya Okur Yazarlığı Dersi seçimi için de geçerli olmaktadır. Seçmeli Ders öğretmeni olarak atanan tek alan olan BT Öğretmenleri açısından farklı sıkıntılar da yaratmaktadır. Okul idaresi tarafından bu durum suiistimal edilebilmekte, eğitimci vasıfları dışında görev verilen, mesai saatleri dışında çalıştırılmak istenen, BT öğretmenleri değişik bir işçi-işveren yapısına dönüşen bu durum ile mağduriyet yaşayabilmektedir. Okul yönetim ile fikir ayrılıkları yaşayan öğretmenlerinin dersinin seçilmemesini sağlanabilmekte, öğretmen norm fazlası durumda atanmaya zorlanmaktadır. Aynı durum diğer açıdan da geçerlidir. Okul idaresi ile arası iyi olan öğretmenlerin dersleri fazla gösterilebilmektedir. Eğitim öğretim bütünlüğünü bozacak, en istekli-en özverili öğretmenin bile verimli çalışmasını engelleyecek, düzen kurmasını mani olacak, aile yaşantısını yıpratacak bu durum her atama döneminde yaşanabilmekte şimdiki durumda olduğu gibi tekrar tekrar re sen atamalarla bile çözümlenemez hale gelmektedir. Hatta durum bu öğretmenlerin okutacağı ders kalmaması sebebiyle yönetici olarak atanmıģ öğretmenlerimizi bile atandıkları kurumda görev yapamamasına yer değiştirmek zorunda kalmasına gittikleri okulda tekrar norm fazlası olmalarına sebep olmaktadır. Kısaca BT Öğretmenleri norm fazlası olduğu bir okuldan norm fazlası olacağı diğer bir okula atanıp durma sıkıntısını sık sık yaşamaktadır. 23

24 Sadece atanarak değil formatör/bt Rehber Öğretmeni olarak ya da maaş karşılığı derslerini tamamlamak adına haftada üç-dört okul gezmek durumunda olan öğretmenlerimiz de bulunmaktadır. Örnek: Ġki Yılda 4 Okul DeğiĢtirme, BaĢladığın Okula Dönme Haziranda zorunlu hizmet bölgesinden isteğiyle ders bulunan bir okula atanan BT öğretmeni bir dönem görev yapmasının ardından norm fazlası olmuştur. Tekrar ders olan bir okula atanmış ama yeni atandığı kurumda kısa bir süre çalışmasının ardından tekrar norm fazlası olmuştur. Yeri bir daha değiştirilen öğretmenimiz iki yıl bitmeden dördüncü kere yer değiştirmek zorunda kalmış ve norm fazlası olduğu gerekçesiyle yer değiştirmek zorunda bırakıldığı okula tekrar atanmıştır. Resen atama döneminde öğretmenimizin durumunu merakla takip etmekteyiz. Örnek: Üç Ayrı Okul + Görevlendirme Eylül de norm fazlası olan öğretmenimiz görevlendirilme isteğinde bulunmuş, Kasım ayına kadar görevlendirilmeyince kendi çabalarıyla bulduğu okula görevlendirilmesini sağlamış, birkaç ay içinde oraya öğretmen atandığı için ders verememiş kendi isteğiyle Müdür Yardımcısı olarak diğer bir kuruma atanmış ama norm fazlası olması sebebiyle tekrar diğer bir liseye geçmesi gerekmiştir. Bu okulunda ne zaman norm fazlası olacağını merakla takip etmekteyiz. Örnek: Her yıl bir okul + görevlendirme 24

25 Gezici Öğretmenlik Sistemi: ġimdi de Resen Atama:. BT Öğretmenlerinin şimdi ki sıkıntısı da başlayan resen atamalardır. BT Öğretmenlerinin gittikleri okulda yine norm fazlası olma durumları bazı iller tarafından değerlendirilerek BT öğretmenlerinin resen atanması durdurulmuş fakat illerin büyük çoğunluğu inisiyatif kullanmaktan çekinmiş, gittikleri yerde tekrar norm fazlası olacak, dersi seçilme durumuna bağlı olan bu öğretmenleri resen atamaya devam etmektedir. 25

26 Yabancı Ülkelerdeki Durum* Her ülkenin gereksinimleri farklılık gösterir. Ülkelerin kendi ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenlemelere gitmesi gereklidir. Sistemleri incelenerek bizlere uydurulmaya çalışılan ülkelerin Facebook da dünya ikincisi olma, kadına yönelik şiddette artış, bilgi okuryazarlığı düşük internet kullanıcıları, bilişim teknolojilerini kullanarak üretemeyen genç nüfus gibi benzer sorunları olup olmadığı da incelenmelidir. Ülkemizde gerçek anlamda bir yıl dahi okutamadığımız, diğer derslere uyarlamak (entegre etmek) için girişimde bulunmadığımız BT Dersleri için, yıllardır sistemli şekilde belirledikleri politikaları uygulayan, belli hedefleri yakalamış yabancı ülkelerdeki sistemlerin örnek alınması bazı sıkıntılar yaratabilir. Yıllarca BT ye ilişkin BIT Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) vb dersleri zorunlu olarak okutmuş, bazı konuları diğer derslere uyarlayabilmiş, tüm öğretmenlerini bu alanda üretici olacak kadar iyi eğitebilmiş, seçmeli birçok ders okutmaya devam eden, öğrencilerine okul-içi ya da okul dışı çok çeşitli kurs vb fırsatlar yaratabilen ülkelerin sistemlerini örnek alıp uyarlama çabası ülkemizdeki durumu kabul etmemek anlamına gelecektir. Bu ders farklı şekillerde her ülkenin eğitim sistemine girmiştir. Zorunlu, seçmeli olarak okutulmaktadır. Bazı ülkelerde hem zorunlu hem seçmeli olarak birden fazla dersin okutulduğu da görülmektedir. Ayrıca bazı ülkelerde BT alanına ilişkin derslerin, diğer derslere entegre edilmiş olarak okutulduğu dikkat çekmektedir. Ülkemizde bu entegrasyonun yanlış algılanması, ülkelerin derslerini kaldırdığı şeklinde yorumlanması ve bu yanılgının geniş kitlelerce ağızdan ağza yaygınlaşması sonucunda ülkemizde BT dersleri itibarını kaybetmiştir. Kanada-Amerika-İngiltere gibi çok sayıda gelişmiş ülkenin yanı-sıra Hindistan, Singapur gibi bilişime yön veren ülkelerdeki çok sayıdaki dersin varlığı göz ardı edilmiş, ülkemizde hiçbir zaman zorunlu olmamıģ BT Derslerinin gerekliliği tartışılmaya başlanmıştır. Ayrıca yıllarca zorunlu BT dersi okutmuş, artık zorunlu ders vermeyi gerekli görmeyen bir ülke olan Finlandiya daki, BT 26

27 destekli işlenmesi zorunlu tutulan Fin Dili Dersi Öğretmenlerinin BT öğretmekten kendi dersimizi işleyemiyoruz şeklindeki şikâyetleri de dikkate değerdir. Bahsedilen ülkeler hızlı yapılanma ve ihtiyaç analizleri sonucunda farklı öğretim programları ve dersler geliştirmişlerdir. Birkaç ülkede gereksinimlerine göre seçim yapılabilecek dersler konmuş, internet ve bilgi okuryazarlığını kapsayan Medya Okuryazarlığı, Informatics ve BİT gibi adlarla birçok ders zorunlu olarak verilmeye devam etmiştir. Bu ülkelerde BT Dersi, merkezi sınavlarda sorusu bulunan ve hayatın her alanında gereksinim duyulduğu sürece de eğitimin bir bileşeni olarak varlığını önemi artarak sürdürmektedir. Eurydice (Avrupa Eğitim Bilgi Ağı) tarafından 31 Avrupa ülkesinde toplanan ulusal bilgiye dayanarak hazırlanan raporda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin(BİT), son derece hızlı gelişmekte olduğuna ve eğitimde kullanımlarına ilişkin sorunların giderek daha karmaşık hale geldiğine dikkat çekilmektedir. Raporda, üye devletler, altyapı ve beceri düzeylerini arttırmaktan olduğu kadar müfredata BİT in entegre edilmesini teşvik etmek için BİT tedbirlerini uygulamaktan da sorumludur vurgusu yapılmaktadır. BT nin eğitime uyarlanmasını, sınıflara bilgisayar ve yansıtıcı temin edip sunu göstermek, öğrencilere fiziksel araçlar sağlamak gibi algılamayıp, gerçek entegrasyonlar ve e-öğrenme, uzaktan eğitim, sanal sınıf, BDE, İYS, ÖYS, çevrimiçi sınav, e-toplantı vb gelişimlere yönelen ülkeler BT eğitimini eğitim sistemlerinin önemli bir parçası yapmışlardır. * Konuya ilişkin ayrıntılı çalışmalara Derneğimizden ulaşılabilir. 27

28 80 Sayılı TTKB Kararı Milli Eğitim Bakanlığı nda hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve hangi dersleri okutabileceği TTKB nin 80 Sayılı kararının ekinde yer alan çizelgede gösterilmektedir. Çizelgede Bilişim Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden bölümler ve bu bölüm mezunlarınca okutabilecek dersler gösterilmektedir. Alana kaynak teşkil eden bölüm sayısındaki fazlalık zaten bölümün sahipsiz kaldığına ilişkin bazı sıkıntıların varlığına işaret etmektedir. Eğitim Fakültesi bölümlerine, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Bilgisayar vb bölümlerine göre atamada öncelik veren karar kaldırılmıştır. Eğitim Fakültesi mezunu öğretmenler atamada 1. öncelikli değildir. İstatistikçi ya da Mühendis veya öğretmen aynı önceliğe sahiptir. Bu karar, öğretmenlerin uzmanlıkları göz ardı edilmektedir şeklinde de yorumlanabilir. Biyoloji, Kimya vb bölüm mezunlarının Biyoloji-Kimya öğretmeni olmasına imkân veren düzenleme kaldırılırken BT alanına ilişkin uygulama da farklı anlayışlar benimsenmesi bu kadar fazla mezunun atama beklediği bir alanda öğretmenlik imkânı tanımak bir çelişki yaratmaktadır. Üstelik 300 den fazla adında bilişim/bilgisayar geçen üniversite bölümü olması her bilgisayarcıya BT Öğretmenliğini talep etme hakkını doğurabilecektir. Üstelik Bilgisayar Teknolojisi gibi 2 yıllık ön-lisans bölümlerinin listede yer alması kabul edilemezdir. Bu durumun güncellenmemesi, BT öğretmenlerinin itirazlarının dikkate alınmaması alanın ne kadar göz ardı edildiğinin en büyük göstergesidir. Bununla beraber bilgisayar/bilişim üzerine onlarca yeni bölüm açılmış çizelgede geçen bölümler isim ve içerik değiştirmiştir. Çizelgede yer alan Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümü 2012 kılavuzunda geçmezken; Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim 28

29 Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri vb yeni bölümler görülebilmektedir. KPSS de alan sınavlarına yer verilmesi durumunda bu sıkıntı ile ilgili başka noktalar gündeme gelecektir. Alan sınavında BT eğitimine ve BT nin eğitimde kullanımına iliģkin sorulara, bilgisayar bilgisini ölçen sorulardan daha fazla ağırlık verilebilecek midir? Sorulacak sorular okullarda yeri olan öğretmenleri bir bilgisayarcıdan ayırabilecek midir? En önemli sorun ise çizelgede işaretlenmiş alanların, Teknik Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılmasında kapatılmış olmasıdır. Bilişim Teknolojileri alanına ilişkin öğretmen yetiģtiren yalnızca Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi(BÖTE) bölümleri kalmıģtır. Bu bölümler 77 ayrı üniversitede bulunmakta 52 si halen bu bölümlere öğrenci almaktadır. Aşağıda görülebileceği gibi daha önceki TTKB kararında böyle bir sınırlama yokken bu öğretmenler için Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Atanamaz ibaresi getirilmiştir. Bu durum MEB in önümüzdeki günlerde meslek liselerine Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen atayamayacağı, istatistik, matematik bilgisayar, mühendislik vb bölümlerden öğretmen ihtiyacını karşılayacağı şeklinde değerlendirilebilir. Bu durum dikkate alındığında isteyen BÖTE mezunu BT Öğretmenlerine ders tamamlama imkânı verilmesi düşünülebilir. Meslek liselerine atanamayan BÖTE mezunu öğretmenlere yönelik daha önceki kararda sadece Atölye Derslerini Yürütemez ibaresi geçmektedir. Bu okullara atansa bile atölye derslerini yürütememiş olan BÖTE bölümü mezunu öğretmenlerin ders programları güncellenmiģtir. Fakat bu güncellemenin aksine BT öğretmenlerinin verebilecekleri temel dersler bile göz ardı edilerek bu ibare Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Atanamaz şeklinde genişletilmiştir. BÖTE bölümü öğretmenlerin aldıkları eğitimler göz önüne alındığında bu kurumlarda derslerin birçoğunu rahatlıkla yürütebilecekleri değerlendirilebilir. Fakat dikkate değer olan nokta bu öğretmenlerin tıpkı meslek liselerine atanabilen bir Beden Eğitimi Öğretmenin Beden Eğitimi Derslerini okutabileceği gibi, tüm ortaöğretim kurumlarında okutulan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersini okutmak üzere atanamamalarıdır. Muhasebe, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi vb bölümlerde olduğu gibi meslek liselerine atanabilmek için teknik eğitim 29

30 fakültesi mezunu olmak gibi Ģart bulunmamaktadır. Kısaca bu öğretmenler aynı dersi aynı yaģ grubuna aynı programı uygulamak üzere genel liselere atanabilmekte fakat meslek liselerine atanmamaktadırlar. Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı haftalık ders çizelgesindeki alan ve dal dersleri incelendiğinde, bu dersleri okutmak için BÖTE mezunu öğretmenlerin üniversitede aldıkları dersler itibariyle yeterli bilgi birikimine sahip oldukları görülmektedir. Ama ilginç olan atanamayan bu öğretmenlerin ücretli olarak ya da geçici görevlendirme ile bu dersleri zaten okutuyor olmalarıdır. Bir diğer nokta meslek liselerine atanabilen Endüstriyel Sanatlar Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinin BÖTE bölümleri ile aldıkları ders ve ders içeriklerinin ortak olmasıdır. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin yönetici olarak atanacaklar genel şartları içeren 7.maddesinde TTKB Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumlarda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak maddesine dayanarak BÖTE mezunu öğretmenler meslek liselerine yönetici olarak atanmıştır. Halen görevlerini yerine getirmektedirler. Ancak (Değişik /28020 RG) ç maddesine göre Atanmak istenilen eğitim kurumuna TTKB kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak maddesi getirilerek BÖTE mezunu öğretmenlerin meslek liselerine yönetici olarak atanmalarının da önü kapatılmış oldu 30

31 BT Öğretmeni Yetiştirmeye Devam Eden Tek Bölüm: Böte (Dersler) Gazi Üniversitesi BÖTE Eğitim Öğretim Yılı, sadece alan dersleri listelenmektedir 31

32 32 Üstelik yan alanı BT olarak sınırlı sayıda ders almış sınıf öğretmenleri meslek liselerinde atanmışken BT öğretmenlerinin atanamaması bir diğer dikkate değer noktadır.

33 Formatör/Rehber Öğretmenlik Ġhtiyacın DoğuĢu:.. Bilişim çağının gereklerini yerine getirmek adına ilk öncelik donanım sağlanmasına verilmiştir. Temel Eğitim Projesi, Eğitime %100 Destek, Bilgisayarlı Eğitime Destek, TEP1, TEP2, INTEL, gibi çok sayıda proje kapsamında Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Ulaştırma Bakanlığı, Tekstil işverenleri Sendikası, Avea gibi kurum ve kuruluşun yanı-sıra Milli Eğitim Bakanlığının olanakları da BT sınıfları için seferber edilmiştir yılında 600 milyon dolarlık Temel Eğitim Projesi kapsamında BT sınıfı kurulmuş tek bir proje kapsamında bile den fazla araç bu sınıflara sağlanmıştır. Uzun bir müddet okulların kısıtlı imkânları ve hayırseverlerin bağışları bu sınıflara aktarılmıştır yılına kadar her biri dolara mal olan adet bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. Okullara bilgisayar, ağ araçları, yazıcı tarayıcı bilgisayar masası, tabure, klima, yansıtıcı gibi çok sayıda malzeme ve internet bağlantısı sağlanmış, her türlü teknik altyapı hazırlanmıştır. Okullara sağlanan bilişim araçlarını kullanacak olan öğretmenlerin yeterlikleri ise ikinci öncelikli olarak değerlendirilmiş ancak mevcut bilgileri ve kendi çabaları ile öğretmenlerin sağlanan bu olanakları kullanamayacakları ortaya çıkmıştır. BT Formatör Öğretmenlik Sisteminin OluĢturulması:.. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda bilgisayar bilen öğretmen sayısını arttırmak amacıyla 1990 lı yıllarda üniversitelerle işbirliğine giderek formatör/ koordinatör (BİTEFO) adı altında öğretmenler yetiştirmeye başlamış ve sağladığı altyapının ve bilgisayar derslerinin sorumluluğunu bu kişilere verme yoluna gitmiştir. Bu sistemde kısa süreli eğitimlerle farklı alanlardan öğretmenlere sertifika verilmiş, formatörlerden diğer öğretmenlere bilgisayar öğretmeleri ve öğrendikleri bilgilerle teknolojiyi öğretim programlarına uydurmaları beklenmiştir. Bu kişilerin görev ve sorumlulukları 15/03/1993 tarih ve 2378 Sayılı Tebliğler Dergisi nde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi Ve İşletilmesi İle Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkında Yönerge nin 14. Madde sinde yüzeysel olarak tanımlanmıştır. 33

34 Formatör/Rehber Öğretmenlik Sisteminde Yaşanan Sıkıntılar Sağlanan olanakları etkili kullanacak ve kullandıracak insan gücüne olan acil gereksinimin sebebiyle geçici çözüm olarak ortaya atılmış olan formatör öğretmenlik kavramı, zamanla daha da benimsenmiştir. Öğretmenliğin yanı sıra bilgisayar destekli eğitim vb konularda rehberlik etmek amaçlarıyla da öğrenci yetiştiren BÖTE bölümlerinden 2002 yılında mezun verilmeye başlanması bile durumu değiştirememiştir. Hatta öğretmenlerin atanmaya başladığı ilk yıllarda bu amaçlarla yetiştirilmiş BT öğretmenleri atandıkları okullarda formatör olarak görevlendirilmemiş MEB açtığı kurslarda eğittiği alan dışı öğretmenlere formatörlük görevi vermeyi tercih etmiştir. Bölüm mezunları da yukarıda bahsi geçen yönergeye tabii olmuşlardır. Yönergeye zaman içinde çok sayıda yazıda ilgi tutulmuş ama yönergede aksaklıkların giderilmesine ve yeni durumların gereklerine yönelik bir güncelleme yapılmamıģtır. Yönergenin Bilgisayar laboratuvarı bulunan okullara ilave bir müdür yardımcısı kadrosu verilir ve bilgisayar koordinatör öğretmeni müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Diyen 20. maddesinde olduğu gibi bazı maddelerinin gereği hiçbir zaman yapılmamış ama maddenin kaldırılma gereği de duyulmamıştır. 15. madde de geçen Bilgisayar laboratuvarını mesai saatleri içinde açık tutmak, gerektiğinde mesai saatleri dıģındada öğrenci ve öğretmenlerin kullanmalarını sağlamak görevlerinin ne şekilde yapılacağı, mesai saatleri dışında çalışan öğretmenin ücretinin ne şekilde verileceği gibi belirsizlikler de hiçbir zaman giderilmemiş 1993 yılında hazırlanmış yönetmeliklere göre sistem yürütülmeye çalışılmıştır. Hatta sistem o kadar benimsenmiştir ki İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri - EBİTE- FO için kadrolar oluşturulmuş ve yapılan bazı sınavlarla buralara görevlendirmeler yapılmıştır. 34

35 Bu sistemde farklı alanlardan kurslarla yetiştirilip görevlendirilen formatör/koordinatör öğretmenler ile bölüm mezunu öğretmenler arasında sık sık problem yaşanmış, bu işin eğitimini almış öğretmenler ile alanda yetişmiş öğretmenler karşı-karşıya bırakılmış, alan dışı görevlendirilen öğretmenlerin kendi branş derslerinde sıkıntı yaşamaları söz konusu olmuş yine de ihtiyacın başka şekillerde giderilmesine çözüm bulunamadığı için formatör öğretmen yetiştirilmeye ve görevlendirilmeye devam edilmiş, yapılan işin rehberlik etmek olduğu kabul edilmiştir. Halen Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 12/12/2012 tarihli yazısı ekinde verilen 100 saatlik Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlik Kursu programı ile BTR öğretmeni eğitilmektedir. Oysaki alan dışı öğretmenlerin büyük çoğunluğu bu alanı sahiplenememiş eksik yetiştikleri BT nin eğitimde kullanılması konularında değil, bir memurun ya da teknikerin yapabileceği bilgisayar bilgisi gerektiren not girme, format atma, törenlere sunu hazırlama vb işlerle görevlerini yerine getirmeye çalışmışlardır. Okul yönetimlerince büyük ihtiyaç duyulan bu gereksinimlerin formatör öğretmenlerce karşılanması büyük memnuniyetle karşılanmış hatta öğretmenlerden asli görevleri olan dersleri bile aksatıp bu görevleri yerine getirmeleri beklenmeye baģlanmıģtır. Kesin olmamakla beraber, 2011 yılındaki verilere göre 8000 e yakın formatör öğretmen görevlendirdiği Fatih Projesi ile bu sayının daha da arttığı tahmin edilmektedir. Çanakkale gibi BT öğretmeni dışında görevlendirme yapmayan iller bulunsa da görevlendirilen öğretmenlerden yaklaşık üçte biri alan-dışı öğretmendir. Üstelik bu sayı Ankara gibi illerde hemen hemen eşit sayılara gelmektedir. Yani MEB bu öğretmenleri kendi alanlarında kullanamamakta, alanlarından uzaklaşmalarına sebep olmaktadır. 35

36 731 Formatör Görevlendirme Sayıları (İlk 10 İl) Formatör Öğretmen Görevlendirmesi (İlk 10 Alan) Görevlendirilen alan dışı ve BT Öğretmeni sayısı (İlk 10 İl)

37 Öğretmenlerin bu tepkisinin anlaşılması için 100 saatlik BTR kursu programı ile bir BT öğretmeninin eğitimine yüzeysel olarak bakmak yeterli olacaktır. Bu tablodaki veriler 12 Aralık 2012 tarihli yazıda belirtilen kurs programından alınmıştır. BTR Kursu Konusu Saat BT Öğretmeni Eğitimi Donanım 2 Ağ 6 Office Yazılımları 12 Video ses görüntü iģleme uygulamaları 10 Web tasarımı 15 Ġnternet Uygulamaları 8 ĠĢletim Sistemi 20 Bir dönem boyunca haftada 4 saat (14x4) Bir dönem boyunca haftada 4 saat (14x4) İki dönem boyunca haftada 5 saat Eğitimde materyal tasarımı ve kullanımı, çoklu ortam tasarımı ve üretimi, eğitimde grafik ve canlandırma gibi çok sayıda ders kapsamında ortalama 3 dönem boyunca haftada 5 saat Web tasarımı, uzaktan eğitim, internet tabanlı programlama vb çok sayıda ders kapsamında ortalama 3 dönem boyunca haftada 6 saat Çok sayıda ders kapsamında ortalama 3 dönem boyunca 5 saat İşletim sistemleri ve uygulamaları, Yenilikçi teknolojiler ve uygulamaları vb çok sayıda ders kapsamında ortalama 2 dönem haftada 4 saat Alınan diğer derslerle, seçmeli derslerle, proje dersleriyle ve ders-dışı deneyimlerle de ilişkilidir Alınan diğer derslerle, seçmeli derslerle, proje dersleriyle ve ders-dışı deneyimlerle de ilişkilidir Alınan diğer derslerle de ilişkilidir Alınan diğer derslerle, seçmeli derslerle, proje dersleriyle ve ders-dışı deneyimlerle de ilişkilidir Alınan diğer derslerle, seçmeli derslerle, proje dersleriyle ve ders-dışı deneyimlerle de ilişkilidir Alınan diğer derslerle, seçmeli derslerle, proje dersleriyle ve ders-dışı deneyimlerle de ilişkilidir Alınan diğer derslerle, seçmeli derslerle, proje dersleriyle ve ders-dışı deneyimlerle de ilişkilidir BT öğretmenlerinin Bilgisayar Tabanlı ve Destekli Öğretim Tasarımı, Çoklu Ortam tasarımı ve Üretimi, İnternet tabanlı ve Destekli Öğretimde Değerlendirme, Eğitimde Grafik ve Canlandırma, Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı, vb konularda eğitimi devam eder 100 saatlik program kapsamında, BT destekli ders hazırlamayı bilir, İçerik Yönetim Sistemleri (CMS) ve Öğrenim Yönetim Sistemleri(LMS) bilir, sosyal medya araçlarını tanır ve bilinçli kullanır, öğretim süreçlerinde e-materyal kullanımını bilir gibi iddialı amaçlar listelenmiştir. Burada BT öğretmenlerinin ve bu kişileri eğiten üniversitelerin ayrıca bu eğitimi veren akademisyenlerin uzmanlıklarının tanınmadığı, MEB in üniversite eğitimine paralel eğitim vermeye çalışarak öğretmen ihtiyacını karşılamaya çalıştığı rahatlıkla görülebilir. Ayrıca MEB in şimdiki sistemle Bilgisayar Tabanlı ve Destekli Öğretim Tasarımı, Çoklu Ortam tasarımı ve Üretimi, İnternet tabanlı ve Destekli Öğretimde 37

38 Değerlendirme, Eğitimde Grafik ve Canlandırma, Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı, Öğrenme Yönetim Sistemleri gibi BT öğretmenlerinin temelini oluşturan eğitimleri vermekte yetersiz kalacağı görülebilir. Önceki bölümlerde verilmiş olan BÖTE bölümlerinin alan derslerine tekrar bakmakta fayda vardır. BÖTE DERSLER Gazi BÖTE Eğitim Öğretim Yılı Sadece alan dersleri listelenmektedir 38

39 Öğretmenliğin yanında BTnin eğitimde kullanılması gibi konularda ciddi bir eğitim alan öğretmenlerin yapabileceklerinin kestirilememesi, eğitimciliklerinin ikinci plana atılması, uzmanlıklarının tanınmaması, vasıfları yönünde iş tanımı yapılamaması,100 saatlik kurs alan her kişiyle aynı statüye getirilmiş olmaları gibi sebepler BT öğretmenlerinin formatörlük görevinden tamamen soğumasına, tepki oluşturmalarına sebep olmuştur. Öğretmenlerin tepkileri üzerine her il/ilçede/okulda farklı uygulamalara ve yorumlamalara açık olarak, belirsiz görev tanımlarıyla, mecbur bırakmalarla, zorlamalarla, birçok okulda ya da rehberlik edecek öğrenci ve öğretmen kalmadığı yaz tatillerinde bile görev yapmasını gerektirecek şartlarla, değişik adlarda görevlendirme verilmiş, hatta öğretmenler seçmeli olan dersleri ellerinden alınarak her şartta görevlendirme isteyecek durumda bırakılmıştır. Bilgisi ve deneyimine bu kadar ihtiyaç duyulan öğretmenlere ayrıca dersleri dışında yüklendikleri sorumluluklar zaten yapmak zorunda oldukları, özveri gerektirmeyen, yapmanın matah bir iş olmadığı yükümlülüklermiş gibi yansıtılmaya çalışılmıştır. 15 saatten fazla ders, nöbet dâhil hiçbir ek görev verilmeyecektir gibi çok açık alarak yayınlanan yazıların gereği yapılmamıştır. Formatör Öğretmenlikle görevlendirilen BT öğretmenlerinin kimi zaman ek ödemeleri kesilmiş, kimi zaman da tayin isterken görevlendirildikleri süreler çalışma süresinden sayılmamıştır. Üstelik geçici görevlendirmelerin iptaline ilişkin yayınlanan yazı ile formatör öğretmen olarak çalışmak durumunda kalan BT Öğretmenleri yeni bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmış, görevlendirilmeleri sekteye uğramış yaptıkları çalışmaların ve kendilerinin her an vazgeçilebilir olduğunu görmüşlerdir. Okul yönetimi ve diğer öğretmen arkadaşlarıyla ilginç bir işçi-işveren ilişkisi yaşamaya başlayan öğretmenler ise yılmaya, alanlarının gereği önemli görevleri yerine getirecek gücü kendilerinde bulamamaya başlamışlardır. Bu gibi sebeplerden ötürü formatör/rehber öğretmenlik siteminin kalitesi düşmeye başlamıştır. 39

40 Formatör/Rehber Öğretmenlik Sistemine Farklı Bir Bakış Bu öğretmenler yönelik her okulda br BT Rehber Öğretmeni kadrosu kamuoyunda sık sık dile getirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik 22 Şubat 2011 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş, bu yönetmeliğin Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar başlıklı 15. maddesinin (g) bendi, 2, fıkrasındaki 2)Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin, norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branģ değiģikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır hükümleri nedeniyle, okul veya kurumlarda açılan BT sınıflarında görev alacak öğretmenlerin norm kadroları bakanlıkça belirlenecektir diye yorumlanmış ve Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenliği kadrosu beklentisi oluşmuştur. Bu beklentiyi büyütecek şekilde çok sayıda bilgi edinme başvurusu cevaplanmıştır. Bu cevaplara BT sınıfında görev alacak öğretmenler norm kadro tespitine ilişkin işlemlere, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün çalışmasına müteakip başlanacaktır... ya da Bilişim teknolojileri formatör öğretmenler ile eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenler için hazırlanmakta olan yönerge çalışmaları kapsamında bu öğretmenlerin seçilmeleri, görevlendirilmeleri, görevleri, çalışma saatleri ve benzeri hususlar yer almaktadır. Bu çalışmalar çerçevesinde BT sınıfı olan her okula en az bir formatör öğretmen norm kadrosu ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmen kontenjanları da belirlenecektir. Söz konusu çalışmalar tamamlandığında, il millî eğitim müdürlükleri bu konuda bilgilendirilecektir. Bu çalışmalar kapsamında, bilişim teknolojileri öğretmenler ile bilişim teknolojileri formatör öğretmenler ve eğitici bilişim teknolojileri formatör 40

41 öğretmenler arasında kurulacak ilişki de dikkate alınmaktadır şeklindeki cevaplar örnek gösterilebilir. Formatör/Rehber Öğretmenlik sisteminin dersten bağımsız norm ya da görevlendirme gibi kısıtlı şekillerde çözümlenmeye çalışılmasından daha yeni bir girişime ihtiyacı vardır. Bu konuda İlkokuldaki sınıf öğretmenliği sistemi çıkış noktası olabilir. Bir İngilizce ya da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, sınıf öğretmenliğinin esas olduğu bir sınıfta okutulurken aslında sınıf öğretmeninin olan ders ilgili alan öğretmenince götürülmektedir. İki öğretmen de ders ücreti almakta, iki öğretmen de norm doldurmaktadır. Aynı şekilde bir BT Öğretmenine BT Derslerinin yanı-sıra BT Entegrasyonu/Rehberliği seçmeli dersi verilebilir kısaca yeni bir seçimlik ders geliştirilebilir. Bu derste diğer alan öğretmenlerinin dersi esas olabilir. Bu da BT öğretmenlerinin BT nin derslere entegrasyonu konusunda görev yapacakları yeni bir sitem oluşturabilir. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1 BT Rehberliği Ders Ders BT Rehberliği 2 BT Rehberliği Ders Ders BT Rehberliği 3 BT Rehberliği Ders Ders BT Rehberliği 4 Ders BT Rehberliği Ders BT Rehberliği Ders 5 Ders BT Rehberliği Ders BT Rehberliği Ders 6 Ders BT Rehberliği KULÜP BT Rehberliği Ders SINIF REH- BERLİĞİ Örnek: Haftalık ders çizelgesinde dağıtılan derslerde BT Öğretmeni okul web sitesi, vb görevleri yerine getirirken diğer ders öğretmenler ile işbirliğine gidebilir. Programında belirtilen derste Fen Bilgisi Dersine girerek ilgili üniteyle ilgili web sitesi yaptırabilir, 4. sınıflarda konuyla ilgili sunu hazırlatabilir, 4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersinde afişler tasarlatır, Matematik Dersinde dijital portfolyo oluşturmalarını sağlayabilir, sosyal paylaģım sitelerinin özelliklerine iliģkin bilgilendirmeyi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde yapabilir. 5. Sınıf Türkçe Dersi yöntem ve tekniklere uygun yazma ünitesinde bilgisayarda davetiye, mektup, yazmalarını sağlayabilir. Kısaca şu an için yeterli olmayan öğretmenlerin BTyi derslerini entegre etmelerini ve ne şekilde entegre edecekleri konusunda yönlendirilmeleri sağlayabilir. Ama önemli olan bunu bir plan dâhilinde önceden diğer öğretmenlerle işbirliğine giderek ve okul müdürünün onayıyla yapılması gerekliliğidir. Şimdiki sistemde teknik destek ötesine geçemeyen bu planlama konusunda öğretmenlere bazı listeler iletilmesi, örnek planlar dağıtılması okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin yapılacak olan işler konusunda fikir sahibi olmaları açısından önemlidir. Yoksa sistem şimdiki BTR sisteminde olduğu gibi gibi bilgisayar 41

42 bakım onarımı, törenlere sunu hazırlığı, not girişi, öğretmen yazılı kağıdı yazımı, okul sitesinin yapımı etkinliklerinin önüne geçemeyecektir. Etkinliklere iliģkin bazı örnekler aģağıda paylaģılmıģtır Diğer derslerin öğretim programlarının incelenerek, BT entegrasyonu adına diğer öğretmenlerin kendi derslerinde kendi kendilerine uygulayabilecekleri uygun öneriler getirilmesi Picassa gibi bir program öğretimine, Windows 8 tanıtımına ya da format atmaya ilişkin kısa workshoplar düzenleme Bilgisayar müzesi, ürün sergisi, güvenli internete geçme, eski bilgisayarları değerlendirelim, sanal ortamda kötü davranışlara hayır vb organizasyonlar ve projeler geliştirmek Öğretmenlere yönelik gelişim ihtiyaçlarının tespiti, karşılanmasına yönelik seminer ve kurslar organize etme İnternet üzerinden paylaşımın özellikleri (vb) konulu öğrenci bilgilendirme hazırlığı 5.sınıf bilgilendirme - 6.sınıf afiş hazırlatma - 7.sınıf video derleme - 8.sınıf web sayfası Bilişim Suçları/Hukuku Öğrenci/Veli/Meslektaş bilgilendirme hazırlığı Zümrelere özel materyal arşivinin oluşturulması, tek elde toplanması ve ilgili öğretmenlerle paylaşılması, bilginin paylaşılması koordinasyonu Türkçenin doğru kullanımı, internet güvenliği vb İnternet Bağımlılığı belirtileri alınabilecek önlemler veli bilgilendirme çalışmaları hazırlığı Web siteleri ders yazılımları tanıtma, vb sınıflara özel sitelerin araştırılması - Fen ve Teknoloji, Trafik Eğitimi Dersine özel sitelerin araştırılması Alana özel programların tanıtılması (Matematik için terim yazma araçları, yamaları, Müzik için format dönüştürme, kesme programları vb) BT sınıflarının, sınıf bilgisayarlarının ve idari bilgisayarların bakım onarımı, sicil kartlarının güncellenmesi Eğitsel yazılım tasarlama Velilerle etkili iletişimi arttıracak sınıf web sayfası, e-posta grubu, facebook sayfası, e-konferans vb çalışmalar araştırma, ilgili öğretmenlere uygun yöntemleri planlama yürütmelerine yardımcı olma Öğretmenlerin hazırladığı materyallerin değerlendirilmesi, geliştirmeleri için yardımcı olma Okul web sitelerinin eğitsel yönünü geliştirme, okul web sitesinin güncellenmesi EBA-Dyned-School_e-twinning, ebordro vb projelerinin/e-devlet uygulamalarının benimsenmesi, tanıtımlarının yapılması, etkili kullanılmasının sağlanması BT takımı-ekibi çalıştırmak Okul yazılı sorusu veri tabanı oluşturulmasını sağlamak İnternet bağımlılığı, zaman yönetimi, bilişim suçları vb konuların takibini yapma sınıf öğretmeni, rehberlik servisi ve velilerle paylaşma Okul dergisi, bülten, afiş, önemli günlerle ilgili materyal arşivinin oluşturulması Yeni çıkan teknolojik uygulamaların tanıtımı ve yaygınlaştırılması 42

43 BT Takımları Çalıştırmak İstiyoruz! Okullarda yürütülen, öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirecek eğitim çalışmalarının arasında büyük ilgi ve gereksinim duydukları BT nin yer alması hem bu alandaki gelişimlerinin desteklenmesi, hem onların yeni ufuklara yönlendirilerek korunması, hem de boş zamanlarının faydalı etkinliklerle değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. BT nin ders dışı etkinliklerle desteklenmesinde, okul fırsatlar sağlamakla yükümlüdür. Öğretim programında yer almayan, kısıtlı ders süresinin imkân vermeyeceği ve öğrencilerin eğitimlerine sağlayacağı katkının yadsınamayacağı BT ye ilişkin yeni düzenlemelere gidilmesi gerekir. Bu kapsamda; BT Öğretmenlerinin BT takımları çalıştırmasına olanak verecek MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19/08/2010 tarihli sayılı Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar konulu genelgesinde değişiklik yapılmasının değerlendirilmesini arzu etmekteyiz. İzcilik, Beden Eğitimi ve Spor Çalışmaları, Halk Oyunları, Güzel Sanatlar, Bilim Olimpiyatları ve Proje Çalışmaları olarak belirtilen beş etkinlik alanının, Bilişim Teknolojilerini de içerecek şekilde güncellenmesine yönelik isteğimiz, örnek planımız ve araştırma sonuçlarına dayalı gerekçelerimiz bu bölüm içerisinde sunulmaktadır. Egzersiz çalışmaları yeterli sayıda istekli öğrenci olması durumunda, velinin yazılı izni ile, ders dışı zamanlarda yapılmaktadır. Egzersiz çalışmaları kapsamında toplam ödenecek ek ders saati sayısı okulun bir ders yılındaki toplam ek ders sayısının %6 sını geçememektedir. BT 43

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠNE VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠNE VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠNE VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU Bu rapor; Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği tarafından ülkemizdeki bilişim teknolojileri eğitiminin

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

2. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi

2. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi 1. Giriş Toplumumuza sunulan eğitim hizmetleri, eğitim gereksinimlerinin çoğunlukla gerisinde kalmaktadır. Sonuçları resmi olarak açıklanan en son nüfus bilgilerine göre yaş ortalaması 28,3 olan ülkemizde,

Detaylı

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER Bu rapor, TBMM Bilişim Raporundan(http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss381.pdf) ülkemizin mevcut bilişim

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Şubat 2012 TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Şubat 2012 2011 Sektör Raporu ISBN : 978-605-137-118-4 TOBB Yayın Sıra No: 2012/160 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Ankara 2014 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 56 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi

Detaylı

eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları

eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları eğitim bileşenleri: öğrenme ortamları, eğitim izleme raporu 2011, sayfa 123-139 eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları Eğitim İzleme Raporu 2011 in bu bölümünde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ekim 2009 TÜRKİYE DE Millî Eğitim Sistemi YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER Bekir S. Gür - Zafer

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Dr. Latif Onur UĞUR Ankara 2007 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Caddesi No: 17/5 06650 Kızılay - Ankara Tel: 0312 294 30 00 Faks: 0312

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı