BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N"

Transkript

1 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer almakta ve bu KURULUM Bu bölümde, bilgisayara yazýlým kurulumu ve baðlantý açýklanmýþtýr. EK Bu bölümde arýza giderme ve spesifikasyonlar yer Bu kýlavuzu gerektiðinde kullanmak üzere el altýnda bulundurunuz.

2 Her Talimat ayrýca bu ürünlerle birlikte kullanýlan opsiyonel üniteleri de kapsar. Dikkat! Makina, gerektiðinde kolayca çýkabilmek için eriþilebilir bir prizin yanýna kurulmalýdýr. Uyari

3 IÇINDEKILER KULLANMADAN ÖNCE UYARILAR... 2 KULLANIM UYARILARI...2 BÝR MONTAJ YERÝ SEÇERKEN DÝKKAT EDÝLECEK ÖNEMLÝ HUSUSLAR...2 TASIRKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR...3 LAZERLE ILGILI DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR...3 ÇEVRESEL BÝLGÝLER...4 KILAVUZU KULLANMA... 4 KILAVUZLAR HAKKINDA...4 ÝÞLETÝM KILAVUZUNU KULLANMA... 5 ORÝJÝNAL VE KAÐIT BOYUTLARINDA R NÝN ANLAMI...5 BU KILAVUZDA KULLANILAN KONVANSÝYONLAR6 SPF (AR-5516S/AR-5520S, AR-5516/AR-5520)..6 RSPF (AR-5516D/AR-5520D/AR-5516N/AR-5520N)...6 MODELLER ARASINDAKÝ FARKLAR...6 KURULUM YAZILIMI KURMADAN ÖNCE... 7 YAZILIM...7 DONANIM VE YAZILIM GEREKSÝNÝMLERÝ...7 MAKÝNENÝN AÇILMASI...7 YAZILIMIN KURULMASI (AR-5516S/AR-5520S/AR-5516/AR-5520/AR-5516D/ AR-5520D)... 8 BÝR BÝLGÝSAYARA BAÐLAMA (AR-5516S/AR-5520S/AR-5516/AR-5520/AR-5516D/ AR-5520D) BÝR USB KABLOSUNU BAÐLAMA...10 MAKÝNEYÝ PAYLAÞIMLI YAZICI OLARAK KULLANMA...11 YAZILIMIN KURULMASI (AR-5516N/AR-5520N). 12 YAZICI SÜRÜCÜNÜ AYARLAMA BUTTON MANAGER KURMA EK ARIZA GÝDERME SPESÝFÝKASYONLAR

4 KULLANMADAN ÖNCE UYARILAR Bu makineyi kullanirken asagidaki uyarilari izleyiniz. KULLANIM UYARILARI Uyari: Isi alani sicaktir. Yanlis takilmis kagidi çikarirken bu alana dikkat ediniz. Isik kaynagina dogrudan bakmayiniz. Yoksa gözleriniz hasar görebilir. Dikkat: Makineyi hizla açip kapatmayiniz. Makineyi kapattiktan sonra tekrar açmadan 10 ila 15 saniye bekleyiniz. Herhangi bir sarf malzemesi takilmadan önce makineyi kapatiniz. Makineyi saglam ve düz bir yere yerlestiriniz. Makineyi nemli veya tozlu yerlere koymayiniz. Makine uzun süre kullanilmayacaksa, örnegin uzun tatillerde makineyi kapatin ve fisi prizden çekin. Makineyi hareket ettirirken, önce kapatiniz ve fisini prizden çekiniz. Makine açikken, üzerini toz kapagi, bez veya plastik folyo ile örtmeyiniz. Aksi taktirde isinin dagilmasi engellenebilir ve makine hasar görebilir. Burada belirtilenler disindaki kontrollerin kullanimi veya ayarlar veya prosüderlerin uygulanmasi zararli radyasyon isinina maruz kalinmasina yol açabilir. Priz, makinenin yakýnýnda bulunmalý ve kolayca ulaþýlabilmelidir. BÝR MONTAJ YERÝ SEÇERKEN DÝKKAT EDÝLECEK ÖNEMLÝ HUSUSLAR Uygun olmayan montaj makineye hasar verebilir. Ilk montaj sirasinda ve makinenin hareket ettirildigi her defasinda asagidaki hususlara dikkat edin. Dikkat Makine, serin bir yerden sicak bir yere tasinirsa, makinenin içinde yogusma meydana gelebilir. Bu durumda makinenin çalistirilmasi yetersiz kopya kalitesine ve arizalara yol açar. Makineyi kullanmadan önce en azindan 2 saat oda sicakliginda birakin. Makinenizi su alanlara yerlestirmeyiniz: nemli, rutubetli veya çok tozlu dogrudan günes isigina maruz birakilmis yetersiz havalandiril mis son derece yüksek sýcaklýklara veya nem deðiþikliklerine maruz kalmýþ örneðin bir klimanýn veya ýsýtýcýnýn yakýnýnda 2

5 KULLANMADAN ÖNCE Makine kolayca takip çikarmak için erisilebilir bir prize yakin olarak yerlestirilmelidir. Elektrik kordonunu sadece belirtilen voltaj ve akim degerlerine uygun olan bir prize takmaya dikkat ediniz. Ayrica prizin uygun sekilde toprakli olmasi da gerekir. Makineyi baska cihazlarin bagli olmadigi bir prize takiniz. Ayni cihaza bir aydinlatma armatürü de takili ise isik titreme yapabilir. Servis ve yeterli havalandirma amaciyla makinenin etrafinda yeterli bosluk birakiniz. 20 cm 20 cm 20 cm Çalýþýrken yazýcý içerisinde az miktarda ozon oluþur. Bu emisyon düzeyi, saðlýk riski yaratacak kadar deðildir. DIKKAT: Ancak, makineden çýkan az miktarda ozonun nahoþ bir kokusu olabileceðinden fotokopi makinesini havalandýrýlan bir yere koymanýz tavsiye edilir. TASIRKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR Makineyi tasirken makinenin performansi açisindan su hususlara dikkat ediniz. Makineyi düsürmeyin, darbelere maruz birakmayin ve bir yere çarpmayin. Yedek toner kartuslarini serin kuru bir yerde saklayin ve kullanmadan önce paketinden çikarmayin. Dogrudan günes isigina veya yüksek isiya maruz kalirlarsa kopya kalitesi bozulur. Foto iletken tambura (yesil kisim) dokunmayiniz. Tamburdaki çizikler veya lekeler kopyalari kirletir. LAZERLE ILGILI DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR Dalga boyu Pals sayisi Çikis gücü 785 nm ± 15 nm (10,32 µs ± 10,32 ns)/7 mm Max. 0,6mW Dikkat : Burada belirtilenler disindaki kontrollerin kullanimi veya ayarlar veya prosüderlerin uygulanmasi zararli radyasyon ýþýnýna maruz kalinmasina yol açabilir. Bu Dijital Cihaz SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜDÜR (IEC Edition ) Ticari marka açýklamalarý Aþaðýdaki ticari markalar ve tescilli ticari markalar, makine ve çevre birim ve aksesuarlarý ile birlikte kullanýlýr. Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, and Windows Vista Microsoft Corporation ýn ABD ve diðer ülkelerdeki tescilli ticari markalarý veya ticari markalarýdýr. IBM, PC/AT ve PowerPC, International Business Machines Corporation'ýn ticari markalarýdýr. Adobe, Adobe logosu, Acrobat, Adobe PDF logosu ve Reader, Birleþik Devletlerinde ve diðer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'ýn tescilli ticari markalarýdýr veya ticari markalarýdýr. Bütün diger ticari markalar ve telif haklari ilgili sahiplerine aittir. 3

6 KULLANMADAN ÖNCE ÇEVRESEL BÝLGÝLER ENERGY STAR özelliðine sahip ürünler daha üstün enerji verimi sayesinde çevreyi korumak üzere tasarlanmýþtýr. ENERGY STAR gereksinimlerini karþýlayan ürünler yukarda görülen logoyu taþýrlar. Bu logonun bulunmadýðý ürünler ENERGY STAR gereksinimlerini karþýlamayabilir. KILAVUZU KULLANMA Bu makine, minimum ofis alaninda ve maksimum kullanim kolayligi ile elverisli kopyalama özellikleri saglayacak sekilde tasarlanmistir. Makinenin bütün özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, bu kilavuzu ve makineyi taniyiniz. Makineyi kullanirken hizli basvuru amaciyla bu kilavuzu kolayca ulasilan bir yere koyunuz. KILAVUZLAR HAKKINDA Makine için kýlavuzlar þunlardýr: Baþlama Kýlavuzu (Dijital Çok Fonksiyonlu Sistem) (bu kýlavuz) Bu kýlavuzda yer alanlar: Makineyi bilgisayarýnýz için bir yazýcý ve tarayýcý olarak kullanabilmek için yazýlýmýn nasýl kurulacaðý Makineyi kullanmaya iliþkin arýza bulma Spesifikasyonlar Makineyi güvenli kullanma uyarýlarý Kullanim Kýlavuzu (CD-ROM da) Bu kýlavuzda yer alanlar: Makinenin parça adlarý Bu makinede kullanýlabilen kaðýt türü Temel kopya prosedürü ve ileri kopya iþlevleri (Örneðin: görüntüyü 90 derece döndürme, birden çok orijinali bir tek kaðýt yapraðýna kopyalama) Temel yazdýrma prosedürü ve diðer sýk kullanýlan yazdýrma iþlevleri (Örneðin: yazdýrýlan görüntüyü kaðýda sýðdýrma, görüntüyü büyütme/küçültme) Makineden ve bilgisayardan tarama Toner kartuþunun deðiþtirilmesi ve çevresel birimlerin deðiþtirilmesi Kýlavuzda görülen ekran mesajlarý ve tuþ adlarý, ürün geliþtirme ve modifikasyonlar nedeniyle gerçek makinede görülenlerden farklý olabilir. YAZILIM LÝSANSI Programý CD-ROM'dan kurarken YAZILIM LÝSANSI ekrana gelecektir. CD-ROM'daki veya makinedeki yazýlýmýn tamamýný veya herhangi bir kýsmýný kullanýrken, YAZILIM LÝSANSININ þartlarýný kabul etmiþ olursunuz. 4

7 KULLANMADAN ÖNCE ÝÞLETÝM KILAVUZUNU KULLANMA Bu Ýþletim Kýlavuzunda makineyi çalýþtýrmak için ayrýntýlý talimatlar yer almaktadýr. Ýlk kurulum bittikten sonra makineyi kullanýrken Ýþletim Kýlavuzunu açýnýz. Kýlavuzu açma Bu kýlavuzda, makineyle birlikte verilen CD-ROM, PDF formatýnda bir kýlavuz içerir. Kýlavuzu PDF formatýnda görüntülemek için Adobe Systems Incorporated ýn Acrobat Reader veya Adobe Reader programý gereklidir. Bu iki program da bilgisayarýnýzda kurulu deðilse, bu programlar aþaðýdaki URL den indirilebilir: Bilgisayarýnýzý açýn. CD-ROM u CD-ROM sürücüsüne takýn. Baþlat düðmesini týklatýn, Bilgisayar týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn( ). Windows XP de baþlat düðmesini týklatýn, Bilgisayarým týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn. Windows 2000 de, Bilgisayarým týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn Manual klasörünü çift týklayýn, sonra Turkish klasörünü çift týklayýn ve sonra da "AR_5516_5520.pdf" (AR-5516S/5520S/5516/5520/5516D/ 5520D için) veya "AR_5516N_5520N.pdf" (AR-5516N/5520N için) simgesini çift týklayýn. Ýþletim Kýlavuzunu çok sýk görüntülüyorsanýz, bu Ýþletim Kýlavuzunu bilgisayarýnýza kopyalamak sizin için uygun olabilir. Bu Ýþletim Kýlavuzu, Acrobat Reader kullanýlarak yazdýrýlabilir. SHARP, düzenli olarak baþvurduðunuz bölümleri yazdýrmanýzý tavsiye eder. Acrobat Reader ýn nasýl kullanýlacaðý konusunda daha fazla bilgi için Acrobat Reader Yardým dosyasýna bakýnýz. ORÝJÝNAL VE KAÐIT BOYUTLARINDA R NÝN ANLAMI Bir orijinalin veya kaðýt boyutunun sonunda görülen "R" harfi (A4R, vs.), orijinalin veya kaðýdýn aþaðýda gösterildiði gibi yatay olarak yönlendirildiðini gösterir. <Yatay (peyzaj) yönlendirme> Sadece yatay olarak yerleþtirilebilen boyutlarda (B4, A3) R harfi bulunmaz. 5

8 KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZDA KULLANILAN KONVANSÝYONLAR Uyarý Dikkat Uyarilara dikkat edilmedigi taktirde yaralanma meydana gelebilecegi konusunda kullaniciyi uyarir. Uyarilara tam dikkat edilmedigi taktirde makinanin veya parçalarindan birinin hasar görebilecegi konusunda kullaniciyi uyarir. Notlar, makine konusunda kullanici için yararli olabilecek spesifikasyonlar, fonksiyonlar, performans, çalistirma vb gibi konularda bilgi saglar. SPF (AR-5516S/AR-5520S, AR-5516/AR-5520) Bu kýlavuzda, Tek Geçiþli Besleyici "SPF" olarak ifade edilmektedir. RSPF (AR-5516D/AR-5520D/AR-5516N/AR-5520N) Bu kýlavuzda, Ters Çeviren Tek Geçiþli Besleyici "RSPF" olarak ifade edilmektedir. MODELLER ARASINDAKÝ FARKLAR Bu kilavuz asagidaki modelleri kapsar: Model AR-5520S/AR-5520/AR-5520D/AR-5520N AR-5516S/AR-5516/AR-5516D/AR-5516N (Opsiyonel SPF/RSPF takýlý olarak) (Opsiyonel SPF/RSPF takýlý olarak) Görünüm Yukaridaki resim, makinenin bir fonksiyonunun ve/veya çalismasinin her iki modelde de ayni oldugu durumlarda kullanilir. Kopya hizi 20CPM 16CPM Kaðýt tablalarý Iki (250 x 2) Bir (250 x 1) 6

9 KURULUM YAZILIMI KURMADAN ÖNCE Bu bölümde makinen yazýcý ve tarayýcý iþlevleri için gereken yazýlýmýn nasýl kurulup ayarlanacaðý açýklanmýþtýr Tarayýcý fonksiyonu, AR-5516S/AR-5520S modellerinde bulunmamaktadýr. Bu kýlavuzda, makineyle birlikte verilen CD-ROM sadece "CD-ROM" olarak ifade edilmektedir. YAZILIM Makineyle birlikte verilen CD-ROM da aþaðýdaki yazýlým bulunmaktadýr: AR-5516S/AR-5520S Yazýcý sürücüsü Yazýcý sürücüsü, makineyi bir yazýcý olarak kullanabilmenizi saðlar. Yazýcý sürücüsü Yazýcý Durum Penceresini içerir. Bu, makineyi izleyip size yazdýrma durumunu, halen yazdýrýlan belgenin adýný ve hata mesajlarýný bildiren bir programdýr. AR-5516/AR-5520, AR-5516D/AR-5520D MFP sürücü Yazýcý sürücüsü Yazýcý sürücüsü, makineyi bir yazýcý olarak kullanabilmenizi saðlar. Yazýcý sürücüsü Yazýcý Durum Penceresini içerir. Bu, makineyi izleyip size yazdýrma durumunu, halen yazdýrýlan belgenin adýný ve hata mesajlarýný bildiren bir programdýr. Tarayýcý sürücüsü Yazýcý sürücüsü, makinenin tarayýcý fonksiyonunu TWAIN ve WIA uyumlu uygulamalarla kullanmasýný saðlar. Düðme Yöneticisi Düðme Yöneticisi, bir belgeyi taramak için makinedeki tarayýcý menülerini kullanmanýzý saðlar. AR-5516S/AR-5520S Yazýcý sürücüsü Yazýcý sürücüsü, makineyi bir yazýcý olarak kullanabilmenizi saðlar. Tarayýcý sürücüsü Yazýcý sürücüsü, makinenin tarayýcý fonksiyonunu TWAIN ve WIA uyumlu uygulamalarla kullanmasýný saðlar. Button Manager Button Manager, bir belgeyi taramak için makinedeki tarayýcý menülerini kullanmanýzý saðlar. DONANIM VE YAZILIM GEREKSÝNÝMLERÝ Yazýlýmý kurmadan önce aþaðýdaki donaným ve yazýlým gereksinimlerini kontrol ediniz. Bilgisayar tipi Ýþletim sistemi* 3 Diðer donaným gereksinimleri IBM PC/AT veya bir USB 2.0* 1 /1.1* 2 bulunan uyumlu bilgisayar Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Vista Yukarda belirtilen iþletim sistemlerinden herhangi birinin tam olarak çalýþabileceði bir ortam *1 Microsoft USB 2.0 sürücüsü bilgisayara önceden kurulmuþ ise veya Windows 2000 Professional/XP/Vista için Microsoft un kendi "Windows Update" sayfasýnda yer alan USB2.0 sürücüsü kurulu ise makinenin USB2.0 portu verileri USB 2.0 (Hi-Speed) ile belirlenen hýzda iletecektir. *2 Standart olarak bir USB arabirimi bulunan ve önceden Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition veya Windows Vista kurulmuþ olan modellerle uyumlu. *3 Bu makine bir Macintosh bilgisayardan yazdýrmayý desteklemez. Kurucu kullanarak yazýlýmý kurmak için yönetici haklarý gereklidir. MAKÝNENÝN AÇILMASI Açma kapama dügmesi makinenin sol tarafinda bulunmaktadir. Açma/Kapama anahtarýný ON konuma getirin. 7

10 KURULUM YAZILIMIN KURULMASI (AR-5516S/AR-5520S/AR-5516/AR-5520/AR-5516D/AR-5520D) Bu kýlavuzdaki ekran görüntüleri çoðunlukla Windows Vista ya aittir. Diðer Windows sürümlerinde, bazý ekran görüntüleri bu kýlavuzdakilerden farklý olabilir. Bir hata mesajý ekrana gelirse, sorunu çözmek için ekrandaki talimatlarý izleyiniz. Sorun çözüldükten sonra, kurulum iþlemi devam edecektir. Soruna baðlý olarak kurucudan çýkmak için Ýptal düðmesine týklamak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda, sorunu çözdükten sonra yazýlýmý en baþtan yeniden kurun. 1 USB kablosu, makineye baðlý olmamalýdýr. Devam etmeden önce kablonun baðlý olmadýðýndan emin olunuz. Þayet kablo baðlý ise, Tak Çalýþtýr penceresi ekrana gelecektir. Bu durumda, pencereyi kapatmak için Ýptal düðmesi üzerine týklayýn ve kabloyu çýkarýn. Kablo, adým 13'de baðlanacaktýr. 7 Yazýlýmý kurmak için, Sandart düðmesini týklayýn ve adým 11 e geçin. Belirli paketleri kurmak için, Özel düðmesini týklayýn ve sonraki adýma geçin. AR-5516S/AR-5520S için Makineyi ve bilgisayarý birbirine bir USB kablosuyla baðlamak için, Standart düðmesini normalde týklayýn ve adým 11 e gidin. 2 CD-ROM u CD-ROM sürücüsüne takýn. 8 MFP Sürücü düðmesini týklayýn 3 Baþlat düðmesini týklatýn, Bilgisayar týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn( ). Windows XP de baþlat düðmesini týklatýn, Bilgisayarým týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn. Windows 2000 de, Bilgisayarým çift týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn. 4 5 Kur simgesini ( ) çift týklayýn. Windows Vista da, sizden onay isteyen bir mesaj ekrana gelirse Ýzin Ver týklayýn. YAZILIM LÝSANSI penceresi açýlýr. Yazýlým lisansýnýn içeriðini anladýðýnýzdan emin olduktan sonra Evet düðmesini týklayýn. Seçilen paketler hakkýnda bilgi göstermek için Ekran Benioku düðmesini týklayýn. AR-5516S/AR-5520S için Yazýcý Sürücü düðmesini týklayýn 6 Dil menüsünden istenen dili seçerek YAZILIM LÝSANSI bölümünü farklý bir dilde ekrana getirebilirsiniz. Yazýlýmý seçilen dilde kurmak için kuruluma seçilen bu dilde devam ediniz. Hoþgeldiniz penceresindeki mesajý okuyun ve Devam Et düðmesini týklayýn. Seçilen paketler hakkýnda bilgi göstermek için Ekran Benioku düðmesini týklayýn. 8

11 KURULUM 9 Bu bilgisayara baðlý seçin ve Devam düðmesini týklayýn. 11 Kurulum tamamlanýnca, Kapat düðmesini týklayýn. Ekrandaki komutlarý izleyin. SHARP yazýlýmýnýn kurulumu tamamlandý mesajý ekrana gelince OK düðmesini týklayýn. AR-5516S/AR-5520S için SHARP yazýlýmýnýn kurulumu tamamlandý mesajý ekrana gelince OK düðmesini týklayýn ve adým 11 e geçin. Dikkat Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz Dikkat Makineyi bilgisayarýnýza baðlamanýzý isteyen bir mesaj ekrana gelecektir. OK düðmesini týklayýn. Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz. Kurulum sonrasýnda, bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmanýzý isteyen bir mesaj ekrana gelebilir. Bu durumda bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmak için Evet düðmesine týklayýn. Makinenin açýk olduðundan emin olduktan sonra USB kablosunu takýn (p.10). Windows makineyi algýlar ve bir Tak Çalýþtýr ekraný açýlýr. Sürücüyü kurmak için tak çalýþtýr penceresindeki talimatlarý izleyin. Ekrandaki komutlarý izleyin. 10 Adým 8 penceresine döneceksiniz. Düðme Yöneticiyi kurmak isterseniz, Düðme Yönetici düðmesini týklayýn. Düðme Yöneticiyi kurmak istemiyorsanýz, adým 11 e geçin. Dikkat Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz. Bu þekilde yazýlýmýn kurulumu tamamlanmýþ olur. Düðme Yöneticiyi kurduysanýz, Düðme Yöneticiyi "BUTTON MANAGER KURMA" (p.19) bölümünde açýklandýðý gibi kurun. Ekrandaki komutlarý izleyin. Kurulum sonrasýnda, bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmanýzý isteyen bir mesaj ekrana gelebilir. Bu durumda bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmak için Evet düðmesine týklayýn. 9

12 KURULUM BÝR BÝLGÝSAYARA BAÐLAMA (AR-5516S/AR-5520S/AR-5516/AR-5520/AR-5516D/AR-5520D) Makineyi bilgisayarýnýza baðlamak için aþaðýda prosedürü izleyiniz. Makineyi bilgisayarýnýza baðlamak için gereken USB kablosu makine ile birlikte verilmez. Bilgisayarýnýz için uygun bir kabloyu satýn alýnýz. Arabirim kablosu USB kablosu Blendajlý bükümlü çift kablo, yüksek hýzlý iletim eþdeðeri (3 m max.) Makineyi, bir USB 2.0 arabirimi kullanarak baðlayacaksanýz, lüten USB 2.0 destekleyen bir USB kablosu satýn alýnýz. Dikkat USB, orijinal olarak USB bulunan ve Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition veya Windows Vista önceden kurulmuþ olan bir PC/AT uyumlu bilgisayarda kullanýlabilir. Yazýcýyý/MFP sürüsünü kurmadan önce USB kablosunu takmayýnýz. USB kablosu, Yazýcý/MFP sürüsünün kurulumu sýrasýnda takýlmalýdýr. BÝR USB KABLOSUNU BAÐLAMA 1 Kabloyu makinedeki USB konnektörüne takýnýz Kablonun diðer ucunu bilgisayarýnýzýn USB konnektörüne takýnýz. USB 2.0 (Yüksek Hýzlý mod) için sistem gereksinimleri Microsoft USB 2.0 sürücüsü bilgisayara önceden kurulmuþ ise veya Windows 2000 Professional/XP/Vista için Microsoft un kendi "Windows Update" sayfasýnda yer alan USB2.0 sürücüsü kurulu ise makinenin USB2.0 konnektörü verileri USB 2.0 (Hi-Speed) ile belirlenen hýzda iletecektir. Microsoft USB 2.0 sürücüsü kullanýlsa dahi, USB 2.0 destekleyen bir PC kartý kullanýlmýyorsa tam bir USB 2.0 hýzý elde etmek mümkün olmayabilir. (Daha yüksek bir hýzý mümkün kýlabilen) en son sürücüyü edinmek için PC kartýnýzýn üreticisi ile temasa geçiniz. Bilgisayarýnýzda bir USB 1.1 portu kullanarak da mümkündür. Ancak, spesifikasyonlar, USB 1.1 spesifikasyonlarý (Tam Hýz) olacaktýr. Bilgisayarýnýz USB 2.0 (Yüksek Hýzlý) ile uyumlu deðilse, makinenizin kullanýcý programýnda "USB 2.0 mod deðiþtirme" ayarý "Tam Hýz" olarak seçilmelidir. Daha fazla bilgi için, Ýþletim Kýlavuzunda SÝSTEM AYARLARI bölümüne bakýnýz. 10

13 KURULUM MAKÝNEYÝ PAYLAÞIMLI YAZICI OLARAK KULLANMA Makine, bir Windows aðýnda paylaþýmlý bir yazýcý olarak kullanýlacaksa, istemci bilgisayara yazýcý sürücüsünü kurmak için aþaðýdaki adýmlarý izleyiniz. Yazýcý sunucuda ilgili ayarlarý yapmak için iþletim kýlavuzuna veya iþletim sisteminizin yardým dosyasýna bakýnýz. 1 "YAZILIMIN KURULMASI (AR-5516S/AR-5520S/AR-5516/AR-5520/ AR-5516D/AR-5520D)" (s.8) de 2 ila 6 adýmlarýný gerçekleþtirin. 4 Að üzerinden baðlý seçin ve Devam düðmesini týklayýn. 2 Özel düðmesini týklayýn. 3 MFP Sürücü düðmesini týklayýn 5 (Bir yazýcý sunucuda paylaþýmlý bir yazýcý olarak ayarlanan) yazýcý adýný listeden seçiniz. Windows 2000/XP de ayrýca listenin altýnda görülen Að Portu Ekle düðmesini týklayýp da açýlan pencerede bu aðý araþtýrarak paylaþýlacak yazýcýyý seçebilirsiniz. 6 Devam düðmesini týklayýn. Seçilen paketler hakkýnda bilgi göstermek için Ekran Benioku düðmesini týklayýn. AR-5516S/AR-5520S için Ekrandaki komutlarý izleyin. Paylaþýlan yazýcý bu listede görünmüyorsa, yazdýrma sunucusundaki ayarlarý kontrol ediniz. Yazýcý Sürücü düðmesini týklayýn Dikkat Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz. 7 Adým 3 penceresine döneceksiniz. Kapat düðmesini týklayýn. Seçilen paketler hakkýnda bilgi göstermek için Ekran Benioku düðmesini týklayýn. Kurulum sonrasýnda, bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmanýzý isteyen bir mesaj ekrana gelebilir. Bu durumda bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmak için Evet düðmesine týklayýn. Bu þekilde yazýlýmýn kurulumu tamamlanmýþ olur. 11

14 KURULUM YAZILIMIN KURULMASI (AR-5516N/AR-5520N) Bu kýlavuzdaki ekran görüntüleri çoðunlukla Windows Vista ya aittir. Diðer Windows sürümlerinde, bazý ekran görüntüleri bu kýlavuzdakilerden farklý olabilir. Bir hata mesajý ekrana gelirse, sorunu çözmek için ekrandaki talimatlarý izleyiniz. Sorun çözüldükten sonra, kurulum iþlemi devam edecektir. Soruna baðlý olarak kurucudan çýkmak için Ýptal düðmesine týklamak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda, sorunu çözdükten sonra yazýlýmý en baþtan yeniden kurun. IP Adresini belirleyin 1 LAN kablosunu makinedeki LAN konnektörüne takýnýz. Blendajlý bir að kablosu kullanýn. 6 Hoþgeldiniz penceresindeki mesajý okuyun ve Devam Et düðmesini týklayýn. 7 IP Adresini ayarlayýn düðmesini týklayýn. 2 CD-ROM u CD-ROM sürücüsüne takýn. 3 Baþlat düðmesini týklatýn, Bilgisayar týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn( ). Windows XP de baþlat düðmesini týklatýn, Bilgisayarým týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn. Windows 2000 de, Bilgisayarým çift týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn. 4 Kur simgesini ( ) çift týklayýn. 5 Windows Vista da, sizden onay isteyen bir mesaj ekrana gelirse Ýzin Ver týklayýn. YAZILIM LÝSANSI penceresi açýlýr. Yazýlým lisansýnýn içeriðini anladýðýnýzdan emin olduktan sonra Evet düðmesini týklayýn. Dil menüsünden istenen dili seçerek YAZILIM LÝSANSI bölümünü farklý bir dilde ekrana getirebilirsiniz. Yazýlýmý seçilen dilde kurmak için kuruluma seçilen bu dilde devam ediniz. 8 Yazýlým seçme ekraný açýlýnca, "IP Adresini ayarlayýn" düðmesine týklayýnýz. 12

15 KURULUM 9 Aða baðlý yazýcý veya yazýcýlar algýlanacaktýr. Ayarlanacak yazýcýyý (makine) týklayýn ve Ýleri düðmesini týklayýn. 10 IP adresini, subnet maskesini ve geçerli geçidi girin. Aþaðýdaki penceredeki ayarlar örnek olarak verilmiþtir. Girilecek olan doðru IP adresini, subnet maskesini ve geçerli geçidi að yöneticinize sormayý unutmayýnýz. Windows güvenlik duvarýna iliþkin bir mesaj ekrana gelirse Evet düðmesini týklayýn. Ethernet Adresi, makinen sol tarafýnda LAN konnektörünün yanýnda gösterilir. Makine tanýtýlamazsa, Ethernet Adresini girin ve IP adresini baþlatmak için Baþlat düðmesini týklayýn. OK düðmesini sonra da Araþtýr düðmesini týklamak için ekrandaki talimatlarý izleyin. Makine yine de tanýtýlamazsa, bilgisayarýnýzýn güvenlik duvarýný kapatýn ve kurulum iþlemini en baþtan tekrarlayýn. 11 Ekrandaki komutlarý izleyin. IP Adresini Otomatik Olarak Al seçildiði zaman IP adresi zaman zaman otolatik olarak deðiþebilir. Bu, yazdýrmayý engelleyecektir. Bu durumda, IP Adresi ata seçin ve IP adresini girin. Ýleri düðmesini týklayýn. 12 Yazýlým seçme ekraný açýlýnca "Kapat" düðmesine týklayýnýz. Bu þekilde IP Adresini tamamlanmýþ olur. Yazýlýmýn tamamýný kurmak için Geri düðmesini týklayýn ve "Yazýlýmýn tamamýný kurun" (s.14) da adým 2 ye gidiniz. Belirli paketleri kurmak için, Geri düðmesini týklayýnýz ve "Kurmak istediðiniz seçeneði seçin" (s.15) sayfasýnda adým 2 ye gidiniz. 13

16 KURULUM Yazýlýmýn tamamýný kurun IP Adresini henüz ayarlamadýysanýz, IP Adresini Ayarla sayfasýna (s. 12) gidin. 1 2 IP Adresini Ayarla bölümünde adým 4 ila 7 yi (s. 12) gerçekleþtirin. Standart düðmesini týklayýn. 4 Ýlgili yazýcý port adýný ayarlama penceresinde, IP adresinin sonunda :lp göründüðünden emin olarak Ýleri düðmesini týklayýn. Yazýcý Port Adý olarak istediðiniz bir ad girebilirsiniz (maksimum 63 karakter). 5 Girdiðiniz adý kontrol etmenizi saðlayan bir pencere ekrana gelir. Girdiðiniz deðerlerin doðruluðundan emin olduktan sonra Son düðmesini týklayýn. Girdiðiniz deðerlerden herhangi biri yanlýþsa ilgili pencereye dönüp giriþi düzeltin. 3 Aða baðlý yazýcý veya yazýcýlar algýlanacaktýr. Ayarlanacak yazýcýyý (makine) týklayýn ve Ýleri düðmesini týklayýn. Makinenin IP adresi bulunamazsa, makinenin gücünü açýn, að kablosunun doðru olarak takýldýðýndan emin olun ve sonra da Araþtýr düðmesine týklayýn. 14

17 KURULUM 6 Model seçim penceresi açýldýðýnda, kullandýðýnýz modeli seçin ve "Ýleri" düðmesini týklayýn. Dikkat Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz. Kurmak istediðiniz seçeneði seçin IP Adresini henüz ayarlamadýysanýz, IP Adresini Ayarla sayfasýna (s. 12) gidin IP Adresini Ayarla bölümünde adým 4 ila 7 yi (s. 12) gerçekleþtirin. Özel düðmesini týklayýn. Yazýcý Sürücüsü düðmesini týklayýn Windows güvenlik duvarýna iliþkin bir mesaj ekrana gelirse Evet düðmesini týklayýn. 7 Bitir ekraný görülünce kurulumu bitirmek için "Kapat" düðmesini týklayýn. Tarayýcý sürücüsünü kullanmak için SC-Tarama A kullanarak tarayýcý fonksiyonuna baðlanmanýz gerekir (Ýþletim Kýlavuzunda SC-Tarama A KULLANARAK TARAYICI FONKSÝYONUNA BAÐLANMA VE TARAYICI FONKSÝYONUNDAN ÇIKMA bölümüne bakýnýz). Bu þekilde yazýlýmýn kurulumu tamamlanmýþ olur. Düðme Yöneticiyi kurduysanýz, Düðme Yöneticiyi DÜÐME YÖNETÝCÝSÝ KURMA bölümünde (s. 19) açýklandýðý gibi ayarlayýn. 4 "LPR Doðrudan Yazdýrma" seçin, "Ýleri" düðmesini týklayýn ve sonraki adýma geçin. 15

18 KURULUM Makine bir að üzerinde bir paylaþýmlý yazýcý olarak kullanýlacaksa Paylaþýlmýþ Yazýcý seçin ve Ýleri düðmesini týklayýn. Portun kullanýlabilmesi için yazýcý adýný bir paylaþýlan yazýcý olarak seçin ve Ýleri düðmesini týklayýn. Windows 2000/XP de ayrýca, Að Portu Ekle düðmesini týklayýp da açýlan pencerede bu aðý araþtýrarak paylaþýlacak yazýcýyý (makine) seçebilirsiniz. 6 Ýlgili yazýcý port adýný ayarlama penceresinde, IP adresinin sonunda :lp göründüðünden emin olarak Ýleri düðmesini týklayýn. Paylaþýlan yazýcý listede görünmüyorsa, yazýcý sürücüsündeki ayarlarý kontrol edin. Dikkat Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz. Yazýcý Port Adý olarak istediðiniz bir ad girebilirsiniz (maksimum 63 karakter) 5 Ekrandaki komutlarý izleyin ve adým 8 e geçin. Aða baðlý yazýcý veya yazýcýlar algýlanacaktýr. Ayarlanacak yazýcýyý (makine) týklayýn ve Ýleri düðmesini týklayýn. 7 Girdiðiniz adý kontrol etmenizi saðlayan bir pencere ekrana gelir. Girdiðiniz deðerlerin doðruluðundan emin olduktan sonra Bitir düðmesini týklayýn. Girdiðiniz deðerlerden herhangi biri yanlýþsa ilgili pencereye dönüp giriþi düzeltin. Makinenin IP adresi bulunamazsa, makinenin gücünü açýn, að kablosunun doðru olarak takýldýðýndan emin olun ve sonra da Araþtýr düðmesine týklayýn. 16

19 KURULUM Kullanmakta olduðunuz modeli seçin ve Ýleri düðmesini týklayýn. Yazýcýnýn varsayýlan yazýcýnýz olmasýný isteyip istemediðinizi belirleyin ve Ýleri düðmesini týklayýn. Ekrandaki komutlarý izleyin. Dikkat Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz. SHARP yazýlýmýnýn kurulumu tamamlandý mesajý ekrana gelince OK düðmesini týklayýn. Sayfa 15 de adým 3 penceresine döneceksiniz. Tarayýcý sürücüsünü kurmak için adým 12 ye geçin. Düðme Yöneticisini kurmak için adým 6 ya geçin. Tarayýcý Sürücüsünü veya Düðme Yöneticisini kurmak istemiyorsanýz, adým 19 a geçin. Tarayýcý Sürücüsü (TWAIN) düðmesini týklayýn. Evet düðmesini týklayýn SHARP yazýlýmýnýn kurulumu tamamlandý mesajý ekrana gelince OK düðmesini týklayýn. Sayfa 11 de adým 3 penceresine döneceksiniz. Düðme Yöneticisini sürekli olarak kurmak istiyorsanýz sýradaki adýma geçin. Kuruluma son vermek istiyorsanýz adým 19 a geçin. Button Manager düðmesini týklayýn. Ekrandaki komutlarý izleyin. Yazýlýmýn kurulumu tamamlandý mesajý ekrana gelince Bitir düðmesini týklayýn. Kurulumu bitirmek için Kapat düðmesini týklayýn. Bu þekilde yazýlýmýn kurulumu tamamlanmýþ olur. Tarayýcý sürücüsünü kullanmak için SC-Tarama A kullanarak tarayýcý fonksiyonuna baðlanmanýz gerekir (Ýþletim Kýlavuzunda SC-Tarama A KULLANARAK TARAYICI FONKSÝYONUNA BAÐLANMA VE TARAYICI FONKSÝYONUNDAN ÇIKMA bölümüne bakýnýz). Bu þekilde yazýlýmýn kurulumu tamamlanmýþ olur. Düðme Yöneticiyi kurduysanýz, Düðme Yöneticiyi DÜÐME YÖNETÝCÝSÝ KURMA bölümünde (s. 19) açýklandýðý gibi ayarlayýn. Dikkat Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz. Windows güvenlik duvarýna iliþkin bir mesaj ekrana gelirse Evet düðmesini týklayýn. 17

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu Gelişmiş İşlevlerden Tam Yararlanma 1 Kopya kağıdını otomatik olarak orijinal belgeyle aynı boyutta olacak şekilde seçme: Otomatik Kağıt Seçimi modu (3-2

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4256-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4256-00 TR NPD4256-00 TR Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, fotokopi,

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR NPD4756-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 11 Bu Kılavuzun Kullanılması... 12 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 12 Yasal Olmayan Kopyalar ve Çıktılar... 13 Ürün Özellikleri...

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one kullanım kılavuzu hp psc 1310 series all-in-one Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series İçindekiler 1 Nasıl Yaparım?...3 2 HP All-in-One aygıtını tanıyın Yazıcı parçaları...5 Kontrol paneli özellikleri...6 Durum Işıkları...6 3 Yazdır Belge yazdırma...9 Fotoğraf

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanım Talimatları Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Makinenin Bağlanması Sistem Ayarları Kaset Kağıt Ayarları Fotokopi / Doküman Sunucusu Özellikleri Yazıcı Özellikleri Tarayıcı Özellikleri Tarayıcı

Detaylı

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 IC-V/-LV Serie TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 TRT-BA-ICVSERIES-HS-00-TR TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de

Detaylı

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu P/N 1070712B-TR REV 1.00 ISS 18SEP12 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Sertifikasyon FCC uyumu ACMA uyumu Avrupa Birliği direktifleri 2012 UTC Fire & Security

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager)

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Önemli ipuçlarý N91 ve N91 8GB ortak Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite, telefon hafýzasýnda [C:] veri yönetimi için optimal olarak tasarlanmýþtýr. Nokia PC Suite, rehber, takvim

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

İçindekiler Çalışma Arama Ayarlar Arama Dizin. El Kitabı. Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V. 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1)

İçindekiler Çalışma Arama Ayarlar Arama Dizin. El Kitabı. Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V. 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1) El Kitabı Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1) TR Bu el kitabının kullanımı Sağdaki düğmeleri tıklatarak karşılık gelen sayfaya gidebilirsiniz. Görüntülemek

Detaylı

Dell PowerEdge 12 Gbps SAS HBA Kullanım Kılavuzu

Dell PowerEdge 12 Gbps SAS HBA Kullanım Kılavuzu Dell PowerEdge 12 Gbps SAS HBA Kullanım Kılavuzu Resmi Model: UCSE 900 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır. DİKKAT:

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Performans önemlidir, ancak sağladığı değer de önemlidir /Bu nedenle bu MFP geniş bir opsiyonel seçeneğine sahiptir. MX-2314N

Performans önemlidir, ancak sağladığı değer de önemlidir /Bu nedenle bu MFP geniş bir opsiyonel seçeneğine sahiptir. MX-2314N MX-2314N Dijital Renkli MFP A3 GİRİŞ SEVİYESİ RENKLİ MFP Performans önemlidir, ancak sağladığı değer de önemlidir /Bu nedenle bu MFP geniş bir opsiyonel seçeneğine sahiptir. Kompakt ve verimli A3 Renkli

Detaylı

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu 1 Đçindekiler 1. Hoş Geldiniz 4 2. Önemli bilgiler: Phonak TVLink sisteminizi ilk kez kullanmadan önce lütfen okuyun 6 2.1 Tehlike uyarıları 6 2.2

Detaylı

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Kullanıcı El Kitabı Türkçe Haziran 2010 Üzeri çizilmiş çöp bidonu sembolünün anlamı, ürünün Avrupa Birliğinde ayrı bir çöp yığınına ilave edilmesi gerektiğidir. Bu durum

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı