PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE İLİŞKİN GENEL VE ÖZEL UYUM YETENEĞİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE İLİŞKİN GENEL VE ÖZEL UYUM YETENEĞİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ*"

Transkript

1 PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE İLİŞKİN GENEL VE ÖZEL UYUM YETENEĞİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ* Determination of General and Specific Combining Ability Effects for Yield and its Components in Cotton (Gossypium hirsutum L.). Yaşar AKIŞCAN Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Oktay GENÇER Tarla Bitkileri Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışma, farklı özellikleri ile öne çıkan 6 pamuk (Gossypium hirsutum L.) genotipi ile (VD-4, PAUM-15, Çukurova 1518, VD-18, Stoneville 468 ve Nazilli 84S) yarım diallel melez yöntemi uyarınca oluşturulan populasyonda, incelenen özellikler yönünden genetik yapıyı irdelemek; F 1 melez gücünü saptamak; uygun anaçları ve melez kombinasyonlarını belirlemek amacı ile yıllarında yürütülmüştür. Genel uyum yeteneği varyansının, özel uyum yeteneği varyansına oranına göre bitki boyu, meyve dalı sayısı, koza sayısı, bitki nod sayısı ve koza kütlü ağırlığı, özelliklerinin yönetiminde eklemeli; odun dalı sayısı ve kütlü verimi özelliklerinin yönetiminde ise eklemeli olmayan gen etkilerinin etkin olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler : Pamuk, Genel uyum yeteneği, özel uyum yeteneği ABSTRACT This study was carried out to investigate the genetical behavior, evaluate hybrid vigor in the F 1 generation, determinate the suitable parents and their hybrid combination for studied characteristics in the population of 6 cotton (Gossypium hirsutum L.) genotypes (VD-4, PAUM-15, Çukurova 1518, VD-18, Stoneville 468, Nazilli 84S) which distinguished by different characteristics, obtained by the halfdiallel mating design, in the years of According to the ratio of general combining ability variance to specific combining ability variance, plant height, number of sympodial branches, boll number per plant, nod number per plant and seed cotton weight per boll characteristics were influenced by additive gene effects; on the other hand, number of monopodial branches and seed cotton yield characteristics were influenced by non-additive gene effects. Key Words : Cotton, General combining ability, Specific combining ability Giriş Pamuk liflerinin eşsiz yapısal özelliği, bu lifleri ideal tekstil ürünü yapmış (Brubaker ve ark. 1999) ve pamuk bitkisinin Dünya nın en önemli lif bitkisi olmasını sağlamıştır. Lifinin yanında tohumları, yağ ve protein içeren besin, küspesi önemli bir yem kaynağı olarak değerlendirilmektedir (Smith, 1999). Ayrıca tohumları üzerinde bulunan havlar sicim, lamba-mum fitili, halı ipliği, tıbbi pamuk, fotoğraf *Doktora Tezi PhD. Thesis

2 filmi, plastik, rayon (suni ipek) ve barut yapımı gibi selüloza gereksinim duyan çok sayıda endüstri kolunda kullanılmaktadır (Gençer, 2010; Mert, 2007). Doğal liflerin yapay liflere oranla, özellikle insan sağlığı yönünden çok olumlu özelliklere sahip olması, doğal liflere olan gereksinimi günden güne arttırmaktadır. Bunun yanı sıra karmaşık bir fizyolojik ve morfolojik yapıya sahip olan pamuk lifinin, yapay olarak üretiminin henüz olası görülmemesi de pamuk lifinin dünya lif gereksiniminde uzun yıllar önemini koruyacağının bir kanıtı olarak kabul edilmektedir. Gelişen teknolojiye paralel olarak artan yaşam standartları, insanların giyim alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu durum tekstil sektörünün büyümesine, buna paralel olarak da ham madde ihtiyacının her gecen gün artmasına neden olmaktadır. Tekstil sektörünün en önemli doğal ham maddesi olan pamuğun üretimini arttırmak için ekim alanlarını arttırmak olanaklı olmadığından, birim alandan elde edilen ürün miktarını arttırmak tek alternatif olarak öne çıkmaktadır. Birim alandan elde edilen ürün miktarını arttırılması üretim tekniklerinin iyileştirilmesi ve çevrestres koşullarına daha iyi adapte olabilen yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Bu nedenle yüksek verimli yeni pamuk genotiplerinin geliştirilmesi ile tüm pamuk ıslah programları için kalıcı fayda sağlanmış olur. Bu hedef doğrultusunda, melezlemelerde ıslah programının amacına uygun, daha iyi uyum sağlayan anaçların önceden bilinmesi, kısıtlı araştırmalar ve sınırlı zamanda genetik kazanç elde etmek için önemlidir. Griffing (1956) tarafından geliştirilen uyum yeteneği analizi melezlerinin performanslarına göre anaçların seçimi konusunda faydalı bilgi sunmaktadır. Farklı pamuk genotipleri ile, çeşitli araştırıcılar genel ve özel uyum yeteneği etkisinin belirlenmesi konusunda çalışmışlardır (Gençer (1978), Boyacı (1987), Kanoktip (1987), Green ve Culp (1990), Alam ve ark. (1991), Baloch ve ark. (1995), Kapoor (2000), Başal (2001), El-Dahan ve ark. (2003), Iqbal ve ark. (2003), Temiz (2003), Karademir (2004), Rauf ve ark. (2006), Ilyas ve ark. (2007), Karademir ve ark. (2009), Mohamed ve ark. (2009), Karademir ve Gençer (2010),). Bu çalışmalar, verim ve verim unsurları için, genetik farklılıkların büyük bir kısmının genel ve özel uyum yeteneği etkisi ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma, üzerinde çalışılan özellikler bakımından uygun anaçları ve F 1 melez kombinasyonlarını belirlemek ve bu konuda bundan sonra yapılacak ıslah çalışmalarına yardımcı olabilmek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot Materyal Bu çalışmanın 2008 yılı denemeleri, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı araştırma ve uygulama alanında; 2009 yılı denemeleri ise Çukurova Üniversitesi, Pamuk Araştırma ve Uygulama Merkezi, araştırma ve uygulama alanında yürütülmüştür. Bu araştırmada, daha önce yapılan çalışmalarda Verticillium solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb.) hastalığına toleranslı olduğu saptanan VD-18 ve hassas olduğu belirlenen VD-4 genotipleri ile çok erkenci PAUM-15, standart pamuk

3 çeşitlerinden Çukurova 1518, Nazilli 84S, Stoneville 468 ve bunların Griffing (1956) yarım diallel melezleme yöntemine göre (6x6) 2008 yılında, oluşturulan 15 farklı F 1 melez kombinasyonu materyal olarak kullanılmıştır. Metot Araştırmada materyal olarak kullanılan genotipler, 2008 yılında, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Araştırma ve Uygulama Alanında, melezleme süresini uzatmak ve farklı zamanlarda çiçeklenen genotipler arasındaki melezlemeleri sorunsuz yapabilmek amacıyla, iki ayrı melezleme bahçesine, ilki ikincisi tarihinde olmak üzere 20 gün arayla ekilmiştir. Melezleme bahçesini oluşturan genotipler, ocağa ekim yöntemi ile her ocağa 3 adet tohum gelecek şekilde, elle, ekilmiştir. Çıkıştan sonra bitkiler, 10-15cm olduğunda, her ocakta tek bitki kalacak şekilde teklenmiştir. Melezlemeler, 6x6 yarım diallel melezleme yöntemi uyarınca, resiproksuz olarak yapılmış ve 15 adet farklı F 1 melez kombinasyonu oluşturulmuştur (Griffing, 1956). Böylece, 2009 yılı çalışmaları için gerekli miktarda F 1 ve anaç genotiplere ait kendilenmiş tohumlar elde edilmiştir yılı sonunda elde edilen 15 F 1 melez kombinasyona ilişkin tohumlar, anaçları ile birlikte, 16 Mayıs 2009 tarihinde, tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekrarlamalı olarak, Çukurova Üniversitesi, Pamuk Araştırma ve Uygulama Merkezi araştırma ve uygulama alanında ekilmiştir. Denemede, her parsel 12m uzunluğunda 1 sıra olacak şekilde oluşturulmuş, sıra arası 70cm ve sıra üzeri 20cm aralık bırakılmıştır. Çeşitli bakım ve uygulama işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla bloklar arasında 3m boşluk bırakılmıştır. Ekim işlemi, ocak ekim yöntemi uyarınca, her ocağa, elle, 3 adet tohum ekilerek yapılmıştır. Bitkiler, 10-15cm boylandığında, tekleme yapılarak her ocakta tek bitkinin kalması sağlanmıştır. Hasat, denemede kullanılan tüm genotiplerin hasat olgunluğuna ulaştığı tarihinde yapılmıştır. Çalışmada elde edilen, bitki boyu (cm), odun dalı sayısı (adet/bitki), meyve dalı sayısı (adet/bitki), koza sayısı (adet/bitki), bitki boğum sayısı (adet/bitki), koza kütlü ağırlığı (g) ve kütlü verimine (kg/da) ilişkin verilerin varyans analizleri ile genel ve özel uyum yeteneği etkisinin tahmini, Griffing (1956) in belirttiği, Metod 2, model 1 e göre PROC GLM prosedürü kullanılarak SAS istatistik programı aracılığı ile yapılmıştır. Araştırma Bulguları ve Tartışma Çalışmada incelenen anaçların genel uyum yeteneği (GUY) etkileri ile F 1 melez kombinasyonlarının özel uyum yeteneği (ÖUY) etkilerine ilişkin varyans analiz sonuçları, Çizelge 1 de verilmiştir. Bitki Boyu Bitki boyu yönünden anaçların GUY etkileri arasındaki farklılığın istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli olduğu, F 1 melezlerinin ÖUY etkileri

4 arasındaki farklılığın ise istatistiksel olarak önemli olmadığı, GUY varyansının, ÖUY varyansına oranının olduğu Çizelge 1 de görülmektedir. Bitki boyu yönünden anaçların GUY etkilerinin (PAUM-15) ile (Stoneville 468) arasında değiştiği VD-4, PAUM-15, VD-18 ve Stoneville 468 anaçlarının GUY etkilerinin, bu çalışmada kullanılan öteki anaçlardan, istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli farklılık gösterdiği Çizelge 2 görülmektedir. Bu durum, pozitif yönde önemli farklılık gösteren PAUM-15 (4.878) ve VD-18 (4.432) anaçlarının, uzun bitki boyu yönünden; negatif yönde önemli farklılık gösteren Stoneville 468 (-6.010) ve VD-4 (-4.568) anaçlarının ise kısa bitki boyu yönünden yapılacak ıslah çalışmalarında, öteki anaçlara oranla daha uygun anaçlar olarak, kullanılabileceği izlenimini vermektedir. Oluşturulan populasyona ait F 1 melezlerinde bitki boyuna ilişkin ÖUY etkileri arasındaki farklılığın, istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte (Çizelge 1), (Stoneville 468 x Nazilli 84S) ile (VD-18 x Nazilli 84S) arasında değiştiği, 15 melez kombinasyondan 12 tanesinin pozitif, 3 tanesinin ise negatif yönde ÖUY etkisine sahip olduğu Çizelge 3 de görülmektedir. Çizelge 1. Genel ve Özel Uyum Yeteneği Etkileri Varyans Analiz Sonuçları Varyasyon Kaynağı BB OD MD KS BBS KKA KV GUY ** 0.21 ns 2.25 ns ** 11.60* 2.64** ** ÖUY ns 0.46 * 1.62 ns ** 0.76 ns 0.25 ns ** Hata GUY/ÖUY ns,**, * sırasıyla istatistiksel olarak önemsiz, P<0.01 ve P<0.05 düzeyinde önemlidir. BB: Bitki boyu, OD: Odun dalı sayısı, MD: Meyve dalı sayısı, KS: Koza sayısı, BBS: Bitki boğum sayısı, KKA: Koza kütlü ağırlığı ve KV: Kütlü verimi Odun Dalı Sayısı Odun dalı sayısı yönünden, anaçların GUY etkileri arasındaki farklılığın istatistiksel olarak önemli olmadığı, F 1 melezlerinin ÖUY etkileri arasındaki farklılığın ise istatistiksel olarak %5 düzeyinde önemli olduğu ve GUY varyansının ÖUY varyansına oranının 0.46 olduğu Çizelge 1 de izlenebilmektedir. Odun dalı sayısı yönünden GUY etkilerinin (VD-4, VD-18 ve Nazilli 84S) ile (Çukurova 1518) arasında değiştiği Çizelge 2 de görülmektedir. Oluşturulan populasyona ait F 1 melezlerinde odun dalı sayısına ilişkin ÖUY etkileri arasındaki farklılığın, (PAUM-15 x Stoneville 468) ile (VD-4 x VD-18) arasında değiştiği, 15 melez kombinasyondan 6 tanesinin pozitif, 9 tanesinin ise negatif (olumlu) yönde ÖUY etkisine sahip olduğu, VD-4 x VD-18 ( ) ve Stoneville 468 x Nazilli 84S (-0.507) melezlerinin ÖUY etkilerinin istatistiksel olarak %5 düzeyinde önemli farklılık gösterdiği Çizelge 2 de görülmektedir. Bu durum, olumlu yönde önemli farklılık gösteren VD-4 x VD-18 ve Stoneville 468 x Nazilli 84S melez kombinasyonlarının, öteki melez

5 kombinasyonlara oranla daha uygun melez kombinasyonlar olarak, kullanılabileceği izlenimini vermektedir. Çizelge 2. Anaçlara İlişkin Genel Uyum Yeteneği Etkileri Genotipler BB OD MD KS BBS KKA KV VD ** ns ns * ns ** ns ns PAUM ** ns ** ns ** ns Çukurova ns ns * ns ns ** * VD ** ns ns ns ** ns ns ns Stoneville ** ** * ** ** ** Nazilli 84S ns ns ns ns * ns ns SH ns,**, * sırasıyla istatistiksel olarak önemsiz, P<0.01 ve P<0.05 düzeyinde önemlidir. BB: Bitki boyu, OD: Odun dalı sayısı, MD: Meyve dalı sayısı, KS: Koza sayısı, BBS: Bitki boğum sayısı, KKA: Koza kütlü ağırlığı ve KV: Kütlü verimi Meyve Dalı Sayısı Meyve dalı sayısı yönünden, anaçların genel ve F 1 melezlerinin ÖUY etkileri arasındaki farklılığın istatistiksel olarak önemli olmadığı, GUY varyansının ÖUY varyansına oranının 1.39 olduğu Çizelge 1 de görülmektedir. Meyve dalı sayısı yönünden GUY etkilerinin (Çukurova 1518) ile (Stoneville 468) arasında değiştiği, Stoneville 468 (-0.535) genotipinin GUY etkisinin, bu çalışmada kullanılan öteki anaçlardan, istatistiksel olarak %1, Çukurova 1518 (0.382) genotipinin ise %5 düzeyinde önemli farklılık gösterdiği Çizelge 2 de görülmektedir. Bu durum, olumlu (pozitif) yönde önemli farklılık gösteren Çukurova 1518 anacının meyve dalı sayısını arttırmaya yönelik yapılacak ıslah çalışmalarında, öteki anaçlara oranla daha uygun anaç olarak, kullanılabileceği izlenimini vermektedir. Oluşturulan populasyona ait F 1 melezlerinde meyve dalı sayısına ilişkin ÖUY etkileri arasındaki farklılığın, istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte (Çizelge 1), (VD-4 x VD-18 ve PAUM-15 x Nazilli 84S) ile (PAUM-15 x Stoneville 468) arasında değiştiği, 15 melez kombinasyondan 10 tanesinin pozitif (olumlu), 5 tanesinin ise negatif yönde ÖUY etkisine sahip olduğu görülmektedir. Koza Sayısı Koza sayısı yönünden, anaçların genel ve F 1 melezlerinin ÖUY etkileri arasındaki farklılığın istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli; GUY varyansının ÖUY varyansına oranının 1.76 olduğu Çizelge 1 de görülmektedir. Koza sayısı yönünden GUY etkilerinin (PAUM-15) ile (Stoneville 468) arasında değiştiği; PAUM-15 (2.069) genotipinin GUY etkisinin, bu çalışmada kullanılan öteki anaçlardan, istatistiksel olarak %1, VD-4 (-1.343) ve Stoneville 468 (-1.472) genotiplerinin ise %5 düzeyinde önemli farklılık gösterdiği

6 Çizelge 2 de görülmektedir. Bu durum, olumlu (pozitif) yönde önemli farklılık gösteren PAUM-15 anacının koza sayısını arttırmaya yönelik yapılacak ıslah çalışmalarında, öteki anaçlara oranla daha uygun anaç olarak, kullanılabileceği izlenimini vermektedir. Oluşturulan populasyona ait F 1 melezlerinde koza sayısına ilişkin ÖUY etkileri arasındaki farklılığın, (VD-18 x Stoneville 468) ile (VD-18 x Nazilli 84S) arasında değiştiği, 15 melez kombinasyondan 9 tanesinin pozitif (olumlu), 6 tanesinin ise negatif yönde ÖUY etkisine sahip olduğu ve VD-18 x Stoneville 468 (5.445) ile VD-18 x Nazilli 84S (-5.096) melezlerinin ÖUY etkilerinin istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli farklılık gösterdiği Çizelge 3 de görülmektedir. Bu durum, olumlu yönde önemli farklılık gösteren VD-18 x Stoneville 468 melez kombinasyonunun, öteki melez kombinasyonlara oranla daha uygun melez kombinasyon olarak, kullanılabileceği izlenimini vermektedir. Çizelge 3. F 1 Melezlerine İlişkin Özel Uyum Yeteneği Etkileri Melezler BB OD MD KS BBS KKA KV M ns ns ns ns ns ns ** M ns ns ns ns ns * * M ns * ns ns ns ns ns M ns ns ns ns ns ns * M ns ns ns ns ns ns * M ns ns ns ns ns ns * M ns ns ns ns ns ns ns M ns ns ns ns ns ns ** M ns ns ns ns ns ns * M ns ns ns ns ns ns ns M ns ns ns ns ns ns ** M ns ns ns ns ns ns ** M ns ns ns ** ns ns ns M ns ns ns ** ns ns ns M ns * ns ns ns * ** SH ns,**, * sırasıyla istatistiksel olarak önemsiz, P<0.01 ve P<0.05 düzeyinde önemlidir. BB: Bitki boyu, OD: Odun dalı sayısı, MD: Meyve dalı sayısı, KS: Koza sayısı, BBS: Bitki boğum sayısı, KKA: Koza kütlü ağırlığı ve KV: Kütlü verimi M12: VD-4 x PAUM-15 M23: PAUM-15 x Çukurova 1518 M35: Çukurova 1518 x Stoneville 468 M13: VD-4 x Çukurova 1518 M24: PAUM-15 x VD-18 M36: Çukurova 1518 x Nazilli 84S M14: VD-4 x VD-18 M25: PAUM-15 x Stoneville 468 M45: VD-18 x Stoneville 468 M15: VD-4 x Stoneville 468 M26: PAUM-15 x Nazilli 84S M46: VD-18 x Nazilli 84S M16: VD-4 x Nazilli 84S M34: Çukurova 1518 x VD-18 M56: Stoneville 468 x Nazilli 84S

7 Bitki Boğum Sayısı Bitki nod sayısı yönünden, anaçların GUY etkileri arasındaki farklılığın istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli olduğu, F 1 melezlerinin ÖUY etkileri arasındaki farklılığın ise istatistiksel olarak önemli olmadığı ve GUY varyansının ÖUY varyansına oranının olduğu Çizelge 1 de görülmektedir. Bitki nod sayısı yönünden GUY etkilerinin (VD-18) ile (Stoneville 468) arasında değiştiği, VD-18 (0.760) ve Stoneville 468 (-1.182) genotiplerinin GUY etkilerinin, bu çalışmada kullanılan öteki anaçlardan, istatistiksel olarak %1, Nazilli 84S (0.522) genotipinin ise %5 düzeyinde önemli farklılık gösterdiği Çizelge 2 de görülmektedir. Bu durum, pozitif yönde önemli farklılık gösteren, VD-18 ve Nazilli 84S anaçlarının bitki nod sayısını arttırmaya yönelik yapılacak ıslah çalışmalarında, öteki anaçlara oranla daha uygun anaçlar olarak, kullanılabileceği izlenimini vermektedir. Oluşturulan populasyona ait F 1 melezlerinde bitki nod sayısına ilişkin ÖUY etkileri arasındaki farklılığın, istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte (Çizelge 1), (VD-18 x Stoneville 468) ile (Stoneville 468 x Nazilli 84S) arasında değiştiği ve 15 melez kombinasyondan 9 tanesinin pozitif, 6 tanesinin ise negatif yönde ÖUY etkisine sahip olduğu Çizelge 3 de görülmektedir. Koza Kütlü Ağırlığı Koza kütlü ağırlığı yönünden, anaçların GUY etkileri arasındaki farklılığın istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli olduğu, F 1 melezlerinin ÖUY etkileri arasındaki farklılığın ise istatistiksel olarak önemli olmadığı ve GUY varyansının ÖUY varyansına oranının olduğu Çizelge 1 de görülmektedir. Koza kütlü ağırlığı yönünden GUY etkilerinin (Çukurova 1518) ile (Stoneville 468) arasında değiştiği, VD-4 (0.211), PAUM-15 (-0.265), Çukurova 1518 (0.469) ve Stoneville 468 (-0.446) genotiplerinde GUY etkilerinin, bu çalışmada kullanılan öteki anaçlardan, %1 düzeyinde önemli farklılık gösterdiği Çizelge 2 de görülmektedir. Bu durum, olumlu (pozitif) yönde önemli farklılık gösteren VD-4 ve Çukurova 1518 anaçlarının koza kütlü ağırlığını arttırmaya yönelik yapılacak ıslah çalışmalarında, öteki anaçlara oranla daha uygun anaçlar olarak, kullanılabileceği izlenimini vermektedir. Oluşturulan populasyona ait F 1 melezlerinde koza kütlü ağırlığına ilişkin ÖUY etkileri arasındaki farklılığın, (Stoneville 468 x Nazilli 84S) ile (VD-4 x PAUM-15) arasında değiştiği, 15 melez kombinasyondan 8 tanesinin pozitif (olumlu), 7 tanesinin ise negatif yönde ÖUY etkisine sahip olduğu ve VD-4 x Çukurova 1518 (0.441) ile Stoneville 468 x Nazilli 84S (0.482) melezlerinin ÖUY etkilerinin istatistiksel olarak %5 düzeyinde önemli farklılık gösterdiği Çizelge 3 de görülmektedir. Bu durum, olumlu yönde önemli farklılık gösteren VD-4 x Çukurova 1518 ve Stoneville 468 x Nazilli 84S melez kombinasyonlarının, koza kütlü ağırlığını arttırmaya yönelik yapılacak ıslah çalışmalarında, öteki melez kombinasyonlara oranla daha uygun melez kombinasyonlar olarak, kullanılabileceği izlenimini vermektedir

8 Kütlü Verimi Kütlü verimi yönünden, anaçların genel ve F 1 melezlerinin ÖUY etkileri arasındaki farklılığın istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli olduğu ve GUY varyansının ÖUY varyansına oranının 0.75 olduğu Çizelge 1 de görülmektedir. Kütlü verimi yönünden GUY etkilerinin (Çukurova 1518) ile (Stoneville 468) arasında değiştiği, Stoneville 468 ( ) genotipinin GUY etkisinin, bu çalışmada kullanılan öteki anaçlardan, istatistiksel olarak %1, Çukurova 1518 (19.414) genotipinin ise %5 düzeyinde önemli farklılık gösterdiği Çizelge 2 de görülmektedir. Bu durum, olumlu (pozitif) yönde önemli farklılık gösteren Çukurova 1518 anacının kütlü verimini arttırmaya yönelik yapılacak ıslah çalışmalarında, öteki anaçlara oranla daha uygun anaç olarak, kullanılabileceği izlenimini vermektedir. Oluşturulan populasyona ait F 1 melezlerinin kütlü verimi değerlerine ilişkin ÖUY etkileri arasındaki farklılığın, (Çukurova 1518 x Stoneville 468) ile (PAUM-15 x Stoneville 468) arasında değiştiği, 15 melez kombinasyondan 10 tanesinin pozitif (olumlu), 5 tanesinin ise negatif yönde ÖUY etkisine sahip olduğu, VD-4 x Çukurova 1518 (57.159), VD-4 x Stoneville 468 (49.384), VD-4 x Nazilli 84S ( ), PAUM-15 x Çukurova 1518 (60.005) ve PAUM-15 x Nazilli 84S (56.259) genotiplerinin ÖUY etkilerinin istatistiksel olarak %5, VD-4 x PAUM- 15 (73.176), PAUM-15 x Stoneville 468 ( ), Çukurova 1518 x Stoneville 468 (82.113), Çukurova 1518 x Nazilli 84S ( ) ve Stoneville 468 x Nazilli 84S (65.167) genotiplerinin ÖUY etkilerinin ise %1 düzeyinde önemli farklılık gösterdiği Çizelge 3 de görülmektedir. Bu durum, olumlu yönde önemli farklılık gösteren VD-4 x PAUM-15, VD-4 x Çukurova 1518, VD-4 x Stoneville 468, PAUM-15 x Çukurova 1518, PAUM-15 x Nazilli 84S, Çukurova 1518 x Stoneville 468 ve Stoneville 468 x Nazilli 84S melez kombinasyonlarının, öteki melez kombinasyonlara oranla daha uygun melez kombinasyonlar olarak, kullanılabileceği izlenimini vermektedir. Sonuçlar Bu çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Anaçlara ilişkin olarak hesaplanan GUY varyansının, incelenen bitki boyu, koza sayısı, bitki nod sayısı, koza kütlü ağırlığı ve kütlü verimi özellikleri için istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli olması (Çizelge 1), anılan özelliklerin geliştirilebilmesi için uygun anaçların mevcut olduğunu göstermektedir. 2. Genel uyum yeteneği varyansının, ÖUY varyansına oranının 1 değerinin üzerinde olduğunun saptanmış olması, bitki boyu, meyve dalı sayısı, koza sayısı, bitki nod sayısı ve koza kütlü ağırlığı özelliklerinin yönetiminde eklemeli gen etkilerinin etkin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, anılan özellikleri geliştirmek amacıyla yapılacak ıslah çalışmalarında erken döl kuşaklarında (F2-F3) teksel seleksiyon yapmanın daha uygun olabileceği söylenebilir. 3. Genel uyum yeteneği varyansının, ÖUY varyansına oranının 1 değerinden küçük olduğunun belirlenmiş olması, odun dalı sayısı ve kütlü verimi özelliklerinin yönetiminde eklemeli olmayan gen etkilerinin etkin olduğunun bir

9 işaretidir. Bu durum, anılan özellikleri geliştirmek amacıyla yapılacak olan ıslah çalışmalarında erken döl kuşaklarında (F 2 -F 3 ) toptan; ileri döl kuşaklarında ise (F 4 -F 5 ) teksel seleksiyon yapmanın daha uygun olabileceği izlenimini vermektedir. 4. Odun dalı sayısı, meyve dalı sayısı, koza kütlü ağırlığı ve kütlü verimi özellikleri için Çukurova 1518; bitki boyu ve koza sayısı özellikleri için PAUM-15; bitki nod sayısı özelliği için VD-18 genotipi en iyi GUY etkisini göstererek öne çıkmış olup anılan özellikler yönünden yapılacak ıslah çalışmalarında uygun anaç olarak tercih edilebilir. 5. Bitki boyu ve koza kütlü ağırlığı özellikleri için Stoneville 468 x Nazilli 84S ; odun dalı sayısı özelliği için VD-4 x VD-18; meyve dalı sayısı özelliği için PAUM-15 x Nazilli 84S; koza sayısı ve bitki nod sayısı özellikleri için VD-18 x Stoneville 468; kütlü verimi özelliği için ise Çukurova 1518 x Stoneville 468 melez kombinasyonu en iyi ÖUY etkisini göstererek öne çıkmış olup anılan özellikler bakımından ümitvar melezler olarak değerlendirilebilir. Kaynaklar ALAM, A.K.M.R., ROY, N.C., ISLAM, H., Line x Tester Analysis of Heterosis and Combining Ability in Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.) [In Bangladesh]. Bangladesh Journal of Plant Breeding and Genetics. Vol.4(1-2), Page: BALOCH, M.J., BHUTTO, H., RIND, R., TUNIO, G.H., Combining Ability Estimates in 5 x 5 Diallel Intra-hirsutum Crosses. Pakistan Journal of Botany. Vol.27 (1): BAŞAL, H., Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Diallel Analiz Yöntemi ile Verim, Verim Öğeleri ve Lif Kalite Özelliklerinin Genetik Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Doktora Tezi). BOYACI, S., Gossypium hirsutum L. Türü Pamuk Çeşitlerinin Yarım Diallel Melezlerinde Önemli Kantitatif Özelliklerinin Genetik Analizleri Üzerine Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana (Doktora Tezi). BRUBAKER C. L., BOURLAND, F. M., WENDEL, J. E. (1999). The origin and domestication of cotton. (C.W. SMITH, J.T. COTHREN editors) Cotton: Origin, History, Technology, and Production. John Wiley and Sons, Inc., New York, Page: EL-DAHAN, M.A.A, LEIDI, E.O., LOPEZ, M., and GUTİERREZ, J.C., Combining Ability of Yield and Yield Components In Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.) Under Drought Stress Conditions. Word Cotton Research Conference 3,.Page: Cape Town. South Africa GENÇER, O., Gossypium hirsutum L. Gossypium barbadense L. Türlerinden Sekiz Pamuk Çeşidinin Diallel melezlerinde Verim ve Kalite ile İlgili Başlıca Özelliklerinin Kalıtımı Üzerine Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Doçentlik Tezi) Adana

10 GREEN, C.C., CULP, T.W., Simultaneous Improvement of Yield, Fiber Quality, and Yarn Stregth in Upland Cotton. Crop Science Vol.30(1), Page: GRIFFING, B Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems. Australian journal of biological sciences, Vol.9, Page: ILYAS, M., NAVEED, M., KHAN T.M., and KHAN I.A., Combining Ability Studies in Some Quantitative and Qualitative Traits of Gossypium hirsutum L.. Journal of Agrıculture & Socıal Scıences. Vol.03, No.2, Page: IQBAL, M., CHANG, M.A., JABBAR, A., IQBAL, M.Z., Inheritance of Earliness and Other Characters in Upland Cotton. Online Journal of Biological Sciences 3 (6) page: KANOKTIP, K., Study on The Inheritance of Certain Agronomic Charecteristics in Cotton. Field Crops Abst. Abst. No: KAPOOR, A., Inheritance Studies of Quantitative Characters In Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.). Proceedings of The World Cotton Research Conference 2. p: , Athens, Greece KARADEMİR, Ç., Kuraklık Stresine Dayanıklı Pamuk Islahında Üstün Ebeveyn ve Melez Kombinasyonlarının Belirlenmesi. Ç.Ü.Fen Bilimleri Ens.Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Adana KARADEMİR, Ç., KARADEMİR, E., EKİNCİ, R. and GENÇER, O., Combining Ability Estimates and Heterosis for Yield and Fiber Quality of Cotton in Line x Tester Design. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj Vol.37(2), Page: MERT, M., Pamuk Tarımının Temelleri, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Teknik Yayınlar Dizisi No:7 Sayfa:1-3. MOHAMED, G.I.A., ABD-EL-HALEM, S.H.M. and IBRAHIM, E.M.A., A Genetic Analysis of Yield and its Components of Egyptian Cotton (Gossypium barbadense L.) Under Divergent Environments. American- Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., Vol.5(1), Page: RAUF, S., MUNIR, H., BASRA, S.M.A., and ABDULLOJON, E., Combining Ability Analysis in Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.). Internatıonal Journal of Agrıculture & Bıology. Vol.8, No.3, Page: SMITH W. C., (1999). Production statistics. In: W. C. Smith, J. T. Cothren, eds Cotton: Origin, History, Technology and Production. John Wiley and Sons, Inc., pp TEMİZ, M., Pamukta (Gossypium ssp.), Çoklu Dizi (Line x Tester) Melezlerinde Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerin Kalıtımı Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doktora Tezi) Adana

Pamukta Lif Kalite Özelliklerinde Melez Azmanlığı

Pamukta Lif Kalite Özelliklerinde Melez Azmanlığı KSÜ Doğa Bil. Derg., 20(1), 54-66, 2017 KSU J. Nat. Sci., 20(1), 54-66, 2017 Araştırma Makalesi/Research Article DOI : 10.18016/ksujns.65079 Pamukta Lif Kalite Özelliklerinde Melez Azmanlığı Hüseyin GÜNGÖR

Detaylı

*A Research On The Inheritance Of Agronomical And Technological Properties Of Some Cotton (Gossypium ssp.) in Line X Tester Hybrids

*A Research On The Inheritance Of Agronomical And Technological Properties Of Some Cotton (Gossypium ssp.) in Line X Tester Hybrids *BAZI PAMUK (Gossypium ssp.) GENOTİPLERİNİN ÇOKLU DİZİ (Line x Tester) MELEZLERİNDE TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİN KALITIMI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA *A Research On The Inheritance Of Agronomical And

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum var. aestivum) Hat ve Çeşitlerinde Uyum Yetenekleri Üzerine Araştırmalar *

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum var. aestivum) Hat ve Çeşitlerinde Uyum Yetenekleri Üzerine Araştırmalar * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 225-234 Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum var. aestivum) Hat ve Çeşitlerinde Uyum Yetenekleri Üzerine Araştırmalar * Arzu BALCI** İlhan TURGUT*** ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

Pamukta Erkencilik, Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerin Kalıtımı

Pamukta Erkencilik, Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerin Kalıtımı Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2007, 17(2): 67-72 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 18.01.2007 Kabul Tarihi: 12.07.2007 Pamukta Erkencilik,

Detaylı

Döl Kuşağında Birinci El Kütlü Pamuk Oranının Kalıtımı* Inheritance of the first harvest percentage of seed-cotton yield in double cross F 1

Döl Kuşağında Birinci El Kütlü Pamuk Oranının Kalıtımı* Inheritance of the first harvest percentage of seed-cotton yield in double cross F 1 DUFED 4(1) (2015) 16-23 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Çift- F 1 Döl Kuşağında Birinci El Kütlü Pamuk Oranının Kalıtımı* Inheritance of the first

Detaylı

BAZI PAMUK (Gossypium hirsutum L.) HAT/ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE TEKNOLOJİK ÖZELİKLER ARASI İLİŞKİLER

BAZI PAMUK (Gossypium hirsutum L.) HAT/ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE TEKNOLOJİK ÖZELİKLER ARASI İLİŞKİLER BAZI PAMUK (Gossypium hirsutum L.) HAT/ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE TEKNOLOJİK ÖZELİKLER ARASI İLİŞKİLER Çetin KARADEMİR 1 * Emine KARADEMİR 1 Remzi EKİNCİ 1 1 Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,

Detaylı

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 33-46 Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi İlhan TURGUT * ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Kenan BOYACI BAZI PAMUK (Gosspium ssp.) GENOTİPLERİNİN ÇOKLU DİZİ (Line x Tester) MELEZLERİNDE TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİN KALITIMI ÜZERİNDE

Detaylı

PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) BAZI KANTİTATİF KARAKTERLERİN KALITIMI. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Diyarbakır/TURKEY

PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) BAZI KANTİTATİF KARAKTERLERİN KALITIMI. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Diyarbakır/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 18 (1) 2008, 16 29 MARA PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) BAZI KANTİTATİF KARAKTERLERİN KALITIMI Emine KARADEMİR Çetin KARADEMİR Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Diyarbakır/TURKEY

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Pamukta (Gossypium ssp.) F 1 Melezlerinin Lif Verimine Etkili Bazı Karakterlerde Heterosis, Heterobeltiosis ve Ekonomik Heterosis

Pamukta (Gossypium ssp.) F 1 Melezlerinin Lif Verimine Etkili Bazı Karakterlerde Heterosis, Heterobeltiosis ve Ekonomik Heterosis Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Pamukta (Gossypium ssp.) F 1 Melezlerinin

Detaylı

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Kombinasyon Yeteneği ve Melez Gücü Üzerine Araştırmalar

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Kombinasyon Yeteneği ve Melez Gücü Üzerine Araştırmalar Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 129-143 Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Kombinasyon Yeteneği ve Melez Gücü Üzerine Araştırmalar İlhan TURGUT * Ahmet DUMAN** ÖZET Bu araştırma, sekiz geççi

Detaylı

Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Çok Yönlü Dayanıklılık Islahında Heterotik Etkilerin Saptanması

Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Çok Yönlü Dayanıklılık Islahında Heterotik Etkilerin Saptanması TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2009, 15 (3) 209-216 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Çok Yönlü Dayanıklılık Islahında Heterotik Etkilerin Saptanması Emine KARADEMİR 1 Oktay

Detaylı

ATDĐŞĐ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) ÜSTÜN MELEZ KOMBĐNASYONLARIN BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNDE BĐR ARAŞTIRMA. Đlhan TURGUT

ATDĐŞĐ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) ÜSTÜN MELEZ KOMBĐNASYONLARIN BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNDE BĐR ARAŞTIRMA. Đlhan TURGUT ANADOLU, J. of AARI 11 (1) 2001, 23-35 MARA ATDĐŞĐ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) ÜSTÜN MELEZ KOMBĐNASYONLARIN BELĐRLENMESĐ Đlhan TURGUT Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Detaylı

ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ

ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 189-197 ATDİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) UYUM YETENEĞİ ETKİLERİ VE HETEROSİSİN BELİRLENMESİ İlhan TURGUT Ahmet DUMAN Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Bazı Oriental Tütünlerin (Nicotiana tabacum L.) Genel ve Özel Kombinasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Bazı Oriental Tütünlerin (Nicotiana tabacum L.) Genel ve Özel Kombinasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):306-312 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Oriental Tütünlerin (Nicotiana tabacum L.) Genel ve Özel Kombinasyon Yeteneklerinin

Detaylı

Bazı Pamuk Melezlerinin Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Bazı Pamuk Melezlerinin Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):112-117 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Pamuk Melezlerinin Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin İncelenmesi *Mehmet ÇOBAN

Detaylı

Mısırda {Zea mays L.) Bazı Silajlık Özelliklerin Kalıtım Parametrelerinin Belirlenmesi

Mısırda {Zea mays L.) Bazı Silajlık Özelliklerin Kalıtım Parametrelerinin Belirlenmesi Mısırda {Zea mays L.) Bazı Silajlık Özelliklerin Kalıtım Parametrelerinin Belirlenmesi Mehmet TEZEL Ali ÜSTÜN Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya. Özet Bu araştırma,

Detaylı

TAM ve KISITLI SULAMA KOŞULLARINDA PAMUK (Gossypium hirsutum L.) DÖL SIRALARININ VERİM ve LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI*

TAM ve KISITLI SULAMA KOŞULLARINDA PAMUK (Gossypium hirsutum L.) DÖL SIRALARININ VERİM ve LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2016; 13(2) : 71-77 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 2016; 13(2) : 71-77 Araştırma / Research TAM ve KISITLI SULAMA KOŞULLARINDA

Detaylı

Heterosis and Correlation Coefficients of Fiber Characteristics of Some Cotton Hybrids (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense L.

Heterosis and Correlation Coefficients of Fiber Characteristics of Some Cotton Hybrids (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense L. YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2010, 20(2): 68-74 Geliş Tarihi(Received) : 18.09.2009 Kabul Tarihi(Accepted) : 31.03.2010 Araştırma Makalesi/Article Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.x Gossypium barbadense

Detaylı

Makarnalık Buğday (T. durum) Melezlerinde Bazı Agronomik Özellikler İçin Tek Dizi Analiziyle Genotipik Değerlendirme

Makarnalık Buğday (T. durum) Melezlerinde Bazı Agronomik Özellikler İçin Tek Dizi Analiziyle Genotipik Değerlendirme Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 47-57 Makarnalık Buğday (T. durum) Melezlerinde Bazı Agronomik Özellikler İçin Tek Dizi Analiziyle Genotipik Değerlendirme Süleyman SOYLU * Bayram SADE ** ÖZET

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Ahmet DUMAN ** Arzu BALCI ***

ÖZET. İlhan TURGUT * Ahmet DUMAN ** Arzu BALCI *** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 47-56 Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Yoklama Melezlerinde, Verim ve Verim Öğeleri Bakımından Heterosis ve Kombinasyon Yeteneği Değerlerinin

Detaylı

Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. (2): 97-05, 20 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Farklı Ekocoğrafik Kökenli Bamya Genotiplerinin Verim Değerlerinde Görülen Heterosis Üzerinde Bir Araştırma 1

Farklı Ekocoğrafik Kökenli Bamya Genotiplerinin Verim Değerlerinde Görülen Heterosis Üzerinde Bir Araştırma 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39 (2):9-16 ISSN 1018-8851 Farklı Ekocoğrafik Kökenli Bamya Genotiplerinin Verim Değerlerinde Görülen Heterosis Üzerinde Bir Araştırma 1 Eftal DÜZYAMAN 2 Hüseyin VURAL

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

İpek 607 Pamuk (G. hirsitum L.) Çeşidinde Farklı Gama Işını (Cobalt 60) Dozlarının M2 Popülasyonunda Lif Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

İpek 607 Pamuk (G. hirsitum L.) Çeşidinde Farklı Gama Işını (Cobalt 60) Dozlarının M2 Popülasyonunda Lif Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):106-111 Araştırma Makalesi (Research Article) İpek 607 Pamuk (G. hirsitum L.) Çeşidinde Farklı Gama Işını (Cobalt 60) Dozlarının

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 31 (2016) ISSN: 1308-8750

Detaylı

PAMUK (Gossypium spp.) MELEZ OPULASYONLARININ F 3 ve F 4 GENERASYONLARINDA VERİM ve LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI

PAMUK (Gossypium spp.) MELEZ OPULASYONLARININ F 3 ve F 4 GENERASYONLARINDA VERİM ve LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 2013-YL-022 PAMUK (Gossypium spp.) MELEZ OPULASYONLARININ F 3 ve F 4 GENERASYONLARINDA VERİM ve LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarının 7x7 Diallel Melez Döllerinde Bazı Tarımsal Özelliklerin Kalıtımı

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarının 7x7 Diallel Melez Döllerinde Bazı Tarımsal Özelliklerin Kalıtımı Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 47-58 Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarının 7x7 Diallel Melez Döllerinde Bazı Tarımsal Özelliklerin Kalıtımı Nazan DAĞÜSTÜ * ÖZET Bu çalışmada 7x7 resiproklu

Detaylı

BAZI PAMUK MELEZLERİNDE (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense L.) VERİM, VERİM UNSURLARI VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KALITIMININ İNCELENMESİ

BAZI PAMUK MELEZLERİNDE (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense L.) VERİM, VERİM UNSURLARI VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KALITIMININ İNCELENMESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 2013-YL-004 BAZI PAMUK MELEZLERİNDE (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense L.) VERİM, VERİM UNSURLARI VE LİF KALİTE

Detaylı

F6 GENERASYONUNDA PAMUK (Gossypium hirsutum L.) DÖL SIRALARININ SU STRESİNE KARŞI TEPKİLERİNİN BELİRLENMESİ*

F6 GENERASYONUNDA PAMUK (Gossypium hirsutum L.) DÖL SIRALARININ SU STRESİNE KARŞI TEPKİLERİNİN BELİRLENMESİ* Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2016; 13(2) : 63-70 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 2016; 13(2) : 63-70 Araştırma / Research F6 GENERASYONUNDA PAMUK (Gossypium

Detaylı

İki Pamuk Melezinin (Gossypium spp.) F2 Generasyonunda Bazı Verim ve Lif Özellikleri İçin Heterosis ve Genotipik Değişkenlik

İki Pamuk Melezinin (Gossypium spp.) F2 Generasyonunda Bazı Verim ve Lif Özellikleri İçin Heterosis ve Genotipik Değişkenlik Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 45 (3): 153-163 ISSN 1018 8851 Emre İLKER 1 Metin ALTINBAŞ 2 Muzaffer TOSUN 3 F. Çiğdem SAKİNOĞLU 4 1 Dr., Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

T.dicoccoides x T.durum Melezlerinde Bazı Verim ve Kalite Özellikleri İçin Gen Etkileri

T.dicoccoides x T.durum Melezlerinde Bazı Verim ve Kalite Özellikleri İçin Gen Etkileri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(2):49-56 ISSN 1018-8851 T.dicoccoides x T.durum Melezlerinde Bazı Verim ve Kalite Özellikleri İçin Gen Etkileri Muzaffer TOSUN 1 Metin ALTINBAŞ 2 Summary Gene Effects

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Yüksek Verimli Konservelik ve Kuru Tanelik Bezelye Hatlarının Geliştirilmesi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Yüksek Verimli Konservelik ve Kuru Tanelik Bezelye Hatlarının Geliştirilmesi Selçuk Tar Bil Der, 3(2): 157-170 157 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Yüksek Verimli Konservelik ve Kuru Tanelik Bezelye Hatlarının Geliştirilmesi Mehmet Kemal Ateş 1, Ercan Ceyhan 1,* 1 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

YENİ TEKLİF PROJE AFA ADI: A 04 Endüstri Bitkileri PROGRAM ADI: P-02 Pamuk Proje No TAGEM-

YENİ TEKLİF PROJE AFA ADI: A 04 Endüstri Bitkileri PROGRAM ADI: P-02 Pamuk Proje No TAGEM- YENİ TEKLİF PROJE AFA ADI: A 04 Endüstri Bitkileri PROGRAM ADI: P-02 Pamuk Proje No TAGEM- Projeyi Destekleyen Kuruluş Proje Lideri Ege Bölgesi ve GAP Pamuk Alanlarına Uygun, Üstün Özelliklere Sahip Pamuk

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (47): (2009) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (47): (2009) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (47): (2009) 18-26 ISSN: 1309-0550 DİALLEL MELEZLEME YÖNTEMİYLE ORTAANADOLU ŞARTLARINA UYGUN EKMEKLİK BUĞDAY

Detaylı

IMPROVING OF F 1 HYBRIDS CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS L.) VARIETIES FOR GREENHOUSE SPRING CULTIVATION

IMPROVING OF F 1 HYBRIDS CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS L.) VARIETIES FOR GREENHOUSE SPRING CULTIVATION Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(1): ISSN 1300-3496 HIYARDA (Cucumis sativus L.) İLKBAHAR ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNE UYGUN HİBRİT ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Volkan GÖZEN

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 18-27

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 18-27 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 18-27 KONYA DA YAYGIN OLARAK EKİLEN EKMEKLİK BUĞDAYLARIN BAZI VERİM ÖĞELERİNİN KALITIMININ DİALLEL MELEZLEME YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ 1 Eray TULUKCU 2 Bayram

Detaylı

İki Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Melezinde Bazı Verim Komponentlerinin Gen Etkileri

İki Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Melezinde Bazı Verim Komponentlerinin Gen Etkileri ANADOLU, J. of AARI 20 (2) 2010, 22-27 MARA İki Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Melezinde Bazı Verim Komponentlerinin Gen Etkileri Fatma AYKUT TONK Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Bir Ekmeklik Buğday Melezinde Bazı Agronomik Karakterler İçin Gen Etki Biçimleri

Bir Ekmeklik Buğday Melezinde Bazı Agronomik Karakterler İçin Gen Etki Biçimleri Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (3): 251-256 ISSN 1018 8851 Emre İLKER 1* 1 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir. emre.ilker@ege.edu.tr *

Detaylı

Melez Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Performanslarının Belirlenmesinde Farklı Kombinasyon Kabiliyeti Test Yöntemlerinin Kullanılması Olanakları

Melez Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Performanslarının Belirlenmesinde Farklı Kombinasyon Kabiliyeti Test Yöntemlerinin Kullanılması Olanakları Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 151-163 Melez Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Performanslarının Belirlenmesinde Farklı Kombinasyon Kabiliyeti Test Yöntemlerinin Kullanılması Olanakları Abdurrahim

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Pamuğun Verim, Verim Bileşenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi*

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Pamuğun Verim, Verim Bileşenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi* TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 121-129 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Farklı Azot ve Dozlarının Pamuğun Verim, Verim Bileşenleri ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi* Çetin KARADEMİR 1 Emine

Detaylı

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı 23-24 Mart 2016-Kahramanmaraş Dünya nın ve Ülkemizin önde gelen ürünlerinden olan pamuk: çiftçi, tohum firmaları,

Detaylı

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Y. Ergen C. Sağlam T.Ü.. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKİRDAĞ Araştırma;

Detaylı

İleri Generasyondaki Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hatlarında Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İleri Generasyondaki Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hatlarında Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi http://dergi.siirt.edu.tr Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res (2015) 2: 100-107 TÜTAD ISSN: 2148-2306 İleri Generasyondaki Pamuk (Gossypium hirsutum

Detaylı

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları F. ÖNEMLİ Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKĠRDAĞ Ayçiçeği üretiminde kullanılan

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) GENETİK ERKISIR HATLARIN SEÇİMİ VE VERİM ÖGELERİNİN TOHUM VERİMİNE ETKİSİ

AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) GENETİK ERKISIR HATLARIN SEÇİMİ VE VERİM ÖGELERİNİN TOHUM VERİMİNE ETKİSİ Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (6).1,1997 AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) GENETİK ERKISIR HATLARIN SEÇİMİ VE VERİM ÖGELERİNİN TOHUM VERİMİNE ETKİSİ Nilgün BAYRAKTAR 1 Belgin COŞGE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ömer KONUŞKAN AT DİŞİ MISIRDA (Zea mays indentata Sturt.) DİALLEL MELEZ ANALİZLERİ İLE BAZI TARIMSAL VE TANE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KALITIMI ÜZERİNDE

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI Crambe TÜRLERİNİN VERİM ve YAĞ ORANLARININ SAPTANMASI *

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI Crambe TÜRLERİNİN VERİM ve YAĞ ORANLARININ SAPTANMASI * ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI Crambe TÜRLERİNİN VERİM ve YAĞ ORANLARININ SAPTANMASI * The Determination Of Yield And Oil Content Of Some Crambe Species Under The Cukurova Conditions Özlem KÖYBAŞI Tarla Bitkileri

Detaylı

İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) BAZI KOZA VE LİF TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ*

İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) BAZI KOZA VE LİF TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* Araştırma / Research Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 25; 12(1) : 1-8 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 25; 12(1) : 1-8 İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA FARKLI EKİM

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol(No): pp, year SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835 Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA EKİM SIKLIĞININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) VERİM, VERİM UNSURLARI VE LİF ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA EKİM SIKLIĞININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) VERİM, VERİM UNSURLARI VE LİF ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 2016-YL-058 İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA EKİM SIKLIĞININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) VERİM, VERİM UNSURLARI VE LİF

Detaylı

Bazı Pamuk (gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinde Havlı Tohum Kaplama Uygulamalarının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Bazı Pamuk (gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinde Havlı Tohum Kaplama Uygulamalarının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 265 Bazı Pamuk (gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinde Havlı Tohum Kaplama ının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Detaylı

İKİNCİ ÜRÜN PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) YAPRAK DÖKTÜRÜCÜ KİMYASALLARIN ÖNEMLİ MORFOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

İKİNCİ ÜRÜN PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) YAPRAK DÖKTÜRÜCÜ KİMYASALLARIN ÖNEMLİ MORFOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Araştırma / Research Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2016; 13(1) : 107 114 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 2016; 13(1) : 107 114 İKİNCİ ÜRÜN PAMUKTA (Gossypium

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yusuf KILIÇ MARDİN/DERİK EKOLOJİK KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEBİLECEK PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN TARIMSAL

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36. Araştırma Makalesi

HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36. Araştırma Makalesi HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(1): 27-36 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(1): 27-36 Araştırma Makalesi FARKLI GELİŞME DÖNEMLERİNDE VE DOZLARDA MEPİQUAT CHLORİDE UYGULAMALARININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) VERİM

Detaylı

Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) Çeşitlerinin Niğde Koşullarında Yetiştirilebilme Olanaklarının Belirlenmesi

Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) Çeşitlerinin Niğde Koşullarında Yetiştirilebilme Olanaklarının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):13-17 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) Çeşitlerinin Niğde Koşullarında Yetiştirilebilme

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 251-256 EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 89-97 Geliş Tarihi (Received): 09.12.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 21.12.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Kişniş (Coriandrum sativum

Detaylı

Ege Bölgesinde, Menemen Ovasında Organik Ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Pamuk Verimi Ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri

Ege Bölgesinde, Menemen Ovasında Organik Ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Pamuk Verimi Ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, Erzurum, (Sunulu Bildiri) Ege Bölgesinde, Menemen Ovasında Organik Ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Pamuk Verimi Ve Kalite Kriterleri

Detaylı

Pamukta çoklu dayanıklılık sistemi (MAR) nin gelişimi ve kullanımı. Metin Durmuş ÇETİN 1*

Pamukta çoklu dayanıklılık sistemi (MAR) nin gelişimi ve kullanımı. Metin Durmuş ÇETİN 1* Derleme Makale/Review Article Derim, 2014, 31 (2):131-143 Pamukta çoklu dayanıklılık sistemi (MAR) nin gelişimi ve kullanımı Metin Durmuş ÇETİN 1* 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya Özet

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) BİTKİSİNİN VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GİBBERELLİK ASİDİN (GA 3 ) FARKLI DOZ VE UYGULAMA ZAMANLARININ

Detaylı

PAMUKTA (G. hirsutum L.) VERĐM MODELLERĐNĐN SAPTANMASI. Aydın ÜNAY, Đsmail TURGUT. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın-TURKEY

PAMUKTA (G. hirsutum L.) VERĐM MODELLERĐNĐN SAPTANMASI. Aydın ÜNAY, Đsmail TURGUT. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın-TURKEY ANADOLU, J. of AARI 7 (2) 1997, 143-151 MARA PAMUKTA (G. hirsutum L.) VERĐM MODELLERĐNĐN SAPTANMASI Aydın ÜNAY, Đsmail TURGUT Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın-TURKEY Önal ĐNAN Akdeniz

Detaylı

Haşhaşta (Papaver somniferum L.) Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Özellikler ile Yağ ve Morfin Miktarının Belirlenmesi

Haşhaşta (Papaver somniferum L.) Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Özellikler ile Yağ ve Morfin Miktarının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):296-300 Araştırma Makalesi (Research Article) Haşhaşta (Papaver somniferum L.) Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Özellikler ile Yağ

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015, 24 (2):96-102 Araştırma Makalesi (Research Article) Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi *Mehtap GÜRSOY 1 Farzad

Detaylı

EKĐM ZAMANI VE BĐTKĐ SIKLIĞININ PAMUK VERĐMĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ

EKĐM ZAMANI VE BĐTKĐ SIKLIĞININ PAMUK VERĐMĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ ANADOLU, J. of AARI 15 (1) 2005, 34-43 MARA EKĐM ZAMANI VE BĐTKĐ SIKLIĞININ PAMUK Taner BOZBEK Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Aydın/TURKEY Aydın ÜNAY Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın/TURKEY

Detaylı

Yedi Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Diallel Melezlerinin Kimi Tarımsal Özelliklerinde Heterosis

Yedi Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Diallel Melezlerinin Kimi Tarımsal Özelliklerinde Heterosis Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 211-223 Yedi Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Diallel Melezlerinin Kimi Tarımsal Özelliklerinde Heterosis Nazan DAĞÜSTÜ * Meral BÖLÜK ** ÖZET Bu araştırma

Detaylı

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 149-158 Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ramazan DOĞAN * ÖZET Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı 07.10.2016 Özge YILDIZ Gıda Yük. Müh. Aydın İMAMOĞLU, Seda PELİT Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir Proje:

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 57-65 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları Mehmet Demir KAYA

Detaylı

5 10/04/ /04/2017 DATAE Adana /04/ /04/2017 DATAE Adana /05/ /05/2017 DATAE Adana /06/ /06/2017 DATAE Adana

5 10/04/ /04/2017 DATAE Adana /04/ /04/2017 DATAE Adana /05/ /05/2017 DATAE Adana /06/ /06/2017 DATAE Adana BEZELYE ISLAHI KURSU UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMLARI Uygulama Konusu Süresi Başlama Bitiş Eğitimin 1 Bezelye Islahı 5 03/04/2017 07/04/2017 2 Denemelerde Bakım İşlemleri 3 Morfolojik 5 10/04/2017 14/04/2017

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE ANA ÜRÜN KOŞULLARINDA BAZI SOYA ÇEŞİT VE HATLARININ VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ *

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE ANA ÜRÜN KOŞULLARINDA BAZI SOYA ÇEŞİT VE HATLARININ VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ * ÇUKUROVA BÖLGESİNDE ANA ÜRÜN KOŞULLARINDA BAZI SOYA ÇEŞİT VE HATLARININ VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ * Determınation of Yıeld and Important Plant Characteristics of Some Soybean Varieties

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

BEYAZ BAŞ LAHANADA GELİŞTİRİLEN YERLİ F 1 HİBRİT ÇEŞİT ADAYLARININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI

BEYAZ BAŞ LAHANADA GELİŞTİRİLEN YERLİ F 1 HİBRİT ÇEŞİT ADAYLARININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI BEYAZ BAŞ LAHANADA GELİŞTİRİLEN YERLİ F 1 HİBRİT ÇEŞİT ADAYLARININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI Hayati KAR 1, Onur KARAAĞAÇ 1, Beyhan KİBAR 1, Aydın APAYDIN 1 1 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN: 2 Sorumlu Yazar: eceyhan@selcuk.edu.tr www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) 67-73 ISSN:1309-0550 FASULYE GENOTİPLERİNİN BAZI TARIMSAL

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 Research article/araştırma makalesi The effect of different sowing dates on yield and

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ)

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) ORMAN AĞACI ISLAHI Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) 1.2. Bireysel Ayıklama Klonal Ayıklama (Seleksiyon) Klon; bir ağaçtan çelik, aşı kalemi gibi genetik materyallerle üretilen aynı genotipe

Detaylı

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),35-42 CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

Detaylı

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):225-229 Araştırma Makalesi (Research Article) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi

Detaylı

Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Diallel Melez Analizi ile Bazı Agronomik Özelliklerin İncelenmesi

Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Diallel Melez Analizi ile Bazı Agronomik Özelliklerin İncelenmesi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (4) 354-364 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Diallel Melez Analizi ile Bazı Agronomik Özelliklerin İncelenmesi Esra AYDOĞAN

Detaylı

Mehmet YILDIZ N.Sezer SİNAN Sema BAŞBAĞ Tarla Bitkileri ABD Tarla Bitkileri ABD D.Ü Tarla Bitkileri ABD

Mehmet YILDIZ N.Sezer SİNAN Sema BAŞBAĞ Tarla Bitkileri ABD Tarla Bitkileri ABD D.Ü Tarla Bitkileri ABD DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI ZAMANLARDA VE DOZLARDA UYGULANAN PİX TM İN PAMUĞUN (Gosspium hirsutum L.) TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ * Effects of Pıx Whıch Applıed Dıfferent

Detaylı

CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI BAHÇE Ceviz 34 (1): 91 99 2005 CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Fikri BALTA 1 Ferhad MURADOĞLU 2 Kenan YILDIZ 3 ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 BURÇAK (Vicia ervilia (L.) Willd.) TA EKİM ZAMANININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Abdullah ÖZKÖSE 2 Hayrettin EKİZ 3 2 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):1-5 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):1-5 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Orhan KURT Hüseyin DOĞAN

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı