Faaliyet Raporu Deutsche Bank A.Ș.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu 2008. Deutsche Bank A.Ș."

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2008 Deutsche Bank A.Ș.

2 Uluslararası Kimliğimiz Deutsche Bank A.Ș. olarak biz, güçlü ve yüksek kârlılığa sahip, özel müșterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankayız. Misyonumuz Misyonumuz, yüksek talepleri olan müșterilere fi nansal çözümler sağlayan küresel bir kuruluș olmak için rekabet ederken ortaklarımız ve çalıștığımız kișiler için yüksek değerler yaratmaktır. Bașarma Tutkumuz Bașarı tutkusu bizim iș yapma biçimimizdir. Mükemmelliği arar, benzersiz yaklașımlarla yenilikçi çözümler üretir ve uzun soluklu ilișkiler kurarız. Değerlerimiz Deutsche Bank, markamızı her gün nasıl hayata geçirdiğimizi gösteren beș temel değer ile ișletilir. Performans Kendimizi sonuç odaklı bir kültüre adadık. Güven Davranıș ve yaklașımlarımızda güvenilir, adil ve dürüstüz. Ekip Çalıșması Bașarıya ulașmak için ișimizin ve çalıșanlarımızın farklılığından yararlanır, birlikte iș üretiriz. Yenilik Müșterilerin gereksinimlerini karșılamak için kalıcı değerlerden ödün vermeden yeni çözümler geliștiririz. Müșteriye Odaklanma Müșterilerimizi faaliyetlerimizin merkezinde konumlandırırız. Yaptığımız her șeyi onlar yönlendirir.

3 1 İçindekiler BÖLÜM I - Sunuș 2 Finansal Göstergeler 2 Deutsche Bank A.Ș. nin Tarihsel Gelișimi 3 Yıl İçindeki Ana Sözleșme Değișiklikleri 3 Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değișiklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları 4 Yönetim Kurulu Bașkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı 5 Sektörel Konum 5 Araștırma ve Geliștirme Yılı Faaliyetleri BÖLÜM II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları 12 Yönetim Kurulu 14 Üst Yönetim 16 Denetçiler 16 Komiteler 18 Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 18 İnsan Kaynakları Uygulamaları 19 Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İșlemler 19 Destek Hizmeti Alınan Kiși ve Kurulușlar 19 Sosyal Sorumluluk Projeleri BÖLÜM III - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 20 Denetçiler Raporu 20 Denetim Komitesi Raporu 22 Mali Durum Değerlendirmesi 22 Risk Yönetimi Politikaları 25 Derecelendirme Kurulușlarınca Verilen Notlar 26 Beș Yıllık Özet Finansal Bilgiler BÖLÜM IV - Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Bağımsız Denetim Raporu 34 Finansal Tablolar ve Dipnotları

4 2 Finansal Göstergeler 31 Aralık 2008 Özet Finansal Bilgiler (000 YTL) 2008 Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler Toplam Aktifler Mevduat Özkaynaklar Faiz Gelirleri Faaliyet Kârı Finansal Oranlar (%) 2008 Sermaye Yeterlilik Oranı 40,68 Özkaynaklar/Aktifler Oranı 49,21 Bilanço Dıșı Yükümlülükler (000 YTL) 2008 Garanti ve Kefaletler Türev Finansal Araçlar Emanet Kıymetler Deutsche Bank A.Ș. nin Tarihsel Gelișimi 1987 yılında Türk Merchant Bank A.Ș. olarak kuruldu. Banka nın unvanı 1997 yılında Bankers Trust A.Ș. olarak değiști. Deutsche Bank ın Bankers Trust ı satın almasından sonra, 2000 yılından itibaren Türkiye deki faaliyetlerine Deutsche Bank A.Ș. olarak devam etti yılına dek yatırım bankacılığı lisansı altında kurumsal bankacılık hizmetleri sunan Deutsche Bank A.Ș., ürün yelpazesini genișletmek amacıyla mevduat toplama izni almak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na bașvurdu yılı Ekim ayında mevduat toplama izni aldı yılından itibaren kurumsal nakit yönetimi, risk yönetimi ile takas ve saklama hizmetlerini ürün yelpazesine ekledi yılında T. Garanti Bankası A.Ș. nin saklama birimini satın aldı ve saklamacı bankalar arasında ikinci sıraya yerlești yılından bu yana olduğu gibi 2008 yılında da piyasa yapıcısı olarak Hazine nin düzenlediği ihalelere katılma hakkını aldı.

5 BÖLÜM I - Sunuș 3 Yıl İçindeki Ana Sözleșme Değișiklikleri 2008 yılı içinde Ana Sözleșme de herhangi bir değișiklik yapılmamıștır. Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değișiklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları Deutsche Bank A.Ș. sermayedarlarının tamamı Deutsche Bank Grubu șirketleridir yılı içinde hisse oranları yaklașık %0,001 olan ortakların bir kısmı paylarını bașka Deutsche Bank Grubu șirketlerine devretmișlerdir. Sermaye yapısında yıl içinde olușan değișiklikler așağıdaki tabloda yer almaktadır. 01/01/ /05/2008 Arası Ortağın Unvanı Hisse Adedi Hisse Tutarı (YTL) Hisse Oranı (%) Deutsche Bank AG ,99 Süddeutsche Vermögensverwaltung GmbH 67,5 6,75 <1 DB New Ventures AG 67,5 6,75 <1 DEUBA Verwaltungsgesellschaft mbh 67,5 6,75 <1 DB Capital Markets (Deutschland) GmbH 67,5 6,75 <1 Toplam /05/ /07/2008 Arası Ortağın Unvanı Hisse Adedi Hisse Tutarı (YTL) Hisse Oranı (%) Deutsche Bank AG ,99 Süddeutsche Vermögensverwaltung GmbH 68 6,8 <1 DEUBA Verwaltungsgesellschaft mbh 68 6,8 <1 Nordwestdeutscher Wohnungsbauträger Gesellschaft mit beschränkter Haftung 67 6,7 <1 DB Capital Markets (Deutschland) GmbH 67 6,7 <1 Toplam /07/ /12/2008 Arası Ortağın Unvanı Hisse Adedi Hisse Tutarı (YTL) Hisse Oranı (%) Deutsche Bank AG ,99 Süddeutsche Vermögensverwaltung GmbH 68 6,8 <1 DB Industrial Holdings GmbH 68 6,8 <1 Nordwestdeutscher Wohnungsbauträger Gesellschaft mit beschränkter Haftung 67 6,7 <1 DB Capital Markets (Deutschland) GmbH 67 6,7 <1 Toplam Banka nın ortaklık yapısında Yönetim Kurulu Bașkanı ve üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının payları yoktur.

6 4 Yönetim Kurulu Bașkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı 2008 yılı, bankacılık ve fi nans sektörlerinin uzun yıllardan bu yana karșılaștığı en zor yıl oldu yılının ikinci yarısında ABD de konut fi nansmanına dayalı kredi piyasasında bașlayan kriz, zaman içinde diğer piyasaları da etkisi altına aldı Eylül ünde ABD de en büyük yatırım bankalarından birinin ifl asının ardından piyasalar hızla bozulmaya bașladı. Öyle ki, hükümetler ve merkez bankaları piyasaları ve fi nans kurumlarını desteklemek için büyük çaplı önlemler almak durumunda kaldılar. Türkiye ekonomisinin, küresel çapta bir ekonomik krize dönüșen bu mali krizden etkilenmemesi mümkün değildi. Son altı yıl boyunca sergilediği yüksek büyüme sürecinin ardından, 2008 yılının ikinci çeyreğinde ekonomik büyüme hız kaybetmeye bașladı. Ekonomik koșullardaki bozulma sonuç olarak dördüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin %6,2 oranında daralmasına yol açtı. Küresel ekonomide ve Türkiye ekonomisindeki bu gelișmeler, doğal olarak sektörün tümünde olduğu gibi bizim 2008 yılı performansımız üzerinde de etkilerini gösterdi. Bu süreçte, fi yatlama ve riske yönelik muhafazakâr tutumumuz sayesinde ağırlıklı olarak kısa vadeli, görece düșük riskli bir kredi portföyüne sahip olmanın yararlarını gördük ve herhangi bir kredi kaybına uğramadık. Buna karșın, FX ve tahvil/bono piyasalarındaki dalgalanmalar bizim gelirlerimiz üzerinde de etkili oldu yılında, 2007 ye kıyasla %17 oranında bir düșüșle, 33,8 milyon YTL vergi sonrası net kâr elde ettik. Sermayemiz açısından bakıldığında ise yılı, %41 gibi çok güçlü bir sermaye yeterlilik oranıyla tamamladık. Bu oran, 29,8 milyon YTL tutarındaki temettü ödemesinden sonra dahi %35 gibi çok yüksek bir düzeyde kalacaktır de saklama alanındaki güçlü performansımızı sürdürdük. Garanti Bankası nın saklama biriminin satın alınmasının ardından Nisan ayında müșterilerin devri tamamlandı. Satın alımdan bu yana müșteri portföyümüze çok fazla sayıda yeni müșteri katılımı da gerçeklești ve 2007 Aralık sonunda %10 olan pazar payımız Mart 2009 itibariyle %35 e yükseldi. Saklama alanında sergilediğimiz bu dikkat çekici performans sayesinde Global Custodian dergisi tarafından en iyi saklama bankası seçildik. Hedefi miz, yılın geri kalanında pazar payımızı daha da artırarak 2010 itibariyle pazarda lider konuma gelmektir yılı da zorlu bir yıl olacaktır. Buna rağmen, güçlü sermaye pozisyonumuz, deneyimli ve uzman personelimiz ve sürekli geliștirdiğimiz operasyonel etkinliğimiz sayesinde bu zorlu koșulları da așacağımızdan kușkumuz yoktur. Müșterilerimize güvenilir bir iș ortağı olarak hizmet verirken gücümüzü Deutsche Bank grubunun küresel ağından ve yerel deneyimimizden alıyoruz. Memnuniyetle belirtmek isteriz ki, bu güçle 2009 yılına çok iyi bir bașlangıç yapmıș bulunuyoruz. Jürgen Fitschen Yönetim Kurulu Bașkanı Ersin Akyüz Genel Müdür

7 BÖLÜM I - Sunuș 5 Sektörel Konum Ana ortağı Deutsche Bank AG nin sağladığı güçlü küresel bankacılık ağının üstünlüklerini kullanarak 1987 yılından bu yana Türkiye de faaliyet gösteren Deutsche Bank A.Ș., öncelikle kurumsal bankacılığa odaklanmıștır. Tüm dünyada 72 ülkede, yaklașık çalıșana ve milyar avro (Aralık 2008) aktif büyüklüğe sahip olan Deutsche Bank Grubu nun İstanbul daki iștiraki Deutsche Bank A.Ș., kurumsal bankacılık hizmetlerini toplam 95 çalıșanıyla sunmaktadır. Etkin olduğu ürün ve hizmet gruplarında en yüksek kaliteyi hedefl eyen Deutsche Bank A.Ș., çalıștığı her müșterinin birinci ya da ikinci bankası olmaya önem vermektedir. Deutsche Bank A.Ș. nin sahip olduğu aktifl er büyük oranda alım satım amaçlı hazine bonosu ve devlet tahvili portföyünden olușmaktadır. Bu nedenle, Banka risk ağırlıklı aktifl eri açısından sektöre kıyasla oldukça düșük bir orana sahiptir. Bilanço dıșında izlenen vadeli yabancı para ișlemleri de Banka nın ana faaliyet kollarından biridir. Kârının büyük kısmı sermaye piyasası ișlem kârlarından ve kambiyo ișlem kârlarından olușmaktadır. Etkin ürün ve hizmet gruplarında kalite Sabit getirili menkul kıymet ișlemlerinde %5,25 pazar payı Banka, 2008 yılında, tahvil ve bono kesin alım satım pazarı ve borsa dıșı sabit getirili menkul kıymet kesin alım satım ișlemlerinde %5,25 pazar payı elde etmiștir. Türk lirası karșılığı döviz ișlem hacimleri toplamında da %4,35 pazar payına ulașmıștır. Ticari bankacılık, Deutsche Bank A.Ș. nin önümüzdeki dönemde daha etkin olarak varlık göstermeyi hedefl ediği alanlardan biridir. Bu perspektifl e, üç yıl önce Banka bünyesinde Ticari Bankacılık Bölümü olușturulmuștur. Ticari Bankacılık Bölümü altında yer alan Takas ve Saklama Hizmetleri Birimi oldukça bașarılı bir performans göstermiș ve kısa zamanda %28 lere ulașan önemli bir pazar payı elde etmiștir. Yüksek sermaye yeterlilik oranı Deutsche Bank A.Ș. müșterilerini son derece seçici bir değerlendirmeyle belirlemektedir. Banka nın müșteri portföyü, oldukça düșük risk tașıyan yerli ve yabancı șirketlerden olușmaktadır. Müșteri nakdi risk yoğunlașması, titizlikle belirlenen müșteri sayısının sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. Deutsche Bank A.Ș., sektör ve grup ortalamasına kıyasla yüksek bir sermaye yeterlilik oranına sahiptir. Araștırma ve Geliștirme Türkiye de uzun yıllar yatırım bankacılığı lisansı altında kurumsal bankacılık hizmetleri sunan Deutsche Bank A.Ș., 2004 Ekim inde edindiği ticari bankacılık lisansıyla bu alanda da hizmet sunmaya bașlamıștır yılında ise Banka bünyesinde takas ve saklama hizmetleri kurulmuștur. Hizmet kalitesini ve çeșitliliğini sürekli artırmak için çalıșan Deutsche Bank A.Ș., yaygınlașan hizmetlerinin ve nakit yönetimi ürünlerinin gerektirdiği sistem geliștirme çalıșmaları gerçekleștirmektedir yılında ana faaliyet kolunun uzantısı olarak bașlayan bu hizmetler, 2008 yılında da etkin bir biçimde sürdürülmüștür. Türkiye de kurumsal bankacılık öncelikli faaliyetler Ana sermayedarı Deutsche Bank AG nin halka arz, blok satıș ve türev ürünler alanlarında sahip olduğu küresel ağ olanaklarını ve uzmanlık birikimini yerel deneyimiyle bütünleștiren Deutsche Bank A.Ș., sermaye piyasalarında da hizmet sunmaya devam etmektedir. Deutsche Bank A.Ș., uzun zamandır yükselen ekonomiler arasında öne çıkan Türkiye nin önümüzdeki yıllar için önemli bir büyüme ve yatırım potansiyeli tașıdığına inanmaktadır. Bu perspektifl e, büyümesini Türkiye de öncelikle kurumsal bankacılığa odaklanmıș olarak sürdürmektedir.

8 6 Dünyada yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki etkin ve belirleyici konumuyla öne çıkan Deutsche Bank, bu alanda Türkiye de de öncü aktörlerden biri olarak dikkat çekmektedir.

9 BÖLÜM I - Sunuș Yılı Faaliyetleri Deutsche Bank A.Ș. organizasyonu, Global Bankacılık ve Global Piyasalar fonksiyonları ile Destek Hizmetleri nden olușmaktadır. Global Bankacılık Global Bankacılık Grubu, Kurumsal Finansman ve Ticari Bankacılık bölümlerinden olușmaktadır. Kurumsal Finansman Bölümü Türkiye nin önde gelen șirketlerine, fi nansal kurumlarına ve küresel ağında yer alan yabancı kurulușlara yatırım bankacılığı hizmetleri veren Deutsche Bank A.Ș., güçlü fi nansal kaynaklarını ve uluslararası sermaye piyasalarındaki deneyimini müșteri odaklı bir yaklașımla yerel ve yabancı șirketlerin kullanımına sunmaktadır. Önde gelen șirketlere ve finans kurumlarına yatırım bankacılığı hizmeti Dünyada yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki etkin ve belirleyici konumuyla öne çıkan Deutsche Bank, bu alanda Türkiye de de öncü aktörlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Ticari Bankacılık Bölümü Ticari Bankacılık Bölümü, kurumlara ve fi nansal kurulușlara hizmet veren üç birimden olușmaktadır. Dıș Ticaret Finansmanı ve Kurumsal Nakit Yönetimi: Bu birim, yerel fi rmalarla uluslararası fi rmaların Türkiye deki iștiraklerine ticaretin fi nansmanı, ulusal ve uluslararası ödemeler ve risk yönetimi konularında hizmet sunmaktadır. Birimin faaliyetleri kapsamında hem günlük operasyonları destekleyici hem de yapılandırılmıș ürünler bulunmaktadır. Ticaretin finansmanı, ödemeler ve risk yönetimi Dıș ticaretin fi nansmanıyla ilgili ürünler arasında ihracat ve ithalat tahsilatları (mal ve vesaik mukabili akreditifl er), ihracat akreditifl eri, ithalat akreditif teyit ve iskontoları, ihale, avans, gümrük garantileri, performans garantileri, teminat mektupları, sendikasyon kredileri ve emtia fi nansmanı bulunmaktadır. Deutsche Bank A.Ș yılından bu yana etkin bir biçimde kurumsal nakit yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Banka bu alanda, piyasa dinamiklerine göre orta vadede Deutsche Bank Grubu ürünlerini Türkiye ye getirmek ve Gruba ait uluslararası projelerin Türkiye tarafında görev almak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Finansal Kurumlar Ticaret Finansmanı ve Nakit Yönetimi: Deutsche Bank, Türk bankalarının önde gelen ana muhabirlerinden biridir. Bu konumuyla bankalara nakit yönetimi çözümleri sağlayan birim, ABD doları para transferlerini Deutsche Bank Trust Company Americas, New York; avro para transferlerini Deutsche Bank AG, Frankfurt ve sterlin para transferlerini Deutsche Bank AG, Londra kanalıyla gerçekleștirmektedir. Birim, dolar ve avro bazında ticari ve hazine para transferleri, likidite yönetimi, çek servisi ve buna bağlı ürünlerin satıș ve destek hizmetlerini sunmaktadır. Ayrıca, Türkiye deki fi nansal kurumların yurtdıșına açtığı akreditifl erin teyit, fi nansman ve iskontolarında aktif bir rol alarak küresel ticaretin fi nansmanında kullanılan benzer ürünlerin satıș ve pazarlamasını yapmaktadır. Nakit yönetimi çözümleri ve transferi

10 8 Türkiye deki en iyi saklama bankası Takas ve Saklama Hizmetleri: 2005 yılında yetkin ve deneyimli bir ekip tarafından kurulan birim, Türkiye deki sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcıya takas ve saklama hizmetleri sunmaktadır. Birim faaliyetleri arasında, ağırlıklı olarak saklama ve takas portföyündeki senetlerin sermaye artırımlarına katılım, temettü ödemelerinin müșteri hesaplarına dağıtımı, yabancı müșteriler adına yatırım yapılan șirketlerin genel kurullarına katılım ve oy kullanma, hisse senedi ödünç ișlemlerine aracılık gibi hizmetler yer almaktadır. Deutsche Bank A.Ș., 2007 Temmuz ayında saklama alanında faaliyet gösteren rakiplerinden T. Garanti Bankası A.Ș. nin saklama birimini satın almıș ve böylelikle saklamacı bankalar arasında %28 oranında pazar payıyla ikinci sıraya yerleșmiștir. Banka, 2009 yılında yeni ürünler geliștirmek ve hizmet kalitesini artırmak yoluyla müșteri tabanını daha da genișletmeyi hedefl emektedir. Deutsche Bank A.Ș., Global Custodian dergisinin gelișmekte olan piyasalardaki saklama hizmeti veren bankalar arasında yapmıș olduğu müșteri anketinde hem 2006 hem de 2007 yılında Türkiye deki en iyi saklama bankası seçilmiștir. Global Piyasalar Global Piyasalar Grubu na Borç ve Sermaye Piyasaları Bölümü ve Araștırma Bölümü bağlıdır. Borçlanmaya yönelik araçların yapılandırılması Borç ve Sermaye Piyasaları Bölümü: Borç ve Sermaye Piyasaları Bölümü, borçlanmaya yönelik sermaye piyasası ve para piyasaları araçlarının yapılandırılması ve satıșını yapmaktadır. Finansal kurumların, sigorta șirketlerinin ve kurumsal șirketlerin döviz ve Türk lirası spot ve vadeli alım satım ișlemlerine aracılık eden Bölüm; borçlanma araçları, hazine bonosu, tahvil ve türev ürünlerin alım satım ișlemlerini de gerçekleștirmektedir. Ayrıca, risk yönetimi politikalarını gözeterek müșterilerine kur ve faiz riski yönetimi konusunda hizmet sunmaktadır. Deutsche Bank A.Ș., sabit getirili ürünlerle ilgili olarak Türkiye sermaye piyasalarında yönlendirici bir konumda bulunmaktadır. Bilgi aktarımı, yatırım önerisi Araștırma Bölümü: Araștırma Bölümü, makroekonomik ve politik gelișmeleri yakından izlemekte; günlük, haftalık, aylık ve üçer aylık düzenli raporlar üreterek Banka nın iç birimlerine ve müșterilerine bilgi aktarımı sağlamakta ve yatırım önerisi sunmaktadır. Risk Yönetimi, Yatırım Bankacılığı, Sermaye Piyasaları bölümlerinin yanı sıra Deutsche Bank ın Uluslararası Orijinasyon Bölümü de çalıșmalarında Araștırma Bölümü nün hazırladığı, Türkiye ekonomisiyle ilgili risk ve getiri analizini temel almaktadır. Bölüm, bu çalıșmalarını satıș birimleri ve yatırımcılarla da etkin bir biçimde paylașmaktadır.

11 BÖLÜM I - Sunuș 9 Destek Hizmetleri İnsan Kaynakları, Risk Yönetimi, İç Kontrol, İnșaat, Emlak ve İdari İșler, Hukuk, Finansal Raporlama, Uyum Kontrol, Teftiș Kurulu ile Teknoloji ve Operasyon bölümleri Destek Hizmetleri Grubu altında yer almaktadır. İnsan Kaynakları: İnsan Kaynakları Birimi, Banka stratejileri doğrultusunda ișe alım ve iș gücü planlaması ile performans yönetimi süreçlerinin gözetilmesinden sorumludur. Küresel olarak benimsenmiș Deutsche Bank değerlerine uygun bir çalıșma ortamının olușturulmasını güvence altına alan Birim, adil ve rekabetçi ücret ve yan haklar sistemlerinin uygulanması ilkesiyle çalıșmaktadır. İnsan Kaynakları Birimi, çalıșanların eğitimi ve kariyer gelișimine dair gereksinimlerinin belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde de etkin biçimde rol almaktadır. Risk Yönetimi: Risk Yönetimi Birimi, ilgili BDDK Yönetmeliği çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve uygulamaya konan Banka nın nakit akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısı, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliği, düzeyinin izlenmesi, kontrol altında tutulması ve gerektiğinde değiștirilmesiyle ilgili standartların Banka genelinde uygulanmasından sorumludur. İç Kontrol: İç Kontrol Birimi, bașta fi nansal ve operasyonel sistemler olmak üzere Banka bünyesinde olușturulan tüm kontrol sistemlerinin ișlerliğinden sorumludur. Birim, faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından onaylanan İç Kontrol Birimi Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir. İstenmeyen olaylara karșı yeterli önleyici tedbirlerin alınıp alınmadığının kontrolü, İç Kontrol Birimi nin sorumluluğundadır. Alınan bütün tedbirlere rağmen meydana gelmiș olaylarda ise birimin rolü, kanıtlayıcı ve düzeltici nitelikli araștırma faaliyeti yürütmektir. İnșaat, Emlak ve İdari İșler: İnșaat, Emlak ve İdari İșler Birimi, Banka faaliyetlerinin verimli, güvenli ve etkin biçimde yürütülebilmesi için gerekli sağlık ve güvenlik koșullarına uygun çalıșma ortamını sağlamakla yükümlüdür. Banka nın emlak, inșaat, dekorasyon, kira yönetimleri, çalıșma alanları stratejileri, güvenlik sistemleri, bina yönetimi, ofi s ve bina bakım ișleri, jeneratör, UPS, mekanik ve elektrik sistemlerinden olușan kritik sistemler yönetimi; ayrıca sigorta, fi ziki arșiv yeri sağlama, araç kiralama, kurye ve resepsiyon hizmeti gibi kurumsal hizmetlerden de sorumludur. Birim, iç müșteri ihtiyaçlarına en iyi hizmeti verebilmek için Deutsche Bank küresel değerlerine ve standartlarına uygun bir fi ziki çalıșma ortamının olușturulması konusunda çalıșmaktadır. Hukuk Birimi: Hukuk Birimi, Banka nın iș ve destek hizmet birimlerine yasal danıșmanlık hizmeti vermektedir. Banka nın taraf olduğu sözleșmelerin ve Banka nın diğer birimleri tarafından hazırlanan metinlerin hukuka uygunluğunu incelemekte ve hukuki risklere ilișkin olarak ilgili birimlere görüș sunmaktadır. İș birimlerinin yeni projelerini ve yeni geliștirilen ürünlere ait yapıları hukuki yönden incelemek ve gerektiğinde hukuka uygun alternatifl er sunmak da Hukuk Birimi nin sorumluluğundadır. Hukuk Birimi aynı zamanda Banka nın taraf olduğu davalarda Banka yı temsil etmekte ya da bu amaçla hukuk bürolarını görevlendirmektedir. Küresel olarak benimsenmiș Deutsche Bank değerleri Standartların Banka genelinde uygulanması Kontrol sistemlerinin ișlerliği Deutsche Bank standartlarında fiziki çalıșma ortamı Yasal danıșmanlık hizmeti

12 10 Banka nın mali durumu ve sonuçlarına dair Üst Yönetim e bilgi aktarımı İș birimleri arasında bir köprü Risk tabanlı bir yaklașımla denetim Deutsche Bank Grubu bilgi birikimi ve standartlarında hizmet Finansal Raporlama Birimi: Finansal Raporlama Birimi, günlük ve aylık bazda hazırladığı raporlarla Banka nın mali durumunu incelemekte ve sonuçları hakkında Üst Yönetim e bilgi vermektedir. Kâr merkezlerinin performanslarının sağlıklı bir biçimde değerlendirilebilmesi için bu birimlerin günlük ve aylık dönemler itibariyle mali tablolarını olușturmaktadır. Banka nın bağımsız dıș denetim fi rması ve resmi kurulușlarca yapılan denetimi için bilgi akıșını gerçekleștirmektedir. Üst Yönetim raporlaması ve dahili kontrol sistemleri üzerinde yeni projeler geliștirmekte ve benzer projelere destek olmaktadır. Banka nın mali tablolarını ve ilgili ek bilgileri istenen formatta hazırlayıp Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Merkez Bankası, Hazine Müsteșarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği gibi kurumlara iletmektedir. Uyum Kontrol Birimi: Uyum Kontrol Birimi, kurum içi düzenleme ve uygulamalarla Banka için bağlayıcılığı olan her türlü sözleșme ve benzeri yasal metinlerin ilgili yasa, yönetmelik, etik ilkeler ve genel kabul görmüș Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede, bașta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere ilgili yasa ve mevzuatı temel alarak Banka müșterilerine ve ișlemlerine ilișkin gerekli araștırma ve raporlamaları yapmaktadır. Uyum Kontrol Birimi, ișlevi itibariyle iș birimleri arasında bir köprü konumundadır. Birim, yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiș denetleyici ve düzenleyici kurumlarla ilișkilerde, gerekli yasal uyum ve ișbirliğini sürdürmeye yönelik tavsiyelerde de bulunmaktadır. İlgili mevzuatı izleyerek Banka nın Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve iș birimlerine gerekli konularda görüș ve öneriler sunmak da Uyum Kontrol Birimi nin üstlendiği görevler arasındadır. Teftiș Kurulu: Banka nın tüm birimlerindeki iç kontrol yapısının Yönetim Kurulu adına düzenli ve bağımsız olarak denetlenmesi Teftiș Kurulu nun yükümlülüğündedir. Kurul, iș birimlerince Banka etik standartlarının ödünsüz biçimde uygulanıp uygulanmadığını da denetlemektedir. İç ve dıș mevzuata uygunluk denetiminin yanı sıra, risk tabanlı bir yaklașımla, tüm iș ve destek bölümlerinin çalıșma ortamlarının dinamik ve etkin bir biçimde kontrolü de Teftiș Kurulu nun görevidir. Grup Teknoloji ve Operasyon Birimleri: Teknoloji Birimleri, Banka faaliyetlerinin verimli ve güvenli bir ortamda yürütülmesi için gerekli bilgi teknolojileri altyapısını Deutsche Bank standartlarında kurmak, çalıștırmak ve geliștirmekle yükümlüdür. Altyapı ve uygulama grupları olarak ikiye ayrılan bilgi teknoloji grupları, çalıșmalarını Deutsche Bank Grubu bilgi birikimi ve standartlarını maksimum düzeyde kullanarak yürütür. Teknoloji Birimlerinin amacı, Banka nın hedefl erine, en uygun ve en güvenilir teknikleri kullanarak ulașmasıdır. Operasyon Birimleri, Global Bankacılık ve Global Piyasalar gruplarının sunduğu hizmetlere ait ișlemlerin gerçekleștirilmesinde Deutsche Bank grup standartlarına uygun iș akıșlarını uygulayıp geliștirmektedir. Birim, bu kapsamda yer alan kontrol, takas, ödeme, saklama, dokümantasyon ve raporlama ișlevlerini de yerine getirmektedir.

13 11 Deutsche Bank A.Ș., 2007 Temmuz ayında saklama alanında faaliyet gösteren rakiplerinden T. Garanti Bankası A.Ș. nin saklama birimini satın almıș ve böylelikle saklamacı bankalar arasında %28 oranında pazar payıyla ikinci sıraya yerleșmiștir.

14 12 Yönetim Kurulu < < Jürgen H. Fitschen Yönetim Kurulu Bașkanı, Deutsche Bank AG Global Bankacılık ve Global Bankacılık Operasyonları Bașkanı, Deutsche Grup İcra Komitesi Üyesi, Deutsche Bölgesel Yönetim Bașkanı, Deutsche Bank Almanya Yönetim Kurulu Bașkanı 1948 doğumludur. University of Hamburg dan MBA derecesi olan Fitschen, 30 yıllık bankacılık deneyimine sahiptir yılında Deutsche Bank AG de çalıșmaya bașlamıștır; 2004 yılından bu yana Frankfurt ta, Deutsche Bank Global Bankacılık ve Global Bankacılık Operasyonları bölümlerinin bașında görev yapmaktadır. Aynı zamanda Deutsche Grup İcra Komitesi Üyesi olan Fitschen, dünya çapında Bölgesel Yönetim (Regional Management Worldwide) ve Almanya Yönetim Kurulu nun bașkanlığını da yapmaktadır. 8 Mayıs 2001 den bu yana Deutsche Bank A.Ș. nin Yönetim Kurulu Bașkanlığı nı yürüten Fitschen, 2006 yılında atandığı Deutsche Bank A.Ș. Denetim Komitesi Bașkanlığı görevinden 2008 yılı içinde ayrılmıștır. Ersin Akyüz Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür 1961 doğumludur. London School of Economics den ekonomi lisans ve yüksek lisans, University of Chicago dan ișletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. 20 yıllık bankacılık kariyeri boyunca yurtiçi ve yurtdıșında çeșitli görevler üstlenen Akyüz, Șubat 2008 de Deutsche Bank A.Ș. Genel Müdürü/Murahhas Üyesi olarak görevine bașlamıștır. Ahmet Arınç Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Global Piyasalar Hazine, Yönetici Direktör Kaya Didman Yönetim Kurulu Bașkan Vekili Denetim Komitesi Bașkanı < < 1970 doğumludur. College of Wooster Ekonomi Bölümü nden mezun olmuștur. 17 yıllık bankacılık deneyimine sahip olan Arınç, 1998 yılında Deutsche Bank bünyesine katılmıștır. Deutsche Bank AG, Londra da Sabit Getirili Ürünlerin Alım Satımından Sorumlu Yönetici Direktör olarak çalıșan Arınç, 2000 Ağustos unda Deutsche Bank A.Ș. Yönetim Kurulu na girmiștir. Arınç, Eylül 2005 ten bu yana Murahhas Üye olarak görev yapmaktadır doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi İșletme Bölümü mezunu olan Didman Türk Ekonomi Bankası, Baring Securities (Londra), Morgan Stanley & Co. (Londra) gibi șirketlerde üst düzey görevlerde bulunmuștur. Haziran 2007 de Deutsche Bank A.Ș. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Didman, Haziran 2008 den bu yana Denetim Komitesi Bașkanlığı görevini yürütmektedir.

15 BÖLÜM II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları 13 Ayrılanlar Selçuk Yorgancıoğlu Șubat 2008 de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıș, yerine Ersin Akyüz atanmıștır. H. Jürgen Fitschen ve Sedat Eratalar 2006 yılında atandıkları Denetim Komitesi üyeliklerinden 2008 yılı içinde ayrılmıș, yerlerine Kaya Didman Denetim Komitesi Bașkanı, Dinkar Jetley ise Denetim Komitesi üyesi olarak atanmıșlardır. Cihat Tokgöz, Yönetim Kurulu Üyesi (Haziran 2008-Ocak 2009 arasında görev yapmıștır). < < Roselyne Renel Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Kredi Risk Yönetimi, Yönetici Direktör Dalınç Arıburnu Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank AG, Londra Global Piyasalar, Yönetici Direktör 1967 doğumludur. London Chamber of Commerce and Industry den Muhasebe sertifi kasına sahiptir. 17 yıllık bankacılık deneyimi olan Renel, 1994 yılından bu yana Deutsche Bank bünyesinde çalıșmaktadır. Deutsche Bank AG, Londra da Kredi Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapan Renel, aynı zamanda Ocak 2002 den bugüne Deutsche Bank A.Ș. Yönetim Kurulu Üyesi dir doğumludur. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nden mezun olan Arıburnu, Rochester Institute of Technology den ișletme yüksek lisans derecesine sahiptir yılından bu yana Deutsche Bank AG, Londra da Global Piyasalardan Sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapmaktadır yılları arasında Deutsche Bank A.Ș. de çalıșan Arıburnu, Nisan 2004 ten bu yana Banka Yönetim Kurulu Üyesi dir. H. Sedat Eratalar İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi < Dinkar Jetley Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi < 1952 doğumludur. Ankara Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü mezunu olan Eratalar, yılları arasında Arthur Andersen fi rmasında ortak olarak çalıșmıștır. Eratalar, yılları arasında Yönetim Danıșmanlığı nda kurucu olarak görev yapmıștır. Ağustos 2001 den bugüne Deutsche Bank A.Ș. Yönetim Kurulu Üyesi olan Eratalar, 2006 yılında İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıștır. Eratalar, 2006 yılında atandığı Denetim Komitesi üyeliğinden 2008 yılı içinde ayrılmıștır doğumludur. University of Calcutta dan ticaret, University of Pennsylvania Wharton School of Business dan ise ișletme yüksek lisans derecesine sahiptir yılından bu yana Deutsche Bank AG de görev yapmaktadır. Yönetici Direktör unvanına sahip olan Jetley, Haziran 2008 de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyesi olarak atanmıștır.

16 14 Üst Yönetim Arka sırada soldan sağa: Ali Doğrusöz, Günce Çakır, Yekta Bahadıroğlu Ön sırada soldan sağa: Hakan Tat, Özge İnan, Jürgen H. Fitschen, Ersin Akyüz, Gonca Duygu Özcan, M. Kemal Șahin Özge İnan, Genel Müdür Yardımcısı - Operasyon Komitesi Bașkanı: 1970 doğumludur. İstanbul Üniversitesi İșletme Fakültesi nden mezun olmuștur. 15 yıllık bankacılık deneyimine sahip olan İnan, 1998 yılından bugüne Deutsche Bank A.Ș. bünyesinde görev yapmaktadır. Ali Doğrusöz, Genel Müdür Yardımcısı - Teknoloji ve Operasyon: 1963 doğumludur. North Carolina State University Makina Mühendisliği nden lisans ve ODTÜ Makina Mühendisliği nden yüksek lisans derecelerine sahiptir. 20 yıldır iș yașamında olan Doğrusöz, 2002 yılından bu yana Deutsche Bank A.Ș. de görev yapmaktadır. Mustafa Kemal Șahin, Direktör - Uyum Kontrol: 1970 doğumludur. ODTÜ Ekonomi lisans ve Warwick Business School İșletme yüksek lisans derecelerine sahiptir yılından bu yana bankacılık sektöründe çalıșan Șahin, 2005 yılında Deutsche Bank A.Ș. bünyesine katılmıștır. Șahin aynı zamanda Banka Uyum Görevlisi olarak atanmıștır. Özcan Yekta Bahadıroğlu, Direktör - Teftiș Kurulu: 1969 doğumludur. ODTÜ den ekonomi lisans ve RSM Erasmus University den ișletme yüksek lisans derecelerine sahiptir yılından bu yana bankacılık alanında çalıșan Bahadıroğlu, 2002 yılında Deutsche Bank A.Ș. bünyesine katılmıștır. Gonca Duygu Özcan, Müdür - İnșaat, Emlak ve İdari İșler: 1972 doğumludur. İTÜ Mimarlık Fakültesi lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi/Manchaster Business School İșletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. 16 yıllık iș deneyiminin 13 yılı bankacılık alanında olan Özcan, 2006 yılından bu yana Deutsche Bank A.Ș. de görev yapmaktadır. Günce Çakır, Müdür - Hukuk Bölümü: 1977 doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve State University of New York, Buffalo, Law School yüksek lisans (LL.M.) derecelerine sahiptir. Dokuz yıllık mesleki deneyiminin sekiz yılı bankacılık alanındadır yılının Aralık ayından bu yana Deutsche Bank A.Ș. de görev yapmaktadır. Hakan Tat, Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları: 1975 doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü nden mezun olmuștur yılından bu yana çeșitli kurulușlarda insan kaynakları ve eğitim yönetimi alanında çalıșmıștır yılında Deutsche Bank A.Ș. de göreve bașlamıș, 2007 yılında İnsan Kaynakları Bölüm Yöneticisi olarak atanmıștır. Nesrin Akyüz*, Müdür - Risk Yönetimi: 1975 doğumludur. ODTÜ İșletme Bölümü nden mezun olmuștur yılından bu yana çeșitli bankaların denetimlerinde bulunan Akyüz, 2006 yılında Deutsche Bank A.Ș. bünyesine katılmıștır. Kumru Besim*, Müdür Yardımcısı - İç Kontrol: 1973 doğumludur. İstanbul Üniversitesi İngilizce İșletme Bölümü nden mezun olmuștur yılından bu yana çeșitli bankaların finansal planlama ve kontrol bölümlerinde çalıșan Besim, 2006 yılı sonunda Deutsche Bank A.Ș. bünyesine katılmıștır. * Fotoğrafta yer almamaktadır.

17 BÖLÜM II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları 15 Arka sırada soldan sağa: Sancar Tomruk, Saruhan Doğan Ön sırada soldan sağa: Hakan Ulutaș, Güzide Nartur, Jürgen H. Fitschen, Ersin Akyüz, Arzu Orhon Güzide Nartur, Genel Müdür Yardımcısı - Global Bankacılık, Finansal Kurumlar Ticaret Finansmanı ve Nakit Yönetimi: 1954 doğumludur. City University of New York, Queens College Ekonomi Bölümü mezunu olan Nartur, 32 yıllık bankacılık deneyimine sahiptir. Nartur, 1989 da Deutsche Bank a katılmıștır. Arzu Orhon, Genel Müdür Yardımcısı - Global Bankacılık, Dıș Ticaret Finansmanı ve Kurumsal Nakit Yönetimi: 1969 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Exeter University den ișletme bankacılığı yüksek lisans derecesine sahip olan Orhon, 1992 yılında bașladığı çalıșma yașamının 14 yılını bankacılık alanında geçirmiștir. Orhon, 2000 yılında Deutsche Bank A.Ș. ye katılmıștır. Hakan Ulutaș, Direktör - Global Bankacılık, Takas ve Saklama Hizmetleri: 1965 doğumludur. İstanbul Üniversitesi İșletme Bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi nden ișletme yönetimi ve North Carolina State University den yönetim yüksek lisans derecelerine sahiptir. 19 yıllık çalıșma yașamının 17 yılını bankacılık alanında geçiren Ulutaș, 2004 yılından bugüne Deutsche Bank A.Ș. bünyesinde görev yapmaktadır. Saruhan Doğan, Genel Müdür Yardımcısı - Global Piyasalar: 1967 doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi nden lisans ve London School of Economics den ekonomi yüksek lisans derecelerini almıștır yılından bu yana bankacılık sektöründe çalıșan Doğan, 2007 yılında Deutsche Bank A.Ș. ye katılmıștır. Sancar Tomruk, Direktör - Global Piyasalar: 1971 doğumlu Sancar Tomruk, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü nden mezun olmuștur yılından itibaren bankacılık ve ișletmecilik alanında deneyimleri olan Tomruk, Haziran 2006 dan bu yana Global Pazarlar Bölümü nde Direktör olarak görev almaktadır.

18 16 Denetçiler Erdal Hasan Ortaç, Denetçi 1948 doğumludur. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi lisans diplomasına sahiptir. 36 yıllık iș deneyimine sahip olan Ortaç, Haziran 2006 dan bu yana denetçi olarak görev yapmaktadır. Sacit Akdemir, Denetçi 1964 doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nde lisans, Eastern Michigan University Ekonomi Bölümü nde yüksek lisans eğitimi görmüștür yılından bașlayarak kamu kesimi ve özel sektörde çeșitli görevler üstlenmiștir. Akdemir, 2006 yılından bu yana denetçi olarak görev yapmaktadır. Komiteler Denetim Komitesi Kaya Didman, Bașkan Dinkar Jetley, Üye Denetim Komitesi, 31 Ekim 2006 tarihinde 48/6 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulmuștur yılı içinde Jürgen H. Fitschen ile H. Sedat Eratalar görevlerinden ayrılmıș, Kaya Didman komite bașkanı, Dinkar Jetley ise komite üyesi olarak atanmıștır. Denetim Komitesi 2008 hesap yılı içinde toplam 14 kez toplanmıștır. Banka Risk Komitesi Sedat Eratalar, Bașkan Özge İnan, Üye Nesrin Akyüz, Üye M. Kemal Șahin, Üye Ö. Yekta Bahadıroğlu, Üye Banka Risk Komitesi, risk politikalarının belirlenmesinden; İç Kontrol Birimi, İç Denetim Birimi, Uyum Kontrol Birimi ve Üst Yönetim le birlikte iç kontrol süreçleri ve faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması ve eșgüdümlü olarak sürdürülmesinden sorumludur. Komite, haftada bir kez, gerekli görüldüğü durumlarda ise Banka Risk Komitesi Bașkanı nın çağrısıyla olağanüstü toplanır. Aktif Pasif Komitesi (APKO) Ersin Akyüz, Bașkan Özge İnan, Üye Arzu Orhon, Üye Hakan Ulutaș, Üye Joachim Bartsch, Üye Tijen Gümüșdiș, Üye APKO, aktif-pasif yapısını gözeterek; risk ağırlıklı varlıklar, likidite ve piyasa riskini değerlendirerek Banka nın gelecekteki sermaye gereksinimi analizini yapmakla yükümlüdür. Komite, Genel Müdür bașkanlığında üç ayda bir toplanır. Komite toplantılarına tüm üyeler șahsen ya da telefonla katılmıștır. Operasyon Komitesi Özge İnan, Bașkan Ali Doğrusöz, Üye Mustafa Kemal Șahin, Üye Ö. Yekta Bahadıroğlu, Üye Duygu Özcan, Üye Günce Çakır, Üye Hakan Tat, Üye

19 BÖLÜM II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları 17 Operasyon Komitesi haftada bir kez toplanır. Komite, bütün operasyon, destek ve kontrol birimlerinin Banka nın ișleyișiyle ilgili gelișmeleri, değișiklikleri ve sorunları tartıșarak çözüm ürettikleri, aynı zamanda kaynakların etkin kullanımını ve dağılımını düzenledikleri bir platformdur. Komite toplantı tutanakları Genel Müdür e, ve İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ne raporlanmaktadır. Personel Komitesi Ersin Akyüz, Bașkan Özge İnan, Üye Hakan Tat, Üye Güzide Nartur, Üye Saruhan Doğan, Üye Ali Doğrusöz, Üye Personel Komitesi, personel politikalarının belirlenmesi, uygulanması, tartıșılması ve değiștirilmesi için gerekli platformların olușturulmasından; müdür düzeyine kadar olan terfi önerilerinin değerlendirilmesinden; Banka genelini ilgilendiren eğitim ve gelișim olanaklarının organizasyonundan; personele sunulacak hakların uygulamaya konmasından sorumludur. Komite, yılda bir kez, gerekli görüldüğü durumlarda ise Komite Bașkanı nın veya İnsan Kaynakları nın çağrısıyla olağanüstü toplanır. Komite toplantılarında temsil edilmeyen bölümlerin konuları İnsan Kaynakları tarafından temsil edilir. İtibar Riski Komitesi Ersin Akyüz, Bașkan Dalınç Arıburnu, Üye Ahmet Arınç, Üye Güzide Nartur, Üye Sedat Eratalar, Üye Özge İnan, Üye M. Kemal Șahin, Üye Banka için itibari risk tașıyabileceği düșünülen müșteriler, ișlemler ya da diğer hususlar İtibar Riski Komitesi nde değerlendirilir. İtibar Riski Komitesi, değerlendirdiği ișlem ya da müșterilerin Banka tarafından kabul edilip edilmemesi konusunda ilgili birimlere tavsiyede bulunur. Komite, Genel Müdür bașkanlığında gerekli görüldüğü durumlarda toplanmaktadır. Sekretaryasını Uyum Kontrol Yöneticisi nin üstlendiği Komite nin diğer üyeleri, Global Piyasalar ve Global Bankacılık birim yöneticileri, bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Komitesi Bașkanı dır. Yönetim Kurulu ve komite üyelerinin ilgili toplantılara katılımları hakkında bilgiler Yönetim Kurulu, Banka nın Ana Sözleșmesi ve ilgili düzenlemelere uygun olarak en az ayda bir kez toplanmakta ve Banka yla ilgili konuları gözden geçirerek (yetkileri düzeyinde) karar almaktadır. Gereksinim duyulması halinde Yönetim Kurulu Bașkanı nın davetiyle de toplantılar düzenlenmektedir yılı süresince, gerekli toplantı çoğunluğu ve karar yeter sayısı açısından üyelerin toplantılara katılımı düzenli olarak gerçekleșmiștir. Denetim Komitesi en az ayda bir, Banka Risk Komitesi ayda bir ya da Banka Risk Komitesi Bașkanı nın çağrısı üzerine toplanır. Komite üyeleri ilke olarak toplantıların tamamına katılmakta, iș gezisi ya da diğer nedenlerle Banka da bulunmadıkları zamanlarda da toplantı gündemindeki konularla ilgili görüș ve önerilerini telefonla katılarak bildirmektedirler yılı içinde toplantı çoğunluğu ve karar yeter sayısı açısından Komite ve Kurul üyeleri toplantılara düzenli katılmıșlardır.

20 18 Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Alım satım amaçlı finansal varlıklar Banka nın toplam aktifl eri 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, bir önceki yıla göre %8 oranında düșüș göstererek bin YTL olmuștur. Azalıșın bașlıca nedeni alım satım amaçlı fi nansal varlıklardaki azalıștır yılı sonunda krediler bin YTL iken, 2008 yılında %20 oranında azalarak bin YTL ye düșmüștür. Kredilerin tamamı kısa vadelidir. Mevduat tutarı bin YTL ye yükselerek bir önceki dönemdeki bin YTL ye göre %23 oranında bir artıș göstermiștir. 25 Haziran 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul uyarınca milyon YTL tutarında temettü dağıtılmıștır. 31 Aralık 2008 itibariyle sermaye yedekleri bin YTL ve toplam kâr yedekleri bin YTL olmuștur. Banka, 11 Mayıs 2007 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ș. ile imzalamıș olduğu Satıș ve Devir Sözleșmesi ile Türkiye Garanti Bankası A.Ș. nin müșterilerine verdiği saklama hizmetleri faaliyetlerini ABD doları kesin bedel ve saklama hizmeti müșterilerinin %85 ten fazlasının Banka ya geçiș oranına bağlı olarak ABD dolarına kadar ilave bedel ile toplam ABD doları bedel karșılığında satın almıștır. İșlem, 2 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleșmiștir. Satın almaya ilișkin ödenen tutar, maddi olmayan duran varlık olarak sınıfl anmıș, bin YTL net olarak mali tablolara yansıtılmıștır. Yukarıdaki paragrafta da söz konusu edilen saklama faaliyetlerinin satın alınması sonrasında 31 Aralık 2007 tarihinde bin YTL olan emanet kıymetler, %102 artarak 31 Aralık 2008 tarihinde bin YTL bakiyeye ulașmıștır. Bilanço dıșı yükümlülükler 31 Aralık 2007 tarihinde bin YTL iken, 31 Aralık 2008 tarihinde bin YTL ye yükselmiștir. Banka nın 2008 yılsonu itibariyle vergi sonrası dönem kârı bin YTL olarak gerçekleșmiștir. Bir önceki yılda olduğu gibi kârın büyük çoğunluğu sermaye piyasası ve kambiyo ișlemlerinden gelmektedir. İnsan Kaynakları Uygulamaları Çağdaș insan kaynakları uygulamaları Çalıșanların %69 u üniversite, %26 sı yüksek lisans ve doktora mezunu Deutsche Bank A.Ș. de 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 96 kiși çalıșmaktadır. Banka çalıșanlarının %5 i lise, %69 u üniversite mezunu, %26 sı ise yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. Çalıșanların eğitim gereksinimleri, bölüm yöneticileri ve İnsan Kaynakları nın ișbirliğiyle belirlenmektedir. Eğitim ve gelișim konusunda yerel düzeyde yürütülen programlarla birlikte Deutsche Bank ın bu alandaki uluslararası olanaklarından da yararlanılmaktadır. Gereksinimleri doğrultusunda teknik eğitimlerin yanı sıra kișisel gelișimle ilgili eğitimlere de katılan çalıșanlar, yerli ve yabancı eğitim șirketlerinin hizmetlerinden yararlanmaktadır. Performans değerlendirmesi ve hedef belirleme, yılın belirli dönemlerinde bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Personelin öz değerlendirmesi alındıktan sonra süreç, yöneticilerin geri bildirimleriyle devam etmektedir. Performans değerlendirmesi sonuçları kariyer planlaması, eğitim ve gelișim gereksinimlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Banka İçi Çalıșan Referans Programı İșe alım, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Genel Müdür ün ortak onayına bağlıdır. Bu alanda, iș arama portallarından, danıșmanlık fi rmalarına dek geniș bir yelpazede her türlü kaynaktan yararlanılmaktadır. Öte yandan, kuruma en uygun adayın kazandırılması amacıyla bir de Banka içi Çalıșan Referans Programı geliștirilmiștir.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Haziran 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Mart 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2014 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 1- Raporun Dönemi... 3 2- Şirketin Ünvanı... 3 3-30.09.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Eylül 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Deutsche Bank. Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu

Deutsche Bank. Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı - 02 01 - Sunuş Finansal Göstergeler - 09 Deutsche Bank A.Ş. nin Tarihsel Gelişimi - 09 Yıl İçindeki

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3- Bankanın

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

Deutsche Bank A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu

Deutsche Bank A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu Deutsche Bank A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu Derecelendirme kuruluşu Fitch, Kasım 2012'de, Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu BBB-'ye yükseltti; bu, Türkiye'nin 1994'ten bu yana aldığı ilk yatırım

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

01 OCAK 31 MART 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 31 MART 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.Ş. 2013 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa Yönetim Kurulu Başkanı nın Döneme İlişkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Eylül 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2012 tarihi

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. Ara Dönem Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2016 30.06.2016 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Standard Chartered Yatırım Bankası

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 56,925,032

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU PARA PİYASASI EMANET LİKİT

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri

1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Sayfa No: 1 I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 9 NĠSAN 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 76.353.676

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı