BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N"

Transkript

1 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer almakta ve bu KURULUM Bu bölümde, bilgisayara yazýlým kurulumu ve baðlantý açýklanmýþtýr. EK Bu bölümde arýza giderme ve spesifikasyonlar yer Bu kýlavuzu gerektiðinde kullanmak üzere el altýnda bulundurunuz.

2 Her Talimat ayrýca bu ürünlerle birlikte kullanýlan opsiyonel üniteleri de kapsar. Dikkat! Makina, gerektiðinde kolayca çýkabilmek için eriþilebilir bir prizin yanýna kurulmalýdýr. Uyari

3 IÇINDEKILER KULLANMADAN ÖNCE UYARILAR... 2 KULLANIM UYARILARI...2 BÝR MONTAJ YERÝ SEÇERKEN DÝKKAT EDÝLECEK ÖNEMLÝ HUSUSLAR...2 TASIRKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR...3 LAZERLE ILGILI DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR...3 ÇEVRESEL BÝLGÝLER...4 KILAVUZU KULLANMA... 4 KILAVUZLAR HAKKINDA...4 ÝÞLETÝM KILAVUZUNU KULLANMA... 5 ORÝJÝNAL VE KAÐIT BOYUTLARINDA R NÝN ANLAMI...5 BU KILAVUZDA KULLANILAN KONVANSÝYONLAR6 SPF (AR-5516S/AR-5520S, AR-5516/AR-5520)..6 RSPF (AR-5516D/AR-5520D/AR-5516N/AR-5520N)...6 MODELLER ARASINDAKÝ FARKLAR...6 KURULUM YAZILIMI KURMADAN ÖNCE... 7 YAZILIM...7 DONANIM VE YAZILIM GEREKSÝNÝMLERÝ...7 MAKÝNENÝN AÇILMASI...7 YAZILIMIN KURULMASI (AR-5516S/AR-5520S/AR-5516/AR-5520/AR-5516D/ AR-5520D)... 8 BÝR BÝLGÝSAYARA BAÐLAMA (AR-5516S/AR-5520S/AR-5516/AR-5520/AR-5516D/ AR-5520D) BÝR USB KABLOSUNU BAÐLAMA...10 MAKÝNEYÝ PAYLAÞIMLI YAZICI OLARAK KULLANMA...11 YAZILIMIN KURULMASI (AR-5516N/AR-5520N). 12 YAZICI SÜRÜCÜNÜ AYARLAMA BUTTON MANAGER KURMA EK ARIZA GÝDERME SPESÝFÝKASYONLAR

4 KULLANMADAN ÖNCE UYARILAR Bu makineyi kullanirken asagidaki uyarilari izleyiniz. KULLANIM UYARILARI Uyari: Isi alani sicaktir. Yanlis takilmis kagidi çikarirken bu alana dikkat ediniz. Isik kaynagina dogrudan bakmayiniz. Yoksa gözleriniz hasar görebilir. Dikkat: Makineyi hizla açip kapatmayiniz. Makineyi kapattiktan sonra tekrar açmadan 10 ila 15 saniye bekleyiniz. Herhangi bir sarf malzemesi takilmadan önce makineyi kapatiniz. Makineyi saglam ve düz bir yere yerlestiriniz. Makineyi nemli veya tozlu yerlere koymayiniz. Makine uzun süre kullanilmayacaksa, örnegin uzun tatillerde makineyi kapatin ve fisi prizden çekin. Makineyi hareket ettirirken, önce kapatiniz ve fisini prizden çekiniz. Makine açikken, üzerini toz kapagi, bez veya plastik folyo ile örtmeyiniz. Aksi taktirde isinin dagilmasi engellenebilir ve makine hasar görebilir. Burada belirtilenler disindaki kontrollerin kullanimi veya ayarlar veya prosüderlerin uygulanmasi zararli radyasyon isinina maruz kalinmasina yol açabilir. Priz, makinenin yakýnýnda bulunmalý ve kolayca ulaþýlabilmelidir. BÝR MONTAJ YERÝ SEÇERKEN DÝKKAT EDÝLECEK ÖNEMLÝ HUSUSLAR Uygun olmayan montaj makineye hasar verebilir. Ilk montaj sirasinda ve makinenin hareket ettirildigi her defasinda asagidaki hususlara dikkat edin. Dikkat Makine, serin bir yerden sicak bir yere tasinirsa, makinenin içinde yogusma meydana gelebilir. Bu durumda makinenin çalistirilmasi yetersiz kopya kalitesine ve arizalara yol açar. Makineyi kullanmadan önce en azindan 2 saat oda sicakliginda birakin. Makinenizi su alanlara yerlestirmeyiniz: nemli, rutubetli veya çok tozlu dogrudan günes isigina maruz birakilmis yetersiz havalandiril mis son derece yüksek sýcaklýklara veya nem deðiþikliklerine maruz kalmýþ örneðin bir klimanýn veya ýsýtýcýnýn yakýnýnda 2

5 KULLANMADAN ÖNCE Makine kolayca takip çikarmak için erisilebilir bir prize yakin olarak yerlestirilmelidir. Elektrik kordonunu sadece belirtilen voltaj ve akim degerlerine uygun olan bir prize takmaya dikkat ediniz. Ayrica prizin uygun sekilde toprakli olmasi da gerekir. Makineyi baska cihazlarin bagli olmadigi bir prize takiniz. Ayni cihaza bir aydinlatma armatürü de takili ise isik titreme yapabilir. Servis ve yeterli havalandirma amaciyla makinenin etrafinda yeterli bosluk birakiniz. 20 cm 20 cm 20 cm Çalýþýrken yazýcý içerisinde az miktarda ozon oluþur. Bu emisyon düzeyi, saðlýk riski yaratacak kadar deðildir. DIKKAT: Ancak, makineden çýkan az miktarda ozonun nahoþ bir kokusu olabileceðinden fotokopi makinesini havalandýrýlan bir yere koymanýz tavsiye edilir. TASIRKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR Makineyi tasirken makinenin performansi açisindan su hususlara dikkat ediniz. Makineyi düsürmeyin, darbelere maruz birakmayin ve bir yere çarpmayin. Yedek toner kartuslarini serin kuru bir yerde saklayin ve kullanmadan önce paketinden çikarmayin. Dogrudan günes isigina veya yüksek isiya maruz kalirlarsa kopya kalitesi bozulur. Foto iletken tambura (yesil kisim) dokunmayiniz. Tamburdaki çizikler veya lekeler kopyalari kirletir. LAZERLE ILGILI DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR Dalga boyu Pals sayisi Çikis gücü 785 nm ± 15 nm (10,32 µs ± 10,32 ns)/7 mm Max. 0,6mW Dikkat : Burada belirtilenler disindaki kontrollerin kullanimi veya ayarlar veya prosüderlerin uygulanmasi zararli radyasyon ýþýnýna maruz kalinmasina yol açabilir. Bu Dijital Cihaz SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜDÜR (IEC Edition ) Ticari marka açýklamalarý Aþaðýdaki ticari markalar ve tescilli ticari markalar, makine ve çevre birim ve aksesuarlarý ile birlikte kullanýlýr. Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, and Windows Vista Microsoft Corporation ýn ABD ve diðer ülkelerdeki tescilli ticari markalarý veya ticari markalarýdýr. IBM, PC/AT ve PowerPC, International Business Machines Corporation'ýn ticari markalarýdýr. Adobe, Adobe logosu, Acrobat, Adobe PDF logosu ve Reader, Birleþik Devletlerinde ve diðer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'ýn tescilli ticari markalarýdýr veya ticari markalarýdýr. Bütün diger ticari markalar ve telif haklari ilgili sahiplerine aittir. 3

6 KULLANMADAN ÖNCE ÇEVRESEL BÝLGÝLER ENERGY STAR özelliðine sahip ürünler daha üstün enerji verimi sayesinde çevreyi korumak üzere tasarlanmýþtýr. ENERGY STAR gereksinimlerini karþýlayan ürünler yukarda görülen logoyu taþýrlar. Bu logonun bulunmadýðý ürünler ENERGY STAR gereksinimlerini karþýlamayabilir. KILAVUZU KULLANMA Bu makine, minimum ofis alaninda ve maksimum kullanim kolayligi ile elverisli kopyalama özellikleri saglayacak sekilde tasarlanmistir. Makinenin bütün özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, bu kilavuzu ve makineyi taniyiniz. Makineyi kullanirken hizli basvuru amaciyla bu kilavuzu kolayca ulasilan bir yere koyunuz. KILAVUZLAR HAKKINDA Makine için kýlavuzlar þunlardýr: Baþlama Kýlavuzu (Dijital Çok Fonksiyonlu Sistem) (bu kýlavuz) Bu kýlavuzda yer alanlar: Makineyi bilgisayarýnýz için bir yazýcý ve tarayýcý olarak kullanabilmek için yazýlýmýn nasýl kurulacaðý Makineyi kullanmaya iliþkin arýza bulma Spesifikasyonlar Makineyi güvenli kullanma uyarýlarý Kullanim Kýlavuzu (CD-ROM da) Bu kýlavuzda yer alanlar: Makinenin parça adlarý Bu makinede kullanýlabilen kaðýt türü Temel kopya prosedürü ve ileri kopya iþlevleri (Örneðin: görüntüyü 90 derece döndürme, birden çok orijinali bir tek kaðýt yapraðýna kopyalama) Temel yazdýrma prosedürü ve diðer sýk kullanýlan yazdýrma iþlevleri (Örneðin: yazdýrýlan görüntüyü kaðýda sýðdýrma, görüntüyü büyütme/küçültme) Makineden ve bilgisayardan tarama Toner kartuþunun deðiþtirilmesi ve çevresel birimlerin deðiþtirilmesi Kýlavuzda görülen ekran mesajlarý ve tuþ adlarý, ürün geliþtirme ve modifikasyonlar nedeniyle gerçek makinede görülenlerden farklý olabilir. YAZILIM LÝSANSI Programý CD-ROM'dan kurarken YAZILIM LÝSANSI ekrana gelecektir. CD-ROM'daki veya makinedeki yazýlýmýn tamamýný veya herhangi bir kýsmýný kullanýrken, YAZILIM LÝSANSININ þartlarýný kabul etmiþ olursunuz. 4

7 KULLANMADAN ÖNCE ÝÞLETÝM KILAVUZUNU KULLANMA Bu Ýþletim Kýlavuzunda makineyi çalýþtýrmak için ayrýntýlý talimatlar yer almaktadýr. Ýlk kurulum bittikten sonra makineyi kullanýrken Ýþletim Kýlavuzunu açýnýz. Kýlavuzu açma Bu kýlavuzda, makineyle birlikte verilen CD-ROM, PDF formatýnda bir kýlavuz içerir. Kýlavuzu PDF formatýnda görüntülemek için Adobe Systems Incorporated ýn Acrobat Reader veya Adobe Reader programý gereklidir. Bu iki program da bilgisayarýnýzda kurulu deðilse, bu programlar aþaðýdaki URL den indirilebilir: Bilgisayarýnýzý açýn. CD-ROM u CD-ROM sürücüsüne takýn. Baþlat düðmesini týklatýn, Bilgisayar týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn( ). Windows XP de baþlat düðmesini týklatýn, Bilgisayarým týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn. Windows 2000 de, Bilgisayarým týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn Manual klasörünü çift týklayýn, sonra Turkish klasörünü çift týklayýn ve sonra da "AR_5516_5520.pdf" (AR-5516S/5520S/5516/5520/5516D/ 5520D için) veya "AR_5516N_5520N.pdf" (AR-5516N/5520N için) simgesini çift týklayýn. Ýþletim Kýlavuzunu çok sýk görüntülüyorsanýz, bu Ýþletim Kýlavuzunu bilgisayarýnýza kopyalamak sizin için uygun olabilir. Bu Ýþletim Kýlavuzu, Acrobat Reader kullanýlarak yazdýrýlabilir. SHARP, düzenli olarak baþvurduðunuz bölümleri yazdýrmanýzý tavsiye eder. Acrobat Reader ýn nasýl kullanýlacaðý konusunda daha fazla bilgi için Acrobat Reader Yardým dosyasýna bakýnýz. ORÝJÝNAL VE KAÐIT BOYUTLARINDA R NÝN ANLAMI Bir orijinalin veya kaðýt boyutunun sonunda görülen "R" harfi (A4R, vs.), orijinalin veya kaðýdýn aþaðýda gösterildiði gibi yatay olarak yönlendirildiðini gösterir. <Yatay (peyzaj) yönlendirme> Sadece yatay olarak yerleþtirilebilen boyutlarda (B4, A3) R harfi bulunmaz. 5

8 KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZDA KULLANILAN KONVANSÝYONLAR Uyarý Dikkat Uyarilara dikkat edilmedigi taktirde yaralanma meydana gelebilecegi konusunda kullaniciyi uyarir. Uyarilara tam dikkat edilmedigi taktirde makinanin veya parçalarindan birinin hasar görebilecegi konusunda kullaniciyi uyarir. Notlar, makine konusunda kullanici için yararli olabilecek spesifikasyonlar, fonksiyonlar, performans, çalistirma vb gibi konularda bilgi saglar. SPF (AR-5516S/AR-5520S, AR-5516/AR-5520) Bu kýlavuzda, Tek Geçiþli Besleyici "SPF" olarak ifade edilmektedir. RSPF (AR-5516D/AR-5520D/AR-5516N/AR-5520N) Bu kýlavuzda, Ters Çeviren Tek Geçiþli Besleyici "RSPF" olarak ifade edilmektedir. MODELLER ARASINDAKÝ FARKLAR Bu kilavuz asagidaki modelleri kapsar: Model AR-5520S/AR-5520/AR-5520D/AR-5520N AR-5516S/AR-5516/AR-5516D/AR-5516N (Opsiyonel SPF/RSPF takýlý olarak) (Opsiyonel SPF/RSPF takýlý olarak) Görünüm Yukaridaki resim, makinenin bir fonksiyonunun ve/veya çalismasinin her iki modelde de ayni oldugu durumlarda kullanilir. Kopya hizi 20CPM 16CPM Kaðýt tablalarý Iki (250 x 2) Bir (250 x 1) 6

9 KURULUM YAZILIMI KURMADAN ÖNCE Bu bölümde makinen yazýcý ve tarayýcý iþlevleri için gereken yazýlýmýn nasýl kurulup ayarlanacaðý açýklanmýþtýr Tarayýcý fonksiyonu, AR-5516S/AR-5520S modellerinde bulunmamaktadýr. Bu kýlavuzda, makineyle birlikte verilen CD-ROM sadece "CD-ROM" olarak ifade edilmektedir. YAZILIM Makineyle birlikte verilen CD-ROM da aþaðýdaki yazýlým bulunmaktadýr: AR-5516S/AR-5520S Yazýcý sürücüsü Yazýcý sürücüsü, makineyi bir yazýcý olarak kullanabilmenizi saðlar. Yazýcý sürücüsü Yazýcý Durum Penceresini içerir. Bu, makineyi izleyip size yazdýrma durumunu, halen yazdýrýlan belgenin adýný ve hata mesajlarýný bildiren bir programdýr. AR-5516/AR-5520, AR-5516D/AR-5520D MFP sürücü Yazýcý sürücüsü Yazýcý sürücüsü, makineyi bir yazýcý olarak kullanabilmenizi saðlar. Yazýcý sürücüsü Yazýcý Durum Penceresini içerir. Bu, makineyi izleyip size yazdýrma durumunu, halen yazdýrýlan belgenin adýný ve hata mesajlarýný bildiren bir programdýr. Tarayýcý sürücüsü Yazýcý sürücüsü, makinenin tarayýcý fonksiyonunu TWAIN ve WIA uyumlu uygulamalarla kullanmasýný saðlar. Düðme Yöneticisi Düðme Yöneticisi, bir belgeyi taramak için makinedeki tarayýcý menülerini kullanmanýzý saðlar. AR-5516S/AR-5520S Yazýcý sürücüsü Yazýcý sürücüsü, makineyi bir yazýcý olarak kullanabilmenizi saðlar. Tarayýcý sürücüsü Yazýcý sürücüsü, makinenin tarayýcý fonksiyonunu TWAIN ve WIA uyumlu uygulamalarla kullanmasýný saðlar. Button Manager Button Manager, bir belgeyi taramak için makinedeki tarayýcý menülerini kullanmanýzý saðlar. DONANIM VE YAZILIM GEREKSÝNÝMLERÝ Yazýlýmý kurmadan önce aþaðýdaki donaným ve yazýlým gereksinimlerini kontrol ediniz. Bilgisayar tipi Ýþletim sistemi* 3 Diðer donaným gereksinimleri IBM PC/AT veya bir USB 2.0* 1 /1.1* 2 bulunan uyumlu bilgisayar Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Vista Yukarda belirtilen iþletim sistemlerinden herhangi birinin tam olarak çalýþabileceði bir ortam *1 Microsoft USB 2.0 sürücüsü bilgisayara önceden kurulmuþ ise veya Windows 2000 Professional/XP/Vista için Microsoft un kendi "Windows Update" sayfasýnda yer alan USB2.0 sürücüsü kurulu ise makinenin USB2.0 portu verileri USB 2.0 (Hi-Speed) ile belirlenen hýzda iletecektir. *2 Standart olarak bir USB arabirimi bulunan ve önceden Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition veya Windows Vista kurulmuþ olan modellerle uyumlu. *3 Bu makine bir Macintosh bilgisayardan yazdýrmayý desteklemez. Kurucu kullanarak yazýlýmý kurmak için yönetici haklarý gereklidir. MAKÝNENÝN AÇILMASI Açma kapama dügmesi makinenin sol tarafinda bulunmaktadir. Açma/Kapama anahtarýný ON konuma getirin. 7

10 KURULUM YAZILIMIN KURULMASI (AR-5516S/AR-5520S/AR-5516/AR-5520/AR-5516D/AR-5520D) Bu kýlavuzdaki ekran görüntüleri çoðunlukla Windows Vista ya aittir. Diðer Windows sürümlerinde, bazý ekran görüntüleri bu kýlavuzdakilerden farklý olabilir. Bir hata mesajý ekrana gelirse, sorunu çözmek için ekrandaki talimatlarý izleyiniz. Sorun çözüldükten sonra, kurulum iþlemi devam edecektir. Soruna baðlý olarak kurucudan çýkmak için Ýptal düðmesine týklamak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda, sorunu çözdükten sonra yazýlýmý en baþtan yeniden kurun. 1 USB kablosu, makineye baðlý olmamalýdýr. Devam etmeden önce kablonun baðlý olmadýðýndan emin olunuz. Þayet kablo baðlý ise, Tak Çalýþtýr penceresi ekrana gelecektir. Bu durumda, pencereyi kapatmak için Ýptal düðmesi üzerine týklayýn ve kabloyu çýkarýn. Kablo, adým 13'de baðlanacaktýr. 7 Yazýlýmý kurmak için, Sandart düðmesini týklayýn ve adým 11 e geçin. Belirli paketleri kurmak için, Özel düðmesini týklayýn ve sonraki adýma geçin. AR-5516S/AR-5520S için Makineyi ve bilgisayarý birbirine bir USB kablosuyla baðlamak için, Standart düðmesini normalde týklayýn ve adým 11 e gidin. 2 CD-ROM u CD-ROM sürücüsüne takýn. 8 MFP Sürücü düðmesini týklayýn 3 Baþlat düðmesini týklatýn, Bilgisayar týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn( ). Windows XP de baþlat düðmesini týklatýn, Bilgisayarým týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn. Windows 2000 de, Bilgisayarým çift týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn. 4 5 Kur simgesini ( ) çift týklayýn. Windows Vista da, sizden onay isteyen bir mesaj ekrana gelirse Ýzin Ver týklayýn. YAZILIM LÝSANSI penceresi açýlýr. Yazýlým lisansýnýn içeriðini anladýðýnýzdan emin olduktan sonra Evet düðmesini týklayýn. Seçilen paketler hakkýnda bilgi göstermek için Ekran Benioku düðmesini týklayýn. AR-5516S/AR-5520S için Yazýcý Sürücü düðmesini týklayýn 6 Dil menüsünden istenen dili seçerek YAZILIM LÝSANSI bölümünü farklý bir dilde ekrana getirebilirsiniz. Yazýlýmý seçilen dilde kurmak için kuruluma seçilen bu dilde devam ediniz. Hoþgeldiniz penceresindeki mesajý okuyun ve Devam Et düðmesini týklayýn. Seçilen paketler hakkýnda bilgi göstermek için Ekran Benioku düðmesini týklayýn. 8

11 KURULUM 9 Bu bilgisayara baðlý seçin ve Devam düðmesini týklayýn. 11 Kurulum tamamlanýnca, Kapat düðmesini týklayýn. Ekrandaki komutlarý izleyin. SHARP yazýlýmýnýn kurulumu tamamlandý mesajý ekrana gelince OK düðmesini týklayýn. AR-5516S/AR-5520S için SHARP yazýlýmýnýn kurulumu tamamlandý mesajý ekrana gelince OK düðmesini týklayýn ve adým 11 e geçin. Dikkat Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz Dikkat Makineyi bilgisayarýnýza baðlamanýzý isteyen bir mesaj ekrana gelecektir. OK düðmesini týklayýn. Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz. Kurulum sonrasýnda, bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmanýzý isteyen bir mesaj ekrana gelebilir. Bu durumda bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmak için Evet düðmesine týklayýn. Makinenin açýk olduðundan emin olduktan sonra USB kablosunu takýn (p.10). Windows makineyi algýlar ve bir Tak Çalýþtýr ekraný açýlýr. Sürücüyü kurmak için tak çalýþtýr penceresindeki talimatlarý izleyin. Ekrandaki komutlarý izleyin. 10 Adým 8 penceresine döneceksiniz. Düðme Yöneticiyi kurmak isterseniz, Düðme Yönetici düðmesini týklayýn. Düðme Yöneticiyi kurmak istemiyorsanýz, adým 11 e geçin. Dikkat Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz. Bu þekilde yazýlýmýn kurulumu tamamlanmýþ olur. Düðme Yöneticiyi kurduysanýz, Düðme Yöneticiyi "BUTTON MANAGER KURMA" (p.19) bölümünde açýklandýðý gibi kurun. Ekrandaki komutlarý izleyin. Kurulum sonrasýnda, bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmanýzý isteyen bir mesaj ekrana gelebilir. Bu durumda bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmak için Evet düðmesine týklayýn. 9

12 KURULUM BÝR BÝLGÝSAYARA BAÐLAMA (AR-5516S/AR-5520S/AR-5516/AR-5520/AR-5516D/AR-5520D) Makineyi bilgisayarýnýza baðlamak için aþaðýda prosedürü izleyiniz. Makineyi bilgisayarýnýza baðlamak için gereken USB kablosu makine ile birlikte verilmez. Bilgisayarýnýz için uygun bir kabloyu satýn alýnýz. Arabirim kablosu USB kablosu Blendajlý bükümlü çift kablo, yüksek hýzlý iletim eþdeðeri (3 m max.) Makineyi, bir USB 2.0 arabirimi kullanarak baðlayacaksanýz, lüten USB 2.0 destekleyen bir USB kablosu satýn alýnýz. Dikkat USB, orijinal olarak USB bulunan ve Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition veya Windows Vista önceden kurulmuþ olan bir PC/AT uyumlu bilgisayarda kullanýlabilir. Yazýcýyý/MFP sürüsünü kurmadan önce USB kablosunu takmayýnýz. USB kablosu, Yazýcý/MFP sürüsünün kurulumu sýrasýnda takýlmalýdýr. BÝR USB KABLOSUNU BAÐLAMA 1 Kabloyu makinedeki USB konnektörüne takýnýz Kablonun diðer ucunu bilgisayarýnýzýn USB konnektörüne takýnýz. USB 2.0 (Yüksek Hýzlý mod) için sistem gereksinimleri Microsoft USB 2.0 sürücüsü bilgisayara önceden kurulmuþ ise veya Windows 2000 Professional/XP/Vista için Microsoft un kendi "Windows Update" sayfasýnda yer alan USB2.0 sürücüsü kurulu ise makinenin USB2.0 konnektörü verileri USB 2.0 (Hi-Speed) ile belirlenen hýzda iletecektir. Microsoft USB 2.0 sürücüsü kullanýlsa dahi, USB 2.0 destekleyen bir PC kartý kullanýlmýyorsa tam bir USB 2.0 hýzý elde etmek mümkün olmayabilir. (Daha yüksek bir hýzý mümkün kýlabilen) en son sürücüyü edinmek için PC kartýnýzýn üreticisi ile temasa geçiniz. Bilgisayarýnýzda bir USB 1.1 portu kullanarak da mümkündür. Ancak, spesifikasyonlar, USB 1.1 spesifikasyonlarý (Tam Hýz) olacaktýr. Bilgisayarýnýz USB 2.0 (Yüksek Hýzlý) ile uyumlu deðilse, makinenizin kullanýcý programýnda "USB 2.0 mod deðiþtirme" ayarý "Tam Hýz" olarak seçilmelidir. Daha fazla bilgi için, Ýþletim Kýlavuzunda SÝSTEM AYARLARI bölümüne bakýnýz. 10

13 KURULUM MAKÝNEYÝ PAYLAÞIMLI YAZICI OLARAK KULLANMA Makine, bir Windows aðýnda paylaþýmlý bir yazýcý olarak kullanýlacaksa, istemci bilgisayara yazýcý sürücüsünü kurmak için aþaðýdaki adýmlarý izleyiniz. Yazýcý sunucuda ilgili ayarlarý yapmak için iþletim kýlavuzuna veya iþletim sisteminizin yardým dosyasýna bakýnýz. 1 "YAZILIMIN KURULMASI (AR-5516S/AR-5520S/AR-5516/AR-5520/ AR-5516D/AR-5520D)" (s.8) de 2 ila 6 adýmlarýný gerçekleþtirin. 4 Að üzerinden baðlý seçin ve Devam düðmesini týklayýn. 2 Özel düðmesini týklayýn. 3 MFP Sürücü düðmesini týklayýn 5 (Bir yazýcý sunucuda paylaþýmlý bir yazýcý olarak ayarlanan) yazýcý adýný listeden seçiniz. Windows 2000/XP de ayrýca listenin altýnda görülen Að Portu Ekle düðmesini týklayýp da açýlan pencerede bu aðý araþtýrarak paylaþýlacak yazýcýyý seçebilirsiniz. 6 Devam düðmesini týklayýn. Seçilen paketler hakkýnda bilgi göstermek için Ekran Benioku düðmesini týklayýn. AR-5516S/AR-5520S için Ekrandaki komutlarý izleyin. Paylaþýlan yazýcý bu listede görünmüyorsa, yazdýrma sunucusundaki ayarlarý kontrol ediniz. Yazýcý Sürücü düðmesini týklayýn Dikkat Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz. 7 Adým 3 penceresine döneceksiniz. Kapat düðmesini týklayýn. Seçilen paketler hakkýnda bilgi göstermek için Ekran Benioku düðmesini týklayýn. Kurulum sonrasýnda, bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmanýzý isteyen bir mesaj ekrana gelebilir. Bu durumda bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmak için Evet düðmesine týklayýn. Bu þekilde yazýlýmýn kurulumu tamamlanmýþ olur. 11

14 KURULUM YAZILIMIN KURULMASI (AR-5516N/AR-5520N) Bu kýlavuzdaki ekran görüntüleri çoðunlukla Windows Vista ya aittir. Diðer Windows sürümlerinde, bazý ekran görüntüleri bu kýlavuzdakilerden farklý olabilir. Bir hata mesajý ekrana gelirse, sorunu çözmek için ekrandaki talimatlarý izleyiniz. Sorun çözüldükten sonra, kurulum iþlemi devam edecektir. Soruna baðlý olarak kurucudan çýkmak için Ýptal düðmesine týklamak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda, sorunu çözdükten sonra yazýlýmý en baþtan yeniden kurun. IP Adresini belirleyin 1 LAN kablosunu makinedeki LAN konnektörüne takýnýz. Blendajlý bir að kablosu kullanýn. 6 Hoþgeldiniz penceresindeki mesajý okuyun ve Devam Et düðmesini týklayýn. 7 IP Adresini ayarlayýn düðmesini týklayýn. 2 CD-ROM u CD-ROM sürücüsüne takýn. 3 Baþlat düðmesini týklatýn, Bilgisayar týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn( ). Windows XP de baþlat düðmesini týklatýn, Bilgisayarým týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn. Windows 2000 de, Bilgisayarým çift týklatýn ve sonra da CD-ROM simgesini çift týklayýn. 4 Kur simgesini ( ) çift týklayýn. 5 Windows Vista da, sizden onay isteyen bir mesaj ekrana gelirse Ýzin Ver týklayýn. YAZILIM LÝSANSI penceresi açýlýr. Yazýlým lisansýnýn içeriðini anladýðýnýzdan emin olduktan sonra Evet düðmesini týklayýn. Dil menüsünden istenen dili seçerek YAZILIM LÝSANSI bölümünü farklý bir dilde ekrana getirebilirsiniz. Yazýlýmý seçilen dilde kurmak için kuruluma seçilen bu dilde devam ediniz. 8 Yazýlým seçme ekraný açýlýnca, "IP Adresini ayarlayýn" düðmesine týklayýnýz. 12

15 KURULUM 9 Aða baðlý yazýcý veya yazýcýlar algýlanacaktýr. Ayarlanacak yazýcýyý (makine) týklayýn ve Ýleri düðmesini týklayýn. 10 IP adresini, subnet maskesini ve geçerli geçidi girin. Aþaðýdaki penceredeki ayarlar örnek olarak verilmiþtir. Girilecek olan doðru IP adresini, subnet maskesini ve geçerli geçidi að yöneticinize sormayý unutmayýnýz. Windows güvenlik duvarýna iliþkin bir mesaj ekrana gelirse Evet düðmesini týklayýn. Ethernet Adresi, makinen sol tarafýnda LAN konnektörünün yanýnda gösterilir. Makine tanýtýlamazsa, Ethernet Adresini girin ve IP adresini baþlatmak için Baþlat düðmesini týklayýn. OK düðmesini sonra da Araþtýr düðmesini týklamak için ekrandaki talimatlarý izleyin. Makine yine de tanýtýlamazsa, bilgisayarýnýzýn güvenlik duvarýný kapatýn ve kurulum iþlemini en baþtan tekrarlayýn. 11 Ekrandaki komutlarý izleyin. IP Adresini Otomatik Olarak Al seçildiði zaman IP adresi zaman zaman otolatik olarak deðiþebilir. Bu, yazdýrmayý engelleyecektir. Bu durumda, IP Adresi ata seçin ve IP adresini girin. Ýleri düðmesini týklayýn. 12 Yazýlým seçme ekraný açýlýnca "Kapat" düðmesine týklayýnýz. Bu þekilde IP Adresini tamamlanmýþ olur. Yazýlýmýn tamamýný kurmak için Geri düðmesini týklayýn ve "Yazýlýmýn tamamýný kurun" (s.14) da adým 2 ye gidiniz. Belirli paketleri kurmak için, Geri düðmesini týklayýnýz ve "Kurmak istediðiniz seçeneði seçin" (s.15) sayfasýnda adým 2 ye gidiniz. 13

16 KURULUM Yazýlýmýn tamamýný kurun IP Adresini henüz ayarlamadýysanýz, IP Adresini Ayarla sayfasýna (s. 12) gidin. 1 2 IP Adresini Ayarla bölümünde adým 4 ila 7 yi (s. 12) gerçekleþtirin. Standart düðmesini týklayýn. 4 Ýlgili yazýcý port adýný ayarlama penceresinde, IP adresinin sonunda :lp göründüðünden emin olarak Ýleri düðmesini týklayýn. Yazýcý Port Adý olarak istediðiniz bir ad girebilirsiniz (maksimum 63 karakter). 5 Girdiðiniz adý kontrol etmenizi saðlayan bir pencere ekrana gelir. Girdiðiniz deðerlerin doðruluðundan emin olduktan sonra Son düðmesini týklayýn. Girdiðiniz deðerlerden herhangi biri yanlýþsa ilgili pencereye dönüp giriþi düzeltin. 3 Aða baðlý yazýcý veya yazýcýlar algýlanacaktýr. Ayarlanacak yazýcýyý (makine) týklayýn ve Ýleri düðmesini týklayýn. Makinenin IP adresi bulunamazsa, makinenin gücünü açýn, að kablosunun doðru olarak takýldýðýndan emin olun ve sonra da Araþtýr düðmesine týklayýn. 14

17 KURULUM 6 Model seçim penceresi açýldýðýnda, kullandýðýnýz modeli seçin ve "Ýleri" düðmesini týklayýn. Dikkat Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz. Kurmak istediðiniz seçeneði seçin IP Adresini henüz ayarlamadýysanýz, IP Adresini Ayarla sayfasýna (s. 12) gidin IP Adresini Ayarla bölümünde adým 4 ila 7 yi (s. 12) gerçekleþtirin. Özel düðmesini týklayýn. Yazýcý Sürücüsü düðmesini týklayýn Windows güvenlik duvarýna iliþkin bir mesaj ekrana gelirse Evet düðmesini týklayýn. 7 Bitir ekraný görülünce kurulumu bitirmek için "Kapat" düðmesini týklayýn. Tarayýcý sürücüsünü kullanmak için SC-Tarama A kullanarak tarayýcý fonksiyonuna baðlanmanýz gerekir (Ýþletim Kýlavuzunda SC-Tarama A KULLANARAK TARAYICI FONKSÝYONUNA BAÐLANMA VE TARAYICI FONKSÝYONUNDAN ÇIKMA bölümüne bakýnýz). Bu þekilde yazýlýmýn kurulumu tamamlanmýþ olur. Düðme Yöneticiyi kurduysanýz, Düðme Yöneticiyi DÜÐME YÖNETÝCÝSÝ KURMA bölümünde (s. 19) açýklandýðý gibi ayarlayýn. 4 "LPR Doðrudan Yazdýrma" seçin, "Ýleri" düðmesini týklayýn ve sonraki adýma geçin. 15

18 KURULUM Makine bir að üzerinde bir paylaþýmlý yazýcý olarak kullanýlacaksa Paylaþýlmýþ Yazýcý seçin ve Ýleri düðmesini týklayýn. Portun kullanýlabilmesi için yazýcý adýný bir paylaþýlan yazýcý olarak seçin ve Ýleri düðmesini týklayýn. Windows 2000/XP de ayrýca, Að Portu Ekle düðmesini týklayýp da açýlan pencerede bu aðý araþtýrarak paylaþýlacak yazýcýyý (makine) seçebilirsiniz. 6 Ýlgili yazýcý port adýný ayarlama penceresinde, IP adresinin sonunda :lp göründüðünden emin olarak Ýleri düðmesini týklayýn. Paylaþýlan yazýcý listede görünmüyorsa, yazýcý sürücüsündeki ayarlarý kontrol edin. Dikkat Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz. Yazýcý Port Adý olarak istediðiniz bir ad girebilirsiniz (maksimum 63 karakter) 5 Ekrandaki komutlarý izleyin ve adým 8 e geçin. Aða baðlý yazýcý veya yazýcýlar algýlanacaktýr. Ayarlanacak yazýcýyý (makine) týklayýn ve Ýleri düðmesini týklayýn. 7 Girdiðiniz adý kontrol etmenizi saðlayan bir pencere ekrana gelir. Girdiðiniz deðerlerin doðruluðundan emin olduktan sonra Bitir düðmesini týklayýn. Girdiðiniz deðerlerden herhangi biri yanlýþsa ilgili pencereye dönüp giriþi düzeltin. Makinenin IP adresi bulunamazsa, makinenin gücünü açýn, að kablosunun doðru olarak takýldýðýndan emin olun ve sonra da Araþtýr düðmesine týklayýn. 16

19 KURULUM Kullanmakta olduðunuz modeli seçin ve Ýleri düðmesini týklayýn. Yazýcýnýn varsayýlan yazýcýnýz olmasýný isteyip istemediðinizi belirleyin ve Ýleri düðmesini týklayýn. Ekrandaki komutlarý izleyin. Dikkat Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz. SHARP yazýlýmýnýn kurulumu tamamlandý mesajý ekrana gelince OK düðmesini týklayýn. Sayfa 15 de adým 3 penceresine döneceksiniz. Tarayýcý sürücüsünü kurmak için adým 12 ye geçin. Düðme Yöneticisini kurmak için adým 6 ya geçin. Tarayýcý Sürücüsünü veya Düðme Yöneticisini kurmak istemiyorsanýz, adým 19 a geçin. Tarayýcý Sürücüsü (TWAIN) düðmesini týklayýn. Evet düðmesini týklayýn SHARP yazýlýmýnýn kurulumu tamamlandý mesajý ekrana gelince OK düðmesini týklayýn. Sayfa 11 de adým 3 penceresine döneceksiniz. Düðme Yöneticisini sürekli olarak kurmak istiyorsanýz sýradaki adýma geçin. Kuruluma son vermek istiyorsanýz adým 19 a geçin. Button Manager düðmesini týklayýn. Ekrandaki komutlarý izleyin. Yazýlýmýn kurulumu tamamlandý mesajý ekrana gelince Bitir düðmesini týklayýn. Kurulumu bitirmek için Kapat düðmesini týklayýn. Bu þekilde yazýlýmýn kurulumu tamamlanmýþ olur. Tarayýcý sürücüsünü kullanmak için SC-Tarama A kullanarak tarayýcý fonksiyonuna baðlanmanýz gerekir (Ýþletim Kýlavuzunda SC-Tarama A KULLANARAK TARAYICI FONKSÝYONUNA BAÐLANMA VE TARAYICI FONKSÝYONUNDAN ÇIKMA bölümüne bakýnýz). Bu þekilde yazýlýmýn kurulumu tamamlanmýþ olur. Düðme Yöneticiyi kurduysanýz, Düðme Yöneticiyi DÜÐME YÖNETÝCÝSÝ KURMA bölümünde (s. 19) açýklandýðý gibi ayarlayýn. Dikkat Windows Vista kullanýyorsanýz ve bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, sürücü yazýlýmýný yine de kur seçeneðini týklayýnýz. Windows 2000/XP kullanýyorsanýz ve Windows logo testi veya dijital imza konusunda bir güvenlik uyarýsý ekrana gelirse, Yine de Devam Et veya Evet seçeneðini týklayýnýz. Windows güvenlik duvarýna iliþkin bir mesaj ekrana gelirse Evet düðmesini týklayýn. 17

20 KURULUM YAZICI SÜRÜCÜNÜ AYARLAMA Yazýcý sürücüsünü kurduktan sonra makinedeki kaðýt tablalarýnýn sayýsýna ve her birine yüklenen kaðýt boyutuna uygun olarak yazýcý sürücü ayarlarýný yapmanýz gerekir. 1 "Baþlat düðmesini, Denetim Masasý ve Yazýcý týklayýn. In Windows XP de "baþlat düðmesini ve Yazýcýlar ve Fakslar týklayýn. Windows 2000 da, "Baþlat düðmesini, Ayarlar ve Yazýcýlar týklayýn. 5 Tabla Durumunu Ayarla düðmesini týklayýn ve her tablada yüklü kaðýt boyutunu seçin. Kaðýt Kaynaðý menüsünde bir tabla seçin ve bu tablada yüklü kaðýt boyutunu Kaðýt Boyutunu Ayarla menüsünden seçin. Bunu her tabla için tekrarlayýn. Windows XP de, "baþlat nenüsünde Yazýcýlar ve Fakslar görünmüyorsa, Denetim Masasý seçin, sonra "Yazýcýlar ve Diðer Donanýmlar" seçin sonra da Yazýcýlar ve Fakslar seçin. 2 3 SHARP AR-XXXX yazýcý sürücüsü simgesine týklayýn ve Düzenle menüsünden Özellikler seçin. Windows XP/2000 de Dosya menüsünden "Özellikler seçin. 4 Konfigürasyon sekmesini týklayýn ve kurulu olan seçeneklere baðlý olarak yazýcý ayarlarýný yapýn. Yazýcýyý uygun þekilde ayarlayýn. Aksi taktirde, yazdýrma düzgün olmayabilir. 6 Tabla Durumunu Ayarla penceresinde OK düðmesini týklayýn. 7 Yazýcý özellikleri penceresinde OK düðmesini týklayýn. AR-5520/AR-5520D için yazýcý sürücü ekraný 18

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

YAZILIM KURULUM REHBERÝ

YAZILIM KURULUM REHBERÝ YAZILIM KURULUM REHBERÝ DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM Safya GÝRÝÞ YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU BÝLGÝSAYARA BAÐLAMA 9 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI 0 ÇEVRÝMÝÇÝ KILAVUZUN KULLANILMASI

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

YAZILIM KURULUM KILAVUZU

YAZILIM KURULUM KILAVUZU YAZILIM KURULUM KILAVUZU DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM İÇİNDEKİLER YAZILIM HAKKINDA YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZILIMIN YÜKLENMESİ BİLGİSAYARA BAĞLAMA YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI SORUN GİDERME Sayfa 3 8

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AR-5420. Özellikler. Kağıt Kapasitesi 250 sayfa kaset +50 bypass. SOPM ( Bir kere tara sürekli çoğalt. ) Var. Hafıza 8 MB.

AR-5420. Özellikler. Kağıt Kapasitesi 250 sayfa kaset +50 bypass. SOPM ( Bir kere tara sürekli çoğalt. ) Var. Hafıza 8 MB. Özellikler Max. A4, min. A6 250 sayfa kaset +50 Çıkış Kapasitesi SOPM ( Bir kere tara sürekli çoğalt. ) 100 sayfa Var 0 sn.(otomatik başlama ) AR-5420 Güç harcama Ebatlar(G xdx Y) Kopya Hızı İlk kopya

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. razor u type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu DİJİTAL TAM RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin

Detaylı

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 1.1 İçindekiler 1 Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri 1.2 Sistem Gereklilikleri 1.3 Paket İçeriği 2 Sürücü Kurulum Kılavuzu 3 Temel İşletim

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

AV320E2+ Doküman Tarayıcı

AV320E2+ Doküman Tarayıcı Türkçe AV320E2+ Doküman Tarayıcı Avision Inc. 1. Giriş Aşağıdaki şekil, paketin içinde bulunan malzemeleri göstermektedir. Lütfen kontrol listenizdeki tüm parçaları kontrol ediniz. Tüm parçalar paketin

Detaylı

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLANGIÇ KILAVUZU MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N Bu kýlavuzu, ihtiyaç duyduðunuzda baþvurmak amacýyla kolayca ulaþýlan bir yere koyunuz. Dikkat! Elektrik baðlantýsýnýn

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir. monza Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz Değerli Piranha

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Hızlı Başlama Kılavuzu

Hızlı Başlama Kılavuzu MODEL: MX-C3 MX-C38 DİJİTAL TAM RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Hızlı Başlama Kılavuzu Makineyi kullanmadan önce Makinen fonksiyonları ve orijinalleri yerleştirme ve kağıt yükleme prosedürleri. Kopyalama

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. razor n type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. 2009

Detaylı

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 TELEKOM SAGEM MF 5461 Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik, sayfa 1dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu çok fonksiyonlu

Detaylı

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak Hızlı Başvuru Kopyalama Fotokopi çekme 1 Özgün bir belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin. Notlar: Görüntünün kırpılmasını önlemek için özgün belgenin boyutu ile fotokopi çıkış boyutunun

Detaylı

20 sayfa/dk (A4 SEF) 13 k/sn (A4 SEF, K/B yok) 600 600 dpi (tarama / fotokopi / baskı) 8 / 1 / 1 bit (tarama / fotokopi / baskı)

20 sayfa/dk (A4 SEF) 13 k/sn (A4 SEF, K/B yok) 600 600 dpi (tarama / fotokopi / baskı) 8 / 1 / 1 bit (tarama / fotokopi / baskı) Rex-Rotary SP1000S / SP1100SF Teknik Özellikleri İlk baskı hızı Makinenin hızı Çift taraflı baskı hızı Tek tek kopyalama hızı Çözünürlük Gri Tonlama Bellek 13 sn (A4 SEF) 20 sayfa/dk (A4 SEF) 13 k/sn (A4

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

AR-M160 AR-M205 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM YAZILIM KURULUM REHBERİ

AR-M160 AR-M205 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM YAZILIM KURULUM REHBERİ !install_ar6005.book Page Friday, August, 00 7:56 PM MODEL AR-M60 AR-M05 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM YAZILIM KURULUM REHBERİ GİRİŞ SHARP AR-M60/M05 YAZILIMI YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZILIMIN YÜKLENMESİ BİLGİSAYARA

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

AR-5623D AR-5618D AR-5620D DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU

AR-5623D AR-5618D AR-5620D DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D KULLANIM KILAVUZU İÇINDEKILER GİRİŞ... KILAVUZU KULLANMA... MODELLER ARASINDAKİ FARKLAR... 5 KURULUM YAZILIMI KURMADAN

Detaylı

Verimli siyah-beyaz çok işlevli cihazlar

Verimli siyah-beyaz çok işlevli cihazlar Verimli siyah-beyaz çok işlevli cihazlar Aficio SP 3500SF/SP 3510SF Çok özellikli performans Aficio SP 3500SF/SP 3510SF siyah-beyaz A4 Çok İşlevli Yazıcılar (MFP'ler) size baskı, fotokopi, tarama ve faksta

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

FB1000N Doküman Tarayıcı

FB1000N Doküman Tarayıcı English FB1000N Doküman Tarayıcı Kullanım Kılavuzu Ticari Markalar Microsoft, Microsoft Corporation ın Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR ların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: lar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin:

kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin: kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin: bildirimler özel iþlevler baþlarken baðlanabilirlik yazdýrma bakým sorun giderme özellikler bildirimler bildirimler ve

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8

Detaylı

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP DESKJET 3600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/898570

Kullanım kılavuzunuz HP DESKJET 3600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/898570 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP DESKJET 3600 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hızlı Başvuru Kılavuzu Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma 1. Yazılım programının Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın. 2. Ürünü seçin

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği 1. Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri Prestigio Data Racer I ın kullanımından önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini inceleyin. Cihazı doğru şekilde çalıştırmak için bu kitapçıkta belirtilen tüm prosedürleri

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn:

Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn: kullanýcý kýlavuzu Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn: bildirimler özel iþlevler baþlarken baðlanabilirlik yazdýrma bakým sorun giderme özellikler bildirimler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE http://tr.yourpdfguides.com/dref/5390077

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE http://tr.yourpdfguides.com/dref/5390077 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kontrol Paneli. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

Kontrol Paneli. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Renkli Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kullanılabilir uygulamalar yazıcı kurulumunuza göre değişebilir. Uygulamalar ve özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. Kullanım Kılavuzu. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Giriş Sayfası ana uygulama

Detaylı

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI License manager ile lisanslamanın tamamlandığına emin olunduktan sonra son kullanıcıların makinalarına IBM SPSS Statistics 21 client kurulumu yapılabilir.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U VERÝ GÜVENLÝK KÝTÝ KULLANMA KILAVUZU Ýçindekiler Giriþ...2 Veri güvenlik kiti yüklendiðinde...4 Veri güvenlik kitinin sistem ayarlarý...4 Belge kontrol iþlevi...4 Belge Dosyalama...4

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu DS409slim Hızlı Yükleme Kılavuzu Güvenlik Talimatları Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme...

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme... Kullanım Kılavuzu İçindekiler Giriş... 1 ÖNEMLİ NOTLAR... 1 Kanuni Uyarılar... 3 IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Kurulum... 5 Etkinleştirme... 7 Otomatik Güncelleme...

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe Bu kılavuzda ele alınan konular: "Güvenlik bilgileri" sayfa 53. "Kurulum sorunlarını giderme" sayfa 54. "Daha fazla bilgi alma" sayfa 58. Güvenlik bilgileri Sadece bu ürünle birlikte sağlanan güç kaynağı

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Görsel Referans Kılavuzu

Görsel Referans Kılavuzu Görsel Referans Kılavuzu Xerox CX Yazıcı Sunucusu Xerox Color 550/560 Yazıcı Creo Color Server Technology hizmetidir 653-0177A-TR CX yazıcı sunucusu bilgisayarı için kablo bağlantıları 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 9/9 Çok İşlevli Yazıcı Kopyalama yapma. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı dönük şekilde yükleyin. Kılavuzu dokümanlara dokunacak. Önceki tüm programlama seçimlerini

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Kasım 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Not: Yazılım ve Belgeler CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Yazıcı yazılımının

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver Xerox ConnectKey.0 Teknolojisi Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme...

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme... Kullanım Kılavuzu İçindekiler Giriş... 1 ÖNEMLİ NOTLAR... 1 Kanuni Uyarılar... 3 IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Kurulum... 5 Etkinleştirme... 7 Otomatik Güncelleme...

Detaylı

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari DVD-ROM u kullanma Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz: 1. Programı

Detaylı

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

biz Hub 363 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

biz Hub 363 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ biz Hub 363 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 Fotokopi Özellikleri 1.1 Fotokopi İşlemi Elektrostatik lazer fotokopi; Tandem; Endirekt 1.2 Toner Sistemi Simitri HD - polimerize Toner 1.3 Kopya/Baskı

Detaylı