Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz"

Transkript

1 Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

2 İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye devletlerin sesi 14 Avrupa Komisyonu: ortak çıkarları arttırmak 20 Adalet Divanı: yasalara uyma 25 Avrupa Birliği Sayıştayı: paranızın karşılığını almak 28 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi: sivil toplumun sesi 30 Bölgeler Komitesi: yerel yönetimlerin sesi 32 Avrupa Yatırım Bankası: AB projelerinin finansmanı 34 Avrupa Merkez Bankası: Euro'nun yönetimi 36 Avrupa Ombudsmanı: şikayetlerinizin soruşturulması 38 Avrupa Veri Koruma Denetmeni: mahremiyetiniz koruma altında 40 Ajanslar 41 Geleceğe bakış 50

3 Avrupa Birliği'ni sunuş A vrupa Birliği (AB), demokratik Avrupa ülkelerinden oluşan, vatandaşlarının hayatlarını iyileştirmek ve daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan bir ailedir. Aile içi hadiseler ve ara sıra meydana gelen krizler haberlerin manşetlerini oluştursa da, aslında kameralardan uzakta, AB dikkate değer bir başarı hikayesidir. AB, sadece yarım yüzyıllık ömründe Avrupa da barışı ve refahı sağladı, tek Avrupa para birimini (Euro) oluşturdu ve sermayenin, hizmetlerin ve malların serbest hareket ettiği sınırsız tek pazarı meydana getirdi. Aynı zamanda AB, hem büyük bir ticari güç hem de çevre koruma ve kalkınma yardımları gibi alanlarda bir dünya lideri haline geldi. Bu yüzden Avrupa Birliği nin altıdan yirmibeş ülkeye kadar genişlemiş olması ve daha birçok ülkenin üyelik için sırada olması şaşılmaması gereken birşeydir. Avrupa Birliği başarılarını olağandışı bir şekilde çalışmasına borçludur. Avrupa Birliği olağandışıdır çünkü AB, ne Birleşik Devletler gibi bir federasyon ne de Birleşmiş Milletler gibi hükümetler arasında bir işbirliği organizasyonudur. Avrupa Birliği aslında benzersizdir. AB yi oluşturan ülkeler (üye devletler) bağımsız, egemen milletler olarak kalırlar fakat egemenliklerini, dünyada tek tek sahip olamayacakları gücü ve etkiyi kazanmak için bir araya getirirler. Egemenlikleri bir araya getirmek, pratikte karar-alma yetkilerinin bir kısmını, ortak-fayda içeren belirli konulardaki kararların Avrupa düzeyinde demokratik olarak alınması için beraber oluşturdukları ortak kurumlara aktarmaları anlamına gelir. İklim değişikliğinin engellenmesi ve çevrenin korunması gibi sorunların üstesinden ancak uluslararası boyutta işbirliği ile gelinebilir. AB bu çabaların ön sıralarında yer almaktadır. domeldunksen 3

4 Avrupa Birliği nasıl çalışır? Üç ana karar alma kurumu aşağıdakilerdir: Avrupa Parlamentosu, AB vatandaşlarını temsil eder ve doğrudan onlar tarafından seçilir; Avrupa Birliği Konseyi, her bir üye devleti temsil eder; Avrupa Komisyonu, bir bütün olarak Avrupa Birliği nin çıkarlarını gözetir. Bu kurumsal üçgen AB nin her yerinde uygulanan yasa ve politikaları oluşturur. Prensipte yeni yasaları öneren Komisyon dur fakat bunları kanunlaştıran Parlamento ve Konsey dir. Adalet Divanı, Avrupa Hukukunu gözetir, ve Denetim Kurulu, Birliğin faaliyetlerinin finansmanını kontrol eder. AB nin işleyişinde anahtar roller oynayan birkaç kurum daha vardır: Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, sivil toplumu, işçileri ve işverenleri temsil eder; Bölgeler Komitesi, bölgesel ve yerel yönetimleri temsil eder; Avrupa Yatırım Bankası, AB yatırım projelerini finanse eder ve Avrupa Yatırım Fonu aracılığla küçük işletmelere yardımcı olur; Avrupa Merkez Bankası, Birliğin para politikalarından sorumludur; Avrupa Ombudsmanı, AB kurumları ve organları hakkında kötü yönetimle ilgili şikayetleri soruşturur; Avrupa Veri Koruma Denetmeni, vatandaşların kişisel verilerinin mahremiyetini korur. Ayrıca belli teknik, bilimsel ve yönetim görevlerini sürdürmek amacı ile uzmanlaşmış kurumlar kurulmuştur. AB kurumlarının hakimiyet ve sorumlulukları, uymak zorunda oldukları kural ve prosedürler, AB yi oluşturan antlaşmalarda yer almaktadır. Antlaşmalara bütün AB üye ülkelerinin cumhurbaşkanları ve başbakanlarınca karar verilmekte ve bu antlaşmalar ülkelerin parlamentoları tarafından onaylanmaktadır. Kitapçığın bundan sonraki bölümleri antlaşmaları ve AB kurumlarını tanımlamakta, her kurumun ne yaptığını açıklamakta ve kurumların birbirleriyle olan ilişkilerini anlatmaktadır. En son bölüm, ajanslar ve diğer ilgili organlar hakkında kısa ve genel bir açıklama vermektedir. Amaç, Avrupa Birliği nin işleyişinin açık bir resmini sizin için oluşturabilmektir. 4

5 Antlaşmalar AB dört antlaşma üzerine kurulmuştur: Avrupa Kömür ve Çelik Topluğu nu (AKÇT) kuran antlaşma, 18 Nisan 1951 de Paris te imzalanmıştır. 23 Temmuz 1952 de yürürlüğe girmiştir ve 23 Temmuz 2002 de son bulmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu nu (AET) kuran antlaşma, 25 Mart 1957 de Roma da imzalanmıştır ve 1 Ocak 1958 de yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşmaya çoğu kez Roma Antlaşması olarak değinilmektedir. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu nu (Euratom) kuran antlaşma, AET antlaşması ile beraber Roma da imzalanmıştır. Avrupa Birliği Antlaşması (AB) 7 Şubat 1992 de Maastricht de imzalanmıştır. 1 Kasım 1993 te yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşmalardan ilk üçü, kömürde, çelikte, nükleer güçte ve üye devlet ekonomilerinin diğer büyük sektörlerinde ortak karar alma sistemi olan üç 'Avrupa Topluluğu nu oluşturdu. Bu sistemi yönetmek için kurulan topluluk kurumları, tek bir Komisyon ve tek bir Konsey oluşturulacak şekilde 1967 de birleştirildiler. Maastricht antlaşması, var olan Topluluk sistemine bu hükümetler arası işbirliğini ekleyerek, ekonomik olduğu kadar politik de olan üç sütunlu yeni bir yapı oluşturdu. Bu yapı, Avrupa Birliği dir (AB). AET, ekonomik rolüne ek olarak adım adım sosyal, çevresel ve bölgesel politikalar gibi geniş sorumluluklar da üstlendi. AET'nin yalnızca ekonomik bir topluluk olma özelliğini yitirmesinden dolayı, dördüncü antlaşma (Maastricht), kurumu basitçe Avrupa Topluluğu (AT) olarak tekrar isimlendirdi. Üye devletlerin hükümetleri, Maastricht Antlaşması'nda dış ve güvenlik politikası ve adalet ve içişleri gibi alanlarda da beraber çalışmaya karar verdiler. Topluluk alanı (Ortak politika alanlarınn çoğu) AVRUPA BİRLİĞİ Ortak dış ve güvenlik politikası ANTLAŞMALAR Suça karşı polis ve yargının işbirliği Avrupa Birliği, antlaşmalar üzerine kurulmuştur. Bu üç sütun farklı karar alma sistemleri olan farklı politika alanlarını temsil eder. 5

6 Avrupa Birliği nasıl çalışır? EC İlk defa, 9 Mayıs 1950 de, Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman Avrupa Birliği ne öncülük eden fikirleri ortaya koydu. Bu sebeple 9 Mayıs AB nin doğum günü olarak kutlanmaktadır. Antlaşmalar, Avrupa Birliği'nin yaptığı her şeyin temelidir. Antlaşmalar, her yeni üye katıldığında değiştirilmiştir. Zaman zaman, Avrupa Birliği nin kurumlarını reforme etmek ve yeni sorumluluk alanları oluşturmak için de antlaşmalarda değişiklikler yapılmıştır. Bu, AB ulusal hükümetlerinin özel bir konferansı (hükümetler arası konferans) tarafından yapılır. Bu konferanslardan son yirmi yılda üç tane yapılmıştır. Avrupa Tek Senedi Şubat 1986 da imzalanmıştır ve 1 Temmuz 1987 de yürürlüğe girmiştir. AET sözleşmesini yenilemiştir ve tek pazarı tamamlamanın yolunu açmıştır. Amsterdam Anlaşması 2 Ekim 1997 de imzalanmıştır ve 1 Mayıs 1999 da yürürlüğe girmiştir. AB Antlaşma maddelerine harfler yerine numaralar vererek AB ve AT antlaşmalarını yeniledi. Nice Anlaşması 26 Şubat 2001 de imzalanmıştır. 1 Şubat 2003 te yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşma, AB nin karar alma mekanizmasının 2004 te yeni üye devletlerin katılmasından sonra verimli çalışabilmesi için mevcut antlaşmaları tekrar değiştirmiştir. Birçok anlaşmanın varlığı Avrupa Birliği ni karışık ve anlaşılması güç bir hale getirmektedir. İşte bu yüzden Haziran 2004 te, AB üye ülkelerinin cumhurbaşkanları ve başbakanları bütün var olan antlaşmaların yerini alacak tek bir Anayasa üzerinde karara vardılar. Anayasa, Birliğin tam olarak ne olduğunu, ne şekilde kararlar aldığını ve kimin nelerden sorumlu olduğunu belirlemektedir. Fakat, anayasanın yürürlüğe girmesi ancak yirmibeş üye ülkenin ulusal parlamentosu tarafından onaylanmasıyla gerçekleşecektir. Bazı ülkelerde de anayasanın referandum ile onaylanması gerekmektedir. Anayasa hakkında daha fazla bilgiye europa.eu.int/constitution adresinden ulaşabilirsiniz. 6

7 AB kararlarını nasıl alır? Avrupa Birliği düzeyinde kararların alınması çeşitli Avrupa kurumlarını içerir; Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği Konseyi. Genel olarak, Avrupa Komisyonu yeni mevzuat önerisinde bulunur, fakat bunları kabul eden Konsey ve Parlamento dur. Diğer kurumlar da belirli alanlarda rol oynar. AB karar alma mekanizmasındaki kural ve prosedürler antlaşmalarda ortaya konmuştur. Her Avrupa yasası için yapılan teklif belli bir antlaşma maddesine dayanmalıdır. Bu maddeye teklifin kanuni dayanağı denir. Bu dayanak hangi yasal prosedürünün izlenilmesi gerektiğini belirlemektedir. "Danışma", "onay verme", "ortak karar alma", üç ana prosedürü oluşturmaktadır. 1. Danışma Danışma prosedürü altında Konsey, Parlamento ya, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ne ve Bölgeler Komitesi ne danışır. Üç "Konsey": hangisi, hangisidir? Avrupa Birliği'nde kurumları karıştırmak çok kolaydır. Özellikle, çok farklı kurumların çok benzer isimleri olunca. Aşağıdaki üç "konsey" gibi. Avrupa Konseyi Bu kurum, AB ülkelerinin hükümet ya da devlet başkanlarından (başkanlar ve/veya başbakanlar) ve Avrupa Komisyonu Başkanından oluşur. Avrupa Konseyi prensipte yılda dört kere bütün AB politikalarını tartışmak ve gelişmeleri gözden geçirmek için toplanır. Avrupa Konseyi Avrupa Birliği nin en yüksek seviyeli siyasi kurumudur ve bu yüzden bu toplantılar yaygın şekilde zirve olarak adlandırılır. Avrupa Birliği Konseyi Daha önce Bakanlar Konseyi olarak bilinen bu kurum, tüm AB ülkelerinin bakanlarından oluşur. Konsey detaylı kararları almak ve Avrupa yasalarını onaylamak için düzenli olarak toplanır. Bu kurumun işleyişi hakkında daha detaylı bilgiler bu kitapçığın diğer bölümlerinde verilmiştir. Avrupa Konseyi Bu, bir AB Kurumu değildir. Avrupa Konseyi, başka konuların yanı sıra insan haklarını korumak, Avrupa nın kültürel çeşitliliğini arttırmak ve ırklar konusunda önyargılar ve hoşgörüsüzlük gibi sosyal problemlerle savaşmayı hedefleyen hükümetler arası bir organizasyondur. Avrupa Konseyi, 1949 da kurulmuştur ve önemli başarılarından biri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini hazırlamak olmuştur. Mağdur vatandaşların bu konvansiyon altında haklarını kullanabilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini de kurmuştur. Avrupa Konseyi, içinde 25 Avrupa Birliği ülkesinin de bulunduğu 46 üyeye sahiptir ve merkezi Fransa nın Strazburg şehrinde Palais de I Europe binasındadır. 7

8 Avrupa Birliği nasıl çalışır? Parlamento: Komisyon un teklifini onaylayabilir, reddedebilir, veya değişiklik yapılmasını isteyebilir. Eğer Parlamento değişiklik için talepte bulunursa Komisyon, Parlamento'nun teklif ettiği bütün değişiklikleri göz önünde bulundurur. Eğer bu tekliflerin herhangi birini kabul ederse Konsey e değiştirilmiş bir teklif gönderir. Konsey değiştirilmiş teklifi inceler, ve sonunda ya kabul eder ya da başka değişikliklere başvurur. Diğerlerinde olduğu gibi bu prosedürde de Konsey, Komisyon un bir teklifinde değişiklik yaparsa bunu oybirliğiyle yapmak zorundadır. 2. Onay verme Onay verme prosedürü, Konsey in belirli çok önemli kararları almadan önce Avrupa Parlamentosu nun onayını almak zorunda olması anlamına gelir. Bu prosedür danışma ile aynı şekilde işler ancak Parlamento teklifte herhangi bir değişiklik yapamaz; ya kabul edebilir ya da reddedebilir. Kabul ("onay") için tam bir oy çoğunluğu gerekmektedir. 3. Ortak karar alma Bu prosedür şu anda AB kanunu yapılmasında en sık kullanılan yöntemdir. Ortak karar alma prosedüründe Parlamento sadece fikrini vermez, Konsey ile yasama gücünü eşit şekilde paylaşır. Eğer Konsey ve Parlamento önerilen bir yasa konusunda anlaşamazlarsa bu öneri eşit sayıda Konsey ve Parlamento üyesinden oluşan bir Değerlendirme Komitesi tarafından ele alınır. Bu Komite bir anlaşmaya varınca üzerinde anlaşılan metin kanunlaştırılmak üzere tekrar Parlamento ve Konsey e gönderilir. Sayfa dokuzdaki diyagram prosedürü daha detaylı olarak açıklamaktadır. Daha geniş bilgiye institutions/index_en.htm adresinden ulaşabilirsiniz. AB kurumlarında kimler çalışmaktadır? AB kurumları için çalışan memurlar üye ülkelerden ve AB dışından gelmektedirler. Bu kişiler politika üreticileri, işletmeciler, ekonomistler, avukatlar, dil bilimcileri, sekreterler ve teknik destek elemanları gibi farklı beceri yelpazesinden olup geniş faaliyet alanını kapsarlar. Bu kişiler ana vatanlarından uzakta, çok kültürlü ve çok dilli bir ortamda çalışmak için istekli olmalıdırlar. AB memuru olabilmek için, zor ve rekabetin çok olduğu bir sınav aşamasından geçilmelidir. Ocak 2003 ten beri bu sınavlar Avrupa Personel Seçme Ofisi (EPSO) tarafından merkezi olarak organize edilmektedir. Daha geniş bilgi için: 8

9 Ortak karar prosedürü 9

10 Avrupa Birliği nasıl çalışır? Avrupa Parlamentosu: halkın sesi Temel bilgiler Görevi: Gelecek Seçim: Haziran 2009 Toplantılar: AB nin doğrudan seçilmiş yasama organı Aylık genel kurullar Strazburg da, komite toplantıları ve ek kurullar Brüksel de Adres: Plateau du Kirchberg, B.P L-2929 Lüksemburg Tel: (352) İnternet: Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği vatandaşları tarafından çıkarlarını temsil etmek için seçilir. Tarihi 1950 lere ve kurucu antlaşmalara dayanan AP nin üyeleri 1979 dan beri temsil ettikleri kişiler tarafından doğrudan seçilmektedir. Seçimler her beş senede bir yapılmaktadır ve seçmen olarak kayıtlı her AB vatandaşı seçme hakkına sahiptir. Bu şekilde Parlamento, Birliğin 455 milyondan fazla vatandaşının demokratik isteklerini ifade etmekte ve diğer kurumlarla olan görüşmelerde onların çıkarlarını temsil etmektedir. Haziran 2004 te seçilmiş olan ve şu an görevde olan Parlamento nun 25 üye ülkeden seçilmiş 732 üyesi bulunmaktadır. Bunların üçte birini bayan üyeler oluşturmaktadır. Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal gruplar halinde değil, Avrupa genelinde var olan yedi politik grup halinde çalışmaktadırlar. Bu yelpazede parlamenterler, federalist yapıyı savunanlardan, Avrupa Kuşkucularına (Eurosceptics) kadar Avrupa entegrasyonu ile ilgili tüm görüşleri temsil etmektedirler. European Parliament 10 AB vatandaşlarının doğrudan seçtiği temsilciler, herkesi etkileyen Avrupa çapında yasaları tartışmak ve oylamak için Strazburg ta buluşurlar.

11 Ülke başına koltuk sayısı (Kendi dillerine göre alfabetik sırada ülke isimleri) Belçika 24 Çek Cumhuriyeti 24 Danimarka 14 Almanya 99 Estonya 6 Yunanistan 24 İspanya 54 Fransa 78 İrlanda 13 İtalya 78 Kıbrıs 6 Letonya 9 Litvanya 13 Lüksemburg 6 Macaristan 24 Malta 5 Hollanda 27 Avusturya 18 Polonya 54 Portekiz 24 Slovenya 7 Slovakya 14 Finlandiya 14 İsveç 19 Birleşik Krallık 78 Toplam 732 Parlamento nerede çalışır? Avrupa Parlamentosu nun üç çalışma yeri vardır: Brüksel (Belçika), Lüksemburg ve Strazburg (Fransa). Lüksemburg idari ofislere (Genel Sekreterlik) ev sahipliği yapar. Genel Oturum olarak bilinen bütün parlamenterlerin katıldığı toplantılar Strazburg da ve bazen Brüksel de yapılmaktadır. Komite toplantıları da Brüksel de yapılır. Parlamento ne yapar? Parlamentonun üç ana rolü vardır: 1. Birçok politika alanında Konsey ile beraber Avrupa yasalarını onaylamak. AP nin vatandaşlar tarafından doğrudan seçilmesi Avrupa yasalarının demokratik meşruluğunu garanti etmeye yardım eder. 2. Parlamento diğer AB kurumları üzerinde, özellikle de Komisyon üzerinde demokratik gözetim uygular. Parlamento, Komisyon adaylarını reddetme veya onaylama yetkisine sahiptir ve bir bütün olarak Komisyon'u onaylamama hakkına da sahiptir. 2 Haziran 2005 itibariyle politik grup başına düşen sandalye sayısı 11

12 Avrupa Birliği nasıl çalışır? 3. Paranın kuvveti Parlamento, Konseyle beraber AB bütçesi üzerinde yetkiye sahiptir ve böylece AB harcamalarına etki edebilir. Bu prosedürün sonunda bütün olarak bütçeyi kabul edebilir veya reddedebilir. Bu üç ana rol aşağıda daha detaylı tanımlanmıştır. 1. Avrupa yasalarını onaylamak AB yasalarının kabul edilmesinde (onaylanması) en çok kullanılan prosedür ortak karar alma dır (bakınız s.7: AB kararlarını nasıl alır?). Bu prosedür, Avrupa Parlamentosu nu ve Konsey i eşit bir düzeye getirir ve birçok alandaki yasalara uygulanır. Bazı alanlarda (örnek olarak tarım, ekonomi politikası, vizeler ve göç) Konsey tek başına yasa yapar fakat Parlamento ya danışmak zorundadır. Ayrıca, AB ye yeni ülkelerin katılması gibi bazı önemli konularda Parlamento nun onayı gerekmektedir. Parlamento ayrıca Komisyon un yıllık programını inceleyerek, hangi yeni yasaların uygun olacağını değerlendirerek ve Komisyon dan teklifler önermesini isteyerek yasama sürecine hız kazandırır. 2. Demokratik gözetim Parlamento diğer Avrupa kurumları üzerinde demokratik gözetim uygular. Bunu bir kaç yolla yapar. Yeni bir Komisyon göreve başladığında, üyeler AB üye ülkeleri tarafından aday gösterilir fakat adaylar Parlamento nun onayı olmadan atanamaz. Parlamento, Komisyon Başkan adayı dahil olmak üzere her adayla tek tek görüşme yapar ve Komisyon un tümünü kapsayarak oylama yapar. Görev süresi boyunca Komisyon, toplu istifa çağrısı olan bir gensoru önergesi verebilen Parlamento'ya karşı siyasi olarak sorumludur. Daha genel olarak Parlamento, Komisyon tarafından gönderilen raporları (genel raporlar, bütçe uygulama raporları, v.b) düzenli olarak inceleyerek kontrol altında tutar. Dahası Parlamento üyeleri, Komisyon üyelerinin cevap vermekle yükümlü oldukları soruları düzenli olarak Komisyon a yöneltirler. Parlamento, Konsey in de çalışmasını denetler; Parlamento üyeleri düzenli olarak Konsey e sorular sorar ve Konsey Başkanı düzenli olarak Parlamento nun genel oturumlarına katılır ve önemli tartışmalarda yer alır. Parlamento ayrıca vatandaşlarından gelen dilekçeleri inceleyerek ve soruşturma komiteleri kurarak da demokratik kontrol uygular. Son olarak, Parlamento her AB zirvesine (Avrupa Konseyi Toplantıları) katkı sağlar. Her bir zirvenin açılışına Avrupa Konseyi nin gündemindeki madde ve konular hakkında Parlamento nun görüş ve fikirlerini açıklaması amacıyla Parlamento Başkanı davet edilir. 3. Paranın kuvveti AB nin yıllık bütçesi Parlamento ve Konsey tarafından ortaklaşa kararlaştırılır. Parlamento bütçeyi ardı ardına iki oturumda tartışır ve bütçe, Parlamento Başkanı tarafından imzalanmadıkça yürürlüğe girmez. Avrupa Parlamentosu Bütçe Kontrolü Komitesi (COCOBU) bütçenin nasıl harcandığını kontrol eder ve her yıl Parlamento, bir önceki finansal yıl için Komisyon'un bütçe idaresini onaylayıp onaylamayacağına karar verir. Bu onay işlemi teknik olarak ibra etmek diye bilinir. 12

13 Josep Borrell Fontelles, 2004 yılında Avrupa Parlamentosu Başkanı seçilmişti. European Parliament Parlamento nun çalışmaları nasıl düzenlenir? Parlamentonun işleri iki ana başlığa bölünmüştür: Genel Kurul için hazırlık. Bu hazırlık, AB aktivitelerinin belirli alanlarında uzmanlaşmış değişik Parlamento Komitelerindeki Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından yapılır. Tartışma konuları ayrıca politik gruplarda da görüşülür. Genel Kurul. Genel kurul toplantıları normal olarak Strazburg da (ayda bir hafta) bazen de Brüksel de (sadece 2 gün) yapılır. Bu kurullarda Parlamento sunulan yasayı inceler ve bir bütün olarak karara varmadan önce değişiklikler oylanır. Gündemdeki diğer konular Konsey, Komisyon tebliğleri, Avrupa Birliği'nde veya dünyada neler olduğu hakkında sorular olabilir. 13

14 Avrupa Birliği nasıl çalışır? Avrupa Birliği Konseyi: üye devletlerin sesi Temel bilgiler Görevi: Üye devletleri temsil eder; AB nin yasama koludur (bazı alanlarda da yürütme koludur) Üyeleri: Her bir AB ülkesinden bir bakandan oluşur Başkanlık: Her altı ayda bir dönüşümlüdür Toplantı: Nisan, Haziran ve Ekim ayları Lüksemburg da, diğer tüm zamanlarda Brüksel de Adres: Rue de la Loi/Wetstraat 175, B-1048 Brüksel Tel: (32-2) Internet: ue.eu.int/cms3_fo/index.htm Konsey, Avrupa Birliği nin ana karar-alma mekanizmasıdır. Avrupa Parlamentosu gibi Konsey de kurucu antlaşmalar ile 1950 lerde kurulmuştur. Konsey, üye devletleri temsil eder ve toplantılarına her Avrupa Birliği üyesi ulusal hükümetten bir bakan katılır. Hangi bakanın hangi toplantıda hazır bulunacağı gündemdeki konulara bağlıdır. Örneğin Konsey çevre konularını tartışıyorsa toplantı her bir AB ülkesinin çevre bakanlarının katılımı ile yapılır ve Çevre Konseyi olarak adlandırılır. AB nin dünyanın geri kalanı ile ilişkileri Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi tarafından yürütülür. Ancak bu Konsey konfigürasyonu genel politika konularında da geniş sorumluluklara sahiptir. Bu yüzden toplantılarına her bir hükümetin seçtiği bir bakan sekreteri katılır. Toplam dokuz farklı Konsey konfigürasyonu vardır: Genel İşler ve Dış İlişkiler Ekonomik ve Finansal İlişkiler (Ecofin) Adalet ve İçişleri (JHA) İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici Hakları Rekabetçilik Telekomünikasyon, Ulaşım ve Enerji Tarım ve Balıkçılık Çevre Eğitim, Gençlik ve Kültür Konsey deki her bir bakan hükümeti adına yetkilidir; başka bir deyişle bu bakanların imzası bütün hükümetin imzası demektir. Dahası Konsey deki her bir bakan ulusal parlamentosuna karşı ve parlamentosunun temsil ettiği vatandaşlarına karşı sorumludur. Bu, Konsey in kararlarının demokratik meşruluğunu sağlar. Bir sene içinde dört seferden fazla olmamak üzere, üye devletlerin cumhurbaşkanları ve/veya başbakanları Avrupa Komisyonu Başkanı ile birlikte Avrupa Konseyi adı altında bir araya gelirler. Bu zirve toplantıları, kapsayıcı şekilde AB politikalarını belirler ve daha düşük seviyede (örneğin normal Konsey toplantılarında bakanlar tarafından) çözümlenemeyen konuları çözümler. Avrupa Konseyi'ndeki tartışmaların öneminden dolayı toplantılar pek çok kez gecenin geç saatlerine kadar devam eder ve medyadan yoğun ilgi görür. 14

15 Konsey ne yapar? Konseyin altı ana sorumluluğu vardır: 1. Avrupa yasalarını onaylamak birçok politika alanında Avrupa Parlamentosu'yla beraber çalışır. 2. Üye devletlerin genel ekonomik ve sosyal politikalarını koordine etmek. 3. AB ve diğer ülkeler veya uluslararası organizasyonlar arasında uluslararası anlaşmalar yapmak. 4. Avrupa Parlamentosu yla beraber AB bütçesini onaylamak. 5. Avrupa Konseyi tarafından temelleri konmuş olan AB nin ortak dış ve güvenlik politikasını geliştirmek (bakınız s.16). 6. Cezai konularda ulusal mahkemeler ve polis güçleri arasında iş birliğini koordine etmek (bakınız "Özgürlük, güvenlik ve adalet bölümü"). Yukarıdaki sorumlulukların çoğu Topluluk alanıyla ilgilidir. Topluluk alanı, üye devletlerin egemenliklerini birleştirme kararı aldığı ve AB kurumlarına karar alma yetkisi verdiği alanlardan oluşur. Bu alan Avrupa Birliği'nin ilk sütunu dur (bakınız s.5). Bununla beraber yukarıdaki son iki sorumluluk, üye devletlerin güçlerini delege etmediği ama sadece beraber çalışılan alanlarla ilgilidir. Bu, hükümetler arası iş birliği diye adlandırılır ve AB nin ikinci ve üçüncü sütunlarını kapsar. Konseyin işleyişi aşağıda daha detaylı anlatılmıştır. 1. Yasama AB yasalarının çoğu Konsey ve Parlamento tarafından ortak yapılmıştır (bakınız s.7 AB kararlarını nasıl alır?). Kural olarak Konsey sadece Komisyon dan gelen bir teklif üzerine harekete geçer. Ayrıca Komisyon un, kabul edilmiş AB yasalarının doğru uygulandığını temin etme sorumluluğu vardır. The Council of the European Union Bütün AB ülkelerinin bakanları, AB politikaları ve mevzuatı hakkında ortak karar almak için Konsey de bir araya gelirler. 15

16 Avrupa Birliği nasıl çalışır? 2. Üye devletlerin politikalarını koordine etme AB ülkeleri, ulusal ekonomik politikalarının sıkı koordinasyonuna dayanan genel bir ekonomik politika istediklerine karar vermişlerdir. Bu koordinasyon, Ekonomik ve Finansal İlişkiler Konseyi ni (Ecofin) oluşturan ekonomi ve maliye bakanları tarafından yürütülür. AB ülkeleri, daha fazla iş olanağı yaratmak ve eğitim, sağlık ve sosyal koruma sistemlerini de geliştirmek istemektedirler. Her ne kadar her AB ülkesi bu alanlarda kendi politikasından sorumlu olsa da, ortak hedefler belirleyip en iyi neyin işleyeceği konusunda birbirlerinden bilgi alabilirler. Bu süreç Açık Koordinasyon Metodu" olarak adlandırılır ve Konsey de uygulanır. 3. Uluslararası anlaşmalar yapmak Her yıl Konsey, AB ile AB dışı ülkeler arasında olduğu kadar AB ile uluslararası organizasyonlar arasında da bir dizi anlaşmayı AB adına imzalayarak yapar. Bu anlaşmalar, ticaret, işbirliği ve kalkınma gibi geniş alanları kapsayabilir veya tekstil, balıkçılık, bilim ve teknoloji, ulaşım gibi belirli konularda olabilir. Ayrıca Konsey, AB üye devletleri arasında vergilendirme, şirket hukuku veya konsolosluk korunması gibi alanlarda anlaşmalar yapabilir. Anlaşmalar, özgürlük, güvenlik ve adalet konularında işbirliği ile de ilgili olabilir (bakınız s.17). 4. AB bütçesini onaylama AB nin yıllık bütçesi Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından beraber kararlaştırılır. 5. Ortak dış ve güvenlik politikası Üye devletler, ortak bir dış ve güvenlik politikası (CFSP) geliştirmek için çalışıyorlar. Fakat dış politika, güvenlik ve savunma her ulusal hükümetin bağımsız olarak yetki kullandığı konulardır. Bu alanlardaki ulusal egemenlikler bir araya toplanmadığından Parlamento ve Avrupa Komisyonu bu alanlarda sadece sınırlı bir rol oynamaktadır. Bununla beraber AB ülkeleri bu konularda beraber çalışarak çok şey kazanabilirler. Konsey bu hükümetler arası işbirliği nin yürütüldüğü ana forumdur. Avrupa Birliği, uluslararası krizlerde daha etkin olabilmek için bir Acil Müdahale Gücü yarattı. Bu bir Avrupa ordusu değildir: Personel kendi ulusal silahlı güçlerine bağlı ve ulusal komutaları altında kalmakta olup bu gücün çalışma sınırları insani, kurtarma, barış amaçlı ve diğer kriz yönetimi görevleri olarak belirlenmiştir. Örnek olarak, AB 2003 te Demokratik Kongo Cumhuriyeti nde bir askeri operasyon (kod adı Artemis) düzenledi te de Bosna Hersek te (kod adı Althea) bir barışı koruma operasyonu başlattı. Bu tarz operasyonlarda Konsey e yardım eden kurumlar: Politik ve Güvenlik Komitesi (PSC); Avrupa Birliği Askeri Komitesi (EUMC); Avrupa Birliği Askeri Personeli (EUMS), üye ülkeler tarafından Konsey Sekreterliği hizmetine geçici olarak atanmış askeri uzmanlardan oluşmaktadır. 16

17 Ed Bock/Corbis/Van Parys Media Çocuk velayeti uyuşmazlıkları aileleri parçalamamalıdır. AB, bir üye ülkede alınan mahkeme kararına diğer ülkelerde de uyulmasına önem vermektedir. 6. Özgürlük, güvenlik ve adalet AB vatandaşları kendi seçtikleri herhangi bir AB ülkesinde yaşamakta ve çalışmakta özgürdürler. Dolayısı ile tüm vatandaşlar AB nin her yerinde sivil adalete eşit şekilde erişim hakkına sahip olmalıdır. Ulusal mahkemeler, örneğin bir AB ülkesinde boşanma veya çocuk velayeti konusundaki bir dava kararının diğer AB ülkelerinde de tanınmasını sağlayabilmek için beraber çalışmalılar. AB de serbest dolaşım hakkı yasalara saygılı vatandaşlar için büyük yarar sağlar fakat bu hak aynı zamanda uluslararası suçlular ve teröristler tarafından istismar edilmektedir. Sınırlar ötesi suçun üstesinden gelmek için bütün AB ülkelerindeki ulusal mahkemelerin, polis güçlerinin, gümrük memurlarının ve göçmen konuları üzerine çalışan birimlerin sınır ötesi işbirliği yapması gerekir. Bu birimlerin başarması gerekenler, örneğin: AB nin dış sınırlarının etkin olarak güvenliğinin sağlanması; Şüpheli uyuşturucu tacirleri ve insan kaçakçılarının hareketleri hakkında gümrük memurları ve polis arasında bilgi alışverişinin sağlanması; Sığınma hakkı arayan kişilerin AB nin her yerinde aynı şekilde değerlendirilmesi ve aynı muameleye tabi tutulması sağlanmalıdır. Böylece aynı kişilerin farklı ülkelere birden fazla başvuru yapması engellenebilir. Bu tarz konular Adalet ve İçişleri Konseyi yani Adalet ve İçişleri bakanları tarafından ele alınmaktadır. Amaç, AB sınırları içinde tek bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı yaratmaktır. 17

18 Avrupa Birliği nasıl çalışır? Konseyin çalışması nasıl düzenlenir? Daimi Temsilciler Meclisi (Coreper) Her AB üyesi devlet, kendisini AB seviyesinde temsil edecek ve ulusal çıkarlarını koruyacak daimi bir grubu ( temsilcilik ) Brüksel de bulundurur. Her temsilciliğin başı temsilci ülkenin AB büyükelçisidir. Bu büyükelçiler ( Daimi temsilci ler) Daimi Temsilciler Meclisi (Coreper) olarak her hafta toplanırlar. Bu meclisin rolü Özel Tarım Komitesi nin ilgilendiği tarımsal konular hariç Konsey in çalışmalarını hazırlamaktır. Coreper ulusal yönetimlerden gelen memurların oluşturduğu çalışma grupları tarafından desteklenir. Konsey Başkanlığı Konsey Başkanlığı her altı ayda bir değişir. Başka bir deyişle her AB ülkesi sırayla altı ay boyunca Konsey gündemini belirleyerek ve bütün toplantılara başkanlık ederek yasal ve politik kararları ön plana çıkarır ve üye devletler arasındaki uzlaşmalara aracı olur. Örneğin Çevre Konseyi 2006 yılının ikinci yarısında toplantı yaparsa, Finlandiya Konsey Başkanlığını bu dönemde elinde tuttuğu için bu toplantı Finli Çevre Bakanı'nın başkanlığında yapılacaktır. Council of the European Union Javier Solana (solda), AB nin dış ilişkiler sorumlusu olarak Avrupa için dünya çapında görev yapmaktadır. 18

19 Genel Sekreterlik Konsey Başkanlığı, bütün seviyelerde Konseyin çalışmalarını hazırlayan ve sorunsuz işlemesini sağlayan genel sekreterlik tarafından desteklenir te Javier Solana Konsey Genel Sekreterliği'ne tekrar atandı. Kendisi, ayrıca Ortak Dış ve Güvenlik Politikası nın (CFSP) Yüksek Temsilcisi olup, bu sıfatla AB nin dünya sahnesindeki faaliyetini koordine eder. Yeni Anayasa Antlaşması na göre Yüksek Temsilci, AB Dışişleri Bakanı ile ikame edilecektir. Genel Sekreter, Genel Sekreterliği yönetme yetkisine sahip bir Genel Sekreter Yardımcısı tarafından desteklenir. Her ülkeye kaç oy düşüyor? Konseyde kararlar oylama ile alınır. Daha büyük ülkelerin daha çok oyu vardır. Fakat oyların ağırlığı nüfusu az olan ülkelerin lehine olacak şekilde düzenlenmiştir. Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık 29 Oylamada Nitelikli Çoğunluk Aranması Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, vergilendirme, sığınma ve göç politikaları gibi hassas alanlarda Konsey kararları oybirliği ile olmalıdır. Başka bir deyişle her üye devletin bu alanlarda veto hakkı vardır. Çoğu alanda Konsey, kararlarını Nitelikli Çoğunluk Oylaması ile alır. Nitelikli çoğunluğa aşağıdakilerle ulaşılmış olur: eğer üye devletlerin çoğunluğu (bazı hallerde 2/3 oranında bir çoğunluk) onaylarsa, ve eğer toplamın %72.3 ü olan asgari 232 oy kullanılırsa. Ayrıca herhangi bir üye devlet, lehte kullanılan oyların Birliğin toplam nüfusunun en az %62 sini temsil ettiğinin teyidini talep edebilir. Eğer bu oran bulunamazsa karar kabul edilmeyecektir. İspanya ve Polonya 27 Hollanda 13 Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Portekiz 12 Avusturya ve İsveç 10 Danimarka, İrlanda, Litvanya, Slovakya ve Finlandiya 7 Kıbrıs, Estonya, Letonya, Lüksemburg ve Slovenya 4 Malta 3 Toplam

20 Avrupa Birliği nasıl çalışır? Avrupa Komisyonu: ortak çıkarları arttırmak Temel bilgiler Görevi: AB nin yürütme kolu ve yasama tekliflerinin çıkış noktası Üyeleri 25: her üye ülkeden bir kişi Görev Süresi: Beş yıl ( ) Adres: Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brüksel Tel: (32-2) İnternet: ec.europa.eu Komisyon, ulusal hükümetlerden bağımsızdır. Görevi, bir bütün olarak AB nin çıkarlarını temsil etmek ve desteklemektir. Yeni AB yasaları için öneriler tasarlar ve bunları Avrupa Parlamentosu na ve Konsey e sunar. Komisyon, aynı zamanda AB nin yürütme koludur yani Parlamento nun ve Konsey in kararlarının uygulanmasından sorumludur. Bu, politikaların uygulanması, programların yürütülmesi ve fonların harcanması gibi günlük işlerin idaresi demektir. Parlamento ve Konsey gibi Avrupa Komisyonu da AB kurucu antlaşmaları ile 1950 lerde kurulmuştur. Komisyon nedir? Komisyon terimi iki anlamda kullanılır. Birincisi, kadın ve erkeklerden (her AB ülkesinden bir üye olmak üzere) oluşan, kurumun işleyişini sağlayan ve kararlarını alan bir takımdır. İkinci olarak Komisyon terimi, kurumun kendisini ve çalışanlarını ifade eder. Gayriresmi olarak, Komisyon Üyeleri Komisyonerler olarak bilinirler. Her biri kendi ülkelerinde siyasi görevlerde bulunmuş, birçoğu bakanlık yapmıştır. Ancak Komisyon Üyeleri olarak Birliğin ortak çıkarları için çalışmayı taahhüt ederler ve kendi hükümetlerinden talimat almazlar. Her beş yılda bir, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra altı ay içinde olmak üzere yeni bir Komisyon atanır. Prosedür aşağıdaki gibidir: Üye devlet hükümetleri yeni Komisyon Başkanı olarak kimin aday gösterileceği üzerinde uzlaşmaya varırlar. Komisyon Başkanı adayı, daha sonra Parlamento tarafından onaylanır. Komisyon Başkanı adayı, üye devletlerin hükümetleri ile görüşerek Komisyon un diğer üyelerini seçer. Yeni Parlamento daha sonra her üye ile görüşür ve bütün takım hakkında fikrini verir. Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra yeni Komisyon resmi olarak çalışmaya başlayabilir. 20

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Bu kitapçığa ve AB hakkındaki diğer kısa ve net açıklamalara ec.europa.eu/publications internet adresinden erişebilirsiniz Avrupa Komisyonu Basım-Yayın

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri Kendi aralarında ticaretin serbsetleştirilmesi, Üçüncü ülklere karşı ortak bir gümrük politikası uygulanması, Sermaye ve işgücü hareketlerinin serbest

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye. - Genel bilgi

Avrupa Birliği ve Türkiye. - Genel bilgi Avrupa Birliği ve Türkiye - Genel bilgi Baskı Bilgileri: Bu el kitabın ın ilk baskı Europa Zentrum Baden Württemberg tarafından hazırlanmıştır (2010) Hazırlayan: Dr. rer.pol. Levent Güneṣ, M.A., Europa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas Đktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü, Genel Sekreter Vekili ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI 6-9 KASIM

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Kısa Kısa... Avrupa Birliği Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Avrupa Birliği nin Tarihsel Gelişimi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa da barışın yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak değerler

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nin Kurumsal Yapısı: Asli Kurumlar -2. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. İlke GÖÇMEN Kurumsal Yapının

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 1 Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih / 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte

Detaylı

Üyeliğe Hazırlık. Avusturya Deneyimi. Stefan Pistauer Ankara, 22./23. Şubat 2005 E-mail: stefan.pistauer@eu.austria.be

Üyeliğe Hazırlık. Avusturya Deneyimi. Stefan Pistauer Ankara, 22./23. Şubat 2005 E-mail: stefan.pistauer@eu.austria.be Üyeliğe Hazırlık Avusturya Deneyimi Stefan Pistauer Ankara, 22./23. Şubat 2005 E-mail: stefan.pistauer@eu.austria.be Biz kimiz? İşbirliği Neden? Nerede? Yasal dayanağı Yapı ve metodlar Viyana & Brüksel

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi v AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu Yönerge, Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi nin düzenli ve verimli bir ortamda gerçekleşmesi için Kongre öncesi ve Kongre nin açılışından

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

Danışma Kurulu Yönetmeliği MADDE I

Danışma Kurulu Yönetmeliği MADDE I Danışma Kurulu Yönetmeliği MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Danışma Kurulu (İVU) Danışma Kurulu olacaktır. Danışma Kurulu, bundan sonra İVU Danışma

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE NO DNT 2016/2 REVİZE NO REV 1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.06.2011 REVİZYON TARİHİ 31.01.2017 1. GEÇERLİLİK TEYİDİ Faaliyetlerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ (3.2.2015 - R.G. 20 - EK III - A.E. 106 Sayılı Tüzük) TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI ) YASASI (61/2014 Sayılı Yasa)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU

KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini. Bu fotoğrafın çekildiği Avrupa ülkesini tahmin edebilir

Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini. Bu fotoğrafın çekildiği Avrupa ülkesini tahmin edebilir Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini biliyor Haritadan bakıp sıralayabilir misin? 1 AB nin nüfus olarak en kalabalık üye ülkesi hangisi olabilir sence? 5 Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları AB Türkiye İlişkileri Tarihi Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 2 AB NİN KURUMSAL TEMELLERİ Avrupa nın yükselişi, iki ezeli düşmanı ortaklık

Detaylı