Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz"

Transkript

1 Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

2 İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye devletlerin sesi 14 Avrupa Komisyonu: ortak çıkarları arttırmak 20 Adalet Divanı: yasalara uyma 25 Avrupa Birliği Sayıştayı: paranızın karşılığını almak 28 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi: sivil toplumun sesi 30 Bölgeler Komitesi: yerel yönetimlerin sesi 32 Avrupa Yatırım Bankası: AB projelerinin finansmanı 34 Avrupa Merkez Bankası: Euro'nun yönetimi 36 Avrupa Ombudsmanı: şikayetlerinizin soruşturulması 38 Avrupa Veri Koruma Denetmeni: mahremiyetiniz koruma altında 40 Ajanslar 41 Geleceğe bakış 50

3 Avrupa Birliği'ni sunuş A vrupa Birliği (AB), demokratik Avrupa ülkelerinden oluşan, vatandaşlarının hayatlarını iyileştirmek ve daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan bir ailedir. Aile içi hadiseler ve ara sıra meydana gelen krizler haberlerin manşetlerini oluştursa da, aslında kameralardan uzakta, AB dikkate değer bir başarı hikayesidir. AB, sadece yarım yüzyıllık ömründe Avrupa da barışı ve refahı sağladı, tek Avrupa para birimini (Euro) oluşturdu ve sermayenin, hizmetlerin ve malların serbest hareket ettiği sınırsız tek pazarı meydana getirdi. Aynı zamanda AB, hem büyük bir ticari güç hem de çevre koruma ve kalkınma yardımları gibi alanlarda bir dünya lideri haline geldi. Bu yüzden Avrupa Birliği nin altıdan yirmibeş ülkeye kadar genişlemiş olması ve daha birçok ülkenin üyelik için sırada olması şaşılmaması gereken birşeydir. Avrupa Birliği başarılarını olağandışı bir şekilde çalışmasına borçludur. Avrupa Birliği olağandışıdır çünkü AB, ne Birleşik Devletler gibi bir federasyon ne de Birleşmiş Milletler gibi hükümetler arasında bir işbirliği organizasyonudur. Avrupa Birliği aslında benzersizdir. AB yi oluşturan ülkeler (üye devletler) bağımsız, egemen milletler olarak kalırlar fakat egemenliklerini, dünyada tek tek sahip olamayacakları gücü ve etkiyi kazanmak için bir araya getirirler. Egemenlikleri bir araya getirmek, pratikte karar-alma yetkilerinin bir kısmını, ortak-fayda içeren belirli konulardaki kararların Avrupa düzeyinde demokratik olarak alınması için beraber oluşturdukları ortak kurumlara aktarmaları anlamına gelir. İklim değişikliğinin engellenmesi ve çevrenin korunması gibi sorunların üstesinden ancak uluslararası boyutta işbirliği ile gelinebilir. AB bu çabaların ön sıralarında yer almaktadır. domeldunksen 3

4 Avrupa Birliği nasıl çalışır? Üç ana karar alma kurumu aşağıdakilerdir: Avrupa Parlamentosu, AB vatandaşlarını temsil eder ve doğrudan onlar tarafından seçilir; Avrupa Birliği Konseyi, her bir üye devleti temsil eder; Avrupa Komisyonu, bir bütün olarak Avrupa Birliği nin çıkarlarını gözetir. Bu kurumsal üçgen AB nin her yerinde uygulanan yasa ve politikaları oluşturur. Prensipte yeni yasaları öneren Komisyon dur fakat bunları kanunlaştıran Parlamento ve Konsey dir. Adalet Divanı, Avrupa Hukukunu gözetir, ve Denetim Kurulu, Birliğin faaliyetlerinin finansmanını kontrol eder. AB nin işleyişinde anahtar roller oynayan birkaç kurum daha vardır: Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, sivil toplumu, işçileri ve işverenleri temsil eder; Bölgeler Komitesi, bölgesel ve yerel yönetimleri temsil eder; Avrupa Yatırım Bankası, AB yatırım projelerini finanse eder ve Avrupa Yatırım Fonu aracılığla küçük işletmelere yardımcı olur; Avrupa Merkez Bankası, Birliğin para politikalarından sorumludur; Avrupa Ombudsmanı, AB kurumları ve organları hakkında kötü yönetimle ilgili şikayetleri soruşturur; Avrupa Veri Koruma Denetmeni, vatandaşların kişisel verilerinin mahremiyetini korur. Ayrıca belli teknik, bilimsel ve yönetim görevlerini sürdürmek amacı ile uzmanlaşmış kurumlar kurulmuştur. AB kurumlarının hakimiyet ve sorumlulukları, uymak zorunda oldukları kural ve prosedürler, AB yi oluşturan antlaşmalarda yer almaktadır. Antlaşmalara bütün AB üye ülkelerinin cumhurbaşkanları ve başbakanlarınca karar verilmekte ve bu antlaşmalar ülkelerin parlamentoları tarafından onaylanmaktadır. Kitapçığın bundan sonraki bölümleri antlaşmaları ve AB kurumlarını tanımlamakta, her kurumun ne yaptığını açıklamakta ve kurumların birbirleriyle olan ilişkilerini anlatmaktadır. En son bölüm, ajanslar ve diğer ilgili organlar hakkında kısa ve genel bir açıklama vermektedir. Amaç, Avrupa Birliği nin işleyişinin açık bir resmini sizin için oluşturabilmektir. 4

5 Antlaşmalar AB dört antlaşma üzerine kurulmuştur: Avrupa Kömür ve Çelik Topluğu nu (AKÇT) kuran antlaşma, 18 Nisan 1951 de Paris te imzalanmıştır. 23 Temmuz 1952 de yürürlüğe girmiştir ve 23 Temmuz 2002 de son bulmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu nu (AET) kuran antlaşma, 25 Mart 1957 de Roma da imzalanmıştır ve 1 Ocak 1958 de yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşmaya çoğu kez Roma Antlaşması olarak değinilmektedir. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu nu (Euratom) kuran antlaşma, AET antlaşması ile beraber Roma da imzalanmıştır. Avrupa Birliği Antlaşması (AB) 7 Şubat 1992 de Maastricht de imzalanmıştır. 1 Kasım 1993 te yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşmalardan ilk üçü, kömürde, çelikte, nükleer güçte ve üye devlet ekonomilerinin diğer büyük sektörlerinde ortak karar alma sistemi olan üç 'Avrupa Topluluğu nu oluşturdu. Bu sistemi yönetmek için kurulan topluluk kurumları, tek bir Komisyon ve tek bir Konsey oluşturulacak şekilde 1967 de birleştirildiler. Maastricht antlaşması, var olan Topluluk sistemine bu hükümetler arası işbirliğini ekleyerek, ekonomik olduğu kadar politik de olan üç sütunlu yeni bir yapı oluşturdu. Bu yapı, Avrupa Birliği dir (AB). AET, ekonomik rolüne ek olarak adım adım sosyal, çevresel ve bölgesel politikalar gibi geniş sorumluluklar da üstlendi. AET'nin yalnızca ekonomik bir topluluk olma özelliğini yitirmesinden dolayı, dördüncü antlaşma (Maastricht), kurumu basitçe Avrupa Topluluğu (AT) olarak tekrar isimlendirdi. Üye devletlerin hükümetleri, Maastricht Antlaşması'nda dış ve güvenlik politikası ve adalet ve içişleri gibi alanlarda da beraber çalışmaya karar verdiler. Topluluk alanı (Ortak politika alanlarınn çoğu) AVRUPA BİRLİĞİ Ortak dış ve güvenlik politikası ANTLAŞMALAR Suça karşı polis ve yargının işbirliği Avrupa Birliği, antlaşmalar üzerine kurulmuştur. Bu üç sütun farklı karar alma sistemleri olan farklı politika alanlarını temsil eder. 5

6 Avrupa Birliği nasıl çalışır? EC İlk defa, 9 Mayıs 1950 de, Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman Avrupa Birliği ne öncülük eden fikirleri ortaya koydu. Bu sebeple 9 Mayıs AB nin doğum günü olarak kutlanmaktadır. Antlaşmalar, Avrupa Birliği'nin yaptığı her şeyin temelidir. Antlaşmalar, her yeni üye katıldığında değiştirilmiştir. Zaman zaman, Avrupa Birliği nin kurumlarını reforme etmek ve yeni sorumluluk alanları oluşturmak için de antlaşmalarda değişiklikler yapılmıştır. Bu, AB ulusal hükümetlerinin özel bir konferansı (hükümetler arası konferans) tarafından yapılır. Bu konferanslardan son yirmi yılda üç tane yapılmıştır. Avrupa Tek Senedi Şubat 1986 da imzalanmıştır ve 1 Temmuz 1987 de yürürlüğe girmiştir. AET sözleşmesini yenilemiştir ve tek pazarı tamamlamanın yolunu açmıştır. Amsterdam Anlaşması 2 Ekim 1997 de imzalanmıştır ve 1 Mayıs 1999 da yürürlüğe girmiştir. AB Antlaşma maddelerine harfler yerine numaralar vererek AB ve AT antlaşmalarını yeniledi. Nice Anlaşması 26 Şubat 2001 de imzalanmıştır. 1 Şubat 2003 te yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşma, AB nin karar alma mekanizmasının 2004 te yeni üye devletlerin katılmasından sonra verimli çalışabilmesi için mevcut antlaşmaları tekrar değiştirmiştir. Birçok anlaşmanın varlığı Avrupa Birliği ni karışık ve anlaşılması güç bir hale getirmektedir. İşte bu yüzden Haziran 2004 te, AB üye ülkelerinin cumhurbaşkanları ve başbakanları bütün var olan antlaşmaların yerini alacak tek bir Anayasa üzerinde karara vardılar. Anayasa, Birliğin tam olarak ne olduğunu, ne şekilde kararlar aldığını ve kimin nelerden sorumlu olduğunu belirlemektedir. Fakat, anayasanın yürürlüğe girmesi ancak yirmibeş üye ülkenin ulusal parlamentosu tarafından onaylanmasıyla gerçekleşecektir. Bazı ülkelerde de anayasanın referandum ile onaylanması gerekmektedir. Anayasa hakkında daha fazla bilgiye europa.eu.int/constitution adresinden ulaşabilirsiniz. 6

7 AB kararlarını nasıl alır? Avrupa Birliği düzeyinde kararların alınması çeşitli Avrupa kurumlarını içerir; Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği Konseyi. Genel olarak, Avrupa Komisyonu yeni mevzuat önerisinde bulunur, fakat bunları kabul eden Konsey ve Parlamento dur. Diğer kurumlar da belirli alanlarda rol oynar. AB karar alma mekanizmasındaki kural ve prosedürler antlaşmalarda ortaya konmuştur. Her Avrupa yasası için yapılan teklif belli bir antlaşma maddesine dayanmalıdır. Bu maddeye teklifin kanuni dayanağı denir. Bu dayanak hangi yasal prosedürünün izlenilmesi gerektiğini belirlemektedir. "Danışma", "onay verme", "ortak karar alma", üç ana prosedürü oluşturmaktadır. 1. Danışma Danışma prosedürü altında Konsey, Parlamento ya, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ne ve Bölgeler Komitesi ne danışır. Üç "Konsey": hangisi, hangisidir? Avrupa Birliği'nde kurumları karıştırmak çok kolaydır. Özellikle, çok farklı kurumların çok benzer isimleri olunca. Aşağıdaki üç "konsey" gibi. Avrupa Konseyi Bu kurum, AB ülkelerinin hükümet ya da devlet başkanlarından (başkanlar ve/veya başbakanlar) ve Avrupa Komisyonu Başkanından oluşur. Avrupa Konseyi prensipte yılda dört kere bütün AB politikalarını tartışmak ve gelişmeleri gözden geçirmek için toplanır. Avrupa Konseyi Avrupa Birliği nin en yüksek seviyeli siyasi kurumudur ve bu yüzden bu toplantılar yaygın şekilde zirve olarak adlandırılır. Avrupa Birliği Konseyi Daha önce Bakanlar Konseyi olarak bilinen bu kurum, tüm AB ülkelerinin bakanlarından oluşur. Konsey detaylı kararları almak ve Avrupa yasalarını onaylamak için düzenli olarak toplanır. Bu kurumun işleyişi hakkında daha detaylı bilgiler bu kitapçığın diğer bölümlerinde verilmiştir. Avrupa Konseyi Bu, bir AB Kurumu değildir. Avrupa Konseyi, başka konuların yanı sıra insan haklarını korumak, Avrupa nın kültürel çeşitliliğini arttırmak ve ırklar konusunda önyargılar ve hoşgörüsüzlük gibi sosyal problemlerle savaşmayı hedefleyen hükümetler arası bir organizasyondur. Avrupa Konseyi, 1949 da kurulmuştur ve önemli başarılarından biri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini hazırlamak olmuştur. Mağdur vatandaşların bu konvansiyon altında haklarını kullanabilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini de kurmuştur. Avrupa Konseyi, içinde 25 Avrupa Birliği ülkesinin de bulunduğu 46 üyeye sahiptir ve merkezi Fransa nın Strazburg şehrinde Palais de I Europe binasındadır. 7

8 Avrupa Birliği nasıl çalışır? Parlamento: Komisyon un teklifini onaylayabilir, reddedebilir, veya değişiklik yapılmasını isteyebilir. Eğer Parlamento değişiklik için talepte bulunursa Komisyon, Parlamento'nun teklif ettiği bütün değişiklikleri göz önünde bulundurur. Eğer bu tekliflerin herhangi birini kabul ederse Konsey e değiştirilmiş bir teklif gönderir. Konsey değiştirilmiş teklifi inceler, ve sonunda ya kabul eder ya da başka değişikliklere başvurur. Diğerlerinde olduğu gibi bu prosedürde de Konsey, Komisyon un bir teklifinde değişiklik yaparsa bunu oybirliğiyle yapmak zorundadır. 2. Onay verme Onay verme prosedürü, Konsey in belirli çok önemli kararları almadan önce Avrupa Parlamentosu nun onayını almak zorunda olması anlamına gelir. Bu prosedür danışma ile aynı şekilde işler ancak Parlamento teklifte herhangi bir değişiklik yapamaz; ya kabul edebilir ya da reddedebilir. Kabul ("onay") için tam bir oy çoğunluğu gerekmektedir. 3. Ortak karar alma Bu prosedür şu anda AB kanunu yapılmasında en sık kullanılan yöntemdir. Ortak karar alma prosedüründe Parlamento sadece fikrini vermez, Konsey ile yasama gücünü eşit şekilde paylaşır. Eğer Konsey ve Parlamento önerilen bir yasa konusunda anlaşamazlarsa bu öneri eşit sayıda Konsey ve Parlamento üyesinden oluşan bir Değerlendirme Komitesi tarafından ele alınır. Bu Komite bir anlaşmaya varınca üzerinde anlaşılan metin kanunlaştırılmak üzere tekrar Parlamento ve Konsey e gönderilir. Sayfa dokuzdaki diyagram prosedürü daha detaylı olarak açıklamaktadır. Daha geniş bilgiye institutions/index_en.htm adresinden ulaşabilirsiniz. AB kurumlarında kimler çalışmaktadır? AB kurumları için çalışan memurlar üye ülkelerden ve AB dışından gelmektedirler. Bu kişiler politika üreticileri, işletmeciler, ekonomistler, avukatlar, dil bilimcileri, sekreterler ve teknik destek elemanları gibi farklı beceri yelpazesinden olup geniş faaliyet alanını kapsarlar. Bu kişiler ana vatanlarından uzakta, çok kültürlü ve çok dilli bir ortamda çalışmak için istekli olmalıdırlar. AB memuru olabilmek için, zor ve rekabetin çok olduğu bir sınav aşamasından geçilmelidir. Ocak 2003 ten beri bu sınavlar Avrupa Personel Seçme Ofisi (EPSO) tarafından merkezi olarak organize edilmektedir. Daha geniş bilgi için: 8

9 Ortak karar prosedürü 9

10 Avrupa Birliği nasıl çalışır? Avrupa Parlamentosu: halkın sesi Temel bilgiler Görevi: Gelecek Seçim: Haziran 2009 Toplantılar: AB nin doğrudan seçilmiş yasama organı Aylık genel kurullar Strazburg da, komite toplantıları ve ek kurullar Brüksel de Adres: Plateau du Kirchberg, B.P L-2929 Lüksemburg Tel: (352) İnternet: Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği vatandaşları tarafından çıkarlarını temsil etmek için seçilir. Tarihi 1950 lere ve kurucu antlaşmalara dayanan AP nin üyeleri 1979 dan beri temsil ettikleri kişiler tarafından doğrudan seçilmektedir. Seçimler her beş senede bir yapılmaktadır ve seçmen olarak kayıtlı her AB vatandaşı seçme hakkına sahiptir. Bu şekilde Parlamento, Birliğin 455 milyondan fazla vatandaşının demokratik isteklerini ifade etmekte ve diğer kurumlarla olan görüşmelerde onların çıkarlarını temsil etmektedir. Haziran 2004 te seçilmiş olan ve şu an görevde olan Parlamento nun 25 üye ülkeden seçilmiş 732 üyesi bulunmaktadır. Bunların üçte birini bayan üyeler oluşturmaktadır. Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal gruplar halinde değil, Avrupa genelinde var olan yedi politik grup halinde çalışmaktadırlar. Bu yelpazede parlamenterler, federalist yapıyı savunanlardan, Avrupa Kuşkucularına (Eurosceptics) kadar Avrupa entegrasyonu ile ilgili tüm görüşleri temsil etmektedirler. European Parliament 10 AB vatandaşlarının doğrudan seçtiği temsilciler, herkesi etkileyen Avrupa çapında yasaları tartışmak ve oylamak için Strazburg ta buluşurlar.

11 Ülke başına koltuk sayısı (Kendi dillerine göre alfabetik sırada ülke isimleri) Belçika 24 Çek Cumhuriyeti 24 Danimarka 14 Almanya 99 Estonya 6 Yunanistan 24 İspanya 54 Fransa 78 İrlanda 13 İtalya 78 Kıbrıs 6 Letonya 9 Litvanya 13 Lüksemburg 6 Macaristan 24 Malta 5 Hollanda 27 Avusturya 18 Polonya 54 Portekiz 24 Slovenya 7 Slovakya 14 Finlandiya 14 İsveç 19 Birleşik Krallık 78 Toplam 732 Parlamento nerede çalışır? Avrupa Parlamentosu nun üç çalışma yeri vardır: Brüksel (Belçika), Lüksemburg ve Strazburg (Fransa). Lüksemburg idari ofislere (Genel Sekreterlik) ev sahipliği yapar. Genel Oturum olarak bilinen bütün parlamenterlerin katıldığı toplantılar Strazburg da ve bazen Brüksel de yapılmaktadır. Komite toplantıları da Brüksel de yapılır. Parlamento ne yapar? Parlamentonun üç ana rolü vardır: 1. Birçok politika alanında Konsey ile beraber Avrupa yasalarını onaylamak. AP nin vatandaşlar tarafından doğrudan seçilmesi Avrupa yasalarının demokratik meşruluğunu garanti etmeye yardım eder. 2. Parlamento diğer AB kurumları üzerinde, özellikle de Komisyon üzerinde demokratik gözetim uygular. Parlamento, Komisyon adaylarını reddetme veya onaylama yetkisine sahiptir ve bir bütün olarak Komisyon'u onaylamama hakkına da sahiptir. 2 Haziran 2005 itibariyle politik grup başına düşen sandalye sayısı 11

12 Avrupa Birliği nasıl çalışır? 3. Paranın kuvveti Parlamento, Konseyle beraber AB bütçesi üzerinde yetkiye sahiptir ve böylece AB harcamalarına etki edebilir. Bu prosedürün sonunda bütün olarak bütçeyi kabul edebilir veya reddedebilir. Bu üç ana rol aşağıda daha detaylı tanımlanmıştır. 1. Avrupa yasalarını onaylamak AB yasalarının kabul edilmesinde (onaylanması) en çok kullanılan prosedür ortak karar alma dır (bakınız s.7: AB kararlarını nasıl alır?). Bu prosedür, Avrupa Parlamentosu nu ve Konsey i eşit bir düzeye getirir ve birçok alandaki yasalara uygulanır. Bazı alanlarda (örnek olarak tarım, ekonomi politikası, vizeler ve göç) Konsey tek başına yasa yapar fakat Parlamento ya danışmak zorundadır. Ayrıca, AB ye yeni ülkelerin katılması gibi bazı önemli konularda Parlamento nun onayı gerekmektedir. Parlamento ayrıca Komisyon un yıllık programını inceleyerek, hangi yeni yasaların uygun olacağını değerlendirerek ve Komisyon dan teklifler önermesini isteyerek yasama sürecine hız kazandırır. 2. Demokratik gözetim Parlamento diğer Avrupa kurumları üzerinde demokratik gözetim uygular. Bunu bir kaç yolla yapar. Yeni bir Komisyon göreve başladığında, üyeler AB üye ülkeleri tarafından aday gösterilir fakat adaylar Parlamento nun onayı olmadan atanamaz. Parlamento, Komisyon Başkan adayı dahil olmak üzere her adayla tek tek görüşme yapar ve Komisyon un tümünü kapsayarak oylama yapar. Görev süresi boyunca Komisyon, toplu istifa çağrısı olan bir gensoru önergesi verebilen Parlamento'ya karşı siyasi olarak sorumludur. Daha genel olarak Parlamento, Komisyon tarafından gönderilen raporları (genel raporlar, bütçe uygulama raporları, v.b) düzenli olarak inceleyerek kontrol altında tutar. Dahası Parlamento üyeleri, Komisyon üyelerinin cevap vermekle yükümlü oldukları soruları düzenli olarak Komisyon a yöneltirler. Parlamento, Konsey in de çalışmasını denetler; Parlamento üyeleri düzenli olarak Konsey e sorular sorar ve Konsey Başkanı düzenli olarak Parlamento nun genel oturumlarına katılır ve önemli tartışmalarda yer alır. Parlamento ayrıca vatandaşlarından gelen dilekçeleri inceleyerek ve soruşturma komiteleri kurarak da demokratik kontrol uygular. Son olarak, Parlamento her AB zirvesine (Avrupa Konseyi Toplantıları) katkı sağlar. Her bir zirvenin açılışına Avrupa Konseyi nin gündemindeki madde ve konular hakkında Parlamento nun görüş ve fikirlerini açıklaması amacıyla Parlamento Başkanı davet edilir. 3. Paranın kuvveti AB nin yıllık bütçesi Parlamento ve Konsey tarafından ortaklaşa kararlaştırılır. Parlamento bütçeyi ardı ardına iki oturumda tartışır ve bütçe, Parlamento Başkanı tarafından imzalanmadıkça yürürlüğe girmez. Avrupa Parlamentosu Bütçe Kontrolü Komitesi (COCOBU) bütçenin nasıl harcandığını kontrol eder ve her yıl Parlamento, bir önceki finansal yıl için Komisyon'un bütçe idaresini onaylayıp onaylamayacağına karar verir. Bu onay işlemi teknik olarak ibra etmek diye bilinir. 12

13 Josep Borrell Fontelles, 2004 yılında Avrupa Parlamentosu Başkanı seçilmişti. European Parliament Parlamento nun çalışmaları nasıl düzenlenir? Parlamentonun işleri iki ana başlığa bölünmüştür: Genel Kurul için hazırlık. Bu hazırlık, AB aktivitelerinin belirli alanlarında uzmanlaşmış değişik Parlamento Komitelerindeki Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından yapılır. Tartışma konuları ayrıca politik gruplarda da görüşülür. Genel Kurul. Genel kurul toplantıları normal olarak Strazburg da (ayda bir hafta) bazen de Brüksel de (sadece 2 gün) yapılır. Bu kurullarda Parlamento sunulan yasayı inceler ve bir bütün olarak karara varmadan önce değişiklikler oylanır. Gündemdeki diğer konular Konsey, Komisyon tebliğleri, Avrupa Birliği'nde veya dünyada neler olduğu hakkında sorular olabilir. 13

14 Avrupa Birliği nasıl çalışır? Avrupa Birliği Konseyi: üye devletlerin sesi Temel bilgiler Görevi: Üye devletleri temsil eder; AB nin yasama koludur (bazı alanlarda da yürütme koludur) Üyeleri: Her bir AB ülkesinden bir bakandan oluşur Başkanlık: Her altı ayda bir dönüşümlüdür Toplantı: Nisan, Haziran ve Ekim ayları Lüksemburg da, diğer tüm zamanlarda Brüksel de Adres: Rue de la Loi/Wetstraat 175, B-1048 Brüksel Tel: (32-2) Internet: ue.eu.int/cms3_fo/index.htm Konsey, Avrupa Birliği nin ana karar-alma mekanizmasıdır. Avrupa Parlamentosu gibi Konsey de kurucu antlaşmalar ile 1950 lerde kurulmuştur. Konsey, üye devletleri temsil eder ve toplantılarına her Avrupa Birliği üyesi ulusal hükümetten bir bakan katılır. Hangi bakanın hangi toplantıda hazır bulunacağı gündemdeki konulara bağlıdır. Örneğin Konsey çevre konularını tartışıyorsa toplantı her bir AB ülkesinin çevre bakanlarının katılımı ile yapılır ve Çevre Konseyi olarak adlandırılır. AB nin dünyanın geri kalanı ile ilişkileri Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi tarafından yürütülür. Ancak bu Konsey konfigürasyonu genel politika konularında da geniş sorumluluklara sahiptir. Bu yüzden toplantılarına her bir hükümetin seçtiği bir bakan sekreteri katılır. Toplam dokuz farklı Konsey konfigürasyonu vardır: Genel İşler ve Dış İlişkiler Ekonomik ve Finansal İlişkiler (Ecofin) Adalet ve İçişleri (JHA) İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici Hakları Rekabetçilik Telekomünikasyon, Ulaşım ve Enerji Tarım ve Balıkçılık Çevre Eğitim, Gençlik ve Kültür Konsey deki her bir bakan hükümeti adına yetkilidir; başka bir deyişle bu bakanların imzası bütün hükümetin imzası demektir. Dahası Konsey deki her bir bakan ulusal parlamentosuna karşı ve parlamentosunun temsil ettiği vatandaşlarına karşı sorumludur. Bu, Konsey in kararlarının demokratik meşruluğunu sağlar. Bir sene içinde dört seferden fazla olmamak üzere, üye devletlerin cumhurbaşkanları ve/veya başbakanları Avrupa Komisyonu Başkanı ile birlikte Avrupa Konseyi adı altında bir araya gelirler. Bu zirve toplantıları, kapsayıcı şekilde AB politikalarını belirler ve daha düşük seviyede (örneğin normal Konsey toplantılarında bakanlar tarafından) çözümlenemeyen konuları çözümler. Avrupa Konseyi'ndeki tartışmaların öneminden dolayı toplantılar pek çok kez gecenin geç saatlerine kadar devam eder ve medyadan yoğun ilgi görür. 14

15 Konsey ne yapar? Konseyin altı ana sorumluluğu vardır: 1. Avrupa yasalarını onaylamak birçok politika alanında Avrupa Parlamentosu'yla beraber çalışır. 2. Üye devletlerin genel ekonomik ve sosyal politikalarını koordine etmek. 3. AB ve diğer ülkeler veya uluslararası organizasyonlar arasında uluslararası anlaşmalar yapmak. 4. Avrupa Parlamentosu yla beraber AB bütçesini onaylamak. 5. Avrupa Konseyi tarafından temelleri konmuş olan AB nin ortak dış ve güvenlik politikasını geliştirmek (bakınız s.16). 6. Cezai konularda ulusal mahkemeler ve polis güçleri arasında iş birliğini koordine etmek (bakınız "Özgürlük, güvenlik ve adalet bölümü"). Yukarıdaki sorumlulukların çoğu Topluluk alanıyla ilgilidir. Topluluk alanı, üye devletlerin egemenliklerini birleştirme kararı aldığı ve AB kurumlarına karar alma yetkisi verdiği alanlardan oluşur. Bu alan Avrupa Birliği'nin ilk sütunu dur (bakınız s.5). Bununla beraber yukarıdaki son iki sorumluluk, üye devletlerin güçlerini delege etmediği ama sadece beraber çalışılan alanlarla ilgilidir. Bu, hükümetler arası iş birliği diye adlandırılır ve AB nin ikinci ve üçüncü sütunlarını kapsar. Konseyin işleyişi aşağıda daha detaylı anlatılmıştır. 1. Yasama AB yasalarının çoğu Konsey ve Parlamento tarafından ortak yapılmıştır (bakınız s.7 AB kararlarını nasıl alır?). Kural olarak Konsey sadece Komisyon dan gelen bir teklif üzerine harekete geçer. Ayrıca Komisyon un, kabul edilmiş AB yasalarının doğru uygulandığını temin etme sorumluluğu vardır. The Council of the European Union Bütün AB ülkelerinin bakanları, AB politikaları ve mevzuatı hakkında ortak karar almak için Konsey de bir araya gelirler. 15

16 Avrupa Birliği nasıl çalışır? 2. Üye devletlerin politikalarını koordine etme AB ülkeleri, ulusal ekonomik politikalarının sıkı koordinasyonuna dayanan genel bir ekonomik politika istediklerine karar vermişlerdir. Bu koordinasyon, Ekonomik ve Finansal İlişkiler Konseyi ni (Ecofin) oluşturan ekonomi ve maliye bakanları tarafından yürütülür. AB ülkeleri, daha fazla iş olanağı yaratmak ve eğitim, sağlık ve sosyal koruma sistemlerini de geliştirmek istemektedirler. Her ne kadar her AB ülkesi bu alanlarda kendi politikasından sorumlu olsa da, ortak hedefler belirleyip en iyi neyin işleyeceği konusunda birbirlerinden bilgi alabilirler. Bu süreç Açık Koordinasyon Metodu" olarak adlandırılır ve Konsey de uygulanır. 3. Uluslararası anlaşmalar yapmak Her yıl Konsey, AB ile AB dışı ülkeler arasında olduğu kadar AB ile uluslararası organizasyonlar arasında da bir dizi anlaşmayı AB adına imzalayarak yapar. Bu anlaşmalar, ticaret, işbirliği ve kalkınma gibi geniş alanları kapsayabilir veya tekstil, balıkçılık, bilim ve teknoloji, ulaşım gibi belirli konularda olabilir. Ayrıca Konsey, AB üye devletleri arasında vergilendirme, şirket hukuku veya konsolosluk korunması gibi alanlarda anlaşmalar yapabilir. Anlaşmalar, özgürlük, güvenlik ve adalet konularında işbirliği ile de ilgili olabilir (bakınız s.17). 4. AB bütçesini onaylama AB nin yıllık bütçesi Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından beraber kararlaştırılır. 5. Ortak dış ve güvenlik politikası Üye devletler, ortak bir dış ve güvenlik politikası (CFSP) geliştirmek için çalışıyorlar. Fakat dış politika, güvenlik ve savunma her ulusal hükümetin bağımsız olarak yetki kullandığı konulardır. Bu alanlardaki ulusal egemenlikler bir araya toplanmadığından Parlamento ve Avrupa Komisyonu bu alanlarda sadece sınırlı bir rol oynamaktadır. Bununla beraber AB ülkeleri bu konularda beraber çalışarak çok şey kazanabilirler. Konsey bu hükümetler arası işbirliği nin yürütüldüğü ana forumdur. Avrupa Birliği, uluslararası krizlerde daha etkin olabilmek için bir Acil Müdahale Gücü yarattı. Bu bir Avrupa ordusu değildir: Personel kendi ulusal silahlı güçlerine bağlı ve ulusal komutaları altında kalmakta olup bu gücün çalışma sınırları insani, kurtarma, barış amaçlı ve diğer kriz yönetimi görevleri olarak belirlenmiştir. Örnek olarak, AB 2003 te Demokratik Kongo Cumhuriyeti nde bir askeri operasyon (kod adı Artemis) düzenledi te de Bosna Hersek te (kod adı Althea) bir barışı koruma operasyonu başlattı. Bu tarz operasyonlarda Konsey e yardım eden kurumlar: Politik ve Güvenlik Komitesi (PSC); Avrupa Birliği Askeri Komitesi (EUMC); Avrupa Birliği Askeri Personeli (EUMS), üye ülkeler tarafından Konsey Sekreterliği hizmetine geçici olarak atanmış askeri uzmanlardan oluşmaktadır. 16

17 Ed Bock/Corbis/Van Parys Media Çocuk velayeti uyuşmazlıkları aileleri parçalamamalıdır. AB, bir üye ülkede alınan mahkeme kararına diğer ülkelerde de uyulmasına önem vermektedir. 6. Özgürlük, güvenlik ve adalet AB vatandaşları kendi seçtikleri herhangi bir AB ülkesinde yaşamakta ve çalışmakta özgürdürler. Dolayısı ile tüm vatandaşlar AB nin her yerinde sivil adalete eşit şekilde erişim hakkına sahip olmalıdır. Ulusal mahkemeler, örneğin bir AB ülkesinde boşanma veya çocuk velayeti konusundaki bir dava kararının diğer AB ülkelerinde de tanınmasını sağlayabilmek için beraber çalışmalılar. AB de serbest dolaşım hakkı yasalara saygılı vatandaşlar için büyük yarar sağlar fakat bu hak aynı zamanda uluslararası suçlular ve teröristler tarafından istismar edilmektedir. Sınırlar ötesi suçun üstesinden gelmek için bütün AB ülkelerindeki ulusal mahkemelerin, polis güçlerinin, gümrük memurlarının ve göçmen konuları üzerine çalışan birimlerin sınır ötesi işbirliği yapması gerekir. Bu birimlerin başarması gerekenler, örneğin: AB nin dış sınırlarının etkin olarak güvenliğinin sağlanması; Şüpheli uyuşturucu tacirleri ve insan kaçakçılarının hareketleri hakkında gümrük memurları ve polis arasında bilgi alışverişinin sağlanması; Sığınma hakkı arayan kişilerin AB nin her yerinde aynı şekilde değerlendirilmesi ve aynı muameleye tabi tutulması sağlanmalıdır. Böylece aynı kişilerin farklı ülkelere birden fazla başvuru yapması engellenebilir. Bu tarz konular Adalet ve İçişleri Konseyi yani Adalet ve İçişleri bakanları tarafından ele alınmaktadır. Amaç, AB sınırları içinde tek bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı yaratmaktır. 17

18 Avrupa Birliği nasıl çalışır? Konseyin çalışması nasıl düzenlenir? Daimi Temsilciler Meclisi (Coreper) Her AB üyesi devlet, kendisini AB seviyesinde temsil edecek ve ulusal çıkarlarını koruyacak daimi bir grubu ( temsilcilik ) Brüksel de bulundurur. Her temsilciliğin başı temsilci ülkenin AB büyükelçisidir. Bu büyükelçiler ( Daimi temsilci ler) Daimi Temsilciler Meclisi (Coreper) olarak her hafta toplanırlar. Bu meclisin rolü Özel Tarım Komitesi nin ilgilendiği tarımsal konular hariç Konsey in çalışmalarını hazırlamaktır. Coreper ulusal yönetimlerden gelen memurların oluşturduğu çalışma grupları tarafından desteklenir. Konsey Başkanlığı Konsey Başkanlığı her altı ayda bir değişir. Başka bir deyişle her AB ülkesi sırayla altı ay boyunca Konsey gündemini belirleyerek ve bütün toplantılara başkanlık ederek yasal ve politik kararları ön plana çıkarır ve üye devletler arasındaki uzlaşmalara aracı olur. Örneğin Çevre Konseyi 2006 yılının ikinci yarısında toplantı yaparsa, Finlandiya Konsey Başkanlığını bu dönemde elinde tuttuğu için bu toplantı Finli Çevre Bakanı'nın başkanlığında yapılacaktır. Council of the European Union Javier Solana (solda), AB nin dış ilişkiler sorumlusu olarak Avrupa için dünya çapında görev yapmaktadır. 18

19 Genel Sekreterlik Konsey Başkanlığı, bütün seviyelerde Konseyin çalışmalarını hazırlayan ve sorunsuz işlemesini sağlayan genel sekreterlik tarafından desteklenir te Javier Solana Konsey Genel Sekreterliği'ne tekrar atandı. Kendisi, ayrıca Ortak Dış ve Güvenlik Politikası nın (CFSP) Yüksek Temsilcisi olup, bu sıfatla AB nin dünya sahnesindeki faaliyetini koordine eder. Yeni Anayasa Antlaşması na göre Yüksek Temsilci, AB Dışişleri Bakanı ile ikame edilecektir. Genel Sekreter, Genel Sekreterliği yönetme yetkisine sahip bir Genel Sekreter Yardımcısı tarafından desteklenir. Her ülkeye kaç oy düşüyor? Konseyde kararlar oylama ile alınır. Daha büyük ülkelerin daha çok oyu vardır. Fakat oyların ağırlığı nüfusu az olan ülkelerin lehine olacak şekilde düzenlenmiştir. Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık 29 Oylamada Nitelikli Çoğunluk Aranması Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, vergilendirme, sığınma ve göç politikaları gibi hassas alanlarda Konsey kararları oybirliği ile olmalıdır. Başka bir deyişle her üye devletin bu alanlarda veto hakkı vardır. Çoğu alanda Konsey, kararlarını Nitelikli Çoğunluk Oylaması ile alır. Nitelikli çoğunluğa aşağıdakilerle ulaşılmış olur: eğer üye devletlerin çoğunluğu (bazı hallerde 2/3 oranında bir çoğunluk) onaylarsa, ve eğer toplamın %72.3 ü olan asgari 232 oy kullanılırsa. Ayrıca herhangi bir üye devlet, lehte kullanılan oyların Birliğin toplam nüfusunun en az %62 sini temsil ettiğinin teyidini talep edebilir. Eğer bu oran bulunamazsa karar kabul edilmeyecektir. İspanya ve Polonya 27 Hollanda 13 Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Portekiz 12 Avusturya ve İsveç 10 Danimarka, İrlanda, Litvanya, Slovakya ve Finlandiya 7 Kıbrıs, Estonya, Letonya, Lüksemburg ve Slovenya 4 Malta 3 Toplam

20 Avrupa Birliği nasıl çalışır? Avrupa Komisyonu: ortak çıkarları arttırmak Temel bilgiler Görevi: AB nin yürütme kolu ve yasama tekliflerinin çıkış noktası Üyeleri 25: her üye ülkeden bir kişi Görev Süresi: Beş yıl ( ) Adres: Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brüksel Tel: (32-2) İnternet: ec.europa.eu Komisyon, ulusal hükümetlerden bağımsızdır. Görevi, bir bütün olarak AB nin çıkarlarını temsil etmek ve desteklemektir. Yeni AB yasaları için öneriler tasarlar ve bunları Avrupa Parlamentosu na ve Konsey e sunar. Komisyon, aynı zamanda AB nin yürütme koludur yani Parlamento nun ve Konsey in kararlarının uygulanmasından sorumludur. Bu, politikaların uygulanması, programların yürütülmesi ve fonların harcanması gibi günlük işlerin idaresi demektir. Parlamento ve Konsey gibi Avrupa Komisyonu da AB kurucu antlaşmaları ile 1950 lerde kurulmuştur. Komisyon nedir? Komisyon terimi iki anlamda kullanılır. Birincisi, kadın ve erkeklerden (her AB ülkesinden bir üye olmak üzere) oluşan, kurumun işleyişini sağlayan ve kararlarını alan bir takımdır. İkinci olarak Komisyon terimi, kurumun kendisini ve çalışanlarını ifade eder. Gayriresmi olarak, Komisyon Üyeleri Komisyonerler olarak bilinirler. Her biri kendi ülkelerinde siyasi görevlerde bulunmuş, birçoğu bakanlık yapmıştır. Ancak Komisyon Üyeleri olarak Birliğin ortak çıkarları için çalışmayı taahhüt ederler ve kendi hükümetlerinden talimat almazlar. Her beş yılda bir, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra altı ay içinde olmak üzere yeni bir Komisyon atanır. Prosedür aşağıdaki gibidir: Üye devlet hükümetleri yeni Komisyon Başkanı olarak kimin aday gösterileceği üzerinde uzlaşmaya varırlar. Komisyon Başkanı adayı, daha sonra Parlamento tarafından onaylanır. Komisyon Başkanı adayı, üye devletlerin hükümetleri ile görüşerek Komisyon un diğer üyelerini seçer. Yeni Parlamento daha sonra her üye ile görüşür ve bütün takım hakkında fikrini verir. Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra yeni Komisyon resmi olarak çalışmaya başlayabilir. 20

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ *

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * Yrd.Doç.Dr.Banu UÇKAN ** ABSTRACT The European Union has entered to a new phase with signing of the European Constitution

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12

602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12 602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12 AVRUPA ORTA VADELİ HAVA TAHMİNLERİ MERKEZİNİ OLUŞTURAN DÜZELTİLMİŞ SÖZLEŞME Bu

Detaylı

A. KURULUŞ ANLAŞMASI

A. KURULUŞ ANLAŞMASI A. KURULUŞ ANLAŞMASI 2 İÇİNDEKİLER ANA MADDELER...5 İlave I: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası...15 Ek 1: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti nin ve Kurucu Devletlerin Haritası...41 Ek 2: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her

Detaylı

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi ------ Bakanlar Kurulundan Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanması

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi AVRUPA KONSEYĐ CPT/Inf/C (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa Đşkencenin ve Đnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza

Detaylı

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR?

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR? Avrupa İnsan Hakları 50 SORUDA Mahkemesi AİHM TUR? AN COURT OF HUM 50 Soruda AİHM Bu kitapçık, Mahkeme Halkla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmış olup, AİHM yi bağlayıcı bir hükmü yoktur. Bu kitapçık

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ 52 YASAMA DERNEĞİ w w w. y a s a d e r. o r g A - KANUN TANIMI VE TÜRLERİ B - KANUN YAPIM TEKNİĞİ Kimler kanun önerebilir? Bir kanun tasarısı

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ Werner Sengenberger 3 İÇİNDEKİLER Önsöz, FES Başkanı 4 Önsöz, DGB Başkanı 6 1 Kısaca ILO 9 2 ILO nun Kökenleri ve Gelişimi 13 3 Tarihsel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı