Faaliyet Raporu Deutsche Bank A.Ș.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu 2008. Deutsche Bank A.Ș."

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2008 Deutsche Bank A.Ș.

2 Uluslararası Kimliğimiz Deutsche Bank A.Ș. olarak biz, güçlü ve yüksek kârlılığa sahip, özel müșterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankayız. Misyonumuz Misyonumuz, yüksek talepleri olan müșterilere fi nansal çözümler sağlayan küresel bir kuruluș olmak için rekabet ederken ortaklarımız ve çalıștığımız kișiler için yüksek değerler yaratmaktır. Bașarma Tutkumuz Bașarı tutkusu bizim iș yapma biçimimizdir. Mükemmelliği arar, benzersiz yaklașımlarla yenilikçi çözümler üretir ve uzun soluklu ilișkiler kurarız. Değerlerimiz Deutsche Bank, markamızı her gün nasıl hayata geçirdiğimizi gösteren beș temel değer ile ișletilir. Performans Kendimizi sonuç odaklı bir kültüre adadık. Güven Davranıș ve yaklașımlarımızda güvenilir, adil ve dürüstüz. Ekip Çalıșması Bașarıya ulașmak için ișimizin ve çalıșanlarımızın farklılığından yararlanır, birlikte iș üretiriz. Yenilik Müșterilerin gereksinimlerini karșılamak için kalıcı değerlerden ödün vermeden yeni çözümler geliștiririz. Müșteriye Odaklanma Müșterilerimizi faaliyetlerimizin merkezinde konumlandırırız. Yaptığımız her șeyi onlar yönlendirir.

3 1 İçindekiler BÖLÜM I - Sunuș 2 Finansal Göstergeler 2 Deutsche Bank A.Ș. nin Tarihsel Gelișimi 3 Yıl İçindeki Ana Sözleșme Değișiklikleri 3 Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değișiklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları 4 Yönetim Kurulu Bașkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı 5 Sektörel Konum 5 Araștırma ve Geliștirme Yılı Faaliyetleri BÖLÜM II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları 12 Yönetim Kurulu 14 Üst Yönetim 16 Denetçiler 16 Komiteler 18 Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 18 İnsan Kaynakları Uygulamaları 19 Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İșlemler 19 Destek Hizmeti Alınan Kiși ve Kurulușlar 19 Sosyal Sorumluluk Projeleri BÖLÜM III - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 20 Denetçiler Raporu 20 Denetim Komitesi Raporu 22 Mali Durum Değerlendirmesi 22 Risk Yönetimi Politikaları 25 Derecelendirme Kurulușlarınca Verilen Notlar 26 Beș Yıllık Özet Finansal Bilgiler BÖLÜM IV - Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Bağımsız Denetim Raporu 34 Finansal Tablolar ve Dipnotları

4 2 Finansal Göstergeler 31 Aralık 2008 Özet Finansal Bilgiler (000 YTL) 2008 Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler Toplam Aktifler Mevduat Özkaynaklar Faiz Gelirleri Faaliyet Kârı Finansal Oranlar (%) 2008 Sermaye Yeterlilik Oranı 40,68 Özkaynaklar/Aktifler Oranı 49,21 Bilanço Dıșı Yükümlülükler (000 YTL) 2008 Garanti ve Kefaletler Türev Finansal Araçlar Emanet Kıymetler Deutsche Bank A.Ș. nin Tarihsel Gelișimi 1987 yılında Türk Merchant Bank A.Ș. olarak kuruldu. Banka nın unvanı 1997 yılında Bankers Trust A.Ș. olarak değiști. Deutsche Bank ın Bankers Trust ı satın almasından sonra, 2000 yılından itibaren Türkiye deki faaliyetlerine Deutsche Bank A.Ș. olarak devam etti yılına dek yatırım bankacılığı lisansı altında kurumsal bankacılık hizmetleri sunan Deutsche Bank A.Ș., ürün yelpazesini genișletmek amacıyla mevduat toplama izni almak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na bașvurdu yılı Ekim ayında mevduat toplama izni aldı yılından itibaren kurumsal nakit yönetimi, risk yönetimi ile takas ve saklama hizmetlerini ürün yelpazesine ekledi yılında T. Garanti Bankası A.Ș. nin saklama birimini satın aldı ve saklamacı bankalar arasında ikinci sıraya yerlești yılından bu yana olduğu gibi 2008 yılında da piyasa yapıcısı olarak Hazine nin düzenlediği ihalelere katılma hakkını aldı.

5 BÖLÜM I - Sunuș 3 Yıl İçindeki Ana Sözleșme Değișiklikleri 2008 yılı içinde Ana Sözleșme de herhangi bir değișiklik yapılmamıștır. Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değișiklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları Deutsche Bank A.Ș. sermayedarlarının tamamı Deutsche Bank Grubu șirketleridir yılı içinde hisse oranları yaklașık %0,001 olan ortakların bir kısmı paylarını bașka Deutsche Bank Grubu șirketlerine devretmișlerdir. Sermaye yapısında yıl içinde olușan değișiklikler așağıdaki tabloda yer almaktadır. 01/01/ /05/2008 Arası Ortağın Unvanı Hisse Adedi Hisse Tutarı (YTL) Hisse Oranı (%) Deutsche Bank AG ,99 Süddeutsche Vermögensverwaltung GmbH 67,5 6,75 <1 DB New Ventures AG 67,5 6,75 <1 DEUBA Verwaltungsgesellschaft mbh 67,5 6,75 <1 DB Capital Markets (Deutschland) GmbH 67,5 6,75 <1 Toplam /05/ /07/2008 Arası Ortağın Unvanı Hisse Adedi Hisse Tutarı (YTL) Hisse Oranı (%) Deutsche Bank AG ,99 Süddeutsche Vermögensverwaltung GmbH 68 6,8 <1 DEUBA Verwaltungsgesellschaft mbh 68 6,8 <1 Nordwestdeutscher Wohnungsbauträger Gesellschaft mit beschränkter Haftung 67 6,7 <1 DB Capital Markets (Deutschland) GmbH 67 6,7 <1 Toplam /07/ /12/2008 Arası Ortağın Unvanı Hisse Adedi Hisse Tutarı (YTL) Hisse Oranı (%) Deutsche Bank AG ,99 Süddeutsche Vermögensverwaltung GmbH 68 6,8 <1 DB Industrial Holdings GmbH 68 6,8 <1 Nordwestdeutscher Wohnungsbauträger Gesellschaft mit beschränkter Haftung 67 6,7 <1 DB Capital Markets (Deutschland) GmbH 67 6,7 <1 Toplam Banka nın ortaklık yapısında Yönetim Kurulu Bașkanı ve üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının payları yoktur.

6 4 Yönetim Kurulu Bașkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı 2008 yılı, bankacılık ve fi nans sektörlerinin uzun yıllardan bu yana karșılaștığı en zor yıl oldu yılının ikinci yarısında ABD de konut fi nansmanına dayalı kredi piyasasında bașlayan kriz, zaman içinde diğer piyasaları da etkisi altına aldı Eylül ünde ABD de en büyük yatırım bankalarından birinin ifl asının ardından piyasalar hızla bozulmaya bașladı. Öyle ki, hükümetler ve merkez bankaları piyasaları ve fi nans kurumlarını desteklemek için büyük çaplı önlemler almak durumunda kaldılar. Türkiye ekonomisinin, küresel çapta bir ekonomik krize dönüșen bu mali krizden etkilenmemesi mümkün değildi. Son altı yıl boyunca sergilediği yüksek büyüme sürecinin ardından, 2008 yılının ikinci çeyreğinde ekonomik büyüme hız kaybetmeye bașladı. Ekonomik koșullardaki bozulma sonuç olarak dördüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin %6,2 oranında daralmasına yol açtı. Küresel ekonomide ve Türkiye ekonomisindeki bu gelișmeler, doğal olarak sektörün tümünde olduğu gibi bizim 2008 yılı performansımız üzerinde de etkilerini gösterdi. Bu süreçte, fi yatlama ve riske yönelik muhafazakâr tutumumuz sayesinde ağırlıklı olarak kısa vadeli, görece düșük riskli bir kredi portföyüne sahip olmanın yararlarını gördük ve herhangi bir kredi kaybına uğramadık. Buna karșın, FX ve tahvil/bono piyasalarındaki dalgalanmalar bizim gelirlerimiz üzerinde de etkili oldu yılında, 2007 ye kıyasla %17 oranında bir düșüșle, 33,8 milyon YTL vergi sonrası net kâr elde ettik. Sermayemiz açısından bakıldığında ise yılı, %41 gibi çok güçlü bir sermaye yeterlilik oranıyla tamamladık. Bu oran, 29,8 milyon YTL tutarındaki temettü ödemesinden sonra dahi %35 gibi çok yüksek bir düzeyde kalacaktır de saklama alanındaki güçlü performansımızı sürdürdük. Garanti Bankası nın saklama biriminin satın alınmasının ardından Nisan ayında müșterilerin devri tamamlandı. Satın alımdan bu yana müșteri portföyümüze çok fazla sayıda yeni müșteri katılımı da gerçeklești ve 2007 Aralık sonunda %10 olan pazar payımız Mart 2009 itibariyle %35 e yükseldi. Saklama alanında sergilediğimiz bu dikkat çekici performans sayesinde Global Custodian dergisi tarafından en iyi saklama bankası seçildik. Hedefi miz, yılın geri kalanında pazar payımızı daha da artırarak 2010 itibariyle pazarda lider konuma gelmektir yılı da zorlu bir yıl olacaktır. Buna rağmen, güçlü sermaye pozisyonumuz, deneyimli ve uzman personelimiz ve sürekli geliștirdiğimiz operasyonel etkinliğimiz sayesinde bu zorlu koșulları da așacağımızdan kușkumuz yoktur. Müșterilerimize güvenilir bir iș ortağı olarak hizmet verirken gücümüzü Deutsche Bank grubunun küresel ağından ve yerel deneyimimizden alıyoruz. Memnuniyetle belirtmek isteriz ki, bu güçle 2009 yılına çok iyi bir bașlangıç yapmıș bulunuyoruz. Jürgen Fitschen Yönetim Kurulu Bașkanı Ersin Akyüz Genel Müdür

7 BÖLÜM I - Sunuș 5 Sektörel Konum Ana ortağı Deutsche Bank AG nin sağladığı güçlü küresel bankacılık ağının üstünlüklerini kullanarak 1987 yılından bu yana Türkiye de faaliyet gösteren Deutsche Bank A.Ș., öncelikle kurumsal bankacılığa odaklanmıștır. Tüm dünyada 72 ülkede, yaklașık çalıșana ve milyar avro (Aralık 2008) aktif büyüklüğe sahip olan Deutsche Bank Grubu nun İstanbul daki iștiraki Deutsche Bank A.Ș., kurumsal bankacılık hizmetlerini toplam 95 çalıșanıyla sunmaktadır. Etkin olduğu ürün ve hizmet gruplarında en yüksek kaliteyi hedefl eyen Deutsche Bank A.Ș., çalıștığı her müșterinin birinci ya da ikinci bankası olmaya önem vermektedir. Deutsche Bank A.Ș. nin sahip olduğu aktifl er büyük oranda alım satım amaçlı hazine bonosu ve devlet tahvili portföyünden olușmaktadır. Bu nedenle, Banka risk ağırlıklı aktifl eri açısından sektöre kıyasla oldukça düșük bir orana sahiptir. Bilanço dıșında izlenen vadeli yabancı para ișlemleri de Banka nın ana faaliyet kollarından biridir. Kârının büyük kısmı sermaye piyasası ișlem kârlarından ve kambiyo ișlem kârlarından olușmaktadır. Etkin ürün ve hizmet gruplarında kalite Sabit getirili menkul kıymet ișlemlerinde %5,25 pazar payı Banka, 2008 yılında, tahvil ve bono kesin alım satım pazarı ve borsa dıșı sabit getirili menkul kıymet kesin alım satım ișlemlerinde %5,25 pazar payı elde etmiștir. Türk lirası karșılığı döviz ișlem hacimleri toplamında da %4,35 pazar payına ulașmıștır. Ticari bankacılık, Deutsche Bank A.Ș. nin önümüzdeki dönemde daha etkin olarak varlık göstermeyi hedefl ediği alanlardan biridir. Bu perspektifl e, üç yıl önce Banka bünyesinde Ticari Bankacılık Bölümü olușturulmuștur. Ticari Bankacılık Bölümü altında yer alan Takas ve Saklama Hizmetleri Birimi oldukça bașarılı bir performans göstermiș ve kısa zamanda %28 lere ulașan önemli bir pazar payı elde etmiștir. Yüksek sermaye yeterlilik oranı Deutsche Bank A.Ș. müșterilerini son derece seçici bir değerlendirmeyle belirlemektedir. Banka nın müșteri portföyü, oldukça düșük risk tașıyan yerli ve yabancı șirketlerden olușmaktadır. Müșteri nakdi risk yoğunlașması, titizlikle belirlenen müșteri sayısının sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. Deutsche Bank A.Ș., sektör ve grup ortalamasına kıyasla yüksek bir sermaye yeterlilik oranına sahiptir. Araștırma ve Geliștirme Türkiye de uzun yıllar yatırım bankacılığı lisansı altında kurumsal bankacılık hizmetleri sunan Deutsche Bank A.Ș., 2004 Ekim inde edindiği ticari bankacılık lisansıyla bu alanda da hizmet sunmaya bașlamıștır yılında ise Banka bünyesinde takas ve saklama hizmetleri kurulmuștur. Hizmet kalitesini ve çeșitliliğini sürekli artırmak için çalıșan Deutsche Bank A.Ș., yaygınlașan hizmetlerinin ve nakit yönetimi ürünlerinin gerektirdiği sistem geliștirme çalıșmaları gerçekleștirmektedir yılında ana faaliyet kolunun uzantısı olarak bașlayan bu hizmetler, 2008 yılında da etkin bir biçimde sürdürülmüștür. Türkiye de kurumsal bankacılık öncelikli faaliyetler Ana sermayedarı Deutsche Bank AG nin halka arz, blok satıș ve türev ürünler alanlarında sahip olduğu küresel ağ olanaklarını ve uzmanlık birikimini yerel deneyimiyle bütünleștiren Deutsche Bank A.Ș., sermaye piyasalarında da hizmet sunmaya devam etmektedir. Deutsche Bank A.Ș., uzun zamandır yükselen ekonomiler arasında öne çıkan Türkiye nin önümüzdeki yıllar için önemli bir büyüme ve yatırım potansiyeli tașıdığına inanmaktadır. Bu perspektifl e, büyümesini Türkiye de öncelikle kurumsal bankacılığa odaklanmıș olarak sürdürmektedir.

8 6 Dünyada yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki etkin ve belirleyici konumuyla öne çıkan Deutsche Bank, bu alanda Türkiye de de öncü aktörlerden biri olarak dikkat çekmektedir.

9 BÖLÜM I - Sunuș Yılı Faaliyetleri Deutsche Bank A.Ș. organizasyonu, Global Bankacılık ve Global Piyasalar fonksiyonları ile Destek Hizmetleri nden olușmaktadır. Global Bankacılık Global Bankacılık Grubu, Kurumsal Finansman ve Ticari Bankacılık bölümlerinden olușmaktadır. Kurumsal Finansman Bölümü Türkiye nin önde gelen șirketlerine, fi nansal kurumlarına ve küresel ağında yer alan yabancı kurulușlara yatırım bankacılığı hizmetleri veren Deutsche Bank A.Ș., güçlü fi nansal kaynaklarını ve uluslararası sermaye piyasalarındaki deneyimini müșteri odaklı bir yaklașımla yerel ve yabancı șirketlerin kullanımına sunmaktadır. Önde gelen șirketlere ve finans kurumlarına yatırım bankacılığı hizmeti Dünyada yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki etkin ve belirleyici konumuyla öne çıkan Deutsche Bank, bu alanda Türkiye de de öncü aktörlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Ticari Bankacılık Bölümü Ticari Bankacılık Bölümü, kurumlara ve fi nansal kurulușlara hizmet veren üç birimden olușmaktadır. Dıș Ticaret Finansmanı ve Kurumsal Nakit Yönetimi: Bu birim, yerel fi rmalarla uluslararası fi rmaların Türkiye deki iștiraklerine ticaretin fi nansmanı, ulusal ve uluslararası ödemeler ve risk yönetimi konularında hizmet sunmaktadır. Birimin faaliyetleri kapsamında hem günlük operasyonları destekleyici hem de yapılandırılmıș ürünler bulunmaktadır. Ticaretin finansmanı, ödemeler ve risk yönetimi Dıș ticaretin fi nansmanıyla ilgili ürünler arasında ihracat ve ithalat tahsilatları (mal ve vesaik mukabili akreditifl er), ihracat akreditifl eri, ithalat akreditif teyit ve iskontoları, ihale, avans, gümrük garantileri, performans garantileri, teminat mektupları, sendikasyon kredileri ve emtia fi nansmanı bulunmaktadır. Deutsche Bank A.Ș yılından bu yana etkin bir biçimde kurumsal nakit yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Banka bu alanda, piyasa dinamiklerine göre orta vadede Deutsche Bank Grubu ürünlerini Türkiye ye getirmek ve Gruba ait uluslararası projelerin Türkiye tarafında görev almak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Finansal Kurumlar Ticaret Finansmanı ve Nakit Yönetimi: Deutsche Bank, Türk bankalarının önde gelen ana muhabirlerinden biridir. Bu konumuyla bankalara nakit yönetimi çözümleri sağlayan birim, ABD doları para transferlerini Deutsche Bank Trust Company Americas, New York; avro para transferlerini Deutsche Bank AG, Frankfurt ve sterlin para transferlerini Deutsche Bank AG, Londra kanalıyla gerçekleștirmektedir. Birim, dolar ve avro bazında ticari ve hazine para transferleri, likidite yönetimi, çek servisi ve buna bağlı ürünlerin satıș ve destek hizmetlerini sunmaktadır. Ayrıca, Türkiye deki fi nansal kurumların yurtdıșına açtığı akreditifl erin teyit, fi nansman ve iskontolarında aktif bir rol alarak küresel ticaretin fi nansmanında kullanılan benzer ürünlerin satıș ve pazarlamasını yapmaktadır. Nakit yönetimi çözümleri ve transferi

10 8 Türkiye deki en iyi saklama bankası Takas ve Saklama Hizmetleri: 2005 yılında yetkin ve deneyimli bir ekip tarafından kurulan birim, Türkiye deki sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcıya takas ve saklama hizmetleri sunmaktadır. Birim faaliyetleri arasında, ağırlıklı olarak saklama ve takas portföyündeki senetlerin sermaye artırımlarına katılım, temettü ödemelerinin müșteri hesaplarına dağıtımı, yabancı müșteriler adına yatırım yapılan șirketlerin genel kurullarına katılım ve oy kullanma, hisse senedi ödünç ișlemlerine aracılık gibi hizmetler yer almaktadır. Deutsche Bank A.Ș., 2007 Temmuz ayında saklama alanında faaliyet gösteren rakiplerinden T. Garanti Bankası A.Ș. nin saklama birimini satın almıș ve böylelikle saklamacı bankalar arasında %28 oranında pazar payıyla ikinci sıraya yerleșmiștir. Banka, 2009 yılında yeni ürünler geliștirmek ve hizmet kalitesini artırmak yoluyla müșteri tabanını daha da genișletmeyi hedefl emektedir. Deutsche Bank A.Ș., Global Custodian dergisinin gelișmekte olan piyasalardaki saklama hizmeti veren bankalar arasında yapmıș olduğu müșteri anketinde hem 2006 hem de 2007 yılında Türkiye deki en iyi saklama bankası seçilmiștir. Global Piyasalar Global Piyasalar Grubu na Borç ve Sermaye Piyasaları Bölümü ve Araștırma Bölümü bağlıdır. Borçlanmaya yönelik araçların yapılandırılması Borç ve Sermaye Piyasaları Bölümü: Borç ve Sermaye Piyasaları Bölümü, borçlanmaya yönelik sermaye piyasası ve para piyasaları araçlarının yapılandırılması ve satıșını yapmaktadır. Finansal kurumların, sigorta șirketlerinin ve kurumsal șirketlerin döviz ve Türk lirası spot ve vadeli alım satım ișlemlerine aracılık eden Bölüm; borçlanma araçları, hazine bonosu, tahvil ve türev ürünlerin alım satım ișlemlerini de gerçekleștirmektedir. Ayrıca, risk yönetimi politikalarını gözeterek müșterilerine kur ve faiz riski yönetimi konusunda hizmet sunmaktadır. Deutsche Bank A.Ș., sabit getirili ürünlerle ilgili olarak Türkiye sermaye piyasalarında yönlendirici bir konumda bulunmaktadır. Bilgi aktarımı, yatırım önerisi Araștırma Bölümü: Araștırma Bölümü, makroekonomik ve politik gelișmeleri yakından izlemekte; günlük, haftalık, aylık ve üçer aylık düzenli raporlar üreterek Banka nın iç birimlerine ve müșterilerine bilgi aktarımı sağlamakta ve yatırım önerisi sunmaktadır. Risk Yönetimi, Yatırım Bankacılığı, Sermaye Piyasaları bölümlerinin yanı sıra Deutsche Bank ın Uluslararası Orijinasyon Bölümü de çalıșmalarında Araștırma Bölümü nün hazırladığı, Türkiye ekonomisiyle ilgili risk ve getiri analizini temel almaktadır. Bölüm, bu çalıșmalarını satıș birimleri ve yatırımcılarla da etkin bir biçimde paylașmaktadır.

11 BÖLÜM I - Sunuș 9 Destek Hizmetleri İnsan Kaynakları, Risk Yönetimi, İç Kontrol, İnșaat, Emlak ve İdari İșler, Hukuk, Finansal Raporlama, Uyum Kontrol, Teftiș Kurulu ile Teknoloji ve Operasyon bölümleri Destek Hizmetleri Grubu altında yer almaktadır. İnsan Kaynakları: İnsan Kaynakları Birimi, Banka stratejileri doğrultusunda ișe alım ve iș gücü planlaması ile performans yönetimi süreçlerinin gözetilmesinden sorumludur. Küresel olarak benimsenmiș Deutsche Bank değerlerine uygun bir çalıșma ortamının olușturulmasını güvence altına alan Birim, adil ve rekabetçi ücret ve yan haklar sistemlerinin uygulanması ilkesiyle çalıșmaktadır. İnsan Kaynakları Birimi, çalıșanların eğitimi ve kariyer gelișimine dair gereksinimlerinin belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde de etkin biçimde rol almaktadır. Risk Yönetimi: Risk Yönetimi Birimi, ilgili BDDK Yönetmeliği çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve uygulamaya konan Banka nın nakit akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısı, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliği, düzeyinin izlenmesi, kontrol altında tutulması ve gerektiğinde değiștirilmesiyle ilgili standartların Banka genelinde uygulanmasından sorumludur. İç Kontrol: İç Kontrol Birimi, bașta fi nansal ve operasyonel sistemler olmak üzere Banka bünyesinde olușturulan tüm kontrol sistemlerinin ișlerliğinden sorumludur. Birim, faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından onaylanan İç Kontrol Birimi Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir. İstenmeyen olaylara karșı yeterli önleyici tedbirlerin alınıp alınmadığının kontrolü, İç Kontrol Birimi nin sorumluluğundadır. Alınan bütün tedbirlere rağmen meydana gelmiș olaylarda ise birimin rolü, kanıtlayıcı ve düzeltici nitelikli araștırma faaliyeti yürütmektir. İnșaat, Emlak ve İdari İșler: İnșaat, Emlak ve İdari İșler Birimi, Banka faaliyetlerinin verimli, güvenli ve etkin biçimde yürütülebilmesi için gerekli sağlık ve güvenlik koșullarına uygun çalıșma ortamını sağlamakla yükümlüdür. Banka nın emlak, inșaat, dekorasyon, kira yönetimleri, çalıșma alanları stratejileri, güvenlik sistemleri, bina yönetimi, ofi s ve bina bakım ișleri, jeneratör, UPS, mekanik ve elektrik sistemlerinden olușan kritik sistemler yönetimi; ayrıca sigorta, fi ziki arșiv yeri sağlama, araç kiralama, kurye ve resepsiyon hizmeti gibi kurumsal hizmetlerden de sorumludur. Birim, iç müșteri ihtiyaçlarına en iyi hizmeti verebilmek için Deutsche Bank küresel değerlerine ve standartlarına uygun bir fi ziki çalıșma ortamının olușturulması konusunda çalıșmaktadır. Hukuk Birimi: Hukuk Birimi, Banka nın iș ve destek hizmet birimlerine yasal danıșmanlık hizmeti vermektedir. Banka nın taraf olduğu sözleșmelerin ve Banka nın diğer birimleri tarafından hazırlanan metinlerin hukuka uygunluğunu incelemekte ve hukuki risklere ilișkin olarak ilgili birimlere görüș sunmaktadır. İș birimlerinin yeni projelerini ve yeni geliștirilen ürünlere ait yapıları hukuki yönden incelemek ve gerektiğinde hukuka uygun alternatifl er sunmak da Hukuk Birimi nin sorumluluğundadır. Hukuk Birimi aynı zamanda Banka nın taraf olduğu davalarda Banka yı temsil etmekte ya da bu amaçla hukuk bürolarını görevlendirmektedir. Küresel olarak benimsenmiș Deutsche Bank değerleri Standartların Banka genelinde uygulanması Kontrol sistemlerinin ișlerliği Deutsche Bank standartlarında fiziki çalıșma ortamı Yasal danıșmanlık hizmeti

12 10 Banka nın mali durumu ve sonuçlarına dair Üst Yönetim e bilgi aktarımı İș birimleri arasında bir köprü Risk tabanlı bir yaklașımla denetim Deutsche Bank Grubu bilgi birikimi ve standartlarında hizmet Finansal Raporlama Birimi: Finansal Raporlama Birimi, günlük ve aylık bazda hazırladığı raporlarla Banka nın mali durumunu incelemekte ve sonuçları hakkında Üst Yönetim e bilgi vermektedir. Kâr merkezlerinin performanslarının sağlıklı bir biçimde değerlendirilebilmesi için bu birimlerin günlük ve aylık dönemler itibariyle mali tablolarını olușturmaktadır. Banka nın bağımsız dıș denetim fi rması ve resmi kurulușlarca yapılan denetimi için bilgi akıșını gerçekleștirmektedir. Üst Yönetim raporlaması ve dahili kontrol sistemleri üzerinde yeni projeler geliștirmekte ve benzer projelere destek olmaktadır. Banka nın mali tablolarını ve ilgili ek bilgileri istenen formatta hazırlayıp Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Merkez Bankası, Hazine Müsteșarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği gibi kurumlara iletmektedir. Uyum Kontrol Birimi: Uyum Kontrol Birimi, kurum içi düzenleme ve uygulamalarla Banka için bağlayıcılığı olan her türlü sözleșme ve benzeri yasal metinlerin ilgili yasa, yönetmelik, etik ilkeler ve genel kabul görmüș Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede, bașta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere ilgili yasa ve mevzuatı temel alarak Banka müșterilerine ve ișlemlerine ilișkin gerekli araștırma ve raporlamaları yapmaktadır. Uyum Kontrol Birimi, ișlevi itibariyle iș birimleri arasında bir köprü konumundadır. Birim, yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiș denetleyici ve düzenleyici kurumlarla ilișkilerde, gerekli yasal uyum ve ișbirliğini sürdürmeye yönelik tavsiyelerde de bulunmaktadır. İlgili mevzuatı izleyerek Banka nın Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve iș birimlerine gerekli konularda görüș ve öneriler sunmak da Uyum Kontrol Birimi nin üstlendiği görevler arasındadır. Teftiș Kurulu: Banka nın tüm birimlerindeki iç kontrol yapısının Yönetim Kurulu adına düzenli ve bağımsız olarak denetlenmesi Teftiș Kurulu nun yükümlülüğündedir. Kurul, iș birimlerince Banka etik standartlarının ödünsüz biçimde uygulanıp uygulanmadığını da denetlemektedir. İç ve dıș mevzuata uygunluk denetiminin yanı sıra, risk tabanlı bir yaklașımla, tüm iș ve destek bölümlerinin çalıșma ortamlarının dinamik ve etkin bir biçimde kontrolü de Teftiș Kurulu nun görevidir. Grup Teknoloji ve Operasyon Birimleri: Teknoloji Birimleri, Banka faaliyetlerinin verimli ve güvenli bir ortamda yürütülmesi için gerekli bilgi teknolojileri altyapısını Deutsche Bank standartlarında kurmak, çalıștırmak ve geliștirmekle yükümlüdür. Altyapı ve uygulama grupları olarak ikiye ayrılan bilgi teknoloji grupları, çalıșmalarını Deutsche Bank Grubu bilgi birikimi ve standartlarını maksimum düzeyde kullanarak yürütür. Teknoloji Birimlerinin amacı, Banka nın hedefl erine, en uygun ve en güvenilir teknikleri kullanarak ulașmasıdır. Operasyon Birimleri, Global Bankacılık ve Global Piyasalar gruplarının sunduğu hizmetlere ait ișlemlerin gerçekleștirilmesinde Deutsche Bank grup standartlarına uygun iș akıșlarını uygulayıp geliștirmektedir. Birim, bu kapsamda yer alan kontrol, takas, ödeme, saklama, dokümantasyon ve raporlama ișlevlerini de yerine getirmektedir.

13 11 Deutsche Bank A.Ș., 2007 Temmuz ayında saklama alanında faaliyet gösteren rakiplerinden T. Garanti Bankası A.Ș. nin saklama birimini satın almıș ve böylelikle saklamacı bankalar arasında %28 oranında pazar payıyla ikinci sıraya yerleșmiștir.

14 12 Yönetim Kurulu < < Jürgen H. Fitschen Yönetim Kurulu Bașkanı, Deutsche Bank AG Global Bankacılık ve Global Bankacılık Operasyonları Bașkanı, Deutsche Grup İcra Komitesi Üyesi, Deutsche Bölgesel Yönetim Bașkanı, Deutsche Bank Almanya Yönetim Kurulu Bașkanı 1948 doğumludur. University of Hamburg dan MBA derecesi olan Fitschen, 30 yıllık bankacılık deneyimine sahiptir yılında Deutsche Bank AG de çalıșmaya bașlamıștır; 2004 yılından bu yana Frankfurt ta, Deutsche Bank Global Bankacılık ve Global Bankacılık Operasyonları bölümlerinin bașında görev yapmaktadır. Aynı zamanda Deutsche Grup İcra Komitesi Üyesi olan Fitschen, dünya çapında Bölgesel Yönetim (Regional Management Worldwide) ve Almanya Yönetim Kurulu nun bașkanlığını da yapmaktadır. 8 Mayıs 2001 den bu yana Deutsche Bank A.Ș. nin Yönetim Kurulu Bașkanlığı nı yürüten Fitschen, 2006 yılında atandığı Deutsche Bank A.Ș. Denetim Komitesi Bașkanlığı görevinden 2008 yılı içinde ayrılmıștır. Ersin Akyüz Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür 1961 doğumludur. London School of Economics den ekonomi lisans ve yüksek lisans, University of Chicago dan ișletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. 20 yıllık bankacılık kariyeri boyunca yurtiçi ve yurtdıșında çeșitli görevler üstlenen Akyüz, Șubat 2008 de Deutsche Bank A.Ș. Genel Müdürü/Murahhas Üyesi olarak görevine bașlamıștır. Ahmet Arınç Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Global Piyasalar Hazine, Yönetici Direktör Kaya Didman Yönetim Kurulu Bașkan Vekili Denetim Komitesi Bașkanı < < 1970 doğumludur. College of Wooster Ekonomi Bölümü nden mezun olmuștur. 17 yıllık bankacılık deneyimine sahip olan Arınç, 1998 yılında Deutsche Bank bünyesine katılmıștır. Deutsche Bank AG, Londra da Sabit Getirili Ürünlerin Alım Satımından Sorumlu Yönetici Direktör olarak çalıșan Arınç, 2000 Ağustos unda Deutsche Bank A.Ș. Yönetim Kurulu na girmiștir. Arınç, Eylül 2005 ten bu yana Murahhas Üye olarak görev yapmaktadır doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi İșletme Bölümü mezunu olan Didman Türk Ekonomi Bankası, Baring Securities (Londra), Morgan Stanley & Co. (Londra) gibi șirketlerde üst düzey görevlerde bulunmuștur. Haziran 2007 de Deutsche Bank A.Ș. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Didman, Haziran 2008 den bu yana Denetim Komitesi Bașkanlığı görevini yürütmektedir.

15 BÖLÜM II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları 13 Ayrılanlar Selçuk Yorgancıoğlu Șubat 2008 de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıș, yerine Ersin Akyüz atanmıștır. H. Jürgen Fitschen ve Sedat Eratalar 2006 yılında atandıkları Denetim Komitesi üyeliklerinden 2008 yılı içinde ayrılmıș, yerlerine Kaya Didman Denetim Komitesi Bașkanı, Dinkar Jetley ise Denetim Komitesi üyesi olarak atanmıșlardır. Cihat Tokgöz, Yönetim Kurulu Üyesi (Haziran 2008-Ocak 2009 arasında görev yapmıștır). < < Roselyne Renel Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Kredi Risk Yönetimi, Yönetici Direktör Dalınç Arıburnu Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Global Piyasalar, Yönetici Direktör 1967 doğumludur. London Chamber of Commerce and Industry den Muhasebe sertifi kasına sahiptir. 17 yıllık bankacılık deneyimi olan Renel, 1994 yılından bu yana Deutsche Bank bünyesinde çalıșmaktadır. Deutsche Bank AG, Londra da Kredi Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapan Renel, aynı zamanda Ocak 2002 den bugüne Deutsche Bank A.Ș. Yönetim Kurulu Üyesi dir doğumludur. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nden mezun olan Arıburnu, Rochester Institute of Technology den ișletme yüksek lisans derecesine sahiptir yılından bu yana Deutsche Bank AG, Londra da Global Piyasalardan Sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapmaktadır yılları arasında Deutsche Bank A.Ș. de çalıșan Arıburnu, Nisan 2004 ten bu yana Banka Yönetim Kurulu Üyesi dir. H. Sedat Eratalar İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi < Dinkar Jetley Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi < 1952 doğumludur. Ankara Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü mezunu olan Eratalar, yılları arasında Arthur Andersen fi rmasında ortak olarak çalıșmıștır. Eratalar, yılları arasında Yönetim Danıșmanlığı nda kurucu olarak görev yapmıștır. Ağustos 2001 den bugüne Deutsche Bank A.Ș. Yönetim Kurulu Üyesi olan Eratalar, 2006 yılında İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıștır. Eratalar, 2006 yılında atandığı Denetim Komitesi üyeliğinden 2008 yılı içinde ayrılmıștır doğumludur. University of Calcutta dan ticaret, University of Pennsylvania Wharton School of Business dan ise ișletme yüksek lisans derecesine sahiptir yılından bu yana Deutsche Bank AG de görev yapmaktadır. Yönetici Direktör unvanına sahip olan Jetley, Haziran 2008 de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyesi olarak atanmıștır.

16 14 Üst Yönetim Arka sırada soldan sağa: Ali Doğrusöz, Günce Çakır, Yekta Bahadıroğlu Ön sırada soldan sağa: Hakan Tat, Özge İnan, Jürgen H. Fitschen, Ersin Akyüz, Gonca Duygu Özcan, M. Kemal Șahin Özge İnan, Genel Müdür Yardımcısı - Operasyon Komitesi Bașkanı: 1970 doğumludur. İstanbul Üniversitesi İșletme Fakültesi nden mezun olmuștur. 15 yıllık bankacılık deneyimine sahip olan İnan, 1998 yılından bugüne Deutsche Bank A.Ș. bünyesinde görev yapmaktadır. Ali Doğrusöz, Genel Müdür Yardımcısı - Teknoloji ve Operasyon: 1963 doğumludur. North Carolina State University Makina Mühendisliği nden lisans ve ODTÜ Makina Mühendisliği nden yüksek lisans derecelerine sahiptir. 20 yıldır iș yașamında olan Doğrusöz, 2002 yılından bu yana Deutsche Bank A.Ș. de görev yapmaktadır. Mustafa Kemal Șahin, Direktör - Uyum Kontrol: 1970 doğumludur. ODTÜ Ekonomi lisans ve Warwick Business School İșletme yüksek lisans derecelerine sahiptir yılından bu yana bankacılık sektöründe çalıșan Șahin, 2005 yılında Deutsche Bank A.Ș. bünyesine katılmıștır. Șahin aynı zamanda Banka Uyum Görevlisi olarak atanmıștır. Özcan Yekta Bahadıroğlu, Direktör - Teftiș Kurulu: 1969 doğumludur. ODTÜ den ekonomi lisans ve RSM Erasmus University den ișletme yüksek lisans derecelerine sahiptir yılından bu yana bankacılık alanında çalıșan Bahadıroğlu, 2002 yılında Deutsche Bank A.Ș. bünyesine katılmıștır. Gonca Duygu Özcan, Müdür - İnșaat, Emlak ve İdari İșler: 1972 doğumludur. İTÜ Mimarlık Fakültesi lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi/Manchaster Business School İșletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. 16 yıllık iș deneyiminin 13 yılı bankacılık alanında olan Özcan, 2006 yılından bu yana Deutsche Bank A.Ș. de görev yapmaktadır. Günce Çakır, Müdür - Hukuk Bölümü: 1977 doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve State University of New York, Buffalo, Law School yüksek lisans (LL.M.) derecelerine sahiptir. Dokuz yıllık mesleki deneyiminin sekiz yılı bankacılık alanındadır yılının Aralık ayından bu yana Deutsche Bank A.Ș. de görev yapmaktadır. Hakan Tat, Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları: 1975 doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü nden mezun olmuștur yılından bu yana çeșitli kurulușlarda insan kaynakları ve eğitim yönetimi alanında çalıșmıștır yılında Deutsche Bank A.Ș. de göreve bașlamıș, 2007 yılında İnsan Kaynakları Bölüm Yöneticisi olarak atanmıștır. Nesrin Akyüz*, Müdür - Risk Yönetimi: 1975 doğumludur. ODTÜ İșletme Bölümü nden mezun olmuștur yılından bu yana çeșitli bankaların denetimlerinde bulunan Akyüz, 2006 yılında Deutsche Bank A.Ș. bünyesine katılmıștır. Kumru Besim*, Müdür Yardımcısı - İç Kontrol: 1973 doğumludur. İstanbul Üniversitesi İngilizce İșletme Bölümü nden mezun olmuștur yılından bu yana çeșitli bankaların finansal planlama ve kontrol bölümlerinde çalıșan Besim, 2006 yılı sonunda Deutsche Bank A.Ș. bünyesine katılmıștır. * Fotoğrafta yer almamaktadır.

Deutsche Bank. Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu

Deutsche Bank. Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı - 02 01 - Sunuş Finansal Göstergeler - 09 Deutsche Bank A.Ş. nin Tarihsel Gelişimi - 09 Yıl İçindeki

Detaylı

Deutsche Bank A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu

Deutsche Bank A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu Deutsche Bank A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu Derecelendirme kuruluşu Fitch, Kasım 2012'de, Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu BBB-'ye yükseltti; bu, Türkiye'nin 1994'ten bu yana aldığı ilk yatırım

Detaylı

Deutsche Bank. Sürdürülebilir Performans. Disiplin. Ortaklık. Dürüstlük. Deutsche Bank A.Ş. 2013 Faaliyet Raporu. Değerlerimiz ve İnançlarımız

Deutsche Bank. Sürdürülebilir Performans. Disiplin. Ortaklık. Dürüstlük. Deutsche Bank A.Ş. 2013 Faaliyet Raporu. Değerlerimiz ve İnançlarımız Müşteri Odaklılık Yenilikçilik Sürdürülebilir Performans Disiplin Dürüstlük Ortaklık Deutsche Bank A.Ş. 2013 Faaliyet Raporu Değerlerimiz ve İnançlarımız Değerlerimiz ve İnançlarımız altı Dürüstlük Söylediğimiz

Detaylı

Deutsche Bank A.Ş. 2014 Faaliyet Raporu. Değerlerimiz ve İnançlarımız. Deutsche Bank. Müşteri Odaklılık. Disiplin. Sürdürülebilir Performans.

Deutsche Bank A.Ş. 2014 Faaliyet Raporu. Değerlerimiz ve İnançlarımız. Deutsche Bank. Müşteri Odaklılık. Disiplin. Sürdürülebilir Performans. Dürüstlük Sürdürülebilir Performans Müşteri Odaklılık Yenilikçilik Disiplin Ortaklık Deutsche Bank A.Ş. 2014 Faaliyet Raporu Değerlerimiz ve İnançlarımız Değerlerimiz ve İnançlarımız altı Dürüstlük Söylediğimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Faaliyet Raporu 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin bir parçası olarak,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Faaliyet Raporu 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin bir parçası olarak,

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK ADRES: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza B Blok No: 257 Kat:15 34398 ŞİŞLİ / İSTANBUL Telefon : 0 (212) 286 81 00 Fax: 0 (212) 286 81 01 www.nurolbank.com.tr

Detaylı

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2008 31.12.2008 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. : Büyükdere

Detaylı

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK

Detaylı

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ

Detaylı

FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ. Faaliyet Raporu 2014

FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ. Faaliyet Raporu 2014 FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ Sektör ortalamalarının üzerinde büyüyen olarak ticareti, güvenli, özel ve farklı çözümlerimizle finanse ediyoruz. Yaygın şube ağımız, geniş saha ekibimiz ve

Detaylı

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2007-31.12.2007 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. : Büyükdere

Detaylı

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER DAHA GÜÇLÜ ADIMLARLA YOLA DEVAM.... 2 Olağan Genel Kurul Gündemi... 3 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.... 4 BTMU Global...

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 1

FAALİYET RAPORU 2014 1 FAALİYET RAPORU 2014 1 İçindekiler GENEL BİLGİLER Önsöz Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı Hakkımızda, Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU Bu Rapor BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU Bu Rapor BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK - 31 MART 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetinı Kurulu na

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetinı Kurulu na Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetinı Kurulu na ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU we :vrn or,d istanbul Turkey AnD -noem3gtlnmd So lu4ieıı

Detaylı

01.01.2015-31.03.2015

01.01.2015-31.03.2015 SERİ : II, 14.1 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.ġ. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Banka nın Ticari Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.

Detaylı

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu içindekiler I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

HBL İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Eylül 2009 BÖLÜM 1 BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER HBL İstanbul Eylül 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 01.01.2009 30.09.2009 Ticaret

Detaylı

Faaliyet Raporu 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Faaliyet Raporu 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 2 3 Bankamız Vizyonu: Vizyonumuz ne olmak istediğimizi tarif etmektedir: Dünyadaki en iyi finansal hizmetler şirketi. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.,

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI Yetenek oyunu kazandırır ama takım çalışması ve zeka şampiyonluğu kazandırır. Michael Jordan (Dünyanın en çok tanınan basketbol oyuncusu olan Jordan, NBA in sitesinde tüm zamanların en iyi basketbol oyuncusu

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı